ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

2 Βασικά στοιχεία που αφορούν στη συντήρηση ενός γυάλινου αρχαιολογικού ή ιστορικού αντικειµένου: - Αρχή συµβατότητας υλικών συντήρησης, - Αρχή αντιστρεψιµότητας υλικών συντήρησης, - Αρχαιολογικά στοιχεία και περιβάλλον εύρεσης του αντικειµένου, - ιαστάσεις του αντικειµένου, - Περιγραφή του αντικειµένου πριν την επέµβαση, - Κατάσταση του ευρήµατος (προηγούµενες επεµβάσεις), - Εξέταση και ανάλυση του υλικού του αντικειµένου, - Επιλογή των µεθόδων συντήρησης, - Εργασίες συντήρησης (καθαρισµός, στερέωση, συγκόλληση, συµπλήρωση και αισθητική αποκατάσταση), - Προτεινόµενες συνθήκες αποθήκευσης και έκθεσης, -Φωτογραφικήτεκµηρίωση.

3 ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Στη συντήρηση ενός γυάλινου αρχαιολογικού ευρήµατος περιλαµβάνονται: - πρώτα σωστικά µέτρα κατά την ανασκαφή, - εξέταση του υλικού και των µορφών διάβρωσης, - καθαρισµός και αποµάκρυνση των επικαθίσεων, - στερέωση της σαθρής επιφάνειας, - συγκόλληση των διαφόρων θραυσµάτων, - συµπλήρωση των περιοχών που λείπουν, - αισθητική αποκατάσταση του αντικειµένου. Συνήθως χρησιµοποιούνται διαφορετικές τεχνικές για χρωµατιστά γυαλιά.

4 α. Γυαλί από ανασκαφή (αρχαιολογικό γυαλί). Το γυαλί από ανασκαφή βρίσκεται συνήθως σε κοµµάτια από διάφορα σκεύη, κοσµήµατα και υαλοπίνακες, όπου γίνεται αξιολόγηση των κοµµατιών που θα συντηρηθούν. Μετά την αποκάλυψη των αντικειµένων, τοποθετούνται ετικέτεςµεταστοιχείατουςκαισυσκευάζονταικατάλληλα. Στη συνέχεια, όταν πρόκειται για υγρό ή βρεγµένο γυαλί, ακολουθεί η τοποθέτησή του σε αδιάβροχη σακούλα και αδιάβροχα ετικέτα - µελάνι µπαίνουν εσωτερικά και εξωτερικά της συσκευασίας. Όταν πρόκειται για στεγνό και µη σαθρό γυαλί, τα στοιχεία σηµειώνονται µε µελάνι λάκκας ή στερεωτικού και επικαλύπτονται µε ένα δεύτερο στρώµα στερεωτικού.

5 Οι πιο πολλές επικαθίσεις, που είναι ευδιάλυτες, φεύγουν µε πλύσιµο µε απιονισµένο νερό, ενώ οι δυσδιάλυτες όπως είναι το ανθρακικό ασβέστιο (CaCO 3 ), το θειικό ασβέστιο (CaSO 4 ) και τα πυριτικά άλατα (SiO 3 2- ), σχηµατίζουν µια πορώδη και σκληρή κρούστα. Πολλές φορές το γυαλί σε επαφή µε µέταλλα, όπως σίδηρο (Fe) και χαλκό (Cu), έχει επικαθίσεις προϊόντων οξείδωσης των µετάλλων αυτών ενώ από κάτω εµφανίζεται διαβρωµένο το γυαλί µε αποτέλεσµα τα κοµµάτια της διαβρωµένης επιφάνειας να φαίνονται σαν επικαθίσεις.

6 Το νερό που περιέχει το διαβρωµένο γυαλί διατηρεί τη διαφάνεια και συγκρατεί τις διαβρωµένες στιβάδες, οπότε µε το απότοµο στέγνωµα προκαλείται θάµπωµα και συρρίκνωση ή αποφλοίωση του γυαλιού, που δύσκολα αποκτά τις αρχικές του ιδιότητες. Σε ζεστές περιοχές ή ξηρά κλίµατα το γυαλί µπορεί να είναι µερικά αφυδατωµένο ή και εντελώς, όπως σε τάφους στην έρηµο. Όταν το γυαλί προέρχεται από θάλασσα ή λίµνες, δεν γίνεται επιτόπου καθαρισµός διότι µπορεί να καταστραφούν αρχαιολογικά στοιχεία και δεν στεγνώνεται το αντικείµενο, διότι µπορεί να προκληθεί κρυστάλλωση των διαλυτών αλάτων που περιέχονται στους πόρους.

7 Για την αποµάκρυνση των διαλυτών αλάτων το αντικείµενο δε εµβαπτίζεται απευθείας σε απιονισµένο νερό, διότι αυτό µπορεί να εισχωρήσει βίαια λόγω ωσµωτικής πίεσης στη διαβρωµένη επιφάνεια και να τη ρηγµατώσει. Στο νερό που χρησιµοποιούµε ελαττώνουµε σταδιακά την περιεκτικότητα σε άλατα και αυτό επιτυγχάνεται µε χαµηλή ροή φρέσκου νερού µε χαµηλή πίεση και συνεχή εµβάπτιση του αντικειµένου, ελέγχοντας την ειδική ηλεκτρική αγωγιµότητα του εκπλύµατος, την παρουσία χλωριόντων (Cl - ) µε νιτρικό άργυρο (AgNO 3 ) και την παρουσία θειικών ιόντων (SO 4 2- ) µε νιτρικό βάριο (Ba(NO 3 ) 2 ). Στη συνέχεια το αντικείµενο εµβαπτίζεται προσωρινά σε απιονισµένο νερό και κατόπιν, αν θέλουµε να εφαρµόσουµε βιολογική και αναλυτική εξέταση, αποθηκεύεται σε 70% αιθανόλη που εµποδίζει την ανάπτυξη βιολογικών επικαθίσεων και διατηρεί τους µικροοργανισµούς. Μετά το αντικείµενο συσκευάζεται σε αεροστεγή σακούλα.

8 Όταν το γυαλί προέρχεται από ανασκαφή από πολύ υγρές περιοχές αµέσως πρέπει να σκεπάζεται µε βρεγµένη κοµπρέσα, η οποία να καλύπτεται µε φύλλο πολυαιθυλενίου για να µην εξατµίζεται το νερό. Για να µην ευνοηθεί η ανάπτυξη µυκήτων και βακτηρίων είναι προτιµότερο να αποφεύγονται διάφορα οργανικά υλικά. Τογυαλίπρέπειναπαραµένεισεδροσερόµέροςή σε ψυγείο και αν αυτό δεν υπάρχει, απαιτείται το ουδέτερο διάλυµα ενός βιοκτόνου.

9 Για να αποφευχθεί η υδρόλυση, σε υψηλές τιµές του ph, απαιτείται η αποθήκευσή του σε ψυγείο για µεγάλο χρονικό διάστηµα ή η στερέωσή του µε τον εµποτισµό ενός στερεωτικού διαλύµατος, που επιτρέπει το στέγνωµα του αντικειµένου, αλλά παρεµποδίζει την είσοδο του νερού και του αέρα στη διαβρωµένη κρούστα. Συγκεκριµένα το γυάλινο αντικείµενο αρχικά βυθίζεται σε 50% αιθανόληκαι 50% νερόγιαµίαώρακαιστησυνέχεια εµβαπτίζεται σε αυξανόµενες περιεκτικότητες του στερεωτικού διαλύµατος, µέχρι να βυθιστεί σε διάλυµα στερεωτικού κανονικής περιεκτικότητας.

10 Όταν το γυαλί προέρχεται από στεγνές περιοχές πρέπει να παραµένει σε ξηρές συνθήκες, ενώ τα κοµµάτια αποθηκεύονται σε κλειστές σακούλες και τοποθετούνται οριζόντια, σε κουτιά από σκληρό χαρτόνι που γεµίζονται µε πολυεστέρα ή χαρτί. Εδώ, αποφεύγεται το βαµβάκι γιατί οι ίνες του είναι δύσκολο να αποµακρυνθούν από ευαίσθητα γυάλινα αντικείµενα και η αποθήκευση πρέπει να γίνεται σε σχετική υγρασία (RH) µεγαλύτερη από 42% για να αποφευχθεί η παραπέρα διάβρωση του γυάλινου αντικειµένου. Εδώ η συρρίκνωση της επιφάνειας του γυαλιού προέρχεται και από µηχανικές τάσεις του υπερκείµενου βάρους του εδάφους.

11 Όταν το γυαλί αποκαλυφθεί από την ανασκαφή µαζί µε χώµα, πρέπει να διατηρηθεί η υγρασία του χώµατος, µε συσκευασία σε σακούλες - κουτιά και να γίνει άµεση επέµβαση. Κάθε αφυδάτωση θα θρυµµατίσει πρώτα το χώµα και θα δηµιουργηθούν εξωτερικά προβλήµατα στο αντικείµενο. Όταν το γυαλί αποκαλυφθεί από την ανασκαφή µαζί µε µέταλλα, όπως στα σµάλτα όπου υπάρχει κράµα χαλκού, παρουσιάζονται προβλήµατα αποθήκευσης, π.χ. για να παραµείνει ο χαλκός το αντικείµενο αποθηκεύεται σε σακούλα πολυαιθυλενίου µε σχετική υγρασία (RH) µεταξύ 40% και 50% και τοποθετείται στη σακούλα silica gel. Αυτό όµως γίνεται όταν το γυαλί προέρχεται από ξηρό περιβάλλον και όχι όταν πρόκειται για βρεγµένο γυαλί.

12 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Καθαρισµός διαλυτών επικαθίσεων. Οι διαλυτές επικαθίσεις αποµακρύνονται µε απιονισµένο νερό, µε απαλό τρίψιµο, ανάλογα µε την περίπτωση ή µε σφουγγαράκι βουτηγµένο σε νερό, αιθανόλη, ακετόνη, white spirit, προπανοδιόλη, industrial methylated spirit (I.M.S., δηλ. ένας όγκος νέφτι και 19 όγκοι αιθανόλη 95% κ.ό.) και 25% κ.ό. διάλυµα υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η 2 Ο 2 ).

13 Καθαρισµός αδιάλυτων επικαθίσεων. Ο καθαρισµός της κρούστας των αδιάλυτων συστατικών γίνεται εκλεκτικά, ώστε να αποφεύγεται η αποµάκρυνση των σµάλτων και των κοµµατιών του διαβρωµένου γυαλιού. Πολλές φορές χρησιµοποιούνται αντιδραστήρια σε πάστες για την αποµάκρυνση κρούστας ή εκλεκτική αποµάκρυνση διαφόρων ιόντων, όπως η catechol (C 6 H 4 (OH) 2 ) για το διοξείδιο του πυριτίου (SiO 2 ) και το E.D.T.A. για τα ιόντα ασβεστίου (Ca 2+ ) και µαγνησίου (Mg 2+ ), αν και τα δύο είναι επικίνδυνα για το γυαλί σε υψηλές τιµές ph, ενώ επιδρούν στο σµάλτο, στην επιχρύσωση και συµπλοκοποιούν το µόλυβδο στα κρύσταλλα.

14 Το E.D.T.A.: ΗOOCH 2 C CH 2 COOH \ / N - CH 2 CH 2 - N / \ HΟΟCH 2 C CH 2 COOH επιδρά και αποµακρύνει κρούστες που περιέχουν τέτοια µεταλλικάιόντα, διότισχηµατίζειχηλικά (χηλή = δαγκάνα) σύµπλοκαµεταιόνταασβεστίου (Ca 2+ ), µαγνησίου (Mg 2+ ) καισιδήρου (Fe 2+, Fe 3+ ).

15 Τα σκευάσµατα για καθαρισµούς, που περιέχουν E.D.T.A., είναι τα εξής: α. Πάστα Mora: H 2 O : 100 ml. NH 4 HCO 3 και NaHCO 3 : 6 g. E.D.T.A. : 2,5 g. Desogen : 1 g. καρβοξυµεθυλοκυτταρίνη ή ουδέτερο χαρτί για σχηµατισµό πάστας. β. Πάστα E.D.T.A. : Η 2 Ο : 100 ml. E.D.T.A. : 3 g. NaHCO 3 : 4 g. NH 4 HCO 3 : 5 g. καρβοξυµεθυλοκυτταρίνη ή ουδέτερο χαρτί για σχηµατισµό πάστας. γ. ΠάσταΑΒ57 : H 2 O : 100 ml. NH 4 HCO 3 : 3 g. NaHCO 3 : 5 g. E.D.T.A. : 2,5 g. Desogen : 1 ml. καρβοξυµεθυλοκυτταρίνη ή ουδέτερο χαρτί για σχηµατισµό πάστας.

16 Καθαρισµός βιολογικών επικαθίσεων. Ο καθαρισµός βιολογικών επικαθίσεων γίνεται µε διάφορα βιοκτόνα, όπως Desogen, Dowcide I, Prevantol, φορµαλδεΰδη, Primatol, Vancide 51 κ.λπ. µετηνπρόσθεσήτουςµέσασεδιάφορεςπάστεςκαθαρισµούή µε τρίψιµο µε µαλακή βούρτσα, µε µεγάλη προσοχή για την αποφυγή της δηµιουργίας λεκέδων. Επίσης για την αποµάκρυνση βιολογικών επικαθίσεων χρησιµοποιείται διάλυµα perhydrol (διάλυµαυπεροξειδίουτουυδρογόνου (Η 2 Ο % κ.ό.) µε ελαφρό τρίψιµο και µεγάλη προσοχή όταν υπάρχουν χρώµατα επάνω στην επιφάνεια του γυαλιού. Για τον καθαρισµό βιολογικών επικαθίσεων χρησιµοποιούνται τα προηγούµενα αντιδραστήρια σε µορφή πάστας από προσροφητικές αργίλους, ενώ µπορούν να χρησιµοποιηθούν και επιθέµατα προσροφητικών αργίλων χωρίς την παρουσία αντιδραστηρίων.

17 Καθαρισµός υλικών προηγούµενης συντήρησης. Τα υλικά προηγούµενης συντήρησης µπορεί να είναι διάφορες κόλλες, στερεωτικά και υλικά συµπλήρωσης, χρωµατισµένα µε διάφορα χρώµατα. Αφού γίνει δοκιµή σε ένα κατάλληλο δείγµα για να επιλεγεί ο κατάλληλος διαλύτης που µπορεί να είναι ζεστό ή κρύο νερό, αιθανόλη, ακετόνη, I.M.S., white spirit, τολουόλιο, ξυλόλιο και διχλωροµεθάνιο. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί συσκευή θερµού αέρα µε µεγάλη κλίµακα θερµοκρασιών. Μετά το µαλάκωµα, το υλικό αποµακρύνεται µε µαλακή βούρτσα ή νυστέρι.

18 ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 1. Εµβάπτιση του αντικειµένου στο διάλυµα του στερεωτικού υλικού. Η µέθοδος εφαρµόζεται σε µικρά αντικείµενα και σε περιπτώσεις όπου η επιφάνεια του γυάλινου αντικειµένου είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. 2. Εφαρµογή του στερεωτικού διαλύµατος µε επάλειψη στην επιφάνεια του γυάλινου αντικειµένου. 3. Εφαρµογή του στερεωτικού διαλύµατος µε κοµπρέσα που έχει εµποτιστεί µε το διάλυµα του στερεωτικού υλικού. 4. Εφαρµογή του στερεωτικού διαλύµατος µε ψεκασµό. 5. Εφαρµογή του στερεωτικού διαλύµατος στην επιφάνεια του αντικειµένου σε κενό αέρα.

19 Υλικά στερέωσης. Σαν στερεωτικά υλικά έχουν χρησιµοποιηθεί: -οξικόπολυβινύλιο (PVA) (Vinavil, Mowilith), -µεθακρυλικέςρητίνες (Paraloid B72), -εποξειδικέςρητίνες (HXTAL NYL-1), -ακρυλικάγαλακτώµατα (Primal AC33), - Carbowax 6000 µεθερµοκρασίαεφαρµογής 80 C, -πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG 4000), - διάφορες οργανικές λάκκες κ.λπ..

20 Γυαλί µε ρωγµές. Η αντοχή των συγκολλητικών ουσιών, που απαιτείται για τη σύνδεση ρωγµών, είναι µικρότερη από εκείνη που απαιτείται για τη συνένωση σπασµένων κοµµατιών. Έτσι η κλίµακα των κατάλληλων πολυµερών µπορεί να επεκταθεί και να συµπεριλάβει κατηγορίες, όπως αυτή των ακρυλικών τα οποία δεν είναι κατάλληλα συγκολλητικά για το γυαλί. Είναι επίσης δυνατό, όταν πρόκειται για πολύ λεπτές ρωγµές, να χρησιµοποιηθούν κόλλες µε µικρή αντίσταση στο κιτρίνισµα. Ότανοδ.δ.µιαςρωγµήςδιαφέρεισεµεγάλοβαθµό, τηςτάξηςτων 0.235, από εκείνον του σώµατος του γυαλιού, είναι προτιµότερο να επαναπροσδιοριστεί η τιµή του δ.δ. της ρωγµής καθορίζοντας, για παράδειγµα, τις σειρές των υγρών εµβάπτισης, όπου η εισχώρηση γίνεται µε τριχοειδή αναρρίχηση, ώστε η ρωγµή να είναι λιγότερο ορατή. Από την στιγµή κατά την οποία έχει επιλεχθεί µια συγκολλητική ουσία κατάλληλου δ.δ., είναι δυνατό να αυξηθεί η ταχύτητα εισχώρησής της στη ρωγµή µε τριχοειδή αναρρίχηση µε θέρµανση της ρητίνης, για τη µείωση του ιξώδους της. Ο κίνδυνος βέβαια της εξάπλωσης της ρωγµής κατά τη θέρµανση του γυάλινου αντικειµένου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, καθώς επίσης και το κιτρίνισµα της συγκολλητικής ουσίας.

21 Σπασµένο γυαλί. Η ακριβής ανάταξη των σπασµένων κοµµατιών θεωρείται πάρα πολύ σηµαντική. Μερικές φορές τα κοµµάτια µετακινούνται ελαφρά κατά τη διάρκεια της στερεοποίησης ή ξήρανσης της συγκολλητικής ουσίας. Μια χρήσιµη τεχνική, είναι η εφαρµογή µιας µικρής σταγόνας κυανοακρυλικής κόλλας, προσωρινά, πριν από την εφαρµογή της κόλλας που έχει επιλεχθεί για τη συγκόλληση. Οι κυανοακρυλικές κόλλες δεν συνιστώνται για την "τελική" συγκόλληση ενός γυάλινου αντικειµένου, διότι µια τέτοια σύνδεση δεν αντέχει στο χρόνο. Όταν πρόκειται για κοµµάτια επίπεδου γυαλιού, όπως είναι οι χρωµατιστοί υαλοπίνακες ή ελαφρά κυρτά κοµµάτια, είναι σκόπιµο να επιβεβαιώνεται η καλή εφαρµογή τους. Η εξέταση γίνεται µε τη µέθοδο της ανάκλασης φθορισµού, όπου όταν τα γυάλινα κοµµάτια είναι τοποθετηµένα σωστά, το αντικείµενο εµφανίζεται λείο και ακέραιο.

22 Γυαλί µε ρωγµές ή σπασίµατα. Συνήθως, µετά τη συγκόλληση, παρατηρείται µια πολύ µικρήγραµµήστηρωγµήήστιςακµέςτωνθραυσµάτων, η οποία παραµένει στη γυάλινη επιφάνεια µετά τη συγκόλληση και οφείλεται στη δηµιουργία µιας τραχείας επιφάνειας ρητίνης πάνω στο γυαλί. Η γραµµή αυτή µπορεί να ελαχιστοποιηθεί µε αποµάκρυνση και της πιο µικρής ποσότητας περίσσειας ρητίνης κατά µήκος της ακµής της ρωγµής ή του σπασίµατος µε ένα film Melinex (πολυαιθυλενοτερεφθαλικό οξύ) πάχους 12 µ, το οποίο αποµακρύνεται από την επιφάνεια όταν η ρητίνη έχει στερεοποιηθεί πλήρως. Η τεχνική αυτή δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις, διότι υπάρχουν συγκολλητικές ουσίες που σχηµατίζουν πολύ ισχυρούς δεσµούς µε το Melinex, όπως είναι η εποξειδική ρητίνη Hxtal Nyl-1.

23 ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 1. Ablebond (εποξειδικήρητίνη). 2. Araldite (εποξειδικήρητίνη). 3. HXTAL NYL-1 (εποξειδικήρητίνη). 4. LOCTITE GLASS BOND (κυανοακρυλική). 5. UHU INSTANT (κυανοακρυλική). 6. UHU HART (νιτρικήκυτταρίνη). 7. HMG (ακρυλική).

24 Τρόπος ελέγχου των συγκολλητικών. Για να χρησιµοποιηθεί η κάθε κόλλα πρέπει να γίνει καταγραφή και έλεγχος των παρακάτω χαρακτηριστικών της: 1. Τρόποςπαρασκευής. 2. Τρόποςεφαρµογής. 3. Χρώµα µετά από τη σκλήρυνση. 4. Ιξώδες. 5. Χρόνοςσκλήρυνσης. 6. Αποτελεσµατικότητα συναρτήσει του χρόνου. 7. Πρόσφυση στο γυαλί. 8. Επίδραση των υπεριωδών ακτίνων. 9. Επίδραση της θερµοκρασίας. 10. Επίδραση της υγρασίας. 11. Αντιστρεψιµότητα. 12. είκτης διάθλασης σχετικά µε το γυαλί.

25 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ Έτσι έχουν αναφερθεί οι µέθοδοι: α. Η ολοκληρωτική συµπλήρωση κενών - παραδοσιακή µέθοδος, όπως αναφέρεται βιβλιογραφικά από τους Newtonκαι Davison (1989). β. Η εσωτερική υποστήριξη του γυαλιού, κατά Fisher και Norman (1987). γ. Υποστήριξη ή συµπλήρωση των διαφόρων θραυσµάτων σε "στρατηγικά σηµεία", κατά τη L. Hogan (1993).

26 1. Αγγεία συµπληρωµένα µερικά, θραύσµατα προσωρινά συγκρατηµένα. 2. Συµπλήρωση κενών µε καλούπια που αποτυπώνουν µέρος της σωζόµενης επιφάνειας του αγγείου. 3. Συµπλήρωση κενών µε καλούπια που αποτυπώνουν µια αντιγραφόµενη θέση ή µια προσωρινή συµπλήρωση. 4. Συµπλήρωση κενών, όπου το εσωτερικό του αγγείου είναι απρόσιτο για εργασία. 5. Συµπλήρωση εύθραυστου γυάλινου αντικειµένου µε λεπτά τοιχώµατα α. όταν δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί καλούπι β. όταν είναι απαραίτητη η συµπλήρωσή του µε ανοικτό καλούπι. 6. Συµπλήρωση κενών µε τοποθέτηση ακρυλικού φύλλου. 7. Συµπλήρωση κενών µε τοποθέτηση ενός µέσου υποστήριξης. 8. Υποστήριξη κενών µε φυσητό γυαλί. 9. Μια ειδική περίπτωση συγκόλλησης - συµπλήρωσης γυάλινου αντικειµένου. 10. Τεχνική συµπλήρωσης µε µπαλόνι. 11. Τεχνική συµπλήρωσης µε ελαστικό λεπτό σωλήνα.

27 Συµπλήρωση µε προσωρινά συγκρατηµένα θραύσµατα.

28 Συµπλήρωση µε κλειστό καλούπι.

29 Συµπλήρωσηµετηχρήσηκαλουπιούπουαντιγράφειµιαπεριοχήκαισυγκρατείθραύσµατα.

30 Συµπλήρωσησεκενόθραυσµάτωνµακριάαπότοανεικείµενο.

31 Συµπλήρωση µε τη χρήση εσωτερικού καλουπιού.

32 Συµπλήρωση εύθραυστου αντικειµένου µε λεπτά τοιχώµατα.

33 Συµπλήρωση µε τη χρήση ακρυλικού φύλλου.

34 Συµπλήρωση µε χύτευση της ρητίνης µακριά από το αντικείµενο.

35 Συµπλήρωση µε τη χρήση φυσητού γυαλιού.

36 Συµπλήρωση µε περιοχές διαφορετικών χρωµάτων.

37 Συµπλήρωση µε τη χρήση µπαλονιού.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.1 ΦΥΣΙΚΈΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα μεταλλικά υλικά τα οποία χυτεύουμε ή τα λαμβάνουμε ως χυτά αντικείμενα είναι μέταλλα ή κράματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καλώς ήρθατε στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας! Ο στόχος του Εργαστηρίου Οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία.

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. 5.3. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. Η σύμφυση αυτή είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μεταξύ ομοίων και ανόμοιων μετάλλων και με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις. Henkel ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23, 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: (01) 4897232 Fax: (01) 4897107. www.loctite.com

Λύσεις. Henkel ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23, 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: (01) 4897232 Fax: (01) 4897107. www.loctite.com Λύσεις Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα και τη χρήση τους παρακαλώ συµβουλευτείτε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικών αυτών ή επικοινωνήστε µε τη Henkel Loctite. Henkel ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23,

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 72 E ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι συγκολλήσεις ανήκουν στην κατηγορία των μόνιμων συνδέσεων ανάμεσα σε τεμάχια. Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της θερμότητας, είναι σύνδεση κρυσταλλική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης και κατάλογος προϊόντων

Εγχειρίδιο χρήσης και κατάλογος προϊόντων Πάνω από Σαράντα έτη καινοτομιών και ανάπτυξης τεχνολογιών σε εποξειδικά προϊόντα Εγχειρίδιο χρήσης και κατάλογος προϊόντων Εγχειρίδιο χρήσης προϊόντων WEST SYSTEM ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1. Εισαγωγή εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες Version SE_023827 AJ Date December 2014 Σημαντικές πληροφορίες (με οδηγίες καθαρισμού και αποστείρωσης) Σημαντικές πληροφορίες 2 Βασικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση των εμφυτευμάτων και των εργαλείων Synthes

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού.

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. ιάλεξη 6 η Ύλη έκτου µαθήµατος Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων - Χ Εισαγωγή Η τεχνική του φθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 1 ΔιΧηΝΕΤ ηνετ ΔιΧηΝΕΤ ΧηΝΕΤ Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ιστορία σκυροδέματος...7 Έννοια και σύσταση σκυροδέματος...10 Διάκριση σκυροδέματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ιστορία σκυροδέματος...7 Έννοια και σύσταση σκυροδέματος...10 Διάκριση σκυροδέματος... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του τμήματος «Πολιτικών έργων υποδομής» του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Αθανάσιου Αυτουσμή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 1 ΙΑΒΡΩΣΗ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΓΕΝΙΚΑ Το αυτοκίνητο τη σηµερινή εποχή αποτελεί ένα σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 1 3.1 Εισαγωγή Με στόχο το σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού προγράμματος αποκατάστασης του μνημείου, ώστε να αποτραπεί ή τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Σκυροδέματος, Προστασία Διαχείριση Διάβρωσης σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

REKO PRIMERS, PAINTS, SEALERS. Rekopox primer WT. Rekopox primer CC ΑΣΤΑΡΙΑ- ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ- ΒΑΦΕΣ

REKO PRIMERS, PAINTS, SEALERS. Rekopox primer WT. Rekopox primer CC ΑΣΤΑΡΙΑ- ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ- ΒΑΦΕΣ ΑΣΤΑΡΙΑ- ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ- ΒΑΦΕΣ REKO PRIMERS, PAINTS, SEALERS Rekopox primer WT Στεγανωτικό- αστάρι 2 συστατικών για επιφάνειες µπετόν που δεν έχουν στεγνώσει πλήρως. Βάση : Εποξική ρητίνη. Ιδιότητες : Εποξικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ SILICON TAPE P.T.F.E. SEAL

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ SILICON TAPE P.T.F.E. SEAL 171 1300 SILICON TAPE Ταινία σιλικόνης που σφραγίζει υδραυλικές ενώσεις. Μοναδικό προϊόν που: Υποκαθιστά άλλες ταινίες ή πάστες εντός των ορίων θερμοκρασίας ή χημικής αντοχής. Εύκολο στην εφαρμογή, απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

5. Η αντοχή σε εφελκυσµό των υαλοϊονοµερών κονιών σε σχέση µε αυτή των συνθέτων ρητινών είναι: Α Ίδια Β Μεγαλύτερη Γ Μικρότερη

5. Η αντοχή σε εφελκυσµό των υαλοϊονοµερών κονιών σε σχέση µε αυτή των συνθέτων ρητινών είναι: Α Ίδια Β Μεγαλύτερη Γ Μικρότερη ΜΘΗΜ: ΟΟΝΤΙΚΗ ΧΙΡΟΥΡΙΚΗ 1. Η διαπίστωση ύπαρξης ή όχι τερηδόνας, σε περιπτώσεις υποψίας αρχόµενων τερηδόνων οπών και σχισµών, γίνεται µε: Τη λήψη του οδοντιατρικού ιστορικού Την κλινική αξιολόγηση Την

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και

1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και 1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και φυτικό βασίλειο εξαρτώνται πλήρως από το νερό, διότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΠΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΥΛΙΚΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ. Τα μοντέρνα Χυτήρια αποτελούνται από τα ακόλουθα βασικά τμήματα:

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ. Τα μοντέρνα Χυτήρια αποτελούνται από τα ακόλουθα βασικά τμήματα: 131 ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Ορίζει την έννοια χύτευση. 2. Αναφέρει τα πλεονεκτήματα της διαμόρφωσης μεταλλικών υλικών με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δρ Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με την συγγραφή των σημειώσεων αυτών ελπίζουμε να παρουσιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ. h - c '<^h ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Ha s o * '6"Ηΐ2 Ο 6

ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ. h - c '<^h ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Ha s o * '6Ηΐ2 Ο 6 Ha s o * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ twllui '6"Ηΐ2 Ο 6 h - c '

Διαβάστε περισσότερα

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη 1 K. Κουρκουτάς 3 Θερµότητα 3.1 Μονάδα µέτρησης της θερµότητας Η θερµότητα είναι µια µορφή ενέργειας, η οποία µεταφέρεται από το ένα σώµα στο άλλο. Η αυθόρµητη µεταφορά θερµότητας γίνεται πάντα από το

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής απόδοσης Σύστημα στεγανοποίησης αρμών.

Υψηλής απόδοσης Σύστημα στεγανοποίησης αρμών. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος - Συστήματος Έκδοση: 21/04/2010 Κωδικός: 02.04.030 Σύστημα Sikadur -Combiflex Υψηλής απόδοσης Σύστημα στεγανοποίησης αρμών. Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Υψηλής απόδοσης σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα