Αξιοποιήστε το ανθρώπινο κεφάλαιο και απογειώστε την επιχείρησή σας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοποιήστε το ανθρώπινο κεφάλαιο και απογειώστε την επιχείρησή σας"

Transcript

1 Αξιοποιήστε το ανθρώπινο κεφάλαιο και απογειώστε την επιχείρησή σας

2 Επενδύστε στη διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου

3 SingularLogic Human Capital Management Το SingularLogic Human Capital Management απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση ή οργανισμό που ζητάει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο ξεκινάει από την απλή έκδοση της μισθοδοσίας και φτάνει μέχρι την Διαχείριση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου. Παρακολουθεί την εξελικτική πορεία των εργαζομένων στην επιχείρηση και τη συνδέει με την επίτευξη των εταιρικών στόχων. Παράλληλα προσαρμόζεται απόλυτα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων αυτοματοποιώντας τις ημερήσιες και περιοδικές εργασίες. Η πλούσια και κλιμακωτή λειτουργικότητα που διαθέτει το καθιστά προσιτό σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους από τις πιο μικρές μέχρι τις πιο μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όπως και σε οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα. Το SingularLogic Human Capital Management (HCM) προσφέρει ένα ενιαίο περιβάλλον παρακολούθησης του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσα από ένα σύνολο υποσυστημάτων που συνεργάζονται μεταξύ τους on-line και real time: HCM Platform (Βασικό Σύστημα) Συγκεντρώνει και διαχειρίζεται συνολικά όλες τις πληροφορίες σε επίπεδο ομίλου και εταιρειών. HCM Financial (Οικονομικό Σύστημα) Διαχειρίζεται τα oικονομικά στοιχεία και δεδομένα της ωρών εργασίας που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης. HCM Administrative (Διαχειριστικό Σύστημα) Παρακολουθεί τόσο τις θέσεις εργασίας όσο και την εξέλιξη του εργαζόμενου σε μία εταιρία. Παράλληλα συνδέει τους προσωπικούς και εταιρικούς στόχους με το αποτέλεσμα της εργασίας και της αξιολόγησης/ επιβράβευσης του κάθε ατόμου μέσα στην επιχείρηση. HCM Employee Portal (Εταιρική Πύλη διαχείρισης πληροφοριών εργαζομένων) Εξειδικευμένο Portal που συγκεντρώνει και εμφανίζει με λειτουργικό τρόπο πληροφορίες που αφορούν τους εργαζόμενους, μειώνοντας τη γραφειοκρατία, με απόλυτα ασφαλή τρόπο. Αποτέλεσμα της αξιοπιστίας, της ασφάλειας και της υψηλής προσαρμοστικότητας του SingularLogic Human Capital Management είναι η επιβράβευση της αγοράς, με τις πολυάριθμες ενεργές εγκαταστάσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε μεγέθους και δραστηριότητας (Τράπεζες, Κατασκευαστικές, Εμπορικές, Βιομηχανικές κ.λπ.). 3

4 Λειτουργικότητα SingularLogic HCM Platform HCM Employee Portal (Intranet) Πρόκειται για τον πυρήνα του συστήματος, που εμπεριέχει βασικές οντότητες και λειτουργίες όπως: Διαχείριση καρτέλας εργαζομένων με προσωπικά, διοικητικά και μισθοδοτικά στοιχεία Διαχείριση προϋπηρεσίας εργαζόμενου, Διαχείριση σπουδών και επαγγελματικής κατάρτισης, διαχείριση προστατευόμενων Μελών Διαχείριση αδειών, ασθενειών και απουσιών και απεικόνιση σε γραφικό περιβάλλον Διαχείριση εκτάκτων προκαταβολών, χρηματικών διευκολύνσεων, παροχών και οφειλών Μαζικές εγκρίσεις Αδειών, Ασθενειών και Απουσιών, προκαταβολών κ.λπ. Το παρακάτω σύστημα λειτουργεί και ανεξάρτητα. Ένα τέτοιο σύστημα βελτιώνει την επικοινωνία των εργαζομένων σε έναν οργανισμό, περιορίζει τις λειτουργικές δαπάνες και ενώνει έναν αποκεντρωμένο εργατικό δυναμικό. Πληροφορίες εταιρικού ενδιαφέροντος (π.χ διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν οι εργαζόμενοι) Τηλεφωνικός κατάλογος εταιρίας Προσωπικά στοιχεία (δημογραφικά στοιχεία, προστατευόμενα μέλη, κ.λπ) Διοικητικά στοιχεία (ημερομηνία πρόσληψης, τμήμα, ειδικότητα, θέση, κ.λπ). άδειες / ασθένειες / απουσίες ( ανά έτος ) Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων Work Flow αδειών Work Flow εξοδολογίων HCM Financial Hot Tips Τα παρακάτω υποσυστήματα λειτουργούν και ανεξάρτητα Μισθοδοσία Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με τους πίνακες των βασι- Ασφάλεια Τεχνολογία Record level security - Ιστορικό αλλαγών εγγραφής και Client / Server - Microsoft Standards - Microsoft DotCom πεδίου - Καταγραφή διαχείρισης ασφάλειας - Auditing - - COM, DCOM & OLE - Διασυνδεσιμότητα - RDBMS - Advanced security subsystem - Single sign on. Embedded security - Action Logging/Historical fields - Drill- Down & Look - ups. 4

5 Human Capital Management (Βασικό Σύστημα) Άμεση απεικόνιση (on line) δυναμολογίων και σε γραφικό περιβάλλον Διαχείριση μεταβλητών και προσθήκη στο σύστημα πεδίων ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη Φόρμες γρήγορης καταχώρισης (fast entry) δεδομένων Ισχυρό υποσύστημα παρακολούθησης ιστορικότητας. Μπορεί να οριστεί ακόμα και σε επίπεδο πεδίου Εύκολες εκτυπώσεις λιστών από τους τελικούς χρήστες, αυτόματη μεταφορά πληροφοριών λιστών σε MS Excel για περαιτέρω επεξεργασία Report Generator Ισχυρό υποσύστημα ασφάλειας δεδομένων HCM Administrative (Διαχειριστικό Σύστημα) Τα παρακάτω υποσυστήματα λειτουργούν και ανεξάρτητα Ανάπτυξη Προσωπικού Αξιολόγηση Προσωπικού Εκπαίδευση Προσωπικού Διαχείριση Βιογραφικών Ιατρική Παρακολούθηση Εταιρικά Οχήματα Σίτιση Εστιατόριο Προτάσεις, Προσφορές, Δεξιότητες Επιπρόσθετα για Μεγάλους Οργανισμούς και Δημόσιο Τομέα λειτουργούν τα υποσυστήματα: Μεταβολές Προσωπικού Προσλήψεις ΑΣΕΠ (Οικονομικό Σύστημα) κών μισθών στο internet (on line και real time ανανέωση) Κοστολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ωρομέτρηση Υποσυστήματα Όλα τα υποσυστήματα επικοινωνούν μεταξύ τους - οι πρωτογενείς πληροφορίες που εισάγονται σε αυτά επαναχρησιμοποιούνται από οποιοδήποτε σύστημα. Report Generator Ενσωματωμένο εργαλείο OLAP ΣΣΕ Ανανέωση ΣΣΕ On Line - Real time μέσω Internet Employee Portal Άμεση πρόσβαση σε εταιρικά και προσωπικά δεδομένα για όλους τους εργαζόμενους μέσω ενδοεταιρικής πύλης (Intranet). 5

6 Ανακαλύψτε τη δύναμη των ανθρώπων σας

7 Υλοποίηση & Υπηρεσίες Υποστήριξης Έργων H SingularLogic, πραγματικά εμπνέει τη σιγουριά ότι οι πελάτες της θα απολάβουν ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στην υλοποίηση λύσεων Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου επειδή: Ενσωματώνει 20ετή εμπειρία στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην υποστήριξη Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής. Κατέχει ηγετικό μερίδιο στην αγορά των Πληροφοριακών Συστημάτων ERP, με περισσότερες από επιχειρήσεις και οργανισμούς, σε όλο το φάσμα του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα, σε Ελλάδα και εξωτερικό (Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία). Διαθέτει ευρύ ισχυρό και επώνυμο πελατολόγιο με το συγκεκριμένο προϊόν αφού σήμερα μισθοδοτούνται πάνω από εργαζόμενοι, το χρησιμοποιούν πάνω από χρήστες και συγκαταλέγονται στο πελατολόγιό του 140 από τις 200 μεγαλύτερες Ελληνικές και Πολυεθνικές εταιρίες στην Ελλάδα και στην Κύπρο. H παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών αρχικής εγκατάστασης, εκπαίδευσης και διαρκούς υποστήριξης αποτελεί προτεραιότητά της εφόσον: Είναι στελεχωμένη, με περισσότερους από 270 IT επαγγελματίες που προσφέρουν άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση (one-on-one support) από ένα σημείο υποστήριξης (one-stop-shop): project managers, εξειδικευμένους συμβούλους, προγραμματιστές, αναλυτές και solution experts, ειδικών τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης. Προσφέρει, σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών: εξατομικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια σύγχρονες τεχνικές απομακρυσμένης υποστήριξης (Τηλεϋποστήριξη) on site υποστήριξη με άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των πελατών με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής. Η τεχνογνωσία σε συνδυασμό με την κατάλληλη υποδομή της SingularLogic, παρέχει σε κάθε περίπτωση στην επιχείρηση σιγουριά, για μια ολοκληρωμένη λύση, η οποία συνδυάζει λειτουργικότητα, ευχρηστία και ευελιξία βασισμένη σε προϊόντα τεχνολογίας αιχμής και σχεδιασμένα πάντοτε με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη. 7

8 Αποκτήστε προνόμιο διαφοροποίησης με το SingularLogic Human Capital Management

9 Επωφεληθείτε από τα στοιχεία διαφοροποίησης του SingularLogic Human Capital Management Είναι πάντοτε σύννομο και σύμφωνο με την εργατική νομοθεσία. Μέσα από ειδικό portal, υπάρχει πρόσβαση σε υλικό για περισσότερες από 180 ΣΣΕ, με κείμενα συμβάσεων αλλά και ηλεκτρονικό αρχείο για την αυτόματη ενημέρωση του συστήματος SingularLogic HCM. Περιλαμβάνει περισσότερες από 800 ειδικότητες στο πλαίσιο των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Διαθέτει πλούσια και κλιμακωτή λειτουργικότητα έτσι ώστε να είναι προσιτό σε επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε μεγέθους και δραστηριότητας, εξασφαλίζοντας τη λειτουργικότητα και κάθετων αγορών (Τράπεζες, Κατασκευαστικές, Εμπορικές, Βιομηχανικές, Παραγωγικές, Φαρμακοβιομηχανίες, Ξενοδοχεία, Αλυσίδες Καταστημάτων, Super Market, Ασφαλιστικές κ.λπ.). Εστιάζει στην αξιοποίηση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου προσφέροντας ένα ενιαίο ολοκληρωμένο και αυτοματοποιημένο περιβάλλον παρακολούθησης, όλων των επιμέρους υποσυστημάτων διαχείρισης προσωπικού, μισθοδοσίας, ωρομέτρησης και κοστολόγησης ανθρώπινου δυναμικού. Διαθέτει ένα εξελιγμένο σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών (Μ.Ι.S) που διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στον έγκαιρο προγραμματισμό της διοίκησης. Συνδέεται με όλες τις λογιστικές εφαρμογές και τα Πληροφοριακά συστήματα ERP της SingularLogic, καθώς και με εφαρμογές του επώνυμου ανταγωνισμού. Διαθέτει εξελιγμένο σύστημα ασφάλειας για την προστασία δεδομένων βάσει δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών. Μέσω του υποσυστήματος HCM Employee Portal (μέσω Intranet), παρέχεται πρόσβαση σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρίας, σε προσωπικά και εταιρικά στοιχεία που τους αφορούν, με στόχο την άμεση πληροφόρησή τους αλλά και επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την απελευθέρωση χρόνου από το τμήμα HR, αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητά του. 9

10 Οι πελάτες μας μιλούν για το SingularLogic Human Capital Management «εδώ και 20 χρόνια οι πελάτες μας, ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί, διαφόρων μεγεθών και δραστηριοτήτων, επενδύουν στα Συστήματα Διαχείρισης Προσωπικού και Μισθοδοσίας της SingulaLogic και αναδεικνύουν την αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου τους. Καθημερινά εξασφαλίζουν κέρδος για την εταιρία τους. Εμπιστευτείτε και εσείς το SingularLogic Human Capital Management, το μοναδικό σύστημα στην ελληνική αγορά που προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες σας...» Ολυμπιακή Αεροπορία Σπύρος Πριόβολος, Supervisor Συστημάτων Ανθρώπινων Πόρων «To SingularLogic Human Capital Management καλύπτει πλήρως τις ανάγκες λειτουργικότητας και επεξεργασίας δεδομένων εργαζομένων της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Η ανάλυση, η μεταφορά δεδομένων και η εγκατάσταση, έγιναν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και το πληροφοριακό σύστημα τέθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία την 1 Ιανουαρίου Η εταιρία διαχειρίζεται μέσα από το σύστημα όλα τα στοιχεία και τις ειδικότητες εργαζομένων (από την έναρξη λειτουργίας της ΟΑ) σε όλους τους σταθμούς της Ελλάδος και εξωτερικού (Ιπτάμενο προσωπικό, Τεχνικοί, Υπάλληλοι, Εργάτες, Εποχιακοί, ΟΑΕΔ, ΑΕΙ/ΤΕΙ, Ειδικές κατηγορίες (Ιατροί, Δικηγόροι, ΧΑΜ, Οδηγοί κ.ά.)) με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς μόνιμο προσωπικό, έκτακτο, μερικής και ολικής απασχόλησης. Μερικά μόνο από τα υποσυστήματα που χρησιμοποιούμε είναι: Διαχείριση Βιογραφικών Επιλογή Προσωπικού, Ιατρική Παρακολούθηση Προσωπικού, Διοικητικές Μεταβολές, Μισθοδοσία, που όλα διασυνδέονται πλήρως μεταξύ τους. Έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε πέρα από τις προκαθορισμένες εκτυπώσεις, ακόμη 160 περίπου ειδικά σχεδιασμένες σύμφωνα με τις ανάγκες τις επιχείρησής μας εκτυπώσεις στοιχείων. Το μεγαλύτερο όφελος από τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος SingularLogic HCM, είναι ότι καταφέραμε να έχουμε συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες κάθε εργαζόμενου: μισθοδοσία, προσωπικά και διοικητικά στοιχεία με πολλαπλές δυνατότητες ελέγχου, διαχείρισης και πρόσβασης της πληροφορίας. Ευχαριστούμε την SingularLogic για την υποστήριξη και συνεργασία για την επίτευξη του στόχου μας, την εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Ολυμπιακής Αεροπορίας». Ενεργοί από το Πλήθος εργαζομένων:

11 Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004» Ευάγελλος Πελεκάνος, Διευθυντής, ERP Applications Information Technology Department «Oι αρχικές προδιαγραφές του συστήματος που έψαχνε η Αθήνα 2004 άλλαζαν δραματικά στην πορεία της ζωής του Οργανισμού, με μία δυναμική πρωτόγνωρη για τα Ελληνικά αλλά και διεθνή δεδομένα. Παρόλα αυτά η SingularLogic προσάρμοζε επιτυχώς το σύστημα στις αυξανόμενες απαιτήσεις μέχρι το τέλος. Με μεγάλη μου χαρά είδα ότι σε επόμενες εκδόσεις του προϊόντος είχαν υλοποιηθεί λύσεις που είχαμε κατά καιρούς προτείνει για να ανταπεξέλθουμε στις αυξημένες ανάγκες της διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού μας. Είναι πολύ σημαντικό ο προμηθευτής που έχεις επιλέξει να «ακούει» τις ανάγκες και τελικά να δίνει αξιόπιστες λύσεις». Ενεργοί από το Πλήθος εργαζομένων: σε όλη τη διάρκεια των αγώνων. ΗΥΑΤΤ Δήμητρα Λιάππα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού «Καλή φιλοσοφία, ολοκληρωμένη εικόνα των λειτουργιών του SingularLogic Human Capital Management, με δυνατότητα παραμετροποίησης, παροχή πρόσθετων add ins και φιλικό προς τον χρήστη. Ευχάριστο και ευέλικτο Interface με μεγάλο αριθμό εκτυπώσεων» Ενεργοί από 2002, Πλήθος εργαζομένων : 1300 ΔΕΗ Ζαχαρίας Καπνιστός, Τομεάρχης Οικονομικού «Η SingularLogic, εκπόνησε, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές, Λύση Μισθοδοσίας που ανταποκρίνεται πλήρως, στις ιδιαιτερότητες της Απασχόλησης και Ασφάλισης του έκτακτου Ημερομίσθιου Προσωπικού των Παραγωγικών μας Μονάδων (ορυχεία κ.λ.π.). Μεταξύ άλλων αδιαμφισβήτητων πλεονεκτημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή του προγράμματος είναι: Η εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων, που είχε αποκλειστική απασχόληση με τη αναχρονιστική χειρόγραφη μισθοδοσία των Ημερομίσθιων Εργατοτεχνιτών». Σύστημα Μηχανογραφημένης μισθοδοσίας έκτατου προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε./ ΛΚΔΜ Ενεργοί από το

12 Δήμος Πτολεμαΐδας Λαμπριανίδου Πέλλα, Τμήμα Μισθοδοσίας «Υπάρχουν όλες οι συμβάσεις υπολογισμού μισθοδοσίας που χρειάζεται ένας Δήμος, τα έξοδα κίνησης, άριστη παρακολούθηση των ημερομισθίων εκτάκτων, έχει πολύ εύχρηστο και ευέλικτο περιβάλλον εργασίας, υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με τους ανθρώπους της υποστήριξης της SingularLogic». Ενεργοί από το Πλήθος εργαζομένων: 100 Μάρμαρα Λαζαρίδη Μαυρουδής Γιάννης, Τμήμα Μισθοδοσίας «Έχει μειωθεί πολύ ο χρόνος που απαιτούνταν για όλες τις εργασίες του γραφείου προσωπικού και της μισθοδοσίας με τη χρήση του SingularLogic Human Capital Management. Eπιπλέον, πολύ δυνατό σημείο της εφαρμογής είναι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας». Ενεργοί από το Πλήθος εργαζομένων: 200 ΣΕΚΑΠ Ιωάννα Χούχου, Τμήμα Μισθοδοσίας «Οι δυνατότητες που προσφέρει η εφαρμογή SingularLogic Human Capital Management συμβάλλουν σε μία ολοκληρωμένη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και ως εταιρία, στο βαθμό που αξιοποιήσαμε αυτές τις δυνατότητες είμαστε ικανοποιημένοι από την ευελιξία, τους αυτοματισμούς, την γρήγορη διεκπεραίωση σύνθετων μισθολογικών υπολογισμών, καθώς και από τη συνεχή και αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη των συμβούλων της SingularLogic». Ενεργοί από Πλήθος εργαζομένων: 466 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σκαρπέτα Λία, Τμήμα Μηχανογράφησης «Πολύ δυνατό σημείο η ιστορικότητα που κρατάει η εφαρμογή για τους εργαζόμενους και η δυνατότητα που δίνει για υπολογισμό αναδρομικών καθώς και πολλαπλών αναδρομικών προηγούμενων χρόνων. Άριστη εξυπηρέτηση και συνεργασία με το Τμήμα.Υποστήριξης Β.Ελλάδος». Ενεργοί από το Πλήθος εργαζομένων:

13 Kleemann ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Ασβεστά Ελένη, Προϊσταμένη Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων «Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη συνολική λειτουργία του συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της SingularLogic. Το πρόγραμμα μπήκε σε εφαρμογή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και αναβαθμίζεται συνεχώς ανταποκρινόμενο στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες μας. Είναι ευέλικτο, προσαρμοσμένο τόσο στην ελληνική εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, όσο και στην ελληνική επιχειρησιακή πραγματικότητα. Παρέχει έγκυρη και γρήγορη πληροφόρηση σε στοιχεία όχι μόνο μισθοδοτικά (μεταβολή μισθών, διαχείριση απουσιών ασθενειών, αδειών) αλλά και στοιχεία ατομικά, προϋπηρεσίας, εκπαίδευσης, δημιουργώντας την υποδομή για συστήματα ανάπτυξης καριέρας των εργαζομένων. Παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα διαχρονικής παρακολούθησης στατιστικών στοιχείων, λειτουργώντας ως ένα σημαντικό εργαλείο management». Ενεργοί από το Πλήθος εργαζομένων: 563 ELSA S.A. Λουκάκης Ιωάννης, Διευθυντής Οργάνωσης «Δυο χρόνια μετά την εγκατάσταση της λύσης SingularLogic HCM, έχουμε στην διάθεσή μας ένα εργαλείο πληροφόρησης μέσω του οποίου ικανοποιούνται οι ανάγκες της Εταιρίας μας που αφορούν σε θέματα: Προγραμματισμού Αναγκών, Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας (Βιογραφικά, Αγγελίες, Επαφές), Μισθοδοσίας & Απασχόλησης, Συλλογικών Συμβάσεων, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης του Προσωπικού, Αξιολόγησης Προσωπικού, Ιατρικού Ελέγχου (Προγραμματισμού & Παρακολούθησης). Αξιολογώντας τη σημερινή του εικόνα, έχω τη βεβαιότητα ότι ικανοποιεί σε σημαντικό βαθμό τις όποιες ιδιαιτερότητες της Ελληνικής Βιομηχανίας». Ενεργοί από το Πλήθος εργαζομένων: 350 ΕΥΑΘ (Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης) Ε.Καραμπατάκη, Διεύθυνση Προσωπικού «Ευέλικτο περιβάλλον εργασίας ευκολία στην αντιμετώπιση θεμάτων από τους χρήστες, σύνδεση με Λογιστική. Άμεση εξυπηρέτηση». Ενεργοί από το Πλήθος εργαζομένων:

14 Καπνική Μιχαηλίδης Νίνα Καμάρη, Υπεύθυνη Μισθοδοσίας «Πολλαπλοί υπολογισμοί για Αποζημιώσεις Δώρα και Επιδόματα. Δυναμική παρακολούθηση του αρχείου των εργαζομένων με απόλυτη ακρίβεια και ιστορικότητα. Εύκολη και σωστή διαχείριση εκτάκτων. Άψογη συνεργασία και εμπιστοσύνη στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Β.Ελλάδος». Ενεργοί από το Πλήθος εργαζομένων: SCA PACKAGING HELLAS A.E. Π. Λιαγκουρίδης, Προσωπάρχης «Μετά από τριετή λειτουργία του προγράμματος Διαχείρισης Προσωπικού και Μισθοδοσίας, έχουμε τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητά του, με αναφορά σε ορισμένα από τα πολλά θετικά στοιχεία που εμπεριέχει: Υπάρχει δυνατότητα διατήρησης ιστορικού των εργαζομένων με αντίστοιχες ημερομηνίες (εξέλιξη μισθών, κανονική άδεια, ασθένειες, οικογενειακή κατάσταση, μεταβολές κ.λπ.). Είναι εφικτή η άντληση στοιχείων μισθοδοσίας παρελθόντων ετών. Με την ωρομέτρηση διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό η εισαγωγή στοιχείων για την έκδοση της μισθοδοσίας». Ενεργοί από το Πλήθος Εργαζόμενων 250 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ασπασία Τσακιρίδου, Υπεύθυνη Γραφείου Μηχανοργάνωσης «Από το Νοέμβριο του 2004 μέχρι τώρα έγιναν εγκαίρως οι απαραίτητες παραμετροποιήσεις του συστήματος, ώστε να λειτουργεί με τα δεδομένα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών για τη χρήση της εφαρμογής, η οποία λειτουργεί επιτυχώς. Η συνεργασία των υπαλλήλων του Πανεπιστημίου με την εταιρία είναι πολύ καλή και η υποστήριξη που παρέχεται υποδειγματική». Ενεργοί από το Πλήθος Εργαζομένων

15 Ενδεικτικό Πελατολόγιο Εντατική Λιανική: Agelco (Costa Boda), Elmec sport, FOKAS, FoodPlus (Pizza Hut), Leroy Merlin, Scandinavian Tobacco, Sprider Stores, Jumbo, Lanador, Mamidoil Jetoil, Toyota Hellas, Sanyo, Swatch Super Market: Αρβανιτίδης, Μασούτης, Plus Aεροπορικές: Ολυμπιακή Αεροπορία, Aegean Airlines Ασφαλιστικές: Allianz, Commercial Value, EOS, Victoria Ζημιών Βιομηχανία: Tottis Foods/Bingo, ΕΛΣΑ, Κιολεϊδης, Μαθιός Πυρίμαχα, ΣΕΚΑΠ, Μούχαλης, Παπαποστόλου, ΝΙΚΑΣ, ΙΝΟ, Κάλας, Βασιλείου Τροφίνκο, Κασινάκης, KΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Εκδόσεις - Μ.Μ.Ε: Ίδρυμα Τύπου, Δάφνη Επικοινωνίες, Option Press, City Radio Έπιπλα: Neoset, Sato, Δρομέας Κατασκευαστικές: Αττικό Μετρό, Έδραση Ψαλίδας, Εγνατία Οδός Ξενοδοχειακές/Τουριστικές: Club Mediterranee, Hyatt Regency, Μεγάλη Βρετάνια, Tιτάνια Hotel, Όμιλος Σμπώκου, TUI Hellas Παροχής Υπηρεσιών: Kantor, ManPower, Mellon Technologies Φαρμακοβιομηχανία: Farmanel, Faramaten, Servier, Σαράντης, CANA, Schering Plough Χρηματοπιστωτικός τομέας: CFS, Proton, Πειραιώς Leasing, Πειραιώς Best Leasing, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ελληνικά Χρηματιστήρια, ΕFG Χρηματιστηριακή, Εθνική Π&Κ Χρηματιστηριακή Οργανισμοί: ΔΕΣΜΥΕ, Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης, Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ), Νομαρχίες Βόρειας και Νότιας Ελλάδας όπως, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δ. Αττικής, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας κ.λπ., Αναρρωτήριο Πεντέλης, Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, ΠΕΙ. ΦΑ.ΣΥΝ., Τεχνικό Επιμελητήριο, Εθνικό Κτηματολόγιο, Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004». Πανεπιστημιακά Ιδρύματα: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πατρών, Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Η/Υ. 15

16 Αθήνα: Αλ. Παναγούλη & Σινιόσογλου, , Ν. Ιωνία - Αττική τηλ.: , fax: Θεσσαλονίκη: 5 χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, , Θεσσαλονίκη τηλ.: , fax:

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RBS.ERP my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 RBS.ERP H αξιόπιστη λύση της REAL CONSULTING για κάθε σύγχρονη επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιεχόμενα 1. Επιχειρηματική Δομή... 3 1.1. Σύντομο Ιστορικό... 4 1.2. Διοίκηση - Οργάνωση Εταιρείας... 9 1.3. Απασχολούμενο Προσωπικό...

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Internet Banking) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τήρηση Βιβλίων Γ Κατηγορίας σε Μηχανογραφικό Περιβάλλον για µια ιαχειριστική Χρήση Σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ερευνητική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο κλάδους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Ξενοδοχεία-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΡΚΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Νέα εικόνα των καταστημάτων 3 4-5 6-8 Editorial 9-11 Τα Νέα μας 12-13 Κεντρικό Θέμα 14-16 Εξελίξεις Παροχές Εκπαίδευση 17-19 Ο Όμιλος μας Τίτλος αγγλόφωνης έκδοσης: Leading

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον Εκπαιδευτικό Υλικό Ενότητες Α. Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. περιοδική ενημερωτική έκδοση. Η Υδρόγειος στη νέα εποχή της ασφαλιστικής αγοράς

Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. περιοδική ενημερωτική έκδοση. Η Υδρόγειος στη νέα εποχή της ασφαλιστικής αγοράς Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ περιοδική ενημερωτική έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Η Υδρόγειος στη νέα εποχή της ασφαλιστικής αγοράς 02Περιεχόμενα #03 Μήνυμα Διοίκησης Νέα φιλοσοφία για τη νέα εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Clarity and Opportunity Βασικό στοιχείο μας είναι ο ξεκάθαρος προσανατολισμός μας. Σε αυτό το ενημερωτικό έντυπο υπογραμμίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δρ Όλγα Επιτροπάκη, Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Κάτοχος της ακαδημαϊκής έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος» στη Διοίκηση και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ. Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican.

H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ. Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican. H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2010 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Συνέντευξη με τον Γιώργο Μπένο, Γενικό Διευθυντή Πωλήσεων & Marketing σελ.12 Προϊόντα προστιθέμενης αξίας σελ.22 Νερό, κάνοντας πράξη την υπεύθυνη διαχείριση σελ.28 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο μακροχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα