Αναλογικό Τηλεφωνικό κέντρο PABX 208 και 416

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναλογικό Τηλεφωνικό κέντρο PABX 208 και 416"

Transcript

1 Αναλογικό Τηλεφωνικό κέντρο PABX 208 και 416 Εγχειρίδιο χρήστη Πρόλογος: Το PΑBX 208 διαθέτει δύο εισόδους για αναλογικές γραµµές παρόχου και οκτώ εξόδους για να τοποθετηθούν αναλογικά εσωτερικά τηλέφωνα Το PΑBX 416 διαθέτει τέσσερις εισόδους για αναλογικές γραµµές παρόχου και δεκαέξι εξόδους για να τοποθετηθούν αναλογικά εσωτερικά τηλέφωνα. Το µικρό σύστηµα PABX, αποτελεί αξιόπιστη και οικονοµική λύση για εκείνους που αναζητούν ένα µικρό, οικονοµικό και αξιόπιστο τηλεφωνικό κέντρο µε τις εξής δυνατότητες: Προσοχή: 1. Η συσκευή πρέπει πάντοτε να τροφοδοτείται από πηγή σταθερής και αδιατάρακτης ροής ηλεκτρικού ρεύµατος και να εργάζεται σε περιβάλλον µε θερµοκρασία µεταξύ 0 C και 45 C, µε υγρασία µεταξύ 20% και 80%, χωρίς απευθείας έκθεση στις ακτίνες του ηλίου και απαλλαγµένο από την παρουσία καυστικών, εύφλεκτων ή τοξικών αερίων. 2. Πρέπει να υπάρχει αρκετός αερισµός περιµετρικά του µηχανήµατος ώστε να απάγεται οµαλά η θερµότητα που δηµιουργείται κατά την λειτουργία του 3. Το µηχάνηµα µπορεί να αναρτηθεί σε κάθετη επιφάνεια ή επικαθήµενο 4. Να εργάζεται µακριά από ηλεκτροµαγνητικά πεδία 5. Να µην χρησιµοποιείται όταν υπάρχουν κεραυνοί 6. Να γίνουν καθαρές και σωστές καλωδιώσεις ανάλογες για την χρήση που προορίζονται 7. Να χρησιµοποιούνται εσωτερικά αναλογικά τηλέφωνα µε ρυθµιζόµενη διάρκεια φλας και αυτή κατά προτίµηση να ορίζεται στα 600 χιλιοστά του δευτερολέπτου. 8. Να υπάρχει από τον πάροχο δυνατότητα αναγνώρισης αριθµού καλούντος εάν ζητείται η δυνατότητα εµφάνισης του αριθµού αυτού Σελ. 1 από 11

2 Λειτουργία PΑBX για πρώτη φορά: Το PABX 208 διαθέτει µία σειρά από δέσµες τηλεφωνικών εισόδων. Οι είσοδοι LINE 1 και 2, είναι οι είσοδοι των αναλογικών ΓΚΠ (Γραµµών Κέντρου Πόλεως). Οι είσοδοι 601, 602 µέχρι και 608 είναι οι είσοδοι των εσωτερικών αναλογικών τηλεφώνων. Αφού πρώτα εξεταστεί εξωτερικά το µηχάνηµα και διαπιστωθεί ότι δεν έχει υποστεί χρήση ή κακοποίηση κατά την µεταφορά του, τοποθετείται σε κατάλληλο ως άνω σηµείο και ακολούθως τοποθετούνται πρώρα οι είσοδοι των αναλογικών ΓΚΠ και έπειτα οι είσοδοι των εσωτερικών αναλογικών τηλεφώνων. Στη συνέχεια το PΑBX 208 τοποθετείται στο ρεύµα στην πηγή αδιατάρακτης ροής του ως ανωτέρω και τέλος, πιέζεται ο διακόπτης on/off στη θέση on. Ένα γαλάζιο φως θα ανάψει και θα αρχίσει να αναβοσβήνει, το PΑBX 208 είναι έτοιµο για χρήση ως εξής: Όλες οι εισερχόµενες κλήσεις και από τις δύο ΓΚΠ θα εξυπηρετούνται κουδουνίζοντας τα δύο πρώτα εσωτερικά ήτοι το 601 και το 602. Όλα τα εσωτερικά θα κάνουν κλήσεις προς τις ΓΚΠ µε το 9 Όλα τα εσωτερικά θα µπορούν να καλούν άλλα εσωτερικά µε τον αριθµό τους που συµπίπτει µε τον αριθµό εισόδου. Οι υπόλοιπες λειτουργίες αναφέρονται διεξοδικά παρακάτω. Προγραµµατισµός PΑBX Ο προγραµµατισµός γίνεται από µία απλή αναλογική τονική (µε DTMF) τηλεφωνική συσκευή που συνδέθηκε σε ένα από τις 4 πρώτες εισόδους εσωτερικών ήτοι Πρέπει να έχουµε υπόψη ότι: -Κάθε εντολή λήγει µε # -Κάθε επιτυχής εντολή χαρακτηρίζεται από ένα «ντι» µετά την # Κάθε άστοχη εντολή χαρακτηρίζεται από τρία «ντι» µετά την # Μετά το «ντι» µίας επιτυχούς εντολής µπορούµε να συνεχίσουµε αµέσως µε την επόµενη εντολή και ούτω καθεξής. Στον προγραµµατισµό αυτόν τα εσωτερικά συµβολίζονται µε Ν και νοούνται από 01 έως 08 (αντιστοιχούν στα εσωτερικά 601 έως 608). Τα Trunks, (Γραµµές Κέντρου Πόλεως), συµβολίζονται µε Μ και νοούνται από 1-2. Σηµειώνεται ότι για το ΟΤΑΝ+208 το Μ είναι 1 ή 2 και το Ν είναι από 01 έως 08. Όσον αφορά το ΟΤΑΝ+416, το Μ είναι από 1 έως 4 και το Ν είναι από 01 έως 16. Εισαγωγή στα πεδία προγραµµατισµού: Σηκώνουµε το ακουστικό και πληκτρολογούµε #* και αµέσως µετά τον κωδικό 0000 και πρέπει να ακούσουµε ένα «ντι». Αν όχι, έχουµε βάλει λάθος κωδικό είναι ο εργοστασιακός κωδικός εισόδου. Σελ. 2 από 11

3 Αν αλλαχθεί, είναι ευνόητο ότι θα πρέπει να πληκτρολογήσουµε τον καινούργιο κωδικό εισόδου. Μόλις εισέλθουµε στο πρόγραµµα µπορούµε όπως είπαµε να πραγµατοποιούµε ρυθµίσεις την µία µετά την άλλη. Αν γίνει λάθος µπορούµε να πιέσουµε * και να ξαναβάλουµε τον αριθµό που πρέπει. Αφού εισέλθουµε στον προγραµµατισµό, για να κάνουµε RESET: 0000# αναµένουµε 6 seconds µέχρι το «ντι» Οι αρχικές ρυθµίσεις που θα ισχύσουν µετά από ένα RESET είναι: αλλαγή κωδικού εισόδου: 09 και τέσσερα αριθµητικά ψηφία που θα αποτελέσουν το νέο κωδικό. αλλαγή φλας: 00 και L # (εάν L=1 τότε το φλάς ορίζεται σε 0.8 sec. Εάν 2 ορίζεται σε 1.0 sec, sec, sec, sec) όλες οι εισερχόµενες απαντώνται από αυτόµατη γραµµατέα: 10# η ΓΚΠ «Μ» απαντάται από αυτόµατη γραµµατέα: 10Μ# η ΓΚΠ «Μ» κουδουνίζει τηλέφωνα: 11Μ# όλες οι εισερχόµενες κουδουνίζουν τηλέφωνα: 11# ηχογράφηση µηνύµατος αυτόµατης γραµµατέως: 12# ακρόαση µηνύµατος αυτόµατης γραµµατέως: 13# ακρόαση µουσικής στην αναµονή: 14# επιλογή µουσικής στην αναµονή: 141ΚΚ# (ΚΚ από αρχεία µουσικής) ακολουθία αναπαραγωγής ενσωµατωµένων µουσικών: 14100# ρύθµιση έντασης µουσικής στην αναµονή:145pp# (PP από 00 έως 16) καθορισµός εσωτερικού τηλεφώνου τηλεφωνήτριας που θα υποδέχεται τις εξωτερικές κλήσεις όταν ακουστεί το µήνυµα: 15Ν# σε λειτουργία αυτόµατης γραµµατέως και ο καλών δεν αντιδρά, για να τον αποσυνδέει: 160# ως άνω, αλλά για να µεταφέρεται αυτόµατα σε τηλεφωνήτρια: 161# Σελ. 3 από 11

4 αν τα τηλέφωνα δεν µπορούν να δείχνουν λιγότερους από 4 αριθµούς και έτσι οι αριθµοί των εσωτερικών δεν φαίνονται από εσωτερικό τηλέφωνο σε εσωτερικό τηλέφωνο, πρέπει να προστεθούν αριθµοί στα εσωτερικά νούµερα. Για πρόσθεση δύο αριθµών ΚΚ: 180ΚΚ# Για ακύρωση: 180#. Για να µην παίρνει ένα εσωτερικό γραµµή µε το 9 για εξωτερική κλήση άρα για να καλεί εξωτερικό αριθµό κατευθείαν: 2Ν0# Για να ισχύει το ως άνω σε όλα τα εσωτερικά: 20# Για να παίρνει ένα εσωτερικό γραµµή µε το 9 για εξωτερική κλήση: 2Ν1# Για να ισχύει το ως άνω σε όλα τα εσωτερικά: 21#(είναι default) Για να κουδουνίζει ένα συγκεκριµένο εσωτερικό Ν όταν εισέρχεται γραµµή Μ: 3ΜΝ0# Για να µην κουδουνίζει ένα συγκεκριµένο εσωτερικό Ν όταν εισέρχεται γραµµή 3ΜΝ1# Για να µην κουδουνίζει κανένα: 3Μ# και αµέσως µετά απαραίτητα 3ΜΝ0# Καθορισµός κλάσεων εξυπηρέτησης Οι κλάσεις εξυπηρέτησης συµβολίζονται µε L και έχουν ακέραιες τιµές από 0 έως 6. 0=>επιτρέπεται η κλήση µόνο των ειδικών επιτρεπόµενων αριθµών 1=>δεν υπάρχουν περιορισµοί 2=>περιορισµός στις υπερπόντιες κλήσεις 3=>περιορισµός στις υπεραστικές κλήσεις 4=>περιορισµός κλήσεων µε αρχικά που ανήκουν στην ενότητα Α 5=>περιορισµός κλήσεων µε αρχικά που ανήκουν στην ενότητα Β 6=>επιτρέπονται µόνο εσωτερικές κλήσεις Ειδικοί επιτρεπόµενοι αριθµοί 43PPABCD#. Με PP συµβολίζεται ένα γκρουπ της ενότητας αυτής, από ABCD, είναι τα 4 αρχικά νούµερα του τηλεφωνικού αριθµού ο οποίος θα επιτραπεί. Αν συµπληρωθούν λιγότερα από 4 νούµερα για κάποιον αριθµό, πιέζουµε #. Κάθε ενότητα έχει µέχρι 16 γκρουπ και το κάθε ένα γκρουπ, µέχρι 4 σε σειρά αρχικά τηλεφωνικού αριθµού. ιαγραφή αριθµών σε όλα τα γκρουπ της ενότητας: 43# ιαγραφή αριθµών σε ένα γκρουπ της ενότητας: 43PP# Σελ. 4 από 11

5 Ενότητα Α 41QQABCD#. Με QQ συµβολίζεται ένα γκρουπ της ενότητας από ABCD, είναι τα 4 αρχικά νούµερα του τηλεφωνικού αριθµού ο οποίος θα περιοριστεί. Αν συµπληρωθούν λιγότερα από 4 νούµερα για κάποιον αριθµό, πιέζουµε #. Κάθε ενότητα έχει µέχρι 16 γκρουπ και το κάθε ένα γκρουπ, µέχρι 4 σε σειρά αρχικά τηλεφωνικού αριθµού. ιαγραφή περιορισµών σε όλα τα γκρουπ της ενότητας Α: 41# ιαγραφή περιορισµών σε ένα γκρουπ της ενότητας Α: 41QQ# Ενότητα Β 42QQABCD#. Με QQ συµβολίζεται ένα γκρουπ της ενότητας από ABCD, είναι τα 4 αρχικά νούµερα του τηλεφωνικού αριθµού ο οποίος θα περιοριστεί. Αν συµπληρωθούν λιγότερα από 4 νούµερα για κάποιον αριθµό, πιέζουµε #. Κάθε ενότητα έχει µέχρι 16 γκρουπ και το κάθε ένα γκρουπ, µέχρι 4 σε σειρά αρχικά τηλεφωνικού αριθµού. ιαγραφή περιορισµών σε όλα τα γκρουπ της ενότητας Β: 42# ιαγραφή περιορισµών σε ένα γκρουπ της ενότητας Β: 42QQ# Ιδιωτικοί κωδικοί Προσοχή ισχύει µόνο για το #: διαγραφή όλων των ιδιωτικών κωδικών 5 UV WWWW L: καθορισµός κωδικού σε κλάση L 5 UV: διαγραφή κωδικού µε σειρά UV UV: σειρά κωδικού από 1-99 WWWW: τετραψήφιος κωδικός L: κλάση εξυπηρέτησης Όταν εισάγεται κωδικός εισάγεται µε την σειρά του δηλαδή είναι εξαψήφιος Για το 416 ο χρήστης εισάγει#5 UV WWWW τηλέφωνο # Καθορισµός επιτρεπόµενης διάρκειας κλήσεων σε ένα εσωτερικό 6 Ν ΤΤ# ΤΤ: Χρόνος σε λεπτά από Θέτοντας δικαιώµατα πρόσβασης των εσωτερικών σε trunks Για να έχει ένα εσωτερικό πρόσβαση σε ένα trunk: 7MN0# Για να µην έχει ένα εσωτερικό πρόσβαση σε ένα trunk: 7MN1# Για να µπορούν όλα τα εσωτερικά να έχουν πρόσβαση σε ένα Trunk: 7Μ# Μεταβλητή εσωτερική αριθµοδότηση 9000#: Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων 9Nabcd#: Αλλαγή του εσωτερικού Ν σε abcd. abcd από 1 έως Όλα τα εσωτερικά πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθµό ψηφίων και να διαφέρουν µεταξύ τους. Σελ. 5 από 11

6 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Trunk από τηλέφωνο στη γραµµή #: ενεργοποίηση όλων 0610#: απενεργοποίηση όλων 060Μ#: ενεργοποίηση συγκεκριµένου TrunkΧΧΧΧΧΧΧΧ (στο 208 πρέπει πάντα 613#) Caller ID τρόπος µεταφοράς 1812#: FSK 1813#: DTMF 1814#: Auto mode Προσοχή στα παρακάτω φαινόµενα: Εάν τα εσωτερικά παίρνουν γραµµή κατευθείαν χωρίς το 9, χρειάζεται να πατάνε * στις παρακάτω περιπτώσεις: Εισερχόµενες κλήσεις: -Όταν το σύστηµα είναι σε λειτουργία χειριστή (όχι ΑΑ) και απαντούν εισερχόµενη κλήση που κουδουνίζει σε τηλέφωνο. -Όταν το σύστηµα είναι σε ΑΑ και ο καλών πρέπει να πιέσει 0 για να πάει στην τηλεφωνήτρια. Αν η τηλεφωνήτρια είναι busy τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί το busy call transfer - Pick up call Όταν µερικά τηλέφωνα κουδουνίζουν από εισερχόµενη κλήση, η κλήση αυτή µπορεί να απαντηθεί και από τηλέφωνο που δεν κουδουνίζει µε #9 Στοχευµένα: #3&εσωτερικό Εξερχόµενες κλήσεις εάν ένα εσωτερικό χρειαστεί Trunk και όλα είναι κατειληµµένα, µπορεί να πραγµατοποιήσει κράτηση Trunk µε #0 και όταν ένα Trunk ελευθερωθεί, θα γίνει κλήση στο τηλέφωνο αυτό που έκανε #0. ένα εσωτερικό µπορεί να επιλέξει Trunk µε #1Μ Χρήση προσωπικού κωδικού για το 416 #5 UV WWWW (ο κωδικός επιτρέπει την παράκαµψη των περιορισµών και την πληκτρολόγηση π.χ. υπερπόντιου αριθµού από τον εσωτερικό dial tone). για µεταφορά εξελθούσης ή εισελθούσης ή εσωτερικής κλήσης από το εσωτερικό Α στο εσωτερικό Β: flash και Β. κατά τη διαδικασία ο καλών είναι σε αναµονή. -Αν το Α δεν κλείσει και το Β απαντήσει, µιλάει µε το Α. Αν τότε κλείσει το Α ο καλών συνδέεται µε το Β. Αν τότε κλείσει το Β ο καλών συνδέεται µε το Α πάλι. Σελ. 6 από 11

7 -Αν το Β δεν απαντήσει σε 25 δευτερόλεπτα και το Α είναι ανοικτό ακόµα, συνδέεται µε τον καλούντα. Αν όµως το Α έχει κλείσει, θα κουδουνίσει και αυτό για 25 δευτερόλεπτα. Αν είναι κατειληµµένο, η γραµµή θα κλείσει. Εάν πατηθεί flash για µεταφορά κλήσης αυτή πρέπει να γίνει µέσα σε 5 δευτερόλεπτα αλλιώς η κλήση θα συνδεθεί πάλι. Προσοχή γίνεται µόνο µεταφορά εξωτερικής κλήσης Προσοµοίωση R: #89 (Με το R µπορεί κανείς να εναλλάσσει συνοµιλητές που βρίσκονται σε διαφορετικές ΓΚΠ. Η χρήση προϋποθέτει ύπαρξη αντίστοιχης υπηρεσίας από τον πάροχο.) Συνδιάσκεψη (δύο εσωτερικά και ένα Trunk): flash*εσωτερικό κράτηση Trunk ώστε να µην χρησιµοποιείται σε conference αλλά µόνο για εισερχόµενες και εξερχόµενες flash## Όταν παίρνουµε εξωτερική γραµµή κατευθείαν, χωρίς 9 τότε για κλήση εσωτερικού πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσουµε * Επίσης η κλήση της τηλεφωνήτριας γίνεται το ίδιο: *0 Αναφορά αριθµού εσωτερικού µε πλήθος «ντι»: #60 Αναφορά αριθµού εσωτερικού στην οθόνη: #62 (µε το κλείσιµο το τηλέφωνο κουδουνίζει και φαίνεται ο αριθµός του) Προώθηση κλήσεων on busy (δεν διατηρείται σε power off) ισχύει και για ΝΑ ενεργοποίηση: #82abc (abc=εσωτερικό) απενεργοποίηση: #82# Λειτουργία «µην ενοχλείτε» ενεργοποίηση: #83 και δεν κουδουνίζει καθόλου ενώ ο καλών ακούει ήχο κλήσης. απενεργοποίηση: αυτόµατα, µόλις σηκωθεί το συγκεκριµένο ακουστικό ξανά. Κλήση προς όλα τα εσωτερικά µαζί: #88 ακρόαση µουσικής στην αναµονή, για έλεγχο και αλλαγή: #67ΚΚ# (00 είναι η τρέχουσα µουσική, για αλλαγή οι τιµές ΚΚ είναι από 01-11) Σελ. 7 από 11

8 Σύνοψη Α.Α. Επιθυµητή ενέργεια Κωδικός 1 Εισαγωγή στο πρόγραµµα 0000 # ή ο ισχύων 2 Αλλαγή κωδικού 09 ΧΧΧΧ # 3 Αλλαγή έτους/µήνα/ηµέρας 01ΥΥΜΜDD# 4 Αλλαγή ώρας/λεπτών 02ΗΗΤΤ# 5 Ορισµός καθυστέρησης για την έναρξη χρέωσης 03ΤΤ# 6 Εκκαθάριση υφισταµένων χρεώσεων 0400# 7 Εκκαθάριση όλων των αφυπνίσεων 05# 8 Εκκαθάριση αφύπνισης στο εσωτερικό Ν 05Ν# 9 Καθορισµός αφύπνισης στο εσωτερικό Ν 05ΝΗΗΤΤ# 10 Όλα τα Trunk κουδουνίζουν εσωτερικά τηλέφωνα 11# 11 Το Trunk Μ κουδουνίζει εσωτερικά τηλέφωνα 11Μ# 12 Όλα τα Trunk είναι σε αυτόµατη γραµµατέα 10# 13 Το Trunk Μ είναι σε αυτόµατη γραµµατέα 10Μ# 14 Ηχογράφηση µηνύµατος αυτόµατης γραµµατέως 12# 15 Ακρόαση µηνύµατος αυτόµατης γραµµατέως 13# 16 Ακρόαση µουσικής στην αναµονή 14# 17 Καθορισµός εσωτερικού υποδοχής κλήσεων µετά το µήνυµα 15Ν# αυτόµατης γραµµατέως 18 Μόλις ολοκληρωθεί η ακρόαση του µηνύµατος, για να κλείνει 160# 19 Μόλις ολοκληρωθεί η ακρόαση του µηνύµατος, για να 161# µεταφέρεται στο εσωτερικό υποδοχής 20 Πρόσθεση ψηφίων στον αριθµό του εσωτερικού 180ΚΚ# 21 Ακύρωση του ανωτέρω 180# 22 Εξωτερικές κλήσεις µε το 9 από Ν εσωτερικό 2Ν1# 23 Εξωτερικές κλήσεις µε το 9 σε όλα τα εσωτερικά 21# 24 Εξωτερικές κλήσεις κατευθείαν (χωρίς το 9) σε Ν εσωτερικό 2Ν0# 25 Εξωτερικές κλήσεις κατευθείαν (χωρίς το 9) σε όλα τα εσωτερικά 20# 26 Το Trunk Μ να κουδουνίζει στο εσωτερικό Ν 3ΜΝ0# 27 Το Trunk Μ να µην κουδουνίζει στο εσωτερικό Ν 3ΜΝ1# 28 εν κουδουνίζει κανένα εσωτερικό στο Trunk Μ 3Μ# 29 Αντιστοίχηση κλάσης L στο εσωτερικό Ν 40NL# 30 Όλα τα εσωτερικά είναι κλάσης L 40L# 31 Ορισµός περιορισµών Α 41 QQ ABCD # 32 Αναίρεση όλων των περιορισµών Α 41# 33 Αναίρεση περιορισµών γκρουπ QQ του Α 41QQ# 34 Ορισµός περιορισµών Β 42 QQ ABCD # 35 Αναίρεση όλων των περιορισµών Β 42# Σελ. 8 από 11

9 36 Αναίρεση περιορισµών γκρουπ QQ στο Β 42QQ# 37 Επιτρεπόµενοι αριθµοί 43 PP ABCD # 38 Αναίρεση όλων των επιτρεπόµενων αριθµών 43# 39 Αναίρεση επιτρεπόµενων αριθµών γκρουπ PP 43 PP # 40 Καθορισµός προσωπικού κωδικού 5 UV WWWW L # 41 Αναίρεση όλων των προσωπικών κωδικών 500# 42 Αναίρεση UV προσωπικού κωδικού 5 UV # 43 Καθορισµός επιτρεπόµενου χρόνου οµιλίας στο εσωτερικό Ν 6 Ν ΤΤ # 44 Αναίρεση ως άνω χρονικού περιορισµού 6 Ν 00 # 45 Άδεια πρόσβασης εσωτερικού Ν στο Trunk Μ 7 ΜΝ 0# 46 Απαγόρευση πρόσβασης του εσωτερικού Ν στο Trunk Μ 7 ΜΝ 1# 47 Άδεια πρόσβασης όλων των εσωτερικών στο Trunk Μ 7Μ# 48 Αλλαγή εσωτερικού αριθµού από Ν σε ABCD 9 N ABCD # 49 Επαναφορά εργοστασιακής αριθµοδότησης # 50 UCD εναλλάξ 0 620# 51 UCD πάντα η µικρότερη διαθέσιµη 0 621# 52 Ενεργοποίηση όλων των Trunk (από 1 ο εσωτερικό) 0600# 53 Απενεργοποίηση όλων των Trunk 0610# 54 Ενεργοποίηση Μ 060Μ# 55 Απενεργοποίηση Μ 061Μ# (προσοχή στο 208 πάντα 0613#) Σελ. 9 από 11

10 ΧΡΗΣΗ 1 Ανάληψη από οποιοδήποτε εσωτερικό µίας κλήσεως που κουδουνίζει σε ένα #9 άλλο εσωτερικό 2 Στοχευµένη ανάληψη από οποιοδήποτε εσωτερικό µίας κλήσεως που κουδουνίζει #3ΕΧΤ σε ένα εσωτερικό Ν 3 Κράτηση προτεραιότητας σε κατειληµµένο Trunk #0 4 Επιλογή Trunk Μ #1Μ 5 Χρήση προσωπικού κωδικού #5UVWWWW 6 Μεταφορά εξωτερικής κλήσης Φλάς και ΕΧΤ 7 Συνδιάσκεψη δύο εσωτερικών και ενός Trunk Φλας * ΕΧΤ 8 Προσοµοίωση πλήκτρου R #89 9 Κλήση τηλεφωνήτριας 0 10 Αναφορά αριθµού εσωτερικού τηλεφώνου µε «ντι» #60 11 Αναφορά αριθµού εσωτερικού τηλεφώνου µέσω CID #62 12 Προώθηση κλήσεων unconditional #81 ΕΧΤ 13 Κατάργηση προώθησης κλήσεων unconditional #81# 14 Προώθηση κλήσεων on busy #82 ΕΧΤ 15 Κατάργηση προώθησης κλήσεων on busy #82# 16 Ενεργοποίηση κατάστασης «µην ενοχλείτε» #83 17 Απενεργοποίηση κατάστασης «µην ενοχλείτε» On-off hook 18 Κλήση όλων των εσωτερικών τηλεφώνων #88 19 Αλλαγή µουσικής στην αναµονή #67ΚΚ Παρατήρηση Κατά την µεταφορά εξωτερικής κλήσης (οι εσωτερικές κλήσεις δεν µεταφέρονται) από το εσωτερικό Α στο Β εάν το Β είναι απασχοληµένο το Α ξανασυνδέεται µε τον καλούντα. Αν το Β απαντήσει θα µιλήσει µε το Α και το Α πρέπει να κλείσει για να συνδεθεί το Β µε τον καλούντα.. Αν το Β δεν απαντήσει µέσα σε 26 δευτερόλεπτα η κλήση θα προς το Β θα εγκαταλειφθεί και το Α θα µιλήσει πάλι µε τον καλούντα. Σελ. 10 από 11

11 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Αριθµοδότηση εσωτερικών σε διψήφια. π.χ.11 έως 18: 9N11#, 9N12#,...,9N18# 2. Κατάργηση χρονικού ορίου οµιλίας εσωτερικών: 6N00# 3. Κατάργηση φραγής όλων των εσωτερικών: 401# 4. Πρόσβαση όλων των εσωτερικών και στα δύο Trunks: 7Μ# 5. Κατάργηση Line 3 απο Tr.Group (9) ανά εσωτερικό: 73011#,73021# # 6. Ρύθµιση Operator στο πρώτο εσωτερικό του κέντρου: 1501# 7. Προτεινόµενη µουσική στην αναµονή: 14105# N=εσωτερικό (01-08) Μ=Γραµµή (1-4) Προγραµµατισµός από αποµακρυσµένο σηµείο (REMOTE CONFIGURATION) Ο προγραµµατισµός απο αποµακρυσµένο σηµείο γίνεται εφόσον καλέσουµε την γραµµή π.χ.210xxxxxxx,που είναι συνδεµένη στο Τ/Κ ΟΤΑΝ+208,και απαντηθεί απο κάποιο φυσικό πρόσωπο το οποίο θα πατήσει FLASH #0.Το επόµενο βήµα είναι να σχηµατίσουµε τον κωδικό εισόδου: 0000 και να ξεκινήσουµε τον προγραµµατισµό. Το εσωτερικό που θα απαντήσει θα πρέπει να ανήκει στα πρώτα τέσσερα κυκλώµατα του τηλεφωνικού κέντρου. Σελ. 11 από 11

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικού κέντρου Model (Eπεκτάσιµα τηλεφωνικά κέντρα) Κατάλογος λειτουργιών 1. SMDR (Προαιρετική λειτουργία σύνδεσης µε PC) 2. υνατότητα επέκτασης από 208 σε 416 3. Προ-ηχογραφηµένα µηνύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3)

Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3) Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφώνου Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ Κεντρικά γραφεία Cisco Systems, Inc. 170

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Λειτουργίες νέων τηλεφωνικών συσκευών Τα τηλεφωνικά κέντρα που απαρτίζουν το νέο δίκτυο φωνής προσφέρουν προηγµένες υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες. Οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση Motorola S12 Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε...

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG2511. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου Gigaset A420/A420A 1 Επισκόπηση ασύρματου ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης μπαταριών 2 Σύμβολο αυτ.τηλεφωνητή (μόνο στο A420A) 3 Ένδειξη ισχύος λήψης 4 Πλήκτρα οθόνης 1 5 Πλήκτρο τερματισμού και 2 ενεργ./απενεργ.

Διαβάστε περισσότερα

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειρισµός GSM, Συναγερµός GSM, Τηλεχειρισµός µε SMS, Τηλεειδοποίηση θερµοκρασίας. Έλεγχος θέσης οχήµατος, fleet management GMC 67

Τηλεχειρισµός GSM, Συναγερµός GSM, Τηλεχειρισµός µε SMS, Τηλεειδοποίηση θερµοκρασίας. Έλεγχος θέσης οχήµατος, fleet management GMC 67 Τηλεχειρισµός GSM, Συναγερµός GSM, Τηλεχειρισµός µε SMS, Τηλεειδοποίηση θερµοκρασίας. Έλεγχος θέσης οχήµατος, fleet management GMC 67 Το GMC 67 (GSM Multi Control) είναι ένα σύστηµα τηλεχειρισµού και τηλεειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRW110 KX-PRW120. Οδηγός εφαρμογής Smartphone Connect. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με Smartphone Connect. Αρ. μοντέλου

KX-PRW110 KX-PRW120. Οδηγός εφαρμογής Smartphone Connect. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με Smartphone Connect. Αρ. μοντέλου Οδηγός εφαρμογής Smartphone Connect Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με Smartphone Connect Αρ. μοντέλου KX-PRW110 KX-PRW120 Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Στο παρόν έντυπο επεξηγείται

Διαβάστε περισσότερα

VG 121F Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η

VG 121F Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα T1 T Περιεχόμενα Συσκευασίας 4 2 VG 121F VoIP Gateway 5 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 5 Πλαίσιο Υποδοχών 6 Απαιτήσεις Συστήματος 7 3 Διαδικασία Εγκατάστασης Υλικού 8 3.1

Διαβάστε περισσότερα

maps + more Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά

maps + more Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά maps + more Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Οκτώβριος 2011 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A380. Τι μπορείτε να βρείτε και πού. U Με u μετακίνηση προς τα επάνω/ T Μετακίνηση του κέρσορα με u

Gigaset A380. Τι μπορείτε να βρείτε και πού. U Με u μετακίνηση προς τα επάνω/ T Μετακίνηση του κέρσορα με u Gigaset A380 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει: όταν όταν υπάρχουν νέα μηνύματα 4 Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας 5 Πλήκτρο ελέγχου (u) 6 Πλήκτρο απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

mobile A65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile A65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-405. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες που ανήκουν στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-405. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες που ανήκουν στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-405 Table of Contents 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ... 6 2.1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ... 6 2.2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ... 6 3 ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU Gigaset AS180/AS280 Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει: υπάρχουν νέα μηνύματα 4 AS180: h Πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. TG8051_8061GR(gr-gr).book Page 1 Friday, March 18, 2011 1:14 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG8051GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG8061GR

Διαβάστε περισσότερα

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ΕΣΩΤ. 1 V 10.10.08 07:15 Þ Μενού Πλήκτρα φορητού ακουστικού 1 Οθόνη στην κατάσταση αναμονής

Διαβάστε περισσότερα

Cordless Skype Dual Phone Eγχειρίδιο Χρήσης

Cordless Skype Dual Phone Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης R46.1830.00 rev 2.5 06/07 Περιεχόµενα Προστασία του περιβάλλοντος και ασφάλεια................................................. 7 Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 8 Εισαγωγή..............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Networx Series NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Γενική Περιγραφή Ο πίνακας NetworX NX-8 EUR της CADDX, αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση στο σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας. Δια μέσου της εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2

KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2 KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM Οδηγίες Χρήσης Τηλεφωνικό σύστημα Αρ. μοντέλου KX-TS560EX2 KX-TS580EX2 Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2 Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Η Τ-2088 Γ

Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Η Τ-2088 Γ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Η Τ-2088 Γ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΙΚΑ - ΚΟΜΒΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (PABX) ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ TOY Α ΜΗΕ ( ΙΚΤΥΟ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ, PDH, SDH) 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1. Τα αιτούµενα

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA "APOLLO" APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1

SIGMA APOLLO APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 SIGMA "APOLLO" Ο κεντρικός πίνακας "APOLLO" είναι ένα σύγχρονο σύστημα ασφαλείας, το οποίο μπορεί να καλύψει με ασφάλεια τις ανάγκες ενός σπιτιού, ενός γραφείου ή μιας επιχείρησης. Έχει σχεδιασθεί με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29 51 1. Σχετικά με την συσκευή SafeMate...3 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Συσκευής...3 1.2 Περιεχόμενα Συσκευασίας...3 1.3 Πιστοποιητικά...4 2.0 Γενική Περιγραφή...4 2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM...6 2.2 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5250

Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Εύρεση βοήθειας 10 Βοήθεια στη συσκευή 10 Υποστήριξη 10 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

INTELPHONE TYPE INTD0900/ATED0900

INTELPHONE TYPE INTD0900/ATED0900 INTELPHONE TYPE INTD0900/ATED0900 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ Το INTELPHONE είναι μία ηλεκτρονική συσκευή με την οποία μπορούμε να καλέσουμε 4 προκαθορισμένους αριθμούς, σε περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Περιεχόμενα

Οδηγίες Χρήσης. Περιεχόμενα Smartphone Ω1 1 Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Εφαρμογές γραφείου 6 Υπηρεσίες δικτύου 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Διαβάστε περισσότερα