Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου. Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης (ΚΟΕΕ) 10ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου. Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης (ΚΟΕΕ) 10ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ"

Transcript

1 Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης (ΚΟΕΕ) 10ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ "ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Επιμέλεια Ελένη Φτιάκα, Σιμώνη Συμεωνίδου και Μιχάλης Σωκράτους ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6-7 Ιουνίου 2008 Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

2 Διδασκαλία γλώσσας σε συνθήκες γλωσσικής ετερότητας: Αξιοποίηση των γλωσσών των μαθητών μας στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας Σκούρτου Ελένη Πανεπιστήμιο Αιγαίου Περίληψη Οι σχολικές τάξεις είναι ή τείνουν να γίνουν γλωσσικά και πολιτισμικά ετερογενείς. Αυτή η ετερογένεια δημιουργεί νέες συνθήκες μάθησης και θέτει μία σειρά προκλήσεις για τη διδασκαλία γλώσσας, αλλά και για τη δημιουργία νοήματος, άρα τη γνώση, γενικότερα. Θα συζητηθούν εδώ μερικές βασικές αρχές της δημιουργίας νοήματος μέσω γλώσσας σε συνθήκες διγλωσσίας που αφορούν τόσο την οργάνωση της διδασκαλίας όσο και αυτή της μάθησης, με σκοπό να αναδειχθούν οι δυνατότητες του/της εκπαιδευτικού να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατόν το γλωσσικό και γνωστικό δυναμικό όλων των μαθητών/μαθητριών. Εισαγωγή Η γλωσσική ετερότητα αποτελεί μία συνθήκη μάθησης, η οποία αφορά όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα αν αυτοί είναι δίγλωσσοι ή μονόγλωσσοι (Γιαλαμάς κ. ά. 2000). Το σχολείο δεν μπορεί πλέον να προσλαμβάνει τη γλωσσική ετερότητα ως κάτι που αφορά μόνο κάποιους μαθητές (π.χ. τους μετανάστες μαθητές) και όχι όλους. Τα ζητήματα γλώσσας αφορούν τόσο αυτούς που πρέπει να υποστηριχθούν στην ελληνομάθειά τους όσο και όσους έχουν την Ελληνική ως πρώτη γλώσσα. Τα κοινωνικά ζητήματα που εγείρονται δεν εξαντλούνται σε ζητήματα οργάνωσης κάποιων περιφερειακών κοινωνικών ομάδων (π.χ. κοινότητες μεταναστών) και των σχέσεων τους με την κυρίαρχη κοινωνία ούτε εξαντλούνται σε ζητήματα ένταξης κάποιων νεοφερμένων σε ένα στατικό/αμετάβλητο κοινωνικό ιστό, αλλά σηματοδοτούν μεταβολές σε αυτό τον ίδιο τον κοινωνικό ιστό. Σε αυτό το πλαίσιο, το σχολείο ως θεσμός, η διδασκαλεία/μάθηση ως πράξη νοήματος και η γλώσσα ως εργαλείο νοηματοδότησης είναι οι τόποι όπου θα τοποθετήσουμε την προσέγγισή μας. Ως αφετηρία έχουμε την παραδοχή, ότι τα κεντρικά ζητήματα μάθησης τίθενται εκ νέου, λόγω της συνθήκης της γλωσσικής ετερότητας. Δεν συμφωνούν όλοι με αυτό. Ο Γκότοβος (2002) π.χ., σε μία προσέγγιση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ως έννοιας, αλλά και ως προοπτική σχολικής πρακτικής, προειδοποιεί για τη δημιουργία σχολείου «δύο ταχυτήτων», αν το σχολείο προσαρμόσει τους ρυθμούς, τις πρακτικές, τις απαιτήσεις του, αλλά και τα περιεχόμενα των μαθημάτων, στις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Κάτι τέτοιο θα περιθωριοποιούσε τους δίγλωσσους μαθητές και θα τους καθιστούσε μη ανταγωνιστικούς σε σχέση με τους γηγενείς μαθητές. Κατά τον Γκότοβο, η όσο το δυνατόν πιο γρήγορη αφομοίωση των δίγλωσσων μαθητών στη γλώσσα και την κουλτούρα του σχολείου είναι το κλειδί για τη σχολική επιτυχία και την κοινωνική ένταξη τους. Οι μαθητές προσαρμόζονται στο σχολείο και όχι αντίστροφα. Ως προς τις θέσεις του Γκότοβου θεωρούμε ότι υπάρχει ένα βασικό σημείο σύγκλισης και ένα βασικό σημείο απόκλισης. Συμφωνούμε ότι το σχολείο δεν μπορεί να είναι σχολείο δύο ταχυτήτων, όπου για κάποιους μαθητές θα προβλέπεται. 10o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 665

3 εκλαϊκευμένη διδασκαλία/μάθηση, λόγω του ότι είναι ομιλητές άλλης πρώτης γλώσσας. Συμφωνούμε ότι το σχολείο ως θεσμός, πρέπει να δίνει σε όλους τους μαθητές εξ ίσου τη δυνατότητα πλήρους ανάπτυξης των ικανοτήτων και των ταλέντων τους. Διαφωνούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει ερήμην του όποιου γνωστικού/πολιτισμικού/γλωσσικού (συμπεριλαμβανομένου: του διαλεκτικού) κεφαλαίου φέρνουν οι μαθητές στο σχολείο. Τόσο σε σχέση με το θεσμό του σχολείου (δηλαδή με την κοινότητα ανθρώπων που ζουν μέσα σ αυτό) όσο και σε σχέση με την πράξη νοήματος, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ο κεντρικός ρόλος της ενδυνάμωσης των υποκειμένων και της επικοινωνίας. Κοινότητα, μάθηση, γλώσσα αποτελούν σχέσεις. Σχέσεις που δεν συνάπτονται αυτόματα, αλλά χρειάζονται σχεδιασμό και υποστήριξη. Εδώ εστιάζουμε στη γλώσσα και συγκεκριμένα στις σχέσεις πρώτης/δεύτερης γλώσσας, προσπαθούμε να αναδείξουμε τις σχέσεις με τη μάθηση και την κοινότητα και επιχειρούμε ένα σχεδιασμό/επαναπροσανατολισμό της διδασκαλίας γλώσσας. Αναφερόμαστε σε μαθητές με διαφορετικές πρώτες γλώσσες από τη γλώσσα του σχολείου και θα πρέπει να διερευνήσουμε, πώς το κεφάλαιο αυτό δεν παραμένει λανθάνον, δεν παραμένει αποκλειστική ευθύνη του μαθητή στην πορεία προσπέλασης της νέας γνώσης και της νέας γλώσσας, αλλά γίνεται εργαλείο διδασκαλίας στα χέρια της / του εκπαιδευτικού, δηλαδή ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να κατανοήσει, να ενθαρρύνει και να εργαλειοποιήσει τη σχέση ανάμεσα στην όποια πρώτη γλώσσα (ή μορφή γλώσσας) των μαθητών και τη γλώσσα του σχολείου. Η Γλώσσα ως σχέση Υπάρχουν πολλοί τρόποι να προσεγγίσει κανείς τη γλώσσα περιγραφικά και αναλυτικά. Συνοπτικά θα λέγαμε ότι σε συνθήκες γλωσσικής ετερότητας, η περιγραφή δεν μπορεί να αφορά μία γλώσσα ερήμην της άλλης, κατ επέκταση δίνοντας το στίγμα των γλωσσών των υποκειμένων περιγράφουμε τη διγλωσσία τους. Σε βάθος χρόνου, οι γλώσσες συναρτώνται μεταξύ τους ως πρώτη, δεύτερη (κλπ.) ή ξένη γλώσσα, ανάλογα με τη σειρά εμφάνισης/ανάπτυξης/εκμάθησης τους στον κύκλο ζωής των ομιλητών. Στη συγχρονία τους, οι γλώσσες συναρτώνται μεταξύ τους ως πρωτεύουσα, δευτερεύουσα ή ξένη γλώσσα, ανάλογα με τη συχνότητα και τη σπουδαιότητα στη χρήση τους ή της ταύτισης που νιώθουν οι ομιλητές με αυτές. Η ποιοτική διαφορά βρίσκεται στην μη ταύτιση της πρώτης χρονικά γλώσσας με την πρωτεύουσα (ή πρώτη ή κυρίαρχη) γλώσσα στην καθημερινή χρήση εκ μέρους του ομιλητή. Μία γλώσσα που εμφανίζεται και αναπτύσσεται πρώτη στη ζωή του ομιλητή δεν διατηρεί οπωσδήποτε τον κεντρικό ρόλο της στη συνέχεια. Οι βιογραφίες μεταναστών, αλλά και το φαινόμενο της γλωσσικής μετατόπισης προσφέρονται εδώ ως παραδείγματα. Αν ο ορισμός της διγλωσσίας εμπεριέχει την εναλλακτική χρήση δύο (ή περισσότερων) γλωσσών σε ένα επιφανειακό (ορατό) επίπεδο, σε ένα βαθύτερο επίπεδο, η διγλωσσία εμπεριέχει τη συνθετική επεξεργασία των εννοιών. Είναι ίσως γνωστή η μεταφορά του διπλού παγόβουνου του Cummins (2003), όπου οι φανερές ξεχωριστές κορυφές δύο παγόβουνων αντιπροσωπεύουν τις διακριτές γλώσσες, ενώ η αθέατη βάση τους αντιπροσωπεύει το κοινό εννοιολογικό υπόβαθρο τους. Με τον κίνδυνο κάποιας υπερβολής, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στον κύκλο. 10o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 666

4 της ζωής μας, έννοιες μαθαίνουμε άπαξ, ενώ γλώσσες για να τις εκφράσουμε μαθαίνουμε πολλές φορές. Κατ επέκταση, όταν μαθαίνουμε γλώσσες, μέσα από τις οποίες μπορούμε να εκφράσουμε παλιές και νέες έννοιες, δημιουργούμε σχέσεις ανάμεσα σε έννοιες που γνωρίζουμε μέσω της ίδιας ή διαφορετικής γλώσσας με τις λέξεις που τις εκφράζουν καλύτερα στη μία ή στην άλλη γλώσσα. Η μάθηση προϋποθέτει γεφύρωση (δηλαδή σχέσεις) ανάμεσα σε γνωστό και νέο υλικό. Η γνώση ως σχέση Αν φανταστούμε την ανάπτυξη γνώσης (όπως και της γλώσσας) ως ένα συνεχές, τότε φροντίδα του σχολείου είναι να εξασφαλίσει τη συνέχεια ανάμεσα στην προσχολική ή εξωσχολική και την ακαδημαϊκή γνώση. Σε συνθήκες πολιτισμικής ετερότητας τίθεται το ερώτημα, πώς υποστηρίζεται αυτή η συνέχεια, όταν οι εκπαιδευτικοί δεν είναι κοινωνοί της πολιτισμικής γνώσης των μαθητών τους. Σε αυτό το σημείο ακολουθούμε το μοντέλο του Wells (1999), ο οποίος μιλά για κατασκευή νοήματος (και: φτιάχνοντας το νόημα) (meaning making), γεφύρωση (bridging) (και: γεφυρώνοντας), γνώση (knowing) (και: διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης). O Wells βασιζόμενος συνδυαστικά σε γνωστικά μοντέλα του Vygotsky (1997) και σε κοινωνιογλωσσικές προσεγγίσεις του Halliday (1978), τονίζει ότι η μονάδα μέσω της οποίας κατασκευάζεται νόημα είναι το κείμενο (text). Τα κείμενα είναι εργαλεία (tools) και τεχνουργήματα / επινοημένες κατασκευές (artifacts). Μέσα στην αλυσίδα των κειμένων που κατανοούμε και αυτών που κατασκευάζουμε, κυκλοφορεί το νόημα και συντελείται η επικοινωνία άρα και η μάθηση. Ο/Η εκπαιδευτικός είναι συμμετέχον υποκείμενο στην επικοινωνία μέσα στην κοινότητα της τάξης και γεφυροποιός ανάμεσα σε παλιά και νέα γνώση, καθημερινή και ακαδημαϊκή γνώση/γλώσσα, πρώτη και δεύτερη γλώσσα. Ο ρόλος του γεφυροποιού είναι ένας ρόλος που οι εκπαιδευτικοί ενδεχομένως να τον φοβούνται αναλογιζόμενοι την άγνοια τους της άλλης γλώσσας ή της άλλης γνώσης. Οι μαθητές από την άλλη πλευρά, στο βαθμό που δεν αποσύρονται από τη μάθηση, μόνοι ή με την υποστήριξη του / της εκπαιδευτικού είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τις ανάλογες γεφυρώσεις. Η παιδαγωγική σχέση Αν θεωρήσουμε ότι η διττή αποστολή του θεσμού του σχολείου είναι η γνωστική ανάπτυξη και η κοινωνική ενσωμάτωση των μαθητών, τότε η παιδαγωγική σχέση μεταξύ των ανθρώπων που ζουν μέσα σ αυτό δηλαδή η παιδαγωγική σχέση εκπαιδευτικού και μαθητών (και μαθητών μεταξύ τους) πρέπει να εξασφαλίζει αναγνώριση / αποδοχή / ενδυνάμωση από τη μία πλευρά και γνωστική πρόκληση από την άλλη: με άλλα λόγια, οι μαθητές και πρέπει να νιώθουν ότι είναι αποδεκτοί προσωπικότητες και ως μέλη της κοινότητας του σχολείου και να μαθαίνουν (Στόγιος 2008, Cummins 2000, 2003, Cummins et al 2007). Η ισχύς ενός μόνον από τα δύο σκέλη της σχέσης δεν εξασφαλίζει παιδαγωγικά και κοινωνικά ένα βιώσιμο αποτέλεσμα. Δεν είναι δυνατόν μόνο να μαθαίνουν οι μαθητές, χωρίς να νιώθουν αποδεκτοί ούτε είναι δυνατόν να νιώθουν αποδεκτοί χωρίς να εμπλέκονται σε μία γνωστικά προκλητική για αυτούς διαδικασία μάθησης, που θα τους επέτρεπε να αποδείξουν την αξία τους, να ανταμειφθούν για την πρόοδο τους, άρα να νιώσουν περεταίρω αποδεκτοί. 10o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 667

5 Η διδασκαλία σε αναζήτηση σχέσης με τη μάθηση Η οργάνωση της διδασκαλίας είναι δυνατόν να διαφέρει από την οργάνωση της μάθησης στο εξής: Ο/Η εκπαιδευτικός που οργανώνει τη διδασκαλία ενός συγκεκριμένου γλωσσικού φαινομένου και/ή συγκεκριμένου περιεχομένου, ενδεχομένως να εστιάσει σε αυτό το ίδιο το γλωσσικό φαινόμενο/περιεχόμενο, αποκόπτοντάς το από ένα γενικότερο σύνολο. Δημιουργείται έτσι μία αποσπασματικότητα στη διδασκαλία, τουλάχιστον ως προς το γλωσσικό σύνολο που αφορά τους μαθητές: π.χ. η διδασκαλία ενός γλωσσικού φαινομένου μπορεί να οργανωθεί αποκομμένα τόσο από την κυρίαρχη γλώσσα στην οποία ανήκει όσο και από ενδεχόμενες διαλεκτικές παραλλαγές της ίδιας γλώσσας ή από τη διαφορετική γλώσσα κάποιων μαθητών. Σχηματικά, θα λέγαμε ότι η ενδεχόμενη αποκοπή ενός γλωσσικού φαινομένου από τον κορμό της γλώσσας στην οποία αναφέρεται, εξυπηρετεί: (α) κάποια οικονομία στο σχεδιασμό του/της εκπαιδευτικού, (β) πολιτική επιλογή του/ της εκπαιδευτικού για μία γλώσσα ή μία μορφή μίας γλώσσας έναντι άλλης, (γ) την άγνοια του/της εκπαιδευτικού για την άλλη γλώσσα ή την άλλη γλωσσική μορφή. Όμως, αν η διδασκαλία μπορεί κατά κάποιον τρόπο να τεμαχιστεί σε ανεξάρτητες ενότητες και να οργανωθεί γραμμικά, η μάθηση αναπτύσσεται συνθετικά, μέσα από ποικίλα μονοπάτια, συνδυαστικά, έτσι ώστε να είναι εφικτή η κατανόηση: κατανόηση, με την έννοια της κατανοητής εισερχόμενης πληροφορίας (comprehensible input / Krashen 1995) και την έννοια του understanding (Wells 1999), είναι το πρώτο βήμα στη νοηματοδότηση ( meaning making ). Ο μαθητής θα προσπαθήσει να τοποθετήσει το οποιοδήποτε νέο γλωσσικό ή γνωστικό περιεχόμενο στα όσα ήδη γνωρίζει. Με αυτό τον εποικοδομητικό τρόπο ο μαθητής δημιουργεί το προσωπικό του νόημα. Και μάλιστα, σύμφωνα με τον Kress (2000) αυτό δεν γίνεται οπωσδήποτε μέσα από τις ίδιες οδούς, με τους ίδιους τρόπους ή σημειωτικούς κώδικες (semiotic modes), μέσα από τους οποίους οργανώνεται η διδασκαλία. Το νόημα μπορεί να διδάσκεται δια του γραπτού λόγου μέσα από την ακαδημαϊκή μορφή της γλώσσας, αλλά η κατανόησή του μπορεί να πραγματωθεί τόσο μέσα από το ίδιο αυτό κανάλι όσο και μέσα από ένα διαφορετικό. Έτσι, ένας μαθητής κατανοεί ένα περιεχόμενο με τον ίδιο τρόπο που αυτό έχει διατυπωθεί (π.χ. γραπτό κείμενο) ή μέσω της σχηματοποιημένης απόδοσής του ή μέσω της προφορικής εκφοράς του ή μέσω της εικονοποίησης κλπ. Ο Kress ονομάζει τη διαδικασία αυτή μετακύλιση νοήματος (transduction of meaning) από ένα σημειωτικό κώδικα σε ένα άλλο και θεωρεί ότι είναι ο συνήθης τρόπος, με τον οποίο προσλαμβάνουμε (δηλαδή καταλαβαίνουμε, νοηματοδοτούμε) όσα μας διδάσκουν με τους σημειωτικούς τρόπους που εμείς θεωρούμε πιο πρόσφορους. Το σχολείο από την άλλη πλευρά, στηρίζει τις πρακτικές διδασκαλίας πάνω σε έναν μόνο σημειωτικό κώδικα, αυτό του γραπτού λόγου, περιθωριοποιώντας όλους τους άλλους, συρρικνώνοντας έτσι τις δυνατότητες των μαθητών να επιλέξουν άλλους τρόπους, άλλους κώδικες και να αναπτύξουν ικανότητες στους πολυγραμματισμούς (Cope & Kalantzis, in press). Αν αυτό τον περιορισμό τον συγκεκριμενοποιήσουμε στο θέμα των γλωσσών, τότε το σχολείο με την αποκλειστική εστίαση στη γλώσσα του σχολείου και το μη υπολογισμό των γλωσσών των μαθητών, ευθύνεται για το εξής παράδοξο: οι γλώσσες των μαθητών να είναι απούσες στη διδασκαλία και παρούσες στη μάθηση (Σκούρτου 10o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 668

6 2002). Έτσι το γλωσσικό δυναμικό των μαθητών παραμένει λανθάνον μέχρι να ενεργοποιηθεί κατ εντολή του μαθητή και με μη συμμετοχή του/της εκπαιδευτικού. Αντί επιλόγου Όταν μιλάμε για μάθηση σε συνθήκες διγλωσσίας τα ζητήματα δεν περιορίζονται σε αυτά της γλώσσας, αλλά διαπλέκονται τόσο με γνωστικά ζητήματα όσο και με ζητήματα ταυτότητας. Φαίνεται έτσι ως η γλώσσα να παίζει σχετικά δευτερεύοντα λόγο: κάθε άλλο. Η γλώσσα ως βασική συνισταμένη της επικοινωνίας γενικότερα και η ακαδημαϊκή γλώσσα ως βασική συνισταμένη ειδικά των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων στις οποίες εμπλέκονται οι μαθητές στο σχολείο, δεν μπορεί παρά να έχει κεντρική θέση στην προβληματική μας. Ακολουθώντας το μοντέλο του Wells για νοηματοδότηση μέσω γεφύρωσης, αυτό που προσπαθήσαμε να αναδείξουμε εδώ είναι ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναλάβουν τον ρόλο που τους αναλογεί, να προτρέψουν δηλαδή τους μαθητές τους να κάνουν αυτό που έτσι κι αλλιώς κάνουν, όταν προσπαθούν να μάθουν: να ενεργοποιήσουν την προϋπάρχουσα γνώση τους για να κατασκευάσουν την νέα. Αυτή η διαδικασία όταν ανασυρθεί από την αφάνεια της ατομικής μαθησιακής δραστηριότητας, μπορεί να ενσωματωθεί στη διδασκαλία, ως παροχή γνωστικού βοηθήματος (Cummins 2003) και ως ενδυνάμωση του υποκειμένου. Επιπλέον, για τον/την εκπαιδευτικό που γίνεται κοινωνός αυτής προϋπάρχουσας γνώσης, ο διαπροσωπικός επικοινωνιακός χώρος εκπαιδευτικού/ μαθητή διαμορφώνεται ως ζώνη επικείμενης ανάπτυξης (Vygotsky 1997), όπου οι μαθητές διδάσκουν στον/στην εκπαιδευτικό πολιτισμική και γλωσσική γνώση. Ο Wells μάλιστα, έτσι ακριβώς κατανοεί αυτή τη βασική αρχή του Vygotsky: ως τη ζώνη, όπου όχι μόνο ο μαθητής μαθαίνει με την καθοδήγηση ενηλίκων ή ομηλίκων που γνωρίζουν, αλλά και ο ενήλικας (εκπαιδευτικός) μαθαίνει με την καθοδήγηση των μαθητών, ευρισκόμενος σε μία διαλογική διερεύνηση μαζί τους (dialogic inquiry). Ως προς τη γλώσσα, τη δεύτερη γλώσσα και τα γενικότερα ζητήματα γραμματισμού, η ενσωμάτωση της μαθησιακής διαδικασίας της αξιοποίησης της προηγούμενης γνώσης στις πρακτικές διδασκαλίας διευκολύνει τον/την εκπαιδευτικό σε μία τάξη με μαθητές με διαφορετική γλωσσική προέλευση, να κινηθεί σε ένα ευρύ φάσμα: να διευκολύνει, άρα να επιταχύνει τη διαδικασία κατανόησης της εισερχόμενης πληροφορίας σε οποιοδήποτε μάθημα (π.χ. με ακριβή αντιστοίχιση/ μετάφραση ή/και περίφραση ή/και συνώνυμα/αντώνυμα ή/και ετυμολογικές προεσεγγίσεις ή/και ομόρριζες λέξεις), αλλά και να υλοποιήσει τη διάσταση της γλωσσικής συνειδητοποίησης στο μάθημα της γλώσσας, μετακινώντας την εστίαση στις σχέσεις της γλώσσας του σχολείου με τις πρώτες γλώσσες των μαθητών. Προφανώς, αυτό δεν εκβάλλει σε μία δίγλωσση εκπαίδευση, αφού το σχολείο, ως έχει σήμερα, το γραμματισμό στην κυρίαρχη γλώσσα υπηρετεί. Απλά, η εστίαση στις σχέσεις των γλωσσών (π.χ. ομοιότητες / διαφορές στο επίπεδο της γραμματικής και συντακτικής δομής) βασίζεται στο αξίωμα ότι οι γλώσσες δεν είναι μεταξύ τους ανεξάρτητες οντότητες, αλλά είναι αλληλεξαρτώμενες και ότι η κατάκτηση, η εκμάθηση και η ανάπτυξη μίας γλώσσας δεν γίνεται μόνο μέσα από τα δικά της αποκλειστικά κανάλια, αλλά υποστηρίζεται από το σύνολο της προϋπάρχουσας γλωσσικής γνώσης. Από αυτή την άποψη τόσο η μονόγλωσση όσο και η δίγλωσση εκπαίδευση, ο γλωσσικός σχεδιασμός με απώτερο στόχο το γλωσσικό πλουραλισμό ή ο γλωσσικός σχεδιασμός με απώτερο στόχο τη γλωσσική αφομοίωση εξυπηρετούνται όχι αποσπασματικά αλλά συνολικά. 10o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 669

7 Βιβλιογραφία Ελληνόγλωση Γιαλαμάς, Β., Κούρτη Καζούλλη, Β., Μπατσούτα, Μ. & Σκούρτου, Ε. (2000). Σύστημα Διγλωσσίας, στο: Τετράδια Εργασίας Νάξου: Διγλωσσία, Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, (www.rhodes.aegean.gr/tetradianaxou). Γκότοβος, Αθ. (2002). Εκπαίδευση και Ετερότητα: Ζητήματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, Αθήνα: Μεταίχμιο. Cummins, J. (2003). Ταυτότητες υπό Διαπραγμάτευση Εκπαίδευση με σκοπό την Ενδυνάμωση σε μια Κοινωνία Ετερότητας, (επιμλ.: Ε. Σκούρτου, μετφρ.: Σ. Αργύρη), Αθήνα: Gutenberg. Σκούρτου, Ε. (2002). Δίγλωσσοι Μαθητές στο ελληνικό Σχολείο, Επιστήμες Αγωγής, Θεματικό Τεύχος 2002, (11-20). Στόγιος, Ν. (2008). Πορείες Μάθησης Δίγλωσσων Μαθητών: Ζητήματα Ταυτότητας και Γλώσσας, Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή. Vygotsky, L. (1997). Ο Νους στην Κοινωνία, Αθήνα: Gutenberg (επιμλ. Στ. Βοσνιάδου, μετφρ. Στ. Βοσνιάδου, Α. Μπίμπου). Ξενόγλωσση Cope, B. & Kalantzis, M. (in press). Multiliteracies : New Literacies, New Learning, Harward Educational Review. Cummins, J. (2000). Language, Power & Education: Bilingual Children in the Crossfire, Cleventon: Multilingual Matters. Cummins, J., Brown, Kr., Sayers, D. (2007). Literacy, Technology and Diversity, Boston / New York: Pearson. Halliday, M.A.K. (1978). Language as Social Semiotic The social Inerpretation of Language and Meaning, London: Arnold. Krashen, St. (1995). Principles and Practice in Second Language Acquisition, New York: Phoenix. Kress, G. (2000). Design and Transformation New Theories of Meaning, στο: Cope, B. & Kalantzis, M. (eds), (2000): Multiliteracies Literacy Learning and the Design of Social Futures, London & New York: Routledge. Wells, G. (1999). Dialogic Inquiry Towards a Sociocultural Practice and Theory of Education, Cambridge: Cambridge University Press. 10o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 670

8

9

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Εισαγωγικά Σπανός Βασίλειος, δάσκαλος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής, Χαϊδογιάννου Χρυσούλα,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3.

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Ορισμός της «επικοινωνιακής ικανότητας» 4. Χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Χαράλαμπος Σακονίδης Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 ΕΠΕΑΕΚ II ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Ειρήνη Χατζηλουκά-Μαυρή, Διεύθυνση Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κύπρου

Περίληψη. Ειρήνη Χατζηλουκά-Μαυρή, Διεύθυνση Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κύπρου 07-08-09-10:Layout 1 29/07/2010 11:15 ΠΜ Page 114 Aπό την επικοινωνιακή-κειμενοκεντρική προσέγγιση στην παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού (ή η διδασκαλία του γραπτού λόγου στο δημοτικό σχολείο σήμερα):

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα. τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos.

ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα. τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos. ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos.gr/periodiko 4 ο τεύχος, Σεπτέμβριος 2014 Εκδόσεις e-πρωτοβάθμια Αθήνα ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσοδιδακτικά συνεχή και ασυνεχή της τελευταίας τριακονταετίας: από τον επικοινωνιοκεντρισμό στον κοινωνιοκεντρισμό.

Γλωσσοδιδακτικά συνεχή και ασυνεχή της τελευταίας τριακονταετίας: από τον επικοινωνιοκεντρισμό στον κοινωνιοκεντρισμό. Γλωσσοδιδακτικά συνεχή και ασυνεχή της τελευταίας τριακονταετίας: από τον επικοινωνιοκεντρισμό στον κοινωνιοκεντρισμό. Σωφρόνης Χατζησαββίδης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Abstract This paper

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 124-140, 2014 Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Οδυσσέας Ευαγγέλου oevangelou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης.

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Μαρίας Δημάση: Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ήλιος Ηλιάτορας» Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Αθήνα, 19-20 Οκτωβρίου 2013

«Ήλιος Ηλιάτορας» Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Αθήνα, 19-20 Οκτωβρίου 2013 «Ήλιος Ηλιάτορας» Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας Αθήνα, 19-20 Οκτωβρίου 2013 Δήμητρα Βιδινιώτη 1, Ιωάννης Δεληγιάννης 2, Μαρία Ζερβού 3, Άγγελος Παπαβλασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean. Διδακτική των ξένων γλωσσών και συνεργατική μάθηση μέσω υπολογιστή: Mια πρόταση υλοποίησης δραστηριότητας με την αξιοποίηση εργαλείων του διαδικτύου για την ενίσχυση της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011

Πρόγραμμα Σπουδών. Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 ! ii ! iii Επιτροπή σύνταξης του Προγράμματος Σπουδών για τα Μαθηματικά: Επιστημονική συντονίστρια Πόταρη Δέσποινα Μέλη Αθανασιάδης Ηλίας Βρυώνης

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφικά λάθη ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Δημοτικού

Ορθογραφικά λάθη ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Δημοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ.: Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείμενα Ορθογραφικά λάθη ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

COVER+INTRO_TEACH_2013-1:Layout 1 12/04/2013 10:18 Page 2

COVER+INTRO_TEACH_2013-1:Layout 1 12/04/2013 10:18 Page 2 COVER+INTRO_TEACH_2013-1:Layout 1 12/04/2013 10:18 Page 2 COVER+INTRO_TEACH_2013-1:Layout 1 12/04/2013 10:18 Page 3 ΔπΔ μπμ π À: Δ : È ÎÙÈÎ appleúôù ÛÂÈ Î È È Â ÁÈ ÂÎapple È Â ÙÈÎÔ appleô È ÛÎÔ Ó πûùôú

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές ορίζουσες ενός μετανεωτερικού και διαπολιτισμικού πλαισίου για την ενδυνάμωση της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών

Οι βασικές ορίζουσες ενός μετανεωτερικού και διαπολιτισμικού πλαισίου για την ενδυνάμωση της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 163-174, 2014 Οι βασικές ορίζουσες ενός μετανεωτερικού και διαπολιτισμικού πλαισίου για την ενδυνάμωση της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις του σχολικού εγγραμματισμού: κείμενο συμφραζόμενα 1 γραμματική

Κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις του σχολικού εγγραμματισμού: κείμενο συμφραζόμενα 1 γραμματική Κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις του σχολικού εγγραμματισμού: κείμενο συμφραζόμενα 1 γραμματική Άννα Ιορδανίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών Εισαγωγή Η υλοποίηση του Διαθεματικού Ενιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.2. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες

Π3.1.2. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα