Κοιλιακό Τραύµα Αρχές ιαχείρισης Θέµατα Τακτικής & Στρατηγικής. Στυλιανός Χ. Κατσαραγάκης Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοιλιακό Τραύµα Αρχές ιαχείρισης Θέµατα Τακτικής & Στρατηγικής. Στυλιανός Χ. Κατσαραγάκης Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής"

Transcript

1 Κοιλιακό Τραύµα Αρχές ιαχείρισης Θέµατα Τακτικής & Στρατηγικής Στυλιανός Χ. Κατσαραγάκης Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Χειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Τραύµατος

2 Κοιλιακό Τραύµα Επιδηµιολογικά Στοιχεία ~ 10% των τραυµατιών φέρουν κοιλιακό τραύµα (αµβλύ ή διατιτραίνον). Προεξάρχουσα αιτία του κοιλιακού τραύµατος είναι τα τροχαία ατυχήµατα. ~ ¾ των κοιλιακών τραυµάτων είναι αµβλέα.

3 Κοιλιακό Τραύµα Επιδηµιολογικά Στοιχεία Συχνότητα συµµετοχής των διαφόρων κοιλιακών οργάνων Συµπαγή Όργανα ~ 55 % Κοίλα Σπλάχνα ~ 30 % Μεγάλα Αγγεία ~ 15 % Ήπαρ ~ 20 % Σπλήνας ~ 17 % Νεφροί ~ 13 % Πάγκρεας ~ 4 % Επινεφρίδια ~1 % Λ. Έντερο ~ 14 % Π. Έντερο ~ 9,5 % Ουρ/χος Ουρ/ρες ~ 4,5 % Στόµαχος ~ 2 % Χολ/χος Κύστη < 0,5 %

4 Κοιλιακό Τραύµα Επιδηµιολογικά Στοιχεία Ηπατικές Κακώσεις Σύνολο Αµβλείες ιατιτραίνουσες Έτος Richardson DJ et al., Ann Surg 2000

5 Κοιλιακό Τραύµα Επιδηµιολογικά Στοιχεία % Σπληνικών Κακώσεων Χειρουργική αντιµετώπιση Μη-χειρουργική αντιµετώπιση Χρονικές Περίοδοι Pachter et al, Ann Surg 1998

6 Κοιλιακό Τραύµα Επιδηµιολογικά Στοιχεία Επιτυχής συντηρητική αντιµετώπιση µπορεί να επιτευχθεί: στο > 80% των αµβλέων κακώσεων ήπατος ως και > 90% των αµβλέων κακώσεων σπληνός στο 50% των κακώσεων του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώµατος από Ν&Τ όργανο στο 85% των κακώσεων του οπίσθιου κοιλιακού τοιχώµατος από Ν&Τ όργανο

7 Κοιλιακό Τραύµα Επιδηµιολογικά Στοιχεία Θνησιµότητα Κακώσεων Ήπατος (Ολική%% / Ηπατική%) Συνολικά 19 / / 7 9 / 3 Κλειστό 18 / 8 18 / 9 10 / 2 ιατιτραίνον 19 / / 5 8 / 5 Richardson JD et al., Ann Surg 2000

8 Κοιλιακό Τραύµα Τάσεις την Τελευταία 20ετία αριθµού τραυµατιών αµβλέος τραύµατος συντηρητικής αντιµετώπισης % θανάτων των τραυµατιών

9 ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Κοιλιακού Τραύµατος Εκτίµηση απειλητικών καταστάσεων Καθορισµός προτεραιοτήτων Σταθεροποίηση Ενδείξεις επόµενων ενεργειών

10 Πότε απαιτείται άµεση χειρουργική επέµβαση ; Αιµοδυναµική αστάθεια Περιτοναϊκός ερεθισµός ιατιτραίνον τραύµα υψηλής ενεργείας

11 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Κοιλιακού Τραύµατος Αποκλεισµός αναγκαιότητας άµεσης λαπαροτοµίας ιαγνωστική προσπέλαση κακώσεων Καθορισµός προτεραιοτήτων Στρατηγική αντιµετώπισης

12 Προϋποθέσεις Συντηρητικής Αντιµετώπισης I. Οργανωµένο Κέντρο Τραύµατος Οργανωµένο Σύγχρονα εξοπλισµένο Τ.Ε.Π. Αιµοδοσία Ακτινολογικό Τµήµα (α/α, CT) Χειρουργικές Αίθουσες Ακτινο-επεµβατική αίθουσα (αγγειογραφία, εµβολισµός) Μονάδα Τραύµατος ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ 24ωρη ΒΑΣΗ

13 Προϋποθέσεις Συντηρητικής Αντιµετώπισης II. Εξειδικευµένο Ανθρώπινο υναµικό µε Εµπειρία στο Τραύµα Ιατρικό & Νοσηλευτικό Προσωπικό Τ.Ε.Π. Χειρουργός Τραύµατος ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ 24ωρη ΒΑΣΗ

14 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΕΝΤΡΟ nonoperative splenectomy 10 0 Urban teaching Urban nonteaching Rural Todd SR, et al. J Trauma 2004

15 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΕΝΤΡΟ Urban teaching Urban nonteaching Rural Todd SR, et al. J Trauma 2004

16 Προϋποθέσεις Συντηρητικής Αντιµετώπισης III. Καταλληλότητα Ασθενούς Αµβλύ Τραύµα Αιµοδυναµική σταθερότητα (µε ή χωρίς ανάνηψη) Απουσία σηµείων περιτοναϊκού ερεθισµού Απουσία άλλων κακώσεων που απαιτούν χειρουργική επέµβαση ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: - σοβαρή Κ.Ε.Κ. - Αναίσθητος ασθενής - Κάκωση Σ.Σ.. / Ν.Μ.

17 ιαγνωστικά Μέσα Κλινική Εξέταση Ακτινογραφία Υπερηχογράφηµα (FAST) ιαγνωστική Περιτοναϊκή Πλύση Αξονική Τοµογραφία

18 Κλινική Εξέταση Αναξιόπιστη κλινική εξέταση αναίσθητοι ασθενείς επήρεια φαρµάκων / ουσιών που δρουν στο ΚΝΣ Σοβαρές ΚΕΚ κακώσεις σπονδυλικής στήλης νωτιαίου µυελού ασαφή κλινικά ευρήµατα

19 Κλινική Εξέταση Αξιοπιστία Εκτίµηση της κλινικής εξέτασης κοιλίας στο αµβλύ τραύµα Υποοµάδα κάκωσης Σύνολο ασθενών Αξιόπιστη εξέταση Αναξιόπιστη εξέταση Μεµονωµένο κοιλιακό τραύµα (87%( 87%) 3 (13%) Κατάγµατα κατωτέρων (97%( 97%) 1 (3%) πλευρών Μεµονωµένη ΚΕΚ 56 9 (16%( 16%) 47 (84%) Πολυτραυµατίες (55%( 55%) 43 (45%) Συνολικά (54%( 54%) 94 (46%) Schurink et al.: Diagnosis of patients with blunt abdominal trauma

20 Κλινική Εξέταση Επανεξέταση σε τακτά χρονικά διαστήµατα Από τον ίδιο χειρουργό Έγκαιρη αναγνώριση εξελισσόµενης κοιλιακής κάκωσης Έγκαιρη αντιµετώπιση χωρίς αύξηση επιπλοκών

21 Ακτινογραφία Θώρακος Κοιλίας

22 Υπερηχογράφηµα (FAST) Ευαισθησία: : % Ειδικότητα: : % Ελάχιστη ποσότητα εύκολα ανιχνεύσιµου ενδοπεριτοναϊκού υγρού: : 200 ml

23 Υπερηχογράφηµα (FAST) Μειονεκτήµατα Περιορισµένη δυνατότητα ανίχνευσης κακώσεων που δεν σχετίζονται µε αιµοπεριτόναιο µη αξιόπιστη µέθοδος για την ανίχνευση κακώσεων κοίλων σπλάχνων Περιορισµένη αξιοπιστία στην αξιολόγηση του βαθµού κάκωσης συµπαγών ενδοκοιλιακών οργάνων

24 ιαγνωστική Περιτοναϊκή Πλύση Ακρίβεια: : % Πότε είναι (+): Εντερικό περιεχόµενο ή/και χολή Αναρρόφηση αίµατος πριν την ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση υγρών RBC > /mm 3 WBC > 500/mm 3 Αυξηµένα επίπεδα αµυλάσης

25 ιαγνωστική Περιτοναϊκή Πλύση Πότε? Επί αδυναµίας τεχνολογικής υποστήριξης (FAST, CT, κτλ.)

26 Αξονική Τοµογραφία Ευαισθησία: : 92 97,6 % Ειδικότητα: : 98,7 % Αρνητική προγνωστική αξία 99,63 %

27 Αξονική Τοµογραφία

28 Συνοψίζοντας

29 ΑΜΒΛΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΡΑΥΜΑ Αξιόπιστη Κλινική Εξέταση Περιτονίτιδα Όχι Περιτονίτιδα Χ (+) Αναλόγως Ευρηµάτων Αιµοδυναµική Σταθερότητα FAST (+) (-) CT (-) Παρακολούθηση Παρακολούθηση Αιµοδυναµική Αστάθεια (+) Χ FAST ΝΑΙ Περαιτέρω Αξιολόγηση/ Ανάνηψη (-) Άλλα αίτια αιµοδυναµικής αστάθειας (+) (-) Χ ΟΧΙ ΠΠ* Περαιτέρω Αξιολόγηση/ Ανάνηψη

30 ΑΜΒΛΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΡΑΥΜΑ Αναξιόπιστη Κλινική Εξέταση Αιµοδυναµική Σταθερότητα FAST Αιµοδυναµική Αστάθεια FAST Ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα του FAST CT (+) (-) Χ Απουσία εξω-κοιλιακών κακώσεων Παρουσία εξω-κοιλιακών κακώσεων (+) Αναλόγως Ευρηµάτων (-) Παρακολούθηση ΠΠ* (+) (-) Χ CT Περαιτέρω Αξιολόγηση Ανάνηψη

31 ΙΑΤΙΤΡΑΙΝΟΝ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΡΑΥΜΑ Περιτονίτιδα Πιθανότητα Συνοδού Θωρακικής Κάκωσης ΝΑΙ ΟΧΙ Αιµοδυναµική Σταθερότητα Αιµοδυναµική Αστάθεια Χ FAST, α/α Θώρακος FAST, α/α Θώρακος (µόνο αν είναι άµεσα διαθέσιµη) Χ Χ

32 Κοιλιακό Τραύµα Χειρουργείο Οριστική Αποκατάσταση Damage Control

33 Οριστική Αποκατάσταση Σύντοµης χρονικής διάρκειας χειρουργείο Απουσία σηµαντικών διαταραχών φυσιολογίας Χειρουργική εµπειρία

34 Damage Control (ΟΡΙΣΜΟΣ) Αποκατάσταση βλαβών σταδιακά µε επανειληµµένες χειρουργικές πράξεις Προτεραιότητα στην επούλωση της οµοιόστασης

35 Το «τρίγωνο» του πολυτραυµατία ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ ΟΞΕΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

36 Επιλογή ασθενών Στους ασθενείς που ο χρόνος χειρουργικής αποκατάστασης των ανατοµικών βλαβών εκτιµάται ότι θα υπερβεί τις εφεδρείες της φυσιολογικής οµοιόστασης Σε ασθενείς που η βαρύτητα των κακώσεων υπερβαίνει την εµπειρία του χειρουργού και τους διαθέσιµους πόρους

37 Επιλογή ασθενών Αστοχία αιµόστασης λόγω διαταραχών πηκτικότητας. Απροσπέλαστη αγγειακή βλάβη. Ύπαρξη εξω-περιτοναϊκής κάκωσης. Οίδηµα σπλάχνων το οποίο κάνει την σύγκλειση της κοιλίας αδύνατη.

38 Επιλογή ασθενών Υψηλής ενέργειας αµβλύς τραυµατισµός Πολλαπλά διατιτραίνοντα τραύµατα κοιλίας Χειρουργικός χρόνος >90 min Μείζον αγγειακό στέλεχος µε πολλαπλές κακώσεις οργάνων. Πολλαπλές κακώσεις µε αντικρουόµενες προτεραιότητες.

39 Επιλογή ασθενών ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ Θερµοκρασία 34 0 C ph < 7,25 Έλλειµµα βάσεως >15 meq/l Θνητότητα 50% Μετάγγιση > 10 µονάδων ιαταραχές πηκτικότητας

40 Ν Ω Ρ Ι Σ Πότε;

41 Στάδιο 1: Χειρουργείο Προσωρινός επιπωµατισµός 4 σηµείων Κλείσιµο αορτής στα σκέλη του διαφράγµατος Ανάταξη του ασθενούς Συρραφή, εκτοµή, διατρήσεων κοίλων σπλάχνων χωρίς αναστοµώσεις Αντιµετώπιση αιµορραγίας µεγάλων αγγειακών στελεχών Τελικός επιπωµατισµός

42 Στάδιο 2: Μ Ε Θ Αναπνευστικό Μηχανικός αερισµός Περιοριστικού τύπου ARDS

43 Στάδιο 2: Μ Ε Θ Κυκλοφορικό Επιθετική υποστήριξη Συστολική 90 mmhg Swan Ganz Μεταγγίσεις

44 Στάδιο 2: Μ Ε Θ Πηκτικότητα Μετάγγιση παραγόντων/ αιµοπεταλίων

45 Στάδιο 3: Επανεγχείρηση Προγραµµατισµένη Επιµελής εξέταση της κοιλίας «Υποβρύχια» αφαίρεση γαζών Αποφυγή αναστοµώσεων Παγκρεατονηστιδικής Συρραφή 12/λου (συρραφή πυλωρού) Χολοπεπτικής

46 Συµπεράσµατα Η έννοια της σταδιακής χειρουργικής αποτελεί επέκταση της ανάνηψης του πολυτραυµατία στο χειρουργείο. Απαιτεί ό χειρουργός να έχει την ικανότητα της γρήγορης απόφασης, επινοητικότητα τεχνικών και την γνώση ότι η ζωή του ασθενούς εξαρτάται από την γρήγορη διόρθωση της φυσιολογίας του οργανισµού παρά την διόρθωση των ανατοµικών του κακώσεων που επιτυγχάνεται κατά την επανεγχείρηση

47 Συµπεράσµατα Η νόσος είναι σε συνεχή αύξηση Η διαχείριση και η αντιµετώπιση έχει αλλάξει Τα εξειδικευµένα κέντρα και το εξειδικευµένο προσωπικό αλλάζουν τα δεδοµένα Η τεχνολογία και η εκπαίδευση είναι µε τον πολυτραυµατία Η πολιτεία?

Πολλαπλό Τραύμα ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΠΕΚΡΙΔΕΛΗΣ

Πολλαπλό Τραύμα ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΠΕΚΡΙΔΕΛΗΣ 122 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊ'ΡΙΚΗΣ Πολλαπλό Τραύμα ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΠΕΚΡΙΔΕΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Το τραύμα αποτελεί μια νόσο που αν και μπορεί να προληφθεί η εκδήλωσή της, έχει καταστεί μια από τις πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τραύμα Θώρακος: Αρχές Διάγνωσης και Αντιμετώπισης

Τραύμα Θώρακος: Αρχές Διάγνωσης και Αντιμετώπισης 55 Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Τραύμα Θώρακος: Αρχές Διάγνωσης και Αντιμετώπισης Χ. Σίμογλου, Λ. Σίμογλου, Δ. Γυμνόπουλος Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επιστημονικά Χρονικά 2012;17(2):55-65) ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κλειστές κακώσεις κοιλίας. Απεικόνιση με πολυτομικό αξονικό τομογράφο.

Κλειστές κακώσεις κοιλίας. Απεικόνιση με πολυτομικό αξονικό τομογράφο. Σουλτάνα Λώτη - Κλειστές κακώσεις κοιλίας Κλειστές κακώσεις κοιλίας. Απεικόνιση με πολυτομικό αξονικό τομογράφο. Λώτη Σουλτάνα, Επιμελητής Β Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο Γ.Ν. Καβάλας Περίληψη: Oι κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Δ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ. Ν.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Δ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ. Ν. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Δ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ. Ν. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2008-09 ΑΡΙΘΜ. 1789 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Χειρουργική Αντιμετώπιση του Συνδρόμου Κοιλιακού Διαμερίσματος

Η Χειρουργική Αντιμετώπιση του Συνδρόμου Κοιλιακού Διαμερίσματος 1 Η Χειρουργική Αντιμετώπιση του Συνδρόμου Κοιλιακού Διαμερίσματος Δρ. Αθανάσιος Δ. Μαρίνης Γενικός Χειρουργός, Επιμελητής Β Ε.Σ.Υ. Α' Χειρουργική Κλινική, Γ. Ν. Πειραιά "Τζάνειο" Εισαγωγή Η ανάπτυξη αυξημένης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟΜ Ε Ν Α. Χαιρετισµός Προέδρου...1. Οµιλητές Συντονιστές...2-3. Συνοπτικό Επιστηµονικό Πρόγραµµα...4. Επιστηµονικό Πρόγραµµα...

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟΜ Ε Ν Α. Χαιρετισµός Προέδρου...1. Οµιλητές Συντονιστές...2-3. Συνοπτικό Επιστηµονικό Πρόγραµµα...4. Επιστηµονικό Πρόγραµµα... Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟΜ Ε Ν Α Σελίδα Χαιρετισµός Προέδρου...1 Οµιλητές Συντονιστές...2-3 Συνοπτικό Επιστηµονικό Πρόγραµµα...4 Επιστηµονικό Πρόγραµµα...5-16 Πέµπτη 8 Μαΐου...5 Παρασκευή 9 Μαΐου...6-7 Σάββατο 10 Μαΐου...8-10

Διαβάστε περισσότερα

DAMAGE CONTROL ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ

DAMAGE CONTROL ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ.: Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΓΕΡΑΖΟΥΝΗΣ DAMAGE CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 10 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2011

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 10 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2011 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 10 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2011 ÁöéÝñùìá óôçí Åðåßãïõóá ÉáôñéêÞ ÌÝñïò  åéñïõñãéêþ ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται Δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:κα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Κεφάλαιο 4. Ψυχολογική υποστήριξη του ασθενούς...σελ. 35 4.1. Ενηµέρωση του ασθενούς...σελ. 36 4.2. Νοµικά θέµατα συγκατάθεση...σελ.

Περιεχόµενα. Κεφάλαιο 4. Ψυχολογική υποστήριξη του ασθενούς...σελ. 35 4.1. Ενηµέρωση του ασθενούς...σελ. 36 4.2. Νοµικά θέµατα συγκατάθεση...σελ. -1- Περιεχόµενα Α) Γενικό µέρος Περίληψη.. σελ. 5 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... σελ. 8 Κεφάλαιο 2. Εκτίµηση της δυνατότητας χειρουργικής επέµβασης...σελ. 12 Κεφάλαιο 3. Προεγχειρητική φροντίδα...σελ. 15 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

**Ιατρός ' Ορθοπαιδικής Κλινικής Ασκληπιείου Βούλας, Επιστημονικός Συνεργάτης Β' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής, Γ. Ν. Λαϊκό.

**Ιατρός ' Ορθοπαιδικής Κλινικής Ασκληπιείου Βούλας, Επιστημονικός Συνεργάτης Β' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής, Γ. Ν. Λαϊκό. Written by Παπασταματίου Μ., Νικολόπουλος. Παρασκευή, 23 Ιανουάριος 2009 Μ. Παπασταματίου*,. Νικολόπουλος** *Αναπληρωτής ιευθυντής Χειρουργικής 7ου Νοσοκομείου ΙΚΑ, Σύμβουλος Χειρουργός «Ωνάσειου» Καρδιοχειρουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Τραύμα Ήπατος» Δρ. Αθανάσιος Δ. Μαρίνης Χειρουργός. Θέμα : Μη χειρουργική αντιμετώπιση τραύματος ήπατος

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Τραύμα Ήπατος» Δρ. Αθανάσιος Δ. Μαρίνης Χειρουργός. Θέμα : Μη χειρουργική αντιμετώπιση τραύματος ήπατος Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Τραύμα Ήπατος» A. Marinis EXE 2010 Δρ. Αθανάσιος Δ. Μαρίνης Χειρουργός Θέμα : Μη χειρουργική αντιμετώπιση τραύματος ήπατος Εισαγωγή Το 1908, ο χειρουργός James H. Pringle περιέγραψε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΙΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΙΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΙΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου.

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου. Κλινικές υποδείξεις περιεγχειρητικής αντιµετώπισης υπερηλίκων Αικατερίνη Λαµπαδαρίου *, Ελένη Παπαϊωάννου *, Παντελία Νασοπούλου **, Βίρνα Τανού ** * Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» ** Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΙΑΣΩΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΙΑΣΩΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΙΑΣΩΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job profile)...3 2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μαζικές Καταστροφές 228 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ ΙΙΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ

Μαζικές Καταστροφές 228 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ ΙΙΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ 228 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ Μαζικές Καταστροφές ΙΙΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ- ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Ως μαζική καταστροφή χαρακτηρίζεται μια κατάσταση στην οποία μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ : ΜΙΑ ΝΕΑ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ.»

«ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ : ΜΙΑ ΝΕΑ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ.» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ : ΜΙΑ ΝΕΑ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ.» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ : ΜΑΡΙΑ ΒΟΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΤΟ Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΤΟ Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετεγχειρητικές Επιπλοκές Γενικής Χειρουργικής. Ενδοκοιλιακές Επιπλοκές.

Μετεγχειρητικές Επιπλοκές Γενικής Χειρουργικής. Ενδοκοιλιακές Επιπλοκές. Μετεγχειρητικές Επιπλοκές Γενικής Χειρουργικής. Ενδοκοιλιακές Επιπλοκές. Παπασταματίου Μιλτιάδης 1, Πάσχος Νικόλαος 2, Νικολόπουλος Δημήτρης 3 1: Διευθυντής Β Χειρουργικής Κλινικής ΓΝΝΙ Κωσταντοπούλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Αναπνευστική Φυσιοθεραπεία σε χειρουργημένους ασθενείς θώρακα και κοιλιάς, που χρειάζονται εντεταμένη φροντίδα.» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΗΞΗ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η ΡΗΞΗ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ Υ. Π. Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ρ. Μ. Ι. ΓΕΡΑΖΟΥΝΗΣ Η ΡΗΞΗ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ρ. Μιχαήλ Ι. Γεραζούνης

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκές Τοποπεριοχικής Αναισθησίας

Επιπλοκές Τοποπεριοχικής Αναισθησίας ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 65 Επιπλοκές Τοποπεριοχικής Αναισθησίας Ν.ΓΟΡΓΙΑΣ Η αντικειμενική προσέγγιση του θέματος των επιπλοκών της περιοχικής αναισθησίας παρουσιάζει δυσκολίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑ

ΟΞΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία: Οξεία χειρουργική κοιλία ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΟΞΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνική Ακτινολογική Εταιρεία. Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην. Ακτινολογία

Eλληνική Ακτινολογική Εταιρεία. Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην. Ακτινολογία Eλληνική Ακτινολογική Εταιρεία Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην Ακτινολογία Αθήνα 2011 Eλληνική Ακτινολογική Εταιρεία Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην Ακτινολογία Αθήνα 2011 A Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΛΟΓΙΑ (Ενημέρωση κειμένου Μάρτιος 2009) N. Djakovic, Th. Lynch, L. Martínez-Piñeiro, Y. Mor, E. Plas, E. Serafetinides, L. Turkeri, R.A. Santucci, M. Hohenfellner

Διαβάστε περισσότερα

Νεκρωτική εντεροκολίτιδα και πρόωρα νεογνά

Νεκρωτική εντεροκολίτιδα και πρόωρα νεογνά REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(3):290-310 Νεκρωτική εντεροκολίτιδα και πρόωρα νεογνά Η νεκρωτική εντεροκολίτιδα (ΝΕΚ) είναι πολυπαραγοντική νόσος που προκαλεί οξεία νεκρωτική ισχαιμία και μπορεί

Διαβάστε περισσότερα