Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ Αθήνα, 11 Απριλίου 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ Αθήνα, 11 Απριλίου 2008"

Transcript

1 Εταιρίες Περιορισμένης ρ Ευθύνης (ΕΠΕ): Α) Παρουσίαση Επιχειρηματικής ραστηριότητας ΕΠΕ (Ελλάδα) Β) ) Καλές Πρακτικές Σύστασης ΕΠΕ (Ευρώπη) ρ Ελευθερία Μπακάλη Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ Αθήνα, 11 Απριλίου

2 ΟΙ ΕΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (1) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΕ (1): Εμπορική Ιδιότητα : είναι εμπορική εταιρεία κατά το τυπικό κριτήριο, έστω και αν ο σκοπός αυτής δεν είναι εμπορική επιχείρηση. Απαγορεύεται η άσκηση εργασιών για τις οποίες έχει ορισθεί θί από το νόμο άλλος αποκλειστικός εταιρικός τύπος(π.χ.τραπεζικές, ασφαλιστικές εργασίες) Εταιρικό κεφάλαιο: δεν μπορεί να είναι κατώτερο των Ευρώ & πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο (το μισό σε μετρητά) κατά την υπογραφή καταστατικού. ιαιρείται σε εταιρικά μερίδια (τουλάχιστον 30 Ευρώ), τα οποία δεν μπορούν να παρασταθούν με αξιόγραφα (π.χ. μετοχές). Συγκεκριμένοι όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της: γίνεται δημοσίευση του καταστατικού στο αρμόδιο πρωτοδικείο & περιλήψεως αυτού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. εν απαιτείται άδεια κάποιας αρχής (όπως στην ανώνυμη εταιρεία), αλλά η καταχώρηση του καταστατικού στο μητρώο Ε.Π.Ε. (οικείο επιμελητήριο). Επίσης υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης οικονομικών στοιχείων της. 2

3 ΟΙ ΕΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (2) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΕ (2): Περιορισμένη ευθύνη των εταίρων: για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρεία, αλλά υπάρχει παράλληλη ατομική ευθύνη των εταίρων για χρέη της Ε.Π.Ε. προς το δημόσιο και το Ι.Κ.Α. Συγκεκριμένος τρόπος διοίκησης & λήψης αποφάσεων: Ύπαρξη 2 οργάνων (Συνέλευση εταίρων & διαχειριστή/τες). Η λήψη αποφάσεων γίνεται από την πλειοψηφία των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ήμισυ του εταιρικού κεφαλαίου. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η Ε.Π.Ε. Ε είναι ο εταιρικός τύπος που βρίσκεται ανάμεσα στην ανώνυμη & την προσωπική εταιρεία. (ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΜΟΡΦΗ) εν έχει τα μειονεκτήματα των Α.Ε.(π.χ..(π.χ. μεγάλο αρχικό κεφάλαιο), ούτε τα μειονεκτήματα των ατομικών επιχειρήσεων (απεριόριστο της ευθύνης των ομόρρυθμων εταίρων) Έχει εν μέρει χαρακτηριστικά από Α.Ε. (π.χ. συνέλευση εταίρων, περιορισμένη ευθύνη) ) & εν μέρει χαρακτηριστικά προσωπικής εταιρείας (π.χ. ύπαρξη διαχειριστή αντί διοικητικού συμβουλίου) Η ΕΠΕ μπορεί να είναι μονοπρόσωπη, αρκεί ο μοναδικός εταίρος να μην συμμετέχει σε άλλη μονοπρόσωπη ΕΠΕ 3

4 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕ (1): ΟΙ ΕΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (3) OI EΠΕ (μαζί με τις ΑΕ) εκπροσωπούν ως μορφές κεφαλαιουχικών εταιριών εκπροσωπούν το 1/3 των εταιριών στην Ελλάδα ΟΙ ΕΠΕ δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Οι ΕΠΕ είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη νομική μορφή επιχείρησης στην ΑΤΤΙΚΗΣ. 4

5 ΟΙ ΕΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (4) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕ (2) Οι μικρές και οι μεσαίες κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις (ΕΠΕ & ΑΕ) αποτελούν περίπου το 97% των συνολικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα με νομική μορφή ΕΠΕ & ΑΕ. Απασχολούν δε το 56,5% του συνολικού εργατικού δυναμικού ΕΠΕ & ΑΕ που λειτουργούν στη χώρα (πηγή ICAP). Γενικά, στην Ελλάδα η πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού εργάζεται σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις (90% των επιχειρήσεων απασχολούν το πολύ 50 άτομα) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά η χώρα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Οι μικρές και μεσαίες κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις, δηλαδή τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου που λειτουργούν ως ΕΠΕ & ΑΕ στην Ελλάδα, αποτελούν ζωτικό χώρο της ελληνικής οικονομίας & κοινωνίας. 5

6 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΕΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (4) Το ειδικό βάρος στην ελληνική οικονομία & απασχόληση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, με χαρακτηριστικό εκπρόσωπο τις ΕΠΕ, είναι ιδιαίτερα υψηλό & στην επιτυχή τους συμπεριφορά στηρίζεται η ανάπτυξη της Ελλάδας. Προκειμένου να γίνουν ανταγωνιστικές θα πρέπει να προωθηθούν ειδικές πολιτικές από το Ελληνικό Κράτος για την ανάπτυξη των ΜΜΕ, π.χ. ειδικά των ΕΠΕ, (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ) στους παρακάτω τομείς: Μείωση ιοικητικών Βαρών στην Σύσταση & Αδειοδότηση των ΜΜΕ Μια ολοκληρωμένη χωροταξική & περιβαλλοντική πολιτική για τις ΜΜΕ Σή Στήριξη & ενημέρωση των ΜΜΕ Προώθηση χρηματοδοτικού πλαισίου στήριξης Προώθηση της έρευνας, τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού επιχειρείν Προώθηση της πιστοποίησης Οι ΜΜΕ είναι οι επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο από τις δυσλειτουργίες του νομοθετικού πλαισίου & την γραφειοκρατία & αυτές που θα ωφεληθούν περισσότερο από τυχόν βελτιώσεις & απλοποιήσεις 6

7 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (1) Οι ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (BEST PRACTICES) σχετικά με την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΜΕ (και ειδικά των ΕΠΕ) στον ευρωπαϊκό χώρο αφορούν: 2 τομείς πολιτικής: Σύσταση επιχείρησης (Όλες οι επιχειρήσεις) 5 μορφές παρέμβασης: Εγκατάσταση & περιβαλλοντική χωροταξική αδειοδότηση (Βιομηχανία -Βιοτεχνία) Εντοπισμός & ποσοτικοποίηση των διοικητικών επιβαρύνσεων με σκοπό τον προγραμματισμό & την υιοθέτηση στοχευόμενων για τις ΜΜΕ μέτρων απλούστευσης Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης (π.χ. συγχώνευση αδειών) Ένα σημείο επαφής των Επιχειρήσεων με την ημόσια ιοίκηση (One stop shops) Χρήση Ηλεκτρονικών Εφαρμογών & Πληροφοριακών Συστημάτων για την διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών Μηχανισμοί βοήθειας & ενημέρωσης των επιχειρήσεων όσον αφορά στη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία 7

8 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (2) ΕΣΘΟΝΙΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ Μέσω Πύλης εγγραφή εταιριών (CReP) ημιουργήθηκε από το Κέντρο Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπ. ικαιοσύνης (RIK) Μέσω της εφαρμογής ο επιχειρηματίας: Επικοινωνεί με τα αρμόδια τμήματα των ικαστηρίων για έγκριση εταιριών & το Κεντρικό Εμπορικό Μητρώο Εκτελεί ηλεκτρονικά το σύνολο των εργασιών που αφορούν το Εμπορικό Μητρώο (εγγραφή, αλλαγή στοιχείων, υποβολή ετησίων αναφορών κλπ) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α) Χορήγηση ημόσιου Κλειδιού Ψηφιακές Υπογραφές ID-card Β) υνατότητα Ηλεκτρονικών Πληρωμών Γ) Τυποποιημένη Φόρμα Καταστατικού Mobile-ID 8

9 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (3) ΕΣΘΟΝΙΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ Μέσω Πύλης εγγραφή εταιριών (CReP) Εγγραφή με ημ. Κλειδί Εγγραφή ΕΠΕ (osaühing) Έπωνυμία Στοιχεία Επικοινωνίας/Υπευθύνου Κεφάλαιο Υποβολή Καταστατικού Παραγωγή Ηλεκτρονικής Αίτησης Ηλεκτρονική Πληρωμές Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης ήλωση Κατηγορίας ραστηριότητας Καταβολή Κεφαλαίου koones ( 2.600) Φόρου Κεφαλαίου & Παραβόλου 2.900koones ( 185) Ενημέρωση για εγγραφή 9

10 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (4) ΕΣΘΟΝΙΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Ολοκλήρωση διαδικασίας μέσα σε 12 λεπτά ιαδικασίες χωρίς υποβολή εγγράφων & επισκέψεις στις αρμόδιες υπηρεσίες (paperless) εν χρειάζεται η παρουσία συμβολαιογράφου Κόστος Εφαρμογής: 1,000,000-5,000,000 (αρχικό), 1-49,000 (Ετήσιο) Έναρξη Εφαρμογής:Ιανουάριος 2007 Το 2007, 25% των νέων ΕΠΕ χρησιμοποίησαν το portal για την εγγραφή τους στο Εμπορικό Mητρώo Σύσταση ΕΠΕ στην ση Εσθονία: 2 μέρες (χρόνος), 190 (κόστος) Πληροφορίες: One stop shop Χρήση ή Ηλεκτρονικού Εργαλείου Απλοποίηση ιαδικασίας 10

11 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (5) ΙΣΠΑΝΙΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος & Υπηρεσιών μιας Στάσης(One stop shops) για τη ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΠΕ Α) ημιουργία Ειδικού Νομοθετικού Πλαισίου για «Νέα ΕΠΕ» (Νόμος 7/2003 Β. ιατάγματα: 296/2004, 296/2004, 1332/2006) Β) ημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων ΕΠΕ : CIRCE. Κύρια χαρακτηριστικά Portal CIRCE 1. ημιουργία ικτύου One Stop Shops (PAITS) με διπλό ρόλο: Πληροφόρησης + Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης 2. ημιουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος ιεκπεραίωσης Αίτησης (STT) μέσω Υποβολής 1 Ηλεκτρονικής Αίτησης (Single Electronic Document) & χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (για γρήγορη ηλεκτρονική διεκπεραίωση σύστασης) Νέα ΕΠΕ (SNLE): Περιορισμοί στο κεφάλαιο & τα χαρακτηριστικά της (ισχύουν για τη στιγμή της σύστασης) Κεφάλαιο: , 202 Μέγιστος αριθμός εταίρων = 5 Απλή Ονομασία εταιρίας (με βάση το όνομα κάποιου από τους εταίρους+id CIRCE) 11

12 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (6) ΙΣΠΑΝΙΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικού Συστήματος ιεκπεραίωσης Αίτησης (STT) Επιχειρηματίας Συμβολαιογράφος PAIT SED Εφορία ιεκπεραιωμένες ιεργασίες Εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο Έγκριση Καταστατικού Απόκτηση ΑΦΜ Απόκτηση Αρ. Κοιν. Ασφάλισης Κεντρικό Εμπορικό Μητρώο STT - CIRCE Internet Περιφερειακό Εμπορικό Μητρώο Τοπικές αρχές Οργανισμός Κοιν. Ασφαλίσεων Στρατηγική Στόχευση σε ΜΜΕ One stop shop Χρήση Ηλεκτρονικού Εργαλείου Απλοποίηση ιαδικασίας Πληροφόρηση ΜΜΕ 12

13 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (7) ΙΣΠΑΝΙΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Ο ενδιαφερόμενος δαφερόμε επισκέπτεσαι εσα μόνο PAITS & συμβολαιογράφο ογράφο & να υποβάλλει μόνο 1 μια ηλεκτρονική αίτηση (SED) Ολοκλήρωση διαδικασίας μέσα σε 48 ώρες (για SNLE) Οι Νέες ΕΠΕ (SNLE) έχουν πολλά πλεονεκτήματα όπως η μετάθεση πληρωμής φόρων, η μη θεώρηση των βιβλίου εταίρων, μειωμένη κατάθεση εταιρικού κεφαλαίου κλπ. Κόστος Εφαρμογής: 1,000,000-5,000,000 (αρχικό), 1-49,000(Ετήσιο) 2003 Έναρξη Εφαρμογής:2003 Όλο & περισσότερες επιχειρήσεις συστήνονται με την απλοποιημένη μορφή SNLE Συνεχής αύξηση η των PAITS Σύσταση ΕΠΕ στην ΙΣΠΑΝΙΑ: 40 μέρες (χρόνος), 617 (κόστος) Πληροφορίες: es 13

14 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (8) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΕΙΣ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ράση 1η: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων & Αγροτικής Ανάπτξης (DEFRA) Μέτρηση ιοικητικών Βαρών του Υπουργείου ( 527.9) Είναι 20 Νομοθετήματα που προκαλούν το 70% του συνόλου των ιοικητικών Βαρών έσμευση για Μείωση των ιοικητικών Βαρών κατά 25% μέχρι το 2010 Εφαρμογή σχετικών δράσεων απλοποίησης (ειδικά για ραστηριότητες χαμηλού κινδύνου) Πρόγραμμα Απλοποίησης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Ενοποίηση Καθεστώτων Αδειοδότησης IPPC & ιαχείρισης Αποβλήτων σε 1 περιβαλλοντική άδεια Έναρξη Ισχύος : Απρίλιος 2008 Πεδίο Ισχύς: Αγγλία + Ουαλία Στρατηγική Στόχευση σε ΜΜΕ Απλοποίηση ιαδικασίας Πληροφόρηση ΜΜΕ 14

15 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (9) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΕΙΣ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ράση 2η: ημιουργία Ειδικής Πύλης Netregs για την υποστήριξη των ΜΜΕ όσον αφορά την περιβαλλοντική νομοθεσία Παρέχει ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ + ΚΑΘΟ ΗΓΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: Ανά κατηγορία δραστηριότητας (πάνω από 100 τομείς) Ανά θεματική κατηγορία (π.χ. χ Αδειοδότηση) Σχετικά με Παρούσα Νομοθεσία & Μελλοντικές Νομοθετικές ράσεις ιαθέτει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (e-tools) π.χ. για αυτοξιαλόγηση η Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης ιαθέτει εξωτερικές συνδέσεις με αρμόδιες αρχές Στρατηγική Στόχευση σε ΜΜΕ One stop shop Χρήση Ηλεκτρονικού Εργαλείου Πληροφόρηση ΜΜΕ 15

16 Σας ευχαριστώ πολύ 16

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες μίας Στάσης για τη σύσταση επιχειρήσεων & Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) Τι είναι η Υπηρεσία μιας Στάσης για τη σύσταση επιχειρήσεων;

Υπηρεσίες μίας Στάσης για τη σύσταση επιχειρήσεων & Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) Τι είναι η Υπηρεσία μιας Στάσης για τη σύσταση επιχειρήσεων; «Επιχείρηση σε Μία Μέρα σε Ένα Σημείο» Υπηρεσίες μίας Στάσης για τη σύσταση επιχειρήσεων & Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τι είναι η Υπηρεσία μιας Στάσης για τη σύσταση επιχειρήσεων;

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης

Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης Α.Σ. Κυκλάδες Κοινωνική Συμμαχία ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΈΝΤΑΞΗΣ ΕΥΠΑΘΏΝ ΟΜΆΔΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΌ ΚΥΚΛΆΔΩΝ Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης Ευπαθών Ομάδων στο Νομό Κυκλάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιδρυση (Ι.Κ.Ε) Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας- Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιδρυση (Ι.Κ.Ε) Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας- Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιδρυση (Ι.Κ.Ε) Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας- Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση Εισηγητής: Ασκεπίδης Θωμάς Α.Μ. 252/07 Επιβλέπουσα: κα. Λέφα Σταυρούλα Νοέμβριος 2013 Ευχαριστίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2005

Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2005 Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2005 Βουλιαγµένη Μάιος 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ Α : ΕΙ Η ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ... 7 1. ΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ... 7 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) Προϋποθέσεις Ίδρυσης Για την ίδρυση μιας ομόρρυθμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν τουλάχιστον δύο μέρη που υποχρεούνται αμοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητήριο Χανίων ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΝΑΦΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Επιμελητήριο Χανίων ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΝΑΦΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Επιμελητήριο Χανίων ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΝΑΦΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τι είναι το Επιμελητήριο? Το Επιμελητήριο To Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων (Επιμελητήριο Χανίων) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2003 ΔΟΜΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας www.etairikiaxia.gr, «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, Κ/Ξ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΡΜΠΙΔΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, Κ/Ξ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΡΜΠΙΔΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, Κ/Ξ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΡΜΠΙΔΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ KΛIMAKA

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ» της ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑΣ

«ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ» της ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία «ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στην πρόταση νόµου «Εκσυγχρονισµός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου και απλούστευση διαδικασίας ί- δρυσης επιχειρήσεων»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στην πρόταση νόµου «Εκσυγχρονισµός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου και απλούστευση διαδικασίας ί- δρυσης επιχειρήσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στην πρόταση νόµου «Εκσυγχρονισµός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου και απλούστευση διαδικασίας ί- δρυσης επιχειρήσεων» Α. Επί της αρχής της πρότασης νόµου Ο ν. 3419/2005 εισήγαγε για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΚΟΥΣΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ - ΧΑΡΑ ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία αυτή υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων. με στόχο την απόκτηση του διπλώματος. από το ΠΛΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Η εργασία αυτή υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων. με στόχο την απόκτηση του διπλώματος. από το ΠΛΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η εργασία αυτή υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΠΕΝΤΗΣ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα Σελίδα 1 Εισαγωγικό Σημείωμα Σελίδα 2 Μεθοδολογία Σελίδα 4 Πρώτη Ενότητα Σελίδα 6 Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καινοτόµων Επενδυτικών Ευκαιριών INVECOM Ε.Π.Ε.

Οδηγός Καινοτόµων Επενδυτικών Ευκαιριών INVECOM Ε.Π.Ε. Οδηγός Καινοτόµων Επενδυτικών Ευκαιριών INVECOM Ε.Π.Ε. Σεπτέµβριος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1. Γενικά χαρακτηριστικά Περιφέρειας Ηπείρου... 6 ευτερογενής τοµέας & υποδοµές...7 Επενδύσεις...8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΑΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ιδάσκουσα: Μαρία Γεωργακάλου Ψαχνά, Νοέµβριος 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, Κ/Ξ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΡΜΠΙΔΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, Κ/Ξ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΡΜΠΙΔΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, Κ/Ξ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΡΜΠΙΔΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διάταξη τίτλου και περιεχομένου με SmartArt ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 2: Οδηγός χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων

Δράση 2: Οδηγός χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων Δράση 2: Οδηγός χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων Παραδοτέο: «Οδηγός χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων στους τομείς της αγροτικής οικονομίας, της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑ Α ΤΑ 30 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑ Α ΤΑ 30 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΤΑ 30 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΑ 30 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΑ 2. ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ρ. Τρίγκας Μάριος Ph.D. Οικονομικής & Καινοτομίας Επιχειρήσεων Τηλ. 6974287874, 24410-77535 FAX: 24410-77539 mtrigkas@cereteth.gr mtrigkas@for.auth.gr 1

Διαβάστε περισσότερα