ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III"

Transcript

1 Ν. 21(111)72006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4074 Παρασκευή, 28 Ιουλίου Ο περί της Σύμβασης για τον Έλεγχο και Σήμανση των Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (Κυρωτικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 21(111) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΤΟΥ 1972, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ 1988 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύμβασης για τον Ελεγχο και Σήμανση των Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (Κυρωτικός) Νόμος του Συνοπτικός τίτλος. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική Ερμηνεία έννοια «Σύμβαση» σημαίνει την Σύμβαση για τον Ελεγχο και Σήμανση Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα, η οποία υπογράφηκε στην Βιέννη, στις 15 Νοεμβρίου 1972, τέθηκε σε εφαρμογή στις 27 Ιουνίου 1975, όπως τροποποιήθηκε στις 18 Μαίου (1) Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Σύμβαση, η προσχώρηση στην κύρωση. οποία αποφασίσθηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αριθμό και ημερομηνία (2) Το ενοποιημένο κείμενο της Σύμβασης εκτίθεται σε πρωτότυπο στην Αγγλική στο Μέρος Ι του Πίνακα και σε μετάφραση στην Ελληνική στο Μέρος II: Νοείται ότι, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του πρωτότυπου κειμένου στην Αγγλική και του μεταφρασμένου κειμένου στην Ελληνική, υπερισχύει το πρωτότυπο κείμενο στην Αγγλική. Πίνακας, Μέρη Ι και II.

2 Αρμόδια Αρχή. κανονισμοί. Ν. 21(111) (1) Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της Σύμβασης είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα. (2) Αρμόδιος Υπουργός για την εποπτεία εφαρμογής της Σύμβασης είναι ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 5. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να.εκδίδει Κανονισμούς για να καθορίζει ο,τιδήποτε χρειάζεται ή είναι δεκτικό καθορισμού για την καλύτερη εφαρμογή της Σύμβασης. (2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν προβλέπεται σε αυτούς διαφορετικά. ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 3(2)) ΜΕΡΟΣ Ι CONVENTION ON THE CONTROL AND MARKING OF ARTICLES OF PRECIOUS METALS PMC/W 1/2003 (Rev.) 20 January 2003 CONVENTION ON THE CONTROL AND MARKING OF ARTICLES OF PRECIOUS METALS (without Annexes) Signed in Vienna on 15 November 1972 Entered into force on 27 June 1975 Amended on 18 May 1988 * English version * The amendment of 18 May 1988 entered into force on 16 August 1993.

3 355 PREAMBLE The Republic of Austria, the Republic of Finland, the Kingdom of Norway, the Portuguese Republic, the Kingdom of Sweden, the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; Desiring to facilitate international trade in articles of precious metals while at the same time maintaining consumer protection justified by the particular nature of these articles; Have agreed as follows: I Scope and Operation ARTICLE 1 1. Legal provisions of a Contracting State which require articles of precious metals to be assayed by an authorized body and to be marked with official stamps so as to indicate that they have been satisfactorily assayed, or require such articles to be marked so as to indicate the sponsor, the nature of the metal or the standard offineness,shall be deemed to be satisfied in respect of articles of precious metals importedfromthe territory of another Contracting State if such articles have been controlled and marked in accordance with the provisions of this Convention. 2. For articles controlled and marked in accordance with the provisions of this Convention an importing Contracting State shall not require further assaying or marking of a kind referred to in paragraph 1, except for the purpose of check tests as provided in Article Nothing in this Convention shall require a Contracting State to allow the importation or sale of articles of precious metals which do not fulfil its national minimum standards of fineness. Furthermore, nothing in this Convention shall require a Contracting State which accepts 800 as a standard offinenessfor silver to allow the importation or sale of articles marked with the 830 standard of fineness. ARTICLE 2 For the purposes of this Convention "articles of precious metals" means articles of silver, gold, platinum or alloys thereof, as defined in Annex I.

4 356 ARTICLE 3 1. In order to benefit from the provisions of Article 1, articles of precious metals must be: (a) (b) (c) submitted to an authorized assay office appointed in accordance with Article 5; controlled by the authorized assay office in accordance with the rules and procedures laid down in Annexes I and II; marked with the marks as prescribed in Annex Π. including the Common Control Mark as described in paragraph 8 thereof. 2. The benefits of Article I shall not be applicable to articles of precious metals which, after being marked as prescribed in Annex II, have had any of these marks altered or obliterated. ARTICLE 4 The Contracting States shall not be obliged to apply the provisions of paragraphs 1 and 2 of Article 1 to articles of precious metals which, since being submitted to an authorized assay office, and controlled and marked as prescribed in Article 3, have been altered by addition or in any other manner. II Control and Sanctions ARTICLE 5 1. Each Contracting State shall appoint one or more assay offices which shall be the only bodies authorized in its territory to carry out the control of articles of precious metals provided for in this Convention and to apply its own appointed assay office mark and the Common Control Mark. 2. Each Contracting State shall notify the depositary of the appointment of such authorized assay offices and of their assay office marks and any withdrawal of this authorization from any assay office previously appointed. The depositary shall immediately notify all other Contracting States accordingly. ARTICLE 6 The provisions of this Convention shall not prevent a Contracting State from carrying out check tests on articles of precious metals bearing the marks provided for in this Convention. Such tests shall not be carried out in such a way as to hamper unduly the importation or sale of articles of precious metals marked in conformity with the provisions of this Convention.

5 357 ARTICLE 7 The Contracting States hereby empower the depositary to register with the World Intellectual Property Organization (WIPO), in accordance with the Convention of Paris for the Protection of Industrial Property, the Common Control Mark as a national hallmark of each Contracting State. The depositary shall also do so in the case of a Contracting State in relation to which this Convention enters into force at a later date or in the case of an acceding State. ARTICLE 8 1. Each Contracting State shall have and maintain legislation prohibiting subject to penalties, any forgery or misuse of the Common Control Mark provided for by this Convention or of the marks of the authorized assay offices which have been notified in accordance with paragraph 2 of Article 5, and any unauthorized alteration to the article or alteration or obliteration of the fineness mark or responsibility mark after the Common Control Mark has been applied. 2. Each Contracting State undertakes to institute proceedings under such legislation when sufficient evidence of forgery or misuse of the Common Control Mark or marks of the authorized assay offices, or unauthorized alteration to the article or alteration or obliteration of the fineness mark or responsibility mark after the Common Control Mark has been applied is discovered or brought to its attention by another Contracting State or, where more appropriate, to take other suitable action. ARTICLE 9 1. If an importing Contracting State or one of its assay offices has reason to believe that an assay office of an exporting Contracting State has affixed the Common Control Mark without having complied with the relevant provisions of this Convention, the assay office by which the articles are purported to have been marked shall be immediately consulted, and the latter assay office shall promptly lend all reasonable assistance for the investigation of the case. If no satisfactory settlement is reached, either of the parties may refer the case to the Standing Committee by notifying its Chairman. In such a case the Chairman shall convene a meeting of the Standing Committee not later than one month from the receipt of such notification. 2. If any matter has been referred to the Standing Committee under paragraph 1, the Standing Committee may, after having given an opportunity for the parties concerned to be heard, make recommendations as to the appropriate action to be taken. 3. If within a reasonable time a recommendation referred to in paragraph 2 has not been complied with, or the Standing Committee has failed to make any recommendation, the importing Contracting State may then introduce such additional surveillance of articles of precious metals marked by that particular assay office and entering its territory, as it considers necessary, including the right temporarily to refuse to accept such articles. Such measures shall immediately be notified to all Contracting States and shall be reviewed from time to time by the Standing Committee.

6 Where there is evidence of repeated and grave misapplication of the Common Control Mark the importing Contracting State may temporarily refuse to accept articles bearing the assay office mark of the assay office concerned whether or not controlled and marked in accordance with this Convention. In such a case the importing Contracting State shall immediately notify all other Contracting States and the Standing Committee shall meet within one month to consider the matter. Ill Standing Committee and Amendments ARTICLE A Standing Committee is hereby established on which each Contracting State shall be represented. Each Contracting State shall have one vote. 2. The tasks of the Standing Committee shall be: to consider and review the operation of this Convention; to promote technical and administrative co-operation between the Contracting States in matters dealt with by this Convention; to consider measures for securing uniform interpretation and application of the provisions of this Convention; to encourage the adequate protection of the marks against forgery and misuse; to make recommendations in the case of any matter referred to it under the provisions of paragraph 2 of Article 9, or for the settlement of any dispute arising out of the operation of this Convention which is presented to the Standing Committee; to examine whether the arrangements of a State interested in acceding to this Convention comply with the conditions of the Convention and its Annexes and to make a report in that respect for consideration by the Contracting States. 3. The Standing Committee shall adopt rules of procedure for its meeting including rules for the convening of such meetings. This Committee shall meet at least once a year. The first meeting shall be convened by the depositary not later than six months after the coming into force of this Convention. 4. The Standing Committee may make recommendations on any question relating to the implementation of this Convention or make proposals for the amendment of this Convention or its Annexes. Such recommendations or proposals shall be transmitted to the depositary who shall notify all Contracting States.

7 359 ARTICLE In the case of a proposal received from the Standing Committee for amendment of the Annexes to the Convention the depositary shall notify all Contracting States and invite their Governments to give their consent to the proposed amendment within four months. Such consent may be conditional in order to meet internal constitutional requirements. 2. Unless a negative reply has been received from the Government of a Contracting State within the period mentioned in paragraph 1, the amendment to the Annexes shall come into force six months after the expiration of this period unless a later date for its entry into force has been provided for in the amendment, and provided that the conditions in any consent referred to in paragraph 1 have been fulfilled. The depositary shall notify the entry into force and the relevant date to all Contracting States. 3. In the case of a proposal received from the Standing Committee for the amendment of the Articles to the Convention, or in the case of a proposal for amendment of the Convention or its Annexes received from a Contracting State, the depositary shall submit such proposals for acceptance to all Contracting States. 4. If within three months from the date of the submission of a proposal for amendment under paragraph 3 a Contracting State requests that negotiations be opened on the proposal, the depositary shall arrange for such negotiations to be held. 5. Provided it is accepted by all Contracting States, an amendment to this Convention or its Annexes proposed under paragraph 3 shall enter into force one month after deposit of the last instrument of acceptance unless another date is provided for in the amendment. Instruments of acceptance shall be deposited with the depositary who shall notify all Contracting States. IV Final Provisions ARTICLE Any State being a Member of the United Nations or of any of the specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency or a Party to the Statute of the International Court of Justice and having arrangements for the assay and marking of articles of precious metals necessary to comply with the requirements of the Convention and its Annexes may, upon invitation of the Contracting States to be transmitted by the depositary government, accede to this Convention. 2. The Governments of the Contracting States shall base their decision whether to invite a State to accede primarily on the report referred to in paragraph 2 of Article 10.

8 The invited State may accede to this Convention by depositing an instrument of accession with the depositary which shall notify all other Contracting States. The accession shall become effective three, months after deposit of that instrument. ARTICLE 13 The Kingdom of Denmark and the Republic of Iceland, which participated in the drafting of this Convention, may accede to it by depositing ari instrument of accession with the depositary. The accession shall become effective two months after the date of deposit of that instrument, but not before the expiry of the period of four months mentioned in paragraph 2 of Article 16. ARTICLE The Government of any signatory or acceding State may, when depositing its instrument of ratification or accession, or at any time thereafter, declare in writing to the depositary that this Convention shall apply to all or part of the territories, designated in the declaration, for the external relations of which it is responsible. The depositary shall communicate any such declaration to the Governments of all other Contracting States. 2. If the declaration was made at the time of the deposit of the instrument of ratification or accession this Convention shall enter into force in relation to those territories on the same date as the Convention enters into force in relation to the State having made the declaration. In all other cases the Convention shall enter into force in relation to those territories three months after the declaration has been received by the depositary. 3. The application of this Convention to all or part of such territories may be terminated by the Government of the State having made the declaration referred to in paragraph 1 provided that it gives three months' notice in writing to the depositary which shall notify all other Contracting States. ARTICLE 15 Any Contracting State may withdraw from this Convention provided that it gives twelve months' notice in writing to the depositary who shall notify all Contracting States, or on such other terms as may be agreed upon by the Contracting States. Each Contracting State undertakes that, in the event of its withdrawal from the Convention, it will cease after withdrawal to use or apply the Common Control Mark for any purpose.

9 361 ARTICLE This Convention shall be ratified by the signatory States. The instruments of ratification shall be deposited with the depositary which shall notify all other signatory States. 2. This Convention shall enter into force four months after deposit of the fourth instrument of ratification. In relation to any other signatory State depositing subsequently its instrument of ratification this Convention shall enter into force two months after the date of deposit but not before the expiry of the above-mentioned period of four months. Done at Vienna this 15th day of November 1972, in a single copy in the English and French languages, both texts being equally authentic, which shall be deposited with the Government of Sweden, by which certified copies shall be transmitted to all other signatory and acceding States.

10 362, CONVENTION ON THE CONTROL AND MARKING OF ARTICLES OF PRECIOUS METALS PMC/W 2/2000 (Rev.) 2 Annexes 2 Appendices 10 August 2004 ANNEXES I AND II TO THE CONVENTION ON THE CONTROL AND MARKING OF ARTICLES OF PRECIOUS METALS 1) Amended by the Contracting States to the Convention* on the basis of a proposal agreed to by the Standing Committee at its forty-fifth meeting in Helsinki on 25 and 26 May 1998 (entered into force on 10 March 2000) 2) Amended by the Contracting States to the Convention* on the basis of a proposal agreed to by the Standing Committee at its fifty-third meeting in Vienna on 15 October 2002 Entered into force on 10 August 2004 English version %: % * * $ : Austria, Czech Republic, Denmark, Finland, Ireland, Latvia, Lithuania, Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland, United Kingdom

11 363 ANNEX I Definitions and Technical Requirements 1. Definitions For the purpose of this Convention the following definitions apply: 1.1 Precious metals Precious metals are platinum, gold, [palladium]* and silver. Platinum is the most precious metal followed by gold, [palladium]* and silver. 1.2 Precious metal alloy A precious metal alloy is a solid solution containing at least one precious metal. 1.3 Precious metal article A precious metal article is any item of jewellery, goldsmith's, silversmith's or watchmaker's ware or any other object made entirely or in part from precious metals or their alloys. 1.4 Fineness The fineness is the content of the named precious metals measured in terms of parts per thousand by weight of alloy. 1.5 Standard of fineness The standard of fineness is the minimum content of the named precious metals measured in terms of parts per thousand by weight of alloy. Shall apply only after the entry into force of the amendment to Article 2 of the Convention

12 Precious metal coating/plating A precious metal coating or plating is a layer of precious metal or of precious metal alloy applied to all, or part of a precious metal article e.g. by chemical, electrochemical, mechanical or physical process. 1.7 Base metals Base metals are all metals except platinum, gold, [palladium]", and silver. 2. Technical requirements 2.1 The Convention does not apply to: a) Articles made of alloys of a fineness less than 850 for platinum, 375 for gold, [500 for palladium]* and 800 for silver: b) Any article which is intended to be used for medical, dental, veterinary, scientific or technical purpose; c) Legal tender; d) Parts or incomplete semi-manufactures (e.g. metal parts or surface layer); e) Raw materials such as bars, plates, wire and tubes; f) Base metal articles coated with precious metal; g) Any other object decided by the Standing Committee. The articles referred to in a) to g) above cannot therefore be marked with the Common Control Mark Shall apply only after the entry into force of the amendment to Article 2 of the Convention

13 Standards of fineness applied under the Convention" for platinum: 999,950,900,850 for gold: 999, 916, 750, 585, 375 [for palladium: 999,950,500]* for silver: 999,925,830, Other standards of fineness may be recognised by the Standing Committee, depending on international developments. 2.3 Tolerance No negative tolerance is permitted in relation to the standard of fineness indicated on the article Separate rules for special manufacturing techniques are established by the Standing Committee. 2.4 Use of solder Solder may be used only for joining purposes. In principle, the standard of fineness of the solder shall be the same as the standard of fineness of the article Practical exceptions from this principle and other methods of joining are defined by the Standing Committee. 2.5 Use of base metal parts Base metal parts in precious metal articles shall be prohibited except as follows: a) Movements of propelling pencils, clocks and watches, the internal mechanism of lighters and similar mechanisms where precious metals are unsuitable for technical reasons; See Article 1, Paragraph 2 of the Convention Shall apply only after the entry into force of the amendment to Article 2 of the Convention

14 366 b) Blades of knives and such parts of bottle openers and corkscrews and similar articles for which precious metals are unsuitable for technical reasons; c) springs; d) wire for joints of silver hinges; e) pins for silver brooches. Other exceptions can be decided on by the Standing Committee Rules for joining base metal parts permitted under paragraph to precious metal parts are established by the Standing Committee Base metal parts where practicable shall be stamped or engraved "METAL" or with a specific designation of the metal; where this is impracticable these shall be readily distinguishable by colour from the precious metal. These requirements shall not apply to clock or watch movements. Base metal shall not be used for the purpose of strengthening, weighting or filling. 2.6 Use of non-metallic substances The use of non-metallic parts shall be permitted provided these are clearly distinguishable from the precious metal, they are not plated or coloured to resemble precious metals and their extent is visible. The Standing Committee can decide on further details. 2.7 Coating of precious metal articles Precious metal coating must be of at least the same fineness as the article or of a more precious metal The Standing Committee decides on permitted coatings.

15 General ANNEX II Control by the authorised assay office(s) The authorised assay office(s) (thereafter referred to as "the assay office") shall examine whether articles of precious metals which are presented to it in order to be marked with the Common Control Mark fulfil the conditions of Annex I to the Convention. 1.1 If an article is found by the assay office to be complete as to all its metallic parts and if it complies with the provisions of Annex I to this Convention, the assay office shall, on request, mark the article with its assay office mark and the Common Control Mark. In cases where the Common Control Mark is applied the assay office shall, before the article leaves its custody, ensure that the article is fully marked in accordance with the provisions of paragraphs below. 2. Methods of analysis The assay office shall use any of the approved methods of analysis in assaying articles of precious metals as listed under Appendix I. The Standing Committee can amend this list according to future developments. Other test methods may be used to evaluate the homogeneity of the batch. 3. Sampling The number of items taken from a batch and the number of samples taken from these items for testing and analysis shall be sufficient to establish the homogeneity of the batch and ensure that all parts of all articles controlled in the batch are up to the required standard of fineness. Sampling guidelines are established by the Standing Committee. 4. Marking The following minimum marks shall be applied on articles which satisfy the criteria in Annex I: a) a registered responsibility mark as described in paragraph 4.2; b) the mark of the assay office; c) the Common Control Mark as described in paragraph 4.3.; and

16 368 d) the correspondingfinenessmark in arabic numerals; Marks b) and c) shall be punched on the article by the assay office Marks a) and d) can be applied by punching, casting or engraving on the article. Whenever possible, all marks shall be placed in immediate proximity to each other. Other marks which are not to be confused with the marks mentioned above are allowed as additional marks. 4.1 The Standing Committee can decide on other methods of marking articles. 4.2 The responsibility mark referred to in paragraph 4 a), shall be registered in an official register of the Contracting State and/or one of its assay offices, in whose territory the article in question is controlled. 4.3 The Common Control Mark shall consist of the representation of a balance together with the number in Arabic numerals showing the standard of fineness of the article in parts per thousand in relief on a lined background surrounded by a shield indicating the nature of the precious metal as follows: for platinum articles: for gold articles: [for palladium articles:]* Ο Ο ο 1 for silver articles: w\ /\y Shall apply only after the entry into force of the amendment to Article 2 of the Convention

17 All different standards of fineness listed by the Standing Committee can be represented The approved sizes of the Common Control Mark are listed in Appendix 2. This list can be amended by the Standing Committee. 4.4 Articles consisting of more than one alloy of the same precious metal Where an article consists of different alloys of the same precious metal, the fineness mark and the Common Control Mark applied shall be that of the lowest fineness present in the article. Exceptions can be decided on by the Standing Committee. 4.5 Articles consisting of parts If an article consists of parts which are hinged or readily separable, the above marks shall be applied to the main part. Where practicable the Common Control Mark shall be applied also to the lesser parts. 4.6 Articles consisting of different precious metal alloys If an article consists of different precious metal alloys, and if the colour and extent of each alloy are clearly visible, the marks referred to in paragraph 4 a), b), c) and d) shall be applied on one precious metal alloy and the appropriate Common Control Mark on the other(s) If an article consists of different precious metal alloys and if the colour and extent of each alloy is not visible, the marks referred to in paragraph 4 a), b), c) and d) shall be applied on the least precious metal. The Common Control Mark relating to the more precious metals may not be applied Exceptions from the rules above justified by technical reasons are decided on by the Standing Committee.

18 370 APPENDIX I Methods of analysis and other test methods The testing of articles of precious metals submitted for marking with the Common Control Mark consists of the two following steps: 1. the evaluation of the homogeneity of the batch, and 2. the determination of the fineness of the alloy. 1. The homogeneity of the batch may be evaluated by one of the following test methods: a) touchstone testing; b) testing by X-ray spectroscopy; and c) analysis of scraps assembled from several pieces taken out of the batch. 2. The fineness of the precious metals content is determined by one of the following approved methods of analysis: Platinum: Gravimetric method after precipitation of diammoniumhexachloroplatinate (Document EN /ISO 11210: 1995) Gravimetric method by reduction with mercurous chloride (Document EN / ISO 11489: 1995) Spectrometric method / ICP solution (Document pr EN / ISO/DIS 11494) Atomic absorption (Document ISO/WD 11492) Gold: Cupellation method (Document EN / ISO 11426: 1997) SpecuOmetric method / ICP solution (Document ISO/WD 11493)

19 371 [Palladium: Gravimetric determination with dimethyl glyoxime (Document EN 31490/ISO 11490: 1995) Spectrometric method / ICP solution (Document EN / ISO/DIS 11495)]* Silver: Volumetric (potentiometric) method using potassium bromide (Document EN / ISO 11427: 1993") Volumetric (potentiometric) method using sodium chloride or potassium chloride (Document ISO 13756: 1997) % * * * * * Shall apply only after the entry into force of the amendment to Article 2 of the Convention As amended by technical corrigendum 1:1994: "Clause 4.2: Potassium bromide, solution, c(kbr) = 0,1 mol/1"

20 372 APPENDIX II Sizes of the Common Control Marks The sizes (height) of the Common Control Mark are: for platinum: for gold: [for palladium for silver: not smaller than 0.75 mm -1.5 mm -1.0 mm mm mm not smaller than 0.75 mm]* mm mm -1.5 mm mm mm * * * * Shall apply only after the entry into force of the amendment to Article 2 of the Convention

21 373 ΜΕΡΟΣ II ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ PMC/W 1/2003 (Rev) 20 Ιανουαρίου 2003 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ (χωρίς Παραρτήματα) Υπογράφτηκε στην Βιέννη στις 15 Νοεμβρίου 1972 Εφαρμόστηκε στις 27 Ιουνίου 1975 Τροποποιήθηκε στις 18 Μαίου 1988 * Ελληνική Μετάφραση * Η τροποποίηση της 18 Μαίου 1988 τέθηκε σε εφαρμογή στις 16 Αυγούστου 1993.

22 374 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Δημοκρατία της Φινλανδίας, το Βασίλειο της Νορβηγίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Σουηδίας, την Συνομοσπονδία της Ελβετίας και το Ηνωμένο Βασίλειο Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας' Επιθυμώντας τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα, ενώ ταυτόχρονα διατηρώντας την προστασία του καταναλωτή που δικαιολογείται λόγω της ιδιάζουσας φύσης των αντικειμένων αυτών' Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Ι Εύρος και Λειτουργία ΑΡΘΡΟ 1 1. Οι Νομικές διατάξεις ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, το οποίο απαιτεί αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα να ελέγχονται από ένα εξουσιοδοτημένο σώμα και να σφραγίζονται με επίσημες σφραγίδες ώστε να υποδεικνύουν ότι ελέγχθηκαν ικανοποιητικά, ή απαιτεί τα αντικείμενα να σφραγίζονται ώστε να υποδεικνύουν τον κατασκευαστή, το είδος του μετάλλου ή το βαθμό καθαρότητας, θα κρίνονται ότι ικανοποιούνται σε σχέση με αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα που εισήχθηκαν από την επικράτεια άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους εάν τα αντικείμενα έχουν ελεγχθεί και σφραγιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. 2. Για αντικείμενα τα οποία ελέγχονται και σφραγίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, ένα Συμβαλλόμενο Κράτος εισαγωγής δεν θα απαιτεί περαιτέρω έλεγχο ή σήμανση του είδους που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εξαιρουμένου του σκοπού για ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο Τίποτα στην παρούσα Σύμβαση δεν θα απαιτεί όπως το Συμβαλλόμενο Κράτος επιτρέπει την εισαγωγή ή πώληση αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα τα οποία δεν πληρούν τους εθνικούς κατώτατους πρότυπους βαθμούς καθαρότητας. Επιπλέον, τίποτα στην παρούσα Σύμβαση δεν θα απαιτεί από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος που δέχεται 800 σαν πρότυπο βαθμό καθαρότητας για ασήμι να επιτρέπει την εισαγωγή ή πώληση αντικειμένων σφραγισμένα με το 830 σαν πρότυπο βαθμό καθαρότητας. ΑΡΘΡΟ 2 Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, «αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα» σημαίνει αντικείμενα από ασήμι, χρυσό, πλατίνα ή κράματα αυτών, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι. ΑΡΘΡΟ 3 1. Προκειμένου να επωφελούνται των διατάξεων του Άρθρου 1, τα αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα πρέπει: (α) (β) να υποβάλλονται σε εξουσιοδοτημένο εργαστήριο το οποίο διορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 5, να ελέγχονται από το εξουσιοδοτημένο εργαστήριο σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που καθορίζονται στα Παραρτήματα Ι και II,

23 375 (γ) να σφραγίζονται με τις σφραγίδες όπως προδιαγράφεται στο Παράρτημα II, συμπεριλαμβανομένης της Κοινής Σφραγίδας Ελέγχου που περιγράφεται στην παράγραφο 8 πιο κάτω. 2. Τα πλεονεκτήματα του Άρθρου 1 δεν θα εφαρμόζονται σε αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα από τα οποία, αφού έχουν τεθεί οι σφραγίδες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος II, οποιεσδήποτε από αυτές τις σφραγίδες έχουν μετατραπεί ή εξαλειφθεί. ΑΡΘΡΟ 4 Τα Συμβαλλόμενα Κράτη δεν θα είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του Άρθρου 1 σε αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα τα οποία, αφού έχουν υποβληθεί σε ένα εξουσιοδοτημένο εργαστήριο, και αφού έχουν ελεγχθεί και σφραγιστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Άρθρου 3, έχουν υποστεί μετατροπή με προσθήκη ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. II Έλεγχος και Κυρώσεις ΑΡΘΡΟ 5 1. Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος θα διορίζει ένα ή περισσότερα εργαστήρια τα οποία θα είναι τα μόνα εξουσιοδοτημένα τμήματα στην περιοχή του που θα διεκπεραιώνουν τον έλεγχο των αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα όπως προβλέπεται σε αυτή τη Σύμβαση και θα τοποθετούν την καθορισμένη σφραγίδα εργαστηρίου και την Κοινή Σφραγίδα Ελέγχου. 2. Το κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος θα γνωστοποιεί στο θεματοφύλακα το διορισμό αυτών των εξουσιοδοτημένων εργαστηρίων και τις σφραγίδες του εργαστηρίου τους καθώς και οποιαδήποτε απόσυρση της εξουσιοδότησης οποιουδήποτε εργαστηρίου το οποίο είχε προηγουμένως διορισθεί. Ο θεματοφύλακας θα ειδοποιήσει αμέσως ανάλογα όλα τα άλλα Συμβαλλόμενα Κράτη. ΑΡΘΡΟ 6 Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης δεν θα εμποδίζουν ένα Συμβαλλόμενο Κράτος από του να διεξάγει ελέγχους σε αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα τα οποία φέρουν τις σφραγίδες που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση. Αυτοί οι έλεγχοι δεν θα διενεργούνται με τρόπο ώστε να παρεμποδίζεται αδικαιολόγητα η εισαγωγή ή πώληση αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα που έχουν σφραγιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 7 \ Τα Συμβαλλόμενα Κράτη εξουσιοδοτούν δια της παρούσης τον θεματοφύλακα όπως εγγράψει στην Παγκόσμια Οργάνωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τη Συνθήκη των Παρισίων για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, την Κοινή Σφραγίδα Ελέγχου ως η εθνική σφραγίδα κάθε Συμβαλλόμενου ^Κράτους. Ο θεματοφύλακας θα ενεργήσει ανάλογα στην περίπτωση ενός Συμβαλλομένου Κράτους σχετικά με το οποίο η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ σε μεταγενέστερο στάδιο ή σε περίπτωση προς προσχώρηση Κράτους. \

24 376 ΑΡΘΡΟ 8 1. Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος θα διαθέτει και θα διατηρεί νομοθεσία η οποία απαγορεύει με την προϋπόθεση κυρώσεων, οποιαδήποτε παραποίηση ή κατάχρηση της Κοινής Σφραγίδας Ελέγχου που προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση ή των σφραγίδων των εξουσιοδοτημένων εργαστηρίων τα οποία έχουν ειδοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 5, και οποιαδήποτε μη-εγκεκριμένη μετατροπή του αντικειμένου ή μετατροπή ή εξάλειψη της σφραγίδας καθαρότητας ή της σφραγίδας ευθύνης κατασκευαστή μετά την τοποθέτηση της Κοινής Σφραγίδας Ελέγχου. 2. Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος αναλαμβάνει την προσφυγή στη δικαιοσύνη υπό την εκάστοτε νομοθεσία όταν επαρκή στοιχεία παραποίησης ή κατάχρησης της Κοινής Σφραγίδας Ελέγχου ή σφραγίδων των εξουσιοδοτημένων εργαστηρίων, ή μηεγκεκριμένης μετατροπής του αντικειμένου ή μετατροπής ή εξάλειψης της σφραγίδας καθαρότητας ή της σφραγίδας ευθύνης κατασκευαστή μετά την εφαρμογή της Κοινής Σφραγίδας Ελέγχου, ανακαλύπτονται ή γνωστοποιούνται σε αυτό από κάποιο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος ή, όπου εφαρμόζεται περισσότερο, αναλαμβάνει τη λήψη άλλων καταλλήλων μέτρων. ΑΡΘΡΟ 9 1. Εάν ένα Συμβαλλόμενο Κράτος εισαγωγής ή ένα από τα εργαστήρια του έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα εργαστήριο σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος εξαγωγής έχει εναποθέσει την Κοινή Σφραγίδα Ελέγχου χωρίς να συμμορφωθεί με τις συναφείς διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, θα γίνει επαφή αμέσως με το εργαστήριο από το οποίο τα αντικείμενα φέρονται να έχουν σφραγισθεί και το οποίο θα παράσχει άμεσα κάθε λογική βοήθεια για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Εάν δεν επιτευχθεί ικανοποιητική διευθέτηση, οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στη Μόνιμη Επιτροπή πληροφορώντας τον Πρόεδρο της. Σε αυτή την περίπτωση ο Πρόεδρος θα συγκαλέσει συνάντηση της Μόνιμης Επιτροπής όχι πέραν του ενός μηνός από την λήψη της γνωστοποίησης. 2. Εάν ένα θέμα έχει παραπεμφθεί στη Μόνιμη Επιτροπή υπό τους όρους της παραγράφου 1, η Μόνιμη Επιτροπή μπορεί, αφού δοθεί η ευκαιρία ακρόασης των ενδιαφερομένων μερών, να κάνει συστάσεις ως προς τα κατάλληλα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. 3. Εάν εντός ενός λογικού χρονικού ορίου δεν επιτευχθεί συμμόρφωση με τη σύσταση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 2, ή εάν η Μόνιμη Επιτροπή δεν προβεί σε οποιεσδήποτε συστάσεις, το Συμβαλλόμενο Κράτος εισαγωγής δύναται στη συνέχεια να εισάξει επιπρόσθετη επιθεώρηση των αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα τα οποία σφραγίζονται από το συγκεκριμένο εργαστήριο και τα οποία εισέρχονται στην επικράτεια του, όπως το θεωρεί αυτό αναγκαίο, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προσωρινής άρνησης να εισάξει τέτοια αντικείμενα. Αυτά τα μέτρα θα κοινοποιηθούν πάραυτα σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη και θα αναθεωρούνται από καιρού εις καιρό από τη Μόνιμη Επιτροπή. 4. Όταν υπάρχουν στοιχεία επαναλαμβανόμενης και σοβαρής εσφαλμένης τοποθέτησης της Κοινής Σφραγίδας Ελέγχου, το Συμβαλλόμενο Κράτος εισαγωγής μπορεί προσωρινά να αρνηθεί την εισαγωγή αντικειμένων τα οποία φέρουν τη σφραγίδα του εν λόγω εργαστηρίου είτε έχουν ελεγχθεί και σφραγισθεί σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση είτε όχι. Σε αυτή την περίπτωση το Συμβαλλόμενο Κράτος εισαγωγής θα ειδοποιήσει αμέσως όλα τα άλλα Συμβαλλόμενα Κράτη και η Μόνιμη Επιτροπή θα συγκληθεί εντός ενός μήνα για να μελετήσει το θέμα.

25 377 III Μόνιμη Επιτροπή και Τροποποιήσεις ΑΡΘΡΟ Θεσπίζεται δια της παρούσης μία Μόνιμη Επιτροπή στην οποία θα εκπροσωπούνται όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη. Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος θα έχει μία ψήφο. 2. Τα καθήκοντα της Μόνιμης Επιτροπής είναι τα εξής: μελέτη και αναθεώρηση της λειτουργίας της παρούσας Σύμβασης προώθηση τεχνικής και διοικητικής συνεργασίας ανάμεσα στα Συμβαλλόμενα Κράτη σε θέματα τα οποία καλύπτει η παρούσα Σύμβαση εξέταση μέτρων διασφάλισης ομοιόμορφης ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης ενθάρρυνση επαρκούς προστασίας των σφραγίδων κατά της παραποίησης και κατάχρησης υποβολή συστάσεων σε περίπτωση παραπομπής κάποιου θέματος σε αυτή υπό τους όρους των διατάξεων της παραγράφου 2, του Άρθρου 9, ή για τη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από τη λειτουργία της παρούσας Σύμβασης και που παρουσιάζεται στη Μόνιμη Επιτροπή εξέταση κατά πόσο οι ρυθμίσεις ενός Κράτους που ενδιαφέρεται να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση συμμορφώνονται με τις συνθήκες της Σύμβασης και των Παραρτημάτων της και εκπόνηση έκθεσης στο θέμα αυτό η οποία θα τεθεί υπόψη των Συμβαλλομένων Κρατών προς μελέτη. 3. Η Μόνιμη Επιτροπή θα υιοθετήσει εσωτερικούς κανονισμούς για τη διεξαγωγή των συναντήσεων της καθώς και κανονισμούς που διέπουν τη σύγκληση αυτών των συναντήσεων. Η Επιτροπή θα συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Η πρώτη συνάντηση θα συγκληθεί από τον θεματοφύλακα όχι πέραν των έξι μηνών μετά την εφαρμογή αυτής της Σύμβασης. 4. Η Μόνιμη Επιτροπή δύναται να κάνει συστάσεις επί οποιουδήποτε ζητήματος που αφορά την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης ή να κάνει προτάσεις για τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης ή των Παραρτημάτων της. Αυτές οι συστάσεις ή προτάσεις θα μεταδίδονται στον θεματοφύλακα ο οποίος θα τις κοινοποιεί σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη. ΑΡΘΡΟ Σε περίπτωση πρότασης ληφθείσας από την Μόνιμη Επιτροπή για τροποποίηση των Παραρτημάτων της Σύμβασης, ο θεματοφύλακας θα κοινοποιεί σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη και θα καλεί τις Κυβερνήσεις τους να δώσουν την συγκατάθεση τους στην προτεινόμενη τροποποίηση εντός τεσσάρων μηνών. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να γίνει με τέτοιους όρους ώστε να συνάδει με εσωτερικές συνταγματικές απαιτήσεις. 2. Εάν δεν παραληφθεί αρνητική απάντηση από την Κυβέρνηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους εντός της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η

26 378 τροποποίηση των Παραρτημάτων θα μπει σε εφαρμογή έξι μήνες μετά την λήξη αυτής της περιόδου εκτός εάν οριστεί στην τροποποίηση άλλη αργότερη ημερομηνία εφαρμογής της και νοουμένου ότι οι όροι οποιασδήποτε συγκατάθεσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έχουν εκπληρωθεί. Ο Θεματοφύλακας θα κοινοποιήσει την εφαρμογή και την σχετική ημερομηνία σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη. 3. Σε περίπτωση πρότασης ληφθείσας από τη Μόνιμη Επιτροπή για τροποποίηση των Άρθρων της Σύμβασης, ή σε περίπτωση πρότασης τροποποίησης της Σύμβασης ή των Παραρτημάτων της ληφθείσας από κάποιο Συμβαλλόμενο Κράτος, ο θεματοφύλακας θα υποβάλει αυτές τις προτάσεις σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη προς έγκριση. 4. Εάν εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής μίας πρότασης για τροποποίηση υπό τους όρους της παραγράφου 3, ένα Συμβαλλόμενο Κράτος ζητήσει την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με την πρόταση, ο θεματοφύλακας θα διευθετήσει την πραγματοποίηση αυτών των διαπραγματεύσεων. 5. Με την προϋπόθεση έγκρισης της από όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη, μια τροποποίηση στην παρούσα Σύμβαση ή των Παραρτημάτων της που προτείνονται στην παράγραφο 3 τίθεται σε ισχύ ένα μήνα μετά την κατάθεση της τελευταίας πράξης έγκρισης εκτός εάν η τροποποίηση προβλέπει διαφορετική ημερομηνία. Οι πράξεις έγκρισης θα υποβάλλονται στο θεματοφύλακα ο οποίος θα ειδοποιεί όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη. IV Τελικές Διατάξεις ΑΡΘΡΟ Οποιοδήποτε Κράτος Μέλος των Ηνωμένων Εθνών ή μέλος των ειδικευμένων οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών ή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ή μέρος του Οργανισμού του Διεθνούς Δικαστηρίου με ειδικές διευθετήσεις για τον έλεγχο και τη σήμανση αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα που απαιτείται να συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις της Σύμβασης και των Παραρτημάτων της δύναται, κατόπιν πρόσκλησης από τα Συμβαλλόμενα Κράτη η οποία θα κοινοποιείται μέσω του θεματοφύλακα, να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση. 2. Οι Κυβερνήσεις των Συμβαλλομένων Κρατών θα στηρίξουν την απόφαση τους για το αν θα καλέσουν ένα Κράτος να προσχωρήσει στη Σύμβαση, πρωτίστως στην έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του Άρθρου Το προσκληθέν Κράτος μπορεί να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση καταθέτοντας μια πράξη προσχώρησης στο θεματοφύλακα ο οποίος θα την κοινοποιήσει σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη. Η προσχώρηση θα τεθεί σε ισχύ τρεις μήνες μετά την κατάθεση της πράξης αυτής. ΑΡΘΡΟ 13 Το Βασίλειο της Δανίας και η Δημοκρατία της Ισλανδίας που συμμετείχαν στην διατύπωση αυτής της Σύμβασης μπορεί να προσχωρήσουν σε αυτήν καταθέτοντας πράξη προσχώρησης με τον θεματοφύλακα. Η προσχώρηση θα γίνει ενεργή δύο μήνες μετά την ημερομηνία κατάθεσης αυτής της πράξης αλλά όχι πριν την λήξη της περιόδου τεσσάρων μηνών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 16.

27 379 ΑΡΘΡΟ Η Κυβέρνηση οποιουδήποτε υπογράφοντος ή προς προσχώρηση Κράτους, δύναται, όταν καταθέσει την πράξη επικύρωσης ή προσχώρησης του, ή ανά πάσα στιγμή μετά από αυτό, να δηλώσει γραπτώς στο θεματοφύλακα ότι η παρούσα Σύμβαση θα ισχύει σε ολόκληρη ή μέρος της επικράτειας που καθορίζεται στη δήλωση, σχετικά με τις εξωτερικές σχέσεις για τις οποίες είναι υπεύθυνη. Ο θεματοφύλακας θα κοινοποιήσει μια τέτοια δήλωση στις Κυβερνήσεις όλων των άλλων Συμβαλλομένων Κρατών. 2. Εάν η δήλωση έγινε κατά το χρόνο της κατάθεσης της πράξης επικύρωσης ή προσχώρησης η παρούσα Σύμβαση θα τίθεται σε ισχύ σε εκείνη την επικράτεια την ίδια ημερομηνία που η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ σε σχέση με το Κράτος το οποίο έκανε τη δήλωση, Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η Σύμβαση θα τίθεται σε ισχύ σε σχέση με εκείνες τις επικράτειες τρεις μήνες αφού ληφθεί η δήλωση από το θεματοφύλακα. 3. Η εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης σε ολόκληρη ή μέρος της επικράτειας δύναται να τερματιστεί από την Κυβέρνηση του Κράτους το οποίο έχει κάνει τη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με την προϋπόθεση ότι έχει υποβάλει γραπτή προειδοποίηση τριών μηνών στο θεματοφύλακα ο οποίος θα ειδοποιήσει όλα τα άλλα Συμβαλλόμενα Κράτη. ΑΡΘΡΟ 15 Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Κράτος δύναται να αποσυρθεί από την παρούσα Σύμβαση με την προϋπόθεση ότι υποβάλλει γραπτή προειδοποίηση δώδεκα μηνών στο θεματοφύλακα ο οποίος θα ειδοποιήσει όλα τα άλλα Συμβαλλόμενα Κράτη, ή υπό οποιουσδήποτε άλλους όρους οι οποίοι τυχόν να έχουν συμφωνηθεί με τα Συμβαλλόμενα Κράτη. Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος αναλαμβάνει ότι, σε περίπτωση απόσυρσης του από τη Σύμβαση, θα παύσει μετά την απόσυρση του να χρησιμοποιεί ή να εφαρμόζει την Κοινή Σφραγίδα Ελέγχου για οποιοδήποτε σκοπό. ΑΡΘΡΟ Η παρούσα Σύμβαση θα επικυρωθεί από τα υπογράφοντα Κράτη. Οι πράξεις επικύρωσης θα κατατεθούν στο θεματοφύλακα ο οποίος θα ειδοποιήσει όλα τα άλλα υπογράφοντα Κράτη. 2. Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ τέσσερις μήνες μετά την κατάθεση της τέταρτης πράξης επικύρωσης. Σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο υπογράφων Κράτος το οποίο καταθέτει σε μεταγενέστερο στάδιο τη δική του πράξη επικύρωσης, η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ δύο μήνες μετά την ημερομηνία κατάθεσης αλλά όχι πριν από την εκπνοή της προαναφερθείσας περιόδου των τεσσάρων μηνών. Υπεγράφη στη Βιέννη στις 15 Νοεμβρίου 1972, σε ένα μοναδικό αντίγραφο στην Αγγλική και Γαλλική, και τα δύο κείμενα εξίσου αυθεντικά, το οποίο θα κατατεθεί στην Κυβέρνηση της Σουηδίας, μέσω της οποίας τα επικυρωμένα αντίγραφα θα σταλούν σε όλα τα άλλα υπογράφοντα και προς προσχώρηση Κράτη.

28 380 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ PMCAV 2/2000 (Rev.) 2 Παραρτήματα 2 Προσαρτήματα 10 Αυγούστου 2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ΚΑΙ II ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 1) Τροποποιήθηκε από τα Συμβαλλόμενα στη Σύμβαση Κράτη- με βάση μία πρόταση που συμφωνήθηκε από τη Μόνιμη Επιτροπή κατά την τεσσαρακοστήπέμπτη συνεδρία της στο Ελσίνκι στις 25 και 26 Μα'ιου 1998 (Τέθηκε σε ισχύ στις 10 Μαρτίου 2000) 2) Τροποποιήθηκε από τα Συμβαλλόμενα στη Σύμβαση Κράτη* με βάση μία πρόταση που συμφωνήθηκε από τη Μόνιμη Επιτροπή κατά την πεντηκοστήτρίτη συνεδρία της στην Βιέννη στις 15 Οκτωβρίου 2002 Τέθηκε σε ισχύ στις 10 Αυγούστου 2004 ΕΜ<ηνική έκδοση IIIIBIIIIIISISIseBIIlligilllltllllllllllllllillllllBBIIIISBaiBeilll * Αυστρία, Δημοκρατία της Τσεχίας. Δανία, Φινλανδία. Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο

29 381 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Ορισμοί και Τεχνικές Προϋποθέσεις 1. Ορισμοί Για τους σκοπούς της Σύμβασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1.1 Πολύτιμα μέταλλα Τα πολύτιμα μέταλλα είναι η πλατίνα, ο χρυσός, [το παλλάδιο]* και το ασήμι. Η πλατίνα είναι το πολυτιμότερο μέταλλο και στη συνέχεια ακολουθούν ο χρυσός, [το παλλάδιο]* και το ασήμι. 1.2 Κράμα από πολύτιμα μέταλλα Κράμα από πολύτιμα μέταλλα είναι ένα στερεό διάλυμα που αποτελείται από τουλάχιστον ένα πολύτιμο μέταλλο. 1.3 Αντικείμενο από πολύτιμα μέταλλα Αντικείμενο από πολύτιμο μέταλλο είναι οποιοδήποτε αντικείμενο κοσμηματοποιΐας, χρυσοχοΐας, αργυροχοΐας ή ωρολογοποιίας ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο το οποίο είναι εξ'ολοκλήρου ή εν μέρει κατασκευασμένο από πολύτιμα μέταλλα ή κράματα αυτών. 1.4 Βαθμός Καθαρότητας Ο βαθμός καθαρότητας αναφέρεται στην περιεκτικότητα σε ένα από τα κατονομαζόμενα πολύτιμα μέταλλα και υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των μερών κατά βάρος καθαρού πολυτίμου μετάλλου που υπάρχει σε 1000 μέρη κράματος. 1.5 Πρότυπος βαθμός καθαρότητας Ο πρότυπος βαθμός καθαρότητας είναι η ελάχιστη περιεκτικότητα των κατονομαζόμενων πολύτιμων μετάλλων όπως υπολογίζεται με βάση τον. αριθμό των μερών κατά βάρος καθαρού πολυτίμου μετάλλου που υπάρχει σε 1000 μέρη κράματος. 1.6 Επικάλυψη/επιμετάλλωση με πολύτιμα μέταλλα Η επικάλυψη ή επιμετάλλωση με.πολύτιμα μέταλλα είναι η εφαρμογή ενός στρώματος πολύτιμου μετάλλου ή κράματος πολύτιμων μετάλλων σε ολόκληρο ή μέρος ενός αντικειμένου από πολύτιμο μέταλλο, π.χ. με χημική, ηλεκτροχημική, μηχανική ή φυσική διαδικασία. 1.7 Κοινά μέταλλα Τα κοινά μέταλλα περιλαμβάνουν όλα τα μέταλλα εκτός από την πλατίνα, το χρυσό, [το παλλάδιο]*, και το ασήμι. *Θα εφαρμοστεί μόνο αφού τεθεί σε ισχύ η τροποποίηση του Άρθρου 2 της Σύμβασης

30 Τεχνικές προϋποθέσεις 2.1 Η Σύμβαση δεν εφαρμόζεται σε: α) Αντικείμενα κατασκευασμένα από κράματα βαθμού καθαρότητας κάτω του 850 για την πλατίνα. 375 για το χρυσό, [500 για το παλλάδιο]* και 800 για το ασήμι β) οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για ιατρικούς, οδοντιατρικούς, κτηνιατρικούς, επιστημονικούς ή τεχνικούς σκοπούς γ) νομίσματα νόμιμης κυκλοφορίας δ) μέρη ή ατελείς ημι-κατασκευές (π.χ. μεταλλικά μέρη ή επιφάνειες) ε) πρώτες ύλες όπως ράβδους, πλάκες, καλώδια και σωλήνες στ) Αντικείμενα από κοινά μέταλλα επικαλυμμένα με πολύτιμο μέταλλο ζ) Οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο αποφασιστεί από τη Μόνιμη Επιτροπή Τα αντικείμενα που αναφέρονται από το α) στο ζ) πιο πάνω δεν μπορούν συνεπώς να σφραγισθούν με την Κοινή Σφραγίδα Ελέγχου. 2.2 Πρότυποι βαθμοί καθαρότητας που εφαρμόζονται στα πλαίσια της Σύμβασης** Για την πλατίνα: 999,950,900,850 Για το χρυσό: 999, 916, 750, 585, 375 [για το παλλάδιο: 999,950,500]* για το ασήμι: 999, 925, 830, Άλλοι πρότυποι βαθμοί καθαρότητας μπορεί να αναγνωρίζονται από τη Μόνιμη Επιτροπή, ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις. 2.3 Ανοχή Δεν επιτρέπεται αρνητική ανοχή σε σχέση με τον πρότυπο βαθμό καθαρότητας που αναγράφεται στο αντικείμενο Η Μόνιμη Επιτροπή καθορίζει ξεχωριστούς κανόνες για ειδικές τεχνικές κατασκευής. 2.4 Χρήση υλικού συγκόλλησης Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υλικό συγκόλλησης μόνο για σκοπούς σύνδεσης. Κατά κανόνα, ο πρότυπος βαθμός καθαρότητας του υλικού συγκόλλησης θα είναι ο ίδιος με τον πρότυπο βαθμό καθαρότητας του αντικειμένου Πρακτικές εξαιρέσεις από αυτό τον κανόνα και άλλες μέθοδοι σύνδεσης καθορίζονται από τη Μόνιμη Επιτροπή. *Θα εφαρμοστεί μόνο αφού τεθεί σε ισχύ η τροποποίηση του Άρθρου 2 της Σύμβασης ** Βλ. Άρθρο 1, Παράγραφος 2 της Σύμβασης

31 Χρήση μερών από κοινά μέταλλα Απαγορεύεται η χρήση μερών από κοινά μέταλλα σε αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) κινήσεις μηχανικών μολυβιών, ρολογιών, εσωτερικός μηχανισμός αναπτήρων και παρόμοιοι μηχανισμοί όπου είναι ακατάλληλη η χρήση πολύτιμων μετάλλων για τεχνικούς λόγους β) λεπίδες μαχαιριών ή τέτοιου είδους εξαρτήματα από ανοιχτήρια και τιρ μπουσόν και παρόμοια αντικείμενα για τα οποία η χρήση πολύτιμων μετάλλων είναι ακατάλληλη για τεχνικούς λόγους γ) ελατήρια δ) καλώδια για ενώσεις αργυρών αρθρώσεων ε) καρφίτσες ή βελόνες για χρήση σε ασημένιες γυναικείες καρφίτσες ή πόρπες Άλλες εξαιρέσεις μπορεί να αποφασιστούν από τη Μόνιμη Επιτροπή Η Μόνιμη Επιτροπή καθορίζει τους κανόνες για τη συνένωση των μερών από κοινά μέταλλα σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου σε μέρη από πολύτιμα μέταλλα Όπου είναι εφικτό, στα μέρη από κοινά μέταλλα θα σφραγίζεται ή θα χαράσσεται η λέξη «ΜΕΤΑΛΛΟ» ή κάποια συγκεκριμένη περιγραφή του μετάλλου. Στις περιπτώσεις στις οποίες αυτό δεν είναι εφικτό, αυτά θα πρέπει να διακρίνονται εύκολα από το πολύτιμο μέταλλο λόγω χρώματος. Αυτές οι προϋποθέσεις δεν θα ισχύουν στους μηχανισμούς ρολογιών. Τα κοινά μέταλλα δεν θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς ενδυνάμωσης, αύξησης του βάρους ή γεμίσματος. 2.6 Χρήση μη-μεταλλικών υλικών Η χρήση μη μεταλλικών μερών θα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι αυτά διακρίνονται σαφώς από το πολύτιμο μέταλλο, δεν φέρουν επικάλυψη ή χρώμα που να μοιάζει με οποιοδήποτε πολύτιμο μέταλλο και τα όρια της έκτασης τους είναι ευκρινή. Η Μόνιμη Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με περαιτέρω στοιχεία. 2.7 Επικάλυψη αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα Η επικάλυψη των αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα πρέπει να είναι τουλάχιστον του ιδίου βαθμού καθαρότητας με το αντικείμενο ή ενός πολυτιμότερου μετάλλου Η Μόνιμη Επιτροπή αποφασίζει για τις επιτρεπόμενες επικαλύψεις.

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 339 Ν. 32(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων Σχετικών με την Ποινική Δικαιοδοσία επί Θεμάτων Συγκρούσεως Πλοίων ή Άλλων Περιστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης και Εφαρμογής Σχεδιασμού Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3206,15.12.97

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3206,15.12.97 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3206,15.12.97 1577 Ν. 27(ΙΠ)/97 Ο Κυρωτικός της Συνθήκης Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3488 της 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3488 της 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 9(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3488 της 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Τροποποίησης και Κωδικοποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 Ο περί της Συμβάσεως (Αρ. 172) για τους Όρους Εργασίας στα Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Παρόμοιες Επιχειρήσεις (Κυρωτικός) Νόμος του 1997, εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 17/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1937 της 8ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Δευτέρου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης Φυγόδικων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE. Greece

IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE. Greece IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE Greece FEES FOR CHANGES - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership If this represents a complete change of ownership of the Agency then the following documents

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) 125 Ν. 7(ΙΙΙ)/96 Αρ. 3051,11.4.96

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) 125 Ν. 7(ΙΙΙ)/96 Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) 125 Ν. 7(ΙΙΙ)/96 Αρ. 3051,11.4.96 Ο περί της Συμβάσεως περί του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Τροποποιήσεις) (Κυρωτικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: "OLIVE VISION" ΜΠΑΛΑΦΑΣ Κ.-ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 41-45 Τηλ: 2117002719 Φαξ: 2754021018

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.10.2009 COM(2009)556 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί της υπογραφής, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Συµφωνίας σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία. 2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια. «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

Ερμηνεία. 2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια. «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Π 14 Ν. 20(ΙΙΙ)/2005 Αρ. 4015, 22.7.2005 Ο περί της Σύμβασης περί Περιορισμού της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις του 1976 και του Πρωτοκόλλου του 1996 που τροποποιεί την εν λόγω Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ενεργειακά Συστήματα" (MSc in Energy Systems) με κατευθύνσεις "Διαχείριση Ενέργειας"

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 24(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/UNESCO για την Αναγνώριση Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου.

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.) Γιάννη Σταυρουλάκη 5, Παράδεισος Αμαρουσίου, 151 25 ΑΘΗΝΑ (τηλ.210 6183500 - fax 210 6819231) (www.obi.gr) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΡΕΥΝΑΣ * Στοιχεία αιτούντος I : Ονoματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ/Veterinary certificate to EU I.6. I.16.

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ/Veterinary certificate to EU I.6. I.16. ΧΩΡΑ/COUNTRY: Μέρος Ι: Στοιχεία της αποστολής/part I: Details of dispatched consignment I.1. I.5. Αποστολέας/Consignor Ονομασία/Name Διεύθυνση/Address Τηλ/Tel. Παραλήπτης/Consignee Ονομασία/Name Διεύθυνση/Address

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» Άρθρο Πρώτο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» Άρθρο Πρώτο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» Άρθρο Πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Υφηγητής Δρ. Α.Γ. Βαρηάς Επιτελής Δομών Ποιότητας, Έρευνας & Ανάπτυξης Επικοινωνία: a.varias@hndgs.mil.gr ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Τυποποίηση. Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΚ 49100 Τηλ: 2661051078 ΘΕΜΑ: Αποστολή έκθεσης δοκιμών Σας αποστέλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80

E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80 E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80 Ό περί της Πολιτιστικής Συμφωνίας μεταεύ τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Κυβερνήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας (Κυρωτικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1994 22 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 531.2 4/2934 Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα των Πρω τοκόλλων 1978 και 1997

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους 1 Θέματα Κυπριακό τραπεζικό σύστημα πριν την εξυγίανση Αίτηση ένταξης στο μηχανισμό στήριξης Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΜΕΛΛΟΣ- ΘΕΡΜΗΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ Τηλ: 2103645889,6977715323 Φαξ: 2103626885 ΘΕΜΑ: Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Ν. 1(lll)/2009 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4113 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009 Ο περί της Σύμβασης για το Πλαίσιο Προαγωγής της Ασφάλειας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 201/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2647 της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλιακών Δορυφόρων (INMARSAT) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Greece 1 Last edited: November 29, 2005

Greece 1 Last edited: November 29, 2005 Greece 1 Last edited: November 29, 2005 Summary and Analysis Greece signed the UN Convention on the Rights of the Child (CRC) on January 26, 1990 and ratified it about three years later, on May 11, 1993.

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 234/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2565 της 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών μεταξύ Κρατών καα Διεθνών Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3014 της 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3014 της 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 20(ΠΙ)/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3014 της 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Διευρυμένης Μερικής Συμφωνίας για την Εγκαθίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38. Ημερίδα στην Ελλάδα στις

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38. Ημερίδα στην Ελλάδα στις ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 Παναγιώτης Κατσαμπάνης Επιστημονικός συνεργάτης της ΟΒΕΣ Ημερίδα στην Ελλάδα στις 1 Μερικές νέες; Ιδέες στην σημερινή κρίση Αγοράστε αμερικανικά

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017 GRC-Δ6.3-ΒΙΟ/02/00 To ALGI S.A., INPECTION AND CERTIFICATION ORGANIZATION OF ORGANIC AGRICULTURE PRODUCTS GREEN CONTROL 10 ο klm. Veroia Skydra, P. C. 59035, P. O. B. 50, Tel. 0030-2332043508, Fax 0030-2332043509,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 επί Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 Περιεχόμενα επί σε μερίσματα Νέες που θα επικυρωθούν το 2014 Αυξήσεις συντελεστών Μετατροπή ξένου νομίσματος Αλλαγές στους κανόνες τιμολόγησης Σχέδιο ταμειακής λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR Περιγραφή: AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/ RADIOLOGIST DOCTOR MRI KAI T SCAN 64, ΤΗΕ EMPLOYER OFFERS 13TH SALARY ENGLISH LANGUAGE, Please include the national vacancy reference

Διαβάστε περισσότερα

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS As per attachments A.G.M. Decisions Attachments: 1. Dilosi Katochis 2. Dilosi Katochis 3. Dilosi Katochis 4. Announcement Non Regulated

Διαβάστε περισσότερα

99 Ν. 6(ΠΙ)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΠ) Αρ. 2869, 24.3.94

99 Ν. 6(ΠΙ)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΠ) Αρ. 2869, 24.3.94 E.E. Παρ. Ι(ΙΠ) Αρ. 2869, 24.3.94 99 Ν. 6(ΠΙ)/94 Ο περί της Σύμβασης για τη Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών (ERO) (Κυρωτικός) Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα έκδοση του ISO 9001:2015. Παρουσίαση για την TUV AUSTRIA HELLAS Βασισμένη στο ISO/DIS 9001, έκδοση Μαΐου-Ιουνίου 2014.

Η νέα έκδοση του ISO 9001:2015. Παρουσίαση για την TUV AUSTRIA HELLAS Βασισμένη στο ISO/DIS 9001, έκδοση Μαΐου-Ιουνίου 2014. Η νέα έκδοση του ISO 9001:2015 Χαράλαμπος Αγγελούδης Δ/ντης Πιστοποίησης Συστημάτων και Προϊόντων Παρουσίαση για την TUV AUSTRIA HELLAS Βασισμένη στο ISO/DIS 9001, έκδοση Μαΐου-Ιουνίου 2014 Νοέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Τι είναι η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management]; Η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management] είναι ένας τρόπος που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

Application for conversion of a National Greek licence to a Part-FCL licence SPH Single Pilot Helicopter

Application for conversion of a National Greek licence to a Part-FCL licence SPH Single Pilot Helicopter ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

I.6. I.16 Entry BIP in EU/Συνοριακός σταθμός ελέγχου για την είσοδο στην ΕΕ I.17

I.6. I.16 Entry BIP in EU/Συνοριακός σταθμός ελέγχου για την είσοδο στην ΕΕ I.17 Health certificate / ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Imports of dogs, cats, ferrets and non-commercial movements into the Union of more than five dogs, cats or ferrets Εισαγωγές σκύλων, γατών, κουναβιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Οι πυρκαγιές αποτελούν μία συνεχή πηγή κινδύνου. Ξεσπούν σε τυχαίο τόπο και χρόνο και προξενούν απώλειες ανθρώπων, ζώων, τραυματισμούς και τεράστια οικονομική και οικολογική επιβάρυνση. Εκτιμάται ότι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 217 Ν. 14(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συνθήκης εναντίον της Στρατολόγησης, Χρησιμοποίησης, Χρηματοδότησης και Εκπαίδευσης Μισθοφόρων (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα