Αναλογικό Τηλεφωνικό κέντρο PABX 208 και 416

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναλογικό Τηλεφωνικό κέντρο PABX 208 και 416"

Transcript

1 Αναλογικό Τηλεφωνικό κέντρο PABX 208 και 416 Εγχειρίδιο χρήστη Πρόλογος: Το PΑBX 208 διαθέτει δύο εισόδους για αναλογικές γραµµές παρόχου και οκτώ εξόδους για να τοποθετηθούν αναλογικά εσωτερικά τηλέφωνα Το PΑBX 416 διαθέτει τέσσερις εισόδους για αναλογικές γραµµές παρόχου και δεκαέξι εξόδους για να τοποθετηθούν αναλογικά εσωτερικά τηλέφωνα. Το µικρό σύστηµα PABX, αποτελεί αξιόπιστη και οικονοµική λύση για εκείνους που αναζητούν ένα µικρό, οικονοµικό και αξιόπιστο τηλεφωνικό κέντρο µε τις εξής δυνατότητες: Προσοχή: 1. Η συσκευή πρέπει πάντοτε να τροφοδοτείται από πηγή σταθερής και αδιατάρακτης ροής ηλεκτρικού ρεύµατος και να εργάζεται σε περιβάλλον µε θερµοκρασία µεταξύ 0 C και 45 C, µε υγρασία µεταξύ 20% και 80%, χωρίς απευθείας έκθεση στις ακτίνες του ηλίου και απαλλαγµένο από την παρουσία καυστικών, εύφλεκτων ή τοξικών αερίων. 2. Πρέπει να υπάρχει αρκετός αερισµός περιµετρικά του µηχανήµατος ώστε να απάγεται οµαλά η θερµότητα που δηµιουργείται κατά την λειτουργία του 3. Το µηχάνηµα µπορεί να αναρτηθεί σε κάθετη επιφάνεια ή επικαθήµενο 4. Να εργάζεται µακριά από ηλεκτροµαγνητικά πεδία 5. Να µην χρησιµοποιείται όταν υπάρχουν κεραυνοί 6. Να γίνουν καθαρές και σωστές καλωδιώσεις ανάλογες για την χρήση που προορίζονται 7. Να χρησιµοποιούνται εσωτερικά αναλογικά τηλέφωνα µε ρυθµιζόµενη διάρκεια φλας και αυτή κατά προτίµηση να ορίζεται στα 600 χιλιοστά του δευτερολέπτου. 8. Να υπάρχει από τον πάροχο δυνατότητα αναγνώρισης αριθµού καλούντος εάν ζητείται η δυνατότητα εµφάνισης του αριθµού αυτού Σελ. 1 από 11

2 Λειτουργία PΑBX για πρώτη φορά: Το PABX 208 διαθέτει µία σειρά από δέσµες τηλεφωνικών εισόδων. Οι είσοδοι LINE 1 και 2, είναι οι είσοδοι των αναλογικών ΓΚΠ (Γραµµών Κέντρου Πόλεως). Οι είσοδοι 601, 602 µέχρι και 608 είναι οι είσοδοι των εσωτερικών αναλογικών τηλεφώνων. Αφού πρώτα εξεταστεί εξωτερικά το µηχάνηµα και διαπιστωθεί ότι δεν έχει υποστεί χρήση ή κακοποίηση κατά την µεταφορά του, τοποθετείται σε κατάλληλο ως άνω σηµείο και ακολούθως τοποθετούνται πρώρα οι είσοδοι των αναλογικών ΓΚΠ και έπειτα οι είσοδοι των εσωτερικών αναλογικών τηλεφώνων. Στη συνέχεια το PΑBX 208 τοποθετείται στο ρεύµα στην πηγή αδιατάρακτης ροής του ως ανωτέρω και τέλος, πιέζεται ο διακόπτης on/off στη θέση on. Ένα γαλάζιο φως θα ανάψει και θα αρχίσει να αναβοσβήνει, το PΑBX 208 είναι έτοιµο για χρήση ως εξής: Όλες οι εισερχόµενες κλήσεις και από τις δύο ΓΚΠ θα εξυπηρετούνται κουδουνίζοντας τα δύο πρώτα εσωτερικά ήτοι το 601 και το 602. Όλα τα εσωτερικά θα κάνουν κλήσεις προς τις ΓΚΠ µε το 9 Όλα τα εσωτερικά θα µπορούν να καλούν άλλα εσωτερικά µε τον αριθµό τους που συµπίπτει µε τον αριθµό εισόδου. Οι υπόλοιπες λειτουργίες αναφέρονται διεξοδικά παρακάτω. Προγραµµατισµός PΑBX Ο προγραµµατισµός γίνεται από µία απλή αναλογική τονική (µε DTMF) τηλεφωνική συσκευή που συνδέθηκε σε ένα από τις 4 πρώτες εισόδους εσωτερικών ήτοι Πρέπει να έχουµε υπόψη ότι: -Κάθε εντολή λήγει µε # -Κάθε επιτυχής εντολή χαρακτηρίζεται από ένα «ντι» µετά την # Κάθε άστοχη εντολή χαρακτηρίζεται από τρία «ντι» µετά την # Μετά το «ντι» µίας επιτυχούς εντολής µπορούµε να συνεχίσουµε αµέσως µε την επόµενη εντολή και ούτω καθεξής. Στον προγραµµατισµό αυτόν τα εσωτερικά συµβολίζονται µε Ν και νοούνται από 01 έως 08 (αντιστοιχούν στα εσωτερικά 601 έως 608). Τα Trunks, (Γραµµές Κέντρου Πόλεως), συµβολίζονται µε Μ και νοούνται από 1-2. Σηµειώνεται ότι για το ΟΤΑΝ+208 το Μ είναι 1 ή 2 και το Ν είναι από 01 έως 08. Όσον αφορά το ΟΤΑΝ+416, το Μ είναι από 1 έως 4 και το Ν είναι από 01 έως 16. Εισαγωγή στα πεδία προγραµµατισµού: Σηκώνουµε το ακουστικό και πληκτρολογούµε #* και αµέσως µετά τον κωδικό 0000 και πρέπει να ακούσουµε ένα «ντι». Αν όχι, έχουµε βάλει λάθος κωδικό είναι ο εργοστασιακός κωδικός εισόδου. Σελ. 2 από 11

3 Αν αλλαχθεί, είναι ευνόητο ότι θα πρέπει να πληκτρολογήσουµε τον καινούργιο κωδικό εισόδου. Μόλις εισέλθουµε στο πρόγραµµα µπορούµε όπως είπαµε να πραγµατοποιούµε ρυθµίσεις την µία µετά την άλλη. Αν γίνει λάθος µπορούµε να πιέσουµε * και να ξαναβάλουµε τον αριθµό που πρέπει. Αφού εισέλθουµε στον προγραµµατισµό, για να κάνουµε RESET: 0000# αναµένουµε 6 seconds µέχρι το «ντι» Οι αρχικές ρυθµίσεις που θα ισχύσουν µετά από ένα RESET είναι: αλλαγή κωδικού εισόδου: 09 και τέσσερα αριθµητικά ψηφία που θα αποτελέσουν το νέο κωδικό. αλλαγή φλας: 00 και L # (εάν L=1 τότε το φλάς ορίζεται σε 0.8 sec. Εάν 2 ορίζεται σε 1.0 sec, sec, sec, sec) όλες οι εισερχόµενες απαντώνται από αυτόµατη γραµµατέα: 10# η ΓΚΠ «Μ» απαντάται από αυτόµατη γραµµατέα: 10Μ# η ΓΚΠ «Μ» κουδουνίζει τηλέφωνα: 11Μ# όλες οι εισερχόµενες κουδουνίζουν τηλέφωνα: 11# ηχογράφηση µηνύµατος αυτόµατης γραµµατέως: 12# ακρόαση µηνύµατος αυτόµατης γραµµατέως: 13# ακρόαση µουσικής στην αναµονή: 14# επιλογή µουσικής στην αναµονή: 141ΚΚ# (ΚΚ από αρχεία µουσικής) ακολουθία αναπαραγωγής ενσωµατωµένων µουσικών: 14100# ρύθµιση έντασης µουσικής στην αναµονή:145pp# (PP από 00 έως 16) καθορισµός εσωτερικού τηλεφώνου τηλεφωνήτριας που θα υποδέχεται τις εξωτερικές κλήσεις όταν ακουστεί το µήνυµα: 15Ν# σε λειτουργία αυτόµατης γραµµατέως και ο καλών δεν αντιδρά, για να τον αποσυνδέει: 160# ως άνω, αλλά για να µεταφέρεται αυτόµατα σε τηλεφωνήτρια: 161# Σελ. 3 από 11

4 αν τα τηλέφωνα δεν µπορούν να δείχνουν λιγότερους από 4 αριθµούς και έτσι οι αριθµοί των εσωτερικών δεν φαίνονται από εσωτερικό τηλέφωνο σε εσωτερικό τηλέφωνο, πρέπει να προστεθούν αριθµοί στα εσωτερικά νούµερα. Για πρόσθεση δύο αριθµών ΚΚ: 180ΚΚ# Για ακύρωση: 180#. Για να µην παίρνει ένα εσωτερικό γραµµή µε το 9 για εξωτερική κλήση άρα για να καλεί εξωτερικό αριθµό κατευθείαν: 2Ν0# Για να ισχύει το ως άνω σε όλα τα εσωτερικά: 20# Για να παίρνει ένα εσωτερικό γραµµή µε το 9 για εξωτερική κλήση: 2Ν1# Για να ισχύει το ως άνω σε όλα τα εσωτερικά: 21#(είναι default) Για να κουδουνίζει ένα συγκεκριµένο εσωτερικό Ν όταν εισέρχεται γραµµή Μ: 3ΜΝ0# Για να µην κουδουνίζει ένα συγκεκριµένο εσωτερικό Ν όταν εισέρχεται γραµµή 3ΜΝ1# Για να µην κουδουνίζει κανένα: 3Μ# και αµέσως µετά απαραίτητα 3ΜΝ0# Καθορισµός κλάσεων εξυπηρέτησης Οι κλάσεις εξυπηρέτησης συµβολίζονται µε L και έχουν ακέραιες τιµές από 0 έως 6. 0=>επιτρέπεται η κλήση µόνο των ειδικών επιτρεπόµενων αριθµών 1=>δεν υπάρχουν περιορισµοί 2=>περιορισµός στις υπερπόντιες κλήσεις 3=>περιορισµός στις υπεραστικές κλήσεις 4=>περιορισµός κλήσεων µε αρχικά που ανήκουν στην ενότητα Α 5=>περιορισµός κλήσεων µε αρχικά που ανήκουν στην ενότητα Β 6=>επιτρέπονται µόνο εσωτερικές κλήσεις Ειδικοί επιτρεπόµενοι αριθµοί 43PPABCD#. Με PP συµβολίζεται ένα γκρουπ της ενότητας αυτής, από ABCD, είναι τα 4 αρχικά νούµερα του τηλεφωνικού αριθµού ο οποίος θα επιτραπεί. Αν συµπληρωθούν λιγότερα από 4 νούµερα για κάποιον αριθµό, πιέζουµε #. Κάθε ενότητα έχει µέχρι 16 γκρουπ και το κάθε ένα γκρουπ, µέχρι 4 σε σειρά αρχικά τηλεφωνικού αριθµού. ιαγραφή αριθµών σε όλα τα γκρουπ της ενότητας: 43# ιαγραφή αριθµών σε ένα γκρουπ της ενότητας: 43PP# Σελ. 4 από 11

5 Ενότητα Α 41QQABCD#. Με QQ συµβολίζεται ένα γκρουπ της ενότητας από ABCD, είναι τα 4 αρχικά νούµερα του τηλεφωνικού αριθµού ο οποίος θα περιοριστεί. Αν συµπληρωθούν λιγότερα από 4 νούµερα για κάποιον αριθµό, πιέζουµε #. Κάθε ενότητα έχει µέχρι 16 γκρουπ και το κάθε ένα γκρουπ, µέχρι 4 σε σειρά αρχικά τηλεφωνικού αριθµού. ιαγραφή περιορισµών σε όλα τα γκρουπ της ενότητας Α: 41# ιαγραφή περιορισµών σε ένα γκρουπ της ενότητας Α: 41QQ# Ενότητα Β 42QQABCD#. Με QQ συµβολίζεται ένα γκρουπ της ενότητας από ABCD, είναι τα 4 αρχικά νούµερα του τηλεφωνικού αριθµού ο οποίος θα περιοριστεί. Αν συµπληρωθούν λιγότερα από 4 νούµερα για κάποιον αριθµό, πιέζουµε #. Κάθε ενότητα έχει µέχρι 16 γκρουπ και το κάθε ένα γκρουπ, µέχρι 4 σε σειρά αρχικά τηλεφωνικού αριθµού. ιαγραφή περιορισµών σε όλα τα γκρουπ της ενότητας Β: 42# ιαγραφή περιορισµών σε ένα γκρουπ της ενότητας Β: 42QQ# Ιδιωτικοί κωδικοί Προσοχή ισχύει µόνο για το #: διαγραφή όλων των ιδιωτικών κωδικών 5 UV WWWW L: καθορισµός κωδικού σε κλάση L 5 UV: διαγραφή κωδικού µε σειρά UV UV: σειρά κωδικού από 1-99 WWWW: τετραψήφιος κωδικός L: κλάση εξυπηρέτησης Όταν εισάγεται κωδικός εισάγεται µε την σειρά του δηλαδή είναι εξαψήφιος Για το 416 ο χρήστης εισάγει#5 UV WWWW τηλέφωνο # Καθορισµός επιτρεπόµενης διάρκειας κλήσεων σε ένα εσωτερικό 6 Ν ΤΤ# ΤΤ: Χρόνος σε λεπτά από Θέτοντας δικαιώµατα πρόσβασης των εσωτερικών σε trunks Για να έχει ένα εσωτερικό πρόσβαση σε ένα trunk: 7MN0# Για να µην έχει ένα εσωτερικό πρόσβαση σε ένα trunk: 7MN1# Για να µπορούν όλα τα εσωτερικά να έχουν πρόσβαση σε ένα Trunk: 7Μ# Μεταβλητή εσωτερική αριθµοδότηση 9000#: Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων 9Nabcd#: Αλλαγή του εσωτερικού Ν σε abcd. abcd από 1 έως Όλα τα εσωτερικά πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθµό ψηφίων και να διαφέρουν µεταξύ τους. Σελ. 5 από 11

6 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Trunk από τηλέφωνο στη γραµµή #: ενεργοποίηση όλων 0610#: απενεργοποίηση όλων 060Μ#: ενεργοποίηση συγκεκριµένου TrunkΧΧΧΧΧΧΧΧ (στο 208 πρέπει πάντα 613#) Caller ID τρόπος µεταφοράς 1812#: FSK 1813#: DTMF 1814#: Auto mode Προσοχή στα παρακάτω φαινόµενα: Εάν τα εσωτερικά παίρνουν γραµµή κατευθείαν χωρίς το 9, χρειάζεται να πατάνε * στις παρακάτω περιπτώσεις: Εισερχόµενες κλήσεις: -Όταν το σύστηµα είναι σε λειτουργία χειριστή (όχι ΑΑ) και απαντούν εισερχόµενη κλήση που κουδουνίζει σε τηλέφωνο. -Όταν το σύστηµα είναι σε ΑΑ και ο καλών πρέπει να πιέσει 0 για να πάει στην τηλεφωνήτρια. Αν η τηλεφωνήτρια είναι busy τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί το busy call transfer - Pick up call Όταν µερικά τηλέφωνα κουδουνίζουν από εισερχόµενη κλήση, η κλήση αυτή µπορεί να απαντηθεί και από τηλέφωνο που δεν κουδουνίζει µε #9 Στοχευµένα: #3&εσωτερικό Εξερχόµενες κλήσεις εάν ένα εσωτερικό χρειαστεί Trunk και όλα είναι κατειληµµένα, µπορεί να πραγµατοποιήσει κράτηση Trunk µε #0 και όταν ένα Trunk ελευθερωθεί, θα γίνει κλήση στο τηλέφωνο αυτό που έκανε #0. ένα εσωτερικό µπορεί να επιλέξει Trunk µε #1Μ Χρήση προσωπικού κωδικού για το 416 #5 UV WWWW (ο κωδικός επιτρέπει την παράκαµψη των περιορισµών και την πληκτρολόγηση π.χ. υπερπόντιου αριθµού από τον εσωτερικό dial tone). για µεταφορά εξελθούσης ή εισελθούσης ή εσωτερικής κλήσης από το εσωτερικό Α στο εσωτερικό Β: flash και Β. κατά τη διαδικασία ο καλών είναι σε αναµονή. -Αν το Α δεν κλείσει και το Β απαντήσει, µιλάει µε το Α. Αν τότε κλείσει το Α ο καλών συνδέεται µε το Β. Αν τότε κλείσει το Β ο καλών συνδέεται µε το Α πάλι. Σελ. 6 από 11

7 -Αν το Β δεν απαντήσει σε 25 δευτερόλεπτα και το Α είναι ανοικτό ακόµα, συνδέεται µε τον καλούντα. Αν όµως το Α έχει κλείσει, θα κουδουνίσει και αυτό για 25 δευτερόλεπτα. Αν είναι κατειληµµένο, η γραµµή θα κλείσει. Εάν πατηθεί flash για µεταφορά κλήσης αυτή πρέπει να γίνει µέσα σε 5 δευτερόλεπτα αλλιώς η κλήση θα συνδεθεί πάλι. Προσοχή γίνεται µόνο µεταφορά εξωτερικής κλήσης Προσοµοίωση R: #89 (Με το R µπορεί κανείς να εναλλάσσει συνοµιλητές που βρίσκονται σε διαφορετικές ΓΚΠ. Η χρήση προϋποθέτει ύπαρξη αντίστοιχης υπηρεσίας από τον πάροχο.) Συνδιάσκεψη (δύο εσωτερικά και ένα Trunk): flash*εσωτερικό κράτηση Trunk ώστε να µην χρησιµοποιείται σε conference αλλά µόνο για εισερχόµενες και εξερχόµενες flash## Όταν παίρνουµε εξωτερική γραµµή κατευθείαν, χωρίς 9 τότε για κλήση εσωτερικού πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσουµε * Επίσης η κλήση της τηλεφωνήτριας γίνεται το ίδιο: *0 Αναφορά αριθµού εσωτερικού µε πλήθος «ντι»: #60 Αναφορά αριθµού εσωτερικού στην οθόνη: #62 (µε το κλείσιµο το τηλέφωνο κουδουνίζει και φαίνεται ο αριθµός του) Προώθηση κλήσεων on busy (δεν διατηρείται σε power off) ισχύει και για ΝΑ ενεργοποίηση: #82abc (abc=εσωτερικό) απενεργοποίηση: #82# Λειτουργία «µην ενοχλείτε» ενεργοποίηση: #83 και δεν κουδουνίζει καθόλου ενώ ο καλών ακούει ήχο κλήσης. απενεργοποίηση: αυτόµατα, µόλις σηκωθεί το συγκεκριµένο ακουστικό ξανά. Κλήση προς όλα τα εσωτερικά µαζί: #88 ακρόαση µουσικής στην αναµονή, για έλεγχο και αλλαγή: #67ΚΚ# (00 είναι η τρέχουσα µουσική, για αλλαγή οι τιµές ΚΚ είναι από 01-11) Σελ. 7 από 11

8 Σύνοψη Α.Α. Επιθυµητή ενέργεια Κωδικός 1 Εισαγωγή στο πρόγραµµα 0000 # ή ο ισχύων 2 Αλλαγή κωδικού 09 ΧΧΧΧ # 3 Αλλαγή έτους/µήνα/ηµέρας 01ΥΥΜΜDD# 4 Αλλαγή ώρας/λεπτών 02ΗΗΤΤ# 5 Ορισµός καθυστέρησης για την έναρξη χρέωσης 03ΤΤ# 6 Εκκαθάριση υφισταµένων χρεώσεων 0400# 7 Εκκαθάριση όλων των αφυπνίσεων 05# 8 Εκκαθάριση αφύπνισης στο εσωτερικό Ν 05Ν# 9 Καθορισµός αφύπνισης στο εσωτερικό Ν 05ΝΗΗΤΤ# 10 Όλα τα Trunk κουδουνίζουν εσωτερικά τηλέφωνα 11# 11 Το Trunk Μ κουδουνίζει εσωτερικά τηλέφωνα 11Μ# 12 Όλα τα Trunk είναι σε αυτόµατη γραµµατέα 10# 13 Το Trunk Μ είναι σε αυτόµατη γραµµατέα 10Μ# 14 Ηχογράφηση µηνύµατος αυτόµατης γραµµατέως 12# 15 Ακρόαση µηνύµατος αυτόµατης γραµµατέως 13# 16 Ακρόαση µουσικής στην αναµονή 14# 17 Καθορισµός εσωτερικού υποδοχής κλήσεων µετά το µήνυµα 15Ν# αυτόµατης γραµµατέως 18 Μόλις ολοκληρωθεί η ακρόαση του µηνύµατος, για να κλείνει 160# 19 Μόλις ολοκληρωθεί η ακρόαση του µηνύµατος, για να 161# µεταφέρεται στο εσωτερικό υποδοχής 20 Πρόσθεση ψηφίων στον αριθµό του εσωτερικού 180ΚΚ# 21 Ακύρωση του ανωτέρω 180# 22 Εξωτερικές κλήσεις µε το 9 από Ν εσωτερικό 2Ν1# 23 Εξωτερικές κλήσεις µε το 9 σε όλα τα εσωτερικά 21# 24 Εξωτερικές κλήσεις κατευθείαν (χωρίς το 9) σε Ν εσωτερικό 2Ν0# 25 Εξωτερικές κλήσεις κατευθείαν (χωρίς το 9) σε όλα τα εσωτερικά 20# 26 Το Trunk Μ να κουδουνίζει στο εσωτερικό Ν 3ΜΝ0# 27 Το Trunk Μ να µην κουδουνίζει στο εσωτερικό Ν 3ΜΝ1# 28 εν κουδουνίζει κανένα εσωτερικό στο Trunk Μ 3Μ# 29 Αντιστοίχηση κλάσης L στο εσωτερικό Ν 40NL# 30 Όλα τα εσωτερικά είναι κλάσης L 40L# 31 Ορισµός περιορισµών Α 41 QQ ABCD # 32 Αναίρεση όλων των περιορισµών Α 41# 33 Αναίρεση περιορισµών γκρουπ QQ του Α 41QQ# 34 Ορισµός περιορισµών Β 42 QQ ABCD # 35 Αναίρεση όλων των περιορισµών Β 42# Σελ. 8 από 11

9 36 Αναίρεση περιορισµών γκρουπ QQ στο Β 42QQ# 37 Επιτρεπόµενοι αριθµοί 43 PP ABCD # 38 Αναίρεση όλων των επιτρεπόµενων αριθµών 43# 39 Αναίρεση επιτρεπόµενων αριθµών γκρουπ PP 43 PP # 40 Καθορισµός προσωπικού κωδικού 5 UV WWWW L # 41 Αναίρεση όλων των προσωπικών κωδικών 500# 42 Αναίρεση UV προσωπικού κωδικού 5 UV # 43 Καθορισµός επιτρεπόµενου χρόνου οµιλίας στο εσωτερικό Ν 6 Ν ΤΤ # 44 Αναίρεση ως άνω χρονικού περιορισµού 6 Ν 00 # 45 Άδεια πρόσβασης εσωτερικού Ν στο Trunk Μ 7 ΜΝ 0# 46 Απαγόρευση πρόσβασης του εσωτερικού Ν στο Trunk Μ 7 ΜΝ 1# 47 Άδεια πρόσβασης όλων των εσωτερικών στο Trunk Μ 7Μ# 48 Αλλαγή εσωτερικού αριθµού από Ν σε ABCD 9 N ABCD # 49 Επαναφορά εργοστασιακής αριθµοδότησης # 50 UCD εναλλάξ 0 620# 51 UCD πάντα η µικρότερη διαθέσιµη 0 621# 52 Ενεργοποίηση όλων των Trunk (από 1 ο εσωτερικό) 0600# 53 Απενεργοποίηση όλων των Trunk 0610# 54 Ενεργοποίηση Μ 060Μ# 55 Απενεργοποίηση Μ 061Μ# (προσοχή στο 208 πάντα 0613#) Σελ. 9 από 11

10 ΧΡΗΣΗ 1 Ανάληψη από οποιοδήποτε εσωτερικό µίας κλήσεως που κουδουνίζει σε ένα #9 άλλο εσωτερικό 2 Στοχευµένη ανάληψη από οποιοδήποτε εσωτερικό µίας κλήσεως που κουδουνίζει #3ΕΧΤ σε ένα εσωτερικό Ν 3 Κράτηση προτεραιότητας σε κατειληµµένο Trunk #0 4 Επιλογή Trunk Μ #1Μ 5 Χρήση προσωπικού κωδικού #5UVWWWW 6 Μεταφορά εξωτερικής κλήσης Φλάς και ΕΧΤ 7 Συνδιάσκεψη δύο εσωτερικών και ενός Trunk Φλας * ΕΧΤ 8 Προσοµοίωση πλήκτρου R #89 9 Κλήση τηλεφωνήτριας 0 10 Αναφορά αριθµού εσωτερικού τηλεφώνου µε «ντι» #60 11 Αναφορά αριθµού εσωτερικού τηλεφώνου µέσω CID #62 12 Προώθηση κλήσεων unconditional #81 ΕΧΤ 13 Κατάργηση προώθησης κλήσεων unconditional #81# 14 Προώθηση κλήσεων on busy #82 ΕΧΤ 15 Κατάργηση προώθησης κλήσεων on busy #82# 16 Ενεργοποίηση κατάστασης «µην ενοχλείτε» #83 17 Απενεργοποίηση κατάστασης «µην ενοχλείτε» On-off hook 18 Κλήση όλων των εσωτερικών τηλεφώνων #88 19 Αλλαγή µουσικής στην αναµονή #67ΚΚ Παρατήρηση Κατά την µεταφορά εξωτερικής κλήσης (οι εσωτερικές κλήσεις δεν µεταφέρονται) από το εσωτερικό Α στο Β εάν το Β είναι απασχοληµένο το Α ξανασυνδέεται µε τον καλούντα. Αν το Β απαντήσει θα µιλήσει µε το Α και το Α πρέπει να κλείσει για να συνδεθεί το Β µε τον καλούντα.. Αν το Β δεν απαντήσει µέσα σε 26 δευτερόλεπτα η κλήση θα προς το Β θα εγκαταλειφθεί και το Α θα µιλήσει πάλι µε τον καλούντα. Σελ. 10 από 11

11 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Αριθµοδότηση εσωτερικών σε διψήφια. π.χ.11 έως 18: 9N11#, 9N12#,...,9N18# 2. Κατάργηση χρονικού ορίου οµιλίας εσωτερικών: 6N00# 3. Κατάργηση φραγής όλων των εσωτερικών: 401# 4. Πρόσβαση όλων των εσωτερικών και στα δύο Trunks: 7Μ# 5. Κατάργηση Line 3 απο Tr.Group (9) ανά εσωτερικό: 73011#,73021# # 6. Ρύθµιση Operator στο πρώτο εσωτερικό του κέντρου: 1501# 7. Προτεινόµενη µουσική στην αναµονή: 14105# N=εσωτερικό (01-08) Μ=Γραµµή (1-4) Προγραµµατισµός από αποµακρυσµένο σηµείο (REMOTE CONFIGURATION) Ο προγραµµατισµός απο αποµακρυσµένο σηµείο γίνεται εφόσον καλέσουµε την γραµµή π.χ.210xxxxxxx,που είναι συνδεµένη στο Τ/Κ ΟΤΑΝ+208,και απαντηθεί απο κάποιο φυσικό πρόσωπο το οποίο θα πατήσει FLASH #0.Το επόµενο βήµα είναι να σχηµατίσουµε τον κωδικό εισόδου: 0000 και να ξεκινήσουµε τον προγραµµατισµό. Το εσωτερικό που θα απαντήσει θα πρέπει να ανήκει στα πρώτα τέσσερα κυκλώµατα του τηλεφωνικού κέντρου. Σελ. 11 από 11

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416 Αν το περίβληµα της συσκευής καταστραφεί για οποιοδήποτε λόγο αποσυνδέστε αµέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επιστρέψτε τη συσκευή στο κατάστηµα που την

Διαβάστε περισσότερα

MC-208 Digtal Telephone System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Miracall Digital Telephone System MC-208 - 1 -

MC-208 Digtal Telephone System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Miracall Digital Telephone System MC-208 - 1 - Miracall Digital Telephone System MC-208 Οδηγίες χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγίες πριν θέσετε σε λειτουργία το κέντρο Προγραµµατισµός του κέντρου 2.1 Επισηµάνσεις 2.2 Επαναφορά των εργοστασιακών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα τηλεφωνικών κέντρων: TC-104C TC-106C TC108C

Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα τηλεφωνικών κέντρων: TC-104C TC-106C TC108C Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα τηλεφωνικών κέντρων: TC-104C TC-106C TC108C ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Διακοπή ρεύματος-τροφοδοσίας συσκευής Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος η εξωτερική γραμμή 1 συνδέεται αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικού κέντρου Model (Eπεκτάσιµα τηλεφωνικά κέντρα) Κατάλογος λειτουργιών 1. SMDR (Προαιρετική λειτουργία σύνδεσης µε PC) 2. υνατότητα επέκτασης από 208 σε 416 3. Προ-ηχογραφηµένα µηνύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Μοντέλο: CDX-PH201-ET15. Σύστημα οπτικού χειρισμού-προγραμματισμού του τηλεφωνικού κέντρου

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Μοντέλο: CDX-PH201-ET15. Σύστημα οπτικού χειρισμού-προγραμματισμού του τηλεφωνικού κέντρου ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Μοντέλο: CDX-PH201-ET15 Χαρακτηριστικά: Σύστημα οπτικού χειρισμού-προγραμματισμού του τηλεφωνικού κέντρου 12 προγραμματιζόμενα πλήκτρα DSS ( Έλεγχος εξωτερικών και εσωτερικών γραμμών) 13

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης T110 Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης crypto ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 542-50 ΤΗΛ. 031-330177 & 330-185 FAX. 031-330187 teletechnika@the.forthnet.gr

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 542-50 ΤΗΛ. 031-330177 & 330-185 FAX. 031-330187 teletechnika@the.forthnet.gr 8 FT48-200 Οδηγίες χρήσεως 1 Γενικά Οι παρακάτω σελίδες παρουσιάζουν την ειδική τηλεφωνική συσκευή FT48. Οι οδηγίες χωρίζονται σε τρία κεφάλαια. 1. Περιγραφή των μερών της συσκευής (έως σελ. 2. Μενού της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Λειτουργίες νέων τηλεφωνικών συσκευών Τα τηλεφωνικά κέντρα που απαρτίζουν το νέο δίκτυο φωνής προσφέρουν προηγµένες υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες. Οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου SL-1000

Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου SL-1000 Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου SL-1000 ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ: ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 2 ΛΕΠΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΒΛΕΠΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

www.teletechnika.gr www.karel.gr

www.teletechnika.gr www.karel.gr www.teletechnika.gr www.karel.gr 12 MS 26s Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης, προγραμματισμού, και χρήσεως 1 Γενικά Στις παρακάτω σελίδες θα βρείτε όλες τς απαραίτητες οδηγίες για το τηλεφωνικό κέντρο MS26s.

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου NEC Xn-120

Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου NEC Xn-120 Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου NEC Xn-120 ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ: ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 2 ΛΕΠΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΒΛΕΠΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Στο φάκελο αυτό περιέχονται αναλυτικές οδηγίες χρήσεως του τηλεφωνικού σας κέντρου τόσο για τις απλές, όσο και για τις ειδικές τηλεφωνικές συσκευές.

Στο φάκελο αυτό περιέχονται αναλυτικές οδηγίες χρήσεως του τηλεφωνικού σας κέντρου τόσο για τις απλές, όσο και για τις ειδικές τηλεφωνικές συσκευές. Αγαπητέ Πελάτη, Συγχαρητήρια για την επιλογή σας! Το τηλεφωνικό κέντρο της, που επιλέξατε είναι από τα καλύτερα της κατηγορίας του και η εταιρεία µας ( ΗΧΩ ΕΠΕ ) πάντα πρόθυµη για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνική συσκευή SKH-400 Λειτουργικά χαρακτηριστικά Συµβατό µε συστήµατα FSK&DTMF 10 µνήµες εξερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση ηµεροµηνίας και ώρας. 35 µνήµες εισερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

LCD : SYS PROG MODE INPUT CODE_ LINE SETTING 1 1-10030 MC-416 3

LCD : SYS PROG MODE INPUT CODE_ LINE SETTING 1 1-10030 MC-416 3 Τηλεφωνικό κέντρο PSTN MC 416 Οδηγίες χρήσης & προγραµµατισµού Προγραµµατισµός συστήµατος Θέση Λειτουργία προγραµµατ ισµού 01 Ρυθµίσεις εξωτερικών γραµµών #1 02 Ρυθµίσεις εξωτερικών γραµµών #2 03 Αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

KAREL TT Audio ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MS14-26. www.teletechnika.gr

KAREL TT Audio ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MS14-26. www.teletechnika.gr KAREL TT Audio ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MS14-26 1 I. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στις οδηγίες που ακολουθούν, οι επεξηγήσεις δίνονται με την παρακάτω μορφή. Επικεφαλίδα Δίνεται η λειτουργία και ο κωδικός ενεργοποίησής της.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό το τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει να καλεί. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ THN IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ CISCO 3905 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/81

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ THN IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ CISCO 3905 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/81 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ THN IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ CISCO 3905 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/81 15/05/2014 Περιεχόμενα ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρματο Τηλέφωνο DECT με αναγνώριση κλήσης Σύντομη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ακουστικού Συνδυασμός πλήκτρων Μενού Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Οδηγίες Λειτουργίας Σας ευχαριστούµε που χρησιµοποιείτε το έξυπνο σύστηµα συναγερµού της εταιρίας µας. Τα προϊόντα µας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζας, µικρές

Διαβάστε περισσότερα

Η προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση SOPHO IPC 100

Η προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση SOPHO IPC 100 Η προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση SOPHO IPC 100 Σύστηµα Φωνητικού Ταχυδροµείου (Voice Mail) και Σύστηµα Αυτόµατης Απάντησης (Voice Response System) Οδηγίες Χρήσης Πλήκτρα λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Διαχείρισης Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας My Cyta

Οδηγός Διαχείρισης Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας My Cyta Οδηγός Διαχείρισης Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας My Cyta 1. Εισαγωγή 2. Δημιουργία Λογαριασμού πρόσβασης στην ιστοσελίδα My Cyta 3. Διαχείριση των υπηρεσιών 3.1 Προσθήκη αριθμού ευρυζωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή...3. 2. Εσωτερικές κλήσεις...3. 3. Εξωτερικές κλήσεις...3 3.1. Αστικές κλήσεις...3 3.2. Υπεραστικές - Διεθνείς κλήσεις...

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή...3. 2. Εσωτερικές κλήσεις...3. 3. Εξωτερικές κλήσεις...3 3.1. Αστικές κλήσεις...3 3.2. Υπεραστικές - Διεθνείς κλήσεις... Περιεχόμενα. Εισαγωγ...3 2. Εσωτερικές κλσεις...3 3. Εξωτερικές κλσεις...3 3.. Αστικές κλσεις...3 3.2. Υπεραστικές - Διεθνείς κλσεις...3 4. Συντομευμένες κλσεις...3 5. Προσωριν διακοπ κλσης...5 5.. Εναλλαγ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ 3 ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 4 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - συσκευή τηλεφώνου x 1 - δέκτης x 1 - καλώδιο Helix x 1 - καλώδιο τηλεφωνικής σύδνεσης x 1 - μπαταρίες ΑΑΑ x 2 - Οδηγίες χρήσης x 1 1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Τηλεφωνητής Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Χρήσιμες Συμβουλές: Τηλεφωνητής Η Vodafone σου παρέχει την υπηρεσία Vodafone Business Connect Voicemail ώστε όποιος σε καλεί στον επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

www.teletechnika.gr www.karel.gr

www.teletechnika.gr www.karel.gr www.teletechnika.gr www.karel.gr 16 MS 38s Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης, προγραμματισμού, και χρήσεως 1 Γενικά Στις παρακάτω σελίδες θα βρείτε όλες τς απαραίτητες οδηγίες για το τηλεφωνικό κέντρο MS26s.

Διαβάστε περισσότερα

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία.

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. AC-10S, AC- 10F Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένας τόνος (beep) και το πράσινο LED να ανάβει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Αναγνώριση Αναμονή και Κράτηση Απόκρυψη Αριθμού Απόρριψη Εισερχόμενων με Απόκρυψη Αριθμού Υπηρεσία Συνδιάσκεψης Προώθηση Φραγή Ειδοποίηση μέσω SMS Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα.1/1 www.1999.gr

Σελίδα.1/1 www.1999.gr Σελίδα.1/1 LXT-4 WATCH GPS GSM TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1 γενική εισαγωγή 1.1 Εμφάνιση 1.2 Λειτουργίες Ο κάθε επιλεγμένος αριθμός μπορεί να πάρει τις πληροφορίες θέσης άμεσα μέσω της ερώτησης SMS,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE

Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE Στον Προσωπικό σου Τηλεφωνητή µπορούν να αποθηκευτούν µέχρι και 30 µηνύµατα διάρκειας έως και 3 λεπτών το καθένα. Μπαίνοντας στον Προσωπικό σου Τηλεφωνητή µε τον ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas. ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ReCT-3S Ολοκληρωµένη έκδοση

ReCT-3S Ολοκληρωµένη έκδοση GSM Τερµατικό Κινητής Τηλεφωνίας µε τηλεχειρισµό µέσω SMS ReCT-3S Ολοκληρωµένη έκδοση ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1. Εγκατάσταση 1.1 Τοποθέτηση κάρτας SIM Αφού αφαιρέσετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM, (χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Εγχειρίδιο χρήσης Η παρούσα συσκευή πεδίου είναι ένα σύστημα μέτρησης χαρακτηριστικών εδάφους, όπως η Ηλεκτρική αγωγιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο COBRA MRF 300BT Οδηγίες χρήσης Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα λειτουργιών Άγκιστρο στερέωσης Κουµπί ενεργοποίησης Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο Κουµπί οµιλίας Οθόνη ενδείξεων Κουµπιά επιλογής λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: υνατότητα ανοικτής ακρόασης & οµιλίας υνατότητα κλήσης τριών αριθµών µε το πάτηµα ενός κουµπιού υνατότητα κλίσης 10 αριθµών µε το πάτηµα δύο κουµπιών

Διαβάστε περισσότερα

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό τον τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναµµένο όταν έχουµε τροφοδοσία 220V και µπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν υπάρχει µπαταρία. Είναι σβηστό

Διαβάστε περισσότερα

KARAGIANNIS-SECURITY.GR

KARAGIANNIS-SECURITY.GR KARAGIANNIS-SECURITY.GR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ARTEC AR-64 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναμμένο όταν έχουμε τροφοδοσία 220V και μπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν

Διαβάστε περισσότερα

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ jabra.com/movewireless 1. ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ:...3 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 4 3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ...5 3.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ... 6 4.1 ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χειρισμού Απλής Συσκευής

Οδηγίες Χειρισμού Απλής Συσκευής Smart Communication Server Οδηγίες Χειρισμού Απλής Συσκευής Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

MS48 Συνοπτικές οδηγίες Γ. ΣΕΦΕΡΗ 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 542-50 ΤΗΛ. 031-330177 & 330-185 FAX. 031-330187 teletechnika@the.forthnet.gr

MS48 Συνοπτικές οδηγίες Γ. ΣΕΦΕΡΗ 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 542-50 ΤΗΛ. 031-330177 & 330-185 FAX. 031-330187 teletechnika@the.forthnet.gr 12 MS 48 Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης, προγραμματισμού, και χρήσεως 1 Γενικά Στις παρακάτω σελίδες θα βρείτε όλες τς απαραίτητες οδηγίες για το τηλεφωνικό κέντρο MS48. Οι οδηγίες χωρίζονται σε τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

INTD1001 Key lock. www.intelco.com.gr. Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001. Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων

INTD1001 Key lock. www.intelco.com.gr. Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001. Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων INTD1001 Key lock Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001 Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων Σελ. 2 Γενική Περιγραφή - Δυνατότητες Σελ. 3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Συνδεσμολογία Σελ. 4, 5 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020 9 10 11 12 Πλήκτρα Υποδείξεις ασφαλείας Σύμβολα οθόνης

Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020 9 10 11 12 Πλήκτρα Υποδείξεις ασφαλείας Σύμβολα οθόνης Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020 8 7 6 Πλήκτρα 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο επανάκλησης 3 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης 4 Πλήκτρο σίγασης (Mute) 5 Πλήκτρο Shift 6 Πλήκτρο μείωσης έντασης 7 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Οδηγός ενεργοποίησης, χρήσης και διαμόρφωσης της υπηρεσίας φωνοκιβωτίου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Οδηγός ενεργοποίησης, χρήσης και διαμόρφωσης της υπηρεσίας φωνοκιβωτίου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός ενεργοποίησης, χρήσης και διαμόρφωσης της υπηρεσίας φωνοκιβωτίου ΥΠΣ ΕΔ/58 Τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης: 06 Αυγούστου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή της συσκευής

Περιγραφή της συσκευής Περιγραφή της συσκευής 9 10 11 12 13 1 Καλώδιο ρεύματος 2 Τροφοδοσία χαρτιού 3 Δίσκος χαρτιού 4 Συγκρατητής χαρτιού 5 Πτερύγιο τροφοδοσίας 6 Πάνελ λειτουργίας 9 Κύλινδρος εκτύπωσης 11 Καπάκι σαρωτή 12

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ FLEXSET 120S

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ FLEXSET 120S ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 3. ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ 4. ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό του θερμοστάτη πατήστε το κουμπί RESET με ένα στυλό.

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό του θερμοστάτη πατήστε το κουμπί RESET με ένα στυλό. Επεξήγηση ενδείξεων ασύρματου θερμοστάτη RF Digi 2HF Εισαγωγή και εξαγωγή μπαταριών Ο θερμοστάτης έχει φωτεινή ένδειξη που υποδεικνύει πότε οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν. Μόλις η φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL

Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL Ο προγραμματιστής Rain Dial ακλουθώντας τις εξελίξεις αναβαθμίστηκε αποκτώντας νέες δυνατότητες που μέχρι σήμερα υπήρχαν σε επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr S R CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008 www.olympia-electronics.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓH 2. ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3.1. Σύστημα 48 ζωνών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Ο BSW-462 τηλεµεταδότης τηλεφωνικής (PSTN) γραµµής

Ο BSW-462 τηλεµεταδότης τηλεφωνικής (PSTN) γραµµής Ο BSW-462 τηλεµεταδότης τηλεφωνικής (PSTN) γραµµής Ο µεταδότης BSW-462 είναι ένα µέρος των συστηµάτων της σειράς OASIS. Είναι σχεδιασµένο να εγκατασταθεί µέσα στο κουτί του πίνακα. Κύρια χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ή να

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ReCT-3S Ολοκληρωμένη έκδοση

ReCT-3S Ολοκληρωμένη έκδοση GSM Τερματικό Κινητής Τηλεφωνίας με τηλεχειρισμό μέσω SMS ReCT-3S Ολοκληρωμένη έκδοση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1. Εγκατάσταση 1.1 Τοποθέτηση κάρτας SIM Αφού αφαιρέσετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM, (χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟ ΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac 1.-2.-3. ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac ΦΑΣΕΙΣ. 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ ΜΟΤΕΡ. 5. ΓΕΙΩΣΗ ΜΟΤΕΡ. ΕΙΣΟ ΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όπλιση του συστήματος συναγερμού... 2. Παράκαμψη ζώνης... 3. Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3. Προγραμματισμός κωδικού χρήστη...

Όπλιση του συστήματος συναγερμού... 2. Παράκαμψη ζώνης... 3. Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3. Προγραμματισμός κωδικού χρήστη... Χ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ X Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... 3 Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3 Προγραμματισμός κωδικού χρήστη... Ανάγνωση προβλημάτων συστήματος... Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης Αρ. παραγγελίας: 1073 00 Περιεχόμενα 1.0 Περιγραφή 1.1 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς 1.2 Χαρακτηριστικά 1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά 1.4 Σχήμα διαστάσεων 2.0 Υποδείξεις συναρμολόγησης 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset DL500A Νέες και τροποποιημένες λειτουργίες

Gigaset DL500A Νέες και τροποποιημένες λειτουργίες Gigaset DL500A Νέες και τροποποιημένες λειτουργίες Gigaset DL500A Νέες και τροποποιημένες λειτουργίες Το παρόν έγγραφο συμπληρώνει τις οδηγίες χρήσης για την τηλεφωνική συσκευή Gigaset DL500A: Μετά την

Διαβάστε περισσότερα

H προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση SOPHO IPC 100. Ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές Οδηγίες χρήσης

H προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση SOPHO IPC 100. Ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές Οδηγίες χρήσης H προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση SOPHO IPC 100 Ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές Οδηγίες χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε την τηλεφωνική σας συσκευή Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το τηλεφωνικό

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εκκίνηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εκκίνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εκκίνηση 3 Επιλέγοντας χώρα 3 Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας 3 Απόδοση μπαταρίας 3 Ώρα και ημερομηνία 4 Χειροκίνητη ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας 4 Κάνοντας μια κλήση 4 Κάνοντας μια κλήση

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 Υπάρχουν κάποιες µικρές αλλαγές στα κουµπιά µεταξύ των RS25U και RS25E, και κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιµες και στα δύο µοντέλα. Ένα προαιρετικό χειριστήριο - συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εγχειρίδιο χρήσης στο CD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Three LEDs Blue microphone

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 200W conference phone

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 200W conference phone Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 200W conference phone ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ KONFTEL 200W Το Konftel 200W είναι μία συσκευή DECT τηλεφωνικών συσκέψεων με ακτίνα κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 24 240V AC/DC ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 24 240V AC/DC, 50/60Hz ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΟΝΟΥ: 0.1sec 999hrs ΕΞΟΔΟΣ: 8Α, 240V AC / 24V DC ΠΡΟΤΥΠΑ: IEC 61000,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Στην συσκευασία περιλαμβάνονται και 7 κλειδιά. Το πληκτρολόγιο FD-060-011 είναι σχεδιασμένο για να ελέγχει αλλά και για να προστατεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ CISCO IP PHONE 7940 & 7960

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ CISCO IP PHONE 7940 & 7960 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ CISCO IP PHONE 7940 & 7960 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. Συνοπτικές Οδηγίες..4 1.1. Προβολή των αρχείων καταγραφής και κλήση μέσω αυτών.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤO CISCO IP PHONE 7912

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤO CISCO IP PHONE 7912 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤO CISCO IP PHONE 7912 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση του τηλεφώνου 3 1.1. Κουμπιά και υλικό 3 1.2. Μενού εφαρμογών..4 1.3. Γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης του Jitsi 2.0

Οδηγίες Χρήσης του Jitsi 2.0 Οδηγίες Χρήσης του Jitsi 2.0 (Για όλα τα Λειτουργικά Συστήματα) Το Jitsi (πρώην SIP Communicator) είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας με ήχο/εικόνα και chat που υποστηρίζει πρωτόκολλα επικοινωνίας SIP, XMPP/Jabber,

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματος συναγερμός PSTN GSM (σετ) με 10 ασύρματες ζώνες και 2 ενσύρματες με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο Γενικά χαρακτηριστικά

Ασύρματος συναγερμός PSTN GSM (σετ) με 10 ασύρματες ζώνες και 2 ενσύρματες με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο Γενικά χαρακτηριστικά Ασύρματος συναγερμός PSTN GSM (σετ) με 10 ασύρματες ζώνες και 2 ενσύρματες με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο Γενικά χαρακτηριστικά Ασύρματος συναγερμός (σετ) με ειδοποίηση μέσο σταθερής αλλα και κινητής τηλεφωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Panasonic ideas for life

Panasonic ideas for life Panasonic ideas for life Προηγμένα Τηλεφωνικά Κέντρα ΚΧ-ΤEΑ308 Ι ΚΧ-ΤES824 Η καλύτερη λύση για την επικοινωνία σας Για τις επικοινωνίες φωνής, το τηλεφωνικό σας σύστημα παραμένει το κύριο και βασικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα