ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ Ένας οδηγός για την αξιοποίηση της γεωθερµίας στη Νησιωτική Ελλάδα. Του ρ. Ιωάννη Παππά*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ Ένας οδηγός για την αξιοποίηση της γεωθερµίας στη Νησιωτική Ελλάδα. Του ρ. Ιωάννη Παππά*"

Transcript

1 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ Ένας οδηγός για την αξιοποίηση της γεωθερµίας στη Νησιωτική Ελλάδα Του ρ. Ιωάννη Παππά* Κατά τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται στροφή προς τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, τόσο λόγω της διαπίστωσης του περιορισµού των αποθεµάτων των συµβατικών καυσίµων, όσο και λόγω της επιτακτικής ανάγκης για τη διατήρηση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και της αντιστροφής των επιπτώσεων των κλιµατικών αλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε πρόσφατα το έργο ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ (www.thermopolis.gr), το οποίο είχε ως σκοπό τη δηµιουργία µίας κοινοπραξίας έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον τοµέα της παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών για την αξιολόγηση γεωθερµικών πεδίων, την παροχή τεχνολογικά άρτιων λύσεων για την αειφόρο εκµετάλλευσή τους και την ποιοτική πραγµατοποίηση των σχετικών τεχνικών έργων. Πιο συγκεκριµένα, στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ , ΜΕΤΡΟ 3.7, Πρόγραµµα, «Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας», συγχρηµατοδοτήθηκε το έργο «ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ» (Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Μεθοδολογίας για την έρευνα και την Οργάνωση οµών για την Εκµετάλλευση της Γεωθερµίας Χαµηλής Ενθαλπίας στη Νησιωτική Ελλάδα). Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ήταν ευρώ, µε ύψος δηµόσιας δαπάνης τα ευρώ, για την περίοδο Ως φορέας υλοποίησης ορίστηκε η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ενώ ως ανάδοχος ορίστηκε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, και ειδικότερα το Τµήµα Περιβάλλοντος (Καθηγητής ίας Χαραλαµπόπουλος και Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Ματσίνος). Ο εταίρος του ιδιωτικού τοµέα που συµµετείχε στην Κοινοπραξία ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ ήταν η Ελληνική

2 Τεχνοδοµική ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η διοίκηση της οποίας αποφάσισε να στηρίξει οικονοµικά και τεχνολογικά το συγκεκριµένο έργο, συνεπής στις δεσµεύσεις της για ενίσχυση των πράσινων τεχνολογιών και του βιώσιµου µοντέλου ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της κοινοπραξίας ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ, συµµετείχαν στο έργο το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ( ιεύθυνση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας), το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ( ιεύθυνση Γεωθερµίας και Θερµοµεταλλικών Υδάτων) και το ΤΕΙ Χαλκίδας (Τµήµα Μηχανολογίας). Ως υπεργολάβοι του έργου συµµετείχαν το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Γεωδυναµικό Ινστιτούτο) και η εταιρεία Γαίας Μέτρον Α.Ε. Γεωθερµία και εφαρµογές Σχετικά µε το επιστηµονικό σκέλος του έργου, µε τον όρο «γεωθερµική ενέργεια» περιγράφεται η θερµική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της γης και αποθηκεύεται σε υπόγειους ή επιφανειακούς σχηµατισµούς µε τη µορφή θερµών ατµών, υπόγειων νερών, καθώς και θερµών ξηρών πετρωµάτων. Σηµαντικό πλεονέκτηµα της γεωθερµίας έναντι των λοιπών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας είναι η µόνιµη «παροχή» ενέργειας, καθ όλο το έτος, χωρίς διακυµάνσεις και µε µικρό λειτουργικό κόστος, καθώς και η δυνατότητα πλήρους ανάκτησης και εκµετάλλευσης της υπάρχουσας υπεδαφικής θερµότητας. Επιπλέον, γεωθερµικό πεδίο χαρακτηρίζεται ο χώρος στον οποίο παρουσιάζεται θετική γεωθερµική ανωµαλία, όπου η γεωθερµική βαθµίδα έχει τιµή µεγαλύτερη από την κανονική (3οC ανά 100 m βάθους). Τα κυριότερα χαρακτηριστικά ενός γεωθερµικού πεδίου, τα οποία αποτελούν βασική προϋπόθεση τόσο για την ύπαρξη, όσο και για τη δυνατότητα εκµετάλλευσής του, είναι η πηγή θερµότητας, ο γεωθερµικός ταµιευτήρας, το κάλυµµα του ταµιευτήρα που τον στεγανοποιεί και η παροχή του γεωθερµικού ρευστού που µπορεί να αποδώσει ο γεωθερµικός ταµιευτήρας. Ανάλογα µε τη θερµοκρασία του ρευστού στον ταµιευτήρα του γεωθερµικού πεδίου, διακρίνονται οι εξής κατηγορίες: Γεωθερµία υψηλής ενθαλπίας, µε θερµότητα υπογείων πετρωµάτων και υδάτων µεγαλύτερη των 150οC. Γεωθερµία µέσης ενθαλπίας, µε θερµοκρασίες µεταξύ 90 και 150οC. Γεωθερµία χαµηλής ενθαλπίας, µε θερµοκρασίες µεταξύ 25 και 90οC. Αβαθής γεωθερµία, µε θερµότητα πετρωµάτων µικρού βάθους και επιφανειακών υδάτων µικρότερη των 25οC. Οι εφαρµογές που αντιστοιχούν στις παραπάνω κατηγορίες, ανάλογα µε τη θερµοκρασία του πεδίου, είναι οι παρακάτω: Ηλεκτροπαραγωγή µε ακαριαία ατµοποίηση Ηλεκτροπαραγωγή µε δυαδικό κύκλο Άµεσες χρήσεις: - Τηλεθέρµανση - Αγροτικές χρήσεις (π.χ. θέρµανση θερµοκηπίων, -θέρµανση εδαφών για καλλιέργειες)

3 - Ιχθυοκαλλιέργειες - Θερµικές διεργασίες (π.χ. ξήρανση προϊόντων) Γεωθερµικές αντλίες θερµότητας Η γεωθερµία είναι ένας ενεργειακός πόρος ο οποίος στην Ελλάδα, µέχρι την παρούσα χρονική περίοδο, δεν είχε προσελκύσει ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον. Αντίθετα, στη γειτονική Τουρκία, στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσµίως, τα γεωθερµικά συστήµατα παρουσιάζουν ιδιαίτερη ανάπτυξη, µιας και τα οφέλη (περιβαλλοντικά & οικονοµικά) που προκύπτουν είναι ιδιαίτερα σηµαντικά. Ο βασικός λόγος αυτού ήταν το µέχρι πρότινος ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο. Από τον Αύγουστο του 2003, όµως, µε την ψήφιση του Ν. 3175/03 (Αξιοποίηση του Γεωθερµικού υναµικού, Τηλεθέρµανση & άλλες διατάξεις) ο οποίος ορίζει σαφώς τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις εκµετάλλευσης της υπεδαφικής ενέργειας, καθώς και µε την πρόσφατη τροποποίηση διατάξεών του, ανοίγει πλέον ο δρόµος για την επενδυτική εµπορική ανάπτυξη στον τοµέα αυτόν. Περιγραφή έργου ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ - Μεθοδολογία Με γνώµονα τον παραπάνω στόχο, η δραστηριότητα της κοινοπραξίας ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ εντοπίζεται στην ερευνητική και τεχνολογική προσέγγιση ανάπτυξης µίας συνολικής µεθοδολογίας αξιοποίησης γεωθερµικών πεδίων (thermopolis instrument) για όλα τα νησιά του Αιγαίου. Σχήµα 1. Μεθοδολογία ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ για την ολοκληρωµένη αξιοποίηση γεωθερµικών πεδίων νησιωτικών περιοχών Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό εγχείρηµα στον τοµέα της γεωθερµίας, που επιτεύχθηκε µέσω της εφαρµογής πολυ-κριτηριακών µοντέλων αξιολόγησης πεδίων, της γεωλογικής µοντελοποίησής τους, του εντοπισµού των ορθότερων τεχνολογικών λύσεων ανά περιοχή ενδιαφέροντος και της ανάπτυξης της κατάλληλης επιλεχθείσας τεχνολογίας για χρήση. Η µεθοδολογική αυτή προσέγγιση βασίζεται στο παρακάτω µοντέλο ενοτήτων εργασίας(εε): ΕΕ 1: Αξιολόγηση υποψήφιας περιοχής ΕΕ 2: Καταγραφή, αποτίµηση και γεωλογική µοντελοποίηση γεωθερµικού πεδίου ΕΕ 3: Ανάπτυξη µεθοδολογίας αξιολόγησης τεχνολογικών προτάσεων ΕΕ 4: Ανάπτυξη τεχνολογίας υλοποίησης έργων γεωθερµίας ΕΕ 5: Τεχνική εφαρµογή και επιδεικτική δραστηριότητα ΕΕ 6: ιάχυση αποτελεσµάτων και ενηµέρωση δυνητικών χρηστών Κάθε ενότητα εργασίας είναι διακριτή α,το τελικό έργο. Κατ αυτόν τον τρόπο, ο κάθε κρίκους της αλυσίδας δίνει και ένα βασικό παραδοτέο στο επόµενο επίπεδο, αναπτύσσοντας και εξελίσσοντας µία ολοκληρωµένη υπηρεσία της Κοινοπραξίας για την συνολική διαχείριση και εκµετάλλευση Γεωθερµικών Πεδίων. Πιλοτικό έργο ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ - Μελέτες Για την εφαρµογή των αναπτυσσόµενων µοντέλων και µεθοδολογιών της κοινοπραξίας ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ, προτάθηκε, στο πλαίσιο του ΠΕΠ, η αξιοποίηση παραγωγικής γεώτρησης µε γεωθερµικό ρευστό χαµηλής ενθαλπίας που ανήκει στο ήµο Πολιχνίτου του Νοµού Λέσβου, ο οποίος ενδιαφέρθηκε και συµµετείχε στο

4 πιλοτικό έργο. Η επιλογή αυτού του χώρου εφαρµογής στηρίχθηκε στο γεγονός ότι η Λέσβος είναι ένα νησί µε πλούσιο δυναµικό τόσο σε φυσικούς πόρους, όσο και σε γεωλογικούς σχηµατισµούς. Ειδικότερα, διαθέτει ένα πλήθος θερµών πηγών, όπως αυτών στον Κόλπο της Γέρας, στον Άγιο Ιωάννη Λισβορίου, στην Εφταλού της Μήθυµνας, στην παραλία της Αργένου, στην Κρυφή Παναγιά Πλωµαρίου, στο Γαβαθά, στη θέση Θερµέλια Μόριας και στη Θερµή. Η θερµότερη, ωστόσο, πηγή βρίσκεται στον Πολιχνίτο, η οποία και παρουσιάζει σηµαντικό γεωθερµικό πεδίο, ικανό για εκµετάλλευση και εφαρµογή σε ένα πλήθος χρήσεων. Σχήµα 2. Γεωλογικός χάρτης Νήσου Λέσβου (ΙΓΜΕ) Συγκεκριµένα, οι θερµοκρασίες του ρευστού για τον Πολιχνίτο κυµαίνονται από 65 ως 95οC, ενώ παράλληλα συναντάται και σηµαντική υδροφορία (θεωρητική τιµή έως 300 m3/h). Για την εκµετάλλευση του συγκεκριµένου γεωθερµικού πεδίου, εδώ και χρόνια στον Πολιχνίτο έχουν αναπτυχθεί γεωθερµικά θερµοκήπια οπωροκηπευτικών και ανθοκοµικών. Οι δυνατότητές του, όµως, είναι ακόµα µεγαλύτερες και επιτρέπουν την εκµετάλλευσή του για µεγαλύτερης κλίµακας θέρµανση θερµοκηπίων, για ανάπτυξη µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, για επεξεργασία αλατιού στις αλυκές, για αφαλάτωση υφάλµυρου νερού για πόση και άρδευση, όπως επίσης και για την ανάπτυξη δικτύου τηλεθέρµανσης για θέρµανση κτιρίων. Για την περίπτωση του Πολιχνίτου στο πλαίσιο του έργου ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ, υλοποιήθηκε η πιλοτική δηµιουργία ενός συστήµατος τηλεθέρµανσης 6 δηµοτικών κτιρίων, µετά από συνεννόηση µε το ήµο Πολιχνίτου για την επιλογή τους, συνολική εικόνα του οποίου δίνεται στο σχήµα 3. Σχήµα 2. Αναπαράσταση πιλοτικού συστήµατος τηλεθέρµανσης Πολιχνίτου Για την αξιολόγηση της υποψήφιας περιοχής ελήφθησαν υπόψη µια σειρά από στοιχεία. Αυτά αφορούν στη χρήση της γεωθερµίας για ιαµατικούς σκοπούς και για θέρµανση θερµοκηπίων επί µακρό χρονικό διάστηµα, στην ποσότητα νερού ικανού να υποστηρίξει εκτεταµένες καλλιέργειες στην περιοχή, στην κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της περιοχής η οποία χαρακτηρίζεται από ανεργία και στην έλλειψη επενδύσεων. Τα στοιχεία αυτά, εκτός από καθαρά ενεργειακά και τεχνολογικά, µπορεί να είναι οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Καθεµία από τις προηγούµενες κατηγορίες, δε, µπορεί να αποτελείται από επιµέρους κριτήρια µε ποσοτική και ποιοτική στάθµιση. Στο πλαίσιο της πλήρους αξιολόγησης του δυναµικού της περιοχής του Πολιχνίτου, υπήρξε η ανάλογη γεωλογική µελέτη (ΙΓΜΕ) και η σχετική γεωφυσική έρευνα (ΕΑΑ), βασισµένες πάντα στα ήδη υπάρχοντα στοιχεία. Ειδικότερα, η γεωφυσική έρευνα περιέλαβε, εκτός από τη θεωρητική εργασία, και γεωσεισµικές έρευνες που έγιναν για την ταυτοποίηση του θερµού υδροφορέα και για τον εντοπισµό των ανωµαλιών της δοµής (ρήγµατα κ.λπ.) που συνδέονται µε την ύπαρξη και τη µορφή του γεωθερµικού πεδίου. Πραγµατοποιήθηκαν πέντε (5) σεισµικές γραµµές, µε αναπτύγµατα πολύ µεγαλύτερα των προβλεπόµενων, ώστε να προκύψει µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα για τη δοµή του υπεδάφους (θέσεις γραµµών στο σχήµα 4.1). Η λήψη των δεδοµένων βασίστηκε σε ένα σεισµικό καταγραφικό µε σεισµική πηγή ένα επιταχυνόµενο πίπτον βάρος, ικανό να δώσει σήµα µέχρι και σε αποστάσεις της τάξης των 3 km, το οποίο ήρθε στη Λέσβο ειδικά για τις µετρήσεις αυτές. Για τη λήψη του σήµατος χρησιµοποιήθηκαν χαµηλής συχνότητας τριαξονικοί δέκτες. Το σήµα που καταγράφηκε ήταν εξαιρετικής ποιότητας, παρά τα µεγάλο µήκος των αναπτυγµάτων των σεισµικών γραµµών, και έτσι κατέστη δυνατή η σαφής περιγραφή της υπεδαφικής δοµής στα σηµεία ενδιαφέροντος. Παράδειγµα µίας τοµής

5 δίνεται στο σχήµα 4.2, όπου µπορεί να αναγνωριστεί µία ένδειξη του ρήγµατος της περιοχής. Με τη βοήθεια όλων των παραπάνω στοιχείων, έγινε δυνατή η ακριβής χαρτογράφηση του ρήγµατος ως αίτιου για την ύπαρξη του γεωθερµικού πεδίου του Πολιχνίτου και εντοπίστηκε η ακριβής θέση αντικατάστασης της παλαιάς παραγωγικής γεώτρησης ΥΓ-14 µε τη νέα, ΥΓ-14Α, µετά τη σχετική αδειοδότηση από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η νέα γεώτρηση ΥΓ-14Α ολοκληρώθηκε µε επιτυχία από την εταιρεία γεωτρήσεων ΑΦΟΙ ΧΑΡ. ΑΛΛΑΣ Ο.Ε. Για τη γεωχηµική διερεύνηση του έργου έγινε µελέτη της καταγραφής, της αποτίµησης και της γεωλογικής µοντελοποίησης του συγκεκριµένου γεωθερµικού πεδίου. Από τη µελέτη και την ανάλυση του συνόλου των δεδοµένων προκύπτει ως συµπέρασµα ότι η δοµή της Λέσβου, και ειδικότερα η ευρεία περιοχή Πολιχνίτου, έχει υποστεί µία πολυσύνθετη εξέλιξη που επιβεβαιώνεται από τη διαδοχή των τεκτονικών φάσεων συµπίεσης και εφελκυσµού, καθώς και από τις οριζόντιες µεταπτώσεις που παρατηρούνται στους γεωλογικούς σχηµατισµούς. Στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαπίστωση και την εκτίµηση της θερµικής ανωµαλίας στην περιοχή, έγινε προσπάθεια εντοπισµού όλων των γεωτρήσεων που έχουν εκτελεστεί στην περιοχή. υστυχώς, µόνο σε δύο (ΥΓ-7 και ΥΓ-14 που είναι παραχωρηµένες στο ήµο) υπήρξε η δυνατότητα µέτρησης της µεταβολής της θερµοκρασίας µε το βάθος. Για το λόγο αυτόν, αναζητήθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από παλαιότερες µελέτες, τα οποία και συναξιολογήθηκαν. Μετά τις µετρήσεις και την επεξεργασία των στοιχείων, συντάχθηκε χάρτης κατανοµής της θερµοκρασίας στο βάθος των πενήντα (50) µέτρων. Για την αξιολόγηση των τεχνολογικών προτάσεων για το σύστηµα τηλεθέρµανσης, αναπτύχθηκε µοντέλο πολυκριτηριακής αξιολόγησης το οποίο στηρίζεται στα επί µέρους µοντέλα, δηλ. γεωθερµικό, τεχνολογικό, τελικών χρήσεων, οικονοµικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό. Η πολυκριτηριακή αξιολόγηση παραλαµβάνει τα πιθανά σενάρια και προτάσεις, αξιολογεί την τεχνικοοικονοµική βιωσιµότητά τους και καθορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης και τα ειδικά βάρη που σχετίζονται µε αυτά. Αυτά τα δεδοµένα εισήλθαν σε ένα πρόγραµµα που στηρίζεται στη µέθοδο PROMETHEE και, αξιολογώντας ανά δύο τα σενάρια στη βάση των κριτηρίων, κατέταξε τις τεχνολογικές προτάσεις σύµφωνα µε την ειδική βαρύτητά τους. Έδειξε, επίσης, ότι υπάρχει προοπτική για περαιτέρω ανάπτυξη του έργου, µε επέκταση του δικτύου για θέρµανση και άλλων κτιρίων του οικισµού, καθώς και την πιθανή δηµιουργία ενεργειακού πάρκου για βιοτεχνίες και άλλες χρήσεις. Πιλοτικό έργο ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ Μελέτη εφαρµογής Με βάση τα µετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής, υπολογίστηκαν οι ανάγκες θέρµανσης για τα κτίρια που θα συνδεθούν µε το σύστηµα της τηλεθέρµανσης και εκτιµήθηκε το φορτίο που πρέπει να καλυφθεί, καθώς και το ισοδύναµο πετρελαίου που αντιστοιχεί σε συµβατική θέρµανση µε καυστήρα και λέβητα πετρελαίου. Οι υπολογισµοί αυτοί έδωσαν το προφίλ της ενεργειακής και οικονοµικής απόδοσης για την τρέχουσα και τη µελλοντική ανάπτυξη του δικτύου, ενώ έγινε αποτίµηση σε επίπεδο κύκλου ζωής, για τη συνολική επίπτωση του έργου. Γενικά, ένα σύστηµα τηλεθέρµανσης αποτελείται από τρία ξεχωριστά τµήµατα: Ανοιχτό κύκλωµα µε γεωθερµικό ρευστό το οποίο αντλείται από την παραγωγική γεώτρηση, αποδίδει τη θερµότητά του µέσω του κεντρικού εναλλάκτη θερµότητας (εναλλάκτης τιτανίου) στο δεύτερο κύκλωµα και, τέλος, εγχύεται στη γεώτρηση επανεισαγωγής.

6 Κεντρικό κλειστό κύκλωµα νερού για τη µεταφορά της θερµότητας, η οποία έχει αποδοθεί από τον κεντρικό εναλλάκτη θερµότητας στους επιµέρους εναλλάκτες του κάθε κτιρίου. Κλειστά κυκλώµατα νερού για τη µεταφορά της θερµότητας, η οποία έχει αποδοθεί στους επιµέρους εναλλάκτες θερµότητας στο κάθε κτίριο. Τα επιµέρους κλειστά κυκλώµατα συνδέονται παράλληλα µε το κεντρικό κλειστό κύκλωµα νερού, για τη µεταφορά της θερµότητας. Για το σχεδιασµό και την άρτια λειτουργία του γεωθερµικού συστήµατος τηλεθέρµανσης, έγινε τεχνικοοικονοµική αξιολόγηση για το συνδυασµό του γεωθερµικού εξοπλισµού και του συµβατικού εξοπλισµού τηλεθέρµανσης. Ελήφθησαν υπόψη η χρήση αντιδιαβρωτικών υλικών σε όλο το δίκτυο τηλεθέρµανσης, σωληνώσεις, εναλλάκτες, βάνες κ.λπ. Επιλέχτηκε, δε, η λύση δύο κυκλωµάτων, πρωτεύοντος στη γεώτρηση και δευτερεύοντος προς τα κτίρια, µε χρήση πλακοειδούς εναλλάκτη για τη µεταφορά θερµότητας από το γεωθερµικό ρευστό σε ένα µη διαβρωτικό ρευστό, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα µέρη του δικτύου που έρχονται σε επαφή µε το διαβρωτικό γεωθερµικό ρευστό. Οι αγωγοί µεταφοράς του ρευστού είναι προµονωµένοι και προσφέρουν προστασία από διαρροές, ενώ στο τέλος έγινε δοκιµή πίεσης του όλου συστήµατος. Το χαντάκι τοποθέτησης των προµονωµένων αγωγών κατασκευάστηκε σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές, ενώ οι διαστάσεις και η διαµόρφωσή του είναι τέτοια, ώστε να είναι δυνατή η σωστή εγκατάσταση των αγωγών, η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών και συνδέσεων, καθώς και η τοποθέτηση και η συµπίεση του υλικού κάλυψης. Για να καλυφθούν µελλοντικές ανάγκες επέκτασης του δικτύου, εγκαταστάθηκαν αναµονές σε κοµβικά σηµεία του δευτερεύοντος κυκλώµατος, στα οποία είναι δυνατόν να γίνει σύνδεση µε το δίκτυο. Τα βασικά στοιχεία του γεωθερµικού ρευστού παρουσιάζονται στον πίνακα 2, βάσει των οποίων πραγµατοποιήθηκαν οι σχετικοί υπολογισµού του συστήµατος τηλεθέρµανσης. Πιο συγκεκριµένα, στο έργο ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ εφαρµόζονται τα παρακάτω: Το γεωθερµικό ρευστό του ανοικτού κυκλώµατος διοχετεύεται µε παροχή 30 m3/h και θερµοκρασία 88οC στον κεντρικό εναλλάκτη τιτανίου. Το κεντρικό κλειστό κύκλωµα νερού έχει παροχή 30 m3/h, ενώ η διαφορά θερµοκρασίας στον εναλλάκτη είναι 15οC. Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεδοµένα, προκύπτει ότι η αποδιδόµενη θερµική ισχύς στα κτίρια είναι 523 kwth και η αποδιδόµενη θερµική ενέργεια είναι kwhth, στη διάρκεια ενός έτους. Στο σχήµα 6 παρουσιάζεται η µελέτη εφαρµογής του συστήµατος τηλεθέρµανσης του ήµου Πολιχνίτου, στο πλαίσιο του έργου ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ. Σχήµα 5. Αναλυτικό διάγραµµα συστήµατος τηλεθέρµανσης κτιρίων και θέρµανσης θερµοκηπίων, καθώς και µετρητικών διατάξεων (ΤΕΙ Χαλκίδας) Με τη λειτουργία του συστήµατος τηλεθέρµανσης το προσεχές φθινόπωρο σε πλήρη ισχύ, αναµένεται να προκύψουν τα εξής συµπεράσµατα: Μείωση της εξάρτησης από τα συµβατικά καύσιµα, των οποίων η τιµές µεταβάλλονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε κοινωνικοοικονοµικές εξελίξεις, αξιοποιώντας τους φυσικούς γεωθερµικούς πόρους του νησιού.

7 Μείωση των ρύπων που προκαλούνται από την καύση των συµβατικών καυσίµων. Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης στο έργο ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ αντιστοιχεί σε 0,94 cent/kwhth, όταν το κόστος συµβατικής θέρµανσης µόνο για την αγορά καύσιµου ανέρχεται σε 10,32 cent/kwhth και όταν 1 λίτρο πετρελαίου θέρµανσης κοστίζει 0,80. Πιλοτικό έργο ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ - Κατασκευή Τα έργα γεωθερµίας είναι σύνθετα έργα, και ο σχεδιασµός και η κατασκευή τους προϋποθέτει µια σειρά από στάδια. Συνοπτικά, αυτά αποτελούνται από το στάδιο της κατασκευής που περιλαµβάνει τις γεωτρήσεις, το γεωθερµικό σταθµό και τους υποσταθµούς, το δίκτυο µεταφοράς του ρευστού στις τελικές χρήσεις, τη διαχείριση του έργου και, τέλος, το σύστηµα καταγραφής και παρακολούθησης. Συγκεκριµένα, την κατασκευή της µονάδας τηλεθέρµανσης και την ανάπτυξη του δικτύου στην περιοχή του Πολιχνίτου ανέλαβε ο φορέας Ελληνική Τεχνοδοµική ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., σε στενή συνεργασία µε το ήµο Πολιχνίτου και µε το ΤΕΙ Χαλκίδας. Για την υλοποίηση της δράσης αυτής, συνεργάστηκε η Ελληνική Τεχνοδοµική ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. και η Γαίας Μέτρον Α.Ε., µε κύριο Υπεργολάβο την ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε., και βασικούς προµηθευτές της βέλτιστης διαθέσιµης τεχνολογίας τους ALFA LAVAL, REHAU, REFLEX, WILO MERCON και CAPRARI. Το κατασκευαστικό έργο περιλαµβάνει την οργάνωση άντλησης του γεωθερµικού ρευστού, την κυκλοφορία του ρευστού στο πρωτεύον κύκλωµα, τη µεταφορά της θερµότητας στο δευτερεύον κύκλωµα µέσω εναλλάκτη θερµότητας, τη µεταφορά της θερµότητας στον οικισµό, τη σύνδεση και τη θέρµανση των επιλεγµένων δηµοτικών κτιρίων του οικισµού και την επανεισαγωγή του ρευστού στο γεωθερµικό ταµιευτήρα. Στο πλαίσιο του έργου ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ, εφαρµόζεται ένα σύστηµα «καταρράκτη θερµότητας» µε διαδοχική εκµετάλλευση της γεωθερµικής ενέργειας σε µια σειρά από συνεχόµενες χρήσεις. Αρχικά, η θερµότητα οδεύει σε πρότυπα δηµοτικά θερµοκήπια και, στη συνέχεια, για παραπέρα αξιοποίηση της θερµοπεριεκτικότητας του νερού και, ανάλογα µε τη ζήτηση, τροφοδοτεί 6 δηµοτικά κτίρια µέσω τοπικού δικτύου τηλεθέρµανσης. Πρόκειται για δίκτυο συνολικού µήκους µέτρων, µε δυνατότητες µελλοντικής επέκτασης. Για τη θέρµανση κάθε κτιρίου υπάρχει υποσταθµός ο οποίος µεταφέρει το θερµό νερό από το δευτερεύον κύκλωµα στο συµβατικό σύστηµα θέρµανσης του κτιρίου και στα τελικά στοιχεία απόδοσης της θερµότητας. Για τον υπολογισµό του κόστους θέρµανσης των κτιρίων που θα εξυπηρετούνται από το δίκτυο τηλεθέρµανσης έχει προβλεφθεί σύστηµα µετρητών που θα υπολογίζει τη θερµαντική ενέργεια που διατέθηκε. Τέλος, για την πλήρη παρακολούθηση του έργου, έχει σχεδιαστεί το σύστηµα µετρήσεων έτσι, ώστε να είναι σε θέση να αποτυπώσει σε κάθε στιγµή το µοντέλο λειτουργίας του όλου συστήµατος, δηλ. θερµοκρασίες, παροχές, καθώς και µετεωρολογικά στοιχεία. Από τα χαρακτηριστικά αυτά, θα είναι δυνατή η εξαγωγή των ισοζυγίων ενέργειας, καθώς και ο βαθµός απόδοσης των επί µέρους τµηµάτων του έργου, όσο και η συνολική απόδοση του συστήµατος. * ρ. Ιωάννης Παππάς ιευθύνων Σύµβουλος GREEN EVOLUTION AE Εταιρεία Παροχής Συµβουλευτικών Υπηρεσιών Ενέργειας,

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Στο δίκτυο μέχρι σήμερα συμμετέχουν : Δήμος ΑΙΓΙΝΑΣ, ο Δήμος ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ο Δήμος ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ, ο Δήμος ΑΜΟΡΓΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΥΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α.Μ. : 181 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. : 629 Επιβλέπων καθηγητής : κ. Σουπιός Παντελής Νοέµβριος 2011 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της πτυχιακής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΟΡΥΚΤΩΝ Εργαστήριο Πετρολογίας και Οικονομικής Γεωλογίας

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΟΡΥΚΤΩΝ Εργαστήριο Πετρολογίας και Οικονομικής Γεωλογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΟΡΥΚΤΩΝ Εργαστήριο Πετρολογίας και Οικονομικής Γεωλογίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΤΕΧΝΙΚΗ YΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

9. ΤΕΧΝΙΚΗ YΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 130 9. ΤΕΧΝΙΚΗ YΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 9.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 9.1.1 Ηλεκτροδότηση Ηλεκτροδότηση σε εθνικό επίπεδο Ο κύριος στόχος για τη χάραξη στρατηγικής στον τοµέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2 ΗΛΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Μ. 2892 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ιοίκηση Επιχειρήσεων MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας αξιολόγησης τραπεζικών επενδύσεων στον τομέα των Α.Π.Ε με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΟΛΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. ΘΕΜΑ: Τηλεθέρμανση πόλεων

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΟΛΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. ΘΕΜΑ: Τηλεθέρμανση πόλεων ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: Τηλεθέρμανση πόλεων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ.... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α.Τ.Ε.Ι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης χώρων με τη χρήση πετρελαίου και αντλίας θερμότητας Comparison of heating

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: ΕΦΗ ΕΞΑΡΧΟΥ (MSC

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΛΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΕΜ 4869 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΑΕΜ 4817 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΚΑΒΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΨΥΞΗΣ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΓΗΙΝΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔOΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014. Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014. Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 9 Ανασκόπηση εθνικών στόχων ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΑΤΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Τοµέας Συστηµάτων Παραγωγής Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση. Προγραμματισμός Δράσεων 2010. Πεπραγμένα 2009

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση. Προγραμματισμός Δράσεων 2010. Πεπραγμένα 2009 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένα 2009 Προγραμματισμός Δράσεων 2010 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ 2009 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ενότητα 1.1 2 Ενότητα 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δυνατότητες Χρήσης Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας με Προοπτική Ηλεκτρικής Δικτύωσης σε Επίπεδο Συνοικίας

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δυνατότητες Χρήσης Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας με Προοπτική Ηλεκτρικής Δικτύωσης σε Επίπεδο Συνοικίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημιο Πειραιώς, Τμημα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα