ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. Καθ. ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. Καθ. ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου"

Transcript

1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: Προβλήματα φθοράς και παθολογίας μνημείων: Υλικά και επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης Ι ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Καθ. ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή: Φθορά και παθολογία 2. Μεθοδολογία διαγνωστικής μελέτης Μελέτη υλικών και επεμβάσεων συντήρησης 3. Κριτήρια και μεθοδολογία επιλογής υλικών και σχεδιασμού επεμβάσεων συντήρησης 4. Τεχνικές αποτίμησης επεμβάσεων συντήρησης Καθαρισμός Στερέωση Κονιάματα αποκατάστασης Αντιμετώπιση ανερχόμενης υγρασίας 5. Στρατηγικός σχεδιασμός

3 Εισαγωγή: Φθορά και παθολογία

4 ΦΘΟΡΑ Απομείωση στο χρόνο των ιδιοτήτων (φυσικών, χημικών, μηχανικών κ.α.) και των χαρακτηριστικών (ορυκτολογικών, υφής κ.α.), της συνοχής, των διαστάσεων και της αισθητικής των υλικών

5 ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΦΘΟΡΑΣ ΕΚ ΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ή ΥΛΙΚΩΝ / ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΕΝ ΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

6 Ο ΤΡΟΠΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ της συμπεριφοράς των υλικών στο περιβάλλον ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟΣ Κάθε συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να μελετάται στην κατεύθυνση της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ Μακροκλίμακα Αναφέρεται στο είδος και την μορφολογία της διάβρωσης Μικροκλίμακα Αναφέρεται στην κινητική του φαινομένου (ταχύτητα διάβρωσης) και στην θερμοδυναμική του φαινομένου (πιθανότητα διάβρωσης)

7 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΡΟΥΣΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΓΥΨΟΠΟΙΗΣΗ Η γυψοποίηση αναφέρεται στον σχηματισμό γύψου, CaSO 4 2H 2 O, με προσβολή του Ca(OH) 2 ήτουcaco 3 τωνλίθωναπόθειϊκόοξύ. Ο γύψος στην επιφάνεια της πέτρας είναι διαλυτός και με έκπλυση (π.χ. από την βροχή) αποκαλύπτει το υγιές, μη γυψοποιημένο στρώμα της πέτρας, δηλαδή επιτρέπει την εξέλιξη του φαινομένου σε βάθος. Αυτό έχει σαν γενικότερο αποτέλεσμα την σταδιακή απαλειφή των λεπτομερειών της επιφάνειας της πέτρας Η διάλυση του στρώματος του γύψου στην επιφάνεια του πεντελικού μαρμάρου απαλείφει τις λεπτομέρειες από το πρόσωπο και τις πτυχές του χιτώνα των Καρυάτιδων

8 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΡΟΥΣΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΟΞΙΝΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΚΡΟΥΣΤΑ Μετατροπή του ανθρακικού ασβεστίου, CaCO 3, σε όξινο ανθρακικό ασβέστιο, Ca(HCO 3 ) 2, το οποίο στην συνέχεια με την εξάτμιση του νερού μετατρέπεται σε ανακρυσταλλωμένο ανθρακικό ασβέστιο Το στρώμα αυτό, θεωρείται ότι δεν έχει καλή συνοχή με το υποκείμενο ανθρακικό ασβέστιο (της κύριας μάζας της πέτρας) και οδηγεί σε χαλάρωση της κρούστας, που σε συνέργια με βιολογική δραστηριότητα, και την χαλάρωση των αρμών μπορεί να προκαλέσει τοπικές καταρρεύσεις σε τοιχοποιίες A. Ποζιόπουλος, 1992 Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου Όξινη ανθρακική κρούστα

9 ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ ΑΛΑΤΩΝ Η κρυστάλλωση αλάτων αναφέρεται στη μηχανική φθορά των πορωδών λίθων και δομικών υλικών, μέσω της ανάπτυξης μηχανικών τάσεων στο εσωτερικό των υλικών (πόρους) από κρυστάλλους αλάτων και διάρρηξη της συνέχειας του υλικού όταν οι τάσεις ξεπεράσουν την αντοχή του. Οι κύριες πηγές αλάτων σε τοιχοποιίες είναι η τριχοειδής αναρρίχηση (από το έδαφος), τα γειτονικά υλικά όπως το τσιμέντο, και συχνά το ίδιο το συνδετικό κονίαμα Αν η εξάτμιση λάβει χώρα στο εσωτερικό της μάζας του υλικού, ο τύπος αυτός της φθοράς εμφανίζεται μακροσκοπικά με την μορφή της κυψέλωσης, δηλαδή την αποκόλληση τμήματος του διερρηγμένου υλικού. Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου

10 ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ ΑΛΑΤΩΝ Μηχανισμός κατάρρευσης τοιχοποιίας λόγω κυψέλωσης A. Ποζιόπουλος, 1992 Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου

11 ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ ΑΛΑΤΩΝ Συσχέτιση συγκέντρωσης διαλυτών αλάτων και πορώδους Μοροπούλου, Biscontin, 1996

12 ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση της τοιχοποιίας σε συνδυασμό με πλάγιες ωθήσεις. Έμφαση δίνεται στο 1/3 του ύψους της τοιχοποιίας όπου εντοπίζεται το μέγιστο ποσοστό υγρασίας και άρα διαλυτών αλάτων

13 ΑΣΥΜΒΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΙΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η χρήση τσιμέντου ως συνδετικού υλικού σε τοιχοποιίες, αν και εκτεταμένη στο παρελθόν, σήμερα αναγνωρίζεται ότι προκαλεί έντονα προβλήματα φθοράς, κυρίως λόγω ασυμβατότητας με τα παραδοσιακά δομικά υλικά Τα κονιάματα τσιμέντου παρουσιάζουν σχετικά μεγάλες τιμές θλιπτικής αντοχής και μέτρου ελαστικότητας καθιστώντας τα πολύ δυνατά και άκαμπτα σε σχέση με τα παραδοσιακά κονιάματα στις ιστορικές τοιχοποιίες. Η χρήση του τσιμέντου ως υλικού αποκατάστασης διαταράσσει την μηχανική συμπεριφορά, στατική και δυναμική, της τοιχοποιίας, με κίνδυνο εμφάνισης διαφορικών φορτίσεων σε τμήματα της δομής και επακόλουθη αστοχία τους. Τα κονιάματα τσιμέντου παρουσιάζουν γενικότερα μεγάλο συντελεστή θερμική διαστολής, σχεδόν διπλάσιο της πέτρας, με αποτέλεσμα, σε κύκλους θέρμανσης - ψύξης, να ασκούνται μηχανικές τάσεις στα αυθεντικά υλικά που μπορούν να οδηγήσουν σε αστοχία (ρηγμάτωση).

14 ΑΣΥΜΒΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΙΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σε εφαρμογές αποκατάστασης ιστορικών τοιχοποιιών, ημικρήτιμή πορώδους και η σχετικά πυκνή δομή των τσιμεντιτικών κονιαμάτων δυσκολεύει την "αναπνοή" της τοιχοποιίας, δηλαδή την μεταφορά της υγρασίας στους κύκλους ύγρανσης και ξήρανσης. Τα τσιμεντιτικά κονιάματα είναι φορέας διαλυτών αλάτων. Ο εκλεκτικός προσανατολισμός των διαλυτών αλάτων στα γειτονικά ιστορικά δομικά υλικά και η κρυστάλλωση τους κατά τη φάση της εξάτμισης οδηγούν σε άσκηση πιέσεων κρυστάλλωσης. Moropoulou, Koui, Zezza et. al. 1997

15 ΑΣΥΜΒΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΣΥΜΒΑΤΗ ΜΙΚΡΟ ΟΜΗ Η αντικατάσταση και συμπλήρωση φθαρμένων λιθοσωμάτων από συμπαγέστερους και μικρότερου πορώδους υγιείς λίθους, οδηγεί σε ένταση των φαινομένων φθοράς στη διεπιφάνεια παλαιού νέου υλικού Moropoulou, Koui, Zezza et. al. 1997

16 ΦΘΟΡΑ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΟΓΚΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ Τα προϊόντα της οξείδωσης που δημιουργούνται στην επιφάνεια του συνδέσμου αυξάνουν σημαντικά τον όγκο του συστήματος μέταλλο προϊόντα διάβρωσης Η διόγκωση αυτή προκαλεί την ανάπτυξη ισχυρότατων μηχανικών τάσεων που οδηγούν στη ρήξη του υλικού όταν υπερβούν την αντοχή του Ρηγμάτωση μαρμάρου εξαιτίας της διάβρωσης συνδέσμου στον Παρθενώνα [Σκουλικίδης Θ.]

17 ΦΘΟΡΑ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΟΝΗΣΕΙΣ Καμπύλες θραυστότητας: Για δεδομένη εδαφική επιτάχυνση, κτίρια με μικρή, μεσαία και μεγάλη βλάβη θα παρουσιάσουν πιθανότητες υπέρβασης επιπέδου βλάβης P1 < P2 < P3 αντίστοιχα. ηλαδή τα κτίρια που έχουν ήδη υποστεί μεγάλες βλάβες ή φθορές θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη πιθανότητα υπέρβασης δεδομένου επιπέδου βλάβης που μπορεί να οδηγήσει σε μερική ή ολική κατάρρευση

18 Μεθοδολογία διαγνωστικής μελέτης

19 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ανθρώπινοι παράγοντες: Λειτουργικότητα Υγεία Ασφάλεια Ευχρηστότητα Οικονομικοί οί παράγοντες: Κόστος απόκτησης Κόστος σύνθεσης Κόστος συντήρησης Κόστος ανακύκλωσης ιαθεσιμότητα Κόστος / Ιδιότητες Μηχανική του κύκλου ζωής υλικών και κατασκευών (LIFETIME ENGINEERING) Ποιότητα κύκλου ζωής Απόδοση κύκλου ζωής Κοινωνικοί παράγοντες: Παραδοσιακές τεχνικές κατασκευής Αισθητική Αρχιτεκτονικά στυλ και τάσεις Τρόπος ζωής Περιβαλλοντικοί παράγοντες: Περιβαλλοντικό κόστος πρώτων υλών Ενεργειακό κόστος Κόστος επιβάρυνσης περιβάλλοντος Κόστος αποβλήτων

20 Μεθοδολογία ιαγνωστικής Μελέτης Τεκμηρίωση Επί τόπου μακροσκοπικές παρατηρήσεις για την κατάσταση των υλικών Τεκμηρίωση, παρακολούθηση και μέτρηση περιβαλλοντικών παραμέτρων Επί τόπου μη καταστρεπτικές μετρήσεις Χαρτογράφηση της φθοράς Ταυτοποίηση των δομικών υλικών και έρευνα προέλευσής τους Μελέτητηςφθοράςστοεργαστήριο Συσχέτιση ενδογενών και εξωγενών παραγόντων της φθοράς στην κλίμακα του μνημείου Εκτίμηση αιτίων και μηχανισμών των φαινομένων της φθοράς Παραμετρική ανάλυση Προσομοίωση των φαινομένων στο εργαστήριο σε συνθήκες επιταχυνόμενης γήρανσης ΙΑΓΝΩΣΗ Μεθοδολογία Αποτίμησης

21 1. Τεκμηρίωση Ιστορική τεκμηρίωση - Ιστορία της κατασκευής και των επεμβάσεων των δομικών υλικών απαραίτητα στοιχεία για την κατανόηση της συμπεριφοράς του μνημείου - Ιστορία του μνημείου / συνόλου. Μελέτη ιστορικών αρχείων και σύγκριση παλαιότερων φωτογραφιών Τοπογραφική αποτύπωση Αρχιτεκτονική αποτύπωση Καταγραφή και αποτύπωση των υλικών 2. Επί τόπου μακροσκοπικές παρατηρήσεις για την κατάσταση των υλικών Κατάσταση των υλικών Τυπολογία των φαινομένων της φθοράς Καταγραφή τυχόν επεμβάσεων

22 3. Τεκμηρίωση, παρακολούθηση και μέτρηση περιβαλλοντικών παραμέτρων Μικροκλίμα (θερμοκρασία, υγρασία, βροχοπτώσεις, ταχύτητα / συχνότητα ανέμων κ.ά) Ρύποι (στερεολύματα, υδρολύματα, αερολύματα) Χημική ανάλυση εδάφους και παρακολούθηση ανερχόμενης υγρασίας Άλατασευγρήήστερεήφάση 4. Επί τόπου μη καταστρεπτικές μετρήσεις χαρτογράφηση της φθοράς Χαρτογράφηση των υλικών Χαρτογράφηση της φθοράς Αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

23 5. Ταυτοποίηση των δομικών υλικών και έρευνα προέλευσής τους Πετρογραφική Ορυκτολογική Φυσική Χημική Φυσικοχημική Μηχανική Νετρονική ενεργοποίηση (ανάλυση διάκρισης) Μελέτη / δείγματα απότομνημείοκαι δείγματα λατομείων περιοχής βάσει γεωλογικού χάρτη

24 6. Μελέτη της φθοράς στο εργαστήριο Συστηματική αντιπροσωπευτική δειγματοληψία όλων των μορφών φθοράς από χαρακτηριστικά σημεία του μνημείου Μελέτη ιδιοτήτων των φθαρμένων υλικών (ορυκτολογική, φυσική, φυσικοχημική, χημική, μηχανική) Μελέτη των προϊόντων της φθοράς (ορυκτολογική, χημική) Σύγκριση αποτελεσμάτων υγιών και φθαρμένων υλικών με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για: - το είδος και το βαθμό διάβρωσης - την κατάσταση των προϊόντων διάβρωσης - τη φυσική κατάσταση της διαβρωμένης πέτρας - τα αίτια

25 7. Συσχέτιση ενδογενών και εξωγενών παραγόντων της φθοράς στο επίπεδο του μνημείου Στοχαστική συσχέτιση περιβαλλοντικών παραγόντων και των δεδομένων της φθοράς των υλικών με πολυκριτηριακή ανάλυση Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες ύο ομάδες μεταβλητών: Ενδογενείς & Εξωγενείς Γραφική παράσταση του συνόλου των δεδομένων σε δυσδιάστατο διάγραμμα Εκτίμηση ρόλου και ειδικού βάρους κάθε μεταβλητής στις διαφορετικές ομάδες Ανάλυση διάκρισης Πλήρης εικόνα του διαχωρισμού των δεδομένων σε ομάδες και καταγραφή των συναρτήσεων διάκρισης Πρόβλεψη σε ποια ομάδα κατατάσσεται μία νέα περίπτωση

26 8. Εκτίμηση αιτίων και μηχανισμών των φαινομένων της φθοράς Αξιολόγηση εργαστηριακών δεδομένων Αξιολόγηση δεδομένων από τα αποτελέσματα των επί τόπου μη καταστρεπτικών μετρήσεων Συμπεράσματα

27 9. Παραμετρική ανάλυση προσομοίωση των φαινομένων στο εργαστήριο σε συνθήκες επιταχυνόμενης γήρανσης Παράγοντες που επηρεάζουν τα φαινόμενα Προσομοίωση συνθηκών στο εργαστήριο οκιμές επιταχυνόμενης γήρανσης - Θάλαμος αλατονέφωσης - Θάλαμος προσομείωσης περιβαλλοντικών συνθηκών - Κύκλοι εμβάπτισης ξήρανσης κ.ά. Επιβεβαίωση της εκτίμησης για τα αίτια και τους μηχανισμούς της φθοράς

28 Επιστημονική Υποστήριξη στη Λήψη Αποφάσεων

29 Η εφαρμογή ακατάλληλων επεμβάσεων συντήρησης ή/και η χρήση ασύμβατων υλικών προκάλεσε σημαντικές αστοχίες και ενέτεινε την φθορά σε ιστορικά κτίρια και σύνολα Η λήψη αποφάσεων σχετικά με επεμβάσεις συντήρησης πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές, κριτήρια και μεθοδολογία ώστε να εξασφαλισθεί η αειφορία της κατασκευής

30 Η ανάπτυξη ενός συστήματος επιστημονικής υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων πρέπει να αφορά: Την λήψη αποφάσεων σχετικά με τα καταλληλότερα υλικά και επεμβάσεις συντήρησης Την πρόβλεψη του χρόνου ζωής τους Την αποτίμηση της κοινωνικο-πολιτικής επίπτωσης των επεμβάσεων Την εκτίμηση της αειφορίας

31 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Ιστορική τεκμηρίωση Χαρακτηρισμός ιστορικών υλικών και κατασκευών ιάγνωση φθοράς Αξιολόγηση προηγούμενων επεμβάσεων συντήρησης Αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων Έλεγχος ποιότητας υφιστάμενων υλικών αποκατάστασης Πιλοτική εφαρμογή επεμβάσεων συντήρησης Αξιολόγηση πιλοτικών επεμβάσεων σε εργαστηριακή κλίμακα και επιτόπου Ανάπτυξη συστήματος επιστημονικής υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων Αξιολόγηση του συστήματος με βάση τα παραπάνω δεδομένα ιάχυση αποτελεσμάτων στους τελικούς χρήστες Εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού

32 ιαθέσιμα Εργαλεία και Τεχνικές Μη καταστρεπτικές τεχνικές Εργαστηριακές ενόργανες τεχνικές ιαχείριση δεδομένων και σχεδιασμός

33 Επί Τόπου Μη Καταστρεπτικές Μέθοδοι (NDT) Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Μικροσκοπία Οπτικών Ινών Υπερηχοσκόπηση Υπέρυθρη Θερμογραφία Γαμμαγραφία Γεωραντάρ

34 Ενόργανες Μέθοδοι Πορομετρία υδραργύρου (μελέτη μικροδομής) Θερμικές μέθοδοι: DTA/TG, DSC, TMA (ποσοτικός και ποιοτικός χαρακτηρισμός υλικών και θερμομηχανικές ιδιότητές τους) FTIR (ταυτοποίηση χημικών ενώσεων) Ρόφηση-εκρόφηση υγρασίας (ισόθερμες υγρασίας) Ηλεκτρονική μικροσκοπία διαπερατότητας (υφή, μορφολογία, χαρακτηρισμός υλικών) Περίθλαση ακτίνων Χ (ορυκτολογική ανάλυση)

35 Μελέτη επιλογής και σχεδιασμού υλικών και επεμβάσεων συντήρησης

36 ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Εμπειρισμός και όχι επιστημονική προσέγγιση, λόγω : Έλλειψης διαγνωστικής μελέτης Αποσπασματικών επεμβάσεων συντήρησης χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό Λόγω έλλειψης μελέτης των υλικών και των επεμβάσεων συντήρησης Άκριτης χρήσης ασύμβατων υλικών Προβλημάτων που επιτείνονται από την ποικιλομορφία των παραδοσιακών/ιστορικών υλικών

37 Σήμερα επιβάλλεται, πριν επιχειρηθεί οποιαδήποτε επέμβαση σε ένα μνημείο, να ακολουθείται ρητά η πορεία εργασίας που υποδεικνύεται από τις αρχές του Χάρτη της Βενετίας και που στόχο έχει να αποτρέψει ή να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες μιας άστοχης και ίσως μακροπρόθεσμα βλαπτικής εφαρμογής

38 Επιτακτική ανάγκη στις μέρες μας η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Α. ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ : Προστερέωση Καθαρισμός Στερέωση Προστασία Κονιάματα αποκατάστασης Αντιμετώπιση ανερχόμενης υγρασίας Ολοκλήρωση Αποκατάσταση του φορέα (δομοστατικές επεμβάσεις) Αναστήλωση του μνημείου (αρχιτεκτονικές επεμβάσεις)

39 Β. ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας των μνημείων (έλεγχος των μικροκλιματικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων) ιαχείριση περιβάλλοντος για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών κινδύνων (χωροταξικές, πολεοδομικές ρυθμίσεις) «Η συντήρηση είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος»

40 Στάδια που πρέπει να περιλαμβάνονται σε μία επιχείρηση συντήρησης ενός μνημείου : 1. ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ιάγνωση (μελέτη ιδιοτήτων αυθεντικών υλικών και μηχανισμών φθοράς τους) 2. ΜΕΛΕΤΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Καθαρισμός (μηχανική, φυσική ή χημική απομάκρυνση των επιφανειακών επικαθήσεων) Προστερέωση (μόνο σε περιπτώσεις προχωρημένης διάβρωσης) Στερέωση (αποκατάσταση της συνοχής της διαβρωμένης πέτρας)

41 Στάδια που πρέπει να περιλαμβάνονται σε μία επιχείρηση συντήρησης ενός μνημείου : Επιφανειακή προστασία (απομόνωση και προστασία του λίθου από τη διαβρωτική δράση των ατμοσφαιρικών παραγόντων) Εφαρμογή Κονιαμάτων Αποκατάστασης συμβατών με τα ιστορικά δομικά υλικά της τοιχοποιίας Αντιμετώπιση ανερχόμενης υγρασίας Συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος για αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων συντήρησης την

42 Κριτήρια και μεθοδολογία επιλογής υλικών και σχεδιασμού επεμβάσεων συντήρησης

43 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Γενικότερη δεοντολογία των επεμβάσεων συντήρησης (Χάρτης Βενετίας και αναθεώρησή του βάσει νεωτέρων απόψεων) Συμβατότητα των δομικών υλικών μεταξύ τους καιωςπροςταυλικάεπέμβασης Αντιστρεψιμότητα της επέμβασης (στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό)

44 Καθαρισμός

45 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ο καθαρισμός συνίσταται στην απομάκρυνση των βλαβερών και ανεπιθύμητων επιφανειακών ουσιών που αλλοιώνουν (χρωματικά, φυσικά ή φυσικοχημικά) την επιφάνεια. Επεμβάσεις καθαρισμού σε αρχιτεκτονικές επιφάνειες απαιτούνται όταν εμφανίζονται επιφανειακές αλλοιώσεις που οφείλονται σε: - φυτικούς ή ζωικούς μικροοργανισμούς - επικαθήσεις αιωρούμενων σωματιδίων σε γυψοποιημένες επιφάνειες - συνδυασμό αυτών με ανακρυστάλλωση ανθρακικού ασβεστίου - παλαιότερες επεμβάσεις - διάχυση και οξείδωση ιόντων (π.χ. Fe) απότοεσωτερικότουυλικού (π.χ. μάρμαρο)

46 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Να μην προκαλούν άμεσες ή έμμεσες φθορές που ενεργοποιούν περισσότερο τις αρχιτεκτονικές επιφάνειες Να διατηρούν την αυθεντική πάτινα και τις πολυχρωμίες σε αισθητικά/κοινωνικά αποδεκτά επίπεδα Να μη δημιουργούν επιβλαβή παραπροϊόντα υπολείμματα Να ελέγχεται η ταχύτητα δράσης τους Να μηναπαλείφουντιςλεπτομέρειεςσε αγάλματα και γλυπτούς διακόσμους ( ιατήρηση του γύψου)

47 Εφαρμογή από έμπειρο και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό (συντηρητές) Πιλοτική εφαρμογή μεθόδων καθαρισμού και αποτίμησή τους, σε σχέση με : τη χημική και ορυκτολογική δομή του υλικού τη μικροδομή του τον τύπο και την ένταση της φθοράς Το είδος των αποθέσεων προς απομάκρυνση Το είδος της επιφάνειας την ιστορική και καλλιτεχνική αξία του κτιρίου Το κόστος και τη διάρκεια της επέμβασης καθαρισμού

48 ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ Με βάση το νερό Ράντισμα με νερό χαμηλής πίεσης Υδρονέφωση Ατμός Ατομικό νερό Μηχανικές Μέθοδοι Υγρή αμμοβολή Ξηρή αμμοβολή Μικροαμμοβολή Με υπερήχους Με εργαλεία

49 ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ Με οξέα, βάσεις, απορρυπαντικά Πάστα Mora, AB57 Με ιοντοανταλλακτικές ρητίνες Όξινο ανθρακικό αμμώνιο και ανθρακικό αμμώνιο Βιολογικό επίθεμα ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ Laser

50 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓIΑ ΑΠΟΤIΜΗΣΗΣ Αισθητική Φυσικοχημικές Iδιότητες Χαρακτηριστικά προς Μέτρηση

51 Αποτίμηση επεμβάσεων καθαρισμού με μη καταστρεπτικές μεθόδους Εφαρμογή στο ιστορικό κτίριο του κεντρικού καταστήματος τηςτραπέζηςτηςελλάδος Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Μικροσκοπία Οπτικών Iνών Θερμογραφία Υπερύθρου Moropoulou, Biscontin, Tsiourva 1997 Moropoulou, Avdelidis, Koui 2000 Υπέρυθρη Φασματοσκοπία (ύπαρξη γύψου)

52 Αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων καθαρισμού ανά τύπο φθοράς Απομάκρυνση των κρουστών και διαλυτών αλάτων 1. Μικροσκοπία Οπτικών Ινών Επιτυχημένη απομάκρυνση φαιόμαυρης κρούστας, ιστορικό κτίριο Εθνικής Βιβλιοθήκης Μη αποτελεσματική απομάκρυνση φαιοκάστανων κρουστών, ιστορικό κτίριο Ακαδημίας Αθηνών Μη εκλεκτική μέθοδος καθαρισμού Delegou, Moropoulou, 2000

53 Απομάκρυνση των κρουστών και διαλυτών αλάτων 2.Φασματοσκοπία Υπερύθρου με Μετασχηματισμό Fourier Gy Gy Gy Cc Gy Cc Υπέρυθρο Φάσμα φαιόμαυρης κρούστας, ιστορικό κτίριο Ακαδημίας Αθηνών Cc Cc Cc Cc Υπέρυθρο Φάσμα περιοχής φαιόμαυρης κρούστας, μετά τον καθαρισμό, ιστορικό κτίριο Ακαδημίας Αθηνών Delegou, Moropoulou, 2000 Επιτυχημένη απομάκρυνση φαιόμαυρης κρούστας, ιστορικό κτίριο Ακαδημίας Αθηνών

54 Επίπεδα εκτριβής - τραχύτητα Μικροφωτογραφίες Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης Delegou, Moropoulou, 2007 Μη ανεκτά επίπεδα εκτριβής σε περιοχή αποπλυμένων επιφανειών μετά την επέμβαση καθαρισμού: σχηματισμός ρηγματώσεων και μικροκρατήρων στον ασβεστιτικό κρύσταλλο

55 Παραμένουσα υγρασία - Θερμογραφία Υπερύθρου Ακαδημία Αθηνών μετά τις επεμβάσεις καθαρισμού: Delegou, Moropoulou, 2000 Μείωση των θερμοκρασιακών τιμών της επιφάνειας, ιδίως δε στις περιοχές εμφάνισης του τύπου φθοράς των οργανικών αποθέσεων Κατακράτηση υγρασίας, εξαιτίας των μεγάλων ποσοτήτων νερού που βάλλονται στην επιφάνεια Θερμοκρασιακή ομοιογένεια δηλ. μείωση του εύρους κατανομής των θερμοκρασιακών τιμών της επιφάνειας

56 Παρουσίαση μεταβολής Χρωματικών Παραμέτρων ανά Τύπο Φθοράς στις εξεταζόμενες επιφάνειες ΔL*ab Δa* Δb* ΔE*ab ΔC*ab AA2 AA3 AA4 AA6 AA ΔL*ab Δa* Δb* ΔE*ab ΔC*ab EA1 EA2 EA7 Επιφάνεια ΑΑ (Ακαδημία Αθηνών) Delegou, Moropoulou, 2000 Επιφάνεια ΕΑ (Εθνική Βιβλιοθήκη) Η επιφάνεια ΑΑ παρουσιάζει μεγαλύτερη χρωματική ομοιομορφία μετά τον καθαρισμό Ανάδειξη της αισθητικής και καλλιτεχνικής αξίας της ανάγλυφης επιφάνειας Πολύ μεγάλες τιμές Ε ιδίως στις περιοχές των φαιόμαυρων κρουστών και των δύο επιφανειών Αναγκαία η θέσπιση αποδεκτών ορίων στην αποτίμηση του χρώματος για τις επεμβάσεις καθαρισμού

57 Στερέωση

58 μεγάλη διάρκεια ζωής ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κριτήρια Επιλογής Υλικών & Επεμβάσεων Στερέωσης Η αύξηση της αντοχής και της ανθεκτικότητας των υλικών στοχρόνο ικανοποιητικό βάθος διείσδυσης μεταβολή της κατανομής του πορώδους ώστε να: 1. Μειώνεται η επιδεκτικότητα σε φθορά από κρυστάλλωση αλάτων 2. ιασφαλίζεται η συμβατότητα με ισότροπη μεταφορά υγρών/ατμού(αναπνοή) στην τοιχοποιία φυσικο-χημική και μηχανική συμβατότητα υγιούς και στερεωμένου λίθου (απουσία παραπροϊόντων, διαλυτών αλάτων, ανάλογο συντελεστή θερμικής διαστολής κ.α.) αποφυγή χρωματικής αλλοίωσης της επιφάνειας

59 Είδη υλικών στερέωσης Ανόργανα υλικά Αλκοξυσιλάνια (ανόργανα πολυμερή) Οργανικά σύνθετα πολυμερή ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ (σωματιδιακά σύνθετα)

60 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Στο Εργαστήριο Έλεγχος μικροδομής: - Ποροσιμετρία Υδραργύρου - Υδατοαπορρόφηση - Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης ημιουργία χημικών δεσμών συνάφειας μεταξύ τοιχωμάτων πόρων του λίθου και στερεωτικού: - Θερμικές μέθοδοι ανάλυσης - Οπτικό μικροσκόπιο Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης - Φασματοσκοπία υπερύθρου μετασχηματισμού Fourier Έλεγχος βάθους διείσδυσης στερεωτικού: - Φασματοσκοπία υπερύθρου μετασχηματισμού Fourier Κριτήριο φυσικο-μηχανικής συμβατότητας: Συντελεστής θερμικής διαστολής (προσδιορίζεται από τη θερμομηχανική ανάλυση Κριτήριο μηχανισμού στερέωσης: Τρόπος δράσης του στερεωτικού - Μικροσκοπία οπτικών ινών - Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης

61 2. Επιτόπου (In situ) Μη καταστρεπτικές τεχνικές Έλεγχος φυσικο-χημικής συμβατότητας - Θερμογραφία Υπερύθρου Βάθος διείσδυσης στερεωτικού / αύξηση αντοχών - Υπερηχοσκόπηση Μικροδομή - Μικροσκοπία Οπτικών Ινών

62 Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου : Πιλοτική Εφαρμογή Στερέωσης Moropoulou, Zezza 1997 Ει κ.2: Εκτ ί μησ η φθοράς με χρήση ανάλυ σης υπερήχων κα ι ψηφι α κής επεξεργασίας εικόνας γι α π οικιλία laminar.

63 Αποτίμηση επέμβασης στερέωσης Πωρόλιθου Σημεία Εφαρμογής Στερεωτικών Υλικών RP: Αιθυλικός εστέρας του πυριτικού οξέος EU: Ακρυλικό-σιλικονική ρητίνη σε οργανικό διαλύτη PH: Διάλυμα αλκοόλης πυριτικού αιθυλεστέρα (20%) PL: Υδατική κολλοειδής διασπορά μικρών σωματιδίων πυριτίας (12nm), 20% κ.β. σε SiO2 Θερμογραφία Υπερύθρου - Αποτίμηση της μεταβολής της συμπεριφοράς της τοιχοποιίας κατά την εξάτμιση. Moropoulou, Tsiourva, Theoulakis, Koui et. al, 2000

64 Μικροσκοπία Οπτικών Iνών Εξέταση επιφάνειας Πωρόλιθου μετά την Στερέωση T Rodos - St. Paul - P-wave Site P-PH2 60 D2=12.8 mm 40 Moropoulou, Christaras, Tsiourva D1=6.7 mm Distance (X, mm) Υπερηχοσκόπηση - Αποτίμηση του βάθους της κατεργασίας, αλλά και της μεταβολής του μέτρου ελαστικότητας

65 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΥΜΒΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΜΕ ΦΙΛΜΟΓΕΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ Moropoulou, Tsiourva, Theoulakis, Koui 1998 Η χρήση ρητινών σε επεμβάσεις στερέωσης - δυσκολία στην «αναπνοή» της τοιχοποιίας - κρυστάλλωση αλάτων πίσω από την επιφάνεια εναπόθεσης που οδηγεί σε απόσπαση υλικού

66 Αποτίμηση Υλικών Antigraffiti Προστασίας οκιμές επιταχυνόμενης γήρανσης σε UV ακτινοβολία

67 Εξεταζόμενη παράμετρος: Η μεταβολή της επιφάνειας του δομικού υλικού μετά την εφαρμογή του υλικού. 1. εν υπάρχει μεταβολή της μορφολογίας της επιφάνειας του μαρμάρου ιονύσου (FOM) Ce,(x25) Ph,(x25) Bs6,(x25) Bs2,(x25) Be,(x25) Ε<5 Όλα τα υλικά κρίνονται αποδεκτά όσον αφορά στη συνολική μεταβολή χρώματος ( Ε), βάσει του ενιαίου χρωματικού χώρου CIΕ Lab 1) D2 (Ph), 4 2) D1 (Ce), 2 3) D4 (Βs2), 0 4) D5 (Βe), -2 5) D3 (Βs6) -4 Διονύσου δοκίμια d1 d2 d3 d4 d5 Karakourti, Moropoulou, Kouloubi, Delegou, 2002 ΔL*ab Δa* Δb* ΔΕ*ab ΔC*ab

68 Εξεταζόμενη Παράμετρος: Αντοχή σε UV ακτινοβολία Όλα τα υλικά επαναδιατάσσονται, με διαφορετικό βαθμό όμως.πιο έντονη αναδιάταξη στα Ce & Be (FOM - Στερεομικροσκοπία) Ce,(x100) Ph,(x100) Bs6,(x100) Bs2,(x100) Be,(x100) Όλα τα υλικά κρίνονται αποδεκτά όσον αφορά στη συνολική μεταβολή χρώματος ( Ε), βάσει του ενιαίου χρωματικού χώρου CIΕ Lab 0,8 1) D1 (Ce), 2) D3 (Bs6), 3) D4 (Βs2), 4) D2 (Ph), 5) D5 (Βe) 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4-0,6-0,8 Dbe Dbs2 Dbs6 Dce Dph ΔL*ab Δa* Δb* ΔΕ*ab ΔC*ab Karakourti, Moropoulou, Kouloubi, Delegou, 2002

69 Εξεταζόμενη Παράμετρος: Η μεταβολή της επιφάνειας του δομικού υλικού μετά την εφαρμογή του υλικού. 1. Μεταβολή της μορφολογίας της επιφάνειας του Γκρίζου Πωρόλιθου Κύπρου στα Bs6-αποκόλληση & εναπόθεση σε μεγάλης διαμέτρου πόρους, Ph- πόροι μεγάλης διαμέτρου ακάλυπτοι, Ce- ασυνέχειες & ρηγματώσεις σε μεγάλης διαμέτρου πόρους, (FOM) Ce,(x100) Ph,(x50) Bs6,(x100) Bs2,(x100) Ε<5 Όλα τα υλικά κρίνονται αποδεκτά όσον αφορά στη συνολική μεταβολή χρώματος ( Ε), βάσει του ενιαίου χρωματικού χώρου CIΕ Lab Grey porous stone 1-PG4 (Βs2), 2-PG1(Ce), 3-PG3 (Βs6), 4-PG2 (Ph), Karakourti, Moropoulou, Kouloubi, Delegou, 2002 pg1 pg2 pg3 pg4 0 ΔL*ab Δa* Δb* ΔE*ab ΔC*ab

70 Εξεταζόμενη παράμετρος: Αντοχή σε UV ακτινοβολία 1. Όλα τα υλικά επαναδιατάσσονται, με διαφορετικό βαθμό όμως. Πιο έντονη αναδιάταξη στa Bs6,Ph,Ce (FOM - Στερεομικροσκοπία) Ce,(x50) Ph,(x50) Bs6,(x50) Bs2,(x50) Όλα τα υλικά κρίνονται αποδεκτά όσον αφορά στη συνολική μεταβολή χρώματος ( Ε), βάσει του ενιαίου χρωματικού χώρου CIΕ Lab 5 PG1 (Ce), PG3 (Bs6), PG2 (Ph), PG4 (Bs2), ΔL*ab Δa* Δb* ΔΕ*ab ΔC*ab -2 PG Bs2 PG Bs6 PG Ce PG Ph Karakourti, Moropoulou, Kouloubi, Delegou, 2002

71 Θάλαμος Προσομοίωσης Περιβαλλοντικών Συνθηκών σε Ημιβιομηχανική κλίμακα - GTS 600

72 Θάλαμος Προσομοίωσης Περιβαλλοντικών Συνθηκών Περιλαμβάνει οκιμές Προσομοίωσης Περιβαλλοντικών Συνθηκών: Θερμοκρασίας (-20 ο C / +80 ο C, +/- 1 ο C ) ρυθμός:0.5 ο C /min Σχετικής Υγρασίας (10% - 80%) για (+10 ο C /+80 ο C) Ηλιακής Ακτινοβολίας (UV - VIS, nm ο C / +80 ο C) Βροχής (50 l/h) Αερίων Ρυπαντών, SO 2, CO 2, NO 2 σε +25 ο C & 75% RH

73 Θάλαμος Προσομοίωσης Αλατονέφωσης σε Ημιβιομηχανική κλίμακα -DCTC 600 Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 55 ο C, Σχετική Υγρασία (50% - 98%)

74 οκιμές Επιταχυνόμενης Γήρανσης Προσομοίωση Περιβαλλοντικών Συνθηκών Ανθεκτικότητα των δομικών υλικών στο χρόνο Ανθεκτικότητα Συστήματος: Υλικών Συντήρησης / ομικών Υλικών στο χρόνο Ανθεκτικότητα Επεμβάσεων Συντήρησης στο χρόνο Ικανοποίηση κριτηρίων: Ιστορικών Καλλιτεχνικών Οικονομοτεχνικών - Μοντέλα κόστους κύκλου ζωής των δομικών υλικών / Ιστορικών κτιρίων

75 Κονιάματα αποκατάστασης

76 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. Προσομοίωση των ιδιοτήτων των ιστορικών κονιαμάτων 2. Βελτίωση των χαρακτηριστικών των ιστορικών κονιαμάτων 3. Αναπαραγωγισιμότητα και Έλεγχος της παρασκευής τους βάσει προδιαγραφών

77 ΣΤΟΧΟΣ Η μεθοδολογία για τον σχεδιασμό και την αποτίμηση συμβατών και επιτελεστικών κονιαμάτων αποκατάστασης ιστορικών μνημείων με κριτήρια τις ορυκτολογικές φυσικοχημικές φυσικομηχανικές τους ιδιότητες

78 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ιερεύνηση σε σχέση με κριτήρια / προδιαγραφές στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται τα κονιάματα αποκατάστασης: Κριτήρια επιλογής και χαρακτηρισμού πρώτων υλών Κριτήρια αποτίμησης νωπών κονιαμάτων (Εξεταζόμενες παράμετροι: Ελάχιστη ποσότητα νερού, Εργασιμότητα, Εύκολη εφαρμογή σε πιλοτική τοιχοποιία) Κριτήρια αποτίμησης στην φάση πήξης και πρόσληψης των αντοχών (Συμβατότητα - μικροδομή, επιτελεστικότητα μηχανικές αντοχές, εξέλιξη ενανθράκωσης ανάπτυξη υδραυλικών φάσεων) Συσχέτιση των ιδιοτήτων που ελέγχουν την παρασκευή συμβατών & επιτελεστικών κονιαμάτων αποκατάστασης μεταξύ τους και με τις πρώτες ύλες παρασκευής

79 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ [ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ] (Α. ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, 2000) 1. Χαρακτηρισμός και αποτίμηση ιστορικών κονιαμάτων επιλογή πρώτων υλών επιλογή συνθέσεων. 2. Προετοιμασία συνθέσεων κονιαμάτων αποκατάστασης. Συντήρηση σε ελεγχόμενες συνθήκες κατά την πήξη και σκλήρυνση 3. Αποτίμηση ιδιοτήτων κονιαμάτων αποκατάστασης 4. Αριστοποίηση Τυποποίηση βάσει χαρακτηριστικών 5. Πιλοτική επί τόπου εφαρμογή για την αποτίμηση των κονιαμάτων αποκατάστασης στην κλίμακα της τοιχοποιίας

80 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Τυπικά ασβεστιτικά κονιάματα Κονιάματα θραυσμένου κεραμικού Κονιάματα ασβέστη-ποζολάνας

81 ΒΗΜΑ 1ο : ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Bakolas, Moropoulou 2002 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ (Α. Moropoulou, G. Biscontin, A. Bakolas, 1995) Η μελέτη δειγμάτων ιστορικών κονιαμάτων από μνημεία διαφόρων ιστορικών περιόδων και διαφόρων περιοχών της λεκάνης της Μεσογείου δίνει: Τα όρια αποδοχής (Moropoulou, Bakolas, 1998) για τα κονιάματα αποκατάστασης με: έλεγχο των χαρακτηριστικών της μικροδομής (Ποροσιμετρία υδραργύρου), έλεγχο υδραυλικότητας και ποιοτικό προσδιορισμό (Θερμικές Μέθοδοι Ανάλυσης) κοκκοδιαβάθμιση των ιστορικών κονιαμάτων και προσδιορισμό των μηχανικών αντοχών

82 Τυπικά Ασβεστιτικά Κονιάματα Συνδετική ύλη (κονία): υδράσβεστος Αδρανή: ασβεστιτικής ή αργιλοπυριτικής φύσης ή μίξη αυτών Αναλογία κονίας / αδρανών: 1:1-1:4 Ασβεστιτικό Κονίαμα σε τοιχοποιίες της Μεσαιωνικές Πόλης της Ρόδου Μικροσκοπία Οπτικών Ινών

83 Τυπικά Ασβεστιτικά Κονιάματα Όρια αποδοχής για την μικροδομή Ολικός ειδικός όγκος : (mm3/g) Φαινόμενη πυκνότητα: (g/cm3) Μέση ακτίνα πόρων: (μm) Ειδική Επιφάνεια : (m2/g) Ολικό Πορώδες : % Μέσες μηχανικές αντοχές Αντοχή σε εφελκυσμό <0.35 ΜΡa % Weight < > 4.0 Diameter (mm) Κοκκοδιαβάθμιση τυπικών ασβεστιτικών κονιαμάτων ιαφορική Θερμική και Θερμοβαρυμετρική ανάλυση

84 Κονιάματα με Θραυσμένο Κεραμικό Συνδετική ύλη (κονία): υδράσβεστος Αδρανή: συμβατικά ή κεραμικά Αναλογία κονίας / αδρανών: 1:2-1:4 Κονίαμα Θραυσμένου Κεραμικού από την Αγία Σοφία Μικροσκοπία Οπτικών Ινών

85 Κονιάματα με Θραυσμένο Κεραμικό Όρια αποδοχής για τη μικροδομή Ολικός ειδικός όγκος : (mm3/g) Φαινόμενη πυκνότητα: (g/cm3) Μέση ακτίνα πόρων: (μm) Ειδική Επιφάνεια: (m2/g) Ολικό Πορώδες: % Μηχανικές αντοχές Αντοχή σε εφελκυσμό μεταξύ ΜΡa % Weight < > 4.0 Diameter (mm) Κοκκοδιαβάθμιση κονιάματος θραυσμένου κεραμικού ιαφορική Θερμική και Θερμοβαρυμετρική ανάλυση

86 Ασβέστη- Ποζολάνας Συνδετική ύλη (κονία): υδράσβεστος Αδρανή: ασβεστιτικής/ αργιλοπυριτικής φύσης ή μίξη αυτών Πρόσθετα: Ποζολάνα Αναλογία κονίας / αδρανών: 1:2-1:4 Στέρνες στο Λαύριο Μικροσκοπία Οπτικών Ινών

87 Κονιάματα με Συνδετικό Υλικό Ασβέστη Ποζολάνη Όρια αποδοχής για την μικροδομή Ολικός ειδικός όγκος : (mm3/g) Φαινόμενη πυκνότητα: (g/cm3) Μέση ακτίνα πόρων : (μm) Ειδική Επιφάνεια : 3 14 (m2/g) Ολικό Πορώδες : % % Weight < > 4.0 Diameter (mm) Κοκκοδιαβάθμιση κονιαμάτων ασβέστη - ποζολάνας ιαφορική Θερμική και Θερμοβαρυμετρική ανάλυση

88 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

89 ΒΗΜΑ 2ο: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Moropoulou, Bakolas, Moundoulas, 1998, Moundoulas, Moropoulou 2004, Aggelakopoulou, Moropoulou 2006) Από την μελέτη των ιστορικών κονιαμάτων επιλέγεται να εξεταστούν οι παρακάτω κατηγορίες κονιαμάτων αποκατάστασης: Ι. ΑΕΡΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΚΟΝΙΑ: ΠΟΛΤΟΣ Υ ΡΑΣΒΕΣΤΟΥ ΙΙ. Υ ΡΑΥΛIΚΑ ΚΟΝIΑΜΑΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ ΚΟΝIΑΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΖΟΛΑΝIΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΟΝIΑΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡIΣΗΣ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΗ ΤΣIΜΕΝΤΟ Ειδικά για τα κονιάματα της τελευταίας κατηγορίας, μιας και δεν αποτελούν υποκατηγορία των ιστορικών κονιαμάτων, μελετώνται για λόγους σύγκρισης με τα ιστορικά (ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ;) και λόγω της συχνής χρήσης τσιμέντου στις επεμβάσεις συντήρησης με κονιάματα αποκατάστασης σε διάφορες αναλογίες

90 ΕΠIΛΟΓΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Οι πρώτες ύλες, πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια βάσει των οποίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή κονιαμάτων αποκατάστασης. Τα κριτήρια αυτά έχουν προκύψει τόσο από έρευνες στα ιστορικά κονιάματα (εμπειρία του εργαστηρίου) όσο και από βιβλιογραφική αναζήτηση Συνδετικό υλικό υδράσβεστος, υδραυλικός ασβέστης, τσιμέντο. Πρόσμικτα Που εισφέρουν υδραυλικότητα στο συνδετικό υλικό: μηλαϊκή γη (φυσική ποζολάνη), κεραμάλευρο (τεχνητή ποζολάνη) Αδρανή πυριτική άμμος και θραυσμένο κεραμίδι

91 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝ ΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: Υδράσβεστος: α) Χαμηλή θερμοκρασία όπτησης (~900 0 C) β) Έσβηση και ωρίμανση της ασβέστου για την παραγωγή κατάλληλου κολλοειδούς (λόγος νερού/ κονίας, χρόνος και συνθήκες ωρίμανσης) γ) Καθαρότητα του ασβεστόλιθου σε ανθρακικό ασβέστιο (>95%) ΕΝV459/1 δ) Ποσότητα ελεύθερου νερού <50% Φυσική Υδραυλική άσβεστος: α) Χαμηλή θερμοκρασία όπτησης (~ C) β) Ελεύθερο Ca(OH) 2 >8%

92 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΦΕΡΟΥΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝ ΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Κεραμάλευρο (Τεχνητή Ποζολάνη): 1. Μεγάλη ειδική επιφάνεια 2. Υψηλή λεπτότητα <63 μm 3. Ποζολανικές ιδιότητες (τιμές σε αντοχή >5 ΜΡa στο τεστ ποζολανικότητας και ποσοστό ενεργού πυριτίου >20%) 4. Θερμοκρασία έψησης κεραμικού και πρώτες ύλες της αρχικής αργίλου (θερμοκρασία <900 0 C) Μηλαϊκή γη: 1. Μεγάλη ειδική επιφάνεια 2. Υψηλή λεπτότητα <63 μm 3. Ποζολανικές ιδιότητες (τιμές σε αντοχή >5 ΜΡa στο τεστ ποζολανικότητας και ποσοστό ενεργού πυριτίου >20%)

93 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Άμμος: 1. Υψηλή καθαρότητα 2. Απουσία διαλυτών αλάτων και ξένων προσμίξεων (<1%) 3. Επιθυμητή κατανομή κοκκομετρίας βάσει ορίων αποδοχής 4. Φυσικής προέλευσης Θραυσμένο κεραμικό: 1. Απουσία ξένων προσμίξεων (βιολογικά προϊόντα, άλατα <1%), καθώς και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για το κεραμάλευρο Πυριτική άμμος Θραυσμένο κεραμικό

94 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Θερμικές μέθοδοι ανάλυσης (DTA-TG), για την εξακρίβωση των προδιαγραφών των πρώτων υλών, ως προς τη σύσταση τους Περίθλαση ακτίνων Χ (XRD), για την ορυκτολογική εξέταση των πρώτων υλών Φθορισμός ακτίνων Χ (XRF), για την εξέταση των πρόσθετων ως προς την χημική σύσταση Τεστ ποζολανικότητας, για την εξέταση των πρόσθετων ως προς τις ποζολανικές ιδιότητες Ποροσιμετρία υδραργύρου, για τον προσδιορισμό της μικροδομής του κεραμικού.

95 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Κριτήρια Καταγραφής Χαρακτηριστικών των Νωπών Κονιαμάτων 1. Ελάχιστη ποσότητα νερού 2. Καλή εργασιμότητα 3. Εύκολη εφαρμογή σε πιλοτική τοιχοποιία Αποτίμηση των τεχνικών χαρακτηριστικών τους Πρότυπο για την Αποτίμηση των Νωπών Κονιαμάτων DIN /1982 Η χρήση του προτύπου έχει συγκριτική αξία καθώς αυτό αφορά στο τσιμέντο. Η χρήση του κρίνεται επιβεβλημένη έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι αναπαραγωγίσιμα Χρειάζεται να προκύψουν προδιαγραφές και πρότυπο για κονιάματα αποκατάστασης με παραδοσιακά υλικά

96 3. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΗΞΗ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

97 ΑΠΟΤIΜΗΣΗ ΚΟΝIΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΗΞΗ ΚΑI ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΡIΤΗΡIΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ Η αποτίμηση των συνθέσεων των κονιαμάτων αποκατάστασης κατά την σκλήρυνσή τους γίνεται με τις παρακάτω μεθόδους και σύμφωνα με τα όρια αποδοχής, που έχουν προκύψει από την μελέτη των ιστορικών κονιαμάτων: 1. ιαφορική θερμική ανάλυση Θερμοβαρυμετρία (DTA-TG), στο επίπεδο ενανθράκωσης / ανάπτυξης υδραυλικών φάσεων 2. Μηχανικές αντοχές, για την εκτίμηση της επιτελεστικότητας 3. Εξέταση μικροδομής με ποροσιμετρία υδράργυρου, για την αποτίμηση της συμβατότητας

98 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Αποτίμηση της εξέλιξης της ενανθράκωσης για τυπικό ασβεστιτικό κονίαμα (0 ημέρες πράσινο, 1 μήνας κόκκινο, 9 μήνες μπλε)

99 Αποτίμηση της εξέλιξης της ενανθράκωσης για κονίαμα υδραυλικής ασβέστου (0 ημέρες πράσινο, 1 μήνας κόκκινο, 9 μήνες μπλε)

100 ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣΠΡΟΚΥΠΤΕΙΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ CO2 % / Χημικά εσμευμένο νερό Pozzolanic Ποζολανικά Θραυσμένου κεραμικού Cement Ασβέστη - Lime Τσιμέντου Hydraulic Υδραυλικής Lime ασβέστου Ασβεστιτικά Lime -Crushed Brick % CO2 40 ΤΟ ΧΗΜΙΚΑ ΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

101 ΟΚΙΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ (Moropoulou, Bakolas, Moundoulas, Aggelakopoulou, Anagnostopoulou, 2005) Κάμψη (f m,f ), Θλίψη (f m,c ) και εμμέσως Εφελκυσμός (f m,t = 2/3 x f m,f ): Εκτίμηση της ανάπτυξης των αντοχών που αποκτούν οι διάφορες συνθέσεις των κονιαμάτων κατά την σκλήρυνσή τους ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπολογισμός θλιπτικής αντοχής τοιχοποιίας σε σχέση με την θλιπτική αντοχή των κονιαμάτων (Κριτήριο Πενέλλη, Παπαγιάννη) Υπολογισμός του λόγου εφελκυστικής / θλιπτική αντοχή για την αποτίμηση της λειτουργίας τους στην τοιχοποιία. Αποδεκτή περιοχή για ιστορικά κονιάματα f m,t /f m,c = 1/4 1/6 (Κριτήριο Θ. Τάσιου)

102 Μηχανικές αντοχές Κονιαμάτων Αποκατάστασης 6 5 Αντοχή σε Θλίψη (MPa) μήνας 3 μήνες 6 μήνες 9 μήνες Μήνες Σκλήρυνσης

103 ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΘΛΙΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ (Γ. ΠΕΝΕΛΗΣ, Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ) f wc = 1/100*(62-0.8t)(0.557 f 2 mc f mc ) f wc : θλιπτική αντοχή τοιχοποιίας, f mc : θλιπτική αντοχή κονιάματος, και t: πάχος αρμών 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,

104 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟ ΟΜΗΣ

105 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟ ΟΜΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ (Moropoulou, Bakolas, Moundoulas, Michailidis, 2000) Για την αποτίμηση της συμβατότητας της μικροδομής είναι απαραίτητο να εξεταστούν τα κονιάματα αποκατάστασης σε σχέση και με τα δομικά στοιχεία μιας ιστορικής κατασκευής αλλά και ως προς την κατανομή του πορώδους σε διάφορες ακτίνες πόρων και όχι μόνο ως προς τα απόλυτα νούμερα των χαρακτηριστικών της μικροδομής (πορώδες, μέση ακτίνα πόρων)

106 Παράλληλα, η ταυτόχρονη παρακολούθηση με Θερμογραφία Υπερύθρου κονιαμάτων αποκατάστασης διαφόρων κατηγοριών και δομικών στοιχείων, καθώς και πρότυπων στοιχείων τοιχοποιίας (λίθος κονίαμα λίθος) σε συνθήκες υδατοαπορρόφησης και εξάτμισης σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της μικροδομής θα επιβεβαιώσουν την συμβατότητα, ή μη, των κονιαμάτων αυτών με παραδοσιακά δομικά στοιχεία

107 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ ΠΩΡΟΛΙΘΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΙΤΙΚΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ

108 Αποτελέσματα μελέτης μικροδομής και δοκιμών υδατοαπορρόφησης κονιαμάτων με τσιμέντο σε σύγκριση με πωρόλιθο Πορώδες (%) Ειδική Επιφάνεια (m 2 /g) Συντελεστής Υδατοαπορρόφ. (g/cm2*sec1/ 2) Κατανομή Πόρων (μm) Τσιμέντο Τσιμέντο Ασβέστης 1: Ασβέστης Τσιμέντο 1: , Λίθος

109 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ ΠΩΡΟΛΙΘΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΤΙΚΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ

110 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

111 0.25 Simulating Prototypes - Evaporation RH = 60% and T = 25C & 40C Moropoulou, Moundoulas, Avdelidis, Bakolas 2003 SP3 40C 25C Weight Loss (%) SP1 SP (Time, sec) 1/2 ΑΣΒΕΣΤΙΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΙΤΙΚΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ Οι πρότυπες Τοιχοποιίες με ασβεστιτικό και υδραυλικό κονίαμα παρουσιάζουν ανάλογη συμπεριφορά κατά την εξάτμιση και ομοιόμορφη κατανομή της υγρασίας Οι πρότυπες τοιχοποιίες με τσιμεντικό κονίαμα παρουσίασαν διαφοροποιήσεις στην συσσώρευση της υγρασίας και την ταχύτητα εξάτμισης κατά περιοχές

112 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

113 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ (PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS) (Moropoulou, Moundoulas, Tsadanis 1999,2004) Οι στόχοι στους οποίους επικεντρώθηκε η ανάλυση είναι: - Να βρεθεί ποιες από τις ανεξάρτητες ιδιότητες της μικροδομής σχετίζονται τόσο μεταξύ τους όσο και με τις μηχανικές αντοχές και ποιες όχι. - Να γίνει προσπάθεια ομαδοποίησης των διαφόρων ειδών κονιαμάτων όσον αφορά την συμπεριφορά τους, με κριτήρια τις τιμές των μεταβλητών και τις προδιαγραφές τόσο στη μικροδομή όσο και στις μηχανικές αντοχές. Σαν δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν όλα τα αποτελέσματα από την ποροσιμετρία υδραργύρου και τις μετρήσεις μηχανικών αντοχών

114

115 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

116 5. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

117 Μεθοδολογία Χαρακτηρισμός Ιστορικών Κονιαμάτων Σχεδιασμός & Παρασκευή Συμβατών Κονιαμάτων Αποκατάστασης Αριστοποίηση Πιλοτική Εφαρμογή Κονιαμάτων Αποκατάστασης

118 Ιστορική Τοιχοποιία στην Αγιά Σοφιά, Κωνσταντινούπολη Το δομικό σύστημα χαρακτηρίζεται από τοιχοποιία με αρμούς πάχους 1,5 φοράς του πάχους του κεραμικού Υψηλής Αντοχής Κονιάματα Θραυσμένου Κεραμικού Cakmak, Moropoulou, 1995

119 Τα κονιάματα μετά την εφαρμογή HLPBSCB LPMCSCB Η τοιχοποιία πριν την εφαρμογή LPPBCBS Κονίαμα με Υδράσβεστο και Κεραμάλευρο ως ποζολανικό πρόσθετο και μίγμα αδρανών Θραυσμένου Κεραμικού και Άμμου (LPPBSCB) Κονίαμα με φυσική Υδραυλική Άσβεστο & κεραμάλευρο ως ποζολανικό πρόσθετο και αδρανή μίγμα θραυσμένου κεραμικού & άμμου (HLPBSCB) Κονίαμα με Υδράσβεστο και Μηλαϊκή γη ως ποζολανικό πρόσθετο και αδρανή μίγμα θραυσμένου κεραμικού και άμμου (LPMCSCB) Moropoulou, Bakolas, Moundoulas, 2001

120 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΔΡΟΜΥΛΟ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Μετά την αποκατάσταση Άποψη κτιρίου αμέσως μετά την πυρκαγιά Moropoulou, Athanasiadou, Bakolas, Moundoulas 2000 Ο υδρόμυλος Μάρκου κτίσθηκε το ΑπότηνότιαόψηπερνούσετονερόαπόπαρακλάδιτουΤριποτάμου. Το 1935 υπέστη σοβαρές καταστροφές από την υπερχείλιση του Τριποτάμου. Σταμάτησε να λειτουργεί τη 10ετία του Το 1981 κάηκε.

121 Μακροσκοπική εξέταση: - Μετά το πέρας της εφαρμογής των κονιαμάτων, η κάθε μια σύνθεση που εφαρμόσθηκε είχε διαφορετικό χρώμα (Φωτογραφία αριστερά) - Στο πρώτο μήνα από τη παρασκευή τους, τα κονιάματα ασβέστη / ποζολάνας και ασβεστοκονιάματος έχουν παρόμοιες αποχρώσεις (Φωτογραφία δεξιά) - Γενικά και τα τρία είδη κονιαμάτων παρουσιάζουν μια καλή εικόνα, και δεν έχουν παρουσιάσει εξανθήματα και ρωγμές.

122 Αντιμετώπιση ανερχόμενης υγρασίας

123 ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ ΥΓΡΑΣΙΑ αποτελεί έναν από τους κυριότερες παράγοντες φθοράς των κτηρίων (ιδιαίτερα για τα ιστορικά κτήρια) σχετίζεται με την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια συμβάλλει καθοριστικά στην ποιότητα της εσωτερικής ατμόσφαιρας των κτηρίων

124 Πηγές Υγρασίας σε μια τοιχοποιία το έδαφος (με τριχοειδή αναρρίχηση) το περιβάλλον (βροχή, συμπύκνωση ατμοσφαιρικής υγρασίας) τη θάλασσα (αλατονέφωση ή απευθείας προσβολή της θάλασσας) διαρροές των δικτύων αποχέτευσης και παροχέτευσης χρήση του κατά την εγκατάσταση των δομικών υλικών (π.χ. νερό για την ανάμιξη κονιαμάτων) διάφορες επεμβάσεις συντήρησης και επισκευής των κτηρίων, όπως χρήσης μεγάλης ποσότητας νερού σε μία επέμβαση καθαρισμού, αποβολή νερού κατά την πήξη κονιαμάτων και επιχρισμάτων την υγροσκοπικότητα ορισμένων διαλυτών αλάτων

125 Κύριοι τύποι φθοράς στα δομικά υλικά από τη δράση της υγρασίας Αποφλοίωση (Spalling) Απολέπιση (Peeling) ιαχωρισμό σε στρώματα (Delamination) Φούσκωμα (Blistering) Συρρίκνωση, ρηγμάτωση, ράγισμα (Shrinkage, cracking and crazing) Αναντίστρεπτη διαστολή (Irreversible expansion) Ευθραυστότητα (Embrittlement) Απώλεια αντοχής (Strength loss) ημιουργία λεκέδων, αποχρωματισμός (Staining, discoloration) Φθορά από μικροοργανισμούς (Decay from micro-organisms)

126 Εξανθήσεις Τυπική εξάνθηση που αλλοιώνει την αισθητική της επιφάνειας χωρίς όμως κάποια σοβαρή επιπλοκή στη μηχανική σταθερότητα του επιχρίσματος. Αναλύσεις χημικές και ορυκτολογικές έδειξαν ότι κύριο συστατικό ήταν το NaCl, με μικρά ποσοστά άλλων αλάτων. Κρυπτοεξανθήσεις Tυπικό παράδειγμα κρυπτοεξάνθησης, περισσότερο καταστρεπτικές, που προκαλεί ρηγμάτωση και αποκόλληση του επιχρίσματος λόγω της κρυστάλλωσης του NaCl κάτω από το στρώμα του επιχρίσματος

127 Ανίχνευση Περιεχόμενης Υγρασίας Επί τόπου 1. Με τη χρήση της θερμογραφίας υπερύθρου είναι δυνατό να έχει κανείς μια εποπτική εικόνα της ύπαρξης και της κατανομής της υγρασίας, στην τοιχοποιία Τοιχοποιία από τις Μεσαιωνικές Οχυρώσεις της Ρόδου Moropoulou, Koui, Kourteli, Teoulakis, Avdelidis, Με τη χρήση υγρόμετρου με ειδικούς ακροδέκτες. Ενδέχεται η ένδειξη του υγρόμετρου να αποκλίνει από την πραγματική λόγω της παρουσίας των αλάτων που μεταβάλλουν την αγωγιμότητα της τοιχοποιίας

128 Μέθοδοι αντιμετώπισης της ανερχόμενης υγρασίας Καλύτερη μέθοδος αντιμετώπισης του προβλήματος της ανερχόμενης υγρασίας είναι η πρόληψη του Πώς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ανερχόμενης υγρασίας Σήμερα υπάρχει μία πληθώρα υλικών και τεχνικών. Ο μηχανισμός δράσης τους βασίζεται γενικά: Στη μείωση ή/ και στην εξάλειψη της ροής της υγρασίας από το έδαφος Στην αύξηση του ρυθμού εξάτμισης της υγρασίας προς το εξωτερικό περιβάλλον

129 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ιστορική και καλλιτεχνική αξία του μνημείου στατική κατάσταση του κτιρίου χαρακτηριστικά του εδάφους τριγύρω σεισμικότητα της περιοχής δυνατότητα επέμβασης κατά ζώνες κόστος επέμβασης αντιστρεψιμότητα της επέμβασης συμβατότητα της χρησιμοποιούμενης μεθόδου με τα μηχανικά και τα θερμοϋγρομετρικά χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας αποτελεσματικότητα της επέμβασης ανθεκτικότητά της επέμβασης στο χρόνο συντήρησής της επέμβασης

130 ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ Ι. Οριζόντια στεγανοποίηση I1. Eισαγωγή διαφράγματος I2. ημιουργία αδιαπέρατης ζώνης με τη χρήση χημικών ουσιών (έγχυση με ή χωρίς πίεση) ΙΙ. Ατμοσφαιρικά σιφώνια (σωλήνες Knapen) ΙΙΙ. ημιουργία κενών μεταξύ των τοίχων ΙV. Επιχρίσματα που διευκολύνουν την αναπνοή της τοιχοποιίας ΜΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ V. Ηλεκτρικά συστήματα V1. Ηλεκτροεξώσμωση (παθητική και ενεργητική) V2. Ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι VI. Εξαερισμός-Κλιματισμός VII. Aποστράγγιση γύρω από τα θεμελιώσεις

131 Eπιχρίσματα που αυξάνουν την αναπνοή της τοιχοποιίας Karoglou, Moropoulou 2005 Τα επιχρίσματα είναι θυσιαζόμενα προστατευτικά επιστρώματα της τοιχοποιίας. Τα επιχρίσματα για να προστατεύουν την τοιχοποιία θα πρέπει είναι διαπερατά στο νερό σε αέρια ή υγρή μορφή επιτρέπουν τη διακίνηση της υγρασίας στην τοιχοποιία. μεγαλώνουν την επιφάνεια επαφής της τοιχοποιίας με τον ατμοσφαιρικό αέρα χάρη στους μακροπόρους που περιέχουν, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό το ρυθμό εξάτμισης της υγρασίας. αποτελούν ένα προστατευτικό θυσιαζόμενο επίστρωμα της τοιχοποιίας στους περιβαλλοντικούς παράγοντες φθοράς Χρήση μη διαπερατών επιχρισμάτων από το νερό σε ιστορικές τοιχοποιίες συνεπάγεται : μείωση της αναπνοής της τοιχοποιίας κατακράτηση νερού στο εσωτερικό με συνέπεια να κρυσταλλώνονται τα διαλυτά άλατα στο εσωτερικό της τοιχοποιίας ή στη διεπιφάνεια τοίχου επιχρίσματος

132 Επιχρίσματα ελεγχόμενης μικροδομής Αύξηση του ρυθμού εξάτμισης Αποτελούνται συνήθως από υδραυλικές κονίες και διάφορα πρόσθετα Υψηλό πορώδες με τη χρήση αερακτικών SEMx60 Moropoulou, Bakolas, Karoglou, Karaberi 2001 Moropoulou, Bakolas, Karoglou, Papapostolou, 2004

133 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ιαχείριση με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS Management) AutoCAD Mapping Σχεδιασμός Συντήρησης (κλίμακα κτιρίου / μνημείου) Σχεδιασμός Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (χρήση γης και αστικός σχεδιασμός) για την Προστασία των μνημείων / συνόλων / ιστορικών πόλεων ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

134 Μη καταστρεπτικές μέθοδοι Ενόργανες μέθοδοι Εργαλεία Στρατηγικού σχεδιασμού Έλεγχος ποιότητας υλικών, και αξιολόγηση τεχνολογίας για την παραγωγή προηγμένων υλικών Αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων χαρτογράφηση υλικών και φθοράς Αξιολόγηση συμβατότητας υλικών συντήρησης και αποτελεσματικότητας επεμβάσεων συντήρησης στην κλίμακα αρχιτεκτονικών επιφανειών και ιστορικών τοιχοποιιών Στρατηγικός σχεδιασμός επεμβάσεων συντήρησης Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση, στρατηγικός πολεοδομικός σχεδιασμός

135 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Theoulakis, Moropoulou, 1993 Kourteli, Moropoulou 2002 Moropoulou, Koui, Avdelidis, Achilleopoulos, 1999 Moropoulou, Koui, Theoulakis, Kourteli, Avdelidis 2002 Avdelidis, Moropoulou, Theoulakis, 2003

136 Γενική χαρτογράφηση της φθοράς με το επιλεγμένο σύστημα ψηφιακής χαρτογράφησης Πύλη Αγίου Παύλου Κυψέλωση (Σημείο 10) Moropoulou, Koui, Zezza et. al. 1997

137 Γενική χαρτογράφηση της φθοράς με το επιλεγμένο σύστημα ψηφιακής χαρτογράφησης Πύλη D Amboise Σκληρή ανθρακική και βιογενής κρούστα (Σημείο 13α) Moropoulou, Koui, Zezza et. al. 1997

138 Χαρτογράφηση της φθοράς με ψηφιακή επεξεργασία εικόνας Σκληρή ανθρακική κρούστα Θέση 17 α στην Τάφρο Σχηματισμός σκληρής ανθρακικής κρούστας και αντικατάσταση με πιο συμπαγείς πορώδεις λίθους Ασύμβατη επέμβαση συντήρησης Moropoulou, Koui, Zezza et. al. 1997

139 Χαρτογράφηση της φθοράς με ψηφιακή επεξεργασία εικόνας Κυψέλωση Αποκατάσταση με τσιμεντιτικά κονιάματα αποκατάστασης - Ασύμβατες επεμβάσεις συντήρησης Moropoulou, Koui, Zezza et. al. 1997

140 Μικροσκοπία οπτικών ινών Η αρχή της μικροσκοπίας οπτικών ινών (FOM) στηρίζεται στα φαινόμενα μετάδοσης του φωτός από τις πηγές στην οπτική ίνα Επί τόπου μικροσκοπική εξέταση εξέταση των μορφολογικών χαρακτηριστικών της επιφάνειας των υλικών (υφή, δομή μικροδομή, ανάπτυξη κρυστάλλων άλατος, εξανθήσεις).

141 Μικροσκοπία οπτικών ινών Στην πλευρά της θάλασσας Κυψέλωση Σημείο 7 x25 Moropoulou, Koui, Tsiourva, Kourteli, Papasotiriou, 1997 Σημείο 7 x50

142 Μικροσκοπία οπτικών ινών Στην τάφρο Μικτή διάβρωση, σκληρή όξινη ανθρακική κρούστα Σημείο 9 β x50 Moropoulou, Koui, Tsiourva, Kourteli, Papasotiriou, 1997 Σημείο 9 β x100

143 Μικροσκοπία οπτικών ινών Στην τάφρο Μικτή διάβρωση, σκληρή όξινη ανθρακική κρούστα Σημείο 9 β x25 Moropoulou, Koui, Tsiourva, Kourteli, Papasotiriou, 1997 Σημείο 9 β x100

144 ιακριτική ικανότητα των μικροφωτογραφιών FOM Οι εικόνες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επί τόπου αναγνώριση των τύπων φθοράς, ταξινομώντας τους, σε συνδυασμό με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, στις βασικές κατηγορίες της κυψέλωσης και της κρούστας. Από τις εφαρμογές της μεθόδου μικροσκοπίας οπτικών ινών προκύπτει επίσης η συμπληρωματικότητα της μεθόδου με τη μέθοδο ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, στο πλαίσιο της χαρτογράφησης της φθοράς και της αποτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε αρχιτεκτονικές επιφάνειες.

145 Κυψέλωση (Συνδυασμένη αποτίμηση με χρήση μη καταστρεπτικών μεθόδων και επιβεβαίωση με Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης) Theoulakis Moropoulou 1999 Moropoulou, Koui, Tsiourva, Kourteli, Papasotiriou, 1997

146 Σκληρή όξινη ανθρακική κρούστα (Συνδυασμένη αποτίμηση με χρήση μη καταστρεπτικών μεθόδων και επιβεβαίωση με Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης) ibid

147 ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΦΡΘΟΡΑΣ

148 Στρωσιγενής (ζωνώδης) διάβρωση Moropoulou, Zezza, 1997 Εκτίμηση φθοράς με χρήση ανάλυσης υπερήχων και ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας

149 Κυψέλωση Εκτίμηση φθοράς με χρήση ανάλυσης υπερήχων και ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας Moropoulou, Zezza, 1997

150 Εφαρμογές της θερμογραφίας υπερύθρου (IR-TH) Ερμηνεία βάσει της περιεχόμενης υγρασίας και της διαφορετικής τραχύτητας για τις ίδιες συνθήκες λήψης του θερμογραφήματος Η υπέρυθρη θερμογραφία είναι μια μη καταστρεπτική μέθοδος εξέτασης των υλικών κατά την οποία καταγράφεται και μετρείται η θερμική ακτινοβολία που εκπέμπεται από ένα υλικό έμψυχο ή άψυχο στην υπέρυθρη περιοχή του φάσματος. Η πιο βασική αρχή της υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι γνωστή ως νόμος του Kirchoff, όπου κατά την θερμική ισορροπία η ισχύς της ακτινοβολίας εντός υλικού πρέπει να είναι ίση με την ισχύ της απορροφητικής του ικανότητας. Το όργανο που χρησιμοποιήθηκε είναι το Avio TVS 2000 II LW (8-12 μm), με το οποίο καταγράφηκε η κατανομή της υγρασίας στην τοιχοποιία και η τυχούσα αποσάθρωση του εξεταζόμενου λίθου.

151 Θερμογράφημα στο σημείο 5 Η τοιχοποιία βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα Εμφανίζεται έντονο το φαινόμενο της κυψέλωσης, λόγω της έντονης αλατονέφωσης και γρήγορης εξάτμισης. Κατανομή κατά ύψος και σε βάθος τριών ανιόντων και υγρασίας (%κ.β.) στη θέση 5 Παρατηρείται κατανομή των θερμότερων χρωμάτων στο υψηλότερο τμήμα της τοιχοποιίας, που αντιστοιχεί σε χαμηλότερες τιμέςυγρασίαςκαιτωνψυχρότερων χρωμάτων στα χαμηλότερα τμήματα, που αντιστοιχεί σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Moropoulou, Koui, Theoulakis, Kourteli, Avdelidis 2002 Kourteli, Moropoulou, 2002

και Τουρκίας διεπιστημονικής συνεργασίας Π. Μούνδουλας Δρ. Χημ. Μηχ ΕΜΠ Α. Μπακόλας Δρ. ΕΜΠ Α. Μοροπούλου Καθ. ΕΜΠ

και Τουρκίας διεπιστημονικής συνεργασίας Π. Μούνδουλας Δρ. Χημ. Μηχ ΕΜΠ Α. Μπακόλας Δρ. ΕΜΠ Α. Μοροπούλου Καθ. ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ELAICH - Educational linkage approach in cultural heritage Euromed Heritage 4. Programme funded by the European Union EUROMED ELAICH DISSEMINATION EVENT,

Διαβάστε περισσότερα

EΠΕΤΚ-HCTP ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

EΠΕΤΚ-HCTP ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΠΕ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝOΣ ΚΤΙΡΙΟΥ, Ξενοδοχείο Athens Imperial, Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2007 EΠΕΤΚ-HCTP ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ ΟΜΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ ΟΜΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβατά Υλικά και Μέθοδοι Συντήρησης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων

Συμβατά Υλικά και Μέθοδοι Συντήρησης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων Συμβατά Υλικά και Μέθοδοι Συντήρησης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων Χ.Δ. Θεοδωρίδης Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Μηχανικός, Τεχνική Υποστήριξη BASF C.C. Ελλάς Α.Ε. Λέξεις Κλειδιά: συμβατά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΕΡΙΟ- ΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕ- ΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 6.1 Εισαγωγή: Εφαρμογές και γενικά χαρακτηριστικά Η ραγδαία πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα της τεχνολογίας των δομικών υλικών τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» Παναγιώτη

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ»

«ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ» ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΖΩΓΡΑΥΙΑ Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ» Εξεταστική Επιτροπή Ζαχαρίας Αγιουτάντης, Καθηγητής (Επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3:

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ι ΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ. ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡ. ΣΠΑΝΟΣ Μ. ΣΠΙΘΑΚΗΣ Κ. ΤΡΕΖΟΣ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ Πουλιάσης Γεώργιος cv12075 Ψυχάρης Νικόλαος cv12116 Ντιγκάκης Χαράλαμπος cv12117 Μπούρος Αλέξανδρος cv12069 Φιλαρέτου

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Σκυροδέματος, Προστασία Διαχείριση Διάβρωσης σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Α. Μοροπούλου, Μ. Καρόγλου, Ν.Π. Αβδελίδης, Ε. Αγγελακοπούλου, A. Μπακόλας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: Κακαβάς Π., Λέμης Π., Eκδόσεις Zήτη, Νοέμβριος 2008

Copyright: Κακαβάς Π., Λέμης Π., Eκδόσεις Zήτη, Νοέμβριος 2008 2 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων Επικοινωνία με το συγγραφέα Κακαβά Παναγιώτη Τηλ: 2610 313778 E-mail: kakavas@teipat.gr Φωτογραφίες εξωφύλλου: Ναός του Επικούρειου Απόλλωνα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Δέσποινα Ιωάννου Λεμεσός 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Σ. ΜΑΡΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Σ. ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση δυνατοτήτων παρασκευής κεραμικών μαζών από ιπτάμενη τέφρα (Ι.Τ.) του ΑΗΣ Αχλάδας-Μελίτης για την παραγωγή φίλτρων. ΤΣΕΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

CALCIDUR / HYDRADUR ΦΥΣΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΣΒΕΣΤΗΣ NHL 2 / NHL 3,5 / NHL 5

CALCIDUR / HYDRADUR ΦΥΣΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΣΒΕΣΤΗΣ NHL 2 / NHL 3,5 / NHL 5 CALCIDUR / HYDRADUR ΦΥΣΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΣΒΕΣΤΗΣ NHL 2 / NHL 3,5 / NHL 5 Η Ελλάδα του ασβέστη είναι ωραία... ας την συντηρήσουμε σωστά! Εισαγωγή στον φυσικό υδραυλικό ασβέστη NHL Ο ασβέστης παράγεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Διερεύνηση ποιοτικών χαρακτηριστικών δομικών λίθων μνημείων Ρόδου και σύγκριση παραμέτρων συνθετικού λίθου που χρησιμοποιείται στη συντήρηση Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ιστορία σκυροδέματος...7 Έννοια και σύσταση σκυροδέματος...10 Διάκριση σκυροδέματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ιστορία σκυροδέματος...7 Έννοια και σύσταση σκυροδέματος...10 Διάκριση σκυροδέματος... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του τμήματος «Πολιτικών έργων υποδομής» του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Αθανάσιου Αυτουσμή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΟΣΣΑΝΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Βιοκλιματικών Αναβαθμίσεων Δημόσιων Ανοικτών Χώρων

Πρόγραμμα Βιοκλιματικών Αναβαθμίσεων Δημόσιων Ανοικτών Χώρων ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Πρόγραμμα Βιοκλιματικών Αναβαθμίσεων Δημόσιων Ανοικτών Χώρων ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Εργασία Νο 27 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΥΡΑΤΖΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΚ ΝΤΑΙΖΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία ερευνούμε τις βλάβες αλλά και τις πιθανές αιτίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ 10+200 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΞΟΧΗΣ-Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ 10+200 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΞΟΧΗΣ-Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ 10+200 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΞΟΧΗΣ-Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισμός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα