Λειτουργικές - Τεχνικές Προδιαγραφές για το σύστημα Πρωτοκόλλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λειτουργικές - Τεχνικές Προδιαγραφές για το σύστημα Πρωτοκόλλου"

Transcript

1 UNIFIED IT Services Halandri - Greece 67, Ag Paraskevis str P: F: Athens, 4 Φεβρουαρίου 2011 Company ΕΛΛΑΚ To Cc P.: +30 F.: +30 P.: F.: Subject Λειτουργικές - Τεχνικές Προδιαγραφές για το σύστημα Πρωτοκόλλου Version 1.2 Author Michael Mountrakis Pages 12 Reviewer Stavros Vaitsis Αγαπητοί, Σε συνέχεια της συζήτησής μας σας αποστέλλουμε τις προδιαγραφές του συστήματος πρωτοκόλλου Συνημμένων Kindest Regards Michael Mountrakis Telcos Solution Architect

2 UNIFIED IT Services Page 2/12 Κατάλογος περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Ορισμοί... 3 Λειτουργικές Απαιτήσεις Προδιαγραφές...4 Προφίλ Χρηστών Λειτουργίες Χρηστών...4 Λειτουργίες Συστήματος... 5 Τεχνικές Προδιαγραφές...12

3 UNIFIED IT Services Page 3/12 Εισαγωγή Η παρούσα ενότητα προδιαγράφει τη λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου για την εφαρμογή SCRIPTUM. Ορισμοί Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ): το υπό κατασκευήν σύστημα. Στοιχεία Πρωτοκόλλου (metadata): τα στοιχεία που συνδέονται με την πρωτοκόλληση ενός εγγράφου σε μία Δημόσια Υπηρεσία. Είναι διαφορετικά για εισερχόμενο έγγραφο και εξερχόμενο έγγραφο. Στοιχεία του πρωτοκόλλου για παράδειγμα είναι: Κατεύθυνση Πρωτοκόλλου: Εισερχόμενο ή Εξερχόμενο. Αριθμός Πρωτοκόλλου. Κύριο Έγγραφο: Το βασικό έγγραφο που συνδέεται με το πρωτόκολλο. Το βασικό έγγραφο είναι της μορφής που περιγράφεται στην παράγραφο Τύποι Εγγράφων. Επισυναπτόμενα: Τα έγγραφα που συνοδεύουν το κύριο έγγραφο στον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου. Το κάθε επισυναπτόμενο έγγραφο είναι της μορφής που περιγράφεται στην παράγραφο Τύποι Εγγράφων. Κόμβος Πρωτοκόλλου η Εικονικός Φάκελος Πρωτοκόλλου: Ένα σύνολο που αποτελείται από : Τα στοιχεία του πρωτοκόλλου, Το κύριο έγγραφο Τα επισυναπτόμενα έγγραφα. Χρήστης Πρωτοκόλλου: Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί την εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Προφίλ Χρήστη: κάθε χρήστης λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο προφίλ το οποίο του επιτρέπει να εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες του συστήματος πρωτοκόλλου. Λεξικά: Επαφές: είναι οι αποδέκτες των εξερχόμενων και εισερχόμενων πρωτοκόλλων. Τύποι Εγγράφων: είναι οι προκαθορισμένοι τύποι εγγράφων.

4 UNIFIED IT Services Page 4/12 Λειτουργικές Απαιτήσεις Προδιαγραφές Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι λειτουργικές απαιτήσεις του ΠΣ. Προφίλ Χρηστών Λειτουργίες Χρηστών Στο ΠΣ εισάγονται χρήστες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο OpenKM Με την εισαγωγή του κάθε χρήστη στο ΠΣ του αποδίδεται και ένα προφίλ το οποίο διαθέτει όλες τις λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει ο χρήστης στο ΠΣ. Χρήστες Οι χρήστες του ΠΣ έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Πεδίο Περιγραφή Σχόλια Όνομα Σύνδεσης Όνομα κ Επίθετο Το όνομα σύνδεσης στο σύστημα Το πραγματικό όνομα του χρήστη Υποχρεωτικό αλφαριθμητικό πεδίο Υποχρεωτικό αλφαριθμητικό πεδίο Το του χρήστη Προαιρετικό αλφαριθμητικό πεδίο τηλέφωνο Το τηλέφωνο του χρήστη Προαιρετικό αλφαριθμητικό πεδίο Το σύστημα θα μπορεί να αποθηκεύει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των χρηστών για μεγάλο αριθμό χρηστών. Προφίλ Χρηστών Οι χρήστες του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ορίζονται με βάση το προφίλ τους. Έτσι λοιπόν διακρίνουμε τις συγκεκριμένες κατηγορίες προφίλ: Διαχειριστής του Συστήματος Συγγραφέας Πρωτοκόλλου Αναγνώστης Πρωτοκόλλου Ισχύουν τα εξής: Τα προφίλ των χρηστών είναι ιεραρχικά με πλήρη δικαιώματα στον Διαχειριστή και περιορισμένα δικαιώματα στον Αναγνώστη του Πρωτοκόλλου. Τα δικαιώματα κληρονομούνται με την αναβάθμιση του προφίλ, δηλαδή ο Συγγραφέας Πρωτοκόλλου έχει τα δικαιώματα και του Αναγνώστη Πρωτοκόλλου και ο Διαχειριστής του Πρωτοκόλλου έχει και τα διακαιώματα του Συγγραφέα Πρωτοκόλλου. Κάθε χρήστης συνδέεται με ακριβώς ένα προφίλ. Κάθε προφίλ μπορεί να επιτελέσει τις συγκεκριμένες λειτουργίες που περιγράφει η αντίστοιχη παράγραφος του εκάστοτε προφίλ.

5 UNIFIED IT Services Page 5/12 Λειτουργίες Αναγνώστη Πρωτοκόλλου Ο αναγνώστης πρωτοκόλλου θα μπορεί να εκτελέσει τις εξής ενέργειες: Να αναζητήσει ένα κόμβο πρωτοκόλλου όπως περιγράφεται στην παράγραφο Αναζήτηση Πρωτοκόλλου. Να αναζητήσει μία Επαφή. Να αναζητήσει τους τύπους εγγράφων. Λειτουργίες Συγγραφέα Πρωτοκόλλου Ο συγγραφέας πρωτοκόλλου θα μπορεί επιπροσθέτως να: Δημιουργήσει ένα νέο κόμβο πρωτοκόλλου όπως περιγράφεται στην παράγραφό Δημιουργία Κόμβου Πρωτοκόλλου. Να δημιουργήσει μια νέα επαφή όπως περιγράφεται στην παράγραφό Δημιουργία Νέας Επαφής. Να τροποποιήσει τα χαρακτηριστικά μιας υπάρχουσας επαφής. Λειτουργίες Διαχειριστή Το προφίλ που επιτρέπει τις εξής ενέργειες: Δημιουργία νέων χρηστών: ο διαχειριστής θα εισάγει τα χαρακτηριστικά του χρήστη όπως αυτά περιγράφονται στην ενότητα Χρήστες. Τροποποίηση υπαρχόντων χρηστών: ο διαχειριστής θα μπορεί να μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά του χρήστη όπως αυτά περιγράφονται στην ενότητα Χρήστες. Διαγραφή Χρηστών. Απόδοση προφίλ σε υπάρχοντα χρήστη: ο διαχειριστής θα μπορεί να αναβαθμίσει ή να υποβαθμίσει το προφίλ ενός χρήστη εφόσον ο χρήστης αυτός είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα. Ακύρωση εισερχομένου ή εξερχομένου πρωτοκόλλου Εισαγωγή Νέου Βιβλίου Πρωτοκόλλου. Ο διαχειριστής θα μπορεί να ξεκινήσει νέο βιβλίο πρωτοκόλλου. Εξαγωγή του βιβλίου πρωτοκόλλου στη μορφή PDF. Εισαγωγή Λεξικών α) Επαφών β) Τύπου εγγράφου. Να αλλάζει παραμέτρους στο σύστημα όπως το μέγιστο μέγεθος των αρχείων που αποθηκεύονται. Λειτουργίες Συστήματος Το σύστημα διαχειρίζεται το πρωτόκολλο με τη φιλοσοφία ενός εικονικού φακέλου (virtual folder) στον οποίο περιέχονται ένα ή περισσότερα έγγραφα. Το κύριο έγγραφο είναι αυτό που παίρνει έναν αριθμό πρωτοκόλλου και χαρακτηρίζεται ως εισερχόμενο ή εξερχόμενο ανάλογα με το αν το παραλαμβάνεται ή αποστέλλεται. Το κύριο έγγραφο είναι το πρώτο έγγραφο που τοποθετείται στον virtual folder. Στη συνέχεια, ο virtual folder «σφραγίζεται» με τον κωδικό πρωτοκόλλου που είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου του κυρίου εγγράφου και τοποθετείται στον κατάλογο εισερχομένου ή

6 UNIFIED IT Services Page 6/12 εξερχομένου πρωτοκόλλου για το τρέχων έτος. Με τον τρόπο αυτό η κάθε καταχώρηση του εικονικού φακέλλου είναι μοναδική στο σύστημα τήρησης του πρωτοκόλλου. Μαζί με το κύριο έγγραφο τοποθετούνται στον ίδιο virtual folder και τα συνημμένα έγγραφα καθώς και ενδεχομένως μία αναφορά στο σχετικό έγγραφο. Τα συνημμένα έγγραφα είναι αυτά που αποστέλλονται ή παραλαμβάνονται μαζί με το κύριο έγγραφο, ενώ το σχετικό έγγραφο είναι αυτό που σχετίζεται με το κύριο έγγραφο, για παράδειγμα αν το κύριο έγγραφο είναι μια απάντηση της υπηρεσίας στο Υπουργείο Γεωργίας, τότε το σχετικό έγγραφο είναι το κύριο εισερχόμενο έγγραφο που αναστάλθηκε από το Υπουργείο στην υπηρεσία. Κάθε εισερχόμενο ή εξερχόμενο έγγραφο με το που θα καταχωρηθεί σε έναν virtual folder στα τμήματα εισερχόμενο ή εξερχόμενο πρωτόκολλο αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων της εφαρμογής και είναι διαθέσιμο σε όλα τις ενότητες της εφαρμογής που έχουν να κάνουν με έγγραφα. Μια εποπτική εικόνα του όλου μηχανισμού διαχείρισης πρωτοκόλλου είναι η ακόλουθη: Τύποι Εγγράφων Το κάθε έγγραφο (κύριο ή επισυναπτόμενο) που παραλαμβάνεται από το σύστημα πρωτοκόλλου θα πρέπει να τηρεί τους εξής κανόνες: Να μην είναι αρχεία εκτελέσιμου κώδικα, δηλαδή εκτελέσιμα προγράμματα της μορφής.exe (προς αποφυγή ιών). Να ορίζεται παραμετρικά από το διαχειριστή το μέγιστο μέγεθος του εγγράφου.

7 UNIFIED IT Services Page 7/12 Λεξικά Το σύστημα αποθηκεύει τα εξής παραμετρικά στοιχεία: Επαφές Είναι οι αποδέκτες του εξερχόμενου και εισερχόμενου πρωτοκόλλου. Η κάθε επαφή έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Πεδίο Περιγραφή Σχόλια Τύπος Δείκτης αν είναι Οργανισμός ή Φυσικό Πρόσωπο. Υποχρεωτικό αριθμητικό πεδίο Επωνυμία Ο Οργανισμός καθώς και ο τομέας ή η διεύθυνση στον οργανισμό. Επίθετο Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο Όνομα Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο Πατρώνυμο Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο Οδός Αριθμός Περιοχή Ταχυδρομικός Κώδικας Νομός Τηλέφωνο Φαξ Κινητό Website Υπεύθυνο Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο Πρόσωπο Τηλέφωνο Κινητό Τύποι Δημόσιων Εγγράφων Είναι προκαθορισμένοι τύποι εγγράφων που τηρούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες. Η κάθε εγγραφή τύπου εγγράφου έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Πεδίο Περιγραφή Σχόλια Τύπος Πχ Εξουσιοδότηση Πληρωμών Υποχρεωτικό Αλφαριθμητικό πεδίο Περιγραφή Η περιγραφή του εγγράφου πχ Η εντολή του Προϊστάμενου που περιγράφει τις δαπάνες που θα διαχειριστεί ο υπάλληλος προκειμένου να πληρώσει έξοδα του Δημόσιου Οργανισμού. Αποστέλλεται Περιγράφει αν είναι περιοδικό έγγραφο...

8 UNIFIED IT Services Page 8/12 Κατευθύνσεις Πρωτοκόλλου Το σύστημα χωρίζει το πρωτόκολλο σε δύο βασικές κατευθύνσεις: Εξερχόμενο πρωτόκολλο αν το κύριο και τα συνημμένα έγγραφα αποστέλλονται από την υπηρεσία σε έναν Αποδέκτη και παράλληλα κοινοποιούνται σε έναν αριθμό αποδεκτών. Εισερχόμενο πρωτόκολλο αν το κύριο και τα συνημμένα έγγραφα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία. Εισερχόμενο Πρωτόκολλο Τα μεταδεδομένα του εισερχόμενου πρωτοκόλλου θα είναι τα εξής: Πεδίο Περιγραφή Σχόλια Αριθμός Ο αριθμός εισερχόμενου πρωτοκόλλου Υποχρεωτικό αριθμητικό πεδίο Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Δυνητικά η τρέχουσα ημερομηνία Υποχρεωτικό πεδίο ημερομηνίας πρωτοκόλλησης Ημερομηνία Η ημερομηνία του εισερχόμενου Προαιρετικό πεδίο ημερομηνίας εγγράφου εγγράφου Αριθμός Προαιρετικό Αλφαριθμητικό Πεδίο πρωτοκόλλου εγγράφου Τόπος που Προαιρετικό Αλφαριθμητικό Πεδίο εκδόθηκε Αποστολέας Υποχρεωτικό Πεδίο που παραπέμπει σε Επαφή. Θέμα Υποχρεωτικό Αλφαριθμητικό Πεδίο Τρόπος Επιλογή από τη διακίνηση Προαιρετικό πεδίο επιλογής διακίνησης Fax, Αποστολή ΕΛΤΑ Συστημένο, Αποστολή ΕΛΤΑ απλό, Currier, , Προσωπική Παράδοση... Αριθμός Προαιρετικό αριθμητικό πεδίο. συνημμένων Ανάθεση Προαιρετικό πεδίο. εγγράφου Id Ειδικό πεδίο μοναδικό για κάθε εγγραφή Υποχρεωτικό αριθμητικό πεδίο που συμπληρώνεται αυτόματα. Εξερχόμενο Πρωτόκολλο Τα μεταδεδομένα του εξερχόμενου πρωτοκόλλου θα είναι τα εξής:

9 UNIFIED IT Services Page 9/12 Πεδίο Περιγραφή Σχόλια Αριθμός Ο αριθμός εξερχόμενου Υποχρεωτικό αριθμητικό πεδίο Πρωτοκόλλου πρωτοκόλλου Παραλήπτης Προαιρετικό αλφαριθμητικό πεδίο Κοινοποίηση Προαιρετικό αλφαριθμητικό πεδίο Θέμα Υποχρεωτικό αλφαριθμητικό πεδίο Ημερομηνία Υποχρεωτικό πεδίο ημερομηνίας Πρωτοκόλλησης Εγγράφου Ημερομηνία Δυνητικά η τρέχουσα ημερομηνία Προαιρετικό πεδίο ημερομηνίας Διεκπεραίωσης Σχετικό Προαιρετικό αλφαριθμητικό πεδίο Έγγραφο Τρόπος Επιλογή από τη διακίνηση Προαιρετικό πεδίο επιλογής Διακίνησης Fax, Αποστολή ΕΛΤΑ Συστημένο, Αποστολή ΕΛΤΑ απλό, Currier, , Προσωπική Παράδοση... Αριθμός Προαιρετικό αριθμητικό πεδίο. Συνημμένων Συντάκτης Προαιρετικό Αλφαριθμητικό Πεδίο Εγγράφου Id Ειδικό πεδίο μοναδικό για κάθε εγγραφή Υποχρεωτικό αριθμητικό πεδίο Αριθμός Παραληπτών Πρωτοκόλλου Σε κάθε νέο εισερχόμενο πρωτόκολλο η εφαρμογή θα πρέπει να μπορεί να καταχωρήσει όσους αποδέκτες κρίνεται αναγκαίο. Δημιουργία Κόμβου Εξερχομένου Πρωτοκόλλου Η δημιουργία κόμβου πρωτοκόλλου έχει τα εξής βασικά βήματα: Υποβολή των στοιχείων του πρωτοκόλλου: Ο χρήστης εισάγεται στη βασική οθόνη εξερχόμενου πρωτοκόλλου και λαμβάνει το νέο αριθμό εξερχομένου πρωτοκόλλου. Ο χρήστης πληκτρολογεί τον παραλήπτη και τους παραλήπτες της κοινοποίησης. Εάν τα στοιχεία του κάθε παραλήπτη δεν βρεθούν στις επαφές τότε ο χρήστης μεταβαίνει στην οθόνη επαφών για να υποβάλλει τα στοιχεία του κάθε νέου παραλήπτη. Εφόσον τα στοιχεία όλων των παραληπτών υπάρχουν ή εισαχθούν, ο χρήστης συμπληρώνει το θέμα και τον τρόπο διακίνησης του πρωτοκόλλου. Μετάβαση στην οθόνη εισαγωγής αρχείων: Ο χρήστης εισάγεται στην οθόνη που πρέπει να τοποθετήσει τα αρχεία που αποτελούν το κύριο, καθώς και τα συνημμένα που αποστέλλονται. Τέλος, το σχετικό του εξερχομένου πρωτοκόλλου μπορεί να προτείνεται αυτόματα στο χρήστη. Μόλις ο χρήστης πατήσει εισαγωγή το σύστημα καταχωρεί την εγγραφή του εξερχόμενου πρωτοκόλλου χωρίς κανένας να έχει δικαίωμα τροποποίησης του. Στις λειτουργίες του πρωτοκόλλου θα υπάρχει και ειδική αποστολή ενός εγγράφου στο Ηλεκτρονικό ΠΣ της Διαυγείας.

10 UNIFIED IT Services Page 10/12 Δημιουργία Κόμβου Εισερχόμενου Πρωτοκόλλου Η δημιουργία κόμβου πρωτοκόλλου έχει τα εξής βασικά βήματα: Υποβολή των στοιχείων του πρωτοκόλλου: Ο χρήστης εισάγεται στη βασική οθόνη εισερχόμενου πρωτοκόλλου και λαμβάνει το νέο αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου. Ο χρήστης πληκτρολογεί τον αποστολέα. Εάν τα στοιχεία του αποστολέα δεν βρεθούν στις επαφές τότε ο χρήστης τότε ο χρήστης μεταβαίνει στην οθόνη επαφών για να υποβάλλει τα στοιχεία του νέου αποστολέα. Εφόσον τα στοιχεία του αποστολέα υπάρχουν ή εισαχθούν, ο χρήστης συμπληρώνει το θέμα και τον τρόπο διακίνησης του πρωτοκόλλου. Μετάβαση στην οθόνη εισαγωγής αρχείων: Ο χρήστης εισάγεται στην οθόνη που πρέπει να τοποθετήσει τα αρχεία που αποτελούν το κύριο, καθώς και τα συνημμένα που λαμβάνονται. Μόλις ο χρήστης πατήσει εισαγωγή το σύστημα καταχωρεί την εγγραφή του εισερχομένου πρωτοκόλλου χωρίς κανένας να έχει δικαίωμα τροποποίησης του. Αναζήτηση Πρωτοκόλλου Η εφαρμογή μπορεί να αναζητήσει ένα εισερχόμενο με βάση ενός ή οποιουδήποτε συνδυασμού των παρακάτω κριτηρίων αναζήτησης: Με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου του εγγράφου. Με βάση την κατεύθυνση του εγγράφου. Με βάση ημερολογιακό όριο της ημερομηνίας πρωτοκόλλησης: Από την ημερομηνία που επιλέγει ο χρήστης μέχρι σήμερα. Από την παλιότερη ημερομηνία καταχωρημένων μέχρι την ημερομηνία που επιλέγει ο χρήστης Από την ημερομηνία που επιλέγει ο χρήστης μέχρι την ημερομηνία που επιλέγει ο χρήστης Με βάση τον Αποστολέα (Επωνυμία Εταιρίας Νομικού Προσώπου) που πληκτρολογεί ο χρήστης Με βάση τον Παραλήπτη (Επωνυμία Εταιρίας Νομικού Προσώπου) που πληκτρολογεί ο χρήστης) Με βάση το Θέμα του Πρωτοκόλλου Με βάση τον τρόπο διακίνησης του εγγράφου. Με βάση λέξεις κλειδιά του κύριου ή των επισυναπτόμενων εγγράφων. Αναζήτηση Επαφής Ο Χρήστης μπορεί να αναζητήσει μια οποιαδήποτε επαφή με βάση ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

11 UNIFIED IT Services Page 11/12 Τύπος Επωνυμία Επίθετο Όνομα Δημιουργία Νέας Επαφής Ο χρήστης μπορεί να εισάγει νέα Επαφή συμπληρώνοντας τα στοιχεία της στην κατάλληλη οθόνη του συστήματος όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο Επαφές Εισαγωγή Μαζικών Επαφών Ο χρήστης διαχειριστής μπορεί να εισάγει μαζικές επαφές στο σύστημα χρησιμοποιώντας την σχετική οθόνη διαχείρισης κάνοντας εισαγωγή στο σύστημα ενός κατάλληλα γραμμογραφήματος αρχείου κειμένου (CSV ASCII Text File) στο οποίο καταγράφονται οι επαφές όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο Επαφές. Έκδοση Επαφής Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει οποιοδήποτε από τα στοιχεία μιας επαφής που ήδη υπάρχει στο σύστημα. Δημιουργία Τύπου Εγγράφων Ο χρήστης μπορεί να εισάγει νέο τύπο Εγγράφου συμπληρώνοντας τα στοιχεία του εγγράφου στην κατάλληλη οθόνη του συστήματος όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο Τύποι Δημόσιων Εγγράφων Μαζική Εισαγωγή Τύπων Εγγράφων Ο χρήστης διαχειριστής μπορεί να εισάγει μαζικά Τύπους Εγγράφων στο σύστημα χρησιμοποιώντας την σχετική οθόνη διαχείρισης κάνοντας εισαγωγή στο σύστημα ενός κατάλληλα γραμμογραφήματος αρχείου κειμένου (CSV ASCII Text File) στο οποίο καταγράφονται οι επαφές όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο Τύποι Δημόσιων Εγγράφων. Έκδοση Τύπων Εγγράφου Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει οποιοδήποτε από τα στοιχεία ενός τύπου εγγράφων που ήδη υπάρχει στο σύστημα.

12 UNIFIED IT Services Page 12/12 Τεχνικές Προδιαγραφές Το σύστημα θα είναι εφαρμογή διαδικτύου που θα εμφανίζεται σωστά σε όλους τους browsers. Η τεχνολογία ανάπτυξης της διαδικτυακής εφαρμογής θα υποστηρίζει AJAX. Οι οθόνες θα είναι Application Driven ώστε να κατευθύνουν το χρήστη στο τι να κάνει. Το σύστημα θα έχει το ίδιο security scheme με την πλατφόρμα OpenKM. Δηλαδή οι χρήστες του OpenKM θα μπορούν να να εγγραφούν στο σύστημα με το απλό προφίλ κάνοντας μια φορά loggin με τα χαρακτηριστικά σύνδεσης που έχουν και στο OpenKM. Το σύστημα θα αποθηκεύει τους κόμβους πρωτοκόλλου στην πλατφόρμα OpenKM στους κατάλληλα διαμορφωμένους φακέλους που αφορούν το πρωτόκολλο.

Προς τη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Προς τη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου Προς τη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου Κηφισιά 6/7/2015 ΑΠ ΔΣ: 632/6-7-2015 Θέμα: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗΣ & ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ ΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

SCRIPTUM. Διαχείριση του SCRIPTUM eprotocol

SCRIPTUM. Διαχείριση του SCRIPTUM eprotocol Unified IT services Αγ. Παρασκευής 67 15234 Χαλάνδρι http://www.uit.gr SCRIPTUM Διαχείριση του SCRIPTUM eprotocol ΕΛΛΑΚ Έκδοση 1.0 Ημερομηνία: 06/16/11 Συγγραφή: Μιχάλης Μουντράκης / mountrakis@uit.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προσφορά. για την. Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τεχνική Προσφορά. για την. Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010 Σελίδα 1 από 97 Πίνακας Περιεχομένων 1 Επιτελική Σύνοψη... 4 1.1 Σύντομη Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ. Version 0.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ. Version 0.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ Version 0.1 1 Περιεχόμενα ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 Εισαγωγή και Περίληψη:... 4 Γενικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής:... 4 Εργασίες Λειτουργού:... 4 Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης. Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου

Οδηγός Χρήσης. Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου Οδηγός Χρήσης Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου 1 Κατάλογος περιεχομένων 1. Καλώς ήρθατε στο Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου...4 1.1 Άδεια...4 1.2 Πληροφορίες για το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ...4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 6 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα... 7 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2 Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2014 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Μετάφραση του OpenCart

Ελληνική Μετάφραση του OpenCart Ελληνική Μετάφραση του OpenCart Οδηγός Χρήσης Κωνσταντινίδης Αντρέας Μαργαρίτης Γεώργιος Μπαλασάς Αντώνιος Ιούλιος 2009 Κατάλογος περιεχομένων 1. Καλώς ήρθατε στο OpenCart...4 1.1 Άδεια...4 1.2 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Web 2 SMS Εφαρµογή τελικού χρήστη ( ιαδίκτυο) Οδηγός Χρήσης Πίνακας Περιεχοµένων 1. Έναρξη της εφαρµογής... 3 1.1. Πλαίσιο εισόδου / εξόδου και επιλογών... 4 1.2. Πλαίσιο εργασιών αποτελεσµάτων... 5 2.

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

easypay.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίας Έκδοση 6.0 Σεπτέμβριος 2012

easypay.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίας Έκδοση 6.0 Σεπτέμβριος 2012 easypay.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίας Έκδοση 6.0 Σεπτέμβριος 2012 Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, Τράπεζα Πειραιώς 182838 (με χρέωση αστικής κλήσης), 210 3288000 (από το κινητό ή το εξωτερικό), support@easypay.gr

Διαβάστε περισσότερα

2003 2005 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

2003 2005 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΕΡΓΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( Ι.ΟΡΓΑΝΩ.ΣΗ) ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03 Εξεταστική Επιτροπή Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σατρατζέμη Μαρία, Καθηγήτρια. Μέλη: Ευαγγελίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής

Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής 2014 Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής Hair & Beauty Salon Management Εγχειρίδιο Χρήσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ: 2810235901 www.nikos.michalo.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Έκδοση: 01.00 20/09/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ...3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σχέδιο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σχέδιο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: i. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1 η ΕΚΔΟΣΗ - ΑΘΗΝΑ 2014 Ι.Ε.Π. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακού Συστήµατος Προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% (Χρήστες Επιχειρήσεων) Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.1.

Πληροφοριακού Συστήµατος Προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% (Χρήστες Επιχειρήσεων) Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.1. Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος Προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% (Χρήστες Επιχειρήσεων) Έκδοση 1.1 Ιανουάριος 2012 AbiTECH A.E. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. των άρθρων 14 παρ. 4 και 15 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου

Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2. ΟΡΙΣΜΟΙ & ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 6 3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ... 7 3.1. Χρήστες... 7 3.2. Διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης... 8 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ασφαλιστικού καταστήματος

Διαχείριση ασφαλιστικού καταστήματος Διαχείριση ασφαλιστικού καταστήματος 2014 Οξουζίδης Αθανάσιος Κάπας Αντώνιος Δασκαλίδης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πίνακας Περιεχομένων Περίληψη... 4 Πρόλογος... 5 Κεφάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα