ειδικότητα ή ιδιότητα εργαζόµενοι στην παραγωγική διαδικασία, µέσα στον εργοταξιακό χώρο της εξόρυξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ειδικότητα ή ιδιότητα εργαζόµενοι στην παραγωγική διαδικασία, µέσα στον εργοταξιακό χώρο της εξόρυξης"

Transcript

1 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ Κατηγορίες επιχειρήσεων ή/και χώρων εργασίας σε συνδυασµό µε συγκεκριµένες ειδικότητες εργαζοµένων 1) Μεταλλεία Λιγνιτωρυχεία, Ορυχεία, Λατοµεία πάσης φύσεως, Ασβεστοποιεία 1A) Επιχειρήσεις κατεργασίας του Ξηρού Ασβέστη. Οι µε οποιαδήποτε ειδικότητα ή ιδιότητα εργαζόµενοι µέσα στον εργοταξιακό χώρο της εξόρυξης µεταλλευτικών προϊόντων, της καµινείας και του εµπλουτισµού του µεταλλεύµατος, όπως ο χώρος αυτός προσδιορίζεται από τις κείµενες διατάξεις, φύλακες και υπάλληλοι γραφείου Οι απασχολούµενοι στη φρύξη, κονιοποίηση και τη συσκευασία σε σάκους του Ξηρού Ασβέστη. ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ Πλην φυλάκων, θυρωρών και υπαλλήλων γραφείου Οι µε οποιαδήποτε ειδικότητα ή ιδιότητα εργαζόµενοι στην παραγωγική διαδικασία, µέσα στον εργοταξιακό χώρο της εξόρυξης µεταλλευτικών προϊόντων, της καµινείας και του εµπλουτισµού του µεταλλεύµατος, όπως ο χώρος αυτός προσδιορίζεται από τις κείµενες διατάξεις, πλην των φυλάκων, θυρωρών και υπαλλήλων γραφείου ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

2 ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 2) Οικοδοµικές και Όλοι οι Όλοι οι ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ασφαλιζόµενοι, ΟΙ ΕΝ 5) Επεξεργασία Τριβείς - ψήστεςτεχνικές εργασίες ασφαλιζόµενοι, βάσει των ΛΟΓΩ άρθρων ΧΩΡΟΙ 35- ΚΑΙ Δεν υφίστανται οι στόκου γύψου µυλωνάδες τροφοδότες βάσει των άρθρων 51 του Κανονισµού ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ εν λόγω χώροι Καολίνης -Τάλκ- Θηραϊκής γης του Ασφαλίσεως ΙΚΑ Κανονισµού εξαιρουµένων των όσων Ασφαλίσεως ΙΚΑ εξαιρουµένων των αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 6) Κεραµοποιεία- Όλο όσων το αναφέρονται εργατοτεχνικό εδάφιο γ αυτού. πλινθοποιεία- προσωπικό στο άρθρο 35 αγγειοπλαστεία. παράγραφος 1 εδάφιο γ αυτού. Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό 2 Όλο το απασχολούµενο Πλην των υπαλλήλων ΣΧΟΛΙΟ κ. 3) προσωπικό στην γραφείου Αθανασόπουλου (ΤΕΕ) Τσιµεντοβιοµηχανίες 7) Οι παραγωγική απασχολούµενοι κατά Οι απασχολούµενοι κατά να παραμείνουν οι Φορτοεκφορτώσεις κύριο διαδικασία λόγο εντός µε την του άρση Όλο το κύριο απασχολούµενο λόγο την άρση υπάλληλοι γραφείου ξηράς και θάλασσας βαρών, εργοστασιακού χωρίς τη προσωπικό βαρών, στην χωρίς τη ΓΣΕΕ κ. Κολλάς χρησιµοποίηση χώρου, υπάλληλοι µηχανικών παραγωγική χρησιµοποίηση διαδικασία διατηρεί µέσων, γραφείου για φόρτωση, εντός µηχανικών του µέσων, για Επιφυλάξεις εκφόρτωση στοίβαγµα, εργοστασιακού φόρτωση, χώρου εκφόρτωση, ταξινόµηση, ζύγιση, πλην στοίβαγµα, των υπαλλήλων ταξινόµηση, τακτοποίηση, διαλογή γραφείου ζύγιση, τακτοποίηση, 4) Κατεργασία κλπ. Εργατοτεχνίτες Πλην διαλογή των κλπ. µαρµάρων κοπής και απασχολούµενων στην Επιφύλαξη ΓΣΕΕ κ. 8) Βυρσοδεψία Εργατοτεχνίτες κατεργασίας παραγωγή Παρασκευή Κολλάς µεταφοράς,αποξηράνσεως, µαρµάρων καθώς και µαρµαροψηφίδων και Εξαίρεση εφόσον συντηρήσεως, Εργατοτεχνίτες οι απασχολούµενοι µαρµαρόσκονης δεν δεµατοποιήσεως & µεταφοράς, στην παραγωγή χρησιµοποιούνται τα κατεργασίας των αποξηράνσεως, Παρασκευή Εργατοτεχνίτες κοπής εν λόγω υλικά ακατεργάστωνδερµάτων συντηρήσεως, µαρµαροψηφίδων & και κατεργασίας δεµατοποιήσεως & µαρµαρόσκονης. µαρµάρων κατεργασίας των ακατεργάστωνδερµάτων

3 3 9) Υπηρεσίες Υγιεινής Εργατοτεχνίτες υπονόµων (επισκευή, συντήρηση και καθαρισµός κλειστών αγωγών ακαθάρτων υδάτων σε λειτουργία καθώς και αντλιοστασίων ακαθάρτων υδάτων), εργάτες αποκοµιδής, διαλογής, επιστασίας και καταστροφής απορριµµάτων, εκκένωσης βόθρων - οδοκαθαριστέςεργαζόµενοι αποκλειστικά σε συνεργεία συντήρησης &καθαρισµούαυτοκινήτων καθαριότητας, εργάτες ψεκασµού εστιών µόλυνσης - εργάτες αφοδευτηρίων, εκταφείς νεκρών και καθαριστές οστών, σταυλίτες- µεταφορείς ζώωνεργοδηγοί αποχέτευσης, προσωπικό συντήρησης των αντλιοστασίων αποχέτευσης, επιστάτες καθαριότητας. Εξαιρούνται µεταφορείς ζώων, επιστάτες Εργατοτεχνίτες υπονόµων (επισκευή, συντήρηση και καθαρισµός κλειστών αγωγών ακαθάρτων υδάτων σε λειτουργία καθώς και αντλιοστασίων ακαθάρτων υδάτων), εργάτες αποκοµιδής, διαλογής, επιστασίας και καταστροφής απορριµµάτων, εκκένωσης βόθρων - οδοκαθαριστές-εργαζό-µενοι αποκλειστικά σε συνεργεία συντήρησης & καθαρισµού αυτοκινήτων καθαριότητας, εργάτες ψεκασµού εστιών µόλυνσης - εργάτες αφοδευτηρίων, εκταφείς νεκρών και καθαριστές οστών, σταυλίτεςεργοδηγοί αποχέτευσης, προσωπικό συντήρησης των αντλιοστασίων αποχέτευσης, + προσθήκη Eπιτροπής Λινού ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΛΙΝΟΥ Οι εργαζόµενοι στη Νήσο Ψυτάλλεια και στα τµήµατα εσχάρωσης και εξάµµωσης της Ακροκέραµου Κερατσινίου, οι απασχολούµενοι στα αντλιοστάσια λυµάτων βιολογικών καθαρισµών

4 4 10) Σφαγή και εκδορά ζώων και πτηνών 11. Βιοµηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής και κατεργασίας σιδήρου, χυτοσιδήρου, χάλυβος και λοιπών µετάλλων Εργάτες σφαγής, εκδοράς, ζώων ή πτηνών, στα σφαγεία-καθαρισµού εντέρων και άκρωνκαθαρισµού των χώρων σφαγής-καθαρισµού εντέρων εκτός σφαγείων. Καµινευτές λεβητοποιοί πασαδόροι-πυρωτές κοντραδόροι καρφωτές καλαφάτες οξυγονοκολλητές ηλεκτροσυγκολλητέςσυγκολληταί δι αργιλοθερµικής µεθόδου πελεκητές αναµεταλλωτές αµµοβολητές χύτες τήκτες επιµεταλλωτές γαλβανοπλαστες χειριστές καµίνων αντατήξεως Ζήµενς-Μαρτέν, ανα-γωγέων Μπεσεµέρ ή Τόµας, ηλεκτρικών καµίνων αναγωγής χειρισταί µηχανικής σφύρας βαφείς σκληρυνταί µετάλλων δι εµβαπτίσεως,δε ενανθρακώσεως, διά κυανιώσεως, δι εναζωτώσεως, δι επιφανειακής χαλυβδίνης επιστρώσεως ανοπτηταί µετάλλων χειρισταί κλιβάνων ανοπτήσεως χειρισταί ελάστρων σιδηρουργοί σφιρηλάται κατασκευασταί Πλην των εργαζοµένων εκτός του χώρου των σφαγείων Εργάτες σφαγής, εκδοράς, ζώων ή πτηνών, στα σφαγεία-καθαρισµού εντέρων και άκρωνκαθαρισµού ΠΡΟΤΑΣΗ των χώρων ΟΜΑ ΑΣ σφαγής Παραµένουν Ως έχουν Προσθήκη από Πόρισµα ιαρκούς Επιτροπής Κρίσης ΒΑΕ Οι µηχανοτεχνίτες, ελασµατουργοί, µονταδόροι, συναρµολογητές, ελασµατουργοί µηχανικής κατεργασίας, χειριστές µηχανών παραγωγής κατασκευής καλωδίων µε αγωγούς χαλκού χαµηλής και µέσης τάσης ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ

5 5 11 Α. Βιοµηχανίαι παραγωγής σιδήρου, χάλυβος, χυτοσιδήρου κλπ µετάλλων. 11 Β. Βιοµηχανίες παραγωγής χάλυβα ψυχρής ελάσεως σε ελάσµατα ή σύρµατα από χάλ. θερµής ελάσεως. µολυβδίνων σφαιριδίων και σωλήνων, Άπαν το εντός του κατασκευασταί εργοστασιακού τυπογραφικών χώρου απασχολούµενον στοιχείων µολυβδουργοί προσωπικόν, εξαιρέσει των εργατοτεχνικόνπροσωπικόν υπαλλήλων γραφείων τούτων. εξυπηρετήσεως υψικαµίνων (πλατφόρµας ψύξεως µεταλλάκται Όλο το προσωπικό χύται χελωνών το χάλυβος) απασχολούµενο εργάται µέσα κονιοποιήσεως στον σµύριδος εργοστασιακό χώρο, πλην των υπαλλήλων γραφείων. Παραµένουν Όλοι οι εργαζόµενοι στην παραγωγική διαδικασία εντός του εργοστασιακού χώρου πλήν των υπαλλήλων γραφείου Παραµένουν Όλοι οι εργαζόµενοι στην παραγωγική διαδικασία εντός του εργοστασιακού χώρου πλήν των υπαλλήλων γραφείου ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 12) Υαλουργία ΕµφυσητέςΠιεστές(πρεσσαδόροι) και βοηθοί αυτών απασχολούµενοι σε τµήµατα επεξεργασίας πρώτων υλών και κλιβάνων, κόφτες, µεταφορείς υάλου µε λαβίδα, χειριστές αυτ/των µηχανηµάτων σχηµατοποίησης υάλου, καθαριστές σχηµατοδοτικών µηχανών, καλουπιέρηδες, διαλογείς,διακοσµητές, αµµοβολιστές,εφαρµοστές, οι απασχ. εντός των χώρων παραγωγήςηλεκτρολόγοι, βοηθοί όλων των ειδικοτήτων αυτών 13) Παραγωγή διθειούχου άνθρακος Εργατοτεχνικό προσωπικό χηµικοί τεχνικοί-επιστάτες Εξαιρούνται Κόφτες,, καθαριστές σχηµατοδοτικών µηχανών, καλουπιέρηδες, διαλογείς, διακοσµητές. εφαρµοστές, απασχολούµενοι κυρίως εντός των χώρων παραγωγής ηλεκτρολόγοι και βοηθοί όλων των ειδικοτήτων αυτών, Παραµένουν Εµφυσητές Πιεστές (πρεσσαδόροι), απασχολούµενοι σε τµήµατα επεξεργασίας πρώτων υλών και ΠΡΟΤΑΣΗ κλιβάνων, ΟΜΑ ΑΣ µεταφορείς υάλου µε λαβίδα,χειριστές αυτ/των µηχανηµάτων Εξαιρούνται σχηµατοποίησης οι επιστάτες υάλου, Παραµένουν αµµοβολιστές και βοηθοί Εργατοτεχνικό όλων των ειδικοτήτων αυτών προσωπικό χηµικοί- Η ΓΣΕΕ διατηρεί επιφυλάξεις για το εάν έχουν καταργηθεί οι εν λόγω ειδικότητες ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ιαφωνία ΓΣΕΕ για την εξαίρεση των επιστατών

6 6 τεχνικοί Παραµένουν 14) Παραγωγή ανοργάνων οξέων Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό χηµικοί (προσθήκη) 15) Χηµική Βιοµηχανία και βιοτεχνία παραγωγής και επεξεργασίας χλωρίου και των παραγώγων αυτού. Εργατοτεχνικό προσωπικό (πλην εργατών αυλής)-χηµικοί παραγωγής τεχνικοί και επιστάτες Εξαιρούνται επιστάτες Παραµένουν Εργατοτεχνικό προσωπικό (πλην εργατών αυλής ) χηµικοί παραγωγήςτεχνικοί ιαφωνία ΓΣΕΕ για την εξαίρεση των επιστατών 15Α) Βιοµηχανία Παραγωγής Απορρυπαντικών Εργάτες τροφοδοσίας του απορρυπαντικού µίγµατος, εργάτες συσκευασίας του προϊόντος Εξαιρούνται οι εργάτες συσκευασίας του προϊόντος Παραµένουν Εργάτες τροφοδοσίας του απορρυπαντικού µίγµατος Συµφωνία Κωνσταντινίδη εφόσον υπάρχει αυτοµατοποίηση της παραγωγής ΓΣΕΕ + ΤΕΕ να µπει η εν λόγω περίπτωση στην Χηµική Βιοµηχανία (δοµική αλλαγή ) ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ

7 7 16. Βιοµηχανία παραγωγής και συσκευασίας χηµικών λιπασµάτων Όλοι οι εργαζόµενοι εντός του εργοστασιακού χώρου των βιοµηχανιών παραγωγής και συσκευασίας λιπασµάτων, πλην των υπαλλήλων γραφείων ( ιοικητικοί υπάλληλοι) των εργοστασίων τούτων. Παραµένουν : Όλοι οι εργαζόµενοι εντός του εργοστασιακού χώρου των βιοµηχανιών παραγωγής και συσκευασίας λιπασµάτων, πλην των υπαλλήλων γραφείων ( ιοικητικοί υπάλληλοι) των εργοστασίων τούτων. 17. Παραγωγή, παρασκευή και συσκευασία γεωργικών φαρµάκων (φυτοφάρµακα εντοµοκτόνα) Οι απασχολούµενοι στους χώρους παραγωγής, παρασκευής και συσκευασίας, χηµικοί, γεωπόνοι, τεχνικοί. Oλο το εργατοτεχνικό προσωπικό εντός του εργαστοσιακού χώρου των βιοµηχανιών παραγωγής και συσκευασίας λιπασµάτων, τεχνικοί χηµικοί γεωπόνοι,πλην των υπαλλήλων γραφείων (διοικητικοί υπάλληλοι) των εργοστασίων τούτων Το ΤΕΕ και η ΓΣΕΕ διατηρεί επιφυλάξεις ως προς την εξαίρεση των απασχολουµένων στον χώρο της συσκευασίας 17 Α) Παραγωγή και παρασκευή φαρµάκων και καλλυντικών αρωµάτων, κτηνιατρικών φαρµάκων και θειιϊκού αργιλίου Οι απασχολούµενοι στους χώρους παραγωγής και παρασκευής των αντίστοιχων προϊόντων Οι απασχολούµενοι στους χώρους παραγωγής και παρασκευής των αντίστοιχων προϊόντων 18) Βιοµηχανία και βιοτεχνία επεξεργασίας οστών Όλο το Εργατοτεχνικό προσωπικό παραλαβής, διαλογής και µεταφοράς οστών Εξαιρείται η περίπτωση 18

8 8 ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 19) Βιοµηχανία και βιοτεχνία κατασκευής πυριµάχων και οξυµάχων υλικών Όλο το απασχολούµενο εργατοτεχνικό προσωπικόκτίστες και επισκευαστές βιοµηχανικών κλιβάνων παραγωγής από πυρίµαχα και οξύµαχα υλικά Εξαιρείται η περίπτωση 19 20) Βιοµηχανία και Βιοτεχνία παραγωγής και παρασκευής Οργανικών Χρωµάτων, βερνικιών και µελανών. Οι απασχολούµενοι στη διαδικασία παραγωγής και παρασκευής εργατοτεχνίτες (εξαιρουµένων των πακεταριστών) τεχνικοί, επιστάτες, χηµικοί Εξαιρούνται οι επιστάτες και όσοι στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας τοποθετούν το έτοιµο προιόν µέσα σε κουτιά ή δοχεία διαφόρων βαρών Εργατοτεχνίτες (εξαιρουµένων των πακεταριστών καθώς και όσων στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας τοποθετούν το έτοιµο προιόν µέσα σε κουτιά ή δοχεία διαφόρων βαρών), τεχνικοί, χηµικοί ιαφωνία ΓΣΕΕ και ΤΕΕ για τους πακεταριστές

9 9 21) Βιοµ/νία & Βιοτεχνία παραγωγής& παρασκευής ανοργάνων χρωµάτων. Οι απασχολούµενοι αποκλειστικά στα τριβεία εργατοτεχνίτες Οι απασχολούµενοι αποκλειστικά στα τριβεία εργατοτεχνίτες ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ

10 10 22) Κλωστοϋφαντουργία και συναφείς εργασίες Η περίπτωση 22 µε τους 7 υπο-χώρους παραµένει ως έχει ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ Η περίπτωση 22 µε τους 7 υποχώρους παραµένει ως έχει 1. Εκκοκκιστήρια βάµβακος 2. Κλωστήρια Χειριστές εκκοκκιστικών µηχανών και λίντερ α) Εργατοτεχνίτες σκούτσερ χαρτζίων συρτών - κτενιστριών και προγνεστριών, κλώστριες και µποµπινούδες β) Όλοι οι απασχολούµενοι στη νηµατοποίηση και την επεξεργασία των συνθετικών ινών 3. Υφαντήρια Υφαντές-Υφάντριες (Βαµβακερών, µαλλίνων, ταπήτων κ.λ.π. ανεξάρτητα της πρώτης ύλης). 4. Βαφεία Εργατοτεχνίτες απασχολούµενοι στη βαφή-απόπλυση υφασµάτων-νηµάτων.

11 11 5. Φινιριστήρια 6)Σχοινοποιία Οι απασχολούµενοι στο κολλάρισµα στα µηχανήµατα PAMMA κολλάρισµα, στέγνωµα, σιδέρωµα,περιτύλιγµα του υφάσµατος Οι απασχολούµενοι σε αντίστοιχες εργασίες των κλωστηρίων και υφαντηρίων, καθώς και οι απασχολούµενοι, γενικά στην πλύση και λεύκανση 7)Καναβουργία Οι απασχολούµενοι σε σκούτσερ, λανάρα, αλεβίτσα, πλύση και λεύκανση

12 12 23) Ηλεκτροµηχανικά πλυντήρια που λειτουργούν αυτοτελώς ή ως τµήµατα κλωστοϋφαντουργείων. (εξαιρούνται τα οικιακού τύπου πλυντήρια χωρητικότητας εκάστου µέχρι 20 κιλών) Εργατοτεχνίτες απασχολούµενοι σε χώρους πλύσης και λεύκανσης, σιδερώτριες και διαλογείς ιµατισµού απασχολούµενοι υποχρεωτικά και στο πλύσιµο τουλάχιστον κατά το 1/3 της απασχόλησής τους κατά µισθολογική περίοδο Εργατοτεχνίτες απασχολούµενοι σε χώρους πλύσης και λεύκανσης, σιδερώτριες και διαλογείς ιµατισµού απασχολούµενοι υποχρεωτικά και στο πλύσιµο τουλάχιστον κατά το 1/3 της απασχόλησής τους κατά µισθολογική περίοδο ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 24) Σπορελαιουργία Εργατοτεχνίτες απασχολούµενοι στα αναµεικτήρια (µπουράτα), εργατοτεχνίτες λίντερ πρεσσαδόροι,ραφιναριστές αποχρωµατιστές, υδρογονωτές, εργάτες αυλής, πλύντες βαρελιών, οι απασχολούµενοι στα τµήµατα: α) παραγωγής υδρογόνου και β) παραγωγής κ συσκευασίας υδρογονοµένωνπροϊόντων Από την περίπτωση 24 έως 26 εξαιρούνται Επισήµανση Προέδρου κ. Θ.Κ. Κωνσταντινίδη: Να γίνει µελέτη επαγγελµατικού κινδύνου και να αποφανθεί η Επιτροπή Πρόταση ΤΕΕ, ΓΣΕΕ: Παραµένουν µέχρι να γίνει η µελέτη επαγγελµατικού κινδύνου

13 13 25) Πυρηνελαιουργία 25Α) Ελαιουργία 26) Σαπωνοποιϊα Εκχυλιστές, θερµαστές και βοηθοί αυτών, εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούµενο στη φόρτωση και εκφόρτωση των εκχυλιστικών συσκευών, ραφιναριστές, αποχρωµατιστές, υδρογονωτές, εργάτες αυλής, πλύντες βαρελιών, οι απασχολούµενοι στα τµήµατα: α) παραγωγής υδρογόνου και β) παραγωγής κ συσκευασίας υδρογονωµένων προϊόντων Ραφιναριστές, αποχρωµατιστές, υδρογονωτές, εργάτες αυλής, πλύντες βαρελιών, οι απασχολούµενοι στα τµήµατα: α) παραγωγής υδρογόνου και β) παραγωγής και συσκευασίας υδρογονωµένων προϊόντων Οι απασχολούµενοι: α) στην παρασκευή σαπωνοµάζας, β) στα ξηραντήρια γ) στα µπουράτα, δ) ψήστες και βοηθοί (εργαζόµενοι επί ανοικτών και κλειστών συστηµάτων), ε) πρεσσαριστές Από την περίπτωση 24 έως 26 εξαιρούνται Από την περίπτωση 24 έως 26 εξαιρούνται Από την περίπτωση 24 έως 26 εξαιρούνται Επισήµανση Προέδρου κ. Θ.Κ. Κωνσταντινίδη: Να γίνει µελέτη επαγγελµατικού κινδύνου και να αποφανθεί η Επιτροπή O κ. Κωνσταντινίδης πρότεινε να εξαιρεθούν θερµαστές και βοηθοί αυτών Πρόταση ΤΕΕ, ΓΣΕΕ: Παραµένουν µέχρι να γίνει η µελέτη επαγγελµατικού κινδύνου Επισήµανση Προέδρου κ. Θ.Κ. Κωνσταντινίδη: Να γίνει µελέτη επαγγελµατικού κινδύνου και να αποφανθεί η Επιτροπή Πρόταση ΤΕΕ, ΓΣΕΕ: Παραµένουν µέχρι να γίνει η µελέτη επαγγελµατικού κινδύνου Επισήµανση Προέδρου κ. Θ.Κ. Κωνσταντινίδη: Να γίνει µελέτη επαγγελµατικού κινδύνου και να αποφανθεί η Επιτροπή Πρόταση ΤΕΕ, ΓΣΕΕ: Παραµένουν µέχρι να γίνει η µελέτη επαγγελµατικού κινδύνου

14 14 ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 27) Βιοµηχανία και βιοτεχνία ελαστικού 27. Α) Βιοµηχανία παραγωγής ελαστικών και αεροθαλάµων µεταφορικών µέσων Ζυµωτές (καλανδρείς)- παρασκευαστές κόλλας συγκολλητέςπαρασκευαστές µειγµάτων πρεσσαριστές κοπής και εψήσεως κλιβανείς βαφείς µε εµβάπτισηαναγωµµωτές Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό, εξαιρούµενων των θυρωρών, υπαλλήλων και προσωπικού αποθήκης Ζυµωτές (καλανδρείς)- παρασκευαστές κόλλας συγκολλητέςπαρασκευαστές µειγµάτων πρεσσαριστές κοπής και εψήσεως κλιβανείς βαφείς µε εµβάπτισηαναγωµµωτές Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό, εξαιρούµενων των θυρωρών, υπαλλήλων και προσωπικού αποθήκης 28) Βιοµηχανία παραγωγής τεχνητής µετάξης Εργατοτεχνίτες τµηµάτων βισκόζης - κλωστοποίησης και κλιβάνων θειώσεως Εξαιρείται η περίπτωση 28

15 15 29) Βιοµηχανία και βιοτεχνία υγρών συσσωρευτών µολύβδου Όλο το απασχολούµενο εργατοτεχνικό προσωπικό Όλο το απασχολούµενο εργατοτεχνικό προσωπικό ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ Εξαιρούνται οι επιστάτες 30) Βιοµηχανία εκρηκτικών υλών & πυριτίδων Όλο το απασχολούµενο εργατοτεχνικό προσωπικό - επιστάτες χηµικοί Όλο το απασχολούµενο εργατοτεχνικό προσωπικό χηµικοί 30Α) Συγκρότηµα εργοστασίων Υµηττού της ΑΕΕ Πυριτιδοποιείου - Καλυκοποιείου Οι απασχολούµενοι εντός του χώρου των τµηµάτων: α) Οβιδουργείου, β) Μηχανουργείου, γ) Αυτοµάτων µηχανηµάτων, δ) Πριονίων, ε) Π.Ε.Ψ. (πίεσης εν ψυχρώ), στ) Καλυκοποιϊας και ζ) οι απασχολούµενοιαποκλειστικά στο φωτοτυπείο στο οποίο λειτουργεί φωτοτυπικό µηχάνηµα αναπαραγωγής µεγάλων σχεδίων από διαφανή πρότυπα µε χρήση αµµωνίας Εξαιρείται το εδάφιο ζ Οι απασχολούµενοι εντός του χώρου των τµηµάτων: α) Οβιδουργείου, β) Μηχανουργείου, γ) Αυτοµάτων µηχανηµάτων, δ) Πριονίων, ε) Π.Ε.Ψ. (πίεσης εν ψυχρώ), στ) Καλυκοποιϊας

16 16 31) Οινοπνευµατοποιία Εργαζόµενοι σε δεξαµενές ζυµώσεων, πλύντες και καθαριστές δεξαµενών εκχύλισης και οι του τµήµατος τρυγιών, διυλιστές, εργάτες παραγωγής διοξειδίου του άνθρακος, θερµαστές και βοηθοί στερεών καυσίµων Εξαιρούνται θερµαστές και βοηθοί στερεών καυσίµων Εργαζόµενοι σε δεξαµενές ζυµώσεων, πλύντες και καθαριστές δεξαµενών εκχύλισης και οι του τµήµατος τρυγιών, διυλιστές, εργάτες παραγωγής διοξειδίου του άνθρακος, ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 31Α) Οινοποιία, Ποτοποιία Καθαριστές και πλύντες δεξαµενών και καζανιών Καθαριστές και πλύντες δεξαµενών και καζανιών 31Β) Ζυθοποιία Οι απασχολούµενοι στις µονάδες παραγωγής Βυνοποιϊου- Ζυθοβραστηρίου και Φούρνων,φορτοεκφορτωτές κιβωτίων και βαρελιών καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου απασχόλησής τους Οι απασχολούµενοι στις µονάδες παραγωγής Βυνοποιϊου- Ζυθοβραστηρίου και Φούρνων,φορτοεκφορτωτές κιβωτίων και βαρελιών καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου απασχόλησής τους

17 17 ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 32) Επεξεργασία σταφίδας Όλο το απασχολούµενο εργατοτεχνικό προσωπικό Εξαιρείται η περίπτωση 32 Κωνσταντινίδης +ΓΣΕΕ +ΤΕΕ: να εξαιρεθεί μόνο εφόσον δεν γίνεται χημική διεργασία 33) Παρασκευή αλιπάστων Όλο το απασχολούµενο στην παρασκευή εργατοτεχνικό προσωπικό Όλο το απασχολούµενο στην παρασκευή εργατοτεχνικό προσωπικό 34) Παρασκευή αµυλοσακχάρου και φρουκτολίνης Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό Εξαιρείται η περίπτωση 34 Επιφύλαξη ΓΣΕΕ, ΤΕΕ: εάν υφίσταται κλαδική σύµβαση εργασίας ΣΕΒ- Οµοσπονδίας, να παραµείνει

18 18 35) Προσωπικό Αεροπορικών Επιχειρήσεων απασχολούµενο σε αερολιµένες Υπάλληλοι πίστας, εργάτες φορτοεκφορτωτές, καθαριστές αεροσκαφών Εξαιρείται η περίπτωση 35 (καλύπτονται από ειδική νοµοθεσία που προβλέπει συνταξιοδότηση µε ευνοϊκότερες προϋποθέσεις) Αντικαθίσταται ο χώρος ως «προσωπικό επιχειρήσεων απασχολούµενο σε αερολιµένες», και παραµένουν : εργαζόµενοι αποκλειστικά στην πίστα αερολιµένων ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ουσιαστικά προστίθεται εργατοϋπαλληλικό προσωπικό εταιρειών επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών που απασχολείται αποκλειστικά σε αερολιµένες 35Α) Αεροπορική Βιοµηχανία (κατασκευαστικήεπισκευαστική) Οι απασχολούµενοι µέσα στον εργοστασιακό χώρο, εξαιρουµένων των απασχολουµένων στην κτιριακή µονάδα των ιοικητικών Υπηρεσιών του χώρου αυτού (Εξαιρούνται οι υπάλληλοι γραφείου και οι απασχολούµενοι που εξυπηρετούν τα διοικητικά γραφεία, θυρωροί, φύλακες ) Οι εντός του εργοστασιακού χώρου απασχολούµενοι άµεσα µε την επισκευή κατασκευή. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι γραφείου και οι απασχολούµενοι που εξυπηρετούν τα διοικητικά γραφεία. Οι εντός του εργοστασιακού χώρου απασχολούµενοι άµεσα µε την επισκευή κατασκευή. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι γραφείου και οι απασχολούµενοι που εξυπηρετούν τα διοικητικά γραφεία

19 19 36) Ραδιοφωνικοί σταθµοί. Τεχνικοί και εκφωνητές Εξαιρείται όλη η περίπτωση 36 ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ιαφωνία ΓΣΕΕ: να παραµείνει ως έχει και να ενταθούν και οι τεχνικοί της τηλεόρασης Ο κ. Θ. Κωνσταντινίδης πρότεινε να γίνει ειδική µελέτη επαγγελµατικού κινδύνου. 37) Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, Κλινικές, Τράπεζες Αίµατος, Μικροβιολογικά- Βιοχηµικά Εργαστήρια, Κέντρα Υγιεινής Υγειονοµικές Μονάδες Ασφαλιστικών Οργανισµών Νοσοκόµοι,Παρασκευαστές και Βοηθοί αυτών, Τραπεζοκόµοι Ασθενών, Φύλακες, Θαλαµηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων - Κλινικών, Συντηρητές Πειραµατόζωων, Συσκευαστές ορρώνεµβολίων, παρασκευαστές τραπέζης αίµατος, καθαρίστριες, εργάτες αποκοµιδής απορριµµάτων, µαίες απασχολούµενες αποκλειστικά µε την άσκηση της ειδικότητάς τους. Εξαιρούνται : Τραπεζοκόµοι Ασθενών, Φύλακες, Καθαρίστριες Εντάσσονται στο υπεδάφιο Γ, περίπτωση 2 Ο κ. Θ. Κωνσταντινίδης πρότεινε να γίνει ειδική συνεδρίαση για τους εργαζόµενους σε νοσηλευτικά επαγγέλµατα πρόταση κ. Κατσάβαρου ΓΣΕΒΕΕ (συµφωνεί και η ΓΣΕΕ): να µην εξαιρεθούν τραπεζοκόµοι, ασθενών φύλακες Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων

20 20 38) Προσωπικό ακτινολογικών και ακτινοθεραπευτικών εργαστηρίων Οι αποκλειστικά απασχολούµενοι σε ακτινολογικούς θαλάµους ως βοηθοί, καθώς και οι αποκλειστικά απασχολούµενοι ως εµφανιστές Οι αποκλειστικά απασχολούµενοι σε ακτινολογικούς θαλάµους ως βοηθοί, καθώς και οι αποκλειστικά απασχολούµενοι ως εµφανιστές ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 39)Σταθµοί αναπαραγωγής ζώων - Υπηρεσίες και Ιδρύµατα του Υπουργείου Γεωργίας. Σταυλίτες - Μεταφορείς ζώων, νοσοκόµοι κτηνών, σπερµατολήπτες, σπερµατεγχύτες, παρασκευαστές και επιµελητές πειραµάτων απασχολούµενοι αποκλειστικά στους σταθµούς αναπαραγωγής ζώων και στα κτηνιατρικά και µικροβιολογικά εργαστήρια, ειδικευµένοι εργάτες λοιµοκαθαρτηρίων, απεντοµωτές,καθαρίστριες των σταθµών αναπαραγωγής ζώων και κτηνιατρικών σταθµών Εξαιρείται η περίπτωση 39

21 21 ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 40) Πλυντήριαγκαράζ- πρατήρια βενζίνης. Πλύντες Εξαιρείται η περίπτωση 40 ιαφωνία ΓΣΕΕ 41) Παραγωγή Φωταερίου Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό Εξαιρείται η περίπτωση 41 42) Βιοµηχανίες παραγωγής πλαστικών υλών και πλαστικών ειδών Το εργατοτεχνικό προσωπικό το απασχολούµενο στα τµήµατα: α) πολυµερισµού της πρώτης ύλης και β)αναµείξεως και µορφοποιήσεως των πλαστικών υλών περιεχουσών βασικά πολυβινυλοχλωρίδιο, πολυουρεθάνες και αµίαντο, προς παραγωγή πλαστικών ειδών Το εργατοτεχνικό προσωπικό στον εφελκυσµό και διαµόρφωση πλαστικών και το απασχολούµενο στα τµήµατα: α) πολυµερισµού της πρώτης ύλης και β)αναµείξεως και µορφοποιήσεως των πλαστικών υλών περιεχουσών βασικά πολυβινυλοχλωρίδιο, πολυουρεθάνες, προς παραγωγή πλαστικών ειδών Να προστεθεί το πολυπροπυλένιο και το πολυαιθυλένιο

22 22 43) Καπναποθήκες 43Α) Καπνοβιοµηχανία Όλο το προσωπικό το απασχολούµενο στους χώρους επεξεργασίας φύλλων καπνού - εµπειρογνώµονες καπνού και καπνοτεχνίτες και για την εκτός των χώρων επεξεργασίας των φύλλων καπνού απασχόλησή τους (εργασία στην ύπαιθρο) προ κ µετά την επεξεργασία των φύλλων καπνού, εφόσον ο χρόνος της απασχόλησής τους στην ύπαιθρο δεν υπερβαίνει το µισό (1/2) του συνολικού χρόνου απασχόλησής τους - στοιβαδόροι - απασχολούµενοι σε τµήµατα υγραντηρίων πατητές Οι απασχολούµενοι εντός του χώρου των καπνοβιοµηχανιώνεξαιρουµένων µόνο των απασχολούµενων σε χώρους γραφείων Εξαιρείται η περίπτωση 43 Οι απασχολούµενοι εντός του χώρου τωνκαπνοβιοµηχανιών εξαιρουµένων των απασχολούµενων σε χώρους γραφείων ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ Ο κ.θ.κωνσταντινίδης πρότεινε να την εξαίρεση των «εµπειρογνώµονες καπνού και καπνοτεχνίτες και για την εκτός των χώρων επεξεργασίας των φύλλων καπνού απασχόλησή τους (εργασία στην ύπαιθρο) προ κ µετά την επεξεργασία των φύλλων καπνού, εφόσον ο χρόνος της απασχόλησής τους στην ύπαιθρο δεν υπερβαίνει το µισό (1/2) του συνολικού χρόνου απασχόλησής τους»

23 23 ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 44) Επεξεργασία θείου Οι σακιστές - εργατοτεχνίτες τµήµατος παραγωγής διοξειδίου του άνθρακος Οι σακιστές - εργατοτεχνίτες τµήµατος παραγωγής διοξειδίου του άνθρακος Αφαιρείται το διοξείδιο του άνθρακος (είναι λάθος )

24 24 45) Εταιρείες πετρελαιοειδών Α. Γεµιστές βυτιοφόρων - συνεργείο συνδέσεως δεξαµενοπλοίων - καθαριστές δεξαµενών - φορτοεκφορτωτές βαρελιών και στοιβαδόροι κύτους - συσκευασία αναµείξεως χηµικών προϊόντων - µετρητές δεξαµενών - χρώστες αυτοκινήτων και βαρελιών - εργαζόµενοι στα ορυκτέλαια και αναµίξεις ορυκτελαίων - εργατοτεχνίτες τµήµατος προσθήκης τετρααιθαλιούχου µολύβδου, τεχνίτες συντήρησης σωληνώσεων και δεξαµενών θερµαστές (υγρών καυσίµων) τεχνίτες συνεργείου επισκευής βυτιοφόρου αυτοκινήτων δοκιµαστές χηµείου πλύντες βαρελιών - πλύντες και καθαριστές εγκαταστάσεων - απασχολούµενοι σε Εξαιρούνται οι γεµιστές βυτιοφόρων, οι προιστάµενοι βάρδιας ανεφοδιασµού αεροσκαφών, φύλακες των εγκαταστάσεων, αποθηκάριοι και βοηθοί αυτών που απασχολούνται στους χώρους των εγκαταστάσεων, αρχιεργάτες φορτώσεων, υπάλληλοι γραφείων διακίνησης και διάθεσης καυσίµων των αεροδροµίων, τεχνίτες συνεργείου επισκευής βυτιοφόρου αυτοκινήτων, θερµαστές υγρών καυσίµων ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΑΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ ΙΑΦΩΝΙΑ ΤΕΕ Όλες οι ειδικότητες εντός του χώρου αυτού καλύπτονται από την Οδηγία ΣΕΒΕΖΟ και τα κριτήρια του Πορίσµατος Ο κ.θ.κωνσταντινίδης πρότεινε να εξαιρεθούν οι υπάλληλοι γραφείων διακίνησης και διάθεσης καυσίµων των αεροδροµίων

25 συνεργεία αντλιών και σε ογκοµετρήσεις - οδηγοί βυτιοφόρων - αποθηκάριοι και βοηθοί αυτών που απασχολούνται στους χώρους των εγκαταστάσεων - αρχιεργάτες φορτώσεων - φύλακες των εγκαταστάσεων - πυροσβέστες - τεχνίτες και εργάτες ανεφοδιασµού αεροσκαφών - οδηγοί ανεφοδιασµού αεροσκαφών - προϊστάµενοι βάρδιας ανεφοδιασµού αεροσκαφών - Υπάλληλοι γραφείων διακίνησης και διάθεσης καυσίµων των αεροδροµίων 25

26 26 ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 45Α) Εταιρείες εµφιάλωσης υγραερίων Όλοι οι εργαζόµενοι στο χώρο των εγκαταστάσεων των Εταιρειών Εµφιάλωσης υγραερίων Εξαιρούνται οι υπάλληλοι γραφείου, φύλακες, θυρωροί ΙΑΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ ΙΑΦΩΝΙΑ ΤΕΕ Όλες οι ειδικότητες εντός του χώρου αυτού καλύπτονται από την Οδηγία ΣΕΒΕΖΟ και τα κριτήρια του Πορίσµατος Ο κ.θ.κωνσταντινίδης πρότεινε να παραµείνουν όλοι εργαζόµενοι και να γίνει µελέτη επαγγελµατικού κινδύνου ΙΑΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ 46) ιυλιστήρια Πετρελαίων Όλοι οι εργαζόµενοι εντός του εργοστασιακού χώρου των ιυλιστηρίων Εξαιρούνται οι υπάλληλων γραφείων, φύλακες, θυρωροί ΙΑΦΩΝΙΑ ΤΕΕ Όλες οι ειδικότητες εντός του χώρου αυτού καλύπτονται από την Οδηγία ΣΕΒΕΖΟ και τα κριτήρια του Πορίσµατος Ο κ.θ.κωνσταντινίδης πρότεινε να παραµείνουν όλοι εργαζόµενοι και να γίνει µελέτη επαγγελµατικού κινδύνου ΙΑΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ 47) ιυλιστήρια Βαρέων Πετρελαίων Όλοι οι εργαζόµενοι εντός του Εργοστασιακού χώρου των ιυλιστηρίων Εξαιρούνται οι υπάλληλοι γραφείων, φύλακες, θυρωροί ΙΑΦΩΝΙΑ ΤΕΕ Όλες οι ειδικότητες εντός του χώρου αυτού καλύπτονται από την Οδηγία ΣΕΒΕΖΟ και τα κριτήρια του Πορίσµατος Ο κ.θ.κωνσταντινίδης πρότεινε να παραµείνουν όλοι εργαζόµενοι και να γίνει µελέτη επαγγελµατικού κινδύνου 48) Κυλινδρόµυλοι Όλο το απασχολούµενο προσωπικό Όλο το απασχολούµενο προσωπικό

27 27 ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 49) Βιοτεχνίες παραγωγής ζωϊκής κόλλας Εργατοτεχνίτες απασχολούµενοι στην πρωτογενή παραγωγή ζωϊκής κόλλας από υπολείµµατα δερµάτων Εξαιρείται η περίπτωση 49

28 28 50) Λιµενικοί χώροι Πληρώµατα και ναύτες ρυµουλκών - υδροφόρων - πλωτών γερανών φορτηγίδων - βυθοκόρων, υδραυλικοί (και οι βοηθοί αυτών) οι απασχολούµενοι αποκλειστικά στον καθαρισµό των κεντρικών αγωγών αποχέτευσης - ξυλουργοί (και οι βοηθοί αυτών) εφόσον απασχολούνται και στις δεξαµενές ή το κύτος του πλοίου - χειριστές και τεχνίτες σιλό - οδηγοί ελκυστήρων και λοιπών µηχανηµάτων - χειριστές ηλεκτροκίνητων γερανών και λοιπών ανυψωτικών µέσων - εργατοτεχνίτες αντλιοστασίου - απασχολούµενοι εντός πλωτών κ µονίµωνδεξαµενών φορτοεκφορτωτές κάρβουνου από πλωτά µέσα - διανάκτες - συντηρητές ηλεκτροκίνητων γερανών, Εξαιρούνται οι λεµβούχοι που απασχολούνται µε την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών πλοίων - αποσκευοφορείς ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ

29 29 συµπεριλαµβανοµένων και των τεχνιτών συντήρησης συσσωρευτών λεµβούχοι που απασχολούνται µε την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών πλοίων αποσκευοφορείς 50Α) Ναυπηγεία 51) ηµοτικά και Ιδιωτικά Λουτρά. Οι απασχολούµενοι Οι µόνο απασχολούµενοι στο χώρο των σε χαµάµ ναυπηγούµενα, ως τρίφτες - επισκευαζόµενα τρίφτριες και ή µετασκευαζόµενα καµαρώτοι πλοία και καµαριέρες γενικά εντός των χώρων των µονίµων, πλωτών δεξαµενών και των ναυπηγικών κλινών Εξαιρείται Οι απασχολούµενοι η περίπτωση σε 51 ναυπηγούµενα, επισκευαζόµενα ή µετασκευαζόµενα πλοία και γενικά εντός των χώρων των µονίµων, πλωτών δεξαµενών και των ναυπηγικών κλινών ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ

30 30 52)Ξυλουργικές εργασίες. Παραγωγή µοριοσανίδων και ινοσανίδων Μηχανοξυλουργοί, οι απασχολούµενοι στα τµήµατα των διαδοχικών φάσεων παραγωγής µοριοσανίδων και ινοσανίδων, όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό το απασχολούµενο αποκλειστικά στο εργοστάσιο παραγωγής µοριοσανίδων Υπουργείου Γεωργίας στην Καλαµπάκα Εξαιρείται στην περίπτωση 52 το «,όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό το απασχολούµενο αποκλειστικά στο εργοστάσιο παραγωγής µοριοσανίδων Υπουργείου Γεωργίας στην Καλαµπάκα» Μηχανοξυλουργοί, οι απασχολούµενοι στα τµήµατα των διαδοχικών φάσεων παραγωγής µοριοσανίδων και ινοσανίδων

31 31 53) Εργοστάσιο Εµποτισµού ΟΣΕ Κατερίνης 54) Κ.Π.Ε. ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ της Ε.Ε.Α.Ε Οι µονίµως απασχολούµενοι στο χώρο εµποτισµού Οι απασχολούµενοι στην Α' Ζώνη του Κέντρου Πυρηνικής Ενέργειας ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Εξαιρείται η περίπτωση 53 Οι απασχολούµενοι στην Α' Ζώνη του Κέντρου Πυρηνικής Ενέργειας ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΘΕΙ ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: «µονάδες εµποτισµού ξύλου» οι µονίµως απασχολούµενοι στον εµποτισµό ξύλου 55) Ιχθυόσκαλες Όλο το εντός του χώρου της Ιχθυόσκαλας απασχολούµενο προσωπικό πλην του ιευθυντή και των ιοικητικών υπαλλήλων αυτής. Όλο το εντός του χώρου Ιχθυόσκαλας απασχολούµενο προσωπικό πλην του ιευθυντή και των ιοικητικών υπαλλήλων αυτής.

32 32 55Α) Ιχθυαγορά Αθηνών (οδού Αθηνάς) Οι απασχολούµενοι αποκλειστικά στο χώρο της Ιχθυαγοράς που περικλείεται από τις οδούς Αθηνάς, Σοφοκλέους, Αιόλου και Ευριπίδου για όσο χρόνο εξακολουθούν να συντρέχουν οι σηµερινές συνθήκες εργασίας όπως περιγράφονται στο πρακτικό της Συν. 12/ του Συµβουλίου Κρίσης Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων Εξαιρείται η περίπτωση 55 Α ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΑΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ ΝΑ ΕΝΤΑΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΙΧΘΥΑΓΟΡΕΣ 55 Β) ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Οι εργαζόµενοι σε τµήµατα ιχθυοκλωβών,. Συντήρηση ιχθυοκλωβών, ιχθυογεννητικούς σταθµούς. Νέα ένταξη

33 33 56) ηµόσια και ηµοτικά Γυµναστήρια Κολυµβητήρια και Γήπεδα καθώς και τα αντίστοιχα των Αν/νων Αθλητικών Συλλόγων. Καθαριστές Καθαρίστριες απασχολούµενοι µε πλήρη απασχόληση Καταργείται η διάταξη καλύπτονται από την ειδικότητα του εδαφίου β υπεδάφιο γ περίπτωση 2 κατωτέρω ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 57) Ξενοδοχειακές Μονάδες 58) Οργανισµός Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών (ΟΚΛΑ) Καθαρίστριες - Καµαριέρες που απασχολούνται µε πλήρη απασχόληση στα Ξενοδοχεία Πωλητές χονδρικής πώλησης οπωρολαχανικών και κρεάτων που αναλαµβάνουν εργασία προ της 5.30 πρωινής - Καθαρίστριες υπογείων W.C Εξαιρούνται οι καµαριέρες Καταργείται η διάταξη συνολικά διότι οι καθαρίστριες καλύπτονται από την ειδικότητα του εδαφίου β υπεδάφιο γ περίπτωση 2 κατωτέρω Καταργειται όλη η διάταξη Καθαρίστριες υπογείων τουαλετών καλύπτονται από την ειδικότητα του εδαφίου β υπεδάφιο γ περίπτωση 2 κατωτέρω Ο κ. ρακόπουλος διαφωνεί ως προς την εξαίρεση των καµαριέρων ιαφωνία ΓΣΕΕ Ο κ.θ.κωνσταντινίδης προτείνει να παραµείνουν οι καµαριέρες έως ότου γίνει µελέτη επαγγελµατικού κινδύνου ιαφωνεί η ΓΣΕΕ

34 34 59) Επιχειρήσεις επεξεργασίας βρωσίµων ελαιών Το προσωπικό το απασχολούµενο αποκλειστικά στους χώρους των ελαιοαποθηκών µε την επεξεργασία των βρωσίµων ελαιών Εξαιρείται η περίπτωση 59 ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ Ο κ.θ.κωνσταντινίδης προτείνει να γίνει µελέτη επαγγελµατικού κινδύνου 60) Εργοστάσια επεξεργασίας γάλακτος Οι απασχολούµενοι στους χώρους ψύξης και αποθήκευσης των υπό ψύξη προϊόντων, παστεριωµένο γάλα, γιαούρτι, παγωτά Οι απασχολούµενοι στους χώρους ψύξης και αποθήκευσης των υπό ψύξη προϊόντων, παστεριωµένο γάλα, γιαούρτι, παγωτά 60Α)Τυροκοµεία Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό το απασχολούµενο εντός του χώρου των τυροκοµείων από την παραλαβή του γάλακτος µέχρι την έξοδο του έτοιµου προϊόντος από το χώρο αυτών (Τυροκοµείων) Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό το απασχολούµενο εντός του χώρου των τυροκοµείων από την παραλαβή του γάλακτος µέχρι την έξοδο του έτοιµου προϊόντος από το χώρο αυτών (Τυροκοµείων)

35 35 61) Αλλαντοποιία (Βιοµηχανία - Βιοτεχνία). Εργατοτεχνίτες απασχολούµενοι στους θαλάµους ψήσεως, βρασµού και καπνίσµατος, των προϊόντων αλλαντοποιίας καθώς και στα ψυγεία για την φορτοεκφόρτωση των προϊόντων αλλαντοποϊας Ως έχει ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 62) Κρεοπωλεία Κεντρικής Κρεαταγοράς Αθηνών (οδού Αθηνάς). Πωλητές - Απασχολούµενοι στη διακίνηση και κοπή των κρεάτων Εξαιρείται η περίπτωση 62 ιαφωνία ΓΣΕΕ 63)α) Ζαχαροπλαστεία και εργαστήρια παρασκευής ειδών Ζαχαροπλαστείων β) Χαλβαδο-ποιία (Βιοµηχανία - Βιοτεχνία). α) Εργατοτεχνίτες παρασκευής των PATISSERIES (Πάστες, τούρτες, γλυκά ταψιού). β) Εργατοτεχνικό προσωπικό εργαστηρίων παραγωγής χαλβά». Εξαιρείται η περίπτωση 63 Ο κ.θ.κωνσταντινίδης προτείνει να εξαιρεθεί το 63α και γιά το β να γίνει µελέτη ΙΑΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ ως προς την εξαίρεση

36 36 64) Παραγωγή υαλοβάµβακα Οι απασχολούµενοι στα τµήµατα µείγµατος, βακελίτου, κλιβάνων, µηχανής ινοποίησης TEL, και παραγωγής. Καθαρίστριες εφόσον απασχολούνται κατά κύριο λόγο στους χώρους των τµηµάτων της παραγωγικής διαδικασίας Οι καθαρίστριες καλύπτονται από την ειδικότητα του εδαφίου β υπεδάφιο γ περίπτωση 2 κατωτέρω Οι απασχολούµενοι στα τµήµατα µείγµατος, βακελίτου, κλιβάνων, µηχανής ινοποίησης TEL, και παραγωγής ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 65) Παραγωγή αµιαντοτσιµεντοσωλήνων και λοιπών συναφών προϊόντων από αµιαντοτσιµέντο Οι απασχολούµενοι εντός του εργοστασιακού χώρου των µονάδων παραγωγής αµιαντοτσιµεντοσωλήνων και λοιπών συναφών προϊόντων από αµιαντοτσιµέντο Εξαιρείται. Επισήµανση Η παραγωγή και η κάθε είδους επεξεργασία αµιάντου και παραγώγων αυτού έχει απαγορευθεί στις χώρες της ευρωπαικής ένωσης και στην ελλάδα από επιπλέον για τους απασχοληθέντες στην παραγωγή ινών αµιάντου και προϊόντων αµιαντοτσιµέντου έχουν προβλεφθεί ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης στο 50ο έτος µε 4500 ΗΕ (Ν.2676/99). η επιτροπή προτείνει τη διατήρηση της ως άνω ειδικής συνταξιοδοτικής προστασίας

37 37 65 Α Επιχειρήσεις αφαίρεσης ή κατεδάφισης αµιαντούχων υλικών Το προσωπικό των επιχειρήσεων της υπ αριθµ.21017/84/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 1287/ ),το απασχολούµενο µε εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αµιάντου ή και υλικών που περιέχουν αµίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές,εγκαταστάσεις και πλοία, µε εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισµού αµιάντου ή και υλικών που περιέχουν αµίαντο καθώς και µε εργασίες αποκατάστασης χώρων εξόρυξης. Νέα ένταξη ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ

38 38 66) Η.Λ.Π.Α.Π Οδηγοί, ελεγκτές, εισπράκτορες, επιθεωρητές και το εργατοτεχνικό προσωπικό των αµαξοστασίων και εργοστασίων συντήρησης οχηµάτων και το προσωπικό εναερίων και υπογείων γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Εξαιρούνται οι ελεγκτές, εισπράκτορες, επιθεωρητές και το εργατοτεχνικό προσωπικό των αµαξοστασίων και εργοστασίων συντήρησης οχηµάτων Οδηγοί και προσωπικό εναερίων και υπογείων γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ Πρόταση ΓΣΕΕ, ΤΕΕ, Προέδρου Επιτροπής: Απαλοιφή του εδαφίου 66. Δημιουργία ενιαίου εδαφίου για τις μεταφορές που θα αφορά όλο το προσωπικό επίγειων και υπόγειων μέσων μαζικής μεταφοράς με εξαίρεση τους διοικητικούς υπαλλήλους 67) Επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές δι' αυτοκινήτων. Οδηγοί και βοηθοί αυτοκινήτων (λεωφορείων πούλµαν, ταξί, φορτηγών, ανατρεποµένων, ασθενοφόρων, βυτιοφόρων) σταθµάρχες, ελεγκτές, επόπτες και εισπράκτορες αστικών και υπεραστικών λεωφορείων και αποθηκάριοι, φορτοεκφορτωτές Εξαιρούνται οι οδηγοί τρικύκλων και οι βοηθοί αυτοκινήτων(λεωφορείων, πούλµαν, ταξί, φορτηγών,ανατρεποµένων, ασθενοφόρων, βυτιοφόρων, τρικύκλων) σταθµάρχες, ελεγκτές, επόπτες και εισπράκτορες αστικών και υπεραστικών λεωφορείων, αποθηκάριοι, φορτοεκφορτωτές Πρόταση ΓΣΕΕ, ΤΕΕ, Προέδρου Επιτροπής: Δημιουργία ενιαίου εδαφίου για τις μεταφορές που θα αφορά όλο το προσωπικό επίγειων και υπόγειων μέσων μαζικής μεταφοράς με εξαίρεση τους διοικητικούς υπαλλήλους Οδηγοί (λεωφορείων πούλµαν, ταξί, φορτηγών, ανατρεποµένων, ασθενοφόρων, βυτιοφόρων) και βοηθοί ασθενοφόρων 67 Α) Επιβατικές και εµπορευµατικής µεταφορές σταθερής και ηµισταθερής τροχιάς Οδηγοί Νέα ένταξη Προστίθενται: Οδηγοί και προσωπικό εναερίων και υπογείων γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

39 39 71) Παραγωγή ΙΣΧΥΟΝ Χειριστές ΚΑΘΕΣΤΩΣ αντλιών σκυροδέµατος. ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ έτοιµου και βοηθοί αυτών, οδηγοί σκυροδέµατος αυτοκινήτων Όσοι προετοιµάζουν µε αναµικτήρα Χειριστές αντλιών σκυροδέµατος. και βοηθοί 68) Χονδρικό και µεταφοράς για πώληση σκυροδέµατος, τα αυτών, οδηγοί αυτοκινήτων µε αναµικτήρα λιανικό εµπόριο χειριστές καταψυγµένα µηχανηµάτων προϊόντα Εξαιρούνται µεταφοράς οι ταµίες σκυροδέµατος, χειριστές τροφίµων κ.λπ. παραγωγής εφόσον σκυροδέµατος, απασχολούνται εργάτες πολυδύναµων µηχανηµάτων σούπερ-µάρκετ. παραγωγής σκυροδέµατος, συναφών ειδών, πρέσας και στους και εργάτες θαλάµους εργοταξίου και πωλητές εργάτες χονδρικού πρέσας εµπορίου. και εργάτες εργοταξίου Καφεκοπτεία παραγωγής προθαλάµους σκυροδέµατος ψύξης - Καφεκόπτες παραγωγής που χειρίζονται σκυροδέµατος ταµίες πολυδύναµων αλεστικές µηχανές, ιπποδύναµης σούπερ-µάρκετ. άνω των 5 ίππων πωλητές χονδρικού εµπορίου. Καφεκόπτες που χειρίζονται Όσοι προετοιµάζουν για πώληση αλεστικές µηχανές, τα καταψυγµένα προϊόντα 72) Αµαξοποιία Όλοι ιπποδύναµης οι απασχολούµενοι άνω των στο χώρο εφόσον απασχολούνται και στους παραγωγής, 5 ίππων εξαιρουµένων των θαλάµους και στους προθαλάµους απασχολουµένων στο σέρβις Όλοι οι απασχολούµενοι στο χώρο ψύξης οχηµάτων. παραγωγής, εξαιρουµένων των απασχολουµένων στο σέρβις οχηµάτων. ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Οι απασχολούµενοι στην Εξαιρούνται: 73) Στρατιωτικές κατασκευή,επισκευή, Α.Οι απασχολούµενοι στην ιαφωνεί η ΓΣΕΕ Υπη-ρεσίες & συντήρηση,διαµόρφωση, κατασκευή,επισκευή, 69) Καταστήµατα Βιοτεχνίες και ανακατασκευή,επεξεργασία, Εξαιρούνται συντήρηση,διαµόρφωση, οι βιοτεχνίες και Βιοµ/νίες (Στρατού, παραγωγής µετασχηµατισµό, Όλοι οι εργαζόµενοι χειρισµό, βιοµηχανίες ανακατασκευή,επεξεργασία, παραγωγής µετασχηµατισµό, Αεροπορίας, Ζωοτροφών- Πτηνοτροφών διαχείριση(µεταχειρισµένων)κ εντός των µονάδων πτηνοτροφών χειρισµό, διαχείριση(µεταχειρισµένων)κ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΩΣ Ναυτικού, φύλαξη παραγωγής του πάσης φύσεως φύλαξη του πάσης φύσεως στρατιωτικού ΕΧΕΙ Αστυνοµίας, στρατιωτικού υλικού, υλικού Β. Όλοι οι απασχολούµενοι στις Πυροσβεστικής, πυροτεχνουργοί,ναρκαλιευτές Οι απασχολούµενοι Β. µονάδες Σ ΑΜ (Αγίας Παρασκευής) και 700ΣΕ Λιµενικού). 70) Παραγωγή ζυµών Όλοι στην οι παραγωγή απασχολούµενοι και Εξαιρείται στις Πειραιά) η περίπτωση 70 ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΩΣ (µαγιάς) αρτοποιίας µονάδες συσκευασία Σ ΑΜ ζυµών (Αγίας Παρασκευής)κ700ΣΕ ΕΧΕΙ αρτοποιϊας Πειραιά) Πυροτεχνουργοί και ναρκαλιευτές

40 40 74) Εκκολαπτήρια Όλοι οι απασχολούµενοι εντός του χώρου των εκκολαπτηρίων (από την πύλη εισόδου των αβγών µέχρι την έξοδο των νεοσσών) Εξαιρείται η περίπτωση 74 ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 75) Παραγωγή χυτοπρεσσαριστών αντικειµένων Οι απασχολούµενοι στο τµήµα των σπαστήρων. Οι απασχολούµενοι στο τµήµα των σπαστήρων. 76) Παραγωγή ηλεκτρικών µετρητών α) Βαφείο: Βαφείς (ντουκαδόροι) και βοηθοί εργαζόµενοι στον ίδιο χώρο και µε τις ίδιες συνθήκες µε τους βαφείς. β) Τυπωτήριο: Προσωπικό (χειριστής - τροφοδότης - παραλήπτης) τυπωτηρίου Εξαιρείται η περίπτωση 76

41 41 77) Τηλεόραση (ΕΡΤ 1,2) 78) Ελληνική Βιοµηχανία Όπλων Eµφανιστές τυπωτές κινηµατογραφικών φιλµς εφόσον απασχολούνται µε πλήρη απασχόληση στους σχετικούς θαλάµους (εµφάνισης - εκτύπωσης) Οι απασχολούµενοι: 1) Στο τµήµα βλητικού σταθµού, 2) στον έλεγχο κάνης µε υπεριώδεις ακτίνες και 3) στο τµήµα απογρεζώµατος (σφαιροµύλων) Εξαιρείται η περίπτωση 77 Εξαιρείται η περίπτωση 78 ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ Η ΓΣΕΕ διαφωνεί µε την εξαίρεση και προτείνει να ενταχθούν στην υπάρχουσα διάταξη οι εικονολήπτες, οι τεχνικοί της τηλεόρασης και των τηλεοπτικών και κινηµατογραφικών παραγωγών Ο κ.θ.κωνσταντινίδης προτείνει να εφαρµοσθεί υπάρχει κλειστό σύστηµα και να εξαιρεθούν. Επίσης για τους εικονολήπτες ένταξη µετά από µελέτη επαγγελµατικού κινδύνου ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 79) Βιοµηχανίες κρέατος Οι απασχολούµενοι κατά κύριο λόγο εντός των ψυκτικών θαλάµων καθώς και οι απασχολούµενοι εντός των θαλάµων επεξεργασίας κρέατος (τεµαχισµού κ.λπ). Οι απασχολούµενοι κατά κύριο λόγο εντός των ψυκτικών θαλάµων καθώς και οι απασχολούµενοι εντός των θαλάµων επεξεργασίας κρέατος (τεµαχισµού κ.λπ).

42 42 ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 80) ΑΧΕ ΕΘΥΛ ΕΛΛΑΣ Υπάλληλοι γραφείων, αποθήκης, φύλακες πύλης, προσωπικό Ιατρείου Εξαιρείται η περίπτωση 80 81) Χηµικές Βιοµηχανίες Ολοι οι εργαζόµενοι στην παραγωγή πολυεστερικών ρητινών, γαλακτωµάτων, οξεϊκού πολυβινυλίου και ακρυλικών πολυµερών (εργασίες προετοιµασίας, παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευσης ), µε διεργασίες πολυµερισµού καθώς και όλοι οι απασχολούµενοι στην αποθήκευση των µονοµερών πρώτων υλών ως και διαλυτών των Χηµικών Βιοµηχανιών Παραµένει ως έχει.

43 43 Ε ΑΦΙΟ Β Ειδικότητες εργαζοµένων ανεξάρτητα από επιχειρήσεις ή το χώρο εργασίας που απασχολούνται. ΥΠΕ ΑΦΙΟ Α ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΕ ΘΕΣΕΙΣ 1.«Θερµαστές ή αρχιθερµαστές στερεών καυσίµων» ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ 2.«Ματσακονιστές» «Ματσακονιστές» 3.«Λεβητοκαθαριστές» «Λεβητοκαθαριστές» 4.«Υφαλοχρωµατιστές» 5. «Αλλιεργάτες, ως και τα εργατικά στελέχη των αλλιεργατών, εφ' όσον προέρχονται εκ της τάξεως αυτών». 6.«Χειριστές αεροσφύρας (πιστολαδόροι)». 7.«Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών και ισοπεδωτικών µηχανηµάτων». «Υφαλοχρωµατιστές» Εξαιρούνται τα εργατικά στελέχη των αλλιεργατών «αλλιεργάτες» «Χειριστές αεροσφύρας (πιστολαδόροι)» «Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών και ισοπεδωτικών µηχανηµάτων». ΙΑΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ

44 44 8.«Απασχολούµενοι σε ψυκτικούς θαλάµους θερµοκρασίας κατωτέρας των 4 βαθµών Κελσίου».«Απασχολούµενοι σε ψυκτικούς θαλάµους θερµοκρασίας κατωτέρας των 4 βαθµών Κελσίου» ΥΠΕ ΑΦΙΟ Β ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΕ ΘΕΣΕΙΣ 1.«Χηµικοί (εκτός των χηµικών οινολογικών και βιοχηµικών εργαστηρίων), Εργοδηγοί Χηµικοί, Οινολόγοι (πλην των απασχολουµένων σε αυτοτελή οινολογικά εργαστήρια». «Χηµικοί (εκτός των χηµικών οινολογικών εργαστηρίων), Εργοδηγοί Χηµικοί, Οινολόγοι (πλην των απασχολουµένων σε αυτοτελή οινολογικά εργαστήρια». Προσθήκη : χηµικοί βιοχηµικών εργαστηρίων «Χηµικοί (εκτός των χηµικών οινολογικών εργαστηρίων), Εργοδηγοί Χηµικοί, Οινολόγοι (πλην των απασχολουµένων σε αυτοτελή οινολογικά εργαστήρια». 2. «Νυκτοφύλακες». «Νυκτοφύλακες». «Νυκτοφύλακες». 3. «Θερµοδόµοι» Εξαιρούνται

45 45 4. «Λιθοξόοι» «Λιθοξόοι» «Λιθοξόοι» 5. «ύτες» «ύτες» «ύτες» 6. «Ραδιοτηλεγραφητές - Τηλετυπιστές - Χειριστές µηχανογραφικών µηχανηµάτων διάτρησης και επαλήθευσης στοιχείων επί καρτελών ή χαρτοταινιών». Εξαιρούνται

46 46 ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΕ ΘΕΣΕΙΣ 7.«Εργάτες και φύλακες φορτηγίδων». Εξαιρούνται φύλακες φορτηγίδων «εργάτες φορτηγίδων» 8.«Αµαξοκαρραγωγείς». Εξαιρούνται 9.«Μακαρονοτεχνίτες (πλην του προσωπικού συσκευασίας)». Εξαιρούνται 10.«Μουσικοί πνευστών οργάνων, µουσικοί και τραγουδιστές νυκτερινών κέντρων» Εξαιρούνται µουσικοί και τραγουδιστές νυκτερινών κέντρων Παραµένουν : «µουσικοί πνευστών οργάνων» Η ΓΣΕΕ ΙΑΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ Ο κ.κωνσταντινι ΗΣ προτείνει να γίνουν µελέτες επαγγελµατικού κινδύνου 11.«Κατασκευαστές µωσαϊκών πλακών και πλακών Μάλτας». Εξαιρούνται 12.«Κατασκευαστές αµιαντοτσιµεντοσωλήνων και τσιµεντόλιθων» Εξαιρούνται Απαγορεύεται η παραγωγή και η επεξεργασία αµιαντοτσιµέντου Παραµένουν : «κατασκευαστές τσιµεντόλιθων» «κατασκευαστές τσιµεντόλιθων»

47 47 ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΕ ΘΕΣΕΙΣ 13.«Εργάτες άρσεως βαρών(µανουβραδόροι)». Εξαιρούνται 14.«Εργάτες κατεργασίας κρυστάλλων». Εξαιρούνται ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΛΕΤΗ 15.«Εργατοτεχνίτες επισκευής και συντήρησης σιδηροδροµικών γραµµών». Παραµένουν : «Εργατοτεχνίτες επισκευής και συντήρησης σιδηροδροµικών γραµµών» «Εργατοτεχνίτες επισκευής και συντήρησης σιδηροδροµικών γραµµών» 16.«Ανελκυστές, καθελκυστές νεωρείων». Εξαιρούνται 17.«Σερβιτόροι». Κατατέθηκαν 3 προτάσεις 1.Εξαιρούνται πλην των σερβιτόρων εστιατορίων, ταβερνών και νυχτερινών κέντρων που λειτουργούν ως αυτοτελείς οικονοµικές µονάδες 2.εξαιρούνται 3. παραµένουν ΙΑΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΩΣ ΕΧΕΙ Ο κ.κωνσταντινι ΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΛΕΤΗ επαγγελµατικού κινδύνου 18.«Αρβυλεργάτες». Εξαιρούνται 19.«Μάγειροι και προσωπικό κουζίνας». Κατατέθηκαν 3 προτάσεις 1.Εξαιρούνται πλην ψηστών σουβλατζήδων που απασχολούνται αποκλειστικά στην ψησταριά εντός του καταστήµατος 2. Να παραµείνουν όσοι εργάζονται σε εστιατόρια, ΙΑΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ ΚΑΙ Ο κ.κωνσταντινι ΗΣ προτείνει να γίνει µελέτη επαγγελµατικού

48 48 ταβέρνες, νυχτερινά κέντρα και ξενοδοχεία κινδύνου 3. Να παραµείνουν (ως έχει η διάταξη) 20.«Αδειούχοι ή Πτυχιούχοι ή διπλωµατούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί, συντηρητές Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων και Εργασιών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων, εφόσον οι βιοτεχνικές αυτές επιχειρήσεις διαθέτουν κινητήριες µηχανές µε ιπποδύναµη άνω των 40 ίππων». Εξαιρούνται

49 49 ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΕ ΘΕΣΕΙΣ 21.«Συντηρητές επισκευαστές ακτινολογικών µηχανηµάτων». Εξαιρείται ΙΑΦΩΝΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΩΣ ΕΧΕΙ Η ΙΑΤΑΞΗ ΙΑΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 22.«Κουρείς κοµµωτές». Εξαιρείται Ο κ. Κωνσταντινίδης προτείνει ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΛΕΤΗ επαγγελµατικού κινδύνου 23.«Καθαριστές των διπυθµένων και των δεξαµενών των πλοίων». Παραµένουν : «Καθαριστές των διπυθµένων και των δεξαµενών των πλοίων» «Καθαριστές των διπυθµένων και των δεξαµενών των πλοίων» 24.«Αποκλειστικώς απασχολούµενοι δια µηχανικού αεροεκτοξευτήρος βαφείς (ντουκαδόροι)». Παραµένουν : «Αποκλειστικώς απασχολούµενοι δια µηχανικού αεροεκτοξευτήρος βαφείς (ντουκαδόροι)» «Αποκλειστικώς απασχολούµενοι δια µηχανικού αεροεκτοξευτήρος βαφείς (ντουκαδόροι)» 25.«Σηµειωτές κύτους πλοίων». Εξαιρείται 26.«Αδειούχοι, πτυχιούχοι θερµαστές στερεών και υγρών καυσίµων». Εξαιρείται 27.«Απασχολούµενοι στο µηχανουργείο, αποθήκες, τµήµα κοπής υάλου και συνεργεία επισκευής και συντηρήσης, στο εργοστάσιο της ραπετσώνας της Α.Ε.Ε. Χηµικών Προϊόντων και Εξαιρείται

50 50 Λιπασµάτων». ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΕ ΘΕΣΕΙΣ 28.«Εργατοτεχνίτες ύδρευσης πλοίων». Εξαιρούνται 29.«Υποδηµατεργάτες». Εξαιρούνται 30.«Αρτεργάτες - Σιµιτεργάτες (ζυµωτές, πλάστες, κλιβανείς, κυλινδριστές, ζυγιστές, πασαδόροι)». ΥΠΕ ΑΦΙΟ Γ Παραµένουν : «Αρτεργάτες - Σιµιτεργάτες (ζυµωτές, πλάστες, κλιβανείς, κυλινδριστές, ζυγιστές, πασαδόροι)». «Αρτεργάτες - Σιµιτεργάτες (ζυµωτές, πλάστες, κλιβανείς, κυλινδριστές, ζυγιστές, πασαδόροι)». ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΕ ΘΕΣΕΙΣ 1.«Οδηγοί λεωφορείων Ο.Α.Σ.Θ». Εξαιρούνται Υπάγονται στην περίπτωση 67 των χώρων εργασίας ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 67 2.«Καθαριστές Καθαρίστριες α)με πλήρη απασχόληση β)άνευ χρονικού περιορισµού ηµερήσιας απασχόλησης: των εκπαιδευτηρίων (Ανωτάτης ΜέσηςΣτοιχειώδους Εκπαίδευσης), Ακαδηµιών, Ανωτέρων ηµοσίων Σχολών, ΚΑΤΕ, ηµοσίων Βιβλιοθηκών, Σχολών Μαθητείας και Ταχύρρυθµης Εκπαίδευσης του ΟΑΕ, ηµοσίων Τεχνικών Σχολών (Ανωτέρων Μέσων Κατωτέρων), Στρατιωτικών Σχολών (Ευελπίδων, Παραµένουν : «Καθαριστές Καθαρίστριες µε πλήρη απασχόληση» Εξαιρείται η περίπτωση β ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ «Καθαριστές Καθαρίστριες» ΚΑΙ ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΤΟΥ Β Ο κ. Κωνσταντινίδης προτείνει

51 51 Χωροφυλακής, Αστυνοµίας πόλεων, Ναυτικού, οκίµων κ.λ.π.), Νεκροτοµείων». να γίνει μελέτη επαγγελματικού κινδύνου

52 52 ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΕ ΘΕΣΕΙΣ 3. «Ψηστιέρηδες Λατζέρηδες (απασχολούµενοι εις εστιατόρια και λοιπάς επιχείρησης παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών κτλ)» Εξαιρούνται ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ 4. «Συντάκτες ηµερησίων Επαρχιακών Εφηµερίδων». Εξαιρούνται ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΓΣΕΕ 5. «ασεργάτες (απασχολούµενοι σε εργασίες υλοτόµησης, µετατόπισης και φόρτωσης δασικών προϊόντων)». Εξαιρούνται ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΩΣ ΕΧΕΙ 6.«Εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούµενο αποκλειστικά στα Συνεργεία Επισκευής Λεωφορείων ΑΣΠΑ, ΕΚΤΕΛ Αθηνών και ΟΑΣΘ, καθώς και οι αποθηκάριοι ανταλλακτικών και υλικών οι στεγαζόµενοι και εργαζόµενοι µέσα στους χώρους αυτούς». Εξαιρούνται ΓΣΕΕ,ΤΕΕ και Πρόεδρος Επιτροπής προτείνουν: Εργατοτεχνικό προσωπικό συνεργείων αµαξοποιείων και αµαξοστασίων δηµόσιων µέσων µαζικής µεταφοράς 7.«Μισθωτοί οδηγοί των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων δηµόσιας χρήσης όλης της χώρας». Εξαιρούνται καλυπτονται από περίπτωση 67

53 53 8. «Υδραυλικοί απασχολούµενοι αποκλειστικά µε την εκτέλεση εγκαταστάσεων υδραυλικών - υγιεινής και θέρµανσης των οικοδοµών». Παραµένουν : «Υδραυλικοί απασχολούµενοι αποκλειστικά µε την εκτέλεση εγκαταστάσεων υδραυλικών - υγιεινής και θέρµανσης των οικοδοµών» «Υδραυλικοί απασχολούµενοι αποκλειστικά µε την εκτέλεση εγκαταστάσεων υδραυλικών - υγιεινής και θέρµανσης των οικοδοµών»

54 54 ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΕ ΘΕΣΕΙΣ 9.«Ξυλουργοί οικοδοµών». Παραµένουν : «Ξυλουργοί οικοδοµών» «Ξυλουργοί οικοδοµών» 10.«Εργατοτεχνίτες τοποθετητές υαλοπινάκων, οι αποκλειστικά απασχολούµενοι στις οικοδοµές» Παραµένουν : «Εργατοτεχνίτες τοποθετητές υαλοπινάκων, οι αποκλειστικά απασχολούµενοι στις οικοδοµές» «Εργατοτεχνίτες τοποθετητές υαλοπινάκων, οι αποκλειστικά απασχολούµενοι στις οικοδοµές» 11.«Βαρελοποιοί, απασχολούµενοι στην κατασκευή και επισκευή βαρελιών». Εξαιρείται 12. Νεκροποµποί, Εργάτες καθαριότητος νεκροταφείων». Εξαιρείται ΙΑΦΩΝΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΟΙ

55 55 ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΕ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕ ΑΦΙΟ 1. «Ρητινοσυλλέκτες». Εξαιρείται ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΓΣΕΕ 2.«Μεταφορείς µε χρήση χειράµαξας (ασφαλιζόµενοι στο ΙΚΑ δια µέσου Ασφαλιστικών Συνεταιρισµών)». Εξαιρείται 3. «Οι απασχολούµενοι στην κατασκευή εκµαγείων και αντιγράφων αρχαίων έργων». Εξαιρείται ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΓΣΕΕ 4. «ιαµορφωτές σωλήνων (Σωληνουργοί) πλοίων, εργοταξίων κ.λ.π.». Παραµένουν : «ιαµορφωτές σωλήνων (Σωληνουργοί) πλοίων, εργοταξίων κ.λ.π.». «ιαµορφωτές σωλήνων (Σωληνουργοί) πλοίων, εργοταξίων κ.λ.π.». 5.«Εργατοτεχνίτες οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης οδών». Εξαιρείται ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΓΣΕΕ 6. «Εργατοτεχνίτες συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης σωληνωτών ικριωµάτων». Παραµένουν : «Εργατοτεχνίτες συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης σωληνωτών «Εργατοτεχνίτες συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης σωληνωτών ικριωµάτων»

56 56 ικριωµάτων» 7. «Εργάτες - πωλητές ακατέργαστου σιδήρου». Παραµένουν οι «εργάτες ακατέργαστου σιδήρου» Εξαιρούνται οι πωλητές ΙΑΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ 8. «Προσωπικό θεριζοαλωνιστικών συγκροτηµάτων». Παραµένουν : «Προσωπικό θεριζοαλωνιστικών συγκροτηµάτων». «Προσωπικό θεριζοαλωνιστικών συγκροτηµάτων». 9. «Πτυχιούχοι κάτοχοι αδείας ηλεκτροτεχνίτες (βοηθοί, ηλεκτροτεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης συντήρησης) εξαιρουµένων των απασχολουµένων: α) στα καταστήµατα πώλησης ηλεκτρολογικού υλικού και οικιακής εξυπηρέτησης και β)στη συναρµολόγηση, εµπορία και επισκευή οικιακών ηλεκτρολογικών συσκευών.» Παραµένουν : «Πτυχιούχοι κάτοχοι αδείας ηλεκτροτεχνίτες (βοηθοί, ηλεκτροτεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης συντήρησης) εξαιρουµένων των απασχολουµένων: α) στα καταστήµατα πώλησης ηλεκτρολογικού υλικού και οικιακής εξυπηρέτησης και β)στη συναρµολόγηση, εµπορία και επισκευή οικιακών ηλεκτρολογικών συσκευών.» «Πτυχιούχοι κάτοχοι αδείας ηλεκτροτεχνίτες (βοηθοί, ηλεκτροτεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης συντήρησης) εξαιρουµένων των απασχολουµένων: α) στα καταστήµατα πώλησης ηλεκτρολογικού υλικού και οικιακής εξυπηρέτησης και β)στη συναρµολόγηση, εµπορία και επισκευή οικιακών ηλεκτρολογικών συσκευών.» 10. «Χειριστές µηχανών προβολής κινηµατογραφικών ταινιών». Εξαιρείται

57 «Θαλαµηπόλοι Ευαγών Ιδρυµάτων». Εξαιρείται 12. «Ράπτριες απασχολούµενες εντός του κτιριακού συγκροτήµατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επί των οδών Μαντζαγριωτάκη και Εσπερίδων (Καλλιθέα)». Εξαιρείται ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΕ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕ ΑΦΙΟ Ε 1. «Εργάτες απασχολούµενοι σε φορτοεκφορτώσεις ξυλείας, σιδήρου, τσιµέντου και λοιπών οικοδοµικών υλικών στις αποθήκες ξυλείας και στις µάντρες δοµικών υλικών». Εξαιρείται ΙΑΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΩΣ ΕΧΕΙ 2. «Μηχανικοί σκαφών αεροψεκασµού». Εξαιρείται

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις». ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /11/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Τ.Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αρ. Πρωτ.: Φ10221/οικ.26816/929 ΦΕΚ 2778/Β/2-12-2011. Βαριές και Ανθυγιεινές εργασίες Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Απόφαση Αρ. Πρωτ.: Φ10221/οικ.26816/929 ΦΕΚ 2778/Β/2-12-2011. Βαριές και Ανθυγιεινές εργασίες Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Απόφαση Αρ. Πρωτ.: Φ10221/οικ.26816/929 ΦΕΚ 2778/Β/2-12-2011 Βαριές και Ανθυγιεινές εργασίες Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 3790/2009

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση του πίνακα των ΒΑΕ

Αναθεώρηση του πίνακα των ΒΑΕ Αναθεώρηση του πίνακα των ΒΑΕ Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει την ακόλουθη τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού του ΙΚΑ για τα ΒΑΕ: ΕΔΑΦΙΟ Α: Αναφορά σε κατηγορίες επιχειρήσεων ή/και χώρων εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ. ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πλην φυλάκων, θυρωρών και

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ. ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πλην φυλάκων, θυρωρών και 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ Κατηγορίες επιχειρήσεων ή/και χώρων εργασίας σε συνδυασμό με συγκεκριμένες ειδικότητες εργαζομένων 1) Μεταλλεία Λιγνιτωρυχεία, Ορυχεία, Λατομεία

Διαβάστε περισσότερα

- ΥΑ 10221/26816/929/2.12.2011 [Βαρέα - ανθυγιεινά επαγγέλματα]

- ΥΑ 10221/26816/929/2.12.2011 [Βαρέα - ανθυγιεινά επαγγέλματα] - ΥΑ 10221/26816/929/2.12.2011 [Βαρέα - ανθυγιεινά επαγγέλματα] Ειδικότητες που ανήκουν στα βαρέα - ανθυγιεινά επαγγέλματα ΥΑ 10221/26816/929/2.12.2011 «Βαρειές και ανθυγιεινές εργασίες» (ΦΕΚ Β 2778/2.12.2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 /11/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ:Φ10221/οικ.26816/929 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 48 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συγκριτική παρουσίαση όλων των μεταβολών στη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασίες με τις έναντι αυτών ειδικότητες είναι οι παρακάτω:

Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασίες με τις έναντι αυτών ειδικότητες είναι οι παρακάτω: Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασίες με τις έναντι αυτών ειδικότητες είναι οι παρακάτω: ΕΔΑΦΙΟ Α ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μεταλλεία Λιγνιτωρυχεία, Ορυχεία, Λατομεία πάσης φύσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα Υπόχρεοι εργοδότες...4. 2. Ασφαλιστική εισφορά Ύψος ασφαλίστρων...4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα Υπόχρεοι εργοδότες...4. 2. Ασφαλιστική εισφορά Ύψος ασφαλίστρων...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα Υπόχρεοι εργοδότες...4 2. Ασφαλιστική εισφορά Ύψος ασφαλίστρων...4 3. Πρόσκαιρη διακοπή απασχόλησης Άδεια και ασθένεια...5 4. Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων...5

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε.»

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚTYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε.»

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚTYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2778 2 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες... 1 Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 30-4- 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 30-4- 2012 1 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 30-4- 2012 ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.2/31081/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 Η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.)

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.) ΤΕΥΧΟΣ 1, ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.) εργασiα ΚΑΙ υγεία ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η περιοδική έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

91/383/EOK") Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

91/383/EOK) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2778 2 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες... 1 Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΣΕ/ΔΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΣΕ/ΔΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 14/8/2011 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΣΕ/ΔΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 1 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ ΤΡΟΧΟΥ ΣΣΕ 14/12/2008 1/1/2008 31/12/2009 16/6/2010 2 ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ-ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ισχύος. Ημερομηνία Λήξης. Μετενέργεια Ν. 4046. Υποχρεωτική από. Περιγραφή Σύμβασης

Ημερομηνία Ισχύος. Ημερομηνία Λήξης. Μετενέργεια Ν. 4046. Υποχρεωτική από. Περιγραφή Σύμβασης Περιγραφή Σύμβασης Ημερομηνία Ισχύος Διάρκεια Ημερομηνία Λήξης Μετενέργεια Ν. 4046 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ ΤΡΟΧΟΥ - ΦΟΡΜΑΣ ΣΩΛΗΝΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 01/01/2008 2 έτη 31/12/2009 14/05/2012 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 3 Δασοπονία και εκμετάλλευση δασών 31 Δασοπονία 32 Εκμετάλλευση δασών 4 Θήρα 41 Θήρα 5 Αλιεία 51 Αλιεία 16 Αλυκές 160 Αλυκές 20

Διαβάστε περισσότερα

33 38 218-403 33 38 404-422 33 38 237 33 38 391 33 38 477-478 33 38 418-419

33 38 218-403 33 38 404-422 33 38 237 33 38 391 33 38 477-478 33 38 418-419 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: οικ.2/16519/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΩ.ΑΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΩ.ΑΡ 1. Ορυχεία άνθρακα 11 1. Γεωργία 01 2. Μεταλλεία Λατοµεία 12,14,15 2. Κτηνοτροφία 02 3. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιµα αέρια 13 3. Εµπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια 2. Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 3. Εμπορία πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)»

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» «Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Αναμόρφωση πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν. 3325/2005 Αθήνα 30 Απριλίου 2010 ΥΠΟΙΚ Δ.ΜΗΤ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 01 Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Investment Licensing Review

Investment Licensing Review Investment Licensing Review ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΚΑΤΑNACERev 2/ΣΤΑΚΟΔ 08 Οι οικονομικές δραστηριότητες που εντάσσονται στηνκατηγορία Αα της ΚΥΑ Φ 15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ Β 90)αντιστοιχούν σε 110 δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2002 2003 (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 124/15-10-02)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 20050811 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο αυτό εκπονήθηκε στην προσπάθεια αναβάθµισης του

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935).

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935). 2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.1. Βασικό νομοθέτημα Ο Ν6422/34 καθόρισε την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανολόγου μηχανικού, του ηλεκτρολόγου μηχανικού και του ναυπηγού. Διαίρεσε τις μηχανολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕΣ/ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 2010

ΚΛΑΔΙΚΕΣ/ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 2010 ΚΛΑΔΙΚΕ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ 2010 ΚΛΑΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΚΑ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΝΖΩΝΗ ΟΞΟΠΟΙΙΑ, ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ, ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ, ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιµεντοβιοµηχανίας ολόκληρης της χώρας». Στην Αθήνα σήµερα, την 3 η Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ Α ΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ Α ΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ Α ΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Α ΕΙΩΝ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Οικονοµολόγοι Π.. 475/1991(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) Προστασία κεφαλής 1. Κράνος 2. Κράνος αμμοβολής 3. Μάλλινο κάλυμμα κεφαλής (κουκούλα) για προστασία από το κρύο 4. Κάλυμμα κεφαλής κουκούλα για βαφή με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ Ή ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΠΤΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ Ή ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΠΤΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ Ή ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΠΤΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Α. Κουκουλιάτα Παθολογοανατόµος, MSc, Τµηµατάρχης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία Τµήµα Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕΣ/ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 2011

ΚΛΑΔΙΚΕΣ/ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 2011 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΩΝ, ΦΑΓΕΝΤΙΑΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΥΠΕΠΘ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ ΟΜΑΔΑ ΙΕΚ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΥΠΕΠΘ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ ΟΜΑΔΑ ΙΕΚ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : 13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 14 ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 µετά τη συγκοµιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία

Διαβάστε περισσότερα

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:6501/11.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 10.02.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 30.6.2011

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 30.6.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.6.2011 E(2011) 4598 τελικό EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30.6.2011 σχετικά µε το ερωτηµατολόγιο 2012-2014 που συνδέεται µε την οδηγία 96/82/EΚ του Συµβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 08/11/2010

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 08/11/2010 CD POS ERGNAME EDUNAME JCODE ORGTITLE 101201 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 101201101330 ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ 101201 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 101201101315 ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ 101201 1 ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ, ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ακολουθεί **. 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών

Διαβάστε περισσότερα

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΑΣΟΣ ΠΡΙΣΤΗΡΙΟ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΜΗΚΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΔΑΣ. ΕΙΔΟΣ ή και ΚΛΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Α κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Β κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 4/2015

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 4/2015 απασχολούμενους και μη απασχολούμενους στη Η ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ Δ/νση Λιγνιτικού ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 Έχοντας υπόψη: Αριθμ. Πρωτ. : 9961 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/Η 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. Ιωάννινα, 22 Ιουνίου 2012 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 2429 ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Οδός : Ταγματάρχη Κωστάκη 1 Τ.Κ.: 451 10 ΕΛΕΟΥΣΑ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

(επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους)

(επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους) Ζ 45 46 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους) ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup.

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup. ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ 1801 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση του εκσυγχρονισµού και εξορθολογισµού (βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας) των µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ.Ε.Υ.Α.Λ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ-ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 30.480,00 ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 35.357,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α) ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100170 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100164 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β. Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β. Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας i. Παραγωγική διαδικασία στη βιομηχανική επεξεργασία των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Πλατύ, 25/06/2015 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 578

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Πλατύ, 25/06/2015 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 578 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ, 25/06/2015 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 578 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100180 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100189 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΩΣ 30.06.2014 1 101 ΜΙΚΤΑ ΕΤΕΑΜ 17 27 44 ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 2 102 MIKTA ETEAM +EK 17 28 45 ΠΑΚΕΤΟ ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΩΣ 30.06.2014 1 101 ΜΙΚΤΑ ΕΤΕΑΜ 17 27 44 ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 2 102 MIKTA ETEAM +EK 17 28 45 ΠΑΚΕΤΟ ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΩΣ 30.06.2014 1 101 ΜΙΚΤΑ ΕΤΕΑΜ 17 27 44 ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 2 102 MIKTA ETEAM +EK 17 28 45 3 1101 ΥΠΑΛ. ΠΡ. ΜΟΥΣ ΒΟΥΡΟΥ 17 0 17 4 3101 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Ν,3327/04 14 24 39 5 3102 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Ν,3327/04+EK

Διαβάστε περισσότερα

3 1101 ΥΠΑΛ. ΠΡ. ΜΟΥΣ ΒΟΥΡΟΥ 15,50 0 15,5

3 1101 ΥΠΑΛ. ΠΡ. ΜΟΥΣ ΒΟΥΡΟΥ 15,50 0 15,5 ΑΠΟ 01.07.2014 1 101 ΜΙΚΤΑ ΕΤΕΑΜ 15,50 24,56 40,06 ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 2 102 MIKTA ETEAM +EK 15,50 25,56 41,06 3 1101 ΥΠΑΛ. ΠΡ. ΜΟΥΣ ΒΟΥΡΟΥ 15,50 0 15,5 4 3101 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Ν,3327/04 13,32 21,39 34,71

Διαβάστε περισσότερα

www.pim.gr ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Β.Α.Ε. ΑΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεύχος 40 Ιούλιος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση

www.pim.gr ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Β.Α.Ε. ΑΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεύχος 40 Ιούλιος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τεύχος 40 Ηλεκτρονική Έκδοση ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Β.Α.Ε. ΑΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ www.pim.gr περιεχόμενα άρθρα Η θέση των μισθωτών σε διαθεσιμότητα στο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 101303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100154 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΙΕΚ ΧΩΡΙΣ 101303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CODE EL 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Τ.Ε.Λ.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Τ.Ε.Λ.) ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Τ.Ε.Λ.) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Λ., αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κωνσταντίνος Παναγιώτου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού 29/11/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Επιλεγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές επαγγελμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Διεθνώς

Προοπτικές επαγγελμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Διεθνώς Προοπτικές επαγγελμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Διεθνώς Οι διαπιστώσεις που γίνονται για τα επαγγέλματα και τις προοπτικές τους, προέρχονται από τα πορίσματα της πολυετούς έρευνας της επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεως του ΙΚΑ) των ειδικοτήτων ορισμένων εργαζομένων στον ΔΑΑ που αναφέρονται

Ασφαλίσεως του ΙΚΑ) των ειδικοτήτων ορισμένων εργαζομένων στον ΔΑΑ που αναφέρονται ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1.01 Η Εταιρία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. «Ελευθέριος Βενιζέλος» (Δ.Α.Α.) ανήκει κατά 55% στο Ελληνικό Δημόσιο και έχει ως κύρια δραστηριότητα την λειτουργία και εκμετάλλευση του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 - Πεδίο ισχύος

Άρθρο 1 - Πεδίο ισχύος ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα, 7/9/2006, οι υπογράφοντες, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ Αποφάσεις Δ.Σ./ Ο.Λ.Π. Α.Ε. 305/10-11-2005 ( ΦΕΚ 1842/Β/28-12-2005), 1/4-1-2006

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: Β 1119 20060817. Άρθρο 1

ΦΕΚ: Β 1119 20060817. Άρθρο 1 ΦΕΚ: Β 1119 20060817 Τίτλος Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύµατα, Οργανισµοί,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Φιλαδελφείας 87 &

Διαβάστε περισσότερα

Το Εργοστάσιο Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.

Το Εργοστάσιο Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε., 12/06/2013 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 1334 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192. -2009 α/α 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υγιεινή και Ασφάλεια Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 177/Α/1985, Νόµος Υπ Αριθ. 1568 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων. 2. ΦΕΚ 721/Β/1988, Υ.Α. Υπ Αριθ. 88555/3293

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: A) Παρασκευαστές και συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, Παραγωγής νωπών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/13331/08.09.2014 Έχοντας υπόψη: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 3/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

A/A Είδος Καταστήματος Κατηγορία Διατάξεις 1. Ζαχαροπλαστείο 18 Ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο Καταστήματα παρασκευής και διάθεσης γλυκισμάτων και

A/A Είδος Καταστήματος Κατηγορία Διατάξεις 1. Ζαχαροπλαστείο 18 Ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο Καταστήματα παρασκευής και διάθεσης γλυκισμάτων και Θέμα : Πλήρες αρχείο με τη νομοθεσία ανά κατηγορία καταστήματος που απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας A/A Είδος Καταστήματος Κατηγορία Διατάξεις 1 Καφενεία 2 Καφετέρια 3 Καταστήματα προσφοράς ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου Ιωάννινα, 24 Δεκεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 113010/2772 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Αρ. Όνοµα πιστοποιητικού Εκδίδουσα αρχή Σχόλια

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Αρ. Όνοµα πιστοποιητικού Εκδίδουσα αρχή Σχόλια ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Ζωντανά ζώα και ζωικά προϊόντα 30 Έγκριση για την εισαγωγή ζωντανών ζώων (όλα τα θηλαστικά ζώα, πτηνά, ερπετά, ωφέλιµα έντοµα, ψάρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP 1 1. Είδη κρέατος 2. Σκόνη γάλακτος 3. Προτηγανισµένες και µη πατάτες 4. Ψάρια και θαλασσινά 2 1. Εφαρµογή προγράµµατος HACCP στην παραγωγή κρέατος Η χρήση HACCP

Διαβάστε περισσότερα