ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Πολιτική Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας. για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Πολιτική Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας. για το Πανεπιστήμιο Κύπρου"

Transcript

1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πολιτική Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας για το Πανεπιστήμιο Κύπρου Δεκέμβριος 2013

2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Σταθερή Τηλεφωνία Εισαγωγή Είδη Τηλεφωνικών κλήσεων Είδη τηλεφωνικής Συσκευής Κατανομή κονδυλίου ανά δικαιούχο και ανά χώρο Κινητή Τηλεφωνία Εισαγωγή Κυκλώματα συνεχούς διασύνδεσης Εισαγωγή Είδη κυκλωμάτων συνεχούς διασύνδεσης Πολιτική που διέπει την παροχή συνεχούς διασύνδεσης Παροχή διασύνδεσης μεταξύ δύο κτηρίων Παροχή υπηρεσίας Ευρυζωνικού Κυκλώματος DSL για σκοπούς υποστήριξης εκτός ωρών εργασίας Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνίας για υποστήριξη συστημάτων και εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα εντός του Πανεπιστημίου Κύπρου Κέντρο Διαχείρισης Κλήσεων (Call Center) Υποστήριξη δραστηριοτήτων και διασύνδεσης μικρών οντοτήτων Διαχείριση Πολιτικής / Στατιστικά / Αναφορές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Έντυπο Παροχής Τηλεφωνικής Σύνδεσης / Τηλεομοιότυπου

3 1. Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό αποτελεί εισήγηση πολιτικής για υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας που αξιοποιούνται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως πιο κάτω: I. Σταθερή Τηλεφωνία II. Κινητή Τηλεφωνία III. Μισθωμένα Κυκλώματα και Ευρυζωνικές υπηρεσίες Τύπου DSL IV. Γενικές Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνίας για υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γίνεται επίσης αναφορά στην διαχείριση της πολιτικής τηλεφωνίας και στις αναμενόμενες αναφορές και εκθέσεις. 3

4 2. Σταθερή Τηλεφωνία 2.1. Εισαγωγή Στο μέρος αυτό καθορίζονται και επεξηγούνται, i. είδη των τηλεφωνικών κλήσεων ii. είδη τηλεφωνικής συσκευής iii. εισήγηση κατανομής για χρήση σταθερής τηλεφωνίας 2.2. Είδη Τηλεφωνικών κλήσεων Οι κλήσεις μπορούν να διεκπεραιωθούν είτε μέσω τηλεφωνικής συσκευής, είτε αξιοποιώντας την υπηρεσία «Ίντερνετ Τηλεφωνίας 1». Οι κλήσεις χαρακτηρίζονται ανάλογα με τον προορισμό όπως πιο κάτω, i. Εσωτερικές κλήσεις ii. Τοπικές (Εθνικές) κλήσεις iii. Διεθνείς κλήσεις iv. Κλήσεις προς υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης πχ 112 v. Τηλεομοιότυπο (Παράρτημα ΧΧ) vi. Κλήσεις προς ιδιωτικές υπηρεσίες πχ 118xxx, 9090xxxx, 900xxxx Οι επιτρεπόμενες κλήσεις βάσει προορισμού καθορίζονται σύμφωνα με τον ρόλο και δικαιώματα του χρήστη. Σε περίπτωση συσκευής κοινής χρήσης, οι επιτρεπόμενες κλήσεις βάσει προορισμού καθορίζονται σύμφωνα με την χρήση του χώρου στον οποίο έχει τοποθετηθεί η συσκευή. Η παραχώρηση δικαιώματος διεθνών κλήσεων (είδος iii) ή κλήσεων τηλεομοιότυπου (είδος v) ή του δικαιώματος κλήσεων προς ιδιωτικές υπηρεσίες (είδος vi) σε μη δικαιούχους, θα επιτρέπεται μετά από γραπτή έγκριση του Υπεύθυνου της αντίστοιχης οργανωτικής οντότητας. 1 Ίντερνετ τηλεφωνία Όσοι είναι κάτοχοι συσκευών IP τηλεφωνίας δικαιούνται να αξιοποιούν την υπηρεσία «Ίντερνετ Τηλεφωνίας». Η υπηρεσία αυτή ενεργοποιείται με την εγκατάσταση λογισμικού σε προσωπικό μικροϋπολογιστή (επιτραπέζιο ή φορητό) που είναι διασυνδεμένος στο διαδίκτυο και τους παρέχει τις ίδιες λειτουργίες όπως μία τηλεφωνική συσκευή. Ο αριθμός τηλεφώνου στην «Ίντερνετ Τηλεφωνία» είναι ίδιος με τον προσωπικό αριθμό τηλεφώνου της αντίστοιχης προσωπικής τηλεφωνικής συσκευής τους και οι οποιεσδήποτε τηλεφωνικές κλήσεις συνυπολογίζονται με αυτές του αντίστοιχου σταθερού. 4

5 Πίνακας 2 Εισήγηση για Επιτρεπόμενες Τηλεφωνικές κλήσεις βάσει προορισμού A/A Κατηγορία Προσωπικού / Χώρου Επιτρεπόμενες Τηλεφωνικές κλήσεις βάσει προορισμού i ii iii iv v vi 1. Καθηγητής 2. Αναπληρωτής Καθηγητής 3. Επίκουρος Καθηγητής 4. Λέκτορας 5. Επισκέπτες Καθηγητές 6. Μέλη Πρυτανικού Συμβουλίου 7. Προϊστάμενοι/Διευθυντές/ Πρόεδροι Τμημάτων/ Κοσμήτορες 8. Γραμματεία Οργανωτικών Οντοτήτων 9. Διοικητικό Προσωπικό (Κλίμακες Α1-Α7) 10. Διοικητικό Προσωπικό (Κλίμακες Α8-Α13) 11. Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες 12. Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 13. Συνεργαζόμενο Προσωπικό 14. Ένοικοι Φοιτητικών Εστιών 15. Δωμάτια Εξυπηρετητών 16. Δωμάτια Συνεδριάσεων 17. Εργαστήρια / Χώροι συνάθροισης 18. Για την λειτουργία/υποστήριξη συστημάτων όπως συστήματα πυρασφάλειας, ανελκυστήρες κλπ. 19. Εξωτερικοί συνεργάτες - Εστιατόρια / φύλακες κλπ Επισημαίνεται ότι καθοριστικός παράγοντας που διέπει την αξιοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών είναι το κατανεμημένο ποσό ανά άτομο ή οντότητα και όχι ο προορισμός. Ο Πίνακας με τις επιτρεπόμενες τηλεφωνικές κλήσεις βάσει προορισμού, θα πρέπει να αναθεωρείται ετήσια από το Πανεπιστήμιο. Η επικαιροποίηση του σχετικού Πίνακα, εγκρίνεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο μετά την υποβολή σχετικής πρότασης από την ΥΠΣ. 5

6 2.3. Είδη τηλεφωνικής Συσκευής Δικαίωμα απόκτησης τηλεφωνικής συσκευής έχει όλο το μόνιμο και συμβασιούχο προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η απόκτηση τηλεφωνικής συσκευής από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία εργοδότησης /συνεργασίας στο/με το Πανεπιστήμιο Κύπρου υπόκειται σε έγκριση από τον Υπεύθυνο της οργανωτικής οντότητας. Στις κατηγορίες αυτές συμπεριλαμβάνονται και εξωτερικοί συνεργάτες του Πανεπιστημίου πχ καφεστιατόρια, εργοτάξια. Επισημαίνεται ότι: i. Το είδος της τηλεφωνικής συσκευής ανά κατηγορία δικαιούχου, καθορίζεται ανάλογα με τις εκάστοτε συσκευές που υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο. ii. Στην περίπτωση που σε ένα γραφείο στεγάζονται μόνο μεταπτυχιακοί φοιτητές ή συνεργάτες του Πανεπιστημίου θα παρέχεται μόνο μία τηλεφωνική συσκευή. iii. Όλοι οι κάτοχοι τηλεφωνικής συσκευής οφείλουν να έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία φωνοκιβωτίου. Οι τηλεφωνικές συσκευές κατηγοριοποιούνται ως πιο κάτω. Κατηγορία 1. Κατηγορία 2. Κατηγορία 3. Κατηγορία 4. Κατηγορία 5. απλή IP τηλεφωνική συσκευή. αναβαθμισμένη τηλεφωνική συσκευή με μεγαλύτερη οθόνη. παρόμοιων τεχνικών προδιαγραφών με την κατηγορία 2 έχει όμως περισσότερα πλήκτρα fast dial υψηλότερων προδιαγραφών. είναι το ίδιο μοντέλο με την κατηγορία 3 στο οποίο όμως προστίθεται συσκευή επέκτασης που περιλαμβάνει ακόμη περισσότερα πλήκτρα fast dial. Συσκευή ειδικών εξειδικευμένων προδιαγραφών για κάλυψη αναγκών ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το είδος της τηλεφωνικής συσκευής θα αναθεωρείται ετήσια σύμφωνα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τις συσκευές που θα προμηθεύεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο προγραμματισμός προμήθειας συσκευών θα γίνεται στην βάση πίνακα που θα αποστέλλει η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού και οι Οργανωτικές Οντότητες στην ΥΠΣ, σε ετήσια βάση. Η εισήγηση αναφορικά με το είδος τηλεφωνικής συσκευής που θα παραχωρείται σε κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας ή συνεργαζόμενο άτομο με το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι: 6

7 Πίνακας 1 Εισήγηση κατανομής τηλεφωνικών συσκευών Α/Α Κατηγορία Προσωπικού / Χώρου Κατηγορίες Τηλεφωνικών συσκευών Καθηγητής 2. Αναπληρωτής Καθηγητής 3. Επίκουρος Καθηγητής 4. Λέκτορας 5. Επισκέπτες Καθηγητές 6. Μέλη Πρυτανικού Συμβουλίου 7. Προϊστάμενοι/Διευθυντές/ Πρόεδροι Τμημάτων/ Κοσμήτορες 8. Γραμματεία Οργανωτικών Οντοτήτων 9. Διοικητικό Προσωπικό (Κλίμακες Α1-Α7) 10. Διοικητικό Προσωπικό (Κλίμακες Α8-Α13) 11. Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες 12. Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 13. Συνεργαζόμενο Προσωπικό 14. Ένοικοι Φοιτητικών Εστιών Δωμάτια Εξυπηρετητών 16. Δωμάτια Συνεδριάσεων 17. Εργαστήρια / Χώροι συνάθροισης 18. Εξωτερικοί συνεργάτες - Εστιατόρια / φύλακες κλπ 3 Επεξήγηση Κατηγοριών: Κατηγορία 1, Μοντέλο ισοδύναμο του Cisco 7911G Κατηγορία 2, Μοντέλο ισοδύναμο του Cisco 7945G Κατηγορία 3, Μοντέλο ισοδύναμο του Cisco 7965G Κατηγορία 4, Μοντέλο ισοδύναμο του Cisco 7965G+extension Για την απόκτηση τηλεφωνικής συσκευής είναι απαραίτητη η υποβολή αιτήματος μέσω του εντύπου όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι. 2 Το μοντέλο τηλεφωνικής συσκευής στις Φοιτητικές Εστίες δύναται να είναι και χαμηλότερων προδιαγραφών 3 Το μοντέλο εξαρτάται από τις εκάστοτε ανάγκες. Δύναται να είναι υψηλότερων προδιαγραφών 7

8 Σχετικό Άρθρο : 412 «Αγορά Μηχανογραφικού, Ηλεκτρονικού και Άλλου Εξοπλισμού». Η επικαιροποίηση των συσκευών εγκρίνεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο μετά την υποβολή σχετικής πρότασης από την ΥΠΣ Κατανομή κονδυλίου ανά δικαιούχο και ανά χώρο Πίνακας 3 Εισήγηση Κατανομής κονδυλίου Α/Α Κατηγορία Προσωπικού / Χώρου Μέγιστο ετήσιο ποσό κλήσεων ( ) 1. Καθηγητής Αν. Καθηγητής Επίκουρος Καθηγητής Λέκτορας Επισκέπτες Καθηγητές Μέλη Πρυτανικού Συμβουλίου Προϊστάμενοι/Διευθυντές/ 90 Πρόεδροι Τμημάτων/ Κοσμήτορες 8. Γραμματεία Οργανωτικών Οντοτήτων Διοικητικό Προσωπικό (Κλίμακες Α1-Α7) Διοικητικό Προσωπικό (Κλίμακες Α8-Α13) Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Συνεργαζόμενο Προσωπικό Ένοικοι Φοιτητικών Εστιών Δωμάτια Εξυπηρετητών Δωμάτια Συνεδριάσεων Εργαστήρια / Χώροι συνάθροισης 20 / Για την λειτουργία/υποστήριξη συστημάτων όπως συστήματα πυρασφάλειας, Εξ ολοκλήρου από ΠΚ ανελκυστήρες κλπ. 19. Εξωτερικοί συνεργάτες - Εστιατόρια / φύλακες κλπ 8 0 Σχετικό Άρθρο : 219 «Τηλεφωνία και Μισθωμένα Κυκλώματα». 4 Η κατανομή θα προσαρμόζεται σύμφωνα με την περίοδο εργοδότησης 5 Η πληρωμή καταβάλλεται από το αντίστοιχο ερευνητικό πρόγραμμα 6 Μόνο εσωτερικές κλήσεις 7 Μόνο εσωτερικές κλήσεις 8 Οι αντίστοιχες οντότητες καταβάλλουν ολόκληρο το ποσό ανά μήνα 8

9 Σε περίπτωση δικαιολογημένων υπερβάσεων, ο δικαιούχος δύναται να απευθυνθεί στο Πρυτανικό Συμβούλιο, για διαφοροποίηση της σχετικής κατανομής, υποβάλλοντας τεκμηριωμένο αίτημα και ενημέρωση του ελέγχοντος λειτουργού του σχετικού κονδυλίου. Δικαιούχοι τηλεφωνικών κλήσεων δύνανται να καλύπτουν υπερβάσεις, χρησιμοποιώντας κονδύλια τα οποία ελέγχουν π.χ. ίδια έσοδα ή άρθρο 311, και τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για αυτό τον σκοπό. Ο πίνακας πολιτικής με κατανομή κονδυλίου, αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το Πανεπιστήμιο τα οποία καθορίζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο. Η επικαιροποίηση της κατανομής εγκρίνεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο μετά την υποβολή σχετικής πρότασης από την ΥΠΣ. 9

10 3. Κινητή Τηλεφωνία 3.1. Εισαγωγή Η υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας αφορά την διάθεση της υπηρεσίας σε μέλη βάσει καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις αναφορικά με την διάθεση της υπηρεσίας η οποία μπορεί να είναι είτε σε επίπεδο διάθεσης συσκευής και συνδρομής, είτε με την παροχή αποζημίωσης. Το είδος της παρεχόμενης συσκευής κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να είναι ανάλογη με τις ανάγκες της κατηγορίας του χρήστη / καθηκόντων. Για την κινητή τηλεφωνία η προσέγγιση στηρίζεται στις ευθύνες, καθήκοντα και αρμοδιότητες του μέλους της πανεπιστημιακής κοινότητας. Συγκεκριμένα υπάρχουν οι πιο κάτω κατηγορίες: i. Μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας όπου λόγω οργανικής θέσης ή αρμοδιοτήτων θεωρείται απαραίτητη η διάθεση της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας εντός ωρών εργασίας όπως Πρυτανικό Συμβούλιο προϊστάμενοι, λειτουργός ασφάλειας, λειτουργός ασφαλείας πληροφορικών συστημάτων, συντηρητής υδραυλικός, συντηρητής ενεργού εξοπλισμού δικτύου, συντηρητής ηλεκτρολόγος, κλητήρας, τεχνικός πληροφορικής κλπ. ii. Μηχανικοί επιφυλακής ή ομάδες υπαλλήλων, με την παροχή συσκευής και κάρτας κινητής τηλεφωνίας όποτε αναλαμβάνουν σχετικά καθήκοντα. iii. Για την λειτουργία/υποστήριξη συστημάτων όπως συστήματα πληροφορικής, ασφάλειας χώρου, συστήματα πυρασφάλειας, ανελκυστήρες. iv. Ερευνητικά προγράμματα. 10

11 Πίνακας 4 Κινητή τηλεφωνία Κατηγορία Κατηγορία υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας Μηνιαίο Ποσό αποζημίωσης ( ) 1. Μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας όπου λόγω οργανικής θέσης ή αρμοδιοτήτων θεωρείται απαραίτητη η διάθεση της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας εντός ωρών 15 ή 8 ή κινητό εργασίας όπως Πρυτανικό Συμβούλιο, τηλέφωνο με GSM προϊστάμενοι, λειτουργός ασφάλειας, κάρτα ή μόνο GSM λειτουργός ασφαλείας πληροφορικών κάρτα 9. συστημάτων, συντηρητής υδραυλικός, συντηρητής ενεργού εξοπλισμού δικτύου, συντηρητής ηλεκτρολόγος, κλητήρας, τεχνικός πληροφορικής κλπ. 2. Μηχανικοί επιφυλακής με την παροχή συσκευής και κάρτας κινητής τηλεφωνίας όποτε αναλαμβάνουν σχετικά καθήκοντα Κινητό τηλέφωνο με κάρτα ή μόνο GSM κάρτα 3. Για την λειτουργία/υποστήριξη συστημάτων όπως συστήματα πληροφορικής, ασφάλειας χώρου, συστήματα πυρασφάλειας, GSM κάρτα ανελκυστήρες κλπ Για ερευνητικά προγράμματα Εξ ολοκλήρου από το ερευνητικό πρόγραμμα Άρθρο : 219 «Τηλεφωνία και Μισθωμένα Κυκλώματα». Σε περίπτωση δικαιολογημένων υπερβάσεων, ο δικαιούχος δύναται να απευθυνθεί στο Πρυτανικό Συμβούλιο, για διαφοροποίηση της σχετικής κατανομής, υποβάλλοντας τεκμηριωμένο αίτημα και ενημέρωση του ελέγχοντος λειτουργού του σχετικού κονδυλίου. Δικαιούχοι τηλεφωνικών κλήσεων δύνανται να καλύπτουν υπερβάσεις, χρησιμοποιώντας κονδύλια τα οποία ελέγχουν π.χ. ίδια έσοδα ή άρθρο 311, και τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για αυτό τον σκοπό. Ο Πίνακας πολιτικής με κατανομή κονδυλίου, αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το Πανεπιστήμιο τα οποία καθορίζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο. Η επικαιροποίηση της κατανομής εγκρίνεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο μετά την υποβολή σχετικής πρότασης από την ΥΠΣ. H έγκριση κάθε υπαλλήλων θα γίνεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο μετά από σχετική εισήγηση του οικείου Προϊστάμενου μέσω του ΔΔΟ. 9 Όπου παρέχεται κινητό τηλέφωνο και κάρτα ή κάρτα μόνη της, ολόκληρο το κόστος αγοράς και συνδρομής, καλύπτεται από το ΠΚ. 10 Αφορά την εγκατάσταση GSM κάρτας για αποστολή μηνύματος SMS ή κλήσης με προκαθορισμένο φωνητικό μήνυμα. 11

12 4. Κυκλώματα συνεχούς διασύνδεσης 4.1. Εισαγωγή Στο μέρος αυτό καθορίζονται και επεξηγούνται, i. είδη των κυκλωμάτων συνεχούς διασύνδεσης ii. η πολιτική που διέπει την παροχή συνεχούς διασύνδεσης 4.2. Είδη κυκλωμάτων συνεχούς διασύνδεσης Τα Είδη κυκλωμάτων συνεχούς διασύνδεσης διαχωρίζονται σε i. Μισθωμένο κύκλωμα Μισθωμένο κύκλωμα, χαρακτηρίζεται το κύκλωμα το οποίο συνδέει μέσω κάποιου τηλεπικοινωνιακού πάροχου, δύο γεωγραφικά σημεία π.χ. τους κύριους τηλεπικοινωνιακούς κόμβους του Πανεπιστημίου που βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη και στα κτήρια Καλλιπόλεως, μαζί με τα περιφερειακά κτήρια που ενοικιάζει το Πανεπιστήμιο. Μισθωμένα κυκλώματα μπορεί να είναι κυκλώματα τύπου, Dark Fiber, Ethernet, Leased Line, Frame Relay κλπ. ii. Ευρυζωνικό Κύκλωμα DSL Ευρυζωνικό Κύκλωμα DSL είναι μία νέα υπηρεσία όπου το κύκλωμα επιτρέπει την διασύνδεση μεταξύ πολλαπλών σημείων, μέσω του δικτύου του πάροχου, και η ποιότητα τους δεν είναι ανάλογη με ένα μισθωμένο κύκλωμα. Η αξιοποίηση Ευρυζωνικού Κύκλωματος DSL γίνεται : σε χώρους όπου απαιτείται διασύνδεση τους με το διαδίκτυο και δεν είναι τεχνικά εφικτό ή δεν είναι συμφέρουσα η αξιοποίηση μισθωμένου κυκλώματος. για απομακρυσμένη υποστήριξη κρίσιμων πληροφορικών συστημάτων από μέλη της Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ή / και τα Αυτόνομα Τοπικά Γραφεία Υποστήριξης, εντός και εκτός ωρών εργασίας. Για σκοπούς ερευνητικών / πειραματικών δραστηριοτήτων. 12

13 4.3. Πολιτική που διέπει την παροχή συνεχούς διασύνδεσης Η πολιτική που διέπει την παροχή συνεχούς διασύνδεσης χωρίζεται σε δύο μέρη. i. Παροχή διασύνδεσης μεταξύ δύο κτηρίων ii. Παροχή υπηρεσίας Ευρυζωνικού Κυκλώματος DSL για σκοπούς υποστήριξης εκτός ωρών εργασίας Παροχή διασύνδεσης μεταξύ δύο κτηρίων Το εύρος και ο τύπος του μισθωμένου κυκλώματος συνεχούς διασύνδεσης χώρων του ΠΚ, καθορίζεται από την αναμενόμενη χρήση και λειτουργία του περιφερειακού κτηρίου όπως αυτές υποβάλλονται και αξιολογούνται από την ΥΠΣ. Στις περιπτώσεις περιφερειακού κτηρίου που αξιοποιείται για ερευνητικά προγράμματα, το κόστος διασύνδεσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην ερευνητική πρόταση και να καλύπτεται από το ερευνητικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση «υβριδικής» χρήσης, τότε η χρέωση γίνεται κατ αναλογία. Ως εκ τούτου σε κάθε πρόταση για απόκτηση νέου κτηρίου, οι Τεχνικές Υπηρεσίες, ως αρμοδία Υπηρεσία υποβολής της πρότασης, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει το κόστος διασύνδεσης του κτηρίου στο αξονικό δίκτυο του Πανεπιστημίου Παροχή υπηρεσίας Ευρυζωνικού Κυκλώματος DSL για σκοπούς υποστήριξης εκτός ωρών εργασίας Αναφορικά με την απομακρυσμένη υποστήριξη εκτός ωρών εργασίας, κρίσιμων πληροφορικών συστημάτων από μέλη του ΠΚ, παρέχεται η δυνατότητα διάθεσης ευρυζωνικών υπηρεσιών στο χώρο διαμονής τους. Πίνακας 5 Κατηγορίες δικαιούχων επιδόματος υπηρεσίας ADSL Α/Α Κατηγορία Προσωπικού Επίδομα ADSL 1. Μηχανικοί/Λειτουργοί Επιφυλακής Ολόκληρο ποσό του επιδόματος 2. Υπεύθυνοι επιχειρησιακών και κρίσιμων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 50% ποσό του επιδόματος Το αίτημα για έγκριση του επιδόματος υποβάλλεται από τον επικεφαλή της Οργανωτικής Οντότητας και εγκρίνεται από τον ΔΔΟ. Το ύψος του επιδόματος αναθεωρείται κάθε χρόνο από την ΥΠΣ και εγκρίνεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο. Άρθρο 122 «Επιδόματα». 13

14 5. Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνίας για υποστήριξη συστημάτων και εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα εντός του Πανεπιστημίου Κύπρου 5.1. Κέντρο Διαχείρισης Κλήσεων (Call Center) Η ΥΠΣ έχει την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κλήσεων για τα Τμήματα και Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Όποια Τμήματα και Υπηρεσίες επιθυμούν να ενταχθούν στο σύστημα Κέντρου Διαχείρισης Κλήσεων μπορούν να αποταθούν στον ΔΔΟ μέσω της ΥΠΣ Υποστήριξη δραστηριοτήτων και διασύνδεσης μικρών οντοτήτων Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου κατά καιρούς γίνονται διάφορες δραστηριότητες όπως συνέδρια, εκδηλώσεις, αθλητικά γεγονότα κλπ. Σε όλες αυτές τις δραστηριότητες απαιτείται μερικές φορές η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας όπως αναλογικές ή ψηφιακές γραμμές. Λόγω της χρονικής διάρκειας που απαιτείται για την υλοποίηση περιστασιακών αιτημάτων, αυτά θα πρέπει να υποβάλλονται 1 μήνα προτού να χρειάζεται η αξιοποίηση τους. Η κάλυψη του κόστους όπου αυτή δεν αποτελεί επίσημη εκδήλωση του ΠΚ 11 θα καλύπτεται από τον διοργανωτή. Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών υποβάλλεται μέσω της ΥΠΣ αίτημα στον ΔΔΟ ο οποίος δίνει την τελική έγκριση. Το κόστος της σύνδεσης δεν καλύπτεται από κονδύλια του Πανεπιστημίου Κύπρου εκτός κι αν υπάρχει σχετική απόφαση από αρμόδιο του όργανο. 11 Επίσημη εκδήλωση του Πανεπιστημίου θεωρούνται εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την Πρυτανεία. 14

15 6. Διαχείριση Πολιτικής / Στατιστικά / Αναφορές Η αναφορά για τις τηλεφωνικές χρεώσεις θα είναι δυνατή μέσα από στοιχεία που θα εξάγονται από ειδικά λογισμικά και συστήματα και πρόσβαση σε αυτά θα έχουν αρμόδια άτομα της ΥΠΣ. Η ΥΠΣ θα διαχειρίζεται λογισμικό κοστολόγησης τηλεφωνικών κλήσεων. Θα διατηρούνται δεδομένα που παρέχονται από τα υφιστάμενα τηλεφωνικά συστήματα όπου περιλαμβάνονται στοιχεία όπως, ώρα κλήσης, διάρκεια, καλούμενος αριθμός κλπ, χωρίς όμως οποιαδήποτε στοιχεία χρέωσης. Τα αναλυτικά δεδομένα για τις τηλεφωνικές χρεώσεις θα διατηρούνται για περίοδο 12 μηνών. Οι συγκεντρωτικές οικονομικές καταστάσεις θα διατηρούνται για πάντα. Τα αναλυτικά δεδομένα από τα συστήματα του Πανεπιστημίου θα διατηρούνται για περίοδο 18 μηνών. Πρόσβαση στα πιο πάνω δεδομένα θα έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές των συστημάτων και θα είναι διαθέσιμα σε εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές δεδομένων και θα προσφέρονται μόνο μετά από γραπτή έγκριση. Στα Τμήματα, Υπηρεσίες και Οντότητες του Πανεπιστημίου, θα αποστέλλεται συνοπτική κατάσταση χρεώσεων ανά εσωτερικό αριθμό και επίσης συνολικό ποσό για το Τμήμα/Υπηρεσία/Οντότητα, και ανάλογες συγκεντρωτικές καταστάσεις στα αρμόδια όργανα του ΠΚ. Προσωπικές ή συγκεντρωτικές οικονομικές καταστάσεις με τις τηλεφωνικές χρεώσεις θα αποστέλλονται σε εξουσιοδοτημένο ιδιοκτήτη/διαχειριστή δεδομένων μετά από πιθανή ύπαρξη προβλήματος και μετά από υποβολή γραπτού αιτήματος. 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Έντυπο Παροχής Τηλεφωνικής Σύνδεσης / Τηλεομοιότυπου 16

17 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αίτηση Παροχής Τηλεφωνικής Σύνδεσης / Τηλεομοιότυπου Προς: Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Παρακαλούμε να χορηγηθεί τηλεφωνική σύνδεση / τηλεομοιότυπο στα πλαίσια της λειτουργίας του ενιαίου εσωτερικού IP τηλεπικοινωνιακού δικτύου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ημερομηνία Νέα τηλεφωνική σύνδεση ΝΑΙ Μεταβολή υφιστάμενης τηλεφωνικής σύνδεση ΟΧΙ Υφιστάμενος Αριθμός Τηλεφώνου. Ονοματεπώνυμο αιτητή Ιδιότητα Βαθμίδα 1 Υπηρεσία / Τμήμα 2 Δημοσιεύσιμο Όνομα (Ελληνικά) 3 Δημοσιεύσιμο Όνομα (Αγγλικά) 4 Δικαιώματα: 5 Θέση σύνδεσης τηλεφώνου Φωνοκιβώτιο 6 Κτίριο : Διεθνείς κλήσεις Όροφος : Αστικές / Υπεραστικές κλήσεις Γραφείο : Κλήσεις στο εσωτερικό δίκτυο του Πανεπιστημίου μόνο Αρ.Σημείου Δικτύου : Παρατηρήσεις Ο Υπεύθυνος 7 Λειτουργός Υποστήριξης 8 Ο χρήστης της συσκευής (Όνομα και υπογραφή) (Αποδέχομαι τους όρους χρήσης του δικτύου σύμφωνα με τους νόμους περί τηλεπικοινωνιών και τον κανονισμό λειτουργίας των υπηρεσιών φωνής του Παν. Κύπρου) Για υπηρεσιακή χρήση 9 Ενέργειες Όνομα Ημ/νία Καταγραφή Έγκριση Σύνδεση Τηλ. κατάλογος Επεξηγήσεις Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες δεν θα γίνονται αποδεκτές (πχ, υπογραφές, όνομα) Τονίζεται ότι η χρήση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου υπόκειται στους νόμους και τις σχετικές διατάξεις της Κυπριακής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών. Ο χρήστης αποδέχεται την καταγραφή των πρώτων ψηφίων της κλήσης που πραγματοποιείται, τον χρόνο έναρξης και τη διάρκεια της κλήσης από το σύστημα καταγραφής στατιστικών στοιχείων των κλήσεων. (Για κάθε κλήση διαγράφονται αυτόματα τα τελευταία ψηφία και αντικαθιστούνται από το ψηφίο «Χ», ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση του συγκεκριμένου αριθμού κλήσης). Ο χρήστης αποδέχεται την δημοσίευση των παραπάνω στοιχείων στον τηλ. κατάλογο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο χρήστης αποδέχεται την ευθύνη καλής χρήσης της τηλεφωνικής συσκευής που του παρέχεται και την αντικατάστασή της από τον ίδιο σε περίπτωση καταστροφής της με δική του υπαιτιότητα. 17

18 Ο χρήστης υποχρεούται να απευθυνθεί στην ΥΠΣ για οποιαδήποτε αλλαγή της σχέσεως εργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου (γεωγραφική αλλαγή θέσης, αλλαγή ιδιότητας, αλλαγή υπηρεσίας κτλ). Σημειώσεις 1 πχ Λέκτορας, Αναπλ. Καθηγητής, Λειτουργός, Τεχνικός, Γραφέας, Βιβλιοθηκονόμος κτλ 2 πχ Τμήμα Οικονομικών (με βάση το οργανόγραμμα του Πανεπιστημίου) 3 Εφόσον είναι διαφορετικό από τον αιτούντα πχ FAX Α, ή Εργαστήριο Β (η αίτηση γίνεται από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου) 4 Η ονομασία που επιθυμεί ο αιτητής να εμφανίζεται στην αγγλική γλώσσα 5 Συμπληρώνεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας / Πρόεδρο Τμήματος. 6 Πλήρης οδηγός διαμόρφωσης του φωνοκιβωτίου βρίσκεται αναρτημένος στους ακόλουθους συνδέσμους: Ελληνικός Οδηγός: Αγγλικός Οδηγός: 7 Υπεύθυνος μπορεί να είναι ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ή ο Πρόεδρος του Τμήματος για τηλέφωνα τμημάτων (Εργαστήρια κτλ) 8 Ο λειτουργός υποστήριξης πληροφορικών συστημάτων του τμήματος/υπηρεσίας 9 Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων 18

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3 Σημείωση: Κατά την ψήφιση του σχετικού Προϋπολογισμού ΠΚ για το 2013 απαλείφθηκε ο διαχωρισμός της πρόνοιας των άρθρων σε «Κρατική Χορηγία» και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: Εβδομήντα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.»

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.» Κρήτης.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές Συνημμένες στην με αρ. Πρωτ. 6747/18.07.2011 διακήρυξη Πολυτεχνείο Κρήτης Ειδικός Λογαριασμός ΕΛΚΕ 1-145 Κρήτης.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1) Είδος ποσότητα ύψος δαπάνης. Το είδος της προμήθειας που ζητείται είναι πρόταση αναβάθμισης του τηλεφωνικού

1) Είδος ποσότητα ύψος δαπάνης. Το είδος της προμήθειας που ζητείται είναι πρόταση αναβάθμισης του τηλεφωνικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 24/11/2010 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 148434/1 12 10 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Λαμίας» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 2011 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: 28291 Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : 2104990455-4 Fax : 2104976840 e-mail : projects@korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 2. «Αναβάθμιση/Υλοποίηση ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 2. «Αναβάθμιση/Υλοποίηση ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Αναβάθμιση/Υλοποίηση ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΕΚΔΟΣΗ 4 Η ΚΑΒΑΛΑ 2011 Πρόλογος Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας, χάριν συντομίας ΕΛΚΕ, ιδρύθηκαν στα

Διαβάστε περισσότερα

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 19/12/2006 88 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προηγμένες υπηρεσίες Απομακρυσμένης Διαχείρισης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Θέρμης Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θέρμης Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Υποδομών Δημόσιας Χρήσης για την Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής στον Δήμο Αμαρουσίου» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μήνυμα από την Πρύτανη 5. Γενικές Πληροφορίες 8. Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μήνυμα από την Πρύτανη 5. Γενικές Πληροφορίες 8. Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από την Πρύτανη 5 Γενικές Πληροφορίες 8 Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14 Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας 32 Έρευνα και Διεθνής Συνεργασία 36

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο «Επέκταση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων» στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ)

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 1. Γενικά 7 1.1. Αντικείμενο 7 1.2. Ορισμοί 7 2. Σύμβαση 8 3. Τροποποίηση Προσφοράς 8 4. Δίκτυο Κόμβων ΟΤΕ για την χονδρική

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον Καθορισμό του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον Καθορισμό του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/50 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον Καθορισμό του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Εισήγηση Δ.Σ. Εταιρείας: 158 η Συνεδρίαση /16-12-2008 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από την Πρύτανη 5. Γενικές Πληροφορίες 8. Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14

Μήνυμα από την Πρύτανη 5. Γενικές Πληροφορίες 8. Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από την Πρύτανη 5 Γενικές Πληροφορίες 8 Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14 Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας 32 Έρευνα και Διεθνής Συνεργασία 36

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - Π.Δ. 432/81 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2004 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...... 4 Θεσμικό Πλαίσιο.. 5 Ι. Γενικές Αρχές...... 16 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα