Εξ αποστάσεως πρόσθετη διδακτική στήριξη σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξ αποστάσεως πρόσθετη διδακτική στήριξη σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές"

Transcript

1 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Εξ αποστάσεως πρόσθετη διδακτική στήριξη σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές Ε. Φουτάκογλου Καθηγητής Γενικού Λυκείου Νάξου gr Περίληψη Πρόκειται για ερευνητική εργασία της οποίας βασικός σκοπός είναι ο σχεδιασμός, η πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και προγράμματος συμβατού με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για έφηβους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποβλέποντας στη διεξαγωγή συμπερασμάτων για την αποδοχή της μεθόδου. Η διερεύνηση των αναγκών και η καταγραφή των προσωπικών χαρακτηριστικών των μαθητών, ο σχεδιασμός και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, η αξιολόγησή του υλικού αυτού στη συνέχεια και η διερεύνηση για την αποδοχή της μεθόδου αποτελούν τους βασικούς άξονες της εργασίας. Η έρευνα ξεκινάει με την διερεύνηση των αναγκών και των προσωπικών χαρακτηριστικών των υποκειμένων της έρευνας και η διεξαγωγή των αποτελεσμάτων βασίζεται στο συνδυασμό ποσοτικής και ποιοτικής ερμηνείας δεδομένων που συλλέγονται με ερωτηματολόγια. Σε επόμενη φάση γίνεται με το ίδιο τρόπο η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού πακέτου, το οποίο έχει επιχειρηθεί να είναι συμβατό με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η έρευνα αναδεικνύει την αναγκαιότητα εφαρμογής της μεθόδου στις απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές. Λέξεις κλειδιά: διδακτική στήριξη, ενηλικιότητα 1. Εισαγωγή Σημαντικός αριθμός νησιωτών μαθητών φοιτά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρακολουθώντας τα αναλυτικά προγράμματα του ΥΠΕΠΘ. Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν καθηγητές ειδικότητας να διδάξουν μαθήματα που εξετάζονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι για την φετινή σχολική χρονιά ( ), η απουσία καθηγητή στην Ανάφη να διδάξει το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας στον μοναδικό μαθητή που το έχει επιλέξει και επιθυμεί να εξεταστεί στις φετινές εξετάσεις για την είσοδό του στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Tα προγράμματα της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης που μέχρι πέρυσι έβρισκαν εφαρμογή στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ήταν σχεδιασμένα για όλη την επικράτεια, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ξεχωριστές συνθήκες που επικρατούν σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές, καθώς επίσης τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών αυτών που δεν έχουν επιλογές συμπληρωματικής διδακτικής στήριξης. Μια εναλλακτική πρόταση για την αντιμετώπιση του φαινόμενου αποτελεί η εφαρμογή εξ αποστάσεως πρόσθετης διδακτικής στήριξης. Το δείγμα αποτελείται από μαθητές και μαθήτριες τρίτης τάξης Ενιαίων Λυκείων και ΕΠΑΛ, που υπάγονται στο 2ο και 3ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 950 Κυκλάδων. Από τα χαρακτηριστικά που εξετάστηκαν πρέπει να επισημανθούν η ηλικία η οποία για τους υποψήφιους στις Πανελλήνιες εξετάσεις βρίσκεται στο όριο μεταξύ έφηβου και ενήλικα. Στηριζόμενοι στην σχετική βιβλιογραφία[αναστασιάδης Β.(1993), Ζευκιλής Α.(1987), Faulkner Ό.,κ.ά.(1999)] αλλά και σύμφωνα με τη εκπεφρασμένη άποψη των ίδιων των μαθητών και τις συνθήκες στις οποίες ζουν, θεωρήσαμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ενήλικες. Για το λόγο αυτό οι θεωρίες και οι πρακτικές της μάθησης καθώς και οι εκπαιδευτικές διαδικασίες και τεχνικές που ακολουθούνται για τους «ενήλικες» λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού και του προγράμματος που προτείνουμε. Κολιάδης, Ε. (1996), Α. Κόκκος(2005), Rogers, Α.(1999), Fisher, E. (1991), Noye',D. - Piveteau,J.(1999). Με βάση τα χαρακτηριστικά των μαθητών, όπως αυτά καταγράφηκαν στην πρώτη φάση της έρευνάς μας στην οποία πήραν μέρος 87 μαθητές και 10 καθηγητές, δημιουργήσαμε υλικό βασισμένο στις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,. Το υλικό αυτό το αναρτήσαμε στο διαδίκτυο προσφέροντας έτσι την δυνατότητα στους μαθητές να το βρίσκουν ευκολότερα αλλά και προσπαθώντας να απαντήσουν στις ασκήσεις κλειστού τύπου, να μπορούν να αυτοαξιολογούν την πρόοδο τους. Το εκπαιδευτικό υλικό, ύστερα από μελέτη και χρήση, αξιολογήθηκε θετικά από τους 35 μαθητές και καθηγητές που πήραν μέρος στη φάση της αξιολόγησης. Η θετική αποτίμηση αναφέρεται σε όλες τις υπό εξέταση διαστάσεις και τη συνολική εμφάνιση του υλικού που το κάνει προσιτό και ευχάριστο στον αναγνώστη. Οι ασκήσεις αξιολόγησης προτρέπουν την συνέχιση της μελέτης του υλικού και οι δραστηριότητες - ασκήσεις βοηθούν στην κατανόηση της ύλης, στην εμπέδωσηεμβάθυνση της ύλης και στην καλύτερη προετοιμασία για τις εξετάσεις. Οι απαντήσεις που δόθηκαν σχετικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές για την αποτελεσματικότητα αλλά και την δυνατότητα χρήσης της συγκεκριμένης μεθόδου. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι η ολοκλήρωση της προετοιμασίας του υποψηφίου είναι εφικτή με την μέθοδο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης και θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές τεχνικές της μεθόδου. Σε ίδιο κλίμα κινούνται και οι απαντήσεις για την επίδραση που είχε η συμμετοχή των ατόμων στη διερευνητική διαδικασία στο ενδιαφέρον που τους προκλήθηκε σχετικά με τη μέθοδο. Η βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η εξ αποστάσεως πρόσθετη διδακτική στήριξη «ειδικά» στους μαθητές των απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών και ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «υποστηρικτικό εργαλείο» και να παρέχει «ουσιαστική βοήθεια» στην προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις, αποτελούν σημαντική διαπίστωση της έρευνάς μας.«η έννοια της υποστήριξης είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στις αναλυτικές συζητήσεις που αφορούν στις παιδαγωγικές στρατηγικές των εκπαιδευτικών» (Fisher, 1991). Οι αναφορές επίσης για την «ευχαρίστηση που προσέφερε η μελέτη του υλικού» και ότι «θα μπορούσε να υποκαταστήσει το μάθημα στο φροντιστήριο» συμβάλλοντας στην «εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων» μας άφησαν απόλυτα ικανοποιημένους ως προς τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της εργασίας. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι σκόπιμο να περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που μειώνουν όσο το δυνατόν περισσότερο την συγκεκριμένη ανάγκη για μετακίνηση και επομένως βοηθούν τους ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

3 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ σπουδαστές να μαθαίνουν με όσ τ δυνατόν μικρότερη βοήθεια από τ ν καθηγητήσύμβ υλ ( Βεργίδης και συν., 1998, σ. 48 ) 2. Η παρουσίαση των δεδομένων της έρευνας 2.1. Π ροσω πικά Σ τοιχεία - Διερεύνηση χαρακτηρισ τικώ ν τω ν μαθητώ ν ΦΥΛΛΟ: Στην έρευνα πήραν μέρος ογδόντα επτά μαθητές και μαθήτριες εκ των οποίων οι σαράντα πέντε (45) ήτοι το 51,7% ήταν άνδρες, ενώ οι σαράντα δύο (42) ήταν γυναίκες ή ποσοστό 48.3%. ΗΛΙΚΙΑ: Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων βρίσκεται μεταξύ των 17 και 18 ετών (86.2%), έντεκα από τους συμμετέχοντες έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ενώ ένας είναι κάτω των 17 ετών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, οι περισσότεροι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι το βασικό μέρος του εισοδήματος της οικογένειάς τους, προέρχεται από ελεύθερα επαγγέλματα (υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, κ.λ.π.). Οι τουριστικές επιχειρήσεις έπονται ως βασική πηγή εισοδήματος, ένα αποτέλεσμα που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αναμενόμενο, καθώς τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε μαθητές-κατοίκους των Κυκλάδων. Στα άλλα επαγγέλματα, συμπεριλαμβάνονται η ενασχόληση με το εμπόριο καθώς και τα ναυτικά επαγγέλματα. Μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων μαθητών δηλώνει ότι το οικογενειακό εισόδημα συμπληρώνεται από την απασχόληση της οικογένειας με τουριστικά επαγγέλματα, προφανώς κυρίως κατά τους θερινούς μήνες. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ: Στην ερώτηση αν εργάζονται ή έχουν εργαστεί για την απόκτηση προσωπικού εισοδήματος, οι περισσότεροι μαθητές απαντούν ότι το κάνουν ή το έχουν κάνει. Οι μαθητές εργάζονται περισσότερο για την απόκτηση προσωπικού εισοδήματος, παρά για να συνεισφέρουν στο οικογενειακό εισόδημα. Συγκεκριμένα, σχεδόν ένας στους δύο μαθητές δηλώνει ότι έχει εργαστεί «Αρκετά» ή «Πολύ» για την απόκτηση προσωπικού εισοδήματος και το 38% απαντά «Ελάχιστα»(30%) ή «Καθόλου»(8%). Το ποσοστό για την συνεισφορά στο οικογενειακό εισόδημα αγγίζει το 31% στις απαντήσεις «Αρκετά» ή «Πολύ». Ένας στους πέντε μαθητές δηλώνει ότι απασχολείται ή έχει απασχοληθεί ως ξενοδοχοϋπάλληλος, ενώ εξίσου συχνά απαντημένο είναι και το επάγγελμα του σερβιτόρου. Άλλα επαγγέλματα - ασχολίες που παρατηρήθηκαν είναι ενδεικτικά αυτά του βοηθού ηλεκτρολόγου, του βοηθού μάγειρα, του υπάλληλου γραφείου, του μουσικού καθώς και η φύλαξη παιδιών. Η ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ: Οι ερωτηθέντες μαθητές αισθάνονται ώριμοι και ικανοί να ξεκινήσουν άμεσα την επαγγελματική τους ενασχόληση καθώς και την ανεξάρτητη διαβίωσή τους. Η πλειοψηφία των μαθητών δηλώνουν ότι αισθάνονται «ώριμοι» (81.6%), ενώ ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό (44.8%) εκφράζει την αντίληψη ότι οι ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

4 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 952 προσωπικές τους εμπειρίες, δεν τους επιτρέπουν να ανεξαρτητοποιηθούν άμεσα σε επαγγελματικό επίπεδο. ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟ ΤΗΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Πιστεύεις ότι οι προσωπικές εμπειρίες στη ζωή σου, σου επιτρέπουν να ξεκινήσεις άμεσα την αυτόνομη επαγγελματική σου ενασχόληση καθώς και την ανεξάρτητη διαβίωση ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Αισθάνεσαι ώριμος/η; Γράφημα 1: Οι αντιλήψεις των μαθητών για την ωριμότητά τους και τη δυνατότητα ανεξάρτητης διαβίωσής τους Η UNESΚΟ δίνει τον εξής γενικά παραδεκτό ορισμό για τη νεότητα: «Νεότητα είναι εκείνη η περίοδος της ζωής, στη διάρκεια της οποίας αποκτιούνται τα εφόδια και τα κοινωνικά εχέγγυα σαν προετοιμασία για την ανάληψη ευθυνών και την αποδοτική για το άτομο ένταξη στον κόσμο των ώριμων ενηλίκων». Ο συμβατικός αυτός ορισμός αφορά την ηλικία από τα 16 ως τα 26 χρόνια, δηλαδή την κυρίως εφηβική, τη μετεφηβική και την περίοδο της νεότητας. Ο Β. Αναστασιάδης,(1993) αναφέρει: «Ο έφηβος αισθάνεται έντονα την ανάγκη για αυτονομία και ανεξαρτησία, αρνείται την προηγούμενη ταυτότητα του (τον προηγούμενο εαυτό του) και αναζητεί καινούρια πλέον ταυτότητα. Ζητά από τους γονείς του και από τους ενηλίκους να τον αναγνωρίσουν ως ένα ανεξάρτητο άτομο με απόλυτο δικαίωμα να ρυθμίζει μόνος του τη ζωή του» (σελ.26) Η άποψη του Χρ. Φράγκου (1984) λέει χαρακτηριστικά: «Μετά την ήβη, μετά δηλαδή το 16ο έτος της ηλικίας δημιουργείται στον άνθρωπο μια νέα κατάσταση η οποία τον διαφοροποιεί από την προηγούμενη. Ενώ στην προηγούμενη ηλικία, στην εφηβεία, είχαμε την ανησυχία και το άγχος, σε αυτή την ηλικία έχουμε πια περισσότερα θετικά στοιχεία, έχουμε ως κινητήρια δύναμη για όλη τη ζωή του νέου τον ενθουσιασμό.» (σελ.190) ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

5 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Διερεύνηση τω ν δυνατοτήτω ν τω ν μαθητώ ν για την εφαρμογή μεθόδων εξ αποστάσεω ς πρόσθετης διδακτικής στήριξης. Εντυπωσιακά ήταν τα ευρήματα της έρευνάς μας όσον αφορά την εξοικείωση και τη δυνατότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών από τους μαθητές του δείγματος. Όπως φανερώνει το γράφημα 2 οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και της μεθόδου της τηλεδιάσκεψης ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ Έχεις χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης; Ί 3 ( 3.4% ) 84 (96.6%) (64.4%) %) Π 6 (6.9% ) 81 (93.1%) Όχι Ναι Χρησιμοποιείς ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι σου; Π 6 (6.9% ) 81 (93.1%) Γράφημα 2: Η δυνατότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες Συγκεκριμένα, σχεδόν όλοι οι μαθητές απαντούν θετικά αναφορικά με το βαθμό εξοικείωσής τους με την ηλεκτρονική επικοινωνία. Το 93.1% δηλώνει ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, είτε μόνοι ή με τη βοήθεια τρίτων και σχεδόν το ένα τρίτο έχει ήδη χρησιμοποιήσει σχετικές μεθόδους. Στην προσπάθειά μας να ερευνήσουμε την εξοικείωση των μαθητών με το διαδίκτυο τα αποτελέσματα που πήραμε ήταν ότι οι περισσότεροι μαθητές συνηθίζουν να το χρησιμοποιούν. Το 41.4% από αυτούς δηλώνουν ότι συνομιλούν μέσω διαδικτύου τουλάχιστον 1 με 2 φορές την εβδομάδα, ενώ το ποσοστό των μαθητών που συνομιλούν τουλάχιστον 1 φορά ημερησίως, με το ίδιο τρόπο είναι 43,6%.(Γράφημα 3) 2.3. Ο ι απόψ εις τω ν μαθητώ ν για την μέθοδο τη ς εξ αποστάσεω ς εκπαίδευσης Σχεδόν 4 στους 10 μαθητές θεωρούν ότι είναι εφικτή η προετοιμασία τους για τις πανελλήνιες σε όλα τα μαθήματα με την μέθοδο της εξ αποστάσεων εκπαίδευσης (άθροισμα ποσοστών «πάρα πολύ» και «αρκετά»). Η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές τεχνικές της μεθόδου με τη χρήση Η/Υ και διαδικτύου ενώ ένα σημαντικό ποσοστό δηλώνει ότι η συμμετοχή τους στην παρούσα διερευνητική διαδικασία θα τους προκαλέσει το ενδιαφέρον σχετικά με τη ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 954 μέθοδο. Οι πενήντα από τους ογδόντα επτά μαθητές (57,5%) που πήραν μέρος στην έρευνα δήλωσαν ότι επιθυμούν να συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος. Γράφημα 3: Η συχνότητα με την οποία χρησιμοποιούν το διαδίκτυο Βασική προϋπόθεση οποιασδήποτε μεθόδου εκπαίδευσης από απόσταση αποτελεί η ύπαρξη ενός συστήματος ταχείας και αξιόπιστης επικοινωνίας, την οποία εξασφαλίζει η σημερινή τεχνολογία του διαδικτύου (Μιχαηλίδης, 2000 & Παναγιωτακόπουλος, Περιβολαρόπουλος, 2001). Επίσης σύμφωνα με τους Μπίτση, Παπαδάκη, Τζαμαρία & Φανουράκη (2001), κατά μεγάλο μέρος η επιτυχία των εξ αποστάσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξαρτάται από την επιτυχημένη εμπλοκή σύγχρονων τεχνολογιών επικοινωνίας Ο ι απαντήσεις τω ν εκπαιδευτικώ ν για την ικανότητα τω ν μαθητών να χειρίζονται Η/Υ και το διαδίκτυο Στην ερώτηση αν έχουν τη δυνατότητα οι μαθητές να χειρίζονται τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο, προκειμένου να εφαρμοστεί σε αυτούς η πρόταση για εξ αποστάσεως πρόσθετη διδακτική στήριξη, οι απαντήσεις των 10 καθηγητών που συμμετείχαν στην έρευνα επιβεβαιώνουν τις απαντήσεις των μαθητών. Η απάντηση ότι διαφέρει ο βαθμός ικανότητας του κάθε μαθητή, έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι μαθητές είναι ικανοί αλλά διαφέρει ο βαθμός ικανότητας Ο ι ανοικτές απαντήσεις τω ν καθηγητώ ν Α)Πώς ακούγεται η ιδέα για εφαρμογή Ε ξ αποστάσεως ΠΓΣ; Στην ερώτηση αυτή οι καθηγητές που συμμετείχαν στην έρευνα υποδέχθηκαν θετικά την πρόταση για εφαρμογή εξ αποστάσεως πρόσθετης διδακτικής στήριξης. Θεώρησαν ότι στην ανεπαρκή παραδοσιακή εκπαίδευση θα μπορούσε να προστεθεί η ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

7 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ ενδιαφέρουσα «καινοτόμος» πρόταση, αξιοποιώντας τις νέες τεχν λ γίες. Εκφράστηκαν ωστόσο ανησυχίες και πρ βληματισμ ί σχετικά με την δυνατότητες των μαθητών, τις υπάρχουσες υπ δ μές στα σχολεία και τ κόστος οργάνωσης μιας τέτοιας μεθόδου. Θεωρήθηκε απαραίτητη η ύπαρξη «πλατφόρμας διασύνδεσης» και η πρότερη εκπαίδευση μαθητών και καθηγητών σε μεθόδους e-leaming. Εκφράστηκε επίσης η άποψη ότι λόγω της φύσης του μαθήματος (ασκήσεις, διαγράμματα) πρέπει να κρίνεται απαραίτητη η φυσική παρουσία του εκπαιδευτικού σε μία «κατά πρόσωπο διδασκαλεία». ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 6 6.9%) πάρα πολύ 27 (31.0% ) 14 (16.1%) Θεωρείς ότι είναι εφικτή η προετοιμασία σου για τις πανελλήνιες εξετάσεις σε όλα τα %) μαθήματα με τη μέθοδο της εξ αρκετά 44 (50.6%) αποστάσεως εκπαίδευσης; 44 (50.6%) 4. (3 0 3 Θα μπορούσες να 35 (40.2%) ανταποκριθείς στις ελάχιστα 11 (12 6%) εκπαιδευτικές τεχνικές της εξ 21 (24. 1%) αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου; %) καθόλου 5 (5i.7%) Η συμμετοχή σας στη 8 (9.2%) διερευνητική διαδικασία για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θεωρείτε ότι θα ] 1 (1.1% ) σας προκαλέσει το ενδιαφέρον ΔΑ 0 (0.0%) σχετικά με την μέθοδο; 0 (0.0%) Γράφημα 4:Απόψεις των μαθητών για την προτεινόμενη μέθοδο πριν την γνωρίσουν Β)Πιστεύεις ότι μια τέτοια πρόταση θα μπορούσε να προσφέρει ευκαιρίες σε μαθητές που δεν έχουν εναλλακτικές λύσεις προετοιμασίας στις Παν. Εξετάσεις; Οι περισσότεροι καθηγητές κρίνουν ότι η προτεινόμενη μέθοδος προσφέρεται για μαθητές απομακρυσμένων περιοχών όπως οι νησιώτικες προκειμένου αυτοί να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να ανταγωνιστούν τους συμμαθητές τους από άλλες περιοχές, στους οποίους προσφέρονται περισσότερες εναλλακτικές μέθοδοι προετοιμασίας. Ωστόσο ακόμη και σε αυτούς τους μαθητές που έχουν περισσότερες ευκαιρίες θα προστεθεί μία ακόμη εναλλακτική μέθοδος. Με τη μέθοδο αυτή προσφέρεται η ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

8 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 956 δυνατότητα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών καθώς και το πλεονέκτημα να μαθαίνει ο μαθητής στον τόπο, στο χρόνο και το ρυθμό που θέλει και μπορεί. Για κάποιους από τους καθηγητές που απάντησαν, η μέθοδος που προτείνεται αν και δεν την απορρίπτουν, θεωρούν ότι δεν μπορεί να αντικαταστήσει την προσωπική επαφή εκπαιδευτικού - μαθητή και ότι θα ωφελήσει περισσότερο στην ελαχιστοποίηση του κόστους διδασκαλίας παρά τους μαθητές αυτούς καθαυτούς. Γ)Ποιες συμβουλές θα έδινες για την εφαρμογή της; Η ενημέρωση των μαθητών αλλά και καθηγητών σε συνδυασμό με την ανάλογη τεχνολογική υποστήριξη σε επίπεδο σχολείου θα βοηθούσε ώστε η προτεινόμενη μέθοδος να είναι αποτελεσματική στα πλαίσια μια συμπληρωματικής προς το μάθημα διαδικασίας. Η άριστη συνεργασία μεταξύ μαθητών και καθηγητών αλλά και η καλή οργάνωση ως προς το χρονοδιάγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό είναι δύο ακόμη σημαντικές συμβουλές που δίνουν οι ερωτώμενοι καθηγητές. Η παρουσία δασκάλου ωστόσο είναι ένα ζητούμενο για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου, με την επισήμανση ότι ο Η/Υ δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον δάσκαλο. 3. Η παρουσίαση των απαντήσεων της αξιολόγησης του προγράμματος Το εκπαιδευτικό υλικό αξιολογήθηκε θετικά από τους 35 μαθητές και καθηγητές που πήραν μέρος. Η θετική αποτίμηση αναφέρεται σε όλες από τις υπό εξέταση διαστάσεις: εμφάνιση υλικού, δυνατότητα κατανόησης εννοιών και όρων, εμψύχωση, ενθάρρυνση, καθοδήγηση και ενημέρωση για την πορεία προόδου του εκπαιδευομένου. Στις περισσότερες ερωτήσεις η πλειοψηφία των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι, η συνολική εμφάνιση του υλικού το κάνει προσιτό και ευχάριστο στον αναγνώστη. Η καθοδήγηση που προσφέρει το υλικό αξιολογείται επίσης θετικά. Οι ασκήσεις, δραστηριότητες και μελέτες περίπτωσης που παρουσιάσθηκαν πέτυχαν τον αρχικό σκοπό της ύλης. Οι απαντήσεις που δόθηκαν σχετικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές για την αποτελεσματικότητα αλλά και την δυνατότητα χρήσης της συγκεκριμένης μεθόδου. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι η ολοκλήρωση της προετοιμασίας του υποψηφίου είναι εφικτή με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές τεχνικές της μεθόδου. Σε ίδιο κλίμα κινούνται και οι απαντήσεις για την επίδραση που είχε η συμμετοχή των ατόμων στη διερευνητική διαδικασία στο ενδιαφέρον που τους προκλήθηκε σχετικά με τη μέθοδο. Από τις ανοικτές ερωτήσεις που έγιναν σταχυολογούμε τις απαντήσεις που αναφέρονται στη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η μέθοδος ειδικά στους μαθητές των απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών, ότι η μέθοδος θα μπορούσε να λειτουργήσει ως υποστηρικτικό εργαλείο, και να παρέχει ουσιαστική βοήθεια στην προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις. ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

9 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(μετά την εφαρμογή) Πάρα πολύ 9(25.7 %) 10 (28. %) 10 (28. %) Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η λ κλήρωση της πρ ετ ιμασίας ενός υπ ψήφι υ με τη μέθ δ της εξ' απ στάσεως εκπαίδευσης; Αρκετά Ελάχιστα Καθόλου 6 (1 ρΐ 3 (8.6%) _ μ (5 7%) %).1%) 20 (57 22 (62.S %) 1%) Θα μπ ρ ύσατε να ανταπ κριθείτε στις εκπαιδευτικές τεχνικές της εξ απ στάσεως εκπαίδευσης για την επίτευξη τ υ εκπαιδευτικ ύ σας στόχ υ; Η συμμετ χή σας στη διερευνητική διαδικασία για την εφαρμ γή της εξ απ στάσεως εκπαίδευσης θεωρείτε ότι σας πρ κάλεσε τ Γράφημα 6: Η αξιολόγηση της μεθόδου που εφαρμόστηκε Εκφράστηκαν όμως και επιφυλάξεις ως πρ ς την πραγματική δυνατότητα των μαθητών να λειτ υργήσ υν χωρίς την φυσική παρουσία ενός καθηγητή και ότι βασική πρ ϋπόθεση για τη σωστή λειτ υργία της μεθόδ υ είναι η πλήρης ενημέρωση διδασκόντων και μαθητών καθώς και η πρόσβαση στ διαδίκτυο Τέλ ς, τ νίζεται η ευχαρίστηση π υ πρ σέφερε η μελέτη τ υ υλικ ύ και ότι «θα μπ ρ ύσε να υπ καταστήσει τ μάθημα στ φρ ντιστήρι» καθώς και η συμβ λή της μεθόδ υ στην εξ ικ νόμηση χρόν υ και χρημάτων. Τα συμπεράσματα της ερευνάς μας μπ ρ ύν να γίν υν η βάση, τ ερέθισμα ή τ χρήσιμ εργαλεί για περαιτέρω έρευνα τόσ σε απ μακρυσμένες περι χές με διαφ ρετικά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα σε ρεινές περι χές της Ελλάδας ή ακόμη και σε αστικές και ημιαστικές περι χές με σκ πό την επιβεβαίωση ή τ ν εμπλ υτισμό των συμπερασμάτων. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης και λαμβάν ντας υπόψη τις επισημάνσεις και παρατηρήσεις για βελτιώσεις, δεν μένει τίπ τε άλλ από την άμεση εφαρμ γή της μεθόδ υ της εξ απ στάσεως πρόσθετης διδακτικής στήριξης σε όλη τη χώρα. Ένα τέτ ι εγχείρημα π υ θα έπρεπε ήδη να έχει αρχίζει να σχεδιάζεται, πιστεύ υμε ότι θα τύχει της ανάλ γης υπ δ χής με αυτήν π υ βρήκε η δική μας πρόταση. Καλό είναι πάντως, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών π υ επικρατ ύν σε διάφ ρες περι χές να γίνεται περιφερειακός σχεδιασμός με βάση τις ξεχωριστές ανάγκες και ιδιαιτερότητες ι π ίες θα λαμβάν νται κάθε φ ρά υπόψη. «Η ριζική απάντηση στ πρόβλημα θα ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

10 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 958 μπορούσε να είναι η διάθεση του προγράμματος σε διαφορετικές μορφές, ώστε ο καθένας να μπορεί να επιλέξει κατά την προτίμησή του, αυτό όμως αυξάνει το κόστος της εξ αποστάσεως μάθησης.» Κοκκάλης Αλέξανδρος (1999) Για την εφαρμογή του προγράμματος «Εξ αποστάσεως Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης» μπορεί να συσταθεί επιτροπή, η οποία στα πλαίσια της λειτουργίας της «Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων» του Υπουργείου Παιδείας καθώς και του αρμόδιου τμήματος πρόσθετης διδακτικής στήριξης και ενισχυτικής διδασκαλίας, να σχεδιάζει και να επιβλέπει κεντρικά και σε εθνικό επίπεδο τη λειτουργία του προγράμματος. Σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση θα τοποθετηθεί ένας Σύμβουλος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με τα ανάλογα προσόντα, και σε συνεργασία με τους διευθυντές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα εποπτεύουν την υλοποίηση του προγράμματος. Βιβλιογραφία: Αναστασιάδης, Β. (1993). Ψυχοπαιδαγωγική της εφηβικής ηλικίας. Βιβλιογωνία, Αθήνα Βασάλα, Π. (2005). Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση, στο Λιοναράκης Α. (επιμ.) Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές, ΠΑΤΡΑ, ΕΑΠ. Βεργίδης, Δ., Λιοναράκης, Α., Λυκουργιώτης, Α., Μακράκης, Β. και Ματραλής Χ.(1998). Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Θεσμοί και λειτουργίες, τ.α, Πάτρα, ΕΑΠ. Ζευκιλής, Α.(1987). Γενική Διδακτική (μέρος Α'). Αθήνα ΟΕΔΒ. Faulkner D., Littleton, K., Woodhead, M.(1999). Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον, Β Τόμος, ΕΑΠ, Πάτρα. Κολιάδης, Ε. (1996). Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη, Τόμος Α', εκδ., Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. Rogers, Α. (1999). Η εκπαίδευση ενηλίκων, Αθήνα, Μεταίχμιο. Fisher, E. (1991). The teacher s role in teaching with the computer. Unit 8 of EH 232 Computers and Learning. Milton Keynes: Open University Press Noye',D. - Piveteau,J.(1999). Πρακτικός Οδηγός του εκπαιδευτή Αθήνα Μεταίχμιο. A. Κοκκάλης (1999). Συνεχιζόμενη Και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Πολιτικών Μηχανικών. Επιστημονικό Συνέδριο Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και περιφερειακή ανάπτυξη ΤΕΙ Ηπείρου -παράρτημα Ηγουμενίτσας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Δεκεμβρίου Μπίτσης, Χ., Ππαδάκης, Σ., Τζαμαρίας, Σ., Φανουράκης, Γ. (2001). Τεχνολογίες επικοινωνίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: Παναγιωτακόπουλος, Χ., Περιβολαρόπουλος, Λ. (2001). Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για πληροφόρηση, επικοινωνία και εκπαίδευση. Διαθέσιμο στον ίδιο δικτυακό τόπο. Χρ. Φράγκου ( 1984). Ψυχοπαιδαγωγική. εκδ. Gutenberg, ΑΘΗΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕ ΕΚΠ 65

2 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕ ΕΚΠ 65 0 2 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕ ΕΚΠ 65 Υποθέστε ότι είστε εξωτερικός αξιολογητής / αξιολογήτρια του ΕΑΠ και το έργο σας είναι η αξιολόγηση των διδασκόντων μιας Θεματικής Ενότητας με τη χρήση ημιδομημένης

Διαβάστε περισσότερα

Θανάσης Βασιλόγιαννης. Το Εκπαιδευτικό Υλικό

Θανάσης Βασιλόγιαννης. Το Εκπαιδευτικό Υλικό Θανάσης Βασιλόγιαννης Το Εκπαιδευτικό Υλικό για Εκπαίδευση από Απόσταση Smashwords Edition, Σημειώσεις Άδειας Αυτό το ebook παρέχεται δωρεάν, αλλά παραμένει στην πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα. Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος

Εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος Εφαρμογή και προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος Δρ Σύρου Νίκη ΠΕ 25 Νούλα Ιωάννα ΠΕ 06 Μακρυγιάννη Κων/να ΠΕ 71 Μέκρας Δημήτριος ΠΕ 70 Εισαγωγή Η συνεκπαίδευση είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4.1. Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου των γονέων Η αξιολόγηση και ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων, που προκύπτουν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά

Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά Σελίδα 1 Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Παρασκευή, 27 Μάιος :40 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 27 Μάιος :08

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Παρασκευή, 27 Μάιος :40 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 27 Μάιος :08 Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων παρουσίασε το Νέο Τεχνολογικό Λύκειο ως ένα «ανοικτό σχολείο» το οποίο πρέπει να διασφαλίζει την ανεμπόδιστη, ισότιμη και με διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 2017 Υπεύθυνος Πράξης Σπυρίδων Δουκάκης Συντονίστρια Δράσης Μαρία Νίκα 1η Έκδοση Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος Δάσκαλος ΔΣ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση Ενότητα 12

Γεωργική Εκπαίδευση Ενότητα 12 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία. Εκπαίδευση Επιμορφωτών. ΠΑΚΕ ΕργΦΕΤΠ/ΠΤΔΕ/ΠΑ

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία. Εκπαίδευση Επιμορφωτών. ΠΑΚΕ ΕργΦΕΤΠ/ΠΤΔΕ/ΠΑ Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία Εκπαίδευση Επιμορφωτών ΠΑΚΕ ΕργΦΕΤΠ/ΠΤΔΕ/ΠΑ Ενότητα 7 Μεθοδολογία Επιμόρφωσης Εκπαίδευση Ενηλίκων Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Σκοπός Έρευνας

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Σκοπός Έρευνας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Έρευνας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση των παραγόντων που επιδρούν και διαμορφώνουν τη γνώμη, στάση και αντίληψη των νέων (μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα έχουν σχηματιστεί με βάση τα συμπεράσματα στη Διεθνική Αναφορά Έρευνας Ο1 που περιέχει τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΟ 1997-2010. Οδηγός σπουδών ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ. φροντιστήρια 2010-2011 ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΘΕΤΙΚΟ 1997-2010. Οδηγός σπουδών ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ. φροντιστήρια 2010-2011 ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΤΙΚΟ φροντιστήρια ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Οδηγός σπουδών 2010-2011 1997-2010 Δηµιουργικά χρόνια, χρόνια ποιοτικής υπεροχής στη Δυτική Θεσσαλονίκη, χρόνια προσωπικής φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

9o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

9o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 9o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ Εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δώσε το δικό σου «παρών» στο συλλογικό προβληματισμό Ενημερώσου από την ιστοσελίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο Καθ. Β. Δενδρινού Τι είναι η «Τράπεζα Θεμάτων»; H «Τράπεζα Θεμάτων» είναι ένα αποθετήριο στο οποίο καταχωρίζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας «Ψηφιακή Τάξη Χημείας στη Β Λυκείου. Ονοματολογία οργανικής Χημείας. Από τη θεωρία στο εργαστήριο φυσικών επιστημών και από εκεί στην αίθουσα υπολογιστών» Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

9.1Η Διδασκαλία της Γλώσσας 9.2 Το πανηγύρι της Επιστήμης 9.3 Η Διδασκαλία των Μαθηματικών

9.1Η Διδασκαλία της Γλώσσας 9.2 Το πανηγύρι της Επιστήμης 9.3 Η Διδασκαλία των Μαθηματικών Διάλεξη 7: Από την Θεωρία στην Πράξη Μελέτες Περίπτωσης 9.1Η Διδασκαλία της Γλώσσας 9.2 Το πανηγύρι της Επιστήμης 9.3 Η Διδασκαλία των Μαθηματικών 9.1 Η Διδασκαλία της Γλώσσας ΟΔΥΣΣΕΑΣ Πιλοτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Project και καινοτομίες Τι ψάχνουμε και παιδευόμαστε τόσο;

Project και καινοτομίες Τι ψάχνουμε και παιδευόμαστε τόσο; Project και καινοτομίες Τι ψάχνουμε και παιδευόμαστε τόσο; Γιάννης Τζωρτζάκης (johntzortzakis@gmail.com) Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12, ΠΔΕ Κρήτης, Ρολέν 4, Ηράκλειο, Κρήτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους.

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Γ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εδώ, σας παρακαλούμε να μας πείτε ορισμένα στοιχεία για τον εαυτό σας και το παιδί σας. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αξιολόγηση από όλους τους εμπλεκομένους στο πρόγραμμα πρακτικών ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ. Επιµορφωτικό Σεµινάριο

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ. Επιµορφωτικό Σεµινάριο ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Επιµορφωτικό Σεµινάριο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία µε κρατικό Πανεπιστήµιο υλοποιεί και για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-18 επιµορφωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Στην Α τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου οι μαθητές θα παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας (και Επιλογής), συνολικά 35 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1. Ελληνική Γλώσσα 9 -

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε. Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση συστημάτων της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα και Στατιστικές μελέτες.

Σύγκριση συστημάτων της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα και Στατιστικές μελέτες. Σύγκριση συστημάτων της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα και Στατιστικές μελέτες. Συλλογή των αποτελεσμάτων και επεξεργασία τους. Δημιουργία βάσης δεδομένων για τις δύο χώρες ξεχωριστά (Ρωσία/Ελλάδα).

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

3o ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΠΙΛΕΓΩ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

3o ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΠΙΛΕΓΩ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 3o ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΠΙΛΕΓΩ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΥΠΟΘΕΜΑ 1 Ο Η επιλογή σπουδών σε ένα περιβάλλον επαγγελματικής κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνωστόπουλος Τάσος

Αναγνωστόπουλος Τάσος «Διδασκαλία του Τρίτου Νόμου του Νεύτωνα με χρήση του Προγράμματος Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Centra. Σύγκριση με την αντίστοιχη παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας». Αναγνωστόπουλος Τάσος Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Ανατροφοδότηση από Διευθυντές/Διευθύντριες και εκπαιδευτικούς, σχετικά με τις ενέργειες για στήριξη των παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό (Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Φεβρουάριος 2010 Α.Π.Θ Ιδρυματικά Υπεύθυνη Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια/ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 Λύκειο Λατσιών Αλέξανδρος Ταμπάκης Εκπαιδευτής Ε.Κ. Εισαγωγή 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Citation (ΑΡΑ format): Μουζάκης, Χ. (2017, 2 Μαρτίου). Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo [Webinar], Στο: Webinars ΠΕ19-20 Ιστο-διαλέξεις για καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

4. Να περιγράψετε τις μορφές εκπαιδευτικού υλικού, τις οποίες θεωρείτε κατάλληλες για την εξ αποστάσεως διδασκαλία των συγκεκριμένων μαθημάτων

4. Να περιγράψετε τις μορφές εκπαιδευτικού υλικού, τις οποίες θεωρείτε κατάλληλες για την εξ αποστάσεως διδασκαλία των συγκεκριμένων μαθημάτων 0 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕ ΕΚΠ 65 / 2008 09 Εδώ και πολλά χρόνια η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει εισαχθεί διεθνώς στη σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια ή / και δευτεροβάθμια) με επιτυχία. Λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. 10 χρόνια + Η συνέχεια Καθηγητής Χαράλαμπος Ζαγούρας 4 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2016 Ιστορική Αναδρομή Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικών Λυκείων - Εξεταζόμενα μαθήματα

Καθορισμός Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικών Λυκείων - Εξεταζόμενα μαθήματα Καθορισμός Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικών Λυκείων - Εξεταζόμενα μαθήματα Στην Γ τάξη οι μαθητές εντάσσονται σε τμήματα γενικής παιδείας: Α Ομάδας: αν επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (σύμφωνα με τους φοιτητές) Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η περίπτωση του ΠΕΓΑ «Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις»

Η αξιολόγηση στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η περίπτωση του ΠΕΓΑ «Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις» Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (σύμφωνα με τους διδάσκοντες) Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο για ενήλικες (ηλικία άνω 25 Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με την αξιοποίηση και επεξεργασία των ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν στους συμβούλους

σύμφωνα με την αξιοποίηση και επεξεργασία των ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν στους συμβούλους 7. Συμπεράσματα Αξιολόγησης στο Πλαίσιο του Προγράμματος «Πιλοτικά Προγράμματα Εναλλακτικά της Φυλάκισης για Παραβάτες Χρήστες Παράνομων Ουσιών» MIS 349337 Για την αξιολόγηση της Υπηρεσίας Παραπομπών σε

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Ενότητα 8: Οι Τ.Π.Ε. και οι νέες απαιτήσεις από το ρόλο του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση

Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση ΜΟΝΙΚΑ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΟΥ-ΛΑΠΠΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΤΕΠ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση Επαγγελματικός

Διαβάστε περισσότερα

Title: "Μια έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφορίας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης "

Title: Μια έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφορίας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης Title: "Μια έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφορίας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης " Ioulia Sidera-Sideri Alison Pickard School of Computing,

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» «Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2016 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ Μάρτιος 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ Η παρούσα έκθεση είναι μια αποτύπωση του «προφίλ» των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Α & Β τάξεις στα 800 ολοήμερα Δημοτικά σχολεία με αναμορφωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες Συμβουλευτικής για εκπαιδευτικούς επαγγελματίες και γονείς

Δεξιότητες Συμβουλευτικής για εκπαιδευτικούς επαγγελματίες και γονείς Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Δεξιότητες Συμβουλευτικής για εκπαιδευτικούς επαγγελματίες και γονείς Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου KENTΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έντυπο Παρακολούθησης/ Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία-Φιλοσοφία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιοποίηση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων Φυσικής στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

«Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιοποίηση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων Φυσικής στην πλατφόρμα Αίσωπος» «Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιοποίηση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων Φυσικής στην πλατφόρμα "Αίσωπος"» Κεραμιδάς Γ. Κωνσταντίνος Αν. Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα