Εισαγωγή σε πληροφοριακά μετρητικά συστήματα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή σε πληροφοριακά μετρητικά συστήματα"

Transcript

1 Εισαγωγή σε πληροφοριακά μετρητικά συστήματα 1.1 Εισαγωγή Προγραμματιστικά μετρητικά συστήματα όπως το LabView (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) είναι εργαλεία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την σχεδίαση και την ανάπτυξη πολύπλοκων εφαρμογών, ικανών να αλληλεπιδρούν με το εξωτερικό περιβάλλον. Το βασικό πλεονέκτημα του βασίζεται στον γραφικό προγραμματισμό (Graphical Programming), που χρησιμοποιεί, ο οποίος έχει αναπτυχθεί από την National Instruments. Η γραφική του φύση, το κάνει ιδανικό για εφαρμογές μετρήσεων, αυτοματισμού, ελέγχου οργάνων και ανάλυση δεδομένων. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η υψηλή παραγωγικότητα και η ευκολία ανάπτυξης εφαρμογών. Κατά την παρουσίαση του Εργαστηρίου Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑE) οι ελεγκτές που θα χρησιμοποιηθούν και αναπτυχθούν στις εργαστηριακές ασκήσεις θα εφαρμοστούν σε πραγματικές πειραματικές πειραματικές διατάξεις ενώ η θεωρία που θα χρησιμοποιηθεί, καλύπτει σημαντικό μέρος της σημερινής τεχνολογίας που χρησιμοποιείται από την βιομηχανία. Για περισσότερες πληροφορίες, οδηγίες χρήσεως και on-line help σχετικά με τα προγράμματα LabView και Matlab καλείστε να επισκεφτείτε τα παρακάτω αντίστοιχα sites: Εικονικά όργανα (Virtual Istruments) Τα εικονικά όργανα (Virtual Instruments, VI) είναι στοιχεία προγραμματισμού του LabView, τα οποία αποτελούνται από το front panel και το block diagram. Το front panel χρησιμοποιείται για την απεικόνιση στοιχείων τύπου controls και indicators για τον χρήστη, ενώ στο block diagram περιέχεται ο κώδικας για το εικονικό όργανο. Μέσω του front panel και των στοιχείων controls οι χρήστες μπορούν να θέσουν τιμές στις μεταβλητές να επιλέξουν διαδικασίες και γενικά να ελέγξουν την ροή και τον τρόπο εκτέλεσης του προγράμματος. Μέσω των στοιχείων indicators οι χρήστες μπορούν να παρατηρήσουν την

2 μεταβολή των μεταβλητών, τα αποτελέσματα διεργασιών και γενικά όλη την πληροφορία που παράγεται κατά την εκτέλεση του γραφικού κώδικα στο block diagram. Οι κλασσικές γλώσσες προγραμματισμού (C, Basic) χρησιμοποιούν συναρτήσεις και υπορουτίνες για την ανάπτυξη των εφαρμογών τους. Στο περιβάλλον του Labview οι αντίστοιχες οντότητες ονομάζονται εικονικά όργανα (Virtual Instruments). Πολλαπλά VI μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία εφαρμογών μεγάλης κλίμακας. Αντίστοιχα ένα VI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία με τον χρήστη ή σαν μια υπορουτίνα σε κάποια εφαρμογή. 1.3 Front panel εικονικού οργάνου Στην εικόνα 1.1 απεικονίζεται το front panel ενός εικονικού οργάνου (VI) του Labview. Περιέχει ένα περιστροφικό διακόπτη (knob) για την επιλογή των μετρήσεων, ένα αντικείμενο (indicator) για την απεικόνιση της μετρούμενης τιμής και ένα κουμπί για stop. Front Panel τέτοιου είδους μπορεί να δημιoυργηθούν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και σε μικρό χρονικό διάστημα. Εικόνα 1.1: Front Panel εικονικού οργάνου 1.4 Βlock diagram εικονικού οργάνου Στο Σχήμα 1.2 απεικονίζεται το δομικό διάγραμμα, ή ο πηγαίος κώδικας, της εφαρμογής του Σχήματος 1.1. Τα VΙs προγραμματίζονται στην γλώσσα-g όπου τo πρόγραμμα γίνεται compile από την μηχανή εκτέλεσης του Labview. Ακολούθως τα VIs μετατρέπονται σε εκτελέσιμο κώδικα που μπορεί να εκτελεστεί από την μηχανή διαδικασιών του Labview. Κάθε φορά που μια αλλαγή συμβαίνει στο VI, το Labview ενημερώνει κατάλληλα και τον πηγαίο κώδικα. Αν το δομικό διάγραμμα δεν είναι σωστά σχεδιασμένο τότε στο σημείο που υπάρχει το πρόβλημα, το καλώδιο σύνδεσης των δύο δομικών

3 στοιχείων είναι διακεκομμένο, καθώς επίσης το βελάκι εκτέλεσης έχει την επόμενη μορφή. Στην αντίθετη περίπτωση, το βελάκι έχει την επόμενη μορφή και ο χρήστης είναι έτοιμος να εκτελέσει το VI. Τα δομικά διαγράμματα που σχεδιάζουμε, δεν καθορίζουν και την σειρά με την οποία τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε θα εκτελεστούν. Μπορούμε να υποχρεώσουμε μια σειρά εκτέλεσης, με το να απαιτήσουμε κάποιο στοιχείο να λάβει δεδομένα από κάποιο άλλο, πριν από την εκτέλεση του. Επιπλέον χρησιμοποιώντας πιο πολύπλοκες προγραμματιστικές δομές, μπορούμε να καθορίσουμε με ακρίβεια τον τρόπο εκτέλεσης των διαδικασιών. Πιο γενικά κατά την διάρκεια του προγραμματισμού, θα είναι εμφανές ότι ορισμένες λειτουργίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν, πριν από κάποιες άλλες. Είναι ευθύνη του προγραμματιστή να επιλέξει τον τρόπο και να εξασφαλίσει την σωστή αλληλουχία κατά την εκτέλεση των διαδικασιών. Σχήμα 1.2: Block Diagram του εικονικού οργάνου Σχήματος Εκτέλεση των Virtual Instruments Ένα πρόγραμμα στο Labview, εκτελείται με το πάτημα του βέλους ή το Run Button τα οποία βρίσκονται στην παλέτα, στο πάνω μέρος του παραθύρου. Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης το Run Button αλλάζει σε ένα μαύρο χρώμα. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως κατά την διάρκεια της λειτουργίας τα κουμπιά που εμφανίζονται στην παλέτα είναι το Continuous Run, Stop και Pause buttons. Τα τρία τελευταία κουμπιά χρησιμοποιούνται για την στοίχιση των αντικειμένων που εισάγουμε. Τα VIs συνήθως εκτελούνται από τα Front Panels, ενώ έχουν την δυνατότητα να εκτελεστούν και από τα Block Diagrams. Αυτό επιτρέπει στον προγραμματιστή να τρέξει το πρόγραμμα και να χρησιμοποιήσει κάποια άλλα εργαλεία που θα αναφερθούν στη συνέχεια και που είναι χρήσιμα κατά την διαδικασία του Debugging.

4 Αν το βέλος Run εμφανιστεί σαν σπασμένο βέλος, τότε αυτό υποδεικνύει ότι το πρόγραμμα δεν μπορεί να εκτελεστεί, λόγω κάποιων λαθών. Όταν όλα τα λάθη έχουν διορθωθεί, το σπασμένο βέλος θα αντικατασταθεί από το κανονικό βέλος που υποδηλώνει ότι το πρόγραμμα είναι έτοιμο για λειτουργία. Κατά την διάρκεια της ανάπτυξης, θα παρατηρήσουμε ότι στην παλέτα απεικονίζεται το σπασμένο βέλος. Αν η ένδειξη αυτή παραμείνει και μετά την ολοκλήρωση του προγραμματισμού, τότε με το πάτημα του σπασμένου βέλους, μπορούμε να δούμε μια λίστα με όλα τα λάθη που έχουν παρουσιαστεί κατά την διάρκεια της ανάπτυξης. Στρατηγικές για την διόρθωση των σφαλμάτων θα παρουσιαστούν σε επόμενο κεφάλαιο. Η παλέτα περιέχει ακόμα τέσσερα κουμπιά στο δομικό διάγραμμα τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στο Front Panel και χρησιμοποιούνται για το debugging μιας εφαρμογής. Το κουμπί με την λάμπα, είναι για βηματική εκτέλεση του προγράμματος, ενώ τα τρία επόμενα είναι για την εκτέλεση βημάτων μέσα στον κώδικα. 1.6 Αρχειοθέτηση στο Labview Το πρόγραμμα Labview, χρησιμοποιεί για την αποθήκευση αρχείων την ονοματολογία filename.vi. Επιπλέον πολλαπλά VΙs μπορούν να σωθούν σε ένα αρχείο με την μορφή βιβλιοθήκης και με κατάληξη *.llb. Οι βιβλιοθήκες, είναι χρήσιμες για την οργάνωση πολλαπλών συσχετιζόμενων VΙs. Όταν καλούμε κάποιο VI που εμπεριέχει και κάποια άλλα sub-vιs το πρόγραμμα προσπαθεί να τα εντοπίσει γρήγορα. Η χρήση βιβλιοθήκης, απλοποιεί την όλη διαδικασία, τοποθετώντας όλα τα σχετικά VΙs κάτω από το ίδιο directory. Στην περίπτωση που θέλουμε να δημιουργήσουμε μία βιβλιοθήκη με VΙs, θα πρέπει να επιλέξουμε την επιλογή Save with Options, από το File Menu. 1.7 Xρήση βοήθειας στο Labview Το LabView, παρέχει έναν on-line οδηγό παροχής βοήθειας για όποια λειτουργία θέλουμε να πραγματοποιήσουμε. Το κάθε εικονοόργανο, μπορεί να χρειάζεται έναν μεγάλο αριθμό και διαφορετικά είδη συνδέσεων. Ο αρχάριος χρήστης και ειδικά ο αρχάριος θα πρέπει να χρησιμοποιεί την δυνατότητα για on-line help. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται από το Help Menu επιλέγοντας Show Context Help. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτής εμφανίζει ένα παράθυρο που εμπεριέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τρόπο διασύνδεσης του εικονικού οργάνου. Αφήνοντας το mouse pointer ακίνητο πάνω από ένα εικονικό όργανο, το παράθυρο με τις οδηγίες θα απεικονίσει τις σχετικές με αυτό το όργανο πληροφορίες. Ένα τυπικό παράθυρο βοήθειας απεικονίζεται στο Σχήμα 1.3. Η χρήση του είναι σχεδόν αναγκαία με σκοπό την εύκολη και επιτυχή διασύνδεση και θα πρέπει σχεδόν πάντα να ενεργοποιείται.

5 Σχήμα 1.3: Παράθυρο βοήθειας σε περιβάλλον Labview 1.8 Οι παλέτες εργασίας στο Labview Το LabView περιέχει γραφικές παλέτες εργασίας σε μορφή menu με σκοπό την περαιτέρω βοήθεια στη δημιουργία και εκτέλεση των εικονικών οργάνων. Οι τρεις διαθέσιμες παλέτες είναι Tools, Controls και Functions. Στη συνέχεια θα γίνει η παρουσίαση της κάθε μιας επιμέρους παλέτας εργασίας. Tools Palette Η παλέτα αυτή περιέχει εργαλεία που είναι κατάλληλα στην δημιουργία και εκτέλεση των εικονικών οργάνων. Εάν η παλέτα δεν είναι ορατή, τότε για την εμφάνιση της επιλέγουμε Show Tools Palette από το Windows menu. Μετά την επιλογή ενός εργαλείου από αυτό το menu, ο κέρσορας παίρνει την μορφή του επιλεγμένου εργαλείου. Τοποθετώντας οποιοδήποτε επιλεγμένο εργαλείο πάνω από ένα sub-vi ή συνάρτηση, εμφανίζονται στο Help παράθυρο πληροφορίες σχετικές με το sub-vi ή την συνάρτηση. Για αυτή την λειτουργία, θα πρέπει να έχει προεπιλεγεί η εμφάνιση του παραθύρου βοήθειας, με τον τρόπο που προαναφέρθηκε. Η παλέτα εργασίας παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.4, ακολουθούμενη από την λειτουργικότητα των επι-μέρους υπό-εργαλείων. Σχήμα 1.4: Παλέτα εργαλείων Labview Operating Tool: για να χειριστούμε κουμπιά ελέγχου και απεικόνισης στο Front Panel. Positioning Tool: για να επιλέξουμε, μετακινήσουμε ή να αλλάξουμε το μέγεθος. Στην περίπτωση της αλλαγής μεγέθους, το αντικείμενο, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι συμπεριφέρεται σαν παράθυρο.

6 Labelling Tool: για να εισάγουμε κείμενο σε ετικέτες (Labels) αντικειμένων. Wiring Tool: για να διασυνδέσουμε αντικείμενα στο Block Diagram. Menu Tool: για να εκτελούμε διαδικασία Pop-up πάνω σε ένα menu ενός οργάνου κάνοντας αριστερό click, αντί για δεξί. Scrolling Tool: για την μετακίνηση μέσα στο παράθυρο, χωρίς να χρησιμοποιούμε τα scroll bars των Windows. Breakpoint Tool: για να εισάγουμε breakpoints μέσα στην διαδικασία εκτέλεσης ενός εικονικού οργάνου. Probe Tool: για να εισάγουμε probes σε καλώδια στο δομικό διάγραμμα και να βλέπουμε την τιμή των μεταβλητών που μεταφέρουν. Color Copy Tool: για να αντιγράφουμε ένα χρώμα με σκοπό την εφαρμογή του από το Color Tool. Color Tool: για να βάφουμε ένα αντικείμενο, είτε στην μπροστινή ή οπίσθια όψη. Controls Palette Μπορούμε να εισάγουμε κουμπιά ελέγχου και απεικόνισης στο Front Panel από την Controls Palette. Κάθε επιλογή σε αυτή την παλέτα, εμπεριέχει μια υπο-επιλογή με επιπλέον κουμπιά ελέγχου και απεικόνισης σχετικά με την προηγούμενη επιλογή. Σε περίπτωση που η παλέτα δεν είναι εμφανής, μπορούμε να την ανοίξουμε, επιλέγοντας, Show Controls Palette από το Windows menu. Επιπλέον μπορούμε να ανοίξουμε την Controls Palette, κάνοντας δεξί click στο mouse πάνω σε μια άδεια περιοχή του front panel. Προσοχή θα πρέπει να δώσουμε στο γεγονός ότι η παλέτα αυτή είναι ενεργή μόνο όταν βρισκόμαστε στο front panel. Η Controls παλέτα, απεικονίζεται στο Σχήμα 1.5 ακολουθούμενη από την λειτουργικότητα των υπό εργαλείων της.

7 Σχήμα 1.5: Controls Παλέτα στο Labview Numeric sub-palette: Περιέχει κουμπιά ελέγχου και απεικόνισης για αριθμητικά δεδομένα Boolean sub-palette: Περιέχει κουμπιά ελέγχου και απεικόνισης για Boolean δεδομένα String sub-palette: Περιέχει κουμπιά ελέγχου και απεικόνισης για ASCII προτάσεις και πίνακες με χαρακτήρες. Array & Cluster sub-palette: Περιέχει λειτουργίες σχετικές με την δημιουργία πινάκων και δομών δεδομένων. List & Ring sub-palette: Περιέχει κουμπιά ελέγχου και απεικόνισης για την δημιουργία menu και πινάκων επιλογής. Graph sub-palette: Περιέχει εργαλεία απεικόνισης γραφημάτων ή δεδομένων πραγματικού χρόνου Ring & Enum: Περιέχει εργαλεία για την δημιουργία διατάξεων επιλογής διαδικασιών μέσω menu Ι/Ο: Περιέχει λειτουργίες για την επικοινωνία με συσκευές RefNum: Περιέχει λειτουργίες σχετικές με τον ορισμό του path των αρχείων. Dialog Controls: Απεικονίζει ένα κουτί διαλόγου με την εφαρμογή. Classic Controls: Περιέχει κουμπιά ελέγχου και απεικόνισης που είχαν οι προηγούμενες εκδόσεις του Labview. ActiveX: Περιέχει σχετικές λειτουργίες για την εκτέλεση του ActiveX μηχανισμού. Decorations: Περιέχει γραφικά αντικείμενα για την προσαρμογή και διακόσμηση των front panels Select Control: Περιέχει κουμπιά ελέγχου και απεικόνισης, κατασκευασμένα από τον χρήστη User Lib: Περιέχει ειδικά κουμπιά ελέγχου που μπορεί να δημιουργήσει ο χρήστης.

8 Functions Palette Με τις λειτουργίες της Function Palette, δημιουργούμε το Block diagram. Κάθε επιλογή στην παλέτα, περιέχει έναν αριθμό από υπό παλέτες, σχετικές με την προηγούμενη επιλογή. Σε περίπτωση που η παλέτα δεν είναι εμφανής, μπορούμε να την ανοίξουμε, επιλέγοντας, Show Function Palette από το Windows menu. Επιπλέον μπορούμε να ανοίξουμε την Function Palette, κάνοντας δεξί click στο mouse πάνω σε μια άδεια περιοχή του block diagram. Προσοχή θα πρέπει να δώσουμε στο γεγονός ότι η παλέτα αυτή είναι ενεργή μόνο όταν βρισκόμαστε στο block diagram. Η Function παλέτα, απεικονίζεται στο Σχήμα 1.6 ακολουθούμενη από την λειτουργικότητα των υπό εργαλείων της. Σχήμα 1.5: Functions παλέτα στο Labview Structures sub-palette: Περιέχει προγράμματα ελέγχου εκτέλεσης του κώδικα, όπως for, while loops. Numeric sub-palette: Περιέχει τριγωνομετρικές, λογαριθμικές και άλλες μαθηματικές συναρτήσεις. Boolean sub-palette: Περιέχει λογικές και Boolean συναρτήσεις. String sub-palette: Περιέχει συναρτήσεις για την επεξεργασία προτάσεων από χαρακτήρες. Array sub-palette: Περιέχει συναρτήσεις για την επεξεργασία πινάκων. Cluster sub-palette: Περιέχει συναρτήσεις για την επεξεργασία συμπλεγμάτων (clusters).

9 Comparison sub-palette: Περιέχει συναρτήσεις για την σύγκριση αριθμών, λογικών μεταβλητών και προτάσεων από χαρακτήρες. Time & Dialog sub-palette: Περιέχει συναρτήσεις για την δημιουργία παραθύρων διαλόγου, χρονισμού και χειρισμού λαθών. File I/O sub-palette: Περιέχει συναρτήσεις και εικονικά όργανα για την εκτέλεση Ι/Ο λειτουργιών. Data Acquisition sub-palette: Περιέχει εικονικά όργανα για την σύνδεση με κάρτες συλλογής δεδομένων. Waveform sub-palette: Περιέχει συναρτήσεις για την επεξεργασία και χρησιμοποίηση κυμματομορφών. Analyze sub-palette: Περιέχει συναρτήσεις για την ανάλυση των δεδομένων. Instrument I/O sub-palette: Περιέχει εικονικά όργανα για τον έλεγχο GLIB, serial και VISA οργάνων. Imaq Vision sub-palette: Περιέχει συναρτήσεις για ψηφιακή επεξεργασία εικόνας. Mathematics sub-palette: Περιέχει πιο προηγμένες συναρτήσεις για την εκτέλεση μαθηματικών υπολογισμών με πίνακες και δεδομένα. Communication sub-palette: Περιέχει εικονικά όργανα για λειτουργίες TCP, DDE, Apple Events και OLE. Application Control sub-palette: Περιέχει εικονικά όργανα, κατάλληλα για την εκτέλεση και έλεγχο εικονικών οργάνων σε άλλους υπολογιστές. Graphics & Sound sub-palette: Περιέχει συναρτήσεις εισαγωγής και επεξεργασίας εικόνων και μουσικής Tutorial sub-palette: Περιέχει εικονικά όργανα που παρουσιάζονται στα εγχειρίδια χρήσεως του Labview. Report Generation sub-palette: Περιέχει εικονικά όργανα για την γρήγορη και εύκολη δημιουργία αναφορών, για εφαρμογές που έχουν σχεδιαστεί στο Labview. Advanced sub-palette: Περιέχει προηγμένες συναρτήσεις για

10 το κάλεσμα προγραμμάτων γραμμένων σε C, Dlls και επεξεργασία δεδομένων. Select a VI sub-palette: Εισαγωγή ενός έτοιμου εικονικού οργάνου, στην επιφάνεια εργασίας του Labview. User Libraries sub-palette: Περιέχει μία λίστα από εικονικά όργανα που έχουν σχεδιαστεί από τον χρήστη. Οι περισσότερες από τις παρουσιαζόμενες συναρτήσεις θα αναλυθούν περισσότερα στα επόμενα κεφάλαια, μέσα από την αναλυτική παρουσίαση του τρόπου δημιουργίας μερικών απλών εικονικών οργάνων. Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης, μπορεί να ανατρέξει στο σύνολο των βοηθητικών εγγράφων (σε ηλεκτρονική μορφή) που συνοδεύουν το Labview. Για να έχουμε πρόσβαση στα έγγραφα αυτά, θα πρέπει στο front panel από το μενού να επιλέξουμε Search the LabView bookshelf, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.6. Σχήμα 1.6: Έγγραφα βοήθειας στο LabView Αυτόματα η επιλογή αυτή θα ανοίξει το Acrobat Reader ( όπου και θα βρεθούμε στην κεντρική σελίδα των εγγράφων βοήθειας, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 1.7. Από εκεί μπορούμε να ανατρέξουμε στο κεφάλαιο που θέλουμε να εμβαθύνουμε, τις σχετικές με το LabView γνώσεις μας.

11 Σχήμα 1.8: Η κεντρική οθόνη περιήγησης στην βοήθεια του Labview Από τα εγχειρίδια αυτά, οι συγγραφείς θεωρούν απαραίτητο για μια εις βάθος και ουσιαστική γνώση του LabView, την ανάγνωση των παρακάτω: Getting Started with LabVIEW LabVIEW User Manual LabVIEW Measurements Manual

12 Σχεδιασμός μετρητικών εικονικών οργάνων 2.1 Σκοπός της άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η εκμάθηση των βασικών προγραμματιστικών αρχών της αντικειμενοστραφούς γλώσσας G που χρησιμοποιείται από το Labview, για τον σχεδιασμό μετρητικών εικονικών οργάνων. 2.2 Κύρια δομικά διαγράμματα Το Front Panel Στο Front Panel σχεδιάζουμε εικονικά όργανα με ένα συνδυασμό από κουμπιά ελέγχου και απεικόνισης. Τα κουμπιά ελέγχου είναι ο τρόπος παροχής δεδομένων στα εικονικά όργανα. Τα κουμπιά απεικόνισης έχουν την δυνατότητα να απεικονίζουν πληροφορίες που παράγονται από το εικονικά όργανα. Υπάρχουν πολλοί τύποι κουμπιών ελέγχου και απεικόνισης, τα οποία μπορούν να εισαχθούν στο Front Panel από τις διάφορες υπό-παλέτες της Controls παλέτας. Ως παράδειγμα τα δύο κυρίως χρησιμοποιημένα αριθμητικά αντικείμενα είναι τα digital control και digital indicator. Για να εισάγουμε ή να αλλάξουμε την τιμή σε ένα digital control, είτε μπορούμε να κάνουμε click πάνω στα κουμπιά αυξομείωσης με το operating tool, είτε να κάνουμε διπλό click πάνω στον αριθμό με το labeling tool ή το operating tool. Block Diagram Στο Block Diagram μπορούμε να προγραμματίσουμε την συμπεριφορά του εικονικού οργάνου. Κάθε αντικείμενο στο Front Panel, έχει την δική του οντότητα στο Block Diagram και αλληλεπιδρά με το πρόγραμμα που αναπτύσσεται εκεί. Στο Block Diagram έχουμε αντικείμενα τύπου nodes και terminals. Τα nodes είναι εκτελέσιμα στοιχεία προγραμματισμού και έχουν λειτουργία ανάλογη με αυτή των ορισμάτων, των υπορουτινών και των συναρτήσεων σε μια κοινή γλώσσα προγραμματισμού. Υπάρχουν τέσσερις τύποι nodes, οι οποίοι είναι οι: α) functions, β) subvi nodes, γ) structures και δ) Code Interface Νodes (CINs).

13 Τα functions είναι έτοιμες συναρτήσεις για την εκτέλεση βασικών λειτουργιών όπως είναι η πρόσθεση αριθμών, file I/O, μορφοποίηση και χειρισμός χαρακτήρων. Τα subvis είναι εικονικά όργανα τα οποία σχεδιάζουμε και στη συνέχεια μπορούμε να τα ξανακαλέσουμε σε άλλα εικονικά όργανα, ως κομμάτι αυτών. Τα structures όπως είναι οι βρόχοι For, Loop, While και Case ελέγχουν την ροή του προγράμματος. Τα CINs είναι ένας τρόπος επικοινωνίας του Block Diagram και κώδικα αναπτυγμένο από τον χρήστη σε γλώσσα C. Τα terminals είναι στοιχεία αντίστοιχα με τις παραμέτρους και τις σταθερές, μέσα από τα οποία τα δεδομένα περνάνε από το Block Diagram στο Front Panel. Υπάρχουν δύο τύποι Terminals: τα controlindicator terminals και τα node terminals. Τα control-indicator terminals ανήκουν στο Front Panel. Οι τιμές των μεταβλητών που τοποθετεί ένας χρήστης κατά την εκτέλεση ενός εικονικού οργάνου, περνάνε από το Front Panel στο Block Diagram μέσω από αυτά τα Terminals. Όταν εκτελεστεί ο κώδικας στο Block Diagram, η παραγόμενη πληροφορία, περνά στο Front Panel, μέσα από τα indicators Terminals. Τα control-indicator Terminals δημιουργούνται και διαγράφονται αυτόματα όταν δημιουργούμε ή διαγράφουμε ένα κουμπί ελέγχου ή απεικόνισης από το Front Panel. Διασύνδεση (Wiring) Τα καλώδια (wires) είναι ο δρόμος μεταγωγής των δεδομένων μεταξύ των αντικειμένων. Διαφορετικοί τύποι καλωδίων αντιστοιχούν σε διαφορετικούς τύπους δεδομένων (π.χ. ακέραιοι αριθμοί κινητής υποδιαστολής). Σε μια έγχρωμη εικόνα, κάθε τύπος δεδομένων, απεικονίζεται και με ένα διαφορετικό χρώμα για μεγαλύτερη έμφαση. Για να συνδέσουμε ένα αντικείμενο με ένα άλλο χρησιμοποιούμε το wiring tool στο πρώτο terminal και στη συνέχεια μετακινούμε το εργαλείο στο επόμενο terminal και κάνουμε click σε αυτό. Στο επόμενο σχήμα απεικονίζονται τα terminals ενός αθροιστή. Όταν το wiring tool βρίσκεται πάνω από την περιοχή ενός Terminal τότε η περιοχή αυτή αναβοσβήνει, υποδηλώνοντας ότι ένα click θα συνδέσει το καλώδιο σε αυτό το Terminal. Δεν χρειάζεται να έχουμε πατημένο το mouse κατά την διάρκεια της μετακίνησης του wiring tool από το ένα Terminal στο άλλο.

14 Με οποιοδήποτε εργαλείο του Labview μπορούμε να ανοίξουμε το pop-up menu πάνω σε οποιαδήποτε συνάρτηση ή subvi και να επιλέξουμε Create Control, Create Constant ή Create Indicator. Με αυτό τον τρόπο τα αντίστοιχα control, constant και indicator θα δημιουργηθούν αυτόματα, με έτοιμες τις καλωδιώσεις τους. Εάν επιλέξουμε την δημιουργία ενός control/indicator αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία του σχετικού control/indicator αυτόματα και στο front panel. Την λειτουργία αυτή απεικονίζει το επόμενο σχήμα, αναφορικά με την δημιουργία ενός control και ενός indicator. Σε αυτήν την λειτουργία όπου τα controls/indicators δημιουργούνται αυτόματα, η μορφή τους είναι δεδομένη (default) και αντιστοιχεί σε αυτή του απλού control/indicator που παρουσιάζεται στο προηγούμενο σχήμα. Με σκοπό την αντικατάσταση των control/indicator που έχουν δημιουργηθεί, από αυτά της αρεσκείας μας, και διατηρώντας πάντα τις διασυνδέσεις (καλωδιώσεις) που έχουν αυτόματα δημιουργηθεί, θα πρέπει στο front panel να κάνουμε δεξί click πάνω στο control/indicator που μας ενδιαφέρει και να επιλέξουμε την εντολή replace. Η διαδικασία αυτή απεικονίζεται στο επόμενο σχήμα. Στο σχήμα αυτό μπορούμε να παρατηρήσουμε όλες τις ενέργειες που μπορούμε να εκτελέσουμε σε κάθε

15 contol/indicator. Οι πιο βασικές από τις ενέργειες αυτές θα αναλυθούν μέσα στο παρόν εγχειρίδιο, ενώ παράλληλα οι φοιτητές μπορούν να πειραματιστούν με την λειτουργικότητα των υπολοίπων ενεργειών. Χρησιμοποίηση βοήθειας Όλα τα ενσωματωμένα εικονικά όργανα και συναρτήσεις στο Labview περιέχουν πλήρη βοήθεια για την λειτουργικότητα αυτών. Όταν χρησιμοποιούμε ένα άγνωστο εικονικό όργανο ή μια συνάρτηση, μπορούμε να το τοποθετήσουμε στο Block Diagram, να ανοίξουμε το pop-up μενού, κάνοντας δεξί click και να επιλέξουμε On-line Help για μια πλήρη περιγραφή της λειτουργικότητας του και των συνδέσεων αυτού. Στην περίπτωση που χρειαζόμαστε μια γρήγορη εύρεση βοήθειας για να μας θυμίσει τον τρόπο λειτουργίας του εικονικού οργάνου καθώς και την χρήση των εισόδων και εξόδων αυτού, μπορούμε να επιλέξουμε show help από το help menu. Ακολούθως ένα παράθυρο βοήθειας εμφανίζεται σχετικά με το εικονικό όργανο που βρίσκεται κάτω από τον κέρσορα. Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζουμε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στο παράθυρο βοήθειας για την χρήση του αντικειμένου που εκτελεί την πρόσθεση μεταξύ δύο αριθμών.

16 Εάν επιλέξουμε το «Click here for more help» τότε θα εμφανιστεί το κλασσικό παράθυρο βοήθειας των Windows όπου και θα αναφέρονται πιο εκτενείς πληροφορίες για την χρήση του κάθε οργάνου. Το περιγραφέν παράθυρο βοήθειας παρουσιάζεται στη συνέχεια. 2.3 Σχεδιασμός ενός εικονικού οργάνου για την πρόσθεση δύο αριθμών Με σκοπό τον σχεδιασμό ενός εικονοοργάνου για την πρόσθεση δύο αριθμών, αρχικά εισάγουμε στο front panel, δύο Digital Controls και ένα Digital Indicator. Με το Labeling tool αλλάζουμε τα ονόματα, Numeric, Numeric2 και Numeric 3, αντίστοιχα σε Number 1, Number 2 και Result. Μετά την τοποθέτηση των controls και των indicators στο block diagram εμφανίζονται τα αντίστοιχα αντικείμένα.

17 Στο block diagram, εισάγουμε από το Function palette/numeric το σύμβολο add που χρησιμοποιείται για την πρόσθεση αριθμών / πινάκων. Με την βοήθεια του Wiring tool εκτελούμε τις διασυνδέσεις όπως εμφανίζονται στο παρακάτω διάγραμμα. Από το Function palette/structures, επιλέγουμε το while loop και περικυκλώνουμε με αυτό όλο τον προηγούμενο σχεδιασμό μας. Στη συνέχεια στο του while loop, εκτελούμε δεξί click και επιλέγουμε create control. Αυτόματα δημιουργείται ένα Boolean control button (στο front panel) με αρχική με τιμή false και ένδειξη stop. Κάνουμε ξανά δεξί Click πάνω στο και επιλέγουμε Stop if true. Μετά από τις παραπάνω ενέργειες, θα πρέπει να έχoυν δημιουργηθεί τα παρακάτω διαγράμματα. Το εικονοόργανο που σχεδιάσαμε, μπορεί να προσθέτει δύο αριθμούς συνεχώς (while loop) μέχρι μια λογική συνθήκη ελέγχου να παράγει μια τιμή true. Στο πρόγραμμα μας, η τιμή αυτή παράγεται με το πάτημα του κουμπιού stop. Ο δείκτης εκτελεστεί. μας πληροφορεί τις πόσες φορές ο βρόχος while, έχει

18 Στο σημείο αυτό, είμαστε σε θέση να αρχίσουμε την εκτέλεση του εικονικού οργάνου, για την πρόσθεση δύο αριθμών, πατώντας το κουμπί run. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στο πεδίο Result. Το πρόγραμμα αυτό θα εκτελείται μέχρι να πατήσουμε το κουμπί stop. 2.4 Σχεδιασμός ενός εικονοργάνου για την σύγκριση δύο τυχαίων αριθμών Στο Block diagram, επιλέγουμε από το Functions/numeric δύο αντικείμενα «random number[0-1]» (Η γραφική απεικόνιση ισοδυναμεί με ένα ζάρι) ) και τα εισάγουμε. Τα αντικείμενα αυτά μπορούν να μας δώσουν τυχαίους αριθμούς μέσα στο αριθμητικό διάστημα [0-1]. Με σκοπό να αυξήσουμε το διάστημα από [0-100], από το Functions/numeric εισάγουμε δύο αντικείμενο multiply. Με το Wiring tool συνδέουμε τα ζάρια με την μία άκρη ενός πολλαπλασιαστή και στη συνέχεια κάνοντας δεξί click, στα ελεύθερα άκρα, επιλέγουμε create constant και δίνουμε την τιμή 100. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε τώρα τυχαίες τιμές, μέσα στο διάστημα (0-100). Από το Function/comparison επιλέγουμε την συνάρτηση greater και με το wiring tool ενώνουμε τις πολλαπλασιασμένες εξόδους (με τον αριθμό 100), από τα ζάρια στις εισόδους της συνάρτησης greater. Η συνάρτηση αυτή, χρησιμοποιείται για να συγκρίνει δύο αριθμούς, και επιστέφει Boolean τιμή true ή false. Στην έξοδο της συνάρτησης με το wiring tool, κάνουμε δεξί click και επιλέγουμε create indicator. Η ενέργεια αυτή θα εμφανίσει στην οθόνη του Control Panel ένα σβηστό λαμπάκι με πράσινο χρώμα. Επιπλέον για να βλέπουμε σε κάθε χρονική στιγμή ποιους αριθμούς συγκρίνουμε, με το wiring tool, πατάμε δεξί click πάνω στις εξόδους των πολλαπλασιαστών και επιλέγουμε create indicator.

19 Με το Labeling Tool πηγαίνουμε στο Front Panel και μετονομάζουμε τα δύο Indicators σε Number 1 και Number 2, ενώ το x>y το μετονομάζουμε σε greater. Με σκοπό η διαδικασία αυτή να επαναλαμβάνεται συνεχώς περικλείουμε το πρόγραμμα μας με έναν βρόχο while. Ο βρόχος αυτός βρίσκεται κάτω από το Functions\structures. Στη συνέχεια στο του while loop, εκτελούμε δεξί click και επιλέγουμε create control. Αυτόματα δημιουργείται ένα Boolean control button (στο front panel) με αρχική με τιμή false και ένδειξη stop. Κάνουμε ξανά δεξί Click πάνω στο και επιλέγουμε Stop if true. Στο Front panel, πατάμε δεξί click πάνω στο button και επιλέγουμε Mechanical Action/latch when released. Επίσης με το Labeling tool, του δίνουμε την ονομασία Stop. Με σκοπό το πρόγραμμα να σταματά μόνο αν a>b ή αν πατήσουμε εμείς το Stop κουμπί, θα πρέπει να προγραμματίσουμε τις επόμενες αλλαγές στο ήδη υπάρχον πρόγραμμα.

20 Αρχικά από το μενού Functions/Boolean εισάγουμε μια πύλη OR, στις οποίας τις εισόδους ενώνουμε την έξοδο από το equal και το κουμπί Stop. Τέλος την έξοδο της πύλης την συνδέουμε στο. Η πύλη OR χρησιμοποιήθηκε με σκοπό να σταματά η εκτέλεση του προγράμματος όταν μία από της δύο συνθήκες που έχουμε συνδέσει γίνει αληθείς. Οι συνθήκες ελέγχου είναι α) να γίνει ο αριθμός 1 μεγαλύτερος του αριθμού δύο (2) και β) να πατήσει ο χρήστης το κουμπί τερματισμού του προγράμματος. 2.5 Σχεδιασμός εικονικού οργάνου για την μετατροπή βαθμών θερμοκρασίας από Celcius σε Farrenheit Σκοπός της παρούσας άσκησης, είναι η δημιουργία ενός εικονικού οργάνου, ικανού να μετατρέπει τους βαθμούς θερμοκρασίας C σε βαθμούς F. Για τον σκοπό αυτό αρχικά θα πρέπει να εισάγουμε στο front panel ένα από την παλέτα numeric ένα digital control. Με την βοήθεια του labeling tool αλλάζουμε το όνομα του control από numeric σε Deg C. Αυτό θα είναι το control από το οποίο θα εισάγει

21 ο χρήστης τους βαθμούς C. Στην συνέχεια θα εισάγουμε από την παλέτα numeric ένα digital indicator και πιο συγκεκριμένα αυτό που έχει την μορφή θερμομέτρου. Με το labeling tool πηγαίνουμε και αλλάζουμε το όνομα thermometer σε Deg F. Μέχρι αυτό το σημείο το VI που έχουμε σχεδιάσει θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε στο block diagram. Από το function palete/numeric θα εισάγουμε έναν πολλαπλασιαστή και έναν αθροιστή. Μετά την εισαγωγή των παραπάνω πραγματοποιούμε τις καλωδιώσεις που εμφανίζονται στο επόμενο σχήμα: Με το wiring tool πηγαίνουμε στον πολλαπλασιαστή και στο ελεύθερο άκρο του επιλέγουμε create constant. Στην τιμή αυτή αναθέτουμε με το labeling tool την τιμή Κατά τον ίδιο τρόπο με το wiring tool και εκτελώντας δεξί click στο ελεύθερο άκρο του, επιλέγουμε create constant, και στην σταθερά αυτή αναθέτουμε την τιμή Μετά το πέρας τον ενεργειών αυτών το πρόγραμμα μας είναι έτοιμο και έχει την παρακάτω μορφή:

22 Στο σημείο αυτό μπορούμε να εκτελέσουμε το VI που έχουμε σχεδιάσει. Αφού βάλουμε μια τιμή στο control Deg C και επιλέξουμε run τότε θα δούμε την αντίστοιχη τιμή σε βαθμούς F στο θερμόμετρο. 2.6 Σχεδιασμός εικονικού οργάνου παρακολούθησης θερμοκρασίας Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δημιουργήσουμε ένα VI το οποίο εικονικά (σε περιβάλλον εξομοίωσης) θα συλλέγει ένα σήμα ως να ήταν πραγματικό και εν συνεχεία θα το απεικονίζει σε ένα γράφημα. Για το σκοπό αυτό θα εισάγουμε στο front panel από το μενού graph αρχικά ένα waveform chart. Με το labeling tool αλλάζουμε το όνομα waveform chart σε Temperature History. Στη συνέχεια αλλάζουμε τον άξονα x του γραφήματος σε Time(sec) και τον άξονα y σε Temp (Deg F). Επιπλέον εκτελούμε δεξί click πάνω στο γράφημα και επιλέγουμε Autoscale για τον άξονα y. Στο block diagram επιλέγουμε το functions. Μετά την επιλογή μας κάνουμε navigate στον φάκελο c:\program Files\National instruments\labview 6.1\Activity και επιλέγουμε το subvi Digital Thermometer. Η επιλογή μας αυτή έχει σαν αποτέλεσμα να εισάγουμε στο block diagram μία ρουτίνα subvi που παράγει τιμές θερμοκρασίας ως να τις δειγματοληπτούσαμε σε ένα πραγματικό σύστημα. Εάν κάνουμε διπλό click πάνω σε αυτό το subvi μπορούμε να παρατηρήσουμε το front panel και το block diagram της ρουτίνας αυτής. Στην συνέχεια με το wiring tool ενώνουμε την έξοδο του Digital Thermometer με το Waveform Chart. Επίσης περικλείουμε τον όλον προγραμματισμό μας με έναν βρόχο While με σκοπό να εκτελείται το πρόγραμμα μας συνεχώς μέχρι να επιλέξουμε εμείς τον τερματισμό του. Στη συνέχεια στο του while loop, εκτελούμε δεξί click και επιλέγουμε create control. Αυτόματα δημιουργείται ένα Boolean control button (στο front panel) με αρχική με τιμή false και ένδειξη stop. Κάνουμε ξανά δεξί Click πάνω στο και επιλέγουμε Stop if true. Στο Front panel, πατάμε δεξί click πάνω στο button και επιλέγουμε Mechanical Action/latch when released. Επίσης με το Labeling tool, του δίνουμε την ονομασία Stop. Στο σημείο αυτό το πρόγραμμα μας θα έχει την παρακάτω μορφή:

23 2.7 Σχεδιασμός εικονικής γεννήτριας συχνοτήτων Αφού ξεκινήσουμε το Labview, επιλέγουμε από το menu/window/tile left and right(ctrl+t). Η επιλογή αυτή μας τοποθετεί το Front panel και το Block diagram σε δύο παράθυρα που καλύπτουν όλη την οθόνη και μπορούν να τα βλέπουμε ταυτόχρονα. Στο Block diagram επιλέγουμε από Function Palette\ Analyze\ Waveform Generation \ Square Generation. Στο σημείο αυτό είναι πολύ χρήσιμο να εμφανίσουμε την επιπρόσθετη βοήθεια του Labview (ctrl+h), από όπου μπορούμε να πάρουμε

24 πληροφορίες για τον τρόπο που πρέπει να γίνουν οι διάφορες διασυνδέσεις με το όργανο που παράγει την κυμματομορφή. Στη συνέχεια και για τις συνδέσεις που φαίνονται στο επόμενο σχήμα, πηγαίνουμε με το wiring tool και εκτελούμε δεξί click, create control. Το σήμα signal out, είναι τύπου waveform. Τα σήματα αυτά περιλαμβάνουν τρία είδη πληροφορίας. Το πρώτο αναφέρεται στον χρόνο t, το δεύτερο στον χρονικό διάστημα dt που ακολουθεί το επόμενο δείγμα της εξόδου και στο τρίτο πεδίο, όπου και υπάρχουν οι αντίστοιχες (με τις χρονικές στιγμές του πρώτου πεδίου) τιμές της εξόδου. Η εικονική γεννήτρια παλμών που θα δημιουργήσουμε, παράγει τα σήματα, όπως κάνει και μια κανονική παλμογεννήτρια. Η μόνη διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι στην μεν πρώτη περίπτωση, οι παλμοί παράγονται έμμεσα από software, ενώ στην δεύτερη περίπτωση, τους παλμούς τους παράγουν άμεσα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Με σκοπό να οδηγήσουμε του παλμούς αυτούς σε κάποια διάταξη, θα πρέπει από το signal out να πάρουμε μόνο την πληροφορία που σχετίζεται με τα επίπεδα τάσεως του παλμού και όχι στις χρονικές στιγμές που συμβαίνουν αυτά. Για το σκοπό αυτό, συνδέουμε στο signal out το Get waveform components το οποίο βρίσκεται κάτω από το Functions\waveforms. Με την βοήθεια του positioning tool, αυξάνουμε το μέγεθος (σαν παράθυρο Windows) του Get waveform components, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα. Από την ενέργεια μας αυτή, είναι τώρα εμφανή τα στοιχεία που συνθέτουν ένα σήμα Waveform, όπως είναι το signal out. Το t 0 είναι ο αρχικός χρόνος της κυμματομορφής, το dt αποτελεί τον χρόνο μέχρι να εμφανιστεί το επόμενο δείγμα από την κυμματομορφή, ενώ το Y είναι ένα διάνυσμα που περιέχει όλες τις τιμές της κυμματομορφής.

25 Στο Front panel, εισάγουμε από το μενού Controls\Graphs ένα Waveform chart. Το Υ που εμφανίζεται είναι ένα διάνυσμα (πίνακας μεγέθους [n,1]) με όλες τις τιμές του παλμού σε μια περίοδο. Με σκοπό να πάρουμε τις τιμές αυτές από την πρώτη μέχρι και την τελευταία θα πρέπει από το Functions/array να επιλέξουμε index array. Με το wiring tool, στην είσοδο του index array/n-dimension array συνδέουμε τον πίνακα Υ. Στην έξοδο αυτού συνδέουμε το Waveform chart που εισάγαμε. Όλο το πρόγραμμα μας τον περικλείουμε με ένα while loop και το index του While loop, το συνδέουμε με το index του index array. Με αυτόν τον τρόπο κάθε φορά που θα εκτελείται το while loop θα παίρνουμε και το επόμενο δείγμα από το διάνυσμα με την παλμοσειρά. Επιπλέον δημιουργούμε έναν έλεγχο για την εκτέλεση του loop όπως έχουμε κάνει και στα προηγούμενα παραδείγματα. Τέλος εισάγουμε από το Functions\Time&Dialog το vi wait until next multiple, με σκοπό να ρυθμίσουμε την ταχύτητα με την οποία παράγεται η παλμοσειρά. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να βλέπουμε τις τιμές και το είδος του παλμού, με τον οποίο μπορούμε να τροφοδοτήσουμε κάποια συσκευή ή διάταξη. Στο σημείο αυτό οι φοιτητές, θα πρέπει να πειραματιστούν με την δημιουργία κυμματομορφών διαφορετικού τύπου, καθώς και να εξετάσουν την λειτουργικότητα των κουμπιών ελέγχου που έχουν τοποθετηθεί στο Front panel καθώς και τις αλλαγές στην μορφή της προκύπτουσας κυμματομορφής.

26 2.8 Συγχρονισμός εκτέλεσης των VIs Με σκοπό ο κώδικας που δημιουργούμε, να μην εκτελείται με την μέγιστη ταχύτητα αλλά με την επιθυμητή που θα την καθορίζει ο χρήστης, θα πρέπει να κάνουμε χρήση του VI Wait Until Next ms multiple, το οποίο μπορούμε να το βρούμε στην Function παλέτα\time & Dialog. Σε οποιοδήποτε Βρόχο εκτέλεσης του προγράμματος, μπορούμε να το εισάγουμε και να επιλέξουμε, το χρονικό διάστημα καθυστέρησης. Για λόγους επίδειξης, θα χρησιμοποιήσουμε ένα απλό βρόχο While και θα δημιουργήσουμε έναν Indicator του αριθμού των επαναλήψεων του loop. Με το wiring tool, πηγαίνουμε πάνω στο Wait Until Next ms Multiple και επιλέγουμε την δημιουργία ενός control για τον έλεγχο της χρονοκαθυστέρησης. Επίσης δημιουργούμε άλλο ένα control για τον έλεγχο της έναρξης και παύσης λειτουργίας του προγράμματος μας. Μετά την ολοκλήρωση του προγραμματισμού μας, από το front panel και αλλάζοντας το μέγεθος της χρονοκαθυστέρησης, μπορούμε να δούμε την μεταβολή της ταχύτητας του προγράμματος μας. 2.9 Χρήση Shift Registers Ο βασικός σκοπός της παρούσας ασκήσεως, είναι η εξοικείωση του χρήστη με την χρήση μνήμης στο περιβάλλον προγραμματισμού του Labview. Σε αυτό το περιβάλλον η μνήμη ορίζεται σαν ένας register. Ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει πολλαπλούς registers. Τους shift registers μπορούμε να τους εισάγουμε στον προγραμματισμό μας μόνο με την ταυτόχρονη χρήση κάποιου λογικού βρόχου (while/for etc.). Η εισαγωγή γίνεται πηγαίνοντας στην άκρη του βρόχου και εκτελώντας δεξί click\ insert shift register. Για την περίπτωση του while loop, και εκτελώντας την παραπάνω διαδικασία θα έχουμε τον shift register που εμφανίζεται στο παρακάτω σχήμα.

27 Στο σημείο αυτό θα εισάγουμε και μια γεννήτρια τυχαίων αριθμών. Ο τελικός σκοπός του προγράμματος που αναπτύσσουμε, είναι να μπορούμε να παρακολουθούμε στο front panel, την τωρινή και τις τρεις περασμένες τιμές από την γεννήτρια τυχαίων αριθμών. Κατά την λειτουργία του shift register, η τιμή που περνάμε στο δεξιό του τμήμα, θα βρίσκεται στην διάθεση μας, την επόμενη φορά που θα εκτελεστεί ο βρόχος, από το δεξιό τμήμα του register αυτή την φορά. Στη συνέχεια συνδέουμε την έξοδο της γεννήτριας τυχαίων αριθμών (ζάρια) στο δεξιό τμήμα του register και δημιουργούμε έναν indicator για αυτήν την έξοδο της γεννήτριας τυχαίων αριθμών. Με σκοπό να βλέπουμε μέχρι και τις τρεις προηγούμενες τιμές από την γεννήτρια τυχαίων αριθμών, στο δεξιό τμήμα του register και με το wiring tool εκτελούμε δεξί click και επιλέγουμε add element. Την διαδικασία αυτή την επαναλαμβάνουμε τρεις φορές, και με αυτόν τον τρόπο, έχουμε δημιουργήσει την μνήμη που θέλαμε. Θα πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι η μετακίνηση της πληροφορίας σε αυτήν την μνήμη, γίνεται με σειριακό τρόπο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους τους τύπους μεταβλητών που χρησιμοποιεί το Labview. Σε κάθε ένα βελάκι στο δεξιό τμήμα του register, δημιουργούμε και από έναν indicator.

28 Με το wiring tool και εκτελώντας πάλι δεξί click πάνω στο δεξιό τμήμα του shift register, επιλέγουμε create constant και αναθέτουμε στην σταθερά την τιμή 0. Την διαδικασία αυτή την εκτελούμε τρεις φορές, για κάθε βέλος του register, και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αρχικοποιήσουμε την μνήμη στις τιμές που εμείς επιθυμούμε. Στην περίπτωση μας, η αρχικοποίηση έγινε στην τιμή 0. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος, εισάγουμε μια χρονοκαθυστέρηση 100ms, όπως περιγράφτηκε στην ενότητα 2.5 και επιπλέον επιλέγουμε με δεξί click να σταματά η εκτέλεση του while loop μόνο όταν η τιμή του Boolean control είναι true. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να εκτελέσουμε το VI και να παρατηρήσουμε πως οι τιμές της γεννήτριας τυχαίων αριθμών μεταβάλλονται σειριακά. Σε κάθε χρονική στιγμή μπορούμε να παρατηρούμε την τωρινή και τις τρεις προηγούμενες τιμές της γεννήτριας τυχαίων αριθμών.

29 2.10 Δημιουργία πινάκων με την χρήση loops Σκοπός της παρούσης ασκήσεως, είναι η δημιουργία πινάκων με την χρήση loops. Ένας πίνακας περιέχει στοιχεία του ιδίου τύπου. Ο πίνακας αποτελείται από στοιχεία και διαστάσεις. Τα στοιχεία είναι τα δεδομένα που περιέχονται στον πίνακα. Η διάσταση είναι το μήκος, ύψος ή το βάθος του πίνακα, ανάλογα με την χρήση του. Ο πίνακας μπορεί να έχει περισσότερες διαστάσεις από μία. Κάθε διάσταση μπορεί να περιέχει μέχρι , εφόσον αυτό επιτρέπεται από την μνήμη. Τους πίνακες τους χρησιμοποιούμε όταν δουλεύουμε με σετ από όμοια δεδομένα και όταν εκτελούμε επαναληπτικούς υπολογισμούς. Οι πίνακες είναι ιδανικοί όταν τους χρησιμοποιούμε για την αποθήκευση δεδομένων που συλλέγονται από κυμματομορφές ή δεδομένα που παράγονται μέσα από loops. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε πίνακες που να περιέχουν ως στοιχεία άλλους πίνακες. Με σκοπό την δημιουργία ενός πίνακα control ή indicator επιλέγουμε από το front panel\array & Cluster έναν πίνακα. Στην συνέχεια με μία διαδικασία drag and drop εισάγουμε μέσα στον πίνακα ένα control ή ένα indicator. Στην περίπτωση που προσπαθήσουμε να σύρουμε ένα αντικείμενο που δεν είναι δυνατόν να περιέχεται μέσα στον πίνακα, η δυνατότητα ενσωμάτωσης του αντικειμένου μέσα στον πίνακα δεν είναι δυνατή. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι θα πρέπει να σύρουμε έναν αντικείμενο στο πλαίσιο του πίνακα πριν αρχίσουμε να τον χρησιμοποιούμε στο δομικό διάγραμμα. Στην αντίθετη περίπτωση το αντικείμενο του πίνακα στο δομικό διάγραμμα εμφανίζεται μαυρισμένο με ένα άδειο πλαίσιο. Οι δυδιάστατοι πίνακες αποθηκεύουν τιμές σε ένα πλέγμα. Για τον σκοπό αυτό απαιτούνται δύο τιμές, που περιγράφουν τον αριθμό των σειρών και των στηλών. Οι δείκτες στους πίνακας ξεκινούν από την τιμή 0. Για να προσθέσουμε μια διάσταση σε ένα πίνακα, εκτελούμε δεξί click πάνω στον πίνακα και επιλέγουμε Add Dimension

30 Στην συνέχεια θα δείξουμε την μέθοδο κατά την οποία μπορούμε να αποδώσουμε σε έναν πίνακα τιμές αυτόματα με την χρήση ενός loop. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε από την παλέτα με τα function\structures ένα for loop. Στην τιμή Ν αποδίδουμε την τιμή 5. Μέσα στο for loop εισάγουμε μία γεννήτρια τυχαίων αριθμών. Την έξοδο από την γεννήτρια την ενώνουμε στο πλαίσιο του for loop. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε επιλέξει την δυνατότητα auto-indexing σύμφωνα με την οποία το for loop εκτελείται και κάθε νέα τιμή που παράγεται από την γεννήτρια τυχαίων αριθμών εισέρχεται μέσα στον πίνακα. Για να δούμε τον πίνακα θα πρέπει να πάμε στο λεγόμενο input tunnel να εκτελέσουμε δεξί click και να δημιουργήσουμε ένα indicator. Αυτόματα θα δημιουργηθεί και ο πίνακας που θα περιέχει τις παραγόμενες τιμές. Για την περίπτωση που δεν θέλουμε η έξοδος να είναι πίνακας αλλά να βγάζει το loop την τελευταία τιμή της εκτέλεσης του loop θα πρέπει το input tunnel να εκτελέσουμε δεξί click και να επιλέξουμε disable indexing. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε πως η διάσταση του πίνακα είναι ίση με τον αριθμό των επαναλήψεων του for loop. Στην περίπτωση μας ο αριθμός αυτός είναι ίσος με 5.

31 Για την δημιουργία δισδιάστατων πινάκων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο for loops, το ένα μέσα στο άλλο. Το εξωτερικό loop δημιουργεί τα στοιχεία των γραμμών, ενώ το εσωτερικό δημιουργεί τα στοιχεία των στηλών. Στο παρακάτω σχήμα χρησιμοποιήσαμε 2 for loops για να δημιουργήσουμε έναν δισδιάστατο πίνακα διαστάσεων 4x Χρήση λογικών δομών CASE Μία δομή CASE έχει δύο ή περισσότερα subdiagrams ή cases. Σε κάθε στιγμή μόνο ένα από αυτά είναι ορατό αλλά και ενεργό, δηλαδή πραγματοποιείται ο κώδικας μέσα σε αυτό. Η τιμή μιας μεταβλητής εισόδου καθορίζει ποίο από όλα τα subdiagrams εκτελείται κάθε φορά. Η δομή case είναι παρόμοια με το case statement «if then else» στις τυπικές γλώσσες βασισμένες σε κείμενο. Πάνω στην δομή του case βρίσκεται η ένδειξη του case όπου βρισκόμαστε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα πάνω και κάτω βέλη για να περιηγηθούμε ανάμεσα στα διάφορα προγραμματισμένα cases. Για να ελέγξουμε το case που θα εκτελεστεί θα πρέπει να συνδέσουμε στην είσοδο (case selector) μια τιμή, η οποία θα δείχνει ποιο case θα εκτελεστεί. Οι τύποι που μπορούμε να συνδέσουμε στο case selector είναι Boolean, string ή επιλεκτικού τύπου. Ο μέγιστος αριθμός cases για την περίπτωση που έχουμε συνδέσει έναν integer είναι Για να έχουμε δυνατότητα αλλαγής στα

32 cases, δηλαδή να προσθέσουμε, να αφαιρέσουμε, να αντιγράψουμε κλπ αρκεί να εκτελέσουμε δεξί click πάνω στο case selector. Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζουμε μία δομή case κατά την οποία ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ της αφαίρεσης και της πρόσθεσης μεταξύ δύο αριθμών. Ο επιλογέας, επειδή το case έχει δύο καταστάσεις, είναι τύπου case Εγγραφή - ανάγνωση δεδομένων σε / από αρχεία Σκοπός της άσκησης αυτής είναι ο σχεδιασμός εικονικών οργάνων που θα αποθηκεύουν και θα ανακτούν δεδομένα από αρχεία. Για τον σκοπό αυτό υπάρχουν δύο κατηγορίες από συναρτήσεις: α) οι συναρτήσεις υψηλού επιπέδου και β) συναρτήσεις χαμηλού επιπέδου.

33 Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τον τρόπο σχεδιασμού εγγραφής και ανάγνωσης αρχείων με την χρήση συναρτήσεων του δεύτερου επιπέδου για πιο αποδοτικά αποτελέσματα. Ο τρόπος εγγραφής παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. Το VI χρησιμοποιείται για να καθορίσουμε το path και το όνομα του αρχείου που θα δημιουργήσουμε. Επίσης μπορούμε να καθορίσουμε αν θα δημιουργηθεί άλλο αρχείο, αν η εγγραφή θα συνεχιστεί από το ήδη υπάρχον αρχείο, σε ποιο σημείο κλπ. Το VI χρησιμοποιείται για να περάσουν τα επιθυμητά δεδομένα στο αρχείο που θέλουμε, ενώ το VI χρησιμοποιείται για να κλείσουμε το αρχείο που ανοίξαμε και περάσαμε τις τιμές σε αυτό. Τέλος το VI χρησιμοποιείται για την εμφάνιση τυχόν λαθών σε κάποιο από τα στάδια της εγγραφής. Στην περίπτωση που θα θέλαμε να διαβάσουμε το αρχείο που μόλις δημιουργήσαμε θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τον συνδυασμό από VIs που εμφανίζονται στο επόμενο σχήμα: 2.13 Αναλογική Είσοδος / Έξοδος Ένα από τα πιο βασικά πλεονεκτήματα του Labview, είναι η ευκολία που μας παρέχει στην μέτρηση και άσκηση πραγματικών σημάτων (Analog Input-Analog Output). Η δυνατότητα αυτή μπορεί να

34 πραγματοποιηθεί σε τρία επίπεδα: α) με την χρήση απλών VIs όπου όλες σχεδόν οι λειτουργίες είναι από πριν προγραμματισμένες, β) με την χρήση πιο πολύπλοκών VIs όπου χρειάζεται ένας μικρός προγραμματισμός από τον χρήστη και γ) με την χρήση πολύ πολύπλοκων VIs όπου και μπορούμε να επιτύχουμε βέλτιστους ρυθμούς δειγματοληψίας και απόδοσης. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται και μια ιδιαίτερη γνώση του χρήστη για τον τρόπο που λειτουργεί το hardware, χρονισμούς, AD/DA μετατροπή κλπ. Στην παρούσα παράγραφο θα γίνει η περιγραφή της πρώτης περίπτωσης, των απλών VIs που θα χρησιμοποιηθούν στους ελεγκτές που θα σχεδιάσουμε στα επόμενα κεφάλαια. Το παράδειγμα που θα δώσουμε είναι αυτό κατά το οποίο θα δημιουργήσουμε ένα σήμα ελέγχου, δηλαδή μια τάση θα την στείλουμε σε ένα συγκεκριμένο κανάλι της κάρτας και στην συνέχεια με θα οδηγήσουμε με καλώδιο το σήμα αυτό σε ένα κανάλι εισόδου της ίδιας κάρτας, από όπου θα πάμε στη συνέχεια και θα το δειγματοληπτίσουμε. Κατά την εκτέλεση της ασκήσεως αυτής, οι φοιτητές δεν θα πραγματοποιήσουν καλωδιώσεις αλλά θα χρησιμοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες. Αρχικά θα πρέπει να σχεδιάσουμε ένα βρόχο while όπου θα στέλνεται το σήμα ελέγχου συνεχώς στην έξοδο. Ο ρυθμός με τον οποίο θα εκτελείται ο βρόχος δεν έχει μεγάλη σημασία. Στο παρόν παράδειγμα θα επιλέξουμε την τιμή 50 msec. Από την παλέτα Data acquisition επιλέγουμε το Analog Input και εν συνεχεία επιλέγουμε το AI sample channel. Αυτό το VI εκτελεί δειγματοληψία σε ένα μόνο κανάλι εισόδου. Εκτελώντας την ίδια διαδικασία από την παλέτα Data acquisition επιλέγουμε το Analog Output και εν συνεχεία επιλέγουμε το ΑΟ sample channel. To VI αυτό εκτελεί την μετατροπή ενός ψηφιακού σήματος σε αναλογικόύ και το προωθεί σε ένα μόνο κανάλι εξόδου. Αρχικά στο ΑΟ sample channel με δεξί click θα επιλέξουμε να δημιουργήσουμε ένα constant για το Device. Το device αναφέρεται στην κάρτα που θα χρησιμοποιήσουμε. Για μία κάρτα επιλέγουμε την τιμή 1. Στην συνεχεία πάλι με δεξί click θα πρέπει να αποδώσουμε μια τιμή στο channel που είναι και το κανάλι όπου θα οδηγηθεί το σήμα ελέγχου. Ας επιλέξουμε την τιμή 0. Τέλος στο τελευταίο connector θα δημιουργήσουμε ένα control μέσω του οποίου θα επιλέγουμε την τάση που θέλουμε να στείλουμε στην έξοδο του συστήματος μας. Για το AI sample channel θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία και θα επιλέξουμε και εδώ για το device την τιμή 1. Για το κανάλι θα επιλέξουμε την τιμή 0. Με αυτή την επιλογή το καλώδιο στο connector block θα πρέπει να συνδέει το κανάλι 0 της εξόδου με το κανάλι 0 της εισόδου. Σε περίπτωση

35 που έχει πραγματοποιηθεί μια άλλη συνδεσμολογία θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τον τρόπο επιλογής των καναλιών που θα χρησιμοποιήσουμε, ώστε να παίρνουμε σωστές μετρήσεις. Στο τέλος του προγραμματισμού το VI θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή: Κατά την λειτουργία του μπορούμε να επιλέγουμε μία τάση από το control στο front panel να την παράγουμε σε κάποιο κανάλι της κάρτας και εν συνεχεία οδηγώντας το σήμα αυτό σε μια είσοδο της κάρτας να το ψηφικοποιούμε και να το αναπαριστούμε στο waveform chart.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. 2o Εργαστήριο Σ.Α.Ε. Ενότητα : Εισαγωγή στο Labview

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. 2o Εργαστήριο Σ.Α.Ε. Ενότητα : Εισαγωγή στο Labview ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 2o Εργαστήριο Σ.Α.Ε Ενότητα : Εισαγωγή στο Labview Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 2. Εισαγωγή στο Lab VIEW και τα Εικονικά Όργανα

Μέρος 2. Εισαγωγή στο Lab VIEW και τα Εικονικά Όργανα Μέρος 2 Εισαγωγή στο Lab VIEW και τα Εικονικά Όργανα Πρόλογος Η «Εισαγωγή στο LabVIEW και τα Εικονικά Όργανα» βασίζεται στο βιβλίο του Dan Nesculescu, Mechatronics, Prentice Hall Μετάφραση στα ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 6.1: Εισαγωγή της εντολής Read From Spreadsheet File στο Block Diagram.

Σχήµα 6.1: Εισαγωγή της εντολής Read From Spreadsheet File στο Block Diagram. Εισαγωγή αρχείων δεδοµένων 1. Η εισαγωγή αρχείων δεδοµένων στο LaVIEW γίνεται στο Block Diagram µε την εντολή Read From Spreadsheet File. 2. Εισάγουµε την εντολή Read From Spreadsheet File στο Block Diagram

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 2.1: Εισαγωγή array στο Front Panel.

Σχήµα 2.1: Εισαγωγή array στο Front Panel. Arrays (Πίνακες) 1. Στο LAbVIEW η εισαγωγή πινάκων γίνεται µε τα arrays. Για να εισάγουµε ένα array στο Front Panel κάνουµε δεξί κλικ σε αυτό και επιλέγουµε την εντολή «Array» από το µενού «Array, Matrix

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 9 Ανάλυση Fourier: Από τη Θεωρία στην Πρακτική Εφαρμογή των Μαθηματικών

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 9 Ανάλυση Fourier: Από τη Θεωρία στην Πρακτική Εφαρμογή των Μαθηματικών Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 9 Ανάλυση Fourier: Από τη Θεωρία στην Πρακτική Εφαρμογή των Μαθηματικών Τύπων. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Βασική δομή ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1 Γνωριμία με το περιβάλλον LabVIEW. Γνωριμία με το περιβάλλον LabVIEW.

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1 Γνωριμία με το περιβάλλον LabVIEW. Γνωριμία με το περιβάλλον LabVIEW. Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1 Γνωριμία με το περιβάλλον LabVIEW. Γνωριμία με το περιβάλλον LabVIEW. Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Σκοπός Εμπρόσθιο Πλαίσιο (Front Panel). Δομικό

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3. Εισαγωγή στη Λήψη Δεδομένων (DAQ)

Μέρος 3. Εισαγωγή στη Λήψη Δεδομένων (DAQ) Μέρος 3 Εισαγωγή στη Λήψη Δεδομένων (DAQ) Μέρος 3α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προσθήκη Αναλογικών Εισόδων σε ένα Εικονικό Όργανο Το Παράδειγμα του Liquid Level Measurement.vi 2. Μέτρηση Θερμοκρασίας με Χρήση του Αισθητήρα

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 5.1: Εισαγωγή της δοµής formula node στο Block Diagram.

Σχήµα 5.1: Εισαγωγή της δοµής formula node στο Block Diagram. Η δοµή Formula Node 1. Η δοµή Formula Node επιτρέπει την εισαγωγή αναλυτικών σχέσεων στο Block Diagram µε πληκτρολόγηση, αποφεύγοντας έτσι την εισαγωγή των εικονίδιων συναρτήσεων απλών αλγεβρικών πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW Labview ονοµάζεται ο γραφικός προγραµµατισµός που µπορεί να εφαρµοστεί για την δηµιουργία προγραµµάτων σε Block

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΥ 130 : Ψηφιακή σχεδίαση Βόλος 2015 1 Εισαγωγή Το Multisim είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον προσομοίωσης της συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 8 Επεξεργασία Σήματος με την Ανάλυση Fourier. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 8 Επεξεργασία Σήματος με την Ανάλυση Fourier. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 8 Επεξεργασία Σήματος με την Ανάλυση Fourier. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο Block Diagram αναπτύσουµε το υπολογιστικό µέρος του προγράµµατος. Σχήµα 1.1: Το Front Panel του LabVIEW.

3. Στο Block Diagram αναπτύσουµε το υπολογιστικό µέρος του προγράµµατος. Σχήµα 1.1: Το Front Panel του LabVIEW. Front Panel και Block Diagram 1. Το LAbVIEW αποτελείται από δύο καρτέλες. Το Front Panel και το Block Diagram. Εναλλασσόµαστε ανάµεσα στις δύο καρτέλες µε τη συντόµευση CTRL+E ή µε το µενού Windows / Show

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 7 Ακούγοντας Πρώτη Ματιά στην Ανάλυση Fourier. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 7 Ακούγοντας Πρώτη Ματιά στην Ανάλυση Fourier. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 7 Ακούγοντας Πρώτη Ματιά στην Ανάλυση Fourier. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Inspiration 7 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Inspiration 7 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Inspiration 7 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Εισαγωγή Κύριας Ιδέας ή Γενικού Θέματος: Όταν ανοίγει το Inspiration, εμφανίζεται ένα σύμβολο στο κέντρο της οθόνης με τις λέξεις: Main Idea (Κύρια Ιδέα).

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Καθ. Εφαρμογών: Σ. Βασιλειάδου Εργαστήριο Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Εργαστηριακές Ασκήσεις Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 1. Προγραμματίζω τον υπολογιστή (10 ώρες).

Δραστηριότητα 1. Προγραμματίζω τον υπολογιστή (10 ώρες). Προγραμματίζω τον υπολογιστή (10 ώρες). Δραστηριότητα 1 Στόχος της δραστηριότητας είναι να δημιουργήσουμε μια απλή εφαρμογή η οποία θα περιέχει ένα κουμπί και μια εικόνα μιας γάτας. Όταν ο μαθητής πατήσει

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης LabVIEW

Περιβάλλον Ανάπτυξης LabVIEW Εφαρμογές Συστημάτων Συλλογής Δεδομένων Πρόλογος 13 Συμβολισμοί & Συμβάσεις 15 Λίστα Εικόνων 16 Κεφάλαιο 1 Περιβάλλον Ανάπτυξης LabVIEW Εισαγωγή... 31 1.1 Σκοπός και Χρήση του LabVIEW... 32 1.2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ BYOB BYOB. Αλγόριθμος Διαδικασία Παράμετροι

21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ BYOB BYOB. Αλγόριθμος Διαδικασία Παράμετροι 21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ BYOB BYOB Αλγόριθμος Διαδικασία Παράμετροι Τι είναι Αλγόριθμος; Οι οδηγίες που δίνουμε με λογική σειρά, ώστε να εκτελέσουμε μια διαδικασία ή να επιλύσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 3.1: Εισαγωγή shift register σε βρόγχο for-loop.

Σχήµα 3.1: Εισαγωγή shift register σε βρόγχο for-loop. Η δοµή «Shift register» 1. Η δοµή «Shift register» εισάγεται στο βρόγχο for-loop αλλά και σε άλλους βρόγχους που θα δούµε στη συνέχεια, όπως ο βρόγχος «While loop». Ο τρόπος εισαγωγής και λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

Visual Flowchart Γενικά

Visual Flowchart Γενικά Visual Flowchart 3.020 -Γενικά Το Visual Flowchart ή «Data-Flow Visual Programming Language 3.020» (http://www. emu8086.com/fp) είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης και εκτέλεσης αλγορίθμων απευθείας σε μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) που συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 13 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 15 1.2 Μονάδες μέτρησης... 27 1.3 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) Χ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ - Κ. ΚΑΡΑΦΑΣΟΥΛΗΣ ΨΑΧΝΑ, 2007 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1 Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3 Εικόνα 1 Transport panel Προετοιμασία και εκτέλεση ηχογράφησης σε ένα κανάλι MIDI και Quantize 1. Ανοίγουμε το Cubase, πηγαίνουμε στο μενού File και επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση Θερμοκρασίας με τον αισθητήρα TMP36. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων. Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW.

Μέτρηση Θερμοκρασίας με τον αισθητήρα TMP36. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων. Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Σκοπός Μάθημα 2 Δραστηριότητα 1 Μέτρηση Θερμοκρασίας με τον αισθητήρα TMP36. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front panel). Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός αναφοράς Για Windows Έκδοση 4.0

Σύντομος οδηγός αναφοράς Για Windows Έκδοση 4.0 Σύντομος οδηγός αναφοράς Για Windows Έκδοση 4.0 Παράθυρα των εγγράφων Επιφάνεια του σχεδίου. Σχεδιάστε εδώ νέα αντικείμενα με τα εργαλεία σημείων, διαβήτη, σχεδίασης ευθύγραμμων αντικειμένων και κειμένου.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού με το Gamemaker (μετάφραση από το http://www.stuffucanuse.com/downloads/gamemaker-introductionlessons/free_game_downloads_gamemaker.htm)

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Αρκετοί πιστεύουν πως η επιτυχία μιας παρουσίασης είναι δεδομένη εάν ο παρουσιαστής κατέχει το θέμα που πρόκειται να παρουσιάσει και είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Simulation Interface Toolkit για την Εξομοίωση και Πειραματισμό Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου

Χρήση του Simulation Interface Toolkit για την Εξομοίωση και Πειραματισμό Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Χρήση του Simulation Interface Toolkit για την Εξομοίωση και Πειραματισμό Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Γ. Νικολακόπουλος, Μ. Κουνδουράκης, Α. Τζες και Γ. Γεωργούλας Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση λογισμικού Lab view για μετρήσεις με παλμογράφο μέσω διαδικτύου

Χρήση λογισμικού Lab view για μετρήσεις με παλμογράφο μέσω διαδικτύου Χρήση λογισμικού Lab view για μετρήσεις με παλμογράφο μέσω διαδικτύου The use of the software lab view for measurements with oscilloscope via the net. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.Μ. :3867 ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Windows Vista... 9 92 Επιφάνεια εργασίας... 18 93 Γραμμή εργασιών... 31 94 Χειρισμός παραθύρων... 53 95 Το παράθυρο Υπολογιστής... 77 96 Το μενού Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 Εργαστηριακές ασκήσεις σε Εικονικό Περιβάλλον με τα Λογισμικά LabVIEW, Eagle και ΝΙ Circuit Design Suite 10 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς εισάγουμε μια νέα έννοια χρησιμοποιώντας το εργαλείο Create

Πώς εισάγουμε μια νέα έννοια χρησιμοποιώντας το εργαλείο Create Inspiration 8 IE Β ήμα προς Βήμα Για μαθητές Έναρξη Προγράμματος Inspiration 1. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Start, επιλέγουμε Programs και κάνουμε κλικ στο Inspiration 8 IE. 2. Στην αρχική οθόνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθετήστε τη δισκέτα στο drive B και σε περιβάλλον MS-DOS πληκτρολογήστε: B:

Τοποθετήστε τη δισκέτα στο drive B και σε περιβάλλον MS-DOS πληκτρολογήστε: B: Συστήματα floppy disk Τοποθετήστε τη δισκέτα στο drive B και σε περιβάλλον MS-DOS πληκτρολογήστε: B: Συστήματα σκληρού δίσκου Οι χρήστες σκληρού δίσκου θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα directory με το όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Εκτελώντας το πρόγραμμα παίρνουμε ένα παράθυρο εργασίας Γεωμετρικών εφαρμογών. Τα βασικά κουμπιά και τα μενού έχουν την παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Εργαστήριο 1 ο : Εισαγωγή στο Simulink-Σήματα ημιτόνου-awgn

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Κυριάκος Πανίτσας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα: Λογισμικό για τη δημιουργία εργασίας εξαμήνου

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα: Λογισμικό για τη δημιουργία εργασίας εξαμήνου Στο σύντομο αυτό εγχειρίδιο, θα μάθουμε πώς μπορούμε να χειριστούμε δυναμικά στοιχεία (dynamic components) και να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο Follow στο περιβάλλον Google SketchUp. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1. Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1. Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1 Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel 2002... 9 Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) που

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό Εγχειρίδιο

Βοηθητικό Εγχειρίδιο AGFN EXPERT LITE Χρηµατιστήριο Αθηνών Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Βοηθητικό Εγχειρίδιο Version 7.5.0.322 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ AGFN EXPERTLITE... 2 2. ΣΥΝ ΕΣΗ (LOGIN)... 3

Διαβάστε περισσότερα

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση Browsers Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση 1 Πίνακας περιεχομένων Γενική περιγραφή... 3 Γενικά... 3 Ποιο αναλυτικά τα μέρη ενός browser... 4 Φίλτρα αναζήτησης... 4 Σενάρια αναζήτησης... 4 Όψεις εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Θ. Κουρουπέτρογλου. Μαθήµατα

Γεώργιος Θ. Κουρουπέτρογλου. Μαθήµατα Γεώργιος Θ. Κουρουπέτρογλου Μαθήµατα Συστηµάτων Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήµατος σε Πραγµατικό Χρόνο Αθήνα 2004 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το περιεχόµενο του βιβλίου αυτού αντιστοιχεί στο εργαστηριακό µέρος των παραδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικοί Ελεγκτές

Βιομηχανικοί Ελεγκτές Βιομηχανικοί Ελεγκτές Σημειώσεις Εργαστηρίου Έλεγχος Στάθμης Δοχείου με P.I.D. Ελεγκτή Περιεχόμενα 1. Τρόπος Εισαγωγής στο πρόγραμμα εξομοίωσης. 2. Τρόπος λειτουργίας εξομοιωτή. 3. Αναγνώριση ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας

Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη στο FINE. Διαδικασία wblock. Σκοπός Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

Εφαρμογές Ψηφιακών Ηλεκτρονικών ΑΣΚΗΣΗ 1 Εφαρμογές Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τηλεπικοινωνιών και Εφαρμογών, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Βασίλης Χριστοφιλάκης 1 ΑΣΚΗΣΗ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Το πακέτο ΕXCEL: Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Eπιμέλεια των σημειώσεων και διδασκαλία: Ευαγγελία Χαλιώτη* Θέματα ανάλυσης: - Συναρτήσεις / Γραφικές απεικονίσεις - Πράξεις πινάκων - Συστήματα εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch

A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ενεργοποιούμε το λογισμικό Scratch Να αναγνωρίζουμε τα κύρια μέρη του περιβάλλοντος του Scratch Να δημιουργούμε/εισάγουμε/τροποποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης

Σκοπός. Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Η δομή Επιλογής στη PASCAL H δομή Επανάληψης στη PASCAL. Ρεύμα Εισόδου / Εξόδου.. Ρεύμα Εισόδου / Εξόδου. To πρόγραμμα γραφικών gnuplot. Γραφικά στη PASCAL. Σκοπός 6.1 ΕΠΙΔΙΩΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Tα Fronts Panels 3.2 Tα Block Diagrams 3.2.1 Τα Terminals 3.2.2 Τα Nodes 3.2.3 Tα Wires 3.3 Τα Pull-Down Menus 3.

3.1 Tα Fronts Panels 3.2 Tα Block Diagrams 3.2.1 Τα Terminals 3.2.2 Τα Nodes 3.2.3 Tα Wires 3.3 Τα Pull-Down Menus 3. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΕΦ, ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σηµειώσεις για το Εργαστήριο: «Συστήµατα Συλλογής εδοµένων» Υπεύθυνος: ηµήτριος Πυροµάλης Αιγάλεω 2004 Υπεύθυνος:. Πυροµάλης 1 Περιεχόµενα. Πρόλογος 1. Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Stroke.

Stroke. Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Electronics μαζί με τα συνοδευτικά καλώδια και το αισθητήριο θερμοκρασίας LM335 που περιέχονται

Electronics μαζί με τα συνοδευτικά καλώδια και το αισθητήριο θερμοκρασίας LM335 που περιέχονται Τομέας: Ηλεκτρονικός Εκπαιδευτικός: Μπουλταδάκης Στέλιος Μάθημα: Συλλογή και μεταφορά δεδομένων μέσω Η/Υ, Αισθητήρες-Ενεργοποιητές Αντικείμενο: α) Μέτρηση θερμοκρασίας με το αισθητήριο LM335 και μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος

5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος 5. Γραφήματα 5.1 Εισαγωγή 5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος Το Discoverer παρέχει μεγάλες δυνατότητες στη δημιουργία γραφημάτων, καθιστώντας δυνατή τη διαμόρφωση κάθε συστατικού μέρους

Διαβάστε περισσότερα

FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Παραδόσεις Μαθήματος 2016 Δρ Γ Παπαλάμπρου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ georgepapalambrou@lmentuagr Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας (Κτίριο Λ) Σχολή Ναυπηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Επιμόρφωση σε νέα Λογισμικά Επεξεργασίας, Σχεδίασης, Προσομοίωσης και Προγραμματισμού ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

7. Επαναλήψεις (Loops) Προγραμματισμός EV3 Ακαδημία Ρομποτικής 58

7. Επαναλήψεις (Loops) Προγραμματισμός EV3 Ακαδημία Ρομποτικής 58 7. Επαναλήψεις (Loops) Προγραμματισμός EV3 Ακαδημία Ρομποτικής 58 Στόχοι Μαθήματος 1. Πώς να επαναλάβετε μια δράση 2. Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Loop Blocks Προγραμματισμός EV3 Ακαδημία Ρομποτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Lab VIEW και τα Εικονικά Όργανα

Εισαγωγή στο Lab VIEW και τα Εικονικά Όργανα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Εισαγωγή Αναφορές 1. Τα Βασικά του LabVIEW 2. Δύο Παραδείγματα Εικονικών Οργάνων του Lab VIEW 2.1 Ένα Εικονικό Όργανο για τη Μετατροπή των Βαθμών Κελσίου σε Φαρενάϊτ 2.2 Εικονικό όργανο

Διαβάστε περισσότερα

Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής

Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής Βασισμένο σε μια εργασία των Καζαρλή, Καλόμοιρου, Μαστοροκώστα, Μπαλουκτσή, Καλαϊτζή, Βαλαή, Πετρίδη Εισαγωγή Η Εξελικτική Υπολογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 9 Διαφημιστική εφαρμογή κινητού τηλεφώνου

Άσκηση 9 Διαφημιστική εφαρμογή κινητού τηλεφώνου Άσκηση 9 Διαφημιστική εφαρμογή κινητού τηλεφώνου Σε αυτή την άσκηση θα δημιουργήσουμε μια διαφημιστική πολυμεσική εφαρμογή προώθησης ενός κινητού τηλεφώνου με υλικό που μπορεί να ανακτηθεί από την ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

3 ο εργαστήριο Scratch for NinjaCoders

3 ο εργαστήριο Scratch for NinjaCoders 3 ο εργαστήριο Scratch for NinjaCoders Τίτλος εφαρμογής: Space Invaders (Διαστημικοί εισβολείς) Περιγραφή στόχων, σενάριο εφαρμογής, παρουσίαση scratch, μεταβλητές, συμβάντα, προγραμματιστικές δομές 0

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Διοίκησης Παραγωγής & Έργων. Εισαγωγή στην προσομοίωση διεργασιών χρησιμοποιώντας το λογισμικό Extend

Εργαστήριο Διοίκησης Παραγωγής & Έργων. Εισαγωγή στην προσομοίωση διεργασιών χρησιμοποιώντας το λογισμικό Extend Εργαστήριο Διοίκησης Παραγωγής & Έργων Εισαγωγή στην προσομοίωση διεργασιών χρησιμοποιώντας το λογισμικό Extend ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ EXTEND Το Extend είναι ένα λογισμικό εικονικής προσομοίωσης που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα Σκοπός Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ. Ψηφιακά Αντικείμενα Μικροελεγκτής Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών Νέα Ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρχές Τηλ/ων Συστημάτων Εργαστήριο 2 ο : Φάσμα σημάτων - AWGN Βοηθητικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην PHP. ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου. Περιεχόμενα. Περιεχόμενα. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου

Εισαγωγή στην PHP. ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου. Περιεχόμενα. Περιεχόμενα. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στην PHP Περιεχόμενα Περιεχόμενα PHP και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις Παράδειγματα 1 Βιβλιογραφία Ενότητας Βιβλιογραφία [Lane 2004]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Τηλ/νιών Τομέας Προγ/σμού & Τεχνολογίας Λογισμικού Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Δρ. Νικόλαος Θ. Λιόλιος Καθηγητής Φεβρουάριος 2012 1. Εισαγωγή Το Visual

Διαβάστε περισσότερα

Ηχογραφώντας με το CUBASE

Ηχογραφώντας με το CUBASE Επιμέλεια: Νίκος Σκιαδάς Εισαγωγικό σημείωμα: ΠΕ 17.13 Μουσικής Τεχνολογίας Το Cubase έχει τόσες πολλές δυνατότητες που δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν σε αυτό το μικρό βοήθημα. Οι σημειώσεις αυτές προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Τα στοιχεία του παραθύρου του Excel... 10 Κελιά και διευθύνσεις... 13 Σε ποιο κελί θα τοποθετηθούν τα δεδομένα;... 14 Καταχώριση δεδομένων... 15 Τι καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 Εργαστηριακές ασκήσεις σε Εικονικό Περιβάλλον με τα Λογισμικά LabVIEW, Eagle και ΝΙ Circuit Design Suite 10 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία μιας εφαρμογής Java με το NetBeans

Δημιουργία μιας εφαρμογής Java με το NetBeans Δημιουργία μιας εφαρμογής Java με το NetBeans Για να δημιουργήσετε μια εφαρμογή Java πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα : Αρχικά πρέπει να δημιουργηθεί ένα project το οποίο θα περιέχει όλα τα αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1 ΤO ΡΟΜΠΟΤ INTELLITEK ER-2u

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1 ΤO ΡΟΜΠΟΤ INTELLITEK ER-2u Εφαρμογή 1: Το ρομπότ INTELITEK ER-2u Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης www.robolab.tuc.gr, τηλ: 28210 37292 / 37314 e-mail: savas@dpem.tuc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ηρακλείου. Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel)

ΤΕΙ Ηρακλείου. Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel) ΤΕΙ Ηρακλείου Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel) Ανοίγοντας το Excel (Έναρξη /Προγράμματα /Microsoft Office / Microsoft Office Excel 2003), ανοίγει μπροστά μας ένα βιβλίο εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

OGO! - Ενσωματωμένες λειτουργίες που «μετράνε»! Αυτοματισμοί εύκολα, γρήγορα & οικονομικά

OGO! - Ενσωματωμένες λειτουργίες που «μετράνε»! Αυτοματισμοί εύκολα, γρήγορα & οικονομικά OGO! - που «μετράνε»! Αυτοματισμοί εύκολα, γρήγορα & οικονομικά Εισαγωγή LOGO! Αυτοματισμοί εύκολα, γρήγορα & οικονομικά Το αυθεντικό! Τηλ. : 210 6864534 Σύνδεση της οθόνης μηνυμάτων κειμένου LOGO! TD

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Μικροεπεξεργαστών

Συστήματα Μικροεπεξεργαστών Εργαστήριο 1 ο Εισαγωγή στον AVR Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης Εισαγωγή... 2 Κατηγορίες μικροελεγκτών AVR... 2 Εξοικείωση με το περιβάλλον AVR Studio 4... 3 Βήμα 1ο: Δημιουργία νέου έργου (project)...

Διαβάστε περισσότερα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Μάθημα 6ο Σουίτα Γραφείου LibreOffice 2 Ύλη Μαθημάτων V Μαθ. 5/6 : Σουίτα Γραφείου LibreOffice LibreOffice Γενικά, Κειμενογράφος - LibreOffice Writer,

Διαβάστε περισσότερα