Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ"

Transcript

1 27 Οκτωβρίου 2004 Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ & ο Ρόλος Κλειδί των Ελληνικών Τραπεζών Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Οι προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας εµφανίζονται ως αρκετά αισιόδοξες στα επόµενα έτη, λόγω των προσδοκιών για συνεχιζόµενη αύξηση του Α.Ε.Π. µε ρυθµούς ανώτερους του µέσου Ευρωπαϊκού όρου, καθώς και λόγω των προσπαθειών επίτευξης µεγαλύτερης δηµοσιονοµικής πειθαρχίας που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ίδιας της οικονοµίας. Μετά την επιτυχή διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων, η οποία βελτίωσε σηµαντικά την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό και δηµιούργησε προσδοκίες για µελλοντικά οφέλη, η Ελλάδα καλείται πλέον να στρέψει την προσοχή της στην περαιτέρω εξυγίανση των µακροοικονοµικών της, αλλά και µικροοικονοµικών της µεγεθών. Η απογραφή της Εθνικής Οικονοµίας έφερε στην επιφάνεια µία σειρά διογκωµένων µακροοικονοµικών δεικτών, κυρίως εκείνων που συνδέονται µε το δηµόσιο χρέος και το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού, προκαλώντας περαιτέρω προβληµατισµό για τις πραγµατικές διαστάσεις των µακροοικονοµικών συνθηκών. Οι οικονοµικές αρχές γνωστοποίησαν ήδη ότι το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού αναµένεται να ανέλθει στο 5,3% του Α.Ε.Π. κατά το 2004, έναντι του 4,6% κατά το 2003, µε στόχο της τάξεως του 3% για το έτος Το δε δηµόσιο χρέος αναµένεται να διαµορφωθεί στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 112% του Α.Ε.Π. κατά το τρέχον έτος. Παρά την εµφάνιση των παραπάνω αρνητικών εξελίξεων, το οικονοµικό επιτελείο ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσει µία τακτική «διόρθωσης» των δυσµενών µακροοικονοµικών επιδόσεων, µέσω ήπιων κινήσεων οικονοµικής πολιτικής χωρίς σοβαρές εκπλήξεις ή αρνητικές επιπτώσεις για τους φορολογούµενους πολίτες και τις εγχώριες επιχειρήσεις. Η πολιτική αυτή θα περιλαµβάνει τη µείωση των δηµόσιων δαπανών, την αύξηση της παραγωγικότητας του δηµόσιου τοµέα, τις µετοχοποιήσεις και ιδιωτικοποιήσεις, την περαιτέρω αξιοποίηση της περιουσίας του κράτους, κίνητρα για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, προσέλκυση µεγαλύτερων κεφαλαίων από το εξωτερικό και µεγιστοποίηση της διεθνούς προβολής της χώρας µε σκοπό την αύξηση του τουριστικού κεφαλαίου. Ο τοµέας των µετοχοποιήσεων, ιδιωτικοποιήσεων και εν γένει αποκρατικοποιήσεων αναµένεται να αποτελέσει κατά το έτος 2005 έναν πυρήνα θετικότερων προσδοκιών για την Ελληνική Οικονοµία, καθώς από τις εν λόγω κινήσεις προσδοκούνται έσοδα της τάξεως των 1,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Το οικονοµικό επιτελείο προγραµµατίζει, µεταξύ των άλλων, την εισαγωγή στο 1

2 Χρηµατιστήριο των µετοχών διαφόρων οργανισµών όπως του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου το οποίο προς το παρόν αποτελεί ένα πολλά υποσχόµενο τραπεζικό ίδρυµα δηµόσιου συµφέροντος την αξιοποίηση των τουριστικών ακινήτων, την περαιτέρω µετοχοποίηση της.ε.η., καθώς και τη µετοχοποίηση µεγάλων αεροδροµίων της χώρας µε την πρώτη κίνηση να αφορά το µεγαλύτερο αεροδρόµιο της χώρας, το «Ελευθέριος Βενιζέλος». Οι ενέργειες αυτές δεν θα λάβουν χώρα για λόγους µόνο εισπρακτικού χαρακτήρα ενισχύοντας τα ταµεία του κράτους, αλλά, όπως έχει δείξει η µέχρι σήµερα εµπειρία, θα βοηθήσουν τους δηµόσιους οργανισµούς να προχωρήσουν σε σηµαντικές επενδύσεις µέσω των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την εισαγωγή τους, αλλά και να υιοθετήσουν ένα αποδοτικότερο µοντέλο διοίκησης που θα είναι περισσότερο ιδιωτικού και λιγότερο δηµόσιου τύπου. Στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας, η προσέλκυση νέων επενδύσεων θα στηριχθεί σε µία νέα φορολογική µεταρρύθµιση, µε κύριους άξονες τη µείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις στο 25% - σε χρονικό ορίζοντα 3 ετών έναντι 35% σήµερα, καθώς και τον περιορισµό των φορολογικών ελέγχων στις µικρές ατοµικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, η δηµιουργία του νέου αναπτυξιακού νόµου αναµένεται να ενισχύσει περαιτέρω το υπάρχον καθεστώς επιδοτήσεων και κινήτρων, κυρίως στο χώρο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων έντασης κεφαλαίου. Επίσης, οι κλάδοι στους οποίους ενδέχεται να εµφανισθούν σηµαντικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες είναι εκείνοι της ενέργειας και του τουρισµού, αλλά και των νέων τεχνολογιών. Εντούτοις θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η χρονική στιγµή αυτής της νέας πολιτικής χαρακτηρίζεται τόσο από θετικές όσο και από αρνητικές πτυχές. Από τη µία πλευρά, η συγκυρία είναι ευνοϊκή λόγω της επιτυχούς διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων, που αφήνει ένα σηµαντικό περιουσιακό στοιχείο στη διάθεση της Ελλάδας αυτό της µεγάλης προβολής της στο διεθνές περιβάλλον προς αξιοποίηση στο µέλλον. Από την άλλη πλευρά όµως, η συγκυρία δείχνει ιδιαίτερα κρίσιµη λόγω των επιδεινωµένων δηµοσιονοµικών µεγεθών τα οποία θα πλήξουν την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελληνικής Οικονοµίας από διεθνείς οίκους - και της σηµαντικής ανόδου τόσο του ευρώ όσο και κυρίως των ενεργειακών τιµών που πλήττουν την ανταγωνιστικότητα µιας τόσο εξαρτηµένης οικονοµίας, όπως η Ελληνική. Ασφαλώς, ο προϋπολογισµός του έτους 2005 θα είναι ο πλέον κρίσιµος των τελευταίων ετών, και ήδη ο στόχος της υποχώρησης του ελλείµµατος κάτω από το θεσµοθετηµένο όριο δηµοσιονοµικής πειθαρχίας του 3%, δείχνει έως ένα βαθµό αισιόδοξος, όπως υποδεικνύουν οι αρµόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Από την άλλη πλευρά όµως, τα στοιχεία του α εξαµήνου του 2004 για την Ελληνική οικονοµία αφήνουν αρκετά περιθώρια αισιοδοξίας τόσο για τις επιδόσεις της κατά τα επόµενα έτη, όσο και για τη συγκριτική της θέση έναντι των άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) εξακολούθησε να αναπτύσσεται µε ρυθµό 4%, σχεδόν διπλάσιο από τον αντίστοιχο µέσο όρο της Ε.Ε. βοηθούµενο από την ιδιωτική κατανάλωση, την αυξηµένη ζήτηση εν µέσω Ολυµπιακών Αγώνων, τους κοινοτικούς πόρους, καθώς και την άνοδο της ναυτιλιακής δραστηριότητας. Για το έτος 2005, ο ρυθµός ανάπτυξης του Α.Ε.Π. αναµένεται να υποχωρήσει ελαφρώς στο 3% - 3,5%, εν µέσω της αυστηρότερης δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και της υλοποίησης µικρότερης κλίµακας δηµόσιων έργων στη µετα-ολυµπιακή εποχή, κυρίως µέσω των πόρων της Ε.Ε.. Παρά το γεγονός αυτό, µία θετική έκπληξη για το 2005 θα µπορούσε να προέλθει από τον κλάδο του τουρισµού, τοµέας ο οποίος σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις δεν απέδωσε τα αναµενόµενα κατά το τρέχον έτος. 2

3 Ένα ακόµη κρίσιµο µέτωπο το οποίο θα πρέπει να αντιµετωπισθεί είναι εκείνο του είκτη Τιµών Καταναλωτή. Ο πληθωρισµός αναµένεται να διαµορφωθεί στην περιοχή του 3% κατά το έτος 2004, έναντι περίπου 2% για τη ζώνη του ευρώ, και να αναρριχηθεί στην περιοχή του 3,5% κατά το έτος Η επικείµενη αυτή άνοδος αποδίδεται κυρίως στη διατήρηση των υψηλών τιµών πετρελαίου, στα ανελαστικά κόστη εργασίας, καθώς και στην τόνωση των επιπέδων της ιδιωτικής κατανάλωσης. Ελληνική Οικονοµία Ζώνη του Ευρώ Β Τρίµηνο 2004 Β Τρίµηνο 2004 Ρυθµός Ανάπτυξης Α.Ε.Π. 3,9% 2,0% Πληθωρισµός 2,9% 2,3% Πηγή : Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Η τόνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης που συµβάλλει στην αύξηση της ζήτησης και την άνοδο του Α.Ε.Π. της χώρας, θα προέλθει τόσο από τις ονοµαστικές αυξήσεις των µισθών, όσο και κυρίως, από την επέκταση του δανεισµού των νοικοκυριών. Στο µέτωπο αυτό, καταλυτικός αναµένεται να είναι για µία ακόµη χρονιά ο ρόλος των Ελληνικών τραπεζών, µέσω της µεγαλύτερης δραστηριοποίησής τους στη λεγόµενη λιανική τραπεζική. Μάλιστα, ο τραπεζικός κλάδος δεν θα παραµείνει µόνο µία ατµοµηχανή δηµιουργίας ζήτησης και οικονοµικής ανάπτυξης, αλλά θα τονώσει περαιτέρω την κερδοφορία του µέσω της πιστωτικής επέκτασης σε νέους τοµείς, αποτελώντας το µεγαλύτερο σε κερδοφορία και εν γένει επιδόσεις κλάδο της Ελληνικής Οικονοµίας. Οι προοπτικές του εγχώριου τραπεζικού τοµέα θεωρούνται ως ελκυστικές για την περίοδο , µε την πλειοψηφία των µεγαλύτερων Ελληνικών εµπορικών τραπεζών Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, EFG Eurobank, Εµπορική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς να διακρίνονται από σηµαντική ανάπτυξη µεγεθών. Πιο συγκεκριµένα, στην εν λόγω περίοδο, αναµένεται µία σταθερή αν και επιβραδύνουσα αύξηση των εσόδων από τόκους και άλλες χρηµατοοικονοµικές πηγές, µία περαιτέρω συγκράτηση του λειτουργικού κόστους των τραπεζών, καθώς και µία σηµαντική ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των δανείων τους, που θα παραµείνει η υψηλότερη στην Ευρώπη. Η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου δανείων των τραπεζών αναµένεται να λάβει χώρα µέσω της εντονότερης εισόδου τους στη λιανική τραπεζική και τη χρηµατοδότηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες θα ευνοηθούν από τη νέα πολιτική κινήτρων και φορολογικών ελαφρύνσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας. Παράλληλα σηµαντικά πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές τράπεζες έναντι του Ευρωπαϊκού ανταγωνισµού παραµένουν η υγιής κεφαλαιακή τους διάρθρωση, και οι υψηλότεροι ρυθµοί µελλοντικής ανάπτυξης έναντι συγκρίσιµων Ευρωπαϊκών τραπεζών, όπως εκείνων της Ισπανίας της οποίας ο τραπεζικός κλάδος, 10 χρόνια µετά τη σύγκλιση µε την Ε.Ε., εξακολουθεί να παρουσιάζει διψήφιους ρυθµούς ανάπτυξης αλλά και της Πορτογαλίας. 3

4 Και όλα αυτά αναµένεται να λάβουν χώρα σε µία περίοδο όπου ο ρόλος της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς θα λάβει ακόµη µεγαλύτερες διαστάσεις, στην προσπάθεια χρηµατοδότησης του υγιούς τµήµατος των επιχειρήσεων της Ελληνικής Οικονοµίας. Προς το παρόν όµως, το Ελληνικό Χρηµατιστήριο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από ήπιες διακυµάνσεις και αναιµικό όγκο συναλλαγών, λόγω χαµηλού αγοραστικού ενδιαφέροντος από θεσµικούς και ιδιώτες επενδυτές. Οι επενδυτικές προσδοκίες κρίνονται µέτριες τόσο λόγω της διεθνούς χρηµατιστηριακής συγκυρίας όσο και των χαµηλότερων ρυθµών ανάπτυξης των επιχειρηµατικών κερδών - ο ρυθµός αύξησης των κερδών ανά µετοχή θα διαµορφωθεί σε 17% το 2004/2003 έναντι 27% το 2003/2002. Στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα, το οικονοµικό επιτελείο του κράτους θα κληθεί πλέον µε τις πράξεις του, και τα αποτελέσµατα αυτών, να δώσει απαντήσεις σε µία σειρά κρίσιµων ερωτηµάτων για το µέλλον της Ελληνικής Οικονοµίας και την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων επιχειρήσεων, οι οποίες εδώ και αρκετά χρόνια συµµετέχουν στο οξύτατο διεθνές πεδίο ανταγωνισµού. Σε ποιο βαθµό και µε ποια ταχύτητα µπορούν να υλοποιηθούν οι κύριοι άξονες του στρατηγικού σχεδιασµού της νέας κυβέρνησης; Πόσο ισχυρή µπορεί να παραµείνει η Εθνική Οικονοµία στη µετα-ολυµπιακή εποχή; Και σε ποιο βαθµό είναι δυνατό να αξιοποιηθεί η διεθνής προβολή της Ελλάδας, που για πολλούς παρατηρητές αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο µεγάλης αξίας, η οποία όµως είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποτιµηθεί; Το άµεσο και απώτερο µέλλον αυτών των σχεδιασµών θα εξαρτηθεί ασφαλώς από τη διάθεση του οικονοµικού επιτελείου να προχωρήσει σε πραγµατικές τοµές στην οικονοµία, που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά της και θα τονώσουν περαιτέρω τους ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης. Όµως αυτοί οι στόχοι παραµένουν εφικτοί σε βάθος χρόνου και το ζητούµενο είναι η συνέπεια των αντίστοιχων οικονοµικών πολιτικών στις εξαιρετικά ταχύτατες στην εµφάνισή τους προκλήσεις των καιρών. (*) Υπεύθυνος Ανάλυσης Αγοράς & Μετοχών VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS Value Invest - Investment Research & Analysis Journal - 4

5 Ειδική Ανακοίνωση προς Όλα τα Ενδιαφερόµενα Μέρη Η πληροφόρηση που περιέχεται στο δικτυακό τόπο (Investment Research and Analysis Journal ή IRAJ) και στην παρούσα ανάλυση (ή γενικά παρουσίαση) βασίζεται σε ευρέως δηµοσιοποιηµένα στοιχεία, στατιστικές βάσεις δεδοµένων, ετήσιους απολογισµούς, ενηµερωτικά δελτία, επίσηµες ανακοινώσεις και άλλες εξειδικευµένες πηγές πρωτογενούς ή δευτερογενούς έρευνας, οι οποίες κατά την άποψη των εκπροσώπων του δικτυακού τόπου είναι έγκυρες, αξιόπιστες και οι κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερες του προς εξέταση αντικειµένου. Το IRAJ δεν έχει προβεί σε πρωτογενή ή εµπεριστατωµένο έλεγχο του συνόλου των αναγραφόµενων πληροφοριών / στοιχείων και κατά συνέπεια δεν εγγυάται µε απόλυτο τρόπο την ποιοτική και ποσοτική ακρίβεια των δεδοµένων και απόψεων που εµπεριέχονται σε αυτήν. Η πληροφόρηση και οι απόψεις που παρουσιάζονται, υφίστανται κατά τη χρονική στιγµή της εκπόνησης της ανάλυσης, αποτελούν προϊόν συνθετικής και κριτικής µεθόδου, και ενδέχεται να µεταβληθούν µετά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία χωρίς καµία ειδοποίηση από µέρους του IRAJ προς τα ενδιαφερόµενα µέρη. Παράλληλα, είναι πιθανόν, οι απόψεις που βασίζονται σε διαφορετική µεθοδολογία ανάλυσης (θεµελιώδη, τεχνική ή στατιστική ανάλυση) αλλά και σε διαφορετική θεώρηση να µην βρίσκονται, κατά αναγκαίο τρόπο, σε απόλυτη αρµονία µεταξύ τους και ως εκ τούτου τα εξαγόµενα δεδοµένα / συµπεράσµατα ανάλογα µε τα χρησιµοποιηθέντα κριτήρια να διίστανται ή να διαφοροποιούνται. Οι αγορές µετοχών, χρήµατος και εµπορευµάτων χαρακτηρίζονται παραδοσιακά από υψηλό βαθµό µεταβλητότητας (volatility), µε αποτέλεσµα να καθίσταται κατά καιρούς ιδιαιτέρως δύσκολη η απόπειρα πρόβλεψης των µελλοντικών τάσεων. Παράµετροι, όπως οι εταιρικές εξελίξεις, οι µακροοικονοµικές και µικροοικονοµικές ισορροπίες, οι κλιµατολογικές συνθήκες, το επίπεδο των αποθεµάτων και η εν γένει προσφορά και ζήτηση των προς διαπραγµάτευση χρεογράφων παρουσιάζουν ταχείς ρυθµούς αλλαγών ως προς την πληροφόρηση που διαχέεται στην επενδυτική κοινότητα και κατά συνέπεια οι εναλλαγές των προσδοκιών οδηγούν µε τακτικό και συνήθως απρόβλεπτο τρόπο σε µικρές ή µεγάλες διακυµάνσεις των τιµών. Οι προβλέψεις που αναφέρονται στις αναλύσεις του δικτυακού τόπου δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών εξελίξεων, ανάλογα µε τις διαφορετικές κάθε φορά υποθέσεις που λαµβάνονται υπόψη για την εξαγωγή τους. Επίσης δύνανται να εκφράζονται ως προσωπικές απόψεις των συγγραφέων και όχι κατ αναγκαίο τρόπο ως βασικές θέσεις που εκπροσωπούν το δικτυακό τόπο IRAJ σε ευρύτερη διάσταση. Όλες οι απόψεις οι οποίες βασίζονται σε προβλέψεις µεγεθών χρηµατοοικονοµικής φύσεως υπόκεινται σε σηµαντικούς κινδύνους και αβεβαιότητες ως προς την τελική υλοποίησή τους, µε αποτέλεσµα να απαιτείται εξαιρετική προσοχή στη χρήση αυτών των προβλέψεων ως κριτήρια επενδυτικής συµπεριφοράς. Οι µελέτες και οι αναλύσεις του δικτυακού τόπου (Investment Research and Analysis Journal ή IRAJ) δεν αποτελούν προτροπή για την αγορά, πώληση ή διακράτηση αξιών και εκπονούνται µε κύριο αλλά όχι αποκλειστικό σκοπό την ενηµέρωση των επενδυτών. Τόσο ο κάτοχος όσο και οι συντελεστές του δικτυακού τόπου δεν καθίστανται σε καµία περίπτωση υπεύθυνοι για πάσης φύσεως ζηµίες, οφέλη ή διαφυγόντα κέρδη, που προέκυψαν από επενδυτικές επιλογές, οι οποίες βασίσθηκαν στα συµπεράσµατα ή τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που δηµοσιεύθηκαν. Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, χρησιµοποίηση και διανοµή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την έγγραφη άδεια του IRAJ και των εκπροσώπων του. 5

Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα της Ελλάδας στην Εποχή της ιεθνοποίησης των Οικονοµιών

Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα της Ελλάδας στην Εποχή της ιεθνοποίησης των Οικονοµιών Φεβρουάριος - Μάρτιος 2006 Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα της Ελλάδας στην Εποχή της ιεθνοποίησης των Οικονοµιών Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) «Για πολλούς αιώνες, ο αρχαίος Ελληνικός πολιτισµός βρισκόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες Φεβρουάριος 2005 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, Χριστόφορος Ι. Μακρυάς (*) Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ Οι ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ &ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Τρεις Κυριότερες Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E)

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Απρίλιος 2005 Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τα «Υπέρ» και τα «Κατά» όταν τα ικαιώµατα Προτίµησης Αποτελούν Λογιστικά Έξοδα 1 Εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Με την ευγενική χορηγία Παλαιές & Νέες Μέθοδοι Αποτίµησης Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα 1 Χορηγοί Ακαδηµαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ!

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! Με την ευγενική χορηγία Η ικανότητα και δυνατότητα να παράγει ρευστότητα καθορίζει την αξία της επιχείρησης 1

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΩΡΙΑ. Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal

Η ΘΕΩΡΙΑ. Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΘΕΩΡΙΑ της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων 1 Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μάιος 2004 Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Ιωάννης Ασημακόπουλος (*) Οι δημογραφικές αλλαγές, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανερχόµενη Αγορά του Yachting στην Ελλάδα

Η Ανερχόµενη Αγορά του Yachting στην Ελλάδα 4 Απριλίου 2005 Η Ανερχόµενη Αγορά του Yachting στην Ελλάδα Οι Εταιρίες Μίσθωσης Επαγγελµατικών Σκαφών Αναψυχής Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που αποτελούν σηµαντικό πόλο έλξης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΜΕΘΟ ΟΙ της ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Οι ΜΕΘΟ ΟΙ της ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Οι ΜΕΘΟ ΟΙ της ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Με την ευγενική χορηγία Οι οµοιότητες και οι διαφορές των δύο µεθόδων ανάλυσης & η συµπληρωµατική σχέση τους 1

Διαβάστε περισσότερα

FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές

FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές NOVUS FINANCE - VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS www.novus.gr - www.valueinvest.gr - www.iraj.gr FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Τ.Ε. [ ΟΤΕr.AT ] 18,22 ευρώ (22/05/2002) P/E (Eνοπ. K.π.φ.&μ.δ.μ. 2002 Ε) 11,48x

Ο.Τ.Ε. [ ΟΤΕr.AT ] 18,22 ευρώ (22/05/2002) P/E (Eνοπ. K.π.φ.&μ.δ.μ. 2002 Ε) 11,48x INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Ο.Τ.Ε. [ ΟΤΕr.AT ] 18,22 ευρώ (22/05/2002) P/E (Eνοπ. K.π.φ.&μ.δ.μ. 2002 Ε) 11,48x Κλάδος Δραστηριότητας: Τηλεπικοινωνίες Δραστηριότητες: Παροχή υπηρεσιών σταθερής,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ στη ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Με την ευγενική χορηγία Οι Insiders & η Σηµασία των Κινήσεών τους σε µία Χρηµατιστηριακή Αγορά 1 Ο πίνακας της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Μάιος 2004 Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Ελπίδα Μηναδάκη (*) Κατά καιρούς παρακολουθούμε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη σε εταιρίες που λίγο καιρό

Διαβάστε περισσότερα

BRA D AMES ΧΡΥΣΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

BRA D AMES ΧΡΥΣΑ ΣΥΜΒΟΛΑ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL σ BRA D AMES ΧΡΥΣΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Αποτίµηση & Σηµασία Αυτών 1 BRA D AMES ΧΡΥΣΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Το προϊόν είναι αυτό που κατασκευάζεται σε ένα εργοστάσιο, ενώ η µάρκα είναι εκείνη

Διαβάστε περισσότερα

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής ` Kleemann (KLEr.AT) Κλάδος Δραστηριότητας: Βιομηχανία Δραστηριότητες: Κατασκευή εξαρτημάτων και μερών ανελκυστήρων Έτος Ιδρύσεως: 1983 Ημ. Εισαγωγής: 05/04/1999 Κύριοι Μέτοχοι: Νικόλαος Κουκούντζος 34,80%

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

«ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Απρίλιος 2004 «ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ βάσει ΚΟΣΤΟΥΣ και ΧΡΟΝΟΥ Ελπίδα Μηναδάκη (*) Η Κινητή Διαφήμιση σήμερα, είναι από τα πιο διαδεδομένα μέσα διαφήμισης παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Το SYSTEM INTEGRATION στην Ελλάδα ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το SYSTEM INTEGRATION στην Ελλάδα ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Το SYSTEM INTEGRATION στην Ελλάδα ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ιδιομορφίες & Όροι Αποτίμησης των Εταιριών 1 Η VRS επιθυμεί να ευχαριστήσει τη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

SUCCESS STORIES HILTON Η ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΥΣΙ Α ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ

SUCCESS STORIES HILTON Η ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΥΣΙ Α ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL SUCCESS STORIES HILTON Η ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΥΣΙ Α ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ Το Σπίτι των Οκτώ ωµατίων που έγινε Ξενοδοχείο 1 Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS )

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) Οι προβλέψεις που αναφέρονται στην παρούσα ανάλυση δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών εξελίξεων,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ. Στρατηγικές Μάρκετινγκ & Οικονομικές Επιδόσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal

Η ΣΥΜΒΟΛΗ. Στρατηγικές Μάρκετινγκ & Οικονομικές Επιδόσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL σ Η ΣΥΜΒΟΛΗ της ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Στρατηγικές Μάρκετινγκ & Οικονομικές Επιδόσεις 1 Φεβρουάριος 2004 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δημοσίευση στο IRAJ : Ιανουάριος 2005 Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ως ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ της ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ηλίας Ζαφειρόπουλος Senior Manager - GRANT THORNTON Το νομοθετικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για την ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της ΑΝΑΛΥΣΗΣ τους

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για την ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της ΑΝΑΛΥΣΗΣ τους Δημοσίευση στο IRAJ : Ιανουάριος 2005 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για την ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της ΑΝΑΛΥΣΗΣ τους Ηλίας Ζαφειρόπουλος Senior Manager - GRANT THORNTON Βασικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Τι Είναι Χρηµατιστήριο Αξιών & Πώς ηµιουργήθηκε

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Τι Είναι Χρηµατιστήριο Αξιών & Πώς ηµιουργήθηκε 29 Μαΐου 1990 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Τι Είναι, Πώς Λειτουργεί Ηρακλής Νικ. Γεωργιάδης ιευθυντής Καταστήµατος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Αγαπητοί φίλοι δεν πρόκειται απόψε να ακούσετε µια διάλεξη ή µια πραγµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ Στις Η.Π.Α. και τον Κόσμο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ Στις Η.Π.Α. και τον Κόσμο ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ Στις Η.Π.Α. και τον Κόσμο Συσχετισμοί μεταξύ των δύο Αγορών Σήμερα είναι πια γνωστό ότι οι τιμές των μετοχών στις περισσότερες χρηματιστηριακές αγορές του κόσμου σημείωσαν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΝΩΝ (Reuters: ΖΕΝr.AT) Κλάδος : Ρομποτική, Παραγωγικός Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας

ΖΗΝΩΝ (Reuters: ΖΕΝr.AT) Κλάδος : Ρομποτική, Παραγωγικός Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS Value Invest www.valueinvest.gr Investment Research & Analysis Journal www.iraj.gr Επικοινωνία: research@valueinvest.gr Ιούνιος 2004 (Reuters: ΖΕΝr.AT) Κλάδος : Ρομποτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Οικονομία 3/00

Η Ελληνική Οικονομία 3/00 Η Ελληνική Οικονομία 3/00 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 26, Οκτώβριος 2000 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών - ΙΟΒΕ Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Καταθέτουμε προς συζήτηση το οριστικό

Διαβάστε περισσότερα