Τίτλος εισήγησης: Παιδαγωγικές πρακτικές και ταυτότητες φύλου στο Νηπιαγωγείο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος εισήγησης: Παιδαγωγικές πρακτικές και ταυτότητες φύλου στο Νηπιαγωγείο."

Transcript

1 Τίτλος εισήγησης: Παιδαγωγικές πρακτικές και ταυτότητες φύλου στο Νηπιαγωγείο. Κοτρωνίδου Ιωάννα, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, M. Sc. Διαχείριση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων Περίληψη Η εκπαίδευση ως θεσμός κοινωνικοποίησης του ατόμου οφείλει να προωθεί και να συμβάλλει στην επίτευξη της ισότητας των φύλων. Ωστόσο, με την είσοδο του παιδιού στο σχολείο μέσα από μια σειρά άκαμπτων παιδαγωγικών πρακτικών διαπαιδαγώγησης, γίνεται η σύνδεση των βιολογικών χαρακτηριστικών με στερεοτυπικές συμπεριφορές του φύλου και με το πέρασμα του χρόνου διαμορφώνει το άτομο την έμφυλη ταυτότητά του. Τα κορίτσια και τα αγόρια στο Ελληνικό σχολείο έως σήμερα δεν αντιμετωπίζονται ως κοινωνικά ισότιμες προσωπικότητες αν και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το Ν.1566/85 ορίζει ως σκοπό αυτής, την ολοκλήρωση της προσωπικότητας των μαθητών ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή. Η ιδεολογία του «ανδροκεντρισμού» εξακολουθεί να υφίσταται και να επηρεάζει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, με αντίκτυπο στις σχέσεις τους με τους μαθητές και μαθήτριες στην τάξη, στις προσδοκίες ανάλογα με το φύλο των παιδιών και στις συμπεριφορές απέναντι σε αυτά. Λέξεις κλειδιά: Παιδαγωγικές πρακτικές, ταυτότητες φύλου, Νηπιαγωγείο. 1.Εισαγωγή Ο βιολογικός διαχωρισμός του ανθρώπου για λόγους αναπαραγωγής, αποτέλεσε τη βάση για την κατασκευή του «κοινωνικού φύλου» που περιγράφει διαφορές και ανισότητες ως αποτέλεσμα κοινωνικών διαδικασιών, άσχετες με τη βιολογική τους προέλευση. Η κοινωνική ταυτότητα του φύλου είναι ίσως η πιο σημαντική και σταθερή από όλες τις ταυτότητες του ατόμου και συγκροτείται από πολύ νωρίς. Η διαδικασία μέσα από την οποία το άτομο διαμορφώνει τη συμπεριφορά του, μαθαίνει και υιοθετεί τους τρόπους ζωής που η κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκει του μεταβιβάζει, ονομάζεται «κοινωνικοποίηση»(νασιάκου Μ., 1978). Φορείς της κοινωνικοποίησης είναι πρωταρχικά η οικογένεια, το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού και το σχολείο, που αποτελούν αλληλεπιδραστικά συστήματα και λειτουργούν συμπληρωματικά. Η διαδικασία κοινωνικοποίησης του παιδιού ξεκινά μέσα στην οικογένειά του από την αρχή της γέννησής του. Οι γονείς και τα άλλα μέλη της οικογένειας από πολύ νωρίς δίνουν διαφορετικά παιχνίδια στα αγόρια και στα κορίτσια και ενθαρρύνουν την ενασχόληση με διαφορετικές δραστηριότητες στα δύο φύλα. Καλλιεργούν διαφορετικά συναισθήματα, προσδοκίες και μεταβιβάζουν διαφορετικούς ρόλους. Έτσι, σταδιακά καλλιεργούνται τα στερεότυπα που αντιπροσωπεύουν τη λανθασμένη, μονομερή και άκαμπτη γνώση των ατόμων για τις κοινωνικές ομάδες. Ουσιαστικά τα στερεότυπα των φύλων και των ρόλων είναι προκατασκευασμένες ιδέες ή και εικόνες που απέχουν πολύ από την κοινωνική πραγματικότητα και εμποδίζουν τα άτομα να δουν καθαρά τις πραγματικές και ISSN

2 αληθινές διαστάσεις αυτής. Ιδέες όπως «τα αγόρια είναι σκληρά και δυνατά», «οι άνδρες δεν κλαίνε», ή «τα κορίτσια είναι ευαίσθητα και φιλάρεσκα», αποτελούν σεξιστικά στερεότυπα που αποδίδουν με απλουστευμένο τρόπο ιδιότητες στα άτομα, παρεμποδίζοντας έτσι την ορθή κρίση και καθορίζοντας αποφασιστικά τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις τους. 1.1.Ταυτότητες φύλου και παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ήδη από την ηλικία των 2-2,5 ετών τα παιδιά αρχίζουν να διαμορφώνουν μια αντίληψη για το φύλο τους και το φύλο των άλλων( Thomson,1975) και κοντά στα 3 έτη είναι ικανά να κατηγοριοποιούν τα άτομα και τα αντικείμενα που χρησιμοποιούν με βάση το φύλο τους. Επίσης, στην ηλικία αυτή δείχνουν προτίμηση για παιχνίδι με παιδιά που ανήκουν στο ίδιο φύλο, επιλέγουν να παίξουν με παιχνίδια που θεωρούνται κατάλληλα για το φύλο τους και μιμούνται συμπεριφορές ομόφυλών τους καταδεικνύοντας ότι έχουν εσωτερικεύσει ήδη κοινωνικές προσδοκίες και αντιλήψεις (Hampson, Hampson, 1965). Οι κατηγοριοποιήσεις στις οποίες προβαίνουν, στηρίζονται περισσότερο σε εξωτερικά διαφορετικά γνωρίσματα των φύλων, π.χ. ντύσιμο, μήκος μαλλιών, κτλ. και όχι σε ανατομικά χαρακτηριστικά του σώματος τους. Κατά τη φοίτησή τους στο Νηπιαγωγείο έχει παρατηρηθεί ότι τα αγόρια φέρουν πιο πολλές σεξιστικές αντιλήψεις σε σχέση με τα κορίτσια και ακολουθούν συμπεριφορές που θεωρούνται περισσότερο κοινωνικά αποδεκτές για το φύλο τους. Πιθανή αιτία αυτού είναι, η έντονη αντίδραση και αποδοκιμασία που δέχονται από τους γονείς όταν υιοθετούν συμπεριφορές κοινωνικά αντίθετες με το φύλο τους. Τα νήπια γνωρίζουν το φύλο τους και το φύλο των άλλων, κατηγοριοποιούν όχι μόνο αντικείμενα αλλά και επαγγέλματα που στερεοτυπικά θεωρούνται ότι είναι γυναικεία ή ανδρικά και φαίνεται ότι ήδη γνωρίζουν τα κοινωνικά στερεότυπα. Η συνειδητοποίηση από το παιδί του βιολογικού του φύλου και η αφομοίωση των χαρακτηριστικών του κοινωνικού φύλου επιτυγχάνεται μέσω της αλληλεπίδρασής του με τα μέλη της κοινωνίας, με την ανάπτυξη των γνωστικών του ικανοτήτων και της ικανότητας μίμησης προτύπων του ίδιου φύλου. Η Μαραγκουδάκη (2003), υποστηρίζει, ότι η εδραίωση της σταθερότητας του φύλου εξαρτάται από τη γνωστική και νοητική ανάπτυξη του παιδιού στην προσχολική ηλικία, η οποία θεωρείται κρίσιμη και αποφασιστική γιατί, τότε τα παιδιά οριοθετούν πλήρως το φύλο τους και κατακτάται η σταθερότητά του. Το νηπιαγωγείο είναι υπεύθυνο για την αγωγή και εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας και σύμφωνα με το ΠΔ 486/ ΦΕΚ 132 «σκοπός του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου είναι η υποβοήθηση της ολόπλευρης και ισόρροπης ανάπτυξης των νηπίων, ψυχοκινητικής, κοινωνικο-συναισθηματικής, ηθικής και θρησκευτικής, αισθητικής, νοητικής καθώς και της καλλιέργειας δεξιοτήτων(κινητικών και νοητικών), μέσα σε κλίμα ελευθερίας, ασφάλειας και προβληματισμού». Η αναγκαιότητα του θεσμού είναι εμφανής, αλλά τίθεται ο προβληματισμός σχετικά με τον τρόπο που αυτό συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση ISSN

3 των παιδιών, την αναπαραγωγή ή απαλοιφή των κοινωνικών στερεοτύπων, γιατί μέσα από την εκπαίδευση παράγονται και διαμορφώνονται αξίες, ιδανικά, πρότυπα συμπεριφοράς και μπορούν να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και έμφυλες ανισότητες. 2.Παιδαγωγικές πρακτικές και έμφυλες διακρίσεις: Οι έρευνες των τελευταίων δεκαετιών φανερώνουν ότι οι έμφυλες διακρίσεις και ανισότητες διαχέονται μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα και αναπαράγονται στερεότυπα για τους ρόλους και τις ταυτότητες των φύλων(sutherland 1985, Stanworth 1983,Arnot 1986, Delamont 1990, στο: ΥΠΕΠΘ, 2007).Όλη η εκπαιδευτική διαδικασία διατρέχεται από την ιδεολογία της διαφοράς και ασυμμετρίας των φύλων(φρειδερίκου,&φολερού,2004). Σύμφωνα με τον Bernstein (1977), οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για τη μετάδοση των στερεοτύπων φύλου όχι μόνο μέσα από το περιεχόμενο και τον τρόπο διδασκαλίας τους, αλλά μέσα από τη συμπεριφορά τους στη σχολική τάξη, τις αλληλεπιδράσεις με τους μαθητές, τις στάσεις και πεποιθήσεις τους για το ρόλο των φύλων. Τα στερεότυπα για τους ρόλους των φύλων επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς που έχουν γαλουχηθεί σε μια σεξιστική κοινωνία, με αποτέλεσμα να λειτουργούν με τα μοτίβα συμπεριφοράς που είναι τυπικά για το φύλο τους. Δυσκολεύονται να αποδεχτούν ότι το σχολείο και το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν παρέχει ισότητα ευκαιριών και ότι μέσα σε αυτό «επιβιώνουν παραδοσιακές και αναπτύσσονται νέες, άμεσες και έμμεσες διακρίσεις φύλου που διαφοροποιούν τις δυνατότητες μάθησης των κοριτσιών και των αγοριών»( Κογκίδου,1995). Οι νηπιαγωγοί άλλοτε ακούσια κι άλλοτε εκούσια με τον τρόπο που οργανώνουν και διαμορφώνουν χωροταξικά τις περιοχές δραστηριοτήτων στην αίθουσα, την επιλογή της υλικοτεχνικής υποδομής, τη λεκτική ή μη λεκτική επικοινωνία που αναπτύσσουν με τα νήπια, τους διαφοροποιημένους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούν για τα αγόρια και τα κορίτσια, την παρακίνηση για επιλογή και ενασχόληση με διαφορετικά παιχνίδια και είδη δραστηριοτήτων που «ταιριάζουν» περισσότερο με το φύλο τους, την ομαδοποίηση των παιδιών με βάση το φύλο τους, τις αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσουν με τους μαθητές, συμβάλλουν στη μετάδοση μηνυμάτων προς τα παιδιά που ενισχύουν τις ανισότητες και οδηγούν σε διαφορετική αντιμετώπισή τους στην τάξη. Η αναδόμηση των βαθιά ριζωμένων κοινωνικών στερεοτύπων, είναι μία διαδικασία πολυσύνθετη, που πρέπει να ξεκινά από την πρώτη σχολική ηλικία και να συνεχίζεται με τη δια βίου μάθηση και εκπαίδευση σε όλες τις ηλικίες Αναλυτικό πρόγραμμα-παιδαγωγικό υλικό. Κατά τον Stanworth (1986), το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων και το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται, ευθύνεται περισσότερο για την ISSN

4 αναπαραγωγή των ανισοτήτων φύλου, από τους εκπαιδευτικούς. Τα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν πως όταν χρησιμοποιείται παιδαγωγικό υλικό που παρουσιάζει ενδιαφέρον και για τα δύο φύλα έχει θετική επίδραση, ιδιαίτερα στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού, καθώς αυξάνονται τα κίνητρα μάθησης. (Frasher, R.S. and Frasher, J.M., 1978,Beyard-Tyler and Sullivan, 1980, Klein, 1979 στο: ΥΠΕΠΘ 2007). Επιπλέον, η χρήση του κατάλληλου διδακτικού υλικού συμβάλλει στη διεύρυνση των γνώσεων και στάσεων των μαθητών για τους ρόλους των φύλων και τους επιτρέπει να επιλέγουν με βάση τα ενδιαφέροντά τους και όχι με βάση προκαθορισμένους ρόλους(barclay, 1974, Bem, S.L. and Bem, D.J., 1973, Scott and Feldman-Summers, 1979 στο: ΥΠΕΠΘ, 2007). Παρατηρήθηκε ακόμη ότι με τη χρήση του κατάλληλου παιδαγωγικού, διδακτικού υλικού μπορεί να επιτευχθεί άμεση τροποποίηση του περιεχομένου συμπεριφορών κατά φύλο (Fischer & Torney, 1976 στο: ΥΠΕΠΘ, 2007), καθώς τα παιδιά μιμούνται τα χαρακτηριστικά των ρόλων που εμπεριέχονται στο διδακτικό υλικό. Εάν τα κείμενα και το εικονογραφημένο υλικό μεταδίδουν λανθασμένα μηνύματα αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τα παιδιά να εσωτερικεύουν στάσεις, αξίες, συμπεριφορές και τρόπους σκέψης σεξιστικούς Τα σχολικά βιβλία και εγχειρίδια αποτελούν εργαλεία μετάδοσης και διαιώνισης των κοινωνικών αντιλήψεων και αξιών. Συμβάλλουν στη διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητας και μέσα από αυτή τη διαδικασία, το σχολείο μπορεί να αναπαράγει ανισότητες. Τη δεκαετία του 1970 διεξήχθη μεγάλος όγκος ερευνών σχετικά με τη διερεύνηση των ανισοτήτων φύλου στο διδακτικό υλικό( INRP,1975, Bouquet, 1975, Dunnigan, 1975, Billard & Donjon, 1975, Giroud, 1976, Stern & Rhoda, 1976, στο: Χαρδαλιά, Ν., Ιωαννίδου, Α.,2008). Οι μελέτες εξέτασαν διάφορες κατηγορίες βιβλίων, όπως παιδικά βιβλία, αναγνωστικά, εγχειρίδια φυσικής, μαθηματικών, κ.ά. σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και διαπίστωσαν την υποαντιπροσώπευση των γυναικών στους τίτλους και στους κύριους χαρακτήρες, τη στερεοτυπική παρουσίαση δραστηριοτήτων και έμφυλων ρόλων, τη συσχέτιση των γυναικών με τις οικιακές εργασίες και την έλλειψη της παρουσίας των γυναικών στο πεδίο εργασίας (Decroux- Masson 1979, στο: Κ.Ε.Θ.Ι, 2008). Τα αποτελέσματα των ερευνών προβλημάτισαν ιδιαίτερα τους επιστήμονες και παιδαγωγούς και οδήγησαν σε αναθεωρήσεις των αναπαραστάσεων φύλου. Αλλά και οι μεταγενέστερες έρευνες και μελέτες από τη δεκαετία του 1990 έως σήμερα, για τα σχολικά εγχειρίδια καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι εξακολουθούν να αναπαράγονται τα σεξιστικά στερεότυπα(potter & Rosser 1992, Zittleman & Sadker 2002/2003,στο: Χαρδαλιά, Ν., Ιωαννίδου, Α.,2008). Οι ανδρικοί χαρακτήρες κυριαρχούν, επικρατούν οι αφηγήσεις που γράφονται από ανδρική σκοπιά, οι εκδοτικοί οίκοι υποβαθμίζουν και δεν προωθούν τα βιβλία που έχουν ως κεντρικές ηρωίδες κορίτσια(bauer,1993). Στην Ελλάδα, ερευνητές και συγγραφείς σχετικών άρθρων καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα σχολικά βιβλία αποτελούν σημαντικό συστατικό του αναλυτικού προγράμματος, αλλά και βασικό πεδίο εντοπισμού της έμφυλης ανισότητας. Τα κορίτσια και οι γυναίκες που εμφανίζονται στα βιβλία είναι ποσοτικά λιγότερες και οι ISSN

5 ρόλοι που τους αποδίδονται αντανακλούν τη στερεοτυπική πατριαρχική δόμηση της κοινωνίας. Η προσχολική και η πρώτη σχολική ηλικία, θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη ως προς τον τρόπο που τα παιδιά αντιλαμβάνονται και προσλαμβάνουν τους ρόλους που αναπαράγονται για τα φύλα μέσα από τα σχολικά βιβλία, μια και δεν έχουν αναπτύξει ακόμη την κριτική σκέψη και στάση. Τα έμφυλα στερεότυπα λειτουργούν με καταλυτικό τρόπο στη σκέψη των μικρών μαθητών, καθοδηγούν τις πρακτικές τους και επηρεάζουν τον τρόπο που δομούν τις ταυτότητές τους(βαρκά 2006, Κανταρτζή 2003,Φρειδερίκου 1995). Στο νηπιαγωγείο δεν διατίθενται συγκεκριμένα βιβλία από το ΥΠΕΠΘ, αλλά ενθαρρύνεται η χρήση λογοτεχνικών βιβλίων και επιλογή παραμυθιών για τη γλωσσική ανάπτυξη και καλλιέργεια των νηπίων και την επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων. Σε έρευνα που πραγματοποίησε η Μαραγκουδάκη (1993 &1995), σε Νηπιαγωγεία του νομού Ιωαννίνων και αφορούσε τα παιδικά βιβλία που διαβάζονται πιο συχνά από τις Νηπιαγωγούς στα παιδιά, κατά την ανάλυση του περιεχομένου των βιβλίων διαπίστωσε ότι ο χώρος εργασίας εμφανίζεται ανδροκρατούμενος( 80,6%), τα επαγγέλματα που ασκούν οι γυναίκες είναι χαμηλού κοινωνικού κύρους( υπηρέτριες, πλύστρες, κ.τ.λ). Καμία γυναίκα δεν εμφανίζεται ως γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός, αλλά ούτε και ως αεροσυνοδός, γραμματέας, επαγγέλματα πιο σύγχρονα έστω στερεοτυπικά συμβατά με το φύλο της. Το επάγγελμα της δασκάλας είναι το πιο υψηλό από άποψη κοινωνικού κύρους που ασκούν οι θηλυκοί χαρακτήρες των βιβλίων. Επιπλέον, η δομή της οικογένειας παρουσιάζεται πατριαρχική, με αυστηρή κατανομή των ρόλων και των φύλων και γενικά επικρατούν αναχρονιστικές απόψεις. Όσο αφορά τους χαρακτήρες των δύο φύλων που παρουσιάζουν τα βιβλία, οι μεν θηλυκοί επιδεικνύουν στοιχεία στοργικότητας, τρυφερότητας, θρησκοληψίας, φιλαρέσκειας, φόβου, ζήλιας, οι δε αρσενικοί εμφανίζουν επιθετικότητα, ανεξαρτησία, περιέργεια, δημιουργικότητα, παρατηρητικότητα, μεγάλη αυτοπεποίθηση, και ορθολογισμό. Ακόμη και τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά, μέσα σε αυτά τα βιβλία είναι στερεοτυπικά ως προς το φύλο τους. Τα κορίτσια παίζουν με κούκλες κι έτσι διαπαιδαγωγούνται για να γίνουν μητέρες, ενώ τα αγόρια παίζουν με αεροπλάνα και καράβια, προδικάζοντας την κοινωνική προσδοκία για τα επαγγέλματα που μπορούν να ασκήσουν ως ενήλικοι. Σύμφωνα με την ερευνήτρια, αν και υπήρχαν την εποχή της έρευνας πιο σύγχρονα βιβλία στα οποία είχε ενταχθεί η παράμετρος της ισότητας των φύλων, τα βιβλία αυτά δεν επιλέγονταν προς ανάγνωση και δεν προτιμούνταν από τις Νηπιαγωγούς. Η έρευνα των Δερματά & Ζενέλη(2000), για τα βιβλία που επιλέγουν οι νηπιαγωγοί να διαβάζουν ή να προβάλλουν στα νήπια, κλασικά( Σταχτοπούτα, Χιονάτη, Κοντορεβυθούλης, η ωραία κοιμωμένη, κ.ά.) αλλά και σύγχρονα παραμύθια όπως η Παναγία των Παρισίων, έδειξε ότι και στις δύο κατηγορίες παραμυθιών, υπερέχουν αριθμητικά οι άνδρες ακόμη κι όταν η κεντρική ηρωίδα είναι γυναίκα κι εμφανίζονται δυνατοί και θαρραλέοι. Στα σύγχρονα μεν παραμύθια, μπορεί να έχει εξαλειφτεί το πρόσωπο της κακιάς μητριάς, αλλά η εξωτερική εμφάνιση, η γοητεία και ομορφιά κατέχουν εξέχουσα θέση. ISSN

6 Το 1996, για πρώτη φορά τυπώθηκε και διατέθηκε στα Νηπιαγωγεία το ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων και το 2001 επανεκδόθηκε συμπληρωμένο και με στοιχεία εικονογράφησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η έρευνα της Τσιλιμένη(2005), για το συγκεκριμένο ανθολόγιο κατέδειξε πως μέσα από τα κείμενα προβάλλονται στερεότυπα μοντέλα ρόλων φύλου, σύμφωνα με τα οποία η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι, κοντά στα παιδιά, πρόθυμη και στοργική, ενώ ο πατέρας εργάζεται, είναι απών τις περισσότερες ώρες της ημέρας και επιστρέφει στο σπίτι το βράδυ κουρασμένος. Τα επαγγέλματα που ασκεί η γυναίκα όταν εργάζεται, είναι καθαρίστρια, ή δασκάλα, ενώ ο άνδρας είναι ταμίας τράπεζας, μπογιατζής, ηλεκτρολόγος, κ.τ.λ Τα κορίτσια εμφανίζονται στα κείμενα και ποιήματα να παίζουν με τα φλυτζανάκια και τα πιατικά, ενώ τα αγόρια κυνηγούν πουλιά, είναι ζωηρά και σκαρφαλώνουν στα δέντρα. Από τα ευρήματα των ερευνών συμπεραίνεται ότι το διδακτικό προσωπικό για την εφαρμογή της ισότητας ευκαιριών στο σχολείο, είναι απαραίτητο με προσοχή και κριτική σκέψη: να επιλέγει βιβλία απαλλαγμένα από φυλετικά στερεότυπα, να χρησιμοποιεί παιδαγωγικό υλικό που να βασίζεται στα κοινά ενδιαφέροντα των κοριτσιών και των αγοριών, να αναπτύσσουν θεματικές ενότητες και να χρησιμοποιούν οπτικό υλικό που περιέχει θετικές εικόνες γυναικών γυναικών που ασκούν μη παραδοσιακά επαγγέλματα, να δίνει έμφαση στην ισότιμη συμμετοχή όλων στην τάξη, είτε πρόκειται για παιχνίδια ρόλων, για παιχνίδια στην αυλή, για τη χρήση του υπολογιστή, είτε για τη συμμετοχή σε δραστηριότητες ρουτίνας, όπως το καθάρισμα και την τακτοποίηση της τάξης. Η Κογκίδου(1998), αναφέρει ότι πολλοί εκπαιδευτικοί της προσχολικής αγωγής, στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν ισότιμη πρόσβαση των κοριτσιών σε ομαδικές δραστηριότητες που συνήθως μονοπωλούν τα αγόρια, αφιέρωσαν πολύ χρόνο δουλεύοντας με τα κορίτσια σε δραστηριότητες που δεν θα επέλεγαν από μόνα τους, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η αυτοπεποίθησή τους Οργάνωση της τάξης-σχολικό κλίμα. Η σχολική τάξη αποτελεί μια αντανάκλαση της κοινωνίας όπου οι ανισότητες και τα στερεότυπα του ρόλου των φύλων που παρατηρούνται στην κοινωνία υπάρχουν και στην τάξη. «Εκπαιδευτικοί και μαθητές μεταφέρουν μέσα στην τάξη ένα πλέγμα από πεποιθήσεις, αντιλήψεις, αξίες, στάσεις και συμπεριφορές ορισμένες από τις οποίες στηρίζονται σε στερεότυπες απόψεις σχετικά με τους ρόλους των ανδρών και των γυναικών στην κοινωνία μας» Κανταρτζή, (1996). Η οργάνωση του χώρου και το κλίμα της τάξης παίζουν σπουδαίο ρόλο στη διαδικασία ανάπτυξης του ατόμου. Σύμφωνα με τον Piaget, υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στο χώρο και τη νοητική ανάπτυξη του παιδιού και η σωστή ανάπτυξη παιδιού- χώρου μπορεί να συμβάλλει θετικά, στην ανάπτυξη της ίδιας της σκέψης ISSN

7 του. Στα πλαίσια του χώρου του Νηπιαγωγείου τα νήπια, αποκτούν κοινωνικές και πολιτισμικές αξίες, έρχονται σε επαφή με τον τρόπο ζωής και σκέψης άλλων ανθρώπων και διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους. Έχει διαπιστωθεί ότι η οργάνωση του χώρου επηρεάζεται από τις αντιλήψεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί σε σχέση με το φύλο. Η Τεντοκάλη(2007), χαρακτηριστικά αναφέρει «ότι αυτό που «βλέπω» δεν είναι αθώο, ούτε ουδέτερο είναι εξ ορισμού μολυσμένο από εκείνο που μέχρι τώρα γνωρίζω. Άλλο τόσο, όμως, είναι μολυσμένο και από εκείνο ακόμη που μέχρι τώρα δε γνωρίζω». Στο Νηπιαγωγείο, όπου ο χώρος διαμορφώνεται σε γωνιές, ή περιοχές δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευτικοί συχνά προτρέπουν τα κορίτσια να παίζουν στο κουκλόσπιτο με κούκλες-μοντέλα τύπου Barbie και με είδη οικιακής χρήσης, ενώ τα αγόρια ενθαρρύνονται να ασχοληθούν με το οικοδομικό υλικό, με παιχνίδια δράσης, όπως οι ήρωες τύπου Action man, ενισχύοντας τον απόλυτο διαχωρισμό ανάμεσα στα φύλα. Τέτοιες πρακτικές δεν αφήνουν περιθώρια στα παιδιά να παρέμβουν δημιουργικά στο χώρο του συμβολικού παιχνιδιού και μέσω του μιμητικού τρόπου μάθησης που υιοθετούν, προσαρμόζουν τα νοητικά τους σχήματα στις κυρίαρχες κοινωνικές απόψεις και πρότυπα (Kline, 1992). Αλλά και στο χώρο της αυλής παρατηρούνται ανισότητες καθώς, το διδακτικό προσωπικό παρέχει συνήθως μπάλες στα αγόρια για να παίζουν ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, ενώ στα κορίτσια δίνει στεφάνια, σχοινάκια, κορδέλες και τα προτρέπει να κινούνται περιμετρικά της αυλής, μια και το κέντρο ανήκει στα αγόρια. Για την αποδόμηση των κυρίαρχων στερεοτυπικών αντιλήψεων, κρίνεται σκόπιμο οι νηπιαγωγοί να αναδιοργανώσουν τις γωνιές δραστηριοτήτων τοποθετώντας υλικά και παιχνίδια που να αφορούν όλα τα παιδιά και να είναι κατάλληλα για ανάπτυξη μεγάλου εύρους του φανταστικού παιχνιδιού. Διαπιστώθηκε ότι στα Νηπιαγωγεία που εμπλουτίστηκαν οι περιοχές δραστηριοτήτων όπως «η γωνιά του σπιτιού», με θέματα όπως το ιατρείο, το ταχυδρομείο, η τράπεζα, κ.ά. και «η θεατρική γωνιά», με υλικά για ανδρικούς και γυναικείους ρόλους και ενθάρρυναν οι εκπαιδευτικοί τα παιδιά να χρησιμοποιούν όλα τα υλικά, είχαν μεγάλη επιτυχία. Επίσης, η ανάπτυξη ομαδικών παιχνιδιών στις γωνιές δραστηριοτήτων αλλά και στην αυλή, με ίσες ευκαιρίες συμμετοχής για όλους, είχε θετική επίδραση στα παιδιά. Όσο αφορά το κλίμα που επικρατεί μέσα σε μια τάξη, θεωρείται πολύ σημαντική εκπαιδευτική πρακτική στη δημιουργία σεξιστικών στερεοτύπων. Οι έρευνες στο χώρο της Προσχολικής αγωγής έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί προσέχουν περισσότερο τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια, δίνουν περισσότερες οδηγίες στα αγόρια όταν ζητούν τη βοήθειά τους σε κάποιες δραστηριότητες, ενώ στα κορίτσια αντί να δώσουν οδηγίες, ολοκληρώνουν οι ίδιες τις δραστηριότητες. Προφανώς γιατί έχουν τη λανθασμένη αντίληψη ότι τα αγόρια είναι πιο ικανά(serbin, et al 1973). Ακόμη, έχει διαπιστωθεί ότι τα κορίτσια επαινούνται συχνά για την υπακοή που επιδεικνύουν και για την εξωτερική τους εμφάνιση γεγονός που καλλιεργεί και ISSN

8 ενισχύει τη φιλαρέσκεια, σε αντίθεση με τα αγόρια που θεωρούνται πιο επιθετικά και ασχολούνται περισσότερο οι εκπαιδευτικοί, μαζί τους. Επιπλέον, υπάρχει η τάση τα κορίτσια να περιγράφονται από το διδακτικό προσωπικό με χαρακτηρισμούς ως υπάκουα, συνεργάσιμα, δειλά, ευγενικά, ενώ τα αγόρια περιγράφονται ως άτακτα, επιθετικά, κ.τ.λ. Αυτό φανερώνει ότι κατά την περιγραφή τους οι νηπιαγωγοί αναφέρονται σε διαφορές των φύλων και όχι σε ατομικές διαφορές. Επιπρόσθετα, οι νηπιαγωγοί συχνά προβαίνουν στο διαχωρισμό και στη δημιουργία ομάδων με κριτήριο το φύλο των παιδιών, ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ανταγωνιστικών παιχνιδιών ανάμεσα στα δύο φύλα και επιβραβεύουν με επιφωνήματα τις ομάδες των αγοριών, αποδίδοντας χαρακτηρισμούς όπως «κέρδισαν γιατί είναι πιο δυνατοί, πιο γρήγοροι». Γενικά τα αγόρια τυγχάνουν μεγαλύτερης προσοχής από τα κορίτσια, και έτσι έχουν περισσότερες ευκαιρίες να οικοδομήσουν το αυτοσυναίσθημά τους. Οι εκπαιδευτικές πρακτικές που αναφέρθηκαν, θέτουν σε πιο πλεονεκτική θέση τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια, δημιουργούν άνισες ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης και συμβάλλουν στη διαιώνιση των κοινωνικών στερεοτύπων. Είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να συνειδητοποιήσουν τις προκαταλήψεις που φέρουν οι ίδιοι και τους λόγους που τους ωθούν να αντιστέκονται σε κάθε αλλαγή. Οφείλουν να κατανοήσουν πως με τις αλληλεπιδράσεις τους με τους μαθητές, με το κλίμα που δημιουργούν μέσα στην τάξη και με το διδακτικό υλικό που επιλέγουν και χρησιμοποιούν έχουν τη δυνατότητα να αποτρέψουν την εμφάνιση ανισοτήτων. Στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα για το Νηπιαγωγείο, τονίζεται ιδιαίτερα ο ρόλος του εκπαιδευτικού, στη δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού, που θα παρέχει σε όλα τα παιδιά ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη σχολική ζωή(α.π.σ.,2011). 3.Συμπεράσματα- Προτάσεις Μολονότι οι σχετικές έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικές πρακτικές επηρεάζουν την ανάπτυξη εκπαιδευτικών ανισοτήτων κατά φύλο, η Ελλάδα καθυστέρησε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να χαράξει στρατηγικές για την επίτευξη της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα εξακολουθεί να διαιωνίζει και να ενθαρρύνει τις προκαταλήψεις για τις έμφυλες διακρίσεις. Είναι δύσκολο αλλά, όχι ακατόρθωτο να ξεριζωθούν αναχρονιστικές αντιλήψεις και να δημιουργηθεί ένα σχολείο δημοκρατικό, ανοιχτό σε όλους τους μαθητές και την κοινωνία, απαλλαγμένο από κάθε είδους προκαταλήψεις και στερεότυπα αρκεί η πολιτεία να προβεί στη χάραξη μιας εκσυγχρονισμένης εκπαιδευτικής πολιτικής με σκοπό: την επιμόρφωση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών, καθώς και των στελεχών εκπαίδευσης, για τα ζητήματα φύλου και ισότητας, ISSN

9 την ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας για τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, την έρευνα ανάλυση και μελέτη του περιεχομένου των βιβλίων και του παιδαγωγικού υλικού, την ανάπτυξη προγραμμάτων, και διδακτικών μεθόδων απαλλαγμένων από σεξιστικά στοιχεία, την παραγωγή ανάλογου παιδαγωγικού- διδακτικού υλικού την ενθάρρυνση των σχολικών μονάδων για εφαρμογή προγραμμάτων μη σεξιστικής παρέμβασης και ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης των γονέων. Βιβλιογραφικές παραπομπές: Blakemore, J.-LaRue, A. Dlejnik, A.(1979), «Sex-appropriate toy preference and the ability to conceptualize toys as sex-role related». Development Psychology Delamont, S.(1980) Sex roles and the school. London: Methuen and Co. Hampson,J.(1965) «Determinants of psychosexual orientation», in Frank Beach (Ed) Sex and Behavior. New York: John Wiley and sons Kline, S. (1992). Out of the Garden: Toys and Television in the Age of Marketing. London: Verso. Serbin, L.,- O Leary, K.-Kent, R.-Tonich, J.(1973) «A comparison of teacher response to the preacademic and problem behavior of boys and girls», Child Development,44. Βαρκά, Μ.(2006).Αναπαραστάσεις των φύλων και των έμφυλων ρόλων στα αναγνωστικά του Δημοτικού σχολείου από τη δεκαετία του 50 μέχρι σήμερα. Ανέκδοτη Μεταπτυχιακή Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΜΠΣ Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις, Μυτιλήνη. Δεληγιάννη Β., και Ζιώγου Σ. (1999). Εκπαίδευση και Φύλο. Ιστορική διάσταση και Σύγχρονος Προβληματισμός, Βάνιας, Θεσσαλονίκη Δερματά, Μ. &Ζενέλη, Μ.(2000), Μα πού πήγε ο μαγικός κόσμος της χαράς; Οι διακρίσεις συναντούν τον Παραμυθόκοσμο, Εκπαιδευτική Κοινότητα,53 σσ Κανταρτζή, Ε. (1991). Η Εικόνα της Γυναίκας. Διαχρονική έρευνα των Αναγνωστικών Βιβλίων του Δημοτικού Σχολείου, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Κανταρτζή, Ε. (1996). Αγόρια και κορίτσια στο σχολείο: Οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το ρόλο των δύο φύλων. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 88, Κανταρτζή, Ε. (2003). Τα Στερεότυπα του Ρόλου των Φύλων στα Σχολικά Εγχειρίδια του Δημοτικού Σχολείου. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη. Κογκίδου Δ.,(1998). Κοινωνικό Φύλο και Εκπαίδευση. Πρόγραμμα Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Αναβάθμισης των Εκπαιδευτικών της Α Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ., Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (Διδακτικές σημειώσεις). Μαραγκουδάκη Ε., (1995).Τα στερεότυπα για τα φύλα σε παιδικά βιβλία προσχολικής ηλικίας στο: Ι.Ν. Παρασκευόπουλος(επιμ.), Διαφυλικές σχέσεις(β τόμος),ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, σσ Μαραγκουδάκη Ε., (2005). Εκπαίδευση και διάκριση των φύλων: Παιδαγωγικά αναγνώσματα στο νηπιαγωγείο. Οδυσσέας ISSN

10 Τεντοκάλη, Β.,(2007), «Θεωρίες αποδόμησης του χώρου και του φύλου» Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη (Διδακτικές σημειώσεις). Τσιλιμένη Τ., (2005), Διεθνές συνέδριο «Το φύλο αλλάζει! Έρευνα, θεωρία και πολιτική της Έμφυλης Πραγματικότητας στον 21 ο αιώνα». Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα. ΥΠΕΠΘ (2007), Παιδαγωγικές παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων στο Νηπιαγωγείο, Ιωάννινα. ΥΠΔΒΜΘ(2011),Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, ΕΣΠΑ \Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα)-νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: Φραγκουδάκη Α. (1985). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στο σχολείο, Παπαζήσης, Αθήνα Φρειδερίκου Α. Φολέρου Φ. (2004). Τα κορίτσια παίζουν., Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα Φρόση, Λ., Κουϊμτζή, Ε., Παπαδήμου Χ., (2001). Ο Παράγοντας φύλο και η σχολική πραγματικότητα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Μελέτη Επισκόπησης),Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, Θεσσαλονίκη Χαρδαλιά, Ν., Ιωαννίδου, Α.,(2008) «Έμφυλες Κοινωνικές Αναπαραστάσεις στα Σχολικά Εγχειρίδια: Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης», Κ.Ε.Θ.Ι Αθήνα, Παρατηρητήριο για τη Ισότητα στην Εκπαίδευση(Π.Ι.Ε) ISSN

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ/ΤΟΥΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) 1 Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ο παράγοντας φύλο και η σχολική πραγµατικότητα στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Μελέτη Επισκόπησης) Επιµέλεια-Συγγραφή Λ. Φρόση Ε. Κουϊµτζή

Διαβάστε περισσότερα

Η έμφυλη λειτουργία των σχολικών εγχειριδίων Μελέτη περίπτωσης του νέου εγχειριδίου της Α Δημοτικού

Η έμφυλη λειτουργία των σχολικών εγχειριδίων Μελέτη περίπτωσης του νέου εγχειριδίου της Α Δημοτικού Η έμφυλη λειτουργία των σχολικών εγχειριδίων Μελέτη περίπτωσης του νέου εγχειριδίου της Α Δημοτικού Μαυρουσούδη Ηρώ, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ : ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΣΕΞΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διπλωματική εργασία Σχολική ένταξη και εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

H έµφυλη διάσταση στην εκπαίδευση - Σε ποιούς τοµείς απαιτείται παρέµβαση; ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΓΚΙ ΟΥ Εκπαίδευση και Ισότητα Ευκαιριών - Ευρωπαϊκό Συνέδριο - Αθήνα 7-8-9 Απριλίου 1994, Γενική Γραµµατεία Ισότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

«Η εκπροσώπηση των δύο φύλων στο εκπαιδευτικό επάγγελµα και οι προεκτάσεις της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι»

«Η εκπροσώπηση των δύο φύλων στο εκπαιδευτικό επάγγελµα και οι προεκτάσεις της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι» «Η εκπροσώπηση των δύο φύλων στο εκπαιδευτικό επάγγελµα και οι προεκτάσεις της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι» Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (Ε.Κ.Ι.Φ.). Λευκωσία, 25 Νοεµβρίου 2008 Σχολιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία της Α Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού ΓΕΛ της Βαρβακείου Σχολής.

Εργασία της Α Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού ΓΕΛ της Βαρβακείου Σχολής. Εργασία της Α Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού ΓΕΛ της Βαρβακείου Σχολής. Φύλο και εργασία Συμμετείχαν οι μαθητές: Αθανασόπουλος Δημήτρης Αντωνίου Κατερίνα Γκιώνη Έλλη Κακαλής Αντώνης Καλλίρη Έφη Λαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Μπατιάνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση σχολικής επίδοσης

Ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση σχολικής επίδοσης Ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση σχολικής επίδοσης Θεοδοσιάδου Κυριακή, M.Ed. Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Παλαιότερα, η άνιση επίδοση των μαθητών στο σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

H έµφυλη διάσταση στην εκπαίδευση - Σε ποιούς τοµείς απαιτείται παρέµβαση;

H έµφυλη διάσταση στην εκπαίδευση - Σε ποιούς τοµείς απαιτείται παρέµβαση; H έµφυλη διάσταση στην εκπαίδευση - Σε ποιούς τοµείς απαιτείται παρέµβαση; ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΓΚΙ ΟΥ Εκπαίδευση και Ισότητα Ευκαιριών - Ευρωπαϊκό Συνέδριο - Αθήνα 7-8-9 Απριλίου 1994, Γενική Γραµµατεία Ισότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η εκπαίδευση των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ ΙΙ ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

ΤΟΜΟΣ ΙΙ ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση και Φύλο»

«Εκπαίδευση και Φύλο» Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) «Εκπαίδευση και Φύλο» Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης Οµάδα Έργου: ρ. Χ. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη - ρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη - Α. Καπέλλα ΑΘΗΝΑ 2001 «Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Οδηγού Σπουδών

Παράρτημα Οδηγού Σπουδών ΕΠΕΑΕΚ 2 ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.β ΕΡΓΟ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΥΪΜΤΖΗ Το έργο ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ υλοποιήθηκε από το Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και Σχολικά Εγχειρίδια: η περίπτωση του εγχειριδίου «Εργασιακό Περιβάλλον» του τομέα Πληροφορικής και Δικτύων

Φύλο και Σχολικά Εγχειρίδια: η περίπτωση του εγχειριδίου «Εργασιακό Περιβάλλον» του τομέα Πληροφορικής και Δικτύων Φύλο και Σχολικά Εγχειρίδια: η περίπτωση του εγχειριδίου «Εργασιακό Περιβάλλον» του τομέα Πληροφορικής και Δικτύων Γεώργιος Γώγουλος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης gogoulosg@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα