Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η 2013 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Ή ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η 2013 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Ή ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η (01)/ 101 (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΚΛ. Α15 ΚΑΙ Α16) Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΚΛ. Α14 ΚΑΙ Α15) Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΚΛ. Α13 ΚΑΙ Α14) Ή ΛΕΚΤΟΡΑΣ (ΚΛ. Α12 ΚΑΙ Α13) 1 (01)/ 101 (6) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΛΩΣΣΩΝ ( ΚΛ. Α13 ΚΑΙ Α14) 1 (01)/ 101 (7) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΚΛ. Α13 ΚΑΙ Α14) ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΕΞ. ΧΡΗΜΑΤ. 2013: ,00 ΕΞ. ΧΡΗΜΑΤ. 2013: ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 0 0 0,00 0,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 0 0 0,00 0,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 1 (01) /101 (8) ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α' (ΚΛ. Α12) 1 (01)/ 101 (9) ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΚΛ. Α8, Α10 ΚΑΙ Α11) 1 (01)/ 102 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 10,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: (ΑΠΟ Προσχέδιο Τριετούς ) ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: 8.287,50 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. 2 ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 1 (01)/ 103 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ/ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1 (01)/ 104 ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. 2+3 ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 1 (01)/ 105 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 1 (01)/ 106 ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ,00 ΕΞ. ΧΡΗΜΑΤ. 2013: 6.239, ,00 (ΑΠΟ Προσχέδιο Τριετούς ) ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. 2 ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 2+4 ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,25 ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ (Μόνο για το Εαρινό Εξ. 2012/2013) ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. 5 ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΕΞ. ΧΡΗΜΑΤ. 2013: 6.239,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 1 (01)/ 107 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 10,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 1 (01)/ 109 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΆΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠ.ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘ. (ΑΠΟ ΊΔΙΑ ΈΣΟΔΑ) ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 1 (01)/ 112 ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ,00 ΕΞ. ΧΡΗΜΑΤ. 2013: ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΕΞ. ΧΡΗΜΑΤ. 2013: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 1

2 1 (01) 121 ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΕΞ. ΧΡΗΜΑΤ. 2013: ,00 ΕΞ. ΧΡΗΜΑΤ. 2013: ,00 1 (01)/ 122 ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 5.981,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜ. 6 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 1 (01)/ 132 ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 1 (01)/ 133 ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 1 (01)/ 134 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 1 (01)/ 135 ΤΕΛΗ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΡΘΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1 (02)/ 101 (1) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΚΛ. Α15 ΚΑΙ Α16) 1 (02)/ 101 (2) ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΚΛ. Α13 (ΙΙ)), Ή ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΚΛ. Α13 (ΙΙ) ), Ή ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΚΛ. Α13 (ΙΙ) ) ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 1 (02)/ 101 (3) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ (ΚΛ. Α13(ΙΙ)) ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 1 (02)/ 101 (4) ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΚΛ. Α13(ΙΙ)) 1 (02)/ 101 (5) ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α' (ΚΛ. Α11 (ΙΙ) ) 1 (02)/ 101 (6) ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΚΛ. Α8, Α10 ΚΑΙ Α11) 1 (02)/ 101 (7) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΚΛ. Α14 (ΙΙ) ) 1 (02)/ 101 (8) ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΚΛ. Α8 ΚΑΙ Α9 (ΙΙ) ), Ή ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΚΛ. Α8 ΚΑΙ Α9 (Ι) ), Ή ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1ΗΣ ΤΑΞΗΣ (ΚΛ. Α8 ΚΑΙ Α9 (ΙΙ) ), Ή ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (ΚΛ. Α8 ΚΑΙ Α9 (ΙΙ) ), Ή ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΚΛ. Α8 ΚΑΙ Α9 (Ι) ) 1 (02)/ 101 (9) ΒΟΗΘΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΚΛ. Α2, Α5 ΚΑΙ Α7 (ΙΙ) ) ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 0 0 0,00 - ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 2

3 1 (02)/ 101 (10) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (ΚΛ. Α14 (ΙΙ) ) 1 (02)/ 101 (11) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΛ. (ΙΙ) ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 1 (02)/ 101 (12) ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΚΛ. Α8 ΚΑΙ Α9 (ΙΙ) ) 1 (02)/ 101 (13) ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΚΛ. Α2, ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ Α5 ΚΑΙ Α7 (ΙΙ) ) 1 (02)/ 101 (14) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ (ΚΛ. Α14 (ΙΙ) ) 1 (02)/ 101 (15) ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΚΛ. Α13 (ΙΙ) ) ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 1 (02)/ 101 (16) ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΛ. Α9, Α11 ΚΑΙ Α12) ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 1 (02)/ 101 (17) ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 0 0 0,00 - ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ (ΚΛ. Α10 (Ι) ) 1 (02)/ 101 (18) ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ (ΚΛ. Α9 (ΙΙ) ) 1 (02)/ 101 (19) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ (ΚΛ. Α2, Α5 και Α7 (ΙΙ) ) 1 (02)/ 101 (20) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΛ. Α14 (ΙΙ) ) 1 (02)/ 101 (21) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ (ΚΛ. Α14 (ΙΙ) ) 1 (02)/ 101 (22) ΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΚΛ. Α9, Α11 ΚΑΙ Α12), ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 1 ΗΣ ΤΑΞΕΩΣ (ΚΛ. Α11 ΚΑΙ Α12) ΚΑΙ 2 ΑΣ ΤΑΞΕΩΣ (ΚΛ. Α9) 1 (02)/ 101 (23) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ (ΚΛ. Α8 ΚΑΙ Α9 (ΙΙ) ) 1 (02)/ 101 (24) ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1ΗΣ ΤΑΞΗΣ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ (ΚΛ. Α8 ΚΑΙ Α9 (ΙΙ) ) 1 (02)/ 101 (25) ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ (ΚΛ. Α4 ΚΑΙ Α7 (ΙΙ) ) 1 (02)/ 101 (26) ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΚΛ. Α10) ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 1 (02)/ 101 (27) ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (ΚΛ. Α2, Α5 ΚΑΙ Α7 (ΙΙ) ) 1 (02)/ 101 (28) ΓΡΑΦΕΑΣ (ΚΛ. Α2, Α5 ΚΑΙ Α7 (ΙΙ) ) 1 (02)/ 101 (29) ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ (ΚΛ. Α1, Α2 ΚΑΙ Α5 (ΙΙ) ) 1 (02)/ 101 (30) ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΚΛ. Α1, Α2 ΚΑΙ Α5 (ΙΙ) ) ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 3

4 1 (02)/ 101 (31) ΒΟΗΘΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΚΛ. Α2, Α5 ΚΑΙ Α7 (ΙΙ) ), Ή ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣ (ΚΛ. Α2, Α5 ΚΑΙ Α7 (ΙΙ) ), Ή ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΚΛ. Α2, Α5 ΚΑΙ Α7 (ΙΙ) ), Ή ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (ΚΛ. Α2, Α5 ΚΑΙ Α7 (ΙΙ) ), Ή ΓΡΑΦΕΑΣ (ΚΛ. Α2, Α5 ΚΑΙ Α7 (ΙΙ) ), Ή ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΚΛ. Α2, Α5 ΚΑΙ Α7 (ΙΙ) ) ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 1 (02)/ 101 (32) ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ (ΚΛ. Α5 ΚΑΙ Α7) 0 0 0,00 - ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 1 (02)/ 106 ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 1 (02)/ 107 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 10,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 1 (02)/ 108 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 1 (02)/109 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (ΑΠΟ ΊΔΙΑ ΈΣΟΔΑ) 1 (02)/ 110 ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 0 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜ. ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,63,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: 1.200,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. 8 ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 1 (02)/ 121 ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 1 (02)/ 122 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (Π.Χ. ΒΑΡΔΙΑΣ, ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ, ΕΥΘΥΝΗΣ, ΓΕΥΜΑΤΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Κ.Α.) 1 (02)/ 123 ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Π.Χ. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ, ΟΔΟΙΠ., ΤΗΛΕΦ., Κ.Α.) ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: 1.200,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 1 (02)/ 111 ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ - ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ/ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜ. ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ΚΛΗΤΗΡΕΣ ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 1 (02)/ 112 ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 1 (02)/ 124 ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: 2.500, ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜ. ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 848,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜ. 9 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 4.850,00 ΑΝΑΠΛΗΡ. ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ Δ.Ο./ Δ.Ο.Δ.Υ. 10 ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΛΗΡ. ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ Δ.Ο. / ΠΡΟΪΣΤ. Δ.Υ./ Δ/ΝΤΗΣ ΒΙΒ ΠΡΟΪΣΤ. ΟΥ ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: 2.500,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 4

5 1 (02)/ 125 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜ. ΑΝΑΠΛΗΡ. ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ Δ.Ο. ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 1 (01)/ 132 ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 1 (01)/ 133 ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 1 (01)/ 134 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥ 1 (01)/ 135 ΤΕΛΗ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΡΘΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1 (01)/ 138 ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΛΑΒΕΣ 1/ 131 (01 ΚΑΙ 02) 1/ 136 (01 ΚΑΙ 02) 1/ 137 (01 ΚΑΙ 02) 1/ 139 (01 ΚΑΙ 02) 1/ 140 (01 ΚΑΙ 02) ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 10,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜ. 7 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜ. ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜ. ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 20,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜ. ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 20,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜ. ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 1/ 141 (01 ΚΑΙ 02) ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: 20,00 2/ 202 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: 20,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ.ΚΑΙ ΚΑΝΟΝ. ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 1.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜ. ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ 2/ 203 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 4.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜ. ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: 6.700,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: 6.700,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ 2/ 204 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 10,00 2 /205 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 10,00 2/ 211 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: 5.100,00 2/ 212 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 2.000,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. 11 ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: 5.100,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. 12 ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΟΥ ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ 5

6 2/ 213 ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΑΥΣΙΜΑ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΤΥ ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ 2/ 214 ΤΕΛΗ ΝΕΡΟΥ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ Κ.Α ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΤΥ ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ 2/ 215 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜ. 13 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. 13 ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ 2/ 216 ΕΝΟΙΚΙΑ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 13 ΠΡΟΪΣΤ. ΤΥ ΕΞ. ΧΡΗΜΑΤ. 2013: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. 13 ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞ. ΧΡΗΜΑΤ. 2013: ,00 2/ 217 ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 14 ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ και ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΕΔΣ (Κεντρικές Εκδόσεις) ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: 6.000,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. 14 ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ (ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΜΣ) ΠΡΟΪΣΤ. ΥΕΔΣ ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΥΕΔΣ 2/ 218 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 13 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. 13 ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ 2/ 219 ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΙΘΩΜΕΝΑ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ 15 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΠΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΥΠΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: 5.300,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΥΠΣ 2/ 220 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ), ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 10,00 ΑΝΑΠΛΗΡ. ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ Δ.Ο. ΑΝΑΠΛΗΡ. ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ Δ.Ο. 2/ 221 ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 10,00 ΑΝΑΠΛΗΡ. ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ Δ.Ο. ΑΝΑΠΛΗΡ. ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ Δ.Ο. 3/ 302 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3/ 303 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ 3/ 304 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΟΥ ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 9.200,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΥ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΥ ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: 6.000,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 2/ 222 ΔΙΑΦΟΡΑ ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: , ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 10,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΥ ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ 6

7 3/ 305 ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΟΥ ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΟΥ 3/ 311 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 3/ 312 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: , ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: 5.000,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 16 ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 17 ΚΑΤΟΧΟ ΕΔΡΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΟΧΟ ΕΔΡΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. 18 ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΑΔΣΟΔ ΠΡΟΪΣΤ. ΟΥ (ΑΠΟ Προσχέδιο Τριετούς ) ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗT. ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤ. ΥΣΦΜ ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: 5.000,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΥΕΔΣ 3/ 313 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 3/ 314 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 3/ 315 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 3/ 316 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: , ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: , ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: , ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: , ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: 3.500,00 3/ 317 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ,00 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 10,00 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 19 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΕΔΣ ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 10,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 7.000,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 (ΑΠΟ Προσχέδιο Τριετούς ) ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 5.000,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ 20 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΕΔΣ ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: 3.500,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ 3/ 318 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 10,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΑΔΣΟΔ ΠΡΟΪΣΤ. ΥΕΔΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΥ (Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ) 7

8 3/ 319 ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤ. ΥΕΔΣ ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ 3/ 320 ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3/ 321 ΣΥΓXΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3/ 322 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: 1.000,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: 1.000,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ 3/ 323 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 10,00 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3/ 324 ΧΟΡΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 3/ 331 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3/ 332 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: , ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: 2.000, ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΚ ΑΝΑΠΛΗΡ. ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ Δ.Ο. ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΤΥ ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: 2.000,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,54 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,76 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΑΣΤΗΡΙΑΚΑ 21 (ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,70 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΠΡΟΪΣΤ. ΤΥ ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΥΠΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΤΥ 3/ 333 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3/ 334 ΔΙΑΦΟΡΑ ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: 10,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: 5.000, ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΤΥ ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: 10,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: 5.000,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 9.700,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΥ ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ 8

9 3/ 341 ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΥ 3/ 342 ΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: 8.000,00 3/ 343 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΑΝΑΠΛΗΡ. ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ Δ.Ο. ΑΝΑΠΛΗΡ. ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ Δ.Ο. ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: 8.000,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 7.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜ. ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ 3/ 344 ΕΞΟΔΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 5.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜ. ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 22 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΑΔ 3/ 345 ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: 3.000,00 3/ 346 ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: 6.000,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 3/ 347 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤ. ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤ. ΥΣΦΜ ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: 3.000,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: 6.000,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ (Κεντρικές Εκδηλώσεις): ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ - Τ.Π.Π: Συν/στρια Τομέα Π.Π. ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 23 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΕΔΣ 3/ 348 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3/ 349 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Η/ΚΑΙ 3/ 350 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Κ.Α. ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΑΝΑΠΛΗΡ. ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ Δ.Ο. ΑΝΑΠΛΗΡ. ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ Δ.Ο. ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 10,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜ. ΑΝΑΠΛΗΡ. ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ Δ.Ο ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: , ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 3/ 351 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ,00 3/ 352 ΔΙΑΦΟΡΑ ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΕΟ ΑΡΘΡ ΑΝΑΠΛΗΡ. ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ Δ.Ο. ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 (ΑΠΟ Προσχέδιο Τριετούς ) ΑΝΑΠΛΗΡ. ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ Δ.Ο. ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΑΝΑΠΛΗΡ. ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ Δ.Ο. ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 5,000,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. 24 ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΛΗΡ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΓ ΣΕΓ ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ 9

10 4/ 402 ΒΙΒΛΙΑ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ Δ/ΝΤΗΣ ΒΙΒ ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 10,00 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ/ΝΤΗΣ ΒΙΒ 4/ 403 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: 3.000,00 4/ 411 ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: 5.000,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: 3.000,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 10,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΤΥ ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: 5.000,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ 4/ 412 ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4/ 413 ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: , ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: 6.000,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 (Πρόνοια με ΑΠΟφαση Συμβουλίου) ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. 25 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 26 ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ (ΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΪΣΤ. ΤΥ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ: ΠΡΟΪΣΤ. ΟΥ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 27 ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗ (ΑΠΟ Προσχέδιο Τριετούς ) ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΤΥ ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: 6.000,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ 4/ 414 ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΪΣΤ. ΥΠΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΤΥ 4/ 415 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 4/ 421 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4/ 422 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: 10,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡ. ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ Δ.Ο ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ/ΟΡΓ.ΜΟΝ.: , ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ/ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ/ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ/ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΤΥ ΠΡΟΪΣΤ. ΤΥ ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ 10

11 4/ 423 ΑΓΟΡΑ ΚΤΗΡΙΩΝ/ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΗΣ ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡ. ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ Δ.Ο. ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 5/ 501 ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΑΝΑΠΛΗΡ. ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ Δ.Ο. ΑΝΑΠΛΗΡ. ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ Δ.Ο. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΑΠΟ ) ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΕΞ. ΧΡΗΜΑΤ. 2013: ,00 ΕΞ. ΧΡΗΜ. 2013: ,00 5/ 502 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ/ ΔΩΡΕΕΣ/ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ/ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 5/ 503 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 5/ 504 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΞ. ΧΡΗΜ. 2013: , ,00 ΕΞ. ΧΡΗΜ. 2013: ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΕΣΟΔΑ ΟΡΓ.ΜΟΝ.: ,00 ΕΞ. ΧΡΗΜΑΤ. 2013: ,00 ΥΠΕΥΘ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΟΥ ΕΞ. ΧΡΗΜΑΤ. 2013: ,00 Υπεύθυνος Ερευνητής ΠΡΟΪΣΤ. ΟΥ 5/ 505 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5/ 506 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 5/ 507 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 5/ 508 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 5/ 509 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Κ.Α. 5/ 510 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 5/ 511 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ 5/ 512 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 5/ 513 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: 10,00 0,00 ΑΝΑΠΛΗΡ. ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ Δ.Ο. 11

12 5/ 514 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 5/ 515 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 5/ 516 ΧΟΡΗΓΙΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ,00 ΕΞ. ΧΡΗΜΑΤ. 2013: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΣΦΜ ΕΞ. ΧΡΗΜ. 2013: , ,00 ΕΞ. ΧΡΗΜΑΤ. 2013: ,00 ΠΡΟΪΣΤ. ΥΣΦΜ ΕΞ. ΧΡΗΜ. 2013: , ,00 ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΑΝΑΠΛΗΡ. ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ Δ.Ο. ΚΕΝ.ΕΣΟΔΑ: ,00 ΕΞ. ΧΡΗΜΑΤ. 2013: ,00 ΕΞ. ΧΡΗΜ. 2013: ,00 12

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (01) - ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (01) - ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (01) - ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 101 - Βασικοί Μισθοί 102 - Συνεργάτες Καθηγητές/Επιστημονικοί Συνεργάτες, Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες, Μεταδιδακτορικοί και Άλλοι Ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ

ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(01)/101(1) «ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΚΛ. Α15 ΚΑΙ Α16) Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΚΛ. Α14 ΚΑΙ Α15) Η ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΚΛ. Α13 ΚΑΙ Α14) Η ΛΕΚΤΟΡΑΣ (ΚΛ. Α12 ΚΑΙ Α13)» 15.375.080 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 15.158.120 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝ Ε Π Ι ΣΤΗ Μ Ι Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αντρέα Χριστοφίδη, ιευθυντή ιοίκησης και Οικονομικών

ΠΑΝ Ε Π Ι ΣΤΗ Μ Ι Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αντρέα Χριστοφίδη, ιευθυντή ιοίκησης και Οικονομικών Ε.. ΥΠ' ΑΡ. 3/2002 ΠΑΝ Ε Π Ι ΣΤΗ Μ Ι Ο Κ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΠΟ: Πρύτανη Αντιπρύτανη Κοσμήτορες Σχολών Προέδρους Τμημάτων ιευθυντές Ερευνητικών Μονάδων ιευθυντή Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3 Σημείωση: Κατά την ψήφιση του σχετικού Προϋπολογισμού ΠΚ για το 2013 απαλείφθηκε ο διαχωρισμός της πρόνοιας των άρθρων σε «Κρατική Χορηγία» και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 4

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 4 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 4 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2014 είναι ισοσκελισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 30(II)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI Αριθμός 4286 Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015 713 Ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 6 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2016 είναι ισοσκελισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 5 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2015 είναι ισοσκελισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0000 0100 0110 0111 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16.624.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 11(IΙ) του 2017

Αριθμός 11(IΙ) του 2017 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4318, 28.2. 225 Ν. 11(IΙ)/ Ο περί Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του Νόμος του εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συντεχνία Διοικητικού Προσωπικού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΣΥΤΕΠΑΚ)

Συντεχνία Διοικητικού Προσωπικού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΣΥΤΕΠΑΚ) Συντεχνία Διοικητικού Προσωπικού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΣΥΤΕΠΑΚ) Ημερήσια Διάταξη 1. Ταμείο Προνοίας 2. Κανονισμοί ΔΠ 3. Συλλογική Σύμβαση 4. Εργασιακά Θέματα 5. Αναδιάρθρωση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 1224 Εσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 15,000.00 1225 1227 Εσοδα από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Οικονομικό έτος 2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4291, 31/8/2011 1

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4291, 31/8/2011 1 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ, ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Ε.Ι.Ο. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 0210 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ 0211 60.98.00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7) (4,2) 0,4 1,6 2,0. Ανεργία ΕΕΔ (%) 11,9 15,9 17,6 17,0 15,8 14,2

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7) (4,2) 0,4 1,6 2,0. Ανεργία ΕΕΔ (%) 11,9 15,9 17,6 17,0 15,8 14,2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ εκ. εκ. εκ. εκ. εκ. εκ. Ακαθάριστο Εγχώριον Προϊόν (τρέχουσες τιμές) 17.720,2 16.503,7 15.705,3 15.922,1 16.430,1 17.071,5 Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3632233 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4287, Ν. 33(IΙ)/2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4287, Ν. 33(IΙ)/2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4287, 12.6.2015 792 Ν. 33(IΙ)/2015 Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2015 Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 2710 / 372114,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 2710 / 372114,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 2710 / 372114,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Πολιτική Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας. για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Πολιτική Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας. για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πολιτική Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας για το Πανεπιστήμιο Κύπρου Δεκέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Σταθερή Τηλεφωνία...4 2.1. Εισαγωγή...4 2.2. Είδη Τηλεφωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 1. 2. ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.1. Εμπορικές μισθώσεις 1.220.000,00 1.179.089,20 1.2. Αστικές μισθώσεις 110.000,00 110.756,54 1.330.000,00 1.289.845,74

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 06/08/2015 Αρ. Πρωτ.. : 3071

Θεσσαλονίκη, 06/08/2015 Αρ. Πρωτ.. : 3071 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( Κ.Ι.Ε.Κ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΡΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2015 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2015 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4900 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 7/7/2015 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Φίλιππος Παττούρας Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ.: 22 89 40 22, E-mail: pattouras.philippos@ucy.ac.cy Κυριακή, 26 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο ΣΤ1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος 1. Οι φοιτητές του Ιδρύματος, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 09.10.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 09.10.3353 Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών Φορέων. 1.500.000,00 1.500.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Μυτιλήνη, 20 Φεβρουαρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 849 Θέμα : Κατάρτισης 2 ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2015 (1 η Τακτικού Προϋπολογισμού).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 1224 Εσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 1 2 2 1225 1227 Εσοδα από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α.Α.Δ.Ε. Ιανουαρίου 2017 (άρθρο 10Α του ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α.Α.Δ.Ε. Ιανουαρίου 2017 (άρθρο 10Α του ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ' - ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α.Α.Δ.Ε. Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι Προπτυχιακοί Φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2013-14

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι Προπτυχιακοί Φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2013-14 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ελλαδίτες Υποψήφιοι Προπτυχιακοί Φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2013-14 Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του

Διαβάστε περισσότερα

124(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

124(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 124(Ι)/2014 124(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πιο κάτω τα αποτελέσματα των υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. 2014 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ 1. ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. 2014 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ 1. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. 2014 1. ΕΣΟΔΑ 1. Δικαιώματα Συνδρομών & Συμμετοχών Εθνικών & Ερασιτεχνικών Πρωταθλ. 25.190 26.190 ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2. Νέες Εγγραφές Σωματείων 1.000 2. ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /02/2016 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /02/2016 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1426 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 9/3/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /12/2015 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /12/2015 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 183 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 15/1/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0211 1223 1224 Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς. Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδο από πραγματογνωμοσύνες 245.00 245.00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ρέθυμνο 16-02-2016 Αριθμ. Πρωτ.:1662 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2016 ΕΩΣ 31-01-2016 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ελλαδίτες Υποψήφιοι Προπτυχιακοί Φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2014-15 Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 12/01/2016 Αρ.Πρωτ. 28 Στοιχεία Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 0210 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 0211 60.98.00 ΒΑΡΩΝ κλπ) 124.000,00 0001 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 124.000,00 0002 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 0210 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0211 60.98.00 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 375.400,00 0001 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 359.800,00 0002 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

19-110 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΠΕΘ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

19-110 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΠΕΘ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Αθήνα, 15-02-2017 Α.Π. : 704 Δημοσίευση /ανάρτηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας μέχρι και τον μήνα Ιανουάριο 2017 σύμφωνα με τον N. 3861/2010 (ΦΕΚ. 112/13-7-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208 ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /3/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /3/2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2511 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 7/4/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Ε.Ι.Ο. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΞΟΔΑ 0210 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ -ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ -ΕΠΙΔΟΜΑ 0211 60.98.00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2017 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2017 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4145 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 6/7/2017 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2013 Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

, ,27 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

, ,27 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Οικονομικό Έτος:2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/03/2016 έως 31/03/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔA: Θεσσαλονίκη, 02/02/2017 Αρ. Πρωτ.. : 418

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔA: Θεσσαλονίκη, 02/02/2017 Αρ. Πρωτ.. : 418 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔA: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /7/2016 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /7/2016 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6876 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 12/8/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016) Το Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2016 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΟΡΕΑΣ 35)»

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2016 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΟΡΕΑΣ 35)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/1/2017 Αριθ. Πρωτ. : 7979-23/1/2017 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ. 213 2086711, φαξ 213 2086501 logist@ kat-hosp.gr ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015) Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πιο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Δ. ΥΠ ΑΡ. 24/2007 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ : ΘΕΜΑ: Όλο το Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωπικό Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών «ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Φ Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Διαμόρφωση Π/Υ τιμολόγια πληρωμές

Ε. Φ Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Διαμόρφωση Π/Υ τιμολόγια πληρωμές ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/04/2017 Αριθ. Πρωτ. : 43918-12/04/2017 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Γενικά

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Γενικά ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Γενικά Η Ε.Φ.Ο.T. σας υποβάλλει την παρούσα εισηγητική έκθεση, η οποία αναλύει τις προϋπολογιστικές δαπάνες και έσοδα της χρήσης 2015. Ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.) Εγκρίθηκε στη 10 η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΗΣΠ465ΧΘ Θεσσαλονίκη, 06/07/2017 Αρ. Πρωτ.. : 2469

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΗΣΠ465ΧΘ Θεσσαλονίκη, 06/07/2017 Αρ. Πρωτ.. : 2469 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /9/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /9/2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 8038 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 6/10/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Π.Κ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Π.Κ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Π.Κ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Παρακαλείστε όπως, προτού συμπληρώσετε την αίτηση, μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 20/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 49791 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017) Το Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της 7 ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ιδρύματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 2014-2015, που έγινε στις 17 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00 στην Κέρκυρα, στην αίθουσα Συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) Ε. Φ Εγκεκριμένος Π/Υ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) Ε. Φ Εγκεκριμένος Π/Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18/3/2016 Αριθ. Πρωτ. : 30791-18/3/2016 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά 5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες 1. Γενικά 1.1 Οι Ειδικοί Επιστήμονες είναι Επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες, οι οποίοι εργοδοτούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα με πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΠΕΘ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΠΕΘ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.polhist.panteion.gr/ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της 17.2.2016 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 281 Πίνακας περιεχομένων Ν. 4009/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης. Νομική μορφή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2 Ορισμοί Άρθρο 3 Ακαδημαϊκή ελευθερία Άρθρο 4 Αποστολή των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Π/Υ τιμολόγια πληρωμές 0211 Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ).

Διαμόρφωση Π/Υ τιμολόγια πληρωμές 0211 Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15/05/2017 Αριθ. Πρωτ. : 54364-15/05/2017 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) Ε. Φ Εγκεκριμένος Π/Υ. Διαμόρφωση Π/Υ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) Ε. Φ Εγκεκριμένος Π/Υ. Διαμόρφωση Π/Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17/6/2016 Αριθ. Πρωτ. : 64740-17/6/2016 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. :3684 ΑΔΑ: 71Γ646Ψ8ΝΖ-ΣΓΥ ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ύστερα από διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις μεταξύ της ΑΤΗΚ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ), ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 0211 Επιχορηγήσεις απο ΝΠ,Οργανισµούς ή ειδικούς λογαριασµούς (ΟΑΕ ) 2.00 1223α Εσοδα από Πιστοποιητικά & διαφ.τίτλοι 30.00 1.895,00 10.274,88 1223β Εσοδα από ΚΑΡΝΕ ΑΤΑ 50 11,20 46,20

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες Νέων. Ειδική Αίτηση

Πρωτοβουλίες Νέων. Ειδική Αίτηση Πρωτοβουλίες Νέων Ειδική Αίτηση Μέρος I. Βασικές Πληροφορίες Δράση 7.1 - Οικονομική ενίσχυση Συντονιστικών Σωμάτων Νεολαίας Έτος για το οποίο υποβάλλεται η Αίτηση: Περίληψη της δράσης της Οργάνωσης Δώστε

Διαβάστε περισσότερα