Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0."

Transcript

1

2 Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση στατικής επάρκειας Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

3

4 Περιεχόμενα 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Στατικό παράδειγμα αποτίμησης αυθαιρέτου Εισαγωγικά Εισαγωγή Ο φορέας του παραδείγματος ιερεύνηση και τεκμηρίωση των στοιχείων φέροντος οργανισμού ιερευνητικές εργασίες Στόχοι αποτίμησης Στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων ΣΑ Βασικές έννοιες Εισαγωγή δεδομένων Τα βήματα της διαδικασίας Εισαγωγή φορέα στο Fespa Επίλυση & όπλιση (Βήματα 1 & 2) ιαστασιολόγηση κτιρίου με ΕΚΩΣ 2000 ΕΑΚ Προσδιορισμός οπλισμών στην υφιστάμενη κατασκευή Απεικόνιση και εποπτεία υφιστάμενων οπλισμών ιαχείριση και τροποποίηση οπλισμών δοκών και υποστυλωμάτων (Βήμα 3) οκοί Οπλισμός πλακών Υποστυλώματα Αποτίμηση Φέρουσας Ικανότητας κτιρίου σύμφωνα με ΚΑΝ.ΕΠΕ και EC8-3 (Βήματα 4 6) Σκοπός Γενικά - Εισαγωγικά Καθορισμός σεισμικού συντελεστή Καθορισμός παραμέτρων χαρακτηρισμού μελών Στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων (ΣΑ ) Αντοχές υφιστάμενων υλικών Κύρια και δευτερεύοντα μέλη Αντοχές υλικών για το κάθε μέλος Παράμετροι Pushover Στάθμη επιτελεστικότητας (Βήμα 7) Σεισμική Απαίτηση Επίλυση (Βήμα 8) Αξιολόγηση αποτελεσμάτων...40

5 4 Fespa 10EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση 4.1 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων αποτίμησης για το κτίριο συνολικά (Βήμα 9.1) Αποτελέσματα αποτίμησης υπό σεισμικά φορτία για κάθε μέλος (Βήμα 9.2) οκοί Υποστυλώματα Λόγοι στατικής επάρκειας μελών λ Υποστυλώματα. Εξεταζόμενες στάθμες SD και NC Θεμελίωση. Εξεταζόμενες στάθμες SD και NC οκοί. Εξεταζόμενες στάθμες SD και NC Αποτελέσματα αποτίμησης υπό στατικά φορτία Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας σε κάμψη Παράρτημα...63

6 Εισαγωγικά 5 1 Στατικό παράδειγμα αποτίμησης αυθαίρετου κτιρίου-εισαγωγικά 1.1 Εισαγωγή Στις επόμενες σελίδες περιγράφεται η διαδικασία αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και ελέγχου υφιστάμενης αυθαίρετης κατασκευής που πρόκειται να νομιμοποιηθεί σύμφωνα με τον νόμο 4014 περί τακτοποίησης αυθαιρέτων. Απαιτούμενα προγράμματα: Τα προγράμματα που απαιτούνται για την παραπάνω διαδικασία είναι: Ευρωκώδικες, Fespa 10R ΚΑΝ.ΕΠΕ Πορεία εργασίας

7 6 Fespa 10EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση 1.2 Ο φορέας του παραδείγματος Ο φορέας που θα περιγράψουμε, ο οποίος αποτελείται από ισόγειο και δύο ορόφους, φαίνεται στην Εικόνα 1.1. Η μελέτη έγινε για ένα νόμιμο κτίριο που κατασκευάσθηκε στην Αθήνα (σεισμική ζώνη Ι). Εν συνεχεία, τα σχέδια εκχωρήθηκαν παρατύπως και κατασκευάσθηκε πανομοιότυπο κτίριο στην Κρήτη (σεισμική ζώνη ΙΙ). Οι οπλισμοί θα εξαχθούν με τιμές εδαφικής επιτάχυνσης a g της ζώνης I, ενώ η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας, που αφορά τη νομιμοποίηση του κτιρίου στην Κρήτη, θα γίνει με τιμές a g της ζώνης II. Η θεμελίωση έχει πραγματοποιηθεί με πέδιλα K1 25/50/25/100 K2 35/ / / K4 25/50/25/ / /50 Π6 h= /50 Π1 h= / /50 Π5 h=15 Π4 h= /50 K5 35/ /50 K6 35/35 Π2 h=15 Π3 h= / / /50 K3 25/100/25/50 K7 35/35 K8 25/50/25/ / /50 K10 25/50/25/100 K9 35/ Π7 h=15 Εικόνα 1.1: Όροφος 0 (Τυπικός όροφος)

8 Εισαγωγικά 7 K1 25/50/25/100 Π 1 200/150 h1 = 0.35 h2 = 0.60 K2 35/ / /60 K3 25/100/25/50 Π 4 240/190 h1 = 0.35 h2 = 0.60 K4 25/50/25/ / / / Π 5 175/175 h1 = 0.35 h2 = /60 K5 35/ / / /60 K6 35/35 Π 6 175/175 h1 = 0.35 h2 = 0.60 Π 2 135/135 h1 = 0.35 h2 = / / /60 Π 3 200/150 h1 = 0.35 h2 = 0.60 K7 35/35 Π 7 135/135 h1 = 0.35 h2 = 0.60 Π 8 190/240 h1 = 0.35 h2 = 0.60 K8 25/50/25/ / / K9 35/35 Π 9 215/215 h1 = 0.35 h2 = 0.60 Π /250 h1 = 0.35 h2 = K10 25/50/25/ Εικόνα 1.2: Στάθμη Θεμελίωσης Δεδομένα Κανονισμός σκυροδέματος: ΕΚΩΣ 2000, Αντισεισμικός κανονισμός: ΕΑΚ 2003 Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ, ag=0.24, έδαφος Β, Σπουδαιότητα Σ2 με γ=1, συντελεστής θεμελίωσης θ=1 Ποιότητα σκυροδέματος C20/25 Ποιότητα χάλυβα S500, Ποιότητα χάλυβα συνδετήρων S500 Επιτρεπόμενη τάση εδάφους: 250 KN/m2 Ύψος ορόφου 3m

9 8 Fespa 10EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Εικόνα 1.3: Τρισδιάστατη απεικόνιση κτιρίου 1.3 ιερεύνηση και τεκμηρίωση των στοιχείων φέροντος οργανισμού Κατά τον επιτόπιο έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις στην εφαρμογή των σχεδίων. Τα θεμέλια δεν αποκαλύφθηκαν και ως εκ τούτου οι διαστάσεις και η διάταξη της θεμελίωσης σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τα σχέδια. Δεν εντοπίστηκαν θέσεις βλαβών, ενδεικτικές στατικής ή δομικής ανεπάρκειας ούτε βλάβες που θα μπορούσαν να αποδοθούν σε παλαιότερα σεισμικά επεισόδια.

10 Εισαγωγικά ιερευνητικές εργασίες Οπλισμός δομικών στοιχείων Έγιναν αποκαλύψεις οπλισμών σε περιορισμένο πλήθος αντιπροσωπευτικών δομικών στοιχείων και έγινε οπτική επιθεώρηση και καταγραφή τους. Υφιστάμενο σκυρόδεμα Για την εκτίμηση της μέσης θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος έγιναν πυρηνοληψίες σε συνδυασμό με έμμεσες μεθόδους, έτσι προέκυψαν: f = 30MPa f = 575MPa cm Αναμενόμενες τιμές για τις αντοχές των υλικών Η μέση αντοχή σκυροδέματος υφιστάμενων μελών προκύπτει από επί τόπου δοκιμές. Οι αναμενόμενες τιμές για την αντοχή κυλινδρικού δοκιμίου όταν είναι γνωστή η κατηγορία σκυροδέματος που χρησιμοποιήθηκε κατά την κατασκευή δίδονται στα επόμενα. H μέση αντοχή κυλινδρικού δοκιμίου fc και κυβικού fc,cube συσχετίζονται σύμφωνα και με EC2-1-1 πίν.3.1 με τον ακόλουθο τύπο: ym f cm = f cm,cube /1.25 Η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου λόγω σκλήρυνσης. Η μεταβολή αυτή μπορεί να εκτιμηθεί βάσει της EC (6): f cm (t) = β cc (t) f cm όπου ο συντελεστής βcc (t) για 10 έως 30 έτη και τσιμέντο χαμηλής ή μέσης αντοχής μπορεί να ληφθεί περίπου ίσος με Τελικά η αντοχή του κυλινδρικού δοκιμίου είναι: f cm (t) = f cm,cube 1.25/1.25= f cm,cube Όταν είναι γνωστή η χαρακτηριστική τιμή της αντοχής, τότε η μέση τιμή μπορεί να εκτιμηθεί είτε βάσει του EC2-1-1 πίν. 3.1: f cm = f ck + 8 MPa είτε βάσει ΚΑΝ.ΕΠΕ. παράρτ. 4.2: f cm = min {f ck + 5 MPa ; 1.20 f ck } Οι παραπάνω θεωρήσεις συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

11 10 Fespa 10EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Ποιότητα υφιστάμενου σκυροδέματος όπως προδιαγράφεται στην μελέτη Μέση τιμή κυβικού δοκιμίου [MPa] Χαρακτηριστική τιμή κυλινδρικού δοκιμίου fck [MPa] Αποτίμηση Φ.Ι. Ενδεικτική Μέση αναμενόμενη τιμή κυλινδρικού δοκιμίου fcm [MPa] Β Β Β C16/ C20/ Πίνακας 1.1: Αναμενόμενες μέσες αντοχές για υφιστάμενο σκυρόδεμα ανάλογα με την ποιότητα που προδιαγράφεται στα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης. Νέος οπλισμός Χαρακτηρ. τιμές Υφιστάμενος οπλισμός Μέσες τιμές Αντοχή fyk ή fym [MPa] Οριακή παραμόρφωσ η εsuk ή εsum Πίνακας 1.2: B500C fyk = 500 S500s ή B500C fym = S500 fym = StIII ή S400 fym = StI ή S220 fym = % 10% 5% 5% 10 12% Ενδεικτικές προτεινόμενες τιμές χαρακτηριστικής αντοχής και παραμόρφωσης για νέο χάλυβα και αντίστοιχες μέσες τιμές για υφιστάμενο χάλυβα. 1.4 Στόχοι αποτίμησης Σύμφωνα με την απαίτηση του κύριου του έργου θα γίνουν οι εξής έλεγχοι: 1. Έλεγχος για στόχο αποτίμησης Γ2 (στάθμη επιτελεστικότητας Γ2) με πιθανότητα υπέρβασης 50% εντός του συμβατικού χρόνου ζωής των 50

12 Εισαγωγικά 11 ετών. Ως δευτερεύων στόχος επιλέγεται η στάθμη Β3 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (ελάχιστος στόχος): Ανεκτοί στόχοι αποτίμησης αυθαιρέτων (στοχευόμενη συμπεριφορά) Περίοδος Τ (έτη) Πιθανότητα υπέρβασης εντός 50 ετών (P/50) Α/Α Στάθμη επιτελεστικότητας (επίδοσης) Φ.Ο. Άμεση χρήση Α (DL) Προστασία ζωής Β (SD) Αποφυγή κατάρ. Γ (NC) 975 5%/50 0 Α 0 Β 0 Γ %/50 1 Α 1 Β 1 Γ %/50 2 Α 2 Β 2 Γ %/50 3 Α 3 Β 3 Γ 3 Πίνακας 1.3: Πίνακας ανεκτών στόχων αποτίμησης αυθαιρέτων [Πηγή: 2. Θα γίνει διερεύνηση για την ανεύρεση της στάθμης επιτελεστικότητας που είναι συνδεδεμένη με τον μέγιστο σεισμικό συντελεστή τόσο για την οιονεί κατάρρευση όσο και για την προστασία ζωής των ενοίκων, και η τελική αποτίμηση θα γίνει με αυτούς τους συντελεστές. Δηλαδή θα γίνει τεκμηρίωση για την ανώτερη στάθμη επιτελεστικότητας που μπορεί να διαθέσει το κτίριο. Η διερεύνηση αυτή παρουσιάζεται στο Παράρτημα.

13 12 Fespa 10EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση 1.5 Στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων ΣΑ Δεδομένα Γεωμετρικά στοιχεία θεμελίωσης Γεωμετρικά στοιχεία ανωδομής Υλικά φ.ο. Σκυρόδεμα Χάλυβας Οπλισμοί (πλήθος, διάταξη, λεπτομέρειες) Προέλευση Δεδομένων Σχέδια αρχικής μελέτης μη επιβεβαιωμένα. Εύλογη θεώρηση μηχανικού. Αποτύπωση φέροντος οργανισμού. Σχέδια αρχικής μελέτης επιβεβαιωμένα και διορθωμένα. Παραδοχές αρχικής μελέτης. Πυρηνοληψία και έμμεσες μέθοδοι. Παραδοχές αρχικής μελέτης επιβεβαιωμένες με οπτική αναγνώριση. Σχέδια αρχικής μελέτης επιβεβαιωμένα με αποκαλύψεις. Μαγνητικές ανιχνεύσεις. Εύλογες θεωρήσεις μηχανικού. Στάθμη Αξιοπιστίας Ικανοποιητική Ικανοποιητική Ικανοποιητική Ικανοποιητική Ικανοποιητική Πίνακας 1.4: Στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων Ανάλογα με τη στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων (υψηλή, ικανοποιητική, ανεκτή) επιτρέπεται να ληφθεί υπόψιν η αυξημένη αβεβαιότητα στις αριθμητικές τιμές των δεδομένων στην υφιστάμενη κατασκευή.

14 Βασικές έννοιες 13 2 Βασικές έννοιες Ικανότητα της κατασκευής Αναπαριστά τη δυνατότητα της κατασκευής να αντιστέκεται στη σεισμική κίνηση του εδάφους και εξαρτάται από την αντοχή και τη δυνατότητα παραμόρφωσης καθενός μέλους της κατασκευής. Απαίτηση Αναπαριστά την σεισμική κίνηση του εδάφους. Επιτελεστικότητα (επιθυμητή συμπεριφορά) Εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο η ικανότητα της κατασκευής αποκρίνεται στη σεισμική απαίτηση. Με την εισαγωγή της έννοιας αυτής διαφοροποιούνται σημαντικά προς τα πάνω ή προς τα κάτω οι απαιτήσεις από την κατασκευή. Γενική περιγραφή της μεθόδου αποτίμησης της κατασκευής

15 14 Fespa 10EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Sa [m/s 2 ] Φάσμα απαίτησης Καμπύλη ικανότητας ΣΜ(NC) Στοχευόμενη μετακίνηση Sd [cm] Σχήμα 2.1: Βασικές έννοιες Διάγραμμα απαίτησης ικανότητας Καμπύλη ικανότητας Κεντρικός στόχος της μη γραμμικής μεθόδου (Pushover) είναι η χάραξη της καμπύλης ικανότητας της κατασκευής. Αυτή αναπαριστά την οριζόντια μετακίνηση της κορυφής του δομήματος (κόμβος ελέγχου), ως συνάρτηση του μεγέθους της δύναμης που εφαρμόζεται στην κατασκευή. Αυτή η διαδικασία είναι ανεξάρτητη από τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των απαιτήσεων λόγω του σεισμικού κινδύνου. Κόμβος ελέγχου Είναι ο κόμβος του προσομοιώματος που είναι αντιπροσωπευτικός και κατάλληλος ώστε στη θέση αυτή να μετρώνται οι μεταθέσεις της κορυφής του δομήματος. Στοχευόμενη μετακίνηση - Απαιτήσεις Η μέθοδος φασματικής ικανότητας απομειώνει το ελαστικό φάσμα ώστε να ληφθούν υπόψιν οι επιδράσεις της μη γραμμικής συμπεριφοράς της κατασκευής και να τμηθεί με την καμπύλη ικανότητας στο σημείο της στοχευόμενης μετακίνησης (EC8-1, παράρτημα Β).

16 Βασικές έννοιες 15 Έλεγχοι επιτελεστικότητας Όταν η μετακίνηση της κορυφής του δομήματος γίνει ίση με τη στοχευόμενη, συγκρίνονται οι παραμορφώσεις κάθε στοιχείου του φορέα με τις οριακές (Βλ. Σχήμα 2.2). Στόχος είναι οι παραμορφώσεις κάθε μέλους να παραμένουν κάτω από τις οριακές τιμές. Οι οριακές τιμές είναι διαφορετικές για κάθε στάθμη επιτελεστικότητας [Άμεση χρήση (Α), Προστασία ζωής (Β), Αποφυγή κατάρρευσης (Γ)]. Στάθμες επιτελεστικότητας Κριτήρια αποδοχής (ελέγχου επιτελεστικότητας) DL (Α) SD (Β) NC (Γ) θ y (θ y +θ u )/2γ Rd θ u /γ Rd α g /α g,r =(Τ R /Τ LR ) 0.33 Sa(T*)(m/s 2 ) Αποδεκτό DL Αποδεκτό SD Αποδεκτό NC Γ1 (NC) DL SD NC Φάσματα σεισμικής απαίτησης Β2 (SD) A3 (DL) DL SD NC Σημεία επιτελεστικότητας Τομή απαίτησης και ικανότητας α u Καμπύλη ικανότητας κτιρίου Sd(cm) Σχήμα 2.2: Κριτήρια αποδοχής - ελέγχου επιτελεστικότητας

17 16 Fespa 10EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση 3 Εισαγωγή δεδομένων 3.1 Τα βήματα της διαδικασίας 1. Εισαγωγή στο Fespa του προσομοιώματος της κατασκευής. 2. Επίλυση και όπλιση του προσομοιώματος με τον ισχύοντα κανονισμό κατά τον χρόνο κατασκευής, ώστε να προκύψουν οπλισμοί οι οποίοι να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση εργασίας για να διευκολυνθεί η εισαγωγή των υφιστάμενων οπλισμών στο μοντέλο. 3. Διόρθωση των οπλισμών που έχουν προκύψει από το προηγούμενο βήμα ώστε να αντιπροσωπεύουν τους οπλισμούς που έχουν τοποθετηθεί στην κατασκευή. 4. Καθορισμός κάθε μέλους ως υφιστάμενου, ενισχυόμενου ή νέου. 5. Καθορισμός κάθε μέλους ως πρωτεύοντος ή δευτερεύοντος. 6. Προσδιορισμός της στάθμης αξιοπιστίας δεδομένων (ΣΑΔ) και των μέσων τιμών για τις αντοχές του σκυροδέματος και του χάλυβα. 7. Καθορισμός της στάθμης επιτελεστικότητας για την οποία θα γίνει ο έλεγχος καθώς και της σεισμικής απαίτησης που αντιστοιχεί σε αυτήν. 8. Επιλύσεις (κατασκευή καμπύλης ικανότητας, φάσμα απαίτησης, προσδιορισμός της στοχευόμενης μετακίνησης και υπολογισμός συντελεστών επάρκειας κάθε μέλους για κάθε εξεταζόμενη στάθμη επιτελεστικότητας). 9. Α. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για το κτίριο συνολικά Β. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για κάθε μέλος 10. Εξετάζεται αν απαιτείται ενίσχυση κάποιων μελών ή καθορισμός κάποιων άλλων ως δευτερευόντων, ή μείωση των απαιτήσεων (όπως έχουν

18 Εισαγωγή δεδομένων 17 προσδιοριστεί στο βήμα 7) και μετά τις τροποποιήσεις επαναλαμβάνονται οι επιλύσεις του βήματος Εισαγωγή φορέα στο Fespa Επίλυση & όπλιση (Βήματα 1 & 2) ιαστασιολόγηση κτιρίου με ΕΚΩΣ 2000 ΕΑΚ 2003 Σκοπός: Αφού δημιουργηθεί το γεωμετρικό και το φορτιστικό προσομοίωμα του κτιρίου στο Fespa, θα ακολουθήσει η όπλιση των μελών σύμφωνα με τους κανονισμούς της μελέτης. Σκοπός του βήματος είναι ο καθορισμός των οπλισμών του κτιρίου, οι οποίοι και θα χρησιμοποιηθούν εν συνεχεία ως βάση για την εισαγωγή των υφισταμένων οπλισμών που είναι αναγκαίοι για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας αυτού Προσδιορισμός οπλισμών στην υφιστάμενη κατασκευή Καθορίζονται οι παράμετροι: Κτίριο> Γενικά> Γενική περιγραφή εργασίας= Νέα κατασκευή Κτίριο> Γενικά> Στόχος μελέτης= Διαστασιολόγηση Κτίριο> Γενικά> Κανονισμός σκυροδέματος= ΕΚΩΣ2000 Κτίριο> Γενικά> Αντισεισμικός κανονισμός= ΕΑΚ2003 Κτίριο> Σκυρόδεμα> Ποιότητα σκυροδέματος= C20/25 Κτίριο> Οπλισμός> Χαρακτηρ. αντοχή χάλυβα fyk=500 Κτίριο> Φάσμα> Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας= 1 Κτίριο> Φάσμα> Σπουδαιότητα κτιρίου= II (συνήθη κτίρια) Κτίριο> Φάσμα> Κατηγορία εδάφους= Β Οι οπλισμοί που προέκυψαν για τα γραμμικά μέλη σύμφωνα με τους κανονισμούς της μελέτης, φαίνονται στην Εικόνα 3.1, Εικόνα 3.2 και την Εικόνα 3.3.

19 18 Fespa 10EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση K1 K4 25/50/25/100 6Φ18 + 8Φ16 3τμ.ΣΦ8/10 Ορ.#Φ8/16 - Κατ.#Φ10/20 L = 37-4τμ.ΣΦ8/10 1Φ12 Ανω 25/50/25/100 6Φ18 + 8Φ16 3τμ.ΣΦ8/10 Ορ.#Φ8/15 - Κατ.#Φ10/20 L = 37-4τμ.ΣΦ8/10 Ανω 2Φ /50 2Φ16 Σ Φ8/14 Ανω 3Φ /50 4Φ16 Σ Φ8/13 Φ8/20 3Φ16 Ανω 1Φ12 Κάτω 2Φ10 Ανω 2Φ8 Κάτω 6Φ12 Ανω Φ8/20 Π1 h=15 Ανω 2Φ /50 3Φ12 Σ Φ8/12 Φ8/20 Κάτω Π6 h=15 Ανω 2Φ /50 3Φ14 Σ Φ8/12 1Φ14 Ανω Φ8/20 Ανω 2Φ /50 3Φ12 Σ Φ8/12 Π5 h=15 Π4 h=15 Ανω 2Φ /50 35/35 3Φ14 K5 Σ Φ8/13 12Φ18 + 2Φ16 3τμ. ΣΦ8/10 Ανω 3Φ /50 3Φ14 Σ Φ8/13 Φ8/25 Κάτω 2Φ12 Ανω Φ8/20 Φ8/20 1Φ12 Ανω 35/35 K2 8Φ18 + 2Φ16 3τμ. ΣΦ8/10 2Φ14 Ανω Ανω 2Φ /50 4Φ12 Σ Φ8/12 Φ8/25 Κάτω 35/35 K6 10Φ18 + 2Φ16 3τμ. ΣΦ8/10 Π2 h=15 Ανω 2Φ /50 2Φ16 Σ Φ8/13 Φ8/20 Φ8/20 Π3 h=15 Ανω 3Φ /50 3Φ12 Σ Φ8/12 3Φ14 Ανω Φ8/20 3Φ14 Ανω 1Φ14 Ανω Ανω 2Φ /50 3Φ16 Σ Φ8/13 Ανω 2Φ /50 4Φ16 Σ Φ8/13 25/100/25/50 K3 6Φ18 + 8Φ16 Ορ.#Φ8/15 - Κατ.#Φ10/20 L = 37-4τμ.ΣΦ8/10 3τμ.ΣΦ8/10 K7 35/35 Φ8/20 K8 25/50/25/100 2Φ14 Ανω 6Φ18 + 8Φ16 3τμ.ΣΦ8/10 Ορ.#Φ8/10 - Κατ.#Φ10/16 L = 37-4τμ.ΣΦ8/10 2Φ16 Ανω Φ8/19 Ανω Ανω 2Φ /50 3Φ14 Σ Φ8/13 1Φ14 Ανω 1Φ16 Ανω 35/35 K9 14Φ20 + 2Φ16 3τμ. ΣΦ8/10 Π7 h=15 Ανω 2Φ /50 3Φ16 Σ Φ8/13 Φ8/18 Ανω 5Φ16 Ανω 3Φ16 Ανω K10 25/50/25/100 6Φ18 + 8Φ16 3τμ.ΣΦ8/10 Ορ.#Φ8/9 - Κατ.#Φ10/15 L = 37-4τμ.ΣΦ8/10 Φ8/25 Ανω Εικόνα 3.1: Ξυλότυπος ισογείου K1 K4 25/50/25/100 6Φ18 + 8Φ16 3τμ.ΣΦ8/10 Ορ.#Φ8/16 - Κατ.#Φ10/20 L = 37-4τμ.ΣΦ8/10 1Φ12 Ανω 25/50/25/100 6Φ18 + 8Φ16 3τμ.ΣΦ8/10 Ορ.#Φ8/16 - Κατ.#Φ10/20 L = 37-4τμ.ΣΦ8/10 Ανω 2Φ /50 3Φ12 Σ Φ8/12 Ανω 3Φ /50 3Φ16 Σ Φ8/14 Φ8/20 3Φ14 Ανω 2Φ10 Ανω 2Φ8 Κάτω 5Φ12 Ανω 1Φ12 Κάτω Φ8/20 Π1 h=15 Ανω 2Φ /50 3Φ12 Σ Φ8/12 Φ8/20 Κάτω Π6 h=15 Ανω 2Φ /50 3Φ12 Σ Φ8/12 Φ8/20 K5 Φ8/20 Κάτω Ανω 2Φ /50 3Φ12 Πλ. 2Φ14 Σ Φ8/12 35/35 10Φ18 + 2Φ16 3τμ. ΣΦ8/10 Ανω 3Φ /50 3Φ12 Σ Φ8/12 Φ8/20 Π5 h=15 2Φ8 Κάτω 2Φ10 Ανω Π4 h=15 Φ8/20 Ανω 2Φ /50 3Φ14 Σ Φ8/13 35/35 K2 12Φ18 + 2Φ16 3τμ. ΣΦ8/10 1Φ12 Ανω 2Φ10 Ανω 2Φ8 Κάτω 1Φ12 Ανω 1Φ12 Ανω Φ8/50 Ανω Ανω 2Φ /50 3Φ12 Σ Φ8/12 Φ8/20 Κάτω 35/35 K6 10Φ18 + 2Φ16 3τμ. ΣΦ8/10 Π2 h=15 Ανω 2Φ /50 3Φ12 Σ Φ8/12 Φ8/20 Φ8/20 Π3 h=15 Ανω 2Φ /50 3Φ12 Σ Φ8/12 2Φ16 Ανω Φ8/20 3Φ12 Ανω 1Φ12 Ανω Ανω 2Φ /50 2Φ16 Σ Φ8/13 Ανω 3Φ /50 3Φ16 Σ Φ8/12 25/100/25/50 K3 6Φ18 + 8Φ16 Ορ.#Φ8/16 - Κατ.#Φ10/20 L = 37-4τμ.ΣΦ8/10 3τμ.ΣΦ8/10 35/35 K7 8Φ20 + 6Φ18 3τμ. ΣΦ8/10 Φ8/20 K8 25/50/25/100 2Φ14 Ανω 6Φ18 + 8Φ16 3τμ.ΣΦ8/10 Ορ.#Φ8/12 - Κατ.#Φ10/19 L = 37-4τμ.ΣΦ8/10 3Φ14 Ανω 1Φ12 Κάτω Φ8/19 Ανω Ανω 3Φ /50 3Φ12 Σ Φ8/12 1Φ12 Ανω 1Φ14 Ανω 35/35 K9 14Φ20 + 2Φ16 3τμ. ΣΦ8/10 Π7 h=15 Ανω 2Φ /50 3Φ16 Σ Φ8/13 Φ8/18 Ανω 4Φ16 Ανω 3Φ16 Ανω 25/50/25/100 K10 6Φ18 + 8Φ16 3τμ.ΣΦ8/10 Ορ.#Φ8/13 - Κατ.#Φ10/20 L = 37-4τμ.ΣΦ8/10 Φ8/25 Ανω Εικόνα 3.2: Ξυλότυπος Ορόφου 1

20 Εισαγωγή δεδομένων 19 K1 K4 25/50/25/100 6Φ18 + 8Φ16 3τμ.ΣΦ8/10 Ορ.#Φ8/16 - Κατ.#Φ10/20 L = 37-4τμ.ΣΦ8/10 1Φ12 Ανω 25/50/25/100 6Φ18 + 8Φ16 3τμ.ΣΦ8/10 Ορ.#Φ8/16 - Κατ.#Φ10/20 L = 37-4τμ.ΣΦ8/10 Ανω 2Φ /50 3Φ12 Σ Φ8/12 2Φ14 Ανω 2Φ10 Ανω 2Φ8 Κάτω 3Φ14 Ανω Φ8/20 Ανω 2Φ /50 3Φ12 Σ Φ8/12 Φ8/20 Κάτω Π6 h=15 Ανω 2Φ /50 3Φ12 Σ Φ8/12 Φ8/20 Ανω 2Φ /50 3Φ12 Σ Φ8/12 K5 Φ8/20 Κάτω 35/35 8Φ16 3τμ. ΣΦ8/10 Φ8/20 Π5 h=15 2Φ8 Κάτω 2Φ10 Ανω Π4 h=15 Φ8/20 Ανω 2Φ /50 3Φ12 Σ Φ8/12 35/35 K2 12Φ16 3τμ. ΣΦ8/10 1Φ12 Ανω 2Φ10 Ανω 2Φ8 Κάτω 1Φ12 Ανω 1Φ12 Ανω Φ8/50 Ανω Φ8/20 Ανω Κάτω 2Φ /50 3Φ12 Σ Φ8/12 35/35 K6 8Φ16 3τμ. ΣΦ8/10 Ανω 2Φ /50 3Φ12 Σ Φ8/12 Φ8/20 Π3 h=15 Ανω 2Φ /50 3Φ12 Σ Φ8/12 1Φ12 Ανω Φ8/20 1Φ12 Ανω 1Φ12 Ανω Ανω 2Φ /50 3Φ12 Σ Φ8/12 25/100/25/50 K3 6Φ18 + 8Φ16 Ορ.#Φ8/16 - Κατ.#Φ10/20 L = 37-4τμ.ΣΦ8/10 3τμ.ΣΦ8/10 35/35 K7 4Φ18 + 4Φ16 3τμ. ΣΦ8/10 Ανω 3Φ /50 2Φ16 Σ Φ8/12 Φ8/20 Π1 h=15 Ανω 2Φ /50 3Φ12 Σ Φ8/12 Π2 h=15 Φ8/20 Ανω 2Φ /50 3Φ12 Σ Φ8/12 Φ8/20 K8 25/50/25/100 1Φ12 Ανω 6Φ18 + 8Φ16 3τμ.ΣΦ8/10 Ορ.#Φ8/16 - Κατ.#Φ10/20 L = 37-4τμ.ΣΦ8/10 1Φ12 Ανω Φ8/19 Ανω Ανω 2Φ /50 3Φ12 Σ Φ8/12 1Φ12 Ανω 35/35 K9 12Φ16 3τμ. ΣΦ8/10 Π7 h=15 Ανω 2Φ /50 3Φ14 Σ Φ8/12 Φ8/18 Ανω 3Φ16 Ανω 1Φ16 Ανω 25/50/25/100 K10 6Φ18 + 8Φ16 3τμ.ΣΦ8/10 Ορ.#Φ8/16 - Κατ.#Φ10/20 L = 37-4τμ.ΣΦ8/10 Φ8/25 Ανω Εικόνα 3.3: Ξυλότυπος Ορόφου Απεικόνιση και εποπτεία υφιστάμενων οπλισμών Για να εμφανιστούν στο σχέδιο της κάτοψης οι υφιστάμενοι οπλισμοί στα άκρα δοκών, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.4 και στην Εικόνα 3.5, πρέπει να οριστούν ως κανονισμοί οι Ευρωκώδικες: «Κτίριο> Γενικά> Κανονισμός σκυροδέματος= EC2» «Κτίριο> Γενικά> Αντισεισμικός κανονισμός= EC8» H εμφάνιση του υφιστάμενου οπλισμού στα άκρα δοκών επιτυγχάνεται: Είτε με τη χρήση του εικονιδίου «Λεπτομέρειες» της εργαλειοθήκης «Σχεδιαστικά» Είτε επιλέγοντας «Διαφανή/ Λεπτομέρειες οπλισμών/ Οπλισμός διατομής άκρου δοκού». Αναγράφεται στο σχέδιο ο οπλισμός στα άκρα κάθε μέλους, είτε με την μορφή ράβδων, είτε με την μορφή As (βλ. παράμετρο «Κτίριο> Σκυρόδεμα> Περιγραφή οπλισμού άκρου»).

21 20 Fespa 10EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση α 5Φ12 α 2Φ12+2Φ14 α 2Φ14+2Φ12 α 4Φ14 Σ 2Φ8/12 Σ 2Φ8/12 Σ 2Φ8/12 α 4.21 κ 3Φ12 κ 3Φ12 α 2Φ12 Σ 2Φ8/12 κ 3Φ12 κ 6Φ12 α 3Φ12 Σ 2Φ8/12 κ 3Φ12 κ 6Φ12 κ 3Φ12 α 4Φ14 κ 3Φ12 α 7.10 α 2Φ16+2Φ14 Σ 2Φ8/12 κ 3Φ12+3Φ14 κ 3Φ14+3Φ12 α 2Φ12+3Φ14 Σ 2Φ8/12 κ 3Φ12 α 2Φ12 κ 3Φ12 α 5Φ12 α 5Φ12 Σ 2Φ8/12 κ 6Φ12 κ 6Φ12 α 2Φ14+1Φ12 Σ 2Φ8/12 κ 3Φ12 α 4Φ14 Σ 2Φ8/12 κ 3Φ14+3Φ12 κ 3Φ12+3Φ14 Σ 2Φ8/13 α 4Φ14 α 2Φ14+2Φ16 κ 3Φ14 α 4Φ14 α 3Φ12 Σ 2Φ8/12 κ 3Φ12 α 4Φ14 Σ 2Φ8/12 κ 6Φ12 κ 6Φ12 α 2Φ14+1Φ12 κ 3Φ12 α 3Φ16 Σ 2Φ8/14 Σ 2Φ8/12 κ 3Φ14 α 4Φ12 κ 3Φ12 α 4Φ14 α 4Φ14+1Φ12 α 4Φ14+1Φ12 α 2Φ14+6Φ12 Σ 2Φ8/12 Σ 2Φ8/13 κ 3Φ12 κ 3Φ12+3Φ16 κ 3Φ16+3Φ12 κ 3Φ16 Εικόνα 3.4: Οπλισμός στα άκρα δοκών ισογείου α 3Φ16 Σ 2Φ8/14 κ 3Φ14 α 4Φ14 Σ 2Φ8/12 κ 3Φ12 α 4Φ12 Σ 2Φ8/12 κ 3Φ12 α 4Φ14+1Φ12 α 4Φ14+1Φ12 Σ 2Φ8/13 κ 3Φ12+3Φ16 κ 3Φ16+3Φ12 Εικόνα 3.5: Λεπτομέρεια οπλισμού στα άκρα δοκού ισογείου

22 Εισαγωγή δεδομένων ιαχείριση και τροποποίηση οπλισμών δοκών και υποστυλωμάτων (Βήμα 3) οκοί Εισαγωγή ή τροποποίηση διαμήκους & εγκάρσιου οπλισμού άκρου δοκού Με την εντολή «Πάρε παραμέτρους άκρου» της οντότητας «Δοκός», επιλέγουμε μία δοκό και το επιθυμητό άκρο αυτής και μεταβαίνουμε στην καρτέλα των παραμέτρων «Ράβδοι άκρου» όπου μπορεί κανείς να δει αναλυτικά τι συνολικό οπλισμό, διαμήκη και εγκάρσιο, έχει το δεδομένο άκρο. Τροποποιούμε όπου απαιτείται τους υπάρχοντες οπλισμούς και επιλέγουμε την εντολή «Δώσε παραμέτρους άκρου» της οντότητας «Δοκός». Δημιουργία πλαστικής άρθρωσης στο άκρο δοκού Μπορούμε επίσης χρησιμοποιώντας την εντολή «Πάρε παραμέτρους άκρου» και μεταβαίνοντας στην καρτέλα «Στατικά άκρου», να ορίσουμε αν αναμένεται δημιουργία πλαστικής άρθρωσης ή όχι στο συγκεκριμένο άκρο της δοκού. Εισαγωγή ή τροποποίηση διαμήκους & εγκάρσιου οπλισμού ανοίγματος δοκού Ομοίως, με τις εντολές «Πάρε/Δώσε παραμέτρους ανοίγματος» της οντότητας «Δοκός» είναι ορατοί και επεξεργάσιμοι οι οπλισμοί ανοίγματος των δοκών στην καρτέλα «Ράβδοι ανοίγματος» των παραμέτρων. Εικόνα 3.6: Η καρτέλα «Στατικά άκρου» της «Δοκού». Δυνατότητα δημιουργίας πλαστικής άρθρωσης στο άκρο δοκού.

23 22 Fespa 10EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Εικόνα 3.7: Οπλισμός άκρου δοκού Δ1.2 - ορόφου 2 Εικόνα 3.8: Οπλισμός ανοίγματος δοκού Δ1.2 - ορόφου Οπλισμός πλακών Ο οπλισμός ανά μέτρο πλάτους της πλάκας, που συμμετέχει στον έλεγχο της δοκού έναντι κάμψεως, απεικονίζεται στην παράμετρο «Διατομή άνω οπλισμού εκτός συνδετήρα [cm 2 /m]» της καρτέλας «Δοκός> Ράβδοι άκρου» που ανοίγει με την εντολή «Πάρε παραμέτρους άκρου». Ο οπλισμός από πλάκα που εμφανίζεται στο αντίστοιχο άκρο δοκού στο τεύχος επίλυσης, προκύπτει ως:

24 Εισαγωγή δεδομένων 23 Ράβδοι οπλισμού Είδος Αρχή Τέλος Διαμήκης Άνω Από πλάκα Διαμήκης Κάτω Συνδετήρες Λοξός Οπλισμός 5,34 cm² 1,51 cm² 8,01 cm² 8,38 cm²/m 0,00 cm² 6,88 cm² 0,21 cm² 4,62 cm² 8,38 cm²/m 0,00 cm² Α s = b eff A s_sl = 4 h f A s_sl =4x0.15x2.51=1.51 cm 2 Τομή δοκού Δ1.2(2) στο άκρο αρχής Οπλισμός πλάκας Φ8/20-5Φ8/m cm 2 /m Εικόνα 3.9: Οπλισμός εκτός συνδετήρα ανά μέτρο μήκους Δοκός Δ1.2(2). Εισαγωγή στο παράθυρο των παραμέτρων και Αποτελέσματα στο Τεύχος μελέτης. Σημείωση Ο συνεργαζόμενος οπλισμός της πλάκας στην παράμετρο εισάγεται ανηγμένος ανά μέτρο πλάτους της πλάκας και στο τεύχος τυπώνεται πολλαπλασιασμένος επί 4h f (=b eff ), σύμφωνα με τις πρόνοιες της του ΕC Υποστυλώματα Επιλέγουμε «Διατομή> Παραγωγή διατομής από υποστύλωμα» για να δημιουργήσουμε την διατομή του υποστυλώματος, της οποίας οι οπλισμοί θα τροποποιηθούν. Εισαγωγή ή τροποποίηση διαμήκους οπλισμού υποστυλωμάτων Οι διαμήκεις οπλισμοί (διάμετρος και θέση) τροποποιούνται επιλέγοντας «Ράβδοι οπλισμού», μέσω των εντολών «Πάρε/Δώσε παραμέτρους».

25 24 Fespa 10EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Εισαγωγή ή τροποποίηση συνδετήρων υποστυλωμάτων Οι συνδετήρες της διατομής του υποστυλώματος τροποποιούνται επιλέγοντας «Υποστύλωμα> Συνδετήρες», με τη βοήθεια των εντολών «Πάρε/Δώσε παραμέτρους» K5 35/35 8Φ16 3τμ. ΣΦ8/10 16 Σχήμα 3.1: Λεπτομέρεια όπλισης υποστυλώματος Κ5(2) Χαρακτηρισμός μελών Κάθε μέλος στο Fespa μπορεί να χαρακτηριστεί πλέον ως υφιστάμενο, ως νέο (Βλ. προσθήκες-παράδειγμα 2) ή ως ενισχυόμενο (π.χ. σε περίπτωση μανδύα υποστυλώματος). Με την επιλογή «Κτίριο> Υλικά Αποτίμηση> Οπλισμοί μελών> Νέα και ενισχυόμενα με μανδύα» εξασφαλίζετε ότι σε κάθε νέα επίλυση για διαστασιολόγηση που θα κάνετε το πρόγραμμα θα οπλίσει τα μέλη που έχουν οριστεί ως «Νέα» και ως «Ενισχυόμενα με μανδύα» ενώ για τα «Υφιστάμενα» δεν θα τροποποιηθεί ο οπλισμός. 3.4 Αποτίμηση Φέρουσας Ικανότητας κτιρίου σύμφωνα με ΚΑΝ.ΕΠΕ και EC8-3 (Βήματα 4 6) Σκοπός Γενικά - Εισαγωγικά Σκοπός: Με τους τοποθετημένους οπλισμούς με ΕΚΩΣ 2000-ΕΑΚ 2003, θα πραγματοποιηθεί η αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου και θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Κτίριο> Γενικά> Κανονισμοί> Κανονισμός σκυροδέματος= EC2 Κτίριο> Γενικά> Κανονισμοί> Αντισεισμικός κανονισμός= EC8 Η επιλογή των Ευρωκωδίκων ως κανονισμών γίνεται έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί το φάσμα των Ευρωκωδίκων, όπως καθορίζει ο ΚΑΝ.ΕΠΕ,

26 Εισαγωγή δεδομένων 25 καθώς και όλες οι διατάξεις του Ευρωκώδικα στις οποίες παραπέμπει ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. Οι τιμές των παραμέτρων στην καρτέλα «Κτίριο> Φάσμα» δεν ενημερώνονται αυτόματα (π.χ. Σεισμική Ζώνη) μετά την αλλαγή κανονισμών σε EC που έγινε στο προηγούμενο βήμα. Για αυτό πρέπει να εισαχθούν εκ νέου δίνοντας έμφαση στην αντιστοιχία σεισμικών ζωνών με τους ελληνικούς κανονισμούς Καθορισμός σεισμικού συντελεστή Εικόνα 3.10: Για την αποτίμηση εισάγεται «Κτίριο> Φάσμα-Pushover> Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση agr=0.24» επειδή το αυθαίρετο κτίριο μελετήθηκε για a g =0.16 αλλά κατασκευάστηκε σε περιοχή επιτάχυνσης a g = Καθορισμός παραμέτρων χαρακτηρισμού μελών Εικόνα 3.11: Επιλέγουμε «Κτίριο> Γενικά> Γενική περιγραφή εργασίας= Προσθήκες-Ενισχύσεις-Αποτίμηση» και «Κτίριο> Γενικά> Στόχος μελέτης= Αποτίμηση Φ.Ι. με pushover» για να χαρακτηρίσουμε το είδος και τον σκοπό της μελέτης.

27 26 Fespa 10EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Εικόνα 3.12: Επιλέγουμε «Κτίριο> Υλικά-αποτίμηση> Χαρακτηρισμός μελών= Υφιστάμενα» και «Κτίριο> Υλικά-αποτίμηση> Οπλισμοί μελών= Μόνο νέα και ενισχυόμενα με μανδύα» ώστε σε περίπτωση διαστασιολόγησης να μην οπλίζονται εκ νέου τα υφιστάμενα μέλη Στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων (ΣΑ ) Εικόνα 3.13: Επιλέγουμε «Κτίριο> Υλικά-Αποτίμηση> Επίπεδο γνώσης σκυροδέματος= KL2» και ομοίως για το επίπεδο γνώσης (Σ.Α.Δ.) χάλυβα οπλισμού. Οι τρεις δυνατές στάθμες αξιοπιστίας δεδομένων (Βλέπε σελ. 12 ) για υφιστάμενα υλικά είναι: KL1 Περιορισμένη γνώση (Ανεκτή ΣΑΔ) KL2 Κανονική γνώση (Ικανοποιητική ΣΑΔ) KL3 Πλήρης γνώση (Υψηλή ΣΑΔ) Το επίπεδο γνώσης ΣΑΔ καθορίζει τις τιμές των συντελεστών εμπιστοσύνης (CF) καθώς και τους επιμέρους συντελεστές ασφαλείας των υλικών γ c και γ s. Στον καθορισμό των σκελετικών διαγραμμάτων αντοχής Μ-θ υπεισέρχονται οι μέσες τιμές αντοχής του χάλυβα και του σκυροδέματος διαιρεμένες με τον συντελεστή εμπιστοσύνης, ενώ στον προσδιορισμό των αντοχών των πρωτευόντων μελών σε τέμνουσα V R διαιρούνται και με συντελεστές ασφαλείας. Βλ. EC (5)A-(7)A. Αλλαγή του επιπέδου γνώσης ενημερώνει αυτόματα τους συντελεστές σύμφωνα και με το εθνικό προσάρτημα.

28 Εισαγωγή δεδομένων Αντοχές υφιστάμενων υλικών Σύμφωνα με την Εικόνα 3.14: Μέση αντοχή σκυροδέματος f cm = 30 MPa όπως προκύπτει από επί τόπου δοκιμές (Βλ. δεδομένα σελ. 9). Μέση αντοχή χάλυβα f ym = 575 MPa Μέση αντοχή χάλυβα συνδετήρων f ywm = 575 MPa Εικόνα 3.14: Επιλέγουμε «Κτίριο> Υλικά-Aποτίμηση», ορίζουμε τις μέσες αντοχές σκυροδέματος και χάλυβα των υλικών και την οριακή παραμόρφωση του υφιστάμενου οπλισμού. Οριακή παραμόρφωση υφιστάμενου οπλισμού εsu_e= 6%, όπως προκύπτει από τον Πίνακας Κύρια και δευτερεύοντα μέλη Σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ ( ) οι επιμέρους φορείς του φέροντος οργανισμού ενός κτιρίου, καθώς και τα μεμονωμένα δομικά στοιχεία που επηρεάζουν τη δυσκαμψία και την κατανομή της έντασης στο κτίριο, ή που φορτίζονται λόγω των πλευρικών μετακινήσεων του κτιρίου, μπορεί κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό να διακρίνονται σε κύρια και δευτερεύοντα. Ως κύρια εν γένει θα χαρακτηρίζονται τα στοιχεία ή οι επιμέρους φορείς που συμβάλλουν στην αντοχή και ευστάθεια του κτιρίου υπό σεισμικά φορτία. Τα υπόλοιπα φέροντα στοιχεία ή επιμέρους φορείς θα χαρακτηρίζονται ως δευτερεύοντα.

29 28 Fespa 10EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Εικόνα 3.15: Χαρακτηρισμός δοκού ως δευτερεύον σεισμικό μέλος Εικόνα 3.16: Αντοχές υφιστάμενων υλικών για κύρια και δευτερεύοντα μέλη για ελέγχους παραμορφώσεων και δυνάμεων.

30 Εισαγωγή δεδομένων Αντοχές υλικών για το κάθε μέλος Εικόνα 3.17: Οι κατάλληλες τιμές αντοχών (ανάλογα με το αν το μέλος έχει χαρακτηριστεί κύριο ή δευτερεύον) μεταφέρονται σε κάθε μέλος του κτιρίου, όπως επαληθεύεται μέσω των παραμέτρων, επιλέγοντας «Πάρε παραμέτρους> Υλικά-Αποτίμηση» για οποιαδήποτε Δοκό ή Υποστύλωμα. Σημείωση Επιλέγοντας «Δοκός> Υλικά-Αποτίμηση> Αυτόματος υπολογισμός αντοχών= Όχι», στο επιλεγμένο μέλος μπορούμε να εισάγουμε οποιεσδήποτε τιμές αντοχών θέλουμε, διαφορετικές από αυτές που έχουν οριστεί στο «Κτίριο» Παράμετροι Pushover Μεταβαίνουμε στην καρτέλα «Κτίριο> Pushover» και τροποποιούμε τις αντίστοιχες παραμέτρους (Βλ. Εικόνα 3.18). «Κτίριο> Pushover> Α κατανομή φόρτισης= Ομοιόμορφη» Η υποχρεωτική κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ κατανομή φόρτισης καθ ύψος είναι η ορθογωνική και επιλέγεται επιπλέον είτε η τριγωνική είτε η ιδιομορφική ως δεύτερη. «Κτίριο> Pushover> Β κατανομή φόρτισης= Ιδιομορφική» «Κτίριο> Pushover> Συντελεστής συνδυασμού εγκάρσιας φόρτισης [%]= 30» «Κτίριο> Pushover> Τυχηματική εκκεντρότητα= Μόνο στην εγκάρσια διεύθυνση» «Κτίριο> Pushover> Φαινόμενα 2ας τάξης P-Δ= Ναι»

31 30 Fespa 10EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Εικόνα 3.18: Οι παράμετροι της καρτέλας «Pushover» του «Κτιρίου» Τυχηματική εκκεντρότητα και εγκάρσια φόρτιση 30% Τυχηματική εκκεντρότητα = Μόνο στην εγκάρσια διεύθυνση Συντελεστής συνδυασμού εγκάρσιας φόρτισης = 30% M e 16 κατευθύνσεις φόρτισης * 2 κατανομές = = 32 μη γραμμικές αναλύσεις Σχήμα 3.2: Το πλήθος των ανελαστικών αναλύσεων εξαρτάται από τις επιλογές για την εγκάρσια συνιστώσα της φόρτισης και την τυχηματική εκκεντρότητα.

32 Εισαγωγή δεδομένων 31 Φαινόμενα P-Δ Οι οριζόντιες μετατοπίσεις προκαλούν τη δημιουργία ροπών λόγω βαρύτητας (Βλ. Σχήμα 3.3). Στην ελαστική ανάλυση οι ροπές αυτές είναι μικρές αλλά στη μη γραμμική ανάλυση το γινόμενο των φορτίων λόγω ίδιου βάρους κλπ. επί την οριζόντια παραμόρφωση είναι σημαντικό ποσοστό της ροπής ανατροπής λόγω σεισμού και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της καμπύλης ροπών-μετακινήσεων το φαινόμενο P-Δ. Αυτό γίνεται με ακρίβεια καθώς ο υπολογισμός αποκρίσεων που συνδέονται με την αστάθεια αποτελεί κύριο αντικείμενο προγραμμάτων, όπως το Fespa, που κάνουν μη γραμμική ανάλυση. Μετακίνηση μεταξύ ορόφων = δ Αξονικό φορτίο στύλου = P Επιπρόσθετη Ροπή = Ρ*δ Σχήμα 3.3: Επιρροή φαινομένων P-Δ, δυναμική αστάθεια Αλληλεπίδραση ροπής-αξονικής N-My-Mz «Κτίριο> Pushover> Πλήθος Αξονικών (Αλληλεπίδραση N-My-Mz)= 5» Κατά τον υπολογισμό των διαγραμμάτων ροπών καμπυλοτήτων στο Fespa λαμβάνεται υπόψη η επίδραση της αξονικής δύναμης στην καμπτική αντοχή. Με την παράμετρο αυτή δίδεται η δυνατότητα στον μελετητή να καθορίσει την ακρίβεια με την οποία θα προσδιοριστεί η καμπύλη αλληλεπίδρασης Ν-Μ εισάγοντας το πλήθος των αξονικών δυνάμεων, για τις οποίες θα συνταχθούν τα διαγράμματα Μ-φ.

33 32 Fespa 10EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση N N N 1 B(alance point) G+ψ 2 Q M B(alance point) G+ψ 2 Q M B(alance point) G+ψ 2 Q M Πλήθος αξονικών = 1 Πλήθος αξονικών = 3 Πλήθος αξονικών = 5 Σχήμα 3.4: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης ροπής-αξονικής δύναμης Μ-Ν, πλήθος και σχετικό μέγεθος αξονικών δυνάμεων για τις οποίες θα συνταχθούν τα διαγράμματα ροπών-καμπυλοτήτων Μ-φ. Επιρροή ολίσθησης στην αγκύρωση Επιρροή περίσφιγξης οπλισμού Τέλος, εισάγουμε την επιρροή της ολίσθησης στην αγκύρωσης των ράβδων καθώς και της περίσφιγξης του οπλισμού υποστυλωμάτων. Η σχετική με την ολίσθηση παράμετρος («Κτίριο> Pushover») ορίζεται ως «Ναι» σε περιπτώσεις ανεπαρκούς αγκύρωσης των ράβδων στις θέσεις των πλαστικών αρθρώσεων, όπου η δυνατότητα ολίσθησης αυξάνει τη γωνία στροφής χορδής θ y στη διαρροή. 3.5 Στάθμη επιτελεστικότητας (Βήμα 7) Σεισμική Απαίτηση Μεταβαίνουμε στην καρτέλα «Κτίριο> Φάσμα- Pushover» για να επιλέξουμε τους στόχους της αποτίμησης: Σύμφωνα με τον Πίνακας 3.1 που περιλαμβάνει τους ανεκτούς στόχους αποτίμησης αυθαιρέτων, και επειδή η σπουδαιότητα του κτιρίου είναι Σ2 (συνήθης) επιλέγουμε: 1. Στάθμη επιτελεστικότητας «Αποφυγή κατάρρευσης» (NC ή Γ) με πιθανότητα υπέρβασης 50%. 2. Στάθμη επιτελεστικότητας «Προστασία ζωής» (SD ή Β) με πιθανότητα υπέρβασης 80%.

34 Εισαγωγή δεδομένων 33 Εικόνα 3.19: Οι παράμετροι για τις στάθμες SD και NC στην καρτέλα «Φάσμα Pushover» του «Κτιρίου» Καθώς εισάγονται οι τιμές που φαίνονται στην Εικόνα 3.19 για την επιτελεστικότητα και την πιθανότητα υπέρβασης, το Fespa υπολογίζει για κάθε στάθμη επιτελεστικότητας τη μέγιστη εδαφική επιτάχυνση ag. Εάν αντί για την πιθανότητα υπέρβασης είναι γνωστή η περίοδος επαναφοράς του σεισμικού γεγονότος με το οποίο πρέπει να γίνει ο έλεγχος, ορίζουμε την παράμετρο «Κτίριο> Φάσμα-Pushover> Υπολογισμός φάσματος απαίτησης βάσει =περίοδος επαναφοράς TR» οπότε οι πιθανότητες υπέρβασης γίνονται ανενεργές και ενεργοποιούνται οι περίοδοι επαναφοράς για κάθε στάθμη επιτελεστικότητας. Σημείωση Από τη σύγκριση του Πίνακας 3.1 με τον Πίνακας 3.2 φαίνεται ότι οι απαιτήσεις κατά την αποτίμηση αυθαιρέτων είναι σημαντικά μειωμένες σε σχέση με τις απαιτήσεις για αποτίμηση και ανασχεδιασμό υφιστάμενων και προσθηκών.

35 34 Fespa 10EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Αύξηση σεισμικού κινδύνου Ανεκτοί στόχοι αποτίμησης αυθαιρέτων (στοχευόμενη συμπεριφορά) Περίοδος Τ (έτη) Πιθανότητα υπέρβασης εντός 50 ετών (Ρ/50) 5%/50 10%/50 50%/50 80%/50 Α/Α Άμεση χρήση Α (DL) Στάθμη επιτελεστικότητας (επίδοσης) Φ.Ο. Προστασία ζωής Β (SD) Αποφυγή κατάρ. Γ (NC) Α 0 Β 0 Γ 0 Α 1 Α 2 Α 3 Β 1 Β 2 Σπουδαιότητα ΙΙΙ Σπουδαιότητα ΙΙ Γ 1 Γ 2 Β 3 Γ 3 Πίνακας 2.1 ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ορολογία EC8 Κριτήρια αποδοχής (ελέγχου επιτελεστικότητας) DL SD NC θ y (θ y +θ u )/2γ Rd θ u /γ Rd Sa(T*)(m/s 2 ) Αποδεκτό DL Αποδεκτό SD Αποδεκτό NC Μείωση απαιτήσεων απόκρισης α g,72 /α g,475 =(Τ 72 /Τ 475 ) 0.33 Γ1 (NC) DL SD NC Φάσματα σεισμικής απαίτησης Β2 (SD) A3 (DL) DL SD NC Σημεία επιτελεστικότητας Τομή απαίτησης και ικανότητας α u Καμπύλη ικανότητας κτιρίου Sd(cm) Σημείωση 1 Β 1 : Βασικός στόχος σχεδιασμού EC8, EAK Σημείωση 2 Στόχος αποτίμησης αυθαιρέτων Σπουδαιότητα Συνιστώμενος Προαιρετικός Ι & ΙΙ Γ 2 Β 3 ΙΙΙ & άνω Γ 1 Β 2, Α 3 Πηγή: Πίνακας 3.1: Ανεκτοί στόχοι αποτίμησης αυθαιρέτων Επιλέγεται η σπουδαιότητα (π.χ. ΣΙΙ) του κτιρίου, η επιτελεστικότητα (π.χ. Αποφυγή κατάρ.γ) κατόπιν η πιθανότητα υπέρβασης του σεισμού (π.χ. 50%). Εξ αυτών έχει επιλεγεί ως στόχος αποτίμησης ο Γ2 που σημαίνει ότι έχουμε επιλέξει: 1. Φάσμα σεισμικής απαίτησης Γ2 με περίοδο επαναφοράς Τ=72 έτη 2. Σημείο επιτελεστικότητας NC 3. Έλεγχοι πλάστιμων μελών θ θ επιτρ = θu/γrd.

36 Εισαγωγή δεδομένων 35 Αύξηση σεισμικού κινδύνου Περίοδος Τ (έτη) Ανεκτοί στόχοι αποτίμησης και ανασχεδιασμού υφισταμένων και προσθηκών (στοχευόμενη συμπεριφορά) Πιθανότητα υπέρβασης εντός 50 ετών (Ρ/50) 5%/50 10%/50 50%/50 80%/50 Α/Α Άμεση χρήση Α (DL) Στάθμη επιτελεστικότητας (επίδοσης) Φ.Ο. Προστασία ζωής Β (SD) Αποφυγή κατάρ. Γ (NC) Α 0 Β 0 Γ 0 Α 1 Α 2 Α 3 Σπουδαιότητα ΙΙΙ Β 1 Β 2 Σπουδαιότητα ΙΙ Γ 1 Γ 2 Β 3 Γ 3 Πίνακας 2.1 ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ορολογία EC8 Κριτήρια αποδοχής (ελέγχου επιτελεστικότητας) DL SD NC θ y (θ y +θ u )/2γ Rd θ u /γ Rd Sa(T*)(m/s 2 ) Αποδεκτό DL Αποδεκτό SD Αποδεκτό NC Μείωση απαιτήσεων απόκρισης α g,72 /α g,475 =(Τ 72 /Τ 475 ) 0.33 Γ1 (NC) DL SD NC Φάσματα σεισμικής απαίτησης Β2 (SD) A3 (DL) DL SD NC Σημεία επιτελεστικότητας Τομή απαίτησης και ικανότητας α u Καμπύλη ικανότητας κτιρίου Sd(cm) Σημείωση 1 Β 1 : Βασικός στόχος σχεδιασμού EC8, EAK Σημείωση 2 Στόχος αποτίμησης υφιστάμενων και προσθηκών Σπουδαιότητα Ι ΙΙ Συνιστώμενος Προαιρετικός Γ 2 Β 3 Γ 1, Β 2 Α 3 ΙΙΙ και άνω Α 2, Β 1 Γ 0 Πηγή: Πίνακας 3.2: Ανεκτοί στόχοι αποτίμησης και ανασχεδιασμού υφισταμένων και προσθηκών

37 36 Fespa 10EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Κόμβος Ελέγχου Ως κόμβος ελέγχου λαμβάνεται αυτόματα από το πρόγραμμα ο πιο κοντινός κόμβος στο κέντρο μάζας της ανώτερης στάθμης. Σε περίπτωση ύπαρξης δώματος ή απόληξης κλιμακοστασίου στην ανώτερη στάθμη προτείνεται να επιλέγεται ως κόμβος ελέγχου ο πιο κοντινός κόμβος στο κέντρο μάζας της αμέσως κατώτερης στάθμης. Στις περιπτώσεις που πρέπει να τροποποιηθεί η θέση του κόμβου ελέγχου του κτιρίου μεταβαίνουμε στην «Επίλυση» και μέσω της εντολής «Καθορισμός κόμβου ελέγχου» καθορίζουμε στην κάτοψη το σημείο που θα αποτελέσει το νέο κόμβο ελέγχου ως πιο αντιπροσωπευτικό για την μελέτη των μετακινήσεων με την μέθοδο Pushover. Μετά την επιλογή του νέου σημείου μεταβαίνουμε στην παράμετρο «Επίλυση> Pushover> Επιλογή κόμβου ελέγχου κτιρίου» και επαληθεύουμε ότι πλέον αντί για την επιλογή «Αυτόματο» έχουν οριστεί οι συντεταγμένες του νέου κόμβου ελέγχου. Στον κόμβο ελέγχου θα επιτευχθεί η στοχευόμενη μετακίνηση δηλαδή το σημείο επιτελεστικότητας. Εικόνα 3.20: Αλλαγή κόμβου ελέγχου του κτιρίου Μέγιστη οριζόντια μετατόπιση Εικόνα 3.21: Επίλυση Pushover - Παράμετρος μέγιστης μετατόπισης Καθορίζουμε τη μέγιστη οριζόντια μετατόπιση της κορυφής του κτιρίου (κόμβου ελέγχου), ως ποσοστό του ύψους του κτιρίου, στην οποία θα ολοκληρωθεί η ανάλυση.

38 Εισαγωγή δεδομένων Επίλυση (Βήμα 8) Επιλέγουμε την εντολή «Διαγράμματα Ρ-Κ, Επίλυση Pushover» της επίλυσης ώστε να υπολογιστούν τα διαγράμματα Ροπών-καμπυλοτήτων (και ροπώνγωνιών στροφής χορδής) όπως ορίζεται στον ΚΑΝ.ΕΠΕ και εν συνεχεία να πραγματοποιηθεί η μη γραμμική ανάλυση Pushover. Από το τρισδιάστατο προσομοίωμα (3DV) επιλέγοντας τα εικονίδια «Pushover» και «Διάγραμμα Απαίτησης-Ικανότητας» δίνεται η καμπύλη αντίστασης του κτιρίου, δηλαδή η συμπεριφορά του υπό αυξανόμενη ένταση και η σεισμική απαίτηση για την επιλεγμένη στάθμη επιτελεστικότητας. Εικόνα 3.22: Για να προκύψει το επιθυμητό διάγραμμα ADRS που θέλουμε να μελετήσουμε μεταβαίνουμε στο τρισδιάστατο προσομοίωμα 3DV και επιλέγουμε «Pushover> Διάγραμμα Απαίτησης-Ικανότητας». Μετάβαση στο διάγραμμα ADRS για την επόμενη περίπτωση φόρτισης Εικόνα 3.23: Αλλάζοντας τις επιλογές μπορούμε να δούμε οποιοδήποτε διάγραμμα. Για να μεγεθύνουμε το διάγραμμα επιλέγουμε «Μεγέθυνση διαγράμματος».

39 38 Fespa 10EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Εικόνα 3.24: Μέσω του κατάλληλου εικονιδίου, η κατασκευή μπορεί να αποκρυφτεί πλήρως έτσι ώστε να μπορεί να μεγεθυνθεί κατά το μέγιστο δυνατό το διάγραμμα ADRS (Acceleration Displacement Response Spectrum). Χρησιμοποιώντας το εικονίδιο της μεγέθυνσης να αυξομειώσουμε το μέγεθος του τρισδιάστατου προσομοιώματος του κτιρίου και να έχουμε τελικώς όλα τα διαθέσιμα αποτελέσματα στην οθόνη.

40 Εισαγωγή δεδομένων 39 Εικόνα 3.25: Διάγραμμα απαίτησης ικανότητας ADRS (συμπεριφορά κτιρίου σε όρους φασματικής επιτάχυνσης φασματικής μετακίνησης) και εικόνα πλαστικών αρθρώσεων κτιρίου στο βήμα της στοχευόμενης μετακίνησης για τη στάθμης επιτελεστικότητας «Αποφυγή κατάρρευσης» NC.

41 40 Fespa 10EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση 4 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 4.1 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων αποτίμησης για το κτίριο συνολικά (Βήμα 9.1) Εικόνα 4.1: Επιλέγοντας τα εικονίδια DL, SD και NC αντίστοιχα προκύπτει η εικόνα των πλαστικών αρθρώσεων στο κτίριο για τις στάθμες επιτελεστικότητας «Περιορισμού βλαβών», «Σημαντικών βλαβών» και «Οιονεί κατάρρευσης» αντίστοιχα και ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη από τις παραμέτρους της καρτέλας «Φάσμα Pushover». Το άκρο κάθε γραμμικού μέλους μπορεί να είναι σε μία εκ των τριών παρακάτω διακριτών περιοχών, ανάλογα με την τιμή της γωνίας στροφής-χορδής που έχει αναπτυχθεί τοπικά για την στοχευόμενη μετακίνηση του κόμβου ελέγχου της κατασκευής. όπου θ y η γωνία στροφής χορδής του μέλους στην διαρροή και θ u στην αστοχία.

42 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 41 Εικόνα 4.2: Στο τρισδιάστατο προσομοίωμα η εικόνα των πλαστικών αρθρώσεων για κάποια περίπτωση κατανομής και κατεύθυνσης φόρτισης είναι διαθέσιμη μόνο για στύλους, μόνο για δοκούς ή συνολικά για δοκούς και στύλους.

43 42 Fespa 10EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Εικόνα 4.3: Διάγραμμα απαίτησης ικανότητας (συμπεριφορά κτιρίου σε όρους φασματικής επιτάχυνσης φασματικής μετακίνησης) στο βήμα της στοχευόμενης μετακίνησης για τη στάθμη επιτελεστικότητας «Αποφυγή κατάρρευσης» NC.

44 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 43 Η συμπεριφορά των πλαστικών αρθρώσεων στα άκρα του μέλους συνοψίζεται με διαγραμματική μορφή σε όρους Ροπών Γωνιών στροφής για όλα τα γραμμικά μέλη στις αντίστοιχες ενότητες του τεύχους για δοκούς και υποστυλώματα. Δίνονται ενδεικτικά τα διαγράμματα για την δοκό Δ.1.1(2) και το υποστύλωμα Κ5(0). Εικόνα 4.4: Διαγράμματα αντοχής Τεύχος επίλυσης

45 44 Fespa 10EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Εικόνα 4.5: Διάγραμμα απαίτησης ικανότητας ADRS (συμπεριφορά κτιρίου σε όρους φασματικής επιτάχυνσης φασματικής μετακίνησης) και εικόνα πλαστικών αρθρώσεων κτιρίου κατά την εξάντληση τηα στάθμης επιτελεστικότητας «Σημαντικών βλαβών» SD.

46 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων Αποτελέσματα αποτίμησης υπό σεισμικά φορτία για κάθε μέλος (Βήμα 9.2) οκοί Γενικά δεδομένα - Αντοχές / Έλεγχοι παραμορφώσεων ή δυνάμεων Δοκός 1, Άνοιγμα 1, Όροφος 2 Γενικά δεδομένα δοκού Κόμβοι Αρχή: 15 Τέλος: 9 Μέλος: 155 ΣΠΕΜ = 1,00 ιατομή Πλακοδοκός Ανωδομής Ακαμπτες απολήξεις ιαστάσεις 25/50/130/15/5,2 [cm] Μήκος lcl=3,00m Bl=0,37m Br=0,18m Μέσες Αντοχές fcm:30,00 [MPa] fym:575,0 [MPa] fywm:575,0 [MPa] Υφιστάμενο μέλος Κύριο Αντοχές - Έλεγχος Π αραμορφώσεων Αντοχές - Έλεγχος υνάμεων fc-s:25,00 [MPa] fy-s:479,2 [MPa] fc:16,67 [MPa] fy:416,7 [MPa] fyw:416,7 [MPa] εcc:-2,0 εcu:-3,5 εsu:60,0 Lv:1,50[m] γel:1,50 Συντελεστές r rm = M*/M :1,00 rdy= θy*/θy:1,00 rdu=θu*/θu:1,00 rv =VR*/VR:1,00 Χρησιμοποιήθηκαν στους υπολογισμούς: θu: γel=1.50 VR: γel=1.15 Στον παραπάνω πίνακα με τα γενικά δεδομένα της δοκού Δ1.1(2) αναγράφονται οι αντοχές των υλικών για έλεγχο στην ανελαστική ανάλυση σε όρους γωνίας στροφής χορδής ή σε όρους δυνάμεων, όπως έχουν δοθεί στις καρτέλες «Υποστύλωμα / Δοκός > Υλικά Αποτίμηση» καθώς και ο χαρακτηρισμός του μέλους ως νέο, υφιστάμενο ή ενισχυόμενο, κύριο ή δευτερεύον. Υπάρχοντες οπλισμοί στις θέσεις ελέγχου Ράβδοι οπλισμού Είδος Αρχή Tέλος ιαμήκης Άνω 4,21 cm² 5,34 cm² Από πλάκα 0,00 cm² 1,51 cm² ιαμήκης Κάτω 3,39 cm² 8,01 cm² Συνδετήρες 8,38 cm²/m 8,38 cm²/m Λοξός Οπλισμός 0,00 cm² 0,00 cm² Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται οι οπλισμοί που έχουν προκύψει από την επίλυση ή έχουν εισαχθεί από το χρήστη μέσω των παραμέτρων της καρτέλας «Δοκός > Ράβδοι άκρου & ανοίγματος» ή στον Πίνακα 414: Εισαγωγή Οπλισμού του προγράμματος.

47 46 Fespa 10EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Καμπύλες αντοχής, Σκελετικά διαγράμματα Ροπών γωνιών στροφής χορδής Εικόνα 4.6: Διάγραμμα συμπεριφοράς πλαστικών αρθρώσεων στο άκρο αρχής και τέλους για τη δοκό Δ1.1(2) σε όρους ροπών γωνιών στροφής χορδής. Για κάθε στάθμη επιτελεστικότητας «Άμεση χρήση» DL, «Σημαντικών βλαβών» SD και «Αποφυγή κατάρρευσης» NC παρουσιάζεται γραφικά και αριθμητικά η ροπή και η γωνία στροφής χορδής.

48 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 47 Ενεργός δυσκαμψία, πλαστικές αρθρώσεις Η ενεργός δυσκαμψία του μήκους L s στοιχείου ισούται με: EI eff M yl K 3 όπου Μ y και θ y η τιμή της ροπής και της γωνίας στροφής χορδής, αντίστοιχα, στη διαρροή της ακραίας διατομής του στοιχείου. Στα διαγράμματα αντοχής του Τεύχους επίλυσης δίνεται ο λόγος της ενεργού δυσκαμψίας EI eff του μέλους προς την αντίστοιχη γεωμετρική δυσκαμψία EI gross (π.χ Εbh 3 /12 για ορθογωνική διατομή) για κάθε άκρο του μέλους για θετικές και αρνητικές ροπές. Μέχρι την διαρροή τα μέλη αποκρίνονται ελαστικά με ενεργό δυσκαμψία που προσδιορίζεται με την σχέση ΕΙ eff = My*Lv/(3*θy). Βλ. EC8-3 A.3.2.4(5) και ΚΑΝ.ΕΠΕ Μόλις το μέλος υπερβεί το όριο διαρροής σε κάμψη ή ακόμη στην περίπτωση όπου σημειωθεί αστοχία σε διάτμηση πριν την καμπτική διαρροή, το άκρο πλαστικοποιείται, γεγονός που ισοδυναμεί με απώλεια της δυσκαμψίας για το άκρο αυτό. Κατά την μετελαστική απόκριση αυξάνεται η παραμόρφωση στο πλαστικοποιημένο άκρο χωρίς ουσιαστικά να παραλαμβάνεται επιπλέον ένταση. Αρχή : Γωνία Γενικά στοιχεία [deg] N [kn] EI eff /EI gross μθ 90 (Mz+) 270 (Mz-) 0,0 0,0 3,7% 3,8% 5,76 4,24 y s Εικόνα 4.7: Ενεργός δυσκαμψία. Κόμβος αρχής δοκού Δ1.1(2). Ο αντίστοιχος πίνακας τυπώνεται και για τον κόμβο τέλους του μέλους. Ως μ θ ορίζεται η πλαστιμότητα σε όρους γωνιών στροφής χορδής για το άκρο του μέλους: u y NC DL

49 48 Fespa 10EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Διατμητική αντοχή Αρχή : Διατμητική Αντοχή EC cotθz VRsz VRmaxz cotθy VRsy VRmaxy [/] [kn] [kn] [/] [kn] [kn] ,33 328,4 328,4 Διατμητική Αντοχή VR : Διεύθυνση Υ Πριν την καμπτική διαρροή Μετά την καμπτική διαρροή Ν VRc VR VRmax μ,pl VR VRmax [kn] [kn] [kn] [kn] [/] [kn] [kn] 0,00 47,3 328,4-5,37 106,9 - Εικόνα 4.8: Διατμητική αντοχή της δοκού Δ1.1(2). Οι παραπάνω πίνακες εκτυπώνονται για τον κόμβο αρχής και τον κόμβο τέλους του μέλους Υποστυλώματα Εισαγωγικά Σκελετικά διαγράμματα Ροπών καμπυλοτήτων θp=90 θn=270 (+-Mz) M [KNm] 240 v= -0.44(*) 180 v= -0.12(#) 120 v= φ [1/m] x Σχήμα 4.1: Σκελετικά διαγράμματα Ροπών Καμπυλοτήτων υποστυλώματος υπολογισμένα για 3 αξονικές δυνάμεις. Η απόκριση της διατομής για αλληλεπίδραση διαξονικής κάμψης και αξονικής δύναμης (Μy-Mz-N) προσεγγίζεται συντάσσοντας διαγράμματα Ροπών

50 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 49 Καμπυλοτήτων Μ-φ για ένα φάσμα αξονικών δυνάμεων καλύπτοντας ταυτόχρονα ανά 30 ο την αλληλεπίδραση Μy-Mz. Στις καμπύλες Μ-φ αποτυπώνονται με ακρίβεια οι θέσεις απόθλιψης του σκυροδέματος, η διαδοχική διαρροή των ράβδων οπλισμού και του σκυροδέματος και τελικά η αστοχία της διατομής. Οι καμπύλες αυτές μετατρέπονται σε ισοδύναμες διγραμμικές με προσδιορισμό της θέσης διαρροής της διατομής Μy-φy σύμφωνα με ΚΑΝ.ΕΠΕ (β). Τα διαγράμματα Μ-φ εμφανίζονται στο τεύχος εάν επιλεγεί «Επίλυση> Αποτελέσματα> Διαγράμματα Ροπών-Καμπυλοτήτων Μ-φ = Ναι». Περίσφιγξη Η επιρροή της περίσφιγξης λαμβάνεται υπόψη εφόσον αυτό επιλεγεί μέσω των αντίστοιχων παραμέτρων της καρτέλας «Κτίριο, Υποστύλωμα> Pushover> Επιρροή περίσφιγξης στα διαγράμματα αντοχής». Η επίδραση της περίσφιγξης α ρ SX υπεισέρχεται στον υπολογισμό του νόμου συμπεριφοράς του σκυροδέματος σύμφωνα με τις παρακάτω σχέσεις. Βλ. EC8-3 A.3.2.2(8)(β). f sx f f c 1 3, f c cc 7 f a cc sx f cc c cu 0,004 0, 5 fc fcc Σε διαφορετική περίπτωση, οι τιμές των παραπάνω μεγεθών που χρησιμοποιούνται για την σύνταξη των διαγραμμάτων Ροπών Καμπυλοτήτων λαμβάνονται από τον πίνακα 3.1 του EC Από τις παραπάνω σχέσεις γίνεται φανερό πως η επιρροή της περίσφιγξης, εφόσον αυτή είναι ουσιαστική, συνεπάγεται αυξημένη αντοχή σκυροδέματος fcc και παραμορφώσεις διαρροής εcc και αστοχίας εcu. yw 0,86 yw

51 50 Fespa 10EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Χωρίς επιρροή περίσφιγξης στα διαγράμματα αντοχής θp=90 θn=270 (+-Mz) Με επιρροή περίσφιγξης στα διαγράμματα αντοχής θp=90 θn=270 (+-Mz) 290 M [KNm] 290 M [KNm] φ [1/m] x φ [1/m] x Διάγραμμα Ροπών Καμπυλοτήτων Μ-φ θp=90 θn=270 (+-Mz) θp=90 θn=270 (+-Mz) M [KNm] 285 DL SD NC M [KNm] 285 DL SD NC θ [rad] x θ [rad] x NC SD DL -285 NC SD DL Διάγραμμα Ροπών γωνιών στροφών χορδής Μ-θ Σχήμα 4.2: Επιρροή περίσφιγξης στα διαγράμματα αντοχής υποστυλώματος.

52 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 51 Σκελετικά διαγράμματα Ροπών γωνιών στροφής χορδής θp=90 θn=270 (+-Mz) 240 M [KNm] v= -0.44(*) 180 DL SD NC v= -0.12(#) 120 v= θ [rad] x NC SD DL -240 Σχήμα 4.3: Σκελετικά διαγράμματα Ροπών γωνιών στροφής χορδής υποστυλώματος υπολογισμένα για 3 αξονικές δυνάμεις. Αποτελέσματα διαγραμμάτων Μ-θ, αλλά και Μ-φ ανά 30 ο παρουσιάζονται στο τεύχος εάν επιλεγεί «Επίλυση> Αποτελέσματα> Διαγράμματα Ροπών Στροφών Μ-θ = Διαγράμματα ανά 30 ο». Τα όρια κάθε στάθμης επιτελεστικότητας (DL,SD,NC) σε όρους γωνίας στροφής χορδής για το μέλος: θ(dl) = θy Όριο Περιορισμού Βλαβών (Α) - Το όριο διαρροής της διατομής θ(sd) = (θy+θu)/2 γrd Όριο Σημαντικών Βλαβών (Β) θ(nc) = θu/γrd Όριο Οιονεί Κατάρρευσης (Γ) Για δοκούς και υποστυλώματα:

53 52 Fespa 10EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση L a z h d b f y 3 f V V y y 0, ,5 0, 13 L V Για τοιχώματα ορθογωνικής διατομής, διατομής μορφής Τ ή με εσοχές: L a z L d b f y 3 h f V V V y y 0, ,125 0, 13 c y c y Αποτελέσματα για το υποστύλωμα Κ5(2) όπως φαίνονται στο Τεύχος μελέτης Γενικά δεδομένα- Αντοχές / Έλεγχοι παραμορφώσεων ή δυνάμεων Υποστύλωμα : K5(0) Γενικά δεδομένα ιατομή Oρθογωνική: 35/35 /d'=5,5 Μήκος=3,00 [m] Lv_y:1,56[m] Lv_z:1,53 [m] Μέλος: 13 Μέσες Αντοχές fcm:30,00 [MPa] fym:575,0 [MPa] fywm:575,0 [MPa] Υφιστάμενο μέλος: Κύριο Περ. Μάτισης lo: 2,00 [m] loymin: 0,58 [m] fyl: 479,2 [MPa] k=ft/fy: 1,00 Αντοχές - Έλεγχος Π αραμορφώσεων Αντοχές - Έλεγχος υνάμεων fc:25,00 [MPa] fy:479,2 [MPa] fyw:479,2 [MPa] fc:16,67 [MPa] fy:416,7 [MPa] fyw:416,7 [MPa] Περίσφιγξη:Ναι fcc:30,39 [MPa] fccv:21,18 [MPa] εsu:60,0 εcc:-4,2 εcu:-19,1 Συντελεστές r rm = M*/M :1,00 rdy= θy*/θy:1,00 rdu=θu*/θu:1,00 rv =VR*/VR:1,00 Χρησιμοποιήθηκαν στους υπολογισμούς: θu: γel=1.70 VR: γel=1.15 Στον παραπάνω πίνακα με τα γενικά δεδομένα του υποστυλώματος Κ5(0) αναγράφονται οι αντοχές των υλικών για έλεγχο στην ανελαστική ανάλυση σε όρους γωνίας στροφής χορδής ή σε όρους δυνάμεων, όπως έχουν δοθεί στις καρτέλες «Υποστύλωμα / Δοκός > Υλικά Αποτίμηση» καθώς και ο χαρακτηρισμός του μέλους ως νέο, υφιστάμενο ή ενισχυόμενο, κύριο ή δευτερεύον. Υπάρχοντες οπλισμοί στις θέσεις ελέγχου Ράβδοι οπλισμού Είδος Αρχή Tέλος ιαμήκης 10Φ20+2Φ16 (35,44 cm² ) 10Φ20+2Φ16 (35,44 cm² ) Συνδετήρες Z:3τμ.Φ8/10.0, Y:3τμ.Φ8/10.0 Z:3τμ.Φ8/10.0, Y:3τμ.Φ8/10.0 Ακολουθεί το ίδιο διάγραμμα συμπεριφοράς αλλά σε όρους Μ-φ (ροπώνκαμπυλοτήτων). Για να προκύψουν και σε αυτή τη μορφή τα διαγράμματα πρέπει πριν την ανελαστική στατική ανάλυση να επιλέξουμε «Επίλυση> Αποτελέσματα> Διαγράμματα Ροπών-Καμπυλοτήτων Μ-φ= Ναι».

54 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 53 Καμπύλες αντοχής. Διαγράμματα Μ-θ υποστύλωμα Κ5(2) Εικόνα 4.9: Διάγραμμα συμπεριφοράς πλαστικών αρθρώσεων στο άκρο αρχής και τέλους για το υποστύλωμα Κ5(0) σε όρους ροπών γωνιών στροφής χορδής. Για κάθε στάθμη επιτελεστικότητας «Άμεση χρήση» DL, «Σημαντικών βλαβών» SD και «Αποφυγή κατάρρευσης» NC παρουσιάζεται γραφικά και αριθμητικά η ροπή και η γωνία στροφής χορδής.

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης. For Windows. Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3

Fespa 10 EC. Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης. For Windows. Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3 Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3 2 Fespa 10 EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της φέρουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ. Σχεδιασμός Διώροφης Κατοικίας με α) Β.Δ. 1959 και β) ΕΑΚ. Αποτίμηση με Ελαστική και Ανελαστική Μεθόδους κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκρίσεις. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016)

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) Μάρτιος 2016 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών Ημερίδα: Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα & Τοιχοποιίες ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8-3, ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ., ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΔΕΤ καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ Αποτίμηση Υπάρχουσας Ισόγειας Κατοικίας μετά Τμήματος Υπογείου, για Μελλοντική Προσθήκη ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ EC8-μέρος 3 Αποτίμηση με βάση την Επιτελεστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενου κτιρίου, με αλλαγή κατηγορίας σπουδαιότητάς του, κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Βασίλης Μπαρδάκης, πολιτικός μηχανικός, Δρ πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος περίπτωση σχολικού συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σχεδιασµός Νέου Κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και Έλεγχος Επάρκειάς του κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΟΑΣΠ / ΣΠΜΕ ΑΘΗΝΑ, 31 αϊου 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10. Εκπαιδευτική έκδοση 5.4.0.104. For Windows. Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν. Version 1.0.11

Fespa 10. Εκπαιδευτική έκδοση 5.4.0.104. For Windows. Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν. Version 1.0.11 Fespa 10 For Windows Εκπαιδευτική έκδοση 5.4.0.104 Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν Version 1.0.11 Αθήνα, Μάιος 2013 2 Fespa 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα βασικά σηµεία στα οποία βασίζεται η ανελαστική µέθοδος αποτίµησης ή ανασχεδιασµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ q ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER Μακαντάσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών Παράρτημα Η Έκδοση 2011 Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Βελτιωμένη χωρική επαλληλία σεισμικών συνδυασμών...3

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ,, 16 εκεμβρίου 2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Σύγκριση αποτελεσμάτων στατικής ανελαστικής ανάλυσης στο χωρικό φορέα μιας κατασκευής με τα αντίστοιχα σε ένα αντιπροσωπευτικό επίπεδο πλαίσιο της ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

Pushover Θεωρητικά στοιχεία

Pushover Θεωρητικά στοιχεία Pushover Θεωρητικά στοιχεία Αθήνα, Οκτώβριος 2013 Version 1.0.28 2 Pushover Περιεχόμενα 1 Pushover... 4 1.1 Γενικά... 4 1.1.1 Στόχοι μη γραμμικής στατικής ανάλυσης... 5 1.1.2 Πλεονεκτήματα ανελαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου

Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου Προσθήκη ορόφου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ σε υφιστάμενο διώροφο κτίριο του 1975. Αποτίμηση και ανασχεδιασμός του με τη χρήση ελαστικών και ανελαστικών μεθόδων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Παράδειγμα Αποτίμησης. της φέρουσας ικανότητας κτιρίου λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά

Fespa 10 EC. For Windows. Παράδειγμα Αποτίμησης. της φέρουσας ικανότητας κτιρίου λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά Fespa 10 EC For Windows Παράδειγμα Αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας κτιρίου λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά των τοιχοπληρώσεων σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2013 Με θεωρητικό μέρος Αθήνα, Οκτώβριος 2013 Version

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Τ.Ε. 01 - Προσομοίωση και παραδοχές FESPA SAP 2000 1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Προσομοίωση και παραδοχές FESPA - SAP 2000 Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στις παραδοχές και απλοποιήσεις που υιοθετούνται

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ ΤΕΕ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος 2016 1 Κατά την παραλαβή φορτίων στα υποστυλώματα υπάρχουν πρόσθετες παραμορφώσεις: Μονολιθικότητα Κατασκευαστικές εκκεντρότητες (ανοχές) Στατικές ροπές λόγω κατακορύφων Ηθελημένα έκκεντρα

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

Fepla. Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla. Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Στατικό Παράδειγμα Μελέτη γενικής κοιτόστρωσης επί ελαστικού εδάφους εξαώροφου κτιρίου, με συνυπολογισμό τοιχωμάτων υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 21o ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2015 ΠΑΤΡΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠ ΡΙΚΟΜΕΞ (1999) ΤΟ «ΜΟΝΩΡΟΦΟ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ» ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ 9 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων ΗΜΕΡΙ Α: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων Στέφανος ρίτσος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Αθήνα, 31/5/2012 1 ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε μια πολυκατοικία του 1993 με pilotis και τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 2017 Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 Δεδομένα - Εκφώνηση... 3 Γεωμετρία φορέα... 3 Ζήτημα 1 ο. Προσομοίωση του φορέα... 4 Ζήτημα 2 ο. Δυναμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΛΥΩΡΟΦΩΝ ΠΛΑΙΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΛΥΩΡΟΦΩΝ ΠΛΑΙΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Σύγκριση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυώροφων Πλαισιακών Κτιρίων Βάσει Των Ισχυόντων Κανονισμών ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΛΥΩΡΟΦΩΝ ΠΛΑΙΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΟΡΟΜΠΛΙΑ ΣΟΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Έκδοση Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς Συνδετήριες δοκοί στο πρόγραμμα Πέδιλο Ανάλυση κατασκευής με ενημερωμένες διατομές μελών

Παράρτημα Έκδοση Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς Συνδετήριες δοκοί στο πρόγραμμα Πέδιλο Ανάλυση κατασκευής με ενημερωμένες διατομές μελών Παράρτημα Έκδοση 2015 Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς Συνδετήριες δοκοί στο πρόγραμμα Πέδιλο Ανάλυση κατασκευής με ενημερωμένες διατομές μελών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς...

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ, ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ

ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ, ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ Έλεγχος επάρκειας και ενίσχυση 3οροφου κτιρίου με πυλωτή και υπόγειο, λόγω προσθήκης ορόφου, ηλικίας μεγαλύτερης των 25 ετών. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ, ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Ανασχεδιασμός Υφιστάμενων Κατασκευών Μελανή Χριστοδούλου Πάτρα Φεβρουάριος 2015 Αποτίμηση Υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ηµερίδα TEE/TKM: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστηµίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61 Στατική Ανελαστική Ανάλυση [µέθοδος ελέγχου των µετατοπίσεων] [µέθοδος pushover] Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα - εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Α. Λεπτομέρειες Οπλισμών Δοκών

Εγχειρίδιο Χρήσης Α. Λεπτομέρειες Οπλισμών Δοκών Εγχειρίδιο Χρήσης Α. Λεπτομέρειες Οπλισμών Δοκών 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΔΟΚΩΝ 5 1. Γεωμετρία 8 2. Κύριος Οπλισμός Ανοίγματος 12 3. ισμός Στηρίξεων 14 4. Συνδετήρες 16 5. Πρόσθετα 17 6.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α Υ Π Ε Ρ Ω Θ Η Τ Ι Κ Η

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α Υ Π Ε Ρ Ω Θ Η Τ Ι Κ Η ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 4.xx Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α Υ Π Ε Ρ Ω Θ Η Τ Ι Κ Η ΣΤΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΩΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚ 8.1, ΕΚ 8.3 ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση διωρόφου κτιρίου Ο.Σ και προτεινόμενη μέθοδος ενίσχυσης μέσω ανελαστικής στατικής ανάλυσης(push-over) με βάση την επιτελεστικότητα

Αποτίμηση διωρόφου κτιρίου Ο.Σ και προτεινόμενη μέθοδος ενίσχυσης μέσω ανελαστικής στατικής ανάλυσης(push-over) με βάση την επιτελεστικότητα Αποτίμηση διωρόφου κτιρίου Ο.Σ και προτεινόμενη μέθοδος ενίσχυσης μέσω ανελαστικής στατικής ανάλυσης(push-over) με βάση την επιτελεστικότητα ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο.Σ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ Έλεγχοι Ασφάλειας Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό Προστασία Ζωής Οιονεί Κατάρρευση

Διαβάστε περισσότερα

StereoSTATIKA. Το Λογισμικό που χτίζει το Σήμερα 20 φορές πιο γρήγορα. Του Απόστολου Κωνσταντινίδη

StereoSTATIKA. Το Λογισμικό που χτίζει το Σήμερα 20 φορές πιο γρήγορα.  Του Απόστολου Κωνσταντινίδη StereoSTATIKA Το Λογισμικό που χτίζει το Σήμερα 20 φορές πιο γρήγορα Του Απόστολου Κωνσταντινίδη www.pi.gr Ο Μηχανικός περιγράφει τον σκελετό στη φυσική του μορφή, γραφικά ή με συντεταγμένες. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίµηση και ενίσχυση υφιστάµενης κατασκευής µε ανελαστική γραµµική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Έκδοση 2013

Παράρτημα Έκδοση 2013 Παράρτημα Έκδοση 2013 Έλεγχος Πεδίλων σύμφωνα με ΕΑΚ/ΕΚΩΣ κ EC2/EC7 Ομαδοποίηση μελών στον Έλεγχο Μελών Γραμμικό 3Δ διατομών κατασκευής Εξαγωγή σχεδίων σε DXF ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Έλεγχος Πεδίλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης σεισμού για πιανότητα υπέρβασης p του

Διαβάστε περισσότερα