Άντρεα Αθανασίου (BSW, MSW) Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Συνήγορος του Φοιτητή Πανεπιστήμιο Frederick

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άντρεα Αθανασίου (BSW, MSW) Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Συνήγορος του Φοιτητή Πανεπιστήμιο Frederick"

Transcript

1 Άντρεα Αθανασίου (BSW, MSW) Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Συνήγορος του Φοιτητή Πανεπιστήμιο Frederick 2 ο Π α γ κ ύ π ρ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο, 29 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ , Λ ε μ ε σ ό ς

2 Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων (Κόκκος, 2005) Έρχονται στην Εκπαίδευση με συγκεκριμένους στόχους. Έχουν ευρύ φάσμα εμπειριών. Έχουν τάση για ενεργητική συμμετοχή. Αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μάθηση. Έχουν αποκρυσταλλώσει τους αποδοτικότερους για τους ιδίους τρόπους μάθησης. Αναπτύσσουν μηχανισμούς άμυνας και παραίτησης.

3 Δραστηριότητα 1 Καταγράψτε, στο πλαίσιο της ομάδας σας, τέσσερα χαρακτηριστικά των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και συγκρίνετέ τα με αυτά που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια.

4 Χαρακτηριστικά ευπαθών ομάδων Προβλήματα στην καθημερινότητα (συνθήκες διαβίωσης, πρόσβαση σε υπηρεσίες, μετακίνηση κ.ά.). Οικονομική Εργασιακή κατάσταση (π.χ. λήπτες επιδόματος, άνεργοι, ανασφάλιστη εργασία, δυσκολία στην κάλυψη βασικών αναγκών κ.ο.κ.). Αποξένωση / Αποκλεισμός περιορισμένες ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση. Προβλήματα υγείας ψυχικής υγείας. Περιορισμένη εκπροσώπηση στα όργανα λήψης αποφάσεων.

5 Δραστηριότητα 2 Τώρα, καταγράψτε τα χαρακτηριστικά που έχουν τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ως εκπαιδευόμενοι. Έπειτα, σκεφθείτε πώς αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να αποτελέσουν επιπλέον εμπόδια στη μάθηση.

6 Χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων ενηλίκων ως μελών ευάλωτης ομάδας. Χαμηλή αυτοπεποίθηση αίσθημα απόρριψης Ελάχιστα κίνητρα μάθησης (κυρίως εξωτερικά). Βιολογικά σωματικά εμπόδια (π.χ. μη διαγνωσμένα μαθησιακά προβλήματα, κόπωση, προβλήματα υγείας). Απουσία μαθησιακής κουλτούρας. Αδυναμία έκφρασης στον γραπτό και προφορικό λόγο (Παπαϊωάννου, 2014).

7 Πιθανά συναισθήματα του ενήλικα εκπαιδευόμενου ως μέλους μιας ευάλωτης ομάδας Φόβος για κριτική στάση από τα μέλη της ομάδας και τον εκπαιδευτή. Άγχος και κατάθλιψη. Αποξένωση και περιθωριοποίηση. Αρνητική αυτοεικόνα, χαμηλή αυτοεκτίμηση, συναισθήματα απαξίωσης. Παθητική ή επιθετική στάση που προκύπτει από τις προηγούμενες εμπειρίες στο σύστημα εκπαίδευσης, αλλά και από εμπειρίες που έχει με άλλους επίσημους οργανισμούς (π.χ. υπηρεσίες πρόνοιας). Απογοήτευση, αλλά και ΕΛΠΙΔΑ & ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ.

8 Αρνητικοί παράγοντες που δυσχεραίνουν την ένταξη και παραμονή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Έλλειψη ευκαιριών εργοδότησης μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος / κατάρτισης. Περιορισμένη πρόσβαση σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για διάφορους -οργανωτικούς κυρίωςλόγους. Έλλειψη προγραμμάτων εκπαίδευσης που να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες και ενδιαφέροντα των ευπαθών ομάδων.

9 Αρνητικοί παράγοντες που δυσχεραίνουν την ένταξη και παραμονή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Έλλειψη συνέχειας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι οποίες χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Έλλειψη σύνδεσης των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με ένα δίκτυο ψυχο-κοινωνικών υπηρεσιών. Έλλειψη υποστήριξης από το οικογενειακό περιβάλλον (π.χ. φύλαξη παιδιών κ.λπ.). Αρνητικές ή εντελώς διαφορετικές εμπειρίες των κοινωνικά ευπαθών ομάδων από την προηγούμενη σχέση τους με το εκπαιδευτικό σύστημα, οι οποίες ενδέχεται να εκφραστούν στο πρόσωπο του εκπαιδευτή ή του φορέα εκπαίδευσης (Cross, 1981 στο Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2010, 46-47)

10 Οι μετανάστες ως μέλη μιας ευάλωτης ομάδας Εκπαιδευτής ενηλίκων που διδάσκει ελληνικά σε μια ομάδα μεταναστών, αναφέρει: «κάθε φορά που έμπαινα στην τάξη όλη η ομάδα σηκωνόταν όρθια να με υποδεχτεί όταν τους ζήτησαν να χωριστούν σε ομάδες στην αρχή δυσκολεύτηκαν πολύ οι άντρες δεν ήθελαν να κάνουν ομάδα με τις γυναίκες (Τσιμπουκλή Φίλλιπς, 2010, 47). Δραστηριότητα 3: Μπορείτε να σκεφθείτε παρόμοιες εμπειρίες που είχατε με αυτή την ομάδα εκπαιδευομένων;

11 Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά των μεταναστών ως μελών ευάλωτης ομάδας Έλλειψη κατοικίας και ειδών πρώτης ανάγκης. Χρονοβόρα και συχνά δαπανηρή διαδικασία νομιμοποίησης. Ανεργία και αδυναμία στην πρόσβαση εργασίας. Έλλειψη επαγγελματικής κατάρτισης ή τυπικών προσόντων προσαρμοσμένων στην αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής. Αδυναμία επικοινωνίας με το περιβάλλον, λόγω του διαφορετικού λεξιλογίου και κώδικα επικοινωνίας.

12 Η απώλεια αγαπημένων προσώπων ή ο χωρισμός από την οικογένεια. Η κοινωνική απομόνωση. Η απότομη, και κατά κανόνα αρνητική, αλλαγή του βιοτικού επιπέδου. Το πολιτισμικό σοκ. Καθώς και: Η βεβιασμένη «μοντερνοποίηση». Η αβεβαιότητα για το μέλλον (Σκλάβου, 2001 & 2005 στο Κοτζαμάνη, Λαφαζάνη, & Σκλάβου, 2008, 46-47).

13 Ο ρόλος του εκπαιδευτή Πολλές φορές ο εκπαιδευτής καλείται να υιοθετήσει και άλλους ρόλους, ειδικά με εκπαιδευόμενους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως αυτών του συμβούλου, του εμψυχωτή αλλά και του διαμεσολαβητή με άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, ο εκπαιδευτής χρειάζεται να διαθέτει αυτογνωσία για να αντιλαμβάνεται και να διαχειρίζεται πιθανά στερεότυπα και προκαταλήψεις που αφορούν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

14 Για παράδειγμα: Απαντήστε κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις: Τα άτομα που λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα είναι εκ φύσεως τους τεμπέληδες. Τα άτομα-χρήστες ουσιών θα πρέπει να φυλακίζονται. Οι έφηβες μητέρες δεν μπορούν να μεγαλώσουν σωστά τα παιδιά τους. Οι αλλοδαποί ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την ανεργία που υπάρχει. Τα άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές είναι επικίνδυνα. Οι αλλοδαποί εκμεταλλεύονται το σύστημα πρόνοιας. Οι γυναίκες-θύματα κακοποίησης είναι υπεύθυνες, ως έναν βαθμό, για την κακοποίησή τους. Οι νέοι με παραβατικές συμπεριφορές, σχεδόν πάντα, καταλήγουν εγκληματίες στην ενήλικη ζωή τους.

15 Δραστηριότητα 4 Ποιες παραδοχές είχατε για την ομάδα-στόχο (μετανάστες), προτού τους γνωρίσετε; Έχουν αλλάξει αυτές οι παραδοχές ή όχι;

16 Η έννοια της ενδυνάμωσης «Εκείνες οι διαδικασίες που θα βοηθήσουν τα άτομα να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες και τα περιθώρια δράσης τους, με βάση τα δεδομένα του κοινωνικού τους πλαισίου, και να κινητοποιηθούν ως προς την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη ή επανένταξη» (Ταλιαδώρου, 2008)

17 Βασικές έννοιες στην ενδυνάμωση Οπτική δυνάμεων εσωτερικές & εξωτερικές δυνάμεις, εντοπισμός, καλλιέργεια και αξιοποίηση. Ιδιαίτερα σημαντικά συστατικά αποτελούν: η πρόσβαση ατόμων & ομάδων στην πληροφόρηση και η συμμετοχή σε αποφάσεις και δράσεις που τους αφορούν (συν-παραγωγοί, να ασκούν έλεγχο πάνω στις αποφάσεις τους). Ανθεκτικότητα (resiliency). Ενίσχυση αυτοπεποίθησης αυτοεκτίμησης, αυτοεπίγνωσης. Απόκτηση ελέγχου στη ζωή και στις περιστάσεις της.

18 Παράμετροι: Παθολογικό Οπτική Δυνάμεων «Ειδικός» Ο επαγγελματίας Το άτομο, η οικογένεια, η ομάδα. Η εκτίμηση της κατάστασης βασίζεται: Επίκεντρο της εργασίας θεωρείται: Πηγές εργασίας: Στην ερμηνεία της από τον επαγγελματία. Το θεραπευτικό πλάνο που θέτει ο επαγγελματίας. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες του επαγγελματία. Στις απόψεις του ίδιου του ατόμου. Οι παρεμβάσεις βασίζονται στην αυτοδιάθεση του ατόμου. Το αίτημα, η οπτική, οι προτεραιότητες του ατόμου. Οι δυνατότητες, ικανότητες, εμπειρίες των ατόμων. Η σχέση Ειδικού - Ασθενή Βασισμένη στη συμμαχία.

19 Βάσει του πίνακα της προηγούμενης διαφάνειας, δημιουργήστε ένα μοντέλο Εκπαίδευσης βασισμένο στις δυνάμεις των ενήλικων εκπαιδευομένων. Διαβάστε: Δραστηριότητα 5 Lopez, J.S., & Louis, M.C. (2009). The principles of strengths based education. Journal of College & Character, vol. x, no.4.

20 Η Εκπαίδευση ως μέσο ενδυνάμωσης ευάλωτων ομάδων Τους καθιστά ικανούς να επικοινωνούν με τον γηγενή πληθυσμό. Ενισχύει τις πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας. Συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και στη συμμετοχή τους στα κοινά, στην κοινότητα και σε άλλες οργανωμένες δραστηριότητες. Διασφαλίζει καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά. Αυξάνει τις πιθανότητες ολοκλήρωσης του σχολείου ή/και ένταξής τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ενισχύει την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθησή τους. Προωθεί τον οικογενειακό αλφαβητισμό (family literacy).

21 Κοινωνικός αποκλεισμός «η διαδικασία μέσω της οποίας συγκεκριμένα άτομα περιθωριοποιούνται και εμποδίζονται από την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία λόγω της φτώχειας, ή της έλλειψης βασικών ικανοτήτων και πρόσβασης σε ευκαιρίες διά βίου μάθησης, ή ως αποτέλεσμα διακρίσεων. Αυτό τους απομακρύνει από την αγορά εργασίας, από εισοδηματικές πηγές και ευκαιρίες εκπαίδευσης, καθώς και από τη συμμετοχή τους σε κοινωνικά και κοινοτικά δίκτυα και δραστηριότητες. Έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε όργανα και διαδικασίες λήψης αποφάσεων οδηγώντας τους σε αίσθημα αδυναμίας και καθιστώντας τους αδύνατους στο να καθορίζουν τις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους» (Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, 2010, 7)

22 1. Συμβόλαιο κατά την έναρξη της ομάδας Χρήση ερωτηματολογίου κατά την έναρξη της εκπαιδευτικής ομάδας: Περιεχόμενο, π.χ. συγκεκριμένες ανάγκες για δεξιότητες χρήση της ελληνικής γλώσσας, όπως επικοινωνία με έναν γιατρό κ.ά. Προτιμότερες μέθοδοι διδασκαλίας. Ακούω και αφουγκράζομαι τις ανάγκες τους!

23 Αντικειμενικές και υποκειμενικές ανάγκες των εκπαιδευομένων (Avarmaet & Gysen; 2006). Αντικειμενικές ανάγκες Καθορίζονται από τους εκπαιδευτές, όπως οι ίδιοι τις αντιλαμβάνονται, βάσει της εμπειρίας τους αλλά και τα χαρακτηριστικά της ομάδας των εκπαιδευομένων (π.χ. εκμάθηση Ελληνικής για πρόσβαση στην εργασία). Υποκειμενικές ανάγκες Βασίζονται στις ανάγκες που εκφράζουν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι (π.χ. να επικοινωνώ με το σχολείο του παιδιού μου κ.ά.).

24 2. Ημιτελείς προτάσεις (Rotter) Μου αρέσει.. Η πιο ευτυχισμένη μου στιγμή.. Αισθάνομαι.. Μια δυσκολία που αντιμετώπισα στη ζωή μου Κατάφερα να αντεπεξέλθω Στον εαυτό μου, μου αρέσει Είμαι καλός/ή στο Μία ιδιότητά μου που οι άλλοι

25 Ζητάς από τα άτομα στην ομάδα να γράψουν δύο θετικά επίθετα πους τους χαρακτηρίζουν π.χ.: «Είμαι ο Μουσταφά Τζαμάλ και είμαι μετριόφρων και τίμιος» ή 3. Τα αρχικά του ονόματός μου Μητέρα Αμερόληπτη Ρεαλίστρια Ικανή Ανεξάρτητη (Ταλιαδώρου, 2008,13)

26 4. Ενδιαφέρον για τη δική τους ιστορία και κουλτούρα Αυτοβιογραφία (π.χ. μπορεί να είναι και μέσω της ζωγραφικής, αυτο-πορτρέτο) ως μέσο ενδυνάμωσης. Παρουσίαση μίας πτυχής της κουλτούρας τους (π.χ. μια μέρα θα ετοιμάσουν και θα παρουσιάσουν ένα παραδοσιακό γλυκό).

27 5. Το μετάλλιο ή η διαφήμιση Μετάλλιο: Φτιάξτε από χαρτί ένα μετάλλιο για τον εαυτό σας για κάτι που πιστεύετε ότι αξίζετε πραγματικά. Ζωγραφίστε το και κινηθείτε στον χώρο. Επιλέξτε ένα μετάλλιο ζωγραφιά κάποιου άλλου μέλους της ομάδας και πείτε μας ποιο νομίζετε ότι είναι το επίτευγμά του. {Μπορείτε να βρείτε διάφορες εμψυχωτικές ασκήσεις για ομάδες στο: Αρχοντάκη Ζάννα & Φιλίππου Δάφνη. 205 βιωματικές ασκήσεις για εμψύχωση ομάδων. Εκδ. Καστανιώτη}

28 Δραστηριότητα 6 Προσδοκίες αλλοδαπών από τον εκπαιδευτή: Φανταστείτε ότι όλοι αύριο μεταναστεύετε στην Κίνα και ξεκινάτε μαθήματα εκμάθησης της κινέζικης γλώσσας. Καταγράψτε 5 ιδιότητες που θα θέλατε να διαθέτει ο εκπαιδευτής σας.

29 Ιδιότητες εκπαιδευτών Μέσα από την έρευνα (Σκλάβου, 2005), οι 17 ερωτώμενοι απάντησαν: Υπομονή Σεβασμός Κατανόηση των αναγκών και του ρυθμού μάθησής τους. Έμφαση στη βιωματική μάθηση. Καλή γνώση του αντικειμένου.

30 Ενσυναίσθηση Ο Carl Rogers, ο οποίος διαμόρφωσε την προσωποκεντρική προσέγγιση, αναφέρει τρεις στάσεις συμπεριφοράς, τις οποίες πρέπει να διαθέτει ο θεραπευτής-σύμβουλος, για να μπορεί να εισέρχεται στον υποκειμενικό κόσμο του πελάτη του: αυθεντικότητα, άνευ όρων αποδοχή και ενσυναίσθηση (Αθανασίου, Μπαλντούκας & Παναούρα, 2014)

31 Ορισμός της ενσυναίσθησης «Να αντιλαμβάνεται κανείς το εσωτερικό πλαίσιο αναφοράς κάποιου άλλου με ακρίβεια, με τα συναισθηματικά στοιχεία και νοήματα που ενυπάρχουν σε αυτό, σαν να ήταν εκείνος ο άλλος άνθρωπος, χωρίς όμως να χάνεται το σαν» (Rogers, 1959 στο Μαλικιώση-Λοΐζου, 2001,110)

32 Ο εκπαιδευτής έχει ενσυναίσθηση, όταν: Μπαίνει στη θέση του άλλου, δηλαδή έχει ακριβή αντίληψη του τι βιώνει ο άλλος και τι σημασία έχει γι αυτόν το βίωμά του, παραμερίζοντας τις δικές του αντιλήψεις και στάσεις. Ακούει ενεργητικά, χωρίς να κατευθύνει. Εμπλέκεται συναισθηματικά στην εμπειρία του άλλου, χωρίς να ταυτίζεται μαζί του.

33 Να βάλετε σε κύκλο την πιο σωστή χρήση της ενσυναίσθησης, στη δήλωση που ακολουθεί: «Δεν αντέχω άλλο. Δεν ξέρω, εάν μπορώ να συνεχίσω τα μαθήματα. Νοιώθω μεγάλη πίεση. Ίσως, ήταν λάθος να πιστέψω ότι μπορώ να τα βγάλω πέρα». Α. Καταλαβαίνω απολύτως τι νιώθεις. Β. Είμαι σίγουρος/η ότι όλοι αισθάνονται όπως εσύ. Γ. Μα έφτασες τόσο μακριά. Είναι κρίμα να τα παρατήσεις τώρα. Δ. Η ζωή είναι δύσκολη, αλλά όταν θες κάτι πολύ, χρειάζεται κόπος για να το αποκτήσεις. Ε. Αισθάνεσαι ότι έχεις αναλάβει πολύ περισσότερα από όσα μπορείς.

34 Αθανασίου, Α., Μπαλντούκας, Α., & Παναούρα, Ρ. (2014). Εγχειρίδιο προς εκπαιδευτές ενηλίκων. Βασικές αρχές διδασκαλίας ενηλίκων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Εκδ. Πανεπιστήμιο Frederik. Avermaet, V.P., & Gysen, S. (n.d). Language learning, teaching, and assessment and the integration of adult immigrants. The importance of needs analysis. Eurostat. (2010). Combating poverty and social exclusion. A statistical portrait of the European Union, EP EN.PDF Κόκκος, Α. (2005). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το πεδίο. Αθήνα: Μεταίχμιο. Κοτζαμάνη, Α., Λαφαζάνης, Γ., & Σκλάβου, Κ. (2008). Συμβουλευτική προσφύγων, παλιννοστούντων, μεταναστών και αιτούντων ασύλου. Έργο «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ,, Μέτρο 1.1. Ενέργεια Β. και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ.).

35 Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2001). H συμβουλευτική ψυχολογία στην εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Παπαϊωάννου, Ε. ( 2014). Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση. «Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων που διδάσκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού». Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΑΕΘΕΕ) , _evaloton_enilikon_eleni_papaioannou.pdf Ταλιαδώρου, Α. (2008). Ενεργή εμπλοκή και ενδυνάμωση των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων. Οδηγός καλών πρακτικών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Καινοτόμες Διαδικασίες Προώθησης στην Απασχόληση». Τσιμπουκλή, Α., & Φίλλιπς, Ν. (2010). Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων. Διεργασία ομάδας εκπαίδευση και υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων (2 η διδακτική ενότητα).

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

[ ] EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

[ ] EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ [ ] EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Παραγωγοί Εκπαιδευτικού Υλικού: Άννα Τσιμπουκλή Νίκη Φίλλιπς Επιστημονική Επιμέλεια: Αλέξης Κόκκος Κωνσταντίνα Κουτρούμπα Συντονισμός Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Μπερερής, Παιδαγωγός Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Αγγελική Κοτζαμάνη, Γιώργος Λαφαζάνης, Κωνσταντίνα Σκλάβου

Πέτρος Μπερερής, Παιδαγωγός Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Αγγελική Κοτζαμάνη, Γιώργος Λαφαζάνης, Κωνσταντίνα Σκλάβου Επιστημονική Ευθύνη Πέτρος Μπερερής, Παιδαγωγός Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Συγγραφή Αγγελική Κοτζαμάνη, Γιώργος Λαφαζάνης, Κωνσταντίνα Σκλάβου Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Άντρεα Αθανασίου Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Συνήγορος του Φοιτητή Πανεπιστήμιο Frederick soc.aa@frederick.ac.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Άντρεα Αθανασίου Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Συνήγορος του Φοιτητή Πανεπιστήμιο Frederick soc.aa@frederick.ac. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Άντρεα Αθανασίου Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Συνήγορος του Φοιτητή Πανεπιστήμιο Frederick soc.aa@frederick.ac.cy Δραστηριότητα 1 η Προσδοκίες και Εκπαιδευτικές Ανάγκες Καταγράψετε: τις

Διαβάστε περισσότερα

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Η σημαντικότερη από τις ανθρώπινες λειτουργίες. Η τέχνη της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 6 ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

WP3, R8: Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για την κατάρτιση εκπαιδευτικών πλοηγών - διαμεσολαβητών

WP3, R8: Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για την κατάρτιση εκπαιδευτικών πλοηγών - διαμεσολαβητών ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. WP3, R8: Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για την κατάρτιση εκπαιδευτικών πλοηγών - διαμεσολαβητών Learning Community: Immigrants as Educational Facilitators

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ

ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ENTRANCE

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο 05: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας Πακέτο Εργασίας No: 3, δράση 3.3.2

Εγχειρίδιο 05: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας Πακέτο Εργασίας No: 3, δράση 3.3.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Leonardo da Vinci Μεταφορά Καινοτομίας Εγχειρίδιο 05: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας Πακέτο Εργασίας No: 3, δράση 3.3.2 Υπεύθυνος εταίρος: ΕΟΠΠΕΠ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΗ 3 Μελέτη ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Μαρία Καντούρου Μαρία Λιάπη ΑΘΗΝΑ 2007 Το έργο εντάσσεται στο Υποπρόγραμμα 1 "Απασχολησιμότητα",

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα-Μαρία Ζωάκου Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική κρατουμένων

Συμβουλευτική κρατουμένων YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Συμβουλευτική κρατουμένων Ε. Ρηγούτσου Θεματική Υπεύθυνη Φυλακισμένων Αθήνα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Δυναμική Ομάδας και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΑΝΝΑ ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗ ISBN: 978-960-9571-15-9

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Δυναμική Ομάδας και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΑΝΝΑ ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗ ISBN: 978-960-9571-15-9 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Δυναμική Ομάδας και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Θεματική Ενότητα Δυναμική Ομάδας και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ISBN:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ISBN: 978-960-9571-13-5 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ/ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ/ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ/ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε one-stop shop ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ Υλικό Εργαστηρίου Forum για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Απρίλιος 2007 Αρχές Συμβουλευτικής 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ EUROPEAN Grundtvig Project Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP Εκδότες: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Pro-Skills, εκπροσωπούμενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Ίσες Ευκαιρίες & Ανάπτυξη: Δημιουργία Μηχανισμού Διευκόλυνσης & Υποστήριξης της Διαδικασίας Ενσωμάτωσης της Αρχής των Ίσων Ευκαιριών στο Περιβάλλον Απασχόλησης ΔΡΑΣΗ 7 Ανάπτυξη, προσαρμογή και τυποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Μιχάλης Πιτσιλλής Εκπαιδευτικός στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) και στα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και

Εισηγητής: Μιχάλης Πιτσιλλής Εκπαιδευτικός στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) και στα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Εισηγητής: Μιχάλης Πιτσιλλής Εκπαιδευτικός στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) και στα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου. Θα αναφέρουμε εδώ δύο ορισμούς: της UNESCO

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 36-51, 2015 Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Αθήνα, Ιούλιος 2014

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Ψυχολογία. Ενότητα 7: Διαχείριση Κρίσεων. Βασιλική Γιαννούλη. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Σχολική Ψυχολογία. Ενότητα 7: Διαχείριση Κρίσεων. Βασιλική Γιαννούλη. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Σχολική Ψυχολογία Ενότητα 7: Διαχείριση Κρίσεων Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1

Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1 Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1 Οι παιδαγωγοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτού του οδηγού για

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική ημερίδα

Επιστημονική ημερίδα Επιστημονική ημερίδα «Προαγωγή Υγείας στο σχολείο ευαίσθητα θέματα: ψυχική υγεία, σεξουαλική υγεία, εξαρτήσεις» Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014 9:00 14:30 Χωρέμειο Αμφιθέατρο Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Μελέτη δομών Α /θμιας Ειδικής Αγωγής & διερεύνηση αναγκών των μαθητών τους. Το παράδειγμα της πόλης του Ηρακλείου.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

διαθέσιµες στο http://www.thomasarmstrong.com/multiple_intelligences.htm 1

διαθέσιµες στο http://www.thomasarmstrong.com/multiple_intelligences.htm 1 MODULE 1 Αναγνώριση των ευάλωτων µαθητών Εισαγωγή Καλώς ήρθατε στην πρώτη ενότητα του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και όσους δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Πιέρα Λευθεριώτου

Διαβάστε περισσότερα