ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙ ΙΩΝ ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΤΑΞΙ ΙΩΝ Αρ. P/020304/2009/152

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙ ΙΩΝ ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΤΑΞΙ ΙΩΝ Αρ. P/020304/2009/152"

Transcript

1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙ ΙΩΝ ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΤΑΞΙ ΙΩΝ Αρ. P/020304/2009/152 Εισαγωγή Ο Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου παρακαλείται να διαβάσει το λεκτικό του Ασφαλιστηρίου, τον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου και οποιεσδήποτε Πρόσθετες Πράξεις που επισυνάπτονται σ αυτό και αν δεν είναι ορθά, να τα επιστρέψει αµέσως για αλλαγή. Σε όλες τις επικοινωνίες θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθµός του ασφαλιστηρίου που φαίνεται στην πρώτη γραµµή του Πίνακα του Ασφαλιστηρίου. Προοίµιο Ως αντιπαροχή της πληρωµής του απαιτούµενου ασφαλίστρου, στηριζόµενη στις δηλώσεις που περιέχονται στην Πρόταση, και τηρουµένων των δηλώσεων, όρων, προϋποθέσεων, περιορισµών, και προνοιών του ασφαλιστηρίου, η Chartis Europe Limited συµφωνεί µε τον Κάτοχο του Ασφαλιστηρίου που κατονοµάζεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου να παράσχει την κάλυψη, σε σχέση µε κάθε Ασφαλισµένο Πρόσωπο, που περιγράφεται στο µέρος της κάλυψης του παρόντος ασφαλιστηρίου και που επέρχεται κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης, όπως καθορίζεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου. Η κάλυψη που παρέχεται δυνάµει του παρόντος ασφαλιστηρίου είναι µόνο σε σχέση µε τέτοιες και τόσες καλύψεις όπως υποδεικνύεται µε συγκεκριµένο ποσό που αναγράφεται δίπλα τους στον Πίνακα Ωφεληµάτων που επισυνάπτεται. Σελίδα 1 από 15

2 Μέρος Α: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο παρόν ασφαλιστήριο οι λέξεις «Εσείς», «Εσάς» και «Σας» αναφέρονται στους ασφαλισµένους που φαίνονται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου. Οι λέξεις «Εµείς», «Εµάς» και «Μας» αναφέρονται στην Chartis Europe Limitedπου παρέχει την παρούσα ασφάλιση. Επιπρόσθετα, ορισµένες λέξεις και φράσεις καθορίζονται ως εξής: 1. Άµεσο Μέλος της Οικογένειας σηµαίνει νόµιµο σύζυγο, τέκνα, γονείς, αδελφή, αδελφό, πεθερό, πεθερά Σας. 2. Απώλεια - σε σχέση µε: (α) χέρι ή πόδι σηµαίνει πραγµατική αποκοπή µέσω ή πάνω από τις αρθρώσεις του καρπού ή του αστραγάλου, (β) οφθαλµό σηµαίνει ολοκληρωτική και ανεπανόρθωτη απώλεια όρασης, (γ) αντίχειρα και δείκτη σηµαίνει πραγµατική αποκοπή µέσω ή πάνω από την άρθρωση της µετακαρπίου φάλαγγας, και (δ) οµιλία ή ακοή σηµαίνει ολοκληρωτική και ανεπανόρθωτη απώλεια οµιλίας ή ακοής και στα δύο αυτιά. 3. Ασφαλιστήριο σηµαίνει τη σύµβαση ασφάλισης, τον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου, και οποιεσδήποτε πρόσθετες πράξεις. 4. Ασθένεια σηµαίνει πάθηση ή νόσο που εκδηλώνεται για πρώτη φορά και αρχίζει ενόσω είναι σε ισχύ το παρόν ασφαλιστήριο και για την οποία απαιτείται άµεση θεραπεία από Ιατρό. 5. Ατύχηµα σηµαίνει αιφνίδιο, απρόβλεπτο, ανεξέλεγκτο και µη αναµενόµενο φυσικό συµβάν σε Σας που προκαλείται από εξωτερικά, βίαια και ορατά µέσα που επέρχονται κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης. 6. Αφαιρετέο Ποσό σηµαίνει το ποσό των εξόδων ή τον αριθµό των Ηµερών που θα πληρωθούν ή θα αναληφθούν από το Ασφαλισµένο Πρόσωπο πριν να καταστεί πληρωτέο οποιοδήποτε ποσό δυνάµει του Ασφαλιστηρίου. 7. ηµόσιος Χώρος σηµαίνει οποιοδήποτε χώρο στον οποίο έχει πρόσβαση το κοινό, για παράδειγµα (αλλά χωρίς να περιορίζεται σ αυτά) αεροδρόµια, καταστήµατα, εστιατόρια, φουαγιέ ξενοδοχείου, πάρκα, παραλίες, γήπεδα γκολφ, δηµόσια κτίρια κλπ και τα παρόµοια. 8. υσµενείς Καιρικές Συνθήκες - Οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες που συντελούν στην καθυστερηµένη αναχώρηση ή άφιξη ενός δηµόσιου µεταφορικού µέσου. 9. Έκτακτη ιακοµιδή - σηµαίνει ότι : (α) η ιατρική Σας κατάσταση επιβάλλει την άµεση µεταφορά Σας από τον τόπο όπου τραυµατιστήκατε ή ασθενήσατε στο πλησιέστερο Νοσοκοµείο όπου µπορεί να λάβετε την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη, (β) ύστερα από περίθαλψη σε τοπικό Νοσοκοµείο, η ιατρική Σας κατάσταση επιβάλλει τη µεταφορά Σας στη Χώρα όπου άρχισε το ταξίδι προκειµένου να τύχετε περαιτέρω ιατρικής περίθαλψης ή για να αναρρώσετε, ή (γ) συντρέχουν τόσο το (α) όσο και το (β) πιο πάνω. 10. Εµποδίζεστε από το να πάτε στο Ταξίδι (ι) αναφορικά µε Ασθένεια, Τραυµατισµό ή Θάνατο Σας, Ιατρός έχει συστήσει ότι λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής Σας είναι Ιατρικώς Απαραίτητο Εσείς να ακυρώσετε το Ταξίδι. Εσείς πρέπει να είστε κάτω από την άµεση φροντίδα και περίθαλψη ιατρού. (ιι) αναφορικά µε Ασθένεια, Τραυµατισµό ή Θάνατο του Μέλους της Άµεσης Οικογένειάς Σας η σοβαρότητα ή η βαριά συµπτωµατολογία της κατάστασής τους ή οι περιστάσεις που περιβάλλουν εκείνη την κατάσταση είναι τέτοιες ώστε ένα συνηθισµένο σώφρον πρόσωπο θα πρέπει να ακυρώσει το Ταξίδι. 11. Εξοπλισµός Γκολφ σηµαίνει µπαστούνια και τσάντες του γκολφ. 12. Ηµέρα σηµαίνει περίοδο 24 συνεχόµενων ωρών. 13. Ιατρικώς Απαραίτητο σηµαίνει, κατά τη γνώµη µας η σύσταση Ιατρού είναι (α) σύµφωνη µε τα συµπτώµατα, τη διάγνωση και θεραπεία της κατάστασής Σας, (β) κατάλληλη όσον αφορά τα επίπεδα καλής ιατρικής πρακτικής, και (γ) όχι κυρίως για τη διευκόλυνσή Σας. 14. Ιατρός σηµαίνει αδειούχο να ασκεί ιατρική και/ή χειρουργική µέσα στα πλαίσια της άδειάς του. Ο θεράπων ιατρός δεν µπορεί να είναι (α) ο εαυτός Σας, (β) ο/η σύζυγός Σας, ή (γ) πρόσωπο συγγενικό µε Εσάς ή το/τη σύζυγό Σας, µε οποιοδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους: τέκνο, γονέας, ή αµφιθαλής αδελφός ή αδελφή. Σελίδα 2 από 15

3 15. Καλυπτόµενες Ιατρικές απάνες που έγιναν είναι υπηρεσίες και προµήθειες που εισηγείται ο θεράπων Ιατρός. Περιλαµβάνουν: (α) τις υπηρεσίες Ιατρού, (β) περιορισµό σε Νοσοκοµείο και χρήση χειρουργείου, (γ) αναισθητικά (περιλαµβανοµένης της παροχής), ακτινολογικές εξετάσεις ή θεραπείες, και εργαστηριακές εξετάσεις, (δ) υπηρεσίες ασθενοφόρου, (ε) φάρµακα, θεραπευτικές υπηρεσίες και προµήθειες. 16. Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου σηµαίνει το φυσικό πρόσωπο ή την οντότητα που φαίνεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου και που είναι υπεύθυνο για την πληρωµή των ασφαλίστρων. 17. Λογική Επιπρόσθετη απάνη οποιεσδήποτε δαπάνες για γεύµατα και διαµονή που έγιναν κατ ανάγκη ως το αποτέλεσµα καλυπτόµενου κινδύνου και τα οποία δεν παρασχέθηκαν από τον Κοινό Μεταφορέα ή άλλο µέρος χωρίς χρέωση. 18. Λογικές και Συνήθεις Χρεώσεις σηµαίνει χρέωση η οποία : (α) χρεώνεται για θεραπεία, προµήθειες ή ιατρικές υπηρεσίες ιατρικώς απαραίτητες για να θεραπεύσουν την κατάστασή Σας, (β) δεν υπερβαίνουν το συνηθισµένο επίπεδο χρεώσεων για παρόµοια θεραπεία, προµήθειες ή ιατρικές υπηρεσίες στον τόπο όπου πραγµατοποιείται η δαπάνη, και (γ) δεν περιλαµβάνει χρεώσεις που δεν θα γίνονταν αν δεν υπήρχε ασφάλιση. 19. Μόνιµη - σηµαίνει διαρκούσα 12 ηµερολογιακούς µήνες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος και κατά την εκπνοή της περιόδου των 12 µηνών να µην υπάρχει ελπίδα βελτίωσης. 20. Νοσοκοµείο - σηµαίνει ίδρυµα που πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: κατέχει άδεια ως νοσοκοµείο, αν απαιτείται άδεια στη χώρα ή τη κυβερνητική δικαιοδοσία, λειτουργεί πρωταρχικά για την υποδοχή, φροντίδα και περίθαλψη ασθενών, πασχόντων ή τραυµατισµένων προσώπων ως εσωτερικών ασθενών, παρέχει 24ωρη νοσοκοµειακή υπηρεσία από εγγεγραµµένους ή απόφοιτους νοσοκόµους, έχει προσωπικό ενός ή περισσοτέρων ιατρών διαθέσιµων κατά πάντα χρόνο, παρέχει οργανωµένες διευκολύνσεις για διάγνωση και σοβαρές χειρουργικές επεµβάσεις, και δεν είναι πρωταρχικά κλινική, νοσηλευτήριο, αναπαυτήριο ή αναρρωτήριο ή παρόµοιο ίδρυµα και δεν είναι, εκτός περιστασιακά, τόπος για αλκοολικούς ή ναρκοµανείς. 21. Ολική Ανικανότητα - σηµαίνει σωµατικό τραυµατισµό µόνιµης φύσης ο οποίος αποκλειστικά και άµεσα καθιστά ολικά ανίκανο και δεν επιτρέπει στον τραυµατισθέντα να ασκήσει την επιχείρηση, το επάγγελµα ή τα καθήκοντα για τα οποία είναι λογικά προσοντούχος λόγω της εκπαίδευσης, επιµόρφωσης ή πείρας του. 22. Περίοδος Ασφάλισης η χρονική περίοδος για την οποία έχει ληφθεί ασφάλιστρο και έχει εγκριθεί η Πρόταση. 23. Προσοντούχος Ιατρός- σηµαίνει εγγεγραµµένο και προσοντούχο ιατρό αδειούχο δυνάµει οποιωνδήποτε ισχυόντων νόµων και ενεργούντα µέσα στα όρια της άδειας και της εκπαίδευσής του. Ο θεράπων Προσοντούχος Ιατρός δεν θα είστε Εσείς, ο/η σύζυγός Σας, ή πρόσωπο µε κράτηση να Σας συνοδεύσει στο Ταξίδι στο Εξωτερικό, ή πρόσωπο που είναι συγγενής σας. 24. Προϋπάρχουσα Κατάσταση κατάσταση για την οποία ιατρική φροντίδα, περίθαλψη ή συµβουλή συστάθηκε ή λήφθηκε από Ιατρό µέσα σε περίοδο δύο ετών πριν την Ηµεροµηνία Έναρξης της Κάλυψης, ή κατάσταση για την οποία απαιτήθηκε παραµονή σε νοσοκοµείο ή χειρουργική επέµβαση µέσα σε περίοδο πέντε ετών πριν την Ηµεροµηνία Έναρξης της Κάλυψης. 25. Σοβαρός Τραυµατισµός ή Ασθένεια σηµαίνει τραυµατισµό ή ασθένεια που πιστοποιείται από νόµιµα αδειούχο Ιατρό ότι θέτει σε κίνδυνο τη ζωή. 26. Συµβατική Ηµεροµηνία Αναχώρησης σηµαίνει την ηµεροµηνία κατά την οποία Εσείς αρχικά προγραµµατίζετε να αναχωρήσετε για το Ταξίδι. Η ηµεροµηνία αυτή καθορίζεται στα ταξιδιωτικά έγγραφα. 27. Ταξίδι σηµαίνει ταξίδι οργανωµένο από τον Κάτοχο του Ασφαλιστηρίου που αρχίζει από την αναχώρησή Σας από την Κύπρο για προορισµό στο εξωτερικό και τελειώνει κατά την επιστροφή Σας από το εξωτερικό στην Κύπρο. 28. Τεκµηριωµένη απώλεια, ζηµιά, κλοπή ή καταστροφή - περιλαµβάνει αστυνοµικές εκθέσεις ή έγγραφα ή εκθέσεις ή έγγραφα αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης από το κατάλληλο µέρος που ευθύνεται για τη ζηµιά. 29. Τραυµατισµός σηµαίνει σωµατικό τραυµατισµό που προκαλείται αποκλειστικά και άµεσα από βίαια, τυχαία, εξωτερικά και ορατά µέσα ο οποίος επέρχεται κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης. Σελίδα 3 από 15

4 Μέρος Β: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Το παρόν ασφαλιστήριο δεν παρέχει ωφελήµατα για οποιαδήποτε απώλεια που προκύπτει (εν όλω ή εν µέρει) από, ή δαπάνες που γίνονται για: 1. οποιαδήποτε Προϋπάρχουσα Κατάσταση, 2. πράξη τροµοκρατίας, 3. πόλεµο ή άλλη πολεµική ενέργεια, είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι, 4. ταξίδι προς ή µέσω Αφγανιστάν, Κούβας, ηµοκρατίας του Κόγκο, 5. εγκυµοσύνη ή γέννα, και οποιοσδήποτε τραυµατισµός ή ασθένεια που σχετίζονται µε εγκυµοσύνη, γέννα ή αφροδίσιο νόσηµα, 6. ευθύνη που καταλογίζεται άµεσα ή έµµεσα από οποιοδήποτε τροµοκράτη ή µέλος τροµοκρατικής οργάνωσης, λαθρέµπορο ναρκωτικών, ή προµηθευτή πυρηνικών, χηµικών ή βιολογικών όπλων, 7. απώλεια ή ζηµιά που προκύπτει από εσκεµµένη, κακόβουλη ή παράνοµη πράξη ή αµέλεια, 8. αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας ή εκ προθέσεως αυτοτραυµατισµό, 9. λήψη και επήρεια ναρκωτικών, οινοπνευµατωδών ή άλλων µεθυστικών εκτός αν συνταγογραφήθηκαν από Ιατρό και λήφθηκαν όπως συνταγογραφήθηκαν, 10. σεξουαλικά µεταδιδόµενες καταστάσεις, Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS), λοίµωξη Ιού Ανθρώπινης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (HIV), 11. υπηρεσία στις ένοπλες δυνάµεις οποιασδήποτε χώρας, στην Εθνοφρουρά ή Εφεδρικές Μονάδες ή Εθνοφυλακή, 12. συµµετοχή σε οποιαδήποτε επαγγελµατικά, ηµιεπαγγελµατικά ή διασχολικά οµαδικά αθλήµατα ή οποιοδήποτε άθληµα σωµατικής επαφής, 13. συµµετοχή σε κυνήγι, ιππασία ή σε αγώνες ταχύτητας, πτώση µε αλεξίπτωτο ή «αετό», ανεµοπορία, πτώση στο κενό (bungee jumping), κατάδυση µε αέρα, ορειβασία και σκι, 14. συµµετοχή σε πληµµέληµα, οχλαγωγία, έγκληµα, αξιόποινη πράξη ή πολιτική αναταραχή, 15. χειρισµό ή εκµάθηση χειρισµού αεροσκάφους, ή εκτέλεση καθηκόντων ως µέλος πληρώµατος ή ως πιλότος σε οποιοδήποτε αεροσκάφος, 16. Kατάθλιψη, άγχος, ή διανοητικές ή νευρικές διαταραχές, 17. επιλεκτική κοσµητική ή πλαστική χειρουργική επέµβαση. Σελίδα 4 από 15

5 Μέρος Γ: ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ 1. ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΛΛΑΓΕΣ: Το παρόν ασφαλιστήριο, περιλαµβανοµένων των προσθέτων πράξεων και των επισυνηµµένων εγγράφων, συνιστά ολόκληρη τη σύµβαση ασφάλισης. Καµία αλλαγή στο παρόν ασφαλιστήριο δεν θα είναι έγκυρη εκτός αν έχει εγκριθεί από Εµάς και τέτοια έγκριση οπισθογραφείται στο παρόν. Κανένας διαµεσολαβητής δεν έχει εξουσία να αλλάξει το παρόν ασφαλιστήριο ή να ακυρώσει οποιεσδήποτε πρόνοιές του. 2. ΑΛΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Η παρούσα ασφάλιση είναι καθ υπέρβαση οποιασδήποτε άλλης έγκυρης και εισπράξιµης ασφάλισης. 3. ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ: Στηριζόµαστε σε δηλώσεις που έγιναν από Εσάς στην Αίτηση. Αν οι πληροφορίες δόθηκαν αναληθώς ή υποβάλλεται δόλια απαίτηση µε οποιοδήποτε τρόπο, τότε το ασφαλιστήριο θα είναι άκυρο και άνευ αποτελέσµατος και δεν θα αποζηµιωθούν οποιεσδήποτε απαιτήσεις. 4. ΑΓΩΓΕΣ: Ουδεµία αγωγή για απαίτηση δεν µπορεί να εγερθεί εναντίον Μας παρά µόνο 60 ηµέρες ύστερα που θα λάβουµε αποδεικτικά στοιχεία της απώλειας. Ουδεµία αγωγή για απαίτηση δεν µπορεί να εγερθεί εναντίον Μας ύστερα από την παρέλευση τριών ετών από το χρόνο για να δοθούν αποδείξεις της απώλειας. 5. ΑΠΟΚΡΥΨΗ Ή ΟΛΟΣ: Ολόκληρο το ασφαλιστήριο θα είναι άκυρο αν, είτε πριν είτε µετά την απώλεια, Εσείς έχετε, σε σχέση µε αυτή την ασφάλιση, (α) σκόπιµα αποκρύψει ή παρουσιάσει παραπλανητικά οποιοδήποτε ουσιώδες γεγονός ή περίσταση, (β) εµπλακεί σε δόλια συµπεριφορά, ή (γ) έχετε προβεί σε αναληθείς δηλώσεις. 6. ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ / ΑΠΩΛΕΙΑΣ: Γραπτή ειδοποίηση απαίτησης θα πρέπει να Μας δοθεί µέσα σε 20 ηµέρες ύστερα από την έναρξη καλυπτόµενης απώλειας ή όσο το δυνατόν είναι λογικά πιο σύντοµο. Αν η περιουσία Σας που καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο απωλεσθεί ή υποστεί ζηµιά, Εσείς πρέπει να: (α) Μας ειδοποιήσετε όσο το δυνατόν πιο σύντοµα, (β) λάβετε άµεσα µέτρα για να προστατέψετε, περισώσετε και/ή ανακτήσετε την καλυπτόµενη περιουσία, (γ) δώσετε άµεση ειδοποίηση στο µεταφορέα ή θεµατοφύλακα που είναι ή µπορεί να είναι υπεύθυνος για την απώλεια ή ζηµιά, (δ) ειδοποιήσετε την αστυνοµία ή άλλη αρχή στην περίπτωση ληστείας ή κλοπής µέσα σε 24 ώρες. 7. ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ: Θα αποστείλουµε έντυπα απαιτήσεων στον απαιτητή µέσα σε 15 ηµέρες από τη λήψη ειδοποίησης απαίτησης. Αν τα έντυπα δεν ληφθούν µέσα σε 15 ηµέρες, ο απαιτητής µπορεί να εκπληρώσει τις απαιτήσεις απόδειξης της απώλειας δίνοντάς Μας γραπτή δήλωση της φύσης και της έκτασης της απώλειας. 8. ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ: Γραπτή απόδειξη απώλειας πρέπει να προσκοµιστεί σ Εµάς στα κεντρικά µας γραφεία σε περίπτωση απαίτησης για απώλεια για την οποία το παρόν ασφαλιστήριο προνοεί οποιαδήποτε περιοδική πληρωµή υπό την αίρεση συνεχιζόµενης απώλειας µέσα σε 90 ηµέρες από τον τερµατισµό της περιόδου για την οποία Εµείς έχουµε ευθύνη και στην περίπτωση απαίτησης για οποιαδήποτε απώλεια µέσα σε 90 ηµέρες από την ηµεροµηνία τέτοιας απώλειας. Παράλειψη να προσκοµιστεί τέτοια απόδειξη µέσα στον απαιτούµενο χρόνο δεν θα ακυρώνει ή να µειώνει οποιαδήποτε απαίτηση αν δεν ήταν λογικά δυνατόν να δοθεί απόδειξη µέσα σε τέτοιο χρόνο, νοουµένου ότι τέτοια απόδειξη προσκοµίζεται όσο το δυνατόν λογικά είναι πιο σύντοµο. 9. ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ: Εµείς θα πληρώσουµε την απαίτηση ύστερα από τη λήψη αποδεκτής απόδειξης της απώλειας. Οι απαιτήσεις θα πληρώνονται σύµφωνα µε την πρόνοια για Πληρωµή Απαιτήσεων. 10. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ: Απαιτήσεις για θάνατο θα πληρώνονται στο διαχειριστή της περιουσίας Σας, εκτός αν λάβουµε γραπτή παράκληση από Εσάς υποδεικνύοντας κατονοµαζόµενο δικαιούχο. Όλες οι άλλες απαιτήσεις θα πληρωθούν σε Σας. Στην περίπτωση που Εσείς είστε ανήλικος, ανίκανος προς δικαιοπραξία ή διαφορετικά δεν µπορείτε να δώσετε έγκυρη απαλλαγή για την απαίτηση, Εµείς θα προβούµε σε διευθετήσεις να πληρώσουµε τις απαιτήσεις στο νόµιµο κηδεµόνα Σας, επιτροπή ή άλλο νόµιµο εκπρόσωπο. Οποιαδήποτε πληρωµή γενόµενη µε καλή πίστη θα µας απαλλάσσει από την ευθύνη µας κατά την έκταση της απαίτησης. 11. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ: Εµείς, µε έξοδα δικά Μας, έχουµε το δικαίωµα να διευθετήσουµε ιατρική Σας εξέταση όσο συχνά είναι λογικά αναγκαίο ενόσω εκκρεµεί απαίτηση. Επίσης έχουµε το δικαίωµα να διευθετήσουµε νεκροψία εκτός αν απαγορεύεται από το νόµο. 12. ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ: Απαιτήσεις για ζηµιά και/ή καταστροφή θα πληρώνονται αµέσως µόλις παρουσιαστεί σ Εµάς απόδειξη της ζηµιάς και/ή καταστροφής. Απαιτήσεις για απολεσθείσα περιουσία θα πληρώνονται ύστερα από την πάροδο λογικού χρόνου αν η περιουσία δεν έχει ανακτηθεί. Εσείς πρέπει να παρουσιάσετε σ Εµάς αποδεκτή απόδειξη απώλειας και της εµπλεκόµενης αξίας. Σελίδα 5 από 15

6 13. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ: Εµείς δεν θα πληρώσουµε περισσότερα από την πραγµατική αξία τοις µετρητοίς της περιουσίας κατά το χρόνο της απώλειας. Η ζηµιά θα εκτιµηθεί σύµφωνα µε την πραγµατική αξία τοις µετρητοίς µε κατάλληλη µείωση για απόσβεση. Σε κανένα χρόνο η πληρωµή δεν θα υπερβεί εκείνο που θα κόστιζε να επιδιορθωθεί ή αντικατασταθεί η περιουσία µε υλικά παρόµοιου είδους και ποιότητας. 14. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εσείς µπορείτε να παραιτηθείτε γραπτώς πριν την απώλεια από όλα τα δικαιώµατα ανάκτησης εναντίον οποιουδήποτε προσώπου. Αν δεν είχατε παραιτηθεί, Εµείς µπορούµε να απαιτήσουµε εκχώρηση των δικαιωµάτων ανάκτησης για απώλεια κατά την έκταση που γίνεται πληρωµή από Εµάς. Αν ζητηθεί εκχώρηση, Εσείς θα πρέπει να υπογράψετε και να παραδώσετε όλα τα σχετικά έγγραφα και να συνεργαστείτε µαζί Μας. 15. ΑΚΥΡΩΣΗ: Εµείς µπορούµε να ακυρώσουµε το παρόν Ασφαλιστήριο επιδίδοντας γραπτή ειδοποίηση τριάντα (30) ηµερών στον Κάτοχο του Ασφαλιστηρίου στην τελευταία γνωστή διεύθυνσή του όπως φαίνεται στα αρχεία µας δηλώνοντας από πότε θα ισχύει η ακύρωση. Τέτοια ακύρωση δεν θα επηρεάζει αρνητικά οποιεσδήποτε απαιτήσεις που δηµιουργήθηκαν πριν την ακύρωση. Σελίδα 6 από 15

7 Μέρος : ΚΑΛΥΨΗ Τµήµα 1: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Εµείς θα πληρώσουµε τις Λογικές και Συνήθεις Χρεώσεις, τηρουµένου ενός αφαιρετέου ποσού 85,00, για Καλυπτόµενες Ιατρικές απάνες που καταβάλλονται στο εξωτερικό εξαιτίας Τραυµατισµού ή Ασθένειας κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού στο εξωτερικό µέχρι το µέγιστο ποσό που δηλώνεται στον Πίνακα Ωφεληµάτων που επισυνάπτεται. Εξαιρέσεις Επιπρόσθετα προς τις γενικές εξαιρέσεις που απαριθµούνται στο παρόν ασφαλιστήριο το τµήµα αυτό δεν καλύπτει οποιοδήποτε Ταξίδι στο εξωτερικό στο οποίο Εσείς πηγαίνετε παρά την αντίθετη γνώµη Προσοντούχου Ιατρού, ή όταν ο σκοπός του Ταξιδιού είναι να εξασφαλιστεί οποιοσδήποτε τύπος ιατρικής θεραπείας, διάγνωσης ή συµβουλής, ή όταν δεν είστε σε κατάσταση που να σας επιτρέπει να ταξιδέψετε. Τµήµα 2: ΕΚΤΑΚΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΚΟΜΙ Η ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΣOΡΟΥ (α) ΕΚΤΑΚΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΚΟΜΙ Η Αν Εσείς υποστείτε Τραυµατισµό ή Ασθένεια κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού στο εξωτερικό, και αν κατά τη γνώµη της TRAVEL GUARD, ή εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου της, κρίνεται Ιατρικώς Απαραίτητο να µετακινηθείτε σε άλλη τοποθεσία για ιατρική περίθαλψη, ή να επιστρέψετε στην Κύπρο, η TRAVEL GUARD, ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός της, θα διευθετήσει για Έκτακτη Ιατρική ιακοµιδή χρησιµοποιώντας τα πιο κατάλληλα µέσα, βασιζόµενη στην σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας Σας. Εµείς θα πληρώσουµε απευθείας στην TRAVEL GUARD τα καλυπτόµενα έξοδα για την Έκτακτη Ιατρική ιακοµιδή. Τα µέσα της Έκτακτης Ιατρικής ιακοµιδής που διευθετούνται από την TRAVEL GUARD, ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό της, µπορεί να περιλαµβάνουν ασθενοφόρο αεροπλάνο, ασθενοφόρο οδικό όχηµα, κανονική αεροπορική µεταφορά, σιδηρόδροµο ή οποιαδήποτε άλλα κατάλληλα µέσα. Όλες οι αποφάσεις αναφορικά µε τα µέσα µεταφοράς και τον τελικό προορισµό θα λαµβάνονται από την TRAVEL GUARD, ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπός της, και θα βασίζονται αποκλειστικά σε ιατρική ανάγκη. Εξαιρέσεις Επιπρόσθετα προς τις γενικές εξαιρέσεις που απαριθµούνται στο παρόν ασφαλιστήριο το τµήµα αυτό δεν καλύπτει: 1. Οποιαδήποτε έξοδα για υπηρεσίες παρεχόµενες από άλλο µέρος το οποίο Εσείς δεν έχετε υποχρέωση να πληρώσετε, ή οποιαδήποτε έξοδα ήδη περιλαµβανόµενα στο Ταξίδι. 2. Οποιαδήποτε έξοδα για υπηρεσία µη εγκεκριµένη από την TRAVEL GUARD, ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό της, όµως αυτή η εξαίρεση δεν θα ισχύει στην περίπτωση που Εσείς δεν µπορείτε για λόγους πέραν των δυνάµεών Σας να ειδοποιήσετε την TRAVEL GUARD κατά τη διάρκεια Έκτακτης Ιατρικής ιακοµιδής. Εν πάση περιπτώσει, Εµείς διατηρούµε το δικαίωµα να σας αποζηµιώσουµε µόνο για εκείνα τα έξοδα που καταβάλλονται για υπηρεσίες που θα παρείχε η TRAVEL GUARD κάτω από τις ίδιες περιστάσεις και µέχρι το µέγιστο ποσό που δηλώνεται στον Πίνακα Ωφεληµάτων που επισυνάπτεται. 3. Οποιαδήποτε έξοδα εκτός από εκείνα που προβλέπονται από το παρόν Τµήµα. (β) ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΣΟΡΟΥ Αν Εσείς αποθάνετε ως αποτέλεσµα Τραυµατισµού ή Ασθένειας ενόσω βρίσκεστε σε Ταξίδι στο εξωτερικό, η TRAVEL GUARD, ή εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός της, θα προβεί στις απαραίτητες διευθετήσεις για τον Επαναπατρισµό της Σωρού Σας στην Κύπρο. Εµείς θα πληρώσουµε απευθείας στην TRAVEL GUARD τα καλυπτόµενα έξοδα για τέτοιο Επαναπατρισµό Σωρού. Τα έξοδα που θα πληρώσουµε δεν θα υπερβαίνουν το µέγιστο ποσό που δηλώνεται στον Πίνακα Ωφεληµάτων που επισυνάπτεται. Τα καλυπτόµενα έξοδα περιλαµβάνουν, αλλά χωρίς να περιορίζονται σ αυτές, δαπάνες για: (α) ταρίχευση, (β) αποτέφρωση, (γ) φέρετρα, και (δ) µεταφορά. Σελίδα 7 από 15

8 Εξαιρέσεις Επιπρόσθετα προς τις γενικές εξαιρέσεις που απαριθµούνται στο παρόν ασφαλιστήριο το τµήµα αυτό δεν καλύπτει: 4. Οποιαδήποτε έξοδα για υπηρεσίες παρεχόµενες από άλλο µέρος το οποίο Εσείς δεν έχετε υποχρέωση να πληρώσετε, ή οποιαδήποτε έξοδα ήδη περιλαµβανόµενα στο Ταξίδι. 5. Οποιαδήποτε έξοδα για υπηρεσία µη εγκεκριµένη από την TRAVEL GUARD, ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό της, όµως αυτή η εξαίρεση δεν θα ισχύει στην περίπτωση που Εσείς δεν µπορείτε για λόγους πέραν των δυνάµεών Σας να ειδοποιήσετε την TRAVEL GUARD κατά τη διάρκεια Έκτακτης Ιατρικής ιακοµιδής. Εν πάση περιπτώσει, Εµείς διατηρούµε το δικαίωµα να σας αποζηµιώσουµε µόνο για εκείνα τα έξοδα που καταβάλλονται για υπηρεσίες που θα παρείχε η TRAVEL GUARD κάτω από τις ίδιες περιστάσεις και µέχρι το µέγιστο ποσό που φαίνεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου για το ωφέληµα αυτό. 6. Οποιαδήποτε έξοδα εκτός από εκείνα που προβλέπονται από το παρόν Τµήµα. Τµήµα 3: ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ Εµείς θα πληρώσουµε ποσοστό του πρωταρχικού ποσού που φαίνεται στον Πίνακα Ωφεληµάτων που επισυνάπτεται αν Τραυµατισµός Σας έχει ως αποτέλεσµα µια από τις απώλειες που φαίνονται στον Πίνακα Απωλειών πιο κάτω. Ο Τραυµατισµός πρέπει να επέλθει κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού Σας. Η απώλεια πρέπει να επέλθει µέσα σε 365 ηµέρες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος που προκάλεσε Τραυµατισµό. Αν περισσότερες από µια απώλειες προκύπτουν ως αποτέλεσµα οποιουδήποτε ενός ατυχήµατος, µόνο ένα ποσό, το µεγαλύτερο, θα πληρωθεί. Πίνακας Απωλειών Απώλεια: % Πρωταρχικού Ποσού Ζωής 100% Και των ύο Χεριών ή και των ύο Ποδιών 100% Όρασης και στους ύο οφθαλµούς 100% Ενός Χεριού και Ενός Ποδιού 100% Είτε Χεριού Είτε Ποδιού και Όρασης στον Ένα Οφθαλµό 100% Οµιλίας και Ακοής και στα ύο Αυτιά 100% Είτε Χεριού είτε Ποδιού 50% Όρασης στον Ένα Οφθαλµό 50% Οµιλίας 50% Ακοής και στα ύο Αυτιά 50% Αντίχειρα και είκτη του Ιδίου Χεριού 25% Έκθεση Για τους σκοπούς ωφεληµάτων Θανάτου από Ατύχηµα και Ακρωτηριασµού πιο πάνω, απώλεια που προκύπτει από την αναπόφευκτη έκθεσή Σας στα στοιχεία της φύσης οφειλόµενη σε ατύχηµα που επέρχεται κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού θα είναι πληρωτέα ως να είναι αποτέλεσµα Τραυµατισµού. Η απώλεια πρέπει να επέλθει µέσα σε 365 ηµέρες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος. Εξαφάνιση Εµείς θα πληρώσουµε το ωφέληµα για Απώλεια Ζωής αν το σώµα Σας δεν µπορεί να εντοπιστεί µέσα σε ένα έτος από την καταναγκαστική προσγείωση, προσάραξη, βύθιση ή καταστροφή µεταφορικού µέσου στο οποίο Εσείς είσαστε επιβάτης. Εξαιρέσεις Επιπρόσθετα προς τις γενικές εξαιρέσεις που απαριθµούνται στο παρόν ασφαλιστήριο το τµήµα αυτό δεν καλύπτει: 1. απώλεια που προκαλείται άµεσα ή έµµεσα, εν όλω ή εν µέρει, από: (α) βακτηριακές µολύνσεις (εκτός από πυογενείς µολύνσεις που επέρχονται µέσω κοψίµατος ή τραύµατος από ατύχηµα) ή οποιοδήποτε άλλο είδος ασθένειας, (β) ιατρική ή χειρουργική θεραπεία εκτός από εκείνη που µπορεί να είναι αποκλειστικά αναγκαία ως αποτέλεσµα Τραυµατισµού, 2. οποιοδήποτε σωµατικό τραυµατισµό που έχει ως αποτέλεσµα κήλη. Σελίδα 8 από 15

9 Τµήµα 4: ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΞΙ ΙΟΥ Εµείς θα πληρώσουµε απώλεια προκαταβολών µέχρι το µέγιστο ποσό που δηλώνεται στον Πίνακα Ωφεληµάτων που επισυνάπτεται αν πριν τη Συµβατική Ηµεροµηνία Αναχώρησης ακυρώνεται το Ταξίδι Σας και εµποδίζεστε από το να πάτε στο Ταξίδι εξαιτίας Σοβαρού Τραυµατισµού ή Ασθένειας, ή θανάτου, δικού Σας ή Μέλους της Άµεσης Οικογένειάς Σας. Ακύρωση Θα Σας αποζηµιώσουµε για το µη χρησιµοποιηθέν, µη επιστρεπτέο µερίδιο ακύρωσης του κόστους του Ταξιδιού νοουµένου ότι Εσείς είχατε κράτηση και πληρώσατε γι αυτά τα κόστα πριν να επέλθει τέτοιος Σοβαρός Τραυµατισµός ή Ασθένεια, ή θάνατος. Τα ωφελήµατα υπόκεινται στο µέγιστο ποσό που φαίνεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου. Ειδική Ειδοποίηση Απαίτησης Εσείς πρέπει να µας ειδοποιήσετε όσον το δυνατόν είναι λογικά πιο σύντοµο στην περίπτωση Ακύρωσης Ταξιδιού. εν θα έχουµε ευθύνη για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες κυρωτικές χρεώσεις που γίνονται οι οποίες δεν θα επιβάλλονταν αν Εσείς µας είχατε ειδοποιήσει όσο το δυνατόν είναι λογικά πιο σύντοµο. Εξαιρέσεις Επιπρόσθετα προς τις γενικές εξαιρέσεις που απαριθµούνται στο παρόν ασφαλιστήριο το Τµήµα αυτό δεν καλύπτει: 1. την αδυναµία Σας να ταξιδέψετε εξαιτίας της παράλειψής σας να εξασφαλίσετε διαβατήριο ή την απαραίτητη βίζα για το Ταξίδι Σας, 2. ακύρωση που προκαλείται άµεσα ή έµµεσα από κυβερνητικούς κανονισµούς ή έλεγχο. 3. Ίλιγγο, κεφαλαλγία, γαστρεντερικές διαταραχές, ναυτία, αγγειοδιαστολή και ζάλη. 4. Oσφυαλγίες ή ισχιαλγίες, Τµήµα 5: ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Εµείς θα Σας αποζηµιώσουµε, τηρουµένου του µεγίστου ποσού που δηλώνεται στον Πίνακα Ωφεληµάτων που επισυνάπτεται, για τεκµηριωµένη απώλεια, ζηµιά, κλοπή, ή καταστροφή αποσκευών και προσωπικών αντικειµένων µέσα στις αποσκευές κατά τη διάρκεια της περιόδου µεταξύ της ηµεροµηνίας αναχώρησης και της ηµεροµηνίας επιστροφής από το Ταξίδι. Οι αποσκευές και τα προσωπικά αντικείµενα πρέπει να Σας ανήκουν και να Σας συνοδεύουν κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού Σας. Όροι (α) Το πληρωτέο ποσό δεν θα υπερβαίνει το µέγιστο ποσό που φαίνεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου. (β) Εµείς µπορούµε να προβούµε σε πληρωµή ή κατά τη κρίση Μας να επιλέξουµε να προβούµε σε αποκατάσταση ή επιδιόρθωση σε σχέση µε αντικείµενα που δεν είναι ηλικίας πέραν του ενός έτους. (γ) Εµείς µπορούµε να προβούµε σε πληρωµή ή κατά τη κρίση Μας να επιλέξουµε να προβούµε σε αποκατάσταση ή επιδιόρθωση τηρουµένης κατάλληλης απόσβεσης για φυσική φθορά και µείωση της αξίας σε σχέση µε αντικείµενα ηλικίας πέραν του ενός έτους. (δ) Η απώλεια ή ζηµιά πρέπει να επέλθει (ι) ενόσω οι αποσκευές ή τα προσωπικά αντικείµενα είναι στο ξενοδοχείο ή σε δηµόσιο µεταφορικό µέσο και απόδειξη τέτοιας απώλειας πρέπει να εξασφαλιστεί γραπτώς από τη διεύθυνση του ξενοδοχείου ή του δηµόσιου µεταφορικού µέσου και τέτοια αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να προσκοµιστούν σ Εµάς, ή (ιι) ως αποτέλεσµα κλοπής των αποσκευών ή των προσωπικών αντικειµένων από Εσάς νοουµένου ότι τέτοια απώλεια πρέπει να αναφερθεί στην αστυνοµία που έχει δικαιοδοσία στον τόπο της απώλειας όχι περισσότερες από 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες από το επεισόδιο. Οποιαδήποτε απαίτηση πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή τεκµηρίωση από τέτοια αστυνοµία, (ε) Εσείς πρέπει να λάβετε κάθε δυνατόν βήµα να βεβαιωθείτε ότι οι αποσκευές ή τα προσωπικά είδη δεν αφήνονται αφύλακτα. Υπάρχει ένα µέγιστο ποσό 350,00 για κάθε αντικείµενο περιλαµβανοµένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σ αυτά, των ακολούθων: κοσµήµατα, ρολόγια, αντικείµενα αποτελούµενα εν όλω ή εν µέρει από ασήµι, χρυσό ή πλατίνα, γούνες, αντικείµενα γαρνιρισµένα µε ή κατασκευασµένα κυρίως από γούνα, και φωτογραφικές και βιντεοκάµερες. Σελίδα 9 από 15

10 Επέκταση της Κάλυψης Αν Εσείς παραδώσατε περιουσία σε Κοινό Μεταφορέα και καθυστερεί η παράδοση, η κάλυψη για Αποσκευές & Προσωπικά Αντικείµενα θα επεκταθεί µέχρι να παραδώσει την περιουσία ο Κοινός Μεταφορέας. Περιορισµοί Τα ωφελήµατα για αποσκευές και προσωπικά αντικείµενα θα είναι καθ υπέρβαση οποιουδήποτε ποσού που πληρώνεται ή είναι πληρωτέο από Κοινό Μεταφορέα ή άλλο τρίτο µέρος υπεύθυνο για την απώλεια. Η αποζηµίωσή σας θα µειωθεί κατά το αφαιρετέο ποσό που δηλώνεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου. Εξαιρέσεις 1. Οι ακόλουθες κατηγορίες περιουσίας εξαιρούνται από την κάλυψη: ζώα, µηχανοκίνητα οχήµατα (περιλαµβανοµένων των προσαρτηµάτων τους), µοτοσικλέτες, θαλάσσια σκάφη, κινητήρες, οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο, σκι χιονιού, οικιακά σκεύη, αντίκες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές (περιλαµβανοµένων του λογισµικού και των προσαρτηµάτων), φακοί επαφής, τεχνητά δόντια ή µέλη σώµατος, χρήµατα, αξιόγραφα, εισιτήρια ή έγγραφα. 2. Απώλεια ή ζηµιά που προκαλείται από φυσική φθορά, σταδιακή αλλοίωση, έντοµα, παράσιτα, ενυπάρχον ελάττωµα ή ζηµιά που προκαλείται από οποιαδήποτε επεξεργασία που άρχισε µε οδηγίες Σας για να επιδιορθωθεί, καθαριστεί ή τροποποιηθεί οποιαδήποτε περιουσία. 3. Απώλεια ή ζηµιά σε ενοικιασµένο ή µισθωµένο εξοπλισµό και απώλεια ή ζηµιά περιουσίας που προκύπτει άµεσα ή έµµεσα από εξέγερση, στάση, επανάσταση, εµφύλιο πόλεµο, νόσφιση εξουσίας ή ενέργεια που λαµβάνεται από Κυβερνητικές Αρχές για την παρεµπόδιση, καταπολέµηση ή υπεράσπιση τέτοιου συµβάντος, διασφάλιση ή καταστροφή δυνάµει καραντίνας ή τελωνειακών κανονισµών, δήµευση µε οδηγίες οποιασδήποτε Κυβερνητικής ή ηµόσιας Αρχής ή κίνδυνο λαθρεµπορίου ή παράνοµης µεταφοράς ή εµπορίου. 4. Απώλεια ή ζηµιά σε περιουσία ασφαλιζόµενη δυνάµει οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστηρίου, ή διαφορετικά αποζηµιωτέα από Κοινό Μεταφορέα ή ξενοδοχείο. 5. Απώλεια των Αποσκευών Σας που αφήνονται αφύλακτες σε οποιοδήποτε όχηµα ή - ή ως αποτέλεσµα της παράλειψής Σας να επιδείξετε δέουσα φροντίδα και να λάβετε προφυλάξεις για τη φύλαξη και ασφάλεια τέτοιας περιουσίας. 6. Απώλεια των Αποσκευών Σας που στέλλονται προκαταβολικά ή σουβενίρ και αντικείµενα που ταχυδροµούνται ή αποστέλλονται χωριστά. 7. Απώλεια εµπορικών αγαθών ή δειγµάτων. 8. Απώλεια δεδοµένων καταχωρηµένων σε ταινίες, κάρτες, δίσκους ή άλλα υποθέµατα. Σελίδα 10 από 15

11 Τµήµα 6: ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ TRAVEL GUARD Η εταιρεία TRAVEL GUARD θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες όπως περιγράφονται παρακάτω: Ιατρική Βοήθεια Μόλις ειδοποιηθεί η TRAVEL GUARD για ιατρικό επείγον περιστατικό που προκύπτει από ατύχηµα ή Ασθένειά Σας κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού Σας, η TRAVEL GUARD θα επικοινωνήσει µε το ιατρικό ίδρυµα ή την τοποθεσία όπου βρίσκεστε και θα συσκεφθεί µε τον Ιατρό σ εκείνη την τοποθεσία για να καθοριστεί ο ενδεδειγµένος τρόπος ενέργειας. Αν είναι δυνατόν και κατάλληλο, ο οικογενειακός Ιατρός Σας θα κληθεί να βοηθήσει για να ληφθεί απόφαση ως προς τον καλύτερο τρόπο ενέργειας. Τότε, η TRAVEL GUARD θα οργανώσει την αντιµετώπιση του ιατρικού επείγοντος περιστατικού, προβαίνοντας σε ότι είναι κατάλληλο, περιλαµβανοµένων, χωρίς να περιορίζεται σ αυτά, της υπόδειξης ή εξασφάλισης των διαθέσιµων υπηρεσιών τοπικού Ιατρού και της διευθέτησης της παραµονής Σας σε Νοσοκοµείο όπου, κατά την κρίση της TRAVEL GUARD θεωρεί ότι τέτοια παραµονή είναι κατάλληλη. Ιατρική ιακοµιδή Όταν, κατά τη γνώµη του ιατρικού συµβουλίου της TRAVEL GUARD, κρίνεται ότι είναι ιατρικά ενδεδειγµένο να µετακινηθείτε σε άλλη τοποθεσία για θεραπεία ή να επιστρέψετε στην Κύπρο, η TRAVEL GUARD θα διευθετήσει τη διακοµιδή, χρησιµοποιώντας τα πιο κατάλληλα µέσα γι αυτή, βασιζόµενη στην ιατρική εκτίµηση της σοβαρότητας της κατάστασής Σας, και τέτοια µέσα µπορούν να περιλάβουν νοσοκοµειακό αεροπλάνο, ασθενοφόρο όχηµα, συνηθισµένο αεροπλάνο, σιδηρόδροµο ή άλλο κατάλληλο µέσο. Όλες οι αποφάσεις ως προς τα µέσα µεταφοράς και τον τελικό προορισµό θα ληφθούν από την TRAVEL GUARD. Επαναπατρισµός Η TRAVEL GUARD συµφωνεί να προβεί στις αναγκαίες διευθετήσεις για την επιστροφή της Σωρού Σας στην Κύπρο σε περίπτωση που πεθάνετε ενόσω η παρούσα συµφωνία υπηρεσίας ισχύει για Σας. Νοµική Βοήθεια Αν συλληφθείτε ή υπάρχει κίνδυνος σύλληψής σας ως αποτέλεσµα ενέργειας που δεν αποτελεί ποινικό αδίκηµα που προκύπτει από ευθύνες που Σας αποδίδονται, η TRAVEL GUARD, αν απαιτείται, θα Σας παράσχει το όνοµα δικηγόρου που µπορεί να σας αντιπροσωπεύσει σε οποιαδήποτε αναγκαία νοµικά ζητήµατα. Απολεσθείσες Αποσκευές ή Απολεσθέν ιαβατήριο Αν κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού Σας ειδοποιήσετε την TRAVEL GUARD ότι έχουν απολεσθεί οι αποσκευές ή το διαβατήριό Σας, η TRAVEL GUARD θα προσπαθήσει να Σας βοηθήσει επικοινωνώντας µε τις αρµόδιες αρχές και να σας δώσει συµβουλές για την αντικατάστασή τους. Γενική Βοήθεια η TRAVEL GUARD θα λειτουργήσει ως κεντρικό σηµείο µετάφρασης και επικοινωνίας Σας για επείγοντα Περιστατικά κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού Σας. Η TRAVEL GUARD συµφωνεί να Σας παρέχει συµβουλές για να έλθετε σε επαφή µε και να χρησιµοποιήσετε τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιµες από τα προξενεία, κυβερνητικές υπηρεσίες, µεταφραστές και άλλους παρέχοντες υπηρεσίες που µπορούν να βοηθήσουν αναφορικά µε ταξιδιωτικά προβλήµατα. Επιπρόσθετα, η TRAVEL GUARD θα παρέχει συντονισµό της ασφάλισης, επιβεβαιώνοντας την κάλυψή Σας, παρέχοντας εγγύηση πληρωµής στον παρέχοντα ιατρικές υπηρεσίες, βασιζόµενη σε επιβεβαίωση των ωφεληµάτων, χρέωση σε πιστωτικές κάρτες και συντονισµό των πληρωµών, των εγγράφων και της µετάφρασης για να διευκολύνει την υποβολή απαιτήσεων όταν επιστρέψετε στον τόπο της µόνιµης διαµονής Σας. Υπηρεσίες πριν την Αναχώρηση Πριν την αναχώρησή σας, η TRAVEL GUARD θα παρέχει πληροφορίες για κινδύνους σε ξένους τόπους, πληροφορίες για απαιτήσεις ανοσοποίησης, διαβατηρίου και βίζας, γενικές πληροφορίες για τον καιρό και προειδοποιήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και ιδιωτικών υπηρεσιών για ταξίδι σε συγκεκριµένους τόπους. Επίσης η TRAVEL GUARD θα διευθετήσει για ειδική ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (δηλ. αιµοδιάλυση, αναπηρικό καροτσάκι κλπ). Επείγουσα Υπηρεσία Ταξιδιωτικού Πρακτορείου Η TRAVEL GUARD συµφωνεί να σας παρέχει εικοσιτετράωρη υπηρεσία ταξιδιωτικού πρακτορείου για κρατήσεις σε αερογραµµές και ξενοδοχεία. Επίσης η TRAVEL GUARD θα διευθετήσει πληρωµή των αεροπορικών εισιτηρίων Σας και άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, χρησιµοποιώντας τις πιστωτικές σας κάρτες. Επίσης µπορεί να διευθετηθεί από την TRAVEL GUARD για Σας παραλαβή προπληρωµένων εισιτηρίων από τον πάγκο αεροπορικών εταιρειών ή παράδοση εισιτηρίων ταχυδροµικών ή µε ταχυµεταφορέα. Επείγουσες Μεταφορές Χρηµάτων και Προκαταβολές Η TRAVEL GUARD θα διευθετήσει πληρωµές µετρητών σε Σας µέσω διαφόρων πηγών, περιλαµβανοµένων πιστωτικών καρτών, ξενοδοχείων, τραπεζών, προξενείων και της Western Union. Η TRAVEL GUARD παρέχει αυτήν την υπηρεσία προς συµπλήρωση των διευκολύνσεων των πιστωτικών καρτών Σας. Οι συναλλαγές πιστωτικών καρτών που εκτελούνται από την TRAVEL GUARD θα υπόκεινται σε επιβεβαίωση της πίστωσης. Αποποίηση Ευθύνης Σε όλες τις περιπτώσεις ιατρός ή δικηγόρος τον οποίο εισηγήθηκε η TRAVEL GUARD ενεργεί υπό την ιατρική ή νοµική του ιδιότητα µόνο εκ µέρους Σας. Η TRAVEL GUARD δεν αναλαµβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε ιατρική ή νοµική συµβουλή δοθείσα από τον ιατρό ή τον δικηγόρο. εν θα έχετε οποιοδήποτε δικαίωµα ανάκτησης εναντίον της TRAVEL GUARD λόγω της εισήγησής της ιατρού ή δικηγόρου ή οφειλόµενο σε οποιοδήποτε νοµικό ή άλλο προσδιορισµό που προκύπτει από αυτή. Σελίδα 11 από 15

12 Εσείς είστε υπεύθυνος για το κόστος των υπηρεσιών που διευθετούνται από την TRAVEL GUARD εκ µέρους σας ή καλυµµένου µέλους της οικογένειάς Σας. Η TRAVEL GUARD θα έχει πρόσβαση στο παρόν Ασφαλιστήριο και/ή άλλα ωφελήµατα ασφαλιστηρίου τα οποία δικαιούστε, και/ή τις πιστωτικές Σας κάρτες ή άλλα είδη οικονοµικών εγγυήσεων που παρέχονται από Σας, προς διευκόλυνση της πληρωµής τέτοιων υπηρεσιών. Αριθµός Τηλεφωνικού Κέντρου για την 24ωρη Υπηρεσία Βοηθείας: Phone: +44 (0) Fax: +44 (0) Γλώσσα Επικοινωνίας: Ελληνική ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ Τµήµα 1 Ιατρικές απάνες Μέγιστο Ποσό: Τµήµα 2 Έκτακτη Ιατρική ιακοµιδή και Επαναπατρισµός Σορού Μέγιστο Ποσό: Τµήµα 3 Θάνατος από Ατύχηµα και Ακρωτηριασµός Πρωταρχικό Ποσό: Τµήµα 4 Ακύρωση Ταξιδιού Μέγιστο Ποσό: Τµήµα 5 Απώλεια ή Ζηµιά Αποσκευών και Προσωπικών Αντικειµένων Μέγιστο Ποσό: 500 Τµήµα 6 Ταξιδιωτική Βοήθεια Περιλαµβάνεται Σελίδα 12 από 15

13 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΗ Η ασφάλιση αυτή παρέχεται από την Chartis Europe Limited. Η Chartis Europe Limited είναι εγγεγραµµένη στην Αγγλία και Ουαλία. Αριθµός εταιρείας: Εγγεγραµµένο γραφείο: The Chartis Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom. Η Chartis Europe Limited είναι εγγεγραµµένη στην Κυπριακή ηµοκρατία ως αλλοδαπή εταιρεία. Αριθµός εταιρείας: AE Εγγεγραµµένο γραφείο: Εσπερίδων 26, 2001 Στρόβολος, Κύπρος. Chartis Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώµατος ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ εσµευόµαστε να προστατεύσουµε την ιδιωτική ζωή των πελατών, αιτητών και άλλων επαγγελµατικών συνεργατών µας. Οι «Προσωπικές Πληροφορίες» προσδιορίζουν την ταυτότητα και σχετίζονται µε εσάς ή άλλα πρόσωπα (π.χ. τους εξαρτώµενούς σας). Όταν παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες εξουσιοδοτείτε τη χρήση τους ως περιγράφεται πιο κάτω. Σε περίπτωση που παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες για άλλο πρόσωπο, επιβεβαιώνετε ότι έχετε εξουσιοδότηση να τις παρέχετε για χρήση ως περιγράφεται πιο κάτω. Τα είδη των Προσωπικών Πληροφοριών που ενδέχεται να συγκεντρώσουµε και γιατί Αναλόγως της µεταξύ µας σχέσης, οι Προσωπικές Πληροφορίες που θα συγκεντρώσουµε µπορεί να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, κάρτα πληρωµής και τραπεζικός λογαριασµός, ευαίσθητες πληροφορίες για την υγεία ή την ιατρική σας πάθηση και άλλες Προσωπικές Πληροφορίες που µας παρέχετε εσείς. Οι Προσωπικές Πληροφορίες ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς: ιαχείριση ασφάλισης, π.χ. επικοινωνία, επεξεργασία απαιτήσεων Λήψη απόφασης σε σχέση µε την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης ιαχείριση και λογιστικός έλεγχος των επιχειρηµατικών µας εργασιών Πρόληψη, ανίχνευση και διερεύνηση εγκλήµατος, π.χ. απάτη και ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος ιαπίστωση και υπεράσπιση νοµικών δικαιωµάτων Νοµική και ρυθµιστική συµµόρφωση περιλαµβανοµένης συµµόρφωσης µε νόµους σε δικαιοδοσίες εκτός της χώρας συνήθους διαµονής σας Μάρκετινγκ, έρευνα αγοράς και ανάλυση Αποκάλυψη Προσωπικών Πληροφοριών Για τους πιο πάνω σκοπούς, οι Προσωπικές Πληροφορίες ενδέχεται να αποκαλυφθούν σε εταιρείες του οµίλου µας, αντιπροσώπους, µεσίτες και άλλους διανοµείς, ασφαλιστές και αντασφαλιστές, οργανισµούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας, επαγγελµατίες από το χώρο της υγείας και άλλους παροχείς υπηρεσιών. Αν απαιτείται από τη νοµοθεσία, οι Προσωπικές Πληροφορίες θα αποκαλύπτονται σε άλλα τρίτα µέρη (περιλαµβανοµένων κυβερνητικών αρχών). Προσωπικές Πληροφορίες (περιλαµβανοµένων λεπτοµερειών για βλάβες) ενδέχεται να καταχωρούνται σε κοινά µητρώα απαιτήσεων µε άλλους ασφαλιστές. Ενδέχεται να διεξάγουµε έρευνες σε τέτοια µητρώα µε σκοπό τον εντοπισµό και την πρόληψη απάτης ή για να επαληθεύσουµε το ιστορικό απαιτήσεών σας ή το ιστορικό άλλου προσώπου ή περιουσίας που µπορεί να εµπλέκεται στο ασφαλιστήριο ή στην απαίτηση. Οι Προσωπικές Πληροφορίες ενδέχεται να αποκαλυφθούν σε υποψήφιους αγοραστές και σε αγοραστές και να µεταβιβαστούν µε την πώληση της εταιρείας µας ή τη µεταβίβαση επιχειρηµατικών περιουσιακών στοιχείων. ιεθνής µεταβίβαση Λόγω της παγκόσµιας φύσης των εργασιών µας, Προσωπικές Πληροφορίες ενδέχεται να µεταβιβαστούν σε τρίτους σε άλλες χώρες, περιλαµβανοµένων των Ηνωµένων Πολιτειών και άλλων χωρών µε διαφορετικούς νόµους περί προστασίας δεδοµένων από τη χώρα συνήθους διαµονής σας. Ασφάλεια και φύλαξη Προσωπικών Πληροφοριών Για την προστασία των Προσωπικών Πληροφοριών λαµβάνονται κατάλληλα νοµικά µέτρα και µέτρα ασφάλειας. Επίσης, οι παροχείς υπηρεσιών µας επιλέγονται προσεκτικά και απαιτείται όπως λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα προστασίας. Οι Προσωπικές Πληροφορίες θα φυλάσσονται για την περίοδο που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται πιο πάνω. Αιτήµατα ή απορίες Για αιτήµατα πρόσβασης ή διόρθωσης ανακριβών Προσωπικών Πληροφοριών ή διαγραφής ή κατάργησης Προσωπικών Πληροφοριών ή ένστασης στη χρήση τους, παρακαλούµε όπως Σελίδα 13 από 15

14 αποστείλετε ηλεκτρονικό µήνυµα στη διεύθυνση ή απευθυνθείτε γραπτώς στο Γενικό ιευθυντή, Τ.Θ , 1512 Λευκωσία. Περισσότερες λεπτοµέρειες αναφορικά µε τη χρήση εκ µέρους µας Προσωπικών Πληροφοριών παρατίθενται στην πλήρη ήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου στην ιστοσελίδα της οποίας µπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο επικοινωνώντας στην πιο πάνω διεύθυνση. Σελίδα 14 από 15

15 Σελίδα 15 από 15

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΜΕΡΟΣ ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΤΩΝ PLATINUM (ως καθορίζεται στην σελίδα 2 πιο πάνω) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 1 ΑKΥΡΩΣΗ και ΔΙΑΚΟΠΗ (ενός Ταξιδιού από τον Κάτοχο της Κάρτας λόγω περιστάσεων πέραν

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο Ερωτήσεων: 3. Μπορώ να ασφαλίσω τον/την Σύζυγο και τα παιδιά μου που βρίσκονται μαζί μου στο Εξωτερικό και αν ναι με πιο κόστος?

Περιεχόμενο Ερωτήσεων: 3. Μπορώ να ασφαλίσω τον/την Σύζυγο και τα παιδιά μου που βρίσκονται μαζί μου στο Εξωτερικό και αν ναι με πιο κόστος? Q & A 1. Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα ασφάλισης? Περιεχόμενο Ερωτήσεων: 2. Ποια είναι η διάρκεια του προγράμματος ασφάλισης? 3. Μπορώ να ασφαλίσω τον/την Σύζυγο και τα παιδιά μου που βρίσκονται μαζί μου

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Ταξίδι, όπως το έχετε φανταστεί! Σήμερα, τα ταξίδια τείνουν να γίνουν αναπόσπαστο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Μ αυτό το Παράρτημα, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Αναφέρετε ποιοι περιορισµοί δεν µπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ : 1. Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία ασφαλιζόμενου : 2. Πατρώνυμο 3. Επάγγελμα / Είδος επιχείρησης: 4. Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ. : 6. Διεύθυνση Αλληλογραφίας : οδός

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ.

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δικαιώµατα για τον επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (Α) «Τρίτα Πρόσωπα» (Β) Τήρηση Αρχείου (Γ) Παρακολούθηση Λογαριασμών και Συναλλαγών (Δ) Εσωτερική Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια!

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Προστατεύοντας τα χρήματά σας Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Σχετικά με αυτό το έντυπο Αυτό το έντυπο εξηγεί τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου Νοικιάζεις αυτοκίνητο στην Ευρώπη; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου. Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο.

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Αγαπητό Μέλος Μετά από προτροπές πολλών μας μελών για δημιουργία προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης μας, είχε

Διαβάστε περισσότερα

H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων

H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων Οι δαπάνες της υγείας αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό σε σύγκριση με τον πληθωρισμό, ανατρέποντας πολλές φορές τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η κάλυψη των ιατρικών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

MIF. Mάθετε τα δικαιώματά σας. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

MIF. Mάθετε τα δικαιώματά σας. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MIF ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Έχετε εμπλακεί σε δυστύχημα με ανασφάλιστο ή με άγνωστο όχημα για το οποίο δεν ευθύνεστε; Mάθετε τα δικαιώματά σας. 1 Ίδρυση του Ταμείου Το Ταμείο Ασφαλιστών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβόλαιο Μηχανοκίνητου Οχήματος M Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ T H Σ E Λ Λ H N I K H Σ T P A Π E Z A Σ

Συμβόλαιο Μηχανοκίνητου Οχήματος M Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ T H Σ E Λ Λ H N I K H Σ T P A Π E Z A Σ Συμβόλαιο Μηχανοκίνητου Οχήματος M Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ T H Σ E Λ Λ H N I K H Σ T P A Π E Z A Σ Συμβόλαιο Ασφάλισης Μηχανοκίνητου Οχήματος Το Συμβόλαιο Ασφάλισης βεβαιώνει ότι: (α) Ο Ασφαλισμένος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie

Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie Ελεγκτές δεδοµένων Ελεγκτής δεδοµένων Western Union Payment Services Ireland Limited Ηµεροµηνία ισχύος: Αύγουστος 2015 Η παρούσα Πολιτική απορρήτου περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη.

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη. Όροι χρήσης 1. Ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί ότι κάνοντας χρήση της κάρτας Priority Pass, συμφωνεί και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης. Οι όροι αυτοί θα υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο απαίτησης αποζημίωσης για Ταξιδιωτικά έξοδα

Έντυπο απαίτησης αποζημίωσης για Ταξιδιωτικά έξοδα Έντυπο απαίτησης αποζημίωσης για Ταξιδιωτικά έξοδα Παρακαλούμε συμπληρώστε ευκρινώς με Υποβάλλετε αυτή την απαίτηση ως ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. σαρωμένο αντίγραφο; Ναι Όχι Ένα έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

DHL EXPRESS. Express.

DHL EXPRESS. Express. DHL EXPRESS ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες της DHL, ως «Αποστολέας», συµφωνείτε, για λογαριασµό σας και για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Q_35_3058_PCG AUTO_CL35007927 Αθήνα 13/05/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Κύριοι, Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την προτίµηση σας να επιλέξετε την εταιρία µας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. 2. 3. 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5. Όνοµα Ασφαλιζόµενου: ιεύθυνση: Έτος ίδρυσης : ΑΦΜ: ΟΥ.: Τηλέφωνο: Ηλεκτρονική Σελίδα: Συνολικές αµοιβές και ποσοστιαία κατανοµή τους ανά γεωγραφική περιοχή: Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Olympic Insurance Company Limited P.O. Box 28732 2082 Nicosia (Cyprus) Tel. 22442144 Fax. 22442145 E-mail sales@olympicins.eu ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Αυτό το Ασφαλιστήριο το οποίο εκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους -

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους - Αριθμός 151 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ασφάλισης Συλλογών

Πρόταση Ασφάλισης Συλλογών AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Λεωφόρος Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, τηλ.: 210 8127 600, fax: 210 8027 189 Info.Gr@aig.com www.aig.com.gr Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Μαρίνου Αντύπα 42, 570 01 Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

616,00 1232,00 1597,00

616,00 1232,00 1597,00 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΧΕ ΙΟΥ CARE 4U ΧΡΥΣΟ Α. Νοσοκοµειακή Περίθαλψη: Τα πιο κάτω καλύπτονται νοουµένου ότι ο ασφαλισµένος είναι εσωτερικός ασθενής. 1. Ανώτατο όριο εξόδων: Το ανώτατο όριο εξόδων για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

CORIM Ltd. Intermediary induction

CORIM Ltd. Intermediary induction Intermediary induction BUPA International Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι 190 χώρες 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας ασφάλισης εκπατρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 ΣΥΝ.Π.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 Μία ακόµη µεγάλη επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου μέρος Α Εισαγωγή στη ιοικητική Κινδύνων κεφάλαιο 1 Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου 1.1 Κίνδυνος... 23 1.1.1 ιάφορες Έννοιες του Κινδύνου... 23 1.1.2 Ο Κίνδυνος Κοστίζει... 25 1.2 1.1.3 Άμεσες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ Από την CHARTIS Α.Ε. 23, Νοεµβρίου 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόγραµµα Καλύψεων 2. Ασφάλιστρα 3. Προϋποθέσεις 4. είγµα Πιστοποιητικού Ασφάλισης 5. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

TRAVEL GUARD EMEA Limited 1.500 1.500 25.000 25.000 50.000 50 50.000 50 50.000 50 2.500 2.500 10.000

TRAVEL GUARD EMEA Limited 1.500 1.500 25.000 25.000 50.000 50 50.000 50 50.000 50 2.500 2.500 10.000 ιακοπή / Ακύρωση Ταξιδιού ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση Ευρώπη & Υπόλοιπος Κόσµος Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση Για ταξίδια εντός Ελλάδας ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ TRAVEL GUARD EMEA Limited Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύουμε τα χρήματά σας

Προστατεύουμε τα χρήματά σας Προστατεύουμε τα χρήματά σας Ένας οδηγός σχετικά με τον τρόπο που το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Σχετικά με το παρόν φυλλάδιο Το παρόν φυλλάδιο επεξηγεί

Διαβάστε περισσότερα

TRAVEL GUARD EMEA Limited 1.500 1.500 25.000 25.000 50.000 50 50.000 50 50.000 50 ---- 2.500 2.500

TRAVEL GUARD EMEA Limited 1.500 1.500 25.000 25.000 50.000 50 50.000 50 50.000 50 ---- 2.500 2.500 ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση Ευρώπη & Υπόλοιπος Κόσµος Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση Ταξίδια εντός Ελλάδας ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Από 2 µηνών ως 75 ετών TRAVEL GUARD EMEA Limited Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Ι.Χ. ΚΑΙ Φ.Ι.Χ.)

ΟΡΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Ι.Χ. ΚΑΙ Φ.Ι.Χ.) H International Real Insurance, με συνεχόμενη επιτυχή παρουσία στον κλάδο οδικής βοήθειας στην ασφαλιστική αγορά, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των καιρών, και βασιζόμενη στην εμπειρία & αξιοπιστία της,

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η.

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΝΠΑ 3 - ΔΟΣ 3 - ΚΕΕΠ/ΔΕΠ-ΔΚΕΟ Αρ. Πρωτ.:3139.Α.7 Αρ. Σχεδίου: 415 Ταχ. Δ/νση: Ακτή

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας 5: Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι

Κανόνας 5: Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι 1.5.1 Καθορισμένος αριθμός υπεράριθμων θέσεων σε ποσοστό μέχρι 14% των Κυπρίων εισακτέων κατανέμεται σε υποψηφίους που ανήκουν σε «ειδικές κατηγορίες». Ο υπολογισμός των θέσεων γίνεται ανά πρόγραμμα σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας παροχών UltraCare 2014

Πίνακας παροχών UltraCare 2014 ΕΥΡΩ Πίνακας παροχών 2014 1 Συνολικό όριο προγράμματος 1.1 Θα για εσάς λογικές δαπάνες το συνολικό όριο προγράμματος σε κάθε έτος του προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρεώσεις Δωματίου. 1. Εξασφάλιση Κρατήσεων

1. Χρεώσεις Δωματίου. 1. Εξασφάλιση Κρατήσεων 1. Χρεώσεις Δωματίου Η χρέωση των studios αφορά τη φιλοξενία 2 ατόμων. Για την προσθήκη επιπλέον ατόμου πέραν των 2, γίνεται 20% προσαύξηση στην τιμή του studio αν είναι ενήλικας και 10% αν είναι παιδί

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

GLOBY CONGRESS 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

GLOBY CONGRESS 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ GLOBY CONGRESS 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Όρια κάλυψης ανά άτομο 1. ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ & ΑΤΥΧΗΜΑ ανά συμβάν αθροιστικά Διακομιδή στο πλησιέστερο κέντρο πρώτων βοηθειών ή νοσοκομείο εφόσον δεν είναι δυνατόν να 3.500

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN NP insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Ιανουάριος 09 Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 3 ΚΛΟΠΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 5 ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Ή ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο

Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο Ο νέος, σύγχρονος τρόπος ασφάλισης! Η Anytime αντιπροσωπεύει τη νέα εποχή στην ιδιωτική ασφάλιση. Πρόκειται για έναν νέο μοναδικό τρόπο να ασφαλιστείτε εύκολα, σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ -----------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ ----------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ ----------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 285 26 του 1959 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αστυνομίας

Διαβάστε περισσότερα

«Γλώσσα και Γλωσσική Διδασκαλία στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης».

«Γλώσσα και Γλωσσική Διδασκαλία στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης». Αθήνα 21 Ιανουαρίου 2009 Αριθμ. Πρωτ. 1780 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : 23 Ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι το 23 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Να συμπληρωθεί ιδιοχείρως από τον/την αιτητή/τρια (1) ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) Η οικονοµική διαχείριση ενός σχεδίου, για παράδειγµα στο πλαίσιο του προγράµµατος INTI, συνήθως υπόκειται στις

Διαβάστε περισσότερα