Π Μέσα στο παραπάνω περίγραµµα, προτείνεται η πολεοδοµική οργάνωση της πόλης σύµφωνα µε το σχέδιο Π.3.1, όπου συγκεκριµένα απεικονίζονται:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.3.1.1. Μέσα στο παραπάνω περίγραµµα, προτείνεται η πολεοδοµική οργάνωση της πόλης σύµφωνα µε το σχέδιο Π.3.1, όπου συγκεκριµένα απεικονίζονται:"

Transcript

1 Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3.1 Πρόταση Πολεοδοµικής Οργάνωσης Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις του ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ για την πολεοδοµική οργάνωση του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Αµαλιάδας, των οικισµών του ήµου καθώς και των Περιοχών Παραγωγικών ραστηριοτήτων που θα έχουν την δυνατότητα να πολεοδοµηθούν. Συγκεκριµένα, εξετάζονται η λειτουργική διάρθρωση των οικιστικών υποδοχέων σε Πολεοδοµικές Ενότητες (γειτονιές), η ορθολογική κατανοµή των κεντρικών λειτουργιών, η οργάνωση των χρήσεων γης και η οργάνωση των επεκτάσεων. Ειδικότερα θέµατα πολεοδοµικής οργάνωσης και ρύθµισης (όπως είναι οι κατηγορίες και το περιεχόµενο των χρήσεων γης, οι όροι δόµησης και η κυκλοφοριακή οργάνωση) αντιµετωπίζονται σε ειδικά υποκεφάλαια του παρόντος κεφ. Π3. Π Πολεοδοµική Οργάνωση Αµαλιάδας Σχέδιο Π.3.1 : ΑΜΑΛΙΑ Α, Γενική Πολεοδοµική Οργάνωση, κλ. 1:5.000 Ο οικιστικός υποδοχέας της έδρας του ήµου οριοθετείται από µια περιµετρική αρτηρία. Μεγάλο τµήµα της περιµετρικής αυτής οδού έχει ήδη υλοποιηθεί (συµβαδίζει µε την εγκεκριµένη πολεοδοµική µελέτη της περιµετρικής περιοχής της Αµαλιάδας), για ένα µέρος της θα γίνει νέα διάνοιξη και τέλος τµήµα της ακολουθεί υπάρχον αγροτικό οδικό δίκτυο. Μέσα στο παραπάνω περίγραµµα, προτείνεται η πολεοδοµική οργάνωση της πόλης σύµφωνα µε το σχέδιο Π.3.1, όπου συγκεκριµένα απεικονίζονται: α. Όριο Οικιστικού Υποδοχέα Αµαλιάδας Το όριο του οικιστικού υποδοχέα περιλαµβάνει το εξωτερικό όριο του ισχύοντος ΓΠΣ και της εγκεκριµένης πολεοδοµικής µελέτης, το οποίο προσαυξάνεται κατά τις προτεινόµενες οικιστικές επεκτάσεις. Το όριο του νέου οικιστικού υποδοχέα καλύπτει συνολική έκταση 412,10 Ηα. β. Πολεοδοµικές Ενότητες Η Αµαλιάδα αποτελείται από έξη Πολεοδοµικές Ενότητες (γειτονιές): ΠΕ I Καταλαµβάνει τις ΒΑ περιοχές της Αµαλιάδας. ΠΕ ΙΙ Καταλαµβάνει τις Β περιοχές της Αµαλιάδας. ΠΕ ΙΙΙ Καταλαµβάνει τις νότιες και δυτικές περιοχές της Αµαλιάδας. ΠΕ ΙV Καταλαµβάνει τις νότιες και ανατολικές περιοχές της Αµαλιάδας. ΠΕ V Καταλαµβάνει το κεντρικό τµήµα της Αµαλιάδας. ΠΕ VI Καταλαµβάνει την επέκταση της Αµαλιάδας. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 1

2 Ο αριθµός και τα όρια των παραπάνω πολεοδοµικών ενοτήτων Ι-V βασίζονται στο ισχύον ΓΠΣ, ενώ η επέκταση ΠΕ VI θα αποτελεί µια νέα αυτόνοµη πολεοδοµική ενότητα. γ. Επεκτάσεις Η επέκταση που προτείνεται αφορά το δυτικό τµήµα της πόλης καθώς υπάρχει ανάγκη να καλυφθεί ο προγραµµατικός πληθυσµός της µελέτης, αλλά και για λειτουργικούς λόγους 1. Η προτεινόµενη επέκταση, η E1, βρίσκεται δυτικά του σηµερινού οικιστικού υποδοχέα µέχρι το όριο του προγραµµατιζόµενου περιφερειακού και καταλαµβάνει έκταση 62,9 Ηα µε χρήση «γενική κατοικία» και δηµιουργία ενός νέου τοπικού κέντρου για την εξυπηρέτηση της νέας αυτής ΠΕ. δ. Οργάνωση Χρήσεων Γης Στο σχέδιο Π.3.1 παρουσιάζονται οι γενικές χρήσεις γης, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση του Π /τος (ΦΕΚ 166/ / όπως ισχύει), δηλαδή «πολεοδοµικό κέντρο», «γενική κατοικία», «ελεύθεροι χώροι - αστικό πράσινο», και «µη οχλούσα βιοµηχανίαβιοτεχνία» & «χονδρεµπόριο» (άρθρα 4, 3, 5 και 7, αντίστοιχα), καθώς και ορισµένες σηµειακές χρήσεις KX και ΚΦ, σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο πολεοδοµικό σχεδιασµό και την διαµορφωµένη κατάσταση. Το αναλυτικό περιεχόµενο των γενικών χρήσεων παρουσιάζεται στο κεφάλαιο Π.3.2 της έκθεσης, ενώ στο παρόν κεφάλαιο έµφαση δίδεται στη λογική της χωροθέτησης των χρήσεων αυτών. γ.1 Κεντρικές Λειτουργίες Καθορίζονται το Πολεοδοµικό Κέντρο και τα Τοπικά Κέντρα της Αµαλιάδας. Αναλυτικότερα, ως Πολεοδοµικό κέντρο ορίζεται το οριοθετηµένο κέντρο από το ισχύον ΓΠΣ. Εκπληρώνεται λοιπόν η ανάγκη για σαφή οριοθέτηση περιοχής κεντρικών λειτουργιών που θα συντελέσει στο να αποτραπεί η διάχυση κεντρικών και "οχλουσών χρήσεων" σε περιοχές κατοικίας. Τα υπόλοιπα τοπικά κέντρα καθορίζονται σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, η δε λειτουργία τους θα βοηθήσει στην αποσυµφόρηση του σηµερινού κέντρου. Επιπλέον γενική επιδίωξη είναι οι κεντρικές λειτουργίες να µην αναπτύσσονται εκατέρωθεν σηµαντικών οδικών αξόνων, ώστε να αποφεύγονται τα κυκλοφοριακά προβλήµατα που δηµιουργούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Πολεοδοµικό Κέντρο Αµαλιάδας Ως διοικητικό, εµπορικό και κοινωνικό κέντρο της πόλης ορίζεται µια ευρεία έκταση µεταξύ των οδών Θεµιστοκλέους (βόρεια), Σιδηροδροµικό σταθµό (δυτικά), Επτανήσου (νότια) και Κουµουνδούρου (ανατολικά), µε βασικό σηµείο αναφοράς την κεντρική ζώνη πρασίνου της πόλης που αναπτύσσεται στο µέσο της καθοριζόµενης περιοχής. 1 Για την αναλυτική παρουσίαση και τεκµηρίωση των προτεινόµενων επεκτάσεων βλ. κεφ. Π «Καθορισµός Επεκτάσεων και Νέων Οικιστικών Υποδοχέων». Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 2

3 Η οριοθέτηση αυτή περιλαµβάνει το µεγαλύτερο τµήµα του σηµερινού κέντρου, όπως αυτό καταγράφηκε κατά την επιτόπια καταγραφή που πραγµατοποιήθηκε κατά το Α Στάδιο της µελέτης. Εξαιρέθηκαν, όµως, ορισµένα τµήµατα που αναπτύσσονται κατά µήκος βασικών αξόνων του οδικού δικτύου. Επιπλέον, η συγκράτηση του κέντρου σε λογικά όρια έχει ως σκοπό και να διευκολύνει την ανάπτυξη τοπικών κέντρων στις γειτονιές της πόλης, οι οποίες µε τον τρόπο αυτό θα αποκτήσουν ένα κεντρικό σηµείο αναφοράς και θα αναβαθµισθούν. Σήµερα, τα τοπικά κέντρα που έχουν προβλεφθεί από το ισχύον ΓΠΣ και τις ΠΜ, είτε υπολειτουργούν είτε δεν έχουν υλοποιηθεί, δεδοµένου ότι οι περισσότερες κεντρικές λειτουργίες επιλέγουν να στεγασθούν στο κέντρο της πόλης και όχι στις λιγότερο ελκυστικές περιµετρικές ΠΕ. Το Πολεοδοµικό Κέντρο της Αµαλιάδας εξυπηρετείται από αρτηρίες και συλλεκτήριες οδούς, οι οποίες το περιβάλλουν κατά το δυνατό και αποτρέπουν τις διαµπερείς κινήσεις. Παρέχεται, έτσι, η δυνατότητα στο ήµο να αναµορφώσει ορισµένους από τους δρόµους του κέντρου σε πεζόδροµους ή σε δρόµους ήπιας κυκλοφορίας, ώστε σταδιακά να προκύψει ένα αισθητικά ενδιαφέρον και λειτουργικά άρτιο σύνολο, σύµφωνα και µε τις σύγχρονες σχεδιαστικές πρακτικές για τα κέντρα πόλεων (βλ. και κεφ. Π.3.4 «Γενικές Αστικές Υποδοµές» - σύµφωνα και µε το ισχύον ΓΠΣ). Τοπικά Κέντρα Αµαλιάδας Καθορίζονται τοπικά πολεοδοµικά κέντρα, στις περιφερειακές ΠΕ σύµφωνα µε το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο. Τα κέντρα αυτά χωροθετούνται στο εσωτερικό των πολεοδοµικών ενοτήτων, ώστε να εξυπηρετούν µε τρόπο κατά το δυνατόν ισοδύναµο όλους τους κατοίκους της αντίστοιχης πολεοδοµικής ενότητας. Η κυκλοφορική προσπέλαση των κέντρων γίνεται άµεσα από το προτεινόµενο δίκτυο συλλεκτηρίων οδών. Εκτιµάται ότι προτεινόµενη αυτή πολυκεντρική ανάπτυξη µε τα τοπικά κέντρα θα συµβάλει στην αποσυµφόρηση του Κέντρου της πόλης και στην γενικότερη αναβάθµισή της. γ.2 Περιοχές Κατοικίας Σε ολόκληρη την έκταση του οικιστικού υποδοχέα καθορίζεται ως χρήση η «γενική κατοικία», µε εξαίρεση τις περιοχές κεντρικών λειτουργιών, κοινοχρήστων και κοινωφελών χρήσεων (εκπαίδευση, πολιτιστικά, πρόνοια, περίθαλψη, αθλητισµός, πράσινο, µαζικές µεταφορές) και ειδικών χρήσεων, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο δόµησης. Αναλυτικότερα, υιοθετείται η πολεοδοµική οργάνωση του ισχύοντος ΓΠΣ όπως αυτό εξειδικεύθηκε από τις πολεοδοµικές µελέτες, ενώ στην περιοχή επέκτασης καθορίζεται η χρήση γενική κατοικία και η δηµιουργία ενός τοπικού κέντρου που θα εξυπηρετεί τις καθηµερινές ανάγκες της πολεοδοµικής ενότητας. Η πρόταση καθορισµού «γενικής κατοικίας» στο σύνολο της Αµαλιάδας εξασφαλίζει µεγαλύτερη ευελιξία στο σχεδιασµό υλοποίησης του νέου ΓΠΣ. Κατά το στάδιο των πολεοδοµικών µελετών διατηρείται η δυνατότητα, αν κριθεί τότε σκόπιµο, να προσδιορισθούν περιοχές της πόλης µε χρήση «αµιγή κατοικία». γ.3 Κοινόχρηστες και Κοινωφελείς Λειτουργίες Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 3

4 Στο σχέδιο Π.3.1 παρουσιάζονται οι παρακάτω χώροι κοινωφελών δραστηριοτήτων (διαµορφωµένοι και µη, όπως έχουν θεσµοθετηθεί από το ισχύον ρυµοτοµικό): Εκπαίδευση (νηπιαγωγεία, δηµοτικά σχολεία, γυµνάσια, λύκεια, ΤΕΙ) Πολιτιστικές λειτουργίες (Εκκλησίες, Μουσεία, κλπ) Πρόνοια (παιδικοί σταθµοί, ΚΑΠΗ) Περίθαλψη (Νοσοκοµείο) Αθλητικές εγκαταστάσεις (Αθλητικό κέντρο Αµαλιάδας, Λοιποί αθλητικοί χώροι) Χώροι Πρασίνου ( ιαµορφωµένοι και µη) Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συνέχεια σε περιοχές όπου η πρόταση του Νέου ΓΠΣ διαφοροποιείται από το ισχύον ΓΠΣ και το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό. Συγκεκριµένα: Έγινε αλλαγή του χώρου χονδρεµπορίου µε το χώρο εγκατάστασης µέσων µαζικών µεταφορών. Ο δήµος πρόσφατα άλλαξε τον προγραµµατισµό του αφού στο χώρο του Χονδρεµπορίου θα εγκατασταθεί το ΚΤΕΛ. έσµευση της έκτασης εντός ΓΠΣ στα ανατολικά της πόλης για χώρο εκπαίδευσης Ήδη σε τµήµα της έκτασης ανήκει στα τµήµατα των ΤΕΙ. Η περιοχή αυτή που είναι και η µόνη εντός του οικιστικού υποδοχέα που βρίσκεται εκτός του περιφερειακού δακτυλίου ενδείκνυται να δεσµευτεί ως απόθεµα για µελλοντική χωροθέτηση υπερτοπικών ΚΧ ή ΚΦ χρήσεων. γ.4 Κυκλοφοριακή Οργάνωση Βασική αρχή κυκλοφοριακής οργάνωσης αποτελεί η αποφυγή διαµπερών κινήσεων µέσα από τον οικισµό της Αµαλιάδας και στις Πολεοδοµικές ενότητες. Επίσης η προτεινόµενη ιεράρχηση στόχο έχει να προφυλάξει και την ζώνη πρασίνου κατά µήκος του ρέµατος Σοχιά που διατρέχει την πόλη από Ανατολικά προς υτικά. Με γνώµονα λοιπόν τα παραπάνω, το κύριο και δευτερεύον οδικό δίκτυο αποτελείται από δύο δακτυλίους που συνδέονται µεταξύ τους µε οδικούς άξονες κατά µήκος των ορίων των ΠΕ. Η προτεινόµενη λειτουργική ιεράρχηση συµπληρώνεται µε τις συλλεκτήριες που συνδέουν το κεντρικό δίκτυο µε τα κέντρα των Πολεοδοµικών Ενοτήτων. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 4

5 Π Πολεοδοµική Οργάνωση Οικισµών Σχέδιο Π.3.2 έως Π.3.9, ΟΙΚΙΣΜΟΙ, Γενική Πολεοδοµική Οργάνωση, 1:5.000 Χρήσεις Γης Σε όλους τους υφιστάµενους και νέους οικισµούς προτείνεται ως χρήση γης η «Γενική Κατοικία», σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Π (ΦΕΚ 166/ /87), ώστε να µπορούν να αδειοδοτηθούν διάφορες λειτουργίες και µεικτές χρήσεις µε αποτέλεσµα την σχετική αυτονοµία και την αναζωογόνηση των οικισµών. Επιπλέον στους οικισµούς Χάβαρι, Σαβάλια, Καρδαµάς και Αρχαία Ηλιδα, που είναι έδρες των οικιστικών ενοτήτων, στο κέντρο τους προτείνεται η χρήση «Τοπικό Κέντρο» όπως αυτή καθορίζεται µε το Άρθρο 4 του Π (ΦΕΚ 166/ /87). Τέλος στους παραλιακούς οικισµούς προτείνεται ως χρήση γης Γενική Κατοικία χωρίς τα επαγγελµατικά εργαστήρια, όπως αρµόζει στον καθορισµένο ρόλο τους (παραθερισµός - τουρισµός, βλ. κεφ. Π.3.2.). Όροι Περιορισµοί όµησης Οι προτεινόµενοι όροι δόµησης αποτελούν κατευθύνσεις ήπιας δόµησης, ώστε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο χαρακτήρας και ρόλος κάθε οικισµού (βλ. Κεφ. Π.3.3). Κυκλοφοριακή Οργάνωση Βασική αρχή κυκλοφοριακής οργάνωσης είναι η αποφυγή διαµπερών κινήσεων όπου αυτές παρουσιάζονται µέσα από τους οικιστικούς υποδοχείς, αλλά και η στρατηγική ιεράρχηση σύµφωνα µε το προτεινόµενο οικιστικό δίκτυο και την κατανοµή των χρήσεων γης του ήµου. Αναλυτικότερα, οι προτάσεις της παρούσας µελέτης αναπτύσσονται στο Κεφ. Π.2.9 «Βασικά ίκτυα Υποδοµής». Κατά το Α στάδιο της µελέτης, επισηµάνθηκαν προβλήµατα λειτουργικά και ασφάλειας στον οικισµό Μαραθιά και Αγ. ηµήτριο, οι οποίοι διχοτοµούνται από ΚΟ. Για να αντιµετωπισθούν το πρόβληµα αυτό, προτείνεται νέα χάραξη του ΚΟ που θα παρακάµπτει τους οικισµούς και θα επιτρέπει το λειτουργικό υποβιβασµό εντός του οικισµού σε κατηγορία δρόµου µε χαµηλότερες ταχύτητες. Κυκλοφοριακή παράκαµψη απαιτείται επίσης στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Ηλιδας, για λόγους προστασίας και ανάδειξης του Αρχαιολογικού χώρου. Στον νέους οικισµούς Αγία Μαρίνα και Παλούκι προτείνεται η δηµιουργία παραλιακού πεζόδροµου ποδηλατόδροµου (δρόµος ήπιας κυκλοφορίας), όπως έχει ήδη δηµιουργηθεί στην παρακείµενη Κουρούτα. Η εξυπηρέτηση των οικισµών αυτών θα γίνεται µε άξονες κάθετους στον παραλιακό µέτωπο και σε καµιά περίπτωση µε παράλληλους στο παραθαλάσσιο µέτωπο. Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς Χώροι Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 5

6 Οι ανάγκες σε επιπλέον Κοινόχρηστους και Κοινωφελείς Χώρους υπολογίζονται για κάθε οικισµό (ή οµάδα οικισµών) µε γνώµονα τα προγραµµατικά µεγέθη και τις υφιστάµενες εξυπηρετήσεις (βλ. Κεφ. Π.3.7). Οι αναγκαίοι χώροι θα προσδιορισθούν από τις πολεοδοµικές µελέτες που θα εκπονηθούν σε συνέχεια του ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ. Στους χάρτες κλίµακας 1:5000 σηµειώνονται οι διαµορφωµένοι καθώς και οι χαρακτηρισµένοι ΚΧ και ΚΦ χώροι από υφιστάµενο σχέδιο πόλεως. Τεχνική Υποδοµή Τέλος, όσο αφορά την τεχνική υποδοµή των οικιστικών υποδοχέων, οι προτάσεις της παρούσας µελέτης αναπτύσσονται στο Κεφ. Π.2.9 «Βασικά ίκτυα Υποδοµής». Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 6

7 Π.3.2 Θεσµικό Πλαίσιο Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Π Χρήσεις Γης Σε όλη την έκταση των οικιστικών υποδοχέων προτείνεται ο καθορισµός των παρακάτω γενικών χρήσεων γης, όπως αυτές κατηγοριοποιούνται στο Π (ΦΕΚ 166/ / , ως ισχύει). α. Η χρήση «πολεοδοµικού κέντρου» του άρθρου 4 του Π Η χρήση πολεοδοµικού κέντρου καθορίζεται στην κεντρική περιοχή της Αµαλιάδας, στα τοπικά κέντρα των Πολεοδοµικών Ενοτήτων της πόλης και στο κέντρο των οικισµών που είναι έδρες οικιστικών ενοτήτων, δηλαδή στο Χάβαρι, ο Καρδαµάς τα Σαβάλια και η Αρχαία Ηλιδα (βλ. κεφ. Π.3.1). β. Η χρήση «γενική κατοικία 1ης βαθµίδας» του άρθρου 3 του Π προτείνεται σε περιοχές περιµετρικά των πολεοδοµικών κέντρων στην Αµαλιάδα, στους οικισµούς 5ου επιπέδου ενισχυµένου, καθώς και σε όλους τους υφιστάµενους οικισµούς του ήµου, µε εξαίρεση τους παραλιακούς. Η χρήση αυτή προτείνεται σε οικισµούς µε µεικτό χαρακτήρα αγροτικό παραθεριστικό, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργική αυτονοµία των οικισµών. γ. Η χρήση «γενική κατοικία 2ης βαθµίδας» του άρθρου 3 του Π , χωρίς τα επαγγελµατικά εργαστήρια µε στόχο τη δηµιουργία ποιοτικού οικιστικού χώρου, προτείνεται στους παραλιακούς οικιστικούς υποδοχείς λόγω του παραθεριστικού χαρακτήρα τους. Ο πίνακας Π.3.1. που ακολουθεί παρουσιάζει τις προτεινόµενες χρήσεις στις περιοχές Πολεοδοµικού Κέντρου και Γενικής Κατοικίας. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.1 ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΙ V Κατηγορία Γενική Κατοικία 1 ης Βαθµίδας (Γ.Κ.-1 ης ) Γενική Κατοικία 2 ης Βαθµίδας (Γ.Κ.-2 ης ) Κεντρικές λειτουργίες πόλης (Π.Κ.) Περιεχόµενα 1.Κατοικία 2.Ξενοδοχεία µέχρι 100 κλίνες & ξενώνες 3.Εµπορικα καταστήµατα & υπεραγορές (εξαιρούνται οι υπεραγορές τα πολυκαταστήµατα & τα εµπορικά κέντρα) 4.Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισµοί 5.Κτίρια εκπαίδευσης 6.Εστιατόρια 7.Αναψυκτήρια 8.Θρησκευτικοί χώροι 9.Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 10.Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης 11. Πρατήρια Βενζίνης 12. Αθλητικές Εγκαταστάσεις 13.Κτίρια - Γήπεδα στάθµευσης µε πράσινο 14.Πολιτιστικά κτίρια / πολιτιστικές εγκαταστάσεις (Σ.Σ. Άρθρο 3 του Π /ΦΕΚ166 ) 1.Κατοικία 2.Ξενοδοχεία µέχρι 100 κλίνες & ξενώνες 3.Εµπορικα καταστήµατα & υπεραγορές (εξαιρούνται οι υπεραγορές τα πολυκαταστήµατα & τα εµπορικά κέντρα) 4.Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισµοί 5.Κτίρια εκπαίδευσης 6.Εστιατόρια 7.Αναψυκτήρια 8.Θρησκευτικοί χώροι 9.Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 10. Πρατήρια Βενζίνης 11. Αθλητικές Εγκαταστάσεις 12.Κτίρια - Γήπεδα στάθµευσης µε πράσινο 13.Πολιτιστικά κτίρια / πολιτιστικές εγκαταστάσεις (Σ.Σ. Άρθρο 3 του Π ΦΕΚ166 εξαιρούνται τα επαγγελµατικά εργαστήρια). 1.Κατοικία 2.Ξενώνες, ξενοδοχεία & λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις 3.Εµπορικά καταστήµατα 4. Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισµοί 5. ιοίκηση 6.Εστιατόρια 7.Αναψυκτήρια 8.Κέντρα διασκέδασης/αναψυχής 9.Χώροι συνάθροισης κοινού 10.Πολιτιστικά κτίρια/πολιτιστικές εγκαταστάσεις 11.Κτίρια εκπαίδευσης 12.Θρησκευτικοί χώροι 13.Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 14.Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης 15. Γήπεδα / κτίρια στάθµευσης 16. Πρατήρια Βενζίνης 17.Αθλητικές εγκαταστάσεις 18.Εγκαταστάσεις Εµπορικών εκθέσεων. (Σ.Σ. Άρθρο 4 του Π ΦΕΚ166 εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφορών) Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 8

9 Π Όροι όµησης α. Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Αµαλιάδας Σύµφωνα µε το Α Στάδιο της µελέτης, η Αµαλιάδα σε σύνολο 349,12 Ηα έχει 52,60 Ηα ΚΧ και ΚΦ χώρους που αποτελούν το 15% περίπου της έκτασης. Προγραµµατίζοντας ένα βιώσιµο οικιστικό περιβάλλον, προτείνουµε αύξηση των χώρων αυτών σε 25%. Το ποσοστό αυτό αθροιζόµενο µε το 15% του οδικού δικτύου δίνει ποσοστό 40% ΚΧ και ΚΦ χώρων, που είναι αποδεκτό για έναν οικισµό τρίτου επιπέδου όπως είναι η Αµαλιάδα. Ο ΜΣ διατηρείται ως έχει στις υφιστάµενες ΠΕ, ενώ στην επέκταση της πόλης προτείνεται ΜΣ =0,8 -- που είναι και ο µεγαλύτερος δυνατός συντελεστής. β. Οικισµοί Για τους οικισµούς προτείνονται ο ισχύων κλιµακωτός συντελεστής σύµφωνα µε το Π.. δόµησής τους (στον υπολογισµό της χωρητικότητας ως ΜΣ λαµβάνεται αυτός που προκύπτει από την κατά κανόνα δόµηση στο αραιοδοµηµένο τµήµα, ενώ στο συνεκτικό τµήµα καθορίζεται ο ανώτερος συντελεστής δόµησης 0,8, σύµφωνα και µε εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩ Ε, αρ. πρωτ / ). Στο παρακάτω πίνακα Π.3.2 παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε οικισµό οι εµβαδοµετρήσεις και ο καθορισµένος Σ για κάθε τµήµα µε βάση τον οποίο προκύπτει ο ΜΣ για κάθε οικισµό (µε την προσθήκη συνεκτικού τµήµατος ο ΜΣ αυξάνεται και διαφοροποιείται από αυτόν που είχε χρησιµοποιηθεί στην πρώτη φάση της µελέτης). Για τον νέους οικιστικούς υποδοχείς προτείνεται: για την επέκταση Κουρούτας 0,33 που είναι περίπου ίσος µε το θεσµοθετηµένου Σ του αραιοδοµηµένου τµήµατος του οικισµού. για την Αγία Μαρίνα και το Παλούκι 0,53 για το συνεκτικό και 0,33 για το αραιοδοµηµένο τµήµα των οικισµών σύµφωνα και µε ότι ισχύουν στον παρακείµενο παραλιακό οικισµό της Κουρούτας. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 9

10 ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.2 ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΕ 1 ΟΕ2 ΟΕ3 ΟΕ4 ΟΕ5 Οικιστικοι Υποδοχείς (Ha) Επιφάνεια Συνεκτικού Επιφανεια επέκτασης Θεσµοθετηµένες Συνολική Αρτιότητες Επιφάνεια Οικισµών Μέσος Συντελεστής όµησης Συνεκτικού Μέσος Συντελεστής δοµησης Αραιοδοµηµέ νου (κατά κανόνα) Μέσος Συντελεστής όµησης ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ (1) (2) (3) (1)+(2)+(3)= ((2)*(6)+(7)*(4)-(1)) / (5) (6) (7) (4) (1)=(8) ΠΕ1 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 74,3 74,3 1,09 1,09 ΠΕ2 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 72,4 72,4 1,13 1,13 ΠΕ3 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 52,1 52,1 1,22 1,22 ΠΕ4 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 91,8 91,8 1,33 1,33 ΠΕ5 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 58,6 58,6 ΣΧΕ ΙΟ 1,35 1,35 ΠΕ6 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 62,9 62,9 ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ 0,80 0,80 ΠΕ 7 Αγίου Ιωάννη Άγιος Ιωάννης,ο 19,2 5,2 19, ,80 0,40 0,51 ΠΕ 8 Κουρούτας Κουρούτας,ο 43,5 19,8 28,3 71,7 600/1200 0,53 0,33 0,46 ΠΕ 9 Μαραθέα Μαραθέα,η 25,8 9,6 25, ,80 0,40 0,55 ΠΕ 10 Γερακίου Γεράκιον,το 23,2 14,9 23, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 11 Περιστερίου Περιστέριον,το 15,0 6,6 15, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 12 Αστεραίικα Αστεραίικα,τα 2,0 0,6 2, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 13 Αναληψη Ανάληψις,η 8,5 2,0 8, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 14 Παλούκι Παλούκι,το* 4,6 27,4 27,4 ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ 0,53 0,33 0,41 ΠΕ 15 Παλαιολάνθη Παλαιολάνθη,η 0,0 5,0 5, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 16 Καρδαµά Καρδαµάς,ο 71,3 32,8 71, ,80 0,40 0,58 ΠΕ 17 ουναίικων ουναίικα,τα 50,9 26,9 50, ,80 0,40 0,61 ΠΕ 19 Κάτω Κερτεζαίικα Κάτω Κερτεζαίικα,τα 9,9 2,6 9, ,80 0,40 0,51 ΠΕ 20 Αγία Μαρίνα Αγία Μαρίνα,η* 1,3 31,4 31,4 ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ 0,53 0,33 0,35 ΠΕ 21 Πετρούλαι Πετρούλαι,αι 22,9 1,5 22, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 22 Σαβάλια Σαβάλια,τα 106,5 55,2 106, ,80 0,40 0,61 ΠΕ 23 Αµπελόκαµπος Αµπελόκαµπος,ο 60,5 26,3 60, ,80 0,40 0,57 ΠΕ 24 Ροβιάτα Ροβιάτα,η 26,4 12,0 26, ,80 0,40 0,58 ΠΕ 25 Χαβάριον Χαβάριον,το 42,5 42,5 ΣΧΕ ΙΟ 0,80 0,80 0,80 ΠΕ 26 Άγιος Ηλία Άγιος Ηλίας,ο 16,2 6,8 16, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 27 άφνη άφνη,η 12,2 25,0 25, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 28 Άγιος Γεώργιος Άγιος Γεώργιος,ο 22,5 5,4 22, ,80 0,40 0,50 ΠΕ 29 Πέρα Χαβάρι Πέρα Χαβάρι,το 16,1 2,1 16, ,80 0,40 0,45 ΠΕ 30 αφνιώτισσα αφνιώτισσα,η 8,8 18,1 18, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 31 Κεραµιδιά Κεραµιδιά,η 19,6 25,0 25, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 32 Κρυόνερον Κρυόνερον,το 15,1 5,2 15, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 33 Αρχαία Ήλιδα Αρχαία Ήλιδα,η (τ.ήλις,η) 11,2 6,6 11, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 34 Κολοκυθάς Κολοκυθάς,ο 1,8 7,0 7, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 35 Καλύβια Καλύβια,τα 17,4 7,1 17, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 36 Αυγείον Αυγείον,το 24,9 14,9 24, ,80 0,57 0,71 ΠΕ 37 Άγιος ηµήτριος Άγιος ηµήτριος,ο 7,5 20,0 20, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 38 Κέντρον Κέντρον,το 9,2 17,7 17, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 39 Σώστιον Σώστιον,το 17,4 8,0 17, ,80 0,57 0,68 ΠΗΓΗ: ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ γ. Χωρητικότητα Σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνοντας υπόψη: 1. τους ισχύοντες και νέους προτεινόµενους ΜΣ και 2. τα νέα όρια οικιστικών υποδοχέων που συµπεριλαµβάνουν επεκτάσεις και εντάξεις 3. την αναλογία ΚΧ και ΚΦ και παραγωγικών δραστηριοτήτων (βλ. κεφ Π1). Για τις νέες περιοχές ο προγραµµατισµός προβλέπει 40% ποσοστό ΚΧ και ΚΦ (µε οδικό δίκτυο) τόσο στην νέα ΠΕ όσο και στους νέους παραλιακούς οικισµούς. Η χωρητικότητα των οικισµών διαµορφώνεται σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο κεφ. Π.1, ως παρακάτω: Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.3 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΙΙ ΠΗΓΗ: ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (Ηα) ΕΜΒΑ ΟΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ (Ηα) ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ / ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΟ ΟΧΕΙΣ ΕΜΒΑ ΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟ ΟΧΕΑ (ΧΩΡΙΣ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ) σ= ΜΕΣΟΣ Σ κ= τ.µ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ p=τ.µ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ1+Κ2 u τ.µ. ΓΗΠΕ ΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ /ΚΑΤΟΙΚΟ (ε) (σ) (κ1) (κ2) (u) (d) (λ') (λ) c (14)-(15) (10)*(11) c' (14)/(4) ΠΕ ,0 0,0 74,3 63,1 1, ,0 0, % ΠΕ ,0 0,0 72,4 61,5 1, ,0 0, % ΠΕ ,0 0,0 52,1 44,3 1, ,0 0, % ΠΕ ,0 0,0 91,8 78,0 1, ,0 0, % ΠΕ ,0 0,0 58,6 49,8 1, ,0 0, % ΠΕ6 0 0,0 0,0 62,9 62,9 53,5 0, ,0 0, % ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΓΠΣ ,0 0,0 412,0 350,2 1, ,0 0,54 25% Αµαλιάς,η ,6 327,9 412,0 Άγιος Ιωάννης,ο ,2 0,0 19,2 17,9 0, ,0 0, % Κουρούτας,ο ,5 0,0 43,5 40,4 0, ,0 0, % Μαραθέα,η ,8 0,0 25,8 24,0 0, ,0 0, % Παλούκι,το 218 0,0 0,0 27,4 27,4 25,5 0, ,0 0, % Παναγία,η 121 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, % 0 Τσαφλέικα,τα 89 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, % 0 Τσιχλέικα,τα 86 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, % 0 Άγιος ηµήτριος,ο 433 0,0 0,0 20,0 20,0 18,6 0, ,0 0, % Κολοκυθάς,ο 129 0,0 0,0 7,0 7,0 6,5 0, ,0 0, % Άγιος Ηλίας,ο ,2 0,0 16,2 15,1 0, ,0 0, % Αµπελόκαµπος,ο ,5 0,0 60,5 56,2 0, ,0 0, % Αρχαία Ήλιδα,η (τ.ήλις,η) ,2 0,0 11,2 10,4 0, ,0 0, % Αυγείον,το ,9 0,0 24,9 23,2 0, ,0 0, % Γεράκιον,το ,2 0,0 23,2 21,6 0, ,0 0, % Ανάληψις,η 133 8,5 0,0 8,5 7,9 0, ,0 0, % άφνη,η 528 0,0 0,0 25,0 25,0 23,3 0, ,0 0, % Καλαθάς,ο 57 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, % 0 αφνιώτισσα,η 459 0,0 0,0 18,1 18,1 16,8 0, ,0 0, % ουναίικα,τα ,9 0,0 50,9 47,3 0, ,0 0, % Αγία Μαρίνα,η 3 0,0 0,0 31,4 31,4 29,2 0, ,0 0, % ανικά,τα 114 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, % 0 Κάτω Κερτεζαίικα,τα 3 9,9 0,0 9,9 9,2 0, ,0 0, % Καλύβια,τα 365 9,6 0,0 9,6 8,9 0, ,0 0, % Καρδαµάς,ο ,3 0,0 71,3 66,3 0, ,0 0, % Πετρούλαι,αι 99 22,9 0,0 22,9 21,3 0, ,0 0, % Κέντρον,το 481 0,0 0,0 17,7 17,7 16,5 0, ,0 0, % Κεραµιδιά,η 543 0,0 0,0 25,0 25,0 23,3 0, ,0 0, % Κρυόνερον,το ,1 0,0 15,1 14,0 0, ,0 0, % Περιστέριον,το ,0 0,0 15,0 13,9 0, ,0 0, % Αστεραίικα,τα 55 20,1 0,0 20,1 18,7 0, ,0 0, % Παλαιολάνθη,η 33 0,0 0,0 5,0 5,0 4,7 0, ,0 0, % Ροβιάτα,η ,4 0,0 26,4 24,6 0, ,0 0, % Κασιδιάρης,ο 41 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, % 0 Παραλία,η 27 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, % 0 Ρωµέικα,τα 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, % 0 Σαβάλια,τα ,5 0,0 106,5 99,1 0, ,0 0, % Σώστιον,το ,4 0,0 17,4 16,2 0, ,0 0, % Χαβάριον,το ,0 42,5 42,5 39,5 0, ,0 0, % Άγιος Γεώργιος,ο 86 22,5 0,0 22,5 20,9 0, ,0 0, % Πέρα Χαβάρι,το 94 16,1 0,0 16,1 15,0 0, ,0 0, % ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (κατ/ηα) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 2030 ΙΣΟΓΥΓΙΟ ΚΧ+ΚΦ ΧΩΡΙΣ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΙΚΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 11

12 ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.4. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο..) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 2030 ΕΞΟΧΙΚΕΣ Η ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΚΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (2001) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 2030 ΙΣΟΖΥΓΙΟ Α ΚΑΙ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΣΟΓΥΓΙΟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)..Αµαλιάδος ,2% Αγίου ηµητρίου ,0% Αγίου Ηλία Πηνηίων 490 4,9% Αµπελοκάµπου ,7% Αρχαίας Ήλιδας (τ...ήλιδος) 418 3,4% Αυγείου ,0% Γερακίου ,6% άφνης ,2% αφνιωτίσσης ,3% ουναίικων ,4% Καλυβίων Ήλιδος ,9% Καρδαµά ,1% Κέντρου 571 4,3% Κεραµιδιάς ,7% Κρυονέρου ,5% Περιστερίου ,4% Ροβιάτας ,0% Σαβαλίων ,5% Σωστίου ,9% Χαβαρίου ,8% ,5% ΠΗΓΗ: ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.5. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 2030 ΙΣΟΖΥΓΙΟ Α ΚΑΙ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 2030 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΣΟΓΥΓΙΟ ΟΕ ΟΕ ΟΕ ΟΕ ΟΕ ΠΗΓΗ: ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκρίνοντας του πίνακες Π.1.3. και τον Π.3.3. προκύπτει ότι η συνολική χωρητικότητα των οικιστικών υποδοχέων αυξήθηκε και πλέον σε επίπεδο Οικιστικών Ενοτήτων το ισοζύγιο για τον προγραµµατικό πληθυσµό είναι θετικό. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 12

13 Π.3.3 Θεσµικό Πλαίσιο Περιοχές Παραγωγικών ραστηριοτήτων Στο ήµο Αµαλιάδας χωροθετούνται 4 περιοχές οργανωµένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων. - Η περιοχή Π Τ που αντιστοιχεί στην περιοχή Α1 «Τουρισµός Αναψυχή» της ΖΟΕ όπως έχει τροποποιηθεί στο κεφ.π2. - Η περιοχή Π Α που αντιστοιχεί στην περιοχή 2 «Είσοδος Αµαλιάδας» της ΖΟΕ µειωµένη κατά το τµήµα, ανατολικά της ζώνης, που περιλαµβάνεται στην επέκταση του ΓΠΣ και όπως έχει τροποποιηθεί στο κεφ. Π2. - Η περιοχή Π Β1 ανατολικά της Αµαλιάδας ζώνη βιοµηχανία - βιοτεχνίας - χονδρεµπορίου χαµηλής όχλησης. - η περιοχή Π Β2 κατά µήκος του δυτικού άξονα µεταξύ των κόµβων Αµαλιάδας και Πύργου ζώνη βιοµηχανίας - βιοτεχνίας - χονδρεµπορίου. Π Χρήσεις Γης Για τις περιοχές Π Τ και Π Α, οι χρήσεις γης που προτείνονται βασίζονται στις ισχύουσες από το διάταγµα της ΖΟΕ (βλ. Πίνακα Π.3.6). Οι χρήσεις «Μη οχλούσα βιοµηχανία - βιοτεχνία» του άρθρου 5 και «χονδρεµπορίου» του άρθρου 7 του Π , προτείνονται για τη ζώνη Π Β2 ενώ για τη ζώνη Π Β1 προτείνονται οι ίδιες χρήσεις µε αποκλεισµό των δραστηριοτήτων µέσης και υψηλής όχλησης (βλ. Πίνακα Π.3.6). Π Όροι όµησης Στις προς πολεοδόµηση περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων καθορίζεται ΜΣ = 1,2 για τις χρήσεις του άρθρου 7 (χονδρεµπόριο), ΜΣ = 1,6 για τις χρήσεις του άρθρου 5 και (µη οχλούσα βιοµηχανία βιοτεχνία) και ΜΣ = 0,6 για τουριστικές δραστηριότητες. Οι συντελεστές αυτοί είναι οι µέγιστοι επιτρεπόµενοι για τις χρήσεις αυτές κατά το άρθρο 18 παρ.1 «Ανώτατα Όρια Συντελεστή όµησης» του Ν. 2508/97 και προτείνονται ως πολεοδοµικό κίνητρο για την προσέλκυση επιχειρήσεων. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 13

14 ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.6 ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Α Είσοδος Αµαλιάδας Κατοικία Τουριστικές εγκαταστάσεις κατηγορίας ΑΑ, Α και Β (µε εξαίρεση τις οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις) Ταβέρνες, εστιατόρια, αναψυκτήρια Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας Εµπορικά καταστήµατα, υπεραγορές, εκθεσιακά κέντρα Γεωργικές αποθήκες Yδατοδεξαµενές κατασκευαζόµενες επί του εδάφους, φρέατα, αντλιοστάσια Θερµοκήπια Κτίρια κοινής ωφέλειας Γραφεία Τράπεζες Κοινωφελείς Οργανισµοί ιοίκηση Κέντρα διασκέδασης αναψυχής Χώροι συνάθροισης κοινού Πολιτιστικά κτήρια και εν γένει Πολιτιστικές εγκαταστάσεις Κτήρια εκπαίδευσης Θρησκευτικοί χώροι Κτήρια γήπεδα στάθµευσης Aθλητικές εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Μέσων µαζικών µεταφορών. Εγκαταστάσεις χονδρικού εµπορίου Κτήρια γήπεδα αποθήκευσης Πρατήρια βενζίνης - υγραερίου (Σ.Σ. Επιτρέπονται χρήσεις των άρθρων 4 και 7, του Π / ΦΕΚ166, εξαιρούνται τα Επαγγελµατικά Εργαστήρια, Πρατήρια Βενζίνης και σύµφωνα µε την ισχύουσα ΖΟΕ) Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 14

15 ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.6 (συνεχ.) Τ Τουρισµός- Αναψυχή Κατοικία Τουριστικές εγκαταστάσεις κατηγορίας ΑΑ, Α και Β Αναψυκτήρια, εστιατόρια, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης Αθλητικές εγκαταστάσεις Εµπορικά καταστήµατα (εκτός πολυκαταστήµατα και υπεραγορές) Χώροι συνάθροισης κοινού και πολιτιστικές λειτουργίες Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας Θερµοκήπια Θρησκευτικού Χώροι Κτήρια Γήπεδα στάθµευσης Συνεδριακά Κέντρα Ελικοδρόµια Γεωργικές αποθήκες οριζοντίου τύπου, δεξαµενές Αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαµενές επί του εδάφους, φρέατα ιαµορφώσεις πλαζ, παιδότοποι, εγκαταστάσεις άθλησης Κτίρια κοινής ωφέλειας (Σ.Σ. Άρθρο 8 του Π ΦΕΚ166 εξαιρούνται καζίνο, γήπεδα γκόλφ, εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων εµπορικά κέντρα, τουριστικοί λιµένες, εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφορών, πρατήρια Βενζίνης, κτήρια γήπεδα στάθµευσης και σύµφωνα µε την ισχύουσα ΖΟΕ). Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 15

16 ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.6 (συνεχ.) Β1 Βιοµηχανία - Βιοτεχνία Α 1. Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις χαµηλής όχλησης. 2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαµηλής όχλησης. 3. Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης. 4. Κτίρια γήπεδα αποθήκευσης. 5. Κτίρια γήπεδα στάθµευσης. 6. Πρατήρια βενζίνης υγραερίου. 7. Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας. 8. Γραφεία. 9. Εστιατόρια. 10. Αναψυκτήρια. 11. Χώροι συνάθροισης κοινού. 12. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας. 13. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 14. Εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων-εκθεσιακά κέντρα 15. Εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφορών. 16. Εγκαταστάσεις χονδρικού εµπορίου Οι πιο πάνω υπ' αριθ. 9 έως 15 χρήσεις επιτρέπονται µόνο µε την προϋπόθεση ότι αποτελούν τµήµα των βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζοµένων σ' αυτές. Άρθρο 5 και 7 του Π ΦΕΚ166 & Π /`90 ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση εξαιρείται η µέση όχληση. Β2 Βιοµηχανία - Βιοτεχνία 1. Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις χαµηλής και µέσης όχλησης. 2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαµηλής και µέσης όχλησης. 3. Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής και µέσης όχλησης. 4. Κτίρια γήπεδα αποθήκευσης. 5. Κτίρια γήπεδα στάθµευσης. 6. Πρατήρια βενζίνης υγραερίου. 7. Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας. 8. Γραφεία. 9. Εστιατόρια. 10. Αναψυκτήρια. 11. Χώροι συνάθροισης κοινού. 12. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας. 13. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 14. "Εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων-εκθεσιακά κέντρα" 15. Εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφορών. 16. Εγκαταστάσεις χονδρικού εµπορίου Οι πιο πάνω υπ' αριθ. 9 έως 15 χρήσεις επιτρέπονται µόνο µε την προϋπόθεση ότι αποτελούν τµήµα των βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζοµένων σ' αυτές. Άρθρο 5 και 7 του Π ΦΕΚ166 & Π /`90 ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση. ΠΗΓΗ: ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 16

17 Π.3.4 Ζώνες Κινήτρων και εν γένει Πολεοδοµικών Μηχανισµών Στο κεντρικό τµήµα της Αµαλιάδας σύµφωνα µε την ανάλυση παρατηρήθηκαν τουλάχιστον τα παρακάτω προβλήµατα: Συγκρούσεις χρήσεων γης. Έλλειψη προστασίας και ανάδειξης των ιστορικών αρχαιολογικών και πολιτισµικών στοιχείων και δραστηριοτήτων της περιοχής. Εντεινόµενη υποβάθµιση της αισθητικής και εν γένει της ποιότητας του δοµηµένου περιβάλλοντος της περιοχής και των φυσικών στοιχείων. Τα παραπάνω αποτελούν και κατηγορίες προβληµάτων για να χαρακτηριστεί η κεντρική περιοχή ως περιοχή ανάπλασης βάσει του άρθρου 8 του Ν. 2508/97. Οι ζώνες του ισχύοντος ΓΠΣ προτείνεται να διατηρηθούν. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 17

18 Π.3.5 ίκτυα Αστικής Υποδοµής Σχέδιο Π.3.1-α, ΑΜΑΛΙΑ Α, Γενικές Αστικές Υποδοµές, κλ. 1: Οι προτάσεις του ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ Αµαλιάδας σχετικά µε το οδικό δίκτυο, τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων, τη διαχείριση απορριµµάτων, και τα δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών για το ήµο Αµαλιάδας, έχουν ήδη παρουσιασθεί στο κεφ. Π.2.10 «Βασικά ίκτυα Υποδοµής». Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην προτεινόµενη κυκλοφοριακή οργάνωση της Αµαλιάδας. Π Κυκλοφοριακή Οργάνωση Στα πλαίσια του ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ δίδονται κατευθύνσεις για την κυκλοφοριακή οργάνωση της Αµαλιάδας στη βάση ενός ιεραρχηµένου οδικού δικτύου, µε τις εξής διαβαθµίσεις: Περιφερειακή Οδός Κύριο Οδικό ίκτυο ευτερεύον Οδικό ίκτυο Λοιπό Οδικό ίκτυο Πεζόδροµοι / Ποδηλατόδροµοι α. Περιφερειακή Οδός - Κύριο Οδικό ίκτυο Η Περιφερειακή Οδός περιβάλλει το οικιστικό συγκρότηµα της Αµαλιάδας. Παρέχει µια ελκυστική εναλλακτική λύση για την ταχεία µετακίνηση µεταξύ αποµακρυσµένων περιοχών της πόλης. Εξυπηρετεί τις υπερτοπικής σηµασίας χρήσεις, όπως το Αθλητικό Κέντρο Αµαλιάδας και εγκαταστάσεις ΤΕΙ. Επιπλέον, περιορίζει την διαµπερή κυκλοφορία εντός της πόλης, αφού το σηµερινό ακτινικό σύστηµα θα αντικατασταθεί. β. ευτερεύον Οδικό ίκτυο Οι οδοί που κατηγοριοποιούνται στο ΚΟ εκτός από την περιφερειακή οδό έχουν ως ρόλο την εξυπηρέτηση των µετακινήσεων µεγάλου µήκους µέσα στην πόλη µε ικανοποιητικές ταχύτητες. Το ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ προτείνει οδικές αρτηρίες, ώστε αυτές: α. Να βρίσκονται στα όρια των Πολεοδοµικών Ενοτήτων και να µη τις διχοτοµούν. Το ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ λοιπόν υιοθετεί την ισχύουσα κατεύθυνση του ισχύοντος ΓΠΣ. β. Να διέρχονται εκτός της κεντρικής περιοχής της πόλης, ώστε να διευκολυνθεί το πρόγραµµα κυκλοφοριακής αναβάθµισης του κέντρου και ανάπλασης της κεντρικής πλατείας που αποτελεί βασικό προγραµµατικό στόχο του ήµου (δεύτερος εσωτερικός δακτύλιος). γ. Να διέρχονται εκτός των τοπικών κέντρων. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 18

19 γ. Συλλεκτήριες Οδοί Η κατηγορία αυτή έχει ως ρόλο να κατανέµει τις µετακινήσεις από το ΚΟ προς τις πολεοδοµικές ενότητες και αντίστροφα, και να συλλέγει τις µετακινήσεις από τις τοπικές οδούς και να τις διοχετεύει στο σύστηµα του ΚΟ. δ. Τοπικές Οδοί Οι υπόλοιπες οδοί λειτουργούν ως τοπικές οδοί, µε κύριο ρόλο την εξυπηρέτηση των περιοχών κατοικίας. ε. Πεζόδροµοι ρόµοι Ήπιας Κυκλοφορίας Για την κυκλοφορία των πεζών έχει διαµορφωθεί ο κεντρικός πεζόδροµος µήκους 280 µέτρων, ο οποίος ξεκινά από την Πλατεία Αγ. Αθανασίου και καταλήγει στο σταθµό του ΟΣΕ. Εκτός από τον κεντρικό πεζόδροµο, έχουν πεζοδροµηθεί οι οδοί: Παλαιολόγου (τµήµα 90µέτρων από την οδό Φιλικής Εταιρείας προς Βορρά), Καραϊσκάκη (από Πύρωνος µέχρι Καλαβρύτων) Ιφίτου, Κ. Παλαµά, Ανώνυµη οδός στο Ο.Τ. του ηµαρχείου, και οι εσωτερικές οδοί στα τρία συνεχόµενα Ο.Τ. µεταξύ των οδών αλιάνη, Φραγκαβίλας, Αθ. ιάκου και Κυνουρίας. Ωστόσο οι παραπάνω πεζόδροµοι είναι διάσπαρτοι και δεν αποτελούν ένα συνεχές δίκτυο πεζοδρόµων. Η παρούσα µελέτη υιοθετεί την κατεύθυνση του ισχύοντος ΓΠΣ Αµαλιάδας και προτείνει τη δηµιουργία πλέγµατος πεζοδρόµων στο κέντρο της πόλης και κατά µήκος της ζώνης πρασίνου παρά το Σοχιά. Το δίκτυο πεζοδρόµων θα καθοριστεί µετά από ειδική µελέτη (κυκλοφοριακή) και αφού ολοκληρωθεί το προτεινόµενο Κεντρικό Οδικό ίκτυο της πόλης. Η πρακτική αυτή µπορεί να συνεχισθεί και σε άλλους δρόµους της Αµαλιάδας, στοχεύοντας σε ένα ευρύτερο δίκτυο Κοινόχρηστων χώρων. ζ. Ποδηλατοδρόµοι Η Αµαλιάδα είναι µια από τις 17 πόλεις του προγράµµατος ένταξης υποδοµών ποδηλάτου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΕΜΠ, Ερευνητικό Πρόγραµµα Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για την ένταξη του ποδηλάτου στις ελληνικές πόλεις, επιστηµονικός υπεύθυνος καθηγητής Θ. Βλαστός, Αθήνα, 2003). Από το Πρόγραµµα διαπιστώνεται ότι η Αµαλιάδα διαθέτει ευνοϊκά χαρακτηριστικά για την ενσωµάτωση υποδοµών ποδηλάτου (είναι σχεδόν επίπεδη, το ρυµοτοµικό της σχέδιο σε µεγάλο µέρος του χαρακτηρίζεται από κανονικότητα και άνετη γεωµετρία, οι αποστάσεις είναι µικρές και µπορούν να καλυφθούν άνετα µε ποδήλατο, κ.λπ.). Το Πρόγραµµα προτείνει µια ιεράρχηση του οδικού δικτύου της πόλης: δηµιουργείται ένας 'δακτύλιος' που περιβάλλει και προστατεύει το κέντρο από εισόδους αυτοκινήτων τα οποία θα µπορούσαν να το παρακάµπτουν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προτείνεται ένα δίκτυο ποδηλατοδρόµων που συνδέει τα πιο σηµαντικά σηµεία της πόλης µε το κέντρο και αναδεικνύει τις πιο ενδιαφέρουσες διαδροµές. Η βασικότερη διαδροµή είναι κατά µήκος του ρέµατος Σοχιά µε αφετηρία, δυτικά, τη σιδηροδροµική γραµµή και κατάληξη, ανατολικά, στο ηµοτικό Στάδιο. Ενδιαφέρουσες διαδροµές είναι επίσης κατά µήκος της σιδηροδροµικής γραµµής από το σταθµό µέχρι το δρόµο προς τα ΤΕΙ (προέκταση της Ναυαρίνου), και η διαδροµή µε αφετηρία το Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 19

20 σιδηροδροµικό σταθµό κατά µήκος του πεζόδροµου Όθωνος Αµαλίας και της προέκτασης του 2. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου Αµαλιάδας έχει ενταχθεί το έργο «Ανάπτυξη ποδηλατόδροµου στην πόλη και σύνδεσή του µε τους αντίστοιχους στην παραλία» (βλ. κεφ. Α.5.1.3). 2 Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου έχει ενταχθεί το έργο «Ανάπτυξη ποδηλατόδροµου στην πόλη και σύνδεσή του µε τους αντίστοιχους στην παραλία» (βλ. κεφ. Α.5.1.3). Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 20

21 Π.3.6 Ασφάλεια και Προστασία Για τη θωράκιση των οικισµών σε περιπτώσεις σεισµών λαµβάνονται τα παρακάτω µέτρα: Ο έλεγχος όλων των προς πολεοδόµηση περιοχών µε βάση τα δεδοµένα γεωλογικής µελέτης καταλληλότητας. Η δηµιουργία χώρων στάθµευσης και γενικά ελεύθερων χώρων (πρασίνου, κ.λπ.) στους οικιστικούς υποδοχείς, που δύνανται σε περίπτωση σεισµού (µαζί µε το προαύλιο χώρο σχολείων και άλλους υφιστάµενους χώρους) να αποτελέσουν τόπους ασφαλούς συγκέντρωσης των κατοίκων (οι χώροι αυτοί θα προσδιοριστούν µετά από ειδική µελέτη). Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 21

22 Π.3.7 Προγραµµατικά Μεγέθη Ανάγκες σε γη Πολεοδοµικών Λειτουργιών Π.3.1, ΑΜΑΛΙΑ Α Πολεοδοµική Οργάνωση, κλ. 1:5.000 Π.3.2 έως Π.3.9, ΟΙΚΙΣΜΟΙ Γενική Πολεοδοµική Οργάνωση, κλ. 1:5.000 Στο κεφάλαιο αυτό καθορίζονται τα προγραµµατικά µεγέθη για την κάλυψη των αναγκών του ήµου Αµαλιάδος σε κοινωφελείς και κοινόχρηστες λειτουργίες και εξυπηρετήσεις. Για το σκοπό αυτό έχουν ληφθεί υπόψη: Η εκτίµηση της εξέλιξης του πληθυσµού στους οικισµούς του ήµου, µε έτος στόχο το Τα πολεοδοµικά σταθερότυπα εκπόνησης των µελετών ΓΠΣ (ΦΕΚ 285/ /2004). Η προτεινόµενη οργάνωση του οικιστικού δικτύου και η κατάταξη των οικισµών. Υπενθυµίζεται ότι προτείνεται η συγκρότηση πέντε (5) Οικιστικών Ενοτήτων (Ο.Ε.), ως εξής: ΟΕ 1, µε έδρα την Αµαλιάδα (Αµαλιάδα, Αγ. Ιωάννης, Κουρούτας, Μαραθέα, Γεράκιον, Περιστέριον, Αστεραίικα, Ανάληψις, Παλούκι, Παλαιολάνθη) ΟΕ 2, µε έδρα τον Καρδαµά (Καρδαµάς, ουναίικα, ανικά, Κάτω Κερτεζαίικα, Αγ. Μαρίνα, Πετρούλαι) ΟΕ 3, µε έδρα τα Σαβάλια (Σαβάλια, Αµπελόκαµπος, Ροβιάτα) ΟΕ 4, µε έδρα το Χαβάριον (Χαβάριον, Αγ. Ηλίας, άφνη, Αγ. Γεώργιος, Πέρα Χαβάρι, αφνιώτισσα, Κεραµιδιά, Κρυόνερο) ΟΕ 5, µε έδρα την Αρχαία Ήλιδα (Αρχαία Ήλιδα, Καλύβια, Κολοκυθάς, Αύγειον, Αγ. ηµήτριος, Κέντρο, Σώστιον) Η χωροθέτηση των πρόσθετων κοινωνικών εξυπηρετήσεων που θα προκύψουν µε τη χρήση σταθεροτύπων για τον πληθυσµό του έτους 2030, γίνεται λαµβάνοντας υπόψη ως βασικό κριτήριο τα ελάχιστα πληθυσµιακά µεγέθη, τα οποία στοιχειοθετούν την ύπαρξη βιώσιµης µονάδας κοινωνικής υποδοµής. Για το λόγο αυτό, κατά κανόνα, δεν προκρίνεται η χωροθέτηση µη βιώσιµων µονάδων σε οικισµούς, οι οποίοι δεν προβλέπεται να διαθέτουν επαρκή δηµογραφικά µεγέθη κατά το έτος 2030 (ειδικότερες λεπτοµέρειες παρατίθενται στα οικεία τµήµατα της παρούσας έκθεσης ανά είδος κοινόχρηστης και κοινωφελούς λειτουργίας). Οι πρόσθετες κοινωνικές εξυπηρετήσεις καταγράφονται στους χάρτες πολεοδοµικής οργάνωσης των οικισµών σε κλίµακα 1: Στους χάρτες αυτούς τα σύµβολα κοινωνικού εξοπλισµού που σηµειώνονται µε διακεκοµµένη γραµµή υποδηλώνουν τον πρόσθετο κοινωνικό εξοπλισµό που απαιτείται. Η εξεύρεση καταλλήλων οικοπέδων για την χωροθέτηση αυτού του πρόσθετου εξοπλισµού, αποτελεί αντικείµενο των Πολεοδοµικών Μελετών Επέκτασης - Αναθεώρησης (ή, ενδεχοµένως, τοπικών ρυµοτοµικών), που θα ακολουθήσουν το Νέο ΓΠΣ Αµαλιάδος. Στη συνέχεια της έκθεσης παρουσιάζεται η εφαρµογή των πολεοδοµικών σταθερότυπων στην Αµαλιάδα και στους οικισµούς του ήµου. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 22

23 Π Εκπαίδευση α. Προσχολική Εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία) Για την προσχολική εκπαίδευση λαµβάνεται ως σταθερότυπο ότι ο αριθµός των νηπίων αντιστοιχεί στο 2% του πληθυσµού. Βιώσιµη µονάδα είναι ένα µονοθέσιο Νηπιαγωγείο µαθητών. Στους υπολογισµούς λαµβάνεται υπόψη ο Μ.Ο. = 25 µαθητές / τάξη. Η απαιτούµενη επιφάνεια γηπέδων ανά µονοτµηµατική µονάδα Νηπιαγωγείου είναι της τάξης των 15-24τµ ανά χρήστη. εχόµαστε 20τµ/χρήστη, οπότε για 25 χρήστες απαιτείται γήπεδο της τάξης των 500τµ. (0,4 τµ/κατ). Αµαλιάδα Για τον προγραµµατικό πληθυσµό των κατοίκων εκτιµάται ότι απαιτούνται 20 µονοθέσιες µονάδες, ή, εναλλακτικά, 10 διθέσιες µονάδες (Πίνακας Π.3.7). Σήµερα υπάρχουν 14 θέσεις σε 7 διθέσιες µονάδες (1 ο, 2 ο, 3 ο, 4 ο, 5 ο, 7 ο και 8 ο Ν/Γ Αµαλιάδας). Λαµβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα υποδοµή προκύπτει ότι από πλευράς τόσο αριθµού αιθουσών και όσο και επιφάνειας γηπέδων, απαιτούνται νέες εγκαταστάσεις. Επιπροσθέτως, αν λάβουµε υπόψη τη χωροθετική κατανοµή των υφιστάµενων εγκαταστάσεων και συγκεκριµένα το κριτήριο της ακτίνας εξυπηρέτησης R = 400µ. µέσα στα όρια των Πολεοδοµικών Ενοτήτων (ΠΕ), διαπιστώνεται ότι υπάρχουν περιοχές στην πόλη που βρίσκονται µακριά από κάποιο νηπιαγωγείο (Βορειοανατολική περιοχή Αµαλιάδας, περιοχή επέκτασης). Επίσης, το 5ο και το 7ο Ν/Γ βρίσκονται σε νοικιασµένους χώρους που δε πληρούν τις προδιαγραφές. Για την αντιµετώπιση αυτών των θεµάτων προτείνεται: Η χωροθέτηση ενός µονοθέσιου Ν/Γ στη περιοχή της ΠΕ-Ι. Η µεταφορά του 5ου Ν/Γ (2θέσιου) στη ΠΕ-V, το οποίο λειτουργεί σήµερα σε οικόπεδο που υπολείπεται των αναγκών του. Η χωροθέτηση ενός µονοθέσιου Ν/Γ στη ΠΕ-ΙIΙ, καθώς παρουσιάζει έλλειψη θέσεων. Η χωροθέτηση δύο 2θέσιων Ν/Γ στην ΠΕ-VI, όπου προτείνεται η επέκταση της πόλης. Η µετεγκατάσταση του 7ου Ν/Γ σε χώρο που πληροί τις προδιαγραφές µέσα στην ίδια ΠΕ. Οικισµοί Από τον προγραµµατικό πληθυσµό των Οικιστικών Ενοτήτων για το έτος 2030 παρουσιάζονται ανάγκες για νέα Ν/Γ, στην ΟΕ-4, στην οποία ο πληθυσµός υπερβαίνει τις ανάγκες των ήδη υφιστάµενων χώρων. Προτείνεται η προσθήκη 1 θέσης Ν/Γ στο Χάβαρι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της ΟΕ, αλλά και γιατί ο πληθυσµός του Χαβαρίου ξεπερνάει τα σταθερότυπα για ένα µονοθέσιο Ν/Γ (Πίνακας Π.3.9). Η έκταση του υφιστάµενου Ν/Γ επαρκεί για να γίνει 2θέσιο. Έλεγχος επάρκειας για το σύνολο του ήµου Στο πλαίσιο του πιο πάνω προγραµµατισµού για την Αµαλιάδα και το σύνολο των οικισµών του ήµου και λαµβάνοντας υπόψη την υφιστάµενη υποδοµή (14Θ στα Ν/Γ Αµαλιάδος και Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 23

24 14Θ στους υπόλοιπους οικισµούς) µαζί µε την προγραµµατιζόµενη (6Θ στην Αµαλιάδα και 1Θ στο Χαβάρι) δηλαδή 35 θέσεις συνολικά, προκύπτει µέση αναλογία ( x 2% = 844,64) / 35 = 24,1 µαθητών ανά τάξη κατά το έτος στόχο 2030 (έναντι µαθ./τάξη των προδιαγραφών). β. Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ( ηµοτικά Σχολεία) Για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση λαµβάνεται ως σταθερότυπο ότι ανά κατοίκους (10% του πληθυσµού) αντιστοιχεί ως βιώσιµη µονάδα ένα εξαθέσιο ηµοτικό Σχολείο (δυναµικό 180 µαθητών µε 30 µαθητές ανά τάξη). Για κάθε νέα εξαθέσια µονάδα ηµοτικού Σχολείου απαιτείται επιφάνεια γηπέδων της τάξης των τ.µ. (λαµβάνοντας υπόψη ότι ανά χρήση αναλογούν 7-11 τ.µ. επιφάνεια γηπέδων και δεχόµενοι 9 τ.µ. /χρήση για 180 χρήστες) (0,9 τµ/κατ). Αµαλιάδα Για τον προγραµµατικό πληθυσµό των κατοίκων εκτιµάται ότι απαιτούνται 14 6θέσιες µονάδες µε 85 θέσεις συνολικά (Πίνακας Π.3.7). Σήµερα υπάρχουν 72 θέσεις σε έξι 12θέσια Σ (2 ο, 3 ο, 4 ο, 5 ο, 7 ο και 8 ο, Σ Αµαλιάδας) και µία 3θέσια µονάδα στο Ειδικό Σχολείο Αµαλιάδας, η οποία δε προσµετρείται. Λαµβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα υποδοµή προκύπτει ότι απαιτούνται νέες εγκαταστάσεις τόσο από πλευράς αριθµού αιθουσών όσο και επιφάνειας γηπέδων. Όσο αφορά τη χωροθετική κατανοµή, διαπιστώνεται ότι οι περισσότερες περιοχές κατοικίας βρίσκονται σε απόσταση εξυπηρέτησης µικρότερη των 800 µ. που ορίζουν τα σταθερότυπα, εκτός από τη νέα ΠΕ-VI η οποία δεν διαθέτει υποδοµή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Στοχεύοντας στη βελτίωση της τήρησης των προτύπων και για το χρονικό στόχο 2031 προτείνεται να εξετασθεί η δυνατότητα κατασκευής καινούριας 12θέσιας µονάδας Σ ή δύο 6θέσιων µονάδων στην ΠΕ-VI. Η ανάγκη της ΠΕ-V καλύπτεται από τις γύρω ΠΕ. Οικισµοί Από τον προγραµµατικό πληθυσµό των Οικιστικών Ενοτήτων για το έτος 2030, δεν παρουσιάζεται ανάγκη για καινούργια µονάδα Σ στις ΟΕ, δεδοµένου ότι το προγραµµατικό πληθυσµιακό µέγεθος τους καλύπτεται από τις ήδη υφιστάµενες εγκαταστάσεις (Πίνακας Π.3.9). Για τη κάλυψη µικρών επιµέρους αναγκών, θα µπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα προσθήκης θέσεων σε υπάρχοντα Σ των.. Οι υφιστάµενες µονάδες Σ στις ΟΕ, προτείνεται να συνεχίσουν να λειτουργούν ως έχουν, έστω και αν τα σχετικά προγραµµατικά µεγέθη του πληθυσµού δε δικαιολογούν κάτι τέτοιο. Έλεγχος επάρκειας για το σύνολο του ήµου Στο πλαίσιο του πιο πάνω προγραµµατισµού για την Αµαλιάδα και το σύνολο των οικισµών του ήµου και λαµβάνοντας υπόψη την υφιστάµενη υποδοµή (72Θ στα Σ Αµαλιάδας και 47Θ στους υπόλοιπους οικισµούς) µαζί µε την προγραµµατιζόµενη (12Θ σε νέο /Σ Αµαλιάδος και 10Θ στους υπόλοιπους οικισµούς), δηλαδή 143 θέσεις συνολικά, προκύπτει µέση αναλογία ( x 10% = 4.223,2) / 142 = 29,74 µαθητών ανά τάξη κατά το έτος στόχο 2031 (έναντι 30 µαθ./τάξη των προδιαγραφών). Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 24

25 ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ / ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2031(***) ΕΚΤΑΣΗ (στρ) (*) ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.7. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ / ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΑΜΑΛΙΑ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΗ (στρ) ΗΜΟΤΙΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΗ 0,4 τµ/κατ. (στρ.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΜΟΝΑ- ΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 2031 ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΗ 0,9 τµ/κατ. (στρ.) ΗΜΟΤΙΚΑ ΜΟΝΑ- ΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΗ (στρ) (*) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΗ (στρ) ΗΜΟΤΙΚΑ ΘΕΣΕΙΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Αµαλιάδα (ΠΕ 1-6) , , , , ΠΕ , , , , ΠΕ , , , ,2 0 6 ΠΕ , , , , ΠΕ , , , ,1 2 6 ΠΕ , , , , ΠΕ , , , , ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.8. ΓΥΜΝΑΣΙΑ / ΛΥΚΕΙΑ - ΑΜΑΛΙΑ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΑΝΑΓΚΕΣ 2031 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ / ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2031(***) ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (στρ) (**) ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΗ (στρ) ΛΥΚΕΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΗ 0,45 τµ/κατ. (στρ.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΜΟΝΑ- ΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΗ 0,36 τµ/κατ. (στρ.) ΛΥΚΕΙΑ ΜΟΝΑ- ΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΗ (στρ) (**) ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΗ (στρ) ΛΥΚΕΙΑ ΘΕΣΕΙΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Αµαλιάδα (ΠΕ 1-6) , , , ,6 7-1 ΠΕ , , , ,1 8 8 ΠΕ , , , , ΠΕ , , , , ΠΕ , , , , ΠΕ , , , , ΠΕ , , , , Παρατηρήσεις (*) Στην Αµαλιάδα, στην έκταση των Νηπιαγωγείων, προσµετράτε και η έκταση των ηµοτικών, λόγω των συστεγάσεων. (**) Στην Αµαλιάδα, στην έκταση των Γυµνασίων, προσµετράτε και η έκταση των Λυκείων, λόγω των συστεγάσεων. (***) Ο προγραµµατικός πληθυσµός 2031 έχει προκύψει ως εξής: * 91,17% = Πληθυσµός Αµαλιάδος 2001 (ΕΣΥΕ) όπου: Πληθυσµός Αµαλιάδος 2001 (ΕΣΥΕ) (91% του..) Προγραµµατικός Πληθυσµός.. Αµαλιάδος 2030 Στην υφιστάµενη υποδοµή δεν συνυπολογίζονται οι προγραµµατιζόµενες υποδοµές από τα ρυµοτοµικά σχέδια. ΠΗΓΗ : ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π3 σελ. 25

26 Παρατηρήσεις (1) ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.9. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ / ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ / ΟΙΚΙΣΜΟΙ Αµαλιάδα (ΠΕ 1-6) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΛΗΘ. ΠΛΗΘ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΑ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (2) (3) (4) (5) βλέπε Πίνακες Π.3.4 και Π.3.5 Αγ. Ιωάννης 381 Ν/Γ µε έκταση 800τ.µ. Κουρούτας Μαραθέα ΟΕ-1 Γεράκιον θέσιο ηµοτικό και Ν/Γ µε έκταση 2750τ.µ. Περιστέριον 506 3θέσιο ηµοτικό και Ν/Γ µε έκταση 1630 τ.µ. Αστεραίικα 62 - Ανάληψις Παλούκι Παλαιολάνθη 37 - Καρδαµάς θέσιο ηµοτικό και Ν/Γ µε έκταση 4400τ.µ. 3θέσιο ηµοτικό και Ν/Γ µε έκταση ουναίικα τ.µ. ΟΕ ανικά Κάτω Κερτεζαίικα 4 - Αγ. Μαρίνα 4 - Πετρούλαι Σαβάλια θέσιο ηµοτικό και 2θέσιο Ν/Γ µε έκταση 4400τ.µ. ΟΕ θέσιο ηµοτικό και Ν/Γ µε έκταση Αµπελόκαµπος τ.µ. Ροβιάτα 379 Χώρος εκπαίδευσης 2300τ.µ. Χαβάριον θέσιο ηµοτικό και Ν/Γ µε έκταση 4900τ.µ. Αγ. Ηλίας 490 Χώρος εκπαίδευσης (εκτός σχεδίουδεν λειτουργεί) 1270τ.µ. άφνη 591 Μονοθέσιο ηµοτικό µε έκταση 2000 τ.µ. Αγ. Γεώργιος ΟΕ-4 Πέρα Χαβάρι αφνιώτισσα 545 Μονοθέσιο ηµοτικό και Ν/Γ µε έκταση 1600 τ.µ. Κεραµιδιά 608 2θέσιο ηµοτικό (Παλαιό ηµοτικό Κεραµιδιάς*) και Ν/Γ µε έκταση 3250τ.µ. Κρυόνερο 412 Χώρος εκπαίδευσης (δεν λειτουργεί) 1295τ.µ. Αρχαία Ήλιδα 418 3θέσιο ηµοτικό και Ν/Γ µε έκταση 1600τ.µ. Κολοκυθάς Καλύβια Χώρος εκπαίδευσης (δεν λειτουργεί) Αύγειον τ.µ. ΟΕ θέσιο ηµοτικό µε έκταση Αγ. ηµήτριος 514 τ.µ. Κέντρο 571 6θέσιο ηµοτικό και Ν/Γ µε έκταση 3100τ.µ. Σώστιον 495 2θέσιο ηµοτικό και Ν/Γ µε έκταση 6150τ.µ. Α : εν προτείνεται καµία µονάδα εκπαίδευσης, διότι ο πληθυσµός της Ο.Ε. είναι κατά πολύ µικρότερος του απαιτούµενου για µια βιώσιµη µονάδα, ήτοι : Νηπιαγωγείο : κ. -- ηµοτικό : κ. -- Γυµνάσιο : κ. -- Λύκειο : κ. Β : Παραµένουν οι υφιστάµενες µονάδες. Γ : Προτείνεται νέο Ν/Γ (*) Κεραµιδιά: Το παλαιό ηµοτικό, σε γήπεδο έκτασης τ.µ., προορίζεται για πολιτιστική χρήση. (**) Ο πληθυσµός των οικισµών Καλαθάς, Παναγία, Τσαχλέικα, Τσιχλέικα, Κασιδιάρης, Παραλία και Ρωµέικα είναι πολύ χαµηλός και προσµετράτε στους γειτονικούς οικισµούς. Στην υφιστάµενη υποδοµή δεν συνυπολογίζονται οι προγραµµατιζόµενες υποδοµές από τα ρυµοτοµικά σχέδια. ΠΗΓΗ : ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ Β Β Β Γ Β Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 26

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/6-3-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. Αριθ. ΟΙΚ. 3761 ΦΕΚ Δ 557/5-6-2003 "Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 169

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ ): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9

ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ ): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9 ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ 166 1987): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Αρθρο 0 Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9 Π.Δ. 23.2/6.3.1987 "Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ / ΓΠΣ

Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ / ΓΠΣ Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ / ΓΠΣ Π.4.1 Ίδρυση Φορέα Εφαρµογής Π.4.1.1 Νοµικό Πλαίσιο Ρόλος και Αρµοδιότητες Ο Ν. 2508/1997 προσδιορίζει στο άρθρο 6 τα όργανα εφαρµογής των Γενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. Οκτώβρης 2008

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. Οκτώβρης 2008 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Οκτώβρης 2008 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Ο στρατηγικός σχεδιασμός της πόλης επιτυγχάνεται μέσα από το Γ.Π.Σ. Σε βάθος χρόνου οριοθέτηση των οχλουσών δραστηριοτήτων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 2 1. Γενικές αρχές.... 3 2. Γενική αντιστοίχηση χρήσεων γης στις Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης (ΠΟΑ).... 3 3. Αντιστοίχηση χρήσεων γης ανά οικισµό.... 5 3.1. Νέα Αγχίαλος (Π.Ε.1-3)...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακή κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία «Προσεγγίσεις του εφαρµοσµένου αστικού σχεδιασµού στην Ελλάδα» Υπεύθυνοι µαθήµατος: Κ. Σερράος, Ε. Κλαµπατσέα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Αρσένης Ρίγγας Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) αποτελεί ένα κατευθυντήριο σχέδιο που σκοπό έχει

Διαβάστε περισσότερα

.2.1. / (Ha) 81-01 (%) (1) (2) (3) (4) (5) 74,3 72,4 52,1 91,8 58,6 71,3 106,5 42,5 11,2

.2.1. / (Ha) 81-01 (%) (1) (2) (3) (4) (5) 74,3 72,4 52,1 91,8 58,6 71,3 106,5 42,5 11,2 Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ Σχέδιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ κλ. 1:25.000 Π.2.1 Γενικές Αρχές Βασικοί Στόχοι Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 1. Γενικά Υφιστάµενη κατάσταση Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού διαχρονικά έχει οδηγήσει σε ένα δαιδαλώδες και ασαφές θεσµικό πλαίσιο, προκαλώντας προβλήµατα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Νέα Φιλαδέλφεια 7/12/2011 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΤΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε σχέση με την πρόταση του μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αταλάντη 8-11-2016 Αρ. πρωτ: 13945 Αριθµός Μελέτης: 1/2016 Κ.Α.: 30-6112.0012 30-6112.0009 ΜΕΛΕΤΗ: «Πολεοδοµική µελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Αταλάντης στην Π.Ε. 1 σύµφωνα µε το εγκεκριµένο ΓΠΣ Απ. 5047/222905

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΗΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΗΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Αναστασία Δένδια Λυδία Μπόουεν α.μ. 04107001 α.μ. 04107660 6 ο εξάμηνο Κα. Σ. Αυγερινού Κολόνια ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ Προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ

Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Π.3.1 Πρόταση Πολεοδομικής Οργάνωσης Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις του ΓΠΣ για την πολεοδομική οργάνωση του Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εικόνα 1: Η θέση της Δ.Ε. Πεύκων στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εικόνα 1: Η θέση της Δ.Ε. Πεύκων στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εικόνα 1: Η θέση της Δ.Ε. Πεύκων στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Εικόνα 2: Η θέση του Δήμου Νεάπολης - Συκεών στη Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Εικόνα 3: Ο οικισμός των Πεύκων όπου διακρίνονται το όριο της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Αµαλιάδος Η. Καραµιχάλης Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αµαλιάδος Η. Καραµιχάλης Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ Αθήνα, 20-6-2008 Αρ. Πρωτ.: 27148 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαδικασία του Χωροταξικού Σχεδιασµού, β

Η ιαδικασία του Χωροταξικού Σχεδιασµού, β Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ειδικό Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασµού Εργαστήριο επιλογής χειµερινού εξαµήνου, Πάτρα 2016 Η ιαδικασία του Χωροταξικού Σχεδιασµού, β Βασίλης Παππάς, Καθηγητής vpappas@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΘΙΜΟΥ ΕΛΕΝΑ-04107602, ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-04107601 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Σ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ολόκληρη η Τροπολογία με την Αιτιολογική της Έκθεση έχουν ως εξής:

Ολόκληρη η Τροπολογία με την Αιτιολογική της Έκθεση έχουν ως εξής: Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (πρώην ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ) Ο Υπουργός ΠΑΠΕΝ Παναγ. Λαφαζάνης και ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα Αστική πυκνότητα Άσκηση Νο 1 : Να υπολογιστεί η πυκνότητα κατοικίας σε Αστική περιοχή µε µέγεθος Οικοδοµικών τετραγώνων 150 µ Χ 200 µ., πλάτος οδών (από Οικοδοµική Γραµµή σε Ο.Γραµµή) 15µ. και συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Μ.Π. - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ε.Μ.Π. - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Άσκηση Νο 1 : Αστική πυκνότητα Να υπολογιστεί η πυκνότητα κατοικίας σε Αστική περιοχή µε µέγεθος Οικοδοµικών τετραγώνων 150 µ Χ 200 µ., πλάτος οδών (από Οικοδοµική Γραµµή σε Ο.Γραµµή) 15µ. και συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Το από 17-2-1986 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 63/Δ/18-2-1986 ) «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου γύρω από τα διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1 Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσμού. Η βελτίωση επηρεάζει την ελκυστικότητα της πόλης και αυξάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτριες: Χάιδω Μπαζάκα Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc

Εισηγήτριες: Χάιδω Μπαζάκα Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Εισηγήτριες: Χάιδω Μπαζάκα Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Θεσμικό πλαίσιο: Ν.1337/83, Ν2508/97 Οδηγίες από τον υπερκείμενο σχεδιασμό Ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET17: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET17: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη μεταβολή της βιομηχανικής και εμπορικής γης και γενικότερα γης που καταλαμβάνεται από οικονομικές δραστηριότητες στην άμεση ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET17: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET17: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη μεταβολή της βιομηχανικής και εμπορικής γης και γενικότερα γης που καταλαμβάνεται από οικονομικές δραστηριότητες στην άμεση ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας ΟΣΑΑ Ορεστιάδας 2007-2013 Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας Σκοπός Η ανάπλαση, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση στοχευμένου θύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 Κατηγορίες Χρήσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 Κατηγορίες Χρήσεων ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 Κατηγορίες Χρήσεων Οι κατηγορίες και το περιεχόμενο των χρήσεων γης που ρυθμίζονται ή επιτρέπονται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δήμος Λάρνακας Δήμος Λιβαδιών

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ.

Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 'Εχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 2 0 1 3-2014 1 Α. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δίκτυο οικισμών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ---ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΟ ΗΛΑΤΟΥ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ-- Η µεθοδολογία εκπόνησης της µελέτης-πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ

ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΑΡΙΘΜΌΣ 98728/7722/93 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΧΏΡΩΝ ΣΤΆΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΎΝ ΤΑ ΚΤΊΡΙΑ. (ΦΕΚ 167/ /2 3 93) Το ελάχιστο πλάτος των οριζοντίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3. Σελ. 1/48 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3. Σελ. 1/48 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ...1 Π.3.1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ...2 Π.3.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΙ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΧΛΗΣΕΙΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 45 12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Η ιδέα της διαµόρφωσης δικτύων πρασίνου στη Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε αρχικά κατά τον ανασχεδιασµό της πόλης από τους πολεοδόµους Ernest Hebrard και Κωνσταντίνο Κιτσίκη και

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3. Σελ. 1/43 ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛ.-ΚΥΚΛ. ΣΧ/ΣΜΟΥ & ΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3. Σελ. 1/43 ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛ.-ΚΥΚΛ. ΣΧ/ΣΜΟΥ & ΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ...1 Π.3.1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ...2 Π.3.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οδηγός ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 / ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» εκέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ 1 ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤ : Πολεοδομική μελέτη περιοχής Bοσπόρου Γνωμοδότηση ΣΧΟΠ (πράξη 222 /συνεδρία 19 η / 01. 06. 99) Α. Ο Δήμος προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα έντονα προβλήματα των αντικρουόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1. Απομονωμένο και αναξιοποίητο κέντρο 2. Αναξιοποίητοι ελεύθεροι χώροι στις γειτονιές της πόλης 3. Αναξιοποίητες περιοχές φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 181 8 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 22 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9356 πε Σημειακή - συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το παρόν ερευνητικό πρόγραµµα «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης για την Αθήνα Αττική» και µε τη συµµετοχή ενός ευρέως φάσµατος πανεπιστηµιακών δασκάλων και άλλων ερευνητών και συνεργατών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 07 9ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΟΜΑ Α 2 ΠΕΡΙΟΧΗ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: 20422 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Χωροταξικός Σχεδιασµός Νόµος 2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207Α /7-10-1999) Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

Διαβάστε περισσότερα

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης: 10 η Αριθμός Απόφασης: 3/10/17.06.2014 Σήμερα, 17 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, Βασ. Ολγας 160-162 & 25 ης Μαρτίου,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Άρης Σαπουνάκης Δρ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΣΧΕ ΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Ν.2508/1997) ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΣΧΕ ΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Ν.2508/1997) ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΣΧΕ ΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Ν.2508/1997) ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ αρχιτέκτων πολεοδόµος Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 144, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 54250 τηλ. 2310.316488, φαξ 2310.322778,

Διαβάστε περισσότερα

Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό

Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό EYNOΪΚΟΙ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Θέμα εργασίας: Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό Μάνια Μπεριάτου

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η περίπτωση της οδού Πατησίων

Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η περίπτωση της οδού Πατησίων ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7 Α - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ανιχνεύοντας την κρίση με επίκεντρο την οδό Πατησίων. Σενάρια ανασυγκρότησης του αστικού ιστού Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ NAFPLIO A. THE HISTORIC CHARACTER OF THE CITY B. PROPOSALS FOR PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THE OLD CITY - VIEW FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1

Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1 Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1 Π.4.1 Ίδρυση Φορέα Εφαρμογής Π.4.1.1 Νομικό πλαίσιο Ρόλος και αρμοδιότητες Ο Ν. 2508/1997 προσδιορίζει στο άρθρο 6 τα όργανα εφαρμογής των Γενικών Πολεοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την. Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Μ.Π. για ένα. Αθήνας Αττικής (δεκαετία 2000)

Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την. Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Μ.Π. για ένα. Αθήνας Αττικής (δεκαετία 2000) Ημερίδα Τ.Ε.Ε. / 11 Φεβρουαρίου 2010 Λουδοβίκος Κ. Βασενχόβεν Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την περιοχή του Ελαιώνα (δεκαετία του 1990)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Διενέργεια ελέγχου στατικής επάρκειας ή δελτίο δομικής τρωτότητας σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων επιβάλει η υπουργική απόφαση, που

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ

Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ Ζωή Χριστοδουλοπούλου, Project Manager 2015 - Νέο Ρεκόρ για τον Ελληνικό Τουρισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Γενική παρατήρηση Άρθρο 1 Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ & Ι Ο Ν Ι Ο Υ

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ & Ι Ο Ν Ι Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟ Κ Ε Ν ΤΡ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα ψηλά κτίρια από την οπτική της πολεοδομίας: η περίπτωση της Λεμεσού

Τα ψηλά κτίρια από την οπτική της πολεοδομίας: η περίπτωση της Λεμεσού Τα ψηλά κτίρια από την οπτική της πολεοδομίας: η περίπτωση της Λεμεσού Ιωάννης Α. Πισσούριος (PhD), Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος Λέκτορας Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΨΗΛΑ ΚΤΗΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 1 Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΘΑΝΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NEO ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

NEO ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: NEO ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Πάνος Σταθακόπουλος Πρόεδρος Οργανισµού Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Πολεοδοµίας Α.Π.Θ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ Τι είναι ένα Ρυθµιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δήμο Κοζάνης η έκταση του Σιδηροδρομικού Σταθμού για 99 χρόνια

Στο Δήμο Κοζάνης η έκταση του Σιδηροδρομικού Σταθμού για 99 χρόνια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας Πλατεία Νίκης 1-2ος όροφος TK-50100 Τηλ. (Εσωτερικό) : +30 2461 3 50305 E-mail: mme@kozanh.gr Προς ενημέρωση συντακτών Κοζάνη, 4 Μαΐου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-366/04 (ΦΕΚ-13/ / ) [ΙΣΧΥΕΙ από ] (ΦΕΚ-13/ /04) Τροποποίηση γενικού πολεοδοµικού σχεδίου (ΓΠΣ) του ήµου Αχαρνών (Νοµού Αττικής)

Αποφ-366/04 (ΦΕΚ-13/ / ) [ΙΣΧΥΕΙ από ] (ΦΕΚ-13/ /04) Τροποποίηση γενικού πολεοδοµικού σχεδίου (ΓΠΣ) του ήµου Αχαρνών (Νοµού Αττικής) Αποφ-366/04 (ΦΕΚ-13/ /19-1-04) [ΙΣΧΥΕΙ από 19-1-04] (ΦΕΚ-13/ /04) Τροποποίηση γενικού πολεοδοµικού σχεδίου (ΓΠΣ) του ήµου Αχαρνών (Νοµού Αττικής) Η Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων

Διαβάστε περισσότερα

x40 cm 10x20 cm - -

x40 cm 10x20 cm - - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΕΜΠ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ: ονοµασία ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Παραποµπή στο Σχέδιο Αριθ. 02 αριθµός Καρτέλας ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Επιστημονικός υπεύθυνος: καθ. Χ. Κοκκώσης Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.2.1. : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.2.1. : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.2.1. : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ Χρήσες 1.1. ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΩΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική. Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική. Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός Νοµοθετικές Ρυθµίσεις Ν.947/79 Ν.1337/83 οριοθέτηση του αστικού ιστού µε παράλληλη ένταξη πυκνοδοµηµένων περιοχών αυθαιρέτων σε Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

- κα Χριζηίνη Σπανοσδάκη - Διεσθ/ζα Σύμβοσλος - Οte Estate

- κα Χριζηίνη Σπανοσδάκη - Διεσθ/ζα Σύμβοσλος - Οte Estate Πρόταση από τον: Πολιτιστικό Σύλλογο Αγριλιάς Αγριλιά Λαμίας Αρ. πρωτ.: 112/30-3-2016 Προς: COSMOTE (OTE) - κα Χριζηίνη Σπανοσδάκη - Διεσθ/ζα Σύμβοσλος - Οte Estate Θέμα: Πρόταση αξιοποίησης αποθήκης COSMOTE/ΟΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7- ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 61-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα