Κλειστές κακώσεις κοιλίας. Απεικόνιση με πολυτομικό αξονικό τομογράφο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κλειστές κακώσεις κοιλίας. Απεικόνιση με πολυτομικό αξονικό τομογράφο."

Transcript

1 Σουλτάνα Λώτη - Κλειστές κακώσεις κοιλίας Κλειστές κακώσεις κοιλίας. Απεικόνιση με πολυτομικό αξονικό τομογράφο. Λώτη Σουλτάνα, Επιμελητής Β Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο Γ.Ν. Καβάλας Περίληψη: Oι κακώσεις της κοιλιακής χώρας, είναι δυνατό να αφορούν τον κάθε πολυτραυματία μετά από τροχαίο ατύχημα, ή πτώση από ύψος ή ξυλοδαρμό. Αποτελούν διαγνωστική πρόκληση τόσο για τον ιατρό ακτινοδιαγνώστη όσο και για τον κλινικό ιατρό διότι η ενδοκοιλιακή κάκωση που δεν διαγιγνώσκεται άμεσα έχει πολύ υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Η απεικονιστικές εξετάσεις κατέχουν ιδιαίτερο ρόλο στη διερεύνηση των κοιλιακών κακώσεων. Ιδιαίτερα ο πολυτομικός αξονικός τομογράφος (MDCT) αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στην διερεύνηση του κοιλιακού τραύματος, παρέχοντας σημαντικά στοιχεία που βοηθούν τόσο στην έγκαιρή αλλά και έγκυρη διάγνωση του κοιλιακού τραύματος με αποτέλεσμα την καλύτερη αντιμετώπιση του πολυτραυματία. Λέξεις κλειδιά: κακώσεις κοιλίας, πολυτραυματίας, διάγνωση, αξονική τομογραφία (MDCT) Summary: Blunt abdominal trauma is a life treating condition and is a diagnostic challenge for radiologist and either clinician medic. The role of MDCT is α significant important in evaluation and management in patients with blunt abdominal organ injury. Key words: abdominal injuries, blunt trauma patients, diagnosis, MDCT 1. Εισαγωγή Η αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων, και της εγκληματικότητας τα τελευταία χρόνια, οδήγησε σε σημαντική αύξηση του αριθμού των ασθενών με κλειστή κάκωση ή ανοικτά τραύματα κοιλίας, που χρήζουν επείγουσας αντιμετώπισης. Αναφορές περιγράφουν το τραύμα της κοιλιάς ως την κυριότερη αιτία θανάτου σε άτομα ηλικίας 1-44 ετών. Ανάλογα με το μηχανισμό κάκωσης και την αιτία που προκάλεσε την κοιλιακή κάκωση το κοιλιακό τραύμα μπορεί να είναι ανοικτό, τυφλό ή διατιτραίνον. Η συχνότητα συμμετοχής των διαφόρων κοιλιακών οργάνων ποικίλη. Από τα συμπαγή όργανα ο σπλήνας είναι το πιο συχνό όργανο που υφίσταται τραυματική κάκωση, ενώ από τα κοίλα σπλάχνα το λεπτό έντερο (Πιν.1). Η απεικόνιση κατέχει σημαντικό ρόλο στην διερεύνηση του κοιλιακού τραύματος. Η απλές ακτινογραφίες, το υπερηχογράφημα κοιλίας, η μαγνητική τομογραφία είναι απεικονιστικές εξετάσεις οι οποίες συστήνονται. Ιδιαίτερος όμως είναι ο ρόλος της η αξονικής τομογραφίας που με την βοήθεια των νεότερων πολυτομικών τομογράφων αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στην διερεύνηση του κοιλιακού τραύματος, παρέχοντας σημαντικά στοιχεία που βοηθούν τόσο στην έγκαιρη, αλλά και έγκυρη διάγνωση του κοιλιακού τραύματος με αποτέλεσμα την καλύτερη αντιμετώπιση του πολυτραυματία.

2 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 3 (Πιν.1) Κοιλιακό Σπαύμα - Επιδημιολογικά ηοισεία ςσνόηηηα ζςμμεηοσήρ ηυν διαθόπυν κοιλιακών οπγάνυν ςμπαγή Όπγανα ~ 55 % Κοίλα πλάσνα ~ 30 % Μεγάλα Αγγεία ~ 15 % πλήναρ ~ 20 % Ήπαπ ~ 17 % Νεθποί ~ 13 % Πάγκπεαρ ~ 4 % Επινεθπίδια ~1 % Λ. Ένηεπο ~ 14 % Π. Ένηεπο ~ 9,5 % Οςπ/σορ Οςπ/περ ~ 4,5 % ηόμασορ ~ 2 % Υολ/σορ Κύζηη < 0,5 % 2. Απεικόνιση του κοιλιακού τραύματος Απλές ακτινογραφίες Εξετάσεις του πεπτικού σωλήνα με per os σκιαγραφικό μέσο (ΣΜ) Υπερηχοτομογραφία Αξονική τομογραφία(mdct) Αγγειογραφία Εξετάσεις με ραδιοϊσότοπα Μαγνητική τομογραφία Όλες οι ανωτέρω απεικονιστικές μέθοδοι θεωρούνται απαραίτητες στην διερεύνηση του κοιλιακού τραύματος, ωστόσο η πολυτομική αξονική τομογραφία αποτελεί το διαγνωστικό σημείο αναφοράς. 3.Τραύμα κοιλίας Ενδείξεις για διενέργεια Υπολογιστικής Τομογραφίας Συζητήσεις, αλλά και πολλές αντιπαραθέσεις μεταξύ κλινικών ιατρών και ακτινολόγων ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια εφημεριών γίνονται για το πότε, και αν θα πρέπει να διενεργείται υπολογιστική τομογραφία σε ασθενείς με κάκωση της κοιλιακής χώρας. Ασθενείς αιμοδυναμικά σταθεροί με θετικό υπερηχογράφημα ή με κλινική υπόνοια σοβαρού τραυματισμού ενδοπεριτοναϊκού οργάνου, παρά τα αρνητικά υπερηχοτομογραφικά ευρήματα, καθώς και ασθενείς με τυφλό κοιλιακό τραύμα θεωρούνται υποψήφιοι και επιβάλλεται σε αυτούς η διενέργεια αξονικής τομογραφίας. Αντίθετα περιπτώσεις αιμοδυναμικά ασταθών ασθενών χρήζουν άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης και δεν πρέπει να χάνεται πολύτιμός χρόνος με τη εκτέλεση αξονικής τομογραφίας. 4.Τεχνική Εξέτασης Ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση, και κατά τη διάρκεια της εξέτασης παραμένει αν είναι δυνατόν ακίνητος (σε περίπτωση μη συνεργασίας κρίνεται σκόπιμη η καταστολή), προς αποφυγή ψευδοκαταχωρήσεων (artifacts). Το πεδίο σάρωσης περιλαμβάνει τομές από τις πνευμονικές βάσεις μέχρι το ύψος των ισχίων, πάχους 8-10χιλ., επιλεκτικά 2-5χιλ. Η εξέταση θα πρέπει να διενεργείται μετά την χορήγηση ενδοφλέβιας σκιαγραφικής ουσίας (2-4 ml/ sec - 40 sec delay), ενώ υδατοδιαλυτό σκιαγραφικό per-os δεν είναι απαραίτητο να χορηγείται. Καθυστερημένες λήψεις σε διάστημα 3-5 min μετά τη i.v χορήγηση σκιαστικού, μπορεί να ληφθούν, ιδιαίτερα για την εκτίμηση της απεκκριτικής ικανότητας των νεφρών, ενώ σε περίπτωση κάκωσης ουροδόχου κύστεως με τα μηχανήματα νέας γενιάς είναι δυνατή Ct Cystography. Επίσης, επί ενδείξεως αγγειακής κάκωσης η Ct Angiography με την βοήθεια των πολυτομικών τομογράφων είναι δυνατή (bolus έγχυση σκιαστικού, αρτηριακή, πυλαία φάση δυνατότητα επεξεργασίας εικόνων). Η μελέτη των εικόνων και τα ενδεχόμενα ευρημάτων θα πρέπει να εκτιμώνται με τη βοήθεια και χρήση διαφορετικών «παραθύρων», ενώ όπου κρίνεται απαραίτητο μπορεί να χρειασθεί επιπλέον επεξεργασία και ανασύνθεση. Εικ. 1 Εικ.2 5.Κοιλιακό τραύμα - Θεματικές ενότητες H μελέτη της κοιλιάς σε περίπτωση κάκωσης θα πρέπει να είναι ενδελεχής και να συμπεριλαμβάνει όλες τις επιμέρους ανατομικές δομές. Η ΥΤ (MDCT)έχει το πλεονέκτημα της εκτίμησης όλης της κοιλίας ανά σύστημα καθώς και της πυέλου σε

3 Σουλτάνα Λώτη - Κλειστές κακώσεις κοιλίας μία μόνο εξέταση, ο χρόνος της οποίας έχει ελαττωθεί σημαντικά με τη χρήση των πολυτομικών τομογράφων όπου και επιτυγχάνεται ταχεία σάρωση. Οι θεματικές ενότητες του κοιλιακού τραύματος αφορούν: α) το τραύμα του ήπατος, του σπληνός, του παγκρέατος, β) τραύμα του γαστρεντερικού σωλήνα, γ) το τραύμα του ουρογεννητικού συστήματος και της πυέλου και στ) τις αγγειακές και οστικές βλάβες. 6. Ευρήματα Υπολογιστικής Τομογραφίας σε τραυματική κάκωση κοιλίας Τα ευρήματα και ο βαθμός κάκωσης θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση την κλίμακα κακώσεων: American Association for the Surgery of Trauma Injury Scale (AAST) 1) Αιμοπεριτόναιο. 2) Ενδοπαρεχγυματικό αιμάτωμα. 3)Υποκάψιο αιμάτωμα. 4) Θλάση, ρήξη, σύνθλιψη οργάνων. 5)Ενεργός αιμορραγία. 6) Ελεύθερος αέρας. 7) Ελεύθερο σκιαστικό. 8) Αγγειακές και οστικές βλάβες. 9) Επιπλοκές. 6.1 Αιμοπεριτόναιο Η παρουσία υγρού στην περιτοναϊκή κοιλότητα μετά από κάκωση αποτελεί αδιαμφισβήτητο απεικονιστικό εύρημα τραυματισμού συμπαγούς ή κοίλου σπλάχνου. H αξονική τομογραφία υπερέχει των υπολοίπων απεικονιστικών μεθόδων γιατί μπορεί να υπολογίσει την ποσότητα του υγρού, να εντοπίσει την ακριβή θέση του και την αιτία κάκωση που το προκάλεσε, ενώ μπορεί να παρακολουθήσει την εξέλιξή του. Τυπικά η πυκνότητα του αιμοπεριτόναιου είναι μεταξύ HU, αλλά συχνά οι αιμορραγικές συλλογές εμφανίζουν πυκνότητες της τάξεως των 20-40HU. 6.2 Τραύμα ήπατος Είναι το δεύτερο κατά σειρά συχνότητας συμπαγές όργανο που υφίσταται τραυματικές κακώσεις. Ο δεξιός λοβός τραυματίζεται πιο συχνά σε σχέση με τον αριστερό και τα οπίσθια τμήματα είναι πιο επιρρεπή σε κακώσεις λόγω συμπίεσης ή κατατμητικών δυνάμεων. Τα απεικονιστικά ευρήματα κατατάσσονται από απλές θλάσεις (υπόπυκνες περιοχές μη προσλαμβάνουσες την σκιαγραφική ουσία), έως και ρήξη του οργάνου, ενδοπαρεγχυματικά αιματώματα, υποκάψια αιμάτωματα (συλλογές μηνοειδούς σχήματος που προκαλούν εντύπωμα στην παρυφή του ήπατος), ενεργός αιμορραγία και έμφρακτα. (Εικ. 1, 2, 3, 4). Στα ευρήματα συμπεριλλάμβάνονται επίσης οι αγγειακές βλάβες και οι κακώσεις των χοληφόρων οι οποίες είναι αρκετά σπάνιες και Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3 Εικ. 4 Εικ. 1. Θλάσεις ήπατος -Bear claw. Εικ. 2. Ρήξη ήπατος και ενεργός διαφυγή σκιαγραφικού μέσου και αιμοπεριτόναιο. Εικ. 3. Ενδοπαρεγχυματικό αιμάτωμα. Εικ. 4. Υποκάψιο αιμάτωμα.

4 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 3 συχνά υποδιαγιγνώσκονται. (Εικ. 5) Η αξονική τομογραφία μπορεί να καθορίσει την ακριβή έκταση των ηπατικών βλαβών ενώ η τυποποίηση της έκθεσης ενισχύει την ακρίβεια και βοηθά στην αξιολόγηση των περιστατικών. Με βάση τα κλινικά και απεικονιστικά ευρήματα το 20-40%των ασθενών σήμερα ακολουθεί συντηρητική θεραπεία 6.3 Τραύμα σπληνός Ο σπλήνας είναι το όργανο με τη μεγαλύτερη συχνότητα τραυματισμού στις κλειστές κακώσεις κοιλιακής χώρας, με το 40% των ασθενών με σπληνική κάκωση να έχουν και συνοδό κατάγματα των κατώτερων αριστερών. Η σύγχρονη τάση είναι η μάχη για την αποφυγή σπληνεκτομής, διότι ασθενείς που υποβάλλονται σε σπληνεκτομή έχουν αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης και κατακλυσμιαίας σήψης. Η αξονική τομογραφία έχει πάνω από 95% ποσοστό ευαισθησίας στην απεικόνιση των σπληνικών κακώσεων ενώ τα παθολογικά ευρήματα απεικονιστικά ομοιάζουν με αυτά του ήπατος (Εικ. 6, 7, 8, 9) Εικ. 5. Ρήξη χοληδόχου κύστεως Εικ. 6 Εικ. 7 Εικ. 8 Εικ. 9 Εικ. 6. Ενδοσπληνικό αιμάτωμα Εικ. 7. Υποκάψιο αιμάτωμα σπληνός Εικ. 8. Αιμάτωμα και ψευδοανεύρυσμα σπληνός Εικ. 9. Ρήξη σπληνός προ και μετά i.v. έγχυση Σ. Μ. 6.4 Τραύμα παγκρέατος Η κάκωση του παγκρέατος είναι ασυνήθης, αλλά ενέχει μεγάλη νοσηρότητα και είναι συχνά κλινικά λανθάνουσα. Συνήθως συνυπάρχουν και κακώσεις και σε άλλα όργανα όπως, στο στόμαχο, στο δωδεκαδακτύλου, στο ήπαρ και σπλήνα Το διατιτραίνον τραύμα του παγκρέατος ( μαχαίρι ή πυροβόλο όπλο) προκαλεί τις περισσότερες κακώσεις στο πάγκρεας, ενώ το κλειστό κοιλιακό τραύμα, συχνά σχετίζεται με κακοποίηση παιδιού και είναι η συνηθέστερη αιτία παγκρεατίτιδας στα παιδιά. Το πλέον σημαντικό για τις παγκρεατικές κακώσεις είναι ότι απεικονίζονται καλύτερα μετά την πάροδο ωρών, λόγω του οιδήματος και της αυτοπεψίας από τα παγκρεατικά ένζυμα που αθροίζονται στην περιοχή. Η αξονική τομογραφία έχει μεταξύ 67-90% ποσοστό ευαισθησίας στην απεικόνιση των παγκρεατικών κακώσεων και θεωρείται μέθοδός εκλογής, στην απεικόνιση των πακρεατικών θλάσεων, ρήξεων του οργάνου καθώς και βλαβών που αφορούν τον παγκρεατικό πόρο και των παρακείμενων αγγειακών δομών (Εικ ). Επίσης είναι η μέθοδός που θα αναδείξει καλύτερα τις πιθανές επιπλοκές όπως μια ψευδοκύστη ή ένα αποστήματα, επιπλοκές με θνητότητα που ανέρχεται στο 20%. 6.5 Τραύμα Εντέρου Μεσεντερίου Κακώσεις στο έντερο και το μεσεντέριο συμβαίνουν στο 5% των ασθενών με κλειστό κοιλιακό τραύμα. Τα ευρήματα της αξονικής είναι συχνά ανεπαίσθητα και διαλανθάνουν εύκολα, ωστόσο η ακρίβεια της στη διάγνωση της κάκωσης του εντέρου μεσεντερίου αναφέρεται στο 77-93%. Σε περίπτωση κάκωσης εντέρου - μεσεντερίου τα έμμεσα και άμεσα απεικονιστικά ευρήματα αφορούν, τα αιματώματα (ενδοτοιχωματικό, οπισθοπεριτοναικό,

5 Σουλτάνα Λώτη - Κλειστές κακώσεις κοιλίας Εικ. 10 Εικ. 11 Εικ. 10. Θλάση σώματος και ουράς παγκρέατος Εικ. 11. Αιμάτωμα από τραυματισμό στη κεφαλή του παγκρέατος ενδοπεριτοναικό), την παρουσία ενδοπεριτοναικού αέρα, την διαφυγή πόσιμου σκιαστικού στην περιτοναϊκή κοιλότητα καθώς και την παρουσία ελεύθερου υγρού (αιμοπεριτόναιο), χωρίς εμφανή εικόνα κάκωσης συμπαγούς οργάνου (Εικ. 12, 13, 14, 15). 6.6 Νεφρικό Τραύμα: Οι νεφροί συμμετέχουν στο 8-10% των κλειστών κακώσεων της κοιλίας. Οι κύριοι τύποι νεφρικής κάκωσης είναι η θλάση, το αιμάτωμα (υποκάψιο, παρεγχυματικό), η σχάση της συνέχειας του νεφρικού φλοιού με αποτέλεσμα εξαγγείωση αίματος και δυαφυγή ούρων και η ρήξη (Εικ. 16). Οι συχνότερες από τις ανωτέρω κακώσεις είναι οι θλάσεις, και οι σχάσεις και αντιμετωπίζονται συντηρητικά. Η αξονική τομογραφία θα πρέπει να διενεργείται σε όλους τους ασθενείς με μακροσκοπική αιματουρία μετά από κάκωση. Σε περίπτωση δε υποψίας κάκωσης του πυελοκαλικικού συστήματος ή των ουρητήρων, είναι απαραίτητες οι καθυστερημένες λήψεις κατά τη διάρκεια της απεκκριτικής φάσης (Εικ. 17α-β). 6.7 Τραύμα Ουροδόχου κύστεως: Το 10% περίπου των ασθενών με τραυματισμό της πυέλου υφίστανται κάκωση της ουροδόχου κύστεως. Ο κίνδυνος κάκωσης είναι μεγαλύτερος σε μια πλήρη παρά σε μια κενή ουροδόχο. Οι πλέον σημαντικές τραυματικές βλάβες περιλαμβάνουν τη θλάση της ουροδόχου κύστεως, την ενδοπεριτοναϊκή και την εξωπεριτοναϊκή ρήξη. Η ενδοπεριτοναϊκή ρήξη συμβαίνει σε ποσοστό 20% συνήθως κατά την πλήξη της κατώτερης κοιλίας ενώ η ουροδό- Εικ. 12 Εικ. 13 Εικ. 14 Εικ. 15 Εικ. 12. Ρήξη εντέρου - Αέρας στην περιτοναική κοιλότητα Εικ. 13. Ρήξη εντέρου. Διαφυγή per os Σ.Μ. Εικ. 14. Ρήξη εντέρου μεσεντερίου. (ασαφοποίηση - πάχυνση εντερικού τοιχώματός, ρύπανση του μεσεντέριου λίπους, αέρας στην περιτοναική κοιλότητα) Εικ. 15. Αιμάτωμα μεσεντερίου

6 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 3 Εικ. 16 Εικ. 17α Εικ. 17β Εικ. 16. Νεφρική κάκωση, καταστροφή του νεφρικού παρεγχύματος, περινεφρική συλλογή Εικ. 17. (α.β): Ρήξη νεφρού - ουρίνωμα Α χος κύστη είναι διετεταμένη, με αποτέλεσμα διαφυγή εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας. Η εξωπεριτοναϊκή ρήξη, συμβαίνει σε ποσοστό 80% και συνδυάζεται με διατιτραίνον τραύμα και κατάγματα πυελικού δακτυλίου. Η ουροδόχος κύστη τραυματίζεται από παρασχίδα οστού και τα ούρα ( και το σκιαγραφικό) διαφεύγουν προς τον εξωπεριτοναϊκό χώρο. Συνδυασμός ενδο εξωπεριτοναϊκών ρήξεων μπορεί να συμβεί στο 5%. (Εικ. 18α-β-γ-δ) Και οι δύο τύποι ρήξης απεικονίζονται ικανοποιητικά με την αξονική τομογραφία μετά την χορήγηση σκιαστικού ενδοφλεβίως είτε μέσω καθετηριασμού της ουροδόχου κύστεως. Σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι η αξονική τομογραφία υπερέχει της κλασικής κυστεογραφίας στη διαπίστωση μικρών διαφυγών από την ουροδόχο κύστη, συμπεριλαμβανομένων και των οπισθοκυστικών συλλογών. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες για βλάβες των εξωκυστικών μαλακών μορίων που συνδυάζονται με τον τραυματισμό. 6.9 Οπισθοπεριτοναϊκός χώρος Οπισθοπεριτοναϊκό αιμάτωμα Ο οπισθοπεριτοναϊκός χώρος αποτελεί μία ιδιαίτερη ανατομική περιοχή η οποία σε περίπτωση κάκωσης μπορεί να παρουσιάζει διαγνωστικές και απεικονιστικές προκλήσεις και εκπλήξεις. Ο έλεγχός με αξονική τομογραφία γίνεται για τον αποκλεισμό οπισθοπεριτοναϊκού αιματώματος. Τα οπισθοπερι- Β Γ Δ Εικ. 18α-β-γ-δ. Ρήξεις ουροδόχου. Διαφυγή σκιαστικού στην περιτοναική κοιλότητα Κατάγματα πυελικού δακτυλίου.

7 Σουλτάνα Λώτη - Κλειστές κακώσεις κοιλίας τοναϊκά αιμάτωμα, οφείλονται συνήθως σε κάκωση σπονδυλικής στήλης, πυέλου, σε τραυματισμό του παγκρέατος ή του ουρογεννητικού συστήματος, καθώς και σε αγγειακό τραύμα. Μπορεί να είναι εντοπισμένα ή καταλαμβάνουν ολόκληρο τον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο ανάλογα με την πρωτοπαθή βλάβη και την έκταση της συλλογής. (Εικ. 19α-β). Η αξονική τομογραφία εκτός ότι θεωρείται μέθοδος εκλογής για την απεικόνιση του οπισθοπεριτοναϊκού αιμάτωματος, θα επηρεάσει το σχεδιασμό της θεραπείας (διαδερμική παροχέτευση ή ανοικτό χειρουργείο), ενώ είναι χρήσιμη στον έλεγχο ανταπόκρισης στη συντηρητική θεραπεία Αγγειακό τραύμα Ο όρος αγγειακό τραύμα κοιλίας γενικά παραπέμπει σε τραυματισμό μεγάλων ενδοπεριτοναϊκών ή οπισθοπεριτοναϊκών αγγείων. Μολονότι οι αγγειακές κακώσεις τις κοιλιακής χώρας είναι οι πιο σοβαρές και οι πιο απαιτητικές όσον αφορά την θεραπεία τους (συνδυασμός χειρουργικής επέμβασης και καθετηριακού εμβολισμού) είναι οι πιο σπάνιες ευτυχώς κακώσεις. Παρουσιάζονται με ελεύθερη ενδοπεριτοναϊκή αιμορραγία, με ενδοπεριτοναϊκό ή οπισθοπεριτοναϊκό αιμάτωμα ή με θρόμβωση του τραυματισμένου αγγείου. Για την ανάδειξη των αγγειακών κακώσεων χρήσιμη είναι η βοήθεια της πολυτομικής αξονικής τομογραφίας που καθιστά δυνατή την διενέργεια αγγειογραφίας και την μελέτη των εικόνων σε 3D απεικόνιση (Εικ. 20α-β) 7. Συμπεράσματα Η υπολογιστική τομογραφία στη διερεύνηση του κοιλιακού τραύματος 1) Θα πρέπει να διενεργείται σε αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς, σε τυφλό τραύμα και σε ασθενείς με αμφίβολη κλινική εξέταση κοιλίας ή αναξιόπιστη. 2) Διαθέτει το πλεονέκτημα της εκτίμησης όλης της κοιλίας και της πυέλου σε μία συνολική εξέταση. 3) Χρήση των πολυτομικών τομογράφων νέας γενιάς έχει ελαχιστοποίηση το χρόνο διαρκείας της εξέτασης υπέρ του ασθενούς και της αντιμετώπισής του. 4) Καθορίζει την ακριβή έκταση της βλάβης, αναδεικνύει τυχόν σύνοδες αλλοιώσεις, με αποτέλεσμα να παρέχει τη δυνατότητα βοήθεια στον κλινικό ιατρό να επιλέξει την καταλληλότερη θεραπεία. 5) Κατέχει σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη των επιπλοκών και στο follow up των ασθενών. 6) Αποτελεί μέθοδος εκλογής με ευαισθησία στην ανίχνευση των ενδοκοιλιακών κακώσεων που υπερ- Α Β Εικ. 19α-β. Οπισθοπεριτοναϊκό αιμάτωμα. Α Β Εικ. 20α-β. Οπισθοπεριτοναϊκό αιμάτωμα.

8 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 3 βαίνει το 90%. Βιβλιογραφία 1. Jürgen K. Willmann1, Justus E. Roos1 et al. Multidetector CT: Detection of Active Hemorrhage in Patients with Blunt Abdominal Trauma. AJR 2002; 179: Dorcas C. Yao1, R. Brooke Jeffrey, Jr.1, Stuart E. Mirvis2 et al: Using Contrast- Enhanced Helical CT to Visualize Arterial Extravasation After Blunt Abdominal Trauma AJR 2002; 178: Schroeppel TJ, Croce MA:Diagnosis and management of blunt abdominal solid organ. Curr Opin Crit Care Aug;13(4): Brofman N,Atri M, et al: Evaluation of bowel and mesenteric blunt trauma with multidetector CT.Radiographics Jul- Aug;26(4): William P.Shuman, MD et al: CT of blunt abdominal trauma in adults. Radiology 1997; 205: Μathias Prokop, Michael Galanski: Ελικοειδής και Πολυτομική Υπολογιστική Τομογραφία του Σώματος 7. Hamilton JD, Kumaravel M et al: Multidetector CT evaluation of active extravasation in blunt abdominal and pelvic trauma patients. Radiographics Oct;28(6): Fang JF, Wong YC et al:usefulness of multidetector computed tomography for the initial assessment of blunt abdominal trauma patients. World J Surg Feb;30(2): Miller LA, Shanmuganathan K: Multidetector CT evaluation of abdominal trauma. Radiol Clin North Am Nov;43(6): , viii. 10. Stuhlfaut JW, Anderson SW, Soto JA: Blunt abdominal trauma: current imaging techniques and CT findings in patients with solid organ, bowel, and mesenteric injury.semin Ultrasound CT MR Apr;28(2):

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΛΟΓΙΑ (Ενημέρωση κειμένου Μάρτιος 2009) N. Djakovic, Th. Lynch, L. Martínez-Piñeiro, Y. Mor, E. Plas, E. Serafetinides, L. Turkeri, R.A. Santucci, M. Hohenfellner

Διαβάστε περισσότερα

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα, 28 30 Ιουνίου 2013 Ξενοδοχείο Porto Rio 16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ thkapla. [Pick the date] [Type text] Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 Αίθουσα Ακρόπολη Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινοδιάγνωση & Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς

Ακτινοδιάγνωση & Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς Ακτινοδιάγνωση & Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Στην Alphavet έχει εγκατασταθεί ο πρώτος Αξονικός Τοµογράφος για ζώα συντροφιάς τελευταίας τεχνολογίας (Πολυτοµική Αξονική

Διαβάστε περισσότερα

Τραύμα Θώρακος: Αρχές Διάγνωσης και Αντιμετώπισης

Τραύμα Θώρακος: Αρχές Διάγνωσης και Αντιμετώπισης 55 Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Τραύμα Θώρακος: Αρχές Διάγνωσης και Αντιμετώπισης Χ. Σίμογλου, Λ. Σίμογλου, Δ. Γυμνόπουλος Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επιστημονικά Χρονικά 2012;17(2):55-65) ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΤΟ Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΤΟ Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

**Ιατρός ' Ορθοπαιδικής Κλινικής Ασκληπιείου Βούλας, Επιστημονικός Συνεργάτης Β' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής, Γ. Ν. Λαϊκό.

**Ιατρός ' Ορθοπαιδικής Κλινικής Ασκληπιείου Βούλας, Επιστημονικός Συνεργάτης Β' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής, Γ. Ν. Λαϊκό. Written by Παπασταματίου Μ., Νικολόπουλος. Παρασκευή, 23 Ιανουάριος 2009 Μ. Παπασταματίου*,. Νικολόπουλος** *Αναπληρωτής ιευθυντής Χειρουργικής 7ου Νοσοκομείου ΙΚΑ, Σύμβουλος Χειρουργός «Ωνάσειου» Καρδιοχειρουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Παπασταματίου*,. Νικολόπουλος**

Μ. Παπασταματίου*,. Νικολόπουλος** Medtime - Οξεία Σκωληκοειδίτιδα 1 of 11 30/3/2010 3:47 μμ Written by Παπασταματίου Μ., Νικολόπουλος Δ. Κυριακή, 04 Ιανουάριος 2009 Μ. Παπασταματίου*,. Νικολόπουλος** *Αναπληρωτής ιευθυντής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικό Θέμα. Άλγος Δεξιού Υποχονδρίου και Φυσιολογικό Υπερηχοτομογράφημα Ελεύθερη μετάφραση και επιμέλεια: Κων/νος Ι. Ζωγράφος.

Κλινικό Θέμα. Άλγος Δεξιού Υποχονδρίου και Φυσιολογικό Υπερηχοτομογράφημα Ελεύθερη μετάφραση και επιμέλεια: Κων/νος Ι. Ζωγράφος. 8 Κλινικό Θέμα Κλινικό Θέμα Άλγος Δεξιού Υποχονδρίου και Φυσιολογικό Υπερηχοτομογράφημα Ελεύθερη μετάφραση και επιμέλεια: Κων/νος Ι. Ζωγράφος Κλινικό σενάριο Γυναίκα 30 ετών προσέρχεται στο ιατρείο σας

Διαβάστε περισσότερα

Από τη Σύνταξη. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Από τη Σύνταξη. Αγαπητοί συνάδελφοι, 127 Από τη Σύνταξη Αγαπητοί συνάδελφοι, Το παρόν τρίτο τεύχος του περιοδικού μας αποτελεί την απαντητική ιατρική εκδοτική παρουσία σε περίοδο συνεχιζόμενης πολυεπίπεδης κρίσης. Η προσφορά άρθρων από τους

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της υπολογιστικής τομογραφίας στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της εκκολπωματίτιδας

Η συμβολή της υπολογιστικής τομογραφίας στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της εκκολπωματίτιδας 74 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Τόμος 44, (2):74-84, 2013 Η συμβολή της υπολογιστικής τομογραφίας στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της εκκολπωματίτιδας Π. Γαλάνη, Κ. Παπαγιάννης, Σ. Λαφογιάννη ΠΕΡΙΛΗΨ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Τραύμα Ήπατος» Δρ. Αθανάσιος Δ. Μαρίνης Χειρουργός. Θέμα : Μη χειρουργική αντιμετώπιση τραύματος ήπατος

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Τραύμα Ήπατος» Δρ. Αθανάσιος Δ. Μαρίνης Χειρουργός. Θέμα : Μη χειρουργική αντιμετώπιση τραύματος ήπατος Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Τραύμα Ήπατος» A. Marinis EXE 2010 Δρ. Αθανάσιος Δ. Μαρίνης Χειρουργός Θέμα : Μη χειρουργική αντιμετώπιση τραύματος ήπατος Εισαγωγή Το 1908, ο χειρουργός James H. Pringle περιέγραψε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση διατιτραίνοντος τραύματος τραχηλικής χώρας

Χειρουργική αντιμετώπιση διατιτραίνοντος τραύματος τραχηλικής χώρας Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 39, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010, σελίδες 35-41 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Χειρουργική αντιμετώπιση διατιτραίνοντος τραύματος τραχηλικής

Διαβάστε περισσότερα

αντιμετώπιση καλοήθων παθήσεων του νεφρού

αντιμετώπιση καλοήθων παθήσεων του νεφρού O Δ H Γ O Σ Γ I A T O N A Σ Θ E N H Ρομποτική & Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση καλοήθων παθήσεων του νεφρού Απλή νεφρεκτομή, Αφαίρεση κύστης νεφρού, Αντιμετώπιση πτώσης του νεφρού (νεφροπηξία), Αφαίρεση λίθου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO O οδηγός αυτός δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό Anticancer Fund.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γεώργιου Ιωαννίδη

Διπλωματική Εργασία του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γεώργιου Ιωαννίδη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Ιατρικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ιατρική Φυσική Διπλωματική Εργασία του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γεώργιου Ιωαννίδη Θέμα: Εφαρμογή και συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλό Τραύμα ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΠΕΚΡΙΔΕΛΗΣ

Πολλαπλό Τραύμα ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΠΕΚΡΙΔΕΛΗΣ 122 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊ'ΡΙΚΗΣ Πολλαπλό Τραύμα ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΠΕΚΡΙΔΕΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Το τραύμα αποτελεί μια νόσο που αν και μπορεί να προληφθεί η εκδήλωσή της, έχει καταστεί μια από τις πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟ Ι

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟ Ι ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟ Ι Α. Φωτιάδου 1,. Τσέτης 2, Α. Καραντάνας 2 1 Department of Radiology, Robert Jones and Agnes Hunt Orthopaedic Hospital, Oswestry, UK 2 Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης,

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνική Ακτινολογική Εταιρεία. Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην. Ακτινολογία

Eλληνική Ακτινολογική Εταιρεία. Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην. Ακτινολογία Eλληνική Ακτινολογική Εταιρεία Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην Ακτινολογία Αθήνα 2011 Eλληνική Ακτινολογική Εταιρεία Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην Ακτινολογία Αθήνα 2011 A Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

MAΪΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

MAΪΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα MAΪΟΣ 2012 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Περίπτωση ανδρός με άλγος στην οσφύ Παρουσιάζεται από: Δ. Ραφαηλίδη, Αικ. Σδρόλια, Δ. Κατσίμπα

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 10 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2011

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 10 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2011 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 10 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2011 ÁöéÝñùìá óôçí Åðåßãïõóá ÉáôñéêÞ ÌÝñïò  åéñïõñãéêþ ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται Δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση του Αρθρικού Χόνδρου

Απεικόνιση του Αρθρικού Χόνδρου 5 ΚΕΦΆΛΑΙΟ Απεικόνιση του Αρθρικού Χόνδρου Απόστολος Καραντάνας Αν. Καθ. Ακτινολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, Δ/ντής Εργαστηρίου Ιατρικής Απεικόνισης ΠΓΝΗ Mιχάλης Χαντές Επικ. Καθ. Ορθοπαιδικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αθανάσιος Μαρίνης, Επιμελητής Χειρουργός, ΓΝΠ «Τζάνειο»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αθανάσιος Μαρίνης, Επιμελητής Χειρουργός, ΓΝΠ «Τζάνειο» ΤΟΜΟΣ 20 ΤΕΥΧΟΣ 1-2015 1 2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αθανάσιος Μαρίνης, Επιμελητής Χειρουργός, ΓΝΠ «Τζάνειο»

Διαβάστε περισσότερα

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΓΓΟΥΛΕΣ Xειρουργός Ορθοπαιδικός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ Περιοδικεσ εκδοσεισ τησ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΝΗΡηΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟσ ΟΖΟσ επεμβατικεσ μεθοδοι διαγνωσησ και αντιμετωπισησ ιουλιοσ 2010 τευχοσ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακτινοτεχνολογίας. Αγαπητέ συνάδελφε,

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακτινοτεχνολογίας. Αγαπητέ συνάδελφε, Αγαπητέ συνάδελφε, Η Επιστημονική Εταιρεία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τεχνολόγων Ακτινολόγων ανακοινώνουν, με ιδιαίτερη χαρά, την διοργάνωση του: 3ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΓΟΝΑΤΟ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΓΟΝΑΤΟ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΓΟΝΑΤΟ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ιωάννης Τσιφουντούδης, Ιωάννης Καλαϊτζόγλου 10 1. Εισαγωγή Οι κακώσεις των συνδέσμων της άρθρωσης του γόνατος είναι συχνές, ιδιαίτερα στους αθλητές, και οδήγησαν τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα