Ελληνικό Πρωινό. Όροι & Προϋποθέσεις Χορήγησης Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» σε τουριστικά καταλύματα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικό Πρωινό. Όροι & Προϋποθέσεις Χορήγησης Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» σε τουριστικά καταλύματα"

Transcript

1 Ελληνικό Πρωινό Όροι & Προϋποθέσεις Χορήγησης Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» σε τουριστικά καταλύματα Αθήνα, 19/12/2016 1

2 1. Εισαγωγή Το Ξ.Ε.Ε. ανέπτυξε αρχικά για τα μέλη του το πρόγραμμα «Ελληνικό Πρωινό», το οποίο έχει ως αντικείμενο τον εμπλουτισμό του πρωινού που προσφέρεται στα Ελληνικά ξενοδοχεία με χαρακτηριστικά ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα, καθώς και παραδοσιακά τοπικά εδέσματα που αναδεικνύουν τη γαστρονομική παράδοση και ταυτότητα κάθε ελληνικού τουριστικού προορισμού. Το Πρόγραμμα ξεκίνησε να υλοποιείται από το 2010 με πολλαπλή στόχευση: Να αναδείξει τον πλούτο και την ιδιαιτερότητα των τοπικών προϊόντων και της τοπικής κουζίνας, φέρνοντας κοντά ξενοδόχους και τοπικούς παραγωγούς. Να αποτελέσει το «Ελληνικό Πρωινό» κύριο στοιχείο της ταυτότητας του ελληνικού ξενοδοχειακού προϊόντος και κατ επέκταση εργαλείο προώθησης συνολικά του ελληνικού τουρισμού. Να προβάλλει με προωθητικές ενέργειες το «Ελληνικό Πρωινό» στην εσωτερική και στις διεθνείς τουριστικές αγορές. Να παραχωρεί προς χρήση διακριτό Σήμα «Ελληνικό Πρωινό» στα συμμετέχοντα στο πρόγραμμα ξενοδοχεία. Υπηρετώντας τους παραπάνω στόχους το Ξ.Ε.Ε.: Δημιούργησε ειδικό διαδικτυακό ιστότοπο για το Πρόγραμμα «Ελληνικό Πρωινό» στη διεύθυνση σε δύο γλώσσες, ο οποίος υποστηρίζεται σε καθημερινή βάση, περιλαμβάνοντας πλούσιο γαστρονομικό υλικό ανά περιοχή και προβάλλοντας τα καταλύματα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Ελληνικό Πρωινό». Διαμόρφωσε χαρτοφυλάκια τοπικών πρωινών σε περιφερειακό επίπεδο, συγκεντρώνοντας υλικά και άϋλα αγαθά που χαρακτηρίζουν την εκάστοτε τοπική γαστρονομία. Συνάπτει Τοπικά Σύμφωνα Ελληνικού Πρωινού (ΤΣΕΠ) με τη συνεργασία των τοπικών φορέων και την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Πραγματοποιεί δράσεις διάχυσης του «Ελληνικό Πρωινό» σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, διοργανώνοντας ημερίδες, συμμετέχοντας σε εκθέσεις, συνέδρια και fora γαστρονομίας. 2

3 Το Πρόγραμμα «Ελληνικό Πρωινό» έχει ενταχθεί στο Σύστημα Κατάταξης των Ξενοδοχείων σε κατηγορίες Αστέρων και των Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Δωματίων / Διαμερισμάτων σε κατηγορίες Κλειδιών ως βαθμολογούμενο κριτήριο δυνάμει των Υπουργικών Αποφάσεων 216/2015 ΦΕΚ Β 10 και 21185/2014 ΦΕΚ Β 2840, όπως ισχύουν. Το Ξ.Ε.Ε. έχει για λογαριασμό των μελών του το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του κατοχυρωμένου συλλογικού εμπορικού σήματος «Ελληνικό Πρωινό Greek Breakfast» και επομένως η χρήση του σήματος επιτρέπεται να γίνεται μόνο κατόπιν αδείας του και υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος. Κατόπιν αυτών, το Ξ.Ε.Ε. δημοσιεύει τον παρόντα κανονισμό, η εφαρμογή του οποίου είναι υποχρεωτική για όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί ή θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Ελληνικό Πρωινό» ανεξάρτητα από το εάν έχουν την ιδιότητα μέλους του Ξ.Ε.Ε. 2. Αντικείμενο Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης του σήματος «Ελληνικό Πρωινό» σε όλα τα αδειοδοτημένα τουριστικά καταλύματα. 3. Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» Το σήμα «Ελληνικό Πρωινό» χορηγείται από το Ξ.Ε.Ε. σε όλα τα τουριστικά καταλύματα κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους, εφόσον πληρούν τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 1. Διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τουριστικού καταλύματος εν ισχύι και άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για την παροχή πρωινού. 2. Ακολουθούν το εδεσματολόγιο, που ορίζεται για την περιοχή που είναι εγκατεστημένο το κατάλυμα, σύμφωνα με το παράρτημα που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος κανονισμού. Το εν λόγω εδεσματολόγιο μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου 3

4 οργάνου του Ξ.Ε.Ε. και τα συμμετέχοντα καταλύματα υποχρεούνται να συμμορφώνονται αναλόγως. 3. Αναρτούν το Σήμα «Ελληνικό Πρωινό» σε εμφανές σημείο του χώρου, όπου προσφέρεται το πρωινό, στις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες του καταλύματος με ενεργή σύνδεση στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Ξ.Ε.Ε. καθώς και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που έχει παρουσία το κατάλυμα. 4. Ακολουθούν το σύνολο των υποχρεώσεων σχετικά με τη σήμανση και παρουσίαση του «Ελληνικού Πρωινού» στο χώρο παροχής του όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα. 5. Συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και παρατηρήσεις τόσο του αρμόδιου προσωπικού του Ξ.Ε.Ε., όσο και των εξουσιοδοτημένων από το Ξ.Ε.Ε. προς έλεγχο φορέων. 6. Δέχονται τους αρχικούς και επιβεβαιωτικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται από φορείς που είναι εξουσιοδοτημένοι γι αυτό το σκοπό από το Ξ.Ε.Ε. 7. Φέρουν ευθύνη για όλα τα θέματα ασφαλείας τροφίμων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 8. Καταβάλλουν στο Ξ.Ε.Ε. το κόστος χρήσης του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» κατά την αρχική χορήγηση και την ανανέωσή του ανά διετία, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιότητα του μέλους ή μη μέλους του Ξ.Ε.Ε. Στο παράρτημα του κανονισμού περιλαμβάνονται οι χρεώσεις για τη διετία Καταβάλλουν το αναλογούν κόστος ελέγχου στους εξουσιοδοτημένους από το Ξ.Ε.Ε. φορείς, λαμβάνοντας υπόψη την προτεινόμενη τιμολόγηση από το Ξ.Ε.Ε., όπως περιγράφεται στο παράρτημα. 10. Το σήμα χορηγείται για μια διετία. Μετά το πέρας της διάρκειας ισχύος του ανανεώνεται κατόπιν αιτήσεως της επιχείρησης ανά διετία. Σε περίπτωση που το χορηγηθέν σήμα έχει βαθμολογηθεί ως κριτήριο κατάταξης καταλύματος σε κατηγορία αστέρων ή κλειδιών, ανανεώνεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του, άλλως ανακαλείται από το Ξ.Ε.Ε. το πιστοποιητικό κατάταξης του καταλύματος εφόσον με την απώλεια του ενλόγω βαθμολογούμενου κριτηρίου μεταπίπτει το κατάλυμα σε χαμηλότερη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών. 4

5 4. Διαδικασία χορήγησης Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» Η διαδικασία χορήγησης του σήματος «Ελληνικό Πρωινό» περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα: 1. Εγγραφή στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Ξ.Ε.Ε. cert.greekbreakfast.gr από όλα τα αδειοδοτημένα τουριστικά καταλύματα. 2. Συμπλήρωση ηλεκτρονικά της φόρμας, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από τον υπεύθυνο του καταλύματος, στην οποία καταγράφονται τα προϊόντα και τα εδέσματα που θα προσφέρονται στους πελάτες. Το κατάλυμα είναι υποχρεωμένο να προσφέρει τα ελάχιστα υποχρεωτικά εθνικά και τοπικά προϊόντα, όπως καταγράφονται ανά κατηγορία στη φόρμα, καθώς και να προσθέσει, εφόσον το επιθυμεί μέχρι 3 προαιρετικά προϊόντα και εδέσματα, που θα συνιστούν την ταυτότητα του «Ελληνικού Πρωινού» του καταλύματος. 3. Επιλογή από τον υπεύθυνο του καταλύματος του Φορέα Ελέγχου από τον κατάλογο των εξουσιοδοτημένων από το Ξ.Ε.Ε. φορέων και σύναψη σύμβασης για την επιθεώρηση του «Ελληνικού Πρωινού» που παρέχει το κατάλυμα. 4. Υποβολή της αίτησης χορήγησης Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» με ανάρτηση της σχετικής Άδειας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος για την παροχή πρωινού. Με την υποβολή της αίτησης, το κατάλυμα αποδέχεται όλους τους όρους του παρόντος κανονισμού και των παραρτημάτων του. 5. Το Ξ.Ε.Ε. ελέγχει την αίτηση και ενημερώνει μέσα από το σύστημα τον εξουσιοδοτημένο φορέα ελέγχου, ο οποίος ορίζει την ημερομηνία πραγματοποίησης του ελέγχου και τον υπεύθυνο επιθεωρητή για τη διενέργειά του. 6. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, ο Εξουσιοδοτημένος Φορέας συγκεντρώνει όλο το απαραίτητο υλικό τεκμηρίωσης του «Ελληνικού Πρωινού», το οποίο οφείλει να διατηρεί ηλεκτρονικά, και συμπληρώνει τη φόρμα των κριτηρίων για τη χορήγηση του Σήματος «Ελληνικού Πρωινού». Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, ο Φορέας αποστέλλει ηλεκτρονικά την Έκθεση Ελέγχου στο Ξ.Ε.Ε., βεβαιώνοντας τη συνδρομή των προϋποθέσεων χορήγησης του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό». Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο φορέας ενημερώνει το κατάλυμα και παρέχει εύλογη 5

6 προθεσμία για αποκατάσταση των μη συμμορφώσεων. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο φορέας ενημερώνει σχετικά το Ξ.Ε.Ε. και το κατάλυμα, αποστέλλοντας βεβαίωση μη συμμόρφωσης του καταλύματος. 7. Με την αποστολή της βεβαίωσης συνδρομής από τον φορέα, το Ξ.Ε.Ε χορηγεί το Σήμα «Ελληνικό Πρωινό» στο κατάλυμα, εφόσον το κατάλυμα καταβάλλει στο Ξ.Ε.Ε. ηλεκτρονικά το αναλογούν παράβολο, όπως ορίζεται κάθε φορά από τα αρμόδια όργανα του Ξ.Ε.Ε. 8. Το Ξ.Ε.Ε αποστέλλει ταχυδρομικά την πινακίδα του Σήματος «Ελληνικού Πρωινού» η οποία αναρτάται άμεσα σε εμφανές σημείο στο χώρο παροχής πρωινού του καταλύματος. 9. Με στόχο τη θωράκιση της ομοιόμορφης παρουσίαση του «Ελληνικού Πρωινού» από το σύνολο των συμμετεχόντων, το κατάλυμα χρησιμοποιεί αποκλειστικά τα πρότυπα σήμανσης των προϊόντων και εδεσμάτων που προσφέρει στα πλαίσια του «Ελληνικού Πρωινού» (Καρτέλες Εδεσμάτων, Μενού κλπ), τα οποία παρέχονται μέσω της σχετικής εφαρμογής. 10. Για την αποτελεσματική προβολή του ενταγμένου καταλύματος, αυτό οφείλει να επικαιροποιεί τακτικά τη σύνθεση του εδεσματολογίου και να παρέχει όλο το απαραίτητο ψηφιακό υλικό (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, συνταγές κλπ) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ξ.Ε.Ε. στον ιστότοπο αποδεχόμενο τη χρήση του από το Ξ.Ε.Ε. για τους σκοπούς προβολής και προώθησης του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό». 5. Ανάκληση Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» Το Σήμα «Ελληνικό Πρωινό» ανακαλείται από το Ξ.Ε.Ε. στις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Μη ανανέωσή του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» από το κατάλυμα μετά το πέρας της διετούς ισχύος του. 2. Μη αποδοχή από το κατάλυμα των επιβεβαιωτικών ελέγχων από το Ξ.Ε.Ε. 3. Μη πλήρωση των Όρων και Προϋποθέσεων διατήρησης του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό», όπως διαπιστώνεται από σχετική έκθεση του εξουσιοδοτημένου φορέα που διενήργησε επιβεβαιωτικό έλεγχο στο κατάλυμα. 4. Αφαίρεση της σχετικής Αδείας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του καταλύματος. 6

7 5. Ανάκληση ή αφαίρεση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας του καταλύματος. 6. Μεταβολή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το τουριστικό κατάλυμα, η οποία συνεπάγεται έκδοση νέου Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. Κατά της Απόφασης Ανάκλησης του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό», ο υπεύθυνος του καταλύματος δικαιούται να ασκήσει ένσταση εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ενώπιον της Διοικούσας Επιτροπής του Ξ.Ε.Ε., η οποία αποφαίνεται οριστικά επί της ενστάσεως. Η πράξη ανάκλησης της χρήσης του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» ανακοινώνεται στον ιστότοπο του Προγράμματος «Ελληνικό Πρωινό» του Ξ.Ε.Ε Αρχικοί και Επιβεβαιωτικοί Έλεγχοι από εξουσιοδοτημένους προς τούτο φορείς από το Ξ.Ε.Ε. Οι αρχικοί έλεγχοι για τη χορήγηση του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» από το Ξ.Ε.Ε. και οι επιβεβαιωτικοί έλεγχοι για τη διατήρησή του Σήματος διενεργούνται από τους παρακάτω φορείς, τους οποίους εξουσιοδοτεί το Ξ.Ε.Ε. γι αυτό το σκοπό: Διαπιστευμένοι από το ΕΣΥΔ φορείς για τη Διενέργεια Ελέγχων και Επιθεωρήσεων για την κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων. Νομικά ή φυσικά πρόσωπα που κατά την απόλυτο κρίση του Δ.Σ. του Ξ.Ε.Ε. διαθέτουν τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα για την πραγματοποίηση έκτακτων ελέγχων ή κατεπείγοντος χαρακτήρα. 7. Υποχρεώσεις των εξουσιοδοτημένων προς έλεγχο φορέων Οι εν λόγω φορείς, προκειμένου να λάβουν τη σχετική εξουσιοδότηση από το Ξ.Ε.Ε. εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο του «Ελληνικού Πρωινού» για αρχικούς και επιβεβαιωτικούς ελέγχους οφείλουν να: Εγγραφούν στον Ειδικό Ηλεκτρονικό Κατάλογο Εξουσιοδοτημένων Φορέων για τη Διενέργεια Ελέγχων Χορήγησης και Διατήρησης του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» στα ενδιαφερόμενα τουριστικά καταλύματα, 7

8 αποδεχόμενοι με γραπτή δήλωση τον παρόντα κανονισμό, καθώς και τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο Ξ.Ε.Ε. Εντάξουν τους επιθεωρητές τους στο Ειδικό Μητρώο Επιθεωρητών «Ελληνικού Πρωινού». Παρακολουθούν οι επιθεωρητές τους τα ειδικά ενημερωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από το Ξ.Ε.Ε. Ακολουθούν τιμολογιακή πολιτική προσιτή και αντίστοιχη με τη δυναμικότητα του καταλύματος, λαμβάνοντας υπόψη την προτεινόμενη τιμολόγηση από το Ξ.Ε.Ε. Καταθέτουν έκθεση ελέγχου για τη χορήγηση του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» σύμφωνα με το πρότυπο του παραρτήματος. Εκδίδουν τη Βεβαίωση Συνδρομής Προϋποθέσεων για τη χορήγηση του Σήματος του «Ελληνικού Πρωινού». Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως των εν λόγω φορέων στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους, το Ξ.Ε.Ε. ανάλογα με την βαρύτητα της πράξης προβαίνει σε προειδοποιήσεις, σε παροχή εξηγήσεων και τέλος ανακαλεί την εξουσιοδότηση και διαγράφει τον φορέα από τον ειδικό ηλεκτρονικό κατάλογο με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του. 8

9 Παράρτημα 1. Υπόδειγμα Έκθεσης Ελέγχου 2. Υπόδειγμα Βεβαίωσης Συνδρομής Προϋποθέσεων Χορήγησης Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» 3. Υποχρεωτική Σύνθεση Εδεσματολογίου «Ελληνικού Πρωινού» 4. Κριτήρια Ελέγχου «Ελληνικού Πρωινού» 5. Οικονομικές Υποχρεώσεις Χρηστών Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» 9

10 1.Υπόδειγμα Έκθεσης Ελέγχου Logo Φορέα Επωνυμία & Στοιχεία Φορέα για τη Διενέργεια Ελέγχων και Επιθεωρήσεων Έκθεση Ελέγχου «Ελληνικού Πρωινού» Επωνυμία Επιχείρησης Διεύθυνση Μονάδας Κωδικός ΞΕΕ Κωδικός στον Φορέα Επιθεωρητής Επιθεωρητής Ημ/νία Επιθεώρησης 15/15/2016 Είδος Επιθεώρησης: Αρχική Έκτακτη Ανανέωση Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε πλήρης συμμόρφωση με τις προδιαγραφές: Ναι Όχι Α/Α ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ στο ερωτηματολόγιο Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες μη συμμορφώσεις: Αριθμός προδιαγραφών που δεν τηρούνται: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Συμπέρασμα Επιθεώρησης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Απαιτείται επιπλέον τεχνικός έλεγχος: Ναι Όχι Εισήγηση Επιθεωρητή για έκδοση Βεβαίωσης: Προτείνεται Δεν Προτείνεται Υπογραφή: Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: 15/15/2016 Φορέας Διενέργειας Ελέγχου Έλεγχος Πληρότητας Ημερομηνία Ελέγχου / /20 Πλήρης Μη Πλήρης Απαιτείται επιπλέον τεχνικός έλεγχος: Ναι Όχι Υπογραφή: Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Απόφαση Πιστοποίησης / Έκδοσης Βεβαίωσης Συνδρομής Εγκρίνεται Δεν Εγκρίνεται Απαιτείται επιπλέον τεχνικός έλεγχος: Ναι Όχι Υπογραφή: Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: 10

11 2.Υπόδειγμα Βεβαίωσης Συνδρομής Προϋποθέσεων Χορήγησης Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» Logo Φορέα Επωνυμία & Στοιχεία Φορέα για τη Διενέργεια Ελέγχων και Επιθεωρήσεων Αριθμός Επιθεώρησης: Βεβαίωση Συνδρομής Προϋποθέσεων Χορήγησης Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» Εισηγητικό Έγγραφο προς το Ξ.Ε.Ε. Ο Φορέας Ελέγχου και Επιθεώρησης με την επωνυμία «...», διαπιστευμένος Φορέας Ελέγχου & Επιθεώρησης από το ΕΣΥΔ με αριθ. εν ισχύι Πιστοποιητικού. μετά από ελέγχους που διενήργησε στις εγκαταστάσεις της κάτωθι επιχείρησης: Κωδικός Ξ.Ε.Ε. Διεύθυνση Δραστηριότητα Διαπίστωσε τη συμμόρφωση της με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» και εισηγείται προς το Ξ.Ε.Ε. τη χορήγηση του σχετικού σήματος. Αθήνα / / Για τον Φορέα Ονοματεπώνυμο Σφραγίδα 11

12 3. Υποχρεωτική Σύνθεση Εδεσματολογίου «Ελληνικού Πρωινού» Στην κατηγορία Εθνικά συγκαταλέγονται εδέσματα που είναι κοινά για όλη την ελληνική επικράτεια, ενώ στην κατηγορία Τοπικά συγκαταλέγονται εδέσματα που διαφοροποιούνται κατά περίπτωση ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης της επιχείρησης. Η παραπάνω διαφοροποίηση προσδιορίζεται αυτόματα από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ένταξης & Υποστήριξης Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» του ΞΕΕ. 12

13 4. Κριτήρια Ελέγχου «Ελληνικού Πρωινού» Παρουσίαση «Ελληνικού Πρωινού» 1 1 Σήμανση για κάθε έδεσμα του «Ελληνικού Πρωινού» 1 2 Κατάλογος προσφερόμενου εδεσματολογίου «Ελληνικού Πρωινού» 1 3 Διακριτή παρουσίαση εδεσμάτων «Ελληνικού Πρωινού» 1 4 Διασφάλιση αισθητικών προδιαγραφών «Ελληνικού Πρωινού» 1 5 Τήρηση κανόνων ασφαλούς σερβιρίσματος «Ελληνικού Πρωινού» 1 6 Ο χώρος παροχής του «Ελληνικού Πρωινού» είναι επαρκώς φροντισμένος και καθαρός 1 7 Φύλλο «Μέτρησης Ικανοποίησης Πελατών» 1 8 Προσωπικό - Ικανότητα υποστήριξης της φιλοσοφίας του «Ελληνικού Πρωινού» 1 9 Προσωπικό - Τήρηση ορθών πρακτικών χειρισμού τροφίμων. Μέθοδος Πιστοποίησης Κριτήριο Παρατήρηση / Συνέντευξη Παρατήρηση / Συνέντευξη Παρατηρήσεις Ανάρτηση πλησίον κάθε εδέσματος της ειδικής σήμανσης (καρτελάκι) περιγραφής κάθε εδέσματος του «Ελληνικού Πρωινού». Ανάρτηση συγκεντρικού καταλόγου των προσφερόμενων εδεσμάτων «Ελληνικού Πρωινού» με σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών τους Θα πρέπει να διασφαλίζεται η διακριτή παρουσίαση των εδεσμάτων του «Ελληνικού Πρωινού» (π.χ. σε διαφορετικό μπουφέ, συγκεντρωμένα όλα μαζί τα εδέσματα σε κοινό μπουφέ, χρήση διαφορετικού τραπεζομάντιλου κλπ). Δεν χρησιμοποιούνται σκεύη σερβιρίσματος μιας χρήσης Δεν χρησιμοποιούνται πλαστικά/χάρτινα τραπεζομάντιλα Επαρκής εξοπλισμός σε λαβίδες και εργαλεία σερβιρίσματος του «Ελληνικού Πρωινού» Η επιχείρηση διαθέτει υπεύθυνο επιμέλειας του χώρου παροχής του «Ελληνικού Πρωινού» καθ όλη τη διάρκεια του πρωινού Το Φύλλο «Μέτρησης Ικανοποίησης Πελατών» σε έντυπη πρέπει να βρίσκεται σε εμφανές και προσβάσιμο σημείο για τους καταναλωτές του «Ελληνικού Πρωινού» (παρέχεται σχετικό υπόδειγμα). Ο επιθεωρητής μέσω ερωτήσεων κάνει διάγνωση της ικανότητας του προσωπικού να υποστηρίξει τη φιλοσοφία του «Ελληνικού Πρωινού» (Προέλευση, Χαρακτηριστικά, Τρόπος Παρασκευής κ.λπ. των προσφερόμενων Εδεσμάτων). Η επιχείρηση ακολουθώντας το σχετικό Πρότυπο που παρέχει το ΞΕΕ, οφείλει με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εδεσμάτων που παρέχει να συντάξει το Εγχειρίδιο Παρουσίασης & Προώθησης του Ελληνικού Πρωινού της επιχείρησης (Ελληνικά & Αγγλικά), με στόχο τη διαρκή ενημέρωση του προσωπικού της. Το προσωπικό τηρεί τους κανόνες ορθού χειρισμού τροφίμων: Κατάλληλος και καθαρός ιματισμός, Τακτικό πλύσιμο χεριών, Δεν φορά κοσμήματα, Δεν καπνίζει, Δεν τρώει, Δεν φυλάσσει προσωπικά αντικείμενα στο χώρο εργασίας κ.λ.π.) 13

14 Σύνθεση Εδεσματολογίου «Ελληνικού Πρωινού» Μέθοδος Πιστοποίησης Κριτήριο 2 1 Ελληνικός Καφές Παρατηρήσεις Η παρασκευή του καφέ γίνεται μόνο σε μπρίκι (προτείνεται χάλκινο) στη χόβολη ή σε φωτιά (όχι με μηχανή ατμού). Συνιστάται το παραδοσιακό σερβίρισμα με το μπρίκι στο τραπέζι. 2 2 Αφέψημα Ζεστό/Κρύο 2 3 Φρέσκο ψωμί Προτείνεται η παροχή Αφεψήματος (Ζεστό ή Κρύο) με έντονα τοπικά χαρακτηριστικά ώστε να αναδεικνύεται η ιδιαίτερη τοπική γαστρονομική ταυτότητα του προορισμού και της εποχής. Το ψωμί πρέπει να είναι φρέσκο και προτείνεται όπου είναι δυνατόν να αναδεικνύει την ιδιαίτερη τοπική γαστρονομική ταυτότητα του προορισμού (όχι προψημένο ή τυποποιημένο π.χ. φέτες τοστ) 2 4 Παραδοσιακό αρτοσκεύασμα ή κουλουράκια ή τσουρέκι Προτείνεται η παροχή Παραδοσιακού αρτοσκευάσματος ή κουλουράκια ή τσουρέκι με έντονα τοπικά χαρακτηριστικά ώστε να αναδεικνύεται η ιδιαίτερη τοπική γαστρονομική ταυτότητα του προορισμού. 2 5 Παξιμάδια 2 6 Μέλι Τεκμήρια/παραστατικά (Τιμολόγιο, Υπεύθυνη Δήλωση) Προτείνεται η παροχή Παξιμαδιών με τοπικά χαρακτηριστικά ώστε να αναδεικνύεται η ιδιαίτερη τοπική γαστρονομική ταυτότητα του προορισμού. Το μέλι είναι αποκλειστικά ελληνικής συγκομιδής και προέρχεται από τους εγγεγραμμένους στον επίσημο Κατάλογο «Εγκαταστάσεων Συσκευασίας και Τυποποίησης Μελιού» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν προϊόντα που έχουν παραχθεί από επιχειρήσεις του παραπάνω καταλόγου. Όπου είναι εφικτό,προτείνεται το προσφερόμενο μέλι να ακολουθεί κατά προτεραιότητα τον κανόνα Τόπος > Περιοχή > Περιφέρεια > Επικράτεια. 2 7 Μαρμελάδα Έξτρα Φωτογραφία συσκευασίας στην οποία αναγράφονται τα συστατικά της μαρμελάδας ή σε περίπτωση ιδιοπαρασκευής της μαρμελάδας υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση από την επιχείρηση σχετικά με την περιεκτικότητα της μαρμελάδας σε φρούτο. 2 8 Φρέσκο φρούτο εποχής 2 9 Ελιές / Ελαιόλαδο Φωτογραφία συσκευασίας στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της «Εγκατάστασης Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μαρμελάδας ακολουθούν όσα ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων & Ποτών για την Μαρμελάδα Έξτρα. Τα προσφερόμενα φρούτα πρέπει να είναι εποχής και όπου είναι δυνατόν και περιοχής. Ελιές και ελαιόλαδο πρέπει να είναι Ελληνικής προέλευσης, τυποποιημένα σύμφωνα με τις σχετικές αγορανομικές διατάξεις. Το ελαιόλαδο προέρχεται αποκλειστικά από εγγεγραμμένους στον Πίνακα «Εγκαταστάσεων Συσκευασίας και 14

15 Συσκευασίας και Τυποποίησης Ελαιολάδου» ή σε περίπτωση ιδιοπαρασκευής υποβάλλεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση από την επιχείρηση Γιαούρτι Τεκμήρια/παραστατικά (Τιμολόγιο) Φωτογραφικό Υλικό 2 11 Φέτα Τεκμήρια/παραστατικά (Τιμολόγιο) Φωτογραφικό Υλικό Τυποποίησης Ελαιολάδου» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ή εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα των επιχειρήσεων του παραπάνω καταλόγου. Σε περίπτωση προσφοράς ιδιοπαραγόμενου ελαιολάδου ή βρώσιμων ελιών υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση από την επιχείρηση. Απαγορεύεται ρητά η χρήση αναπληρωμάτων γιαουρτιού (π.χ. επιδόρπιο γιαουρτιού) Τα Γαλακτοκομικά και Τυροκομικά προϊόντα προέρχονται αποκλειστικά από τους εγγεγραμμένους παραγωγούς στον «Κατάλογο Εγκεκριμένων Εγκαταστάσεων Παραγωγής Γάλακτος & Γαλακτοκομικών Προϊόντων» σύμφωνα με τον κανονισμό 853/2004 ή εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα των επιχειρήσεων του παραπάνω καταλόγου. Η φέτα πρέπει να είναι μόνο Ελληνική ΠΟΠ Φέτα και απαγορεύεται η χρήση κάθε υποκατάστατου αυτής. Η Φέτα ΠΟΠ προέρχεται αποκλειστικά από τους εγγεγραμμένους στο «Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων και Δικαιούχων χρήσης των ενδείξεων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. για ζωικά προϊόντα» του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα των επιχειρήσεων του παραπάνω καταλόγου Τυρί (Τοπικό) Τεκμήρια/παραστατικά (Τιμολόγιο) Φωτογραφικό Υλικό 2 13 Αλλαντικό Τεκμήρια/παραστατικά (Τιμολόγιο) Φωτογραφικό Υλικό 2 14 Παραδοσιακή Πίτα Προτείνεται η παροχή τυριού (ΠΟΠ ή μη) με έντονα τοπικά χαρακτηριστικά. Τα τυριά της συγκεκριμένης κατηγορίας: αν είναι ΠΟΠ πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από τους εγγεγραμμένους στο «Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων & Δικαιούχων χρήσης των ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ για ζωικά προϊόντα» του ΕΛΓΟ ή εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα των επιχειρήσεων του παραπάνω καταλόγου. αν ΔΕΝ είναι ΠΟΠ προέρχονται αποκλειστικά από τους εγγεγραμμένους παραγωγούς στον «Κατάλογο Εγκεκριμένων Εγκαταστάσεων Παραγωγής Γάλακτος & Γαλακτοκομικών Προϊόντων» σύμφωνα με τον κανονισμό 853/2004 ή εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα των επιχειρήσεων του παραπάνω καταλόγου. Τα προσφερόμενα αλλαντικά προέρχονται αποκλειστικά από τους εγγεγραμμένους στον κατάλογο «Εγκαταστάσεις Παραγωγής Προϊόντων με Βάση το Κρέας» του ΕΦΕΤ (Κανονισμοί 852/2004, 853/2004, 854/2004) ή εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα των επιχειρήσεων αυτών. Προτείνεται η παροχή Παραδοσιακής Πίτας με έντονα τοπικά χαρακτηριστικά ώστε να αναδεικνύεται η ιδιαίτερη τοπική γαστρονομική ταυτότητα του προορισμού και της εποχής. 15

16 2 15 Παραδοσιακό γλυκό / Γλυκό κουταλιού 2 16 Χαρακτηριστικό Τοπικό Έδεσμα / Προϊόν Προτείνεται η παροχή Παραδοσιακού Γλυκού ή Γλυκού κουταλιού με έντονα τοπικά χαρακτηριστικά ώστε να αναδεικνύεται η ιδιαίτερη τοπική γαστρονομική ταυτότητα του προορισμού και της εποχής. Ανάλογα με το «Χαρακτηριστικό Τοπικό Έδεσμα/Προϊόν» προτείνεται είτε η αυτούσια παροχή του, είτε η χρήση του ως συστατικό σε «παρασκευή», με τρόπο που να αναδεικνύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Γίνονται δεκτές δημιουργικές παρεμβάσεις εφόσον δεν αλλοιώνουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα των προσφερόμενων εδεσμάτων. Ιχνηλασιμότητα & Τεκμηρίωση στοιχείων «Ελληνικού Πρωινού» 3 1 Μητρώο προμηθευτών «Ελληνικού Πρωινού» 3 2 Έλεγχος αρχείου των κατά νόμο φορολογικών παραστατικών για επιλεγμένα εδέσματα «Ελληνικού Πρωινού» Μέθοδος Πιστοποίησης Κριτήριο Παραστατικών Φωτογραφικό Υλικό Παραστατικών Φωτογραφικό Υλικό Παρατηρήσεις Η επιχείρηση οφείλει να δηλώσει ηλεκτρονικά κατά την σύνθεση του εδεσματολογίου του «Ελληνικού Πρωινού» τους προμηθευτές της για τις κατηγορίες: Μέλι, Γιαούρτι, Φέτα, Τυρί τοπικό, Αλλαντικά. Ο ελεγκτής ελέγχει την συσχέτιση των προμηθευτών με τα αντίστοιχα παραστατικά. Αντίγραφα παραστατικών & Βεβαιώσεων για: Μέλι, Γιαούρτι, Φέτα, Τυρί τοπικό, Αλλαντικά. 16

17 5. Οικονομικές Υποχρεώσεις Χρηστών Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» Κόστος Ένταξης και Χρήσης Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» Σύμφωνα με Απόφαση του Δ.Σ. του Ξ.Ε.Ε., που ελήφθη κατά την 35η συνεδρίαση στις 19/12/2016, το κόστος ένταξης στο πρόγραμμα και χρήσης του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» για τα τουριστικά καταλύματα έχει ως ακολούθως Πίνακας Κόστους Ένταξης και Χρήσης Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» για όλα τα καταλύματα τη διετία Δυναμικότητα σε δωμάτια Κόστος χρήσης τη διετία Άνω των Camping Δυναμικότητα σε θέσεις Μέχρι 45 θέσεις Άνω των Για όλα τα μέλη του Ξ.Ε.Ε. παρέχεται έκπτωση 20% επί των παραπάνω τιμών Ενταγμένα ξενοδοχεία στο Πρόγραμμα «Ελληνικό Πρωινό» πριν τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού Τα ενταγμένα ξενοδοχεία στο Πρόγραμμα «Ελληνικό Πρωινό» από το 2012 μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος κανονισμού απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής στο Ξ.Ε.Ε. του κόστους χρήσης του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» για τη διετία 1/1/ /12/2018 ως έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφορά τους στην ανάπτυξη του Προγράμματος. Υποχρεούνται όμως να ακολουθήσουν τη διαδικασία πιστοποίησης από τους ειδικά εξουσιοδοτημένους από το Ξ.Ε.Ε. Φορείς Ελέγχου & Επιθεωρήσεων, προκειμένου να δικαιούνται τη χρήση του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» τη διετία

18 Κόστος Ελέγχου Ο παρακάτω ενδεικτικός πίνακας χρεώσεων αποτελεί ένα βοήθημα για τους υποψήφιους χρήστες του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό», προκειμένου να έχουν μια εκτιμώμενη προσέγγιση του συνολικού κόστους χρήσης του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό». Πίνακας προτεινόμενων χρεώσεων για τον έλεγχο του «Ελληνικού Πρωινού» από τους εξουσιοδοτημένους από το Ξ.Ε.Ε. φορείς Δυναμικότητα σε δωμάτια Ενδεικτικές τιμές Άνω των Camping Δυναμικότητα σε θέσεις Μέχρι 45 θέσεις Άνω των Οι παραπάνω προτεινόμενες τιμές από το Ξ.Ε.Ε. δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, το κόστος μετακίνησης ή διαμονής εφόσον απαιτούνται. Σε περίπτωση ταυτόχρονης διενέργειας του ελέγχου για την κατάταξη του καταλύματος σε αστέρια ή κλειδιά προτείνεται στον φορέα πιστοποίησης να παρέχει έκπτωση 50% στις παραπάνω προτεινόμενες τιμές. 18

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ Αθήνα, 3/6/2015 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.4276/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας Κριτοβουλίδου 15-17 Ρέθυμνο Τ.Κ 74100 Τ. 28310 51401 F. 2831030401 symfono_gram@nar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΚΑΤΑΤΑΞΗ TΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Πεδίο εφαρμογής και σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι: Η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ COSMOCERT A.E. COSMOCERT ο Νέος Φορέας Πιστοποίησης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Στον Αγροδιατροφικό Τομέα Στον Τουριστικό Τομέα ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ & ΚΛΕΙΔΙΑ Πιστοποιητικό Κατάταξης από

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα / / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ @ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦ: Τ/Φ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΖΙΝΑΣ ΤΗΣ ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Επωνυμία επιχείρησης Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη Ημερομηνία και ώρα επιθεώρησης Ονοματεπώνυμο επιθεωρητή Αριθμός Μητρώου Επιθεωρητή

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΦΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Επωνυμία επιχείρησης Αντικείμενο παραγωγής (προϊόντα διατροφής, αντικείμενα τέχνης, αντικείμενα οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ Στόχος του συγκεκριμένου Σήματος είναι η ανάδειξη της

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 102 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 04/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΤΗΛ. 2108707818, 2108707725 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΠΙΧ/ΤΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή Δ/ΝΤΗ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ :...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΠΙΧ/ΤΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή Δ/ΝΤΗ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ :... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα / / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣ: (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ) ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΦΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΜΑΤΑ Επωνυμία επιχείρησης Κατηγορία καταλύματος (ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα, αγροτουριστικό, τουρισμού υπαίθρου κλπ) Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Α.Π. ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Α.Π. ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Α.Π. ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Καθηγητής/Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΦΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΖΙΝΑ Επωνυμία επιχείρησης Κατηγορία επιχείρησης (εστιατόριο, ξενοδοχείο κλπ) Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1.

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1. Αριθμ. 436/15.1.2010 Καθορισμός ελαχίστων τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων για το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/2016 ΓΙΑ ΤΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο : ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Επιδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Προγράμματα Επιδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Προγράμματα Επιδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Περιεχόμενα Δράση Digi Lodge Ενίσχυση Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες DATA RC 2 Δράση «Ενίσχυσης ξενοδοχειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε.

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ WE DO LOCAL ΓΙΑ «ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ & ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ» Επιχείρηση Επωνυμία: Κωδικός: Στοιχεία Υπεύθυνου Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Διεύθυνση Επιχείρησης Τοποθεσία:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Γενικές Πληροφορίες 1. Η δημιουργία, η λειτουργία και η εποπτεία των Ξενοδοχείων και Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. ΑΣΗΜΑΚΗ ΤΗΛ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. ΑΣΗΜΑΚΗ ΤΗΛ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. ΑΣΗΜΑΚΗ ΤΗΛ.: 210/6969989-210/6969990-92 Αθήνα 20/4/04 Αρ. πρωτ.: 1107 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π.. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: Οδηγίες - διευκρινίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε.

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ WE DO LOCAL ΓΙΑ CITY HOTELS Επιχείρηση Επωνυμία: Κωδικός: Στοιχεία Υπεύθυνου Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Διεύθυνση Επιχείρησης Τοποθεσία: Δ. Δ.: Περ. Ενότητα: Δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων & Ενοικιαζόµενων ωµατίων σε Αστέρια και Κλειδιά. - Copyright 2015 Bureau Veritas All rights reserved

Κατάταξη Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων & Ενοικιαζόµενων ωµατίων σε Αστέρια και Κλειδιά. - Copyright 2015 Bureau Veritas All rights reserved Κατάταξη Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων & Ενοικιαζόµενων ωµατίων σε Αστέρια και Κλειδιά - Cpyright 2015 Bureau Veritas All rights reserved Κριτήρια Κατάταξης ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα των Παραθεριστικών Διακοπών των συνταξιούχων του ΕΤΑΑ - ΤΑΝ έτους 2015 για ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ( Α'.Β' & Γ'κατηγορίας) & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ (4 & 3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ) Ο Τομέας Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Εάν η επιχείρησή σας ανήκει στα «μη κύρια τουριστικά καταλύματα», θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: ΙΙ. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Εισανωνή Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε.

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ WE DO LOCAL ΓΙΑ Μικρές Ξενοδοχειακές Μονάδες και Ενοικιαζόμενα Δωμάτια με ή χωρίς χώρους εστίασης Επιχείρηση Επωνυμία: Κωδικός: Στοιχεία Υπεύθυνου Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΜΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ»

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΜΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ» ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΜΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ» agrodiatrofiki@gmail.com 1 Περιεχόμενα Α. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 Β. ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ Ο παρόν οδηγός απευθύνεται στις επιχειρήσεις που επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε.

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ WE DO LOCAL ΓΙΑ RESORT HOTELS Επιχείρηση Επωνυμία: Κωδικός: Στοιχεία Υπεύθυνου Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Διεύθυνση Επιχείρησης Τοποθεσία: Δ. Δ.: Περ. Ενότητα: Δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ. Του Χ. Κακαρούγκα (Μα) TouristikiEkpaideysi.gr

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ. Του Χ. Κακαρούγκα (Μα) TouristikiEkpaideysi.gr ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ Του Χ. Κακαρούγκα (Μα) TouristikiEkpaideysi.gr ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ Υπάρχουν δυο είδη βασικών γευμάτων που σερβίρονται σε ένα εστιατόριο. Α) Τα κύρια γεύματα: Είναι τα υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία.

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία. Πως ξεκίνησε 2004: Η ιδέα αφορούσε στη προώθηση των απαιτήσεων της τήρησης της νομοθεσίας 2007: Στη συνέχεια ήταν η προώθηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 2011: Σήμερα αποτελεί μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά για την έκδοση ΕΣΛ τουριστικών καταλυμάτων

Δικαιολογητικά για την έκδοση ΕΣΛ τουριστικών καταλυμάτων Δικαιολογητικά για την έκδοση ΕΣΛ τουριστικών καταλυμάτων Για την έκδοση/ανανέωση ή αλλαγή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) του τουριστικού καταλύματός σας θα χρειαστείτε έναν σημαντικό αριθμό δικαιολογητικών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ. Διοίκηση Επισιτιστικών Τμημάτων Ι

ΕΙΔΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ. Διοίκηση Επισιτιστικών Τμημάτων Ι ΕΙΔΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ Διοίκηση Επισιτιστικών Τμημάτων Ι Τι προσδιορίζουν οι όροι menu α) a la carte και β) table d' hote; Τι προσδιορίζουν οι όροι menu α) a la carte και β) table d' hote; Σε κάθε εστιατόριο συναντάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 23-01-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/966

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

Δικτύωση Eκδηλώσεις Έκθεση Γαστρονομία Νέες καλλιέργειες Επιστημονικές Ημερίδες Παρουσίαση τοπικής ταυτότητας

Δικτύωση Eκδηλώσεις Έκθεση Γαστρονομία Νέες καλλιέργειες Επιστημονικές Ημερίδες Παρουσίαση τοπικής ταυτότητας Δικτύωση Eκδηλώσεις Έκθεση Γαστρονομία Νέες καλλιέργειες Επιστημονικές Ημερίδες Παρουσίαση τοπικής ταυτότητας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Χαιρετίζω την πραγματοποίηση του Φεστιβάλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΦΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επωνυμία επιχείρησης Είδος επιχείρησης (ξενοδοχείο, τουρ. πρακτορείο, εστιατόριο, εργαστήριο τοπικών προϊόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Επαγγελματική επάρκεια Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2.6. του Κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία.

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. management consultants Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 2 ΕΙΝΑΙ: ένας ουσιαστικός τρόπος να συμπληρώνει η οικογένεια το εισόδημά της όλο το χρόνο ένας τρόπος να βρουν απασχόληση οι νέοι, οι αγρότισσες, οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι: Η προστασία, διάσωση και διάδοση του τοπικού αμπελώνα και της αμπελοοινικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.04 15:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ4ΕΛ465ΦΘΗ-ΝΤΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕ25 ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 89/106 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ PORTLAND ΕΛΟΤ EN 197 1: 2000

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕ25 ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 89/106 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ PORTLAND ΕΛΟΤ EN 197 1: 2000 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕ25 ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 89/106 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ PORTLAND ΕΛΟΤ EN 197 1: 2000 ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Τηλέφωνο: Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΡΕΔΟΛΟΤ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΡΕΔΟΛΟΤ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΡΕΔΟΛΟΤ) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Επιστημονικός Υπεύθυνος : Ομ. Καθηγητής Ζαχαράτος Γεράσιμος Εισηγητής Δρ. Χατζημαρινάκης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Όροι και Ορισμοί Β. Σκοπός Σήματος Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας της Περιφέρειας Κρήτης Γ. Προδιαγραφές Γ.1. Υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Υποψήφιοι 1 Δημιουργία Λογαριασμού και Είσοδος στο Σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Υποψήφιος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 20 Απριλίου 2015 Α.Π.: 2143 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση τελικών Πινάκων κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 374/26-1-2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Επαναπροκηρυξη της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών»

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιος είναι ο τίτλος της δράσης Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιο είναι το αντικείμενο του προγράμματος Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. 889/2008) ΕΠΩΝΥΜΙΑ MΟΝΑΔΟΣ 1 : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 2 : ΤΗΛΕΦΩΝΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού. Αγγελική Καραγκούνη Project Manager, SETE

Η Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού. Αγγελική Καραγκούνη Project Manager, SETE Η Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού Αγγελική Καραγκούνη Project Manager, SETE Περιεχόμενα Παρουσίασης Γιατί γαστρονομία; Σκοπός Γαστρονομικά προϊόντα στην τουριστική αγορά Αξιολόγηση γαστρονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Πατετσίνη Ευτέρπη, Βιολόγος MSc Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας Πράξη «Προστασία και Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 14 Ιανουαρίου 2015 Α.Π.: 142 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση προσωρινού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 7984/4-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ. Μικρής κλίμακας μεταποίηση αγροτικών προϊόντων που παράγει ο επαγγελματίας αγρότης στην κατοικία του ή στην εκμετάλλευση του.

ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ. Μικρής κλίμακας μεταποίηση αγροτικών προϊόντων που παράγει ο επαγγελματίας αγρότης στην κατοικία του ή στην εκμετάλλευση του. ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ Μικρής κλίμακας μεταποίηση αγροτικών προϊόντων που παράγει ο επαγγελματίας αγρότης στην κατοικία του ή στην εκμετάλλευση του. ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ Μικρής κλίμακας μεταποίηση αγροτικών προϊόντων που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΑΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΑΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΑΔ Αθήνα, 23/2/2012 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αρ. Πρωτ. ΕΤΑΑ 3758/13-1-2012 Τμήμα Λοιπών Παροχών & ΕΤΑΑ-ΤΑΝ 1635 /16/1/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Greek Βreakfast Ελληνικό Πρωινό. Γιώργος Πίττας Επικεφαλής Ελληνικού Πρωινού

Απολογισμός Greek Βreakfast Ελληνικό Πρωινό. Γιώργος Πίττας Επικεφαλής Ελληνικού Πρωινού Απολογισμός Greek Βreakfast Ελληνικό Πρωινό Γιώργος Πίττας Επικεφαλής Ελληνικού Πρωινού Το όραμα του ΞΕΕ το 2010 για το Ελληνικό Πρωινό Τα ξενοδοχεία μας να γίνουν πρεσβευτές της ελληνικής γαστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

20 21 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

20 21 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 20 21 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Δικτύωση Eκδηλώσεις Έκθεση Γαστρονομία Νέες καλλιέργειες Επιστημονικές Ημερίδες Παρουσίαση τοπικής ταυτότητας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1 & 2 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 73/2009»

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1 & 2 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 73/2009» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1) ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ 2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα: 03/02/2014 Αρ. Πρωτ.:13022 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα». ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα». ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της μαγειρικής, απαθανατίζοντας τη γαστρονομική παράδοση της Κύπρου

Η τέχνη της μαγειρικής, απαθανατίζοντας τη γαστρονομική παράδοση της Κύπρου Το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής στα πλαίσια του έργου του για την καταγραφή, διαφύλαξη και προώθηση του γαστρονομικού πολιτισμού της Κύπρου και με την ευκαιρία της εγγραφής της Μεσογειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΠΩΦ-3Β5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 26 Ιανουαρίου 2015 Α.Π.: 373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση τελικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 7984/4-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δ.Δασκαλόπουλου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για τις υποτροφίες ΝΕΟΝ 2014 που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα