Πειραιάς 09/ 05/2011 Αριθ. Πρωτ.: Μ.Φ / 01 /11. ΠΡΟΣ: Ως Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πειραιάς 09/ 05/2011 Αριθ. Πρωτ.: Μ.Φ. 7113.4 / 01 /11. ΠΡΟΣ: Ως Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑ - ΚΕ.Π.Λ.Σ. Γ.Ε.Μ.Ε.Μ. Α (Γρ. Εθιµοτυπίας) Ταχ. /νση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ταχ. Κώδικας : ΠΕΙΡΑΙΑΣ FAX : Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Πειραιάς 09/ 05/2011 Αριθ. Πρωτ.: Μ.Φ / 01 /11 ΠΡΟΣ: Ως Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ιακριτικό Σήµα Θαλάσσιας Υπηρεσίας Προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. Έχοντας υπόψη : α) Το Π.. 241/2000 «Κύρωση Κανονισµού Στολών Πολεµικού Ναυτικού» (ΦΕΚ 205 Α ), όπως ισχύει µέχρι σήµερα. β) Το Π.. 213/1999 «Καθιέρωση στολών επιχειρήσεων και εργασίας προσωπικού Λιµενικού Σώµατος (Λ.Σ.) που υπηρετεί σε περιπολικά και ναυαγοσωστικά πλοία» (ΦΕΚ 182 Α ). γ) Τον Κανονισµό Λειτουργίας Πλοίων/Σκαφών Λ.Σ 04/2007, όπως ισχύει µέχρι σήµερα. δ) Την ανάγκη εναρµόνισης των στολών του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, µε τις στολές του στρατιωτικού προσωπικού Ε.. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την καθιέρωση «ιακριτικού Σήµατος Θαλάσσιας Υπηρεσίας» ( Ι.Σ.ΘΑ.Υ.), για τα στελέχη του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε πλοία/ σκάφη του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. 2. Το εν λόγω σήµα διακρίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες, ανάλογα του βαθµού του προσωπικού και τον τύπο πλοίου σκάφους που υπηρετεί ή υπηρέτησε : α) ιακριτικό Σήµα Θαλάσσιας Υπηρεσίας Πληρωµάτων : Φέρεται από το προσωπικό έως και το βαθµό του Ανθυπασπιστή, που υπηρετεί ή υπηρέτησε σε πλοίο/ σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, ανεξαρτήτως κατηγορίας και ολικού του µήκους, για χρονικό διάστη- µα τουλάχιστον δύο (02) ετών, υπό την προϋπόθεση, το χρονικό αυτό διάστηµα που προσµετράται, το πλοίο/σκάφος να ευρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιµότητα. β) ιακριτικό Σήµα Θαλάσσιας Υπηρεσίας Κυβερνητών: Φέρεται από το προσωπικό έως και το βαθµό του Ανθυπασπιστή που υπηρετεί ή υπηρέτησε σε πλοίο/ σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (εκτός κατηγορίας Βοηθητικών) µε καθήκοντα Κυβερνήτη ή χειριστή, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο (02) ετών, υπό την προϋπόθεση το χρονικό αυτό διάστηµα που προσµετράται, το πλοίο/σκάφος να ευρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοι- µότητα. γ) ιακριτικό Σήµα Θαλάσσιας Υπηρεσίας Αξιωµατικών Πληρωµάτων : Φέρεται από το προσωπικό µε βαθµό Σηµαιοφόρου και άνω που υπηρετεί ή υπηρέτησε σε 1

2 πλοίο/ σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (εκτός κατηγορίας Α ΙΙΙ και Βοηθητικών), για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο (02) ετών, υπό την προϋπόθεση το χρονικό αυτό διάστηµα που προσµετράται, το πλοίο/σκάφος να ευρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιµότητα. δ) ιακριτικό Σήµα Θαλάσσιας Υπηρεσίας Αξιωµατικών Κυβερνητών: Φέρεται από το προσωπικό µε βαθµό Σηµαιοφόρου και άνω που υπηρετεί ή υπηρέτησε σε πλοίο/ σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (εκτός κατηγορίας Α ΙΙΙ και Βοηθητικών), µε καθήκοντα Κυβερνήτη, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο (02) ετών, υπό την προϋπόθεση το χρονικό αυτό διάστηµα, που προσµετράται, το πλοίο/σκάφος να ευρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιµότητα. 3. Οι διαστάσεις κάθε ιακριτικού Σήµατος ανά κατηγορία, το υλικό κατασκευής, τα χρώµατα καθώς και οι λοιπές συναφείς λεπτοµέρειες, τίθενται στο επισυναπτόµενο Παράρτηµα «Α». 4. Οι τύποι των Περιπολικών πλοίων και σκαφών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και οι, κατ αντιστοιχία ειδικότητες/ ανατιθέµενα καθήκοντα των δικαιούχων στελεχών σε συνάρτηση µε το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα θαλάσσιας υπηρεσίας, ο συνδυασµός των οποίων αποτελεί το κριτήριο για τη χορηγία της ανάλογης κατηγορίας ιακριτικού Σήµατος, παρατίθενται στο επισυναπτόµενο Παράρτηµα «Β». 5. Το ιακριτικό Σήµα (µεταλλικό υφασµάτινο), θα φέρεται µε τις ακόλουθες κατηγορίες στολών: α) Όλες τις χειµερινές και καλοκαιρινές στολές, όπως αυτές διακρίνονται στον Κανονισµό Στόλων του Π.Ν. και για τις οποίες προβλέπεται η ανάρτηση παρασήµων µεταλλίων ή ταινιών (διεµβολών). β) Τις στολές επιχειρήσεων. Ο τρόπος ανάρτησης και στερέωσης του ιακριτικού Σήµατος (µεταλλικού υφασµάτινου) περιγράφονται στο επισυναπτόµενο Παράρτηµα «Γ». 6. Η ΥΠτΠ/ ΕΜΕΜ σε συνεργασία µε τη ΠΛΣ Α / Μηχανογράφηση, µέχρι την 31 η Ιανουαρίου κάθε έτους να αποστέλλει ονοµαστικές καταστάσεις στην ΠΛΣ Γ (Γρ. Εθιµοτυπίας) µε τους δικαιούχους του εν λόγω ιακριτικού Σήµατος, ανά κατηγορία και πίνακα χρόνου ενέργειας των σκαφών. Η ΥΠτΠ/ ΠΛΣ Γ (Γρ. Εθιµοτυπίας) σε συνεργασία µε τη ΕΜΕΜ, να µεριµνήσει για την έκδοση σχετικών έγγραφων ανακοινώσεων προς τους εν λόγω, για την προµήθεια της κατηγορίας ιακριτικού Σήµατος που αναλογεί σε καθένα εξ αυτών και την υποχρεωτική ανάρτησή του σύµφωνα µε την παραπάνω παραγρ Η προµήθεια των σχετικών ιακριτικών Σηµάτων θα γίνεται µε µέριµνα και δαπάνη των δικαιούχων. 8. Της παρούσας να λάβει γνώση όλο το Στρατιωτικό προσωπικό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. 9. Η παρούσα να κοινοποιηθεί για εκτέλεση από λήψεως. Ο Αρχηγός Αντιναύαρχος Λ.Σ. Κων/νος ΣΟΥΛΗΣ 2

3 Επισυνάπτονται : 1. Παράρτηµα «Α» 2. Παράρτηµα «Β» 3. Παράρτηµα «Γ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ: Ι. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΓΕΝΙΚΟ (όπου υπηρετεί προσωπικό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.) ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ: 1. Γρ. κ. Αρχηγού 2. Γρ. κ. Υπαρχηγού 3. Γρ. κ. Επιτελάρχη 4. Γρ. κ. ΓΕΛΣ 5. Γρ.κ.κ. ΕΒΑ-Ε ΕΙΝ-Α ΝΑ-ΕΝΑ 6. Γρ.κ.κ. ΝΤΩΝ ΚΛΑ ΩΝ 7. /νσεις Υπηρεσίες ΥΠτΠ & ΥΘΥΝΑΛ (όπου υπηρετεί στρατιωτικό προσωπικό) 8. ΠΛΣ Α -Β -Γ (Γρ. Εθιµοτυπίας) 9. ΕΜΕΜ Α 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Το ιακριτικό Σήµα Θαλάσσιας Υπηρεσίας για τα στελέχη του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. περιγράφεται και καθορίζεται, κατά κατηγορία, ως ακολούθως: 1. ιακριτικό Σήµα Θαλάσσιας Υπηρεσίας Πληρωµάτων. α. Μεταλλικό Είναι κατασκευασµένο από κράµα ορείχαλκου (tobak), διαστάσεων µήκους 4,0 εκατοστόµετρων και ύψους 1,5 εκατοστόµετρων και αποτελείται από περίγραµµα αντιπροσωπευτικού δείγµατος περιπολικού πλοίου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. επίχρυσου, το οποίο φέρει τα χρώ- µατα του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και παράσταση τριών σειρών κύµατος θάλασσας χρώµατος µπλε σµάλτου, ενώ το κάτω τµήµα του ενώνεται στο µέσο µε σύµπλεγµα δύο χιαστί ανάγλυφων αγκυρών επίχρυσων. β. Υφασµάτινο Είναι προσθαφαιρούµενο, σχήµατος παραλληλόγραµµου χρώµατος φόντου σκούρου µπλε (στο χρώµα των στολών επιχειρήσεων) µε κίτρινο περίγραµµα και φέρει κεντητή παράσταση, που αποτελείται από περίγραµµα αντιπροσωπευτικού δείγµατος περιπολικού πλοίου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. χρώµατος κίτρινου, το οποίο φέρει τα χρώµατα του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και παράσταση τριών σειρών κύµατος θάλασσας χρώµατος µπλε. Το κάτω τµήµα του περιπολικού πλοίου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ενώνεται στο µέσο µε σύµπλεγµα δύο χιαστί αγκυρών χρώµατος κίτρινου, όπως αυτό απεικονίζεται στο µεταλλικό διακριτικό. Η υφασµάτινη κεντητή παράσταση εδράζεται στο προαναφερόµενο παραλληλόγραµµο σχήµα και οι διαστάσεις της είναι ίδιες µε αυτές του µεταλλικού διακριτικού, όπως παρατίθενται παραπάνω. Το παρόν Ι.Σ.ΘΑ.Υ. παρατίθεται (µεταλλικό υφασµάτινο) µε τις συνολικές και επι- µέρους διαστάσεις που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση, στο ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ «Α» στην ΠΡΟΣΘΗΚΗ του παρόντος. 2. ιακριτικό Σήµα Θαλάσσιας Υπηρεσίας Κυβερνητών. α. Μεταλλικό Είναι κατασκευασµένο από κράµα ορείχαλκου (tobak), διαστάσεων µήκους 4,0 εκατοστόµετρων και ύψους 2,0 εκατοστόµετρων και αποτελείται από περίγραµµα αντιπροσωπευτικού δείγµατος περιπολικού πλοίου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. επίχρυσου, το οποίο φέρει τα χρώ- µατα του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και παράσταση τριών σειρών κύµατος θάλασσας χρώµατος µπλε σµάλτου, ενώ το κάτω τµήµα του ενώνεται στο µέσο µε σύµπλεγµα δύο χιαστί ανάγλυφων αγκυρών επίχρυσων. Στο µέσο του περιγράµµατος του Π.Λ.Σ. και ένα επίπεδο πίσω από αυτό, απεικονίζεται οιακοστρόφιο πλοίου µε επίστρωση σµάλτου χρώµατος καφέ. β. Υφασµάτινο Είναι προσθαφαιρούµενο, σχήµατος παραλληλόγραµµου, χρώµατος φόντου σκούρου µπλε (στο χρώµα των στολών επιχειρήσεων) µε κίτρινο περίγραµµα και φέρει κεντητή παράσταση, που αποτελείται από περίγραµµα αντιπροσωπευτικού δείγµατος περιπολικού πλοίου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. χρώµατος κίτρινου, το οποίο φέρει τα χρώµατα του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και παράσταση τριών σειρών κύµατος θάλασσας χρώµατος µπλε. Το κάτω τµήµα του περιπολικού πλοίου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ενώνεται στο µέσο µε σύµπλεγµα δύο χιαστί αγκυρών χρώµατος επίσης κίτρινου. Στο µέσο του περιγράµµατος του Π.Λ.Σ. και ένα επίπεδο πίσω από αυτό, απεικονίζεται οιακοστρόφιο πλοίου µε επίστρωση σµάλτου χρώµατος καφέ. 4

5 Η υφασµάτινη κεντητή παράσταση εδράζεται στο προαναφερόµενο παραλληλόγραµµο σχήµα και οι διαστάσεις της είναι ίδιες µε αυτές του µεταλλικού διακριτικού, όπως παρατίθενται παραπάνω. Το παρόν Ι.Σ.ΘΑ.Υ. παρατίθεται (µεταλλικό υφασµάτινο) µε τις συνολικές και επι- µέρους διαστάσεις που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση, στο ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ «Β» στην ΠΡΟΣΘΗΚΗ του παρόντος. 3. ιακριτικό Σήµα Θαλάσσιας Υπηρεσίας Αξιωµατικών Πληρωµάτων. α. Μεταλλικό Είναι κατασκευασµένο από κράµα ορείχαλκου (tobak), διαστάσεων µήκους 4,5 εκατοστόµετρων και ύψους 2,0 εκατοστόµετρων και αποτελείται από περίγραµµα αντιπροσωπευτικού δείγµατος περιπολικού πλοίου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. επίχρυσου, το οποίο φέρει τα χρώ- µατα του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και παράσταση τριών σειρών κύµατος θάλασσας χρώµατος µπλε σµάλτου, ενώ το κάτω τµήµα του ενώνεται στο µέσο µε σύµπλεγµα δύο χιαστί ανάγλυφων αγκυρών επίχρυσων. Η όλη παράσταση περιβάλλεται µε δύο κλάδους δάφνης ανάγλυφες επίχρυσες, οι οποίες ενώνονται στο κάτω τµήµα τους. β. Υφασµάτινο Είναι προσθαφαιρούµενο, σχήµατος παραλληλόγραµµου, χρώµατος φόντου σκούρου µπλε (στο χρώµα των στολών επιχειρήσεων) µε κίτρινο περίγραµµα και φέρει κεντητή παράσταση, που αποτελείται από περίγραµµα αντιπροσωπευτικού δείγµατος περιπολικού πλοίου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. χρώµατος κίτρινου, το οποίο φέρει τα χρώµατα του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και παράσταση τριών σειρών κύµατος θάλασσας χρώµατος µπλε. Το κάτω τµήµα του περιπολικού πλοίου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ενώνεται στο µέσο µε σύµπλεγµα δύο χιαστί αγκυρών χρώµατος επίσης κίτρινου. Η κεντητή παράσταση (ΠΛΣ χιαστί αγκυρών) περιβάλλεται µε δύο κλάδους δάφνης χρώµατος κίτρινου, οι οποίες ενώνονται στο κάτω τµήµα τους. Η όλη παράσταση εδράζεται στο προαναφερόµενο παραλληλόγραµµο σχήµα και οι διαστάσεις της είναι ίδιες µε αυτές του µεταλλικού διακριτικού, όπως παρατίθενται παραπάνω. Το παρόν Ι.Σ.ΘΑ.Υ. παρατίθεται (µεταλλικό υφασµάτινο) µε τις συνολικές και επι- µέρους διαστάσεις που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση, στο ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ «Γ» στην ΠΡΟ- ΣΘΗΚΗ του παρόντος. 4. ιακριτικό Σήµα Θαλάσσιας Υπηρεσίας Αξιωµατικών Κυβερνητών. α. Μεταλλικό Είναι κατασκευασµένο από κράµα ορείχαλκου (tobak), διαστάσεων µήκους 4,5 εκατοστόµετρων και ύψους 2,3 εκατοστόµετρων και αποτελείται από περίγραµµα αντιπροσωπευτικού δείγµατος περιπολικού πλοίου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. επίχρυσου, το οποίο φέρει τα χρώ- µατα του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και παράσταση τριών σειρών κύµατος θάλασσας χρώµατος µπλε σµάλτου, ενώ το κάτω τµήµα του ενώνεται στο µέσο µε σύµπλεγµα δύο χιαστί ανάγλυφων αγκυρών επίχρυσων. Στο µέσο του περιγράµµατος του Π.Λ.Σ. και ένα επίπεδο πίσω από αυτό, απεικονίζεται οιακοστρόφιο πλοίου µε επίστρωση σµάλτου χρώµατος καφέ. Η όλη παράσταση περιβάλλεται µε δύο κλάδους δάφνης ανάγλυφες επίχρυσες, οι οποίες ενώνονται στο κάτω τµήµα τους. β. Υφασµάτινο 5

6 Είναι προσθαφαιρούµενο, σχήµατος παραλληλόγραµµου χρώµατος φόντου σκούρου µπλε (στο χρώµα των στολών επιχειρήσεων) µε κίτρινο περίγραµµα και φέρει κεντητή παράσταση, που αποτελείται από περίγραµµα αντιπροσωπευτικού δείγµατος περιπολικού πλοίου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. χρώµατος κίτρινου, το οποίο φέρει τα χρώµατα του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και παράσταση τριών σειρών κύµατος θάλασσας χρώµατος µπλε, Το κάτω τµήµα του περιπολικού πλοίου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ενώνεται στο µέσο µε σύµπλεγµα δύο χιαστί αγκυρών χρώµατος επίσης κίτρινου. Στο µέσο του περιγράµµατος του Π.Λ.Σ. και ένα επίπεδο πίσω από αυτό, απεικονίζεται κεντητή παράσταση οιακοστρόφιου πλοίου χρώµατος καφέ. Το όλο σύµπλεγµα (Π.Λ.Σ. χιαστί άγκυρες οιακοστρόφιο) περιβάλλεται µε δύο κλάδους δάφνης χρώµατος κίτρινου, οι οποίες ενώνονται στο κάτω τµήµα τους. Η όλη παράσταση εδράζεται στο προαναφερόµενο παραλληλόγραµµο σχήµα και οι διαστάσεις της είναι ίδιες µε αυτές του µεταλλικού διακριτικού, όπως παρατίθενται παραπάνω. Το παρόν Ι.Σ.ΘΑ.Υ. παρατίθεται (µεταλλικό υφασµάτινο) µε τις συνολικές και επι- µέρους διαστάσεις που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση, στο ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ στην ΠΡΟΣΘΗΚΗ του παρόντος. 6

7 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 1. ιακριτικό Σήµα Θαλάσσιας Υπηρεσίας Πληρωµάτων. Μεταλλικό Συνολικές διαστάσεις: Μήκος 4,0 cm x ύψος 1,5 cm [[Επιµέρους διαστάσεις α) σκάφους: Μήκος 4,0 cm x ύψος 1,0 cm β) συµπλέγµατος χιαστί αγκυρών: Ύψος 0,5 cm]] Υφασµάτινο ιαστάσεις Ι.Σ.ΘΑ.Υ.: Οµοίως ως άνω ιαστάσεις παραλληλογράµµου: Μήκος 4,8 cm x ύψος 2,3 cm (συµπεριλαµβανοµένου του κίτρινου περιγράµµατος, το οποίο είναι 0,1 cm). ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ «Α» 7

8 2. ιακριτικό Σήµα Θαλάσσιας Υπηρεσίας Κυβερνητών. Μεταλλικό Συνολικές διαστάσεις: Μήκος 4,0 cm x ύψος 2,0 cm [[Επιµέρους διαστάσεις α) σκάφους: Μήκος 4 cm x ύψος 1,0 cm β) συµπλέγµατος χιαστί αγκυρών: Ύψος 0,5 cm γ) οιακοστρόφιου: Μήκος 2 cm x ύψος 2 cm]] Υφασµάτινο ιαστάσεις Ι.Σ.ΘΑ.Υ.: Οµοίως ως άνω ιαστάσεις παραλληλογράµµου: Μήκος 4,8 cm x ύψος 2,8 cm (συµπεριλαµβανοµένου του κίτρινου περιγράµµατος, το οποίο είναι 0,1 cm). ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ «Β» 8

9 3. ιακριτικό Σήµα Θαλάσσιας Υπηρεσίας Αξιωµατικών Πληρωµάτων. Συνολικές διαστάσεις: Μήκος 4,5 cm x ύψος 2,0 cm [[Επιµέρους διαστάσεις: α) σκάφους: Μήκος 3,3 cm x ύψος 1,0 cm β) συµπλέγµατος χιαστί αγκυρών: Ύψος 0,5 cm γ) δαφνών: Μήκος 4,5 cm x ύψος 2,0 cm]] Υφασµάτινο ιαστάσεις Ι.Σ.ΘΑ.Υ.: Οµοίως ως άνω ιαστάσεις παραλληλογράµµου: Μήκος 5,3 cm x ύψος 2,8 cm (συµπεριλαµβανοµένου του κίτρινου περιγράµµατος, το οποίο είναι 0,1 cm). ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ «Γ» 9

10 4. ιακριτικό Σήµα Θαλάσσιας Υπηρεσίας Αξιωµατικών Κυβερνητών. Συνολικές διαστάσεις: Μήκος 4,5 cm x ύψος 2,3 cm [[Επιµέρους διαστάσεις:α) σκάφους: Μήκος 3,3 cm x ύψος 1,0 cm β) συµπλέγµατος χιαστί αγκυρών: Ύψος 0,5 cm γ) οιακοστρόφιου: Μήκος 2,0 cm x ύψος 2,0 cm δ) δαφνών: Μήκος 4,5 cm x ύψος 2,0 cm]] Υφασµάτινο ιαστάσεις Ι.Σ.ΘΑ.Υ.: Οµοίως ως άνω ιαστάσεις παραλληλογράµµου: Μήκος 5,3 cm x ύψος 3,1 cm (συµπεριλαµβανοµένου του κίτρινου περιγράµµατος, το οποίο είναι 0,1 cm). ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ / ΣΚΑΦΗ Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 1. ιακριτικό Σήµα Θαλάσσιας Υπηρεσίας Πληρωµάτων. Φέρεται από το προσωπικό έως και τον βαθµό του Ανθυπασπιστή, που υπηρετεί ή υπηρέτησε σε πλοίο/ σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ανεξαρτήτως κατηγορίας και ολικού του µήκους, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο (02) ετών. 2. ιακριτικό Σήµα Θαλάσσιας Υπηρεσίας Κυβερνητών: Φέρεται από το προσωπικό έως και τον βαθµό του Ανθυπασπιστή που υπηρετεί ή υπηρέτησε σε πλοίο/ σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός κατηγορίας Βοηθητικών) µε καθήκοντα Κυβερνήτη ή χειριστή για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο (02) ετών. 3. ιακριτικό Σήµα Θαλάσσιας Υπηρεσίας Αξιωµατικών Πληρωµάτων: Φέρεται από το προσωπικό µε βαθµό Σηµαιοφόρου και άνω που υπηρετεί ή υπηρέτησε σε πλοίο/ σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός κατηγορίας Α ΙΙΙ και Βοηθητικών) για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο (02) ετών. 4. ιακριτικό Σήµα Θαλάσσιας Υπηρεσίας Αξιωµατικών Κυβερνητών: Φέρεται από το προσωπικό µε βαθµό Σηµαιοφόρου και άνω που υπηρετεί ή υπηρέτησε σε πλοίο/ σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός κατηγορίας Α ΙΙΙ και Βοηθητικών) µε καθήκοντα Κυβερνήτη για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο (02) ετών. 5. Η θαλάσσια υπηρεσία θα πρέπει να συµβαδίζει µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας καθώς και τις µονίµου φύσεως εκδιδόµενες διαταγές του Αρχηγού ΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ. 6. Στον συνολικά τελούµενο χρόνο θαλάσσιας υπηρεσίας δεν θα συµπεριλαµβάνεται το χρονικό εκείνο διάστηµα κατά το οποίο το πλοίο/ σκάφος του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ, ΠΠΛΣ, ΠΑΘ κ.λπ) θα ευρίσκεται ή ευρίσκονταν σε ακινησία µεγαλύτερη των τριάντα (30) συνεχό- µενων ηµερών. 7. Στέλεχος Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο φέρει Ι.Σ.ΘΑ.Υ. συγκεκριµένης κατηγορίας και, λόγω προαγωγής του, κατά περίπτωση, συµπεριληφθεί στους υποψήφιους δικαιούχους για απόκτηση ιακριτικού σήµατος της αµέσως ανώτερης κατηγορίας, θα δικαιούται να φέρει το αναλογούν ιακριτικό Σήµα, υπό την προϋπόθεση συµπλήρωσης του απαιτούµενου χρονικού διαστήµατος στον καινούργιο βαθµό και µετά από την έκδοση των σχετικών ανακοινώσεων. Σε περίπτωση που δεν συµπληρώσει το υπόψη χρονικό διάστηµα, θα φέρει το διακριτικό σήµα που κατείχε µε τον πρότερο βαθµό. Το αυτό ισχύει και για Λ/Φ και Υπαξ/κούς Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι εισαχθούν στην παραγωγική Σχολή Αξιωµατικών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και αποφοιτήσαντες επιτυχώς θα φέρουν την ιδιότητα του Αξιωµατικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. 11

12 8. Αξιωµατικός Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ο οποίος έχει διατελέσει υπηρεσία ως Ύπαρχος σε Ν/Γ, ΠΠΛΣ, ΠΑΘ, Α Μηχανικός ή Προϊστάµενος σκάφους κ.λπ, θα φέρει το αναφερόµενο στην παράγραφο 3 του παρόντος Ι.Σ.ΘΑ.Υ. Στην περίπτωση κατά την οποία, κάποιος από τους ανωτέρω αξιωµατικούς υπηρετήσει στη συνέχεια ως Κυβερνήτης, σε πλοία σκάφη του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. για δύο και πλέον έτη, θα φέρει το ιακριτικό εκείνο σήµα το οποίο αναλογεί στην αµέσως ανώτερη κατηγορία. 9. Στέλεχος Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο αφενός έχει συµπληρώσει στο σύνολό του το α- παιτούµενο χρονικό διάστηµα που αποτελεί προϋπόθεση για την ανάρτηση Ι.Σ.ΘΑ.Υ. (δύο έτη), αφετέρου όµως η εν λόγω θαλάσσια υπηρεσία (δύο έτη) έχει αποκτηθεί αθροιστικά µε την ειδικότητα τόσο του µέλους πληρώµατος όσο και του Κυβερνήτη, θα φέρει το Ι.Σ.ΘΑ.Υ. που αναλογεί στην κατώτερη κατά περίπτωση κατηγορία. 10. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης του Ι.Σ.ΘΑ.Υ. υπ αριθµ. 1, απαράβατη προϋπόθεση για να αποκτήσει στέλεχος το δικαίωµα ανάρτησης Ι.Σ.ΘΑ.Υ. συγκεκριµένης κατηγορίας, αποτελεί το γεγονός να έχει συµπληρώσει εξ ολοκλήρου δύο έτη θαλάσσιας υπηρεσίας στους τύπους ΠΛΣ και µε την ιδιότητα που καθορίζεται στην κατηγορία αυτή. 11. Απαγορεύεται η ανάρτηση δύο ή/ και περισσοτέρων Ι.Σ.ΘΑ.Υ. διαφορετικών κατηγοριών, όπως αναφέρονται ως ανωτέρω. 12. Σε κάθε περίπτωση, θα φέρεται από τον δικαιούχο το ιακριτικό εκείνο Σήµα το ο- ποίο αναλογεί στην ανώτερη κατηγορία. 13. Η ΥΠτΠ/ Α/Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ./ ΕΜΕΜ σε συνεργασία µε τη ΠΛΣ Α / Μηχανογράφηση, κατά µήνα Ιανουάριο κάθε έτους, θα αποστέλλει στην ΥΠτΠ/Α/Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ./ ΠΛΣ Γ (Γρ. εθιµοτυπίας) ονοµαστικές καταστάσεις µε το προσωπικό του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. που θα δικαιούνται τα εν λόγω ιακριτικά Σήµατα ( Ι.Σ.ΘΑ.Υ.), ξεχωριστά ανά κατηγορία. 14. Ο δικαιούχος θα µεριµνά για την προµήθεια και ανάρτηση του Ι.Σ.ΘΑ.Υ. που θα του αναλογεί, κατόπιν σχετικής έγγραφης ανακοίνωσης που θα του αποστέλλεται από το ΠΛΣ Γ (Γρ. Εθιµοτυπίας), και στο πλαίσιο τήρησης της διαδικασίας που ισχύει για τη χορηγία των λοιπών διαµνηµονεύσεων και µεταλλίων. Περιπτωσιολογική µελέτη (Case Study): Ακολούθως και, προς πληρέστερη ενηµέρωση των στελεχών Λ.Σ. Ε.Α., παρατίθενται τα εξής ενδεικτικά παραδείγµατα: Παράδειγµα 1: Αξ/κός Κυβερνήτης σε ΠΛΣ 45, για ένα έτος, µετατίθεται και υπηρετεί ως µέλος πληρώµατος σε ΠΑΘ για δύο έτη. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήµατος του ενός έτους από την τοποθέτησή του στο ΠΑΘ και την, κατ ακολουθία, συνολική συ- µπλήρωση θαλάσσιας υπηρεσίας (των δύο ετών) θα δικαιούται να φέρει το ΙΣΘΑΥ υπ α- ριθµ. 3. Ο εν λόγω θα αποκτήσει το δικαίωµα να φέρει το ΙΣΘΑΥ υπ αριθµ. 4 (upgraded) µε τη συµπλήρωση ενός έτους ως Κυβερνήτης είτε στο ΠΑΘ είτε σε άλλο πλοίο/σκάφος του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ηλαδή, το ένα έτος που υπηρέτησε ως Κυβερνήτης στο ΠΛΣ 45 θα α- θροισθεί µε το έτος που θα υπηρετήσει στη συνέχεια ως Κυβερνήτης είτε στο ΠΑΘ είτε σε άλλο πλοίο/σκάφος του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. Παράδειγµα 2: Υπαξ/κός µέλος πληρώµατος σε ΠΛΣ 45 για ένα και ήµισυ έτος, µετατίθεται ως Κυβ/της σε ΠΛΣ 57. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήµατος των έξι µηνών από την τοποθέτησή του στο ΠΛΣ 57 και την, κατ ακολουθία, συνολική συµπλήρωση θαλάσσιας υπηρεσίας (των δύο ετών) θα δικαιούται να φέρει το ΙΣΘΑΥ υπ αριθµ. 1. Ο εν λόγω θα 12

13 αποκτήσει το δικαίωµα να φέρει το ΙΣΘΑΥ υπ αριθµ. 2 (upgraded) µε τη συµπλήρωση των δύο ετών ως Κυβερνήτης στο ΠΛΣ 57 (ή άλλου πλοίου/ σκάφους του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.). Παράδειγµα 3: Ανθ/στής Κυβ/της σε ΠΛΣ 53 για δύο και πλέον έτη (π.χ. πέντε έτη), δικαιούται να φέρει το ΙΣΘΑΥ υπ αριθµ. 2. Ο εν λόγω προάγεται σε Σηµ/ρο. εν δικαιούται να φέρει το ΙΣΘΑΥ υπ αριθµ. 4 (upgraded), παρά µόνο µε τη συµπλήρωση των δύο ετών ως Κυβερνήτης είτε στο ΠΛΣ 53 είτε σε άλλο πλοίο/σκάφος του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. στο βαθµό πλέον είτε του Σηµ/ρου είτε άλλου βαθµού Αξ/κού που θα του απονεµηθεί στη συνέχεια. Εάν το ίδιο στέλεχος, µε την προαγωγή του ως Σηµ/ρος, µετατεθεί σε ΠΠΛΣ ή ΠΑΘ ως µέλος πληρώµατος, θα συνεχίσει να φέρει το ΙΣΘΑΥ υπ αριθµ. 2 µέχρι τη συµπλήρωση των δύο ετών ως µέλος πληρώµατος στο ΠΠΛΣ ή ΠΑΘ. Έκτοτε, θα δικαιούται να φέρει το Ι- ΣΘΑΥ υπ αριθµ. 3 (upgraded). 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» Τρόπος ανάρτησης και στερέωσης ιακριτικού Σήµατος Θαλάσσιας Υπηρεσίας. 1. Το µεταλλικό Ι.Σ.ΘΑ.Υ. θα φέρεται/ αναρτάται σε όλες τις χειµερινές και καλοκαιρινές στολές, όπως εκείνες διακρίνονται στον Κανονισµό Στόλων του Π.Ν. και για τις οποίες προβλέπεται η ανάρτηση παρασήµων µεταλλίων ή ταινιών (διεµβολών) καθώς και, στις στολές επιχειρήσεων και, στερεώνεται ως ακολούθως: α. Για τους δικαιούχους που υπηρετούν σε πλοίο ή σκάφος Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., στην αριστερή πλευρά είτε σε κάθετη απόσταση δύο εκατοστών πάνω από την ΑΡ τσέπη, είτε σε κάθετη απόσταση ενός εκατοστού πάνω από τις ταινίες διαµνηµονεύσεων ή/ και από άλλα παράσηµα µετάλλια που του έχουν απονεµηθεί. Συναφώς σηµειώνεται ότι, ο δικαιούχος θα φέρει ανηρτηµένο το υπόψη Ι.Σ.ΘΑ.Υ., ιεραρχικά, κάτω από τα διακριτικά σήµατα ιπταµένων και το/ α όποιο/ α διακριτικό /ά σήµα/ τα σχολείου/ ων εξειδίκευσης από το/ α οποίο/ α έχει ενδεχοµένως αποφοιτήσει. β. Για τους δικαιούχους που δεν υπηρετούν πλέον σε πλοίο ή σκάφος Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., στη δεξιά πλευρά και είτε σε κάθετη απόσταση δύο εκατοστών πάνω από τη Ε τσέπη, είτε σε κάθετη απόσταση ενός εκατοστού πάνω από τα διακριτικά σήµατα των σχολών πολέµου, επιτελών ή άλλης σχολής ή σχολείου, από το/ α οποίο/ α έχει επιτυχώς αποφοιτήσει ο δικαιούχος. Συναφώς σηµειώνεται ότι, ο δικαιούχος θα φέρει ανηρτηµένο το υπόψη Ι.Σ.ΘΑ.Υ., ιεραρχικά, κάτω από τα διακριτικά σήµατα ιπταµένων και το/ α όποιο/ α διακριτικό /ά σήµα/ τα σχολείου/ ων εξειδίκευσης από το/ α οποίο/ α έχει ενδεχοµένως αποφοιτήσει και βάσει των σχετικών υφισταµένων ιαταγών υφίσταται η υποχρέωση ανάρτησής του/ ους στη δεξιά πλευρά. γ. Ειδικότερα και, όσον αφορά τις χειµερινές στολές υπ αριθµ. 2, 3, 3 α, 6, 7 και 8, ισχύουν τα ακόλουθα: Βασικό κριτήριο του τρόπου µε τον οποίο θα φέρεται το Ι.Σ.ΘΑ.Υ. είναι, να µην επικαλύπτεται από την αναδίπλωση του περιλαιµίου του χιτωνίου. Ως εκ τούτου, θα τοποθετείται στο ύψος της γωνίας του κάτω περιλαιµίου και σε απόσταση εννέα εκατοστόµετρων από την ραφή του ώµου. 2. Το υφασµάτινο επίραµµα φέρεται στη στολή επιχειρήσεων και τοποθετείται επί της δεξιάς πλευράς είτε πάνω από το επίραµµα στο οποίο αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του στελέχους είτε, ιεραρχικά, κάτω από τα διακριτικά σήµατα ιπταµένων και το/α διακριτικό/ ά σήµα/ τα του/ ων σχολείου/ ων εξειδίκευσης, από το/ α οποίο/ α έχει επιτυχώς αποφοιτήσει ο δικαιούχος. 14

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ - Κ.Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ - Κ.Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2β ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 3-5 / 2008 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ - Κ.Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ Α/Α Σχετική Τροποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΗ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 4 33/ 2011 Α ΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Λεωφ. Μεσογείων 96, Αθήνα, ΤΚ 11527, Αθήνα Αμπελόκηποι (Γραφεία ΠΟΑΣΥ), FAX 2107770682 ηλεκτρονική διεύθυνση: www. sysmed.gr e-mail: info@sysmed.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αναρτητέα στο Διαύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Φακ.: 214.1 Αριθ. Σχεδ.: 12989

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Ενηµερώθηκε :19.01.2011 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996 (ΦΕΚ Α'- 251/25.10-01.11.1996) Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο Π..380/1996 έχουν τεθεί σχόλια και έχουν ενσωµατωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7012/6/103 από 5-7-2009 (Β -1426)

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7012/6/103 από 5-7-2009 (Β -1426) Α Π Ο Φ Α Σ Η 7012/6/103 από 5-7-2009 (Β -1426) Τελευταία ενηµέρωση:6/10/2012 Στολή Αστυνοµικού Προσωπικού. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Στον Κανονισµό στολής Αστυνοµικών έχουν ενσωµατωθεί οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κύρωση Κανονισμού Σπουδών Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.)»

ΘΕΜΑ: «Κύρωση Κανονισμού Σπουδών Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.)» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Πειραιάς, 04 Σεπτεμβρίου 2015 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 2231.3-1/422/2015 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΦΕΚ 1631/1-7-2013, τ. Β') ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Φ.411/253437 Σ. 2358 ΑΠΟΦΑΣΗ «Συμβούλια Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ_. «Κανονισμός Μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ_. «Κανονισμός Μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ_ «Κανονισμός Μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2012-13

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2012-13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 28 / 05 /2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ.Πρωτ.: 3621/ 27 /12 ΑΝΑΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2012-13

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2012-13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β498Φ-ΞΩΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 28 / 05 /2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ.Πρωτ.: 3621/ 27 /12 ΑΝΑΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Πειραιάς, 16 / 09 / 2011 ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- Αριθ.Πρωτ.: 7215.2.6 / 43 / 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΥΤΛΑΚΗ/ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ 3 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 22/04/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αριθ. Φακέλου: 631.1/15 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Σχεδίου: 718 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2β ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 3-33 / 2009 ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ Α/Α Σχετική Τροποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤ/ΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Aθήνα: 18-02-2015 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Αρ. πρωτ.: 601 Tαχ. /νση : Βας. Σοφίας 22 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

2238/1994 (ΦΕΚ Α 151), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του (α) σχετικού

2238/1994 (ΦΕΚ Α 151), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του (α) σχετικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ- ΕΛ.ΑΚ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ & ΚΑΝΟΝ. ΛΙΜΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΆΣ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εκτύπωση των αδειών οδήγησης από την ιεύθυνση ιαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας

Θέµα : Εκτύπωση των αδειών οδήγησης από την ιεύθυνση ιαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Ιανουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµός Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1400 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 411/150326/Σ.1373 Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, απο σπάσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΠΗΗΟΠ-ΟΘΛ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 156 8 Αυγούστου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 97 Τροποποίηση του π.δ. 33/2009 «Τοποθετήσεις, μεταθέ σεις, αποσπάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο ήµος Στυλίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο ήµος Στυλίδας \ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Στυλίδα, 05 Σεπτεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 12070 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµος Στυλίδας Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Λ1-ΣΟΤ. - ενιαίες διοικητικές µονάδες (περίπτωση (β) παρ. 2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ

ΑΔΑ: Β49Λ1-ΣΟΤ. - ενιαίες διοικητικές µονάδες (περίπτωση (β) παρ. 2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 20534/ 1646 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΓΗ MONIΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235 Φ.440/24/795617 Σ. 125 Αθήνα 5 Ιουλ.

ΙΑΤΑΓΗ MONIΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235 Φ.440/24/795617 Σ. 125 Αθήνα 5 Ιουλ. ΙΑΤΑΓΗ MONIΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/ ΜΠ/1α ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235 Φ.440/24/795617 Σ. 125 Αθήνα 5 Ιουλ. 2011 ΘΕΜΑ: Μέριµνα Υπέρ Στρατιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1631 1 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ. 411 /253437/Σ. 2358 Συμβούλια Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυ νάμεων. Εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα