ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ στις ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης και ρ. Νίκος Κουτσιαράς Σκοπός και περιεχόµενο του µαθήµατος Στο µάθηµα επιδιώκονται, πρώτον, η συστηµατική διερεύνηση των λόγων που συνέτειναν στη δηµιουργία της ευρωπαϊκής οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης (ΟΝΕ), δεύτερον, η ανάλυση των θεσµών και κανόνων που καθορίζουν την άσκηση της µακροοικονοµικής πολιτικής, τόσο της νοµισµατικής, όσο και της δηµοσιονοµικής πολιτικής, στο πλαίσιο της ΟΝΕ, και, τρίτον, η αποτίµηση των αποτελεσµάτων και της γενικότερης εµπειρίας από τη µέχρι σήµερα λειτουργία της τελευταίας. Ειδικότερα, στο µάθηµα παρουσιάζονται οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά µε τη νοµισµατική ενοποίηση και αναδεικνύονται η λογική και η σκοπιµότητα άρσης της εθνικής νοµισµατικής αυτονοµίας και συγκέντρωσης της νοµισµατικής εξουσίας στο επίπεδο της ΕΕ. Επίσης, συζητούνται το καθεστώς λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η νοµισµατική στρατηγική της, καθώς και η εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής και οι επιπτώσεις της για τις οικονοµίες των κρατών µελών της ευρωζώνης. Συζητείται, επίσης, το πλαίσιο άσκησης και ο συντονισµός της δηµοσιονοµικής πολιτικής των κρατών µελών, καθώς και η εφαρµογή και οι επιπτώσεις του συµφώνου σταθερότητας και µεγέθυνσης. Τέλος, συζητούνται το καθεστώς που διέπει τις σχέσεις µεταξύ της ευρωζώνης και των κρατών µελών που παραµένουν εκτός ΟΝΕ, καθώς και ο ρόλος του ευρώ στις διεθνείς αγορές και η θέση της ΟΝΕ στο σύστηµα διεθνούς µακροοικονοµικού συντονισµού. 2

3 Θεµατικό περίγραµµα διαλέξεων Η ιστορία της νοµισµατικής συνεργασίας στην Ευρώπη Το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα Οικονοµική θεωρία Ι: Άριστες νοµισµατικές περιοχές Οικονοµική θεωρία ΙΙ: Εφικτές νοµισµατικές περιοχές Η πολιτική οικονοµία της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας Η διαπραγµάτευση για την ΟΝΕ και η Συνθήκη του Μάαστριχτ Ενοποίηση και εποπτεία των Ευρωπαϊκών χρηµαταγορών Η νοµισµατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Οικονοµική πολιτική και συντονισµός Το σύµφωνο σταθερότητας και (οικονοµικής) µεγέθυνσης ΟΝΕ και οικονοµική µεταρρύθµιση Η εξωτερική διάσταση της ΟΝΕ Η θεσµική αρχιτεκτονική της ΟΝΕ σε επανεξέταση: ιακυβέρνηση και νοµιµοποίηση 3

4 Γενική βιβλιογραφία Aghion, Ph., Ahearne, A., Belka, M., von Hagen, J., Heikensten, L. Pisani-Ferry, J. and Sapir, A. (2008) Coming of Age: Report on the euro area, BRUEGEL, Brussels de Grauwe, P. (2003) Economics of Monetary Union (5 th edition), Oxford University Press, Oxford Eichengreen, B. (1997) European Monetary Unification: Theory, Practice, and Analysis, MIT Press, Cambridge/ Mass. Kenen, P. (1995) Economic and Monetary Union in Europe, Cambridge University Press, New York Koutsiaras, N. (2005) Understanding Economic and Monetary Union, Metamesonykties Ekdoseis for the Institute of European Integration and Policy, Athens Sinn, H-W., M. Widgren and M. Kothenburger (2004) European Monetary Integration, MIT Press, Cambridge/ Mass. Tsoukalis, L. (ed.) Governance and Legitimacy in EMU, European University Institute/ Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Κουτσιαράς Ν. (επιµ.), (2009), Ευρώ: ένα νόµισµα πολλές κυβερνήσεις, 10 χρόνια καλής συµβίωσης, ιεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική 15, Εκδόσεις Παπαζήση 4

5 Θεµατικό περίγραµµα και αναλυτική βιβλιογραφία 1. Η ιστορία της νοµισµατικής συνεργασίας στην Ευρώπη Eichengreen, B. (1995) The European Payments Union: an efficient mechanism for rebuilding Europe s trade, in B. Eichengreen (ed.) Europe s Postwar Recovery, Cambridge University Press Gillingham, J. (2003) European Integration, : Superstate or New Market Economy?, Cambridge University Press, Cambridge/ Mass., Parts I and II Gros, D. and N. Thygesen (1998) European Monetary Integration: From the European Monetary System to European Monetary Union (second edition), Longman Group, London, chps. 1 and 2 Tsoukalis, L. (1977) The Politics and Economics of European Monetary Integration, George Allen & Unwin, London 2. Το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα Buiter, W., G. Corsetti and P. Pesenti (2001) Financial Markets and European Monetary Cooperation: The Lessons of the Exchange Rate Mechanism Crisis, Cambridge University Press, Cambridge/ Mass, chps. 1-4 Eichengreen, B. and C. Wyplosz (1993) The Unstable EMS, Brookings Papers on Economic Activity Giavazzi, F. and A. Giovannini (1989) Limiting exchange rate flexibility: The European monetary system, MIT Press, Cambridge/ Mass 3. Οικονοµική θεωρία Ι: Άριστες νοµισµατικές περιοχές Edwards, S. (2006) Monetary Unions, External Shocks and Economic Performance: A Latin American Perspective, Working Paper No 43, Bank of Greece Eichengreen B. and Y. Bayoumi (1993) Shocking Aspects of European Monetary Unification, in F. Tores and F. Giavazzi (eds.) Growth and Adjustment in the European Monetary Union, Cambridge University Press, Cambridge/ Mass. McKinnon, R. (1963) Optimum Currency Areas, American Economic Review, 53,

6 McKinnon, R. (2004) Optimum Currency Areas and Key Currencies: Mundell I versus Mundell II, Journal of Common Market Studies, 42, 4, Mundell, R. (1961) A Theory of Optimum Currency Areas, American Economic Review, 51, 4, Οικονοµική θεωρία ΙΙ: Εφικτές νοµισµατικές περιοχές Altavilla, C. (2004) Do EMU Members Share the Same Business Cycle?, Journal of Common Market Studies, 42, 5, Baldwin, R. and V. Di Nino (2006) Euros and Zeros: The Common Currency Effect on Trade in New Goods, Discussion Paper No 5973, CEPR Frankel, J. and A. Rose (1997) Is EMU more justifiable ex-post than ex-ante? European Economic Review, 41, 3-5, Frankel, J. and A. Rose (1998) The Endogenity of the Optimum Currency Area Criterion, Economic Journal, 108, July, Micco, A., E. Stein and G. Ordonez (2003) The currency union effect on trade: early evidence from EMU, Economic Policy, 37, October, Mongelli, F.P. (2005) What is European Economic and Monetary Union Telling us About the Properties of Optimum Currency Areas, Journal of Common Market Studies, 43, 3, Η πολιτική οικονοµία της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας Cukierman, A. (2007) Central Bank Independence and Monetary Policy making Institutions: Past, Present and Future, CEPR Discussion Paper No 6441 Giavazzi, F. and M. Pagano (1998) The Advantage of Tying One s Hands: EMS Discipline and Central Bank Credibility, European Economic Review, 32, Grili, V., D. Masciandaro and G. Tabellini (1991) Political and Monetary Institutions and Public Financial Policies in the Industrial Countries, Economic Policy, 6, 13, Posen, A. (1998) Central Bank Independence and Disinflationary Credibility: A Missing Link?, Oxford Economic Papers, 50, 3,

7 6. Η διαπραγµάτευση για την ΟΝΕ και η Συνθήκη του Μάαστριχτ Dyson K. and K. Featherstone (1999) The Road to Maastricht, Oxford University Press, Oxford Moravcsik, A. (1998) The Choice for Europe, Cornell University Press, Ithaca, chp. 6 Sandholtz, W. (1993) Monetary Politics and Maastricht, International Organization, 47, 1, Ενοποίηση και εποπτεία των ευρωπαϊκών χρηµαταγορών Allen, F., M. Chui and A. Maddaloni (2004) Financial Systems in Europe, the USA, and Asia, Oxford Review of Economic Policy, 20, 4, Angeloni I., (2008), Testing times for global financial governance, Bruegel, Askari, H. and J. Chatterjee (2005) The Euro and Financial Market Integration, Journal of Common Market Studies, 43, 1, 1-11 Brender A., Pisani F., (2009), Globalized Finance and its collapse, Dexia https://www.dexia-am.com/globalisedfinance/globalisedfinance.pdf De Larosière J., (2009), Report of the High Level Group on Financial Supervision in the EU,http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf European Central Bank, (2009), Financial Integration in Europe, April 2009, Grahl, J. and P. Teague (2005) Problems of financial integration in the EU, Journal of European Public Policy, 12, 6, Veron, N. (2007) Is Europe Ready for a Major Banking Crisis?, BRUEGEL Policy Brief 2007/03 8. Η νοµισµατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Dieppe, A., K. Kuster and P. Mc Adam (2005) Optimal Monetary Policy Rules for the Euro Area: An Analysis Using the Area Wide Model, Journal of Common Market Studies, 43, 3, European Central Bank (2004) The Monetary Policy of the ECB (second edition), 7

8 Gerlach, S. (2004) The two pillars of the European Central Bank, Economic Policy, 40, October, Honohan, P. and Ph. Lane (2003) Divergent inflation rates in EMU, Economic Policy, 37, October, Mihov, I. (2001) Monetary policy implementation and transmission in the European Monetary Union, Economic Policy, 33, October, Οικονοµική πολιτική και συντονισµός Beetsma, R., M. Giouliodori and F. Klaassen (2005) Trade Spillovers of Fiscal Policy in the European Union: A Panel Analysis, EUI Working Paper, RSCAS No 2005/31, Buti, M. and A. Sapir (1998) Economic Policy in EMU, Oxford University Press, Oxford European Commission (2002) Coordination of Economic Policies in the EU: A Presentation of the Key Features of the Main Procedures, Euro Paper, 45, DG ECFIN Schelkle, W. (2004) EMU s second chance: enlargement and the reform of fiscal policy coordination, Journal of European Public Policy, 11, 5, Hodson, D. (2004) Macroeconomic co-ordination in the euro area: the scope and limits of the open method, Journal of European Public Policy, 11, 2, Weyestrass, K., J. Juenicke, R. Neck, G. Haber, B. van Aarle, K. Schoors, N. Gobbin and P.Clayes (2006) Economic spillover and policy coordination in the Euro Area, Economic Paper No 246, European Commission/ DG Economic and Financial Affairs 10. Το σύµφωνο σταθερότητας και (οικονοµικής) µεγέθυνσης Begg, I., M. Buti, H. Enderlein, L. Pench, W. Schelkle and M. Weale (2004) Symposium on Reforming Fiscal Policy Co-ordination under EMU, Journal of Common Market Studies, 42, 5, Buti, M. and P. van den Noord (2004) Fiscal Discretion and Elections in the Early Years of EMU, Journal of Common Market Studies, 42, 4, Coeure, B. and J. Pisani-Ferry (2005) Fiscal Policy in EMU: Towards a Sustainability and Growth Pact?, Bruegel Working Paper, 8

9 Corden M., (2009), The theory of the fiscal stimulus: how will a debt-financed stimulus affect the future?, CEPR, Policy Insight No 34 Fatas, A., J. von Hagen, A.H. Hallett, R. Strauch and A. Sibert (2003) Stability and Growth in Europe: Towards a Better Pact, CEPR, London Fischer, J., L. Jonung and M. Larch (2006) 101 Proposals to reform the Stability and Growth Pact. Why so many? A Survey, Economic Paper No 267, European Commission/ DG Economic and Financial Affairs 11. ΟΝΕ και οικονοµική µεταρρύθµιση Begg, I. (2006) Lisbon relaunched. What has changed? Is it working better?, Special Report, CEPS Bertola, G., T. Boeri and G. Nicoletti (eds.), (2001) Welfare and Employment in a United Europe, MIT Press, Cambridge/Mass. Calmfors, L. (1998) Macroeconomic Policy, Wage-Setting and Employment: What Difference Does EMU Make?, Oxford Review of Economic Policy, 14, Debrun, X. and J. Pisani-Ferry (2006) Economic Reforms in the Euro Area: Is There a Common Agenda?, Policy Contribution No 5, BRUEGEL Fernandez, R. and D. Rodrik (1993) Resistance to Reform: Status Quo Bias in the Presence of Individual Specific Uncertainty, American Economic Review, 83, Fregert, K. and L. Jonung (2006) Policy rule evaluation by contract-makers: 100 years of wage contract length in Sweden, Economic Paper No 270, European Commission/DG Economic and Financial Affairs Saint- Paul, G. and S. Bentolila (2000) Will EMU Increase Eurosclerosis, CEPR Discussion Paper No Η εξωτερική διάσταση της ΟΝΕ Ahearne, A., J. Pisani-Ferry, A. Sapir and N. Véron (2006) Global Governance: An Agenda for Europe, Policy Brief Issue 7, BRUEGEL Barr, D., F. Breedon and D. Miles (2003) Life on the outside: economic conditions and prospects outside euroland, Economic Policy, 37, October,

10 De Grauwe, P. and G. Schnabl (2004) Nominal versus Real Convergence with Respect to EMU Accession: How to Cope with the Balassa-Samuelson Dilemma, EUI Working paper. RSCAS No 20, European Central Bank (2005) Review of the International Role of the Euro, Randall Henning, C. (2007) Organizing Foreign Exchange Intervention in the Euro Area, Journal of Common Market Studies, 45, 2, Rose, A. (2006) A Stable International Monetary System Emerges: Bretton Woods Reversed, Discussion Paper No 5854, CEPR 13. Η θεσµική αρχιτεκτονική της ΟΝΕ σε επανεξέταση: ιακυβέρνηση και νοµιµοποίηση Collignon, S. (2004) Is Europe going far enough? Reflections on the EU s economic governance, Journal of European Public Policy, 11, 5, Boyer, R. (2000) The Unanticipated Fallout of European Monetary Union: The Political and Institutional Deficits of the Euro, in C. Crouch (ed.) After the Euro: Shaping Institutions for Governance in the Wake of European Monetary Union, Oxford University Press, Oxford Verdun, A. and Th. Christiansen (2000) Policies, Institutions, and the Euro: Dilemmas of Legitimacy, in Crouch, op cit 10

. (2004 . (2004 , . (1999): . (1998 , . (1998 . (1997): , , , , ,,, , (2006): , . (2003): , . (2003): (1999-2012) 1999-2013 (1998): , .

. (2004 . (2004 , . (1999): . (1998 , . (1998 . (1997): , , , , ,,, , (2006): , . (2003): , . (2003):   (1999-2012)    1999-2013 (1998): , . ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Α. Ελληνόγλωσση Αγραπίδη-Γκόρτσου, Β. (2006): Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο θεσµικό σύστηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη Αλεξάκης, Π. (1994):

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οκτώβριος 2006. Γεώργιος Π. Κουρέτας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οκτώβριος 2006. Γεώργιος Π. Κουρέτας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οκτώβριος 2006 Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοµα : Γεώργιος Π. Κουρέτας Ηµεροµηνία Γέννησης : 15 Νοεµβρίου 1959 Τόπος Γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Εθνικότητα : Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Προσωπικά: Γεννήθηκα στα Χανιά Κρήτης, 1952 Θέσεις: 1.Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα (Ιούνιος 2014)

Βιογραφικό σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Σαράντης Kαλυβίτης Βιογραφικό σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Γραφείο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα 10434 Τηλ: (30)2108203151, Fax: (30)2108214122 e-mail: skalyvitis@aueb.gr Προσωπική ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Fax. 2108226203 email: kouretas@aueb.gr. Commercial and Macrostabilization Policies Under Alternative. University of Notre Dame, U.S.A.

Fax. 2108226203 email: kouretas@aueb.gr. Commercial and Macrostabilization Policies Under Alternative. University of Notre Dame, U.S.A. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Απρίλιος 2013 Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοµα : Γεώργιος Π. Κουρέτας Ηµεροµηνία Γέννησης : 15 Νοεµβρίου 1959 Τόπος Γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Εθνικότητα : Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ιούλιος 2015

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ιούλιος 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούλιος 2015 Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα : Γεώργιος Π. Κουρέτας Ημερομηνία Γέννησης : 15 Νοεμβρίου 1959 Τόπος Γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Εθνικότητα : Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Policy Paper. What s Wrong with Europe? Paolo Manasse Professor of Macroeconomics and International Economic Policy at the University of Bologna

Policy Paper. What s Wrong with Europe? Paolo Manasse Professor of Macroeconomics and International Economic Policy at the University of Bologna Policy Paper No 23_March 2014 What s Wrong with Europe? Paolo Manasse Professor of Macroeconomics and International Economic Policy at the University of Bologna Isabella Rota Baldini Editorial Coordinator,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27) . Briefing papers.1. .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5. VI. . 28-44)

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27)   . Briefing papers.1.  .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5.  VI. . 28-44) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Αθήνα Ιανουάριος 2013 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΠΟΥ ΕΣ (σελ. 5) ΙΙ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (σελ. 6-7) Α. Ακαδηµαϊκό καθεστώς B. ιδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονοµικής Επιστήµης στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών από το 1990.

Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονοµικής Επιστήµης στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών από το 1990. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονοµικής Επιστήµης στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών από το 1990. Από τον Σεπτέµβριο του 1996 έως τον Οκτώβριο του 2009 ήταν µέλος της Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 I. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ A. ΣΕΙΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 1. Δρακάτος, Κ. Γ. Παράγοντες διαφορισμού τιμών ειδών διατροφής εν Ελλάδι. Αθήναι, 1963 2. Δείκτης λιανικών πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 28 Φεβρουαρίου 2014 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GPSG Newsletter #22/23. August 2011

GPSG Newsletter #22/23. August 2011 GPSG Newsletter #22/23 August 2011 1 Call for Papers GPSG International Conference The Politics of Extreme Austerity: Greece Beyond the Crisis 8-9 December 2011, University of Strathclyde, Glasgow 2 Call

Διαβάστε περισσότερα

: 2014-2015 526 ECTS: 7

: 2014-2015 526 ECTS: 7 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης Μάθηµα: Ευρωπαϊκή Πολιτική Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Εαρινό εξάµηνο ακαδ. έτους 2014-2015 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (ΥΕΣ) Κωδικός: ΕΕΚΠ526 ιδάσκων: Νίκος Παπαδάκης ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη Kαθηγήτρια Οικονομικών της Κοινωνικής Πολιτικής και της Απασχόλησης στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13.

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13. Ευαγγελία Παπαπέτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. ιδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραµµα Οικονοµικά της Εργασίας, Μακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Απρίλιος 2013 Πρόδροµος Βλάµης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Απρίλιος 2013 Πρόδροµος Βλάµης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Απρίλιος 2013 Πρόδροµος Βλάµης Προσωπικά Στοιχεία Έλληνας υπήκοος, 40 ετών, άγαµος, γεννηµένος στην Αθήνα (εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις). Εκπαίδευση - 2000-2004, ιδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα. επιστημονικών εργασιών-επιστημονικής δράσης. Δρ. Κωνσταντίνου Ι. Χαζάκη. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα. επιστημονικών εργασιών-επιστημονικής δράσης. Δρ. Κωνσταντίνου Ι. Χαζάκη. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών εργασιών-επιστημονικής δράσης Δρ. Κωνσταντίνου Ι. Χαζάκη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1A.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 2. ΣΠΟΥΔΕΣ... 4 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ... 5 4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ...

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 2. ΣΠΟΥΔΕΣ... 4 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ... 5 4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ... ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΣΥΝΟΨΙΣ Ο Χρήστος Κόλλιας είναι Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Επιστημονικός Συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ με ειδίκευση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990: Υποτροφία από το Clark University, Η.Π.Α. 1988-1990: Υποτροφία από το Ιδιωτικό Ίδρυμα Olin Foundation, Η.Π.Α.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990: Υποτροφία από το Clark University, Η.Π.Α. 1988-1990: Υποτροφία από το Ιδιωτικό Ίδρυμα Olin Foundation, Η.Π.Α. I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση Εργασίας: Ευαγγελία ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτηρια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πεσμαζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

!!! Οικονοµικές Πολιτικές στην Ελληνική Οικονοµία. Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας από την ένταξη στο ευρώ µέχρι σήµερα

!!! Οικονοµικές Πολιτικές στην Ελληνική Οικονοµία. Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας από την ένταξη στο ευρώ µέχρι σήµερα Οικονοµικές Πολιτικές στην Ελληνική Οικονοµία Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας από την ένταξη στο ευρώ µέχρι σήµερα Στυλιανός Παναγιώτης Ζλατάνος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ: Μήπως έφτασε η ώρα για την αναθεώρησή του;

Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ: Μήπως έφτασε η ώρα για την αναθεώρησή του; Αγορά Χωρίς Σύνορα Τόμος 13 (2) 2007: 122-136 Βασίλης Σιοκορέλης* Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ: Μήπως έφτασε η ώρα για την αναθεώρησή του; Περίληψη: Σκοπός του παρόντος άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έτος Γέννησης: 1975 e-mail: sblavo@aueb.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 2007 ιδακτορική ιατριβή, Πανεπιστήµιο Essex Τίτλος ιατριβής: Two-Level Games in the EU-25 Enlargement

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΣ Ι.Μ. ΠΡΕΒΕΛΗΣ ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ ΡΕΘΥΜΝΟ E - M AIL GI A N NELLIS@UO C. GR

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΣ Ι.Μ. ΠΡΕΒΕΛΗΣ ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ ΡΕΘΥΜΝΟ E - M AIL GI A N NELLIS@UO C. GR Ι.Μ. ΠΡΕΒΕΛΗΣ ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛEΦΩΝΟ 6948107357 E - M AIL GI A N NELLIS@UO C. GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΈΓΓΑΜΟΣ (ME ΥΟ ΠΑΙ ΙΑ) ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Συριόπουλος, Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (siriopoulos@upatras.gr)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Συριόπουλος, Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (siriopoulos@upatras.gr) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Συριόπουλος, Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (siriopoulos@upatras.gr) ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Πτυχίο "Οικονομικού Τμήματος" Πανεπιστημίου Πειραιά (πρώην Ανωτάτη

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE

INTERNATIONAL CONFERENCE INTERNATIONAL CONFERENCE on INTERNATIONAL BUSINESS ICIB 2014 proceedings edited by Aristidis Bitzenis & Vasileios A. Vlachos International Conference on International Business (www.icib.eu) Thessaloniki,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τα περιγράμματα των μαθημάτων του Ακαδ. Έτους 2014-2015.

Πίνακας με τα περιγράμματα των μαθημάτων του Ακαδ. Έτους 2014-2015. Πίνακας με τα περιγράμματα των μαθημάτων του Ακαδ. Έτους 2014-2015. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Το μάθημα καλύπτει την Ευρωπαϊκή Πολιτική ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Academic Council, Cyprus International Institute of Management

Academic Council, Cyprus International Institute of Management Απρίλιος 2013 Καθηγητής Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοικητικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή & ηµητρίου 80 Πειραιεύς, GR 185-34 e-mail: gikas.hardouvelis@gmail.com Web page: http//www.hardouvelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταδίου 5 Αθήνα 105 62 ΣΠΟΥΔΕΣ 2000 PhD, University of

Διαβάστε περισσότερα