Σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών στην Πάφο (Κύπρος)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών στην Πάφο (Κύπρος)"

Transcript

1 Σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών στην Πάφο (Κύπρος) Site seismic response analyses in Pafos (Cyprus) ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ, Φ Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. Διδάκτωρ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Α. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Π. Γεωλόγος-Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ Κ. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Π. Δρ. Γεωλόγος Διευθυντής Τμ. Γεωλογικής Επισκόπησης (Τ.Γ.Ε.) Κύπρου ΕΥΘΥΜΙΟΥ Μ. Δρ. Γεωλόγος Λειτουργός Τμ. Γεωλογικής Επισκόπησης (Τ.Γ.Ε.) Κύπρου ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ, Π. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αναλύσεων σεισμικής απόκρισης εδάφους με σκοπό την εκτίμηση των χαρακτηριστικών του αναμενόμενου σεισμικού κραδασμού στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Πάφου στην Κύπρο. Η υπόψη εργασία αποτελεί τμήμα ενός γενικότερου ερευνητικού έργου μεταξύ του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης της Κύπρου και του Α.Π.Θ./Ι.Τ.Σ.Α.Κ. Ελλάδας το οποίο περατώθηκε τον Νοέμβριο του 5 και είχε τελικό στόχο την Μικροζωνική Μελέτη του ευρύτερου Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Πάφου. ABSTRACT : In this paper we present and discuss the results of analytical seismic ground response analyses in order to estimate the characteristics of expected seismic motion in the wider region of city of Pafos. The work constitutes part of the Microzonation Study of the Urban Area of Pafos (Cyprus). 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εργασία αυτή εντάσσεται σε ένα γενικότερο ερευνητικό έργο με τελικό στόχο την Μικροζωνική Μελέτη του ευρύτερου Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Πάφου. Οι μικροζωνικές μελέτες εφαρμόζονται σε περιοχές που ο σεισμικός κίνδυνος είναι αυξημένος, όπως στην υπόψη περιοχή, τα αποτελέσματα της οποίας δίνουν, ανάμεσα σε πάρα πολλά σημαντικά αποτελέσματα, ποσοτικοποιημένες πληροφορίες για την σεισμικότητα της περιοχής έτσι ώστε να τις καθιστά ιδιαίτερα σημαντικές. Στην εργασία παρουσιάζονται συνοπτικά γεωλογικά και σεισμολογικά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής, αποτελέσματα δειγματοληπτικών γεωτρήσεων μεγάλου βάθους (~μ.) καθώς και τα αποτελέσματα ενός εκτεταμένου προγράμματος γεωφυσικών διασκοπήσεων αποτελούμενο από δοκιμές Cross-Hole και μετρήσεις μικροθορύβου σε κυκλική διάταξη με σκοπό τον προσδιορισμό της ταχύτητας των διατμητικών κυμάτων (Vs) στην περιοχή της Πάφου. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών εδαφοδυναμικής σε επιλεγμένα αντιπροσωπευτικά εδαφικά δείγματα για τον προσδιορισμό των δυναμικών ιδιοτήτων (καμπύλες G-γ-D ) των κυριοτέρων εδαφών. Η σύνθεση των αποτελεσμάτων αυτών με υπάρχουσες γεωτεχνικές/γεωλογικές πληροφορίες οδήγησε στην παραγωγή δισδιάστατων γεωτεχνικών - γεωσεισμικών εδαφικών τομών προσανατολισμένων στην μελέτη της εδαφικής απόκρισης σε σεισμικά φορτία. Η μελέτη σεισμικής απόκρισης του εδάφους επικεντρώνεται σε 56 θέσεις της ευρύτερης περιοχής και υπολογίζεται αναλυτικά, υποθέτοντας ότι τα σεισμικά κύματα έχουν την μορφή οριζόντια πολωμένων κυμάτων τα οποία μεταδίδονται κατακόρυφα από το σεισμικό υπόβαθρο προς την ελεύθερη επιφάνεια του εδάφους. Τα αποτελέσματα των θεωρητικών αναλύσεων αξιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη ασθενείς καταγραφές του 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/6 1

2 μόνιμου δικτύου επιταχυνσιογράφων της περιοχής καθώς και το σύνολο των διαθέσιμων γεωλογικών, γεωτεχνικών και γεωφυσικών πληροφοριών της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να διαχωριστεί η πόλη της Πάφου σε μικροζώνες παρόμοιας 'σεισμικής συμπεριφοράς'. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην αποτύπωση του σεισμολογικού περιβάλλοντος για το οποίο πραγματοποιείται ο αντισεισμικός σχεδιασμός έργων και γεωκατασκευών και μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της πολιτείας εξειδικεύοντας τον Κυπριακό αντισεισμικό κανονισμό στην περιοχή της Πάφου. 2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο της ευρύτερης περιοχής περιλαμβάνει τον Δήμο Πάφου και τις γύρω κοινότητες με έκταση 7.4 Km2. Τα όρια του και οι περιοχές δίδονται στον χάρτη του Σχήματος 1. Η Πάφος βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Κύπρου και έχει πληγεί στο παρελθόν πολλές φορές από σεισμούς με βάση ιστορικές πηγές που υπάρχουν, παρόλο που στους πρόσφατους σεισμούς του 1995 και 1996 δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα. 3.1 Γεωλογικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής Η περιοχή της Πάφου και οι γύρω οικισμοί βρίσκονται σε μία παράκτια πεδιάδα. Έχει μήκος 35 περίπου χιλιομέτρων ενώ το μεγαλύτερο πλάτος της φτάνει τα 6 χιλιόμετρα περίπου. Χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακές θαλάσσιες αναβαθμίδες, των οποίων οι απότομες πλευρές είναι προς τη θάλασσα. Στην πεδιάδα, της οποίας το υψόμετρό δεν υπερβαίνει τα μέτρα, απαντώνται αποθέσεις των θαλάσσιων αναβαθμίδων καθώς και προσχώσεις που μετέφεραν οι ποταμοί της περιοχής. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που απαντώνται στην περιοχή της Πάφου χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: την αλλόχθονη σειρά που περιλαμβάνει όλα τα πετρώματα της σειράς του συμπλέγματος των Μαμωνιών, τα αυτόχθονα πυριγενή της οφιολιθικής σειράς του Τροόδους και την αυτόχθονη σειρά των ιζηματογενών πετρωμάτων του ανώτερου μεσοζωϊκού έως τις πρόσφατες αποθέσεις. Στα πλαίσια του παρόντος ερευνητικού έργου εκπονήθηκε από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Τ.Γ.Ε.) Κύπρου λεπτομερής γεωλογική χαρτογράφηση της ευρύτερης περιοχής Πάφου σε περιβάλλον GIS. 4. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σχήμα1. Χάρτης περιοχής μελέτης Figure 1. Location map of the study area 3. ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Το συνολικό πρόγραμμα των γεωερευνητικών εργασιών περιελάμβανε την εκτέλεση δέκατεσσάρων (14) δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, δοκιμές πρότυπης διείσδυσης (Standard Penetration Test SPT) σε επιλεγμένα βάθη των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής / εδαφοδυναμικής σε επιλεγμένα εδαφικά δείγματα. Το σύνολο των γεωτρήσεων καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των δοκιμών εδαφομηχανικής, που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας εκτελέστηκαν από το Τ.Γ.Ε. με αντικειμενικό σκοπό τη διερεύνηση της στρωματογραφίας του υπεδάφους, τη λήψη εδαφικών δειγμάτων για την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών και ειδικών εργαστηριακών δοκιμών εδαφο-δυναμικής και την εκτέλεση ειδικών δοκιμών γεωφυσικών διασκοπήσεων εντός των γεωτρήσεων (Cross- Hole/Down-Hole). Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται ο χάρτης της περιοχής μελέτης με τις θέσεις των γεωτρήσεων, των δοκιμών Cross-Hole και των 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/6 2

3 μετρήσεων μικροθορύβου, που εκτελέστηκαν στα πλαίσια του έργου. Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του ΑΠΘ και περιλαμβάνουν 5 δοκιμές C-H. Η θέση των γεωτρήσεων παρουσιάζεται στο Σχήμα 2 ενώ το βάθος διάτρησης και το βάθος διασκόπησης απεικονίζονται στον Πίνακα 1. Σημειώνεται ότι το γεωτρητικό πρόγραμμα για την εκτέλεση των δοκιμών πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Κύπρου. Πίνακας 1. Βάθη διατρήσεων δοκιμών C-H που εκτελέστηκαν από το Α.Π.Θ. Table 1. Depth of boreholes and C-H tests carried out by A.U.Th. Σχήμα 2. Απεικόνιση των θέσεων των γεωτρήσεων, των δοκιμών C-H και των μετρήσεων μικροθορύβου Figure 2. Location of boreholes, C-H surveys and microtremor measurements 5. ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ Το πρόγραμμα δράσης για την πολύπλευρη γνώση του υπεδάφους στην ευρεία περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος (Π.Σ.) Πάφου με βάση την ταχύτητα V s, περιέλαβε αρκετές επιτόπου γεωφυσικές και γεωτεχνικές δοκιμές με διάφορες μεθοδολογίες και τεχνικές ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα, εκτελέστηκαν 5 δοκιμές Cross-Hole (C-H), 2 δοκιμές Down- Hole (D-H), ενώ σε 6 θέσεις καταγράφηκε μικροθόρυβος σε κυκλική διάταξη, που αναλύθηκε με τη μέθοδο του χωρικού συντελεστή αυτοσυσχέτισης (Spatial Autocorrelation Coefficient, SPAC). 5.1 Γεωφυσικές διασκοπήσεις εντός γεωτρήσεων Οι δοκιμές C-H και D-H είχαν ως στόχο τον λεπτομερή προσδιορισμό των δυναμικών ιδιοτήτων των επιφανειακών εδαφικών σχηματισμών (<3m) σε επιλεγμένες θέσεις. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τις δοκιμές που εκπονήθηκαν από το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώ-σεων και Θέση διάτρησης Διασκόπησης ΜΠ 7 PORT ΜΠ 6 6 th EL SCHOOL ΜΠ 1 CYTA ΜΠ 9 S.MARKET ΜΠ 2 AIRPORT Οι δοκιμές C-H επιτρέπουν τον άμεσο και ακριβή προσδιορισμό των σεισμικών ταχυτήτων Vs με την τοποθέτηση δέκτη και πηγής στο εσωτερικό των γεωτρήσεων, στο ίδιο βάθος και σε θέσεις όπου ενδιαφέρει η γνώση των δυναμικών παραμέτρων. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΜΑΤΩΝ Vs (m/s) ΕΔΑΦΟΥΣ 4 6 Ενάλλαγες πυκνού αμμοχάλικου και άμμου Ομοιόμορφη μάργα (αργιλοϊλυς) Σχηματισμός Λευκωσίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΤΥΠΩΝ N-SPT Σχήμα 3. Εδαφικό προσομοίωμα, δοκιμή Ν SPT και ταχύτητα V s στην θέση ΜP2 Figure 3. Soil profile, N SPT values and V s velocity in MP2 position Στο Π.Σ. Πάφου στις 5 θέσεις όπου εκτελέστηκαν οι δοκιμές C-H προσδιορίσθηκε η ταχύτητα V s ανά 1.5m και χαρακτηρίστηκαν ως προς αυτή την ιδιότητα οι ανώτεροι ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/6 3

4 εδαφικοί σχηματισμοί που επικρατούν στην πόλη. Ενδεικτικά στο Σχήμα 3 απεικονίζεται η ταχύτητα V s που υπολογίστηκε στην θέση ΜΡ2 (περιοχή αεροδρομίου Πάφου). Παρατηρείται καλή συμφωνία στην ταχύτητα V s και στην δοκιμή πρότυπης διείσδυσης N SPT, γεγονός που επιβεβαιώνει την ορθότητα των τιμών της Vs που υπολογίστηκαν με τη μέθοδο Cross- Hole. 5.2 Mετρήσεις μικροθορύβου σε κυκλική διάταξη Στα πλαίσια της μελέτης πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μικροθορύβου σε κυκλική διάταξη με σκοπό τον προσδιορισμό των ταχυτήτων V s σε μεγάλα βάθη (>m). Οι μετρήσεις εκτελέστηκαν σε 6 θέσεις οι οποίες απεικονίζονται στο Σχήμα 2. Η χρήση καταγραφών μικροθορύβου σε κυκλική διάταξη πραγματοποιείται με τη μέθοδο ανάλυσης SPAC. Η μέθοδος αυτή αποτελεί μία στατιστική επεξεργασία του μόνιμου εδαφικού θορύβου και βασίζεται στη θεμελιώδη παραδοχή σύμφωνα με την οποία ο μικροθόρυβος αποτελείται κυρίως από επιφανειακά κύματα τα οποία έχουν τυχαίο πλάτος και μορφή αλλά οι στατιστικές τους ιδιότητες μεταβάλλονται σταθερά στο χρόνο και στο χώρο. Με βάση αυτή την παραδοχή ο μικροθόρυβος περιγράφεται από τις εξισώσεις των τυχηματικών και στάσιμων συναρτήσεων (Stationary Random Function) (Aki, 1957; Okada, 1997). Σύμφωνα με τη μέθοδο SPAC η καταγραφή του μικροθορύβου σε κυκλική διάταξη με την οποία εξασφαλίζεται η αζιμουθιακή πληροφορία, είναι δυνατό να οδηγήσει στον υπολογισμό της καμπύλης σκέδασης ενός μόνο τρόπου διάδοσης (συνήθως του θεμελιώδη) των επιφανειακών κυμάτων, που εμπεριέχονται στο μικροθόρυβο. Η καμπύλη σκέδασης που υπολογίζεται ανταποκρίνεται στην εδαφική δομή στο κέντρο της κυκλικής διάταξης και αντιστρέφεται στην κατανομή της ταχύτητας Vs με το βάθος με τη μέθοδο της αντιστροφής των επιφανειακών κυμάτων. Στην πόλη της Πάφου υπολογίστηκαν οι καμπύλες σκέδασης των Rayleigh κυμάτων σε 6 θέσεις και προσδιορίστηκαν τα εδαφικά προσομοιώματα με βάση την ταχύτητα Vs με τη διαδικασία της αντιστροφής, χρησιμοποιώντας το λογισμικό πακέτο του Herrmann (Herrmann, 1985; 1996). Η μέθοδος προϋποθέτει την εισαγωγή ενός τεχνητού εδαφικού ομοιώματος και βασίζεται στην επαναλαμβανόμενη λύση ενός πίνακα, που συνδέεται με το ομοίωμα και την παρατηρούμενη καμπύλη σκέδασης. Η αξιοπιστία της επίλυσης επιβεβαιώνεται από τη σύγκλιση μεταξύ της θεωρητικής και πειραματικής καμπύλης σκέδασης καθώς και από την κατανομή των επιλυόμενων πυρήνων που αντιστοιχούν σε κάθε στρώση (resolving Kernels) και έχουν τη μορφή συνάρτησης δ με αιχμή στο βάθος για το οποίο προσδιορίζεται (Σχήμα 4). Ο προσδιορισμός της V s για κάθε στρώση είναι βέλτιστη, όταν η αιχμή της Δ του βάθους αυτού (οριζόντιος άξονας) αντιστοιχεί στο βάθος (κατακόρυφος) για το οποίο υπολογίζεται η ταχύτητα (Σχήμα 5). Ενδεικτικά στα Σχήματα 4 και 5 παρουσιάζεται το εδαφικό προσομοίωμα στην θέση ΜΕΜ6, όπου το βάθος διασκόπησης έφτασε 34m. Σχήμα 4. Θεωρητική (κύκλοι) και πειραματική (γραμμή) καμπύλη σκέδασης Figure 4. Theoretical (circles) and experimental (line) dispersion curve Depth (km) Vs (km/sec) Σχήμα 5. Ομοίωμα ταχυτήτων Vs και επιλυόμενοι πυρήνες Figure 5. Vs velocity model and resolving kernels 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/6 4

5 Οι μετρήσεις μικροθορύβου οδήγησαν στον προσδιορισμό της ταχύτητας των διατμητικών κυμάτων σε μεγάλα βάθη όπου αντιστοιχούν ταχύτητες Vs που περιγράφουν συμπαγή βράχο ή «οιονεί» βράχο (Vs>8m/sec). Με τον τρόπο αυτόν προσδιορίσθηκε το «σεισμικό υπόβαθρο» της περιοχής που είναι απαραίτητο για τη μελέτη της εδαφικής απόκρισης. Τα πάχη και οι ταχύτητες των διατμητικών κυμάτων Vs, παράλληλα με το βάθος του «σεισμικού υποβάθρου» στα σημεία μελέτης, θα συνδυαστούν με τα αντίστοιχα των δοκιμών Cross-Hole με σκοπό να σχεδιαστούν τα τελικά εδαφικά προσομοιώματα των θεωρητικών αναλύσεων για την εκτίμηση της σεισμικής απόκρισης για κάθε θέση μελέτης. 6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 6.1 Δυναμικές ιδιότητες εδαφών Για τον προσδιορισμό των δυναμικών ιδιοτήτων των εδαφών εκτελέστηκαν από το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής δοκιμές στήλης συντονισμού σε αντιπροσωπευτικά δείγματα των επιφανειακών σχηματισμών της ευρύτερης περιοχής. παραμόρφωση (γ) για κάθε εδαφικό δείγμα. Ενδεικτικά παρουσιάζονται στο σχήμα 6 οι καμπύλες G/G max -γ-dt που προέκυψαν από τη δοκιμή στήλης συντονισμού για την ιλυώδη άργιλο με άμμο (CΗ, WL=53.2% PI=24.6% e o =1.221). 7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ Με βάση τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας, των δυναμικών χαρακτηριστικών των εδαφικών σχηματισμών καθώς επίσης και τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, προσδιορίσθηκε ικανοποιητικός αριθμός τυπικών αντιπροσωπευτικών εδαφοδυναμικών τομών της ευρύτερης περιοχής. Σημειωτέον ότι η εκτίμηση αυτή ήταν ιδιαιτέρως δύσκολη λόγω της εξαιρετικά πολύπλοκης γεωλογίας της περιοχής ειδικά στο Δ-ΒΔ τμήμα αυτής. Οι εδαφοδυναμικές τομές αντιστοιχούν σε κορυφές καννάβου διαστάσεων 15xm που περιλαμβάνει ολόκληρη την περιοχή μελέτης. Οι κωδικοί τους αναφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς του καννάβου όπως φαίνονται στο Σχήμα 7. Σχήμα 6. Καμπύλες G/G max -γ-dt Figure 6. G/G max -γ-dt curves Από τα αποτελέσματα των δοκιμών προέκυψαν οι καμπύλες μεταβολής του μέτρου διάτμησης (G/G max ) και του λόγου απόσβεσης (DT) με τη διατμητική Σχήμα 7. Χάρτης θέσεων των αντιπροσωπευτικών εδαφοδυναμικών τομών. Figure 7. Location of typical soil profiles Από το σύνολο των εδαφοδυναμικών τομών τριάντα έξι αναφέρονται στην κεντρική και Ν- ΝΑ περιοχή όπου η γεωλογική δομή αλλά και τα διαθέσιμα γεωφυσικά-γεωτεχνικά στοιχεία επιτρέπουν την μόρφωση αντιπροσωπευτικών 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/6 5

6 εδαφοδυναμικών προσομοιωμάτων για την εφαρμογή θεωρητικών αναλύσεων. Ωστόσο για την υπόλοιπη περιοχή (Β-ΒΔ περιοχή) προσδιορίσθηκαν είκοσι αντιπροσωπευτικά εδαφικά προσομοιώματα με βάση τα διαθέσιμα γεωλογικά και γεωφυσικά στοιχεία. Μία αντιπροσωπευτική εδαφοδυναμική τομή σχεδιασμού παρουσιάζεται στο Σχήμα 8. Πρόκειται για τη θέση Α13 που βρίσκεται στη πολύ κοντά στη θάλασσα στη Κάτω Πάφο. Στην εδαφική αυτή τομή παρουσιάζεται επιφανειακά μία στρώση μέτρων ασβεστιτικού ψαμμίτη, του οποίου η ταχύτητα των διατμητικών κυμάτων είναι 5 έως 65 m/s, ενώ ακολουθούν δύο στρώσεις αργιλοϊλυώδους μάργας μέχρι το βάθος των 14 μέτρων με ταχύτητα V S που αυξάνεται σταδιακά από 25 σε 56 m/s. Η εμφάνιση του ψαμμίτη στην επιφάνεια, ενός σκληρού πετρώματος, παρουσιάζει ιδιαιτερότητα στην περιοχή και τα αποτελέσματα την ανάλυσης των εδαφικών προφίλ αναμένονται να επηρεασθούν ανάλογα. To=1.35sec UGCS Ασβεστικός Ψαμμίτης Αργιλοϊλυώδης Μάργες Αργιλοϊλυώδης Μάργες ΘΕΣΗ A13 Ταχύτ. διατμητικών κυμάτων Vs (m/s) γ (kn/m 3 ) Σχήμα 8. Θέση Α13 : Εδαφοδυναμική τομή σχεδιασμού Figure 8. Location A13 : Designed soil dynamics profile 8. ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 8.1 Σεισμικές διεγέργεις σχεδιασμού Με βάση τις σεισμολογικές και εδαφοδυναμικές διερευνήσεις επιλέχθηκαν ως σεισμικές διεγέρσεις στο βραχώδες υπόβαθρο πέντε χαρακτηρισικές χρονοϊστορίες. Πρόκειται για 5 σεισμικές διεγέρσεις σε συνθήκες οιονεί βραχώδους υποβάθρου. Συγκεκριμένα οι σεισμικές διεγέρσεις είναι οι εξής: KOZ95-T: Κοζάνη 1995 Μ=6.6 R= km YERM99-T:Γερμασόγεια 1999 Μ=5.6 R=13km. MONT-79: Hercegnovi 1979 Μ=6.9 R=65 km. WWT-18: Σταθμός 572 Whitewater Trout Farm του σεισμού N.Palm Springs. FSM6.4-:Συνθετική χρονοϊστορία Μ=6.4 R=km. Για τις αναλύσεις της σεισμικής απόκρισης, όλες οι παραπάνω σεισμικές διεγέρσεις στο οιονεί βραχώδες υπόβαθρο διαμορφώνονται κατάλληλα ώστε να έχουν μέγιστη επιτάχυνση ίση με.189g,.286g,.336g για μέση περίοδο επανάληψης, 475 και χρόνια αντίστοιχα, για συνθήκες βράχου σύμφωνα με την μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας (Μικροζωνική Μελέτη Πάφου 5). 8.2 Θεωρητικές αναλύσεις Η μελέτη της σεισμικής απόκρισης των εδαφικών σχηματισμών στην περιοχή της Πάφου γίνεται με βάση τις σεισμικές διεγέρσεις σχεδιασμού στο βραχώδες υπόβαθρο, όπως προσδιορίσθηκαν κατά τη μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας και τα εδαφικά προφίλ σχεδιασμού, που αναφέρονται στο κεφάλαιο 7 του παρόντος άρθρου. Η μελέτη της σεισμικής απόκρισης των εδαφικών σχηματισμών έχει ως στόχο τον προσδιορισμό όλων των παραμέτρων περιγραφής του αναμενόμενου σεισμικού κραδασμού. Το βασικό σεισμικό σενάριο αποτελεί ο σεισμός με μέση περίοδο επαναφοράς τα 475 χρόνια. Σημειώνεται ότι για λόγους πληρότητας και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της Μικροζωνικής Μελέτης σε μελέτες διακινδύνευσης, κρίθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθούν επιπρόσθετα και εκτός συμβατικών υποχρεώσεων, αναλύσεις σεισμικής απόκρισης για τα σεισμικά σενάρια των και χρόνων. Η σεισμική απόκριση του εδάφους πραγματοποιήθηκε για όλες τις τυπικές εδαφικές τομές σχεδιασμού ( 7) και τις σεισμικές διεγέρσεις ( 8.1). Τα αποτελέσματα των αναλύσεων χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των φασμάτων σχεδιασμού, της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης, του δυναμικού ενίσχυσης και των χαρακτηριστικών σεισμικής απόκρισης σε κάθε θέση που εξετάστηκε. Τα χαρακτηριστικά αυτά εξαρτώνται κυρίως από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες. Χαρακτηρίζουν βέβαια μία αντιπροσωπευτική θέση ανάλυσης όμως εκφράζουν γενικά και την αναμενόμενη 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/6 6

7 σεισμική ταλάντωση σε μία ζώνη γύρω από την κάθε αντιπροσωπευτική θέση. Λόγω της ιδιότητάς τους αυτής, τα χαρακτηριστικά απόκρισης απετέλεσαν την βάση για την διαχωρισμό της πόλης της Πάφου σε ζώνες όμοιας σεισμικής απόκρισης του εδάφους και για τον προσδιορισμό των σεισμικών δράσεων σχεδιασμού στην επιφάνεια της κάθε ζώνης. Παρουσιάζονται ενδεικτικά στα Σχήματα 9 έως 11 τα αποτελέσματα αναλύσεων για μία θέση ανάλυσης και συγκεκριμένα για την θέση Α13 και για 475 χρόνια περίοδο. συντάσσονται χάρτες, όπως παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιοι από αυτούς στα Σχήματα 12 και 13. Οι χάρτες συντάσσονται με βάση : τις μέσες κορυφαίες τιμές επιτάχυνσης, ενεργού επιτάχυνσης, ταχύτητας, μετατόπισης, φασματικών τιμών επιτάχυνσης για περιόδους.3,.6 και 1. sec, δεσπόζουσας συχνότητας εδαφικής στήλης και συντελεστή εδαφικής ενίσχυσης εδαφικής στήλης A-13 Tm=475 years To=1.35sec UGCS Ασβεστικός Ψαμμίτης ΘΕΣΗ A13 Μέγιστη διατμητική παραμόρφωση (%) Μέγιστη επιτάχυνση PSA / PHGA CY-Γ ΕC8-D CY-B ΕC8-C ΕC8-B Αργιλοϊλυώδης Μάργες Αργιλοϊλυώδης Μάργες FMS6.4- KOZ95-T MONT79 WWT18 YERM99-T T (sec) Σ Σχήμα 11. Κανονικοποιημένα μέσα φάσματα απόκρισης επιτάχυνσης. Figure 11. Normalized spectral accelerations (average values) Σχήμα 9. Μεταβολή της μέγιστης επιτάχυνσης (PGA) και της μέγιστης διατμητικής παραμόρφωσης γ (%) με το βάθος για όλες τις σεισμικές διεγέρσεις στη θέση Α13 (βλ. Σχ. 7). Figure 9. Change of maximum acceleration (PGA) and maximum shear strain γ (%) with the depth for all earthquakes. Location Α13 (Fig 7.) A-13 Tm=475 years 1. Σεισμ.Διέγερση FSM1 2. Σεισμ.Διέγερση KOZ 3. Σεισμ.Διέγερση MONT 4. Σεισμ.Διέγερση WWT 5. Σεισμ.Διέγερση YER Μέση Τιμή Μέση Τιμή ± Τυπ.Απόκλιση 1..5 Σχήμα 12. Χάρτης μέσων κορυφαίων τιμών επιτάχυνσης (PHGA) στην επιφάνεια. Figure 12. Maximum surface accelerations (PHGA) (average values) Σχήμα. Ελαστικά φάσματα επιτάχυνσης [PSA (g) - 5%] στην επιφάνεια για όλες τις σεισμικές διεγέρσεις. Figure. Spectral accelerations [PSA (g) - 5%] at ground surface for all earthquakes. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά Οι χάρτες αυτοί καθώς και το σύνολο των διαθέσιμων γεωλογικών, γεωτεχνικών και γεωφυσικών πληροφοριών της ευρύτερης περιοχής συνεκτιμούνται προκειμένου να διαχωριστεί η πόλη της Πάφου σε μικροζώνες παρόμοιας 'σεισμικής συμπεριφοράς'. Στη εργασία παρουσιάζονται συνοπτικά αποτελέσματα των θεωρητικών αναλύσεων 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/6 7

8 εδαφικής απόκρισης, η οποία εντάσσεται στη Μικροζωνική Μελέτη της περιοχής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα και συνεκτιμώντας : α. Την εξαιρετικά πολύπλοκη γεωλογία της περιοχής και ειδικά στο Β-ΒΔ τμήμα και β. την ποσότητα και την χωρική κατανομή των διαθέσιμων στοιχείων και καταγραφών, διαπιστώνεται ότι η Ν-ΝΑ περιοχή όσο και τμήμα της Β-ΒΔ περιοχής διασφαλίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για χωρισμό σε μικροζώνες «παρόμοιας» σεισμικής συμπεριφοράς. Στη Β-ΒΔ περιοχή όπου λόγω της πολύπλοκης γεωλογίας, που όμως σε γενικές γραμμές δεν είναι ιδιαίτερα δυσμενής από απόψεως γεωτεχνικών συνθηκών, οι διαφοροποιήσεις των αποτελεσμάτων των θεωρητικών αναλύσεων δεν είναι δυνατό να αποτυπωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να καταλήγουν σε σαφέστερα οριοθετημένες περιοχές με κάποιο βαθμό προσέγγισης. Σχήμα 13. Χάρτης κορυφαίων τιμών ταχύτητας (PGV) στην επιφάνεια. Figure 13. Maximum surface velocity (PGV) (average values). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ambraseys, N.N., (1963) The Seismic History of Cyprus, Imperial College,Univ. of London. Ambraseys, N.N., (1992) Reappraisal of the seismicity in Cyprus ( ).Imperial Coll., ESEE Res. Report 92-9, London, Eurocode 8 - Design provisions for earthquake resistance of structures - Part 1-1: General rules - Seismic actions and general requirements for structures, European Prestandard, ENV , Oct.1994, CEN-European Committee for Standardization. Τεχνική Έκθεση Ερευνητικού Προγράμματος: Προκαταρκτικές Εργασίες για τις Ανάγκες της Μικροζωνικής Μελέτης της Ευρύτερης Αστικής Περιοχής Πάφου, επ.υπευθ. Μ.Δημοσθένους, ΤΓΕ Κύπρου,. Τελική έκθεση ερευνητικού προγράμματος 5, «Μικροζωνική Μελέτη της Ευρύτερης Περιοχής Πολεοδομικού Συκροτήματος Πάφου», προσαρτήματα : α. Γεωφυσικές Διασκοπήσεις, Α.Π.Θ./ ΕΓ,Τ.Γ.Ε. β. Aποτελέσματα Εργαστηριακών Δοκιμών, Α.Π.Θ./ΕΕΘ γ. Γεωφυσικές Διασκοπήσεις εντός Γεωτρήσεων: Δοκιμές Cross-Hole/Down-Hole και Δοκιμές Μικροθορύβου, ΑΠΘ/ΕΕΘ δ. Αποτελέσματα Γεωτεχνικών Ερευνών: Μητρώα Γεωτρήσεων και Αποτελέσματα Εργαστηριακών Δοκιμών, Τ.Γ.Ε., Α.Π.Θ./ΕΕΘ. ε. Σεισμολογική Μελέτη και Σεισμοί Σχεδιασμού, ΙΤΣΑΚ. Guidelines for Seismic Microzonation Studies, AFPS, Oct.1995 Manual for Zonation on Seismic Geotechnical Hazards/ Technical Committee for Earthquake Geotechnical Engineering, TC4, 1993 Schnabel P.B., Lysmer J., Seed H.B. (1972), SHAKE - A computer program for earthquake response analysis of horizontally layered sites, Report No.EERC-72/12, University of California, Berkeley, Aki, K. (1957), Space and Time Spectra of Stationary Stochastic Waves, with Special Reference to Microtremors, Bull. Earthq. Res. Inst. Tokyo Univ. 25, Okada, H. (1997), A new method of underground structure estimation Using Microtremors, Division of Earth Planetary Sciences, Graduate School of Science, Hokkaido University, Japan, Lecture notes Herrmann, R. (1985), Computer programs in seismology, vol. III., Saint Louis University. Herrmann, R. (1996), Computer programs in seismology, version 3, Saint Louis University. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/6 8

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1. 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση παρουσιάζει τη σύνθεση του συνόλου των ερευνών και μελετών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της Μικροζωνικής Μελέτης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου Ν. Ιωνίας.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Geotechnical Map and Microzonation Study of Volos N. Ionia urban area ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Κ.Δ. Καθηγητής, Τµ. Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Μικροζωνικές Μελέτες. Κεφάλαιο 24. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Μικροζωνικές Μελέτες. Κεφάλαιο 24. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Μικροζωνικές Μελέτες Κεφάλαιο 24 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ορισμός Με τον όρο μικροζωνική μελέτη εννοούμε την εκτίμηση των αναμενόμενων εδαφικών κινήσεων σε μία περιοχή λαμβάνοντας υπ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών. Microzonation Study of the Grevena City

Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών. Microzonation Study of the Grevena City 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 9/9 /, Βόλος Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών Microzonation Study of the Grevena City ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Α.Ι. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Με τον όρο «δυναμική» εννοείται η συμπεριφορά που παρουσιάζει το έδαφος υπό την επίδραση δυναμικών τάσεων που επιβάλλονται σε αυτό είδη δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Πιτιλάκης, Χ.Γκαζέπης Εργαστήριο Εδαφοµηχανικής και Θεµελιώσεων, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.

Κ. Πιτιλάκης, Χ.Γκαζέπης Εργαστήριο Εδαφοµηχανικής και Θεµελιώσεων, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη. Σεισµικές δράσεις σχεδιασµού στον ΕΑΚ και στον EC8. Προτάσεις για µια ακριβέστερη κατηγοριοποίηση των εδαφών και των συναφών συντελεστών φασµατικής ενίσχυσης. Κ. Πιτιλάκης, Χ.Γκαζέπης Εργαστήριο Εδαφοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της ταχύτητας των διατμητικών κυμάτων (Vs) με τη χρήση μικροθορύβου στη Μυγδονία λεκάνη

Προσδιορισμός της ταχύτητας των διατμητικών κυμάτων (Vs) με τη χρήση μικροθορύβου στη Μυγδονία λεκάνη Προσδιορισμός της ταχύτητας των διατμητικών κυμάτων (Vs) με τη χρήση μικροθορύβου στη Μυγδονία λεκάνη Determination of the V s Velocity profile of the Mygdonian basin using Microtremor measurements ΜΑΝΑΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της Ταχύτητας V s με τη Χρήση Μικροθορύβου σε Αστικό Περιβάλλον. Αποτελεσματικότητα της Μεθόδου SPAC

Προσδιορισμός της Ταχύτητας V s με τη Χρήση Μικροθορύβου σε Αστικό Περιβάλλον. Αποτελεσματικότητα της Μεθόδου SPAC Προσδιορισμός της Ταχύτητας V s με τη Χρήση Μικροθορύβου σε Αστικό Περιβάλλον. Αποτελεσματικότητα της Μεθόδου SPAC Determination of the V s Velocity Using Microtremor in Urban Areas. Effectiveness of the

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωμα τριών διαστάσεων της γεωλογικής δομής της Μυγδονίας λεκάνης και μελέτη της σεισμικής απόκρισής της

Προσομοίωμα τριών διαστάσεων της γεωλογικής δομής της Μυγδονίας λεκάνης και μελέτη της σεισμικής απόκρισής της Προσομοίωμα τριών διαστάσεων της γεωλογικής δομής της Μυγδονίας λεκάνης και μελέτη της σεισμικής απόκρισής της Determination of the D geological structure of the Mygdonian basin and study of its site response.

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά Φάσματα Απαίτησης σε Διαφορετικές Εδαφικές Συνθήκες Elastic demand spectra for different soil conditions

Ελαστικά Φάσματα Απαίτησης σε Διαφορετικές Εδαφικές Συνθήκες Elastic demand spectra for different soil conditions o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 97 Ελαστικά Φάσματα Απαίτησης σε Διαφορετικές Εδαφικές Συνθήκες Elastic demand spectra for different soil conditions

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικός Μηχανικός, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Πολιτικός Μηχανικός, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας υναµική Αλληλεπίδραση Εδάφους - Κατασκευής Dynamic Soil - Structure Interaction ΚΑΛΥΒΑΣ, Γ. ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ, Π. Πολιτικός Μηχανικός, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα..

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα.. Φάσματα Απόκρισης Κεφ.20 Θ. Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Τμήμα Γεωλογίας Δυναμική των κατασκευών Φάσματα Απόκρισης Το πρόβλημα της αλληλεπίδρασης σεισμού με τις κατασκευές είναι δυναμικό πρόβλημα του

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα Κεφάλαιο 7.

Συμπεράσματα Κεφάλαιο 7. 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο κύριος στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η προσομοίωση της σεισμικής κίνησης με τη χρήση τρισδιάστατων προσομοιωμάτων για τους εδαφικούς σχηματισμούς της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου

Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου Κεφάλαιο 1 Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου 1.1 Γεωμετρία φορέα - Δεδομένα Χρησιμοποιείται ο φορέας του Παραδείγματος 3 από το βιβλίο Προσομοίωση κατασκευών σε προγράμματα Η/Υ (Κίρτας & Παναγόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά φάσματα απόκρισης μετακινήσεων. Elastic displacement response spectra

Ελαστικά φάσματα απόκρισης μετακινήσεων. Elastic displacement response spectra Ελαστικά φάσματα απόκρισης μετακινήσεων Elastic displacement response spectra Μάνου Δ. Κ., Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Υποψ. Δρ Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ. Πιτιλάκης Κ. Δ., Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ Ρέθυμνο,, 27 Απριλίου 2009 Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Κατά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184Β, 20-12-1999) και

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Παραδείγματα, ΕΑΚ &EC8, Μικροζωνικές

Ε ΑΦΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Παραδείγματα, ΕΑΚ &EC8, Μικροζωνικές Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Παραδείγματα, ΕΑΚ &E8, Μικροζωνικές Γ. Δ. Μπουκοβάλας ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Δεκέμβριος 8 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική Απόκριση Εδαφικών Σχηµατισµών Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Λεµεσού

Σεισµική Απόκριση Εδαφικών Σχηµατισµών Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Λεµεσού Σεισµική Απόκριση Εδαφικών Σχηµατισµών Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Λεµεσού Site Specific Response Analyses in Lemessos Urban Area ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ Α. ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ Κ. ΑΠΕΣΣΟΥ Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ Π. ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ Π. ΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της ισοδύναμης μη γραμμικότητας στη σεισμική απόκριση εδαφών The effect of nonlinearity on soil seismic response

Η επίδραση της ισοδύναμης μη γραμμικότητας στη σεισμική απόκριση εδαφών The effect of nonlinearity on soil seismic response 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, Άρθρο 3 Η επίδραση της ισοδύναμης μη γραμμικότητας στη σεισμική απόκριση εδαφών The effect of nonlinearity on soil

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιρρoή της Ιζηματογενούς Λεκάνης της Θεσσαλονίκης στη Σεισμική Κίνηση. The effect of Thessaloniki s sedimentary valley in seismic motion

Η Επιρρoή της Ιζηματογενούς Λεκάνης της Θεσσαλονίκης στη Σεισμική Κίνηση. The effect of Thessaloniki s sedimentary valley in seismic motion Η Επιρρoή της Ιζηματογενούς Λεκάνης της Θεσσαλονίκης στη Σεισμική Κίνηση The effect of Thessaloniki s sedimentary valley in seismic motion ΜΑΚΡΑ, Κ. Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Δόκιμος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ ΡΑΠΤΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΛΟΖΙΟΣ ΣΤ. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

8. EΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

8. EΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 8. EΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ρευστοποίηση είναι το φαινόμενο της μερικής ή ολικής απώλειας της διατμητικής αντοχής χαλαρών αμμοϊλυωδών κορεσμένων εδαφών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμοί Κεφαλονιάς 26/01/2014 και 03/02/2014 Εδαφική απόκριση, γεωτεχνικές αστοχίες και συμπεριφορά υποδομών

Σεισμοί Κεφαλονιάς 26/01/2014 και 03/02/2014 Εδαφική απόκριση, γεωτεχνικές αστοχίες και συμπεριφορά υποδομών Σεισμοί Κεφαλονιάς 26/01/2014 και 03/02/2014 Εδαφική απόκριση, γεωτεχνικές αστοχίες και συμπεριφορά υποδομών Κωνσταντία Μάκρα & Μάνος Ροβίθης Ερευνητές ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ Στόχος 1. Παρουσίαση προκαταρκτικών εκτιμήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Συμπεριφορά υπόγειων αγωγών Φυσικού Αερίου υπό σεισμική φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Πειράματα ΜΒΣ σε Σεισμική Τράπεζα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ Δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Κυριαζής ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 1, Αναστάσιος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ 2, Μαρία ΜΑΝΑΚΟΥ 3, Πασχάλης ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ 4, Άννα ΜΕΣΣΙΝΗ 5, Κώστας ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ 6, Σταυρούλα ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 7

Κυριαζής ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 1, Αναστάσιος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ 2, Μαρία ΜΑΝΑΚΟΥ 3, Πασχάλης ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ 4, Άννα ΜΕΣΣΙΝΗ 5, Κώστας ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ 6, Σταυρούλα ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 008 Άρθρο 977 Θεωρητική και πειραµατική µελέτη σεισµικής απόκρισης εδαφικών σχηµατισµών στην πόλη των Γρεβενών Theoretical

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφική Ενίσχυση στον Σεισμό Tokachi Oki 2003: Ανάλυση Καταγραφών Επιφανείας και Μεγάλου Βάθους

Εδαφική Ενίσχυση στον Σεισμό Tokachi Oki 2003: Ανάλυση Καταγραφών Επιφανείας και Μεγάλου Βάθους Εδαφική Ενίσχυση στον Σεισμό Tokachi Oki 3: Ανάλυση Καταγραφών Επιφανείας και Μεγάλου Βάθους Soil Amplification during the 3 Tokachi Oki Earthquake: Analysis of Surface and Bedrock Recordings ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

3. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

3. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 3. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Ν. Μαγνησίας και η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζονται από υψηλή σεισμικότητα. Ισχυροί σεισμοί έχουν πλήξει επανειλλημένα την περιοχή και ειδικά την πόλη του Βόλου. Τον τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της εδαφικής απόκρισης με τη χρήση σεισμών και μικροθορύβου στην πόλη του Αιγίου

Μελέτη της εδαφικής απόκρισης με τη χρήση σεισμών και μικροθορύβου στην πόλη του Αιγίου Μελέτη της εδαφικής απόκρισης με τη χρήση σεισμών και μικροθορύβου στην πόλη του Αιγίου Study of soil response using earthquakes and microtremor in Aigion city, Greece ΡΑΠΤΑΚΗΣ, Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Π. MAΚΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρική ανάλυση της 1Δ και 2Δ σεισμικής απόκρισης στη λεκάνη Euroseistest. Parametric analysis of 1D and 2D site response at Euroseistest basin

Παραμετρική ανάλυση της 1Δ και 2Δ σεισμικής απόκρισης στη λεκάνη Euroseistest. Parametric analysis of 1D and 2D site response at Euroseistest basin Παραμετρική ανάλυση της 1Δ και 2Δ σεισμικής απόκρισης στη λεκάνη Euroseistest Parametric analysis of 1D and 2D site response at Euroseistest basin ΜΑΚΡΑ, Κ., ΡΑΠΤΑΚΗΣ, Δ. CHAVEZ-ARCIA, F.J. ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μελέτη της δομής των επιφανειακών στρωμάτων του φλοιού της Γης ΣΚΟΠΟΣ Εντοπισμός Γεωλογικών δομών οικονομικής σημασίας και ανίχνευση γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

7. ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

7. ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 7. ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συμπεριφορά του εδάφους σε δυναμική φόρτιση εξαρτάται από τα δυναμικά χαρακτηριστικά και το μέγεθος της επιβαλλόμενης παραμόρφωσης. Συγκρίνοντας καταγραφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 7&8: ΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική Επικινδυνότητα Κεφ.21

Σεισμική Επικινδυνότητα Κεφ.21 Σεισμική Επικινδυνότητα Κεφ.21 Αθήνα, 1999 Ε. Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Τμήμα Γεωλογίας Σεισμική επικινδυνότητα Ορισμοί Μεθοδολογίες Μοντέλα περιγραφής σεισμικότητας Εξασθένιση σεισμικής κίνησης Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες

Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες Μηχανικές ιδιότητες του εδάφους θεμελίωσης Πάχος και δυσκαμψία του επιφανειακού ιζηματογενούς στρώματος Κλίση των στρωμάτων και τοπογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Συµβατότητα των Σεισµικών ράσεων Σχεδιασµού του EC-8 µε τη Θεωρία Μετάδοσης Σεισµικών Κυµάτων

Συµβατότητα των Σεισµικών ράσεων Σχεδιασµού του EC-8 µε τη Θεωρία Μετάδοσης Σεισµικών Κυµάτων Συµβατότητα των Σεισµικών ράσεων Σχεδιασµού του -8 µε τη Θεωρία Μετάδοσης Σεισµικών Κυµάτων ompatibility of -8 eismic esign Actions with eismic Wave Propagation Theory ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ, Γ.. ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Α.

Διαβάστε περισσότερα

υναµικές Ιδιότητες Τεχνητών Οργανικών Εδαφών Dynamic Properties of Model Organic Soils

υναµικές Ιδιότητες Τεχνητών Οργανικών Εδαφών Dynamic Properties of Model Organic Soils υναµικές Ιδιότητες Τεχνητών Οργανικών Εδαφών Dynamic Properties of Model Organic Soils ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ, Π.Α. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επιστηµονική Συνεργάτιδα, Α.Π.Θ. ΤΙΚΑ, Θ. Μ. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗΣ Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Τομέας Γεωφυσικής Γεωθερμίας Δρ Νικόλαος Βούλγαρης Επίκουρος Καθηγητής Σεισμολογίας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς

Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς Ημερίδα «Κατολισθητικά Φαινόμενα: Εκδήλωση- Παρακολούθηση- Αντιμετώπιση» - 7 Δεκεμβρίου 2015 Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση της εδαφικής απόκρισης και των επιπτώσεων του σεισµού του Αιγίου το 1995 στην περιοχή Βαλιµήτικα.

Εκτίµηση της εδαφικής απόκρισης και των επιπτώσεων του σεισµού του Αιγίου το 1995 στην περιοχή Βαλιµήτικα. Εκτίµηση της εδαφικής απόκρισης και των επιπτώσεων του σεισµού του Αιγίου το 1995 στην περιοχή Βαλιµήτικα. Assessment of ground response and its consequences in Valimitika, as a result of the Aegion 1995

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφη Διάταξη Επιταχυνσιογράφων στην Πάτρα: Χαρακτηριστικά Εδαφικής Απόκρισης με Βάση τις Διαθέσιμες Σεισμικές Καταγραφές

Κατακόρυφη Διάταξη Επιταχυνσιογράφων στην Πάτρα: Χαρακτηριστικά Εδαφικής Απόκρισης με Βάση τις Διαθέσιμες Σεισμικές Καταγραφές Κατακόρυφη Διάταξη Επιταχυνσιογράφων στην Πάτρα: Χαρακτηριστικά Εδαφικής Απόκρισης με Βάση τις Διαθέσιμες Σεισμικές Καταγραφές Downhole Accelerograph Array in Patras: Characteristics of Ground Response

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική Απόκριση Μονοβάθμιου Συστήματος. (συνέχεια)

Σεισμική Απόκριση Μονοβάθμιου Συστήματος. (συνέχεια) Σεισμική Απόκριση Μονοβάθμιου Συστήματος (συνέχεια) Βήματα κατασκευής φασμάτων απόκρισης για ένα σεισμό 1. Επιλογή ιδιοπεριόδου Τ n και λόγου απόσβεσης ζ ενός μονοβάθμιου συστήματος. Δ17-2 2. Επίλυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ `9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή εδαφικών συνθηκών στη σεισμική δόνηση

Επιρροή εδαφικών συνθηκών στη σεισμική δόνηση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Επιρροή εδαφικών συνθηκών στη σεισμική δόνηση Γιάννης Ψυχάρης Επιρροή εδαφικών συνθηκών Διάδοση σεισμικών κυμάτων από την πηγή στην εξεταζόμενη θέση (Kramer, 1996) Επιρροή εδαφικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρώτο Δίκτυο Σεισμολογικών Σταθμών στη Σελήνη. Ιδιότητες των Σεισμικών Αναγραφών στη Σελήνη. Μηχανισμός και Αίτια Γένεσης των Σεισμών της Σελήνης

Το Πρώτο Δίκτυο Σεισμολογικών Σταθμών στη Σελήνη. Ιδιότητες των Σεισμικών Αναγραφών στη Σελήνη. Μηχανισμός και Αίτια Γένεσης των Σεισμών της Σελήνης Μάθημα 12ο Σεισμολογία της Σελήνης Το Πρώτο Δίκτυο Σεισμολογικών Σταθμών στη Σελήνη Ιδιότητες των Σεισμικών Αναγραφών στη Σελήνη Μέθοδοι Διάκρισης των Δονήσεων της Σελήνης Σεισμικότητα της Σελήνης Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συνθετικές εδαφικές κινήσεις Κεφ.22. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Συνθετικές εδαφικές κινήσεις Κεφ.22. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Συνθετικές εδαφικές κινήσεις Κεφ.22 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Συνθετικές εδαφικές κινήσεις Τι υπολογίζουμε από μια μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας..? Μια πιθανολογική εκτίμηση των μέγιστων

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Τελική Έκθεση Ερευνητικού Προγράµµατος ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Συνοπτική Τελική Έκθεση Ερευνητικού Προγράµµατος ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Συνοπτική Τελική Έκθεση Ερευνητικού Προγράµµατος ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΣΕΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 7-9-1999 ΣΤΗ Β ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του µόνιµου εδαφικού θορύβου στη διασκόπηση εδαφικών σχηµατισµών (Düzce, Τουρκία)

Η χρήση του µόνιµου εδαφικού θορύβου στη διασκόπηση εδαφικών σχηµατισµών (Düzce, Τουρκία) Η χρήση του µόνιµου εδαφικού θορύβου στη διασκόπηση εδαφικών σχηµατισµών (Düzce, Τουρκία) The use of ambient noise in soil investigation (Düzce, Turkey) ΜΑΝΑΚΟΥ, Μ.Β. Γεωλόγος, Α.Π.Θ. ΡΑΠΤΑΚΗΣ,.Γ. Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS)

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Tηλ.: 2610-996543, Fax: 2610-996576, e-mail: gaa@upatras.gr) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 1. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1932

Δημήτρης ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 1. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1932 t (sec) a (g) 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1932 t (sec) Μη Γραμμική Αλληλεπίδραση Εδάφους Θεμελίωσης Ανωδομής: Παραδείγματα και Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 4 Προσδιορισμός συνθηκών υπεδάφους Επιτόπου δοκιμές Είδη θεμελίωσης Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.1 Προσδιορισμός των συνθηκών υπεδάφους Με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση των ταχυτήτων V s και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων

Εκτίμηση των ταχυτήτων V s και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων Εκτίμηση των ταχυτήτων V s και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων Estimation of the V s profile and site effects using records from a downhole

Διαβάστε περισσότερα

Γεωφυσικά προσομοιώματα-υπολογισμός συνθετικών κυματομορφών Κεφάλαιο 4.

Γεωφυσικά προσομοιώματα-υπολογισμός συνθετικών κυματομορφών Κεφάλαιο 4. 4. ΓΕΩΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πόλη της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στη γεωλογική ζώνη Αξιού-Βαρδάρη που συνορεύει με την Περιροδοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α. Π. Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α. Π. Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α. Π. Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΣ 7-9-99: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΣΕΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικού της Γης. Κεφάλαιο 2. Αναστασία Α Κυρατζή Τοµέας Γεωφυσικής. Κυρατζή Α.. "Φυσική" της Λιθόσφαιρας" 1

Εσωτερικού της Γης. Κεφάλαιο 2. Αναστασία Α Κυρατζή Τοµέας Γεωφυσικής. Κυρατζή Α.. Φυσική της Λιθόσφαιρας 1 οµή και Σύσταση του Εσωτερικού της Γης Μάθηµα: Φυσική της Λιθόσφαιρας Κεφάλαιο 2 Αναστασία Α Κυρατζή Τοµέας Γεωφυσικής της Λιθόσφαιρας" 1 Μάθηµα 1 ο Εισαγωγή Ορισµοί Ελαστικά κύµατα Ταχύτητες ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστική και μετελαστική ανάλυση πολυώροφων πλαισιακών κτιρίων Ο/Σ για ισοδύναμη σεισμική φόρτιση σύμφωνα με τον EC8

Ελαστική και μετελαστική ανάλυση πολυώροφων πλαισιακών κτιρίων Ο/Σ για ισοδύναμη σεισμική φόρτιση σύμφωνα με τον EC8 Ελαστική και μετελαστική ανάλυση πολυώροφων πλαισιακών κτιρίων Ο/Σ για ισοδύναμη σεισμική φόρτιση σύμφωνα με τον EC8 Γιώργος Βακανάς Msc Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Frederick, Κύπρος Μίλτων Δημοσθένους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΣΤΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ RAYLEIGH

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΣΤΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ RAYLEIGH ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΣΤΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ RAYLEIGH ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΖΩΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης Στις 16:16 τοπική ώρα της 8 ης Ιανουαρίου 2012 σημειώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνική Έρευνα Μέρος 1. Nigata Καθίζηση και κλίση κατασκευών

Γεωτεχνική Έρευνα Μέρος 1. Nigata Καθίζηση και κλίση κατασκευών Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνική Έρευνα - Μέρος 3 Υποενότητα 8.3.1

Γεωτεχνική Έρευνα - Μέρος 3 Υποενότητα 8.3.1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Γεωτεχνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοµαλυµένοι Συντελεστές Ενίσχυσης Βραχωδών Σχηµατισµών στον Ελληνικό Χώρο

Εξοµαλυµένοι Συντελεστές Ενίσχυσης Βραχωδών Σχηµατισµών στον Ελληνικό Χώρο Εξοµαλυµένοι Συντελεστές Ενίσχυσης Βραχωδών Σχηµατισµών στον Ελληνικό Χώρο Smoothed Hellenic Rock Site Amplification Factors ΚΛΗΜΗΣ, Ν. Σ. ρ Πολιτικός Μηχανικός, Κύριος Ερευνητής, ΙΤΣΑΚ ΜΑΡΓΑΡΗΣ, Β. Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ Κωνσταντίνος Σπυράκος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής ΕΜΠ, Δ/ντής Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ / ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 1 Γ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Σημειώσεις Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΑ9-ΘΘΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΑ9-ΘΘΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4ΛΑ9-ΘΘΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική Απόκριση Μονοβάθμιου Συστήματος

Σεισμική Απόκριση Μονοβάθμιου Συστήματος Σεισμική Απόκριση Μονοβάθμιου Συστήματος Εισαγωγή Σεισμική Απόκριση Μονοβάθμιου Συστήματος: Δ16-2 Η κίνηση των στηρίξεων προκαλεί δυναμική καταπόνηση στην κατασκευή, έστω και αν δεν επενεργούν εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Εισαγωγικό σηµείωµα Η προκαλούµενη, κατά τη διάδοση των σεισµικών κυµάτων, εφαρµογή κυκλικών διατµητικών τάσεων οδηγεί τους κορεσµένους χαλαρούς αµµώδεις σχηµατισµούς σε συµπύκνωση.

Διαβάστε περισσότερα

8.1.1 Προσδιορισμός Φορτίσεων (Σεισμικές δράσεις)

8.1.1 Προσδιορισμός Φορτίσεων (Σεισμικές δράσεις) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Πολυδύναμο πεδίο δοκιμών για τη μελέτη της ισχυρής εδαφικής ταλάντωσης

Πολυδύναμο πεδίο δοκιμών για τη μελέτη της ισχυρής εδαφικής ταλάντωσης SDGEE ΕUROSEISTEST Πολυδύναμο πεδίο δοκιμών για τη μελέτη της ισχυρής εδαφικής ταλάντωσης Που βρίσκεται το EUROSEISTEST ~30 χλμ. ΒΑ της Θεσσαλονίκης, μεταξύ των λιμνών Λαγκαδά και Βόλβης Image Placeholder

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόµες Μέθοδοι Επέµβασης στο έδαφος Θεµελίωσηςµε στόχο τη βελτίωση της Σεισµικής Συµπεριφοράς Κατασκευών Κ.Πιτιλάκης Α.

Καινοτόµες Μέθοδοι Επέµβασης στο έδαφος Θεµελίωσηςµε στόχο τη βελτίωση της Σεισµικής Συµπεριφοράς Κατασκευών Κ.Πιτιλάκης Α. Καινοτόµες Μέθοδοι Επέµβασης στο έδαφος Θεµελίωσηςµε στόχο τη βελτίωση της Σεισµικής Συµπεριφοράς Κατασκευών Κ.Πιτιλάκης Α.Αναστασιάδης I.S.F.S.R. Καινοτόμες Μέθοδοι Επέμβασης στο Έδαφος Θεμελίωσης - Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφη Διάταξη Επιταχυνσιογράφων στην Πάτρα: Εγκατάσταση Λειτουργία και Δεδομένα Σεισμικών Καταγραφών

Κατακόρυφη Διάταξη Επιταχυνσιογράφων στην Πάτρα: Εγκατάσταση Λειτουργία και Δεδομένα Σεισμικών Καταγραφών Συνεδρία XIV Εδαφοδυναμική : Εργαστηριακές και Επί Τόπου Δοκιμές Εδαφοδυναμικής_XIV.8 Κατακόρυφη Διάταξη Επιταχυνσιογράφων στην Πάτρα: Εγκατάσταση Λειτουργία και Δεδομένα Σεισμικών Καταγραφών Downhole

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ) ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ) ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ) ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩN ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩN ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩN ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΕΩΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επεξεργασία ενός τόσο μεγάλου όγκου γεωτεχνικών πληροφοριών απαιτεί τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΔΕ ΔΟΜΕ ΝΩΝ

Τ Ε ΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΔΕ ΔΟΜΕ ΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε ΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΔΕ ΔΟΜΕ ΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επιταχυνσιογράφων - Ειδικά δίκτυα κατασκευών - Διάγνωση δομικής κατάστασης - Εμπειρία ΙΤΣΑΚ

Δίκτυα Επιταχυνσιογράφων - Ειδικά δίκτυα κατασκευών - Διάγνωση δομικής κατάστασης - Εμπειρία ΙΤΣΑΚ Δίκτυα Επιταχυνσιογράφων - Ειδικά δίκτυα κατασκευών - Διάγνωση δομικής κατάστασης - Εμπειρία ΙΤΣΑΚ ΛΕΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27/6/2008 Τα σύγχρονα δίκτυα επιταχυνσιογράφων είναι

Διαβάστε περισσότερα

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 7.1 Σύνοψη Η παρούσα διατριβή είχε ως στόχο τη µελέτη του φαινοµένου της ρευστοποίησης στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και τη δηµιουργία νέων εµπειρικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση µεθόδων κανονικοποίησης επιταχυνσιογραφηµατών σε σχέση µε τον ΕΑΚ2000

Αξιολόγηση µεθόδων κανονικοποίησης επιταχυνσιογραφηµατών σε σχέση µε τον ΕΑΚ2000 Αξιολόγηση µεθόδων κανονικοποίησης επιταχυνσιογραφηµατών σε σχέση µε τον ΕΑΚ Μ. Παπαδρακάκης Καθηγητής, Εργαστήριο Στατικής & Αντισεισµικών Ερευνών. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ν.. Λαγαρός ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων

Μεταπτυχιακή ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Μεταπτυχιακή ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 731 00 Χανιά Τηλ.: 28210 37033-46 Fax: 28210 37081, 37082 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Τ12 - Σιδηροδρομική γέφυρα Αξιού στη νέα Σ.Γ. Πολυκάστρου -Ειδομένης

Τεχνικό Τ12 - Σιδηροδρομική γέφυρα Αξιού στη νέα Σ.Γ. Πολυκάστρου -Ειδομένης Τεχνικό Τ12 - Σιδηροδρομική γέφυρα Αξιού στη νέα Σ.Γ. Πολυκάστρου -Ειδομένης ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. 1 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Στατική μελέτη: ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. Σύμβουλος στατικής μελέτης: Καθ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ KAI ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ KAI ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 2008 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ

Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 2008 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 28 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ Το ίκτυο Επιταχυνσιογράφων του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα

Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα Ε.Ι. Σαπουντζάκης Καθηγητής ΕΜΠ Δυναμική Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων 1 1. Είδη γενικευμένων μονοβαθμίων συστημάτων xu

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Αναπλ. Καθ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος 1 Φορτίσεις Σεισμική Δράση Ιδιο Βάρος Ωθήσεις Γαιών Υδροστατική Φόρτιση Κινητά Φορτία Θερμοκρασιακές Μεταβολές Καταναγκασμοί Κινηματική Αλληλεπίδραση Αδρανειακές Δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης σεισμού για πιανότητα υπέρβασης p του

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική και θεωρητική διερεύνηση εξαναγκασµένης ελεύθερης ταλάντωσης οµοιώµατος βάθρου γέφυρας

Πειραµατική και θεωρητική διερεύνηση εξαναγκασµένης ελεύθερης ταλάντωσης οµοιώµατος βάθρου γέφυρας Πειραµατική και θεωρητική διερεύνηση εξαναγκασµένης ελεύθερης ταλάντωσης οµοιώµατος βάθρου γέφυρας Experimental and theoretical investigation of free vibration of a bridge pier model ΤΕΡΖΗ,. MSc Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνική Μηχανική. Υπό: στατικές συνθήκες δυναµικές (π.χ. σεισµικές) συνθήκες

Γεωτεχνική Μηχανική. Υπό: στατικές συνθήκες δυναµικές (π.χ. σεισµικές) συνθήκες Γεωτεχνική Μηχανική Μελετά το έδαφος (και το βράχο) ως µέσο στήριξης θεµελιώσεις κατασκευών µέσο που χρειάζεται (εκσκαφή και) στήριξη τοίχοι αντιστήριξης, σήραγγες, πρανή υλικό κατασκευής φράγµατα, επιχώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 06/05/2015 Α.Π. : 6978 Προς: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ - ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 06/05/2015 Α.Π. : 6978 Προς: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ - ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ T. ΑΔΑ: 78ΨΡ465ΦΘΘ-Τ4Κ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.07 15:28:31 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική διερεύνηση της επιρροής επεμβάσεων στο έδαφος θεμελίωσης στην σεισμική απόκριση πολυώροφων πλαισιακών κατασκευών

Αριθμητική διερεύνηση της επιρροής επεμβάσεων στο έδαφος θεμελίωσης στην σεισμική απόκριση πολυώροφων πλαισιακών κατασκευών Αριθμητική διερεύνηση της επιρροής επεμβάσεων στο έδαφος θεμελίωσης στην σεισμική απόκριση πολυώροφων πλαισιακών κατασκευών Numerical investigation of subsoil intervention s effect on the seismic response

Διαβάστε περισσότερα

1996 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού (Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής) (Βαθμός διπλώματος 8)

1996 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού (Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής) (Βαθμός διπλώματος 8) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Π.Θ.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος Τηλέφωνο ++30 2421074159 Fax ++30 2421074169 e-mail kalliogl@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα