Αναλυτική έκθεση µε δεδοµένα σχετικά µε την επίδραση καταπονηµένων ή µη κυττάρων στην δηµιουργία βιο-υµενίου (Π3-Δ1.2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναλυτική έκθεση µε δεδοµένα σχετικά µε την επίδραση καταπονηµένων ή µη κυττάρων στην δηµιουργία βιο-υµενίου (Π3-Δ1.2)"

Transcript

1 Αναλυτική έκθεση µε δεδοµένα σχετικά µε την επίδραση καταπονηµένων ή µη κυττάρων στην δηµιουργία βιο-υµενίου (Π-Δ.) Στο περιβάλλον της βιομηχανίας, οργανικά μαζί με άλλα ανόργανα μόρια, όπως πρωτεΐνες από το γάλα και το κρέας προσροφόνται στις επιφάνειες σχηματίζοντας μία μεμβράνη (conditioning film). Η συσσώρευση των μορίων από τη μία πλευρά οδηγεί σε υψηλότερη συγκέντρωση θρεπτικών ουσιών έναντι της ρευστής φάσης και από την άλλη πλευρά μεταβάλλει τις φυσικοχημικές ιδιότητες της ίδιας της επιφάνειας, γεγονός που επηρεάζει τη μικροβιακή προσκόλληση. Επίσης, ανάλογα με τις βιομηχανικές συνθήκες και την ηλικία του υλικού μπορεί να έχει ραγίσματα με αποτέλεσμα η δομή του αυτή να προσελκύει τους μικροοργανισμούς (Wirtanen et al., 996). Τα διάφορα είδη των μικροοργανισμών που αποτελούν ένα βιο- υμένιο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και μπορεί να εμφανίσουν συνεργιστικές ή και ανταγωνιστικές συμπεριφορές, στην προσπάθεια αποίκισης μιας επιφάνειας και δημιουργίας βιο- υμενίου πάνω σε αυτήν. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφορετικών ειδών μπορεί να επηρεάζουν τόσο την ικανότητα σχηματισμού βιο- υμενίου των επιμέρους ειδών, όσο και την ανθεκτικότητά τους στις αντιμικροβιακές μεταχειρίσεις. Όταν οι συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον είναι κατάλληλες, οι μικροοργανισμοί χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό «όπλο» που διαθέτουν, δηλαδή το μεγάλο ρυθμό αύξησή τους (για ορισμένα είδη μικροοργανισμών και υπό τις βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης, μία κυτταρική διαίρεση μπορεί να λαμβάνει χώρα ακόμα και σε 0 μόνο λεπτά), έχουν τη δυνατότητα να αποικίζουν μια επιφάνεια. Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν το μεταβολισμό και κατ επέκταση τον πολλαπλασιασμό των μικροβίων είναι τα θρεπτικά συστατικά του τροφίμου ή του υποστρώματος, το νερό, η θερμοκρασία, το ph, το οξυγόνο, οι παρεμποδιστές και ο χρόνος. Οι περιβαλλοντικοί αυτοί παράγοντες, ασκούν καθοριστική επίδραση στην προσκόλληση των βακτηρίων πάνω σε μία επιφάνεια. Έχει αποδειχτεί πως η μέγιστη προσκόλληση πάνω σε επιφάνεια ανοξείδωτου χάλυβα στους 0 ο C συμβαίνει σε ph 7.0 για τη Listeria monocytogenes και σε ph για τη Y. enterocolytica (os et al., 000). Παρακάτω αναφέρεται η επίδραση μερικών παραγόντων αναλυτικότερα. Ο παράγοντας θερμοκρασία επιδρά όπως είναι γνωστό σημαντικά στην ανάπτυξη, στον πολλαπλασιασμό και στο θάνατο των μικροβιακών πληθυσμών που υπάρχουν μέσα στο βιο- υμένιο. Όλοι οι μικροοργανισμοί αναπτύσσονται σε ένα συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασιών, έξω από το οποίο ο ρυθμός μεταβολισμού καταστέλλεται και έχουμε το θάνατο των κυττάρων. Αντίστοιχα, οι μικροοργανισμοί σχηματίζουν βιο- υμένια σε συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασιών. Από μελέτες που έχουν κατά καιρούς διεξαχθεί, φαίνεται η επίδραση της θερμοκρασίας στο πάχος του βιο- υμενίου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως το πάχος του βιο- υμενίου αυξάνεται από 50 μm σε 50 μm (περίπου 70%) μέσα σε 7-8 ημέρες, με μια αύξηση της θερμοκρασίας της τάξης των 5 C, ενώ γίνεται μέγιστο μετά από μία περίοδο 7-8 ημερών (αναφορά). Αντίστοιχα, ένα ουδέτερο ph είναι ιδανικό για την ανάπτυξη των περισσότερων βιο- υμενίων, παρόλο που, μετά τη δημιουργία τους, μπορεί να επιζήσουν και σε πιο ακραίες τιμές ph. Τα συνήθη μέτρα αντιμικροβιακής προστασίας είναι αρκετά δραστικά, ώστε αν εφαρμοσθούν σωστά, το βιο- υμένιο να μην δημιουργείται. Άπαξ όμως και δημιουργηθεί, αντιμετωπίζεται πλέον πολύ δύσκολα. Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης του διαλυμένου οξυγόνου μέσα στο βιο- υμένιο, αποδεικνύει την ταχύτατη μείωση της ποσότητας του οξυγόνου που είναι διαθέσιμο στους μικροοργανισμούς καθώς προχωράμε προς το κατώτερο επίπεδο αυτής της δομής και μάλιστα έχει υπολογιστεί ότι όταν το βιο- υμένιο αποκτά 8-0 βακτηριακά κύτταρα, τότε μπορούν να

2 αναπτυχθούν αναερόβιες συνθήκες στη μεσεπιφάνεια βιο- υμένιο στερεό υλικό προσκόλλησης (αναφορά). Ένας ακόμα παράγοντας που ασκεί την δικιά του επιρροή είναι η συγκέντρωση των θρεπτικών συστατικών. Οι απόψεις των ερευνητών διίστανται όσον αφορά στη θετική ή αρνητική επίδραση που ασκεί η συγκέντρωση των θρεπτικών συστατικών στην προσκόλληση των κυττάρων. Κάποιες μελέτες απέδειξαν πως η αύξηση των θρεπτικών συστατικών συνδέεται με την αύξηση του αριθμού των κυττάρων που προσκολλώνται σε μία επιφάνεια (Cowan et al., 99). Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς έχει βρεθεί πως αρκετά χαμηλή συγκέντρωση θρεπτικών ουσιών είναι επαρκής μερικές φορές για την ανάπτυξη του βιο- υμενίου (Prakash et al., 00). Στα πλαίσια αυτού του έργου μελετήθηκε η επίδραση της θερμοκρασίας και της στέρησης θρεπτικών συστατικών στην προσκόλλησης και το σχηματισμού βιο- υμενίου πάνω σε επιφάνειες ανοξείδωτου χάλυβα και σε μικροπλακίδια πολυστυρενίου από μονοκαλλιέργειες και συγκαλλιέργειες στελεχών Salmonella enterica και Staphylococcus aureus. Συζήτηση Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα στελέχη εξετάστηκαν για τη δυνατότητα τους να προσκολλώνται πάνω σε επιφάνειες ανοξείδωτου χάλυβα (Α.Χ.). Η μικροβιακή προσκόλληση πάνω σε μια επιφάνεια είναι το πρώτο βήμα στο σχηματισμό ενός βιο- υμενίου, με τους μικροοργανισμούς που αρχικά προσκολλώνται να αποτελούν το «σύνδεσμο» μεταξύ της επιφάνειας και του «ώριμου» βιο- υμενίου. Τα αποτελέσματα της προσκόλλησης απεικονίζονται στο Γράφημα Α για τα στελέχη S. enterica και στο Γράφημα Α για τα στελέχη S. aureus. Σ αυτές τις γραφικές παραστάσεις η προσκόλληση έχει εκφραστεί σαν ποσοστό (%) των κυττάρων που προσκολλήθηκαν στην επιφάνεια (μετά από τρία ώρες επώασης στους 5 ο C) (log cfu/cm ) προς τον αρχικό πληθυσμό πλαγκτονικών κυττάρων μέσα στα οποία επωάστηκε η επιφάνεια (log cfu/ml), προκειμένου να λάβει χώρα προσκόλληση. Κάθε μπάρα αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή ± τυπική απόκλιση (οι μέσες τιμές με τουλάχιστον ένα κοινό νούμερο μεταξύ τους δεν είναι σημαντικές διαφορετικές σ επίπεδο σημαντικότητας 95%). Τα ποσοστά προσκόλλησης των 8 στελεχών S. enterica ήταν από 5.6 έως 6.%, ενώ τα τρία στελέχη S. aureus παρουσίασαν αρκετά μεγάλα ποσοστά προσκόλλησης (από 69 έως 7.6%). Ανάλυση διακύμανσης κατά έναν παράγοντα (one- way ANOVA) των αποτελεσμάτων της προσκόλλησης για κάθε βακτηριακό είδος επιβεβαίωσε πως ο αριθμός των κυττάρων που προσκολλώνται πάνω στα τεμάχια Α.Χ. επηρεάζεται σημαντικά (p < 0.05) από τον παράγοντα στέλεχος (εκτός από την περίπτωση του S. aureus, όπου ο αριθμός των υπό εξέταση στελεχών ήταν αρκετά περιορισμένος, ). Αντίστοιχα, οι αριθμοί των βιο- υμενικών κυττάρων (log cfu/cm ) που ανακτήθηκαν από τις επιφάνειες A.X. (μέσω της μεθόδου στροβιλισμού με τα σφαιρίδια), μετά από 6 ημέρες επώασης μέσα σε θρεπτικό ζωμό τρυπτόνης- σόγιας (TS) στους 5 ο C, απεικονίζονται στο Γράφημα Α (στελέχη S. enterica) και στο Γράφημα Α (στελέχη S. aureus). Ο σχηματισμός βιο- υμενίου από τα 8 στελέχη S. enterica αυτό κυμαίνονταν από.6 έως 5.6 log cfu/cm. Αξιοσημείωτα στην περίπτωση των στελεχών S. aureus, ο πληθυσμός των βιο- υμενικών κυττάρων (από.7 έως 5. log cfu/cm ) ήταν χαμηλότερος από τον πληθυσμό των κυττάρων που είχαν αρχικά προσκολληθεί πάνω στα τεμάχια Α.Χ. (log cfu/cm ). Ανάλυση διακύμανσης κατά έναν παράγοντα (one- way ANOVA) των αποτελεσμάτων του σχηματισμού βιο- υμενίων για κάθε βακτηριακό είδος επιβεβαίωσε ότι ο παράγοντας στέλεχος δε βρέθηκε να είναι σημαντικός (p > 0.05) για τα είδη των S. enterica και S. aureus.

3 Από τα παραπάνω αποτελέσματα της καλλιέργειας κάθε στελέχους που πραγματοποιήθηκε στο πρώτο μέρος των πειραμάτων, έγινε η επιλογή των τριών στελεχών που χρησιμοποιήθηκαν για τις μικτές καλλιέργειες (Πίνακας Α). Η προσκόλληση των κυττάρων και των τριών στελεχών S. enterica πραγματοποιήθηκε στους 5 και 0 ο C για το χρονικό διάστημα των τριών ωρών. Ο σχηματισμός του βιο- υμενίου μελετήθηκε στους 5 και στους 0 ο C και σε δύο θρεπτικά μέσα, TS και /0 TS. Τα αποτελέσματα της προσκόλλησης απεικονίζονται στο Γράφημα Α5. Από τα αποτελέσματα αυτά, φάνηκε ότι τα ποσοστά προσκόλλησης της μονοκαλλιέργειας των τριών στελεχών του είδους S. enterica το ποσοστό των κυττάρων που προσκολλήθηκαν στους 0 ο C ήταν μεγαλύτερο από το ποσοστό προσκόλλησης των κυττάρων στους 5 ο C. Αντίστοιχα, οι πληθυσμοί των πλαγκτονικών κυττάρων (log cfu/ml) καθώς και των βιο- υμενικών κυττάρων (log cfu/cm ) που ανακτήθηκαν από τις επιφάνειες A.X., μετά από ή/και 6 ημέρες επώασης στις δύο θερμοκρασίες επώασης (5 και 0 o C) και στις δύο συνθήκες σύνθεσης του θρεπτικού μέσου (TS, /0 αραιωμένο TS), απεικονίζονται στο Γράφημα Α6. Σε κάθε γραφική παράσταση ξεχωριστά, οι μέσες τιμές με τουλάχιστον ένα κοινό κεφαλαίο γράμμα μεταξύ τους δεν είναι σημαντικά διαφορετικές, ενώ για κάθε περίοδο επώασης ξεχωριστά ( ή 6 ημέρες), οι μέσες τιμές με τουλάχιστον ένα κοινό μικρό γράμμα μεταξύ τους δεν είναι σημαντικά διαφορετικές. Οι διαφορές όπου υπάρχουν εκφράζονται σ επίπεδο σημαντικότητας 95%. Από τη παρατήρηση των γραφημάτων, βλέπουμε πως ο πληθυσμός των πλαγκτονικών κυττάρων κυμαίνεται γενικά σε υψηλές τιμές ( cfu/ml), χωρίς όμως να παρατηρούμε ιδιαίτερες διαφορές. Τέλος, στην ποσότητα του βιο- υμενίου παρατηρήθηκαν κάποιες μικρές διαφορές. Στους 5 o C και στα δυο θρεπτικά μέσα, το ποσοστό του βιο- υμενίου την έκτη ημέρα της επώασης ήταν περισσότερο σε σύγκριση με εκείνο της δεύτερης ημέρας. Τα αποτελέσματα της έμμεσης ποσοτικοποίησης (μέσω των μετρήσεων απορρόφησης στα 575 nm) των σχηματισθέντων βιο- υμενίων πάνω στα μικροπλακίδια πολυστυρενίου για τις δύο θερμοκρασίες (5 και 0 ο C) και για τα δύο θρεπτικά μέσα (TS και /0 αραιωμένο TS) απεικονίζονται στο Γράφημα Α7 (στελέχη S. enterica), στο Γράφημα Α8 (στελέχη S. aureus). Όλα τα στελέχη S. enterica (εκτός από το στέλεχος FMCC_- 6) σχημάτισαν σημαντικά (p < 0.05) περισσότερο βιο- υμένιο όταν αυτά επωάστηκαν σε /0 αραιωμένο TS σε σχέση με το πλήρες TS, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία επώασης (5 ή 0 o C). Τα στελέχη S. aureus σχημάτισαν αρκετά χαμηλές ποσότητες βιο- υμενίου πάνω στα μικροπλακίδια πολυστυρενίου, υπό τις συγκεκριμένες πειραματικές συνθήκες. Η πολυπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης με αλληλεπιδράσεις (factorial ANOVA) των αποτελεσμάτων του σχηματισμού βιο- υμενίων για κάθε βακτηριακό είδος έδειξε ότι στην περίπτωση των στελεχών S. enterica η αλληλεπίδραση θερμοκρασίας - θρεπτικού μέσου δε βρέθηκε να είναι σημαντική (p > 0.05), ενώ στην περίπτωση των στελεχών S. aureus ο παράγοντας θρεπτικό μέσο δε βρέθηκε να είναι σημαντικός (p > 0.05). Επιπλέον μελετήθηκε η προσκόλληση και η δημιουργία βιο- υμενίων διαφόρων στελεχών S. enterica και ενός στελέχους S. aureus MRSA πάνω σε επιφάνειες ανοξείδωτου χάλυβα και πολυστυρενίου, υπό διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες, θερμοκρασίας (5 και 0 C), ph (5.5, 6.5 και 7.) και σύνθεσης θρεπτικού μέσου (Tryptic Soy roth- TS και /0 TS). Επιλέχτηκαν, in vitro πειραματικές συνθήκες που προσομοιάζουν το περιβάλλον παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων καθώς και στελέχη που έχουν απομονωθεί από διαφορετικές πηγές, όπως κλινικά στελέχη και στελέχη που έχουν απομονωθεί από τρόφιμα και βιομηχανικές επιφάνειες. Με βάση τις μεθόδους προσδιορισμού βιο- υμενίου που εφαρμόστηκαν, τα αποτελέσματα εκφράστηκαν σε log CFU/cm για την επιφάνεια A.X. και σε απορρόφηση στα 575nm για την επιφάνεια πολυστυρενίου. Διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των στελεχών παρουσίασε υψηλά ποσοστά προσκόλλησης (60-70%)

4 στην επιφάνεια του A.X., με το στέλεχος του S. aureus να προσκολλάται σε αυτήν σε ποσοστό που ξεπέρασε το 90% (Γράφημα Β). Ο πληθυσμός των βιο- υμενικών κυττάρων (log CFU/cm ) που ανακτήθηκαν από τις επιφάνειες A.X., κατά την επώαση τους για επτά ημέρες σε θρεπτικό μέσο ανάπτυξης TS (ph 6.5) στους 5 C, απεικονίζονται στο Γράφημα Β για τα στελέχη S. enterica και στο Γράφημα Β για το S. αureus (MRSA). Η πλειοψηφία των στελεχών S. enterica που μελετήθηκε σχημάτισε βιο- υμένιο στην επιφάνεια του A.X. ο πληθυσμός του οποίου ξεπέρασε τους 6 log CFU/cm μετά από παραμονή του για 96 ώρες στους 5 C. Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα της έμμεσης ποσοτικοποίησης, μέσω των μετρήσεων απορρόφησης στα 575 nm, των σχηματισθέντων βιο- υμενίων σε επιφάνειες πολυστυρενίου για τις δύο θερμοκρασίες (5 και 0 C), τις διαφορετικές τιμές ph (5.5, 6.5 και 7.) και τα διαφορετικά θρεπτικά μέσα (TS και /0 TS) απεικονίζονται στα Γραφήματα Β, Β5 και Β6 για τα στελέχη S. enterica και στο Γράφημα Β7 για το S. αureus MRSA. Από τα αποτελέσματα αυτά, φάνηκε ότι στους 0 C, τιμές ph 6.5 και 7., και απουσία θρεπτικών συστατικών (/0 TS) παρατηρήθηκε σχηματισμός βιο- υμενίου με υψηλές τιμές απορρόφησης στα 575nm για τα ίδια στελέχη. Στο σύνολο των in vitro πειραματικών συνθηκών που μελετήθηκαν το στέλεχος S. αureus (MRSA) σχημάτισε μεγαλύτερες ποσότητες βιο- υμενίων στην επιφάνεια πολυστυρενίου στους 5 C, ανεξαρτήτως ph και σύστασης θρεπτικού μέσου, ενώ κατά τη διάρκεια συντήρησης των τεμαχίων A.X. στην ίδια θερμοκρασία (5 C) παρατηρήθηκε προοδευτική μείωση του πληθυσμού των βιο- υμενικών κυττάρων.

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ (%) ,,,,, 0 0 FMCC_-7 FMCC_-9 FMCC_- FMCC_-56 FMCC_-6 FMCC_-67 FMCC_-7 FMCC_-9 Γράφημα Α. Ποσοστά προσκόλλησης (%) κυττάρων των 8 στελεχών S. enterica πάνω στα τεμάχια Α.Χ. μετά από ώρες επώασης στους 5 ο C ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ (%) FMCC_-95 FMCC_- FMCC_-5 Γράφημα Α. Ποσοστά προσκόλλησης (%) κυττάρων των στελεχών S. aureus πάνω στα τεμάχια Α.Χ. μετά από ώρες επώασης στους 5 ο C. 5

6 7 6.5 IO-YMENIO (log cfu/cm ) ,,,,,.5 FMCC_-7 FMCC_-9 FMCC_- FMCC_-56 FMCC_-6 FMCC_-67 FMCC_-7 FMCC_-9 Γράφημα Α. Πληθυσμοί βιο- υμενικών κυττάρων (log cfu/cm ) των 8 στελεχών S. enterica πάνω στα τεμάχια A.X., μετά από 6 ημέρες επώασης μέσα σε TS στους 5 ο C IO-YMENIO (log cfu/cm ) FMCC_-95 FMCC_- FMCC_-5 Γράφημα Α. Πληθυσμοί βιο- υμενικών κυττάρων (log cfu/cm ) των στελεχών S. aureus πάνω στα τεμάχια A.X., μετά από 6 ημέρες επώασης μέσα σε TS στους 5 ο C. 6

7 ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ (%) A ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Γράφημα Α5. Ποσοστά προσκόλλησης (%) κυττάρων S. enterica πάνω στα τεμάχια Α.Χ. μετά από ώρες επώασης στους 5 ο C και 0 ο C. 7

8 A Β ΙΟ- Υ ΜΕ ΝΙΟ (log cfu/cm ) ΠΛΑΓΚΤΟΝ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (log cfu/ml) A a A a C ab 5, TS 5, dts 0, TS 0, dts a A a ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ b C b A a 5, TS 5, dts 0, TS 0, dts C a b C b a ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ A a b C b a Γράφημα Α6. Πληθυσμοί πλαγκτονικών (log cfu/ml) (Α) και βιο- υμενικών κυττάρων (log cfu/cm ) (Β) S. enterica την η ( ) και 6 η ( ) ημέρα επώασης, υπό τις εκάστοτε κάθε φορά συνθήκες θερμοκρασίας (5 o C, 0 o C) και σύνθεσης θρεπτικού μέσου (TS, /0 αραιωμένο TS). 8

9 A.5.5 A575nm.5,5 6,5 5,6 6 5,6 0.5,,,,, 0 FMCC_-7 FMCC_-9 FMCC_- FMCC_-56 FMCC_-6 FMCC_-67 FMCC_-7 FMCC_ FMCC_-7 FMCC_-9 FMCC_- FMCC_-56 FMCC_-6 FMCC_-67 FMCC_-7 FMCC_-9 A575nm ,6,7 6,7,,5 8,5,6,,,,, Γράφημα Α7. Ποσότητες σχηματισθέντων βιο- υμενίων πάνω στα μικροπλακίδια πολυστυρενίου από τα 8 στελέχη S. enterica, όπως αυτές εμμέσως ποσοτικοποιήθηκαν μέσω μετρήσεων απορρόφησης (Α 575nm ). Τα βιο- υμένια αφέθηκαν να σχηματιστούν για 8 ώρες στους 5 ο C (Α) και στους 0 ο C (Β), μέσα σε TS ( ) και /0 αραιωμένο TS ( ). 9

10 A.5.5 A575nm.5.5 A575nm ,, FMCC_-95 FMCC_- FMCC_-95 FMCC_- FMCC_-5 FMCC_-5 Γράφημα Α8. Ποσότητες σχηματισθέντων βιο- υμενίων πάνω στα μικροπλακίδια πολυστυρενίου από τα στελέχη S. aureus, όπως αυτές εμμέσως ποσοτικοποιήθηκαν μέσω μετρήσεων απορρόφησης (Α 575nm ). Τα βιο- υμένια αφέθηκαν να σχηματιστούν για 8 ώρες στους 5 ο C (Α) και στους 0 ο C (Β), μέσα σε TS ( ) και /0 αραιωμένο TS ( ) ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ (%) Γράφημα Β. Ποσοστά προσκόλλησης (%) κυττάρων των στελεχών S. enterica πάνω στα τεμάχια ανοξείδωτου χάλυβα μετά από ώρες επώασης στους 5 C. 0

11 8.00 ΒΙΟΥΜΕΝΙΟ (log CFU/cm ) Χρόνος επώασης (ώρες) Γράφημα Β. Πληθυσμοί βιουμενικών κυττάρων (log CFU/cm ) των στελεχών S. enterica σε τεμάχια ανοξείδωτου χάλυβα κατά την παραμονή τους για επτά ημέρες στους 5 C ΒΙΟΥΜΕΝΙΟ (log CFU/cm ) Χρόνος επώασης (ώρες) Γράφημα Β. Πληθυσμοί βιουμενικών κυττάρων (log CFU/cm ) του στελέχους St. αureus MRSA σε τεμάχια ανοξείδωτου χάλυβα κατά την παραμονή τους για επτά ημέρες στους 5 C.

12 α β Α575nm Γράφημα Β. Σχηματισμός βιουμενίων σε επιφάνειες πολυστυρενίου από τα στελέχη S. enterica, όπως ποσοτικοποιήθηκε έμμεσα μέσω μετρήσεων απορρόφησης (Α 575nm ), μέσα σε θρεπτικό μέσο ανάπτυξης TS ( ) και /0 TS ( ) με τιμή ph 5.5, στους 5 (α) και 0 C (β) α β Α575nm Γράφημα Β5. Σχηματισμός βιουμενίων σε επιφάνειες πολυστυρενίου από τα στελέχη S. enterica, όπως ποσοτικοποιήθηκε έμμεσα μέσω μετρήσεων απορρόφησης (Α 575nm ), μέσα σε θρεπτικό μέσο ανάπτυξης TS ( ) και /0 TS ( ) με τιμή ph 6.5, στους 5 (α) και 0 C (β).

13 α β Α575nm Γράφημα Β6. Σχηματισμός βιουμενίων σε επιφάνειες πολυστυρενίου από τα στελέχη S. enterica, όπως ποσοτικοποιήθηκε έμμεσα μέσω μετρήσεων απορρόφησης (Α 575nm ), μέσα σε θρεπτικό μέσο ανάπτυξης TS ( ) και /0 TS ( ) με τιμή ph 7.5, στους 5 (α) και 0 C (β) α β A575nm 0.00 A575nm ph 5.5 ph 6.5 ph ph 5.5 ph 6.5 ph 7.5 Γράφημα Β7. Σχηματισμός βιουμενίων σε επιφάνειες πολυστυρενίου από τo στέλεχος St. αureus MRSA, όπως ποσοτικοποιήθηκε έμμεσα μέσω μετρήσεων απορρόφησης (Α 575nm ), μέσα σε θρεπτικό μέσο ανάπτυξης TS ( ) και /0 TS ( ) με τιμή ph 5.5, 6.5 ή 7.5, στους 5 (α) και 0 C (β).

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ (Α) Προσκόλληση και σχηματισμός βιο- υμενίων πάνω σε ανοξείδωτο χάλυβα Οι αποστειρωμένες μεταλλικές επιφάνειες εμβαπτίστηκαν πλήρως μέσα σε 5 ml βακτηριακού εναιωρήματος (αποτελείτο από τα κύτταρα των στελεχών μέσα σε διάλυμα αλάτων / Ringer, συγκέντρωσης 0 8 cfu/ml, με Α 600nm =0.) από το κάθε στέλεχος και επωάστηκαν για τρεις ώρες στους 5 ο C (χρησιμοποιήθηκαν δοκιμαστικοί σωλήνες για κάθε στέλεχος) χωρίς να αναδεύονται. Ο σκοπός αυτού του σταδίου ήταν η προσκόλληση βακτηριακών κυττάρων πάνω στις επιφάνειες. Μετά την παρέλευση των τριών ωρών, οι μισές επιφάνειες χρησιμοποιήθηκαν για την απαρίθμηση τω προσκολλημένων κυττάρων (η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω). Από τις υπόλοιπες μεταλλικές επιφάνειες απομακρύνθηκαν τα ασθενώς προσκολλημένα κύτταρα των στελεχών (με εμβάπτιση κάθε μεταλλικής επιφάνειας σε 5 ml διαλύματος / Ringer) και στη συνέχεια οι επιφάνειες τοποθετήθηκαν σε θρεπτικό ζωμό TS ( τυπική σύνθεση g/l: τρυπτόνη 7, πεπτόνη σόγιας, δεξτρόζη.5, χλωριούχο νάτριο 5, φωσφορικό κάλιο.5) των 5 ml που είχαν εκ των προτέρων αποστειρωθεί σε δοκιμαστικούς σωλήνες. Όλη η διαδικασία της μεταφοράς των επιφανειών γινόταν κάθε φορά με τη χρήση αποστειρωμένης λαβίδας. Στη συνέχεια, οι μεταλλικές επιφάνειες, που βυθίστηκαν σε θρεπτικό ζωμό TS, επωάστηκαν για έξι μέρες στους 5 ο C χωρίς ανάδευση για τα στελέχη των S. enterica και S. aureus. Η θερμοκρασία των 5 ο C επιλέχθηκε καθώς αποτελεί μία χαρακτηριστική θερμοκρασία σε χώρους παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων. Υπό τις παραπάνω συνθήκες εξετάστηκε πώς τα ισχυρά προσκολλημένα κύτταρα που βρίσκονταν ήδη πάνω στις μεταλλικές επιφάνειες μπορούν να πολλαπλασιαστούν και να σχηματίσουν βιο- υμένιο. Κατά τη διάρκεια των έξι ημερών γινόταν ανανέωση του θρεπτικού ζωμού TS με φρέσκο κάθε δύο ημέρες, αφού όμως πρώτα απομακρύνονταν από τις επιφάνειες τα χαλαρά προσκολλημένα κύτταρα (με εμβάπτιση κάθε μεταλλικής επιφάνειας σε 5 ml διαλύματος / Ringer). Στο τέλος της έκτης ημέρας γινόταν η απαρίθμηση των βιο- υμενικών κυττάρων που βρίσκονταν πάνω στις επιφάνειες ανοξείδωτου χάλυβα, καθώς και των πλαγκτονικών κυττάρων που υπήρχαν στο υγρό θρεπτικό μέσο (TS) μέσα στο οποίο οι επιφάνειες ήταν εμβαπτίσμένες. Απαρίθμηση προσκολλημένων, πλαγκτονικών και βιο- υμενικών κυττάρων Για το κάθε στέλεχος χρησιμοποιήθηκαν δύο μεταλλικές επιφάνειες (δηλαδή δύο επαναλήψεις) και το πείραμα επαναλήφθηκε δύο φορές χρησιμοποιώντας ανεξάρτητες βακτηριακές καλλιέργειες (Εικόνα Α) κάθε φορά.

15 Εικόνα Α. Επιφάνειες ανοξείδωτου χάλυβα πλήρως εμβαπτισμένες μέσα σε ενοφθαλμισμένο με μικροοργανισμό θρεπτικό ζωμό τρυπτόνης- σόγιας (TS) προκειμένου να μπορέσει να σχηματιστεί πάνω τους βιο- υμένιο. Για την απαρίθμηση τόσο των προσκολλημένων κυττάρων μετά την πάροδο των τριών ωρών, όσο και των βιο- υμενικών κυττάρων (που βρίσκονταν πάνω στις μεταλλικές επιφάνειες που χρησιμοποιήθηκαν) την έκτη μέρα του πειράματος χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένη μεθοδολογία. Όλη η διαδικασία αναπαρίσταται γραφικά (Εικόνα Α). Πιο συγκεκριμένα, τη στιγμή της δειγματοληψίας η κάθε μεταλλική επιφάνεια εξήχθη από το γυάλινο δοκιμαστικό σωλήνα (μέσα στον οποίο γινόταν κάθε φορά η επώαση) με τη χρήση αποστειρωμένης λαβίδας. Για την απομάκρυνση των χαλαρά προσκολλημένων κυττάρων πραγματοποιήθηκαν δύο εκπλύσεις με 0 ml διαλύματος / Ringer (κάθε φορά), ενώ μεταξύ των εκπλύσεων η κάθε επιφάνεια εμβαπτιζόταν πλήρως μέσα σε 5 ml διαλύματος / Ringer. Το επόμενο βήμα ήταν η εισαγωγή της κάθε επιφάνειας σε πλαστικό σωλήνα φυγοκέντρησης των 0 ml, ο οποίος περιείχε 6 ml διαλύματος / Ringer και 0 γυάλινα σφαιρίδια (διαμέτρου mm). Έτσι, μέσω ισχυρού στροβιλισμού των μεταλλικών επιφανειών με τη χρήση ειδικής συσκευής (vortexer) στη μέγιστη ένταση επιτυγχανόταν η όσο το δυνατόν μέγιστη αποκόλληση κυττάρων (που βρίσκονταν πάνω στις μεταλλικές επιφάνειες). Τα κύτταρα αυτά απαριθμήθηκαν μέσω των αποικιών που σχημάτιζαν σε στερεό θρεπτικό υλικό αγαρόζης. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, μετά το στροβιλισμό, ml βακτηριακού εναιωρήματος λήφθηκε από το δοκιμαστικό σωλήνα με τα σφαιρίδια και ύστερα από τις κατάλληλες δεκαδικές αραιώσεις (σε διάλυμα / Ringer) 00 μl εξαπλώθηκαν πάνω στην επιφάνεια κάθε τρυβλίου θρεπτικού υλικού αγαρόζης. Για όλα τα στελέχη χρησιμοποιήθηκε TSA (tryptic soy agar). Τα τρυβλία επωάστηκαν στους 7 ο C για 8 ώρες για τα στελέχη S. enterica, στους 7 ο C για 8 ώρες για τα στελέχη S. aureus. Το τελικό αποτέλεσμα, που εξήχθη από την απαρίθμηση των αποικιών οι οποίες εμφανίστηκαν στα τρυβλία, εκφράστηκε σε cfu/cm και αυτό με τη σειρά του μετατράπηκε σε λογαρίθμους για την καλύτερη και ευκρινέστερη απεικόνισή του στις γραφικές παραστάσεις. η έκπλυση µε 0 ml Ringer η έκπλυση µε 0 ml Ringer επιφάνεια µέσα σε 6 ml Ringer µε 0 γυάλινα σφαιρίδια επιφάνεια µέσα σε 5 ml αιωρήµατος κυττάρων ( ώρες) ή θρεπτικού ζωµού (6 ηµέρες) επιφάνεια µέσα σε 5 ml Ringer (5 λεπτά) απαρίθµηση κυττάρων σε τρυβλία τρυπτόνης-σόγιας στροβιλισµός( λεπτά) Εικόνα Α. Σχηματική αναπαράσταση του πειραματικού πρωτοκόλλου που εφαρμόστηκε για την ποσοτικοποίηση (α) των προσκολλημένων και (β) των βιο- υμενικών κυττάρων πάνω στα τεμάχια ανοξείδωτου χάλυβα. 5

16 Μελέτη προσκόλλησης και σχηματισμού βιο- υμενίου πάνω σε τεμάχια ανοξείδωτου χάλυβα από μικτή καλλιέργεια τριών στελεχών του ίδιου είδους. Επιφάνειες προσκόλλησης και σχηματισμού βιο- υμενίου Ο σχηματισμός του βιο- υμενίου πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά πάνω σε τεμάχια ανοξείδωτου χάλυβα όπως αναφέρεται παραπάνω. Βακτηριακά είδη και πειραματικές συνθήκες Επιλέχθηκαν τρία στελέχη S. enterica (Πίνακας Α), σύμφωνα με την ποσότητα βιο- υμενίου που σχημάτισαν στο πρώτο μέρος των πειραμάτων και τα οποία εξετάστηκαν για τη δυνατότητα τους να προσκολλώνται και να σχηματίζουν βιο- υμένιο πάνω σε τεμάχια ανοξείδωτου χάλυβα, υπό μικτή καλλιέργεια τριών στελεχών του είδους. Τα χαρακτηριστικά των στελεχών, τα θρεπτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για το κάθε είδος, οι συνθήκες ανάπτυξης αλλά και όλα τα στάδια για τη δημιουργία της προκαλλιέργειας περιγράφονται παραπάνω. Για την προετοιμασία των καλλιεργειών εργασίας, 0 ml από τον θρεπτικό ζωμό HI ενοφθαλμίστηκαν με 0μl προκαλλιέργειας και επωάστηκαν στους 7 ο C για 6 ώρες. Πίνακας Α. Τα στελέχη S. enterica που επιλέχθηκαν από το πρώτο πειραματικό στάδιο και χρησιμοποιήθηκαν στο δεύτερο και τρίτο κύκλο πειραμάτων. Βακτηριακό είδος Πηγή απομόνωσης Κωδικός Salmonella enterica Τρόφιμο FMCC_- Salmonella enterica Τρόφιμο(αυγά) FMCC_- 56 Salmonella enterica Τρόφιμο(αυγά) FMCC_- 6 Οι καλλιέργειες των τριών στελεχών (0ml η καθεμία) συμπτύχτηκαν σε μία καλλιέργεια των 0 ml. Τα κύτταρα συλλέχθηκαν με φυγοκέντρηση για 0 λεπτά στα 5000g στους ο C. Στη συνέχεια ξεπλύθηκαν δύο φορές με διάλυμα αλάτων (/ Ringer solution) και επαναιωρήθηκαν σε διάλυμα αλάτων ώστε τα τελικά αυτά βακτηριακά εναιωρήματα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα πειράματα (προσκόλλησης και σχηματισμού βιο- υμενίου) που ακολούθησαν. Τα τελικά βακτηριακά εναιωρήματα είχαν κυτταρική συγκέντρωση cfu/ml, όπως ακριβώς και στο πρώτο στάδιο των πειραμάτων. Σε αυτό το στάδιο, τόσο για την προσκόλληση, όσο και για το σχηματισμό των βιο- υμενίων εξετάστηκαν θερμοκρασίες (5 και 0 o C) και θρεπτικά μέσα (TS, /0 αραιωμένο TS). Πιο συγκεκριμένα, απαριθμήθηκαν τα κύτταρα που είχαν προσκολληθεί στα τεμάχια ανοξείδωτου χάλυβα μετά από ώρες επώασης στους 5 και 0 o C, ενώ ακόμα μελετήθηκε κάτω από τις ίδιες πειραματικές συνθήκες το βιο- υμένιο που σχηματίζει η καλλιέργεια και των τριών στελεχών για 6 ημέρες, με ανανέωση θρεπτικού μέσου κάθε ημέρες. Η διαφορετικότητα των πειραμάτων του δεύτερου μέρους σε σχέση με το πρώτο μέρος έγκειται στο ότι παράλληλα με την πρώτη ανανέωση του θρεπτικού μέσου στις 8 ώρες γινόταν και η μέτρηση του βιο- υμενίου και των πλαγκτονικών κυττάρων που είχαν σχηματιστεί μέχρι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στους 5 και στους 0 o C και στα δύο θρεπτικά μέσα (TS και /0 αραιωμένο TS). 6

17 Το τελικό αποτέλεσμα, που εξήχθη από την απαρίθμηση των αποικιών οι οποίες εμφανίστηκαν στα τρυβλία, εκφράστηκε σε cfu/cm και cfu/ml αντίστοιχα και αυτό με τη σειρά του μετατράπηκε σε λογαρίθμους για την καλύτερη απεικόνισή του στις γραφικές παραστάσεις. (Β) Τα δεκαπέντε στελέχη των οποίων μελετήθηκε η ικανότητα σχηματισμού βιουμενίων σε επιφάνειες ανοξείδωτου χάλυβα και πολυστυρενίου, υπό διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες παρουσιάζονται παρακάτω (Πίνακας ). Πίνακας. Στελέχη των οποίων μελετήθηκε η ικανότητα σχηματισμού βιουμενίων. Στέλεχος Κωδικός FMCC* Salmonella enterica - 7 S. enterica - 9 S. enterica Psk - S. enterica Ps - 5 S. enterica - 6 S. enterica Sh0-67 S. enterica TSA - 7 S. enterica TSA6-78 S. enterica serovar Enteritidis PT - 56 S. enterica serovar Enteritidis P S. enterica serovar Typhimurium DSM 55-6 S. enterica serovar Typhimurium DT 9-7 S. enterica serovar Typhimurium /7-9 S. enterica serovar Typhimurium JH98-9 Staphylococcus aureus MRSA COL - 0 *FMCC: Food Microbiology Culture Collection - Βάση μικροοργανισμών Εργ. Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Για το σχηματισμό βιουμενίου χρησιμοποιήθηκαν επιφάνειες ανοξείδωτου χάλυβα και πολυστυρενίου. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες που επιλέχθηκαν για τη μελέτη της προσκόλλησης και της δημιουργίας βιουμενίων, καθώς οι μέθοδοι προσδιορισμού αυτών περιγράφονται συνοπτικά στα διαγράμματα που ακολουθούν (Διαγράμματα και ). 7

18 Ανοξείδωτος χάλυβας Εµβάπτιση τεµαχίων ανοξείδωτου χάλυβα σε βακτηριακό εναιώρηµα 0 8 CFU/mL Προσκόλληση κυττάρων Τοποθέτηση σε θρεπτικό µέσο ανάπτυξης TS µε ph 6.5 και επώαση για επτά ηµέρες στους 5 C Ποσοτικοποίηση βιουµενικών κυττάρων κάθε µέρα µέσω ισχυρού στροβιλισµού µε σφαιρίδια Giaouris et al., 005 Διάγραμμα. Διάγραμμα ροής προσδιορισμού βιουμενίου σε επιφάνεια ανοξείδωτου χάλυβα. Πολυστυρένιο Μεταφορά 00µL βακτηριακού εναιωρήµατος (0 8 CFU/mL) ανά βοθρίο µικροπλακιδίου Προσκόλληση κυττάρων Τοποθέτηση σε θρεπτικό µέσο ανάπτυξης TS ή /0 ΤS µε ph 5.5, 6.5 ή 7.5 και επώαση για 8 ώρες στους 5 ή 0 C Προσδιορισµός βιουµενικών κυττάρων µετά από χρώση τους µε δ/µα κρυσταλλικού ιώδους µε µέτρηση της απορρόφησης στα 575nm Kostaki et al., 0 Διάγραμμα. Διάγραμμα ροής προσδιορισμού βιουμενίου σε επιφάνεια πολυστυρενίου 8

19 Βιβλιογραφία os R., Van der Mei H. C., Gold J., and usscher H. J., 000. Retention of bacteria on a substratum surface with micro- patterned hydrophobicity. FEMS Microbiology Lett., 89(), - 5. Cowan M.M., Warren T.M. and Fletcher M., 99. iofouling,, -. Kostaki, M., Chorianopoulos N., rahou E., Nychas G.- J., and E. Giaouris. 0. Differential biofilm formation and chemical disinfection resistance of sessile cells of Listeria monocytogenes strains under monospecies and dual- species (with Salmonella enterica) conditions. Appl. Environ. Microbiol. 78: Prakash., Veeregowda.M. and G. Krishnappa., 00. iofilms : A survival strategy of bacteria. Current Science, Vol.85. Wirtanen G., Husmark U. Mattila Sandholm, T., 996. Microbial evaluation of the biotransfer potential from surfaces with acillus biofilms after rinsing and cleaning procedures in closed food- processing systems. J.Food Prot. 59, p

Λέξεις ευρετηρίασης: βιο-υµένια, σαλµονέλα, ανοξείδωτος χάλυβας, µεσεπιφάνειες, θρεπτική διαθεσιµότητα, quorum sensing.

Λέξεις ευρετηρίασης: βιο-υµένια, σαλµονέλα, ανοξείδωτος χάλυβας, µεσεπιφάνειες, θρεπτική διαθεσιµότητα, quorum sensing. ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΑΠΟ ΤΗ Salmonella Enteritidis ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΥΓΡΟΥ- ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή καλλιέργεια μικροοργανισμών

Εργαστηριακή καλλιέργεια μικροοργανισμών BIOΛOΓIA TΩN MIKPOOPΓANIΣMΩN ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Εργαστηριακή καλλιέργεια μικροοργανισμών Η μελέτη των μικροοργανισμών απαιτεί συνήθως την καλλιέργεια τους στο εργαστήριο Γίνεται χρήση στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Ενότητα 3: Η Απαρίθμηση του Μικροβιακού Πληθυσμού στα Τρόφιμα, 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Ευστάθιος Ζ. Πανάγου Πασχαλίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η θέρμανση είναι μια μορφή επεξεργασίας, ίσως η πιο ευρέως διαδεδομένη, που χρησιμοποιείται για να θανατώσει ή αδρανοποιήσει τους μικροοργανισμούς (βλαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Οι μικροοργανισμοί είναι αναπόσπαστο τμήμα τόσο της ιστορίας του κόσμου μας όσο και της κοινωνικής εξέλιξης του ανθρώπου Βιοτεχνολογία o Ο όρος Βιοτεχνολογία χρησιμοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

7. Βιοτεχνολογία. α) η διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών στο θρεπτικό υλικό, β) το ph, γ) το Ο 2 και δ) η θερμοκρασία.

7. Βιοτεχνολογία. α) η διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών στο θρεπτικό υλικό, β) το ph, γ) το Ο 2 και δ) η θερμοκρασία. 7. Βιοτεχνολογία Εισαγωγή Τι είναι η Βιοτεχνολογία; Η Βιοτεχνολογία αποτελεί συνδυασμό επιστήμης και τεχνολογίας. Ειδικότερα εφαρμόζει τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί για τις βιολογικές λειτουργίες των

Διαβάστε περισσότερα

Σήµερα οι εξελίξεις στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία δίνουν τη

Σήµερα οι εξελίξεις στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία δίνουν τη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: ΑΡΧΕΣ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Συνδυασµός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Προσφέρει τη δυνατότητα χρησιµοποίησης των ζωντανών οργανισµών για την παραγωγή χρήσιµων προϊόντων 1 Οι ζωντανοί οργανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Κ.Κεραμάρης ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Κ.Κεραμάρης ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Κ.Κεραμάρης ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Κωνσταντίνος Ρίζος Γιάννης Ρουμπάνης Βιοτεχνολογία με την ευρεία έννοια είναι η χρήση ζωντανών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗΣ (Κεφάλαιο 6 )

ΑΥΞΗΣΗΣ (Κεφάλαιο 6 ) ΑΥΞΗΣΗΣ (Κεφάλαιο 6 ) Απαραίτητος ο έλεγχος της αύξησης (αν και η αύξηση είναι αυτοπεριοριζόμενη) Ιδιαίτερα σημαντικός ο έλεγχος για τα τρόφιμα Ο περιορισμός της αύξησης μπορεί να γίνει είτε με αναστολή

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιτραπέζια ελιά ως λειτουργικό προϊόν- Μια νέα προσέγγιση»

«Η επιτραπέζια ελιά ως λειτουργικό προϊόν- Μια νέα προσέγγιση» «Η επιτραπέζια ελιά ως λειτουργικό προϊόν- Μια νέα προσέγγιση» Ευστάθιος Ζ. Πανάγου - Σταµατούλα Μπονάτσου Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων & Διατροφής του Ανθρώπου Τι είναι τα λειτουργικά τρόφιµα; «Λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Ενότητα 3: Η Απαρίθμηση του Μικροβιακού Πληθυσμού στα Τρόφιμα, 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Ευστάθιος Ζ. Πανάγου Πασχαλίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών

Θέματα Πανελλαδικών Θέματα Πανελλαδικών 2000-2015 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Κεφάλαιο 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Κεφάλαιο 1 ο Το γενετικό υλικό Θέμα 1 ο 2 Θέμα 2 ο 8 Θέμα 3 ο 12 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Γενική Μικροβιολογία. Ενότητα: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ. Διδάσκων: Καθηγητής Ιωάννης Σαββαΐδης. Τμήμα: Χημείας

Τίτλος Μαθήματος: Γενική Μικροβιολογία. Ενότητα: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ. Διδάσκων: Καθηγητής Ιωάννης Σαββαΐδης. Τμήμα: Χημείας Τίτλος Μαθήματος: Γενική Μικροβιολογία Ενότητα: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Διδάσκων: Καθηγητής Ιωάννης Σαββαΐδης Τμήμα: Χημείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ανάπτυξη Βακτηρίων Η ανάπτυξη των βακτηρίων είναι ταυτόσημη με την αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική ολιστική προσέγγιση της δυναμικής Μορφής Επιβίωσης παθογόνων βακτηριακών σχηματισμών - ΒΙΟΥΜΕΝΙΑ

Βιολογική ολιστική προσέγγιση της δυναμικής Μορφής Επιβίωσης παθογόνων βακτηριακών σχηματισμών - ΒΙΟΥΜΕΝΙΑ Αναλυτική έκθεση με δεδομένα σχετικά με το σχηματισμό μιας μικτής βιο-υμενικής κοινότητας (mixed culture biofilm) (Π1-Δ1.1) Τα βιο-υμένια είναι μικροβιακές κοινότητες που βρίσκονται προσκολλημένες σε μια

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογικός έλεγχος νερού Άσκηση 3η

Μικροβιολογικός έλεγχος νερού Άσκηση 3η Μικροβιολογικός έλεγχος νερού Άσκηση 3η Θεωρητικό μέρος Το νερό Το νερό είναι βασικό στοιχείο για τη διατήρηση ζωής στον πλανήτη µας. Τόσο το υπόγειο όσο και το επιφανειακό νερό χρησιµοποιείται για ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,8,9

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,8,9 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΑΡΦΤΖΙΑΝ Μ. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,8,9 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Διαφορές κλειστής και συνεχούς καλλιέργειας (θρεπτικά, απομάκρυνση, φάσεις μικροοργανισμών)

Διαβάστε περισσότερα

Effect of temperature, ph and water activity on biofilm formation by Salmonella Enteritidis

Effect of temperature, ph and water activity on biofilm formation by Salmonella Enteritidis Effect of temperature, ph and water activity on biofilm formation by Salmonella Enteritidis Giaouris 1 E., Chorianopoulos 1 N., Koutsoumanis 2, K. and Nychas 1 G-J. E Laboratory of Food Microbiology and

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ Β. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ Χατζηκαμάρη Μαγδαληνή, MSc, PhD, Ε.ΔΙ.Π Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Επιβίωση των παθογόνων µικροοργανισµών, Staphylococcus aureus & Salmonella Enteritidis σε παραδοσιακά αλλαντικά ζυµώσεως

Επιβίωση των παθογόνων µικροοργανισµών, Staphylococcus aureus & Salmonella Enteritidis σε παραδοσιακά αλλαντικά ζυµώσεως Επιβίωση των παθογόνων µικροοργανισµών, Staphylococcus aureus & Salmonella Enteritidis σε παραδοσιακά αλλαντικά ζυµώσεως ΓΟΥΝΑ ΑΚΗ Α., ΣΚΑΝ ΑΜΗΣ Π., ΡΟΣΙΝΟΣ Ε.Χ, & ΝΥΧΑΣ Γ-Ι.Ε. Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαντώ Κυριακού 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαντώ Κυριακού 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Μαντώ Κυριακού 2015 Μικροβιακή αύξηση Σε καθαρές καλλιέργειες: η σύνθεση των μακρομορίων ενός μο εξαρτάται από τον ρυθμό που αυξάνεται και τη φύση των συνθηκών αύξησης (π.χ. την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ LISTERIA MONOCYTOGENES ΣΕ ΧΗΜΙΚΩΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ 7 C

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ LISTERIA MONOCYTOGENES ΣΕ ΧΗΜΙΚΩΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ 7 C 10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, - ΙΟΥΝΙΟΥ, 01. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ LISTERIA MONOCYTOGENES ΣΕ ΧΗΜΙΚΩΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Παραδόσεις του μαθήματος ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Βιολόγος M.Sc. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο Αρχές και μεθοδολογία της βιοτεχνολογίας 3 Εισαγωγή Η Βιοτεχνολογία αποτελεί συνδυασμό Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κεφάλαιο 7: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 7: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΘΕΩΡΙΑ- ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Ο συνδυασμός της Βιολογίας και της Τεχνολογίας με σκοπό τη χρησιμοποίηση ζωντανών οργανισμών για την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων.

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Καλλιέργεια µικροοργανισµών

Μικροβιολογία Καλλιέργεια µικροοργανισµών Μικροβιολογία Καλλιέργεια µικροοργανισµών Θεωρητικό µέρος Οι µικροοργανισµοί χωρίζονται από άποψη κυτταρικής οργάνωσης σε δύο µεγάλες κατηγορίες: τους προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς. Οι προκαρυωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. 13 η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΦΕ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ & ΕΚΦΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Τοπικός διαγωνισμός στη Χημεία 13 Δεκεμβρίου2014 Ονοματεπώνυμο μαθητών

Εισαγωγή. 13 η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΦΕ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ & ΕΚΦΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Τοπικός διαγωνισμός στη Χημεία 13 Δεκεμβρίου2014 Ονοματεπώνυμο μαθητών α. β. γ. 13 η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΦΕ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ & ΕΚΦΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Τοπικός διαγωνισμός στη Χημεία 13 Δεκεμβρίου2014 Ονοματεπώνυμο μαθητών Σχολείο Εισαγωγή Το χλωρικό κάλιο είναι ένα λευκό κρυσταλλικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών

Θέματα Πανελλαδικών Θέματα Πανελλαδικών 2000-2012 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΘΕΜΑ 1 ο Γράψτε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Μικροβιολογία. Ενότητα 9 η ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ

Γενική Μικροβιολογία. Ενότητα 9 η ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ Γενική Μικροβιολογία Ενότητα 9 η ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ Όνομα καθηγητή: Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Όνομα καθηγητή: Γ. ΖΕΡΒΑΚΗΣ Όνομα καθηγητή: ΑΝ. ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 6: Ενδογενείς Παράγοντες Ενεργότητα Ύδατος (1/2), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Πατρών 1 Σκοπός της άσκησης Πειραματικός προσδιορισμός του ρυθμού ανάπτυξης βακτηρίων κάτω από διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας και οξυγόνου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO)

Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) Φάνης Κωνσταντίνος Φυλακτίδης Μάριος Ινστ. Νευρολογίας & Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίµων & Ποτών

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίµων & Ποτών Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίµων & Ποτών ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΒΙΟΫΜΕΝΙΩΝ LISTERIA MONOCYTOGENES ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ της Χαρίκλειας Βαϊκούση, Γεωπόνου με τίτλο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Ι) ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. της. Συνέπεια βακτηρίων αύξησή τους Η. της. αναπαραγωγής είναι η πληθυσμιακή. απλή. διαίρεση διχοτόμηση.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Ι) ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. της. Συνέπεια βακτηρίων αύξησή τους Η. της. αναπαραγωγής είναι η πληθυσμιακή. απλή. διαίρεση διχοτόμηση. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Ευγενία Μπεζιρτζόγλου Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Συνέπεια βακτηρίων αύξησή τους Η Ι) ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ διαίρεση διχοτόμηση. της αναπαραγωγής είναι η πληθυσμιακή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργαστήριο: Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργαστήριο: Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Εργαστήριο: Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ευστάθιος Ζ. Πανάγου, Όλγα Παπαδοπούλου, Πασχαλίτσα Τρυφινοπούλου, Αναστάσιος Σταματίου

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 17: Εμπόδια Μικροβιακής Προέλευσης - Βιοσυντήρηση, ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Εισαγωγή Τα θρεπτικά υλικά περιέχουν τις κατάλληλες ενώσεις για την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών. Οι ετερότροφοι οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Μικροβιακής Αντοχής Μέθοδοs Διάχυσης με Δίσκους ( Disk Diffusion Method)

Προσδιορισμός Μικροβιακής Αντοχής Μέθοδοs Διάχυσης με Δίσκους ( Disk Diffusion Method) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ελένη Βαλκάνου Προσδιορισμός Μικροβιακής Αντοχής Μέθοδοs Διάχυσης με Δίσκους ( Disk Diffusion Method) Θρεπτικά υποστρώματα Θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργεια βακτηρίων

Καλλιέργεια βακτηρίων Καλλιέργεια βακτηρίων Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 Ενότητα 4.2 Σελ. 78-82 1 ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΟI ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟI ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΔΟΜΗ Δεν εμφανίζει πυρήνα που περιβάλλεται από πυρηνική μεμβράνη, Το γενετικό υλικό των πυρηνικών

Διαβάστε περισσότερα

Survival of Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus and Salmonella Enterititis on fermented sausages

Survival of Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus and Salmonella Enterititis on fermented sausages Επιβίωση των παθογόνων µικροοργανισµών Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus & Salmonella Enteritidis στα παραδοσιακά αλλαντικά ζυµώσεως Γουναδάκη 1 Α., Σωτηρόπουλος 1 Χ., ροσινός Ε.Χ, Μεταξόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Mοριακών Tεχνικών Real-Time PCR για την Aνίχνευση Eντεροαιμορραγικών Στελεχών E. coli, Campylobacter jejuni και Salmonella spp.

Ανάπτυξη Mοριακών Tεχνικών Real-Time PCR για την Aνίχνευση Eντεροαιμορραγικών Στελεχών E. coli, Campylobacter jejuni και Salmonella spp. Ανάπτυξη Mοριακών Tεχνικών Real-Time PCR για την Aνίχνευση Eντεροαιμορραγικών Στελεχών E. coli, Campylobacter jejuni και Salmonella spp. 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας Η εφαρμογή μοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Κατάψυξη τροφίμων Κατάψυξη Απομάκρυνση θερμότητας από ένα προϊόν με αποτέλεσμα την μείωση της θερμοκρασίας του κάτω από το σημείο πήξης. Ως μέθοδος συντήρησης βασίζεται: Στην

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 : Μικροβιακή κινητική (Τρόποι μέτρησης βιοκαταλυτών)

Άσκηση 1 : Μικροβιακή κινητική (Τρόποι μέτρησης βιοκαταλυτών) ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Καθηγητής Βασίλης Σπηλιώτης Εργαστήριο Βιομηχανικής Μικροβιολογίας Άσκηση : Μικροβιακή κινητική (Τρόποι μέτρησης βιοκαταλυτών) Σκοπός Άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Μικροβιολογία. Ενότητα 9 η ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ

Γενική Μικροβιολογία. Ενότητα 9 η ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ Γενική Μικροβιολογία Ενότητα 9 η ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ Όνομα καθηγητή: Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Όνομα καθηγητή: Γ. ΖΕΡΒΑΚΗΣ Όνομα καθηγητή: ΑΝ. ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ISO/TS :2012 Kαταμέτρηση Salmonella spp μέθοδος mini MPN

ISO/TS :2012 Kαταμέτρηση Salmonella spp μέθοδος mini MPN Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας, Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Σαλμονελλών ISO/TS 6579-2:2012 Kαταμέτρηση Salmonella spp μέθοδος mini MPN Αθανάσιος Κατσίμπρας 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΙΠΩΝ, ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ, ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΥΛΟΥ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ (άσκηση 10 του εργαστηριακού οδηγού) Μέσος χρόνος πειράματος:

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία των μικροοργανισμών. Κεφάλαιο 3 από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Γενική Μικροβιολογία»

Φυσιολογία των μικροοργανισμών. Κεφάλαιο 3 από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Γενική Μικροβιολογία» Φυσιολογία των μικροοργανισμών Κεφάλαιο 3 από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Γενική Μικροβιολογία» BIOΛOΓIA TΩN MIKPOOPΓANIΣMΩN ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ 1. Μικροβιακή αύξηση (ή ανάπτυξη): αυξάνεται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 Η ΜΚΡΟΒΙΟΛΟΠΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 Η ΜΚΡΟΒΙΟΛΟΠΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 Η ΜΚΡΟΒΙΟΛΟΠΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η μικροβιακή καταλληλότητα του νερού ελέγχεται με την καταμέτρηση των μικροβιακών δεικτών. Οι δείκτες αυτοί είναι μικροοργανισμοί, οι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ

Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς : 1. Να αναγνωρίζεις ότι το φαινόμενο της διάλυσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή και βασικός χειρισµός του οπτικού µικροσκοπίου.

Περιγραφή και βασικός χειρισµός του οπτικού µικροσκοπίου. Περιγραφή και βασικός χειρισµός του οπτικού µικροσκοπίου. Κατά τη µικροσκοπική παρατήρηση η θέση του οργάνου πρέπει να παραµένει σταθερή. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας του µικροσκοπίου και ρυθµίστε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ... 3 1.1.1 Το βιοαέριο στην Ελλάδα... 6 1.2 ΛΥΜΑΤΑ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ... 8 1.2.1 Σύσταση των λυμάτων χοιροστασίου... 8 1.2.1.1 Νερό... 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Επιμέλεια: Καγιάρας Νικόλαος - Φυσικός Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων Καλλιέργεια βακτηρίων

ΕΚΦΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Επιμέλεια: Καγιάρας Νικόλαος - Φυσικός Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων Καλλιέργεια βακτηρίων Καλλιέργεια βακτηρίων Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου και προκαλούν διάφορες ασθένειες. Η είσοδος ενός παθογόνου μικροοργανισμού στον οργανισμό ονομάζεται μόλυνση, ενώ η

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης

Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης Εργαοιηριακήβ άσκηση Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης Σιόχοί ίου πειράμαιοε Το πείραμα αυτό στοχεύει να σε φέρει σε επαφή με την εργαστηριακή μέθοδο μικροβιακών καλλιεργειών. Επίσης θα διαπιστώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΑΝΑΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (08524) ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Νο 2 ΑΝΑΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Εισαγωγή Στην εργασία μου αυτή θα αναλύσω τις τεχνικές που είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν στην «Μονάδα Πειραματικής

Διαβάστε περισσότερα

Γαλακτοκομία. Ενότητα 7: Ιδιότητες του Γάλακτος (2/2), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου

Γαλακτοκομία. Ενότητα 7: Ιδιότητες του Γάλακτος (2/2), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Γαλακτοκομία Ενότητα 7: Ιδιότητες του Γάλακτος (2/2), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Καμιναρίδης Στέλιος, Καθηγητής Μοάτσου Γκόλφω, Eπ. Καθηγήτρια Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Τα πειράματα που οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Τα πειράματα που οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Τα πειράματα που οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό Πείραμα Griffith (1928) o O Griffith ήταν Βρετανός βακτηριολόγος του οποίου το ερευνητικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες παραγόντων. Μικροβιολογία Τροφίµων. Μικροβιακή αύξηση. Παράγοντες ανάπτυξης. Επίδραση της θερµοκρασίας. Θεµελιώδεις Θερµοκρασίες

Κατηγορίες παραγόντων. Μικροβιολογία Τροφίµων. Μικροβιακή αύξηση. Παράγοντες ανάπτυξης. Επίδραση της θερµοκρασίας. Θεµελιώδεις Θερµοκρασίες Κατηγορίες παραγόντων Μικροβιολογία Τροφίµων Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την επιβίωση των µικροοργανισµών στα τρόφιµα. Η ανάπτυξη και η επιβίωση των µικροοργανισµών στα τρόφιµα εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ3 Β ΟΜΑΔΑ

3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ3 Β ΟΜΑΔΑ 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ3 Β ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΓΑΡΑ 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας

Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Περιεχόμενα Velcorin Χρήση για τις εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Σελίδα 3 5 Εισαγωγή Σελίδα 3 Μέτρα προστασίας Σελίδα 3 Μέθοδος εργασίας (Αισθητήρια) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Οι Ενόργανες Μέθοδοι Ανάλυσης είναι σχετικές μέθοδοι και σχεδόν στο σύνολο τους παρέχουν την αριθμητική τιμή μιας φυσικής ή φυσικοχημικής ιδιότητας, η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Φοιτήτρια: ΠΕΤΡΙΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Αριθμός Μητρώου: 10041 Εξάμηνο: Η Πρακτική άσκηση: Ε.ΚΕ.Β.Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Ι. Ενότητα 7: Ενδογενείς Παράγοντες ph, 2ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας

Μικροβιολογία Ι. Ενότητα 7: Ενδογενείς Παράγοντες ph, 2ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Μικροβιολογία Ι Ενότητα 7: Ενδογενείς Παράγοντες ph, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί Στόχοι Οι μαθησιακοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙ Ιωάννης Ρούσσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙ Ιωάννης Ρούσσης ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙ Ιωάννης Ρούσσης Προσδιορισμός αριθμού μικροοργανισμών Ιωάννινα, 2016-17 H μικροβιολογική εξέταση των τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (DNA ΚΑΙ RNA AΠΟ ΦΥΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ) Μέσος χρόνος πειράματος: 45 λεπτά Α. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συμπύκνωση Τι είναι η συμπύκνωση Είναι η διαδικασία με την οποία απομακρύνουμε μέρος της υγρασίας του τροφίμου, αφήνοντας όμως αρκετή ώστε αυτό να παραμένει ρευστό (> 20-30%). Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ρόλος και προετοιμασία μικροβιακών καλλιεργειών

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ρόλος και προετοιμασία μικροβιακών καλλιεργειών ΕΝΟΤΗΤΑ Ι ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ρόλος και προετοιμασία μικροβιακών καλλιεργειών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Μικροβιακή κινητική και λειτουργία Βιοαντιδραστήρων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Βιοχημικό προφίλ Μικροοργανισμών (Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Φυτοπαθολογία Εργαστήριο

Γενική Φυτοπαθολογία Εργαστήριο Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γενική Φυτοπαθολογία Εργαστήριο Ενότητα 3: Μέθοδοι εμβολιασμούασηπτικές συνθήκες Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 ΑνοιχτάΑκαδημαϊκάΜαθήματαστοΤΕΙΗπείρου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΖΥΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΗΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΣΑΑΚ 1. Να εξηγήσετε γιατί πολλές βιταμίνες, παρά τη μικρή συγκέντρωσή τους στον οργανισμό, είναι πολύ σημαντικές για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437 1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 215. ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437 Κ. Κόντη, Δ. Μαμμά, Δ. Κέκος Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταροκαλλιέργειες:

Κυτταροκαλλιέργειες: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Χειμερινό Ακαδημαϊκό Εξάμηνο 2016_17 6 Κυτταροκαλλιέργειες: Πρότυπες συνθήκες συντήρησης & χειρισμοί κυτταροκαλλιεργειών Αμανατιάδου Π. Έλσα, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση θα ορίσουμε την ταχύτητα διάλυσης μιας στερεής ουσίας στο νερό και θα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μικροβιολογικά Θρεπτικά Υποστρώματα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μικροβιολογικά Θρεπτικά Υποστρώματα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Μικροβιολογικά Θρεπτικά Υποστρώματα Ευστάθιος Πανάγου Παπαδοπούλου Όλγα -Πασχαλίτσα Τρυφινοπούλου - Αναστάσιος Σταματίου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα χημικής αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν

Ταχύτητα χημικής αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν ΕΚΦΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, Επιμέλεια Καγιάρας Νικόλαος Φυσικός Ταχύτητα χημικής αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν Η ταχύτητα μιας αντίδρασης εξαρτάται από τον αριθμό των αποτελεσματικών συγκρούσεων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ασκήσεις επί χάρτου (Πολλές από τις ασκήσεις ήταν θέματα σε παλιά διαγωνίσματα...)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ασκήσεις επί χάρτου (Πολλές από τις ασκήσεις ήταν θέματα σε παλιά διαγωνίσματα...) Καλογεράκης ΤΧΒΔ 1/5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ασκήσεις επί χάρτου (Πολλές από τις ασκήσεις ήταν θέματα σε παλιά διαγωνίσματα...) Πρόβλημα Νο.1:. Πολύπλοκες ενζυματικές αντιδράσεις Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αναερόβιας βιοcnοδόμησης υγρών αποβλήτων υψηλού COD με ηλεκτρολυτική προ επεξεργασία

Μελέτη αναερόβιας βιοcnοδόμησης υγρών αποβλήτων υψηλού COD με ηλεκτρολυτική προ επεξεργασία Μελέτη αναερόβιας βιοcnοδόμησης υγρών αποβλήτων υψηλού COD με ηλεκτρολυτική προ επεξεργασία Νiαρϊα Πατώνη Γεωπόνος M.Sc Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 6: Ενδογενείς Παράγοντες Ενεργότητα Ύδατος (1/2), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)

ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Σταμάτης Κουσίσης, Δημοσθένης Κίζης, Δήμητρα Χούχουλα Βασική αρχή της Αλυσιδωτής Αντίδρασης της Πολυμεράσης

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ : ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2005

Πηγή: ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ : ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2005 Πηγή: ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ : ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2005 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προχωρημένες τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Γαλακτοκομία. Ενότητα 6: Μικροοργανισμοί του Νωπού Γάλακτος (1/3), 1.5ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου

Γαλακτοκομία. Ενότητα 6: Μικροοργανισμοί του Νωπού Γάλακτος (1/3), 1.5ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Γαλακτοκομία Ενότητα 6: Μικροοργανισμοί του Νωπού Γάλακτος (1/3), 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Καμιναρίδης Στέλιος, Καθηγητής Μοάτσου Γκόλφω, Eπ. Καθηγήτρια Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαντώ Κυριακού 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαντώ Κυριακού 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Μαντώ Κυριακού 2015 Ενεργειακό Στα βιολογικά συστήματα η διατήρηση της ενέργειας συμπεριλαμβάνει οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις παραγωγή ATP Οξείδωση: απομάκρυνση e από ένα υπόστρωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2016 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2016 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2016 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Διάρκεια εξέτασης 60 min) ΘΕΜΑ: Σειρά δραστικότητας μετάλλων ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:. ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1).. 2)... 3).. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Ενότητα 7: Κλασσικές & Σύγχρονες (Ταχείες) Μέθοδοι Μέτρησης Μικροβιακού Φορτίου (1/3), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 11η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2013 Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 ΧΗΜΕΙΑ

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 11η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2013 Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 ΧΗΜΕΙΑ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 11η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2013 Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 ΧΗΜΕΙΑ Σχολείο: 1) Ονομ/επώνυμα μαθητών: 2)... 3) ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΗΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠ: Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα

ΙΠ: Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ΙΠ: Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος. (Επιστήµη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος) Συντονιστής Προγράµµατος: Καθ. Κωνσταντίνος Βαρώτσης c.varotsis@cut.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευασµένο υλικό καλλιέργειας σε τρυβλία BBL για την ανίχνευση εντερόκοκκων ανθεκτικών στη βανκοµυκίνη

Παρασκευασµένο υλικό καλλιέργειας σε τρυβλία BBL για την ανίχνευση εντερόκοκκων ανθεκτικών στη βανκοµυκίνη Παρασκευασµένο υλικό καλλιέργειας σε τρυβλία BBL για την ανίχνευση εντερόκοκκων ανθεκτικών στη βανκοµυκίνη Vancomycin Screen Agar είτε το γλωσσάριο των συµβόλων στο τέλος του ένθετου. 8809601JAA 2004/07

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 8.2: Χημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο (Chemical Oxygen Demand, COD) Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ Πηγή: Mr.Εmilio Turchi - VEOLIA WS & T Italia Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO LTD SHIELCO Τεχνολογίες Περιβάλλοντος ΕΠΕ Σελίδα 1/5 1. Εισαγωγή Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

BD Triple Sugar Iron Agar (TSI Agar)

BD Triple Sugar Iron Agar (TSI Agar) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA-254458.02 Αναθ.: Ιούνιος 2003 BD Triple Sugar Iron Agar (TSI Agar) ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖONTAI Το BD Triple Sugar Iron Agar (Άγαρ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1η. Παρασκευή και αποστείρωση θρεπτικών μέσων. Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα ΔΕΑΠΤ Εργαστήριο Ασφάλειας Τροφίμων

Άσκηση 1η. Παρασκευή και αποστείρωση θρεπτικών μέσων. Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα ΔΕΑΠΤ Εργαστήριο Ασφάλειας Τροφίμων Άσκηση 1η Παρασκευή και αποστείρωση θρεπτικών μέσων Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα ΔΕΑΠΤ Εργαστήριο Ασφάλειας Τροφίμων ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Μικροοργανισμοί Οι μικροοργανισμοί που συναντώνται στα τρόφιμα μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΝΕΡΟ ΓΕΝΙΚΑ Με το πείραμα αυτό μπορούμε να προσδιορίσουμε δύο βασικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της έμφραξης στα συστήματα MBR - Επίδραση των εξωκυτταρικών πολυμερών (EPS) Δήμητρα Μπαντή Μ.Sc. Μηχανικός Περιβάλλοντος

Αντιμετώπιση της έμφραξης στα συστήματα MBR - Επίδραση των εξωκυτταρικών πολυμερών (EPS) Δήμητρα Μπαντή Μ.Sc. Μηχανικός Περιβάλλοντος ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αντιμετώπιση της έμφραξης στα συστήματα MBR - Επίδραση των εξωκυτταρικών πολυμερών (EPS)

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4η. Ανίχνευση χημικών της καθημερινής ζωής

Άσκηση 4η. Ανίχνευση χημικών της καθημερινής ζωής Άσκηση 4η Ανίχνευση χημικών της καθημερινής ζωής 2 Θεωρητικό μέρος Αναλυτική Χημεία ονομάζεται ο κλάδος της Χημείας που αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους, όργανα και στρατηγικές για να δώσει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της ομαδοποίησης δειγμάτων κρέατος πουλερικών στην ανίχνευση Salmonella

Η επίδραση της ομαδοποίησης δειγμάτων κρέατος πουλερικών στην ανίχνευση Salmonella Η επίδραση της ομαδοποίησης δειγμάτων κρέατος πουλερικών στην ανίχνευση Salmonella Kirsten Mooijman Wendy van Overbeek Annemarie Pielaat Μετάφραση: Ν. Μουττωτού Υπόβαθρο Καν. No 2073/2005 EC περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών Τοπικός διαγωνισμός στη Βιολογία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών Τοπικός διαγωνισμός στη Βιολογία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών 2012-13 Τοπικός διαγωνισμός στη Βιολογία 08-12-2012 Σχολείο: Ονόματα των μαθητών της ομάδας: 1) 2) 3) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Απολύμανση νερού και δευτεροβάθμια επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με φωτοκατάλυση TiO2

Απολύμανση νερού και δευτεροβάθμια επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με φωτοκατάλυση TiO2 έρευνα ενηµέρωση Απολύμανση νερού και δευτεροβάθμια επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με φωτοκατάλυση TiO2 του Δρ. Νικόλαου Λυδάκη-Σημαντήρη Κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η συνεχής μείωση των διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Ενότητα 8.1: Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (Biochemical Oxygen Demand, BOD) Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 11: Εξωγενείς Παράγοντες Θερμοκρασία, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα