Επιτυχής ιεπιχειρησιακή Συνεργασία. Μέτρηση Απόδοσης ικτύου Συνεργασιών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιτυχής ιεπιχειρησιακή Συνεργασία. Μέτρηση Απόδοσης ικτύου Συνεργασιών."

Transcript

1 Επιτυχής ιεπιχειρησιακή Συνεργασία. Μέτρηση Απόδοσης ικτύου Συνεργασιών. Μ.Ν. Γαρρή Απόφοιτη Μεταπτυχιακού Προγράµµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστηµίου Αιγαίου Μέλος Ερευνητικού Προγράµµατος ιεπιχειρησιακών Συµµαχιών Λέξεις Κλειδιά: ιεπιχειρησιακή Συνεργασία, Μέτρηση Απόδοσης Συνεργασιών, Παράγοντες Επιτυχίας ιεπιχειρησιακών Συνεργασιών, Συνεργατικά ίκτυα ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οι συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία χρόνια στη παγκόσµια οικονοµία έχουν κάνει εξαιρετικά έντονο των διεθνή ανταγωνισµό, δηµιουργώντας ουσιαστικά µια παγκόσµιοποιηµένη αγορά στα πλαίσια της οποίας οι σύγχρονες επιχειρήσεις καλούνται να επιβιώσουν και να κερδοφορήσουν. Οι µέχρι τωρα γνωστές µέθοδοι µείωσης του κόστους και αντιµετώπισης του ανταγωνισµού φαίνονται να µην αρκούν πλέον. Παράλληλα η επιτακτική ανάγκη απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος ωθεί τις σύγχρονες επιχειρήσεις στην κατεύθυνση της ίδρυσης, καλλιέργειας και ανάπτυξης διεπιχειρησιακών συνεργασιών. Στη παρούσα µελέτη, αναπτύσσουµε τις σηµαντικότερες παραµέτρους και τις σχετικές έννοιες που πρέπει να λαµβάνονται υπ όψη για τη σωστή λειτουργία και διοίκηση των διεπιχειρησιακών σχέσεων συνεργασίας, στον εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο της συνεργασίας και ιδιαίτερα στις σχέσεις των ανθρώπων µέσα στα δίκτυα αλλά και στα κριτήρια που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να χαρακτηριστεί επιτυχηµένη ή µη η συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ο όρος συνεργασία ορίζεται ως η µορφή εργασίας µε άλλους για κάποιο κοινό σκοπό (Cravens et al, 2000). Επιχειρήσεις που συνεργάζονται, το κάνουν λόγω της ύπαρξης κάποιου κοινού συµφέροντος. Αντιµετωπίζουν βέβαια δυσκολίες για την επιτυχία της συνεργασίας αλλά τελικά πιστεύουν στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µέσα από αυτή. Ερµηνείες σχετικά µε την υποκίνηση, τις δυσκολίες και τα πλεονεκτήµατα της συνεργασίας, µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε το θεωρητικό υπόβαθρο βάσει του οποίου αντιµετωπίζουµε το θέµα όπως για παράδειγµα το κόστος συναλλαγών, τη κατοχή µεριδίου µετοχών της επιχείρησης ή την οργανωσιακή µάθηση. Η συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων δηµιουργήθηκε σε συνθήκες αναταραχής της αγοράς. Έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ χάρη στη βιοµηχανική αναδόµηση, τη µεγάλη µείωση του µεγέθους των επιχειρήσεων, το outsourcing και την εξάλειψη των επιπέδων της διοίκησης. Η αντικατάστασή της είναι δύσκολη, µια και οι περισσότερο ευέλικτες επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε ουσιώδεις τεχνολογίες και διαδικασίες. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι στενά ευθυγραµµισµένες σε ένα δίκτυο στρατηγικών συµµαχιών και συνεργασιών µε πελάτες, προµηθευτές, διανοµείς και ανταγωνιστές. Τα δίκτυα των επιχειρήσεων διαµορφώνονται γύρω από γνωσιολογικές βάσεις έτσι ώστε η Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006, Αθήνα 1

2 µεγιστοποίηση της γνώσης να αποκτάται µέσα από τη δικτυακή συνεργασία παρά µέσα από µεµονωµένες επιχειρησιακές µονάδες. Τέτοια δίκτυα, στηριγµένα στη γνώση, βασίζονται σε εξωτερικούς παράγοντες για να αποκτήσουν τους επιθυµητούς πόρους για την επιβίωση και ανάπτυξη της επιχείρησης. Η γνώση έχει αναγνωριστεί ως στρατηγικό στοιχείο ενεργητικού και πηγή στρατηγικού πλεονεκτήµατος ειδικά στις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις θυγατρικές τους. (Nonaka & Takeuchi, 1995). Όπου τα απτά στοιχεία της επιχείρησης, όπως η γη, η εργασία, τα µηχανήµατα είναι σχετικά εύκολο να αποκτηθούν, για να αποκτηθεί ένα συντηρούµενο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, η επιχείρηση πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτά τα στοιχεία που είναι σπάνια, διαρκή, δύσκολα εµπορεύσιµα και δύσκολα αντιγράψιµα. Υποστηρίζεται από αρκετούς συγγραφείς ότι η πορεία και η απόδοση των επιχειρήσεων µπορεί να κατανοηθούν πλήρως µε το να εξετάσουµε το δίκτυο και τις σχέσεις που αναπτύσσονται µέσα σε αυτό. Αφού τα δίκτυα δυνητικά παρέχουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να έχουν άµεση πρόσβαση στη πληροφορία, στους πόρους, στις αγορές και στις τεχνολογίες, η δόµηση σχέσεων δεν είναι µόνο ο πιο σηµαντικός πόρος για την επιχείρηση αλλά επίσης και η πηγή ενός διατηρήσιµου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Οι επιχειρήσεις σπάνια επιζούν και ευηµερούν µόνο µέσα από τις δικές τους µεµονωµένες προσπάθειες. Η απόδοση κάθε επιχείρησης εξαρτάται και από τις δραστηριότητες και την απόδοση των άλλων και άρα από τη φύση και τη ποιότητα των άµεσων και έµµεσων σχέσεων που αναπτύσσει η ίδια επιχείρηση µε τους συνεργάτες της.(wilkinson & Young, 2002). Η στήριξη σε άλλους παράγοντες του δικτύου εξασφαλίζει ότι η συνεργασία µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων απαιτεί ειδικότητα και ανταγωνισµό αν η σχέση πρόκειται να διατηρηθεί επιτυχώς. Οι ανταλλαγές και η στήριξη σε άλλες επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις απαιτείται τόσο να παρέχουν πόρους στο δίκτυο όσο και να λαµβάνουν πόρους από το δίκτυο µε το οποίο συνεργάζονται. Η αµφίδροµη αυτή σχέση είναι απαραίτητη, αφού αυτή είναι η ασφαλιστική δικλείδα του ότι δεν κερδίζει µόνο ένα µέρος του δικτύου εις βάρος των υπολοίπων µερών. Αναπτύσσοντας περαιτέρω αυτό το επιχείρηµα, οι επιχειρήσεις µέσα στο δίκτυο δεν είναι ελεύθερες να δρουν σύµφωνα µε τις δικές τους προθέσεις (Hakansson & Ford, 2002). Οι επιχειρήσεις δεν µπορούν να λειτουργήσουν µόνες τους αλλά πρέπει να προσπαθούν να έχουν µια αγαστή συνεργασία µε τα άλλα µέλη του δικτύου, έτσι ώστε να καθίσταται ευκολότερη η επίτευξη των στόχων τους. Ο παράγοντας κλειδί για την επιτυχή εφαρµογή της στρατηγικής είναι το πως οι στόχοι κάθε µεµονωµένης επιχείρησης συνδέονται µε τις επιδιώξεις και τις δραστηριότητες των συνεργαζόµενων εταιρειών. Η εποικοδοµητική συνεργασία µεταξύ τους, απαιτείται για την ανάπτυξη µιας καθολικής αντίληψης των επιδιώξεων και στόχων του δικτύου. Η συνεργασία είναι ένας πολύ ευρύς όρος που περιλαµβάνει πάρα πολλά στοιχεία. Αρκετοί συγγραφείς, αναφέρονται στα αµοιβαία οφέλη, ανταµοιβές και µοίρασµα του κινδύνου ανάµεσα στα συνεργαζόµενα µέρη σε συνδυασµό µε την ανταλλαγή πληροφοριών, ως τα θεµέλια της συνεργασίας. Για να µεγιστοποιηθεί η επιτυχία µιας τέτοιας συνεργασίας υπάρχει η ανάγκη βαθύτερης κατανόησης ενός αριθµού θεµάτων, όπως το γιατί χρειάζεται να συνεργαζόµαστε, που και µε ποιους µπορούµε να συνεργαστούµε, γύρω από ποιες δραστηριότητες µπορεί να αναπτυχθεί η συνεργασία και τέλος, ποια είναι τα στοιχεία της συνεργασίας. ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μια κλασσική µορφή συνεργασίας επιχειρήσεων είναι η άµεση συνεργασία µεταξύ µιας επιχείρησης που προέρχεται από µια ανεπτυγµένη χώρα και µιας επιχείρησης που προέρχεται αναπτυσσόµενη χώρα. Η δεύτερη προσφέρει εξειδικευµένη γνώση σχετικά µε τα δεδοµένα της χώρας της, ενεργό ανθρώπινο δυναµικό και επιρροή, όπου ο πρώτος συνεργάτης συνήθως 2 Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006, Αθήνα 2

3 προσφέρει το κεφάλαιο και τους τεχνολογικούς πόρους. Τα τελευταία δύο κίνητρα έχουν αναπτυχθεί ραγδαία την τελευταία δεκαετία, οδηγούµενα από την σύγκλιση των τεχνολογιών. Σε τέτοιες περιπτώσεις µια µόνη της επιχείρηση δεν µπορεί εύκολα να αναπτύξει τους αναγκαίους πόρους ή την γνώση, δεδοµένης της πίεσης του χρόνου, των εξελίξεων, του ανταγωνισµού και του µικρού πλέον κύκλου ζωής των προϊόντων. Όταν αναφερόµαστε τώρα σε συνεργασίες, εννοούµε όχι µόνο τις κοινοπραξίες, αλλά και την συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων σε θέµατα Ε & Α, στα εικονικά δίκτυα αλλά και στις στενές σχέσεις υπεργολαβιών. Η ερµηνεία που δίνεται εδώ στις συνεργασίες είναι: «Κάθε ουσιαστική µακροχρόνια επίσηµη και ανεπίσηµη συµφωνία, µεταξύ δύο ή περισσοτέρων οργανισµών, όπου κάθε οργανισµός παραµένει ανεξάρτητος» (Bitran et al, 2002). Αυτός ο ορισµός αποκλείει τις συγχωνεύσεις, της σχέσης απόκτησης µεριδίου της επιχείρησης και τις απλές συναλλαγές. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Σε ένα πιο θεµελιώδες επίπεδο, από την άποψη της εσωτερικής συνεργασίας, κάποιοι συγγραφείς θα έλεγαν ότι πολύ λίγες επιχειρήσεις έχουν κατακτήσει το στόχο της εσωτερικής ολοκλήρωσης των διαδικασιών τους. Σε αυτό τον τοµέα υπάρχει ένας αριθµός θεµάτων που απασχολεί τις περισσότερες επιχειρήσεις. Αυτά τα θέµατα αντιπροσωπεύουν µια ευκαιρία όπου η συνεργασία τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική µπορεί να µας παρέχουν κάποιες απαντήσεις. Πόσες επιχειρήσεις υποφέρουν από την έλλειψη σωστής επικοινωνίας; Πόσα στελέχη γνωρίζουν ακριβώς το τι γίνεται µέσα σε όλα τα µέρη της επιχείρησής τους που έχουν σχέση ή επηρεάζουν το συγκεκριµένο προϊόν ή διαδικασία µε την οποία έχουµε αναµειχθεί, έτσι όπως αυτή εξελίσσεται µέσα στην επιχείρηση; Τα λειτουργικά εµπόδια έχουν ως αποτέλεσµα κακή ως πολύ κακή επικοινωνία. Πόσες επιχειρήσεις κατανοούν τις δικές τους διαδικασίες, για να µην υπολογίσουµε τις διαδικασίες που ακολουθούν οι πελάτες και οι προµηθευτές τους; Αν υπάρχουν κενά στην κατανόηση των διαδικασιών τους τότε πως οι επιχειρήσεις µπορούν να περιµένουν να τις βελτιώσουν; Αυτές οι εξωτερικές διαδικασίες επιδρούν και στις εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησης. Παρόλα αυτά, σπάνια λαµβάνονται υπ' όψη ή στην καλύτερη περίπτωση µόνο σποραδικά. Οι επιχειρήσεις στήνονται µε τη λογική της ανάθεσης. Τα στελέχη και οι άλλοι εργαζόµενοι συχνά αναθέτουν ή τους έχουν αναθέσει εργασίες ή αρµοδιότητες, οι οποίες ενέργειες που έχουν επηρεαστεί από άλλα τµήµατα της επιχείρησης στα οποία δεν έχουν κανέναν έλεγχο και επιρροή. Έτσι, δεν προκαλεί έκπληξη ότι αυτές οι ενέργειες δεν εκτελούνται ικανοποιητικά ή στην καλύτερη περίπτωση ως αποτέλεσµα προσωπικής (ανεπίσηµης) σχέσης την οποία τα στελέχη και οι εργαζόµενοι έχουν χτίσει στη διάρκεια του χρόνου µε τους άλλους συναδέλφους τους µέσα στον οργανισµό. Πόσες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τα ίδια µέτρα απόδοσης; Αν αναλογιστούµε µόνο τις ενέργειες της αλυσίδας, τότε υπάρχουν ενοποιηµένα µέτρα λειτουργιών που αφορούν τις λειτουργίες της επιχείρησης; Με την ίδια λογική, υπάρχουν τα ίδια µέτρα απόδοσης στις επιχειρήσεις για τους πελάτες και τους προµηθευτές; Αν όχι, τότε τα υπάρχοντα µέτρα απόδοσης το πιθανότερο είναι να προκαλέσουν προστριβές, τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές. Ακολούθως και το δίκτυο ολόκληρο θα µπει σε διαδικασία προστριβών. Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006, Αθήνα 3 3

4 Στην τεχνοκρατική εποχή που ζούµε, οι επιχειρήσεις συχνά βρίσκονται να κατέχουν πάρα πολλές πληροφορίες, τις οποίες πρέπει να χρησιµοποιήσουν για να λάβουν αποφάσεις. Κατακλύζονται από πληροφορίες από το διαδίκτυο, από την ολοένα αυξανόµενη στήριξη στην ηλεκτρονική αλληλογραφία και τα µαζικά ή εσωτερικά επιχειρησιακά συστήµατα που παράγουν πολυάριθµες ενδοεπιχειρησιακές αναφορές, και που συχνά αγνοούνται όσον αφορά τα θέµατα και τα προβλήµατα που υπογραµµίζουν. Η επόµενη ερώτηση που προκύπτει είναι τι κάνουµε µε αυτές τις πληροφορίες. Συχνά οι πληροφορίες αυτές είναι δεν είναι αξιόπιστες σε όρους ακρίβειας. Το αποτέλεσµα είναι λανθασµένη λήψη αποφάσεων, σε όρους σχετικότητας, ή το ότι οι επιχειρήσεις επαφίενται σε άλλες εσωτερικές πληροφορίες οι οποίες από τη φύση τους µπορεί να µην είναι αξιόπιστες. Πόσες «διαχειριστικές» αναφορές παράγουν οι επιχειρήσεις; Πόσες από αυτές διαβάζονται και χρησιµοποιούνται στην πραγµατικότητα; Πόσες φορές οι επιχειρήσεις κάνουν πολλές φορές το ίδιο λάθος; Εξετάζοντας αυτά τα θέµατα, καταλαβαίνουµε ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν ευκαιρίες για συνεργασία, τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική. Παρόλα αυτά, πριν βιαστούµε να µπούµε σε συνεργασία, υπάρχει ακόµα µια πληθώρα παραγόντων που πρέπει να καταλάβουµε, για να πετύχει η συνεργασία. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ Υπάρχουν πολλά στοιχεία της συνεργασίας που έχουν αναγνωρισθεί από διαφόρους συγγραφείς. Ένα από τα πλέον υποστηρικτικά στοιχεία συνεργασίας είναι η «συνεργατική» κουλτούρα η οποία συντίθεται από µια πλειάδα στοιχείων: πίστη, αµοιβαιότητα, ανταλλαγή πληροφοριών, άνοιγµα της επιχείρησης στους συνεργάτες και καλή επικοινωνία. Μια συνεργατική κουλτούρα: Οι περισσότερες υπάρχουσες επιχειρηµατικές κουλτούρες δεν είναι ικανές να υποστηρίξουν τη συνεργασία ούτε εσωτερικά ούτε εξωτερικά. Προσφάτως, εξαπλώθηκε η λειτουργική σκέψη, η οποία υποστηρίζεται από οργανωτικές δοµές και µέτρα απόδοσης που ευθυγραµµίζονται µε λειτουργικές ενέργειες, και όχι τόσο µε διαδικασίες της επιχείρησης. Εξωτερική και εσωτερική πίστη: Στο πεδίο των έσω-οργανωσιακών σχέσεων, η πίστη έχει ευρέως µελετηθεί. Η οµοφωνία στα γραµµένα είναι ότι η πίστη µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στη µακροχρόνια σταθερότητα ενός οργανισµού. Κάποιοι συγγραφείς το επεκτείνουν και λένε ότι η αποτελεσµατική συνεργασία χτίζεται πάνω στην πίστη και τη δέσµευση. Παρόλα αυτά, η εφαρµογή µιας τόσο ολοκληρωτικής άποψης, απαιτεί έναν βαθµό εµπιστοσύνης µεταξύ όλων των παικτών, άρα τη σύνδεση µε πρωτοβουλία σχέσης συνεργασίας. Η εσωτερική εµπιστοσύνη είναι εξ ίσου σηµαντική και µπορεί να είναι και δυσκολότερο να αναπτυχθεί. Αµοιβαιότητα: Πρέπει να υπάρχουν αµοιβαία οφέλη που προκύπτουν από τη συνεργασία. εν µπορεί να είναι η περίπτωση «Εγώ κερδίζω/ βρες και εσύ πως να κερδίσεις». Πρέπει να υπάρχει επίσης αµοιβαίος µερισµός κινδύνου και σεβασµός για τον άλλο εµπορικό συνεργάτη. Ανταλλαγή πληροφοριών: Ένας αριθµός συγγραφέων έχει υπογραµµίσει την θεµελιώδη ανάγκη για διάχυση πληροφορίας αν θέλουν οι επιχειρήσεις να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Οι πληροφορίες, ειδικά αυτές που αφορούν τη διαφάνεια και την ποιότητα της ροής πληροφορίας, παίζουν σηµαντικό ρόλο σε πολλές πτυχές της ανάπτυξης της επιχείρησης. 4 Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006, Αθήνα 4

5 Οι καινοτοµίες της περασµένης δεκαετίας στη µορφή της ικανοποιητικής ανταπόκρισης των πελατών (E.C.R.- Efficient Consumer Response) και η χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών για να αιχµαλωτίσει δεδοµένα της ζήτησης απ' ευθείας από τα σηµεία πώλησης, τώρα µετασχηµατίζουν την ικανότητα της επιχείρησης να ακούσει τη φωνή της αγοράς και να απαντήσει σε αυτήν αµέσως. Επικοινωνία και κατανόηση: Είναι πολύ σηµαντικό να ανοίξουµε και να αναπτύξουµε καθαρές και ευρείες γραµµές επικοινωνίας, µε στόχο να βοηθήσουµε την ανάπτυξη της διάχυσης πληροφορίας και να δηµιουργήσουµε κατανόηση από όλους. Υπάρχει ανάγκη όχι ύπαρξης µεµονωµένων σηµείων επαφής, αλλά ανάπτυξης ευρέων περιοχών επαφής µεταξύ των οργανισµών, δυνητικά να ξεπεραστεί η έλλειψη εσωτερικής επικοινωνίας, να δηµιουργηθεί µια ατµόσφαιρα στην οποία η καινοτόµος σκέψη ενθαρρύνεται και υποστηρίζεται. Να είναι η επιχείρηση ανοικτή και να υπάρχει ειλικρίνεια: Τόσο από την εσωτερική όσο και από την εξωτερική οπτική γωνία, χρειάζεται µια κουλτούρα ανοικτής σκέψης και συµπεριφοράς, αλλά και ειλικρίνειας. Για παράδειγµα, αν µια παράδοση πρόκειται να αργήσει, ο αποστολέας δεν πρέπει να περιµένει µέχρι τη στιγµή που θα περάσει η ηµεροµηνία που αναµενόταν η αποστολή και µετά να ειδοποιήσει τον παραλήπτη. Αντίθετα, ο παραλήπτης πρέπει να ειδοποιηθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα, έτσι ώστε να δει τι µπορεί να κάνει για να αντεπεξέλθει µε κάποιο άλλο τρόπο αν γίνεται στις υποχρεώσεις του. Μια τέτοια ανοικτή και ειλικρινής συµπεριφορά µπορεί να αναπτύξει την πίστη, το σεβασµό και τη δέσµευση, ως αποτέλεσµα βελτιωµένης βεβαιότητας και εµπιστοσύνης. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Μιλώντας για τη συνεργασία αυτή καθ' αυτή, η διοίκηση των αλλαγών γίνεται κάπως µη συνειδητά όσο κινούµαστε από τη παρούσα σταθερή κατάσταση προς µια συνεργατική κουλτούρα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία - κλειδιά όσον αφορά το τι συµβαίνει όταν είναι να πετύχει η συνεργασία: διαλειτουργικές δραστηριότητες, ευθυγράµµιση διαδικασιών, συνδεδεµένη λήψη αποφάσεων και πραγµατικά διοίκησης δικτύου: ιοίκηση αλλαγών: Η ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων απαιτεί µαζικές αλλαγές, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Πρέπει να σχεδιαστούν και να εφαρµοστούν προγράµµατα που να υποστηρίζουν κίνητρα συνεργασίας αλλιώς η εσωτερική αντίσταση θα µπορούσε εύκολα να αποτρέψει την ανάπτυξη και εξέλιξη της συνεργασίας. Θα ζητηθεί από πολλούς εργαζοµένους να αλλάξουν τον τρόπο που εργάζονται και η συνεργασία θα φαίνεται ξένη σε πολλούς από αυτούς που δεν έχουν συνηθίσει να µοιράζονται πληροφορίες µε συναδέλφους τους, πελάτες και προµηθευτές ή ακόµα και να παίρνουν αποφάσεις από κοινού. Ευθυγράµµιση διαδικασιών: Η ανάπτυξη συνεργατικών κινήτρων απαιτεί για να επιτύχει υποστήριξη και δέσµευση από τη διοίκηση του µεσαίου επιπέδου. Επειδή για να υπάρξει σωστή συνεργασία, απαιτείται η υιοθέτηση διαδικασιών που να συγκεντρώνονται σε αυτή αυτό θα συµπεριλάβει τη διασταύρωση πολλών λειτουργικών εµποδίων και κατά συνέπεια η υποστήριξη του µεσαίου επιπέδου διοίκησης θα είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί η κατάρρευση του συστήµατος. ιαλειτουργικές διαδικασίες: Τα εµπόδια µέσα ή ανάµεσα στους οργανισµούς είναι πιθανό να εµποδίσουν την διάχυση της πληροφορίας στα εµπλεκόµενα µέρη και την ανάπτυξη εµπιστοσύνης µεταξύ τους. Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006, Αθήνα 5 5

6 Συνδεδεµένη λήψη αποφάσεων: Ένα παράδειγµα της ανάγκης που υπάρχει για συνδεδεµένη λήψη αποφάσεων, είναι αυτό του τοµέα των προβλέψεων. Οι περισσότερες επιχειρήσεις διενεργούν τις προβλέψεις τους µόνες τους. Με άλλα λόγια αναπτύσσουν προβλέψεις που βασίζονται σε παραγγελίες που λαµβάνουν από τους πελάτες τους και που στηρίζονται σε ιστορικά δεδοµένα. Τέτοιου είδους προβλέψεις τείνουν να είναι κυρίως στατιστικές στη φύση τους. Αν υπολογιστούν τα πραγµατικά δεδοµένα που υπάρχουν σε όλο το µήκος της αλυσίδας, δηλαδή αν υπάρχουν πολλαπλές προβλέψεις, κάθε µια µε ένα µικρό (καµία φορά µεγάλο) βαθµό ελευθερίας (λάθους), ο συνδυασµός αυτών των προβλέψεων συµβάλλει στις δραµατικές και ευµετάβλητες ταλαντεύσεις της ζήτησης που συµβαίνουν στις λειτουργικά προσανατολισµένες αλυσίδες εφοδιασµού. ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Μη φθονείτε. Ο κόσµος στον οποίο ζούµε τις περισσότερες φορές δεν είναι ένα παιχνίδι µηδενικού αθροίσµατος (zero-sum). Αυτό σηµαίνει πως µπορούν να βγουν κερδισµένοι και οι δύο ή περισσότεροι παίχτες που συµµετέχουν. Βρείτε ποιοι είναι οι πραγµατικοί σας ανταγωνιστές, ποιοι οι συνεργάτες που οι στόχοι σας σχηµατίζουν κοινούς χώρους, και επιπλέον βρείτε πότε ακόµα και οι ανταγωνιστές σας µπορούν να αποτελέσουν συνεργάτες σας όταν τα συµφέροντά σας ταυτίζονται. Mπορεί την ίδια στιγµή κάποιος να είναι συνεργάτης και ανταγωνιστής. Ο ανταγωνισµός µπορεί να αποσκοπεί στη µοιρασιά της πίτας, αλλά µε τη συνεργασία µπορούµε να αυξήσουµε την πίτα συνολικά. Έτσι θα έχουµε µεγαλύτερα κοµµάτια για να µοιραστούµε. Όσο µεγαλώνει η αγορά µέσω της παγκοσµιοποίησης, τόσο η συνεργασία καθίσταται απαραίτητη για την επιβίωση και επιτυχία µιας επιχείρησης. Άλλωστε, το κύµα των εξαγορών και των συγχωνεύσεων αποδεικνύει τη σηµασία του µεγέθους στη σύγχρονη οικονοµία. Μόνο που το µέγεθος µπορεί να αντικατοπτρίζει όχι τη δύναµη ενός αυτόνοµου οργανισµού αλλά τη συλλογική δύναµη ενός συνόλου συνεργαζοµένων εταιριών. Ανταποδώστε κάθε πράξη. Αναφερόµαστε στη στρατηγική "Μία σου και µία µου". Αν κάποιος προδώσει, τότε πρέπει να τον εκδικηθεί η επιχείρηση, αν συνεργαστεί τότε πρέπει - αν εξυπηρετεί τα συµφέροντά της επιχείρησης - να συνεργαστεί και αυτή (Axelrod, Ridley 1996). Το σηµαντικό είναι να µην επιδειχθεί οπορτουνισµός, και κυρίως πρώτη η επιχείρηση να µην επιδείξει. Άλλο είναι η απόρριψη µιας πιθανής συνεργασίας και άλλο η εκµετάλλευση του πιθανού συνεργάτη. Όπως έχει προαναφερθεί, συνήθως δεν βρισκόµαστε σε καταστάσεις µηδενικού αθροίσµατος. Σηµαντικό είναι η ανταπόδοση να είναι εµφανής και ως πράξη και ως συλλογιστική, έτσι ώστε να µη δηµιουργούνται παρεξηγήσεις και παρανοήσεις. Έχετε υποµονή. Συνήθως τα οφέλη της συνεργασίας προκύπτουν σε µακροχρόνιο διάστηµα σε αντίθεση µε τα οφέλη του οπορτουνισµού και της προδοσίας τα οποία χαρακτηρίζονται από µία κοντόφθαλµη και βραχυχρόνια διάσταση. Έτσι, σε αντίθεση µε την αυθόρµητη ορµή του ανθρώπου να αντιδράει απότοµα σε καταστάσεις αναζήτησης προσωπικού συµφέροντος, τον σύγχρονο µάνατζερ πρέπει να τον διακρίνει η "Συναισθηµατική Νοηµοσύνη", κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η υποµονή (Goleman,1998). Eπίσης, πάνω στο συγκεκριµένο ζήτηµα έχει διατυπωθεί και η "Θεωρία της Υποχρέωσης - Commitment Τheory", η οποία προτείνει πως τα ηθικά αισθήµατα υπάρχουν για να διασφαλίζουν τη συναίνεση και τη συνοχή της κοινωνίας. Έτσι ο άνθρωπος διαθέτει µια ασφαλιστική δικλείδα για να προστατεύσει τον εαυτό του και τους άλλους από δικές του αλλεπάλληλες οπορτουνιστικές πράξεις, επιτρέποντας µε αυτόν τον τρόπο στα µακροχρόνια οφέλη της συνεργασίας να εµφανιστούν και να ακµάσουν (Frank, 1988). Σωστός καταµερισµός εργασίας. Ο καταµερισµός της εργασίας είναι απαραίτητος έτσι ώστε να υπάρξει συνεργασία (Ridley, 1996). Αν µία επιχείρηση µπορούσε να εκτελέσει όλα τα στάδια της 6 Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006, Αθήνα 6

7 αλυσίδας αξίας αυτόνοµα και χωρίς καµία βοήθεια, τότε η συνεργασία θα ήταν περιττή. Από τη στιγµή που για να παραχθεί το τελικό προϊόν ή υπηρεσία πρέπει να εκτελεστούν εργασίες από διαφορετικές επιχειρήσεις, τότε η συνεργασία είναι απαραίτητη. Μα ακόµα και αν µπορούσε µια επιχείρηση να είναι πλήρως καθετοποιηµένη, τότε η καλύτερη στρατηγική θα ήταν η επικέντρωση σε ένα µόνο στάδιο της διαδικασίας, στη λεγόµενη "Βασική εξιοτεχνία - Core Competence", δηλαδή σε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα και πιο αποδοτικά (Hammel & Prahalad, 1996). Την ίδια συλλογιστική χρησιµοποίησε και ο οικονοµολόγος David Ricardo στη θεωρία του "Συγκριτικού Πλεονεκτήµατος" (Gill,1967). Η επιλογή των συνεργαζοµένων µελών, αλλά και ο προσεκτικός, ορθολογικός και λεπτοµερής καταµερισµός εργασίας ανάµεσα στα µέλη και η διοίκησή τους είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία της συνεργασίας (Johanson & Mattsson,1987). Ενδο-επιχειρησιακή υποστήριξη: Έχοντας στο µυαλό µας την ανάγκη για συγκέντρωση διαδικασιών για συνεργασία, η ενδοεπιχειρησιακή υποστήριξη απαιτείται σε δύο διακριτές µορφές. Πρώτον, στη µορφή της αρχικής και συνεχιζόµενης υποστήριξης από τα µεσαία διοικητικά στελέχη και δεύτερον, σε όρους του να κερδιθεί η υποστήριξη των άλλων µερών της επιχείρησης, π.χ. των αγορών και των κατασκευών. Ο βαθµός της ενδο-επιχειρησιακής υποστήριξης είναι πιθανόν να καθορίσει το βαθµό της ευθυγράµµισης των διαδικασιών και τελικά το πόσο επιτυχής θα είναι η συνεργασία. Ο ρόλος της τεχνολογίας: Η συνεργασία δε χρειάζεται απαραίτητα να βασίζεται στην τεχνολογία. Στην πραγµατικότητα µια κριτική που ασκείται είναι ότι η εµµονή στην τεχνολογία είναι ένα από τα µεγαλύτερα εµπόδια της συνεργασίας. Στα αρχικά στάδια της συνεργασίας, η χρήση απλών µεθόδων τεχνολογίας (όπως το ) είναι πιθανόν να είναι πιο αποτελεσµατικές και σηµαντικά λιγότερο ακριβές από τη τωρινή πλειάδα των συνεργατικών εργαλείων που προσφέρονται από τους πωλητές λογισµικού. Το κλειδί είναι η ύπαρξη µιας µοιρασµένης κατανόησης στο σε τι αντικείµενο οι συνεργάτες συνεργάζονται, καθαρά ορισµένες διαδικασίες και µια καθαρή κατανόηση των πληροφοριών που απαιτούνται για να λειτουργήσουν αυτές οι διαδικασίες. Μόνο τότε, σε όρους αυξανόµενου όγκου πληροφοριών που η τεχνολογία µπορεί να µετακινήσει τη συνεργασία σε µια κοντινότερη στον πραγµατικό χρόνο βάση για την ανταλλαγή και τη χρησιµοποίηση µοιρασµένων πληροφοριών. Η τεχνολογία µπορεί εύκολα να καταντήσει να χρησιµοποιείται χωρίς κάποιον ουσιαστικό λόγο, µόνο και µόνο για χάρη της τεχνολογίας. Οι επιχειρήσεις που έχουν περάσει από µακριές και επίπονες εφαρµογές του τελευταίου E.R.P. συστήµατος είναι πιθανόν να µην επιθυµούν να επενδύσουν και σε άλλα συνεργατικά εργαλείασυστήµατα που κάνουν την εµφάνισή τους στην αγορά. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ. Στη διαδικασία της µάθησης περισσότερων για τους άλλους, αλλά και της ανάπτυξης της ίδιας της επιχείρησης, χρειάζονται και η σταθερότητα και η ποικιλία. Η σταθερότητα, έτσι όπως συνηθίζεται να εκφράζεται, είναι σηµαντική για την ικανότητα ενός ατόµου να ενεργεί και να σκέφτεται πρωτοποριακά και καινοτόµα. Από την άποψη του I.M.P., η σταθερότητα δηµιουργείται από ανεπτυγµένες σχέσεις στο δίκτυο. Η σταθερότητα θεωρείται απαραίτητη για την απόκτηση γνώσης όπως και συνέπεια των υπαρχόντων τριβών των πόρων στις ανεπτυγµένες σχέσεις. Η τριβή µπορεί να ενεργήσει τόσο ως σταθεροποιητής όσο και ως αποσταθεροποιητής των υπαρχόντων σηµείων επαφής των πόρων. Υπογραµµίζεται ακόµη η σηµαντικότητα της ποικιλίας βελτιώνει τις συνθήκες µάθησης. Είναι το δίκτυο αυτό καθ' αυτό που µπορεί να παράσχει ποικιλότητα. Εταιρείες που έχουν κεντρικές θέσεις δικτύου µε µεγαλύτερες επεκτάσεις του δικτύου έχουν µεγαλύτερη πρόσβαση στην πληροφορία. σχέση είναι µέρος ενός δικτύου, τόσο Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006, Αθήνα 7 7

8 περισσότερο η εταιρεία φαίνεται να µαθαίνει από αυτό. Η ποικιλότητα είναι επίσης σηµαντική από την άποψη του δικτύου γιατί µπορεί να οδηγήσει σε περισσότερο ριζοσπαστικές µορφές εκµάθησης. Η απόκτηση γνώσης εξαρτάται από µια λεπτή ανταλλαγή µεταξύ της εκµετάλλευσης στη µορφή του ξεκαθαρίσµατος των υπαρχόντων ανταγωνισµών και της εξερεύνησης που περιέχει πειραµατισµό µε νέες εναλλακτικές. Οι συνήθειες, τα έθιµα ή οι αντιλήψεις της ''επιχείρησης όπως συνήθως λειτουργεί'' µπορεί να αµφισβητηθεί για να υπάρξει όφελος από περισσότερο ριζοσπαστικές µορφές απόκτησης γνώσης. Αυτό συµβαίνει έξω από τις καθιερωµένες δοµές της εργασιακής ρουτίνας ή από τις αβέβαιες αποδόσεις της εξερεύνησης. ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Σε αυτό το σηµείο, µε γνώµονα τα όσα έχουµε παραθέσει στο σύνολο της µελέτης µας, παραθέτουµε µια φόρα αξιολόγησης απόδοσης των συνεργασιών µας που περιλαµβάνει όλους τους παράγοντες επιτυχίας των συνεργασιών. Η κάθε µεταβλητή επιτυχίας που συµπεριλαµβάνεται στο ερωτηµατολόγιο, λαµβάνει µια βαθµολογία στην κλίµακα 1-10 και ένα συντελεστή βαρύτητας (0-1), τον οποίο καθορίζει αυτός που συµπληρώνει το ερωτηµατολόγιο, ανάλογα µε τη σηµαντικότητα που πιστεύει ότι έχει η συγκεκριµένη µεταβλητή για την επιχείρησή του και την επιτυχία της συνεργασίας. Το άθροισµα των γινοµένων µπορεί να µας δώσει µια συνολική εικόνα του σε ποιο βαθµό η συνεργασία αυτή που τίθεται υπό αξιολόγηση, θεωρείται επιτυχηµένη ή µη. Το άθροισµα µπορεί να κυµαίνεται από 0-500, δεδοµένου ότι οι µεταβλητές είναι 50, η άριστη αξιολόγηση το 10 και η µέγιστη τιµή βαρύτητας το 1. «Φόρµα 1» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Κριτήρια Αξιολόγησης Αξιολόγηση (1-10) Βαρύτητα (0-1) Αξιολόγηση x Βαρύτητα Άµεση Απόδοση Συνεργασίας -- Βαθµός Ανάπτυξης Πωλήσεων -- Βαθµός Μεριδίου Αγοράς -- Βαθµός ανάπτυξης νέων προϊόντων -- Βαθµός ανάπτυξης της ίδιας της αγοράς Ανάπτυξη δεσµών -- Βαθµός ανάπτυξης δοµικών δεσµών -- Βαθµός ανάπτυξης κοινωνικών δεσµών -- Βαθµός ανάπτυξης συνεργατικής κουλτούρας -- Βαθµός ανάπτυξης εσωτερικής εµπιστοσύνης -- Βαθµός ανάπτυξης εξωτερικής εµπιστοσύνης Πόροι & έσµευση -- Βαθµός δέσµευσης υλικών πόρων -- Βαθµός δέσµευσης στη µάθηση / άντληση γνώσης -- Βαθµός ύπαρξης καθαρών κατανοµών -- Καθορισµός κοινών µεσοπρόθεσµων στόχων 8 Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006, Αθήνα 8

9 -- ιενέργεια προβλέψεων που περιλαµβάνουν & νέας συνεργάτες -- Μέτρα καταγραφής προόδου νέας συνεργασίας Αµοιβαιότητα -- Βαθµός ανταπόδοσης οφέλους -- Βαθµός ύπαρξης αµοιβαίου οφέλους -- Επίδειξη µη οπορτουνιστικής συµπεριφοράς -- Ικανότητα αντίληψης κοινών ευκαιριών -- Συµπληρωµατικότητα διαδικασιών -- Βαθµός Αλληλεξάρτησης -- Βαθµός ύπαρξης κοινής ταυτότητας Συµβατότητα -- Βαθµός ύπαρξης κοινού οράµατος -- Βαθµός ύπαρξης κοινών στόχων -- Παρόµοια χρηµατοοικονοµική πολιτική Συνεργασία -- Ανοικτή & Ειλικρινής Σκέψη & Συµπεριφορά -- Βαθµός Αλληλοκάλυψης σε ανάγκη -- Παρουσίαση πραγµατικής κατάστασης / δεδοµένων -- ιεπιχειρησιακή υποστήριξη -- Υιοθέτηση διοικητικών µέτρων για τη µεγιστοποίηση απόδοσης συνεργασίας -- έσµευση εργαζοµένων στην ιδέα νέας συνεργασίας -- Προσωπική χηµεία εργαζοµένων Στοιχεία έσµευσης υναµικού -- Ακριβής καθορισµός ρόλων -- Μερίδιο εργασίας δυναµικού άλλων επιχειρήσεων νέας συµµαχίας νέας κοινές εργασίες -- Συντονισµός διεπιχειρησιακών εργασιακών οµάδων -- Βαθµός φυσικής εγγύτητας των µερών -- Ανάπτυξη κοινής ταυτότητας --Ανάπτυξη Οµαδικότητας -- Αναγνώριση διαφορετικών οργανωτικών κουλτούρων -- Ακριβής καθορισµός ρόλων Ανταλλαγή Πληροφοριών -- Βαθµός διάχυσης πληροφορίας -- Βαθµός άντλησης νέας γνώση Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006, Αθήνα 9 9

10 Τεχνολογία / Τεχνογνωσία --Βαθµός άντλησης τεχνογνωσίας & τεχνολογικού πλεονεκτήµατος -- Βαθµός ανάπτυξης καινοτοµιών -- Άρρητη τεχνογνωσία -- Παροχή τεχνικής υποστήριξης Μείωση κινδύνου/ κόστους --Βαθµός µείωσης κινδύνου --Κέρδος από οικονοµίες κλίµακας -- Κέρδος από την αποφυγή νοµικών εµποδίων --Βαθµός αντιµετώπισης / µείωσης του ανταγωνισµού Συνολική Βαθµολογία Συνεργασίας Η επιχείρηση, σύµφωνα µε το περιβάλλον στο οποίο κινείται, τις απαιτήσεις της από τη συνεργασία, τη χρονική διάρκειά της και τους λοιπούς παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της, µπορεί να προσδιορίσει το επίπεδο της βαθµολογίας που θεωρεί ότι αντικατοπτρίζει µια υγιή συνεργασία, καθώς και τη βαθµολογία εκείνη που κάτω από την οποία η επιχείρηση παρουσιάζει πρόβληµα στις συνεργασίες της. 10 Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006, Αθήνα 10

11 ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1) Aino Halinen, Jan-Ake Tornroos (2005). Using case methods in the study of contemporary business networks, Journal of Business Research, Vol. 58 pp ) Fang Wu, S. Tamer Cavusgil (2005). Organizational learning, commitment, and joint value creation in interfirm relationships, Journal of Business Research,Vol. xx, pp. xxx-xxx, Available online at 3) Gregor Jost, Mark Dawson, David Shaw (2005). Private Sector Consortia Working for a Public Client Factors that Build Successful Relationships: Lessons from the UK. European Management Journal, Vol.23, pp ) Karen Cravens, Nigel Piercy, David Cravens (2000). Assessing the Performance of Strategic Alliances: Matching Metrics to Strategies. European Management Journal, Vol. 18 (5), pp ) Kirsimarja Blomqvist, Pia Hurmelinna, Risto Seppanen (2005). Playing the collaboration game right balancing trust and contracting, Technovation Vol. 25, pp , Available online at 6) Lars Huemer (2004) Balancing between stability & variety: Identity & trust tradeoffs in networks. Industrial Marketing Management, Vol. 33, pp ) Peter J. Batt, Sharon Purchase (2004). Managing collaboration within networks & relationships, Industrial Marketing Management 33 pp ) P. Fiala (2005).Information sharing in supply chains. Omega, Volume 33, Issue 5, pp ) Thomas Ritter, Ian F. Wilkinson, Wesley J. Johnston (2004). Managing in complex business networks. Industrial Marketing Management Vol. 3, pp ) Walter W. C. Chung, Anthony Y. K. Yam & Michael F. S. Chan (2004). Networked enterprise: A new business model for global sourcing International Journal of Production Economics. Volume 87, Issue 3, Pages ) Yorgos RIZOPOULOS et Cécile GREGOIRE-BORZEDA (2001). Interactions Durables, Cooperation et Confiance. La Revue d'economie Industrielle, n 96, pp Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006, Αθήνα 11

ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA 30 Μαίου 2002, ΣΣ Π

ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA 30 Μαίου 2002, ΣΣ Π ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA 30 Μαίου 2002, ΣΣ Π HR και οι σύγχρονες ακαδηµαϊκές τάσεις Οργανωτική µάθηση και διαχείριση της γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΑ 7S ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΠΟΤΕ & ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση περιβάλλοντος. Στρατηγικές επιλογές. Απόκτηση τεχνογνωσίας. Υλοποίηση

Διερεύνηση περιβάλλοντος. Στρατηγικές επιλογές. Απόκτηση τεχνογνωσίας. Υλοποίηση Διερεύνηση περιβάλλοντος Μάθηση & προσπάθεια για νέες καινοτομίες Στρατηγικές επιλογές Απόκτηση τεχνογνωσίας Υλοποίηση Tidd J., Bessant J., Pavitt K. Managing Innovation. (2000) Διερεύνηση περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑ 6 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑ 6 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΜΥΘΟΙ O ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΚΥΚΛΟΣ ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΟΙ 7 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΥΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η «ΔΟΜΗΣΗ» ΤΗΣ ΟΙ 5 ΠΕΙΘΑΡΧΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΑ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ!!

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ!! ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ!! Μάτα Χαροκόπου Ανδρέας Καλλιβωκάς ΤΟ ΟΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ Οι συνεργασίες αποτελούν την πεμπτουσία της ανάπτυξης, του διαχρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

e-corporate Academies Corporate Workflow, Πύλη Μάθησης και Ηλεκτρονική Εκπαίδευση

e-corporate Academies Corporate Workflow, Πύλη Μάθησης και Ηλεκτρονική Εκπαίδευση e-corporate Academies Corporate Workflow, Πύλη Μάθησης και Ηλεκτρονική Εκπαίδευση 8/5/2014 1/5 1. Είναι γεγονός ότι οι εταιρείες εξελίσσονται, αυξάνοντας ταυτόχρονα την Εταιρική τους Γνώση, γνωστή επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩ ΜΕΡΩΝ Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΡΩΝ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙ 4 ΜΟΡΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Μέσο: ΚΕΡΔΟΣ Ημ. Δημοσίευσης: 23 Ιουλίου 2014 Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ε. Καρύδης* Ο Peter Bendor-Samuel, στο βιβλίο του Turning Lead into Gold: The Demystification

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ«ΙΔΕΑΣ» ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ / Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό Ο Ρόλος της ιεύθυνσης σε Έναν Οργανισμό Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα 1.Βασικές αρχές - Πώς επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Διαµόρφωση και Εφαρµογή Στρατηγικής. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

Κεφάλαιο 8. Διαµόρφωση και Εφαρµογή Στρατηγικής. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Κεφάλαιο 8 Διαµόρφωση και Εφαρµογή Στρατηγικής McGraw-Hill/Irwin Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Διαµόρφωση και Εφαρµογή Στρατηγικής v Οι ειδικοί στόχοι του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ( σελίδες σχολικού βιβλίου 135 139, έκδοση 2014 : σελίδες 130 134 ) 3.3.3 υναµική Οµάδων 3.3.3.1 Βασικές έννοιες - Ορισµοί Η οµάδα αποτελεί έννοια και όρο που

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και. Επιχειρηματικές Ευκαιρίες: Σχεδιάζοντας το μέλλον με αξιοπιστία. Έλενα Ταβλάκη Μηχ. Ε.Μ.Π., ΜΒΑ ΟΤΕ Α.Ε. etavlaki@aegean.

Νέες Τεχνολογίες και. Επιχειρηματικές Ευκαιρίες: Σχεδιάζοντας το μέλλον με αξιοπιστία. Έλενα Ταβλάκη Μηχ. Ε.Μ.Π., ΜΒΑ ΟΤΕ Α.Ε. etavlaki@aegean. Νέες Τεχνολογίες και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες: Σχεδιάζοντας το μέλλον με αξιοπιστία Μηχ. Ε.Μ.Π., ΜΒΑ ΟΤΕ Α.Ε. etavlaki@aegean.gr Νέα οικονομία: επιτυχίες αλλά και αποτυχίες Νέα οικονομία υπάρχουν πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Σχετίζονται με τους σκοπούς και την αποστολή του οργανισμού. Αναφέρονται στη

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο 2011-2013. Θεωρία του στρωματικού μοντέλου στη διαχείριση αννθρωπίνων πόρων. STRATA MODEL BY EBERHARD DULFER

Επιχειρηματικό Σχέδιο 2011-2013. Θεωρία του στρωματικού μοντέλου στη διαχείριση αννθρωπίνων πόρων. STRATA MODEL BY EBERHARD DULFER STRATA MODEL BY EBERHARD DULFER του φοιτητή Βεζέρη Δημητρίου Prof. EBERHARD DULFER Philipps-Universität Marburg Germany Επιχειρηματικό Σχέδιο Θεωρία του στρωματικού μοντέλου στη διαχείριση αννθρωπίνων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική των επιχειρήσεων

Διοικητική των επιχειρήσεων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοικητική των επιχειρήσεων Ενότητα 11 : Σύγχρονες οργανωτικές δομές Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα;

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA Επισκόπηση της παρούσας οµιλίας Έχει το

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός της AEGEE

Σύντομος οδηγός της AEGEE Σύντομος οδηγός της AEGEE EUROPEAN STUDENTS FORUM AEGEE-Europe, European Students Forum Rue du Noyer / Notelaarsstraat 55 1000 Bruxelles Belgium - Belgique Τα περισσότερα οπτικά υλικά που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της Τεχνολογίας

Οικονομικά της Τεχνολογίας Οικονομικά της Τεχνολογίας Μέγεθος Επιχείρησης, Καινοτομία και Μεγέθυνση Κώστας Τσεκούρας Περίγραμμα Η Schumpeterian Υπόθεση Το τεχνολογικό περιβάλλον Καινοτομικότητα και μέγεθος Καινοτομικότητα: SMEs

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν 2 Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν Στους φοιτητές μου που αποτελούν την πηγή και το κίνητρο για: «συνεχή βελτίωση» «συνεχή μάθηση» «συνεχή ανανέωση» και προβληματισμό 3 ανάπτυξη, αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Λη#νιοί Εν ράσει 2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Κατάρτιση Ενός Ε-ιτυχη0ένου Ε-ιχειρη0ατικού Σχεδίου (Business Plan)9 Μ"α$"άσης Ελευθέριος, 2 Σύ$βουλος Υ"οστήριξης Ε"ιχειρη$ατικών Σχεδίων, Ε"ιστη$ονικός

Διαβάστε περισσότερα

Your Business Partner. Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

Your Business Partner. Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού Your Business Partner Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού Ο Όμιλος ICAP, η Φιλοσοφία του και οι Λύσεις που προσφέρει στο χώρο της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού H ICAP Group, είναι ο µεγαλύτερος Όµιλος Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 2

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 2 7 ΤΥΠΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΙΣΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ VS ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙ 3 ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ& ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΦΥΗΣ ΕΠΙΧΡΕΙΡΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

δυνατότητα να µιλήσω για ένα κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης, τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα για την εφαρµογή των οποίων

δυνατότητα να µιλήσω για ένα κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης, τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα για την εφαρµογή των οποίων Κυρίες και κύριοι Με την ευκαιρία του 2 ου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου µου δίνεται η δυνατότητα να µιλήσω για ένα κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης, τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Αιτωλοακαρνανίας Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2011/2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ, ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SPP ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ, ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗ PEST / Α ΕΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 5 ΥΝΑΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

modus & Amplio ˇ building smiles consulting "Ποιοτικοί έλεγχοι για τις µη Ιατρικές υπηρεσίες."

modus & Amplio ˇ building smiles consulting Ποιοτικοί έλεγχοι για τις µη Ιατρικές υπηρεσίες. Θάσου 4. Βάρκιζα 166 72. Αττική Τηλ: + 30 210 8976 196 Φαξ: +30 210 8976 198 info@modus-amplio.com www.modus-amplio.com Healthcare solutions "Ποιοτικοί έλεγχοι για τις µη Ιατρικές υπηρεσίες." Επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Valuation & Research Specialists

Valuation & Research Specialists Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιακές εμπειρίες στο δημόσιο τομέα καινοτομία - απλούστευση - συμμετοχή

ψηφιακές εμπειρίες στο δημόσιο τομέα καινοτομία - απλούστευση - συμμετοχή ψηφιακές εμπειρίες στο δημόσιο τομέα καινοτομία - απλούστευση - συμμετοχή Agenda ψηφιακές εμπειρίες διάσταση της καινοτομίας δράσεις και κοινά χαρακτηριστικά το οικοσύστημα δράσεων συμμετοχής Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς Δ/ντής Executive MBA και M.Sc. in Human Resources Management ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional HR Professional Special Report: Facility Management Facility Management Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο Η υποστήριξη και συντήρηση των «πάγιων στοιχείων» μιας επιχείρησης αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013 Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Οκτώβριος 2013 Γιατί να μετρήσουμε. Ελέγχω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας Ανταγωνιστικές Στρατηγικές γι Αντιµετώπιση της Κρίσης

Σχεδιάζοντας Ανταγωνιστικές Στρατηγικές γι Αντιµετώπιση της Κρίσης Σχεδιάζοντας Ανταγωνιστικές Στρατηγικές γι Αντιµετώπιση της Κρίσης Ανάγκη κατάρτισης: Οι αλλαγές στην εποχή µας είναι τόσο ραγδαίες που δυσκολεύουν αφάνταστα την προσπάθεια που κάνουν οι επιχειρήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ 10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ Όπως είδαµε στην Ενότητα 9, οι ΑΞΕ µπορούν να έχουν πολλές θετικές επιδράσεις στις χώρες υποδοχής τους. Οι αναµενόµενες αυτές θετικές επιδράσεις τους οδηγούν συχνά στην

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II 1. Εισαγωγή 1.1 Το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε τις µικρές και µεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στoυς τρόπους αντιµετώπισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s

Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s σ τ ο Γ α λ λ ι κ ό Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο Α θ η ν ώ ν Σίνα 31, 10680 Αθήνα - Τηλ-Φαξ: 210-3614065 email: info@cnam.gr Τι είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα