ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ:ΈΝΑ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ:ΈΝΑ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ"

Transcript

1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ:ΈΝΑ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ Σοφοκλέους Χριστάλενα, Μοριακή Βιολόγος Η επιγενετική αναφέρεται σε αλλαγές στην έκφραση των γονιδίων, σταθερές κατά τη διάρκεια της ζωής ενός οργανισμού, που επέρχονται λόγω αλλαγών στα χρωμοσώματα, χωρίς όμως να διαφοροποιείται η αλληλουχία του DNA. Επιγενετικές αλλαγές παρατηρούνται σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης και συχνά ως αντίδραση σε περιβαλλοντικές αλλαγές, όπως η έκθεση σε τοξικές ουσίες ή το χρόνιο στρες. Επιγενετικοί μηχανισμοί γονιδιακής ρύθμισης διαμορφώνουν το επιγονιδίωμα («επιγενετικό κώδικα») και περιλαμβάνουν χημικές τροποποιήσεις όπως η μεθυλίωση DNA, η ακετυλίωση και απακετυλίωση των ιστονών καθώς και έκφραση noncoding RNAs (ncrnas/mirnas) που αλλοιώνουν την μεταγραφική διαδικασία σε ιστοειδικό ή κυτταροειδικό επίπεδο. (Εικόνα 1). Εικόνα 1. Επιγενετικές τροποποιήσεις. Οδηγούν στη διαμόρφωση της χρωματίνης σε ανοικτή δομή προσβάσιμη στους μεταγραφικούς παράγοντες (ευχρωματίνη) και κλειστή δομή μη προσβάσιμη στους μεταγραφικούς παράγοντες (ετεροχρωματίνη). Μεθυλίωση DNA Αποτελεί τον πιο καλά χαρακτηρισμένο επιγενετικό δείκτη Σχετίζεται με μεταγραφική αποσιώπηση και Είναι σημαντική για την ρύθμιση των γονιδίων, την ανάπτυξη αλλά και την καρκινογένεση

2 Η μελέτη του προτύπου μεθυλίωσης DNA περιλαμβάνει πληθώρα διαφορετικών εργαστηριακών προσεγγίσεων που βασίζονται στη: 1. Δυνατότητα επεξεργασίας του DNA με Sodium Bisulfite (δι-θειώδες νάτριο) που επάγοντας την απαμίνωση των ελέυθερων κυτοσινων σε ουρακίλες ενώ οι 5-mC παραμένουν άθικτες μετατρέπει μια επιγενετική αλλαγή σε γενετική. Οι ουρακίλες πολλαπλασιάζονται ως θυμίνες κατά την διάρκεια ενός PCR ενώ οι άθικτες 5-m κυτοσίνες παραμένουν κυτοσίνες επιτρέποντας την διαφοροδιάκριση των δύο αλληλουχιών. Συνδυάζεται με πολλαπλασιασμό PCR και ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμa αγαρόζης (Methylation Specific PCR), αλληλούχηση (direct sequencing), PCR πραγματικού χρόνου, MS-HRM (Hgh Resolution Melting Curve Analysis), τεχνολογία συνδυασμένη με μικροσυστοιχίες κ.α. 2. Χρήση περιοριστικών ενδονουκλεασών των οποίων η αλληλουχία στόχος καταργείται παρουσία μεθυλομάδων. Έτσι επιτρέπεται η δημιουργία τμημάτων DNA που είτε διαφεύγουν του πολλαπλασιασμού είτε δίνουν προϊόντα που διαφοροποιούνται με βάση το μέγεθος τους και ανιχνεύονται με μεθόδους περισσότερο ή λιγότερο αυτοματοποιημένες. Την πιο διαδεδομένη εφαρμογή αποτελεί το HUMARA τεστ (Human Androgen Receptor Assay) που επιτρέπει τη μελέτη του προτυπου μεθυλίωσης του χρωμοσωματος Χ καθώς και το Methylation Specific Multiple Ligaion Probe Analysis. Συχνά συνδυάζεται και με τεχνολογία PCR πραγματικού χρόνου και μικροσυστοιχιών 3. Δυνατότητα ανοσο-κατακρήμνισης μεθυλιωμένου DNA. Στηρίζεται στη χρήση ειδικών για 5-μεθυλκυτιδίνες αντισωμάτων και συνδυάζεται με μικροσυστοιχίες και αληλούχηση υψηλής ευκρίνειας. Μελέτη ιστονικών τροποποίησεων (Ιστονικός Κώδικας) Στηρίζεται στη χρήση αντισωμάτων ειδικών γα την αναγνώριση των διαφορετικών ιστονικών τροποποιήσεων. Η πιο ευρέως διαδεδομένη προσέγγιση περιλαμβάνει την ανοσοκατακρήμνιση της χρωματίνης (ChIP, Chromatin Immunoprecipitation) κατά την οποία πρωτεΐνες και DNA διασταυρώνονται και κατακερματίζονται για να ακολουθήσει επεξεργασία με αντισώματα ειδικά για μια τροποποίηση ή μια πρωτεΐνη πρόσδεσης στο DNA. Η πληθώρα των τεχνικών δυνατοτήτων μελέτης των επιγενετικών αλλοιώσεων οδήγησαν στην έναρξη πολλαπλών προγραμμάτων μελέτης του επιγονιδιώματος (με πρώτο το HEP, Human Epigenome Project το 2000) που επέτρεψαν τόσο το χαρακτηρισμό του

3 πολυεπίπεδου χαρακτήρα του επιγενετικού κώδικα όσο και την κατανόηση κάποιων από του μηχανισμούς που οδηγούν στην εκδήλωση νοσημάτων όπως: Α. Σύνδρομα γονιδιακής αποτύπωσης: Σύμφωνα με τη γονιδιακή αποτύπωση η οποία ρυθμίζεται από τα κέντρα γονιδιακής αποτύπωσης (Genomic Imprinting Center), συγκεκριμένες γενετικές θέσεις υπόκεινται σε μεθυλίωση σύμφωνα με την γονεϊκή τους προέλευση έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μονοαλληλική έκφραση γονιδίων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα σύνδρομα Angelman, Prader Willi, Beckwith-Wiedemann και Silver-Russell. Στα νοσήματα αυτά η επιγενετική αλλοίωση αφορά την παρουσία μόνο μεθυλιωμένων ή μόνο μη μεθυλιωμένων αλληλομόρφων (αντί για ένα μεθυλιωμένο και ένα μη μεθυλιωμένο) που προκαλείταιαπο διαφόρου τύπου μοριακές βλάβες: ελλείμματα, μονογονεική δισωμία και μεταλλάξεις στο κέντρο γονιδιακής αποτύπωσης. Το αποτέλεσμα είναι η μη φυσιολογική έκφραση γονιδίων (υπερέκφραση ή αποσιώπηση). Η εργαστηριακή επιβεβαίωση περιλαμβάνει την εφαρμογή MS- PCR, MS-MLPA (εικόνα 2), ΜS-HRM σε συνδυασμό με ανάλυση θραυσμάτων για τον χαρακτηρισμό της βλάβης. Εικόνα 2. Χαρακτηριστικό πρότυπο ανάλυσης MS-MLPA σε ασθενή με σ. Silver-Russel. Η απουσία προϊόντων για την περιοχή Η19DMR1C1 είναι ενδεικτική για την αλλαγή του προτύπου μεθυλίωσης της περιοχής Β. Νεοπλασίες Καρκίνος Οι επιγενετικές αλλοιώσεις που συναντώνται σε νεοπλασίες-καρκίνους αφορούν υπέρ ή υπό μεθυλίωση υποκινητών ή και άλλων γονιδιακών περιοχών με συνέπεια τη μη φυσιολογική έκφραση γονιδίων (έκφραση ογκογονιδίων και αποσιώπηση ογκοκατασταλτικών γονιδίων). Συνήθως οφείλεται σε λάθη στη διαμόρφωση του επιγενετικού κώδικα λόγω σωματικών γενετικών μεταλλάξεων ή επιγενετικών μεταλλάξεων.

4 Γ. Φυλοσύνδετα νοσήματα με διαφοροποίηση του φαινοτύπου θήλεων-φορέων λόγω μη τυχαίας απενεργοποίησης του χρωμοσώματος Χ. Σύμφωνα με τους κλασικούς νόμους του Mendel στα φυλοσύνδετα νοσήματα παρατηρείται εκδήλωση νοσημάτων σε άρρενες ασθενείς επειδή φέρουν ένα μόνο χρωμόσωμα Χ στο οποίο εντοπίζεται η βλάβη ενώ τα θήλεα άτομα χαρακτηρίζονται ως φορείς που δεν αναμένεται να εκδηλώσουν συμπτώματα επειδή η παρουσία ενός δεύτερου χρωμοσώματος Χ λειτουργεί εξισορροπητικά. Σε περιπτώσεις όπου η φυσική διαδικασία απενεργοποίησης του ενός χρωμοσώματος Χ (θεωρία της Mary Lyon) δεν ολοκληρώνεται με τυχαίο τρόπο περιγράφονται κλινικές εκδηλώσεις ποικίλου βαθμού ακόμα και σε θήλεα άτομα. Σε φορείς φυλοσύνδετων νοσημάτων όπως η μυϊκή δυστροφία Duchenne και η αιμοροφιλία είναι δυνατό να παρατηρείται επιλεκτική αποσιώπηση του φυσιολογικού αλληλομόρφου χρωμοσώματος Χ. Σε αυτά τα περιστατικά παρατηρείται επιλεκτική αριθμητική υπεροχή των κυτττάρω (>>50% των κυττάρων) που εκφράζουν το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο και απώλεια εξισορρόπησης λόγω γενετικών ή επιγενετικών μεταλλάξεων στο μονοπάτι της διαδικασίας της απενεργοποίησης του χρωμοσώματος Χ. Η εργαστηριακή διερεύνηση περιλαμβάνει την εφαρμογή του ΗUMARA Test (Εικόνα 3) που χρησιμοποιεί την ευρύτερη περιοχή της πολυμορφικής τρινουλεοτιδικής αλληλουχίας CAG του εξωνίου 1 του υποδοχέα των ανδρογόνων η οποία υπόκειται σε μεθυλίωση και αντικατοπτρίζει το πρότυπο μεθυλίωσης των χρωοσωμάτων Χ. Εικόνα 3. Πολλαπλασιασμός της αλληλουχίας CAG και κάθετη ηλεκτροφόρηση για διαχωρισμό θραυσμάτων μετά από πέψη με ειδικά για μεθυλίωση περιοριστικά ένζυμα που έχει σαν αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των μεθυλιωμένων μόνο αλληλομόρφων. Παρουσία δύο διαφορετικών αληλομόρφων με 20 και 24 επαναλήψεις αντίστοιχα σε αναλογία 50:50, 70:30 και 99:1 Δ. Μονογονιδιακά σύνδρομα με επιπτώσεις στον επιγενετικό κώδικα Περιλαμβάνει τα σύνδρομα Rett και ATRX όπου η επιγενετική επίπτωση αφορά αλλαγές στο πρότυπο μεθυλίωσης γονιδίων, απώλεια μεταγραφικών παραγόντων πρόσδεσης σε μεθυλίωση και τροποποιήσεις ιστονών που οδηγούν σε απορύθμιση γονιδιακής έκφρασης. Τα σύνδρομα αυτά οφείλονται σε μεταλλάξεις γονιδίων που κωδικοποιούν για μεθυλοτρανσφεράσες (γονίδιο DNMT3B στο σύνδρομο ATRX), ή μεταγραφικούς παράγοντες (γονίδιο MECP2 στο σ. Rett) ή ακετυλάσες και αποακετυλάσες. Συνοπτικά στα σύνδρομα αυτά μία γενετική βλάβη έχει σαν αποτέλεσμα ως επιγενετική αλλοίωση.

5 E. Πολυπαραγοντικά xρόνια νοσήματα Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα νοσήματα: Άσθμα, αλλεργία, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Aυτισμός-ΔΑΦ, ψυχικά νοσήματα, νόσος Alzheimer, επιληψία Μεταβολικό σύνδρομο (παχυσαρκία,υπέρταση,σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2) Ρευματοειδής αρθρίτιδα, οστεοπόρωση, οστεοαρθρίτιδα Αυτοάνοσα νοσήματα (συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, Sjogren ) Καρκίνοι (προστάτη,ωοθηκών,ήπατος,κόλου ), λευχαιμίες, μυελοδυσπλασίες Kαρδιακά νοσήματα (στεφανιαία νόσος, διατατική μυοκαρδιοπάθεια,καρδιακή ανεπάρκεια) Στα νοσήματα αυτά φαίνεται ότι οι μηχανισμοί γονιδιακής απορρύθμισης ενεργοποιούνται από εξωγενείς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η μελέτη τους είναι πολυεπίπεδη τόσο γονίδια στόχους (π.χ σε υποδοχείς κορτικοστεροειδών στην περίπτωση ψυχικών νοσημάτων) όσο και σε επίπεδο αναδιάταξης της χρωματίνης (ChIp-chip, ChIp-seq, σε global DNA methylation analysis, statistics & bioinformatics). Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται από προοπτικές επιδημιολογικές μελέτες και μέτα-αναλύσεις (environment wide association studies, EWAS) ιδιαίτερα σε πληθυσμούς μονοζυγωτικών διδύμων όπου επειδή το γενετικό υπόβαθρο είναι το ίδιο επιτρέπεται η συσχέτιση με περιβαλλοντικές επιδράσεις. Το επιγενετικό προφίλ όπως διαμορφώνεται από τις αλληλεπιδράσεις γονιδιώματος και περιβαλλοντικών ερεθισμάτων είναι πιθανό να επιτρέψει την ανάπτυξη εξατομικευμένων στοχευμένων θεραπειών με την χρήση σκευασμάτων απακετυλίωσης ιστονών, απομεθυλίωσης του DNA και αναστολής των mirnas. Epigenetics, Understanding Histone & DNA modifications, New England Biolabs Epigenetics: Epigenetic Analysis, Applications &Technologies, Bio-Rad Biotechniques The International Journal for Life Science Methods, Vol55, No4 Oct 2013 p Kanherkar RR et al. (2014) Epigenetics across the human lifespan. Front. Cell Dev. Biol. 2:49. "Epigenetic Therapies and Biomarkers" Pharmaceuticals Special Issue 2013

Μοριακή βάση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος κεφαλής τραχήλου Διαγνωστικές, προγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές

Μοριακή βάση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος κεφαλής τραχήλου Διαγνωστικές, προγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Μοριακή βάση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος κεφαλής τραχήλου Διαγνωστικές, προγνωστικές και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των επιγενετικών παθογενετικών μηχανισμών στη Μυελοΐνωση

Μελέτη των επιγενετικών παθογενετικών μηχανισμών στη Μυελοΐνωση ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 2014 Μελέτη των επιγενετικών παθογενετικών μηχανισμών στη Μυελοΐνωση Κατερίνα Ζώη Εργαστήριο Αιματολογίας Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών Ανδρέας Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΠΑΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΠΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΠΑΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΠΑΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΠΑ A.A. Σπαντίδοο 1 2, Μ. Χατζηπαναγιώτου 1 2, Β. Ζουμπουρλής 1 2 1. Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ 43. Θέματα 3 ης γραπτής εργασίας

ΦΥΕ 43. Θέματα 3 ης γραπτής εργασίας ΦΥΕ 43 Θέματα 3 ης γραπτής εργασίας Θέμα 1. Ανάμεσα στα χημικά μεταλλαξιγόνα περιλαμβάνονται οι παράγοντες αλκυλίωσης και οι παράγοντες απαμίνωσης των βάσεων του DNA. Βρείτε από το διαδίκτυο και περιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑ! ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ. Β. Ζουμπουρλήςΐ

ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑ! ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ. Β. Ζουμπουρλήςΐ ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑ! ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Β. Ζουμπουρλήςΐ 1. Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα. Η Μοριακή Βιολογία και κατ' επέκταση η Μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 73 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2 2011 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 73 SUPPLEMENT NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

MicroRNAs, καρκίνος και καρκινικά βλαστοκύτταρα Από την έρευνα στη θεραπεία

MicroRNAs, καρκίνος και καρκινικά βλαστοκύτταρα Από την έρευνα στη θεραπεία Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW MicroRNAs, καρκίνος και καρκινικά βλαστοκύτταρα Από την έρευνα στη θεραπεία Τα micrornas (mirnas)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΤΗ. Εργαστήριο Iατρικής Γενετικής Πανεπιστήμιο Aθηνώνη Nοσοκομείο Παίδων «Aγία Σοφία»

ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΤΗ. Εργαστήριο Iατρικής Γενετικής Πανεπιστήμιο Aθηνώνη Nοσοκομείο Παίδων «Aγία Σοφία» Μονογονιδιακά νοσήματα ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΤΗ Επικ. Καθ. Γενετικής Εργαστήριο Iατρικής Γενετικής Πανεπιστήμιο Aθηνώνη Nοσοκομείο Παίδων «Aγία Σοφία» νόσος: συνέπεια της ποικιλομορφίας Γενετική ποικιλομορφία υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΕΛΕΝΗ ΝΤΟΥΝΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ, Ph.D. Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τεχνολογίες Λειτουργικής Γονιδιωµατικής Με την

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγή Ανθρώπινων Πολυδύναμων Βλαστικών Κυττάρων. Aναπρογραμματίζοντας τη Γονιδιακή Έκφραση Διαφοροποιημένων Κυττάρων

Επαγωγή Ανθρώπινων Πολυδύναμων Βλαστικών Κυττάρων. Aναπρογραμματίζοντας τη Γονιδιακή Έκφραση Διαφοροποιημένων Κυττάρων Επαγωγή Ανθρώπινων Πολυδύναμων Βλαστικών Κυττάρων. Aναπρογραμματίζοντας τη Γονιδιακή Έκφραση Διαφοροποιημένων Κυττάρων 97 ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Επαγωγή Ανθρώπινων Πολυδύναμων Βλαστικών Κυττάρων. Aναπρογραμματίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Γονιδιωματικής, Πρωτεομικής και Βιοτεχνολογίας Γονιδιώματα

Θέματα Γονιδιωματικής, Πρωτεομικής και Βιοτεχνολογίας Γονιδιώματα Θέματα Γονιδιωματικής, Πρωτεομικής και Βιοτεχνολογίας Γονιδιώματα Το γονιδίωμα περιλαμβάνει τόσο τα γονίδια όσο και τις μη κωδικοποιούσες ακολουθίες DNA. Ο όρος προτάθηκε το 1920 από τον καθηγητή Hans

Διαβάστε περισσότερα

Ογκογονίδια και ογκοκατασταλτικά γονίδια

Ογκογονίδια και ογκοκατασταλτικά γονίδια , Φυσικός MSc 1 Ογκογονίδια και ογκοκατασταλτικά γονίδια O καρκίνος είναι μια νόσος προκαλούμενη από ογκογονίδια, από ογκοκατασταλτικά γονίδια και από γονίδια micrοrna. Οι αλλαγές αυτές είναι συνήθως γεγονότα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Αρχικά οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα βιολογικά μακρομόρια που μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία ήταν οι πρωτεΐνες. Ποια ήταν η λογική τους;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό Με βάση ποιο πείραμα αποδείχθηκε ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό; Πότε ήρθε η οριστική επιβεβαίωση ότι το DNA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ in vivo Δρ. Γεώργιος Μαρκόπουλος, Ph.D. Βιολόγος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής και Ευάγγελος Κωλέττας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες 3 Πρόλογος 4 ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ 1. Η γενετική και ο ρόλος της στην ιατρική..1 2. Η δοµή του γενετικού υλικού.2 3. Οργάνωση του ευκαριωτικού χρωµοσώµατος...4 4. Χρωµοσώµατα....5

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινο μικροβίωμα του εντέρου O ρόλος του στην υγεία και στη νόσο

Ανθρώπινο μικροβίωμα του εντέρου O ρόλος του στην υγεία και στη νόσο REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2013, 30(3):272-288 Ανθρώπινο μικροβίωμα του εντέρου O ρόλος του στην υγεία και στη νόσο H μελέτη των μικροχλωρίδων του ανθρώπινου σώματος έχει κερδίσει και πάλι πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ

ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ Αγγελίδης Χαράλαμπος, Αν. Καθηγητής Βιολογίας, 2010. Γονιδιακή σίγηση ή αποσιώπηση είναι ένας γενικός όρος που περιγράφει επιγενετικές διαδικασίες της γονιδιακής ρύθμισης. Ο όρος γονιδιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της ΚΕΦ. 2 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της μεταγραφής; Διαφορές Αντιγραφή Μεταγραφή 1. Διατηρείται και μεταβιβάζεται η 1. Μεταβιβάζεται η γενετική

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες

Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015 Γενετική Πειραματική επιστήμη της κληρονομικότητας Προέκυψε από την ανάγκη κατανόησης της κληρονόμησης οικονομικά σημαντικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Μ Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Β Ι Ο Ϊ Α Τ Ρ Ι Κ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α

Ε Μ Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Β Ι Ο Ϊ Α Τ Ρ Ι Κ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Μ Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Β Ι Ο Ϊ Α Τ Ρ Ι Κ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α The genomic era: Past, Present and Future Βασιλόπουλος Βασίλειος (02109001) Καναβάρης Βασίλειος (02111676) Επιβλέπων καθηγητής: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Γενετικής Προδιάθεσης. Η παρούσα αναφορά ετοιμάστηκε για. SmartDNA Sample Report. Smart DNA

Αναφορά Γενετικής Προδιάθεσης. Η παρούσα αναφορά ετοιμάστηκε για. SmartDNA Sample Report. Smart DNA Η παρούσα αναφορά ετοιμάστηκε για SmartDNA Sample Report Αναφορά Γενετικής Προδιάθεσης Smart DNA Τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται σ' αυτή την αναφορά αφορούν*: : : ID Πελάτη: U09-12007 * Εάν τα παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερα δεδομένα για τη γενετική της σκλήρυνσης κατά πλάκας

Νεότερα δεδομένα για τη γενετική της σκλήρυνσης κατά πλάκας ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(2):135-150 Νεότερα δεδομένα για τη γενετική της σκλήρυνσης κατά πλάκας Στην αιτιοπαθογένεια της σκλήρυνσης κατά πλάκας (ΣΚΠ) συμβάλλουν τόσο γενετικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Proteomics and Genomics for Drug Discovery / Personalized Medicine

Proteomics and Genomics for Drug Discovery / Personalized Medicine ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 9ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Proteomics and Genomics for Drug Discovery / Personalized Medicine ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ: ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα