INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ I.P.S.C. ΟΠΛΑ ΧΕΙΡΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ I.P.S.C. ΟΠΛΑ ΧΕΙΡΟΣ"

Transcript

1 Σκοπευτική Οµοσπονδία Ελλάδος Χρ. Βουρνάζου 14, 11521, Αθήνα Τηλ. +30 (210) * Fax +30 (210) & INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION ( ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ I.P.S.C. ΟΠΛΑ ΧΕΙΡΟΣ ΕΚ ΟΣΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Ανεπίσηµη Έκδοση (Combined / Μικτή - Αγγλικά / Ελληνικά) International Practical Shooting Confederation PO Box 972, Oakville, Ontario, Canada L6J 9Z9 Tel: Fax: Web: Copyright 2011 International Practical Shooting Confederation και για την Ελληνική Γλώσσα ΣΚ.Ο.Ε.

2 The acronyms "IPSC", DVC and IROA, the IPSC shield logo, the name "International Range Officers Association", the IROA logo, IPSC Targets and the motto "Diligentia, Vis, Celeritas" are all registered shooting related trademarks of the International Practical Shooting Confederation. Individuals, organizations and other entities not affiliated to IPSC (or a member Region thereof), are prohibited from using any of these items without the prior, written approval of the IPSC President (or the Regional Director thereof, as the case may be). ii

3 Τα ακρωνύµια IPSC, DVC και IROA, το έµβληµα της IPSC, το όνοµα International Range Officers Association, το έµβληµα του IROA, οι Στόχοι IPSC και το ρητό Diligentia, Vis, Celeritas είναι όλα σχετικά µε την σκοβολή καταχωρηµένα εµπορικά σήµατα της International Practical Shooting Confederation. Σε άτοµα, οργανισµούς και άλλες οντότητες που δεν σχετίζονται µε την IPSC (ή µε µέλος Περιφέρεια), απαγορεύεται η χρήση των παραπάνω ακρωνυµίων και εµβληµάτων χωρίς την προηγούµενη, γραπτή έγκριση του Προέδρου της IPSC (ή του σχετικού Περιφερειάρχη, ανάλογα την περίπτωση). iii

4 TABLE OF CONTENTS Page No. CHAPTER 1: Course Design General Principles Safety Quality Balance Diversity Freestyle Difficulty Challenge Types of Courses General Courses of Fire Special Courses of Fire IPSC Sanctioning... 3 CHAPTER 2: Range and Course Construction General Regulations Physical Construction Safe Angles of Fire Minimum Distances Target Locations Range Surface Obstacles Common Firing Lines Target Placement Berms Course Construction Criteria Fault Lines Obstacles Barriers Tunnels Cooper Tunnels Stage Props Windows and Ports Modifications to Course Construction Safety Areas Test Firing/Sighting-In Bay Vendor Areas Hygiene Areas CHAPTER 3: Course Information General Regulations Published Courses of Fire Non-Published Course of Fire Written Stage Briefings Local, Regional and National Rules CHAPTER 4: Range Equipment Targets General Principles IPSC Approved Handgun Targets Paper IPSC Approved Handgun Targets Metal Frangible and Synthetic Targets Rearrangement of Range Equipment or Surface Range Equipment Failure and Other Issues CHAPTER5: Competitor Equipment Handguns Holster and Other Competitor Equipment Appropriate Dress i

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Σχεδιασµός ιαδροµών Γενικές Αρχές Ασφάλεια Ποιότητα Ισορροπία Ποικιλία Ελεύθερο Στυλ υσκολία Πρόκληση Είδη ιαδροµών Βασικά Είδη ιαδροµών Βολής Ειδικές ιαδροµές Βολής Έγκριση IPSC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Κατασκευή Πεδίων και ιαδροµών Γενικοί Κανονισµοί Φυσική Κατασκευή Ασφαλείς Γωνίες Πυρός Ελάχιστες Αποστάσεις Θέσεις Στόχων Επιφάνεια Πεδίου Εµπόδια Κοινή Γραµµή Πυρός Τοποθέτηση Στόχων Αναχώµατα Κριτήρια Κατασκευής ιαδροµής Οριογραµµές Σφάλµατος (Fault Lines) Εµπόδια Φράγµατα Σήραγγες Σήραγγες Cooper Κατασκευές ιαδροµής Παράθυρα και Θυρίδες Τροποποιήσεις στην Κατασκευή ιαδροµής Ζώνες Ασφαλείας Πεδίο οκιµής Όπλων / Ρύθµισης Σκοπευτικών Ζώνες Εκθετών Χώροι Υγιεινής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες ιαδροµής Γενικοί Κανονισµοί ηµοσιευµένες ιαδροµές Βολής Μη ηµοσιευµένες ιαδροµές Βολής Γραπτές Ενηµερώσεις Σταδίου Τοπικοί, Περιφερειακοί και Εθνικοί Κανονισµοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Εξοπλισµός Πεδίου Στόχοι - Γενικές Αρχές Εγκεκριµένοι Στόχοι IPSC για Όπλα Χειρός - Χάρτινοι Εγκεκριµένοι Στόχοι IPSC για Όπλα Χειρός - Μεταλλικοί ιασπώµενοι και Συνθετικοί Στόχοι Αναδιάταξη του Εξοπλισµού ή της Επιφάνειας του Πεδίου Βλάβη Εξοπλισµού Πεδίου και άλλα θέµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Εξοπλισµός Αγωνιζόµενου Όπλα Χειρός Θήκη και λοιπός εξοπλισµός αγωνιζόµενου Κατάλληλη Ενδυµασία ii

6 5.4 Eye and Ear Protection Ammunition and Related Equipment Chronograph and Power Factors Malfunctions Competitor s Equipment Official Match Ammunition CHAPTER 6: Match Structure General Principles Course Of Fire Stage Match Tournament Grand Tournament League Match Divisions Match Categories Regional Teams Competitor Status and Credentials Competitor Scheduling and Squadding International Classification System ("ICS") CHAPTER 7: Match Management Match Officials Range Officer ( RO ) Chief Range Officer ( CRO ) Stats Officer ( SO ) Quartermaster ( QM ) Range Master ( RM ) Match Director ( MD ) Discipline of Match Officials Appointment of Officials CHAPTER 8: The Course of Fire Handgun Ready Conditions Competitor Ready Condition Range Communication "Load And Make Ready" "Are You Ready?" "Standby" "Start Signal" "Stop" "If You Are Finished, Unload And Show Clear" "If Clear, Hammer Down, Holster" "Range Is Clear" Visual and/or Physical Signals Chronograph Station and Equipment Compliance Check Loading, Reloading or Unloading During a Course of Fire Movement Assistance or Interference Sight Pictures, Dry Firing and Course Inspection CHAPTER 9: Scoring General Regulations Approaching Targets Touching Targets Prematurely Patched Targets Unrestored Targets Impenetrable Hard Cover Target Sticks Scoring Method iii

7 5.4 Προστασία Ματιών και Ακοής Πυροµαχικά και σχετικός εξοπλισµός Ταχογράφος και Συντελεστές Ισχύος Εµπλοκές - Εξοπλισµός Αγωνιζόµενου Επίσηµα Πυροµαχικά Αγώνα.. 36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: οµή Αγώνα Γενικές Αρχές ιαδροµή Βολής (Course of Fire) Στάδιο (Stage) Αγώνας (Match) Τουρνουά (Tournament) Μεγάλο Τουρνουά (Grand Tournament) Πρωτάθληµα (League) Κατηγορίες Αγωνιζόµενων Υποκατηγορίες Αγωνιζόµενων Εθνικές Οµάδες Νοµική Κατάσταση και Πιστοποίηση Αγωνιζόµενων Καθορισµός και Προγραµµατισµός Οµάδων Αγωνιζόµενων Σύστηµα ιεθνούς Κατάταξης International Classification System (I.C.S.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ιοίκηση Αγώνα Μέλη ιοίκησης Αγώνα Κριτής ( RO ) Επικεφαλής Κριτής ( CRO ) Κριτής Αποτελεσµάτων ( SO ) Επιµελητής Πεδίου ( QM ) Αγωνάρχης ( RM ) ιευθυντής Αγώνα ( MD ) Πειθαρχική Κατάσταση των Μελών της ιοίκησης Αγώνα ιορισµός των Μελών της ιοίκησης Αγώνα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Η ιαδροµή Βολής Καταστάσεις Ετοιµότητας Όπλου Κατάσταση Ετοιµότητας Αγωνιζόµενου Εποκοινωνία Πεδίου "Γέµισε, Όπλισε και Ετοιµάσου" ( Load and Make Ready ) "Είσε Έτοιµος;" ( Are You Ready? ) "Σήµα Ανάµενε" ( Standby ) Σήµα Εκκίνησης ( Start Signal ) "Στοπ" ( Stop ) "Εάν Τελείωσες, Απογέµισε και είξε Όπλο Καθαρό ( If You Are Finished, Unload and Show Clear ) "Εάν το Όπλο είναι Καθαρό, Σφύρα Κατέβασε, Όπλο στη θήκη" ( If Clear, Hammer Down, Holster ) Πεδίο Ελεύθερο ( Range is Clear ) Οπτικές Εντολές και/ή Εντολές Επαφής Σταθµός Ταχογράφου και Έλεγχος Συµµόρφωσης Εξοπλισµού Γέµιση, Επαναγέµιση ή Απογέµιση κατά την ιάρκεια Εκτέλεσης ιαδροµής Βολής Μετακίνηση Βοήθεια ή Παρέµβαση οκιµαστική Στόχευση (Sight Pictures), Ξηρά Βολή (Dry Firing) και Επιθεώρηση ιαδροµής (Course Inspection) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Βαθµολογία Γενικοί Κανονισµοί Πλησίασµα Στόχων Άγγιγµα Στόχων Πρόωρα Αποκατασταθέντες Στόχοι Μη Αποκατασταθέντες Στόχοι Αδιαπέραστοι (Impenetrable) Αδιαπέραστο Κάλυµµα (Hard Cover) Ξύλινοι Ορθοστάτες Στόχων (Target Sticks) Μέθοδος Βαθµολογίας iv

8 9.3 Scoring Ties Scoring and Penalty Values Scoring Policy Score Verification and Challenge Score Sheets Scoring Responsibility Scoring of Disappearing Targets Official Time Scoring Programs CHAPTER 10: Penalties Procedural Penalties General Regulations Procedural Penalties Specific Examples Disqualification General Regulations Disqualification Accidental Discharge Disqualification Unsafe Gun Handling Disqualification Unsportsmanlike Conduct Disqualification Prohibited Substances CHAPTER 11: Arbitration and Interpretation of Rules General Principles Administration Access Appeals Appeal to Committee Retain Evidence Preparing the Appeal Match Official s Duty Match Director s Duty Arbitration Committee s Duty Composition of Committee Level III or higher Matches Level I and II Matches Time Limits and Sequences Time Limit for Appeal to Arbitration Decision Time Limit Fees Amount Disbursement Rules of Procedure Committee s Duty and Procedure Submissions Hearing Witnesses Questions Opinions Inspect Area Undue Influence Deliberation Verdict and Subsequent Action Committee Decision Implement Decision Decision is Final Minutes Third Party Appeals Interpretation of Rules CHAPTER 12: Miscellaneous Matters Appendices Language Disclaimers Gender Glossary Measurements v

9 9.3 Ισοβαθµία Αξίες Βαθµών και Ποινών (Scoring and Penalty Values) ιαδικασία Βαθµολογίας Επαλήθευση Βαθµολογίας και Αµφισβήτηση Φύλλα Αγώνα Ευθύνη Βαθµολογίας Βαθµολόγηση Εξαφανιζόµενων Στόχων Επίσηµος Χρόνος Προγράµµατα Βαθµολογίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Ποινές ιαδικαστικές Ποινές (Procedural Penalties) Γενικοί Κανονισµοί ιαδικαστικές Ποινές Ειδικά Παραδείγµατα Αποβολή Γενικοί Κανονισµοί Αποβολή Αθέλητος Πυροβολισµός Αποβολή Ανασφαλής Χειρισµός Όπλου Αποβολή Αντιαθλητική Συµπεριφορά Αποβολή Απαγορευµένες Ουσίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ιαιτησία και Ερµηνεία των Κανονισµών Γενικές Αρχές ιοίκηση Πρόσβαση Ενστάσεις Επιτροπή ιαιτησίας ιατήρηση Αποδεικτικών Στοιχείων Προετοιµασία της Ένστασης Καθήκοντα του Μέλους ιοίκησης Αγώνα Καθήκοντα του ιευθυντή Αγώνα Καθήκοντα της Επιτροπής ιαιτησίας Σύνθεση της Επιτροπής Αγώνες Επιπέδου ΙΙΙ και υψηλότερου Αγώνες Επιπέδου Ι και ΙΙ Χρονικά Όρια και Σειρά ιαδικασιών Χρονικό Όριο για Κατάθεση Ένστασης Χρονικό Όριο για Έκδοση Απόφασης Παράβολα Ύψος Παραβόλου Εκκαθάριση Παραβόλου Κανόνες της ιαδικασίας Καθήκοντα και ιαδικασία της Επιτροπής Υποβολή στοιχείων Ακρόαση Μάρτυρες Ερωτήσεις Γνώµες Επισκόπηση Περιοχής Ανεπίτρεπτος Επηρεασµός ιαβούλευση Απόφαση και Επακόλουθες Ενέργειες Απόφαση Επιτροπής Εκτέλεση της Απόφασης Τελεσιδικία της Απόφασης Πρακτικά Ένσταση Τρίτου Ερµηνεία των Κανονισµών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ιάφορα Θέµατα Παραρτήµατα Επίσηµη Γλώσσα ήλωση Αποποίησης Ευθύνης Φύλο (Αρσενικό / Θηλυκό) Γλωσσάριο όρων Μετρήσεις vi

10 APPENDIX A1: IPSC Match Levels APPENDIX A2: IPSC Recognition APPENDIX A3: Shoot-Off Elimination Table APPENDIX B1: Target Presentation APPENDIX B2: IPSC Target APPENDIX B3: IPSC Mini Target APPENDIX C1: Calibration of IPSC Poppers APPENDIX C2: IPSC Poppers APPENDIX C3: IPSC Metal Plates APPENDIX C4: Daily Chronograph Report Form APPENDIX D1: Open Division APPENDIX D2: Standard Division APPENDIX D3: Classic Division APPENDIX D4: Production Division APPENDIX D5: Revolver Division APPENDIX E1: Magazine Measurement Procedure APPENDIX E2: Diagram of Equipment Position APPENDIX E3: Production Division - Boundaries of Tape on Grips APPENDIX E4: Trigger Pull Testing Procedure APPENDIX F1: Scoring Hand Signals APPENDIX G1: 10 Official Reasons for Reshoot INDEX vii

11 Παράρτηµα Α1: Επίπεδα Αγώνων IPSC Παράρτηµα Α2: Αναγνώριση IPSC. 94 Παράρτηµα Α3: Πίνακας Κλήρωσης Shoot-Off. 96 Παράρτηµα Β1: Παρουσίαση Στόχων 98 Παράρτηµα Β2: Στόχος IPSC Παράρτηµα Β3: Στόχος IPSC Mini Παράρτηµα C1: Ρύθµηση των IPSC Poppers Παράρτηµα C2: IPSC Poppers (Μέταλλα) Παράρτηµα C3: IPSC Metal Plates (Πιάτα) Παράρτηµα C4: Φόρµα Ηµερήσιας Αναφοράς Ταχογράφου Παράρτηµα D1: Κατηγορία Open Παράρτηµα D2: Κατηγορία Standard. 114 Παράρτηµα D3: Κατηγορία Classic. 116 Παράρτηµα D4: Κατηγορία Production Παράρτηµα D5: Κατηγορία Revolver Παράρτηµα Ε1: ιαδικασία Μέτρησης Γεµιστήρα Παράρτηµα Ε2: ιάγραµµα Τοποθέτησης Εξοπλισµού Παράρτηµα Ε3: Κατηγορία Production Οριοθέτηση Ταινίας στις Λαβές Παράρτηµα Ε4: ιαδικασία Ελέγχου Βάρους Σκανδάλης Παράρτηµα F1: Σήµατα Βαθµολόγησης Παράρτηµα G1: 10 Λόγοι για Επανεκτέλεση (Reshoot) Ευρετήριο. 134 viii

12 CHAPTER 1: Course Design The following general principles of course design list the criteria, responsibilities and restrictions governing course designers as the architects of the sport of IPSC shooting. 1.1 General Principles Safety IPSC matches must be designed, constructed and conducted with due consideration to safety Quality The value of an IPSC match is determined by the quality of the challenge presented in the course design. Courses of fire must be designed primarily to test a competitor s IPSC shooting skills, not their physical abilities Balance Accuracy, Power and Speed are equivalent elements of IPSC shooting, and are expressed in the Latin words "Diligentia, Vis, Celeritas" ( DVC ). A properly balanced course of fire will depend largely upon the nature of the challenges presented therein, however, courses must be designed, and IPSC matches must be conducted in such a way, as to evaluate these elements equally Diversity IPSC shooting challenges are diverse. While it is not necessary to construct new courses for each match, no single course of fire must be repeated to allow its use to be considered a definitive measure of IPSC shooting skills Freestyle IPSC matches are freestyle. Competitors must be permitted to solve the challenge presented in a freestyle manner and, for handgun and shotgun matches, to shoot targets on an "as and when visible" basis. After the start signal, courses of fire must not require mandatory reloads nor dictate a shooting position, location or stance, except as specified below. However, conditions may be created, and barriers or other physical limitations may be constructed, to compel a competitor into shooting positions, locations or stances Level I and Level II matches are not required to comply strictly with the freestyle requirements or round count limitations (see Section 1.2) Short Courses and Classifiers may include mandatory reloads and may dictate a shooting position, location and/or stance General Courses and Classifiers may specify shooting strong hand or weak hand only without the need to enforce compliance using physical means (e.g. hook-and-loop fasteners etc.). The specified hand must be used exclusively from the point stipulated for the remainder of the stage If a written stage briefing specifies strong or weak hand only, Rule will apply. If a competitor is merely required to carry, retain or grasp an object during his attempt at a course of fire, Rule will apply Course designers may give competitors freedom to await the Start Signal anywhere within the boundaries of a well demarcated firing zone Difficulty IPSC matches present varied degrees of difficulty. No shooting challenge may be appealed as being prohibitive. This does not apply to non-shooting challenges, which should reasonably allow for differences in competitor's height and physical build Challenge - IPSC matches recognize the challenges presented when using full power firearms in dynamic shooting, and must always employ a minimum power factor to be attained by all competitors to reflect this challenge. 1

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Σχεδιασµός ιαδροµών Οι ακόλουθες γενικές αρχές σχεδιασµού διαδροµών απαριθµούν τα κριτήρια, ευθύνες και περιορισµούς που διέπουν τους σχεδιαστές διαδροµών ως αρχιτέκτονες του αθλήµατος της σκοποβολής IPSC. 1.1 Γενικές Αρχές Ασφάλεια Οι αγώνες IPSC πρέπει να σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και διεξάγονται µε την ανάλογη επιµέλεια στην ασφάλεια Ποιότητα Η αξία ενός αγώνα της IPSC προσδιορίζεται από την ποιότητα της πρόκλησης που παρουσιάζεται στο σχεδιασµό των διαδροµών. Οι διαδροµές βολής θα σχεδιάζονται µε προτεραιότητα την δοκιµασία των σκοπευτικών ικανοτήτων του αγωνιζόµενου, όχι την φυσική τους δύναµη ή τις γυµναστικές τους ικανότητες Ισορροπία Ακρίβεια, ισχύς και ταχύτητα είναι τα ισότιµα στοιχεία της σκοποβολής IPSC και εκφράζονται µε τις Λατινικές λέξεις "Diligentia, Vis, Celeritas" ( DVC ). Μία σωστά ζυγισµένη διαδροµή βολής θα εξαρτάται σε µεγάλο µέρος από την φύση των προκλήσεων που παρουσιάζονται µέσα σ αυτήν, όµως, οι διαδροµές θα σχεδιάζονται και οι αγώνες IPSC θα διεξάγονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αξιολογούνται όλα αυτά τα στοιχεία εξ ίσου Ποικιλία Οι προκλήσεις στην σκοποβολή IPSC θα είναι ποικίλες. Ενώ δεν είναι αναγκαίο να κατασκευάζονται νέες διαδροµές για κάθε αγώνα, καµία διαδροµή δεν θα επαναλαµβάνεται ώστε να επιτρέπεται µε την χρήση της να θεωρηθεί σαν καθοριστικός τρόπος µέτρησης των σκοπευτικών ικανοτήτων στην σκοποβολή IPSC Ελεύθερο Στυλ Οι αγώνες IPSC είναι ελεύθερου στυλ. Οι αγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν την ελευθερία να αντιµετωπίσουν την πρόκληση µε ελεύθερο τρόπο και, για αγώνες όπλων χειρός και αγώνες λιόκανου, να πυροβολήσουν προς τους στόχους στη βάση της αρχής "όταν και από όπου είναι ορατοί". Μετά το σήµα εκκίνησης, οι διαδροµές βολής δεν πρέπει να επιβάλλουν υποχρεωτικές επαναγεµίσεις, ούτε να υπαγορεύουν θέση, σηµείο ή στάση βολής, εκτός των όσων ορίζονται κατωτέρω. Παρόλα αυτά, µπορούν να δηµιουργηθούν συνθήκες και να κατασκευαστούν φράγµατα ή άλλοι φυσικοί περιορισµοί, ώστε να αναγκάζεται ο αγωνιζόµενος σε θέσεις, σηµεία ή στάσεις βολής Οι αγώνες Επιπέδου I και Επιπέδου II δεν απαιτείται να συµµορφώνονται αυστηρά µε τις απαιτήσεις ελεύθερου στυλ ή τους περιορισµούς αριθµού βολών (βλ. Κεφ. 1.2) Οι Μικρές ιαδροµές και τα Classifiers µπορεί να περιλαµβάνουν υποχρεωτικές επαναγεµίσεις και µπορεί να υπαγορεύουν θέση, σηµείο και/ή στάση βολής Τα Βασικά Είδη ιαδροµών Βολής και τα Classifiers µπορεί να ορίζουν βολές δυνατού ή αδύναµου χεριού µόνο, χωρίς την ανάγκη επιβολής - συµόρφωσης µε φυσικούς τρόπους (π.χ. γάντζους, σχοινιά, χειροπέδες κλπ.). Το οριζόµενο χέρι πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά από το σηµείο που ορίσθηκε και για το υπόλοιπο του σταδίου Αν η γραπτή ενηµέρωση σταδίου ζητάει δυνατό ή αδύναµο χέρι µόνο, ο Καν θα ισχύει. Αν ο αγωνιζόµενος καλείτε απλά να κουβαλάει, κρατάει ή πιάνει κάποιο αντικείµενο κατά την εκτέλεση διαδροµής βολής, ο Καν θα ισχύει Οι σχεδιαστές διαδροµών µπορούν να δώσουν την ελευθερία στους αγωνιζόµενους να αναµένουν το Σήµα Εκκίνησης οπουδήποτε εντός των ορίων µιας καλά οριοθετηµένης ζώνης πυρός υσκολία Οι αγώνες IPSC παρουσιάζουν ποικίλους βαθµούς δυσκολίας. Καµία σκοπευτική πρόκληση δεν µπορεί να προσβληθεί µε ένσταση ότι είναι απαγορευτική. Αυτό δεν εφαρµόζεται σε προκλήσεις που δεν πρέπει να προσβληθούν (non-shooting challenges), οι οποίες πρέπει να λαµβάνουν επαρκώς υπ όψη τις διαφορές στο ύψος και την σωµατική κατασκευή των αγωνιζόµενων Πρόκληση Οι αγώνες IPSC αναγνωρίζουν την πρόκληση που παρουσιάζεται όταν γίνεται χρήση όπλων µεγάλης ισχύος στην δυναµική σκοποβολή και πάντα θα απαιτούν να επιτυγχάνεται ένας ελάχιστος συντελεστής ισχύος από όλους τους αγωνιζόµενους, ώστε να αντικατοπτρίζεται αυτή η πρόκληση. 2

14 1.2 Types of Courses IPSC matches may contain the following types of courses of fire: General Courses of Fire: Short Courses Must not require more than 12 rounds to complete. Course design and construction must not require more than 9 scoring hits from any single location or view Medium Courses Must not require more than 24 rounds to complete. Course design and construction must not require more than 9 scoring hits from any single location or view, nor allow a competitor to shoot all targets in the course of fire from any single location or view Long Courses Must not require more than 32 rounds to complete. Course design and construction must not require more than 9 scoring hits from any single location or view, nor allow a competitor to shoot all targets in the course of fire from any single location or view The recommended balance for an IPSC sanctioned match is a ratio of 3 Short Courses to 2 Medium Courses to 1 Long Course. Significant variance from this ratio will not be approved by IPSC Special Courses of Fire: Classifiers Courses of fire authorized by a Regional Director and/or IPSC, which are available to competitors seeking a regional and/or international classification. Classifiers must be set-up in accordance with these rules and be conducted strictly in accordance with the notes and diagrams accompanying them. Results must be submitted to the authorizing entity in the format required (with the applicable fees, if any), in order for them to be recognized Shoot-Off An event conducted separately from a match. Two eligible competitors simultaneously engage two identical and adjacent target arrays in a process of elimination (see Appendix A3). Each target array must not exceed 12 rounds and each competitor must perform a mandatory reload between shooting at his first and final targets. 1.3 IPSC Sanctioning Match organizers wishing to receive IPSC sanctioning must comply with the general principles of course design and course construction as well as all other current IPSC Rules and regulations relevant to the discipline. Courses of fire that do not comply with these requirements will not be sanctioned, and must not be publicized or announced as IPSC sanctioned matches Target arrays and presentations included in courses of fire submitted to IPSC, but deemed by IPSC to be illogical or impractical, will not be approved The IPSC President, his delegate, or an officer of the Confederation (in that order), may withdraw IPSC sanctioning from a match if, in his or their opinion, a match or any component part thereof: Contravenes the purpose or spirit of the principles of course design; or Has been constructed at significant variance to the sanctioned design; or Is in breach of any current IPSC Rules; or Is likely to bring the sport of IPSC shooting into disrepute IPSC match level requirements and recommendations are specified in Appendix A1. 3

15 1.2 Είδη ιαδροµών Οι αγώνες IPSC µπορούν να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα είδη διαδροµών: Βασικά Είδη ιαδροµών Βολής: Μικρές ιαδροµές (Short Courses) - δεν πρέπει να απαιτούν περισσότερα από 12 φυσίγγια για να ολοκληρωθούν.ο σχεδιασµός και η κατασκευή της διαδροµής δεν πρέπει να απαιτεί πάνω από 9 βαθµολογούµενες βολές από µία µόνο θέση ή σηµείο Μεσαίες ιαδροµές (Medium Courses) - δεν πρέπει να απαιτούν περισσότερα από 24 φυσίγγια να ολοκληρωθούν. Ο σχεδιασµός και η κατασκευή της διαδροµής δεν πρέπει να απαιτεί πάνω από 9 βαθµολογούµενες βολές από µία µόνο θέση ή σηµείο, ούτε να επιτρέπει στον αγωνιζόµενο να βάλλει όλους τους στόχους της διαδροµής βολής από µία µόνο θέση ή σηµείο Μεγάλες ιαδροµές (Long Courses) - δεν πρέπει να απαιτούν περισσότερα από 32 φυσίγγια να ολοκληρωθούν. Ο σχεδιασµός και η κατασκευή της διαδροµής δεν πρέπει να απαιτεί πάνω από 9 βαθµολογούµενες βολές από µία µόνο θέση ή σηµείο, ούτε να επιτρέπει στον αγωνιζόµενο να βάλλει όλους τους στόχους της διαδροµής βολής από µία µόνο θέση ή σηµείο Η προτεινόµενη αναλογία για ένα αγώνα µε έγκριση IPSC είναι η σχέση 3 Μικρές ιαδροµές µε 2 Μεσαίες ιαδροµές µε 1 Μεγάλη ιαδροµή. Μεγάλη απόκλιση από αυτή την αναλογία δεν θα εγκρίνεται από την IPSC Ειδικές ιαδροµές Βολής: Classifiers ιαδροµές βολής εγκεκριµένες από τον Περιφερειάρχη και/ή από την IPSC, οι οποίες διατίθενται στους αγωνιζόµενους που επιθυµούν Εθνική και/ή ιεθνή Κατάταξη. Τα Classifiers πρέπει να κατασκευάζονται, και να διεξάγονται, αυστηρά σύµφωνα µε τις σηµειώσεις και τα διαγράµµατα που τα συνοδεύουν. Τα αποτελέσµατα πρέπει να υποβάλλονται στην Αρχή που τα έχει εγκρίνει και µε την απαιτούµενη φόρµα (µε τα ανάλογα παράβολα, εάν ορίζονται), προκειµένου να τύχουν αναγνώρισης Shoot-Off Γεγονός που διεξάγεται χωριστά από τον αγώνα. ύο επιλεγµένοι αγωνιζόµενοι βάλλουν ταυτόχρονα σε όµοια και διπλανή διάταξη στόχων σε µια διαδικασία εξουδετέρωσης (βλ. Παρ. Α3). Η κάθε διάταξη στόχων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 φυσίγγια και κάθε αγωνιζόµενος πρέπει να εκτελέσει υποχρεωτική επαναγέµιση ανάµεσα στις βολές στον πρώτο και στον τελευταίο στόχο. 1.3 Έγκριση IPSC ιοργανωτές Αγώνων που επιθυµούν να λάβουν έγκριση της IPSC πρέπει να συµµορφώνονται µε τις γενικές αρχές του σχεδιασµού και κατασκευής διαδροµών καθώς και µε όλους τους υπόλοιπους ισχύοντες κανόνες και κανονισµούς της IPSC που είναι σχετικές µε το αγώνισµα. ιαδροµές βολής που δεν πληρούν τις απαιτήσεις αυτές δεν θα εγκρίνονται, και οι αγώνες δεν θα πρέπει να δηµοσιοποιούνται ή ανακοινώνονται ως εγκεκριµένοι από την IPSC ιάταξη στόχων και παρουσιάσεις που περιλαµβάνονται σε διαδροµές που έχουν υποβληθεί στην IPSC, αλλά που κρίθηκαν από την IPSC παράλογες ή µη πρακτικές, δεν θα εγκρίνονται Ο Πρόεδρος της IPSC, ο εκπρόσωπός του, ή ένας αξιωµατούχος της Συνοµοσπονδίας (µε αυτή την σειρά) έχει το δικαίωµα να ανακαλέσει την έγκριση της IPSC από έναν αγώνα όταν, κατά την γνώµη του, ένας αγώνας ή µέρος του: είναι σε αντίθεση µε το σκοπό ή το πνεύµα των αρχών του σχεδιασµού διαδροµών; ή έχει κατασκευαστεί µε σηµαντική απόκλιση από το εγκεκριµένο σχέδιο; ή βρίσκεται σε παραβίαση κάποιου ενεργού Κανονισµού της IPSC; ή ενδέχεται να φέρει το αγώνισµα της σκοποβολής IPSC σε ανυποληψία Οι απαιτήσεις και οι προτάσεις για κάθε επίπεδο αγώνα IPSC ορίζονται στο Παράρτηµα Α1. 4

16 CHAPTER 2: Range and Course Construction The following general regulations of course construction list the criteria, responsibilities and restrictions applicable to courses of fire in IPSC matches. Course designers, host organizations and officials are governed by these regulations. 2.1 General Regulations Physical Construction Safety considerations in the design, physical construction, and stated requirements for any course of fire are the responsibility of the host organization subject to the approval of the Range Master. Reasonable effort must be made to prevent injury to competitors, officials and spectators during the match. Course design should prevent inadvertent unsafe actions wherever possible. Consideration must be given to the operation of any course of fire to provide suitable access for officials supervising the competitors Safe Angles of Fire Courses of fire must always be constructed taking into account safe angles of fire. Consideration must be given to safe target and frame construction and the angle of any possible ricochets. Where appropriate the physical dimensions and suitability of backstops and side berms must be determined as part of the construction process. Unless otherwise specified, the default maximum muzzle angle is 90 degrees in all directions, measured from the front of the competitor facing directly center downrange. Violations are subject to Rule Subject to the direction and approval of the Regional Director, stage(s) or range specific muzzle angles (reduced or increased) may be permitted. Violations are subject to Rule Full details of the applicable angles and any conditional factors (e.g. a reduced vertical muzzle angle only applies when a finger is inside the trigger guard), must be published in advance of the match and must be included in the written stage briefings (also see Section 2.3) Minimum Distances Whenever metal targets or metal hard cover are used in a course of fire, precautions must be taken so that competitors and Match Officials maintain a minimum distance of 7 meters from them while they are being shot. Where possible, this should be done with physical barriers. If Fault Lines are used to limit the approach to metal targets, they must be placed at least 8 meters from the targets so that the competitor may inadvertently fault the line and still be outside the 7 meter minimum distance (see Rule ). Care should also be taken in respect of metal props in the line of fire Target Locations When a course is constructed to include target locations other than immediately downrange, organizers and officials must protect or restrict surrounding areas to which competitors, officials or spectators have access. Each competitor must be permitted to solve the competitive problem in his own way and must not be hindered by being forced to act in any manner which might cause unsafe action. Targets must be arranged so that shooting at them as presented will not cause competitors to breach safe angles of fire Range Surface Where possible, the range surface must be prepared prior to the match, and be kept moderately clear of debris during the match, to provide reasonable safety for competitors and officials. Consideration should be given to the possibility of inclement weather and competitor actions. Match Officials may add gravel, sand or other materials to a deteriorated range surface at any time, and such range maintenance actions may not be appealed by competitors. 5

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Κατασκευή Πεδίων και ιαδροµών Οι ακόλουθες γενικές αρχές κατασκευής διαδροµών απαριθµούν τα κριτήρια, ευθύνες και περιορισµούς που εφαρµόζονται στις διαδροµές βολής των αγώνων IPSC. Οι σχεδιαστές διαδροµών, οι διοργανωτές και τα µέλη της ιοίκησης διέπονται από αυτούς τους κανονισµούς. 2.1 Γενικοί Κανονισµοί Φυσική Κατασκευή Οι κανόνες Ασφαλείας στον σχεδιασµό, φυσική κατασκευή και απαιτήσεις της κάθε διαδροµής βολής είναι ευθύνη του διοργανωτή και υπόκεινται στην έγκριση του Αγωνάρχη. Η δέουσα προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί ώστε να αποκλείεται τραυµατισµός αγωνιζόµενων, µελών της ιοίκησης και θεατών κατά την διάρκεια του αγώνα. Ο σχεδιασµός της διαδροµής πρέπει να αποκλείει αθέλητες ανασφαλείς ενέργειες όσο αυτό είναι δυνατόν. Πρέπει να λαµβάνεται υπ όψη στην λειτουργία της κάθε διαδροµής η δυνατότητα κατάλληλης πρόσβασης των µελών της ιοίκησης που επιβλέπουν τους αγωνιζόµενους Ασφαλείς Γωνίες Πυρός Οι διαδροµές βολής πρέπει να κατασκευάζονται πάντα λαµβάνοντας υπ όψη τις ασφαλείς γωνίες πυρός. Πρέπει να λαµβάνονται υπ όψη η ασφαλής κατασκευή των στόχων και των πλαισίων και η γωνία των πιθανών θραυσµάτων. Όπου είναι απαραίτητο, οι διαστάσεις και καταλληλότητα των πίσω και πλευρικών βληµατοδόχων θα θεωρούνται µέρος της διαδικασίας κατασκευής. Εκτός εάν καθορίζεται µε άλλο τρόπο, η αρχική µέγιστη γωνία του στοµίου της κάνης είναι 90 µοίρες προς όλες τις κατευθύνσεις, µετρηµένη από το µπροστινό µέρος του αγωνιζόµενου όταν είναι κεντρικά στραµµένος ακριβώς προς το βάθος του πεδίου. Οι παραβιάσεις υπόκεινται στο Καν Υπό την καθοδήγηση και έγκριση του Περιφερειάρχη, συγκεκριµένες γωνίες στοµίου κάνης διαδροµής(µων) ή πεδίου (µειωµένες ή αυξηµένες) δύναται να επιτρέπονται. Παραβιάσεις υπόκεινται στο Καν Πλήρης λεπτοµέρειες των εφαρµοζόµενων γωνιών και τυχόν περιορισµών (π.χ. µειωµένη οριζόντια γωνία ισχύει µόνο όταν τα δάκτυλα είναι εντός του υποφυλακτήρα της σκανδάλης), πρέπει να δηµοσιεύονται πριν τον αγώνα και πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στις γραπτές ενηµερώσεις σταδίων (επίσης βλ. Κεφ. 2.3) Ελάχιστες Αποστάσεις Οποτεδήποτε χρησιµοποιούνται µεταλλικοί στόχοι ή αδιαπέραστα µεταλλικά καλύµµατα (hard cover) σε διαδροµή βολής, πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε οι αγωνιζόµενοι και τα µέλη της ιοίκησης Αγώνα να διατηρούν µία ελάχιστη απόσταση 7 µέτρων από αυτούς, όταν προσβάλλονται. Όπου είναι δυνατό, αυτό είναι σκόπιµο να γίνεται µε φυσικά εµπόδια. Εάν χρησιµοποιούνται Οριογραµµές Σφάλµατος για να εµποδίσουν το πλησίασµα των µεταλλικών στόχων, αυτές πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον 8 µέτρα από τους στόχους, ώστε εάν ο αγωνιζόµενος παραβιάσει αθέλητα την γραµµή, να είναι ακόµη έξω από την ελάχιστη απόσταση των 7 µέτρων (βλ. Καν ). Μέριµνα πρέπει να λαµβάνεται επίσης σε ότι αφορά τις µεταλλικές κατασκευές στην γραµµή πυρός Θέσεις Στόχων - Όταν µία διαδροµή κατασκευάζεται έτσι ώστε να περιλαµβάνει θέσεις στόχων σε άλλα σηµεία πέρα από κατευθείαν προς το βάθος του πεδίου, οι διοργανωτές και τα µέλη της ιοίκησης πρέπει να προστατεύσουν και να περιορίσουν τις γύρω περιοχές στις οποίες οι αγωνιζόµενοι, τα µέλη της ιοίκησης, ή οι θεατές έχουν πρόσβαση. Κάθε αγωνιζόµενος επιτρέπεται να επιλύσει το αγωνιστικό πρόβληµα µε τον δικό του τρόπο και δεν πρέπει να επηρεάζεται και εξωθείται να ενεργήσει µε τέτοιο τρόπο που µπορεί να προκαλέσει ανασφαλή ενέργεια. Οι στόχοι θα είναι τοποθετηµένοι µε τέτοιο τρόπο ώστε η βολή προς αυτούς όπως παρουσιάζονται δεν θα αναγκάσει τους αγωνιζόµενους να παραβιάσουν τις ασφαλείς γωνίες πυρός Επιφάνεια Πεδίου Όπου είναι εφικτό, η επιφάνεια του πεδίου θα προετοιµάζεται ή διαφοροποιείται πριν τον αγώνα και θα διατηρείτε σχετικά καθαρή κατά την διάρκεια του αγώνα, ώστε να προσφέρει επαρκή ασφάλεια για τους αγωνιζόµενους και τα µέλη της ιοίκησης. Θα πρέπει να λαµβάνεται υπ όψη το αποτέλεσµα που επιφέρει η κακοκαιρία και οι ενέργειες των αγωνιζόµενων. Τα µέλη της ιοίκησης Αγώνα µπορούν να προσθέτουν χαλίκι, άµµο ή άλλα υλικά σε µία κατεστραµµένη επιφάνεια πεδίου οποιαδήποτε στιγµή, και οι αγωνιζόµενοι δεν µπορούν να προσβάλουν αυτές τις ενέργειες συντήρησης του πεδίου. 6

18 2.1.6 Obstacles Natural or created obstacles in a course of fire should reasonably allow for variations in competitors' height and physical build and should be constructed to provide reasonable safety for all competitors, Match Officials and spectators Common Firing Lines Courses of fire where multiple competitors are required to fire simultaneously from a common firing line (e.g. Shoot-Off), must provide a minimum of 3 meters of free space between each competitor Target Placement Care must be taken with the physical placement of a paper target to prevent a shoot through Target placement should be clearly marked on the target stands for target replacement and target stands should be securely fixed or their locations should be clearly marked on the range surface to ensure consistency throughout the entire match. Furthermore, target types should be specified and identified on the target frames or stands prior to the start of the match to ensure that a scoring target is not interchanged with a no-shoot after the match has commenced When paper and metal targets are used in close proximity in a course of fire, care must be taken to minimize the risk of splatter from metal targets When IPSC Poppers are used in a course of fire, care should be taken to ensure that the location or foundation area is prepared to provide consistent operation throughout the match Static targets (i.e. those which are not activated) must not be presented at an angle greater than 90 degrees from the vertical Berms All berms are off limits to all persons at all times, except when access to them is specifically permitted by a Range Officer (see Section 10.6). 2.2 Course Construction Criteria During the construction of a course of fire, a variety of physical barriers may be used to restrict competitor movement and to provide additional competitive challenges as follows: Fault Lines Competitor movement should preferably be restricted through the use of physical barriers, however, the use of Fault Lines is permitted as follows: To prevent unsafe and/or unrealistic charging at, or retreat from, targets; To simulate the use of physical barriers and/or cover; To define the boundaries of a general shooting area or part thereof Fault Lines must be fixed firmly in place, they must rise at least 2 centimeters above ground level, they should be constructed of wood or other rigid materials, and they should be of a consistent color (preferably red), at every COF in a match. Unless used in a continuous manner to define the boundary of a general shooting area, fault lines must be a minimum of 1.5 meters in length, but they are deemed to extend to infinity (also see Rule 4.4.1) If a COF has a passageway visibly delineated by fault lines and/or a clearly demarcated shooting area, any competitor who takes a shortcut outside the passageway and/or shooting area will incur one procedural penalty for each shot fired after beginning the shortcut. 7

19 2.1.6 Εµπόδια Φυσικά ή τεχνητά εµπόδια σε µία διαδροµή βολής θα πρέπει να εξυπηρετούν κατά το δυνατόν τις διαφοροποιήσεις σε ύψος και σωµατική διάπλαση των αγωνιζόµενων και πρέπει να κατασκευάζονται και χρησιµοποιούνται έτσι ώστε να παρέχουν επαρκή ασφάλεια για όλους τους αγωνιζόµενους, µέλη της ιοίκησης Αγώνα και θεατές Κοινή Γραµµή Πυρός ιαδροµές βολής στις οποίες δύο ή περισσότεροι αγωνιζόµενοι πρέπει να βάλουν ταυτόχρονα από µία κοινή γραµµή πυρός (π.χ. Shoot-Off), πρέπει να παρέχουν ελάχιστη ελεύθερη απόσταση 3 µέτρων µεταξύ των αγωνιζόµενων Τοποθέτηση Στόχων Πρέπει να δίδεται προσοχή στην τοποθέτηση των χάρτινων στόχων για να αποφεύγονται οι διαµέσου αυτών βολές σε άλλον στόχο (shoot through) Οι θέσεις των στόχων θα πρέπει να σηµειώνονται καθαρά πάνω στους στοχοδόχους για την αντικατάστασή τους και οι στοχοδόχοι θα πρέπει να είναι ασφαλώς σταθεροποιηµένοι στη θέση τους ή οι θέσεις τους να σηµειώνονται καθαρά πάνω στην επιφάνεια του πεδίου για να εξασφαλίζεται η ακριβής θέση τους σε όλη την διάρκεια του αγώνα. Περαιτέρω, τα είδη των στόχων θα πρέπει να καθορίζονται και να σηµειώνονται στους στοχοδόχους πριν την έναρξη του αγώνα, προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι στόχος βαθµολογίας δεν αντικαταστάθηκε µε στόχο ποινής, ή αντίθετα, µετά την έναρξη του αγώνα Όταν χάρτινοι και µεταλλικοί στόχοι χρησιµοποιούνται σε κοντινή απόσταση µεταξύ τους σε µια διαδροµή βολής, πρέπει να λαµβάνεται φροντίδα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ζηµίας από τους εξοστρακισµούς των µεταλλικών στόχων Όταν χρησιµοποιούνται IPSC Poppers σε µια διαδροµή βολής, θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε το σηµείο τοποθέτησής τους (η βάση τους) να προσφέρει σταθερή και αµετάβλητη λειτουργία τους κατά την διάρκεια του αγώνα Οι σταθεροί στόχοι (δηλ. αυτοί που δεν ενεργοποιούνται), δεν πρέπει να τοποθετούνται σε γωνία µεγαλύτερη των 90 µοιρών από το κατακόρυφο Αναχώµατα - Όλα τα αναχώµατα (berms) είναι εκτός ορίων για όλους και συνεχώς, εκτός εάν η άνοδος σε αυτά επιτραπεί ρητά από τον Κριτή (βλ. Kεφ. 10.6). 2.2 Κριτήρια Κατασκευής ιαδροµής Κατά την κατασκευή µιας διαδροµής βολής, µία ποικιλία φυσικών εµποδίων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να περιορίσει την κίνηση του αγωνιζόµενου και να προσφέρει πρόσθετες αγωνιστικές προκλήσεις, ως παρακάτω: Οριογραµµές Σφάλµατος (Fault Lines) Είναι προτιµότερο να εµποδιστεί η κίνηση του αγωνιζόµενου µε φυσικά εµπόδια, ωστόσο, η χρήση Οριογραµµής Σφάλµατος επιτρέπεται ως ακολούθως : Για να εµποδίσει την ανασφαλή και/ή εξωπραγµατική κίνηση προς, ή αποµάκρυνση από στόχους; Για την προσοµοίωση της χρήσης φυσικού εµποδίου και/ή επικάλυψης; Για τον ορισµό ορίων µιας γενικής περιοχής βολής ή µέρος αυτής Οι Οριογραµµές Σφάλµατος πρέπει να είναι καλά σταθεροποιηµένες στο έδαφος, θα πρέπει να ανυψώνονται τουλάχιστον 2 εκατοστά από τα έδαφος, θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες από ξύλο ή άλλο σκληρό και ανθεκτικό υλικό, και θα πρέπει να είναι του ίδιου χρώµατος (κατά προτίµηση κόκκινο), σε κάθε διαδροµή βολής του αγώνα. Εκτός και αν χρησιµοποιούνται σε σειρά για τον ορισµό ορίων µιας γενικής περιοχής βολής, οι οριογραµµές σφάλµατος θα πρέπει να είναι κατ ελάχιστο 1,5 µέτρο σε µήκος, αλλά θεωρούνται ότι επεκτείνονται στο άπειρο (βλ. επίσης Καν ) Αν µία διαδροµή βολής έχει διάδροµο εµφανώς χαραγµένο από Οριογραµµές Σφάλµατος και/ή καθαρά οριοθετηµένη περιοχή βολής, όποιος αγωνιζόµενος κόψει δρόµο (παρακάµψει) και/ή βγει έξω από τα όρια θα επιβαρυνθεί µε µία διαδικαστική ποινή για κάθε βολή µετά την παράκαµψη. 8

20 2.2.2 Obstacles Courses of fire may include the use of major obstacles to be surmounted by competitors. Obstacles used in this way must not exceed a height of 2 meters. Obstacles over 1 meter in height must be supplied with scaling aids to assist competitors and must be constructed to provide for the competitor s safety in the following ways: Obstacles must be firmly anchored and braced to provide adequate support when in use. Wherever possible, unduly sharp or rough surfaces must be removed to reduce the possibility of injury to competitors and/or Match Officials The descending side of any obstacle must be clear of obstructions or natural hazards Competitors must be permitted to test such obstacles before making their attempt at the course of fire Competitors must not be required to holster their handgun before ascending these obstacles Barriers Must be constructed in the following manner: They must be high enough and strong enough to serve the intended purpose. Unless supplemented by a shooting platform or similar, barriers of at least 1.8 meters high are deemed to extend skywards to infinity (also see Rule ) They should include Fault Lines projecting rearward at ground level from the side edges Tunnels A tunnel that a competitor is required to enter or pass through must be constructed of suitable material and to any length. However, sufficient ports must be provided to allow Match Officials to safely monitor competitor action. Tunnel mouth edges must be prepared to minimize the possibility of injury to competitors and Match Officials. Course designers must clearly designate the entrance and exit portions of the tunnel as well as the parameters for shooting at any targets from within the tunnel (e.g. Fault Lines) Cooper Tunnels Are tunnels comprised of braced uprights supporting loose overhead materials (e.g. wooden slats), which may fall off when inadvertently dislodged by competitors (see Rule ). These tunnels may be constructed to any height, but overhead materials must not be heavy enough to cause injury if they fall Stage Props Where these items are intended to support a competitor in motion or while shooting targets, they must be constructed with the safety of the competitor and Match Officials as a priority. Provisions must be made to allow Match Officials to safely monitor and control competitor action at all times. Props must be strong enough to withstand use by all competitors Windows and Ports Must be placed at a height reachable by most competitors, with a sturdy platform being available for use by others, if requested, without penalty. 2.3 Modifications to Course Construction Match Officials may, for any reason, modify the physical construction or stage procedure for a course of fire, provided that such changes are approved in advance by the Range Master. Any such physical changes or additions to a published course of fire should be completed before the stage begins All competitors must be notified of any such changes as soon as possible. As a minimum, they must be notified by the official in charge of the course of fire during the squad briefing. 9

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ I.P.S.C. ΟΠΛΑ ΧΕΙΡΟΣ. ΕΚ ΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Ανεπίσηµη Έκδοση

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ I.P.S.C. ΟΠΛΑ ΧΕΙΡΟΣ. ΕΚ ΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Ανεπίσηµη Έκδοση Σκοπευτική Οµοσπονδία Ελλάδος Χρ. Βουρνάζου 14, 11521, Αθήνα Τηλ. +30 (210) 6454522-3 * Fax +30 (210) 6421595 http://www.shooting.org.gr & www.ipsc.gr e-mail: ipsc@skoe.gr INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING

Διαβάστε περισσότερα

STAGE

STAGE STAGE 1 -------------------------------------------------------------------------------------------- pl 1 pl 2 p l 3 pl 4 p l 5 pl 6 pl 8 pl 9 pl 7 10m Valve START POSITION: Standing relaxed inside the

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ I.P.S.C. ΟΠΛΑ ΧΕΙΡΟΣ. ΕΚ ΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ανεπίσηµη Έκδοση

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ I.P.S.C. ΟΠΛΑ ΧΕΙΡΟΣ. ΕΚ ΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ανεπίσηµη Έκδοση Σκοπευτική Οµοσπονδία Ελλάδος Χρ. Βουρνάζου 14, 11521, Αθήνα Τηλ. +30 (210) 6454522-3 * Fax +30 (210) 6421595 http://www.shooting.org.gr & www.ipsc.gr e-mail: ipsc@skoe.gr INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING

Διαβάστε περισσότερα

STAGES 12 MIN ROUNDS 198

STAGES 12 MIN ROUNDS 198 LEVEL IΙI IPSC MATCH 1-9-2013 LEVEL IΙI MATCH STAGES 12 MIN ROUNDS 198 Course designer C. Kathareios J. Kelaidakis STAGE 1 George Meimaridis MEDIUM COURSE 10 IPSC targets, 3 IPSC Popper,1 MP, 1 Metal No-Shoot

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ I.P.S.C. ΛΕΙΟΚΑΝΟΥ ΤΥΦΕΚΙΟΥ. ΕΚ ΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ανεπίσηµη Έκδοση

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ I.P.S.C. ΛΕΙΟΚΑΝΟΥ ΤΥΦΕΚΙΟΥ. ΕΚ ΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ανεπίσηµη Έκδοση Σκοπευτική Οµοσπονδία Ελλάδος Χρ. Βουρνάζου 14, 11521, Αθήνα Τηλ. +30 (210) 6454522-3 * Fax +30 (210) 6421595 http://www.shooting.org.gr & www.ipsc.gr e-mail: ipsc@skoe.gr INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION Σκοπευτική Οµοσπονδία Ελλάδος Χρ. Βουρνάζου 14, 11521, Αθήνα Τηλ. +30 (210) 6454522-3 * Fax +30 (210) 6421595 http://www.shooting.org.gr & www.ipsc.gr e-mail: info@shooting.org.gr INTERNATIONAL PRACTICAL

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ I.P.S.C. ΟΠΛΑ ΧΕΙΡΟΣ ΕΚ ΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ I.P.S.C. ΟΠΛΑ ΧΕΙΡΟΣ ΕΚ ΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Σκοπευτική Οµοσπονδία Ελλάδος Χρ. Βουρνάζου 14, 11521, Αθήνα Τηλ. +30 (210) 6454522-3 * Fax +30 (210) 6421595 http://www.shooting.org.gr & www.ipsc.gr e-mail: info@shooting.org.gr INTERNATIONAL PRACTICAL

Διαβάστε περισσότερα

10 MERCHIA. 10. Starting from standing position (where the SIGN START ) without marshal (self start) 5 minutes after TC4 KALO LIVADI OUT

10 MERCHIA. 10. Starting from standing position (where the SIGN START ) without marshal (self start) 5 minutes after TC4 KALO LIVADI OUT Date: 22 October 2016 Time: 09:00 hrs Subject: BULLETIN No 5 Document No: 1.6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ I.P.S.C. ΡΑΒΔΩΤΑ ΤΥΦΕΚΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ I.P.S.C. ΡΑΒΔΩΤΑ ΤΥΦΕΚΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος Χρ. Βουρνάζου 14, 11521, Αθήνα Τηλ. +30 (210) 6454522-3 Fax +30 (210) 6421595 http://www.shooting.org.gr & www.ipsc.gr e-mail: info@shooting.org.gr INTERNATIONAL PRACTICAL

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ I.P.S.C. ΛΕΙΟΚΑΝΑ ΤΥΦΕΚΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ I.P.S.C. ΛΕΙΟΚΑΝΑ ΤΥΦΕΚΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Σκοπευτική Οµοσπονδία Ελλάδος Χρ. Βουρνάζου 14, 11521, Αθήνα Τηλ. +30 (210) 6454522-3 Fax +30 (210) 6421595 http://www.shooting.org.gr & www.ipsc.gr e-mail: info@shooting.org.gr INTERNATIONAL PRACTICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

HANDGUN LEVEL IΙ MATCH STAGES 8 MIN ROUNDS 130

HANDGUN LEVEL IΙ MATCH STAGES 8 MIN ROUNDS 130 HANDGUN LEVEL IΙ MATCH STAGES 8 MIN ROUNDS 130 Course designer J KELAIDAKIS STAGE 1 SHOOTING AREA SHORT COURSE 4 IPSC Metal Plates, 1 IPSC Targets, 2 IPSC popper 8 rounds / 40 points βάθος πεδίου, όπλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ / ΙΚΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ LLP ERASMUS «ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Erasmus + Θέματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ I.P.S.C. ΛΕΙΟΚΑΝΑ ΤΥΦΕΚΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ I.P.S.C. ΛΕΙΟΚΑΝΑ ΤΥΦΕΚΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Σκοπευτική Οµοσπονδία Ελλάδος Χρ. Βουρνάζου 14, 11521, Αθήνα Τηλ. +30 (210) 6454522-3 Fax +30 (210) 6421595 http://www.shooting.org.gr & www.ipsc.gr e-mail: info@shooting.org.gr INTERNATIONAL PRACTICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8 questions or comments to Dan Fetter 1

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8  questions or comments to Dan Fetter 1 Eon : Fall 8 Suggested Solutions to Problem Set 8 Email questions or omments to Dan Fetter Problem. Let X be a salar with density f(x, θ) (θx + θ) [ x ] with θ. (a) Find the most powerful level α test

Διαβάστε περισσότερα

Strain gauge and rosettes

Strain gauge and rosettes Strain gauge and rosettes Introduction A strain gauge is a device which is used to measure strain (deformation) on an object subjected to forces. Strain can be measured using various types of devices classified

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 4: Συνεργασία Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Σκοπός 1. Πώς να χτίσετε και να διατηρήσετε μια αποτελεσματική ομάδα Σε αυτό πρόγραμμα, εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Unit Scope Σε αυτή την ενότητα θα μελετήσουμε τα βασικά των καταστάσεων διαπραγμάτευσης winwin,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΝΑ ΦΛΟΚΑ Επίκουρος Καθηγήτρια Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Φυσικής Περιβάλλοντος- Μετεωρολογίας ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Πληθυσµός Σύνολο ατόµων ή αντικειµένων στα οποία αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της 1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της επικίνδυνης περιοχής μπροστά από το κινητήρα? 3. Ποιοιείναιοικύκλοιασφαλείαςγύρωαπότοαεροσκάφοςκαιτιαντιπροσωπεύουν?

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 6: Working Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας General Successfully carry out the Preventive Maintenance Procedure and complete the Maintenance

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Procedures and Functions Stored procedures and functions are named blocks of code that enable you to group and organize a series of SQL and PL/SQL

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Δηµιουργικών Δραστηριοτήτων Ψυχικής Ευεξίας

Πρόγραµµα Δηµιουργικών Δραστηριοτήτων Ψυχικής Ευεξίας Νικηφόρου Μανδηλαρά 9, Ραφήνα (επίσκεψη μόνο κατόπιν ραντεβού) 22940-22002 :: 6932-404342 :: edo@dimiourgia.gr 2017 Πρόγραµµα Δηµιουργικών Δραστηριοτήτων Ψυχικής Ευεξίας Πρόγραµµα Δραστηριοτήτων Δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται ως είσοδο μια ακολουθία S από n (n 40) ακέραιους αριθμούς και επιστρέφει ως έξοδο δύο ακολουθίες από θετικούς ακέραιους

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1

Main source: Discrete-time systems and computer control by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 A Brief History of Sampling Research 1915 - Edmund Taylor Whittaker (1873-1956) devised a

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Section 9.2 Polar Equations and Graphs

Section 9.2 Polar Equations and Graphs 180 Section 9. Polar Equations and Graphs In this section, we will be graphing polar equations on a polar grid. In the first few examples, we will write the polar equation in rectangular form to help identify

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Homework 8 Model Solution Section

Homework 8 Model Solution Section MATH 004 Homework Solution Homework 8 Model Solution Section 14.5 14.6. 14.5. Use the Chain Rule to find dz where z cosx + 4y), x 5t 4, y 1 t. dz dx + dy y sinx + 4y)0t + 4) sinx + 4y) 1t ) 0t + 4t ) sinx

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

START POSITION: Καθιστός στην καρέκλα με το ακουστικό στο αυτί. Όπλο άδειο και όλες οι γεμιστήρες που θα χρησιμοποιηθούν επάνω στο τραπέζι.

START POSITION: Καθιστός στην καρέκλα με το ακουστικό στο αυτί. Όπλο άδειο και όλες οι γεμιστήρες που θα χρησιμοποιηθούν επάνω στο τραπέζι. NAME: 6 Αναμείνατε στο ακουστικό σας TARGETS:2 Classic Popper, 3 Classic IPSC, 2 Mini Classic IPSC, 1 Mini Classic IPSC P/T. DISTANCE: 2-13 m MINIMUM ROUNDS: 12 POSSIBLE POINTS: 60 START POSITION: Καθιστός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING 1/12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING Ανοίγουμε τρύπες Ø8 x 80mm στο σημείο κατασκευής, με τρυπάνι. To προτεινόμενο πλάτος και μήκος μεταξύ των 2 οπών να είναι 30-35εκ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 10η: Basics of Game Theory part 2 Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 10η: Basics of Game Theory part 2 Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Οικονομία Διάλεξη 0η: Basics of Game Theory part 2 Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Best Response Curves Used to solve for equilibria in games

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 No. Recommendation 1 2 To ensure efficient and effective coordination between the competent authorities involved in

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 90 90 INTERNAL CORNER SIZES ΟΠΤΙΚΗ PERSPECTIVE ΠΑΝΩ ΟΨΗ TOP VIEW ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΦΙΩΝ SHELF DIMENSIONS T1 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (1) MAXIMUM LOADING CAPACITIES (1) ΤΥΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωνίσματα Sprint. Τσουρέκας Τιμολέων. Σεμινάριο στελεχών ΒΑ. Sunday, 27 November 2011

Αγωνίσματα Sprint. Τσουρέκας Τιμολέων. Σεμινάριο στελεχών ΒΑ. Sunday, 27 November 2011 Αγωνίσματα Sprint Τσουρέκας Τιμολέων Σεμινάριο στελεχών ΒΑ 1 2 Ατομικό Sprint History 1996 WC Reit im Winkl 2001 @ WSC Lahti 2002 @ OWG Salt lake Πολλές αλλαγές στη μορφή του Knock out sprint 1990 4 αθλητές

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ειδικά θέματα: Ανακύκλωση Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Guidance on waste and recovered substances Το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι «Τα απόβλητα, όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα 2006 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα 2006 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) Έθδνζε 1.5 PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιζηοποίηζης Ανθρώπινοσ Γσναμικού Κνξαή 3, 105 64 Αζήλα, Τει.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα