Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ηλεκτρική φριτέζα CS 1411 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή. el - GR M.-Nr

2 Πίνακας περιεχοµένων Περιγραφή συσκευής... 4 Υποδείξεις ασφαλείας... 6 Προστασία περιβάλλοντος Πριν από την αρχική χρήση Χειρισµός Καπάκι φριτέζας Λειτουργία και διακοπή Ένδειξη υπολοίπου θερµότητας Πριν από το τηγάνισµα στη φριτέζα Τηγάνισµα στη φριτέζα Χρήσιµες συµβουλές Μετά από το τηγάνισµα στη φριτέζα Αυτόµατη απενεργοποίηση συσκευής Καθαρισµός και περιποίηση Τι πρέπει να κάνετε, όταν Αγορά πρόσθετων εξαρτηµάτων

3 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας για τον εντοιχισµό ιαστάσεις συσκευής και εντοιχισµού Προετοιµασία του πάγκου εργασίας Εντοιχισµός περισσότερων συσκευών Συνδετικά λαµάκια και ενδιάµεσοι πήχεις Τοποθέτηση συσκευής Γενικές οδηγίες εντοιχισµού Ηλεκτρική σύνδεση Service, πινακίδα τύπου

4 Περιγραφή συσκευής Καλάθι φριτέζας Λαβή (διπλώνει, αφαιρείται) Μηχανισµός για το κρέµασµα του καλαθιού Άγκιστρο υποδοχής του καλαθιού Αντίσταση (πτυσσόµενη) Βαλβίδα εκροής Ένδειξη ιακόπτης Λεκάνη φριτέζας, χωρητικότητα: ε- λάχιστο 3 λίτρα, µέγιστο 4 λίτρα) Ένδειξη Ένδειξη λειτουργίας Λυχνία ελέγχου θερµοκρασίας Ένδειξη υπολοίπου θερµότητας 4

5 Περιγραφή συσκευής Συνοδευτικά εξαρτήµατα Καλάθι φριτέζας Καπάκι φριτέζας Προστατευτικό καπάκι για τη λεκάνη της φριτέζας µετά το τηγάνισµα. 5

6 Υποδείξεις ασφαλείας Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Τυχόν λανθασµένη χρήση της όµως, θα µπορούσε να ήταν επικίνδυνη και σε πρόσωπα και σε αντικείµενα. ιαβάζετε τις οδηγίες χρήσης, πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Μέσα σε αυτές υπάρχουν υποδείξεις για τον εντοιχισµό, την ασφάλεια, το χειρισµό και τη συντήρηση της συσκευής. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή. Φυλάσσετε και ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης και σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτήτη της συσκευής, µην παραλείψετε να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης. Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασµένη µόνο για οικιακή χρήση. Χρησι- µοποιείται για τις λειτουργίες που αναφέρονται στο παρόν βιβλίο οδηγιών χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται και είναι πιθανόν επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που προκύπτουν από λανθασµένους χειρισµούς ή αµέλεια των υποδείξεων ασφαλείας. εν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτοµα, τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εµπειρίας ή λόγω ά- γνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν µε ασφάλεια. Επιτρέπεται µόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόµου. Προστασία για τα παιδιά Όταν βρίσκονται µικρά παιδιά κοντά στη συσκευή, µην αποµακρύνεστε από κοντά τους. Μην τους επιτρέπετε επίσης ποτέ να παίζουν µε τη συσκευή. Η χρήση της συσκευής από παιδιά µπορεί να γίνει µόνο εφόσον σιγουρευτείτε απόλυτα ότι έχουν καταλάβει το χειρισµό της και ότι τους έχουν γίνει κατανοητοί οι κίνδυνοι ενός λανθασµένου χειρισµού. Η συσκευή, κατά τη λειτουργία της, είναι καυτή και παραµένει έτσι για λίγο χρόνο µετά τη διακοπή της λειτουργίας της. Κρατάτε λοιπόν τα παιδιά µακριά από τη συσκευή, µέχρι να κρυώσει σε τέτοιο βαθµό, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος εγκαύµατος. Μην αποθηκεύετε σε ντουλάπια, πάνω ή κάτω από τη συσκευή, αντικεί- µενα που θα µπορούσαν να ενδιαφέρουν τα παιδιά. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να αναρριχηθούν τα παιδιά ως τη συσκευή και να κινδυνέψουν από έ- γκαυµα! Προσέχετε, ώστε τα παιδιά να µην έρχονται σε επαφή µε τη βαλβίδα ε- κροής και έτσι να υπάρχει κίνδυνος να αδειάσουν το περιεχόµενο που µπορεί να είναι ακόµη καυτό. Είδη συσκευασίας (π.χ. µεµβράνες, φελιζόλ, κ.λπ.) µπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας. Για τον λόγο αυτό φυλάσσετε τα είδη συσκευασίας µακριά από τα παιδιά και τα πετάτε το συντοµότερο δυνατό. 6

7 Υποδείξεις ασφαλείας Τεχνική ασφάλεια Οι εργασίες σύνδεσης και συντήρησης, καθώς και οι επισκευές πρέπει να γίνονται µόνο από ειδικευµένους τεχνίτες. Λανθασµένες εργασίες σύνδεσης, συντήρησης και επισκευών µπορεί να δη- µιουργήσουν σηµαντικούς κινδύνους για το χειριστή, για τους οποίους καµία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής. Πριν από την τοποθέτηση της συσκευής, ελέγχετε, αν υπάρχουν ορατές εξωτερικές ζηµιές. Αν συµβαίνει αυτό, δεν επιτρέπεται να προχωρήσετε στην τοποθέτηση ή στη λειτουργία της συσκευής. Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, µόνο εφόσον συνδεθεί µε σύστηµα γείωσης σύµφωνο προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σηµαντικό, να ελεγχθεί αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας, και σε περίπτωση αµφιβολίας, να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από έναν ειδικό. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που µπορεί να προκληθούν σε περίπτωση απουσίας ή διακοπής της γείωσης (π.χ. κίνδυνος ηλεκτροπληξίας). Πριν από τη σύνδεση, συγκρίνετε τα στοιχεία της πινακίδας τύπου της συσκευής (τάση και συχνότητα) µε εκείνα του ηλεκτρικού σας δικτύου. Τα στοιχεία αυτά πρέπει οπωσδήποτε να συµφωνούν, για να αποφύγετε οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή. Σε περίπτωση αµφιβολίας απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο. Για τη σύνδεση της συσκευής µε το ηλεκτρικό δίκτυο δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί πολύπριζο. Με το πολύπριζο δεν είναι εγγυηµένη η απαραίτητη ασφάλεια της συσκευής (π.χ. κίνδυνος υπερθέρµανσης). Χρησιµοποιείτε τη συσκευή µόνο µετά τον εντοιχισµό της. Μόνο έτσι, θα είναι εγγυηµένη η ασφαλής λειτουργία της. Αν αφαιρέσετε το φις του καλωδίου, πρέπει να καλέσετε έναν ηλεκτρολόγο για τον εντοιχισµό και τη σύνδεση της συσκευής στο ηλεκτρικό δίκτυο. Οι εργασίες αυτές πρέπει να γίνουν από ειδικούς τεχνίτες που θα γνωρίζουν και θα τηρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται σε καµία περίπτωση για βλάβες που µπορεί να προκληθούν από λανθασµένο εντοιχισµό ή σύνδεση. Αν παρουσιαστεί βλάβη στο καλώδιο σύνδεσης µε το ηλεκτρικό δίκτυο, θα πρέπει να το αντικαταστήσει ηλεκτρολόγος µε το ειδικό καλώδιο τύπου H 05 VV-F (µε µόνωση PVC) που µπορείτε να προµηθευτείτε από το τµήµα ανταλλακτικών της Miele. Μην ανοίγετε σε καµιά περίπτωση το περίβληµα της συσκευής. Ένα ενδεχόµενο άγγιγµα στις συνδέσεις διέλευσης τάσης ή κάποια αλλαγή σε ηλεκτρικούς και µηχανικούς συνδυασµούς, µπορεί να αποβούν επικίνδυνα για το χειριστή ή να προκαλέσουν ανω- µαλίες στη λειτουργία της συσκευής. 7

8 Υποδείξεις ασφαλείας Επισκευές στη συσκευή κατά τη διάρκεια της ισχύος της εγγύησης, θα πρέπει να γίνονται, µόνο από ειδικούς τεχνικούς εξουσιοδοτηµένους από τον κατασκευαστή. ιαφορετικά για βλάβες που θα προκύψουν στο µέλλον, δεν θα ισχύουν τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η εγγύηση. Κατά τις εργασίες της εγκατάστασης και των επισκευών η συσκευή πρέπει να είναι αποσυνδεδεµένη από το ηλεκτρικό δίκτυο. Η συσκευή αποσυνδέεται τελείως από το ηλεκτρικό δίκτυο, τότε µόνο, όταν: κλείνετε τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα, ξεβιδώνετε και αφαιρείτε τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα, αποχωρίζετε το ηλεκτρικό καλώδιο από το ηλεκτρικό δίκτυο. Σε συσκευές που συνδέονται µε φις, τραβάτε πάντα το φις από την πρίζα και όχι το καλώδιο. ιάφορα µέρη της συσκευής που έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να α- ντικατασταθούν µόνο µε γνήσια ανταλλακτικά Miele. Μόνο έτσι, µπορεί να εγγυηθεί η Miele ότι τα µέρη αυτά ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ασφαλείας. Σωστή χρήση Αποφεύγετε να έλθετε σε επαφή µε την καυτή συσκευή, µε το καυτό λάδι τηγανίσµατος ή µε το καυτό νερό που υπάρχει µέσα στη φριτέζα. Ακόµη και µετά τη διακοπή λειτουργίας της φριτέζας, παραµένουν τόσο η συσκευή όσο και το περιεχόµενό της για αρκετό χρόνο καυτά. Χωρίς κανένα κίνδυνο µπορείτε να αγγίξετε µόνο τη λαβή του καλαθιού της φριτέζας και του καλαθιού για τα ζυµαρικά. Μόλις σβήσει η ένδειξη υπολοίπου θερ- µότητας, δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος εγκαύµατος. Προστατεύετε τα χέρια σας µε µονωτικά γάντια, πάνινες πιάστρες ή µε άλλα παρόµοια είδη σε όλες τις διαδικασίες µαγειρέµατος πάνω στην καυτή συσκευή. Προσέχετε, ώστε το ύφασµά τους να µην είναι υγρό, γιατί υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί η αγωγιµότητά τους και να οδηγηθείτε σε έγκαυµα. Η συσκευή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να χρησιµοποιείται σε υπαίθριο χώρο. Όταν χρησιµοποιείτε µια πρίζα, που βρίσκεται κοντά στη συσκευή, προσέχετε, ώστε το καλώδιο της συσκευής που θα συνδέσετε, να µην αγγίζει τις καυτές επιφάνειες της συσκευής. Η µόνωση του καλωδίου θα µπορούσε έτσι να πάθει ζηµιά. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 8

9 Υποδείξεις ασφαλείας Μην αποµακρύνεστε από τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Με την υπερθέρµανση, το λίπος ή το λάδι τηγανίσµατος µπορεί να πάρει φωτιά και να κάψει ακόµη και τον α- πορροφητήρα. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να πλησιάσετε φλόγα, π.χ. έναν αναµµένο αναπτήρα, κοντά στο καυτό λάδι. Κίνδυνος φωτιάς! Αν παρόλα αυτά προκληθεί φωτιά από το καυτό λάδι ή το λίπος, µην προσπαθήσετε σε καµία περίπτωση να τη σβήσετε µε νερό. Για να τη σβήσετε, καλύπτετε τη φωτιά µε µια κουβέρτα ή µε το καπάκι της συσκευής. Φροντίζετε, να ψήνετε πάντα αρκετά τα φαγητά σας. Οι διάφοροι µικροοργανισµοί που πιθανώς να υπάρχουν µέσα στις τροφές, καταστρέφονται µόνο σε υψηλές θερµοκρασίες και µε τον κατάλληλο χρόνο. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή για θέρµανση χώρου και µην τη θέτετε σε λειτουργία, όταν η αντίσταση είναι σηκωµένη. Η υψηλή θερµοκρασία που δηµιουργείται µπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη των εύφλεκτων αντικειµένων που βρίσκονται κοντά της. Εκτός τούτου, η συσκευή φθείρεται γρηγορότερα. Καθαρίζετε ή αλλάζετε τακτικά το χρησιµοποιηµένο λάδι. Το χρησιµοποιηµένο λάδι ή λίπος µε υπολείµµατα φαγητών είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο. Η σωστή προετοιµασία των φαγητών προστατεύει την υγεία σας. Γι' αυτό διαβάστε µε προσοχή το κεφ. "Χειρισµός - Χρήσιµες συµβουλές". Χρησιµοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά χωρίς το καπάκι και µόνο σε κατάσταση πληρότητας. Μη γεµίζετε πλαστικά δοχεία µε καυτό λάδι ή λίπος, γιατί λειώνουν στις υ- ψηλές θερµοκρασίες. Χρησιµοποιείτε αποκλειστικά σκεύη ανθεκτικά σε υψηλές θερµοκρασίες. Μην αδειάζετε το χρησιµοποιηµένο λάδι ή λίπος από τη φριτέζα στις αποχετεύσεις νερού. Βουλώνουν οι αγωγοί και τα τοιχώµατα του σωλήνα µπορεί να πάθουν ζηµιά. Ενηµερωθείτε από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου, για τους τρόπους µε τους οποίους µπορείτε να απαλλαγείτε από το χρησιµοποιηµένο λίπος. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται στην µη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας. 9

10 Προστασία περιβάλλοντος Αξιοποίηση της συσκευασίας Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από τυχόν ζηµιές κατά τη µεταφορά της. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί µε ειδικά κριτήρια, όπως είναι η συµµόρφωση προς τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές καθώς και η δυνατότητα ανακύκλωσης. Η επιστροφή των υλικών συσκευασίας στους ειδικούς χώρους αποκοµιδής ε- ξοικονοµεί πρώτες ύλες και µειώνει την παρουσία απορριµµάτων. Αξιοποίηση της παλιάς συσκευής Οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν ακόµη πολλές πολύτιµες πρώτες ύλες. Περιέχουν και πολλές βλαβερές ουσίες, οι οποίες ω- στόσο ήταν προηγουµένως απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία και την ασφάλειά τους. Στους κοινούς σκουπιδότοπους ή λόγω εσφαλµένης χρήσης, αυτές οι ουσίες µπορεί ν' αποτελέσουν κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. Μην πετάτε λοιπόν σε καµία περίπτωση την παλιά σας συσκευή στον πλησιέστερο σκουπιδότοπο, αλλά ενηµερωθείτε από τη διοίκηση του δήµου σας ή τον πλησιέστερο χώρο συγκέντρωσης µετάλλων για τις δυνατότητες παράδοσης και ανακύκλωσης των παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Φροντίζετε, ώστε µέχρι την αποκοµιδή της συσκευής, να φυλάσσεται αυτή µακριά από µικρά παιδιά. 10

11 Πριν από την αρχική χρήση Μέσα στη συσκευασία της συσκευής σας υπάρχει µια πινακίδα τύπου την οποία θα πρέπει να κολλήσετε στο χώρο που προβλέπεται για αυτήν στη σελίδα που βρίσκεται το κεφ. "Πινακίδα τύπου". Αρχικός καθαρισµός Αφαιρείτε τυχόν προστατευτικές µεµβράνες που υπάρχουν στη συσκευή. Γεµίζετε τη λεκάνη της φριτέζας µέχρι το µαρκάρισµα max. µε περ. 4 λίτρα νερό και λίγο απορρυπαντικό. Στρέφετε το διακόπτη προς τα δεξιά στους 130 C και αφήνετε για λίγο το νερό να βράσει. Κατόπιν διακόπτετε τη λειτουργία και αδειάζετε το νερό από τη βαλβίδα ε- κροής σε ένα θερµοανθεκτικό δοχείο (βλέπε κεφ. "Μετά από το τηγάνισµα στη φριτέζα"). Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει και ξεδιπλώνετε την αντίσταση. Καθαρίζετε τη λεκάνη της φριτέζας και τις υπόλοιπες επιφάνειες µε υγρό πανί και τέλος τα σκουπίζετε µε στεγνό πανί. Κλείνετε πάλι τη βαλβίδα εκροής. Τα µεταλλικά µέρη της συσκευής, για λόγους προστασίας, καλύπτονται από ένα υλικό περιποίησης. Έτσι, µε την αρχική θέρµανση, δηµιουργείται παροδικά µια µυρωδιά. Η µυρωδιά αυτή και πιθανόν η δηµιουργία ατµών, εξαφανίζονται µετά από µερικά λεπτά και δεν έχουν κα- µία σχέση µε λανθασµένη σύνδεση ή βλάβη της συσκευής. 11

12 Χειρισµός Καπάκι φριτέζας Για να αφαιρέσετε το καπάκι της φριτέζας πιέζετε µε το δάχτυλο αριστερά ή δεξιά πάνω στο καπάκι. Με το άλλο χέρι µπορείτε να αφαιρέσετε το καπάκι από την απέναντι πλευρά. Λειτουργία και διακοπή Μη θέτετε ποτέ τη φριτέζα σε λειτουργία, όταν είναι άδεια ή όταν η αντίσταση είναι ανασηκωµένη. Η φριτέζα τίθεται σε λειτουργία, αν στρέψετε το διακόπτη προς τα δεξιά και εκτός λειτουργίας, αν στρέψετε το διακόπτη προς τα αριστερά. Τοποθετείτε το καπάκι πάλι στη θέση του µόνον όταν η φριτέζα έχει κρυώσει. Κίνδυνος εγκαύµατος! εν µπορείτε να στρέψετε το διακόπτη πάνω από τους 200 C προκει- µένου να φτάσει στο "0". Μόλις θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, ανάβει η ένδειξη λειτουργίας O και η λυχνία ελέγχου θερµοκρασίας %. Η λυχνία ελέγχου θερµοκρασίας έχει τον ίδιο "ρυθµό" µε τη θέρµανση της φριτέζας, δηλαδή ανάβει µόνο όσο λειτουργεί και η θέρµανση. Ένδειξη υπολοίπου θερµότητας Η ένδειξη υπολοίπου θερµότητας σβήνει τότε µόνο, όταν µπορείτε να αγγίξετε τη συσκευή, χωρίς κίνδυνο να καείτε. Μην αγγίζετε τη συσκευή, όσο ανάβει η ένδειξη υπόλοιπου θερµότητας. 12

13 Χειρισµός Πριν από το τηγάνισµα στη φριτέζα Τηγανίζετε χωρίς το συνοδευτικό καπάκι της φριτέζας. Χρησιµοποιείτε µόνο ειδικό λάδι ή λίπος τηγανίσµατος, σε στερεά ή υ- γρή µορφή, κατάλληλο για να αποκτήσει πολύ υψηλές θερµοκρασίες. Μην ανακατεύετε ποτέ διαφορετικά είδη λίπους µεταξύ τους. H λεκάνη της φριτέζας πρέπει να είναι πάντα αρκετά γεµάτη µε λάδι ή λίπος (το κατώτερο 3 λίτρα ή 3 κιλά, το ανώτερο 4 λίτρα ή 4 κιλά). Ελέγχετε, αν η βαλβίδα εκροής είναι κλειστή. Γεµίζετε τη λεκάνη µε λάδι ή λίπος. Αν το λίπος είναι σε στέρεα µορφή το τεµαχίζετε. Αν από την τελευταία χρήση που κάνατε έχει µείνει µέσα στη λεκάνη παγωµένο λίπος, ανοίγετε στη µάζα µια τρύπα, µέχρι την αντίσταση. Έτσι, διευκολύνετε την εξάτµιση του νερού που έχει συσσωρευτεί κάτω από το λίπος. Στρέφετε το διακόπτη στους 100 C και περιµένετε, µέχρι να λειώσει το λίπος. Ελέγχετε κατόπιν την πληρότητα της λεκάνης. Η στάθµη πρέπει να βρίσκεται ανάµεσα στα δύο µαρκαρισµένα σηµεία πληρότητας στην πίσω στενή πλευρά της λεκάνης της φριτέζας. Τηγάνισµα στη φριτέζα Ρυθµίζετε την απαιτούµενη θερµοκρασία για το τηγάνισµα (βλέπε πίνακα) και περιµένετε µέχρι να σβήσει για πρώτη φορά η λυχνία ελέγχου θερµοκρασίας. Τούτο σηµαίνει ότι το λάδι απέκτησε την απαιτούµενη θερ- µοκρασία. Τοποθετείτε το καλάθι µε το περιεχό- µενο για τηγάνισµα µέσα στο καυτό λάδι. Αν το λάδι ή το λίπος κάνουν έντονο αφρό, σηκώνετε για λίγο το καλάθι πάνω από τη φριτέζα και το κατεβάζετε πάλι σιγά-σιγά µέσα στο λάδι. Όταν τα τηγανητά είναι έτοιµα, βγάζετε το καλάθι µέσα από το λάδι. Κινείτε αριστερά, δεξιά για λίγο το καλάθι, βοηθώντας έτσι να στραγγίξει το λάδι από το περιεχόµενο και το κρε- µάτε στο άγκιστρο της λεκάνης. Μην αφήνετε τα τηγανισµένα για πολύ ώρα πάνω από τη λεκάνη της φριτέζας, γιατί µε τους πολλούς ατµούς θα µαλακώσουν. Γι' αυτό ακουµπάτε µετά από λίγο το καλάθι πάνω σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας. Προσέχετε, να µην έλθετε σε επαφή µε το καυτό λάδι, κατά τη διάρκεια του τηγανίσµατος. Προστατέψτε προπαντός τα χέρια σας, π.χ. µε µονωτικά γάντια. 13

14 Χειρισµός Τρόφιµα, φρέσκα Ποσότητα Θερµοκρασία σε C Χρόνος σε λεπτά Μπερλίνες 4 τεµ Τυρί Camembert 4 x 1/2 συσκ Λαχανικά (ωµά) σε περίβληµα ζύµης Τέταρτα κοτόπουλου πανέ 400 γρ τεµ. προς 250 γρ Κροκέτες πατάτας 400 γρ. 170 προτηγάνισµα 2-4 τηγάνισµα 3-5 Μπερλίνες κεράσι 5 τεµ Μαϊντανός Πατάτες τηγανιτές 400 γρ. 170 προτηγάνισµα 4-6 τηγάνισµα 2-4 Φιλέτο γαλοπούλα όχι πανέ 2 τεµ. προς 250 γρ Σνίτσελ 200 γρ Λουκουµάδες 4 τεµ Μπανάνες πανέ 2 τεµ Τρόφιµα, κατεψυγµένα Ποσότητα Θερµοκρασία σε C Χρόνος σε λεπτά Κροκέτες ψαριού 300 γρ Κροκέτες πατάτας 400 γρ. 170 προτηγάνισµα 1-2 τηγάνισµα 3-4 Πατάτες τηγανιτές Φιλέτο γλώσσας, όχι πανέ Καλαµάρια ροδέλες όχι πανέ 250 γρ. 400 γρ γρ γρ Οι χρόνοι τηγανίσµατος που αναφέρονται στον πίνακα είναι ενδεικτικοί. 14

15 Χειρισµός Χρήσιµες συµβουλές Η σωστή προετοιµασία των φαγητών θεωρείται ένας υγιεινός τρόπος διατροφής. Γι' αυτό θα πρέπει να τα τηγανίζετε µόνο µέχρι να πάρουν ένα ελαφρύ ξανθό χρώµα και όχι µέχρι να σκουρύνουν. Μην αλατίζετε ποτέ τα ψητά πάνω από το καυτό λίπος ή λάδι, γιατί α- φρίζει υπερβολικά. Το λάδι τηγανίσµατος πρέπει να είναι αρκετά καυτό, για να κλείνουν αµέσως οι πόροι των τροφίµων που τηγανίζετε. Σε χαµηλές θερµοκρασίες τα τρόφιµα απορροφούν πολύ λάδι και γίνονται δύσπεπτα. Για το λόγο αυτό, περιµένετε κάθε φορά µέχρι να σβήσει η λυχνία θερ- µοκρασίας (αυτό σηµαίνει ότι το λάδι έχει αποκτήσει την κατάλληλη θερµοκρασία), πριν τοποθετήσετε στη φριτέζα τα επόµενα τρόφιµα για τηγάνισµα. Για ένα υγιεινό µαγείρεµα, τηρείτε πάντα τις θερµοκρασίες που αναφέρονται στον πίνακα. Επιλέγετε µια θερµοκρασία πάνω από 170 C µόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο (π.χ. για ψάρι ή κρέας που δεν είναι πανέ ή βουτηγµένο σε άλλου είδους χυλό). Για το τηγάνισµα τροφίµων βαθιάς κατάψυξης επιλέγετε τη χαµηλότερη θερµοκρασία που συνιστάται. Τηρείτε όσο το δυνατόν συντοµότερους χρόνους τηγανίσµατος. Τηρείτε πάντα τη σωστή αναλογία µεταξύ τροφίµων και λαδιού. Η αναλογία αυτή θα πρέπει να είναι: 1:10 ως 1:15. Π.χ. για 100 γρ. τηγανιτές πατάτες χρειάζεστε 1 ως 1,5 λίτρο λάδι. Η µεγαλύτερη ποσότητα λαδιού θα έκαιγε περισσότερο τα τηγανιτά και η µεγαλύτερη ποσότητα τηγανιτών θα µείωνε έντονα τη θερµοκρασία του λαδιού. Μην παρατείνετε άσκοπα το χρόνο τηγανίσµατος, για να διατηρείται το λάδι ή το λίπος για περισσότερο χρόνο. Τα τρόφιµα που πρόκειται να τηγανίσετε, θα πρέπει να είναι στεγνά, γιατί η υγρασία προκαλεί έντονο άφρισµα στο λάδι. Τα στεγνώνετε µε χαρτί κουζίνας, πριν τα ρίξετε στο καυτό λάδι. Καθαρίζετε τα κατεψυγµένα από τυχόν υπολείµµατα πάγου. Βυθίζετε το καλάθι της φριτέζας σιγά σιγά για να µη δηµιουργηθεί έντονος αφρός. Οι φρεσκοκοµµένες φέτες πατάτας δεν κολλάνε, αν τις πλύνετε πρώτα µε κρύο νερό και τις στεγνώσετε µε χαρτί κουζίνας. Τα µπαχαρικά µπαίνουν µετά το τέλος του τηγανίσµατος! Αφού στραγγίξετε το περιεχόµενο, ρίχνετε το αλάτι, τα µπαχαρικά ή τη ζάχαρη άχνη. 15

16 Χειρισµός Μετά από το τηγάνισµα στη φριτέζα Όταν τελειώσει το τηγάνισµα, διακόπτετε τη λειτουργία της φριτέζας και φιλτράρετε το λάδι ή το λίπος. Έτσι αφαιρούνται διάφορα υπολείµµατα, που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν τη γεύση των τηγανητών και να γίνουν αιτία, ώστε να χαλάσει γρήγορα το λάδι. Αν τηγανίσατε µε λίπος, το αφήνετε να κρυώσει τόσο, όσο χρειάζεται για να είναι σε ρευστή µορφή. Αν έχει ήδη στερεοποιηθεί, το ρευστοποιείτε πάλι, ανοίγοντας τη φριτέζα στους 100 C. Τοποθετείτε ένα αρκετά µεγάλο, θερ- µοανθεκτικό δοχείο, π.χ. µεταλλικό δοχείο, κάτω από τη βαλβίδα εκροής. Ανοίγετε τη βαλβίδα εκροής στην κάτω πλευρά της φριτέζας, στρέφοντας το χερούλι της βαλβίδας προς τα α- ριστερά, µέχρι το σηµείο που σταµατάει. Αφού αδειάσετε το λάδι ή το λίπος κλείνετε τη βαλβίδα, στρέφοντας το χερούλι της προς τα δεξιά µέχρι το σηµείο που σταµατάει. Φιλτράρετε το λάδι µε ένα µεταλλικό φίλτρο, µέσα στο οποίο έχετε απλώσει χαρτί κουζίνας και το φυλάσσετε µέχρι την επόµενη χρήση σε ένα κλειστό θερµοανθεκτικό δοχείο. Φροντίζετε να είναι πάντα ελεύθερη η κάτω πλευρά της συσκευής, ώστε το άδειασµα του λαδιού να γίνεται εύκολα. Προσέχετε πριν από τη διαδικασία αδειάσµατος, το λάδι να µην είναι πολύ ζεστό. Κίνδυνος εγκαύµατος! Για το άδειασµα του λαδιού χρησι- µοποιείτε µόνο θερµοανθεκτικά δοχεία. Σκεπάζετε τη συσκευή µε το καπάκι της, µόνο όταν αυτή κρυώσει τελείως. Το λάδι ή το λίπος πρέπει να αντικατασταθεί, όταν γίνεται σκούρο και παχύρρευστο. µυρίζει άσχηµα και κάνει αφρό. αρχίζει να καπνίζει από τους 170 C ή και λιγότερους. 16

17 Αυτόµατη απενεργοποίηση συσκευής Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε έναν µηχανισµό ασφαλείας, ο οποίος διακόπτει τη λειτουργία της αυτοµάτως, όταν: η λεκάνη δεν είναι γεµάτη µέχρι τουλάχιστον στο κάτω µαρκάρισµα. τεθεί σε λειτουργία, ενώ η λεκάνη είναι άδεια. τεθεί σε λειτουργία, ενώ η αντίσταση είναι ανασηκωµένη (π.χ. για τον καθαρισµό της). Αναγνωρίζετε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία αυτός ο µηχανισµός ασφαλείας, ό- ταν δεν ανάβουν η λυχνία ελέγχου θερ- µοκρασίας και η ένδειξη λειτουργίας και όταν το λάδι δεν ζεσταίνεται. Στρέφετε το διακόπτη στο "0" και περιµένετε µέχρι να κρυώσει η αντίσταση. Πιέζετε την προεξοχή δεξιά στην πρόσοψη της συσκευής, π.χ. µε ένα στυλό, και στη συνέχεια θέτετε κανονικά τη φριτέζα σε λειτουργία. 17

18 Καθαρισµός και περιποίηση, Μη χρησιµοποιείτε σε καµία περίπτωση συσκευές ατµοκαθαρισµού. Ο ατµός µπορεί να εισχωρήσει σε µέρη ηλεκτρικής διέλευσης της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωµα. Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή, κατά προτίµηση µετά από κάθε χρήση. Για τον καθαρισµό αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει. Μετά από κάθε υγρό καθαρισµό, στεγνώνετε καλά τη συσκευή. Έτσι αποφεύγετε τα κατάλοιπα αλάτων. Τα απορρυπαντικά µε σκληρούς κόκκους ή τα σφουγγάρια µε σκληρή ε- πιφάνεια µπορείτε να τα χρησιµοποιήσετε µόνο για τον καθαρισµό της α- ντίστασης. Για να αποφύγετε φθορές στις ανοξείδωτες επιφάνειες της συσκευής, µην χρησιµοποιείτε κατά τον καθαρισµό: καθαριστικά που περιέχουν σόδα, αλκάλια, αµµωνία, οξέα ή χλώριο, καθαριστικά που διαλύουν τα άλατα, υλικά που αφαιρούν λεκέδες και σκουριά, δυνατά καθαριστικά σε σκόνη ή γαλάκτωµα και καθαριστικά που περιέχουν κόκκους, καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες, καθαριστικά πλυντηρίων πιάτων, σπρέι φούρνου και γκριλ, καθαριστικά για τζάµια, σκληρές βούρτσες και σφουγγάρια, (π.χ. σφουγγάρια για κατσαρόλες), ή χρησιµοποιηµένα σφουγγάρια που έχουν υπολείµµατα από σκληρά καθαριστικά. µυτερά αντικείµενα (για να µη προκαλέσετε ζηµιά στις µονώσεις, ανάµεσα στο πλαίσιο και στον πάγκο). 18

19 Καθαρισµός και περιποίηση Λεκάνη φριτέζας Πριν καθαρίσετε τη λεκάνη της φριτέζας, πρέπει να αδειάσετε το λάδι ή το λίπος (βλέπε κεφ. "Μετά από το τηγάνισµα στη φριτέζα"). Ξεδιπλώνετε κατόπιν την αντίσταση προς τα πάνω. Καθαρίζετε τα χονδρά υπολείµµατα µε χαρτί κουζίνας. Γεµίζετε τη λεκάνη µέχρι το πάνω µαρκάρισµα πληρότητας µε καυτό σαπουνόνερο. Αδειάζετε το βρώµικο σαπουνόνερο, και καθαρίζετε το σηµείο εκροής µε µία βούρτσα για µπουκάλια. Ξεπλένετε µε καυτό νερό και στεγνώνετε καλά τη λεκάνη και το σηµείο εκροής. Ανοξείδωτες επιφάνειες και καπάκι φριτέζας Για τον καθαρισµό µπορείτε να χρησι- µοποιήσετε ένα απαλό υλικό καθαρισµού ανοξείδωτων επιφανειών (βλέπε κεφ. "Αγορά πρόσθετων εξαρτηµάτων"). Για να µη λερωθεί γρήγορα πάλι η ανοξείδωτη επιφάνεια, µπορείτε να χρησι- µοποιήσετε ένα υλικό περιποίησης και προστασίας (όχι για τη λεκάνη φριτέζας). Βλέπε κεφ. "Αγορά πρόσθετων εξαρτηµάτων". Απλώνετε ελάχιστο από το υλικό µε ένα µαλακό πανί πάνω στις επιφάνειες. Καλάθι φριτέζας Καθαρίζετε το καλάθι φριτέζας µετά από κάθε χρήση µε καυτό νερό και λίγο υγρό πλύσης πιάτων στο χέρι. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσετε υλικά περιποίησης ανοξείδωτων επιφανειών στη λεκάνη της φριτέζας. 19

20 Τι πρέπει να κάνετε, όταν... Οι επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να γίνονται µόνο από ειδικό τεχνίτη-ηλεκτρολόγο, αλλιώς µπορεί να προκύψουν σηµαντικοί κίνδυνοι για το χειριστή. Τι πρέπει να κάνετε, όταν θέτοντας τη συσκευή σε λειτουργία, αυτή δεν θερµαίνεται; Ελέγχετε, αν είναι ενεργοποιηµένη η αυτόµατη απενεργοποίηση συσκευής (βλέπε κεφ. "Αυτόµατη απενεργοποίηση συσκευής"). αν έχει πέσει η ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα. Απευθυνθείτε σε ειδικό ηλεκτρολόγο ή στο Miele Service.... το λάδι ή το λίπος της φριτέζας έχουν άσχηµη µυρωδιά; Ελέγχετε, αν το λάδι ή το λίπος είναι κατάλληλα για τηγάνισµα. πρέπει να αντικατασταθούν.... τα τηγανιτά δεν παίρνουν το απαραίτητο ξανθό χρώµα και δεν γίνονται τραγανιστά; Φροντίζετε, ώστε το λάδι να είναι αρκετά καυτό και το καλάθι να µην είναι πολύ γεµάτο. Αφήνετε τα τηγανιτά τόσο χρόνο ακόµη, όσο χρειάζεται για να τηγανιστούν σωστά. 20

21 Καλάθι για τα ζυµαρικά µε καπάκι Αγορά πρόσθετων εξαρτηµάτων Η Miele διαθέτει πρόσθετα εξαρτήµατα και µια σειρά υλικών καθαρισµού και φροντίδας ειδικά για τη συσκευή σας. Μπορείτε να προµηθευτείτε τα προϊόντα αυτά από το τµήµα ανταλλακτικών της Miele ή από το κατάστηµα που αγοράσατε τη συσκευή. Για το µαγείρεµα ζυµαρικών Υλικά καθαρισµού και περιποίησης Καθαριστικό για κεραµικές και ανοξείδωτες επιφάνειες 250 ml Για την αφαίρεση δύσκολων λεκέδων, λεκέδων από άλατα και για ελαφρές αλλοιώσεις χρώµατος. Υλικό περιποίησης ανοξείδωτων επιφανειών 250 ml Εύκολη αφαίρεση των λεκέδων νερού και γενικότερων λεκέδων, καθώς και δακτυλικών αποτυπωµάτων. ηµιουργεί προστατευτικό στρώµα που αποτρέπει τη γρήγορη συγκέντρωση λεκέδων πάλι. Πανί καθαρισµού από µικροΐνα για όλες τις χρήσεις Για τον καθαρισµό δακτυλικών αποτυπωµάτων και εύκολων λεκέδων. Ταµπλέτες αφαίρεσης αλάτων,6 τεµάχια Για την αφαίρεση αλάτων από τη λεκάνη της φριτέζας. 21

22 Υποδείξεις ασφαλείας για τον εντοιχισµό Για να αποφύγετε τυχόν ζηµιές στη συσκευή, ο εντοιχισµός της πρέπει να γίνει αφού πρώτα τελειώσει η τοποθέτηση των πάνω ντουλαπιών και του απορροφητήρα. Η ηλεκτρική φριτέζα δεν επιτρέπεται να εντοιχίζεται δίπλα σε εστίες αερίου, γιατί υπάρχει κίνδυνος ζηµιάς από τις φλόγες του αερίου. Η απόσταση που πρέπει να τηρείται ανάµεσα στις δύο συσκευές πρέπει να είναι τουλάχιστον 288 χιλστ. Η τοποθέτηση του καπλαµά στον πάγκο εργασίας πρέπει να γίνει µε θερ- µοανθεκτική κόλλα (100 C), για να µην ξεκολλήσει ή παραµορφωθεί. Τα αρµοκάλυπτρα πάγκου πρέπει να είναι από πυράντοχο υλικό. Η τοποθέτηση και ο εντοιχισµός σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία) πρέπει να γίνεται µόνο από υ- πεύθυνα συνεργεία / υπεύθυνους τεχνικούς και µόνο αν τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι στο καλώδιο που συνδέει τη συσκευή µε το ηλεκτρικό δίκτυο δεν ασκείται µηχανική πίεση, π.χ. κατά το άδειασµα του λαδιού ή του λίπους. Μη χρησιµοποιείτε κανενός είδους µονωτικά υλικά, εκτός αν αυτό απαιτείται ρητά. Η µονωτική ταινία της συσκευής είναι αρκετή για να διασφαλίσει την απαραίτητη µόνωση στον πάγκο εργασίας (βλέπε κεφ. "Γενικές οδηγίες εντοιχισµού"). Οι αποστάσεις ασφαλείας που αναφέρονται στις επόµενες σελίδες πρέπει να τηρούνται σχολαστικά. Όλες οι διαστάσεις που ακολουθούν δίνονται σε χιλιοστά. 22

23 Υποδείξεις ασφαλείας για τον εντοιχισµό Απόσταση ασφαλείας πάνω από τη συσκευή Ανάµεσα στη συσκευή και σε έναν α- πορροφητήρα που τοποθετείται από πάνω, πρέπει να τηρείται η απόσταση ασφαλείας που συνιστάται από τον κατασκευαστή του απορροφητήρα. Αν δεν υπάρχουν από τον κατασκευαστή του απορροφητήρα οι σχετικές πληροφορίες ή αν έχουν τοποθετηθεί πάνω από τη συσκευή, π.χ. κρεµάστρες από εύφλεκτο υλικό, τότε η απόσταση αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον 760 χιλστ. Αν για διάφορες συσκευές τοποθετηµένες κάτω από έναν απορροφητήρα, π.χ. καυστήρες Wok και ηλεκτρικές εστίες, αναφέρονται αντίστοιχα διαφορετικές αποστάσεις ασφαλείας στις οδηγίες τοποθέτησης ή χρήσης, τότε επιλέγετε πάντα τη µεγαλύτερη απόσταση από τις δύο. 23

24 Υποδείξεις ασφαλείας για τον εντοιχισµό Αποστάσεις ασφαλείας από τα πλαϊνά της συσκευής Στον εντοιχισµό των συσκευών αυτών επιτρέπεται, τόσο στην πίσω πλευρά όσο και στην µία από τις δύο πλαϊνές, να υπάρχουν ντουλάπια ψηλά ή τοίχος, στην άλλη όµως πλαϊνή πλευρά δεν πρέπει να υπάρχουν έπιπλα ή συσκευές ψηλότερα από τη συσκευή αυτή (βλέπε εικόνες). Εξαιτίας της θερµοκρασίας ακτινοβολίας πρέπει να διατηρείται µια απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 50 χιλστ. µεταξύ του ανοίγµατος του πάγκου εργασίας και του πίσω τοίχου. Ανάµεσα στο άνοιγµα του πάγκου εργασίας και στα γειτονικά έπιπλα, π.χ. ένα κολονάτο ντουλάπι, δεξιά ή αριστερά πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες αποστάσεις ασφαλείας 40 χιλστ. στο CS 1212 CS 1221 CS 1234 CS 1223 Συνιστάται εν συνιστάται 50 χιλστ. στο CS 1112 CS 1122 CS 1134 CS 1326 CS χιλστ. στο CS χιλστ. στο CS 1421 CS 1312 CS χιλστ. στο CS 1034 Απαγορεύεται 250 χιλστ. στο CS 1011 CS

25 Υποδείξεις ασφαλείας για τον εντοιχισµό Απόσταση ασφαλείας σε περίπτωση κάλυψης τοίχου Ανάµεσα στην κάλυψη τοίχου και στο άνοιγµα του πάγκου εργασίας πρέπει να υ- πάρχει µια ελάχιστη απόσταση 50 χιλστ. Η απόσταση αυτή είναι απαραίτητη µόνο όταν το υλικό της κάλυψης τοίχου είναι από ξύλο ή άλλο εύφλεκτο υλικό. Αν το υλικό δεν είναι εύφλεκτο (µέταλλο, κεραµικά πλακάκια ή άλλα παρόµοια υλικά) τότε αυτή η απόσταση ασφαλείας µπορεί να µικρύνει, δηλαδή να µειωθεί κατά τόσα χιλιοστά όσα είναι το πάχος του υλικού κάλυψης. Σε υψηλές θερµοκρασίες µπορεί να προκληθεί καταστροφή ή αλλοίωση των υλικών. Τοίχος Κάλυψη τοίχου Αρµοκάλυπτρο πάγκου Πάγκος εργασίας Άνοιγµα κοπής στον πάγκο εργασίας Ελάχιστη απόσταση 50 χιλστ. 25

26 ιαστάσεις συσκευής και εντοιχισµού a ß R4 c e b 1/2" 70 d Συνδετικά λαµάκια Μπροστινό τµήµα Ύψος εντοιχισµού Κιβώτιο ηλεκτρικής σύνδεσης µε ηλεκτρικό καλώδιο, µήκος 2000 χιλστ. Βαλβίδα εκροής 26

27 Κόβετε το άνοιγµα στον πάγκο εργασίας για µία ή περισσότερες συσκευές σύµφωνα µε τις διαστάσεις της εικόνας. Προσέχετε επίσης, να υπάρχει η ελάχιστη απόσταση α- σφαλείας από τον τοίχο, καθώς ε- πίσης και αριστερά ή δεξιά από ένα τοίχωµα, βλέπε κεφ. "Υποδείξεις ασφαλείας για τον εντοιχισµό". Σε πάγκους από ξύλο καλύπτετε κατά µήκος τις πλευρές κοπής µε ειδική λακ ή καουτσούκ σιλικόνης, για να εµποδίσετε την παραµόρφωση λόγω συσσώρευσης υγρασίας. Τα υλικά αυτά πρέπει να είναι θερµοανθεκτικά. Αν διαπιστώσετε κατά τον εντοιχισµό, ότι οι γωνίες στη µόνωση πλαισίου δεν στρώνουν σωστά πάνω στον πάγκο εργασίας, τότε µπορείτε µε το κατάλληλο πριόνι να διορθώσετε προσεκτικά τις ακτίνες γωνίας R4. Προετοιµασία του πάγκου εργασίας 27

28 Εντοιχισµός περισσότερων συσκευών Κατά τον εντοιχισµό περισσότερων από µιας συσκευών θα πρέπει να τοποθετηθεί ανάµεσα στις µεµονωµένες συσκευές ένας ενδιάµεσος πήχης. Βλέπε κεφ. "Συνδετικά λαµάκια και ενδιάµεσοι πήχεις". Άνοιγµα πάγκου εργασίας δύο συσκευές Άνοιγµα πάγκου εργασίας τρεις συσκευές D 500 D 500 b b A C A B C Κατά τον εντοιχισµό δύο συσκευών το πλάτος του ανοίγµατος του πάγκου εργασίας D προκύπτει από τις διαστάσεις A και C. Κατά τον εντοιχισµό τριών συσκευών το πλάτος του ανοίγµατος του πάγκου εργασίας D προκύπτει από τις διαστάσεις A, Β και C. Α = πλάτος συσκευής (288 χιλστ. ή 380 χιλστ. ή 576 χιλστ.) µείον 8 χιλστ. Β = πλάτος συσκευής (288 χιλστ. ή 380 χιλστ. ή 576 χιλστ.) C = πλάτος συσκευής (288 χιλστ. ή 380 χιλστ. ή 576 χιλστ.) µείον 8 χιλστ. D = πλάτος του ανοίγµατος του πάγκου εργασίας Κατά τον εντοιχισµό περισσότερων από τρεις συσκευές πρέπει για κάθε περαιτέρω συσκευή να προστεθεί στις διαστάσεις Α, Β και C το αντίστοιχο πλάτος συσκευής Β (288 χιλστ. ή 380 χιλστ. ή 576 χιλστ.). 28

29 Εντοιχισµός περισσότερων συσκευών Παραδείγµατα υπολογισµών για το άνοιγµα του πάγκου εργασίας κατά τον εντοιχισµό τριών συσκευών Α Πλάτος συσκευής µείον 8 Β Πλάτος συσκευής C Πλάτος συσκευής µείον 8 D Άνοιγµα πάγκου εργασίας Όλες οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά. 29

30 Εντοιχισµός περισσότερων συσκευών D a a a b c c a a A a B C 280/372/ /380/ /372/568 Συνδετικά λαµάκια Ενδιάµεσοι πήχεις Ενδιάµεσος χώρος µεταξύ του πήχη και του πάγκου εργασίας Το πώς θα στερεώσετε τα συνδετικά λαµάκια και τους ενδιάµεσους πήχεις παρουσιάζεται στην εικόνα για τρεις συσκευές. Για κάθε περαιτέρω συσκευή απαιτείται ένας επιπλέον ενδιάµεσος πήχης. Η θέση για τη στερέωση ενός πρόσθετου ενδιάµεσου πήχη εξαρτάται από το πλάτος συσκευής Β (288 χιλστ. / 380 χιλστ. / 576 χιλστ.). 30

31 Συνδετικά λαµάκια και ενδιάµεσοι πήχεις Σε πάγκους εργασίας από ξύλο Σε πάγκους εργασίας από γρανίτη ή µάρµαρο Στους πάγκους εργασίας από γρανίτη ή µάρµαρο οι βίδες δεν χρειάζονται a c a b Τοποθετείτε τα συνοδευτικά συνδετικά λαµάκια και τους ενδιάµεσους πήχεις στις προβλεπόµενες θέσεις στην πάνω άκρη του ανοίγµατος πάγκου. Στερεώνετε τα συνδετικά λαµάκια και τους ενδιάµεσους πήχεις µε τις συνοδευτικές βίδες 3,5 x 25 χιλστ. c b Τοποθετείτε και σταθεροποιείτε τα συνδετικά λαµάκια και τους ενδιά- µεσους πήχεις µε ισχυρή διπλή αυτοκόλλητη ταινία. 31

32 Συνδετικά λαµάκια και ενδιάµεσοι πήχεις a Κολλάτε επιπλέον µε σιλικόνη τα πλαϊνά και το κάτω άκρο από τα συνδετικά λαµάκια. d b Γεµίζετε µε σιλικόνη τον ενδιάµεσο χώρο ανάµεσα στους πήχεις και τον πάγκο εργασίας (το σωληνάριο σιλικόνης σας παραδίδεται µαζί µε τη συσκευή). 32

33 Τοποθέτηση συσκευής Περνάτε το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής µέσα από το άνοιγµα του πάγκου εργασίας προς τα κάτω. Τοποθετείτε αρχικά το µπροστινό µέρος της συσκευής µέσα στο άνοιγµα του πάγκου εργασίας. Πιέζετε τη συσκευή µε τα δύο χέρια οµοιόµορφα µε κατεύθυνση προς τα κάτω, µέχρι να βεβαιωθείτε ακουστικά ότι έχει εφαρµόσει στη θέση της. Φροντίζετε, να ακουµπάει η λωρίδα µόνωσης της συσκευής πάνω στον πάγκο. Μόνο έτσι, είναι εγγυηµένη η αποτελεσµατικότητα της µόνωσης από όλες τις πλευρές. Μη χρησιµοποιείτε µονωτικό υλικό. Συνδέετε τη συσκευή µε το ηλεκτρικό ρεύµα (βλέπε κεφ. "Ηλεκτρική σύνδεση"). Ελέγχετε την λειτουργία της συσκευής. Η ανύψωση των συσκευών µπορεί να γίνει µε ένα ειδικό εργαλείο. Μπορείτε να σπρώξετε τις συσκευές από κάτω προς τα έξω. Λάβετε υ- πόψη σας ότι πρώτα πρέπει να σπρώξετε προς τα έξω το πίσω τµή- µα της. 33

34 Γενικές οδηγίες εντοιχισµού Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να εισχωρήσει το µονωτικό υλικό ανάµεσα στο πλαίσιο του πάνω τµήµατος της συσκευής και στον πάγκο εργασίας! ιαφορετικά δυσκολεύεται το ξεµοντάρισµα της συσκευής σε περίπτωση επισκευών. Μπορεί δηλαδή να προκληθούν φθορές στο πλαίσιο και στον πάγκο. Η µονωτική ταινία της συσκευής διασφαλίζει την απαραίτητη µόνωση της συσκευής στον πάγκο εργασίας. 34

35 Ηλεκτρική σύνδεση Συνιστάται η σύνδεση της συσκευής µε το ηλεκτρικό δίκτυο να γίνεται µέσω µιας πρίζας. Έτσι διευκολύνονται οι εργασίες του τεχνικού του Miele Service. Προσέχετε, ώστε η πρίζα να είναι προσιτή, µετά τον εντοιχισµό της συσκευής. Αν η σύνδεση δεν γίνει διαµέσου µιας πρίζας, τότε για τις εργασίες εγκατάστασης θα πρέπει να καλέσετε έναν ειδικό ηλεκτρολόγο που θα γνωρίζει και θα τηρεί απόλυτα τις προδιαγραφές ασφαλείας. Αν η πρίζα δεν είναι πλέον προσιτή ή αν προβλέπεται µόνιµη σύνδεση, θα πρέπει στην εγκατάσταση να υπάρχει σύστηµα διαχωρισµού για κάθε πόλο. Σαν σύστηµα διαχωρισµού θεωρούνται διακόπτες µε άνοιγµα επαφής τουλάχιστον 3 χιλστ. Σε αυτό συγκαταλέγονται διακόπτες LS, ασφάλειες και ρελέ. Αν παρουσιαστεί βλάβη στο καλώδιο σύνδεσης µε το ηλεκτρικό δίκτυο, θα πρέπει να το αντικαταστήσετε µε το ειδικό καλώδιο τύπου H 05 VV-F (µε µόνωση PVC) που µπορείτε να προµηθευτείτε από το τµήµα ανταλλακτικών της Miele. Τα απαραίτητα στοιχεία σύνδεσης βρίσκονται στην πινακίδα τύπου. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να συµφωνούν µε τα στοιχεία του ηλεκτρικού δικτύου στο χώρο εγκατάστασης. Ο κατασκευαστής δηλώνει επίσης ρητά ότι δεν καλύπτει καµία ζηµιά, η οποία µπορεί να προκύψει από λανθασµένο εντοιχισµό ή σύνδεση της συσκευής. Ο κατασκευαστής δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζηµιές που τυχόν προκύψουν από έλλειψη ή διακοπή γείωσης κατά την εγκατάσταση (π.χ. ηλεκτροπληξία). Μετά τον εντοιχισµό, πρέπει να είναι εγγυηµένη η προστασία σε κάθε άγγιγµα µερών της συσκευής, από τα οποία περνάει ηλεκτρικό ρεύµα. Συνολική ισχύς: βλέπε πινακίδα τύπου Σύνδεση και ασφάλεια: AC 230 V / 50 Hz Ασφάλεια υπερφόρτισης 16 A Ανοχή διέγερσης, τύπος B ή C ιακόπτης προστασίας: Για µεγαλύτερη ασφάλεια τα γερµανικά σωµατεία VDE συνιστούν να τοποθετείται στην παροχή ρεύµατος της συσκευής ένας διακόπτης προστασίας διαρροών (FI), µε ανοχή διέγερσης 30 ma. Σε µια ασφάλεια 100 ma, µετά από ένα µακρό χρονικό διάστηµα µη λειτουργίας της συσκευής, µπορεί ο διακόπτης FI να ενεργοποιηθεί. 35

36 Ηλεκτρική σύνδεση Αποσύνδεση της συσκευής από το ηλεκτρικό δίκτυο: Αν θέλετε να διαχωρίσετε το κύκλωµα ρεύµατος της συσκευής από το δίκτυο, κάνετε τους εξής χειρισµούς στο δίκτυο διανοµής, ανάλογα µε την εγκατάσταση: Βιδωτές ασφάλειες: Αφαιρείτε τελείως τις ασφάλειες από τις βιδωτές θήκες ή: Αυτόµατες βιδωτές ασφάλειες: Πιέζετε το κουµπί ελέγχου (κόκκινο), µέχρι να απελευθερωθεί το µεσαίο κουµπί (µαύρο). ή: Εντοιχιζόµενες αυτόµατες ασφάλειες ( ιακόπτης προστασίας, τουλάχ. τύπου B ή C): Τοποθετείτε το µοχλό από το 1 (λειτουργία) στο 0 (διακοπή). ή: FI-διακόπτης ( ιακόπτης προστασίας διαρροών): Στρέφετε το γενικό διακόπτη από το 1 (λειτουργία) στο 0 (διακοπή) ή ε- νεργοποιείτε το πλήκτρο ελέγχου. Αλλαγή του καλωδίου σύνδεσης Η αλλαγή του καλωδίου σύνδεσης της συσκευής µε το ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να γίνει από τον κατασκευαστή ή από άλλο συνεργείο, εξουσιοδοτηµένο από τον κατασκευαστή. Φροντίζετε, ώστε το νέο καλώδιο σύνδεσης που θα χρησι- µοποιηθεί να είναι τύπου H 05 VV-F (µε µόνωση PVC) και να έχει την κατάλληλη διατοµή. Πληροφορίες για τα στοιχεία σύνδεσης θα βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής. Μετά την αποσύνδεση πρέπει να ασφαλίσετε το δίκτυο από επαναφορά λειτουργίας. 36

37 Service, πινακίδα τύπου Για τυχόν βλάβες που δεν µπορείτε να αποκαταστήσετε, απευθύνεστε: στο κατάστηµα πώλησης προϊόντων Miele, που αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service. Στην τελευταία σελίδα του παρόντος βιβλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα µε τα οποία µπορείτε να επικοινωνήσετε για θέµατα Service. Όταν πρόκειται να καλέσετε το Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθµό της συσκευής σας. Τα δύο αυτά στοιχεία θα τα βρείτε στη συνοδευτική πινακίδα τύπου της συσκευής. Στο χώρο αυτό κολλάτε τη συνοδευτική πινακίδα τύπου. Προσέχετε, ώστε ο τύπος της συσκευής να συµφωνεί µε τον τύπο που αναφέρεται στο εξώφυλλο αυτών των οδηγιών χρήσης. 37

38 38

39 39

40 ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι µικροκυµάτων, φούρνοι ατµού, καφετιέρες. ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Συγκροτήµατα επίπλων κουζίνας και όλοι οι τύποι εντοιχιζόµενων ηλεκτρικών συσκευών. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Επαγγελµατική φροντίδα ιµατισµού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια. Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισµό και απολύµανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων. Miele & Cie. KG Gütersloh Γερµανία ΑΘΗΝΑ Υποκ/µα Κύπρου: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ MIELE GALLERY Λεωφ. Μεσογείων 257 Λεωφ. Γρίβα ιγενή Ν. Ψυχικό 1080 Λευκωσία (αστική χρέωση πανελλαδικά) Τηλ.: (+357) (από κινητό) Service: (χωρίς χρέωση) Fax: Fax: (+357) Με επιφύλαξη του δικαιώµατος για µεταβολές / 3908 GR M.-Nr / 01

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραµικές εστίες CS 1112 CS 1122 CS 1134 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εστίες αερίου KM 2014 KM 2034 / 2035 KM 2052 KM 2054 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενοι φούρνοι ατµού DG 3450 DG 3460 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 5960 W DA 5990 W DA 5990 W EXT ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 146 DA 156 DA 150 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Εστίες αερίου KM 390 G KM 391 G

Οδηγίες χρήσης. Εστίες αερίου KM 390 G KM 391 G Οδηγίες χρήσης Εστίες αερίου KM 390 G KM 391 G G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας DA 186 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας DA 186 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 289-4 DA 289-4 EXT Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενοι φούρνοι ατµού DG 5070 DG 5080 DG 5088 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ψυγείο DynaCool K 12820 SD edt/cs Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας Διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σιδερωτήριο B 995 D. el - GR

Οδηγίες χρήσης Σιδερωτήριο B 995 D. el - GR Οδηγίες χρήσης Σιδερωτήριο B 995 D Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σιδερωτήριο B 995 D. el - GR

Οδηγίες χρήσης Σιδερωτήριο B 995 D. el - GR Οδηγίες χρήσης Σιδερωτήριο B 995 D Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Φούρνοι combi H 5080 BM, H 5088 BM (φούρνος & φούρνος µικροκυµάτων σε µία συσκευή) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

Φούρνος combi DGC 5080 (φούρνος & φούρνος ατµού σε µία συσκευή)

Φούρνος combi DGC 5080 (φούρνος & φούρνος ατµού σε µία συσκευή) Οδηγίες χρήσης Φούρνος combi DGC 5080 (φούρνος & φούρνος ατµού σε µία συσκευή) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Φούρνος H 5981 BP ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Κουζίνες Η 5361 EP, Η 5461 EP. Φούρνοι H 5361 BP, H 5461 BP. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Κουζίνες Η 5361 EP, Η 5461 EP. Φούρνοι H 5361 BP, H 5461 BP. el - GR Οδηγίες χρήσης Κουζίνες Η 5361 EP, Η 5461 EP Φούρνοι H 5361 BP, H 5461 BP ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1142 SC, SCi. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1142 SC, SCi. el - GR Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1142 SC, SCi ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Φούρνοι H 5681 BL H 5681 BR. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Φούρνοι H 5681 BL H 5681 BR. el - GR Οδηγίες χρήσης Φούρνοι H 5681 BL H 5681 BR ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1222 SC, SCi

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1222 SC, SCi Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1222 SC, SCi G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Συσκευή µικροκυµάτων M 8201-1. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Συσκευή µικροκυµάτων M 8201-1. el - GR Οδηγίες χρήσης Συσκευή µικροκυµάτων M 8201-1 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Καταψύκτης με σύστημα NoFrost και με διανεμητή για παγάκια και νερό F 1472 Vi Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ψυγείο με ζώνη MasterFresh K 1901 Vi Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Συντηρητές κρασιών KWT 4154 UG-1 G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1252 SC. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1252 SC. el - GR Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1252 SC ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1202 SC, SCi. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1202 SC, SCi. el - GR Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1202 SC, SCi ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1102 SC, SCi

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1102 SC, SCi Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1102 SC, SCi G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T 8164 WP

Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T 8164 WP Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T 8164 WP el-gr Διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα