Εκτίµηση της εδαφικής απόκρισης και των επιπτώσεων του σεισµού του Αιγίου το 1995 στην περιοχή Βαλιµήτικα.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκτίµηση της εδαφικής απόκρισης και των επιπτώσεων του σεισµού του Αιγίου το 1995 στην περιοχή Βαλιµήτικα."

Transcript

1 Εκτίµηση της εδαφικής απόκρισης και των επιπτώσεων του σεισµού του Αιγίου το 1995 στην περιοχή Βαλιµήτικα. Assessment of ground response and its consequences in Valimitika, as a result of the Aegion 1995 earthquake ΚΟΥΝΤΟΥΖΗΣ Π.. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Γ. Σπουδαστής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο ιδάσκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Ισαύρων 5, 11471, Αθήνα ιδάσκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Πανεπιστήµιο Πατρών ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Μελετάται η εδαφική απόκριση στο οικόπεδο του ξενοδοχείου «Ελίκη» κατά το σεισµό του Αιγίου του Από τις τιµές της φασµατικής επιτάχυνσης που προέκυψαν και τη σύγκριση αυτών µε τα φάσµατα του κανονισµού του 1959, βάσει του οποίου διαστασιολογήθηκε το κτίριο, προκύπτει ότι οι δυνάµεις που αναπτύχθηκαν στο κτίριο ήταν πολλαπλάσιες. Αυτό δικαιολογεί την µερική κατάρρευση του κτιρίου. Η καθίζηση λόγω εκτόνωσης των πιέσεων πόρων που αναπτύχθηκαν κατά τον σεισµό ήταν πιθανώς της τάξης µερικών εκατοστών και πιθανώς να συνέβαλε στην κατάρρευση του κτιρίου. ABSTRACT : The soil response below hotel Eliki during the Aegion 1995 earthquake is studied. From the soil response spectra that were estimated and comparison with the 1959 code based on which the building was constructed, indicates that the forces that were exerted in the building were considerably greater. This explains the partial collapse of the building. Ground subsidence as a result of dissipation of excess pore pressures may have been in the order of a few cm and possibly contributed in the collapse of the building. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάδροµη ανάλυση αστoχιών σε προηγούµενους σεισµούς είναι εξαιρετικά χρήσιµη. Μπορεί να διαπιστωθεί τι εφταιξε για την αστοχία και η πιθανή ανεπάρκεια κανονισµών ή/και γεωτεχνικών ερευνών κατά την κατασκευή. H παρούσα εργασία αφορά την εκτίµηση της δυναµικής απόκρισης, του κινδύνου ρευστοποίησης και των επιπτώσεων τους, στο ξενοδοχείο «Ελίκη» στην περιοχή «Βαλιµήτικα», 5 km περίπου ανατολικά της πόλης του Αιγίου, η ανατολική πτέρυγα του οποίου κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του σεισµού (Σχ. 1). 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ Στις 15 Ιουνίου 1995 και ώρα 3:16 π.µ, σεισµός µεγέθους 6.1R έπληξε την ευρύτερη περιοχή της Αιγιαλίας. Το επίκεντρό του τοποθετήθηκε στο θαλάσσιο χώρο του Κορινθιακού Κόλπου (38.37Ν,22.15Ε) µεταξύ του Αιγίου και της Ερατεινής (Bouckovalas, et al. 1999). Tο µόνο επιταχυνσιογράφηµα που βρισκόταν σε λειτουργία τη στιγµή του κυρίως σεισµού, ήταν εγκατεστηµένο στο ισόγειο ενός διωρόφου µε υπόγειο, κτιρίου από οπλισµένο σκυρόδεµα (κτίριο του Ο.Τ.Ε). Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε ως σεισµική ένταση η µια οριζόντια συνιστώσα της επιτάχυνσης, από τις δύο που καταγράφηκαν. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την διεθνή πρακτική χρησιµοποιήθηκε στον υποκείµενο βράχο της υπό εξέταση περιοχής το επιταχυνσιογράφηµα που υπολογίστηκε µε ανάδροµη ανάλυση στον υποκείµενο βράχο στη θέση του κτιρίου του ΟΤΕ (Stamatopoulos et al., 27), και φαίνεται στο σχήµα Σχ. 2. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/9 1/1 21, Βόλος 1

2 Σχ. 1. Κατάρρευση της κεντρικής πτέρυγας του ξενοδοχείου «Ελίκη», κατά το σεισµό της 15/6/95. Fig. 1. Collapse of the central part of hotel "Eliki", during the earthquake of 15/6/ Το κτίριο βρίσκεται περίπου 2m από την ακτογραµµή και ο υδροφόρος ορίζοντας βρέθηκε σε βάθος 1.6m. Ο αριθµός κρούσεων N SPT που µετρήθηκε σε όλες τις γεωτρήσεις µε το βάθος δίδεται Στο Σχ. 4. Οι εδαφικές στρώσεις που διαπιστώθηκαν από την επιφάνεια είναι: - (α) Αµµώδεις αργιλοιλύες (CL) µε παρεµβολές αµµοιλύος (ML) και άµµου (SC, SM). Η στρώση έχει µέγιστο πάχος 2.2 m. Παρουσιάζει N SPT = 4-1, ποσοστό άµµου 39-43% και µέση πλαστικότητα IP= (β) Iλυώδη αµµοχάλικα (GW-GW)) µε ενστρώσεις αµµοιλύος και µικρή παρουσία αµµοχαλίκων. Φθάνει µέχρι βάθους 6m περίπου. Περιέχει 3-19% ιλυώδες λεπτόκοκκο κλάσµα και έχει N SPT από 15 έως>5. - (γ) Ιλυώδης άµµος (SM) µε ενστρώσεις αµµοιλύος και µικρή παρουσία αµµοχαλίκων. Συναντάται στα βάθη από 5m µέχρι και 25m περίπου και παρουσιάζει: Χαλίκια -15%, Άµµο 5-7%. Λεπτόκοκκο 6-42%. Το N SPT κυµαίνεται από (δ) Αργιλοϊλύς µέσης πλαστικότητας (CL, ML). Συναντήθηκε σε βάθος 24m-34,5m. Σε όλες τις γεωτρήσεις που εκτελέστηκαν δεν συναντήθηκε ο υποκείµενος βράχος. Επειδή η βαθύτερη γεώτρηση στο οικόπεδο του ήταν σε βάθος 3m., για µεγαλύτερα βάθη, χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία γεωτρήσεων (Ν SPT ) από το πειραµατικό πεδίο CORSSA (Ktenidou, et al., 28), που βρίσκεται στο κατάντη τµήµα της πόλης του Αιγίου και αφορούν βάθη έως 18m, όπου συναντήθηκε το βραχώδες υπόβαθρο (στρώση κροκαλοπαγούς). Σχ. 2. Η σεισµική διέγερση που υπολογίσθηκε µε ανάδροµη ανάλυση (Stamatopoulos et al., 27), και χρησιµοποιήθηκε στo υπόβαθρο στην υπό εξέταση περιοχή. Fig. 2. The seismic excitation that was estimated by decomvolution (Stamatopoulos et al., 27), and was applied at the base of the region studied. 3. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Για τη διερεύνηση των αιτιών κατάρρευσης τµήµατος του ξενοδοχείου πραγµατοποιήθηκαν πέντε δειγµατοληπτικές γεωτρήσεις από το ΥΠΕΧΩ Ε (1996) στις θέσεις του Σχ. Σχ. 3. Τοπογραφικό διάγραµµα µε τις θέσεις των γεωτρήσεων (ΥΠΕΧΩ Ε, 1996). Fig. 4. Topographic sketch with the location of the borings. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/9 1/1 21, Βόλος 2

3 Depth(m) N1(6) Γεώτρηση ΓΕ1 Γεώτρηση ΓΕ2 Γεώτρηση ΓΕ3 Γεώτρηση ΓΕ4 Γεώτρηση ΓΕ5 Σχ. 4. Ο αριθµός κρούσεων N SPT που µετρήθηκε στις γεωτρήσεις (ΥΠΕΧΩ Ε, 1996) Fig. 4. The SPT blow count measured in the borings. 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Το ξενοδοχείο Eλίκη, ήταν ένα τετραώροφο κτίριο, µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα. ιέθετε ένα προσάρτηµα στην τελευταία στάθµη, µικρό τµήµα του οποίου βρισκόταν στην πτέρυγα που κατέρρευσε. Το ξενοδοχείο σχεδιάστηκε το 1971, µε τον κανονισµό του 1959 και αποτελούνταν από τρείς πτέρυγες. εν διέθετε υπόγειο. Η θεµελίωση του κτιρίου ήταν του τύπου γενικής κοιτόστρωσης και σε βάθος περίπου 1.5m, (Κ.Ε..Ε, 1996). H δεσπόζουσα περίοδος (Τ) ταλάντωσης του κτιρίου εκτιµήθηκε µε τις παρακάτω σχέσεις: Α) Τ =,1 N, όπου Ν είναι ο αριθµός των ορόφων του κτιρίου. Β) Τ =,75 h,75 = (Κολιόπουλος και Μανώλης, 23) όπου h είναι το ύψος του κτιρίου. Γ) T =,9 (H /L,5 ) (H / (H + r L)),5 (ΟΑΣΠ, 1999) όπου Η είναι το ύψος του κτιρίου, L το µήκος του κτιρίου κατά τη θεωρούµενη διεύθυνση υπολογισµού και r ο λόγος της επιφάνειας των διατοµών των τοιχωµάτων προς τη συνολική επιφάνεια τοιχωµάτων και υποστυλωµάτων. Επειδή Ν=4, Η=12m, Lx=28,3, Lψ = 14,6m και r=, η µεθοδολογία Α) δίδει Τ=,4s, η Β) δίδει Τ=,48s και η Γ) δίδει Τx =,2sec και Τψ =,28s. 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ME ΙΣΟ ΥΝΑΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟ Ο Πρώτα, η σεισµική απόκριση υπολογίσθηκε µε µονοδιάστατη - ισοδύναµη γραµµική ελαστική ανάλυση. Το πρώτο πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή που δηµιουργήθηκε για την εκτέλεση αυτών των αναλύσεων είναι το SHAKE (Schnabel et al., 1972). Άλλα προγράµµατα πιό φιλικά στον χρήστη έχουν πρόσφατα διαµορφωθεί που εκτελούν την ίδια διαδικασία, όπως το πρόγραµµα EERA (Bardet et al., 22), που λειτουργεί σε περιβάλλον Windows EXCEL. Έγινε έλεγχος των αποτελεσµάτων των δύο προγραµµάτων και διαπιστώθηκε ταύτιση αυτών Στη συνέχεια και για λόγους χρηστικούς όλες οι αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν µε το πρόγραµµα EERA. Οι παράµετροι που πρέπει να οριστούν και επηρεάζουν την λύση είναι: α) η θέση του βραχώδους υποβάθρου, β) η ταχύτητα διάδοσης των διατµητικών σεισµικών κυµάτων Vs και η πυκνότητα του εδάφους µε το βάθος, γ) η µεταβολή του µέτρου διάτµησης και του συντελεστή απόσβεσης µε τη διατµητική παραµόρφωση και δ) η σεισµική διέγερση. Όσον αφορά το σεισµικό υπόβαθρο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω σε όλες τις γεωτρήσεις που εκτελέστηκαν δεν συναντήθηκε ο υποκείµενος βράχος. Επειδή η βαθύτερη γεώτρηση στο οικόπεδο του ήταν σε βάθος 3m., εκτελέστηκαν µια σειρά από παραµετρικές αναλύσεις (5) µεταβάλλοντας τη θέση του βραχώδους υποβάθρου. Έτσι θεωρήθηκε ότι το βραχώδες υπόβαθρο βρίσκεται στα 3m, 61m, 91m, 125m, 155m. Για βάθη µεγαλύτερα από τα 3m, χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία γεωτρήσεων (Ν SPT ) από το πειραµατικό πεδίο CORSSA. O προσδιορισµός του Vs, έγινε έµµεσα από εµπειρικές συσχετίσεις του Vs το Ν SPT. Σύµφωνα µε τον Kramer (1996), για άµµους χρησιµοποιήθηκε η σχέση που έχει προταθεί από τους Seed H. B., Wong R. T., Idriss I. M., Tokimatsu K. το 1986 {G max = 2 (N 1-6 ).33 (σ m).5 } όπου G max είναι το ελαστικό µέτρο διάτµησης σε lb/ft 2 και σ m είναι η ενεργός οκταεδρική τάση σε lb/ft 2. Για να υπολογισθεί η σ m θεωρήθηκε συντελεστής πλευρικής τάσης Κ ίσος µε.5. Για αργίλους µικρής πλαστικότητας και κανονικά στερεοποιηµένες χρησιµοποιείται η σχέση που έχει προταθεί από τον Weiler το 1988 G max =11 S u, όπου S u είναι η αστράγγιστη αντοχή και ισούται µε S u =.24xσ v. Βάσει των αποτελεσµάτων των γεωτρήσεων, το ειδικό βάρος του εδάφους ελήφθη ως 1.9T/m 3. Η µεταβολή της ταχύτητας µε το βάθος και για τις 5 γεωτρήσεις που υπολογίσθηκε βάσει των παραπάνω σχέσεων 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/9 1/1 21, Βόλος 3

4 απεικονίζεται στο Σχ. 5. (υπενθυµίζουµε ότι Vs = (G max /ρ) 1/2 ). Η µεταβολή του µέτρου διάτµησης και του συντελεστή απόσβεσης µε την παραµόρφωση, έγινε µε τις ευρέως χρησιµοποιούµενες και αποδεκτές καµπύλες G-γ α) για άµµο των Seed και Idriss του 197, β) για άργιλο των Seed και Sun του 1989, και D-γ για άµµο και άργιλο του Idriss το 199 (Kramer, 1996). Η σεισµική διέγερση που χρησιµοποιήθηκε στις αναλύσεις, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 2, φαίνεται στο Σχ. 2. Για οικονοµία στον χώρο, και επειδή τα αποτελέσµατα των 5 γεωτρήσεων ήταν παρόµοια, θα παρουσιασθούν λεπτοµερώς µόνον τα αποτελέσµατα µία γεώτρησης. Ειδικώτερα, λόγω της θέσης της µέσα στο κτίριο που κατέρρευσε (Σχ. 3), θα παρουσιασθούν τα αποτελέσµατα της γεώτρησης 5. Στο Σχ. 6 απεικονίζονται τα υπολογισθέντα φάσµατα της επιτάχυνσης στην επιφάνεια, για κάθε µια από τις παραµετρικές αναλύσεις (βάθη βραχώδους υποβάθρου 3m.-155m). Στο Σχ. 7 παρουσιάζεται ο µέσος όρος µε την τυπική απόκλιση των τιµών. Στο Σχ. 8 παρουσιάζεται η υπολογισθείσα µεταβολή της µέγιστης επιτάχυνσης µε το βάθος, για κάθε µια από τις παραµετρικές αναλύσεις. Παρατηρήθηκε ότι αυτή η µεταβολή µε το βάθος γενικά συµφωνεί µε την σχέση (και το εύρος) της µεταβολής του συντελεστή r d µε το βάθος που δίδεται από τους Seed and Idriss (1971) και της εµπειρικής σχέσης του Ishihara (Ishihara, 1996). Τέλος, το Σχ. 9 παρουσιάζει την µεταβολή της µέγιστης διατµητικής παραµόρφωσης µε το βάθος. Depth (m) Shear wave velocity (m/s) Spectral Acceleration (g) 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 155m 125m 91m 61m 3m,1,1 1 1 Period (sec) Σχ. 6. Γεώτρηση ΓΕ5. Φασµατικές επιταχύνσεις στην επιφάνεια, για κάθε µια από τις παραµετρικές αναλύσεις Fig. 6. Boring GE5. Spectral acceleration at level ground for each of the parametric studies. Spectral response acceleration Sa (g) Period (sec) Μέσο φάσµα ισοδύναµη-γραµµική ανάλυση Μέση τιµή +σ ισοδύναµη-γραµµική ανάλυση Μέση τιµή -σ ισοδύναµη-γραµµική ανάλυση Φάσµα κατά ΕΑΚ Φάσµα κατά NEHRP Φάσµα κατά Β Φάσµα από ελαστική ανάλυση Φάσµα από ελαστοπλαστική ανάλυση Φάσµα κατά ΕΑΚ (µε q=3.5) Σχ. 7. Γεώτρηση ΓΕ5. Σύγκριση φασµάτων στην επιφάνεια Fig. 7. Boring GE5. Comparison of the spectra at level ground Γεώτρηση ΓΕ1 Γεώτρηση ΓΕ2 Γεώτρηση ΓΕ3 Γεώτρηση ΓΕ4 Γεώτρηση ΓΕ5 Σχ. 5. Η µεταβολή της ταχύτητας Vs µε το βάθος. Fig. 5. Variation of the velocity Vs with depth 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/9 1/1 21, Βόλος 4

5 Depth (m) Maximum Acceleration (g) m 125m 91m 61m 3m Ελαστοπλαστική Σχ. 8. Γεώτρηση ΓΕ5. Ισοδύναµη-ελαστική µέθοδος. Μεταβολή της µέγιστης επιτάχυνσης µε το βάθος, για κάθε µια από τις παραµετρικές αναλύσεις Fig. 8. Boring GE5. Equivalent-linear method. The maximum acceleration versus depth for each of the parametric studies Depth (m) Maximum Shear strain (%),,1,2,3, 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, 16, Σχ. 9. Γεώτρηση ΓΕ5. Βάθος βράχου 155m. Ισοδύναµη-ελαστική µέθοδος. Μεταβολή της µέγιστης διατµητικής παραµόρφωσης µε το βάθος. Fig. 9. Boring GE5. Depth of rock 155m. Variation of the maximum shear strain with depth. Συνοπτικά, για όλες τις γεωτρήσεις τα αποτελέσµατα έδωσαν ότι (α) ο λόγος α max(κορυφή) / α max(βράχο), για την πλησιέστερη στην επιφάνεια θεώρηση του βραχώδους υποβάθρου (3m), λαµβάνει τιµές από 1,82-2,16, µεγιστοποιείται στο βάθος των 61m, όπου λαµβάνει τιµές από 2,31-2,56 και στη συνέχεια µειώνεται µε µια τάση σταθεροποίησης σε τιµές από 2,-2,34. (β) Όσο αφορά την δεσπόζουσα περίοδο της ταλάντωσης, Τ κρ, λαµβάνει τις µέγιστες τιµές (,51sec), για την θεώρηση βράχου στα 3m, ενώ για µεγαλύτερα βάθη µειώνεται µε τάση σταθεροποίησης στα,42sec για βάθη 91m. Τέλος, όσο αφορά το λόγο Sα (Τ=Τκρ) / Sα (Τ=), για θεώρηση του βράχου στα 3m λαµβάνει τις τιµές 2,5-2,77, µεγιστοποιείται για το βάθος των 61m, λαµβάνοντας τιµές από 3,41-3,56 και εξοµαλύνεται για βάθη 125m στις τιµές από 2,64-3,2. 6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ME ΕΛΑΣΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟ Ο Η χρήση των µοντέλων βασισµένων στην ελαστοπλαστική θεωρία είναι προτιµητέα από την ισοδύναµη-γραµµική επειδή προσεγγίζουν ακριβέστερα την συµπεριφορά του εδάφους, ιδιαίτερα για σηµαντικές παραµορφώσεις, που όπως φαίνεται στο Σχ. 1, έλαβαν χώρα στην παρούσα διέγερση. Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιείται το πρόγραµµα CyberQuake (BRGM Software, 1998) που εφαρµόζει το ελαστοπλαστικό µοντέλο γ p = γ p ( tan φ cs + τ / σ ') για γ p > γ mob (2) γ p = F tanφ cs [ γ p /(tanφ cs /E p + γ p )].5 όπου F = 1 - b ln ( σ '/ σ c ) σ c = σ cο exp (-β ε v p ) όπου τ και σ' είναι η διατµητική και ορθή ενεργός τάση σε επιφάνεια διάτµησης. Το µοντέλο έχει έξι παραµέτρους: φ cs, σ cο, Ε p, b, β, γ mob. Η παράµετρος φ cs είναι η γωνία τριβής στην κρίσιµη κατάσταση (δηλαδή σε τεράστια παραµόρφωση) και σ cο είναι η ενεργός ορθή τάση στην κρίσιµη κατάσταση στην αρχική πυκνότητα του εδάφους. Η παράµετρος γ mob είναι η ελάχιστη πλαστική διατµητική παραµόρφωση κατά την οποία αρχίζει η πλαστική ογκοµετρική παραµόρφωση. Οι παράµετροι Ε p, b, β είναι αδιάστατοι και εξαρτώνται µόνον από τον τύπο του εδάφους. Οι Modaressi and Lopez-Caballero (21) δίδουν τυπικές τιµές των έξι παραµέτρων του µοντέλου συναρτήσει της πυκνότητας της άµµου, του δείκτη πλαστικότητας και λόγου του προστερεοποίησης (OCR) της αργίλου. Οι Modaressi and Lopez-Caballero (21) δείχνουν ότι οι παραπάνω σχέσεις και παράµετροι προβλέπουν (α) την επίδραση της πυκνότητας στην συµεριφορά της άµµου (βάσει του συντελεστού F) και (β) την µείωση του «ισοδύναµου» µέτρου διάτµησης µε την ασκούµενη διατµητική παραµόρφωση συναρτήσει του δείκτη πλαστικότητας του εδάφους, όπως προβλέπεται από τις σχέσεις 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/9 1/1 21, Βόλος 5

6 των Ishibashi and Zhang (1993). Στην παρούσα εργασία οι παράµετροι του προσοµοιώµατος ελήφθησαν βάσει των παραπάνω, και σύµφωνα µε τον πίνακα 1. Για την καλύτερη εποπτεία και έλεγχο των αποτελεσµάτων της ελαστοπλαστικής ανάλυσης πραγµατοποιήθηκε και ελαστική ανάλυση, θεωρώντας δηλαδή ότι η εδαφική στήλη συµπεριφέρεται ως ελαστικό µέσο. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το βραχώδες υπόβαθρο θεωρήθηκε στο µεγαλύτερο βάθος, από αυτό των παραµετρικών αναλύσεων της σοδύναµης γραµµικής ανάλυσης, δηλαδή στα 155m. Όπως φαίνεται στο Σχ. 1, και είναι αναµενόµενο, τα αποτελέσµατα της ελαστοπλαστικής ανάλυσης δίνουν µικρότερες επιταχύνσεις, και µεγαλύτερες µετακινήσεις, από την γραµµική ανάλυση, λόγω της έναρξης της αστοχίας. ίδουν επίσης µικρότερες επιταχύνσεις, και µεγαλύτερες µετακινήσεις, από την ισοδύναµη-γραµµική ανάλυση. Επίσης, επεβεβαιώθηκε ότι το προσοµοίωµα προβλέπει τις καµπύλες G-γ και D-γ, που αναφέρονται στην βιβλιογραφία. Το Σχ. 8 δίδει την µεταβολή της µέγιστης επιτάχυνσης συναρτήσει του βάθους που υπολογίσθηκε µε την ελστο-πλαστική ανάλυση. Τέλος, το Σχ. 7 δίδει την φασµατική επιτάχυνση που υπολογίστηκε µε την ελαστικο-πλαστική ανάλυση. Πίνακας 1. Τιµές των παραµέτρων του ελαστικο-πλαστικού προσοµοιώµατος που χρησιµοποιήθηκαν. Table 1. Values of the parameters of the elasto-plastic model that were used. Άµµος Χάλικες Άργιλος φ β σο/σco Ep γmob b Computed Accelerations (g) Computed Displacements (m) Elastic analysis Elastoplastic analysis Equivalent linear analysis Time (sec) Elastic analysis Elastoplastic analysis Equivalent linear analysis Time (sec) Σχ. 1. Γεώτρηση ΓΕ5. Βάθος βράχου 155m. Σύγκριση χρονοϊστοριών µετακίνησης και επιτάχυνσης ανάµεσα στις διάφορες µεθόδους. Fig. 1. Boring GE5. Depth of rock 155m. Comparison of acceleration time histories of the different methods. 7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΣΥΝΙΖΗΣΗΣ Ο έλεγχος του κινδύνου ρευστοποίησης της συγκεκριµένης θέσης, πραγµατοποιήθηκε: α) µε την γνωστή µέθοδο δυναµικής ανάλυσης των Seed και Idriss (1971), η οποία βασίζεται στο Ν STP ως συνάρτηση του βάθους και τις σεισµικές επιταχύνσεις συναρτήσει του βάθους που υπολογίσθηκαν µε διάφορες µεθόδους και β) ως αποτέλεσµα ελαστοπλαστικής ανάλυσης. Οι υπολογισµοί έδειξαν ότι εµφάνιση ρευστοποίησης πιθανολογείται µόνο στη γεώτρηση ΓΕ1, α) µε την απλοποιηµένη µέθοδο δυναµικής ανάλυσης και µόνο για την περίπτωση ανάλυσης µέσω του εµπειρικού νοµογραφήµατος των Seed και Idriss, σε βάθος 9,m. από την επιφάνεια και Β) µε την ελαστοπλαστική ανάλυση σε βάθος 17,2m από την επιφάνεια. Σε όλες τις υπόλοιπες γεωτρήσεις και αναλύσεις, δεν προκύπτει κίνδυνος ρευστοποίησης. Συµπεραίνεται ότι η ρευστοποίηση στο οικόπεδο του ξενοδοχείου εάν έλαβε χώρα κατά τον σεισµό του 1995, ήταν περιορισµένη. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση των καθιζήσεων λόγω της εκτόνωσης των υπερπιέσεων πόρων που αναπτύχθηκαν κατά την σεισµική διέγερση είναι των Tokimatsu Seed (1987) και του Ishihara (1993). Οι υπολογισµοί έδειξαν ότι οι υπολογισµένες καθιζήσεις µέσω του νοµογραφήµατος του Ishihara, εκτιµώνται 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/9 1/1 21, Βόλος 6

7 µικρότερες από 1cm. Η εκτίµηση των καθιζήσεων µέσω του νοµογραφήµατος των Tokimatsu και Seed, καταλήγει σε µεγαλύτερες τιµές καθιζήσεων, της τάξης των 5cm στην γεώτρηση Γ1, ενώ στις άλλες γεωτρήσεις είναι µικρότερες από 2cm. Επίσης, οι καθιζήσεις που προέκυψαν ως αποτέλεσµα της ελαστοπλαστικής ανάλυσης ήταν µικρότερες των.1cm. 8. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Το Σχ. 7 δίδει επίσης τα φάσµατα σχεδιασµού που προτείνουν ο ισχύων Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός, ο Κανονισµός του Βασιλικού ιατάγµατος του 1959, που ίσχυε την περίοδο κατασκευής του κτιρίου και οι συστάσεις NEHRP, που ισχύουν στις Η.Π.Α. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση των συστάσεων NEHRP, ως µέγιστη σεισµική επιτάχυνση του εδάφους, λήφθηκαν αυτές που ορίζονται από τον ισχύοντα Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό. Η σηµαντικότερη παράµετρος της ασκούµενης σεισµικής ταλάντωσης που επηρεάζει την τρωτότητα της κατασκευής είναι η µέγιστη τιµή της επιτάχυνσης στην επιφάνεια και η φαρµατική επιτάχυνση στην δεσπόζουσα περίοδο ταλάντωσης του κτιρίου. Ο λόγος που συµβαίνει αυτό είναι ότι η γνώση της φασµατικής επιτάχυνσης S α, επιτρέπει, µέσω της σχέσης {maxp α =m*s α } τον άµεσο υπολογισµό της µέγιστης δυνάµεως αδράνειας που αναπτύχθηκε στο κτίριο, κατά τη διάρκεια του σεισµού. Στον πίνακα 2 φαίνονται οι µέσες τιµές (για όλες τις γεωτρήσεις) της φασµατικής επιτάχυνσης για όλες τις περιπτώσεις σεισµικής ανάλυσης (ελαστοπλαστική, ισοδύναµη γραµµική, ελαστική), καθώς και οι τιµές αυτής όπως καθορίζονται από τα φάσµατα σχεδιασµού των αντισεισµικών κανονισµών (Βασιλικού ιατάγµατος 59, Ε.Α.Κ, NEHRP). Παρατίθενται επίσης οι µέγιστες επιταχύνσεις που υπολογίστηκαν στην επιφάνεια του εδάφους σε όλες τις γεωτρήσεις, από όλες τις µεθόδους. Από τις τιµές της φασµατικής επιτάχυνσης που προέκυψαν από όλες τις µεθόδους ανάλυσης και τη σύγκριση αυτών µε τα φάσµατα του κανονισµού του 1959, βάσει του οποίου διαστασιολογήθηκε το κτίριο, προκύπτει ότι οι δυνάµεις που αναπτύχθηκαν στο κτίριο από τον υπό εξέταση σεισµό, ήταν πολλαπλάσιες αυτές του σεισµού σχεδιασµού (Β. /γµα 1959). Αυτό δικαιολογεί την µερική κατάρρευση του κτιρίου. Σηµειώνεται δε ότι οι "πραγµατικές" τιµές του κανονισµού του 1959 δεν είναι τόσο διαφορετικές από εκείνες του τρέχοντος κανονισµού, καθώς οι τιµές του τρέχοντος υποδιαιρούνται κατά το σχεδιασµό νέας κατασκευής µέσω του συντελεστή q (Σχ. 7). Από τον πίνακα 2 αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός των µεγάλων τιµών εδαφικής επιτάχυνσης που προκύπτουν από το νοµογράφηµα των Seed και Idriss, όπως επίσης και η σχεδόν ταύτιση των τιµών της µέγιστης επιτάχυνσης, που δίδει ο Ε.Α.Κ για τη συγκεκριµένη περιοχή, µε αυτή που προέκυψε από το σεισµό της 15 ης Ιουνίου 1995, από την ελαστοπλαστική ανάλυση. Μία ακόµη παράµετρος από την οποία εξαρτάται η τρωτότητα των κτιρίων είναι η καθίζηση λόγω της εκτόνωσης των υπερπιέσεων πόρων που αναπτύχθηκαν κατά την σεισµική διέγερση. Η εκτίµηση των καθιζήσεων µέσω του νοµογραφήµατος των Tokimatsu και Seed, καταλήγει σε τιµές καθιζήσεων, της τάξης των 5cm, που πιθανώς να συνέβαλαν στην κατάρρευση του κτιρίου. Πίνακας 2. Mέγιστη επιτάχυνση και µέγιστες φασµατικές επιταχύνσεις για διάφορες τιµές της δεσπόζουσας περιόδου στην επιφάνεια, όπως προέκυψαν από τις αναλύσεις (µέση τιµή από όλες τις γεωτρήσεις) και όπως προκύπτουν από αντισεισµικούς κανονισµούς. Table 2. Computed (average value from all borings) and given in codes maximum acceleration and maximum spectral acceleration for different spectral periods at the surface Μέθοδος Μέση τιµή ισοδύν. γραµµικής ανάλυσης Ελαστική ανάλυση Ελαστοπλαστική Θεοδουλίδη Seed and Idriss Φάσµα Ε.Α.Κ Φάσµα NEHRP Φάσµα Β. /τος 1959 amax (g) Samax (g) T o = T o = T o = T o =,4s,48s,2s,28s ,6,6,6, ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/9 1/1 21, Βόλος 7

8 9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΛΥ- ΣΕΙΣ Από τις τιµές της φασµατικής επιτάχυνσης που προέκυψαν από όλες τις µεθόδους ανάλυσης και τη σύγκριση αυτών µε τα φάσµατα του κανονισµού του 1959, βάσει του οποίου διαστασιολογήθηκε το κτίριο, προκύπτει ότι οι δυνάµεις που αναπτύχθηκαν στο κτίριο από τον υπό εξέταση σεισµό, ήταν πολλαπλάσιες αυτές του σεισµού σχεδιασµού (Β. /γµα 1959). Αυτό δικαιολογεί την µερική κατάρρευση του κτιρίου. Η εκτίµηση των καθιζήσεων µέσω του νοµογραφήµατος των Tokimatsu και Seed, καταλήγει σε τιµές καθιζήσεων, της τάξης των 5cm, που πιθανώς να συνέβαλαν στην κατάρρευση του κτιρίου. Με δεδοµένη τη σεισµική απόκριση του εδάφους από την παρούσα εργασία, µπορεί να συνεχιστεί ο έλεγχος της σεισµικής απόκρισης της κατασκευής, λαµβάνοντας υπόψη τη δυναµική αλληλεπίδραση εδάφους θεµελίωσης κατασκευής. 1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bardet J. P., Ichii K., and Lin C. H. (22). User s Manual for EERA (A Computer Program for Equivalent-linear Earthquake site Response Analyses of Layered Soil Deposits, University of South California. Bouckovalas, G.B., Gazetas, G. and Papadimitriou, A.G. (1999), Geotechnical aspects of the 1995 Aegion, Greece, earthquake, 2nd International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Seco e Pinto, Balkema, Rotterdam. BRGM Software (1998). Cyberquake Version 1.1. User s Guide, France. European Prestandard (1994). Eurocode 8 - Design provisions of earthquake resistance of structures, Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects. Idriss, I. M. and Sun, J. I. (1992) User s Manual for SHAKE91, Center for Geotechnica Modeling, Department of Civil Engineering, University of California, Davis Ishihara K. (1996) Soil behavior in earthquake geotechnics. Oxford University Press, USA Ishihara, K. and Yoshimine, M. (1992). Evaluation of settlements in sand deposits following liquefaction during earthquakes. Soils and Foundations, 32, Ktenidou O., Pitilakis K, Aegion Slope: Topographic Effects on Seismic Ground Motion and Effects on Seismic Risk Assessment, In: Landslides: From Mapping to Loss and Risk Estimation, 27, Ed. Crosta G.B., Frattini P. Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, IUSS Press, ISBN: , pp Kramer S. L. (1996) Geotechnical earthquake engineering Prentice Hall, New Jersey. Modaressi A., Caballero F. (21), Global methodology for soil behavior identification and its application to the study of site effects, 4th International Conference of Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics California. Schnabel, P. B., Lysmer J., Seed H. B., 1972, SHAKE: A computer program for earthquake response analysis of horizontally layered sites. Report No. EERC Earthquake Engineering Research Centre, University of California, Berkeley, California. Seed, H. B., Idriss I. M., and Arango I. (1983) "Evaluation of Liquefaction Potential Using Field Performance Data," Journal of Geotechnical Engineering, ASCE 19 (3). Stamatopoulos C., Bassanou M., Brennan A. J., Madabhushi G. (27). Effectiveness of anchors in mitigating the seismic motion near the crest of cliff-type topographies, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 27, Tokimatsu, K., and Seed Η. Β. (1987). Evaluation of settlements in sand due to earthquake shaking, Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 113, No. 8. Κολιόπουλος Π., Μανώλης Γ. (23) «υναµική των κατασκευών, σελ 9» - Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 23. Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) (1999), Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός, Σεπτέµβριος ΥΠΕΧΩ Ε, Κεντρικό εργαστήριο ηµοσίων 'Εργων, (1996). Γεωτεχνική Έρευνα στο ξενοδοχείο "Ελίκη", Βαλιµίτικα, Αίγιο. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/9 1/1 21, Βόλος 8

Αξιολόγηση ελαστοπλαστικής µεθόδου για την προσοµοίωση της σεισµικής συµπεριφοράς πρανών µε δοκιµές στον φυγοκεντριστή

Αξιολόγηση ελαστοπλαστικής µεθόδου για την προσοµοίωση της σεισµικής συµπεριφοράς πρανών µε δοκιµές στον φυγοκεντριστή Αξιολόγηση ελαστοπλαστικής µεθόδου για την προσοµοίωση της σεισµικής συµπεριφοράς πρανών µε δοκιµές στον φυγοκεντριστή Evaluation of an elastoplastic method for the simulation of the seismic response of

Διαβάστε περισσότερα

υναµική ελαστοπλαστική ανάλυση της συµπεριφοράς του πρανούς του Αιγίου κατά τον σεισµό του 1995

υναµική ελαστοπλαστική ανάλυση της συµπεριφοράς του πρανούς του Αιγίου κατά τον σεισµό του 1995 υναµική ελαστοπλαστική ανάλυση της συµπεριφοράς του πρανούς του Αιγίου κατά τον σεισµό του 1995 Dynamic elastoplastic analysis of the response of the Aigion slope at the earthquake of 1995 ΜΠΑΣΑΝΟΥ Μ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικός Μηχανικός, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Πολιτικός Μηχανικός, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας υναµική Αλληλεπίδραση Εδάφους - Κατασκευής Dynamic Soil - Structure Interaction ΚΑΛΥΒΑΣ, Γ. ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ, Π. Πολιτικός Μηχανικός, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Με τον όρο «δυναμική» εννοείται η συμπεριφορά που παρουσιάζει το έδαφος υπό την επίδραση δυναμικών τάσεων που επιβάλλονται σε αυτό είδη δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφηρμοσμένη Έρευνα με Τίτλο: ΣΥΛΛΟΓΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΑΚ.

Εφηρμοσμένη Έρευνα με Τίτλο: ΣΥΛΛΟΓΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΑΚ. Εφηρμοσμένη Έρευνα με Τίτλο: ΣΥΛΛΟΓΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΑΚ Περίληψη Συντονιστής: Σταματόπουλος και Συνεργάτες ΕΠΕ (πρώην Κοτζιάς - Σταματόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμοί Κεφαλονιάς 26/01/2014 και 03/02/2014 Εδαφική απόκριση, γεωτεχνικές αστοχίες και συμπεριφορά υποδομών

Σεισμοί Κεφαλονιάς 26/01/2014 και 03/02/2014 Εδαφική απόκριση, γεωτεχνικές αστοχίες και συμπεριφορά υποδομών Σεισμοί Κεφαλονιάς 26/01/2014 και 03/02/2014 Εδαφική απόκριση, γεωτεχνικές αστοχίες και συμπεριφορά υποδομών Κωνσταντία Μάκρα & Μάνος Ροβίθης Ερευνητές ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ Στόχος 1. Παρουσίαση προκαταρκτικών εκτιμήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά Φάσματα Απαίτησης σε Διαφορετικές Εδαφικές Συνθήκες Elastic demand spectra for different soil conditions

Ελαστικά Φάσματα Απαίτησης σε Διαφορετικές Εδαφικές Συνθήκες Elastic demand spectra for different soil conditions o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 97 Ελαστικά Φάσματα Απαίτησης σε Διαφορετικές Εδαφικές Συνθήκες Elastic demand spectra for different soil conditions

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της ισοδύναμης μη γραμμικότητας στη σεισμική απόκριση εδαφών The effect of nonlinearity on soil seismic response

Η επίδραση της ισοδύναμης μη γραμμικότητας στη σεισμική απόκριση εδαφών The effect of nonlinearity on soil seismic response 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, Άρθρο 3 Η επίδραση της ισοδύναμης μη γραμμικότητας στη σεισμική απόκριση εδαφών The effect of nonlinearity on soil

Διαβάστε περισσότερα

Συµβατότητα των Σεισµικών ράσεων Σχεδιασµού του EC-8 µε τη Θεωρία Μετάδοσης Σεισµικών Κυµάτων

Συµβατότητα των Σεισµικών ράσεων Σχεδιασµού του EC-8 µε τη Θεωρία Μετάδοσης Σεισµικών Κυµάτων Συµβατότητα των Σεισµικών ράσεων Σχεδιασµού του -8 µε τη Θεωρία Μετάδοσης Σεισµικών Κυµάτων ompatibility of -8 eismic esign Actions with eismic Wave Propagation Theory ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ, Γ.. ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Α.

Διαβάστε περισσότερα

8.4.2 Ρευστοποίηση (ΙΙ)

8.4.2 Ρευστοποίηση (ΙΙ) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Πιτιλάκης, Χ.Γκαζέπης Εργαστήριο Εδαφοµηχανικής και Θεµελιώσεων, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.

Κ. Πιτιλάκης, Χ.Γκαζέπης Εργαστήριο Εδαφοµηχανικής και Θεµελιώσεων, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη. Σεισµικές δράσεις σχεδιασµού στον ΕΑΚ και στον EC8. Προτάσεις για µια ακριβέστερη κατηγοριοποίηση των εδαφών και των συναφών συντελεστών φασµατικής ενίσχυσης. Κ. Πιτιλάκης, Χ.Γκαζέπης Εργαστήριο Εδαφοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή εδαφικών συνθηκών στη σεισμική δόνηση

Επιρροή εδαφικών συνθηκών στη σεισμική δόνηση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Επιρροή εδαφικών συνθηκών στη σεισμική δόνηση Γιάννης Ψυχάρης Επιρροή εδαφικών συνθηκών Διάδοση σεισμικών κυμάτων από την πηγή στην εξεταζόμενη θέση (Kramer, 1996) Επιρροή εδαφικών

Διαβάστε περισσότερα

Μικροζωνικές Μελέτες. Κεφάλαιο 24. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Μικροζωνικές Μελέτες. Κεφάλαιο 24. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Μικροζωνικές Μελέτες Κεφάλαιο 24 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ορισμός Με τον όρο μικροζωνική μελέτη εννοούμε την εκτίμηση των αναμενόμενων εδαφικών κινήσεων σε μία περιοχή λαμβάνοντας υπ

Διαβάστε περισσότερα

8. EΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

8. EΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 8. EΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ρευστοποίηση είναι το φαινόμενο της μερικής ή ολικής απώλειας της διατμητικής αντοχής χαλαρών αμμοϊλυωδών κορεσμένων εδαφών κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Κωνσταντίνος ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 1, Μαρία ΜΠΑΣΑΝΟΥ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Κωνσταντίνος ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 1, Μαρία ΜΠΑΣΑΝΟΥ 2 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 778 Παραμετρική ανάλυση της ενίσχυσης της σεισμικής επιτάχυνσης πλησίον της άκρης πρανών Parametric analysis

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Παραδείγματα, ΕΑΚ &EC8, Μικροζωνικές

Ε ΑΦΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Παραδείγματα, ΕΑΚ &EC8, Μικροζωνικές Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Παραδείγματα, ΕΑΚ &E8, Μικροζωνικές Γ. Δ. Μπουκοβάλας ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Δεκέμβριος 8 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα..

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα.. Φάσματα Απόκρισης Κεφ.20 Θ. Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Τμήμα Γεωλογίας Δυναμική των κατασκευών Φάσματα Απόκρισης Το πρόβλημα της αλληλεπίδρασης σεισμού με τις κατασκευές είναι δυναμικό πρόβλημα του

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνική Έρευνα - Μέρος 3 Υποενότητα 8.3.1

Γεωτεχνική Έρευνα - Μέρος 3 Υποενότητα 8.3.1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Γεωτεχνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνική Έρευνα Μέρος 1. Nigata Καθίζηση και κλίση κατασκευών

Γεωτεχνική Έρευνα Μέρος 1. Nigata Καθίζηση και κλίση κατασκευών Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος ΤΕΕ/ΤΚΜ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Ομάδα μελέτης Αναγνωστόπουλος Σταύρος, Ομ. Καθηγητής Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφική Ενίσχυση στον Σεισμό Tokachi Oki 2003: Ανάλυση Καταγραφών Επιφανείας και Μεγάλου Βάθους

Εδαφική Ενίσχυση στον Σεισμό Tokachi Oki 2003: Ανάλυση Καταγραφών Επιφανείας και Μεγάλου Βάθους Εδαφική Ενίσχυση στον Σεισμό Tokachi Oki 3: Ανάλυση Καταγραφών Επιφανείας και Μεγάλου Βάθους Soil Amplification during the 3 Tokachi Oki Earthquake: Analysis of Surface and Bedrock Recordings ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες

Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες Μηχανικές ιδιότητες του εδάφους θεμελίωσης Πάχος και δυσκαμψία του επιφανειακού ιζηματογενούς στρώματος Κλίση των στρωμάτων και τοπογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη της Kαθίζησης και της Mεταβολής της Oριζόντιας Tάσης του Eδάφους λόγω Προφόρτισης

Πρόβλεψη της Kαθίζησης και της Mεταβολής της Oριζόντιας Tάσης του Eδάφους λόγω Προφόρτισης Πρόβλεψη της Kαθίζησης και της Mεταβολής της Oριζόντιας Tάσης του Eδάφους λόγω Προφόρτισης Prediction of Settlement and Increase in Horizontal Stress of Soils Induced by Preloading ΜΠΑΣΑΝΟΥ, Μ.Ε. ρ. Μεταλλειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS)

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Tηλ.: 2610-996543, Fax: 2610-996576, e-mail: gaa@upatras.gr) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικές σχέσεις που προβλέπουν την συμπεριφορά αργίλων κατά μήκος επιφανειών ολίσθησης

Καταστατικές σχέσεις που προβλέπουν την συμπεριφορά αργίλων κατά μήκος επιφανειών ολίσθησης Καταστατικές σχέσεις που προβλέπουν την συμπεριφορά αργίλων κατά μήκος επιφανειών ολίσθησης Constitutive model predicting clay response along slip surfaces ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Σταματόπουλος και Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 1. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1932

Δημήτρης ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 1. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1932 t (sec) a (g) 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1932 t (sec) Μη Γραμμική Αλληλεπίδραση Εδάφους Θεμελίωσης Ανωδομής: Παραδείγματα και Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική απόκριση πασσαλοθεµελιώσεων σε πολύ µαλακά εδάφη. Seismic response of piled foundations in soft soil formations.

Σεισµική απόκριση πασσαλοθεµελιώσεων σε πολύ µαλακά εδάφη. Seismic response of piled foundations in soft soil formations. Σεισµική απόκριση πασσαλοθεµελιώσεων σε πολύ µαλακά εδάφη. Seismic response of piled foundations in soft soil formations. ΡΟΒΙΘΗΣ, ΕΜΜ.Ν. ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Κ.. ΚΙΡΤΑΣ, ΕΜΜ.Α. Πολιτικός Μηχανικός, Msc, Υπ. ρ,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή σπονδυλωτής προσοµοίωσης µε καταστατικές σχέσεις στην πρόβλεψη της ολίσθησης 4th Avenue λόγω του σεισµού της Alaska το 1964

Εφαρµογή σπονδυλωτής προσοµοίωσης µε καταστατικές σχέσεις στην πρόβλεψη της ολίσθησης 4th Avenue λόγω του σεισµού της Alaska το 1964 Εφαρµογή σπονδυλωτής προσοµοίωσης µε καταστατικές σχέσεις στην πρόβλεψη της ολίσθησης 4th Avenue λόγω του σεισµού της Alaska το 1964 Application of the multi-block model with constitutive equations to

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση της υναμικής Καταπόνησης Άκαμπτων και Εύκαμπτων Τοίχων Αντιστήριξης

Προσομοίωση της υναμικής Καταπόνησης Άκαμπτων και Εύκαμπτων Τοίχων Αντιστήριξης Προσομοίωση της υναμικής Καταπόνησης Άκαμπτων και Εύκαμπτων Τοίχων Αντιστήριξης Simulation of the Dynamic Distress of Rigid and Flexible Retaining Walls ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Ανθυποσμηναγός Π.Α., Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικές σχέσεις κορεσμένων εδαφών σε επιφάνειες ολίσθησης Constitutive equations of saturated soils on slip surfaces

Καταστατικές σχέσεις κορεσμένων εδαφών σε επιφάνειες ολίσθησης Constitutive equations of saturated soils on slip surfaces 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 1779 Καταστατικές σχέσεις κορεσμένων εδαφών σε επιφάνειες ολίσθησης Constitutive equations of saturated soils

Διαβάστε περισσότερα

Παραµετρική διερεύνηση της οριακής κατάστασης πριν την κατάρρευση µικτών επίπεδων πλαισίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη βοήθεια των δεικτών αστοχίας

Παραµετρική διερεύνηση της οριακής κατάστασης πριν την κατάρρευση µικτών επίπεδων πλαισίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη βοήθεια των δεικτών αστοχίας Παραµετρική διερεύνηση της οριακής κατάστασης πριν την κατάρρευση µικτών επίπεδων πλαισίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη βοήθεια των δεικτών αστοχίας Π. Παπαδόπουλος & Α.Μ. Αθανατοπούλου Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Θεμελιώσεις τεχνικών έργων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός Θεμελίωση (foundation) είναι το κατώτερο τμήμα μιας κατασκευής και αποτελεί τον τρόπο διάταξης των δομικών

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 2008 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ

Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 2008 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 28 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ Το ίκτυο Επιταχυνσιογράφων του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά φάσματα απόκρισης μετακινήσεων. Elastic displacement response spectra

Ελαστικά φάσματα απόκρισης μετακινήσεων. Elastic displacement response spectra Ελαστικά φάσματα απόκρισης μετακινήσεων Elastic displacement response spectra Μάνου Δ. Κ., Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Υποψ. Δρ Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ. Πιτιλάκης Κ. Δ., Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ, Ν. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, Ε.Μ.Π. ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος. Ιανουάριος 2011

Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος. Ιανουάριος 2011 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΔ Α Φ Ο Μ Α Ν Ι Κ Η Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος Ι Ελέγξτε τις γνώσεις σας με τις παρακάτω ερωτήσεις οι οποίες συνοψίζουν τα βασικά σημεία του κάθε κεφαλαίου. Γ. Μπουκοβάλας

Διαβάστε περισσότερα

υναµική Απόκριση του Εδάφους και η Ενσωµάτωσή της σε Πιθανολογικές Εκτιµήσεις Σεισµικής Επικινδυνότητας.

υναµική Απόκριση του Εδάφους και η Ενσωµάτωσή της σε Πιθανολογικές Εκτιµήσεις Σεισµικής Επικινδυνότητας. υναµική Απόκριση του Εδάφους και η Ενσωµάτωσή της σε Πιθανολογικές Εκτιµήσεις Σεισµικής Επικινδυνότητας. Site Response Analysis Incorporated in Probabilistic Seismic Hazard Assessments ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ Μ. I.,

Διαβάστε περισσότερα

Παραµετρική µελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασµένων µε βάση τους Ελληνικούς Κανονισµούς µε και χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας

Παραµετρική µελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασµένων µε βάση τους Ελληνικούς Κανονισµούς µε και χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας Παραµετρική µελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασµένων µε βάση τους Ελληνικούς Κανονισµούς µε και χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. (Περιλαμβάνει 4 Σχήματα, τα οποία, αν προκαλούν δυσκολίες, είναι δυνατόν να παραλειφθούν) ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. (Περιλαμβάνει 4 Σχήματα, τα οποία, αν προκαλούν δυσκολίες, είναι δυνατόν να παραλειφθούν) ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Περιλαμβάνει 4 Σχήματα, τα οποία, αν προκαλούν δυσκολίες, είναι δυνατόν να παραλειφθούν) ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΑΝΟΣ ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρική ανάλυση του συντελεστή ανάκλασης από στρωματοποιημένο πυθμένα δύο στρωμάτων με επικλινή διεπιφάνεια 1

Παραμετρική ανάλυση του συντελεστή ανάκλασης από στρωματοποιημένο πυθμένα δύο στρωμάτων με επικλινή διεπιφάνεια 1 4 93 Παραμετρική ανάλυση του συντελεστή ανάκλασης από στρωματοποιημένο πυθμένα δύο στρωμάτων με επικλινή διεπιφάνεια Π. Παπαδάκης,a, Γ. Πιπεράκης,b & Μ. Καλογεράκης,,c Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Geotechnical Map and Microzonation Study of Volos N. Ionia urban area ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Κ.Δ. Καθηγητής, Τµ. Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Εµπορευµατικός Λιµένας Θεσσαλονίκης: Μή γραµµική υναµική Ανάλυση του Κρηπιδοτοίχου

Νέος Εµπορευµατικός Λιµένας Θεσσαλονίκης: Μή γραµµική υναµική Ανάλυση του Κρηπιδοτοίχου Νέος Εµπορευµατικός Λιµένας Θεσσαλονίκης: Μή γραµµική υναµική Ανάλυση του Κρηπιδοτοίχου New Thessaloniki Commercial Port: Non-linear seismic Analysis of the Quay Wall ΡΟΣΟΣ, Β. Πολιτικός Μηχανικός, Μεταδιδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Εισαγωγικό σηµείωµα Η προκαλούµενη, κατά τη διάδοση των σεισµικών κυµάτων, εφαρµογή κυκλικών διατµητικών τάσεων οδηγεί τους κορεσµένους χαλαρούς αµµώδεις σχηµατισµούς σε συµπύκνωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης σεισμού για πιανότητα υπέρβασης p του

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή υπέργειων κατασκευών στη σεισμική συμπεριφορά αβαθών ορθογωνικών σηράγγων σε αστικό περιβάλλον

Επιρροή υπέργειων κατασκευών στη σεισμική συμπεριφορά αβαθών ορθογωνικών σηράγγων σε αστικό περιβάλλον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία Επιρροή υπέργειων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ:

Τεχνική Έκθεση ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΘΕΣΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ-Ο.Τ 381

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Σχεδιασμός κτιρίου με ΕΑΚ, Κανονισμό 84 και Κανονισμό 59 και αποτίμηση με ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα A. G. Papachristidis 1, G. N. Vadaloykas 1 & V. I. Sogiakas 2 1 4M-VK Civil

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόµες Μέθοδοι Επέµβασης στο έδαφος Θεµελίωσηςµε στόχο τη βελτίωση της Σεισµικής Συµπεριφοράς Κατασκευών Κ.Πιτιλάκης Α.

Καινοτόµες Μέθοδοι Επέµβασης στο έδαφος Θεµελίωσηςµε στόχο τη βελτίωση της Σεισµικής Συµπεριφοράς Κατασκευών Κ.Πιτιλάκης Α. Καινοτόµες Μέθοδοι Επέµβασης στο έδαφος Θεµελίωσηςµε στόχο τη βελτίωση της Σεισµικής Συµπεριφοράς Κατασκευών Κ.Πιτιλάκης Α.Αναστασιάδης I.S.F.S.R. Καινοτόμες Μέθοδοι Επέμβασης στο Έδαφος Θεμελίωσης - Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Νέα µεθοδολογία εκτίµησης σεισµικών συντελεστών για τη ψευδοστατική ανάλυση ευστάθειας πρανών χωµάτινων φραγµάτων

Νέα µεθοδολογία εκτίµησης σεισµικών συντελεστών για τη ψευδοστατική ανάλυση ευστάθειας πρανών χωµάτινων φραγµάτων Νέα µεθοδολογία εκτίµησης σεισµικών συντελεστών για τη ψευδοστατική ανάλυση ευστάθειας πρανών χωµάτινων φραγµάτων A.Γ. Παπαδηµητρίου Λέκτορας. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ Γ.. Μπουκοβάλας Καθηγητής. Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Αστάθεια πρανών γεωφραγµάτων λόγω σεισµικής καταπόνησης

Αστάθεια πρανών γεωφραγµάτων λόγω σεισµικής καταπόνησης Αστάθεια πρανών γεωφραγµάτων λόγω σεισµικής καταπόνησης Β. Ζανιά Υποψήφια ιδάκτωρ, Τοµέας Μηχανικής, Γενικό Τµήµα Πολυτεχνείου Κρήτης Ι. Τσοµπανάκης Επίκουρος Καθηγητής, Τοµέας Μηχανικής, Γενικό Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Πειράματα ΜΒΣ σε Σεισμική Τράπεζα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ Δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Estimation of Ground Surface Settlements due to Tunnelling in Weak Rock Conditions based on Tunnel Stability Factor

Estimation of Ground Surface Settlements due to Tunnelling in Weak Rock Conditions based on Tunnel Stability Factor Eκτίµηση των Επιφανειακών Καθιζήσεων λόγω της διάνοιξης Σηράγγων σε συνθήκες Ασθενούς Βραχόµαζας µέσω του είκτη Ευστάθειας Υπόγειου Ανοίγµατος (Tunnel Stability Factor) Estimation of Ground Surface Settlements

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση των Λεπτοκόκκων στην Αντίσταση Ρευστοποίησης Ιλυωδών Άµµων. The Effect of Fines on the Liquefaction Resistance of Silty Sands

Η Επίδραση των Λεπτοκόκκων στην Αντίσταση Ρευστοποίησης Ιλυωδών Άµµων. The Effect of Fines on the Liquefaction Resistance of Silty Sands Η Επίδραση των Λεπτοκόκκων στην Αντίσταση Ρευστοποίησης Ιλυωδών Άµµων The Effect of Fines on the Liquefaction Resistance of Silty Sands ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ, Α. Ι. ΤΙΚΑ, Θ. Μ. Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφια ιδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική Απόκριση και Τρωτότητα Κρηπιδότοιχων. Το Παράδειγμα της Λευκάδας.

Σεισμική Απόκριση και Τρωτότητα Κρηπιδότοιχων. Το Παράδειγμα της Λευκάδας. Σεισμική Απόκριση και Τρωτότητα Κρηπιδότοιχων. Το Παράδειγμα της Λευκάδας. Seismic Response and Vulnerability Assessment of Quaywalls. The Case of Lefkas. ΚΑΚΔΕΡΗ, Κ. Γ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Βασίλειος ΛΕΚΙΔΗΣ 2, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 3,

Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Βασίλειος ΛΕΚΙΔΗΣ 2, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 3, Αξιοποίηση Έξι Σεισμών στην Πελοπόννησο για την Συσχέτιση Φασματικών Επιταχύνσεων με την Απόκριση του Δομημένου Περιβάλλοντος Correlation of Spectral Accelerations with the Response of the Built Environment

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση της Σεισμικής Συμπεριφοράς Εδαφικών Πρανών και Επιχωμάτων. Simulating the Seismic Behaviour of Soil Slopes and Embankments

Προσομοίωση της Σεισμικής Συμπεριφοράς Εδαφικών Πρανών και Επιχωμάτων. Simulating the Seismic Behaviour of Soil Slopes and Embankments Προσομοίωση της Σεισμικής Συμπεριφοράς Εδαφικών Πρανών και Επιχωμάτων Simulating the Seismic Behaviour of Soil Slopes and Embankments ΖΑΝΙΑ, Β. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Πολυτεχνείο Κρήτης ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ, Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση µεθόδων κανονικοποίησης επιταχυνσιογραφηµατών σε σχέση µε τον ΕΑΚ2000

Αξιολόγηση µεθόδων κανονικοποίησης επιταχυνσιογραφηµατών σε σχέση µε τον ΕΑΚ2000 Αξιολόγηση µεθόδων κανονικοποίησης επιταχυνσιογραφηµατών σε σχέση µε τον ΕΑΚ Μ. Παπαδρακάκης Καθηγητής, Εργαστήριο Στατικής & Αντισεισµικών Ερευνών. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ν.. Λαγαρός ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

υναµική Αλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευής σε Εδάφη µε Ρευστοποιήσιµη Στρώση Dynamic Soil - Structure Interaction in Soils with Liquefiable Layer

υναµική Αλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευής σε Εδάφη µε Ρευστοποιήσιµη Στρώση Dynamic Soil - Structure Interaction in Soils with Liquefiable Layer υναµική Αλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευής σε Εδάφη µε Ρευστοποιήσιµη Στρώση Dynamic Soil - Structure Interaction in Soils with Liquefiable Layer ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ, Π. ΒΑΖΟΥΡΑΣ, Π. ΚΑΛΥΒΑΣ, Γ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Εικόνα 7. Ακατέργαστα δεδοµένα

1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Εικόνα 7. Ακατέργαστα δεδοµένα 1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μετά την καταγραφή όλων των απαραίτητων στοιχείων µέσω της τεχνικής γεωραντάρ, ακολούθησε η επεξεργασία και ανάλυσή τους. Σκοπός της επεξεργασίας των αρχικών δεδοµένων που προέκυψαν

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων και Ακροβάθρων Γεφυρών Seismic Design of Retaining Structures and Bridge Abutments

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων και Ακροβάθρων Γεφυρών Seismic Design of Retaining Structures and Bridge Abutments 1 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων και Ακροβάθρων Γεφυρών Seismic Design of Retaining Structures and Bridge Abutments Πρόδρομος ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ 1, Γιώργος ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 2, Γιάννης ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ 3 Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

8.1.7 Κινηματική Κάμψη Πασσάλων

8.1.7 Κινηματική Κάμψη Πασσάλων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ) Σαλονικιός Θωμάς, Λεκίδης Βασίλειος, Καρακώστας Χρήστος, Μορφίδης Κωνσταντίνος, Ιακωβίδης Ιάσονας, Κύριος Ερευνητής, Ε. Υ. από ΟΑΣΠ Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. 9.1.1 Το παρόν Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίµηση ή τον ανασχεδιασµό,

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση εδάφους θεμελίωσης ανωδομής πλησίον φυσικών πρανών και τοπογραφικών ιδιαιτεροτήτων

Αλληλεπίδραση εδάφους θεμελίωσης ανωδομής πλησίον φυσικών πρανών και τοπογραφικών ιδιαιτεροτήτων Αλληλεπίδραση εδάφους θεμελίωσης ανωδομής πλησίον φυσικών πρανών και τοπογραφικών ιδιαιτεροτήτων Soil foundation structure interaction in the proximity of slopes on cliff-type topographic irregularities

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Impact of Dynamic Soil Structure Interaction on the Inertial Loading of Municipal Solid Waste Landfills

Impact of Dynamic Soil Structure Interaction on the Inertial Loading of Municipal Solid Waste Landfills O Ρόλος της υναµικής Αλληλεπίδρασης Εδάφους Κατασκευής στην Αδρανειακή Καταπόνηση Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων Impact of Dynamic Soil Structure Interaction on the Inertial Loading of Municipal

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστική και μετελαστική ανάλυση πολυώροφων πλαισιακών κτιρίων Ο/Σ για ισοδύναμη σεισμική φόρτιση σύμφωνα με τον EC8

Ελαστική και μετελαστική ανάλυση πολυώροφων πλαισιακών κτιρίων Ο/Σ για ισοδύναμη σεισμική φόρτιση σύμφωνα με τον EC8 Ελαστική και μετελαστική ανάλυση πολυώροφων πλαισιακών κτιρίων Ο/Σ για ισοδύναμη σεισμική φόρτιση σύμφωνα με τον EC8 Γιώργος Βακανάς Msc Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Frederick, Κύπρος Μίλτων Δημοσθένους

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της Πλαστικότητας των Λεπτοκόκκων στην Αντίσταση Ρευστοποίησης Αµµωδών Εδαφών

Η Επίδραση της Πλαστικότητας των Λεπτοκόκκων στην Αντίσταση Ρευστοποίησης Αµµωδών Εδαφών Η Επίδραση της Πλαστικότητας των Λεπτοκόκκων στην Αντίσταση Ρευστοποίησης Αµµωδών Εδαφών The Effect of Fines Plasticity on the Liquefaction Resistance of Sandy soils ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ, Α.Ι. ΤΙΚΑ, Θ.Μ. ΚΟΝΙΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε άργιλο ή πλαστικών λεπτών στα αδρανή μέσω των δοκιμών Ισοδυνάμου άμμου (ASTM D 2419-2 & EN 933 8) και Μπλε του μεθυλενίου (ΕΝ 933.9) Σύγκριση αποτελεσμάτων Determination

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δυναμική Αλληλεπίδραση Εδάφους Κατασκευής: Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονη Πρακτική Κ. Σπυράκος, Καθηγητής ΕΜΠ /ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) Εισαγωγή: Πλαστική Ανάλυση και Σύνθεση Σιδηρών Κατασκευών (2) Ελαστοπλαστική Κάμψη Δοκών (3) Πλαστική

Διαβάστε περισσότερα

Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών. Microzonation Study of the Grevena City

Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών. Microzonation Study of the Grevena City 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 9/9 /, Βόλος Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών Microzonation Study of the Grevena City ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Α.Ι. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 5 Καθιζήσεις Επιφανειακών Θεμελιώσεων : Υπολογισμός καθιζήσεων σε αργιλικά εδάφη 02.11.2005 Υπολογισμός καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μη Γραμμική Ανάλυση Αργιλικών Εδαφών υπό Σεισμική Φόρτιση

Μη Γραμμική Ανάλυση Αργιλικών Εδαφών υπό Σεισμική Φόρτιση ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη Γραμμική Ανάλυση Αργιλικών Εδαφών υπό Σεισμική Φόρτιση Non-linear Analysis of Clays under Seismic Load ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΓΙΑΛΑΜΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΡΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΕΠΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΙΣΤΟΥΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΡΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΕΠΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΙΣΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΡΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΕΠΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΙΣΤΟΥΣ Μαρία Ελένη ασίου 1, Ιωάννης Βάγιας 2, Ιωάννα ακανάλη 3, Μαριλένα Παπαγεωργίου 1 1 Υποψήφια ιδάκτωρ, 2 Καθηγητής, 3 Πολιτικός Μηχανικός Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Α.Π.Λαµπρόπουλος, Ο.Θ.Τσιούλου Φοιτητές Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Eφαρμογή εμπειρικών σχέσεων υδατικής υπερπίεσης κοκκωδών εδαφών στην εκτίμηση του κινδύνου ρευστοποίησης

Eφαρμογή εμπειρικών σχέσεων υδατικής υπερπίεσης κοκκωδών εδαφών στην εκτίμηση του κινδύνου ρευστοποίησης Eφαρμογή εμπειρικών σχέσεων υδατικής υπερπίεσης κοκκωδών εδαφών στην εκτίμηση του κινδύνου ρευστοποίησης Application of Empirical Relations for Excess Pore Pressure of Granular Soils in Liquefaction Hazard

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Στόχος του μαθήματος Η μελέτη και εφαρμογή προχωρημένων καταστατικών σχέσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ.

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ. ΚΟΛΕΤΣΗ ΑΓΑΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική διερεύνηση της επιρροής επεμβάσεων στο έδαφος θεμελίωσης στην σεισμική απόκριση πολυώροφων πλαισιακών κατασκευών

Αριθμητική διερεύνηση της επιρροής επεμβάσεων στο έδαφος θεμελίωσης στην σεισμική απόκριση πολυώροφων πλαισιακών κατασκευών Αριθμητική διερεύνηση της επιρροής επεμβάσεων στο έδαφος θεμελίωσης στην σεισμική απόκριση πολυώροφων πλαισιακών κατασκευών Numerical investigation of subsoil intervention s effect on the seismic response

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Φέρουσα ικανότητα εδάφους (Dunn et al., 1980, Budhu, 1999) (Τελική) φέρουσα ικανότητα -q, ονοµάζεται το φορτίο, ανά µονάδα επιφανείας εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΟΡΙΑΚΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ) Περίληψη του ερευνητικού έργου με τίτλο: ΟΡΙΑΚΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Φορέας εκπόνησης : Τομέας Γεωτεχνικής,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Πλαστικών Παραμορφώσεων και Υδατικών Υπερπιέσεων λόγω Ανακυκλικής Φόρτισης, σε Άμμους με αρχικό εφελκυσμό

Υπολογισμός Πλαστικών Παραμορφώσεων και Υδατικών Υπερπιέσεων λόγω Ανακυκλικής Φόρτισης, σε Άμμους με αρχικό εφελκυσμό Υπολογισμός Πλαστικών Παραμορφώσεων και Υδατικών Υπερπιέσεων λόγω Ανακυκλικής Φόρτισης, σε Άμμους με αρχικό εφελκυσμό Empirical Relations for Permanent Strain and Pore Pressure for Cyclic Loading of Sand

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών στην Πάφο (Κύπρος)

Σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών στην Πάφο (Κύπρος) Σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών στην Πάφο (Κύπρος) Site seismic response analyses in Pafos (Cyprus) ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ, Φ Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. Διδάκτωρ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της χρονικής διάρκειας της σεισµικής δόνησης στις καµπύλες τρωτότητας των κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος

Επίδραση της χρονικής διάρκειας της σεισµικής δόνησης στις καµπύλες τρωτότητας των κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος Επίδραση της χρονικής διάρκειας της σεισµικής δόνησης στις καµπύλες τρωτότητας των κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος Ν. Νάνος MSc, PhD cand. School of Civil Engineering, University of Portsmouth, England.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του Μεγέθους των Κόκκων Άµµου στις Τιµές των υναµικών Ιδιοτήτων της - Πειραµατική ιερεύνηση

Επίδραση του Μεγέθους των Κόκκων Άµµου στις Τιµές των υναµικών Ιδιοτήτων της - Πειραµατική ιερεύνηση Επίδραση του Μεγέθους των Κόκκων Άµµου στις Τιµές των υναµικών Ιδιοτήτων της - Πειραµατική ιερεύνηση Grain Size Effect on Dynamic Properties of Sand - An Experimental Investigation ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Χ.Ν. ΛΟΝΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της θεμελίωσης και του εδάφους στη δυναμική συμπεριφορά κτιρίου, που υπέστη βλάβες κατά το σεισμό της 14/08/2003 στη Λευκάδα

Ο ρόλος της θεμελίωσης και του εδάφους στη δυναμική συμπεριφορά κτιρίου, που υπέστη βλάβες κατά το σεισμό της 14/08/2003 στη Λευκάδα Ο ρόλος της θεμελίωσης και του εδάφους στη δυναμική συμπεριφορά κτιρίου, που υπέστη βλάβες κατά το σεισμό της 14/08/2003 στη Λευκάδα Soil and foundation role in the dynamic behavior of a building that

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιρρoή της Ιζηματογενούς Λεκάνης της Θεσσαλονίκης στη Σεισμική Κίνηση. The effect of Thessaloniki s sedimentary valley in seismic motion

Η Επιρρoή της Ιζηματογενούς Λεκάνης της Θεσσαλονίκης στη Σεισμική Κίνηση. The effect of Thessaloniki s sedimentary valley in seismic motion Η Επιρρoή της Ιζηματογενούς Λεκάνης της Θεσσαλονίκης στη Σεισμική Κίνηση The effect of Thessaloniki s sedimentary valley in seismic motion ΜΑΚΡΑ, Κ. Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Δόκιμος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ ΡΑΠΤΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

8.1.1 Προσδιορισμός Φορτίσεων (Σεισμικές δράσεις)

8.1.1 Προσδιορισμός Φορτίσεων (Σεισμικές δράσεις) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Περίπτωση Μελέτης Θαλάσσιας Κατασκευής με χρήση λογισμικού και με βάση Κώδικες (Compliant Tower) (8.1.10)

Περίπτωση Μελέτης Θαλάσσιας Κατασκευής με χρήση λογισμικού και με βάση Κώδικες (Compliant Tower) (8.1.10) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS 9 o Φοιτητικό Συνέδριο , Μάρτιος 2003 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΤΣΙΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα