ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ του ΕΤΟΥΣ 2003 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ του ΕΤΟΥΣ 2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ του ΕΤΟΥΣ 2003 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ του ΕΤΟΥΣ 2004"

Transcript

1 Φεβρουάριος 2004 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ του ΕΤΟΥΣ 2003 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ του ΕΤΟΥΣ 2004 Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Οι Δυσμενείς Συνθήκες του Κλάδου Επηρεάζουν Θεμελιώδη Μεγέθη & Αποτιμήσεις Το 2003 αποδείχθηκε ένα έτος πενιχρών χρηματοοικονομικών επιδόσεων κυρίως σε επίπεδο κερδοφορίας για την πλειοψηφία των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών πληροφορικής. Κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο, οι προσδοκίες για τα μεγάλης κλίμακας έργα πληροφορικής του Δημόσιου Τομέα εκπληρώθηκαν σε περιορισμένο βαθμό, με αποτέλεσμα τα χρηματοοικονομικά μεγέθη του κλάδου να παραμείνουν σε εύθραυστη ισορροπία, καθώς και οι επενδύσεις του Ιδιωτικού Τομέα σε συστήματα πληροφορικής δεν παρουσίασαν αξιόλογη ανάκαμψη. Τα γεγονότα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα, οι μετοχές των εταιριών του κλάδου της πληροφορικής να χαρακτηρισθούν από περιορισμένο συναλλακτικό ενδιαφέρον στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και να μην συγκαταλέγονται στις κύριες επιλογές των θεσμικών και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των εισηγμένων εταιριών του Κλάδου της Πληροφορικής κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο ήταν τα ακόλουθα: 1. Μία σημαντική ομάδα εταιριών με προϊόντα ή οι υπηρεσίες χαμηλής προστιθέμενης αξίας κυρίως με εμπορικής φύσης δραστηριότητες - εμφάνισε ζημιογόνα αποτελέσματα, λόγω των δύσκολων συνθηκών του κλάδου και της μικρής «πίτας» των προς ανάληψη έργων. Αυτό έλαβε χώρα σε μία χρονιά μέσα στην οποία προκηρύχθηκαν περιορισμένα έργα του Δημόσιου Τομέα και σε αντίθεση με τη μηδενική πρόοδο ανάθεσης έργων κατά την περίοδο Όμως ακόμη και αυτά τα έργα δεν ήταν «επαρκή», ώστε να μεγαλώσει το μέγεθος της εκ φύσεως μικρής και αναιμικής εγχώριας αγοράς πληροφορικής. 2. Ο Δημόσιος Τομέας, παρά την προκήρυξη περιορισμένων - όπως προαναφέρθηκε - έργων, εξακολούθησε να εμφανίζεται ιδιαίτερα δύσκαμπτος και «αργός» στην υλοποίηση συγκεκριμένων βημάτων 1

2 εκσυγχρονισμού σε επίπεδο πληροφορικής. Παράλληλα, η γενική εικόνα των προσπαθειών δημοπράτησης χρηματοδοτούμενων, σε σημαντικό βαθμό, από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων, παρέμεινε προς την κατεύθυνση της έλλειψης υποδομής στην οργάνωση διαγωνισμών και την έγκαιρη ανάθεση των αντίστοιχων έργων. 3. Σε μία περίοδο κατά την οποία οι εμπορικές εταιρίες κλονίσθηκαν σε μεγάλο βαθμό ως προς την οικονομική τους εικόνα, οι εταιρίες ενοποίησης συστημάτων πληροφορικής γνωστές και ως system integrators - εμφάνισαν θετικά - αν και σημαντικά μειούμενα - αποτελέσματα, εκμεταλλευόμενες την «ανθεκτικότητα» των υπηρεσιών τους λόγω της υψηλής προστιθέμενης αξίας τους στο συνεχιζόμενο περιβάλλον ύφεσης. 4. Οι όμιλοι πληροφορικής που προήλθαν από μακροχρόνιες και ταυτόχρονα υψηλού κόστους διαδικασίες συγχωνεύσεων εξακολούθησαν να εμφανίζουν αδύναμα «αντανακλαστικά», με τα χρηματοοικονομικά τους μεγέθη να παραμένουν ιδιαίτερα πιεσμένα, ακόμη και σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας. Υπενθυμίζεται ότι οι όμιλοι αυτοί δημιουργήθηκαν με σκοπό την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητάς τους, ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν τα επερχόμενα μεγάλης κλίμακας έργα. Εντούτοις οι συνθήκες της αγοράς κυρίως λόγω της καθυστέρησης προκήρυξης και ανάθεσης των μεγάλων δημόσιων έργων - δεν φάνηκαν επαρκείς ώστε να «δικαιολογήσουν» την υλοποίηση και τη στοχευόμενη αποδοτικότητα τέτοιων εγχειρημάτων τα οποία ούτως ή άλλως αποδείχθηκαν ιδιαίτερα επίπονα και χρονοβόρα. Σε αρκετές δε περιπτώσεις, παρατηρήθηκαν κινήσεις πώλησης των παλαιότερα εξαγοραζόμενων εταιριών, ενοποίησης δραστηριοτήτων ή συρρίκνωσης λειτουργικών τμημάτων. 5. Στο επίπεδο των λογιστικών καταστάσεων των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών, παρατηρήθηκαν οι ακόλουθες εξελίξεις: (1) Υπήρξε μία σημαντική αύξηση των δανειακών τους υποχρεώσεων, εν μέσω περιορισμένων ή δραστικά μειούμενων ταμειακών ροών ή ρευστότητας. (2) Παρουσιάσθηκαν αυξημένα έξοδα λόγω δαπανών πλεονάζοντος προσωπικού και υψηλών επιβαρύνσεων από παλαιότερες εξαγορές ή / και συγχωνεύσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο περιορισμός του προσωπικού δεν ήταν αρκετός, καθώς οι συνθήκες του κλάδου επιδεινώνονταν με ταχύτερους ρυθμούς. (3) Υπήρξε μία μεγάλη μείωση στα καθαρά περιθώρια κέρδους, τα οποία κυμάνθηκαν από 10% - 15% - τα υψηλότερα - για τις αριθμητικά λίγες εταιρίες με υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενώ έφτασαν έως και κάτω του 5% για τις περισσότερες σε αριθμό, αμιγώς εμπορικές box moving επιχειρήσεις. Η μείωση των περιθωρίων κέρδους πρέπει κυρίως να αποδοθεί στο γεγονός της διαρκώς μειούμενης αγοράς των έργων πληροφορικής, εξέλιξη η οποία με τη σειρά της «ανάγκασε» πολλές εταιρίες του κλάδου να προβούν σε κινήσεις αθέμιτου ανταγωνισμού, μέσω σημαντικών εκπτώσεων. 6. Επίσης, αρκετές εταιρίες πληροφορικής πραγματοποίησαν έγκαιρα την «πρόσδεσή» τους με μεγάλους τραπεζικούς ομίλους της Ελλάδας 2

3 όπως π.χ. η Unisystems με την Alpha Bank και η Logic-DIS με την EFG Eurobank προκειμένου να τονώσουν τον κύκλο εργασιών τους, μέσω ανάληψης πρόσθετων έργων, αλλά και να εξασφαλίσουν - όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο - την αναγκαία χρηματοδότηση των εργασιών τους. 7. Οι συνθήκες του κλάδου της πληροφορικής ήταν τόσο δύσκολες εν μέσω μάλιστα οξύτατου ανταγωνισμού, ώστε ακόμη και εταιρίες που εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τα τελευταία δύο έτη, να παρουσιάσουν σημαντική υστέρηση στα προβλεπόμενα έσοδά τους. 8. Οι τελευταίες ζημιογόνες χρήσεις για πολλές εισηγμένες εταιρίες του κλάδου είχαν ως φυσικό αποτέλεσμα την ανυπαρξία κάθε είδους μερισματικής πολιτικής, επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο την εικόνα των αντίστοιχων μετοχών τους στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. Συμπεράσματα και Προοπτικές Μετά από μία περίοδο μονοψήφιας μόλις της τάξεως του 3% ανάπτυξης του κλάδου της πληροφορικής κατά το περασμένο έτος, το τρέχον έτος 2004 αφήνει μόλις μικρά περιθώρια αισιοδοξίας σε επίπεδο χρηματοοικονομικών επιδόσεων για τις κλαδικές εταιρίες. Σημαντικοί «πυρήνες» θετικών προσδοκιών για τις εξελίξεις στην αγορά αποτελούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα έργα του Δημόσιου Τομέα, καθώς και το μέγεθος των επενδύσεων πληροφορικής που θα πραγματοποιήσουν οι ιδιωτικές εταιρίες στην Ελλάδα. Ο δείκτης κερδοφορίας του συνόλου των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών ένα δείγμα το οποίο πρέπει να θεωρηθεί ως αρκετά πιο «αισιόδοξο» από το σύνολο των Ελληνικών επιχειρήσεων - αναμένεται να παρουσιάσει επιβράδυνση στο ρυθμό αύξησής του κατά το έτος 2004 έναντι του Όμως από την άλλη πλευρά, η τρέχουσα χρήση αναμένεται να είναι μία περίοδος μεγαλύτερης «ανάσας» για τις περισσότερες εταιρίες πληροφορικής, καθώς τα χειρότερα φαίνεται να πέρασαν στο πρόσφατο παρελθόν, ενώ το μέλλον αρχίζει με αργούς ρυθμούς να ξεδιπλώνεται περισσότερο ενθαρρυντικό. Σε περίπτωση δε, που μία νότα αισιοδοξίας θα πρέπει να «επιτρέπεται» στον εταιρικό ορίζοντα, τότε η χρηματιστηριακή αγορά δεν θα μπορέσει παρά να αποτυπώσει αυτήν την καλύτερη εξέλιξη στις τιμές των μετοχών του κλάδου κατά τους επόμενους μήνες τους τρέχοντος έτους, αλλά μάλλον με σχετική μετριοπάθεια. (*) Υπεύθυνος Ανάλυσης Αγοράς & Μετοχών VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS Value Invest - Investment Research & Analysis Journal - 3

4 Οι Συγκριτικές Αποδόσεις των Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Εταιριών Πληροφορικής Βάσει Κλεισίματος 19/01/04 Απόδοση από 28/12/01 Απόδοση από 31/12/02 Απόδοση από 31/12/03 ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ % % % Altec -56,59 6,67 49,33 Byte Computer -20,87 17,42 18,18 Compucon -36,67-36,40 16,03 Forthnet -11,02 16,15 7,30 Hitech 1,67 8,57 9,35 Inform Π. Λύκος -47,88-20,37 16,29 Informer -59,58-15,38-1,28 Logic DIS -66,15-16,35 20,83 Logismos - 6,59 16,17 MLS -43,23-43,97 1,18 Profile - 8,75 7,41 Quality & Realibility -68,66-43,10 9,20 Space Hellas -83,58-52,27 18,31 Unibrain -73,83 8,81 13,07 Unisystems -35,93 4,98 33,16 Delta Singular -33,25-5,99 20,27 Ιντραλότ 9,10 46,98 12,29 Despec Holdings -58,15 19,17 8,43 Έμφασις - -12,40 15,90 ΕΙΔΗ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ % % % CPI -53,85 30,12 11,92 Info - Quest -45,20 44,53 10,00 Microland -69,71-12,50 34,04 Multirama -42,65 70,31 12,07 PC Systems -64,64-24,76 4,40 Rainbow Computer -76,19-18,83 3,73 Intertech 3,03 45,30 6,92 Informatics -37,58-47,96 7,14 Πλαίσιο 88,48 128,38 5,19 Πουλιάδης -64,42 36,70 14,62 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.Α. -4,72 41,23 9,09 FTSE / ASE ,66 47,76 9,11 FTSE / ASE ,10 41,25 11,42 FTSE / ASE ,04 42,41 10,74 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -46,48 47,79 8,00 ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΔΩΝ & ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -36,64 5,97 16,66 Πηγή: VRS,. 4

5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5

6 Ειδική Ανακοίνωση προς Όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη Η πληροφόρηση που περιέχεται στο δικτυακό τόπο (Investment Research and Analysis Journal ή IRAJ) και στην παρούσα ανάλυση (ή γενικά παρουσίαση) βασίζεται σε ευρέως δημοσιοποιημένα στοιχεία, στατιστικές βάσεις δεδομένων, ετήσιους απολογισμούς, ενημερωτικά δελτία, επίσημες ανακοινώσεις και άλλες εξειδικευμένες πηγές πρωτογενούς ή δευτερογενούς έρευνας, οι οποίες κατά την άποψη των εκπροσώπων του δικτυακού τόπου είναι έγκυρες, αξιόπιστες και οι κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερες του προς εξέταση αντικειμένου. Το IRAJ δεν έχει προβεί σε πρωτογενή ή εμπεριστατωμένο έλεγχο του συνόλου των αναγραφόμενων πληροφοριών / στοιχείων και κατά συνέπεια δεν εγγυάται με απόλυτο τρόπο την ποιοτική και ποσοτική ακρίβεια των δεδομένων και απόψεων που εμπεριέχονται σε αυτήν. Η πληροφόρηση και οι απόψεις που παρουσιάζονται, υφίστανται κατά τη χρονική στιγμή της εκπόνησης της ανάλυσης, αποτελούν προϊόν συνθετικής και κριτικής μεθόδου, και ενδέχεται να μεταβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία χωρίς καμία ειδοποίηση από μέρους του IRAJ προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Παράλληλα, είναι πιθανόν, οι απόψεις που βασίζονται σε διαφορετική μεθοδολογία ανάλυσης (θεμελιώδη, τεχνική ή στατιστική ανάλυση) αλλά και σε διαφορετική θεώρηση να μην βρίσκονται, κατά αναγκαίο τρόπο, σε απόλυτη αρμονία μεταξύ τους και ως εκ τούτου τα εξαγόμενα δεδομένα / συμπεράσματα ανάλογα με τα χρησιμοποιηθέντα κριτήρια να διίστανται ή να διαφοροποιούνται. Οι αγορές μετοχών, χρήματος και εμπορευμάτων χαρακτηρίζονται παραδοσιακά από υψηλό βαθμό μεταβλητότητας (volatility), με αποτέλεσμα να καθίσταται κατά καιρούς ιδιαιτέρως δύσκολη η απόπειρα πρόβλεψης των μελλοντικών τάσεων. Παράμετροι, όπως οι εταιρικές εξελίξεις, οι μακροοικονομικές και μικροοικονομικές ισορροπίες, οι κλιματολογικές συνθήκες, το επίπεδο των αποθεμάτων και η εν γένει προσφορά και ζήτηση των προς διαπραγμάτευση χρεογράφων παρουσιάζουν ταχείς ρυθμούς αλλαγών ως προς την πληροφόρηση που διαχέεται στην επενδυτική κοινότητα και κατά συνέπεια οι εναλλαγές των προσδοκιών οδηγούν με τακτικό και συνήθως απρόβλεπτο τρόπο σε μικρές ή μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών. Οι προβλέψεις που αναφέρονται στις αναλύσεις του δικτυακού τόπου δύνανται να αποτελούν ένα μόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια μελλοντικών εξελίξεων, ανάλογα με τις διαφορετικές κάθε φορά υποθέσεις που λαμβάνονται υπόψη για την εξαγωγή τους. Επίσης δύνανται να εκφράζονται ως προσωπικές απόψεις των συγγραφέων και όχι κατ αναγκαίο τρόπο ως βασικές θέσεις που εκπροσωπούν το δικτυακό τόπο IRAJ σε ευρύτερη διάσταση. Όλες οι απόψεις οι οποίες βασίζονται σε προβλέψεις μεγεθών χρηματοοικονομικής φύσεως υπόκεινται σε σημαντικούς κινδύνους και αβεβαιότητες ως προς την τελική υλοποίησή τους, με αποτέλεσμα να απαιτείται εξαιρετική προσοχή στη χρήση αυτών των προβλέψεων ως κριτήρια επενδυτικής συμπεριφοράς. Οι μελέτες και οι αναλύσεις του δικτυακού τόπου (Investment Research and Analysis Journal ή IRAJ) δεν αποτελούν προτροπή για την αγορά, πώληση ή διακράτηση αξιών και εκπονούνται με κύριο αλλά όχι αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση των επενδυτών. Τόσο ο κάτοχος όσο και οι συντελεστές του δικτυακού τόπου δεν καθίστανται σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι για πάσης φύσεως ζημίες, οφέλη ή διαφυγόντα κέρδη, που προέκυψαν από επενδυτικές επιλογές, οι οποίες βασίσθηκαν στα συμπεράσματα ή τα αποτελέσματα των αναλύσεων που δημοσιεύθηκαν. Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, χρησιμοποίηση και διανομή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την έγγραφη άδεια του IRAJ και των εκπροσώπων του. 6

Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ

Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ 27 Οκτωβρίου 2004 Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ & ο Ρόλος Κλειδί των Ελληνικών Τραπεζών Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Οι προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας εµφανίζονται ως αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες Φεβρουάριος 2005 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, Χριστόφορος Ι. Μακρυάς (*) Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ Οι ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ &ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Τρεις Κυριότερες Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ!

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! Με την ευγενική χορηγία Η ικανότητα και δυνατότητα να παράγει ρευστότητα καθορίζει την αξία της επιχείρησης 1

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΩΡΙΑ. Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal

Η ΘΕΩΡΙΑ. Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΘΕΩΡΙΑ της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων 1 Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τα «Υπέρ» και τα «Κατά» όταν τα ικαιώµατα Προτίµησης Αποτελούν Λογιστικά Έξοδα 1 Εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E)

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Απρίλιος 2005 Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα της Ελλάδας στην Εποχή της ιεθνοποίησης των Οικονοµιών

Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα της Ελλάδας στην Εποχή της ιεθνοποίησης των Οικονοµιών Φεβρουάριος - Μάρτιος 2006 Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα της Ελλάδας στην Εποχή της ιεθνοποίησης των Οικονοµιών Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) «Για πολλούς αιώνες, ο αρχαίος Ελληνικός πολιτισµός βρισκόταν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μάιος 2004 Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Ιωάννης Ασημακόπουλος (*) Οι δημογραφικές αλλαγές, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Με την ευγενική χορηγία Παλαιές & Νέες Μέθοδοι Αποτίµησης Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα 1 Χορηγοί Ακαδηµαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΜΕΘΟ ΟΙ της ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Οι ΜΕΘΟ ΟΙ της ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Οι ΜΕΘΟ ΟΙ της ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Με την ευγενική χορηγία Οι οµοιότητες και οι διαφορές των δύο µεθόδων ανάλυσης & η συµπληρωµατική σχέση τους 1

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Μάιος 2004 Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Ελπίδα Μηναδάκη (*) Κατά καιρούς παρακολουθούμε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη σε εταιρίες που λίγο καιρό

Διαβάστε περισσότερα

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής ` Kleemann (KLEr.AT) Κλάδος Δραστηριότητας: Βιομηχανία Δραστηριότητες: Κατασκευή εξαρτημάτων και μερών ανελκυστήρων Έτος Ιδρύσεως: 1983 Ημ. Εισαγωγής: 05/04/1999 Κύριοι Μέτοχοι: Νικόλαος Κουκούντζος 34,80%

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Τ.Ε. [ ΟΤΕr.AT ] 18,22 ευρώ (22/05/2002) P/E (Eνοπ. K.π.φ.&μ.δ.μ. 2002 Ε) 11,48x

Ο.Τ.Ε. [ ΟΤΕr.AT ] 18,22 ευρώ (22/05/2002) P/E (Eνοπ. K.π.φ.&μ.δ.μ. 2002 Ε) 11,48x INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Ο.Τ.Ε. [ ΟΤΕr.AT ] 18,22 ευρώ (22/05/2002) P/E (Eνοπ. K.π.φ.&μ.δ.μ. 2002 Ε) 11,48x Κλάδος Δραστηριότητας: Τηλεπικοινωνίες Δραστηριότητες: Παροχή υπηρεσιών σταθερής,

Διαβάστε περισσότερα

Το SYSTEM INTEGRATION στην Ελλάδα ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το SYSTEM INTEGRATION στην Ελλάδα ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Το SYSTEM INTEGRATION στην Ελλάδα ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ιδιομορφίες & Όροι Αποτίμησης των Εταιριών 1 Η VRS επιθυμεί να ευχαριστήσει τη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ στη ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Με την ευγενική χορηγία Οι Insiders & η Σηµασία των Κινήσεών τους σε µία Χρηµατιστηριακή Αγορά 1 Ο πίνακας της

Διαβάστε περισσότερα

FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές

FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές NOVUS FINANCE - VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS www.novus.gr - www.valueinvest.gr - www.iraj.gr FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

«ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Απρίλιος 2004 «ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ βάσει ΚΟΣΤΟΥΣ και ΧΡΟΝΟΥ Ελπίδα Μηναδάκη (*) Η Κινητή Διαφήμιση σήμερα, είναι από τα πιο διαδεδομένα μέσα διαφήμισης παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανερχόµενη Αγορά του Yachting στην Ελλάδα

Η Ανερχόµενη Αγορά του Yachting στην Ελλάδα 4 Απριλίου 2005 Η Ανερχόµενη Αγορά του Yachting στην Ελλάδα Οι Εταιρίες Μίσθωσης Επαγγελµατικών Σκαφών Αναψυχής Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που αποτελούν σηµαντικό πόλο έλξης

Διαβάστε περισσότερα

BRA D AMES ΧΡΥΣΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

BRA D AMES ΧΡΥΣΑ ΣΥΜΒΟΛΑ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL σ BRA D AMES ΧΡΥΣΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Αποτίµηση & Σηµασία Αυτών 1 BRA D AMES ΧΡΥΣΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Το προϊόν είναι αυτό που κατασκευάζεται σε ένα εργοστάσιο, ενώ η µάρκα είναι εκείνη

Διαβάστε περισσότερα

SUCCESS STORIES HILTON Η ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΥΣΙ Α ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ

SUCCESS STORIES HILTON Η ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΥΣΙ Α ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL SUCCESS STORIES HILTON Η ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΥΣΙ Α ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ Το Σπίτι των Οκτώ ωµατίων που έγινε Ξενοδοχείο 1 Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για την ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της ΑΝΑΛΥΣΗΣ τους

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για την ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της ΑΝΑΛΥΣΗΣ τους Δημοσίευση στο IRAJ : Ιανουάριος 2005 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για την ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της ΑΝΑΛΥΣΗΣ τους Ηλίας Ζαφειρόπουλος Senior Manager - GRANT THORNTON Βασικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δημοσίευση στο IRAJ : Ιανουάριος 2005 Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ως ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ της ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ηλίας Ζαφειρόπουλος Senior Manager - GRANT THORNTON Το νομοθετικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ Στις Η.Π.Α. και τον Κόσμο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ Στις Η.Π.Α. και τον Κόσμο ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ Στις Η.Π.Α. και τον Κόσμο Συσχετισμοί μεταξύ των δύο Αγορών Σήμερα είναι πια γνωστό ότι οι τιμές των μετοχών στις περισσότερες χρηματιστηριακές αγορές του κόσμου σημείωσαν τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ. Στρατηγικές Μάρκετινγκ & Οικονομικές Επιδόσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal

Η ΣΥΜΒΟΛΗ. Στρατηγικές Μάρκετινγκ & Οικονομικές Επιδόσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL σ Η ΣΥΜΒΟΛΗ της ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Στρατηγικές Μάρκετινγκ & Οικονομικές Επιδόσεις 1 Φεβρουάριος 2004 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS )

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) Οι προβλέψεις που αναφέρονται στην παρούσα ανάλυση δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών εξελίξεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Τι Είναι Χρηµατιστήριο Αξιών & Πώς ηµιουργήθηκε

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Τι Είναι Χρηµατιστήριο Αξιών & Πώς ηµιουργήθηκε 29 Μαΐου 1990 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Τι Είναι, Πώς Λειτουργεί Ηρακλής Νικ. Γεωργιάδης ιευθυντής Καταστήµατος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Αγαπητοί φίλοι δεν πρόκειται απόψε να ακούσετε µια διάλεξη ή µια πραγµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΝΩΝ (Reuters: ΖΕΝr.AT) Κλάδος : Ρομποτική, Παραγωγικός Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας

ΖΗΝΩΝ (Reuters: ΖΕΝr.AT) Κλάδος : Ρομποτική, Παραγωγικός Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS Value Invest www.valueinvest.gr Investment Research & Analysis Journal www.iraj.gr Επικοινωνία: research@valueinvest.gr Ιούνιος 2004 (Reuters: ΖΕΝr.AT) Κλάδος : Ρομποτική,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Οικονομία... 2 Πετρέλαιο... 3 Φυσικό αέριο... 6 Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ... 9 Δικαιώματα εκπομπών... 14 Μονάδες μέτρησης ενέργειας...

Ελληνική Οικονομία... 2 Πετρέλαιο... 3 Φυσικό αέριο... 6 Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ... 9 Δικαιώματα εκπομπών... 14 Μονάδες μέτρησης ενέργειας... Δελτίο ενέργειας Ελληνική Οικονομία... 2 Πετρέλαιο... 3 Φυσικό αέριο... 6 Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ... 9 Δικαιώματα εκπομπών... 14 Μονάδες μέτρησης ενέργειας... 16 Επιμέλεια δελτίου: Ν. Κοντινάκης, Δρ. Φ. Θωμαΐδης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ανίχνευση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος με τη βοήθεια της ανάλυσης της οικονομίας, ανίχνευση του μικροοικονομικού περιβάλλοντος με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα