22/11/2013. Σεπτέµβριος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "22/11/2013. Σεπτέµβριος 2006 2"

Transcript

1 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Παρουσιάσεις από το βιβλίο Σύγχρονη Εργονοµία Λάµπρου Λάϊου Μαρία Γιαννακοπούλου Σιουτάρη ΚΕΦ. 11 ΗΧΟΙ & ΘΟΡΥΒΟΙ Σύγχρονη Εργονοµία Σεπτέµβριος

2 Τι µας προσφέρει η ακοή ΑΚΟΗ = επικοινωνία / συνεννόηση µουσική διασκέδαση Σεπτέµβριος Γιατί υπάρχει τόσο πολύς θόρυβος Ως θόρυβος θεωρείται κάθε ενοχλητικός ήχος Ο θόρυβος είναι δηµιούργηµα της βιοµηχανικής εξέλιξης Οι δυνατοί θόρυβοι καταστρέφουν την ακοή, επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση ή απλώς ενοχλούν Η ενέργεια που εκλύεται µε την µορφή θορύβου είναι µικρή οπότε δεν υπάρχει οικονοµικό κίνητρο εκµετάλλευσης της ενέργειας του θορύβου από τις επιχειρήσεις π.χ. η ενέργεια του θορύβου από κινητήρα αεροσκάφους ισχύος kw, ανέρχεται σε µερικές δεκάδες kw Σεπτέµβριος

3 ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΑΥΤΙ Το εξωτετρικό µέρος του αυτιού φέρει ένα πτερύγιο το οποίο είναι συλλέκτης ήχων. Σεπτέµβριος ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΑΥΤΙ Οι ατµοσφαιρικές ταλαντώσεις (ήχοι) µετατρέπονται σε µηχανικές ταλαντώσεις στο τύµπανο και µέσω των συνδεδεµένων οσταρίων (της σφύρας, του άκµονα και του αναβολέα), µεταφέρονται στον κοχλία. Η ευσταχιανή σάλπιγγα έχει ως σκοπό τη διατήρηση της ατµοσφαιρικής πίεσης στο µέσο αυτί ώστε αυτό να λειτουργεί σωστά. Σεπτέµβριος

4 ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΑΥΤΙ Ο κοχλίας περιέχει υγρό και τριχίδια. Το υγρό είτε µεταφέρει την υδροστατική πίεση είτε το στροβιλισµό στα τριχίδια και η κίνησή τους µετατρέπεται σε νευρικές (ηλεκτροχηµικές) ώσεις οπότε ο εγκέφαλος αντιλαµβάνεται: είτε τους ήχους είτε ερµηνεύει τη σχετική θέση σώµατος/ περιβάλλοντος ώστε το σώµα να ισορροπεί Σεπτέµβριος ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΧΟΣ Ήχος είναι κύµα πίεσης που διαδίδεται σε ένα µέσον (συνήθως την ατµόσφαιρα) Το κύµα αυτό αποτελεί το ερέθισµα της ακοής Το αυτί αντιλαµβάνεται τα επάλληλα πυκνώµατα και αραιώµατα των µορίων της ατµόσφαιρας της πίεσης του αέρα στο αυτί. Σεπτέµβριος

5 ΗΧΟΣ ΑΥΤΙ ΑΝΤΙΛΗΨΗ Ήχος Κίνηση των µορίων των σωµάτων η ενέργεια των οποίων µπορεί να συλληφθεί από τα ακουστικά όργανα του ανθρώπου και να ερµηνευθούν ανάλογα από τον εγκέφαλο (παλµική κινητική ενέργεια δυναµική αποθηκευµένη ενέργεια = ηχητική πίεση ηλεκτροχηµική ενέργεια = αντίληψη) Σεπτέµβριος ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΧΟΣ Ήχος = όνηση (ηχητική πίεση) Αέρας Νερό 344 m/s 1525 m/s Χαλκός 3353 m/s Χάλυβας 4877 m/s Θόρυβος = Ενοχλητική δόνηση 8 7 Αρµονία = Ευχάριστη δόνηση Σεπτέµβριος

6 ΤΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ Το εύρος των ταλαντώσεων δηλ. η µέγιστη αλλαγή της ατµοσφαιρικής πίεσης πάνω και κάτω από την πίεση του περιβάλλοντος Η συχνότητα του ήχου, την οποία αντιλαµβανόµαστε σαν «ύψος» («µπάσα» - «πρίµα») Η γωνία φάσης ενός ηχητικού κύµατος εντός µιας περιόδου Σεπτέµβριος ΤΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ περίοδος αριθµός µεγίστων / δευτερόλεπτο = συχνότητα ένταση ήχου (όπως µετράται σε στιγµιαία µέτρηση) Σεπτέµβριος

7 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ Το ανθρώπινο αυτί ακούει πιέσεις σε µία ευρύτατη κλίµακα από 1 έως φορές την µικρότερη πίεση δηλαδή από Pa 2 Pa (20x Pa) Λόγω του µεγάλου αριθµητικού εύρους των πιέσεων στη φύση που ακούγονται από το ανθρώπινο αυτί καταγράφηκε στην λογαριθµική κλίµακα db Σεπτέµβριος ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Ορίζεται από την έκφραση: PWL = 10 log (W/W ref ref ) W η ακουστική ισχύς της πηγής η οποία είναι ανεξάρτητη από τις συνθήκες του περιβάλλοντος W ref η ακουστική ισχύς αναφοράς Ηχητική ενέργεια ~ ηχητικής πίεσης Μετράται µέσω της πίεσης Ο δεκαπλασιασµός της ηχητικής πίεσης αντιστοιχεί µε διπλάσια αντίληψη της ηχηρότητας (loudness) Σεπτέµβριος

8 Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΜΕΤΡΑΤΑΙ ΣΕ dβ Ορίζεται από την έκφραση: SPL = 20 log (P/p) [db] P η ρίζα της µέσης τετραγωνικής τιµής (Root Mean Square=RMS) της ηχητικής πίεσης του ερεθίσµατος p η ηχητική πίεση αναφοράς (συνήθως ένας µόλις αντιληπτός ήχος, το κατώφλι ακοής που στην περιοχή συχνοτήτων από 1000 έως 5000Hz είναι 20 µpascal η 20µΝ/ m 2 ) Ο δεκαπλασιασµός της ηχητικής πίεσης αντιστοιχεί µε αύξηση 20 db Φίλτρο Α db(a) προσοµοιάζει τη λειτουργία του ανθρώπινου αυτιού, οπότε οι µετρήσεις του εργασιακού θορύβου γίνονται σε db(a) Σεπτέµβριος ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΗΧΟΣΤΑΘΜΗΣ SPL= L i = 20 log (Pi/p) [db] L i = 10 log (P i2 /p 2 ) P2 i /p 2 = 10 [Li/10] Άρα: ΣL i = L Σ Για παράδειγµα όταν προστίθενται τα επίπεδα ηχοστάθµης: : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΘΡΟΙΣΗΣ ΗΧΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕ ΙΑΦΟΡΑ: Σεπτέµβριος

9 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ Το ανθρώπινο αυτί ανταποκρίνεται σε συχνότητες από Hz Η ευαισθησία του αυτιού εξαρτάται από την συχνότητα. Η µέγιστη ευαισθησία παρουσιάζεται µεταξύ 1, Ηz Μπορούµε να αντιληφθούµε ήχους εντάσεως µεταξύ 0 και 140 db Για να γίνει αντιληπτός ένας ήχος πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 db(a) υψηλότερος του περιβαλλοντικού θορύβου (κατώφλι αντίληψης διαφοράς) Σεπτέµβριος ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Στάθµη ήχου [db] κατώφλιο πόνου ήχοι ορχήστρας ήχοι συνοµιλίαςσε απόσταση 1m κατώφλιο ακουστότητας Συχνότητα ήχου [Hz] Σεπτέµβριος

10 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ H ικανότητα αντίληψης µεγάλων συχνοτήτων µειώνεται µε την ηλικία (ανώτατο όριο στα ΚHz, στα 50 12ΚΗz, στα 65 6ΚΗz) Υψηλή έκθεση σε θορύβους άνω των 100 db προκαλεί µόνιµες βλάβες στην ακοή Μεγάλο ποσοστό του πληθυσµού έχει προβλήµατα ακοής Φάρµακα όπως η ασπιρίνη και η στρεπτοµυκίνη προκαλούν προσωρινή µείωση της ακοής Σεπτέµβριος Η πίεση ήχων και θορύβων σε dβ, Pascals&psi Τύποι Ήχων db Pascals psi Μερικά στρατιωτικά όπλα 174 1,000 (1.47) ιάσπαση φράγµατος ήχου (14,700µ) Κατώφλι πόνου, 1000 Hz (1470µ) 500m από εµπορικό αεροσκάφος 96 1 (147µ) 15m από επιβατικό αυτοκίνητο, 50Κm/h (14.7µ) Οµιλία σε ήσυχο περιβάλλον σε απόσταση ενός µέτρου από οµιλητή (1.47µ) Κατώφλι µέτρησης ακουοµέτρου, 1000 Hz µ (0.0147µ) Κατώφλι ακοής, 4000 Hz -6 10µ ( µ) Σεπτέµβριος

11 Η πίεση ήχων και θορύβων (παραδείγµατα σε dβ) Ασθενέστερος ήχος που µπορεί να ακουστεί 0 db Ησυχο γραφείο 40 Μεγάλο γραφείο 50 Κανονική συζήτηση 60 Κίνηση αυτοκινητόδροµου 70 Ξυπνητήρι 80 Μεγάλο φορτηγό / υνατή συζήτηση 90 Κοµπρεσέρ / Μοτοσυκλέτα 100 Ηλεκτρικό πριόνι υνατή ροκ µουσική / Κόρνα αυτοκινήτου Αεροπλάνο στην τροχοδρόµηση Οριο έναρξης πόνου Πύραυλος κατά την εκτόξευση 180 Υψηλότερο επίπεδο θορύβου που µπορεί να προκύψει 190 Σεπτέµβριος Οι αρνητικές επιδράσεις του θορύβου διακρίνονται σε: Eπιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισµό Επιδράσεις στην απόδοση από παρεµβολές στην ακοή (π.χ.ξαφνικοί ήχοι) Ενοχλήσεις λόγω ανεπιθύµητων θορύβων και παρεµβολών στον ύπνο Κόπωση λόγω αυξηµένης προσπάθειας για επικοινωνία σε συνθήκες θορύβου Σεπτέµβριος

12 Αντικειµενικές επιδράσεις Συχνότητα Ένταση ιάρκεια Έκθεσης Απόσταση από Πηγή Σεπτέµβριος Ψυχοακουστικές επιδράσεις Φυσική αντοχή ατόµου (κράση) Αντιλαµβανόµενη ένταση ήχου Χροιά Αιφνίδιο ήχου Σεπτέµβριος

13 Επιπτώσεις του θορύβου στον ανθρώπινο οργανισµό Η ακοή δεν βλάπτεται µόνον από υπερβολικά δυνατούς ήχους µε δραµατικές επιπτώσεις (ρήξη του τύµπανου) Κώφωση επέρχεται µε «ύπουλο» τρόπο από µακροχρόνια έκθεση σε ανεκτούς θορύβους Σε αυτή την περίπτωση η κώφωση οφείλεται σε βλάβη των αισθητικών απολήξεων που µετατρέπουν τον ήχο σε µηχανικές ταλαντώσεις Σεπτέµβριος Επιπτώσεις του θορύβου στον ανθρώπινο οργανισµό Μεταβολή κατωφλίου ακουστότητας [db] κανονική ακοή αµέσως µετά την έκθεση 30min µετά την έκθεση 2 ώρες µετά την έκθεση 4 ώρες µετά την έκθεση Συχνότητα [Hz] Πρόσκαιρη µεταβολή του κατωφλίου ακουστότητας που προκαλείται από έκθεση σε δυνατό ήχο, και η σταδιακή αποκατάσταση της ακοής µε την πάροδο του χρόνου Σεπτέµβριος

14 Οργανικές διαταραχές από έκθεση σε θόρυβο Αύξηση της συγκέντρωσης κορτικοστεροειδών στο αίµα και τον εγκέφαλο και επίδραση στο µέγεθος του φλοιού των επινεφριδίων. Ηλεκτρολυτικές διαταραχές (µαγνησίου, νατρίου, καλίου και ασβεστίου) και µεταβολές στο επίπεδο γλυκόζης του αίµατος. Πιθανές επιδράσεις στην έκκριση γεννητικών ορµονών (sex-hormone) και την δραστηριότητα του θυρεοειδή. Αγγειοσύσπαση, αυξοµειώσεις στην αρτηριακή πίεση και επιπτώσεις στους καρδιακούς µύες. Τα φαινόµενα που έχουν παρατηρηθεί από επίπεδα θορύβου 70 db SPL, επιδεινώνονται µε έκθεση σε υψηλότερα επίπεδα θορύβου. Σεπτέµβριος Οργανικές διαταραχές από έκθεση σε θόρυβο Εύκολη κόπωση Υψηλή πίεση Εκνευρισµός/ επιθετικότητα/ απάθεια Άγχος Πεπτικές διαταραχές Κεφαλαλγίες Αϋπνίες υσκολία ισορροπίας Μυϊκή τάση Σεπτέµβριος

15 Επιπτώσεις στην εργασία Απώλεια προσοχής υσκολία συγκέντρωσης/αποµνηµόνευσης υσκολία επικοινωνίας Μείωση απόδοσης Αύξηση πιθανότητας λαθών Σεπτέµβριος Αναφερθείσες διαταραχές από θόρυβο ιαταραχές Μείωση οπτικής οξύτητας, δονήσεις θωρακικού τοιχώµατος, αλλαγές ρυθµού αναπνοής Τάση, γκριµάτσες, κάλυψη αυτιών, φυγή SPL(dB db) Συνθήκες έκθεσης Φάσµα Hz ιάρκεια 2 min 100 Ξαφνική εµφάνιση Πόνος σε αυτί ,000 2,000 Hz Πόνος σε αυτί Hz Όχληση στο αυτί ,600 Hz 2 sec Προσωρινή µετατόπιση κατωφλίου κατά 10dB Hz 15 min Σεπτέµβριος

16 Αναφερθείσες διαταραχές από θόρυβο Προσωρινή µετατόπιση κατωφλίου κατά 10dB Hz 7 min Προσωρινή µετατόπιση κατωφλίου κατά 10dB Hz Ρήξη µεµβράνης τύµπανου του αυτιού 155 2,000 Hz Ρήξη µεµβράνης τύµπανου του αυτιού 175 Μηχανική δόνηση σώµατος OASPL Απώλεια συνείδησης ναυτία και εµετοί Hz Εκνευρισµός & κόπωση 120 OASPL 4 min Συνεχής έκρηξη Συνεχής Προσωρινή µετατόπιση κατωφλίου 65 Ευρεία ζώνη 60 days Θνησιµότητα Hz Θνησιµότητα Hz Προσωρινή µετατόπιση κατωφλίου khz 5 min Προσωρινή µετατόπιση κατωφλίου khz 45 min Σεπτέµβριος Προβλήµατα λόγω γήρανσης Τα άτοµα µεγάλης ηλικίας συχνά δεν αντιλαµβάνονται ήχους υψηλής συχνότητας (σήµα κινητών τηλεφώνων) Η µείωση της ακοής συνήθως επεκτείνεται και στους ήχους χαµηλής συχνότητας Επηρεάζεται η αντίληψη των συµφώνων της οµιλίας και τα άτοµα πιστεύουν ότι οι άλλοι δεν οµιλούν καθαρά Σεπτέµβριος

17 Επιπτώσεις στην επικοινωνία Η υψηλή ένταση θορύβου καλύπτει τους ήχους και συνεπώς και την οµιλία. Όταν ο θόρυβος εκπέµπεται σε συχνότητες ίδιες µε αυτές της οµιλίας τότε η ακοή δυσχεραίνεται. Όταν υπάρχει διαφορά φάσης των ήχων που φθάνουν στους ακουστικούς πόρους υπάρχει βελτίωση. Σεπτέµβριος Το Φαινόµενο της Αντήχησης Οι ήχοι από την πηγή τους κατευθύνονται στον ακούοντα µέσω διαφορετικών διαδροµών Μία διαδροµή ακολουθεί το ευθύγραµµο τµήµα που συνδέει πηγή και αποδέκτη Οι εξ ανακλάσεως ήχοι καταλήγουν στον αποδέκτη µε καθυστέρηση σε σύγκριση µε αυτούς που ακολουθούν την ευθύγραµµη διαδροµή και δηµιουργούν το φαινόµενο της αντήχησης Εάν η καθυστέρηση είναι µικρή, οι εξ ανακλάσεως ήχοι «συντήκονται» µε τους ευθύγραµµους ήχους και η οµιλία αποκτά µία «µουσική» διάσταση Εάν η καθυστέρηση είναι µεγάλη ακούγεται ξεχωριστός ήχος (ηχώ) που παρακωλύει την οµιλία Σεπτέµβριος

18 Προτιµώµενοι Χρόνοι Αντήχησης Σεπτέµβριος Μέγιστα Επιτρεπόµενα Επίπεδα Έκθεσης ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΩΡΕΣ ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΣΕ dba ΛΕΠΤΑ , , ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ Σεπτέµβριος ,

19 Μέγιστα Επιτρεπόµενα Επίπεδα Έκθεσης Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Π 85/91 είχε θεσπίσει ανώτατο επιτρεπτό όριο θορύβου τα 85 db(a). Η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/10/ΕΚ και η εναρµονισµένη νέα Εθνική νοµοθεσία (Π 149/2006) επαναπροσδιόρισε το όριο αυτό στα 80 db(a)ως κατώτερο όριο ανάληψης δράσης. Πάνω από το όριο αυτό θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για τη µείωση του θορύβου και την προστασία των εργαζοµένων. ανώτερες τιµές για ανάληψη δράσης: L EX,8h = 85 db(a) και P peak = 140 Pa κατώτερες τιµές για ανάληψη δράσης: L EX,8h = 80 db(a) και P peak = 112 Pa Σεπτέµβριος Μέγιστα Επιτρεπόµενα Επίπεδα Έκθεσης Απαγορεύεται η έκθεση των εργαζοµένων σε επίπεδο θορύβου άνω των 120 db(a) σε κάθε ζώνη οκτάβας και 135 db(a) σε ευρεία ζώνη. Σχετικά µε τους αιφνίδιους ήχους µικρής διάρκειας δεν υπάρχει διεθνώς καθιερωµένο ανώτερο επιτρεπτό επίπεδο. Σεπτέµβριος

20 Κριτήρια απόδοσης Η απόδοση επηρεάζεται από το επίπεδο θορύβου. Υπάρχουν διαγράµµατα βάσει των οποίων καθορίζονται τα αποδεκτά επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου ώστε να εκτελούνται αποδοτικά ορισµένες δραστηριότητες. Τα διαγράµµατα αυτά καλούνται καµπύλες Κριτηρίων Προτιµώµενου Θορύβου (PNC=Preferred Noise Criterion curves) ουσιαστικά όµως πρόκειται για κριτήρια ηχοστάθµης. Σεπτέµβριος Καµπύλες PNC για βέλτιστη απόδοση SPL (db) Σεπτέµβριος Συχνότητες (Hz) 20

21 Κριτήρια θορύβου για Αποτελεσµατικές Συνοµιλίες Η οµιλία µπορεί να εµποδίζεται από πηγές θορύβου στο περιβάλλον εργασίας Η πλέον κοινή µέθοδος είναι ο καθορισµός του Προτιµώµενου Επιπέδου Παρεµβολής στην Οµιλία (PSIL=Preferred Speech Interference Level) Σε ένα περιβάλλον µε θόρυβο L A [db(α)] υπάρχουν διαγράµµατα τα οποία δείχνουν την ένταση του PSIL ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσµατική επικοινωνία σε συνάρτηση µε την απόσταση ακροατή-οµιλητή H διαφορά µεταξύ L A και PSIL είναι 7 dβ(α) Σεπτέµβριος Κριτήρια θορύβου για Αποτελεσµατικές Συνοµιλίες Σεπτέµβριος

22 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ Μετρήσεις της στάθµης των θορύβων Ατοµικά µέσα προστασίας Πρόληψη Ενεργητική Μείωση Σεπτέµβριος ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ (µέτρα µε σειρά προτεραιότητας εφαρµογής) ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣΠΗΓΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ Σεπτέµβριος

23 ΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΤΙΜΩΝΤΑΙ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΤΑΝ: Το µήνυµα είναι ακουστικό Το µήνυµα είναι απλό και σύντοµο Το µήνυµα δεν ενδείκνυται να αποθηκευθεί για µελλοντική χρήση Το οπτικό σύστηµα είναι υπερφορτωµένο Η πληροφορία πρέπει να µεταβιβάζεται ανεξάρτητα της θέσης του χειριστή στον χώρο Τα επίπεδα φωτισµού δυσχεραίνουν την χρήση της όρασης Σεπτέµβριος Χαρακτηριστικά Ακουστικών εικτών Συµβατότητα (µε κώδικες επιβίωσης) 2. Προσέγγιση (2 φάσεις) 3. ιάκριση (από τον θόρυβο) 4. Σαφήνεια (χωρίς περιττά στοιχεία) 5. Συνέπεια (όχι ποικιλία πληροφοριών) 6. Οικονοµία (χαµηλή ένταση) 7. Φόρτος (όχι ποικιλία σηµάτων) 8. Προσαρµογή (στην ποικιλία των ερεθισµάτων) Σεπτέµβριος

24 ΑΡΧΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΙΚΤΩΝ 1. Η επιλογή του είδους του σήµατος και του κώδικα του πρέπει να εκµεταλλεύεται φυσικές σχέσεις, π.χ. υψηλές συχνότητες σχετίζονται µε υψηλές τιµές 2. Σήµατα δύο φάσεων να χρησιµοποιούνται όταν πρέπει να µεταδοθεί σύνθετη πληροφορία δηλ., το πρώτο σήµα προσελκύει προσοχή και προσδιορίζει την γενική κατηγορία του µηνύµατος, το δεύτερο σήµα να µεταβιβάζει το ακριβές µήνυµα 3. Τα ακουστικά σήµατα να ξεχωρίζουν από άλλα ακουστικά σήµατα (π.χ. µουσική) 4. Το σήµα να µεταδίδει πάντα το ίδιο µήνυµα, να είναι σαφές και σύντοµο 5. Η ένταση του σήµατος να προσδιορίζεται σε σχέση προς στους περιβάλλοντες θορύβους ώστε να µην επικαλύπτεται από αυτούς 6. Ενδείκνυται η χρήση διακοπτόµενων σηµάτων διότι ελαχιστοποιείται η «νοητική προσαρµογή» 7. Να µην υπερφορτώνεται ο ανθρώπινος ακουστικός δίαυλος 8. Όταν τα ακουστικά σήµατα αντικαθιστούν οπτικά σήµατα πρέπει για ένα διάστηµα να διατηρούνται αµφότερα ώστε να διευκολυνθεί η προσαρµογή. Σεπτέµβριος ΑΡΧΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ Πρέπει να χρησιµοποιούνται: Συχνότητες µεταξύ 500 και Hz λόγω ευαισθησίας της ακοής Συχνότητες κάτω από Ηz όταν τα σήµατα ταξιδεύουν µεγάλες αποστάσεις (πάνω από 300 m) διότι οι υψηλές συχνότητες αποσβέννυνται γρήγορα Συχνότητες πάνω από 500 Hzόταν τα σήµατα πρέπει να παρακάµπτουν εµπόδια ή να διαπερνούν χωρίσµατα Σήµατα µεταβλητής συχνότητας προκειµένου να προσελκύουν προσοχή Συχνότητες διαφορετικές από αυτές του περιβάλλοντος για να αποφεύγονται επικαλύψεις Σήµατα µέτριας έντασης όταν χρειάζεται διαφορετικά σήµατα να απαιτούν διαφορετικές αποκρίσεις Το σύστηµα επικοινωνίας για δείκτες προειδοποίησης θα πρέπει να διαφέρει από το σύστηµα άλλων σηµάτων επικοινωνίας Ο αριθµός των διαφορετικών δεικτών προειδοποίησης δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερος από πέντε. Σεπτέµβριος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δρ Λάμπρος Λάιος Δρ Γεώργιος Σκρουμπέλος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δρ Λάμπρος Λάιος Δρ Γεώργιος Σκρουμπέλος ΤΜΗΜΑ: ΟΔΕ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΜΠΡΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Δ/04121 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δρ Λάμπρος Λάιος Δρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας. Περιβάλλοντος Ο ΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας. Περιβάλλοντος Ο ΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ .Π.Μ.Σ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος Ο ΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Τµήµα: Μηχανολογίας Πτυχιακή Άσκηση Θέµα: Θόρυβος - Ηχοµόνωση -Υλικά εφαρµογών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Τµήµα: Μηχανολογίας Πτυχιακή Άσκηση Θέµα: Θόρυβος - Ηχοµόνωση -Υλικά εφαρµογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Τµήµα: Μηχανολογίας Πτυχιακή Άσκηση Θέµα: Θόρυβος - Ηχοµόνωση -Υλικά εφαρµογών Ονοµατεπώνυµο: Ζυµβρακάκης Γεώργιος Επιβλέπων Καθηγητής : κ.σαββάκης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ»

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ» Π.Π.Σ.Π.Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ: A Ομάδα 1η Σχολικό έτος 2013-2014 ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος: Ένας ακόμη κίνδυνος στις βιομηχανίες ξύλου

Θόρυβος: Ένας ακόμη κίνδυνος στις βιομηχανίες ξύλου Θόρυβος: Ένας ακόμη κίνδυνος στις βιομηχανίες ξύλου Των Ελπίδας Κυπραίου, Ελπίδας Τσιμητρά, Δήμητρας Γρηγορίου, Γεωργίου Νταλού Καθημερινά εκατομμύρια εργαζόμενοι στον κόσμο εκτίθενται σε θόρυβο κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΘΟΡΥΒΟΥ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.σελ.4. 1.ΓΕΝΙΚΑ...σελ.5. 2. ΙΑ ΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ...σελ.6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΘΟΡΥΒΟΥ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.σελ.4. 1.ΓΕΝΙΚΑ...σελ.5. 2. ΙΑ ΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ...σελ.6 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.σελ.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΘΟΡΥΒΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ 1.ΓΕΝΙΚΑ....σελ.5 2. ΙΑ ΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ...σελ.6 2.1 Ηχητικά κύµατα στον αέρα (Αεροµεταφερόµενος θόρυβος) σελ.6 2.2 Ήχος

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ, ΧΑΡΤΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ)

(ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ, ΧΑΡΤΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ) 4 ο Γυµνάσιο Γαλατσίου ρυοπίδος 7, ΤΚ11147, Γαλάτσι ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ (ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ, ΧΑΡΤΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ) Θεωρητική και Πειραµατική Έρευνα από τους µαθητές της Γ τάξης Γυµνασίου: Επταήµερος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ KAI ΔΙΑΡΚΗΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ KAI ΔΙΑΡΚΗΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ KAI ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΥΙ) Αλκινόη Κρικέλλα, Ειδικευόμενη Ιατρός Εργασίας, Σωκράτης Σταθακόπουλος, Ειδικευόμενος Ιατρός Εργασίας Ο ήχος αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη Θορύβου στο χώρο του Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

(Ένας πίνακας τιµών διάδοσης σε διάφορα υλικά)

(Ένας πίνακας τιµών διάδοσης σε διάφορα υλικά) Ηχορύπανση Οµάδα 2 ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ Μειµάρογλου Ντουρτόγλου Λουβερδής Νίκας Αναστασία Μιχαήλ Μελέτιος Αλέξανδρος Κεφάλαιο 1 1.1 Τι είναι ήχος Ο ήχος είναι η αίσθηση που προκαλείται λόγω της διέγερσης των αισθητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ Προσδιορισµός των επιπέδων ηχητικής όχλησης και δηµιουργία σχεδιαστικής πρότασης ανάπλασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τί είναι ακουστική και ποια είναι τα πεδία ενασχόλησής της; Η ακουστική (acoustics) είναι ο κλάδος της φυσικής που μελετά τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά του ήχου, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ. Χαρακτηριστικά µεγέθη ήχου - Μετρήσεις

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ. Χαρακτηριστικά µεγέθη ήχου - Μετρήσεις ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ Είναι ο θόρυβος ρύπος; Σίγουρα ένας ανεπιθύµητος ή δυσάρεστος ήχος, έτσι ορίζουµε το θόρυβο, είναι ενοχλητικός. Υπάρχουν όµως πέρα από αυτό σοβαρές επιδράσεις στον άνθρωπο που να δικαιολογούν

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός του Θορύβου από το ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος

Υπολογισµός του Θορύβου από το ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος Ευχαριστίες Με την ολοκλήρωση της µεταπτυχιακής µου εργασίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους µε βοήθησαν ώστε να τη φέρω εις πέρας. ΠΜΣ - Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος Πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Πτυχιακή Εργασία Επιµέλεια: Μυτιληνάκης ηµήτρης Επιβλέπων καθηγητής : Σηφάκης Μηνάς Θέµα : Μελέτη διάδοσης θορύβου σε εξωτερικό περιβάλλον µε εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ. ΚΟΝΤΑΞΗΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ. ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστικά Βαρηκοΐας. Υπάρχουν 3 βασικοί τύποι ακουστικών βαρηκοίας που η ονομασία τους δόθηκε ανάλογα με την θέση που εφαρμόζονται.

Ακουστικά Βαρηκοΐας. Υπάρχουν 3 βασικοί τύποι ακουστικών βαρηκοίας που η ονομασία τους δόθηκε ανάλογα με την θέση που εφαρμόζονται. Ακουστικά Βαρηκοΐας ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ Υπάρχουν 3 βασικοί τύποι ακουστικών βαρηκοίας που η ονομασία τους δόθηκε ανάλογα με την θέση που εφαρμόζονται. Οπισθωτιαία (Β.Τ.Ε.) που εφαρμόζονται πίσω από το αυτί

Διαβάστε περισσότερα

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ.

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ. Α5 ΗΧΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ, ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Σκοπός Πρόκειται για άσκηση θεωρητικού χαρακτήρα στην οποία πραγµατοποιούνται υπολογισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. 797 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. 724

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ. Ευγενία Πανταζή

ΘΟΡΥΒΟΣ. Ευγενία Πανταζή ΘΟΡΥΒΟΣ Ευγενία Πανταζή Ο σύγχρονος άνθρωπος βοµβαρδίζεται καθηµερινά από θορύβους, στο χώρο εργασίας, στο σπίτι, στο δρόµο, στους χώρους διασκέδασης ακόµα και στον ύπνο. Τι είναι ΗΧΟΣ; Είναι οι αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ:

ΕΥΤΕΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΕΥΤΕΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: ιάγνωση Αποκατάσταση Βαρηκοΐας. Συµβουλευτική Γονέων και Έγκαιρη Παρέµβαση - 1 - Περιεχόµενα Περιεχόµενα -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 1994-1998 Η ΑΚΟΟΜΕΤΡΙΑ. με λίγα λόγια. Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου Επικ. Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών. Αθήνα

ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 1994-1998 Η ΑΚΟΟΜΕΤΡΙΑ. με λίγα λόγια. Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου Επικ. Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών. Αθήνα ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 1994-1998 Η ΑΚΟΟΜΕΤΡΙΑ με λίγα λόγια Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου Επικ. Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών Αθήνα ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η αίσθηση της ακοής οφείλεται στ ότι έχουμε την ικανότητα ν αντιληφθούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Ακουστική συμπεριφορά της Αίθουσας Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α.Μ. 43/06 Επιβλέπων καθηγητής: Νηστικάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας : Μέτρηση της σχετικής µετατόπισης του κατωφλίου ακουστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολεµήστε το θόρυβο! Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 24-28 Οκτωβρίου 2005 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Καταπολεµήστε το θόρυβο! Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 24-28 Οκτωβρίου 2005 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Καταπολεµήστε το θόρυβο! Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 24-28 Οκτωβρίου 2005 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ εν κινδυνεύει

Διαβάστε περισσότερα

3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ. 3.1 Τι είναι ήχος;

3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ. 3.1 Τι είναι ήχος; 3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 3.1 Τι είναι ήχος; Από φυσική άποψη ένας ήχος παράγεται από µεταβολές της πίεσης που µεταδίδονται σε ένα µέσο που µπορεί να συµπιεστεί. Παρόλο που ο ακριβής µηχανισµός διαφέρει από περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΚΑΒΑΓΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΜ:1999010076

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΚΑΒΑΓΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΜ:1999010076 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ. Εκπόνηση: ΚΑΒΑΓΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΜ:1999010076

Διαβάστε περισσότερα