Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες"

Transcript

1 Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά. Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες: Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περισυλλογή σε κάποιο ενδεδειγμένο σημείο αποκομιδής απορριμμάτων. Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό απόρριμμα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής που σας προμήθευσε το προϊόν ή με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση απορριμμάτων. ΔΗΛΩΣΗ FCC Ελληνικά Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με την Ενότητα 15 των Κανόνων FCC (Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών). Η λειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και (2) Η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε ληφθείσα παρεμβολή, συμπεριλαμβανόμενης παρεμβολής που ίσως προκαλεί ανεπιθύμητη λειτουργία. Σημείωση: Ο παρών εξοπλισμός υποβλήθηκε σε δοκιμή και διαπιστώθηκε πως συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας B, όπως ορίζει η Ενότητα 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αυτά προορίζονται για παροχή εύλογης προστασίας έναντι επιβλαβούς παρεμβολής σε οικιακή εγκατάσταση. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και ενδέχεται να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν η εγκατάσταση και χρήση του δεν γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, ουδεμία εγγύηση υπάρχει ότι δεν θα προκύψει παρεμβολή σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο παρών εξοπλισμός πράγματι προκαλεί επιβλαβή παρεμβολή σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί θέτοντας τον εξοπλισμό εκτός και εντός λειτουργίας, συνιστάται στο χρήστη να επιχειρήσει διόρθωση της παρεμβολής, ακολουθώντας κάποιο ή κάποια από τα ακόλουθα μέτρα αντιμετώπισης: Αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της κεραίας λήψης. Αύξηση της απόστασης διαχωρισμού μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα ηλεκτρικού κυκλώματος διαφορετικού απ αυτό στο οποίο έχει συνδεθεί ο δέκτης. Απαιτείται χρήση θωρακισμένου καλωδίου για συμμόρφωση με τα όρια που προβλέπονται για την Κατηγορία B, στην Υποενότητα Β της Ενότητας 15 των κανόνων FCC. -1-

2 Μην κάνετε αλλαγές ή τροποποιήσεις στον εξοπλισμό εκτός αν στο εγχειρίδιο υπάρχει ειδική πρόβλεψη για το αντίθετο. Αν αυτές οι αλλαγές ή τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες, ίσως απαιτείται να διακόψετε τη λειτουργία του εξοπλισμού. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΕΔΩ Σημείωση 1. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση. Στα πεδία των αλλαγών περιλαμβάνονται προδιαγραφές προϊόντος βάσης, λογισμικά, προγράμματα οδήγησης λογισμικών και εγχειρίδιο οδηγιών χρήστη. Το παρόν Εγχειρίδιο χρήστη αποτελεί οδηγό γενικής αναφοράς για το προϊόν. 2. Το προϊόν και τα πρόσθετα εξαρτήματα που παραλαμβάνετε μαζί με την κάμερά σας ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα διάφορα σημεία λιανικής πώλησης συχνά ζητούν συγκεκριμένα και ελαφρά διαφορετικά συνοδευτικά και πρόσθετα εξαρτήματα του προϊόντος προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της τοπικής τους αγοράς, στα δημογραφικά στοιχεία των πελατών τους και στις προτιμήσεις λόγω γεωγραφικής ιδιαιτερότητας. Τα προϊόντα πολύ συχνά διαφέρουν από το ένα σημείο λιανικής πώλησης στο άλλο, ειδικά στο θέμα πρόσθετων εξαρτημάτων όπως μπαταρίες, κάρτες μνήμης, καλώδια, σάκους μεταφοράς και γλωσσική υποστήριξη. Κατά περίσταση τα σημεία λιανικής πώλησης ζητούν συγκεκριμένα κάποιο μοναδικό χρώμα προϊόντος, ειδική εξωτερική εμφάνιση και εσωτερική χωρητικότητα μνήμης. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας για επακριβή προσδιορισμό των προϊόντων και των συμπεριλαμβανόμενων πρόσθετων εξαρτημάτων. 3. Οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο είναι για λόγους επεξήγησης και ίσως διαφέρουν από το πραγματικό σχέδιο της κάμεράς σας. 4. Ο κατασκευαστής ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για ενδεχόμενα λάθη ή ανακρίβειες στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη. 5. Για ενημερώσεις προγραμμάτων οδήγησης και αναθεωρήσεις, παρακαλούμε ανατρέξτε στο δικτυακό μας τόπο ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φροντίστε να διαβάσετε όλες τις Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε πλήρως πριν χρησιμοποιήσετε το παρόν προϊόν. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αν μέσα στη κάμερα έχουν μπει ξένα αντικείμενα ή νερό, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας (OFF) και αφαιρέστε τις μπαταρίες. Αν συνεχισθεί η χρήση στην κατάσταση αυτή, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Συμβουλευθείτε το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αν η κάμερα έχει πέσει ή η θήκη της έχει καταστραφεί, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας (OFF) και αφαιρέστε την μπαταρία. Αν συνεχισθεί η χρήση στην κατάσταση αυτή, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Συμβουλευθείτε το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. -2-

3 Μην επιχειρείτε αποσυναρμολόγηση, αλλαγή ή επισκευή της κάμερας. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Για επισκευή ή έλεγχο του εσωτερικού της συσκευής, αποταθείτε στο κατάστημα λιανικής από το οποίο την αγοράσατε. Χρησιμοποιείτε τις καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση με μπαταρίες άλλου τύπου ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη ή να επηρεάσει την απόδοση της κάμερας. Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα σε σημεία κοντά σε νερό. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Προσέξτε ιδιαίτερα σε βροχή, χιόνι, στην παραλία ή κοντά στην ακτή. Μην τοποθετείτε την κάμερα σε επικλινείς ή ασταθείς επιφάνειες. Αν το κάνετε, η κάμερα ίσως πέσει ή γείρει, οπότε θα προκληθεί ζημιά. Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από σημεία όπου έχουν πρόσβαση τα παιδιά. Αν ένα παιδί καταπιεί μπαταρίες ενδέχεται να πάθει δηλητηρίαση. Αν κάποιο παιδί τυχαία καταπιεί μπαταρία, συμβουλευθείτε αμέσως γιατρό. Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα ενώ βαδίζετε ή οδηγείτε αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα. Κάτι τέτοιο ίσως προκαλέσει την πτώση σας ή αυτοκινητιστικό δυστύχημα. ΠΡΟΣΟΧΗ Αν μέσα στη κάμερα έχουν μπει ξένα αντικείμενα ή νερό, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας (OFF) και αφαιρέστε τις μπαταρίες. Αν συνεχισθεί η χρήση στην κατάσταση αυτή, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Συμβουλευθείτε το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μην ανάβετε το φλας κοντά στα μάτια άλλων ανθρώπων. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην όραση των ατόμων αυτών. Αποφύγετε οποιαδήποτε πρόσκρουση της οθόνης LCD (υγρών κρυστάλλων). Κάτι τέτοιο ενδέχεται να καταστρέψει το κρύσταλλο που διαθέτει η οθόνη ή να προκαλέσει διαρροή του εσωτερικού υγρού. Αν το εσωτερικό υγρό μπει στα μάτια σας ή έλθει σε επαφή με το σώμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Αν το εσωτερικό υγρό έχει μπει στα μάτια σας, συμβουλευθείτε γιατρό για θεραπευτική αγωγή. Η κάμερα είναι όργανο ακριβείας. Κατά το χειρισμό της κάμερας, μην την αφήνετε να πέσει κάτω, να χτυπήσει κάπου ή μην ασκείτε υπερβολική δύναμη επάνω της. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην κάμερα. Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα σε χώρους με υγρασία, ατμούς, καπνό ή σκόνη. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην αφαιρείτε τη μπαταρία αμέσως μετά από μακρό διάστημα συνεχούς χρήσης. Η μπαταρία θερμαίνεται κατά τη χρήση. Η επαφή με ζεστή μπαταρία ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα. -3-

4 Μην τυλίγετε ή τοποθετείτε την κάμερα μέσα σε ύφασμα ή κουβέρτες. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση και παραμόρφωση του περιβλήματος, καταλήγοντας σε πυρκαγιά. Χρησιμοποιείτε την κάμερα σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μην αφήνετε την κάμερα σε σημεία όπου η θερμοκρασία ενδέχεται να ανέβει αισθητά, όπως μέσα σε αυτοκίνητο. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς το περίβλημα ή τα εσωτερικά εξαρτήματα, καταλήγοντας σε πυρκαγιά. Πριν μετακινήσετε την κάμερα, αποσυνδέστε ηλεκτρικά κορδόνια και καλώδια. Η αμέλεια στο θέμα αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά σε ηλεκτρικά κορδόνια και καλώδια, καταλήγοντας σε πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία. Σημειώσεις για τη Χρήση της Μπαταρίας Όταν χρησιμοποιείτε τη μπαταρία, διαβάζετε προσεκτικά και τηρείτε πιστά τις Οδηγίες Ασφαλείας καθώς και τις σημειώσεις που περιγράφονται παρακάτω. Χρησιμοποιείτε μόνο την καθορισμένη μπαταρία. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε υπερβολικά κρύο περιβάλλον γιατί οι χαμηλές θερμοκρασίες ίσως μειώσουν τη διάρκεια ζωής της και την απόδοση της κάμερας. Η χρήση νέας επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ή επαναφορτιζόμενης μπαταρίας που δεν χρησιμοποιήθηκε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (εξαίρεση αποτελούν οι μπαταρίες που έχουν υπερβεί την ημερομηνία λήξης τους) ενδέχεται να επηρεάσει τον αριθμό φωτογραφιών που μπορείτε να βγάλετε. Επομένως, για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, συνιστούμε την πλήρη φόρτιση και αποφόρτισή της για τουλάχιστον έναν πλήρη κύκλο πριν από τη χρήση. Μπορεί να νιώσετε πως η μπαταρία έχει θερμανθεί μετά από μακρό διάστημα συνεχούς χρήσης της κάμερας ή του φλας. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Μπορεί να νιώσετε πως η κάμερα έχει θερμανθεί μετά από μακρό διάστημα συνεχούς χρήσης. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Αν προτίθεστε να μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία για μακρό χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την από την κάμερα προς αποφυγή διαρροής ή διάβρωσης. Αν προτίθεστε να μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία για μακρό χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε την όταν δεν απομείνει καθόλου ισχύς. Εάν η μπαταρία αποθηκευτεί για μακρό χρονικό διάστημα σε κατάσταση πλήρους φόρτισης, ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοσή της. Διατηρείτε πάντοτε καθαρούς τους ακροδέκτες της μπαταρίας. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί με άλλη λανθασμένου τύπου. Η απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες. Συνιστούμε να φορτιστεί η μπαταρία για 8 ώρες προτού χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά. -4-

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΣΑΣ 8 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 8 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 8 ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΨΗ 9 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 9 ΠΛΑΪΝΗ ΟΨΗ 10 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 11 ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΡΤΑΣ SD 11 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ SD 11 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 12 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 13 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD 14 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΑΙΝΙΩΝ MPEG4 15 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΚΟΝΩΝ 15 ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΩΝΗΣ 16 ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 16 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ZOOM 17 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 17 ΔΡΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 17 ΑΡΧΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ 18 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 19 Ανάλυση Ταινίας 19 Δυνατός χρόνος εγγραφής / δευτ (βίντεο) 20 Έκθεση 20 Οξύτητα 21 Ισορροπία Λευκού 21 Σταθεροποίηση Κίνησης 22 Ανίχνευση Κίνησης 23 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 23 Ανάλυση Εικόνας 23 Πιθανός αριθμός λήψεων (εικόνες) 24 Έκθεση 24-5-

6 Δύο σε Ένα (Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής Μόνο) 24 Κάδρο Φωτογραφίας (Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής μόνο) 25 Φλας (Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής μόνο) 26 Χρονοδιακόπτης (Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής μόνο) 27 Οξύτητα 27 Ισορροπία Λευκού 28 Πολλαπλές λήψεις (Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής μόνο) 28 Οπίσθιος φωτισμός (Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής μόνο) _29 Τύπωση ημερομηνίας (Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής μόνο) 29 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΝΗΣ 29 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΦΕ 30 Ευρεία οθόνη (16:9 vs 4:3) 30 ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 31 Ήχος 32 Αρχική Οθόνη 32 Ρύθμιση ώρας 32 Διαμόρφωση Κάρτας 33 Σύστημα Τηλεόρασης 33 Επιλογή Γλώσσας περιβάλλοντος 34 Αρχική Ρύθμιση 34 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 34 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 35 Πληροφορίες Οθόνης LCD 36 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ 37 Διαγραφή Ταινιών 38 Λειτουργία μικρογραφίας 39 Κλείδωμα ταινιών 40 Επανάληψη ταινιών 40 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ 41 Διαγραφή εικόνας 42 Λειτουργία μικρογραφιών 42 Κλείδωμα εικόνων 43 Δημιουργία Αυτόματης Προβολής 44 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΝΗΣ 44 Λειτουργία πλήκτρων κατεύθυνσης 44 ΑΚΡΟΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ MP3 46 ΜΟΥΣΙΚΗ MP3 46 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ MP3 ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ 46-6-

7 ΑΚΟΥΣΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗ MP3 47 Ακρόαση μουσικής MP3 με ακουστικά 48 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 48 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 48 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ 48 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 49 ΘΕΑΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ MPEG4 ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 50 ΤΑΙΝΙΑ MPEG4 50 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΑΣ MPEG4 ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 50 ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΑΙΝΙΑΣ MPEG4 50 ΘΕΑΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 51 ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΗ AV 52 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ 53 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ CLIP ΣΕ DVD 57 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 59 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 59 ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 59 Λειτουργίας συσκευής μαζικής αποθήκευσης 59 Λειτουργία διαδικτυακής κάμερας 59 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΣΜΙΔΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 60 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 61 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 61 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 62 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 62-7-

8 Η πρώτη γνωριμία με την κάμερά σας Επισκόπηση Η κάμερα με αισθητήρα 5.0 Mega Pixel έχει τη δυνατότητα έγγραφης ταινιών MPEG-4 με κατάλληλη ποιότητα για αναπαραγωγή σε DVD. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία MPEG-4, μπορούν να ληφθούν περισσότερα βίντεο σε μια ορισμένη ποσότητα μνήμης. Μπορούν επίσης να ληφθούν χωρίς πρόβλημα εικόνες υψηλής ποιότητας μέχρι 11 mega-pixels Με την έγχρωμη LCD οθόνη, οι χρήστες μπορούν να συνθέσουν εικόνες και να τις εξετάσουν εύκολα. Η έκθεση στο φως και η ισορροπία χρώματος μπορούν είτε να προσαρμοστούν αυτόματα είτε να αλλάζουν χειροκίνητα. Ένα ψηφιακό zoom 8x αυξάνει τη δυνατότητα ελέγχου του χρήστη πάνω στις ταινίες και τις εικόνες που λαμβάνει. Η μηχανή είναι επίσης ιδανικά κατασκευασμένη για χρήση ως διαδικτυακή κάμερα σε σύνδεση με τον προσωπικό σας υπολογιστή μέσω μιας θύρας USB 2.0 υψηλής ταχύτητας. Η ενσωματωμένη μνήμη 64 MB, σας επιτρέπει να λαμβάνετε φωτογραφίες και ταινίες χωρίς κάρτα μνήμης, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης για να αυξήσετε την αποθηκευτική δυνατότητα μέχρι τα 2GB. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ένα μέρος της ενσωματωμένης μνήμης 64 MB χρησιμοποιείται για τον κωδικό Firmware. Περιλαμβανόμενα αξεσουάρ Ανοίξτε το πακέτο και βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται τα παρακάτω εξαρτήματα: Ψηφιακή Βίντεο Κάμερα Καλώδιο USB Καλώδιο AV CD-ROM (Οδηγός, Λογισμικό Arcsoft και Εγχειρίδιο Χρήσης) Μετασχηματιστής Ρεύματος (AC 110V~240V) Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Λιθίου (1050mA) Προσαρμογέας πρίζας AC ΕΕ/ΗΠΑ Συνοπτικός Οδηγός Τηλεχειριστήριο Ακουστικό Θήκη Λουράκι Τρίποδο -8-

9 Μπροστινή όψη Διακόπτης Μάκρο Μικρόφωνο Ελληνικά Πλήκτρο Ενεργοποίησης LCD Οθόνη Φακοί Φλας Αυτόματος Χρονοδιακόπτης LED Υποδοχή IR Απεικόνιση πληκτρολογίου SD Υποδοχή Πλήκτρα Κατεύθυνσης Πλήκτρο Εισαγωγής Πλήκτρο Φωτοφράκτη Πλήκτρο Φωτοφράκτη Ταινιών Πλήκτρο Tele-Wide Πλήκτρο Εγγραφής/Αναπαραγωγής Θυρίδα εισόδου AV Θυρίδα εξόδου TV Θύρα Mini USB

10 Πλαϊνή όψη Ελληνικά Πλήκτρο αναζήτηση προς τα πίσω Πλήκτρο Αναπαραγωγής/Παύσης Πλήκτρο αναζήτησης τα εμπρός προς Ηχείο Μεγάφωνο -10-

11 Ρύθμιση και Λειτουργία Φόρτιση μπαταρίας Πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή, πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία NP 60. Ακολουθείστε την κατεύθυνση του βέλους και σύρετε για να βγάλετε το κάλυμμα της μπαταρίας. Εισάγετε την μπαταρία σύμφωνα με τις σωστές ενδείξεις πολικότητας (+ ή -) Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας σταθερά. Εισαγωγή και εξαγωγή κάρτας SD Η μηχανή διαθέτει εσωτερική μνήμη που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε εικόνες, ταινίες, φωνητικές εγγραφές και μουσική. Μπορείτε να επεκτείνετε τη χωρητικότητα της μνήμης χρησιμοποιώντας μια προαιρετική κάρτα μνήμης SD ή MMC μέχρι και 2GB. Για να εισάγετε μια κάρτα μνήμης, αναφερθείτε στην παρακάτω απεικόνιση: Εισάγετε την κάρτα μνήμης στη δεξιά θέση. Για να αφαιρέσετε μια εγκατεστημένη κάρτα SD, πιέστε την κάρτα προς τα μέσα για να την απελευθερώσετε. Όταν η κάρτα εμφανιστεί, αφαιρέστε την από την υποδοχή της. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν είναι τοποθετημένη μια κάρτα μνήμης, οι ταινίες και οι εικόνες αποθηκεύονται στην κάρτα αντί στην ενσωματωμένη μνήμη. Προστασία δεδομένων στην κάρτα SD Η κάρτα SD είναι μόνο για ανάγνωση κλειδώνοντας την. Εικόνες, ταινίες και ομιλίες δεν μπορούν να εγγραφούν όταν η κάρτα SD είναι κλειδωμένη. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης για το κλείδωμα είναι στη θέση όπου μπορεί να γίνει εγγραφή πριν καταγράψετε οποιαδήποτε μέσα. Writeable position Write-Protected Position -11-

12 Ενεργοποίηση της μηχανής και εισαγωγικά Ελληνικά Για να ενεργοποιήσετε τη μηχανή: 1. Ανοίξτε την LCD οθόνη, η μηχανή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. 2. Ή πιέστε το Πλήκτρο Ενεργοποίησης για ένα δευτερόλεπτο για να την ανοίξετε. Για τη λήψη ταινίας, πιέστε το Πλήκτρο Φωτοφράκτη Ταινίας ( ). Για τη λήψη εικόνας, πιέστε το Πλήκτρο Φωτοφράκτη Εικόνας ( ). Για την έγγραφη της φωνής, πιέστε το Επάνω Πλήκτρο των Πλήκτρων Κατεύθυνσης και πιέστε το Πλήκτρο Φωτοφράκτη Ταινίας για να ξεκινήσει η εγγραφή φωνής ( ). Για να δείτε αποθηκευμένες ταινίες, εικόνες, να ακούστε το αποθηκευμένο MP3 και τις φωνητικές εγγραφές, ή να διαβάσετε το ηλεκτρονικό βιβλίο, πιέστε το Πλήκτρο Εγγραφής/Αναπαραγωγής μια φορά για να αλλάξει στη Λειτουργία Playback. Πιέστε δεύτερη φορά για να γυρίσει στη Λειτουργία Εγγραφής. Απενεργοποίηση της μηχανής Για να απενεργοποιήσετε τη μηχανή, μπορείτε είτε να πιέσετε το Πλήκτρο Ενεργοποίησης για ένα δευτερόλεπτο, ή να θέσετε την οθόνη LCD πίσω στην αρχική της θέση. -12-

13 Λειτουργία εγγραφής Λειτουργία πλήκτρων Ελληνικά Δεξί Πλήκτρο : Φλας AUTO/OFF Αριστερό Πλήκτρο :Αυτόματος Χρονοδιακόπτης ON/OFF Επάνω Πλήκτρο : Λειτουργία Φωνητικής Εγγραφής Κάτω Πλήκτρο: Πληροφορία LCD ON/OFF Πλήκτρο Enter : Μενού ON Πλήκτρο Ενεργοποίησης: Πιέστε προς τα κάτω για ένα δευτερόλεπτο για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη μηχανή. Λειτουργίες Πλήκτρου Εγγραφής/Αναπαραγωγής: 1. Εναλλαγή μεταξύ της Λειτουργίας Εγγραφής/ Αναπαραγωγής. 2. Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα. Πλήκτρο Tele-Wide: Ψηφιακό Zoom μείωση και αύξηση της μεγέθυνσης. Πλήκτρο Φωτοφράκτη Ταινίας: 1. Εκκίνηση λήψης ταινίας ή φωνητικής έγγραφης. 2. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πιέστε το ξανά. Πλήκτρο Φωτοφράκτη Εικόνας: Εκκίνηση λήψης εικόνας. Διακόπτης Μάκρο: εναλλαγή μεταξύ Λειτουργίας Μάκρο, Λειτουργίας Πορτρέτου και Κανονικής Λειτουργίας. -13-

14 Πληροφορίες οθόνης LCD Ελληνικά Οι παρακάτω ενδείξεις μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη LCD κατά την καταγραφή ταινιών και εικόνων: (1) Λειτουργία Εγγραφής Λειτουργία Εγγραφής Ταινίας Λειτουργία Εγγραφής Εικόνας Λειτουργία Φωνητικής Εγγραφής Λειτουργία Σταθεροποίησης Λειτουργία Δύο σε Ένα Καρέ Φωτογραφίας Λειτουργία Συνεχόμενης Φωτογράφησης (2) Ανάλυση Λειτουργία Οπίσθιας Προβολής Ταινία : Υψηλή / Κανονική/ Χαμηλή Φωτογραφία: Υψηλή / Κανονική / Χαμηλή -14-

15 (3) Αριθμός εικόνων ή καταγραφόμενος χρόνος ταινιών που μπορούν ακόμα να ληφθούν με την τρέχουσα ανάλυση. (4) Εισαγωγή κάρτας SD (5) Θέση Εστίασης Μάκρο (6) Ισορροπία Λευκού (7) Δείκτης μπαταρίας: πλήρης ισχύς, μέση ισχύς χαμηλή ισχύς, μπαταρία πεσμένη (8) Αυτόματο Φλας Ακύρωση Φλας (9) Ενεργοποίηση Αυτόματου Χρονοδιακόπτη (10) 8X ψηφιακό zoom (11) Ημερομηνία: ΕΕΕ/ΜΜΜ/ΗΗΗ Ώρα: Ω/Λ/Δ (12) Ανίχνευση Κίνησης Εγγραφή ταινιών MPEG4 Πιέστε το Πλήκτρο Φωτοφράκτη Ταινίας ( ) για να ξεκινήσει η εγγραφή. Όταν μια ταινία καταγράφεται, θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD ένας δείκτης χρόνου. Για να σταματήσει η εγγραφή, πιέστε πάλι το Πλήκτρο Φωτοφράκτη Ταινίας ( ). Πιέστε το Πλήκτρο Εγγραφής/Αναπαραγωγής για να δείτε την καταγεγραμμένη ταινία. Τρεις ρυθμίσεις ανάλυσης είναι διαθέσιμες: Ποιότητα Υψηλή Ποιότητα Κανονική Ποιότητα Χαμηλή Ποιότητα Εγγραφή Εικόνων Πιέστε το Πλήκτρο Φωτοφράκτη Εικόνας ( ) για να τραβήξετε μια εικόνα. -15-

16 Πιέστε το Πλήκτρο Εγγραφής/Αναπαραγωγής για να δείτε την εικόνα. Ελληνικά Τρεις ρυθμίσεις ανάλυσης είναι διαθέσιμες: Ποιότητα Υψηλή Ποιότητα Κανονική Ποιότητα Χαμηλή Ποιότητα Εγγραφή φωνής Πιέστε το Επάνω Πλήκτρο ( ) των Πλήκτρων Κατεύθυνσης για να αλλάξετε στη Λειτουργία Φωνητικής Εγγραφής. Πιέστε το Πλήκτρο Φωτοφράκτη Εικόνας ( ) για να εγγράψετε τη φωνή. Πιέστε το Πλήκτρο Φωτοφράκτη Εικόνας ( ) ξανά για να σταματήσει. Πιέστε το Πλήκτρο Εγγραφής/Αναπαραγωγής για να δείτε την καταγεγραμμένη φωνή. Λήψη φωτογραφιών από μικρή απόσταση Η μηχανή έχει δύο λειτουργίες εικόνας κοντινής λήψης για να σας επιτρέπει να τραβάτε φωτογραφίες σε μικρή απόσταση. Η Λειτουργία Macro ( ) πρέπει να χρησιμοποιείται για αντικείμενο τοποθετημένο σε περίπου 20 εκατ., ενώ η Λειτουργία Πορτρέτου ( ) πρέπει να χρησιμοποιείται για αντικείμενο τοποθετημένο σε απόσταση από 70 εκατ. μέχρι 130 εκατ. Για να τραβήξετε φωτογραφίες από μικρή απόσταση: 1. Περιστρέψτε το δακτύλιο των φακών για να αλλάξετε στις θέσεις Macro ( ) ή Portrait ( ). Στη Λειτουργία Macro, θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD το εικονίδιο macro ( ). 2. Πιέστε το Πλήκτρο Φωτοφράκτη Εικόνας ( ) για να τραβήξετε την φωτογραφία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Θυμηθείτε να γυρίσετε τον macro διακόπτη πίσω στο κανονικό ( εικόνες από κοντινή απόσταση. ) όταν δεν τραβάτε -16-

17 Χρήση του ψηφιακού zoom Το ψηφιακό zoom μεγεθύνει εικόνες, κατά την καταγραφή ταινιών ή τη λήψη φωτογραφιών. Για να κάνετε σμίκρυνση/μεγέθυνση, πιέστε το Πλήκτρο Tele/Wide. Το ψηφιακό zoom μπορεί να ρυθμιστεί από 1x μέχρι 8x και η αναλογία μεγέθυνσης φαίνεται στην οθόνη LCD. Επιλογές της λειτουργίας εγγραφής Λειτουργία Ταινίας Λειτουργία Εικόνας Καταγραφή Φωνής Επίδραση Ευρεία οθόνη Ρύθμιση Ανάλυση Έκθεση Οξύτητα Ισορροπία Λευκού Σταθεροποίηση Ανίχνευση Κίνησης Έξοδος Ανάλυση Έκθεση Δύο σε Ένα Πλαίσιο Φωτογρα φίας Φλάς Πολλαπλές Λήψεις Οξύτητα Ισορροπία Λευκού Πολλαπλές Λήψεις Οπίσθια Προβολή Εκτύπωση Ημερομηνί ας Έξοδος Enter Εξοδος Κανονικήl B/W Κλασσική Αρνητική Έξοδος 16:9 4:3 Έξοδος Ήχος Οθόνη Εκκίνηση Ρύθμιση Ώρας Διαμόρφωση Μνήμης TV Σύστημα Γλώσσα Προκαθορισμένη Ρύθμιση Έξοδος Δράσεις λειτουργίας εγγραφής Χειρισμός Πιέστε το Πλήκτρο Enter όταν είστε στη Λειτουργία εγγραφής Ταινίας/Εικόνας. Οθόνη -17-

18 Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών του κυρίως μενού, οι οποίες είναι Λειτουργία Ταινίας, Λειτουργία Κάμερας, Λειτουργία Φωνής, Επίδραση και Ρύθμιση. Το Υπομενού θα εμφανίζεται καθώς θα μετακινείστε σε κάθε κύρια επιλογή. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επιβεβαιώσετε την υπό επιλογή που επιλέξατε.. Επιλέξτε την επιλογή Έξοδος για να βγείτε από το υπομενού. Πλήκτρο Enter Αρχικές ρυθμίσεις και επικύρωση Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τις αρχικές ρυθμίσεις της μηχανής όπως και την επικύρωσή της. Πάντα: Η ρύθμιση παραμένει πάντα έγκυρη. Άπαξ: Η λειτουργία είναι έγκυρη μόνον όταν ή μέχρι την απενεργοποίηση της μηχανής. Επικύρωση Αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις Ανάλυση Πάντα Υψηλή για την Ταινία Κανονική για την Εικόνα Έκθεση Άπαξ 0EV Οξύτητα Άπαξ Επίπεδο 5 Ισορροπία Λευκού Άπαξ Αυτόματο Σταθεροποιητής Πάντα Απενεργοποιημένο Κίνησης Ανίχνευση Κίνησης Άπαξ Απενεργοποιημένο Δύο σε ένα Άπαξ Απενεργοποιημένο Πλαίσιο Φωτογραφίας Άπαξ Απενεργοποιημένο Φλάς Πάντα Απενεργοποιημένο Αυτόματος Άπαξ Απενεργοποιημένο Χρονοδιακόπτης Πολλαπλές Λήψεις Άπαξ Απενεργοποιημένο Λειτουργία Οπίσθιου Φωτισμού Άπαξ Απενεργοποιημένο -18-

19 Εκτύπωση Πάντα Απενεργοποιημένο Ημερομηνίας Επίδραση Άπαξ Κανονικό Ρυθμίσεις Ευρείας Άπαξ 16:9 Οθόνης Ήχος Πάντα Ενεργοποιημένο Διαμόρφωση Κάρτας Άπαξ Απενεργοποιημένο Σύστημα TV Πάντα Εξαρτάται από την περιοχή πώλησης Γλώσσα Πάντα Εξαρτάται από την περιοχή πώλησης Ένταση Πάντα Επίπεδο 6 Ρυθμίσεις λειτουργίας ταινιών Το κύριο μενού της Εγγραφής περιλαμβάνει ρυθμίσεις μηχανής και άλλες εξελιγμένες ρυθμίσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών και να πιέσετε Enter για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση. Ανάλυση Ταινίας Για να αλλάξετε την Ανάλυση Ταινίας: 1. Στη Λειτουργία Εγγραφής Ταινία/Εικόνα, πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στην οθόνη του μενού εγγραφής. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να επιλέξετε Λειτουργία Ταινίας. Το Υπομενού της Λειτουργίας Ταινίας θα εμφανιστεί στην οθόνη. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να επιλέξετε Ανάλυση, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να αλλάξετε στο Υπομενού Ανάλυσης. 4. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να μετακινηθείτε μεταξύ τριών ρυθμίσεων. 5. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Οθόνη Προβολής Επιλογές ανάλυσης βίντεο Πλήκτρο Enter -19-

20 Δυνατός χρόνος εγγραφής / δευτ (βίντεο) Λειτουρ γία Ανάλυσ η Ποιότητ α 64 MB εσωτερι κή μνήμη 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB 1GB 2GB 640*480 (1.8Mbp s) / 30 fps Υψηλή 01: 15 01: 03 02: 14 04: 37 09: 13 18: 28 36: 57 01: 13: 55 4:3 640*480 (1Mbps) Κανονική 02: 02: 04: 09: 18: 36: 01: 13: 02: 27: / 30 fps x240 (500 Kbps) / 30 fps Χαμηλή 09: 10 08: 28 16: 56 33: 52 01: 07: 44 02: 15: 28 04: 31: 03 09: 02: *480 (1.8Mbp s) / 30 fps Υψηλή 01: 20 01: 03 02: 20 04: 40 09: 20 18: 40 39: 15 01: :9 640*480 (1Mbps) Κανονική 02: 02: 04: 08: 18: 38: 01: 18 02: 37: / 30 fps x240 (500 Kbps) / 30 fps Χαμηλή 08: 50 07: 35 15: 11 30: 23 01: 46 02: 01: 33 04: 20: 27 08: 40: 54 Έκθεση Η μηχανή προσαρμόζει την έκθεση της εικόνας αυτόματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να θέλετε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση της εξισορρόπησης έκθεσης. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της Έκθεσης: 1. Στη Λειτουργία Ταινία/Εικόνα, πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στην οθόνη του μενού εγγραφής. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Ταινίας. Το Υπομενού της Λειτουργίας Ταινίας θα εμφανιστεί στην οθόνη. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να μετακινηθείτε στην Επιλογή Έκθεσης. Πιέστε το Πλήκτρο Enter και τότε το Υπομενού Έκθεσης θα εμφανιστεί στην οθόνη. 4. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την προτιμώμενη τιμή EV. Μπορείτε να δείτε την αλλαγή αμέσως. 5. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. -20-

21 Οθόνη προβολής Επιλογή Έκθεσης Οξύτητα Μπορείτε να αμβλύνετε και να οξύνετε εικόνες για να επιτύχετε διαφορετικά αποτελέσματα. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της Οξύτητας: 1. Στη Λειτουργία Εγγραφή Ταινίας/Εικόνας, πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στην οθόνη του μενού εγγραφής. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Ταινίας. Το Υπομενού Λειτουργία Ταινίας θα εμφανιστεί στην οθόνη. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την Οξύτητα, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο Υπομενού Οξύτητας. 4. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να μετακινηθείτε μεταξύ εννέα επιπέδων. Μπορείτε να δείτε την αλλαγή αμέσως. 5. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Οθόνη προβολής Επιλογή Οξύτητας ΠλήκτροEnter Ισορροπία Λευκού Η μηχανή προσαρμόζει την ισορροπία χρώματος των εικόνων αυτόματα. Τρεις χειροκίνητες ρυθμίσεις ισορροπίας λευκού είναι διαθέσιμες: 1. Auto (προκαθορισμένο): Η μηχανή προσαρμόζει αυτόματα την ισορροπία λευκού. 2. Φως της ημέρας: σε εξωτερικό χώρο 3. Φθορίζων: φωτισμός λάμπας φθορίου. 4. Βολφράμιο: φωτισμός βολφραμίου. Για να αλλάξετε τη Ρύθμιση Ισορροπία Λευκού: 1. Στη Λειτουργία Εγγραφής Ταινίας/Εικόνας, πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στην οθόνη του μενού εγγραφής. -21-

22 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Ταινίας. Το Υπομενού Λειτουργία Ταινίας θα εμφανιστεί στην οθόνη. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την Ισορροπία Λευκού, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο υπομενού Ισορροπία Λευκού. 4. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να μετακινηθείτε μεταξύ τεσσάρων επιπέδων. Η αλλαγή μπορεί να προβλεφθεί αμέσως 5. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Επιλογή W/B Enter Button Σταθεροποίηση Κίνησης Για να ενεργοποιήσετε τη Σταθεροποίηση Κίνησης: 1. Στη Λειτουργία Εγγραφής Ταινία/Εικόνα, πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στην οθόνη του μενού εγγραφής. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Ταινίας. Το Υπομενού Λειτουργία Ταινίας θα εμφανιστεί στη οθόνη. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε Σταθεροποίηση Κίνησης, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο υπομενού Σταθεροποίησης Κίνησης. 4. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε ΟΝ ή OFF. 5. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Επιλογή Σταθεροποίησης ΚίνησηςMotion ΠλήκτροEnter ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η οθόνη θα είναι μικρότερη όταν η σταθεροποίηση κίνησης ενεργοποιείται. Το Ψηφιακό Zoom απενεργοποιείται όταν η σταθεροποίηση κίνησης ενεργοποιείται. -22-

23 Ανίχνευση Κίνησης Για να ενεργοποιήσετε την Ανίχνευση Κίνησης: 1. Στη Λειτουργία Εγγραφής Ταινία/Εικόνα, πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στην οθόνη του μενού εγγραφής. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Ταινίας. Το Υπομενού της Λειτουργίας Ταινίας θα εμφανιστεί στην οθόνη. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την Ανίχνευση Κίνησης, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο υπομενού Ανίχνευση Κίνησης. 4. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε ΟΝ ή OFF. 5. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. 6. Η μηχανή θα ξεκινήσει να εγγράφει βίντεο μόλις υπάρξει κίνηση για 3 συνεχόμενα δευτερόλεπτα. Σταματάει την εγγραφή εάν δεν υπάρξει καμία κίνηση για 3 δευτερόλεπτα. Επιλογή Ανίχνευσης Κίνησης ΠλήκτροEnter Ρυθμίσεις λειτουργίας φωτογραφικής μηχανής Ανάλυση Εικόνας Για να αλλάξετε την Ανάλυση Εικόνας: 1. Στη Λειτουργία Εγγραφής Ταινία/Εικόνα, πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στην οθόνη του μενού εγγραφής. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Κάμερας. Το Υπομενού της Λειτουργίας Κάμερας θα εμφανιστεί στην οθόνη. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε Ανάλυση, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο υπομενού Ανάλυσης. 4. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να μετακινηθείτε μεταξύ τριών ρυθμίσεων. 5. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Επιλογή Ανάλυσης Εικόνας ΠλήκτροEnter -23-

24 Πιθανός αριθμός λήψεων (εικόνες) Λειτο υργία 4:3 16:9 Ανάλυση Ποιότητ α 64 MB εσωτερι κή μνήμη 32 MB 64 MB 128 MB Ελληνικά 3856 x 2892 Υψηλή x 1944 Κανονική x 1200 Χαμηλή x 2892 Υψηλή x 1944 Κανονική x 1200 Χαμηλή Έκθεση Η μηχανή προσαρμόζει την έκθεση αυτόματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να θέλετε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση της εξισορρόπησης της έκθεσης. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση Έκθεσης: 1. Στη Λειτουργία Εγγραφής Ταινία/Εικόνα, πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στην οθόνη του μενού εγγραφής. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Κάμερας. Το Υπομενού της Λειτουργίας Κάμερας θα εμφανιστεί στην οθόνη. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να μετακινηθείτε στην Επιλογή Έκθεσης. Πιέστε το Πλήκτρο Enter και μετά το Υπομενού Έκθεσης θα εμφανιστεί στην οθόνη. 4. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την προτιμώμενη τιμή EV. Μπορείτε να δείτε την αλλαγή αμέσως. 5. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Επιλογή έκθεσης 256 MB 512 MB 1GB 2GB Πλήκτρο Enter Δύο σε Ένα (Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής Μόνο) Με την κάμερα να ρυθμίζει τη λειτουργία Δύο σε Ένα, μπορείτε να συνδυάσετε δύο στιγμιότυπα σε μιαφωτογραφία. Για να ενεργοποιήσετε το Δύο σε Ένα: 1. Στη Λειτουργία Εγγραφής Ταινία/Εικόνα, πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στην οθόνη του μενού εγγραφής. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Κάμερας. Το Υπομενού της Λειτουργίας Κάμερας θα εμφανιστεί στην οθόνη. -24-

25 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Δεξί για να επιλέξετε Δύο σε Ένα, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο υπομενού Δύο σε Ένα. 4. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε ON ήoff. 5. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Επιλογή Δύο σε Ένα ΠλήκτροEnter 1.Πιέστε το Πλήκτρο Φωτοφράκτη Εικόνας για να γίνει η λήψη της πρώτης εικόνας. 2. Πιέστε το Πλήκτρο Φωτοφράκτη Εικόνας για να γίνει η λήψη της δεύτερης εικόνας. 3. Πιέστε το Πλήκτρο ΕΓΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ για να δείτε την Δύο σε Ένα εικόνα. Κάδρο Φωτογραφίας (Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής μόνο) Η μηχανής σας διαθέτει ένα δημοφιλές ηλεκτρονικό κάδρο φωτογραφίας. Μπορείτε να τραβήξετε την εικόνας σας με το προτιμώμενο ηλεκτρονικό κάδρο φωτογραφίας. Για να ενεργοποιήσετε το Κάδρο Φωτογραφίας: 1. Όταν είστε στη Λειτουργία Κάμερας, χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την επιλογή Κάδρο Φωτογραφίας, και στη συνέχεια πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο υπομενού Κάδρο Φωτογραφίας. -25-

26 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να εντοπίσετε προτιμώμενο κάδρο φωτογραφίας. Μετά επιλέξτε την επιλογή SET και πιέστε το Πλήκτρο Enter να επικυρώσετε τη ρύθμιση και βγείτε. Επιλογή Κάδρο Φωτογραφίας ΠλήκτροEnter Φλας (Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής μόνο) Αυτή η μηχανή έχει δύο ρυθμίσεις φλας. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση φλας είτε με το πλήκτρο άμεσης πρόσβασης (Κόκκινο Πλήκτρο) ή με τη Ρύθμιση Επιλογής. 1. Αυτόματο-φλας ( ): το φλας που ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τις συνθήκες φωτός. Χρησιμοποιείστε αυτή τη λειτουργία για φωτογραφία. 2. Φλας Απενεργοποιημένο( ) :το φλας δεν θα ανάψει σε καμία περίπτωση. Χρησιμοποιείστε αυτή τη λειτουργία όταν τραβάτε εικόνες σε ένα μέρος όπου απαγορεύεται η φωτογράφηση με φλας ή όταν το αντικείμενο είναι μακριά (πέρα από το βεληνεκές του φλας). Για να αλλάξετε τη ρύθμιση Φλας: 1. όταν είστε στην λειτουργία φωτογραφικής μηχανής, χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την Επιλογή Φλας, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο υπομενού Φλας. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να μετακινηθείτε μεταξύ 2 ρυθμίσεων. 3. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το φλας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η μπαταρία είναι πεσμένη ( ) Επιλογή Φλας Enter Button -26-

27 Χρονοδιακόπτης (Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής μόνο) Ο αυτόματος χρονοδιακόπτης σας επιτρέπει να κάνετε λήψη φωτογραφιών με μια καθυστέρηση δέκα- δευτερολέπτων. Ενεργοποιήστε τον Αυτόματο Χρονοδιακόπτη είτε με το πλήκτρο άμεσης πρόσβασης (Αριστερό Πλήκτρο) ή με τη Ρύθμιση Επιλογής. Η φωτεινή ένδειξη LED του αυτόματου χρονοδιακόπτη στο μπροστινό κομμάτι της μηχανής και κάτω από το λαμπάκι του φλας θα ανάψει επίσης. Ο ρυθμός με τον οποίο θα αναβοσβήνει θα αυξηθεί πριν ακριβώς ληφθεί η εικόνα. Για να ενεργοποιήσετε τον Αυτόματο Χρονοδιακόπτη: 1. Όταν βρίσκεστε στην λειτουργία φωτογραφικής μηχανής, χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε Αυτόματο Χρονοδιακόπτη, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο υπομενού Αυτόματος Χρονοδιακόπτης. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε ΟΝ ή OFF. 3. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Επιλογή Αυτόματου Χρονοδιακόπτη ΠλήκτροEnter Οξύτητα Μπορείτε να αμβλύνετε και να οξύνετε εικόνες για να επιτύχετε διαφορετικά αποτελέσματα. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση Οξύτητας: 1. Όταν βρίσκεστε στην λειτουργία φωτογραφικής μηχανής, χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την Επιλογή Οξύτητας, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο υπομενού Οξύτητα. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε Οξύτητα, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο υπομενού Οξύτητα.. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να μετακινηθείτε μεταξύ εννέα επιπέδων. Μπορείτε να έχετε την προεπισκόπηση της αλλαγής άμεσα. 4. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Επιλογή Οξύτητας ΠλήκτροEnter -27-

28 Ισορροπία Λευκού Η μηχανή προσαρμόζει την ισορροπία χρώματος των εικόνων αυτόματα. Τρεις χειροκίνητες ρυθμίσεις ισορροπίας λευκού είναι διαθέσιμες: 1. Auto (προκαθορισμένο): Η μηχανή προσαρμόζει αυτόματα την ισορροπία λευκού. 2. Φως της ημέρας: σε εξωτερικό χώρο 3. Φθορίζων: φωτισμός λάμπας φθορίου. 4. Βολφράμιο: φωτισμός βολφραμίου Για να αλλάξετε τη Ρύθμιση Ισορροπία Λευκού: 1. Στη Λειτουργία Εγγραφής Ταινία/Εικόνα, πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στην οθόνη του μενού εγγραφής. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να επιλέξετε τη Λειτουργία Κάμερας. Το Υπομενού της Λειτουργίας Κάμερας θα εμφανιστεί στην οθόνη. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε την Ισορροπία Λευκού, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο υπομενού Ισορροπία Λευκού. 4. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να μετακινηθείτε μεταξύ τεσσάρων ρυθμίσεων. Μπορεί να γίνει προεπισκόπηση της αλλαγής αμέσως. 5. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Επιλογή W/B ΠλήκτροEnter Πολλαπλές λήψεις (Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής μόνο) Με την μηχανή να έχει τεθεί στη Λειτουργία Πολλαπλές Λήψεις, μπορείτε να πραγματοποιήσετε πέντε συνεχόμενες λήψεις. Για να ενεργοποιήσετε τις Πολλαπλές Λήψεις: 1. Όταν βρίσκεστε στην λειτουργία φωτογραφικής μηχανής, χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε Πολλαπλές Λήψεις, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο υπομενού Πολλαπλές Λήψεις. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε ΟΝ ή OFF. 3. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Επιλογή Πολλαπλών Λήψεων ΠλήκτροEnter -28-

29 Οπίσθιος φωτισμός (Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής μόνο) Με τη μηχανή να έχει τεθεί στη Λειτουργία οπίσθιου φωτισμού, μπορεί να γίενι λήωη εικόνων όταν πίσω από το αντικείμενο υπάρχει έντονο φως. Για να ενεργοποιήσετε το Οπίσθιο Φως: 1. Όταν βρίσκεστε στην λειτουργία φωτογραφικής μηχανής, χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε Οπίσθιο Φως, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο υπομενού Οπίσθιο Φως. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε ΟΝ ή OFF. 3. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Επιλογή Οπίσθιο Φως ΠλήκτροEnter Τύπωση ημερομηνίας (Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής μόνο) Για να ενεργοποιήσετε την Τύπωση Ημερομηνίας: 1. Λειτουργία Φωτογραφικής Μηχανής μόνο, χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε Τύπωση Ημερομηνίας, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο υπομενού Τύπωση Ημερομηνίας. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε ΟΝ ή OFF. 3. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Επιλογή Τύπωσης Ημερομηνίας Πλήκτρο Enter ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ημερομηνία θα φαίνεται στην εκτυπωμένη εικόνα μόλις ενεργοποιηθεί η τύπωση ημερομηνίας. Λειτουργία φωνής Για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική εγγραφή: -29-

30 1. Στη Λειτουργία Εγγραφής Ταινία/Εικόνα, πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στη οθόνη του μενού εγγραφής. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να μετακινηθείτε στην Επιλογή Φωνής. Τότε το Υπομενού Φωνής θα εμφανιστεί στην οθόνη. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να μετακινηθείτε μεταξύ της Επιλογής Enter και Εξόδου. 4. Επιλέξτε την Επιλογή Enter για να ενεργοποιήσετε την φωνητική εγγραφή και πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε Επιλογή φωνής Enter Button Ρύθμιση εφέ Υπάρχουν τέσσερις λειτουργίες οι οποίες είναι, Κανονική, Μαύρο/Άσπρο, Κλασσική και Αρνητικό. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση Εφέ: 1. Στη Λειτουργία Εγγραφής Ταινία/Εικόνα, πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στην οθόνη του μενού εγγραφής. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να μετακινηθείτε στην Επιλογή Εφέ. Τότε το Υπομενού Εφέ θα εμφανιστεί στην οθόνη. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να μετακινηθείτε μεταξύ τεσσάρων ρυθμίσεων. Μπορείτε να έχετε την προεπισκόπηση της αλλαγής άμεσα. 4. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Ευρεία οθόνη (16:9 vs 4:3) Η μηχανής σας υποστηρίζει την αναλογία εμφάνισης 16:9 και 4:3. Η αρχική λειτουργία εγγραφής είναι 16:

31 Για να μεταβείτε από την αναλογία εμφάνισης 16:9 στην 4:3: 1. Στη Λειτουργία Εγγραφής Ταινία/Εικόνα, πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στην οθόνη του μενού εγγραφής. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να μετακινηθείτε στην Επιλογή Ευρεία Οθόνη. Τότε το Υπομενού Ευρεία Οθόνη θα εμφανιστεί στην οθόνη. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να μετακινηθείτε μεταξύ της Επιλογής 16:9 and 4:3. 4. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Μενού ρυθμίσεων Η ρύθμιση υπομενού περιέχει επιλογές για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της μηχανής. Για να αλλάξετε μια προχωρημένη ρύθμιση: 1. Στη Λειτουργία Εγγραφής Ταινία/Εικόνα, πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στην οθόνη του μενού εγγραφής. 2. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να μετακινηθείτε στην επιλογή Ρύθμιση, μετά το Υπομενού Ρύθμιση θα εμφανιστεί στην οθόνη. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να μετακινηθείτε μεταξύ των ρυθμίσεων. Επιλογή Ρύθμισης Ήχος (λειτουργία ήχου) Αρχική οθόνη Ορισμός Ώρας Διαμόρφωση Κάρτας Σύστημα Τηλεόρασης Γλώσσα Αρχικές Ρυθμίσεις -31-

32 Ήχος Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον ήχο των πλήκτρων και τον ήχο κατά την λειτουργία χρησιμοποιώντας τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω, μετά πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση. Επιλογή Ήχου Πλήκτρο Enter Αρχική Οθόνη Προσαρμόστε την Αρχική Οθόνη με τις αγαπημένες σας εικόνες. Πιέστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να επιλέξετε την εικόνα που θέλετε και πιέστε το Πλήκτρο Enter για να επικυρώσετε τη ρύθμιση και να εξέλθετε. Αρχική Πλήκτρο Enter Εάν δεν θέλετε να προσαρμόσετε την αρχική οθόνη, πιέστε τα Πλήκτρα Αριστερό/Δεξί και επιλέξτε Όχι Αρχική Οθόνη. Όχι Αρχική Οθόνη Ρύθμιση ώρας 1. Μετακινηθείτε μεταξύ Ημερομηνίας, Ώρας, Ρύθμιση και Εξόδου χρησιμοποιώντας τα Πλήκτρα Αριστερό/Δεξί. -32-

33 2. Προσαρμόστε την ημερομηνία και την ώρα χρησιμοποιώντας τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω, μετά επιλέξτε Ρύθμιση για να επικυρώσετε κάθε αλλαγή. 3. Επιλέξτε Έξοδο για να εξέλθετε από τον Ορισμό Ώρας χωρίς καμία αλλαγή. Ορισμός Ώρας Πλήκτρο Enter Διαμόρφωση Κάρτας Επιλογή Διαμόρφωσης Κάρτας Πλήκτρο Enter Ναι: Διαμόρφωση SD Κάρτας / εσωτερική μνήμη Όχι (Αρχική): Μη διαμόρφωση της SD Κάρτας / εσωτερική μνήμη ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όλα τα δεδομένα θα διαγραφούν εάν γίνει διαμόρφωση της SD κάρτας. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία είναι αντιγραμμένα στον υπολογιστή πριν τη διαμόρφωση της SD κάρτας. Σύστημα Τηλεόρασης Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεχθεί το κατάλληλο τηλεοπτικό πρότυπο της περιοχής σας είτε NTSC ή PAL. Λάθος ρύθμιση στο σύστημα τηλεόρασης μπορεί να προκαλέσει το τρεμόπαιγμα της εικόνας. NTSC σταθερό: ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Ταιβάν κτλ. PAL σταθερό: ΗΒ, Ευρώπη, Κίνα, Αυστραλία, Σιγκαπούρη και Χονγκ Κονγκ κ.τ.λ -33-

34 Display screen Επιλογή συστήματος τηλεόρασης Enter Button Επιλογή Γλώσσας περιβάλλοντος Αρχική Ρύθμιση Για να επαναφέρετε την αρχική εργοστασιακή ρύθμιση, επιλέξτε αυτή την επιλογή. Επιλογή αρχικής ρύθμισης Πλήκτρο Enter Λειτουργία αναπαραγωγής Πιέστε το Πλήκτρο ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ για να μεταβείτε από τη Λειτουργία Εγγραφής στη Λειτουργία Αναπαραγωγής. Η Λειτουργία Αναπαραγωγής είναι για την παρακολούθηση και τη διαχείριση ταινιών και εικόνων όπως και για να ακούτε φωνή ή μουσική, ή για την ανάγνωση ενός ebook στην εσωτερική μνήμη ή σε μια προαιρετική κάρτα μνήμης. -34-

35 Λειτουργία Πιέστε το Πλήκτρο ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ για να μεταβείτε από τη Λειτουργία Εγγραφής στο Κύριο Μενού της Λειτουργίας Αναπαραγωγής. Υπάρχουν πέντε επιλογές στη Λειτουργία Αναπαραγωγής, ταινία, εικόνα, φωνή, μουσική και ebook. Τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιλογή της συγκεκριμένης επιλογής. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να δείτε ταινίες/εικόνες, να ακούσετε φωνή/μουσική ή να διαβάσετε ebook. Λειτουργίες πλήκτρων Τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης έχουν τις ακόλουθες λειτουργίες στις Λειτουργίες Αναπαραγωγής Ταινίας και Εικόνας. Δεξί Πλήκτρο : Πηγαίνει στην επόμενη ταινία/εικόνα. Αριστερό Πλήκτρο : Πηγαίνει στην προηγούμενη ταινία/εικόνα Επάνω Πλήκτρο : Άκυρο Κάτω Πλήκτρο : Πληροφορία ON/OFF Πλήκτρο Enter : Enter σε ταινία, εικόνα, φωνή, ή στο μενού επιλογής μουσικής ΕΓΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ λειτουργίες Πλήκτρων: 1. Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών Εγγραφής και Αναπαραγωγής. 2. Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα. Πλήκτρο Tele-Wide : Ψηφιακό Zoom σμίκρυνσης και μεγέθυνσης. -35-

36 Πλήκτρο Φωτοφράκτη Ταινίας : Εκκίνηση αναπαραγωγής της καταγεγραμμένης ταινίας ή φωνής. Πληροφορίες Οθόνης LCD Ενδείξεις στην οθόνη LCD ενώ βρίσκεστε στην λειτουργία Αναπαραγωγής: (1) Δείκτης Λειτουργίας Λειτουργία Αναπαραγωγής Ταινίας Λειτουργία Αναπαραγωγής Εικόνας Λειτουργία Αναπαραγωγής Φωνής Λειτουργία Αναπαραγωγής Μουσικής Λειτουργία Αναπαραγωγής ebook (2) Δείκτης Ανάλυσης Υψηλή Ανάλυση Κανονική Ανάλυση Χαμηλή Αν -36-

37 (3) Δείχνει ότι η επιλεγόμενη ταινία/εικόνα είναι κλειδωμένη. Δείχνει ότι η μία μόνο ταινία/φωνή/ MP3 επαναλαμβάνεται. Δείχνει ότι όλες οι ταινίες/εικόνεςmp3 επαναλαμβάνονται. Δείχνει ότι γίνεται αναπαραγωγή της αυτόματης προβολής (4) Τρέχων Αριθμός/ Συνολικός Αριθμός ταινιών, εικόνων, φωνής ή MP3. (5) Δείκτης Μεγέθυνσης Αναπαραγωγή Ταινιών Λειτουργία 1. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης για να επιλέξετε την επιλογή Ταινίας. 2. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να πάτε στη Λειτουργία Αναπαραγωγής Ταινίας. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για ναμετακινηθείτε στην επόμενη ή στην τελευταία ταινία. 4. Πιέστε το Πλήκτρο Φωτοφράκτη Ταινίας για αναπαραγωγή και πιέστε το ξανά για παύση. 5. Καθώς παίζει η ταινία, πιέστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να πάει γρήγορα μπροστά ή πίσω, μετά αφήστε το πλήκτρο για να σταματήσει. 6. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να προσαρμόσετε την ένταση. -37-

38 7. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο μενού επιλογής ταινίας. 8. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης για να επιλέξετε ανάμεσα από έξι επιλογές: Διαγραφή, Μικρογραφία, Κλείδωμα, Επανάληψη Ενός ή Όλων και Έξοδος. Διαγραφή Ταινιών Λειτουργία 1. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης για να επιλέξετε την επιλογή Διαγραφή ( ). 2. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο μενού Διαγραφής. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να επιλέξετε την ταινία. 4. Χρησιμοποιείστε το Επάνω Πλήκτρο για να διαγράψετε όλες τις ταινίες και το Κάτω για να διαγράψετε μια μόνο ταινία. 5. Πριν διαγραφεί μια ταινία, θα εμφανιστεί μια οθόνη επαλήθευσης. Η επιλογή Ναι θα εκτελέσει τη λειτουργία ενώ η επιλογή Όχι θα την ακυρώσει. 6. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να εξέλθετε. -38-

39 7. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο μενού επιλογής ταινίας. 8. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης για να επιλέξετε ανάμεσα από έξι επιλογές: Διαγραφή, Μικρογραφία, Κλείδωμα, Επανάληψη Ενός ή Όλων και Έξοδο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν υπάρχει ενσωματωμένη κάρτα μνήμης, μπορείτε να διαγράψετε μόνο αυτές τις ταινίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα. Ταινίες σε κάρτα μνήμης με προστασία εγγραφής δεν μπορούν να διαγραφούν. Η λειτουργία διαγραφής θα διαγράψει μόνο τις ταινίες που είναι ξεκλείδωτες. Οι κλειδωμένες ταινίες πρέπει να ξεκλειδωθούν πριν διαγραφούν. Λειτουργία μικρογραφίας Λειτουργία 1. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης για να επιλέξετε την επιλογή Μικρογραφίας ( ). 2. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να δείτε εννέα μικρογραφίες ταινιών. 3. Για αναπαραγωγή μιας ταινίας, χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης για να επιλέξετε την ταινία και πιέστε το Πλήκτρο Enter για να τη δείτε. -39-

40 Κλείδωμα ταινιών Μπορείτε να κλειδώσετε τις ταινίες είτε όλες μαζί είτε κάθε μια ανεξάρτητα. Αυτή η λειτουργία προστατεύει τις ταινίες από μια τυχαία διαγραφή. Λειτουργία 1. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης για να επιλέξετε την επιλογή Κλείδωμα ( ). 2. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο μενού Κλείδωμα. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να επιλέξετε την ταινία. 4. Χρησιμοποιείστε το Επάνω Πλήκτρο για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε όλες τις ταινίες και το Κάτω Πλήκτρο για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε μια μόνο ταινία. 5. Πριν μια ταινία κλειδωθεί/ξεκλειδωθεί, θα εμφανιστεί μια οθόνη επαλήθευσης. Επιλέγοντας «Ναι» θα εκτελεστεί η λειτουργία, και «Όχι» θα ακυρώθει. 6. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να εξέλθετε. Επανάληψη ταινιών Η λειτουργία αυτή επαναλαμβάνει αυτόματα την αναπαραγωγή όλων των ταινιών ή κάθε μιας ταινίας ξεχωριστά στην σειρά. Λειτουργία Οθόνη προβολής 1. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης για να επιλέξετε την επιλογή Επανάληψη Μίας( ) ή την επιλογή Επανάληψη Όλων ( ). 2. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να ξεκινήσει η επανάληψη. -40-

41 Αναπαραγωγή εικόνων Λειτουργία 1. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης για να επιλέξετε την επιλογή Εικόνα. 2. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στη Λειτουργία Αναπαραγωγής Εικόνας. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να μεταβείτε στην επόμενη ή στην τελευταία εικόνα. 4. Ενώ είναι επιλεγμένη η εικόνα, χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Tele/Wide για να τη μεγεθύνετε. 5. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης για να πλοηγηθείτε στη μεγεθυσμένη εικόνα. 6. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο μενού επιλογής εικόνας. 7. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης για να επιλέξετε ανάμεσα από πέντε επιλογές, Διαγραφή, Μικρογραφία, Κλείδωμα, Αυτόματη Προβολή, ή Έξοδο. -41-

42 Διαγραφή εικόνας Λειτουργία 1. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης για να επιλέξετε την επιλογή Διαγραφή ( ). 2. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο μενού Διαγραφή. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να επιλέξετε την εικόνα. 4. Χρησιμοποιείστε το Πλήκτρο Επάνω για να διαγράψετε όλες τις εικόνες και το Πλήκτρο Κάτω για να διαγράψετε μία μόνο εικόνα. 5. Πριν μια εικόνα διαγραφεί, θα εμφανιστεί μια οθόνη επαλήθευσης. «Ναι» θα εκτελέσει τη λειτουργία, «Όχι» θα ακυρώσει τη λειτουργία. 6. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να εξέλθετε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης, μπορείτε να διαγράψετε μόνο αυτές τις εικόνες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα. Οι εικόνες σε κάρτα μνήμης με προστασία εγγραφής δεν μπορούν να διαγραφούν. Η λειτουργία διαγραφής θα διαγράψει μόνο τις ξεκλειδωμένες εικόνες. Οι κλειδωμένες εικόνες πρέπει να ξεκλειδωθούν πριν διαγραφούν. Λειτουργία μικρογραφιών Λειτουργία 1. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης για να επιλέξετε την επιλογή Μικρογραφίας ( ). -42-

43 2. Καθώς επιλέγετε την επιλογή Μικρογραφία, πιέστε το Πλήκτρο Enter για να δείτε εννέα μικρογραφίες εικόνων. 3. Για να δείτε μια εικόνα, χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης για να επιλέξετε την εικόνα. 4. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να δείτε την επιλεγόμενη εικόνα. Κλείδωμα εικόνων Όλες οι εικόνες ή κάθε μια ξεχωριστά μπορούν να κλειδωθούν. Αυτή η λειτουργία μπορεί να προστατέψει τις εικόνες από μια τυχαία διαγραφή. Λειτουργία 1. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Κατεύθυνσης για να επιλέξετε την επιλογή Κλείδωμα ( ). Οθόνη προβολής 2. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στο μενού Κλείδωμα. 3. Χρησιμοποιείστε τα Πλήκτρα Δεξί/Αριστερό για να επιλέξετε την εικόνα. 4. Χρησιμοποιείστε το Πλήκτρο Επάνω για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε όλες τις εικόνες και το Πλήκτρο Κάτω για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε κάθε μια εικόνα ξεχωριστά. 5. Πριν μια εικόνα κλειδωθεί/ξεκλειδωθεί, μια οθόνης επαλήθευσης θα εμφανιστεί. Επιλέγοντας «Ναι» θα εκτελεστεί η λειτουργία, και «Όχι» θα ακυρώσει τη λειτουργία. 6. Πιέστε το Πλήκτρο Enter για να εξέλθετε. -43-

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή Μικρόφωνο Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω Κουμπί Ενεργοποίησης/ Λειτουργιών Φακός Υποδοχή MicroSD Οθόνη Ηχείο Πλήκτρο Κάτω/ Κλείστρο ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μήνυµα Προειδοποίησης από το WEEE ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ FCC. Σηµείωση: Σύµβολο για Ξεχωριστή Συλλογή στις Ευρωπαϊκές Χώρες -1-

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μήνυµα Προειδοποίησης από το WEEE ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ FCC. Σηµείωση: Σύµβολο για Ξεχωριστή Συλλογή στις Ευρωπαϊκές Χώρες -1- Μήνυµα Προειδοποίησης από το WEEE Σύµβολο για Ξεχωριστή Συλλογή στις Ευρωπαϊκές Χώρες Το σύµβολο αυτό υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν πρέπει να συλλεχθεί ξεχωριστά. Τα ακόλουθα ισχύουν µόνο για τους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά. Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες:

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP 0 Mini Αδιάβροχη Βιντεοκάμερα Εισαγωγή Η DV 100 WP είναι μια πολύ μικρή βιντεοκάμερα η οποία χρησιμεύει κυρίως για την εγγραφή βίντεο σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της εύκολης

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά. Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες:

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr BABY MONITOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΗΣ ΟΘΟΝΗ: LCD TFT 2.4 ΛΗΨΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ: 2.4-2.483GHz XΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: PAL ΜΠΑΤΑΡΙΑ: ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 3.7/800mAh Li ΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU www.fandu.gr Πρόσοψη Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Επιλογή λειτουργίας Επόμ/Προηγ κομμάτι Επιλογή σταθμού Εισαγωγή κομματιών Αναπαράγει

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη MOTOROLA TLKR-T80 Extreme Εγχειρίδιο χρήστη Ενδείξεις Οθόνης 1. Δείκτης έντασης ήχου 2. Δείκτης εκπομπής 3. Δείκτης λήψης 4. Δείκτης dual watch 5. Δείκτης αυτόματης απενεργοποίησης λειτουργίας 6. Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη BT-03i εγχειρίδιο χρήστη 1 Γενική επισκόπηση Ευρετήριο Ξεκινώντας Πως να απαντήσετε στην τηλεφωνική κλήση Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 2 1. Γενική επισκόπηση A B E Δ ΣΤ 1-1 Πλήκτρα λειτουργίας: Γ A B

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

WALKIE-TALKIE TLKR T50

WALKIE-TALKIE TLKR T50 WALKIE-TALKIE TLKR T50 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (10) 1) Κεραία 2)Πλήκτρο Έντασης/Καναλιού 3)Πλήκτρο Ομιλίας 4)Πλήκτρο Μενού/Ενεργοποίησης 5)Πλήκτρο Κλήσης 6)Πλήκτρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Bx Z6. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας 3 Γενική όψη 3.1 Πλήκτρα 3.2 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής 3.3 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνική συσκευή SKH-400 Λειτουργικά χαρακτηριστικά Συµβατό µε συστήµατα FSK&DTMF 10 µνήµες εξερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση ηµεροµηνίας και ώρας. 35 µνήµες εισερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ jabra.com/movewireless 1. ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ:...3 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 4 3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ...5 3.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ... 6 4.1 ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού

Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέτη Περιβάλλοντος...2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό.

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Εγχειρίδιο χρήσης Οδηγίες Λειτουργίες Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Πληροφορίες ασφαλείας Κίνδυνος εκρήξεως

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας 3 Περιεχόμενα ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 06 ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή της συσκευής

Περιγραφή της συσκευής Περιγραφή της συσκευής 9 10 11 12 13 1 Καλώδιο ρεύματος 2 Τροφοδοσία χαρτιού 3 Δίσκος χαρτιού 4 Συγκρατητής χαρτιού 5 Πτερύγιο τροφοδοσίας 6 Πάνελ λειτουργίας 9 Κύλινδρος εκτύπωσης 11 Καπάκι σαρωτή 12

Διαβάστε περισσότερα

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο Φορητά ηχεία Συνοπτικό εγχειρίδιο 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του φορητού συστήματος ηχείων Turbo-X. Αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για τον υπολογιστή σας, το ipod/ iphone, το MP3 player

Διαβάστε περισσότερα