Ηχορύπανση: ένας κίνδυνος µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και ευεξία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηχορύπανση: ένας κίνδυνος µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και ευεξία"

Transcript

1 Ηχορύπανση: ένας κίνδυνος µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και ευεξία Χρ. Χατζής Ιατρός Εργασίας ιδάκτωρ Iατρικής Παν/µιου Αθηνών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008

2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Π.. 149/2006: «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρµόνιση µε την οδηγία 2003/10/ΕΚ» (ΦΕΚ Α 159/ ) ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: L EX,8h= 87dB (A) Ppeak= 200 Pa Aνώτερες τιµές έκθεσης για ανάληψη ΡΑΣΗΣ:L EX,8h= 85dB (A) P peak= 140 Pa αντιστ. Kατώτερες τιµές έκθεσης για ανάληψη ΡΑΣΗΣ:L EX,8h= 80dB (A) P peak= 112 Pa αντιστ. 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: α) Ο ΗΓΙΑ 2002/49/ΕΚ σχετικά µε την αξιολόγηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου (ΦΕΚ 384Β/06) β) Π 1180/81: σχετικά µε τον ορισµό ορίων θορύβου για την προστασία περιοίκων από το βιοµηχανικό θόρυβο (ΦΕΚ 293/Α/61081) γ) Ν. 1650/86 «Προστασία από τον θόρυβο» δ) Υπ. Απόφαση 1992: «δείκτες και ανώτερα επιτρεπόµενα όρια θορύβου που προέρχονται από την κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα»

3 ΟΡΙΣΜΟΙ Η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας ορίζει ως Υγεία: την κατάσταση της πλήρους σωµατικής, νοητικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλά την απουσία ασθένειας και αναπηρίας (WHO, 1946). Ως θόρυβος ορίζεται κάθε ηχητικό ερέθισµα που εκλαµβάνεται ως ενόχληση από τον ανθρώπινο δέκτη. Το 1999 η ΠΟΥ ορίζει ως περιβαλλοντικό θόρυβο αυτόν που προέρχεται από τις οδικές, σιδηροδροµικές και αεροπορικές µεταφορές όπως επίσης και από την γειτονιά (WHO 1999). To 1999 επίσης ορίζεται ως περιβαλλοντική υγεία: «Αυτές οι πλευρές της ανθρώπινης υγείας που επηρεάζονται από φυσικούς, χηµικούς, βιολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες του περιβάλλοντος»

4 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στην Ε.Ε: πάνω από 40% εκτίθεται σε θόρυβο από τις µεταφορές σε επίπεδα > 55dB (A) ηµερήσια έκθεση 20% εκτίθεται σε επίπεδα > 65dB (A) ηµερήσια έκθεση Περισσότεροι από το 50% των πολιτών της Ε.Ε. κατοικούν σε περιοχές που δεν πληρούν τους όρους της ακουστικής άνεσης >30% είναι εκτεθειµένοι στην διάρκεια της νύχτας σε επίπεδα θορύβου > 55dB (A) µε συνέπεια διαταραχές του ύπνου Ενώ η 24ωρη έκθεση σε περιοχές µε αυξηµένο κυκλοφοριακό φόρτο κυµαίνεται σε 7580dB (A) (πηγή: WHO 1999) Με αυτή την έννοια ο θόρυβος αποτελεί έναν ιδιαίτερα διαδεδοµένο περιβαλλοντικό παράγοντα κινδύνου για την ηµόσια Υγεία µε σοβαρές προεκτάσεις κοινωνικές και οικονοµικές

5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (κυρίως από επαγγελµατική έκθεση: έκπτωση ακουστικής οξύτητας, εµβοές) 120 εκατοµµύρια εργαζόµενοι έχουν πρόβληµα ακοής από την εργασία ΕΞΩΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ιαταραχές του λόγου και της επικοινωνίας (όριο 50dB (A) ) ιαταραχές ύπνου (όριο 30dB (A) στιγµιαία 45dB (A) ) Καρδειαγγειακές και άλλες παθοφυσιολογικές διαταραχές (αύξηση ΑΠ, ρυθµού, αγγειοσύσπαση, αναπνοή) Ψυχολογικές επιπτώσεις συµπεριλαµβανοµένων αυτών που αφορούν στην απόδοση στην εργασία, την ευεξία και τη µνήµη, την προσοχή συγκέντρωση ιαταραχές στην ανθρώπινη συµπεριφορά, ευερεθιστότητα και επιθετικότητα (επίπεδα έκθεσης 80dB (A) )

6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Εύκολη κόπωση, πρόκληση ατυχηµάτων Ιδιαίτερα ευαίσθητα τα παιδιά και σηµαντική η αρνητική επίδραση στην µαθησιακή διαδικασία Αλληλεπίδραση (συνεργική, προσθετική ή/και συγχυτική µε άλλους περιβαλλοντικούς ρύπους όπως SO 2, NO X O 3 CO αιωρούµενα σωµατίδια. ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ: υπερτασικοί, νοσηλευόµενοι σε νοσοκοµεία ή άτοµα σε ανάρρωση στο σπίτι, άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες άτοµα µε προβλήµατα ακοής, έµβρυα, µικρά παιδιά και ηλικιωµένοι γενικά.

7 Μοντέλο αντίληψης και ψυχοφυσιολογικών επιπτώσεων του θορύβου, παράγοντες κινδύνου και καρδιαγγειακές παθήσεις Παράµετροι συνθηκών Επικοινωνίας, συγκέντρωσης, αναψυχής. Χαρακτηριστικά ήχου Επίπεδο έντασης υναµική ιάρκεια Νευρική ενεργοποίηση αντίληψης ήχου κατά τη διάρκεια του ύπνου ή έντονης ηχητικής έκθεσης Ατοµικοί παράγοντες υνατότητα αντιµετώπισης, ευαισθησία συµπαθητικού, ευαισθησία (στους θορύβους) Επιπτώσεις στους ρυθµιστικούς, φυσιολογ.ψυχολογ. µηχανισµούς (συµπαθητικό, ενδοκρινικό, γνωσιολογική και συναισθηµατική διαδικασία) Αντίληψη θορύβου Άλλοι στρεσογόνοι παράγοντες Άλλοι παράγ. κινδύνου χρονική πίεση, υψηλές απαιτήσεις κάπνισµα, παχυσαρκία, χαµηλός έλεγχος Μειωµένη σωµατική άσκηση Οξείες επιπτώσεις στην υγεία Ψυχολογική και φυσιολογική αντίδραση ένταση, ενόχληση, παραίτηση αυξηµένη έκκριση στρεσογόνων ορµονών και µαγνησίου, επιπτώσεις στον µεταβολισµό λιπιδίων ιαταραχές απόδοσης διαταραχές πρόσφατης µνήµης, συγκέντρωσης.. (Πηγή: Ising H, Kruppa B.) Μακροχρόνιοι κίνδυνοι για την υγεία Αυξηµένος κίνδυνος εµφράγµατος, υπέρταση

8 Ειδικο περιβάλλον Κατευθυντήριες τιµές για επίπεδα θορύβου σε ειδικούς χώρους περιβάλλοντα (WHO)( Επιπτώσεις στην υγεία L Aeq [db( A )] ιάρκεια έκθεσης L Aeq [db] οξεία έκθεση Υπαίθριοι χώροι Σοβαρή ενόχληση ηµερήσια και βραδυνη Μέτρια ενόχληση ηµερήσια και βραδυνη Εσωτ.κατοικιών Υπνοδωµάτια Μέτρια ενόχληση και αντίληψη του λόγου ιαταραχή του νυχτερινου ύπνου Υπνοµδωµάτιο µε παράθυρο Τάξεις σχολείων νηπιαγωγείων Εσωτ. υπνοδωµ. βρεφ. σταθµών ιαταραχή ύπνου, ανοιχτά παράθυρα (εσωτερικές τιµές) Αρνητική επίδραση στην αντίληψη του Λόγου, διαταραχή της αντίληψης πληροφοριών και µηνυµάτων επικοιν ιαρκεια παραµονής ιαταραχές ύπνου 30 ιάρκεια ύπνου 45 Προαύλιοι χώροι σχολέιου Ενόχληση (εξωτερική πηγή) 55 ιάρκεια παιχνιδιού Νοσοκ. Εσωτ.θάλαµοι ιαταραχές νυχτερινού ύπνου ιαταραχές ηµερήσιου βραδ. απογευµατινού ύπνου #1:Κατά το δυνατόν χαµηλότερη #2 Οξεία ηχητική πίεση µετρούµενη 100mm από το αυτί #3 : υφιστάµενη ήσυχη εξωτερ. περιοχή στην οποία η διείσδυση θορύβων θα πρέπει να έιναι η χαµηλότερη δυνατή #4 ά ό ά

9 Κατευθυντήριες τιµές για επίπεδα θορύβου σε ειδικούς χώρους περιβάλλοντα (WHO( WHO) Ειδικο περιβαλλον Επιπτώσεις στην υγεία L Aeq [db( A ) ιάρκ. έκθεσης L Aeq [db] οξεία έκθεση Νοσ. ειδικές µονάδες Βιοµηχ. Χώροι Εµπορικοί, οδικ. αξονεςπεριοχές Παρεµπόδιση ανάπαυσης και αποθεραπειας # 1 Ακουστική βλάβη εµβοές Κοινωνικές εκδηλώσεις Φεστιβαλ, Ακουστική βλάβη εµβοές (οικοδεσπότη<φορές/έτος) ηµόσιοι χωροι Ακουστική βλάβη εµβοές Μουσικήακρόαση µέσω ακουστικών Ακουστική βλάβη 85# Παλµικός ήχος παιχνίδια πυροτεχνήµατα Ακουστική βλάβη (ενήλικοι) Ακουστική βλάβη (παιδιά) 140#2 120#2 Εσωτ. χώροι Χώροι πάρκου Προστατευ. περιοχών ιαταραχή της ησυχίας ηρεµίας #3

10 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 1. Συγκρότηση και λειτουργία συστήµατος συνεχούς καταγραφής (monitoring) των επιπέδων έκθεσης στο θόρυβο 2. Έλεγχος των επιπτώσεων στην υγεία από την έκθεση σε θορύβους µε προσδιορισµό της όχι µόνο στην πηγή αλλά και στον δέκτη (ατοµική έκθεση) ιδιαίτερα σε χώρους όπως: σχολεία, πάρκα, οικίες, νοσοκοµεία χώρους µε πολλαπλές πηγές θορύβου σε οµάδες υψηλού κινδύνου 3. Εκτίµηση των κινδύνων από τον θόρυβο στην φάση του σχεδιασµού συστηµάτων δικτύων µεταφορών και χρήσεων γης (µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων) 4. όµηση και λειτουργία συστήµατος εγρήγορσης για τις αρνητικές επιπτώσεις από την έκθεση στον θόρυβο 5. Εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας των εφαρµοζόµενων(;) πολιτικών περιορισµού της έκθεσης και των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία µε την ανάπτυξη των κατάλληλων υποστηρικτικών υποδοµών από την πολιτεία

11 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 6. Υιοθέτηση και εφαρµογή κατευθυντήριων οδηγιών για τον περιορισµό της ηχορύπανσης µε άµεσους και µακροπρόθεσµους στόχους 7. Επαναξιολόγηση του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου και του βαθµού εφαρµογής του. 8. Ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων µε έµφαση στην αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης της έκθεσης στον θόρυβο και σε άλλους περιβαλλοντικούς ρύπους

12 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bergland B., Lindrall Th., Schwela D.: «Guidelines for community noise» Ed, by WHO, 1999 ehp: «Hypertension and Exposure to Noise near Airports the Hyena study» (2007) EU Health Council: «The health effects of environmental noise other than hearing loss» Pub.Num 3311 (jn7845) Australia 2004 European Commission: «Development of a methodology to assess population exposed to high levels of noise and air pollution close to major transport infrastructure» Final report, April 2006 Entec Ising H., Kruppa B. «Health effects caused by noise: Evidence in the Literature from the past 25 years» Noise and Health 2004, 6:22 PINCHE: «Policy Interpretation Network on Children s Health and Environment» QLKA , Final report 2005 Schwela D., Kephalopoulos S., Prasher D., «Confounding or Aggravating factors in noise induced health effects: Air pollutants and other stressors» Noise and Health 2005, 7:28, WHO (Europe) «Quantifying burden of disease from environmental noise: Second technical meeting report» Dec. 2005

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανικός, Εντεταλμένος Καθηγητής, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος, Θεολόγος e mail: v.dalamagas@prv.ypeka.gr

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανικός, Εντεταλμένος Καθηγητής, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος, Θεολόγος e mail: v.dalamagas@prv.ypeka.gr Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανικός, Εντεταλμένος Καθηγητής, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος, Θεολόγος e mail: v.dalamagas@prv.ypeka.gr 1 ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΟΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος: Ένας ακόμη κίνδυνος στις βιομηχανίες ξύλου

Θόρυβος: Ένας ακόμη κίνδυνος στις βιομηχανίες ξύλου Θόρυβος: Ένας ακόμη κίνδυνος στις βιομηχανίες ξύλου Των Ελπίδας Κυπραίου, Ελπίδας Τσιμητρά, Δήμητρας Γρηγορίου, Γεωργίου Νταλού Καθημερινά εκατομμύρια εργαζόμενοι στον κόσμο εκτίθενται σε θόρυβο κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός του Θορύβου από το ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος

Υπολογισµός του Θορύβου από το ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος Ευχαριστίες Με την ολοκλήρωση της µεταπτυχιακής µου εργασίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους µε βοήθησαν ώστε να τη φέρω εις πέρας. ΠΜΣ - Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος Πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ O θόρυβος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής. Το είδος των επιπτώσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ. Χαρακτηριστικά µεγέθη ήχου - Μετρήσεις

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ. Χαρακτηριστικά µεγέθη ήχου - Μετρήσεις ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ Είναι ο θόρυβος ρύπος; Σίγουρα ένας ανεπιθύµητος ή δυσάρεστος ήχος, έτσι ορίζουµε το θόρυβο, είναι ενοχλητικός. Υπάρχουν όµως πέρα από αυτό σοβαρές επιδράσεις στον άνθρωπο που να δικαιολογούν

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβληµα της Αστικής Ηχορύπανσης Η σηµασία των Τεχνικών Πρόληψης στην Πηγή, κατά την ιάδοση, στον Αποδέκτη και ο ρόλος του Καταναλωτή

Το πρόβληµα της Αστικής Ηχορύπανσης Η σηµασία των Τεχνικών Πρόληψης στην Πηγή, κατά την ιάδοση, στον Αποδέκτη και ο ρόλος του Καταναλωτή Το πρόβληµα της Αστικής Ηχορύπανσης Η σηµασία των Τεχνικών Πρόληψης στην Πηγή, κατά την ιάδοση, στον Αποδέκτη και ο ρόλος του Καταναλωτή Θόρυβο λέµε τον ανεπιθύµητο ανθρωποδηµιούργητο ήχo ο οποίος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΘΟΡΥΒΟ

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ : μια θεωρητική εισαγωγή 1. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΝΙΚΟΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

(Ένας πίνακας τιµών διάδοσης σε διάφορα υλικά)

(Ένας πίνακας τιµών διάδοσης σε διάφορα υλικά) Ηχορύπανση Οµάδα 2 ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ Μειµάρογλου Ντουρτόγλου Λουβερδής Νίκας Αναστασία Μιχαήλ Μελέτιος Αλέξανδρος Κεφάλαιο 1 1.1 Τι είναι ήχος Ο ήχος είναι η αίσθηση που προκαλείται λόγω της διέγερσης των αισθητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Η Hχορύπανση στο Τσίρειο Γυμνάσιο

Η Hχορύπανση στο Τσίρειο Γυμνάσιο Η Hχορύπανση στο Τσίρειο Γυμνάσιο Ο θόρυβος αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής. Είναι μια μορφή ρύπανσης που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ KAI ΔΙΑΡΚΗΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ KAI ΔΙΑΡΚΗΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ KAI ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΥΙ) Αλκινόη Κρικέλλα, Ειδικευόμενη Ιατρός Εργασίας, Σωκράτης Σταθακόπουλος, Ειδικευόμενος Ιατρός Εργασίας Ο ήχος αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ. Ευγενία Πανταζή

ΘΟΡΥΒΟΣ. Ευγενία Πανταζή ΘΟΡΥΒΟΣ Ευγενία Πανταζή Ο σύγχρονος άνθρωπος βοµβαρδίζεται καθηµερινά από θορύβους, στο χώρο εργασίας, στο σπίτι, στο δρόµο, στους χώρους διασκέδασης ακόµα και στον ύπνο. Τι είναι ΗΧΟΣ; Είναι οι αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του αστικού περιβάλλοντος στην υγεία του ανθρώπου

Η επίδραση του αστικού περιβάλλοντος στην υγεία του ανθρώπου ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2012) Τόµος 4,Τεύχος 2, 43-48 ISSN 1791-9649 Η επίδραση του αστικού περιβάλλοντος στην υγεία του ανθρώπου Ηλιάδου Ε. 1, Παπαχατζής Α. 2, Κοτρώτσιου Στ. 3 1 Νοσηλεύτρια ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ»

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ» Π.Π.Σ.Π.Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ: A Ομάδα 1η Σχολικό έτος 2013-2014 ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Περιεχοµένων Παραρτήµατος VII

Κατάλογος Περιεχοµένων Παραρτήµατος VII ENVECO A.E «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Κατάλογος Περιεχοµένων Παραρτήµατος VII 1). Εκτίµηση διασποράς θορύβου

Διαβάστε περισσότερα

Το Στρες και η Διαχείρισή του

Το Στρες και η Διαχείρισή του Το Στρες και η Διαχείρισή του Ευάγγελος Χ. Καραδήμας Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας της Υγείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ο όρος στρες εισήχθηκε στην επιστημονική ψυχολογία στις αρχές του 20 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή. Νίκος Κ. Μπάρκας. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. nbarkas@arch.duth.gr

ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή. Νίκος Κ. Μπάρκας. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. nbarkas@arch.duth.gr ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή Νίκος Κ. Μπάρκας Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ nbarkas@arch.duth.gr Ήχος και Θόρυβος μια εισαγωγή στα ακουστικά χαρακτηριστικά του ήχου στις αιτίες και στις συνέπειες του

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολεµήστε το θόρυβο! Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 24-28 Οκτωβρίου 2005 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Καταπολεµήστε το θόρυβο! Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 24-28 Οκτωβρίου 2005 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Καταπολεµήστε το θόρυβο! Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 24-28 Οκτωβρίου 2005 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ εν κινδυνεύει

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO

Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO > Επιπτώσεις στην υγεία 1 Το 1993 οµάδα εργασίας της WHO 1 προσδιόρισε και ανέφερε τις σηµαντικότερες επιπτώσεις του θορύβου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δρ Λάμπρος Λάιος Δρ Γεώργιος Σκρουμπέλος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δρ Λάμπρος Λάιος Δρ Γεώργιος Σκρουμπέλος ΤΜΗΜΑ: ΟΔΕ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΜΠΡΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Δ/04121 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δρ Λάμπρος Λάιος Δρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Γεωργία Χαραλάμπους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ KAI ΔΙΑΡΚΗΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ KAI ΔΙΑΡΚΗΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ KAI ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΥΙ) Αλκινόη Κρικέλλα, Ειδικευόμενη Ιατρός Εργασίας, Σωκράτης Σταθακόπουλος, Ειδικευόμενος Ιατρός Εργασίας Ο ήχος αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012 για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων 2008-2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων για την ηχορύπανση από τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Έλεγχος και εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων για την ηχορύπανση από τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ΘΕΜΑ: Έλεγχος και εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων για την ηχορύπανση από τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Παναγιώτης Χαλαζωνίτης Πολιτικός Μηχανικός Υγιεινολόγος Μηχανικός (MSc)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για τη σωµατική άσκηση

Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για τη σωµατική άσκηση Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2008 Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για τη σωµατική άσκηση Συστάσεις πολιτικής δράσης για την υποστήριξη της σωµατικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας Εγκρίθηκε από την οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΝΟΥ»

ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΝΟΥ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΝΟΥ» Ι ΑΣΚΟΥΣΑ:ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑ 2009-06-17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΝΟΥ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ της ΖΑΦΕΙΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΨΥΧΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

«ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΨΥΧΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» «ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΨΥΧΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Αναστασία Πανταζοπούλου - Φωτεινέα Ιατρός Υγειονολόγος - Επιδηµιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ This project is co-financed by the ERDF and made possible by the INTERREG IVC programme 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το μανιφέστο της Στοκχόλμης Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά στην Ευρώπη

Το μανιφέστο της Στοκχόλμης Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά στην Ευρώπη Το μανιφέστο της Στοκχόλμης Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά στην Ευρώπη Δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2005 Στις 21 Σεπτεμβρίου 2004, 80 εκπρόσωποι από 18 ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν σε

Διαβάστε περισσότερα