ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014. από 1/11/2014 (20) Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1003/ /2010 NAI X X X X X X X X X X

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014. από 1/11/2014 (20) Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1003/ /2010 NAI X X X X X X X X X X"

Transcript

1

2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ Στοιχείο Αντικείµενο Κανονιστική Πράξη Επέκταση Μη Υποχρεωτική Ισχύουσα έως Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014 από 1/11/2014 (20) Εφαρµογή ανά Κατηγορία Οχήµατος M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 3 εξαµενές καυσίµων/διατάξεις οπίσθιας προφύλαξης 2000/8 / 2006/20 (16) 3A Πρόληψη κινδύνου πυρκαγιάς (δεξαµενές υγρών καυσίµων) Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 34 R34.02 ΝΑΙ X X X X X X X X X X 3B Οπίσθιες προστατευτικές διατάξεις έναντι ενσφήνωσης και η εγκατάστασή τους οπίσθια προστασία έναντι ενσφήνωσης Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 58 R58.02 ΝΑΙ X X X X X X X X X X 4 Θέση οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας 70/222 Χώρος τοποθέτησης και στερέωσης της οπίσθιας πινακίδας 4A Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1003/ /2010 NAI X X X X X X X X X X κυκλοφορίας 5 Προσπάθεια επί του οργάνου χειρισµού 99/7 (17) 5A Σύστηµα διεύθυνσης Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 79 R79.01 ΝΑΙ X X X X X X X X X X 6 Μάνδαλα και γιγγλυµοί θυρών 70/387 6A Πρόσβαση στο όχηµα και ευχέρεια ελιγµών Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 130/ /2012 (21) NAI X X X X X X 6B Κλειδαριές θυρών και εξαρτήµατα συγκράτησης θυρών Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 11 R11.03 (21) ΝΑΙ X X 7 Ακουστική προειδοποίηση 70/388 7A Συσκευές ακουστικής προειδοποίησης και σήµατα Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 28 R28.00 ΝΑΙ X X X X X X 8 Συσκευές έµµεσης όρασης 2003/97 8A Συσκευές έµµεσης όρασης και εγκατάστασή τους Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 46 R46.02 ΝΑΙ X X X X X X 9 Σύστηµα πέδησης 9A Σύστηµα πέδησης οχηµάτων και ρυµουλκούµενων ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΌΧΙ X (3) X (3) X (3) X (3) X (3) X (3) X (3) X (3) X (3) 9B Συστήµατα πέδησης επιβατικών αυτοκινήτων ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΌΧΙ X (4) X (4) 10 Ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές (ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα) 2005/49 10A Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 10 R10.03 ΝΑΙ X X X X X X X X X X 12 Στοιχεία εσωτερικής διαρρύθµισης 2000/4 12A Στοιχεία εσωτερικής διαρρύθµισης Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 21 R21.01 ΝΑΙ X 13 Αντικλεπτικά και διατάξεις ακινητοποίησης 95/56 13A Προστασία µηχανοκίνητων οχηµάτων από µη εξουσιοδοτηµένη χρήση Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 18 R18.03 ΝΑΙ X (4A) X (4A) X (4A) X (4A) 13B Προστασία µηχανοκίνητων οχηµάτων από µη εξουσιοδοτηµένη χρήση Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 116 R ΝΑΙ X X 14 Προστατευτική διάταξη συστήµατος διεύθυνσης 91/662 14A Προστασία του οδηγού από την κρούση έναντι του µηχανισµού ΝΑΙ (εκτός από Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 12 R12.03 διεύθυνσης σε περίπτωση σύγκρουσης ηλεκτροκίνητα) X X (7) 15 Αντοχή καθισµάτων 15A Καθίσµατα, αγκυρώσεις τους και υποστηρίγµατα κεφαλής Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 17 R17.08 (19) ΌΧΙ X X (4B) X (4B) X X X 15B Καθίσµατα µεγάλων επιβατικών οχηµάτων Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 80 R80.01 ΌΧΙ X X 16 Εξωτερικές προεξοχές 79/488 16A Εξωτερικές προεξοχές Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 26 R26.03 ΝΑΙ (εκτός από κεραίες πτερύγια) X 17 Ταχύµετρο και οπισθοπορεία 75/443 17A Πρόσβαση στο όχηµα και ευχέρεια ελιγµών Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 130/ /2012 (21) NAI X X X X X X Εξοπλισµός ταχυµέτρου, περιλαµβανοµένης και της εγκατάστασής 17B Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 39 R39.00 (21) ΝΑΙ X X X X X X του 18 Πινακίδες προβλεπόµενες από το νόµο 78/507 Προβλεπόµενη από το νόµο πινακίδα του κατασκευαστή και 18A Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 19/ /2011 ΝΑΙ X X X X X X X X X X αναγνωριστικός αριθµός οχήµατος 19 Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας 2005/41 19A Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας, συστήµατα αγκυρώσεων ISOFIX και αγκυρώσεις άνω πρόσδεσης ISOFIX Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 14 R14.06 ΝΑΙ (26) X X X X X X 20 Εγκατάσταση διατάξεων φωτισµού και φωτεινής σηµατοδότησης 2007/35 20A Εγκατάσταση διατάξεων φωτισµού και φωτεινής σηµατοδότησης στα οχήµατα 21 Αντανακλαστήρες Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 48 R48.04 (8) ΝΑΙ X X X X X X X X X X 1 / 4

4 ΠΙΝΑΚΑΣ Στοιχείο Αντικείµενο Κανονιστική Πράξη Επέκταση Μη Υποχρεωτική Ισχύουσα έως Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014 από 1/11/2014 (20) Εφαρµογή ανά Κατηγορία Οχήµατος M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 21A 22 22A ιατάξεις αντανάκλασης για µηχανοκίνητα οχήµατα και τα ρυµουλκούµενά τους Φανοί όγκου, εµπρόσθιοι (πλευρικοί), οπίσθιοι (πλευρικοί), πέδησης, ένδειξης πλευράς, πορείας ηµέρας Πρόσθιοι και οπίσθιοι φανοί θέσης, φανοί πέδησης και φανοί όγκου για µηχανοκίνητα οχήµατα και τα ρυµουλκούµενά τους Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 3 R3.02 X X X X X X X X X X Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 7 R7.02 X X X X X X X X X X 22B Φανοί πορείας ηµέρας για µηχανοκίνητα οχήµατα Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 87 R87.00 X X X X X X 22C Φανοί πλευρικής σήµανσης για µηχανοκίνητα οχήµατα και τα ρυµουλκούµενά τους Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 91 R91.00 X X X X X X X X X X 23 είκτες κατεύθυνσης 23A είκτες κατεύθυνσης για µηχανοκίνητα οχήµατα και τα ρυµουλκούµενά τους Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 6 R6.01 X X X X X X X X X X 24 Φωτισµός οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας 24A Φωτισµός οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας των µηχανοκινήτων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 4 R4.00 X X X X X X X X X X 25 Προβολείς (συµπεριλαµβανοµένων των λαµπτήρων) ΑΡΚΕΙ Η 25A Προβολείς σφραγισµένης δέσµης αλογόνων (Σ Α) µηχανοκινήτων οχηµάτων που εκπέµπουν ασύµµετρη δέσµη διασταύρωσης ή δέσµη πορείας ή και τις δύο Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 31 R31.00 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α/Α 20A X X X X X X Λαµπτήρες πυράκτωσης για χρήση σε εγκεκριµένες µονάδες 25B λαµπτήρων µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 37 R37.03 X X X X X X X X X X τους 25C Προβολείς µηχανοκίνητων οχηµάτων εξοπλισµένοι µε φωτεινές πηγές εκκένωσης αερίου Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 98 R98.00 X X X X X X 25D Φωτεινές πηγές εκκένωσης αερίου για χρήση σε εγκεκριµένες µονάδες λαµπτήρων εκκένωσης αερίου µηχανοκίνητων οχηµάτων Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 99 R99.00 X X X X X X 25E Προβολείς µηχανοκίνητων οχηµάτων που εκπέµπουν ασυµµετρική δέσµη διασταύρωσης ή δέσµη πορείας ή και τις δύο συγχρόνως και Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 112 είναι εξοπλισµένοι µε λαµπτήρες πυράκτωσης ή/και δοµοστοιχεία R X X X X X X LED 25F Προσαρµοζόµενα συστήµατα εµπρόσθιου φωτισµού (ΣΕΦ) για µηχανοκίνητα οχήµατα Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 123 R X X X X X X 26 Εµπρόσθιοι φανοί οµίχλης 26A Εµπρόσθιοι λαµπτήρες οµίχλης µηχανοκίνητων οχηµάτων Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 19 R19.03 X X X X X X 27 Άγκιστρα ρυµούλκησης 77/389 27A Σύστηµα ρυµούλκησης Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1005/ /2010 NAI X X X X X X 28 Οπίσθιοι φανοί οµίχλης Οπίσθιοι φανοί οµίχλης µηχανοκίνητων οχηµάτων και των 28A Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 38 R38.00 X X X X X X X X X X ρυµουλκουµένων τους ΑΡΚΕΙ Η 29 Φανοί οπισθοπορείας ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Φανοί οπισθοπορείας για οχήµατα µε κινητήρα και τα 29A Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 23 R23.00 Α/Α 20A X X X X X X X X X X ρυµουλκούµενά τους 30 Φανοί στάθµευσης 30A Φανοί στάθµευσης για µηχανοκίνητα οχήµατα Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 77 R77.00 X X X X X X 31 Ζώνες ασφαλείας και συστήµατα συγκράτησης 31A Ζώνες ασφαλείας, συστήµατα συγκράτησης, συστήµατα συγκράτησης παιδιών και συστήµατα συγκράτησης παιδιών Isofix Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 16 R16.04 ΌΧΙ X X X X X X 32 Οπτικό πεδίο προς τα εµπρός 90/630 32A Πρόσθιο οπτικό πεδίο Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 125 R ΝΑΙ X 33 Αναγνώριση οργάνων χειρισµού, ενδεικτικών λυχνιών και δεικτών Θέση και αναγνωριστικές ενδείξεις χειροκίνητων χειριστηρίων, 33A Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 121 R ΌΧΙ X X X X X X ενδεικτικών λυχνιών και δεικτών 34 Αποπάγωση/αποθάµβωση 78/317 34A Συστήµατα αποπάγωσης/αποθάµβωσης ανεµοθώρακα Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 672/ /2010 NAI X 35 Εκτοξευτήρας/υαλοκαθαριστήρας 78/318 2 / 4 (5) (5) (5) (5) (5)

5 ΠΙΝΑΚΑΣ Στοιχείο Αντικείµενο Κανονιστική Πράξη Επέκταση Μη Υποχρεωτική Ισχύουσα έως Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014 από 1/11/2014 (20) Εφαρµογή ανά Κατηγορία Οχήµατος M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 35A Συστήµατα υαλοκαθαριστήρων και πλύσης ανεµοθώρακα Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1008/ /2010 NAI X (6) (6) (6) (6) (6) 2001/56 36 Συστήµατα θέρµανσης 2004/78(LPG) 36A Συστήµατα θέρµανσης Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 122 R ΝΑΙ X X X X X X X X X X 37 Προστατευτικά τροχών 78/549 37A Προστατευτικά τροχών Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1009/ /2010 NAI X 38 Υποστηρίγµατα κεφαλής 38A Υποστηρίγµατα κεφαλής (προσκέφαλα) ενσωµατωµένα ή µη ενσωµατωµένα στα καθίσµατα οχηµάτων Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 25 R25.04 (18) ΌΧΙ X 42 Πλευρική προστασία 89/297 42A Πλευρική προστασία των οχηµάτων µεταφοράς εµπορευµάτων Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 73 R73.00 ΝΑΙ X X X X 43 Συστήµατα κατά της εκτόξευσης νερού 91/226 43A Συστήµατα κατά της εκτόξευσης νερού Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 109/ /2011 ΝΑΙ X X X X 44 Μάζες και διαστάσεις (αυτοκίνητα) 92/21 44A Μάζες και διαστάσεις Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1230/ /2012 NAI X 45 Υαλοπίνακες ασφαλείας 92/22 45A Υλικά υαλοπινάκων ασφαλείας και εγκατάστασή τους σε οχήµατα Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 43 R43.00 ΝΑΙ X X X X X X X X X X 46 Ελαστικά Οδηγία 92/23/ΕΟΚ καταργείται 1/11/ /43 X X X X X X X X X X 46A Εγκατάσταση ελαστικών Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 458/ /2011 X X X X X X X X X X 46B 46C 46D 46E Πνευστά ελαστικά για µηχανοκίνητα οχήµατα και τα ρυµουλκούµενά τους (κατηγορία C1) Πνευστά ελαστικά για µηχανοκίνητα οχήµατα και τα ρυµουλκούµενά τους (κατηγορίες C2 και C3) Εκποµπές ήχου κύλισης, πρόσφυση σε υγρό οδόστρωµα και αντίσταση κύλησης ελαστικών (Κατηγορίες C1, C2 και C3) Εφεδρική µονάδα προσωρινής χρήσης, ελαστικά/σύστηµα τύπου run-flat και σύστηµα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 30 R30.02 X X (22) X X Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 54 R54.00 ΑΡΚΕΙ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ X X X (22) X X X X Α/Α 46 ή 46Α Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 117 R X X X X X X X X X X Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ Συσκευές περιορισµού της ταχύτητας 2004/11 47A Περιορισµός ταχύτητας οχηµάτων Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 89 R89.00 ΝΑΙ X X X X RP64.02 ή P Μάζες και διαστάσεις (εκτός των οχηµάτων του σηµείου 44) 97/27 48A Μάζες και διαστάσεις Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1230/ /2012 ΝΑΙ X X X X X X X X X 49 Εξωτερικές προεξοχές θαλάµων οδήγησης 92/114 49A Εµπορικά οχήµατα όσον αφορά τις εξωτερικές προεξοχές τους προσθίως του οπίσθιου φατνώµατος του θαλάµου οδήγησης αυτών ΌΧΙ Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 61 R61.00 ΝΑΙ X X X 50 ιατάξεις ζεύξης 94/20 50A Στοιχεία µηχανικής ζεύξης συνδυασµών οχηµάτων Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 55 R55.01 (22) ΝΑΙ X (10) X (10) X (10) X (10) X (10) X (10) X X X X 50B Συσκευή κλειστής ζεύξης (CCD) εγκατάσταση εγκεκριµένου τύπου Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 102 CCD R (22) ΝΑΙ X (10) X (10) X (10) X (10) 51 Αναφλεξιµότητα 95/28 Συµπεριφορά κατά την καύση υλικών που χρησιµοποιούνται για 51A την κατασκευή του εσωτερικού ορισµένων κατηγοριών Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 118 R ΝΑΙ X µηχανοκίνητων οχηµάτων 52 Λεωφορεία και πούλµαν 52A Οχήµατα M2 και M3 Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 107 R (21) ΌΧΙ X X 52B Αντοχή της υπερκατασκευής µεγάλων επιβατηγών οχηµάτων Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 66 R66.02 (21) ΌΧΙ X(14) X(14) 53 Μετωπική σύγκρουση 3 / 4 X (9A)

6 ΠΙΝΑΚΑΣ Στοιχείο Αντικείµενο Κανονιστική Πράξη Επέκταση Μη Υποχρεωτική Ισχύουσα έως Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014 από 1/11/2014 (20) Εφαρµογή ανά Κατηγορία Οχήµατος M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 53A Προστασία επιβατών σε περίπτωση µετωπικής σύγκρουσης Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 94 R94.01 ΌΧΙ X (11) 54 Πλευρική σύγκρουση 54A Προστασία επιβατών σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 95 R95.02 ΌΧΙ X (12) X (12) 55 (κενό) 56 Οχήµατα προοριζόµενα για τη µεταφορά επικίνδυνων ουσιών 56A Οχήµατα για τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 105 R ΌΧΙ X (13) X (13) X (13) X (13) X (13) X (13) X (13) 57 Πρόσθια προστασία έναντι ενσφήνωσης 2000/40 57A Πρόσθιες προστατευτικές διατάξεις έναντι ενσφήνωσης και εγκατάστασή τους πρόσθια προστασία έναντι ενσφήνωσης Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 93 R93.00 ΝΑΙ X X 63 Γενική ασφάλεια Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 661/ /2009 (23) 64 είκτες αλλαγής ταχύτητας Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 65/ /2012 ΌΧΙ X(25) X (15) X (15) X (15) X (15) X (15) X (15) X (15) X (15) X (15) X (15) 65 Προηγµένα συστήµατα πέδησης έκτακτης ανάγκης Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 347/2012 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟ 1/11/2015 X X X X 66 Συστήµατα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 351/ Ειδικά κατασκευαστικά στοιχεία για υγραέριο (LPG) και εγκατάστασή τους σε µηχανοκίνητα οχήµατα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟ 1/11/ Συστήµατα συναγερµού οχηµάτων (ΣΣΟ) Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 97 R97.01 (24) X X X X Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 67 R67.01 (2) ΕΦΟΣΟΝ ΦΕΡΟΥΝ X X X X X X ΕΦΟΣΟΝ ΦΕΡΟΥΝ ΝΑΙ 95/56 X X 69 Ηλεκτρική ασφάλεια Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 100 R ΕΦΟΣΟΝ ΦΕΡΟΥΝ X X X X X X 70 Ειδικά κατασκευαστικά στοιχεία για τη χρήση πεπιεσµένου φυσικού αερίου (ΠΦΑ) και εγκατάστασή τους σε µηχανοκίνητα οχήµατα Κανονισµός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 110 R (2) ΕΦΟΣΟΝ ΦΕΡΟΥΝ X X X X X X 4 / 4

7 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Με την εφαρµογή του 661/2009, τέθηκαν εξαρχής κάποιες νέες απαιτήσεις προδιαγραφών (Στοιχεία 6Α, 46Ε, 46D, 64 του Πίνακα 1, και οι RESC13H.00 και R13.11 του Πίνακα 2), ενώ οι υπόλοιπες οδηγίες (Στήλη 6 του Πίνακα 1) έχουν αντικατασταθεί από κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΕΕ/ΟΗΕ (Στήλη 4 του Πίνακα 1). Οι έλεγχοι για τους υπόλοιπους κανονισµούς θα γίνονται εφόσον αναγράφεται προηγούµενη οδηγία (η καταργούµενη) στο ελτίο Κοινοποίησης EE που χρησιµοποιείται για την ταξινόµηση του οχήµατος (π.χ. δεν θα ελέγχονται τα οχήµατα κατηγορίας Ο για τα Στοιχεία 3Α, 5Α, 9Α, 10Α, 36Α, 45Α εφόσον αυτά δεν φέρουν τέτοιες διατάξεις) X Κατηγορίες στις οποίες εφαρµόζεται η κανονιστική πράξη. (1) Κενό (2) Στην περίπτωση οχηµάτων τα οποία είναι εξοπλισµένα µε εγκατάσταση υγραερίου (LPG) ή πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG), απαιτείται έγκριση τύπου οχήµατος σύµφωνα µε τον κανονισµό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 67 ή τον κανονισµό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ (3) Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 απαιτείται η τοποθέτηση συστήµατος ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας («ESC»). Ως εκ τούτου, πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα 21 του κανονισµού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 13 για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου ΕΚ νέων τύπων οχηµάτων καθώς και για την ταξινόµηση, την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία των νέων οχηµάτων. Ισχύουν οι ηµεροµηνίες εφαρµογής που καθορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 αντί των ηµεροµηνιών που καθορίζονται στον κανονισµό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 13. (4) Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 απαιτείται η τοποθέτηση συστήµατος ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας (ESC). Ως εκ τούτου, πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα 9 µέρος Α του κανονισµού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 13-H για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου ΕΚ νέων τύπων οχηµάτων καθώς και για την ταξινόµηση, την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία των νέων οχηµάτων. Ισχύουν οι ηµεροµηνίες εφαρµογής που καθορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 αντί των ηµεροµηνιών που καθορίζονται στον κανονισµό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 13-H. (4A) Η διάταξη προστασίας, εάν έχει τοποθετηθεί, πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κανονισµού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 18. (4B) Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στα καθίσµατα τα οποία δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 80. (5) Τα οχήµατα αυτής της κατηγορίας πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε κατάλληλη διάταξη αποπάγωσης και αποθάµβωσης ανεµοθώρακα. (6) Τα οχήµατα αυτής της κατηγορίας πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε κατάλληλες διατάξεις υαλοκαθαριστήρων και πλύσης ανεµοθώρακα. (7) Τα οχήµατα µε µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα που δεν υπερβαίνει τα 1500 kg. (8) Η σειρά τροποποιήσεων 03 του R48 εφόσον πληρείται, παραµένει σε ισχύ. (9) Κενό (9A) Το σύστηµα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών για οχήµατα M1 εφαρµόζεται σε υποχρεωτική βάση, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 (απαίτηση για RP64.02 ή P64.02). Αναφορικά µε το run-flat η απαίτηση για R64.02 εφαρµόζεται µόνον όταν στα οχήµατα (οποιασδήποτε κατηγορίας) τοποθετείται εξοπλισµός που καλύπτεται από τον κανονισµό ΟΕΕ/HE αριθ. 64. (10) Εφαρµόζεται µόνο στα οχήµατα που είναι εξοπλισµένα µε διάταξη(-εις)ζεύξης. (11) Εφαρµόζεται σε οχήµατα µε τεχνικώς αποδεκτή µέγιστη µάζα έµφορτου οχήµατος που δεν υπερβαίνει τους 2,5 τόνους. (12) Εφαρµόζεται µόνο στα οχήµατα στα οποία το «σηµείο αναφοράς θέσης καθηµένου (σηµείο R )» του χαµηλότερου καθίσµατος δεν απέχει περισσότερο από 700 mm από την επιφάνεια του εδάφους. (13) Εφαρµόζεται µόνο όταν ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για έγκριση τύπου οχήµατος το οποίο προορίζεται για τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων. (14) Μόνο για µονόροφα άκαµπτα ή αρθρωτά λεωφορεία κλάσης ΙΙ ή ΙΙΙ (γίνεται δεκτή η R66.01 ενώ η R66.00 µέχρι την 9/11/2017) ή (Β, δυναµικότητας µεγαλύτερης των 16 επιβατών µε απαγόρευση ταξινόµησης 9/11/2017) (15) Κατόπιν αιτήµατος του κατασκευαστή, είναι δυνατόν να χορηγηθεί έγκριση τύπου δυνάµει του παρόντος στοιχείου εναλλακτικά της χορήγησης έγκρισης τύπου δυνάµει των στοιχείων 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A και 64 έως 70. (16) Όσο αφορά τις δεξαµενές και την πίσω προστασία αντίστοιχα (17) Μόνο για Ν2,Ν3,Μ2,Μ3 που είναι εξοπλισµένα µε βοηθητικό σύστηµα διεύθυνσης και 92/62 για τα υπόλοιπα οχήµατα. εν ισχύει για τύπους οχηµάτων τα οποία είναι εφοδιασµένα µε εξοπλισµό διεύθυνσης και περιέχουν περίπλοκα ηλεκτρονικά συστήµατα ελέγχου. (18) εν είναι υποχρεωτική η αναφορά του παρόντος κανονισµού στην περίπτωση που στον κανονισµό R17 (θέση 15Α) αναφέρεται το γράµµα Α (δηλαδή RA17.XX) ή (R17.XX+ΠΡΟΣΚ) (19) Οι εγκρίσεις κατηγοριών οχηµάτων που δεν επηρεάζονται από τη σειρά τροποποιήσεων 08 παραµένουν σε ισχύ (όσα οχήµατα δεν φέρουν πλάγια καθίσµατα) (20) Ήδη υπάρχουσες εγκρίσεις οι οποίες ικανοποιούν τις υποχρεωτικές οδηγίες που ίσχυαν µέχρι τις 31/10/2014 (βλ. στήλη 6), δεν λήγουν εφόσον η αρχική (*00 ή κάποια µεταγενέστερη) έχει εκδοθεί πριν από 1/11/2012. Εφόσον ένα επιµέρους πιστοποιητικό έγκρισης µιας έγκρισης τύπου οχήµατος λήγει, τότε λήγει και η έγκριση τύπου του οχήµατος. (21) Πρέπει να πληρούνται και οι δύο (Α και Β) διατάξεις. (22) Αρκεί να πληρείται η µία από τις δύο (Α ή Β) διατάξεις. (23) Εφόσον πληρούνται όλες οι κανονιστικές πράξεις που αναφέρονται στην επεξήγηση (15), θεωρείται ότι πληρείται ο 661/2009. Εφόσον ένα όχηµα πληρεί τον 661/2009 (ύπαρξη πιστοποιητικού κατά 661/2009) θεωρείται ότι πληρούνται όλες οι κανονιστικές πράξεις που αναφέρονται στην επεξήγηση (15) (24) Οι τύποι οχηµάτων που εγκρίνονται που ικανοποιούν το RLA 116.xx ή RLAI 116.xx θεωρείται ότι συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. (25) Εφαρµόζεται µόνο σε οχήµατα µε µάζα αναφοράς µικρότερη από 2610Kg και είναι εφοδιασµένα µε χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. εν εφαρµόζεται σε «οχήµατα που αποσκοπούν στην εκπλήρωση ειδικών κοινωνικών αναγκών» 1 / 2

8 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (26) Ισχύει µόνο για ειδικού σκοπού ολοκληρωµένα οχήµατα της κατηγορίας M1, εκτός από τα αυτοκινούµενα τροχόσπιτα, µε επιτρεπόµενο µέγιστο βάρος φόρτωσης που υπερβαίνει τους 2,0 τόνους, καθώς και για οχήµατα των κατηγοριών M2 και M3. 2 / 2

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ ΗΣΗΣ Κατηγορία οχήµατος Ηµεροµηνία εφαρµογής Κανονιστική Πράξη M2 11η Ιουλίου 2015 R13.10 M3 (κλάση III) 1η Νοεµβρίου 2014 R13.11 (3) M3 < 16 τόνοι (µετάδοση µε πεπιεσµένο αέρα) 1η Νοεµβρίου 2014 R13.11 (3) M3 (κλάσεις II και B) (υδραυλική µετάδοση) 11η Ιουλίου 2015 R13.10 M3 (κλάση III) (υδραυλική µετάδοση) 11η Ιουλίου 2015 R13.10 M3 (κλάση III) (έλεγχος µετάδοσης µε πεπιεσµένο αέρα και 11η Ιουλίου 2016 µετάδοση υδραυλικής ενέργειας) R13.10 M3 (κλάση II) (έλεγχος µετάδοσης µε πεπιεσµένο αέρα και 11η Ιουλίου 2016 µετάδοση υδραυλικής ενέργειας) R13.10 M3 (διαφορετικά των ανωτέρω) 1η Νοεµβρίου 2014 R13.11 (3) N2 (υδραυλική µετάδοση κίνησης) 11η Ιουλίου 2015 R13.10 N2 (έλεγχος µετάδοσης µε πεπιεσµένο αέρα και µετάδοση 11η Ιουλίου 2016 υδραυλικής ενέργειας) R13.10 N2 (διαφορετικά των ανωτέρω) 1η Νοεµβρίου 2014 R13.11 (3) N3 (διαξονικοί ελκυστήρες για ηµιρυµουλκούµενα) 1η Νοεµβρίου 2014 R13.11 (3) N3 [διαξονικοί ελκυστήρες για ηµιρυµουλκούµενα µε έλεγχο της 1η Νοεµβρίου 2014 µετάδοσης µε πεπιεσµένο αέρα (ABS)] R13.11 (3) N3 [3 αξόνων µε ηλεκτρικό έλεγχο µετάδοσης (EBS)] 1η Νοεµβρίου 2014 R13.11 (3) N3 [2 και 3 αξόνων µε έλεγχο της µετάδοσης µε πεπιεσµένο 1η Νοεµβρίου 2014 αέρα (ABS)] R13.11 (3) N3 (διαφορετικά των ανωτέρω) 1η Νοεµβρίου 2014 R13.11 (3) O3 (συνολικού φορτίου αξόνων µεταξύ 3,5 και 7,5 τόνοι) 1η Νοεµβρίου 2014 R13.11 (3) O3 (διαφορετικά των ανωτέρω) 1η Νοεµβρίου 2014 R13.11 (3) O4 1η Νοεµβρίου 2014 R13.11 (3) Ν1 1η Νοεµβρίου 2014 R13.11 (3) ή RESC13Η.00 (4) Μ1 1η Νοεµβρίου 2014 RESC13H.00 O1 (εφόσον φέρουν) 1η Νοεµβρίου 2014 R13.10 O2 1η Νοεµβρίου 2014 R13.10 Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις (3) Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 απαιτείται η τοποθέτηση συστήµατος ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας («ESC»). Ως εκ τούτου, πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα 21 του κανονισµού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 13 για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου ΕΚ νέων τύπων οχηµάτων καθώς και για την ταξινόµηση, την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία των νέων οχηµάτων. Ισχύουν οι ηµεροµηνίες εφαρµογής που καθορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 αντί των ηµεροµηνιών που καθορίζονται στον κανονισµό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 13. (4) Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 απαιτείται η τοποθέτηση συστήµατος ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας (ESC). Ως εκ τούτου, πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα 9 µέρος Α του κανονισµού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 13-H για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου ΕΚ νέων τύπων οχηµάτων καθώς και για την ταξινόµηση, την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία των νέων οχηµάτων. Ισχύουν οι ηµεροµηνίες εφαρµογής που καθορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 αντί των ηµεροµηνιών που καθορίζονται στον κανονισµό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 13-H. 1 / 1

Π ΙΝ Α ΚΑΣ 1. Υποχρεωτική. Υπό Π ροϋποθέσεις (20) από 1/11/2014. Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 58 R58.02 ΝΑΙ X X X X X X X X X X

Π ΙΝ Α ΚΑΣ 1. Υποχρεωτική. Υπό Π ροϋποθέσεις (20) από 1/11/2014. Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 58 R58.02 ΝΑΙ X X X X X X X X X X 31/10/2014 Μ Ι M2 M3 Ν1 Ν2 Ν3 οι 02 03 04 3 Δεξαμενές καυσίμων/διατάξεις οπίσθιας προφύλαξης 2000/8 / 2006/20 (16) 3Α Πρόληψη κινδύνου πυρκαγιάς (δεξαμενές υγρών καυσίμων) Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 34 R34.02

Διαβάστε περισσότερα

1 / 2. Ο ιευθυντής. Θ. Ευγενίδης. Ακριβές αντίγραφο. Π. Μπακρατσάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015

1 / 2. Ο ιευθυντής. Θ. Ευγενίδης. Ακριβές αντίγραφο. Π. Μπακρατσάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 26201/931 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Λόγω προσθήκης των στηλών 5 και 6 και των υποσηµειώσεων Αθήνα, 16 Απριλίου 2014

ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Λόγω προσθήκης των στηλών 5 και 6 και των υποσηµειώσεων Αθήνα, 16 Απριλίου 2014 ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Λόγω προσθήκης των στηλών 5 και 6 και των υποσηµειώσεων Αθήνα, 16 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

59986/3939/ / » ΣΧΕΤΙΚΑ:

59986/3939/ / » ΣΧΕΤΙΚΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 13 Νοεµβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 60754/4002 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 1. Στο Παράρτηµα 1 περιλαµβάνεται πίνακας µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την έκδοση

Παράρτηµα 1. Στο Παράρτηµα 1 περιλαµβάνεται πίνακας µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την έκδοση Παράρτηµα 1 Στο Παράρτηµα 1 περιλαµβάνεται πίνακας µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την έκδοση µεµονωµένων εγκρίσεων σύµφωνα µε το άρθρο 23 της απόφασης 29949/1841/09 ( άρθρο 24 οδηγίας 2007/46). Στον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

2 η έκδοση 21/11/2012

2 η έκδοση 21/11/2012 Παράρτηµα 1 Στο Παράρτηµα 1 περιλαµβάνεται πίνακας µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την έκδοση µεµονωµένων εγκρίσεων σύµφωνα µε το άρθρο 23 της απόφασης 29949/1841/09 ( άρθρο 24 οδηγίας 2007/46). Στον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή Απαιτούµενες Η κατασκευή του οχήµατος πρέπει να είναι τέτοια που να εγγυάται την ασφαλή κυκλοφορία του. Τα οχήµατα είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/1/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 53367/4809/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2019 COM(2019) 272 final ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Επιτροπής Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2012 COM(2012) 613 final 2012/0294 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των σχετικών επιτροπών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2018 COM(2018) 286 final ANNEXES 1 to 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Ταχ. /νση: Αναστάσεως 2 Παπάγου Τ.Κ.: Πληροφορίες: Εµ. Παπαδάκης Τηλέφωνο: e-mai:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Ταχ. /νση: Αναστάσεως 2 Παπάγου Τ.Κ.: Πληροφορίες: Εµ. Παπαδάκης Τηλέφωνο: e-mai: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2779/79 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ EΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/5/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 13656/979/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε Προς: Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ.

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19/10/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 47631/4344/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση:αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

/νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε Τ.Κ.: ΠΑΠΑΓΟΣ Πληρ.: Αθανάσιος Φαρµακόπουλος Τηλ.:

/νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε Τ.Κ.: ΠΑΠΑΓΟΣ Πληρ.: Αθανάσιος Φαρµακόπουλος Τηλ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17/9/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 42423/3148/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθηµα τεκµηρίωσης και τα θεσµικά όργανα δεν αναλαµβάνουν καµία ευθύνη για το περιεχόµενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθηµα τεκµηρίωσης και τα θεσµικά όργανα δεν αναλαµβάνουν καµία ευθύνη για το περιεχόµενό του Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθηµα τεκµηρίωσης και τα θεσµικά όργανα δεν αναλαµβάνουν καµία ευθύνη για το περιεχόµενό του B YA 5299/406 (9/10/2012) Καθορισµός διαδικασιών και εναλλακτικών απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓOY ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓOY ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27/11/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 59247/3639/09 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω :

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω : ΑΔΑ: Ω13Μ4653ΟΞΩ5Π INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.06.27 11:13:24 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης Απόφασης του Συμβουλίου

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης Απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2019 COM(2019) 80 final ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης Απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 εκεµβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 εκεµβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 εκεµβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 74208/3159 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε ΠΡΟΣ: ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0299 (NLE) 14723/14 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ECO 141 ENT 241 MI 807 UNECE 14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9/5/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 31687/1738/16 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

F PE - Παράρτηµα IV (IVA)

F PE - Παράρτηµα IV (IVA) EL F1 226825 PE - Παράρτηµα IV (IVA) EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, Ε (2010) [ ] D010536/01 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ..../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση των παραρτηµάτων IV

Διαβάστε περισσότερα

7363 Κ.Δ.Π. 753/2004

7363 Κ.Δ.Π. 753/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3911, 22.10.2004 7363 Κ.Δ.Π. 753/2004 Αριθμός 753 QyiEPI ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.2.2013 COM(2013) 79 final 2013/0050 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των σχετικών επιτροπών της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 53/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 53/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 183/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων IV και VI της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

διορθώνονται-τροποποιούνται κωδικοποιούνται και επανεκδίδονται οι εναλλακτικές απαιτήσεις για την έκδοση εθνικών μεμονωμένων εγκρίσεων.

διορθώνονται-τροποποιούνται κωδικοποιούνται και επανεκδίδονται οι εναλλακτικές απαιτήσεις για την έκδοση εθνικών μεμονωμένων εγκρίσεων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9/11/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 75056/4033/16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 31.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 200/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 661/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0038 (NLE) 6620/17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ECO 10 ENT 43 MI 154 UNECE 4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρώτη επικαιροποίηση της με αρ. πρ /2521/18 εγκυκλίου με θέμα «Περιορισμοί ταξινόμησης 2019 και 2020» και άλλα.

ΘΕΜΑ: Πρώτη επικαιροποίηση της με αρ. πρ /2521/18 εγκυκλίου με θέμα «Περιορισμοί ταξινόμησης 2019 και 2020» και άλλα. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Παπάγου 22 Απριλίου 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: οικ. 32833/1782/19 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 267 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 267 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0106 (NLE) 9746/17 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟ Έκδοση 6.00 10 Φεβ. 2010 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των συστηµάτων ρυµούλκησης µηχανοκίνητων οχηµάτων και για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 48163/3535/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας υπενθυμίζουμε τα παρακάτω :

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας υπενθυμίζουμε τα παρακάτω : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αθήνα 29/6/2018 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και Αρ. πρωτ.: οικ. 50657/2521 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Μάρκα (εμπορική επωνυμία κατασκευαστή): Τ ύ π ο ς Παραλλαγή Εμπορική ονομασία:...

1 Μάρκα (εμπορική επωνυμία κατασκευαστή): Τ ύ π ο ς Παραλλαγή Εμπορική ονομασία:... Δελτίο πληροφοριών για έκδοση έγκρισης ΜΟΙΚ Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά (Συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο και θεωρείται από το φορέα ελέγχου) Γενικά 1 Μάρκα (εμπορική επωνυμία κατασκευαστή):...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ( ΤΡΑΚΤΟΡΑ ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ( ΤΡΑΚΤΟΡΑ ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 52257/3898/10 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση:αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35949/2604/07 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2006/96/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ (ΟΔΗΓΙΑ 2015/653/ΕΕ) Σχόλια

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ (ΟΔΗΓΙΑ 2015/653/ΕΕ) Σχόλια 01. ιόρθωση και/ή προστασία της όρασης 01.01 Γυαλιά 01.02 Φακός(-οί) επαφής 01.05 Κάλυπτρο µατιού 01.06 Γυαλιά ή φακοί επαφής 01.07 Ειδικό οπτικό βοήθηµα Εµπεριέχει συσκευές νέας τεχνολογίας, όπως «bioptic

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 9102/631/13 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟ Έκδοση 9.00 της 31ης Μαρ. 2010 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της σχετικά µε τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης και τη στερέωση των οπίσθιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/11/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 52152/4713/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1005/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των συστημάτων ρυμούλκησης μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

1 / 5 ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ 1

1 / 5 ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ 1 1 / 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7/8/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 34073/2410/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ D012385/02 DRAFT Version 3.00 of 10 Dec 2010 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 39168/2781/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.2.2018 C(2018) 863 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208 της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές και ιαδικασίες Ελέγχου για την έκδοση Εθνικής Έγκρισης Τύπου Μικρής Σειράς Παραγωγής των οχηµάτων κατηγορίας Ν

Τεχνικές προδιαγραφές και ιαδικασίες Ελέγχου για την έκδοση Εθνικής Έγκρισης Τύπου Μικρής Σειράς Παραγωγής των οχηµάτων κατηγορίας Ν Πίνακας 1 Τεχνικές προδιαγραφές και ιαδικασίες Ελέγχου για την έκδοση Εθνικς Έγκρισης Τύπου Μικρς Σειράς Παραγωγς των οχηµάτων κατηγορίας Ν (Όρια µικρς παραγωγς: 500 οχµατα ανά τύπο και ανά έτος κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ (ΟΔΗΓΙΑ 2015/653/ΕΕ)

ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ (ΟΔΗΓΙΑ 2015/653/ΕΕ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 01. ιόρθωση και/ή προστασία της όρασης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ (βάσει πδ 51 προ Οδηγίας 2015/653/ΕΕ) ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ (ΟΔΗΓΙΑ 2015/653/ΕΕ) Αποτέλεσμα σύγκρισης 01.01 Γυαλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών.

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου 21 Iουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ Α2/25040/3788 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/3/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 64114/4810/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS EL F1 71 PE T4.3 TRACTORS EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, 23.06.2009. Ο ΗΓΙΑ../ /ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση, µε σκοπό την αναπροσαρµογή των τεχνικών διατάξεών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 684 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 684 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0341 (NLE) 13399/16 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: ECO 65 ENT 187 MI 644 UNECE

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ Διάτανυα δυνάυει του άοθοου 57ΒΠ)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ Διάτανυα δυνάυει του άοθοου 57ΒΠ) Ε.Ε. Παρ. III(I) 1906 Κ.Δ.Π. 281/2004 Αρ. 3847, 30.4.2004 Αριθμός 281 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2004 Διάτανυα δυνάυει του άοθοου 57ΒΠ) 94(1) του 2001 Ο Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων, ασκώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 εκεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 εκεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 εκεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ:ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Α Α: ΒΛ131-389 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 53245/3975/10 ΓΕΝΙΚΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 38542/2730/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/5/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 63106/4726/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/5/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 17785/1244/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 291/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 8.11.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2001 για προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αντικαθιστούµε την έγκριση τύπου µε αρ. πρωτ /2487/09 (6/11/2009), µε το ελτίο Κοινοποίησης που ακολουθεί. Συνηµµένα Σελίδες πέντε (5)

Αντικαθιστούµε την έγκριση τύπου µε αρ. πρωτ /2487/09 (6/11/2009), µε το ελτίο Κοινοποίησης που ακολουθεί. Συνηµµένα Σελίδες πέντε (5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/10/ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ. οικ: 48676/3614 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

CF Συντελεστής μετατροπής (1/100 km) - (g CO,/km) [gco,/l] όπως ορίζεται στον πίνακα 3

CF Συντελεστής μετατροπής (1/100 km) - (g CO,/km) [gco,/l] όπως ορίζεται στον πίνακα 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C 0 2 ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΔΙΟΔΩΝ (LED). 1. ΕΙΣ ΑΓΩΓΗ Για να προσδιοριστεί η μείωση των εκπομπών CO, που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι κωδικοί των νέων αδειών οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας) σύμφ. με την Κ.Υ.Α /6028/2008 & 2006/126/ΕΚ έχουν ως εξής:

Οι κωδικοί των νέων αδειών οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας) σύμφ. με την Κ.Υ.Α /6028/2008 & 2006/126/ΕΚ έχουν ως εξής: Οι κωδικοί των νέων αδειών οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας) σύμφ. με την Κ.Υ.Α. 43206/6028/2008 & 2006/126/ΕΚ έχουν ως εξής: Οι κωδικοί 01 έως 99: εναρμονισμένοι κοινοτικοί κωδικοί ΟΔΗΓΟΣ (Ιατρικοί λόγοι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/3/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 44833/4116/11 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτροκίνητων οχηµάτων για την.ε.υ.α. Καλαµάτας»

«Προµήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτροκίνητων οχηµάτων για την.ε.υ.α. Καλαµάτας» Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Υ Ρ Ε Υ Σ Η Σ - Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ. Ε. Υ. Α. Κ. «Προµήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτροκίνητων οχηµάτων για την.ε.υ.α. Καλαµάτας» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.000,00

Διαβάστε περισσότερα

YV2 Α A # $ % &&&&&& ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ( ΤΡΑΚΤΟΡΑ ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

YV2 Α A # $ % &&&&&& ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ( ΤΡΑΚΤΟΡΑ ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 53765/3963/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 8142/512/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε Προς: Π Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10.1.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 7/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 3/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Οκτωβρίου 2013 που συμπληρώνει τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/5/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8755/912/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/03/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 34901/3277/11 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ DRAFT Version 4.00 of 31 Mar 2010 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της σχετικά µε τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για τα προστατευτικά τροχών ορισµένων µηχανοκίνητων οχηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2012 COM(2012) 263 final 2012/0141 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των σχετικών επιτροπών της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D036128/02 ANNEX.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D036128/02 ANNEX. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16977/14 ADD 1 TRANS 597 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 15 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006 Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/4-10-2006 ΦΕΚ Β/1468/2006 Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά με την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/12/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 59248/3640/09 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2013 COM(2013) 302 final 2013/0158 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των αρμόδιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 40628/2897/12 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 95/56 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 95/56 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/56 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2004 Κανονισµός αριθ. 73 της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) Ενιαίες διατάξεις σχετικά µε την έγκριση φορτηγών οχηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 4η έκδοση 7os/2015 η έκδοση 7os/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 4η έκδοση 7os/2015 η έκδοση 7os/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 4 η έκδοση 7os/2015 4 η έκδοση 7os/2015 ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 15Α Καθίσµατα, αγκυρώσεις τους και υποστηρίγµατα κεφαλής 15Β Καθίσµατα µεγάλων επιβατικών οχηµάτων 18Α Προβλεπόµενη από το νόµο πινακίδα

Διαβάστε περισσότερα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. Κάθε λεωφορείο φέρει τον προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. και τις άλλες ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτικό εξοπλισμό. Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι πινακίδες και επιγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (EE L 353 της , σ. 31)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (EE L 353 της , σ. 31) 02012R1230 EL 27.07.2017 001.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ.

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ. Λυσάρι Οι σωστές απαντήσεις είναι σημειωμένες με κόκκινο. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ #133 1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2010 COM(2010)280 τελικό 2010/0168 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την υποχρεωτική εφαρµογή του κανονισµού αριθ. 100 της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2017 C(2017) 3519 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2.6.2017 για την ανάπτυξη μεθοδολογίας προσδιορισμού των παραμέτρων συσχέτισης που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ε) ο προσδιορισμός της εξοικονόμησης εκπομπών C 0 2 για την πιστοποίηση από τις αρχές έγκρισης τύπου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ε) ο προσδιορισμός της εξοικονόμησης εκπομπών C 0 2 για την πιστοποίηση από τις αρχές έγκρισης τύπου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Μεθοδολογία δοκιμών Εισαγωγή Για να προσδιοριστούν οι μειώσεις των εκπομπών C 0 2 που δύνανται να αποδοθούν στο σύστημα αποδοτικού εξωτερικού φωτισμού που περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα ή κατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ.

ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. 1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ α) Λεωφορείο. Είναι κάθε όχημα με κινητήρα, που διαθέτει δέκα (10) και άνω θέσεις καθημένων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 42. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Μη νομοθετικές πράξεις. 58ο έτος 17 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Επίσημη Εφημερίδα L 42. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Μη νομοθετικές πράξεις. 58ο έτος 17 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 42 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 17 Φεβρουαρίου 2015 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/208

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Αριθ. Πρωτ.: 42292/3043/12 ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 2 η έκδοση 21/11/2012

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 2 η έκδοση 21/11/2012 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 2 η έκδοση 21/11/2012 01 ΘΟΡΥΒΟΣ 01 Θόρυβος 70/157/ΕΟΚ 1999/101/ΕΚ 51.02 Σε όλα τα οχήµατα Μ1,Ν1 1.Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου Ε.Κ. 2.Φύλλο οκιµών (εάν τα απαραίτητα για την επιθεώρηση στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21 10.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1009/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για τα προστατευτικά τροχών ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/36 19.2.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/3/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την τροποποίηση των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 80/1268/EΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την µέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) Παραποµπή ADR. Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση. (στήλη 2) (στήλη 3) 13 Έγγραφο Μεταφοράς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) Παραποµπή ADR. Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση. (στήλη 2) (στήλη 3) 13 Έγγραφο Μεταφοράς ΠΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση (στήλη 2) Παραποµπή ADR (στήλη 3) Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) 13 Έγγραφο Μεταφοράς Μεταφορά χωρίς το απαιτούµενο έγγραφο µεταφοράς 8.1.2.1 (α), 5.4.1.

Διαβάστε περισσότερα

NISSAN NV300 VAN COMBI

NISSAN NV300 VAN COMBI NISSAN NV300 NISSAN NV300 VAN COMBI NV300 COMBI ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ L2H1 Αριθµός επιβατών 9 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μήκος mm 5399 Πλάτος / Πλάτος µε καθρέπτες mm 1956/2283 Ύψος mm 1971 Μεταξόνιο mm 3498

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2015

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (O.M.A.E) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΕΠ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 2.1 Εφεδρικοί

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα