Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες"

Transcript

1 Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά. Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες: Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περισυλλογή σε κάποιο ενδεδειγμένο σημείο αποκομιδής απορριμμάτων. Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό απόρριμμα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής που σας προμήθευσε το προϊόν ή με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση απορριμμάτων. ΔΗΛΩΣΗ FCC Ελληνικά Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με την Ενότητα 15 των Κανόνων FCC (Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών). Η λειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και (2) Η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε ληφθείσα παρεμβολή, συμπεριλαμβανόμενης παρεμβολής που ίσως προκαλεί ανεπιθύμητη λειτουργία. Σημείωση: Ο παρών εξοπλισμός υποβλήθηκε σε δοκιμή και διαπιστώθηκε πως συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας B, όπως ορίζει η Ενότητα 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αυτά προορίζονται για παροχή εύλογης προστασίας έναντι επιβλαβούς παρεμβολής σε οικιακή εγκατάσταση. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και ενδέχεται να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν η εγκατάσταση και χρήση του δεν γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, ουδεμία εγγύηση υπάρχει ότι δεν θα προκύψει παρεμβολή σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο παρών εξοπλισμός πράγματι προκαλεί επιβλαβή παρεμβολή σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί θέτοντας τον εξοπλισμό εκτός και εντός λειτουργίας, συνιστάται στο χρήστη να επιχειρήσει διόρθωση της παρεμβολής, ακολουθώντας κάποιο ή κάποια από τα ακόλουθα μέτρα αντιμετώπισης: Αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της κεραίας λήψης. Αύξηση της απόστασης διαχωρισμού μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα ηλεκτρικού κυκλώματος διαφορετικού απ αυτό στο οποίο έχει συνδεθεί ο δέκτης. Απαιτείται χρήση θωρακισμένου καλωδίου για συμμόρφωση με τα όρια που προβλέπονται για την Κατηγορία B, στην Υποενότητα Β της Ενότητας 15 των κανόνων FCC. -1-

2 Μην κάνετε αλλαγές ή τροποποιήσεις στον εξοπλισμό εκτός αν στο εγχειρίδιο υπάρχει ειδική πρόβλεψη για το αντίθετο. Αν αυτές οι αλλαγές ή τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες, ίσως απαιτείται να διακόψετε τη λειτουργία του εξοπλισμού. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΕΔΩ Σημείωση 1. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση. Στα πεδία των αλλαγών περιλαμβάνονται προδιαγραφές προϊόντος βάσης, λογισμικά, προγράμματα οδήγησης λογισμικών και εγχειρίδιο οδηγιών χρήστη. Το παρόν Εγχειρίδιο χρήστη αποτελεί οδηγό γενικής αναφοράς για το προϊόν. 2. Το προϊόν και τα πρόσθετα εξαρτήματα που παραλαμβάνετε μαζί με την κάμερά σας ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα διάφορα σημεία λιανικής πώλησης συχνά ζητούν συγκεκριμένα και ελαφρά διαφορετικά συνοδευτικά και πρόσθετα εξαρτήματα του προϊόντος προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της τοπικής τους αγοράς, στα δημογραφικά στοιχεία των πελατών τους και στις προτιμήσεις λόγω γεωγραφικής ιδιαιτερότητας. Τα προϊόντα πολύ συχνά διαφέρουν από το ένα σημείο λιανικής πώλησης στο άλλο, ειδικά στο θέμα πρόσθετων εξαρτημάτων όπως μπαταρίες, κάρτες μνήμης, καλώδια, σάκους μεταφοράς και γλωσσική υποστήριξη. Κατά περίσταση τα σημεία λιανικής πώλησης ζητούν συγκεκριμένα κάποιο μοναδικό χρώμα προϊόντος, ειδική εξωτερική εμφάνιση και εσωτερική χωρητικότητα μνήμης. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας για επακριβή προσδιορισμό των προϊόντων και των συμπεριλαμβανόμενων πρόσθετων εξαρτημάτων. 3. Οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο είναι για λόγους επεξήγησης και ίσως διαφέρουν από το πραγματικό σχέδιο της κάμεράς σας. 4. Ο κατασκευαστής ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για ενδεχόμενα λάθη ή ανακρίβειες στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη. 5. Για ενημερώσεις προγραμμάτων οδήγησης και αναθεωρήσεις, παρακαλούμε ανατρέξτε στο δικτυακό μας τόπο ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φροντίστε να διαβάσετε όλες τις Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε πλήρως πριν χρησιμοποιήσετε το παρόν προϊόν. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αν μέσα στη κάμερα έχουν μπει ξένα αντικείμενα ή νερό, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας (OFF) και αφαιρέστε τις μπαταρίες. Αν συνεχισθεί η χρήση στην κατάσταση αυτή, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Συμβουλευθείτε το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αν η κάμερα έχει πέσει ή η θήκη της έχει καταστραφεί, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας (OFF) και αφαιρέστε την μπαταρία. Αν συνεχισθεί η χρήση στην κατάσταση αυτή, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Συμβουλευθείτε το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. -2-

3 Μην επιχειρείτε αποσυναρμολόγηση, αλλαγή ή επισκευή της κάμερας. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Για επισκευή ή έλεγχο του εσωτερικού της συσκευής, αποταθείτε στο κατάστημα λιανικής από το οποίο την αγοράσατε. Χρησιμοποιείτε τις καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση με μπαταρίες άλλου τύπου ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη ή να επηρεάσει την απόδοση της κάμερας. Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα σε σημεία κοντά σε νερό. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Προσέξτε ιδιαίτερα σε βροχή, χιόνι, στην παραλία ή κοντά στην ακτή. Μην τοποθετείτε την κάμερα σε επικλινείς ή ασταθείς επιφάνειες. Αν το κάνετε, η κάμερα ίσως πέσει ή γείρει, οπότε θα προκληθεί ζημιά. Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από σημεία όπου έχουν πρόσβαση τα παιδιά. Αν ένα παιδί καταπιεί μπαταρίες ενδέχεται να πάθει δηλητηρίαση. Αν κάποιο παιδί τυχαία καταπιεί μπαταρία, συμβουλευθείτε αμέσως γιατρό. Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα ενώ βαδίζετε ή οδηγείτε αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα. Κάτι τέτοιο ίσως προκαλέσει την πτώση σας ή αυτοκινητιστικό δυστύχημα. ΠΡΟΣΟΧΗ Αν μέσα στη κάμερα έχουν μπει ξένα αντικείμενα ή νερό, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας (OFF) και αφαιρέστε τις μπαταρίες. Αν συνεχισθεί η χρήση στην κατάσταση αυτή, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Συμβουλευθείτε το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μην ανάβετε το φλας κοντά στα μάτια άλλων ανθρώπων. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην όραση των ατόμων αυτών. Αποφύγετε οποιαδήποτε πρόσκρουση της οθόνης LCD (υγρών κρυστάλλων). Κάτι τέτοιο ενδέχεται να καταστρέψει το κρύσταλλο που διαθέτει η οθόνη ή να προκαλέσει διαρροή του εσωτερικού υγρού. Αν το εσωτερικό υγρό μπει στα μάτια σας ή έλθει σε επαφή με το σώμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Αν το εσωτερικό υγρό έχει μπει στα μάτια σας, συμβουλευθείτε γιατρό για θεραπευτική αγωγή. Η κάμερα είναι όργανο ακριβείας. Κατά το χειρισμό της κάμερας, μην την αφήνετε να πέσει κάτω, να χτυπήσει κάπου ή μην ασκείτε υπερβολική δύναμη επάνω της. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην κάμερα. Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα σε χώρους με υγρασία, ατμούς, καπνό ή σκόνη. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην αφαιρείτε τη μπαταρία αμέσως μετά από μακρό διάστημα συνεχούς χρήσης. Η μπαταρία θερμαίνεται κατά τη χρήση. Η επαφή με ζεστή μπαταρία ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα. -3-

4 Μην τυλίγετε ή τοποθετείτε την κάμερα μέσα σε ύφασμα ή κουβέρτες. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση και παραμόρφωση του περιβλήματος, καταλήγοντας σε πυρκαγιά. Χρησιμοποιείτε την κάμερα σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μην αφήνετε την κάμερα σε σημεία όπου η θερμοκρασία ενδέχεται να ανέβει αισθητά, όπως μέσα σε αυτοκίνητο. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς το περίβλημα ή τα εσωτερικά εξαρτήματα, καταλήγοντας σε πυρκαγιά. Πριν μετακινήσετε την κάμερα, αποσυνδέστε ηλεκτρικά κορδόνια και καλώδια. Η αμέλεια στο θέμα αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά σε ηλεκτρικά κορδόνια και καλώδια, καταλήγοντας σε πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία. Σημειώσεις για τη Χρήση της Μπαταρίας Όταν χρησιμοποιείτε τη μπαταρία, διαβάζετε προσεκτικά και τηρείτε πιστά τις Οδηγίες Ασφαλείας καθώς και τις σημειώσεις που περιγράφονται παρακάτω. Χρησιμοποιείτε μόνο την καθορισμένη μπαταρία. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε υπερβολικά κρύο περιβάλλον γιατί οι χαμηλές θερμοκρασίες ίσως μειώσουν τη διάρκεια ζωής της και την απόδοση της κάμερας. Η χρήση νέας επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ή επαναφορτιζόμενης μπαταρίας που δεν χρησιμοποιήθηκε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (εξαίρεση αποτελούν οι μπαταρίες που έχουν υπερβεί την ημερομηνία λήξης τους) ενδέχεται να επηρεάσει τον αριθμό φωτογραφιών που μπορείτε να βγάλετε. Επομένως, για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, συνιστούμε την πλήρη φόρτιση και αποφόρτισή της για τουλάχιστον έναν πλήρη κύκλο πριν από τη χρήση. Μπορεί να νιώσετε πως η μπαταρία έχει θερμανθεί μετά από μακρό διάστημα συνεχούς χρήσης της κάμερας ή του φλας. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Μπορεί να νιώσετε πως η κάμερα έχει θερμανθεί μετά από μακρό διάστημα συνεχούς χρήσης. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Αν προτίθεστε να μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία για μακρό χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την από την κάμερα προς αποφυγή διαρροής ή διάβρωσης. Αν προτίθεστε να μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία για μακρό χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε την όταν δεν απομείνει καθόλου ισχύς. Εάν η μπαταρία αποθηκευτεί για μακρό χρονικό διάστημα σε κατάσταση πλήρους φόρτισης, ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοσή της. Διατηρείτε πάντοτε καθαρούς τους ακροδέκτες της μπαταρίας. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί με άλλη λανθασμένου τύπου. Η απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες. Συνιστούμε να φορτιστεί η μπαταρία για 8 ώρες προτού χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά. -4-

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΣΑΣ 8 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 8 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 8 ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΨΗ 9 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 9 ΠΛΑΪΝΗ ΟΨΗ 10 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 11 ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΡΤΑΣ SD 11 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ SD 11 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 12 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 13 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD 14 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΑΙΝΙΩΝ MPEG4 15 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΚΟΝΩΝ 15 ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΩΝΗΣ 16 ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 16 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ZOOM 17 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 17 ΔΡΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 17 ΑΡΧΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ 18 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 19 Ανάλυση Ταινίας 19 Δυνατός χρόνος εγγραφής / δευτ (βίντεο) 20 Έκθεση 20 Οξύτητα 21 Ισορροπία Λευκού 21 Σταθεροποίηση Κίνησης 22 Ανίχνευση Κίνησης 23 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 23 Ανάλυση Εικόνας 23 Πιθανός αριθμός λήψεων (εικόνες) 24 Έκθεση 24-5-

6 Δύο σε Ένα (Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής Μόνο) 24 Κάδρο Φωτογραφίας (Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής μόνο) 25 Φλας (Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής μόνο) 26 Χρονοδιακόπτης (Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής μόνο) 27 Οξύτητα 27 Ισορροπία Λευκού 28 Πολλαπλές λήψεις (Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής μόνο) 28 Οπίσθιος φωτισμός (Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής μόνο) _29 Τύπωση ημερομηνίας (Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής μόνο) 29 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΝΗΣ 29 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΦΕ 30 Ευρεία οθόνη (16:9 vs 4:3) 30 ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 31 Ήχος 32 Αρχική Οθόνη 32 Ρύθμιση ώρας 32 Διαμόρφωση Κάρτας 33 Σύστημα Τηλεόρασης 33 Επιλογή Γλώσσας περιβάλλοντος 34 Αρχική Ρύθμιση 34 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 34 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 35 Πληροφορίες Οθόνης LCD 36 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ 37 Διαγραφή Ταινιών 38 Λειτουργία μικρογραφίας 39 Κλείδωμα ταινιών 40 Επανάληψη ταινιών 40 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ 41 Διαγραφή εικόνας 42 Λειτουργία μικρογραφιών 42 Κλείδωμα εικόνων 43 Δημιουργία Αυτόματης Προβολής 44 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΝΗΣ 44 Λειτουργία πλήκτρων κατεύθυνσης 44 ΑΚΡΟΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ MP3 46 ΜΟΥΣΙΚΗ MP3 46 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ MP3 ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ 46-6-

7 ΑΚΟΥΣΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗ MP3 47 Ακρόαση μουσικής MP3 με ακουστικά 48 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 48 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 48 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ 48 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 49 ΘΕΑΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ MPEG4 ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 50 ΤΑΙΝΙΑ MPEG4 50 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΑΣ MPEG4 ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 50 ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΑΙΝΙΑΣ MPEG4 50 ΘΕΑΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 51 ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΗ AV 52 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ 53 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ CLIP ΣΕ DVD 57 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 59 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 59 ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 59 Λειτουργίας συσκευής μαζικής αποθήκευσης 59 Λειτουργία διαδικτυακής κάμερας 59 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΣΜΙΔΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 60 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 61 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 61 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 62 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 62-7-

8 Η πρώτη γνωριμία με την κάμερά σας Επισκόπηση Η κάμερα με αισθητήρα 5.0 Mega Pixel έχει τη δυνατότητα έγγραφης ταινιών MPEG-4 με κατάλληλη ποιότητα για αναπαραγωγή σε DVD. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία MPEG-4, μπορούν να ληφθούν περισσότερα βίντεο σε μια ορισμένη ποσότητα μνήμης. Μπορούν επίσης να ληφθούν χωρίς πρόβλημα εικόνες υψηλής ποιότητας μέχρι 11 mega-pixels Με την έγχρωμη LCD οθόνη, οι χρήστες μπορούν να συνθέσουν εικόνες και να τις εξετάσουν εύκολα. Η έκθεση στο φως και η ισορροπία χρώματος μπορούν είτε να προσαρμοστούν αυτόματα είτε να αλλάζουν χειροκίνητα. Ένα ψηφιακό zoom 8x αυξάνει τη δυνατότητα ελέγχου του χρήστη πάνω στις ταινίες και τις εικόνες που λαμβάνει. Η μηχανή είναι επίσης ιδανικά κατασκευασμένη για χρήση ως διαδικτυακή κάμερα σε σύνδεση με τον προσωπικό σας υπολογιστή μέσω μιας θύρας USB 2.0 υψηλής ταχύτητας. Η ενσωματωμένη μνήμη 64 MB, σας επιτρέπει να λαμβάνετε φωτογραφίες και ταινίες χωρίς κάρτα μνήμης, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης για να αυξήσετε την αποθηκευτική δυνατότητα μέχρι τα 2GB. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ένα μέρος της ενσωματωμένης μνήμης 64 MB χρησιμοποιείται για τον κωδικό Firmware. Περιλαμβανόμενα αξεσουάρ Ανοίξτε το πακέτο και βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται τα παρακάτω εξαρτήματα: Ψηφιακή Βίντεο Κάμερα Καλώδιο USB Καλώδιο AV CD-ROM (Οδηγός, Λογισμικό Arcsoft και Εγχειρίδιο Χρήσης) Μετασχηματιστής Ρεύματος (AC 110V~240V) Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Λιθίου (1050mA) Προσαρμογέας πρίζας AC ΕΕ/ΗΠΑ Συνοπτικός Οδηγός Τηλεχειριστήριο Ακουστικό Θήκη Λουράκι Τρίποδο -8-

9 Μπροστινή όψη Διακόπτης Μάκρο Μικρόφωνο Ελληνικά Πλήκτρο Ενεργοποίησης LCD Οθόνη Φακοί Φλας Αυτόματος Χρονοδιακόπτης LED Υποδοχή IR Απεικόνιση πληκτρολογίου SD Υποδοχή Πλήκτρα Κατεύθυνσης Πλήκτρο Εισαγωγής Πλήκτρο Φωτοφράκτη Πλήκτρο Φωτοφράκτη Ταινιών Πλήκτρο Tele-Wide Πλήκτρο Εγγραφής/Αναπαραγωγής Θυρίδα εισόδου AV Θυρίδα εξόδου TV Θύρα Mini USB

10 Πλαϊνή όψη Ελληνικά Πλήκτρο αναζήτηση προς τα πίσω Πλήκτρο Αναπαραγωγής/Παύσης Πλήκτρο αναζήτησης τα εμπρός προς Ηχείο Μεγάφωνο -10-

11 Ρύθμιση και Λειτουργία Φόρτιση μπαταρίας Πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή, πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία NP 60. Ακολουθείστε την κατεύθυνση του βέλους και σύρετε για να βγάλετε το κάλυμμα της μπαταρίας. Εισάγετε την μπαταρία σύμφωνα με τις σωστές ενδείξεις πολικότητας (+ ή -) Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας σταθερά. Εισαγωγή και εξαγωγή κάρτας SD Η μηχανή διαθέτει εσωτερική μνήμη που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε εικόνες, ταινίες, φωνητικές εγγραφές και μουσική. Μπορείτε να επεκτείνετε τη χωρητικότητα της μνήμης χρησιμοποιώντας μια προαιρετική κάρτα μνήμης SD ή MMC μέχρι και 2GB. Για να εισάγετε μια κάρτα μνήμης, αναφερθείτε στην παρακάτω απεικόνιση: Εισάγετε την κάρτα μνήμης στη δεξιά θέση. Για να αφαιρέσετε μια εγκατεστημένη κάρτα SD, πιέστε την κάρτα προς τα μέσα για να την απελευθερώσετε. Όταν η κάρτα εμφανιστεί, αφαιρέστε την από την υποδοχή της. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν είναι τοποθετημένη μια κάρτα μνήμης, οι ταινίες και οι εικόνες αποθηκεύονται στην κάρτα αντί στην ενσωματωμένη μνήμη. Προστασία δεδομένων στην κάρτα SD Η κάρτα SD είναι μόνο για ανάγνωση κλειδώνοντας την. Εικόνες, ταινίες και ομιλίες δεν μπορούν να εγγραφούν όταν η κάρτα SD είναι κλειδωμένη. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης για το κλείδωμα είναι στη θέση όπου μπορεί να γίνει εγγραφή πριν καταγράψετε οποιαδήποτε μέσα. Writeable position Write-Protected Position -11-

12 Ενεργοποίηση της μηχανής και εισαγωγικά Ελληνικά Για να ενεργοποιήσετε τη μηχανή: 1. Ανοίξτε την LCD οθόνη, η μηχανή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. 2. Ή πιέστε το Πλήκτρο Ενεργοποίησης για ένα δευτερόλεπτο για να την ανοίξετε. Για τη λήψη ταινίας, πιέστε το Πλήκτρο Φωτοφράκτη Ταινίας ( ). Για τη λήψη εικόνας, πιέστε το Πλήκτρο Φωτοφράκτη Εικόνας ( ). Για την έγγραφη της φωνής, πιέστε το Επάνω Πλήκτρο των Πλήκτρων Κατεύθυνσης και πιέστε το Πλήκτρο Φωτοφράκτη Ταινίας για να ξεκινήσει η εγγραφή φωνής ( ). Για να δείτε αποθηκευμένες ταινίες, εικόνες, να ακούστε το αποθηκευμένο MP3 και τις φωνητικές εγγραφές, ή να διαβάσετε το ηλεκτρονικό βιβλίο, πιέστε το Πλήκτρο Εγγραφής/Αναπαραγωγής μια φορά για να αλλάξει στη Λειτουργία Playback. Πιέστε δεύτερη φορά για να γυρίσει στη Λειτουργία Εγγραφής. Απενεργοποίηση της μηχανής Για να απενεργοποιήσετε τη μηχανή, μπορείτε είτε να πιέσετε το Πλήκτρο Ενεργοποίησης για ένα δευτερόλεπτο, ή να θέσετε την οθόνη LCD πίσω στην αρχική της θέση. -12-

13 Λειτουργία εγγραφής Λειτουργία πλήκτρων Ελληνικά Δεξί Πλήκτρο : Φλας AUTO/OFF Αριστερό Πλήκτρο :Αυτόματος Χρονοδιακόπτης ON/OFF Επάνω Πλήκτρο : Λειτουργία Φωνητικής Εγγραφής Κάτω Πλήκτρο: Πληροφορία LCD ON/OFF Πλήκτρο Enter : Μενού ON Πλήκτρο Ενεργοποίησης: Πιέστε προς τα κάτω για ένα δευτερόλεπτο για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη μηχανή. Λειτουργίες Πλήκτρου Εγγραφής/Αναπαραγωγής: 1. Εναλλαγή μεταξύ της Λειτουργίας Εγγραφής/ Αναπαραγωγής. 2. Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα. Πλήκτρο Tele-Wide: Ψηφιακό Zoom μείωση και αύξηση της μεγέθυνσης. Πλήκτρο Φωτοφράκτη Ταινίας: 1. Εκκίνηση λήψης ταινίας ή φωνητικής έγγραφης. 2. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πιέστε το ξανά. Πλήκτρο Φωτοφράκτη Εικόνας: Εκκίνηση λήψης εικόνας. Διακόπτης Μάκρο: εναλλαγή μεταξύ Λειτουργίας Μάκρο, Λειτουργίας Πορτρέτου και Κανονικής Λειτουργίας. -13-

14 Πληροφορίες οθόνης LCD Ελληνικά Οι παρακάτω ενδείξεις μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη LCD κατά την καταγραφή ταινιών και εικόνων: (1) Λειτουργία Εγγραφής Λειτουργία Εγγραφής Ταινίας Λειτουργία Εγγραφής Εικόνας Λειτουργία Φωνητικής Εγγραφής Λειτουργία Σταθεροποίησης Λειτουργία Δύο σε Ένα Καρέ Φωτογραφίας Λειτουργία Συνεχόμενης Φωτογράφησης (2) Ανάλυση Λειτουργία Οπίσθιας Προβολής Ταινία : Υψηλή / Κανονική/ Χαμηλή Φωτογραφία: Υψηλή / Κανονική / Χαμηλή -14-

15 (3) Αριθμός εικόνων ή καταγραφόμενος χρόνος ταινιών που μπορούν ακόμα να ληφθούν με την τρέχουσα ανάλυση. (4) Εισαγωγή κάρτας SD (5) Θέση Εστίασης Μάκρο (6) Ισορροπία Λευκού (7) Δείκτης μπαταρίας: πλήρης ισχύς, μέση ισχύς χαμηλή ισχύς, μπαταρία πεσμένη (8) Αυτόματο Φλας Ακύρωση Φλας (9) Ενεργοποίηση Αυτόματου Χρονοδιακόπτη (10) 8X ψηφιακό zoom (11) Ημερομηνία: ΕΕΕ/ΜΜΜ/ΗΗΗ Ώρα: Ω/Λ/Δ (12) Ανίχνευση Κίνησης Εγγραφή ταινιών MPEG4 Πιέστε το Πλήκτρο Φωτοφράκτη Ταινίας ( ) για να ξεκινήσει η εγγραφή. Όταν μια ταινία καταγράφεται, θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD ένας δείκτης χρόνου. Για να σταματήσει η εγγραφή, πιέστε πάλι το Πλήκτρο Φωτοφράκτη Ταινίας ( ). Πιέστε το Πλήκτρο Εγγραφής/Αναπαραγωγής για να δείτε την καταγεγραμμένη ταινία. Τρεις ρυθμίσεις ανάλυσης είναι διαθέσιμες: Ποιότητα Υψηλή Ποιότητα Κανονική Ποιότητα Χαμηλή Ποιότητα Εγγραφή Εικόνων Πιέστε το Πλήκτρο Φωτοφράκτη Εικόνας ( ) για να τραβήξετε μια εικόνα. -15-

16 Πιέστε το Πλήκτρο Εγγραφής/Αναπαραγωγής για να δείτε την εικόνα. Ελληνικά Τρεις ρυθμίσεις ανάλυσης είναι διαθέσιμες: Ποιότητα Υψηλή Ποιότητα Κανονική Ποιότητα Χαμηλή Ποιότητα Εγγραφή φωνής Πιέστε το Επάνω Πλήκτρο ( ) των Πλήκτρων Κατεύθυνσης για να αλλάξετε στη Λειτουργία Φωνητικής Εγγραφής. Πιέστε το Πλήκτρο Φωτοφράκτη Εικόνας ( ) για να εγγράψετε τη φωνή. Πιέστε το Πλήκτρο Φωτοφράκτη Εικόνας ( ) ξανά για να σταματήσει. Πιέστε το Πλήκτρο Εγγραφής/Αναπαραγωγής για να δείτε την καταγεγραμμένη φωνή. Λήψη φωτογραφιών από μικρή απόσταση Η μηχανή έχει δύο λειτουργίες εικόνας κοντινής λήψης για να σας επιτρέπει να τραβάτε φωτογραφίες σε μικρή απόσταση. Η Λειτουργία Macro ( ) πρέπει να χρησιμοποιείται για αντικείμενο τοποθετημένο σε περίπου 20 εκατ., ενώ η Λειτουργία Πορτρέτου ( ) πρέπει να χρησιμοποιείται για αντικείμενο τοποθετημένο σε απόσταση από 70 εκατ. μέχρι 130 εκατ. Για να τραβήξετε φωτογραφίες από μικρή απόσταση: 1. Περιστρέψτε το δακτύλιο των φακών για να αλλάξετε στις θέσεις Macro ( ) ή Portrait ( ). Στη Λειτουργία Macro, θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD το εικονίδιο macro ( ). 2. Πιέστε το Πλήκτρο Φωτοφράκτη Εικόνας ( ) για να τραβήξετε την φωτογραφία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Θυμηθείτε να γυρίσετε τον macro διακόπτη πίσω στο κανονικό ( εικόνες από κοντινή απόσταση. ) όταν δεν τραβάτε -16-

17 Χρήση του ψηφιακού zoom Το ψηφιακό zoom μεγεθύνει εικόνες, κατά την καταγραφή ταινιών ή τη λήψη φωτογραφιών. Για να κάνετε σμίκρυνση/μεγέθυνση, πιέστε το Πλήκτρο Tele/Wide. Το ψηφιακό zoom μπορεί να ρυθμιστεί από 1x μέχρι 8x και η αναλογία μεγέθυνσης φαίνεται στην οθόνη LCD. Επιλογές της λειτουργίας εγγραφής Λειτουργία Ταινίας Λειτουργία Εικόνας Καταγραφή Φωνής Επίδραση Ευρεία οθόνη Ρύθμιση Ανάλυση Έκθεση Οξύτητα Ισορροπία Λευκού Σταθεροποίηση Ανίχνευση Κίνησης Έξοδος Ανάλυση Έκθεση Δύο σε Ένα Πλαίσιο Φωτογρα φίας Φλάς Πολλαπλές Λήψεις Οξύτητα Ισορροπία Λευκού Πολλαπλές Λήψεις Οπίσθια Προβολή Εκτύπωση Ημερομηνί ας Έξοδος Enter Εξοδος Κανονικήl B/W Κλασσική Αρνητική Έξοδος 16:9 4:3 Έξοδος Ήχος Οθόνη Εκκίνηση Ρύθμιση Ώρας Διαμόρφωση Μνήμης TV Σύστημα Γλώσσα Προκαθορισμένη Ρύθμιση Έξοδος Δράσεις λειτουργίας εγγραφής Χειρισμός Πιέστε το Πλήκτρο Enter όταν είστε στη Λειτουργία εγγραφής Ταινίας/Εικόνας. Οθόνη -17-

18 Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών του κυρίως μενού, οι οποίες είναι Λειτουργία Ταινίας, Λειτουργία Κάμερας, Λειτουργία Φωνής, Επίδραση και Ρύθμιση. Το Υπομενού θα εμφανίζεται καθώς θα μετακινείστε σε κάθε κύρια επιλογή. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επιβεβαιώσετε την υπό επιλογή που επιλέξατε.. Επιλέξτε την επιλογή Έξοδος για να βγείτε από το υπομενού. Πλήκτρο Enter Αρχικές ρυθμίσεις και επικύρωση Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τις αρχικές ρυθμίσεις της μηχανής όπως και την επικύρωσή της. Πάντα: Η ρύθμιση παραμένει πάντα έγκυρη. Άπαξ: Η λειτουργία είναι έγκυρη μόνον όταν ή μέχρι την απενεργοποίηση της μηχανής. Επικύρωση Αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις Ανάλυση Πάντα Υψηλή για την Ταινία Κανονική για την Εικόνα Έκθεση Άπαξ 0EV Οξύτητα Άπαξ Επίπεδο 5 Ισορροπία Λευκού Άπαξ Αυτόματο Σταθεροποιητής Πάντα Απενεργοποιημένο Κίνησης Ανίχνευση Κίνησης Άπαξ Απενεργοποιημένο Δύο σε ένα Άπαξ Απενεργοποιημένο Πλαίσιο Φωτογραφίας Άπαξ Απενεργοποιημένο Φλάς Πάντα Απενεργοποιημένο Αυτόματος Άπαξ Απενεργοποιημένο Χρονοδιακόπτης Πολλαπλές Λήψεις Άπαξ Απενεργοποιημένο Λειτουργία Οπίσθιου Φωτισμού Άπαξ Απενεργοποιημένο -18-

19 Εκτύπωση Πάντα Απενεργοποιημένο Ημερομηνίας Επίδραση Άπαξ Κανονικό Ρυθμίσεις Ευρείας Άπαξ 16:9 Οθόνης Ήχος Πάντα Ενεργοποιημένο Διαμόρφωση Κάρτας Άπαξ Απενεργοποιημένο Σύστημα TV Πάντα Εξαρτάται από την περιοχή πώλησης Γλώσσα Πάντα Εξαρτάται από την περιοχή πώλησης Ένταση Πάντα Επίπεδο 6 Ρυθμίσεις λειτουργίας ταινιών Το κύριο μενού της Εγγραφής περιλαμβάνει ρυθμίσεις μηχανής και άλλες εξελιγμένες ρυθμίσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών και να πιέσετε Enter για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση. Ανάλυση Ταινίας Για να αλλάξετε την Ανάλυση Ταινίας: 1. Στη Λειτουργία Εγγραφής Ταινία/Εικόνα, πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στην οθόνη του μενού εγγραφής. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να επιλέξετε Λειτουργία Ταινίας. Το Υπομενού της Λειτουργίας Ταινίας θα εμφανιστεί στην οθόνη. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να επιλέξετε Ανάλυση, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να αλλάξετε στο Υπομενού Ανάλυσης. 4. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να μετακινηθείτε μεταξύ τριών ρυθμίσεων. 5. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Οθόνη Προβολής Επιλογές ανάλυσης βίντεο Πλήκτρο Enter -19-

20 Δυνατός χρόνος εγγραφής / δευτ (βίντεο) Λειτουρ γία Ανάλυσ η Ποιότητ α 64 MB εσωτερι κή μνήμη 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB 1GB 2GB 640*480 (1.8Mbp s) / 30 fps Υψηλή 01: 15 01: 03 02: 14 04: 37 09: 13 18: 28 36: 57 01: 13: 55 4:3 640*480 (1Mbps) Κανονική 02: 02: 04: 09: 18: 36: 01: 13: 02: 27: / 30 fps x240 (500 Kbps) / 30 fps Χαμηλή 09: 10 08: 28 16: 56 33: 52 01: 07: 44 02: 15: 28 04: 31: 03 09: 02: *480 (1.8Mbp s) / 30 fps Υψηλή 01: 20 01: 03 02: 20 04: 40 09: 20 18: 40 39: 15 01: :9 640*480 (1Mbps) Κανονική 02: 02: 04: 08: 18: 38: 01: 18 02: 37: / 30 fps x240 (500 Kbps) / 30 fps Χαμηλή 08: 50 07: 35 15: 11 30: 23 01: 46 02: 01: 33 04: 20: 27 08: 40: 54 Έκθεση Η μηχανή προσαρμόζει την έκθεση της εικόνας αυτόματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να θέλετε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση της εξισορρόπησης έκθεσης. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της Έκθεσης: 1. Στη Λειτουργία Ταινία/Εικόνα, πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στην οθόνη του μενού εγγραφής. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Ταινίας. Το Υπομενού της Λειτουργίας Ταινίας θα εμφανιστεί στην οθόνη. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να μετακινηθείτε στην Επιλογή Έκθεσης. Πιέστε το Πλήκτρο Enter και τότε το Υπομενού Έκθεσης θα εμφανιστεί στην οθόνη. 4. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την προτιμώμενη τιμή EV. Μπορείτε να δείτε την αλλαγή αμέσως. 5. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. -20-

21 Οθόνη προβολής Επιλογή Έκθεσης Οξύτητα Μπορείτε να αμβλύνετε και να οξύνετε εικόνες για να επιτύχετε διαφορετικά αποτελέσματα. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της Οξύτητας: 1. Στη Λειτουργία Εγγραφή Ταινίας/Εικόνας, πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στην οθόνη του μενού εγγραφής. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Ταινίας. Το Υπομενού Λειτουργία Ταινίας θα εμφανιστεί στην οθόνη. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την Οξύτητα, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο Υπομενού Οξύτητας. 4. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να μετακινηθείτε μεταξύ εννέα επιπέδων. Μπορείτε να δείτε την αλλαγή αμέσως. 5. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Οθόνη προβολής Επιλογή Οξύτητας ΠλήκτροEnter Ισορροπία Λευκού Η μηχανή προσαρμόζει την ισορροπία χρώματος των εικόνων αυτόματα. Τρεις χειροκίνητες ρυθμίσεις ισορροπίας λευκού είναι διαθέσιμες: 1. Auto (προκαθορισμένο): Η μηχανή προσαρμόζει αυτόματα την ισορροπία λευκού. 2. Φως της ημέρας: σε εξωτερικό χώρο 3. Φθορίζων: φωτισμός λάμπας φθορίου. 4. Βολφράμιο: φωτισμός βολφραμίου. Για να αλλάξετε τη Ρύθμιση Ισορροπία Λευκού: 1. Στη Λειτουργία Εγγραφής Ταινίας/Εικόνας, πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στην οθόνη του μενού εγγραφής. -21-

22 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Ταινίας. Το Υπομενού Λειτουργία Ταινίας θα εμφανιστεί στην οθόνη. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την Ισορροπία Λευκού, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο υπομενού Ισορροπία Λευκού. 4. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να μετακινηθείτε μεταξύ τεσσάρων επιπέδων. Η αλλαγή μπορεί να προβλεφθεί αμέσως 5. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Επιλογή W/B Enter Button Σταθεροποίηση Κίνησης Για να ενεργοποιήσετε τη Σταθεροποίηση Κίνησης: 1. Στη Λειτουργία Εγγραφής Ταινία/Εικόνα, πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στην οθόνη του μενού εγγραφής. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Ταινίας. Το Υπομενού Λειτουργία Ταινίας θα εμφανιστεί στη οθόνη. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε Σταθεροποίηση Κίνησης, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο υπομενού Σταθεροποίησης Κίνησης. 4. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε ΟΝ ή OFF. 5. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Επιλογή Σταθεροποίησης ΚίνησηςMotion ΠλήκτροEnter ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η οθόνη θα είναι μικρότερη όταν η σταθεροποίηση κίνησης ενεργοποιείται. Το Ψηφιακό Zoom απενεργοποιείται όταν η σταθεροποίηση κίνησης ενεργοποιείται. -22-

23 Ανίχνευση Κίνησης Για να ενεργοποιήσετε την Ανίχνευση Κίνησης: 1. Στη Λειτουργία Εγγραφής Ταινία/Εικόνα, πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στην οθόνη του μενού εγγραφής. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Ταινίας. Το Υπομενού της Λειτουργίας Ταινίας θα εμφανιστεί στην οθόνη. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την Ανίχνευση Κίνησης, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο υπομενού Ανίχνευση Κίνησης. 4. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε ΟΝ ή OFF. 5. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. 6. Η μηχανή θα ξεκινήσει να εγγράφει βίντεο μόλις υπάρξει κίνηση για 3 συνεχόμενα δευτερόλεπτα. Σταματάει την εγγραφή εάν δεν υπάρξει καμία κίνηση για 3 δευτερόλεπτα. Επιλογή Ανίχνευσης Κίνησης ΠλήκτροEnter Ρυθμίσεις λειτουργίας φωτογραφικής μηχανής Ανάλυση Εικόνας Για να αλλάξετε την Ανάλυση Εικόνας: 1. Στη Λειτουργία Εγγραφής Ταινία/Εικόνα, πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στην οθόνη του μενού εγγραφής. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Κάμερας. Το Υπομενού της Λειτουργίας Κάμερας θα εμφανιστεί στην οθόνη. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε Ανάλυση, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο υπομενού Ανάλυσης. 4. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να μετακινηθείτε μεταξύ τριών ρυθμίσεων. 5. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Επιλογή Ανάλυσης Εικόνας ΠλήκτροEnter -23-

24 Πιθανός αριθμός λήψεων (εικόνες) Λειτο υργία 4:3 16:9 Ανάλυση Ποιότητ α 64 MB εσωτερι κή μνήμη 32 MB 64 MB 128 MB Ελληνικά 3856 x 2892 Υψηλή x 1944 Κανονική x 1200 Χαμηλή x 2892 Υψηλή x 1944 Κανονική x 1200 Χαμηλή Έκθεση Η μηχανή προσαρμόζει την έκθεση αυτόματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να θέλετε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση της εξισορρόπησης της έκθεσης. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση Έκθεσης: 1. Στη Λειτουργία Εγγραφής Ταινία/Εικόνα, πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στην οθόνη του μενού εγγραφής. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Κάμερας. Το Υπομενού της Λειτουργίας Κάμερας θα εμφανιστεί στην οθόνη. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να μετακινηθείτε στην Επιλογή Έκθεσης. Πιέστε το Πλήκτρο Enter και μετά το Υπομενού Έκθεσης θα εμφανιστεί στην οθόνη. 4. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την προτιμώμενη τιμή EV. Μπορείτε να δείτε την αλλαγή αμέσως. 5. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Επιλογή έκθεσης 256 MB 512 MB 1GB 2GB Πλήκτρο Enter Δύο σε Ένα (Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής Μόνο) Με την κάμερα να ρυθμίζει τη λειτουργία Δύο σε Ένα, μπορείτε να συνδυάσετε δύο στιγμιότυπα σε μιαφωτογραφία. Για να ενεργοποιήσετε το Δύο σε Ένα: 1. Στη Λειτουργία Εγγραφής Ταινία/Εικόνα, πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στην οθόνη του μενού εγγραφής. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Κάμερας. Το Υπομενού της Λειτουργίας Κάμερας θα εμφανιστεί στην οθόνη. -24-

25 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Δεξί για να επιλέξετε Δύο σε Ένα, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο υπομενού Δύο σε Ένα. 4. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε ON ήoff. 5. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Επιλογή Δύο σε Ένα ΠλήκτροEnter 1.Πιέστε το Πλήκτρο Φωτοφράκτη Εικόνας για να γίνει η λήψη της πρώτης εικόνας. 2. Πιέστε το Πλήκτρο Φωτοφράκτη Εικόνας για να γίνει η λήψη της δεύτερης εικόνας. 3. Πιέστε το Πλήκτρο ΕΓΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ για να δείτε την Δύο σε Ένα εικόνα. Κάδρο Φωτογραφίας (Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής μόνο) Η μηχανής σας διαθέτει ένα δημοφιλές ηλεκτρονικό κάδρο φωτογραφίας. Μπορείτε να τραβήξετε την εικόνας σας με το προτιμώμενο ηλεκτρονικό κάδρο φωτογραφίας. Για να ενεργοποιήσετε το Κάδρο Φωτογραφίας: 1. Όταν είστε στη Λειτουργία Κάμερας, χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την επιλογή Κάδρο Φωτογραφίας, και στη συνέχεια πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο υπομενού Κάδρο Φωτογραφίας. -25-

26 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να εντοπίσετε προτιμώμενο κάδρο φωτογραφίας. Μετά επιλέξτε την επιλογή SET και πιέστε το Πλήκτρο Enter να επικυρώσετε τη ρύθμιση και βγείτε. Επιλογή Κάδρο Φωτογραφίας ΠλήκτροEnter Φλας (Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής μόνο) Αυτή η μηχανή έχει δύο ρυθμίσεις φλας. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση φλας είτε με το πλήκτρο άμεσης πρόσβασης (Κόκκινο Πλήκτρο) ή με τη Ρύθμιση Επιλογής. 1. Αυτόματο-φλας ( ): το φλας που ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τις συνθήκες φωτός. Χρησιμοποιείστε αυτή τη λειτουργία για φωτογραφία. 2. Φλας Απενεργοποιημένο( ) :το φλας δεν θα ανάψει σε καμία περίπτωση. Χρησιμοποιείστε αυτή τη λειτουργία όταν τραβάτε εικόνες σε ένα μέρος όπου απαγορεύεται η φωτογράφηση με φλας ή όταν το αντικείμενο είναι μακριά (πέρα από το βεληνεκές του φλας). Για να αλλάξετε τη ρύθμιση Φλας: 1. όταν είστε στην λειτουργία φωτογραφικής μηχανής, χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την Επιλογή Φλας, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο υπομενού Φλας. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να μετακινηθείτε μεταξύ 2 ρυθμίσεων. 3. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το φλας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η μπαταρία είναι πεσμένη ( ) Επιλογή Φλας Enter Button -26-

27 Χρονοδιακόπτης (Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής μόνο) Ο αυτόματος χρονοδιακόπτης σας επιτρέπει να κάνετε λήψη φωτογραφιών με μια καθυστέρηση δέκα- δευτερολέπτων. Ενεργοποιήστε τον Αυτόματο Χρονοδιακόπτη είτε με το πλήκτρο άμεσης πρόσβασης (Αριστερό Πλήκτρο) ή με τη Ρύθμιση Επιλογής. Η φωτεινή ένδειξη LED του αυτόματου χρονοδιακόπτη στο μπροστινό κομμάτι της μηχανής και κάτω από το λαμπάκι του φλας θα ανάψει επίσης. Ο ρυθμός με τον οποίο θα αναβοσβήνει θα αυξηθεί πριν ακριβώς ληφθεί η εικόνα. Για να ενεργοποιήσετε τον Αυτόματο Χρονοδιακόπτη: 1. Όταν βρίσκεστε στην λειτουργία φωτογραφικής μηχανής, χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε Αυτόματο Χρονοδιακόπτη, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο υπομενού Αυτόματος Χρονοδιακόπτης. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε ΟΝ ή OFF. 3. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Επιλογή Αυτόματου Χρονοδιακόπτη ΠλήκτροEnter Οξύτητα Μπορείτε να αμβλύνετε και να οξύνετε εικόνες για να επιτύχετε διαφορετικά αποτελέσματα. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση Οξύτητας: 1. Όταν βρίσκεστε στην λειτουργία φωτογραφικής μηχανής, χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την Επιλογή Οξύτητας, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο υπομενού Οξύτητα. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε Οξύτητα, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο υπομενού Οξύτητα.. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να μετακινηθείτε μεταξύ εννέα επιπέδων. Μπορείτε να έχετε την προεπισκόπηση της αλλαγής άμεσα. 4. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Επιλογή Οξύτητας ΠλήκτροEnter -27-

28 Ισορροπία Λευκού Η μηχανή προσαρμόζει την ισορροπία χρώματος των εικόνων αυτόματα. Τρεις χειροκίνητες ρυθμίσεις ισορροπίας λευκού είναι διαθέσιμες: 1. Auto (προκαθορισμένο): Η μηχανή προσαρμόζει αυτόματα την ισορροπία λευκού. 2. Φως της ημέρας: σε εξωτερικό χώρο 3. Φθορίζων: φωτισμός λάμπας φθορίου. 4. Βολφράμιο: φωτισμός βολφραμίου Για να αλλάξετε τη Ρύθμιση Ισορροπία Λευκού: 1. Στη Λειτουργία Εγγραφής Ταινία/Εικόνα, πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στην οθόνη του μενού εγγραφής. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Κάμερας. Το Υπομενού της Λειτουργίας Κάμερας θα εμφανιστεί στην οθόνη. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την Ισορροπία Λευκού, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο υπομενού Ισορροπία Λευκού. 4. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να μετακινηθείτε μεταξύ τεσσάρων ρυθμίσεων. Μπορεί να γίνει προεπισκόπηση της αλλαγής αμέσως. 5. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Επιλογή W/B ΠλήκτροEnter Πολλαπλές λήψεις (Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής μόνο) Με την μηχανή να έχει τεθεί στη Λειτουργία Πολλαπλές Λήψεις, μπορείτε να πραγματοποιήσετε πέντε συνεχόμενες λήψεις. Για να ενεργοποιήσετε τις Πολλαπλές Λήψεις: 1. Όταν βρίσκεστε στην λειτουργία φωτογραφικής μηχανής, χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε Πολλαπλές Λήψεις, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο υπομενού Πολλαπλές Λήψεις. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε ΟΝ ή OFF. 3. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Επιλογή Πολλαπλών Λήψεων ΠλήκτροEnter -28-

29 Οπίσθιος φωτισμός (Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής μόνο) Με τη μηχανή να έχει τεθεί στη Λειτουργία οπίσθιου φωτισμού, μπορεί να γίενι λήωη εικόνων όταν πίσω από το αντικείμενο υπάρχει έντονο φως. Για να ενεργοποιήσετε το Οπίσθιο Φως: 1. Όταν βρίσκεστε στην λειτουργία φωτογραφικής μηχανής, χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε Οπίσθιο Φως, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο υπομενού Οπίσθιο Φως. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε ΟΝ ή OFF. 3. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Επιλογή Οπίσθιο Φως ΠλήκτροEnter Τύπωση ημερομηνίας (Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής μόνο) Για να ενεργοποιήσετε την Τύπωση Ημερομηνίας: 1. Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής μόνο, χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε Τύπωση Ημερομηνίας, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο υπομενού Τύπωση Ημερομηνίας. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε ΟΝ ή OFF. 3. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Επιλογή Τύπωσης Ημερομηνίας Πλήκτρο Enter ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ημερομηνία θα φαίνεται στην εκτυπωμένη εικόνα μόλις ενεργοποιηθεί η τύπωση ημερομηνίας. Λειτουργία φωνής Για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική εγγραφή: -29-

30 1. Στη Λειτουργία Εγγραφής Ταινία/Εικόνα, πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στη οθόνη του μενού εγγραφής. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να μετακινηθείτε στην Επιλογή Φωνής. Τότε το Υπομενού Φωνής θα εμφανιστεί στην οθόνη. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να μετακινηθείτε μεταξύ της Επιλογής Enter και Εξόδου. 4. Επιλέξτε την Επιλογή Enter για να ενεργοποιήσετε την φωνητική εγγραφή και πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε Επιλογή φωνής Enter Button Ρύθμιση εφέ Υπάρχουν τέσσερις λειτουργίες οι οποίες είναι, Κανονική, Μαύρο/Άσπρο, Κλασσική και Αρνητικό. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση Εφέ: 1. Στη Λειτουργία Εγγραφής Ταινία/Εικόνα, πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στην οθόνη του μενού εγγραφής. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να μετακινηθείτε στην Επιλογή Εφέ. Τότε το Υπομενού Εφέ θα εμφανιστεί στην οθόνη. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να μετακινηθείτε μεταξύ τεσσάρων ρυθμίσεων. Μπορείτε να έχετε την προεπισκόπηση της αλλαγής άμεσα. 4. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Ευρεία οθόνη (16:9 vs 4:3) Η μηχανής σας υποστηρίζει την αναλογία εμφάνισης 16:9 και 4:3. Η αρχική λειτουργία εγγραφής είναι 16:

31 Για να μεταβείτε από την αναλογία εμφάνισης 16:9 στην 4:3: 1. Στη Λειτουργία Εγγραφής Ταινία/Εικόνα, πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στην οθόνη του μενού εγγραφής. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να μετακινηθείτε στην Επιλογή Ευρεία Οθόνη. Τότε το Υπομενού Ευρεία Οθόνη θα εμφανιστεί στην οθόνη. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να μετακινηθείτε μεταξύ της Επιλογής 16:9 and 4:3. 4. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Μενού ρυθμίσεων Η ρύθμιση υπομενού περιέχει επιλογές για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της μηχανής. Για να αλλάξετε μια προχωρημένη ρύθμιση: 1. Στη Λειτουργία Εγγραφής Ταινία/Εικόνα, πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στην οθόνη του μενού εγγραφής. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να μετακινηθείτε στην επιλογή Ρύθμιση, μετά το Υπομενού Ρύθμιση θα εμφανιστεί στην οθόνη. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να μετακινηθείτε μεταξύ των ρυθμίσεων. Επιλογή Ρύθμισης Ήχος (λειτουργία ήχου) Αρχική οθόνη Ορισμός Ώρας Διαμόρφωση Κάρτας Σύστημα Τηλεόρασης Γλώσσα Αρχικές Ρυθμίσεις -31-

32 Ήχος Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον ήχο των πλήκτρων και τον ήχο κατά την λειτουργία χρησιμοποιώντας τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση. Επιλογή Ήχου Πλήκτρο Enter Αρχική Οθόνη Προσαρμόστε την Αρχική Οθόνη με τις αγαπημένες σας εικόνες. Πιέστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να επιλέξετε την εικόνα που θέλετε και πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Αρχική Πλήκτρο Enter Εάν δεν θέλετε να προσαρμόσετε την αρχική οθόνη, πιέστε τα Πλήκτρα Αριστερό/Δεξί και επιλέξτε Όχι Αρχική Οθόνη. Όχι Αρχική Οθόνη Ρύθμιση ώρας 1. Μετακινηθείτε μεταξύ Ημερομηνίας, Ώρας, Ρύθμιση και Εξόδου χρησιμοποιώντας τα Πλήκτρα Αριστερό/Δεξί. -32-

33 2. Προσαρμόστε την ημερομηνία και την ώρα χρησιμοποιώντας τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω, μετά επιλέξτε Ρύθμιση για να επικυρώσετε κάθε αλλαγή. 3. Επιλέξτε Έξοδο για να εξέλθετε από τον Ορισμό Ώρας χωρίς καμία αλλαγή. Ορισμός Ώρας Πλήκτρο Enter Διαμόρφωση Κάρτας Επιλογή Διαμόρφωσης Κάρτας Πλήκτρο Enter Ναι: Διαμόρφωση SD Κάρτας / εσωτερική μνήμη Όχι (Αρχική): Μη διαμόρφωση της SD Κάρτας / εσωτερική μνήμη ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όλα τα δεδομένα θα διαγραφούν εάν γίνει διαμόρφωση της SD κάρτας. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία είναι αντιγραμμένα στον υπολογιστή πριν τη διαμόρφωση της SD κάρτας. Σύστημα Τηλεόρασης Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεχθεί το κατάλληλο τηλεοπτικό πρότυπο της περιοχής σας είτε NTSC ή PAL. Λάθος ρύθμιση στο σύστημα τηλεόρασης μπορεί να προκαλέσει το τρεμόπαιγμα της εικόνας. NTSC σταθερό: ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Ταιβάν κτλ. PAL σταθερό: ΗΒ, Ευρώπη, Κίνα, Αυστραλία, Σιγκαπούρη και Χονγκ Κονγκ κ.τ.λ -33-

34 Display screen Επιλογή συστήματος τηλεόρασης Enter Button Επιλογή Γλώσσας περιβάλλοντος Αρχική Ρύθμιση Για να επαναφέρετε την αρχική εργοστασιακή ρύθμιση, επιλέξτε αυτή την επιλογή. Επιλογή αρχικής ρύθμισης Πλήκτρο Enter Λειτουργία αναπαραγωγής Πιέστε το Πλήκτρο ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ για να μεταβείτε από τη Λειτουργία Εγγραφής στη Λειτουργία Αναπαραγωγής. Η Λειτουργία Αναπαραγωγής είναι για την παρακολούθηση και τη διαχείριση ταινιών και εικόνων όπως και για να ακούτε φωνή ή μουσική, ή για την ανάγνωση ενός ebook στην εσωτερική μνήμη ή σε μια προαιρετική κάρτα μνήμης. -34-

35 Λειτουργία Πιέστε το Πλήκτρο ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ για να μεταβείτε από τη Λειτουργία Εγγραφής στο Κύριο Μενού της Λειτουργίας Αναπαραγωγής. Υπάρχουν πέντε επιλογές στη Λειτουργία Αναπαραγωγής, ταινία, εικόνα, φωνή, μουσική και ebook. Τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιλογή της συγκεκριμένης επιλογής. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να δείτε ταινίες/εικόνες, να ακούσετε φωνή/μουσική ή να διαβάσετε ebook. Λειτουργίες πλήκτρων Τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης έχουν τις ακόλουθες λειτουργίες στις Λειτουργίες Αναπαραγωγής Ταινίας και Εικόνας. Δεξί Πλήκτρο : Πηγαίνει στην επόμενη ταινία/εικόνα. Αριστερό Πλήκτρο : Πηγαίνει στην προηγούμενη ταινία/εικόνα Επάνω Πλήκτρο : Άκυρο Κάτω Πλήκτρο : Πληροφορία ON/OFF Πλήκτρο Enter : Enter σε ταινία, εικόνα, φωνή, ή στο μενού επιλογής μουσικής ΕΓΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ λειτουργίες Πλήκτρων: 1. Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών Εγγραφής και Αναπαραγωγής. 2. Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα. Πλήκτρο Tele-Wide : Ψηφιακό Zoom σμίκρυνσης και μεγέθυνσης. -35-

36 Πλήκτρο Φωτοφράκτη Ταινίας : Εκκίνηση αναπαραγωγής της καταγεγραμμένης ταινίας ή φωνής. Πληροφορίες Οθόνης LCD Ενδείξεις στην οθόνη LCD ενώ βρίσκεστε στην λειτουργία Αναπαραγωγής: (1) Δείκτης Λειτουργίας Λειτουργία Αναπαραγωγής Ταινίας Λειτουργία Αναπαραγωγής Εικόνας Λειτουργία Αναπαραγωγής Φωνής Λειτουργία Αναπαραγωγής Μουσικής Λειτουργία Αναπαραγωγής ebook (2) Δείκτης Ανάλυσης Υψηλή Ανάλυση Κανονική Ανάλυση Χαμηλή Αν -36-

37 (3) Δείχνει ότι η επιλεγόμενη ταινία/εικόνα είναι κλειδωμένη. Δείχνει ότι η μία μόνο ταινία/φωνή/ MP3 επαναλαμβάνεται. Δείχνει ότι όλες οι ταινίες/εικόνεςmp3 επαναλαμβάνονται. Δείχνει ότι γίνεται αναπαραγωγή της αυτόματης προβολής (4) Τρέχων Αριθμός/ Συνολικός Αριθμός ταινιών, εικόνων, φωνής ή MP3. (5) Δείκτης Μεγέθυνσης Αναπαραγωγή Ταινιών Λειτουργία 1. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης για να επιλέξετε την επιλογή Ταινίας. 2. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να πάτε στη Λειτουργία Αναπαραγωγής Ταινίας. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για ναμετακινηθείτε στην επόμενη ή στην τελευταία ταινία. 4. Πιέστε το Πλήκτρο Φωτοφράκτη Ταινίας για αναπαραγωγή και πιέστε το ξανά για παύση. 5. Καθώς παίζει η ταινία, πιέστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να πάει γρήγορα μπροστά ή πίσω, μετά αφήστε το πλήκτρο για να σταματήσει. 6. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να προσαρμόσετε την ένταση. -37-

38 7. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο μενού επιλογής ταινίας. 8. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης για να επιλέξετε ανάμεσα από έξι επιλογές: Διαγραφή, Μικρογραφία, Κλείδωμα, Επανάληψη Ενός ή Όλων και Έξοδος. Διαγραφή Ταινιών Λειτουργία 1. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης για να επιλέξετε την επιλογή Διαγραφή ( ). 2. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο μενού Διαγραφής. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να επιλέξετε την ταινία. 4. Χρησιμοποιείστε το Επάνω Πλήκτρο για να διαγράψετε όλες τις ταινίες και το Κάτω για να διαγράψετε μια μόνο ταινία. 5. Πριν διαγραφεί μια ταινία, θα εμφανιστεί μια οθόνη επαλήθευσης. Η επιλογή Ναι θα εκτελέσει τη λειτουργία ενώ η επιλογή Όχι θα την ακυρώσει. 6. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να εξέλθετε. -38-

39 7. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο μενού επιλογής ταινίας. 8. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης για να επιλέξετε ανάμεσα από έξι επιλογές: Διαγραφή, Μικρογραφία, Κλείδωμα, Επανάληψη Ενός ή Όλων και Έξοδο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν υπάρχει ενσωματωμένη κάρτα μνήμης, μπορείτε να διαγράψετε μόνο αυτές τις ταινίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα. Ταινίες σε κάρτα μνήμης με προστασία εγγραφής δεν μπορούν να διαγραφούν. Η λειτουργία διαγραφής θα διαγράψει μόνο τις ταινίες που είναι ξεκλείδωτες. Οι κλειδωμένες ταινίες πρέπει να ξεκλειδωθούν πριν διαγραφούν. Λειτουργία μικρογραφίας Λειτουργία 1. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης για να επιλέξετε την επιλογή Μικρογραφίας ( ). 2. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να δείτε εννέα μικρογραφίες ταινιών. 3. Για αναπαραγωγή μιας ταινίας, χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης για να επιλέξετε την ταινία και πιέστε το Πλήκτρο Enter για να τη δείτε. -39-

40 Κλείδωμα ταινιών Μπορείτε να κλειδώσετε τις ταινίες είτε όλες μαζί είτε κάθε μια ανεξάρτητα. Αυτή η λειτουργία προστατεύει τις ταινίες από μια τυχαία διαγραφή. Λειτουργία 1. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης για να επιλέξετε την επιλογή Κλείδωμα ( ). 2. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο μενού Κλείδωμα. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να επιλέξετε την ταινία. 4. Χρησιμοποιείστε το Επάνω Πλήκτρο για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε όλες τις ταινίες και το Κάτω Πλήκτρο για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε μια μόνο ταινία. 5. Πριν μια ταινία κλειδωθεί/ξεκλειδωθεί, θα εμφανιστεί μια οθόνη επαλήθευσης. Επιλέγοντας «Ναι» θα εκτελεστεί η λειτουργία, και «Όχι» θα ακυρώθει. 6. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να εξέλθετε. Επανάληψη ταινιών Η λειτουργία αυτή επαναλαμβάνει αυτόματα την αναπαραγωγή όλων των ταινιών ή κάθε μιας ταινίας ξεχωριστά στην σειρά. Λειτουργία Οθόνη προβολής 1. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης για να επιλέξετε την επιλογή Επανάληψη Μίας( ) ή την επιλογή Επανάληψη Όλων ( ). 2. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να ξεκινήσει η επανάληψη. -40-

41 Αναπαραγωγή εικόνων Λειτουργία 1. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης για να επιλέξετε την επιλογή Εικόνα. 2. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στη Λειτουργία Αναπαραγωγής Εικόνας. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να μεταβείτε στην επόμενη ή στην τελευταία εικόνα. 4. Ενώ είναι επιλεγμένη η εικόνα, χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Tele/Wide για να τη μεγεθύνετε. 5. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης για να πλοηγηθείτε στη μεγεθυσμένη εικόνα. 6. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο μενού επιλογής εικόνας. 7. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης για να επιλέξετε ανάμεσα από πέντε επιλογές, Διαγραφή, Μικρογραφία, Κλείδωμα, Αυτόματη Προβολή, ή Έξοδο. -41-

42 Διαγραφή εικόνας Λειτουργία 1. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης για να επιλέξετε την επιλογή Διαγραφή ( ). 2. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο μενού Διαγραφή. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να επιλέξετε την εικόνα. 4. Χρησιμοποιείστε το Πλήκτρο Επάνω για να διαγράψετε όλες τις εικόνες και το Πλήκτρο Κάτω για να διαγράψετε μία μόνο εικόνα. 5. Πριν μια εικόνα διαγραφεί, θα εμφανιστεί μια οθόνη επαλήθευσης. «Ναι» θα εκτελέσει τη λειτουργία, «Όχι» θα ακυρώσει τη λειτουργία. 6. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να εξέλθετε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης, μπορείτε να διαγράψετε μόνο αυτές τις εικόνες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα. Οι εικόνες σε κάρτα μνήμης με προστασία εγγραφής δεν μπορούν να διαγραφούν. Η λειτουργία διαγραφής θα διαγράψει μόνο τις ξεκλειδωμένες εικόνες. Οι κλειδωμένες εικόνες πρέπει να ξεκλειδωθούν πριν διαγραφούν. Λειτουργία μικρογραφιών Λειτουργία 1. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης για να επιλέξετε την επιλογή Μικρογραφίας ( ). -42-

43 2. Καθώς επιλέγετε την επιλογή Μικρογραφία, πιέστε το Πλήκτρο Enter για να δείτε εννέα μικρογραφίες εικόνων. 3. Για να δείτε μια εικόνα, χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης για να επιλέξετε την εικόνα. 4. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να δείτε την επιλεγόμενη εικόνα. Κλείδωμα εικόνων Όλες οι εικόνες ή κάθε μια ξεχωριστά μπορούν να κλειδωθούν. Αυτή η λειτουργία μπορεί να προστατέψει τις εικόνες από μια τυχαία διαγραφή. Λειτουργία 1. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης για να επιλέξετε την επιλογή Κλείδωμα ( ). Οθόνη προβολής 2. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο μενού Κλείδωμα. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να επιλέξετε την εικόνα. 4. Χρησιμοποιείστε το Πλήκτρο Επάνω για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε όλες τις εικόνες και το Πλήκτρο Κάτω για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε κάθε μια εικόνα ξεχωριστά. 5. Πριν μια εικόνα κλειδωθεί/ξεκλειδωθεί, μια οθόνης επαλήθευσης θα εμφανιστεί. Επιλέγοντας «Ναι» θα εκτελεστεί η λειτουργία, και «Όχι» θα ακυρώσει τη λειτουργία. 6. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να εξέλθετε. -43-

Ελληνικά ΗΛΩΣΗ FCC. Πληροφορίες Προϊόντος. Σηµείωση: -1-

Ελληνικά ΗΛΩΣΗ FCC. Πληροφορίες Προϊόντος. Σηµείωση: -1- ΗΛΩΣΗ FCC Η παρούσα συσκευή συµµορφώνεται µε την Ενότητα 15 των Κανόνων FCC (Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών). Η λειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους: (1). Η παρούσα συσκευή δεν µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μήνυµα Προειδοποίησης από το WEEE ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ FCC. Σηµείωση: Σύµβολο για Ξεχωριστή Συλλογή στις Ευρωπαϊκές Χώρες -1-

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μήνυµα Προειδοποίησης από το WEEE ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ FCC. Σηµείωση: Σύµβολο για Ξεχωριστή Συλλογή στις Ευρωπαϊκές Χώρες -1- Μήνυµα Προειδοποίησης από το WEEE Σύµβολο για Ξεχωριστή Συλλογή στις Ευρωπαϊκές Χώρες Το σύµβολο αυτό υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν πρέπει να συλλεχθεί ξεχωριστά. Τα ακόλουθα ισχύουν µόνο για τους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές FCC για οικιακή χρήση καθώς και για χρήση γραφείου.

Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές FCC για οικιακή χρήση καθώς και για χρήση γραφείου. Εγχειρίδιο Χρήσης ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ Δήλωση Συμμόρφωσης Υπεύθυνος συμφώνα με το νόμο: JK Imaging Ltd. Διεύθυνση : JK Imaging Ltd., 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA JK Imaging Europe, 71 Clarendon

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. GE Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή. imagination at work. Σειρά X : X500. Ξεκινώντας. Βασική λειτουργία

Εγχειρίδιο χρήσης. GE Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή. imagination at work. Σειρά X : X500. Ξεκινώντας. Βασική λειτουργία Εγχειρίδιο χρήσης imagination at work GE Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Σειρά X : X500 Ξεκινώντας Βασική λειτουργία 'Έλεγχοι λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής Αναπαραγωγή Χρησιμοποιώντας τα μενού Συνδεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882018 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882018 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide LG-E430 MFL67882018 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σημαντικές λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής COOLPIX S6500 Διασκεδαστικά εφέ επεξεργασίας φωτογραφιών που εφαρμόζονται εύκολα κατά τη λήψη p Γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας "Προφυλάξεις Ασφάλειας". Η ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Πριν ξεκινήσετε Πρώτα βήματα Εγχειρίδιο χρήστη Βασική φωτογράφιση και αναπαρα- γωγή Λήψη τρισδιάστατωνφωτογραφιών

Πριν ξεκινήσετε Πρώτα βήματα Εγχειρίδιο χρήστη Βασική φωτογράφιση και αναπαρα- γωγή Λήψη τρισδιάστατωνφωτογραφιών BL01071-R00 EL DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Εγχειρίδιο χρήστη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τον τρόπο χρήσης της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής FUJIFILM

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Εισαγωγή i Πίνακας περιεχομένων xii Τμήματα της φωτογραφικής μηχανής 1 Προετοιμασία για λήψη 10 Βασικές λειτουργίες λήψης και αναπαραγωγής 15 Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της Nikon. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής σας, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της φωτογραφικής σας μηχανής. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο. Κάντε κλικ σε ένα θέμα Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων Γρήγορη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό 4-537-940-41(1) () Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό Εγχειρίδιο χρήσης E-mount «Οδηγός βοήθειας» (διαδικτυακό εγχειρίδιο) Ανατρέχετε στον «Οδηγό βοήθειας» για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Πριν τη χρήση, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο, συµπεριλαµβανοµένης της ενότητας των προφυλάξεων ασφαλείας. Το εγχειρίδιο αυτό θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

WB850F/WB855F. Κάντε κλικ σε ένα θέμα. Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων. Γρήγορη αναφορά. Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Σύνθετες λειτουργίες GPS

WB850F/WB855F. Κάντε κλικ σε ένα θέμα. Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων. Γρήγορη αναφορά. Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Σύνθετες λειτουργίες GPS Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της φωτογραφικής σας μηχανής. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο. Κάντε κλικ σε ένα θέμα Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων Γρήγορη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-452-898-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi GR PL Návod k použití CZ A kamera használati útmutatója HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Πριν τη χρήση, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας των προφυλάξεων ασφαλείας. Το εγχειρίδιο αυτό θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τον

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0)

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0) ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide MFL68043814 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Ο οδηγός βίντεο (Video Guide) σας παρουσιάζει τις νέες βασικές λειτουργίες του G2. Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605 MFL67982010 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια μονοοπτική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή reflex (SLR) της Nikon. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια μονοοπτική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή reflex (SLR) της Nikon. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Gr Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440 MFL67868136 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240609 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240609 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide LG-D160 MFL68240609 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο : 210 4800564 Οδηγός χρήσης LG-P700 P/NO : MFL67482902 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης A-mount SLT-A58 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής Λήψη και προβολή φωτογραφιών Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα