Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,"

Transcript

1 Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ Ἁγίου Διονυσίου. Εὐλόγησον, πάτερ. Πολλοὶ εἶναι, πράγματι, οἱ θεοφεγγεῖς καὶ φωτοφόροι ἀστέρες, οἱ ὁποῖοι περιαυγάζουν καὶ στολίζουν τοῦ Χριστοῦ τὴν Εκκλησία, μὲ βύσσο καὶ πορφύρα τὴν ἐνδύουν πορφύρα, λέγω, ἐκείνην ποὺ ἔγινε ἀπὸ αἵματα ἀθλητικὰ καὶ ἀπὸ ἀσκητικοὺς ἀγῶνες. Ὁλοφάνερα ὅλοι βλέπουμε μὲ πόσο πολυάριθμο στράτευμα τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως εἶναι στολισμένος ὁ πάνσεπτος τοῦτος ναός ἀπὸ ἐδῶ χοροὶ δικαίων καὶ προφητῶν, ἀπὸ ἐκεῖ χοροὶ μαρτύρων καὶ ἱεραρχῶν ἀπὸ ἐδῶ ὁσίων καὶ ὁμολογητῶν, ἀπὸ ἐκεῖ γυναικῶν ὁσίων καὶ ἀθλοφόρων. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ θεοσύλλεκτοι χοροὶ τῶν ἁγίων εἶναι ὁ στολισμὸς καὶ ἡ ὡραιότης τῆς μητέρας μας Εκκλησίας τὰ ἔπαθλα καὶ οἱ ἀγῶνες τους εἶναι ἔργο τῆς γλώσσας καὶ τῶν χεριῶν. Διότι ὅσα οἱ συγγραφεῖς διηγοῦνται γιὰ τοὺς ἁγίους, αὐτὰ ἁγιογραφοῦν καὶ οἱ ζωγράφοι στὶς εἰκόνες καὶ στοὺς ἱεροὺς τοίχους τῶν ἐκκλησιῶν. Ἀλλὰ γιατί διηγοῦνται οἱ συγγραφεῖς καὶ ἁγιογραφοῦν οἱ ζωγράφοι; Εχουν τάχα οἱ ἅγιοι ἀνάγκη τῆς διηγήσεως τῶν κατορθωμάτων τους ἢ τῆς ἁγιογραφήσεως τῆς μορφῆς τους; Κάθε ἄλλο. Διότι, ἀλήθεια, ἔχουν κατοικητήριο τὴν ἄνω Ιερουσαλήμ, τῆς ὁποίας τὰ τείχη εἶναι ζωγραφισμένα στὰ χέρια τοῦ ἀόρατου Πατρός, ἐνῶ τὰ κατορθώματά τους τὰ διηγοῦνται οἱ ἄγγελοι. Διότι, πράγματι, τῶν ἀγγέλων ἔφθασαν τὰ τάγματα καὶ τὸν βίο ἐκείνων ζήλεψαν ἄμεμπτα. Γιὰ χάρη μας, λοιπόν, κοπιάζουν οἱ συγγραφεῖς καὶ οἱ ζωγράφοι, γιὰ ν ἁγιαζόμαστε δηλαδὴ καὶ ἐμεῖς καὶ αὐτοὶ μὲ τὸν ἀσπασμὸ τῶν ἱερῶν εἰκόνων τους καὶ ἐπὶ πλέον, ἀπὸ ὅσα μαθαίνουμε διαβάζοντας τὰ ἱερὰ βιβλία, ἀλλὰ καὶ ὁλοφάνερα βλέποντάς τα, νὰ παρακινούμαστε στὴ ἀρετὴ καὶ νὰ προσπαθοῦμε, ὅσο μποροῦμε, νὰ μιμηθοῦμε αὐτοὺς τοὺς ἅγιους ἄνδρες. Ἀλλά, κοντὰ σ αὐτοὺς τοὺς θεολαμπεῖς ἀστέρες τῆς Εκκλησίας, λάμπει σήμερα καὶ ἀστράφτει καὶ ἕνας νεοφανής ἀστέρας, πραγματικὰ φωτοφόρος καὶ αὐτὸς καὶ ἄδυτος. Θέλεις ὅμως νὰ μάθεις ποιὸς εἶναι; Αὐτὸς εἶναι ὁ ὅσιος πατέρας μας Λεόντιος, ἡ ἀληθινὰ ἀδαμάντινη καὶ γενναία ψυχή. Δίκαια ὀνομάσθηκε Λεόντιος ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, διότι, ὅσο δυνατὸ εἶναι τὸ λιοντάρι στὸ σῶμα, τόσο δυνατὸς καὶ ἰσχυρὸς ἦταν ὁ ὅσιος στὴν ψυχή. Καὶ ὅπως ἀκριβῶς ἐκεῖνο ἄφοβα ὁρμᾶ πάνω σ ἕνα πλῆθος ἀνθρώπων καὶ θανατώνει ὅσους τυχαίνει νὰ εἶναι ἐκεῖ, ἔτσι καὶ αὐτὸς ὅρμησε ἐναντίον τοῦ πονηροῦ στρατεύματος τῶν δαιμόνων καὶ τελικὰ συνέτριψε ὅλων τὶς κεφαλὲς μὲ τοῦ σταυροῦ τὴ δύναμη. Ποῦ εἶναι τώρα οἱ ἄθλιοι Λατίνοι, ποὺ λένε ὅτι μᾶς ἐγκατέλειψεν ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ; 2 Νά πού, μὲ τὴ θεία χάρη, μέχρι σήμερα καὶ μάρτυρες γίνονται καὶ ὅσιοι βρίσκονται. Ἂς κλειστεῖ, λοιπόν, τὸ στόμα τους, διότι ἔμαθε νὰ καταφέρεται ἄδικα κατὰ τοῦ Θεοῦ (πρβλ. Ψαλμ. 74, 6). Ἂς ἐντραποῦμε καὶ ἐμεῖς, ποὺ λέμε πώς εἶναι ἀδύνατον σήμερα νὰ ἐπιδοθοῦμε σὲ ἀσκητικοὺς ἀγῶνες. Νά ποὺ σήμερα ὁ ὅσιος πατέρας μας Λεόντιος καὶ ἐκείνων τὰ στόματα φράζει καὶ ἐμᾶς κάνει νὰ ἐντραποῦμε. Διότι καὶ αὐτὸς στοὺς ἐσχάτους τούτους καὶ δυστυχεῖς καιροὺς ἔζησε καὶ μὲ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἔζησαν σὲ τούτους τοὺς καιρούς, συναναστρεφόταν. Αὐτὸς ὅμως ὅλα τὰ ἐγκόσμια καὶ τὸν ἴδιο τὸν κόσμο καταφρόνησε. Σῶμα δυσμεταχείριστο εἶχε καὶ αὐτός, ἀλλὰ μὲ ἀσκητικοὺς ἀγῶνες τὸ ἐδάμαζε. Τὶς ἴδιες αἰσθήσεις εἶχε, ποὺ ἔχουμε καὶ ἐμεῖς, ἐπάσχιζε ὅμως νὰ τὶς ὑποτάξει στὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ.

2 Ἀλλὰ προσέξετε, παρακαλῶ, ἅγιοι πατέρες, γιὰ νὰ ἀκούσετε μὲ συντομία τὸν παρόντα βίο τοῦ ὁσίου πατέρα μας Λεοντίου, ἐπειδὴ μέχρι τώρα μᾶς ἦταν ἄγνωστος. Ξέρω πώς ἔχετε συνηθίσει ν ἀκοῦτε λόγους μακροὺς καὶ ρητορικοὺς καὶ συνταγμένους ἀπὸ ἄνδρες σοφοὺς καὶ ἐπιστήμονες. Ἀλλά, παρακαλῶ, μὴν ἀνησυχεῖτε γι αὐτό. Διότι, μολονότι δὲν θὰ μπορέσω, ἐξαιτίας τῆς ἀμάθειάς μου, νὰ διηγηθῶ τὸν βίο τοῦ ὁσίου σὲ μορφὴ λόγου καὶ μὲ ρητορικὴν εὐγλωττία, πάντως, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, θὰ μπορέσω νὰ τὸν διηγηθῶ μὲ μιὰν ἁπλὴ μόνο διήγηση. Μὲ αὐτὴ θὰ γίνει ὁλοφάνερος, ὅσο εἶναι δυνατόν, ὁ βίος τοῦ ὁσίου, ἀλλὰ θὰ ἐκπληρωθεῖ καὶ ἡ ἐντολὴ τῶν σεβασμίων ἐπιτρόπων τῆς ἱερᾶς ταύτης μονῆς τοῦ ἁγίου Διονυσίου, οἱ ὁποῖοι μὲ ἐπρόσταξαν νὰ μεταφέρω τὸν βίο τοῦ ὁσίου ἀπὸ τὴν ἀρχαϊκὴ ἑλληνικὴ γλώσσα στὴν ἁπλούστερη. Αὐτὸς λοιπὸν ὁ ὅσιος πατέρας μας Λεόντιος ἦταν ἀπὸ τὸ περίφημο Ἀνάπλι. Τοῦτο εἶναι ἕνα κάστρο τοῦ Μοριᾶ πολὺ θαυμαστὸ καὶ γιὰ τὰ ἰσχυρὰ τείχη, ποὺ ἔχει, καὶ γιὰ τὸ λιμάνι, ποὺ βρίσκεται μπροστά του, καὶ προπαντὸς γιὰ τὸ ἔδαφός του, ποὺ εἶναι πολὺ καρπερὸ καὶ γόνιμο. Σ αὐτὸ τὸ κάστρο γεννήθηκαν, παλαιότερα καὶ πρόσφατα, πολλοὶ σοφοὶ καὶ ἐνάρετοι ἄνδρες σ αὐτὸ τὸ κάστρο γεννήθηκε ὁ θαυμαστὸς ἐκεῖνος Ἀγαμέμνων καὶ ἄλλοι σοφοὶ Ελληνες, καθώς καὶ ἀργότερα πολλοὶ ἐνάρετοι καὶ ἅγιοι ἄνθρωποι τῆς πίστεώς μας. Ἀπὸ αὐτὸ λοιπὸν τὸ ξακουστὸ Ἀνάπλι ἀνέτειλε αὐτὸς ὁ λαμπρὸς σὰν τὸν ἥλιο ἀστέρας, ὁ ὅσιος, λέγω, πατέρας μας Λεόντιος. Ἀλλὰ ποιοί ἦταν οἱ γονεῖς του, πῶς ὀνομάζονταν, πῶς ἐπολιτεύονταν καὶ ἐζοῦσαν, τοῦτο δὲν τὸ ξέρουμε, ἐπειδὴ ἐξαρχῆς ὁ ὅσιος δὲν τὸ ἐφανέρωσε. Διότι, μόλις χωρίστηκε ἀπ τὴ μητρικὴ ἀγκαλιά, εὐθὺς ἀγάπησε τὴ μοναχικὴ βιοτὴ καὶ ἄρχισε νὰ διαμένει σὲ ἔρημους καὶ ἥσυχους τόπους, προσπαθώντας νὰ ἐκπληρώσει τὸ εὐαγγελικὸν ἐκεῖνο ρητό, ὅτι «ὅποιος ἀγαπάει πατέρα ἢ μητέρα παραπάνω ἀπὸ μένα, δὲν εἶναι ἄξιος γιὰ μαθητής μου» (Ματθ. 10, 37). Πλὴν ὅμως εἶναι δυνατὸν νὰ καταλάβουμε ἀπὸ τὸν καρπὸ τί ἦταν τὸ δέντρο. Διότι δὲν παίρνει κανεὶς ἀπὸ τὰ ἀγκάθια σῦκα οὔτε ἀπὸ τὰ τριβόλια σταφύλια (πρβλ. Ματθ. 7, 16). Ενάρετοι λοιπὸν καὶ φιλόχριστοι καὶ εὐσεβεῖς ὡς πρὸς τὴν πίστη καὶ ἐργάτες τῶν θείων ἐντολῶν ἦταν καὶ οἱ γονεῖς τοῦ ὁσίου. Ετσι λοιπὸν ὁ ὅσιος, ἀφοῦ ἐγκατέλειψε πατέρα καὶ μητέρα, συγγενεῖς καὶ φίλους, εὐθὺς ἐπιδόθηκε σὲ ἀσκητικοὺς ἀγῶνες καί, μολονότι νέος πολὺ στὰ χρόνια, ἀπέκτησε γεροντικὴ γνώση. Ἀλλὰ ποιὸς δὲν θὰ θαυμάσει, ποιὸς δὲν θὰ ἀπορήσει, βλέποντας, σὲ τέτοια νεαρὴ ἡλικία, φρονήματα καὶ ἀσκητικοὺς ἀγῶνες γέροντα; Μὲ δίκαιο τρόπο πρέπει νὰ ποῦμε καὶ γι αὐτὸν τὸ σολομώντειο ἐκεῖνο ρητό: τούτη, δηλαδὴ τὴ φρόνηση, «τὴν ἀναζήτησα ἀπὸ τὰ νιάτα μου, γιὰ νὰ τὴν κάνω σύζυγό μου» (Σοφ. Σολ. 8, 2). Τὰ νεανικὰ αὐτὰ χρόνια οἱ τότε συνομήλικοι τοῦ ὁσίου τὰ ξόδευαν, οἱ ἄμυαλοι, σὲ κύβους καὶ χοροὺς καὶ παιχνίδια καὶ ἄλλα ψυχοβλαβῆ πράγματα. Εκεῖνος ὅμως, ὁ μακάριος, τὰ ξόδευε σὲ νηστεῖες, σὲ προσευχές, σὲ κακοπάθειες καὶ ταλαιπωρίες τοῦ σώματος, ξέροντας καὶ τοῦτο καλά, ὅτι ὅσο ὁ ἐξωτερικὸς ἄνθρωπος φθείρεται, τόσο ὁ ἐσωτερικὸς ἀνανεώνεται (πρβλ. Β Κορ. 4, 16). Ὤ, τί εὐλογημένη πράγματι, καὶ γενναία ψυχή! Νύχτα καὶ ἡμέρα δὲν ἔπαυεν ὁ μακάριος, σὰν φιλόπονη μέλισσα, νὰ διαλέγει τὰ ἄνθη τῶν Ἁγίων Γραφῶν καί, σὰν διψασμένο ἐλάφι, νὰ τρέχει ὅπου μάθαινε πώς εὑρίσκετο κανένας ἐνάρετος ἄνθρωπος, γιὰ νὰ διδαχθεῖ ἀπὸ αὐτὸν ὁποιοδήποτε θεάρεστο ἔργο καὶ νὰ τὸ βάλει εὐθὺς σὲ ἐφαρμογή, ξέροντας καλὰ καὶ τοῦτο, ὅτι τὰ θεάρεστα ἔργα, ἀφοῦ τὰ μάθει κανείς, πρέπει μὲ προθυμία νὰ τὰ πραγματοποιήσει. Καθώς λέει καὶ ὁ Σολομών, μὴ γίνεσαι ὀκνηρὸς σὲ καλὰ ἔργα (πρβλ. Παρ. 6, 9). Ὅσο λοιπὸν ἡ περιοχὴ τοῦ Ναυπλίου ἦταν ἥσυχη καὶ ἀτάραχη, ἡσύχαζε ὁ ὅσιος σὲ ἕνα μονύδριο. Ἀλλὰ ὅταν τὸ 1537, μὲ θεία παραχώρηση, ὁ βασιλιάς τῶν Ἀγαρηνῶν3 ἔστειλε (ἀπὸ τὴ θάλασσα) μεγάλη ἀρμάδα καὶ ἀπὸ τὴ στεριὰ ἔπαρχο μὲ πολυάριθμο πεζικὸ στράτευμα, γιὰ νὰ πολεμήσει τὸ Ἀνάπλι καὶ νὰ τὸ θέσει ὑπὸ τὴν ἐξουσία του, τότε ἄφησε τὴν ἡσυχία ὁ ὅσιος καὶ ἔτρεχε ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, συμβουλεύοντας καὶ νουθετώντας τοὺς Χριστιανοὺς νὰ μὴ σηκώσουν ἄρματα ἐναντίον τῶν Ἀγαρηνῶν, διότι μὲ παραχώρηση Θεοῦ θὰ παρεδίδετο τὸ κάστρο στὰ χέρια τους. Αὐτὸ καὶ ἔγινε τὸ Εκεῖνοι ὅμως, οἱ ταλαίπωροι, μὲ τὴν πίεση τῶν Βενετσιάνων, ποὺ ἐξουσίαζαν τότε τὸν τόπο, ἐπῆραν ὅλοι τὰ ὅπλα. Καὶ τελικά, μετὰ ἀπὸ φοβερὸ πόλεμο μὲ τοὺς Ἀγαρηνούς, ἐνικήθηκαν. Κυριεύθηκε μάλιστα καὶ τὸ Ἀνάπλι ἀπὸ τὴν ἀρμάδα. Τέτοια σφαγὴ τῶν Χριστιανῶν ἔγινε τότε, ποὺ ἀνακατώθηκε ἡ θάλασσα μὲ τὰ αἵματα. Ετσι ἐκπληρώθηκε τὸ ρητὸ τοῦ Δαβίδ: «Εχυσαν τὸ αἷμα τους καὶ ἔτρεξε σὰν νερό» (Ψαλμ. 78, 3). Καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὸ οἱ Ἀγα 2

3 ρηνοί, μὴν μπορώντας νὰ χορτάσουν πίνοντας ἀπὸ τὰ αἵματα τῶν Χριστιανῶν, ἔστρεψαν τὸ θυμό τους στὰ ἄψυχα πράγματα. Εβαλαν λοιπὸν φωτιὰ σὲ ὅλα τὰ γύρω χωριὰ καὶ ἔκοψαν ἀπὸ τὴ ρίζα ὅλα τὰ καρποφόρα δέντρα. Ετσι ἐρήμωσαν ὁλότελα τὸν τόπο. Καὶ καθώς δὲν ὑπῆρχαν γεωργοὶ νὰ καλλιεργήσουν τὴ γῆ, ἔπεσε πεῖνα μεγάλη καὶ φοβερή. Ὁ ὅσιος, μολονότι βρέθηκε ἀνάμεσα σὲ τόσους αἱμοβόρους λύκους, φυλάχθηκε ἀπὸ τοῦ Θεοῦ τὸ χέρι ἀβλαβής καὶ ἀσφαλής. Καὶ ἐκπληρώθηκε ἔτσι τὸ ρητό, ποὺ λέει ὁ Δαβίδ: «Θὰ σκεπαστῶ κάτω ἀπὸ τὴ σκέπη τῶν πτερύγων σου» (Ψαλμ. 60, 5). Καὶ πάλι ὁ Ἀββακούμ: «Χάθηκαν τὰ πρόβατα καὶ τὰ βόδια ἀπὸ τὰ παχνιά τους ἐγὼ ὅμως θὰ εὐφρανθῶ ἐλπίζοντας στὸν Κύριο, θὰ χαρῶ γιὰ τὸν σωτήρα μου Θεό» (πρβλ. Ἀβ. 3, 17 18). Μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτά, ὁ ὅσιος, βλέποντας ὅτι ὁλόκληρη ἐκείνη ἡ περιοχὴ εἶχε μολυνθεῖ ἀπὸ τὶς βδελυρὲς πράξεις τῶν Ἀγαρηνῶν καὶ δὲν ὑπῆρχε, σύμφωνα μὲ τὸν προφητικὸ λόγο (πρβλ. Ψαλμ. 73, 7 8 καὶ 78,1), τόπος καθαρός, γιὰ νὰ προσεύχεται καὶ νὰ παίρνει χάρη καὶ ἔλεος ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ προπαντὸς φέρνοντας στὸ νοῦ του τὸ ρητὸ ἐκεῖνο, ὅτι δὲν εἶναι ἐπιτρεπτὸ νὰ ψάλλει κανεὶς τὴν ὠδὴ τοῦ Κυρίου σὲ χώρα μολυσμένη (πρβλ. Ψαλμ. 136, 4), ἐκίνησε καὶ ἦλθε ἐδῶ στὸ Ἅγιον Ὄρος, ποὺ εἶναι τὸ μόνο καταφύγιο καὶ τὸ ἀσφαλὲς λιμάνι ὅσων θέλουν νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὴ ζάλη τῶν πειρασμῶν, τὸ μόνο ἁγιώνυμο οὐσιαστικὰ καὶ ὀνομαστικά. Καὶ καθώς ὁ ὅσιος ἐσυλλογίζετο ποῦ θὰ ἔβρισκε κανέναν ἥσυχο τόπο γιὰ νὰ κατοικήσει, ὁδηγήθηκε ἀπὸ τὴ θεία πρόνοια καὶ ἦλθε στὸ πανέμορφο τοῦτο καὶ σεβάσμιο μοναστήρι μας τοῦ ἁγίου Διονυσίου, τὸ ὁποῖο ἀγάπησε ὑπερβολικά, ἀφ ἑνὸς γιὰ τὴν τραχύτητα τῆς τοποθεσίας του, καὶ ἑπομένως τὴν καταλληλότητά του γιὰ ἄσκηση, καὶ ἀφ ἑτέρου ἐπειδὴ ὑπῆρχαν σ αὐτὸ καὶ ζωντανὰ ὑποδείγματα ἀρετῆς. Βλέποντας λοιπὸν τοὺς τότε ἀδελφούς, ὅλους χαρισματούχους καὶ μὲ κάθε ἀρετὴ στολισμένους, ἀλλὰ καὶ φιλόξενους καὶ ἐλεήμονες, τοὺς παρεκάλεσε νὰ τὸν δεχθοῦν στὴ συνοδεία τους. Καὶ ἐκεῖνοι, βλέποντάς τον νὰ εἶναι καὶ αὐτὸς ἐνάρετος καὶ πρόθυμος σὲ ἀσκητικοὺς ἀγῶνες, τὸν δέχθηκαν μὲ πολλὴ χαρά. Σὲ λίγες ἡμέρες μάλιστα τὸν ἔκαναν τέλειο μοναχό, δηλαδὴ μεγαλόσχημο. Ποιὸς ὅμως μπορεῖ νὰ διηγηθεῖ μὲ κάθε λεπτομέρεια τοὺς κατοπινοὺς ἀσκητικοὺς ἀγῶνες τοῦ ὁσίου; Ἂν τυχὸν ζοῦσε ἀσκητικὰ ὅταν ἦταν ἀκόμα στὸν κόσμο, πόσο τάχα θὰ ἀγωνιζόταν ἀπὸ τότε ποὺ ἔλαβε τὸ μεγάλο καὶ ἀγγελικὸ σχῆμα, ἔχοντας μπροστά του καὶ ζωντανὰ ὑποδείγματα ἀρετῆς! Δὲν ξέρω τί νὰ κάνω, ὁ δύστυχος. Νὰ ἀρχίσω πάλι τὴ διήγηση; Ὅμως φοβοῦμαι τὴν ἀδυναμία τῆς ἀμάθειάς μου, ἐπειδὴ δὲν φτάνει γιὰ νὰ περιγράψει μὲ λεπτομέρειες τὰ ἀγωνίσματα τοῦ θείου τούτου ἄνδρα. Νὰ σιωπήσω; Ἀλλὰ θεωρῶ ζημιὰ μεγάλη τὸ νὰ ναυαγήσω καταμεσῆς σ ἕνα τέτοιο βαθύτατο πέλαγος. Τί νὰ κάνω λοιπόν; Θὰ κάνω μᾶλλον ὅ,τι καὶ ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι ἄμαθοι στὴ θάλασσα. Ὅταν εἶναι γαλήνη, μπαίνουν σὲ ἕνα καΐκι καί, πλέοντας γιαλὸ γιαλὸ μὲ τὰ κουπιά, καλύπτουν ἀρκετὰ μεγάλη ἀπόσταση. Ετσι καὶ ἐγὼ πάλι μὲ μιὰ καὶ μόνη ἁπλὴ καὶ σύντομη διήγηση θὰ περάσω τοῦτο τὸ μεγάλο καὶ βαθύτατο πέλαγος. Θὰ διηγηθῶ δηλαδή, ὅσο εἶναι δυνατόν, τὸ μέγεθος τῶν ἀσκητικῶν ἀγώνων τοῦ ὁσίου. Λοιπόν, ὁσιότατοι πατέρες, ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ φιλόσοφοι ἀποφαίνονται, ὅτι πέντε δυνάμεις ἔχει ἡ ψυχή νοῦν, διάνοια, δόξα (γνώμη), φαντασία καὶ αἴσθηση. Καὶ τὸ σῶμα πάλι ἔχει ἄλλες πέντε αἰσθήσεις ὅραση, ἀκοή, γεύση, ὄσφρηση καὶ ἁφή5. Καὶ ὁ νοῦς εἶναι τὸ καθαρότατο μέρος τῆς ψυχῆς, ποὺ εὐθὺς καὶ ἀμέσως ἐννοεῖ καὶ καταλαβαίνει ὅ,τι εἶναι δυνατὸν νὰ νοηθεῖ. Διάνοια εἶναι (ἡ δύναμη τῆς ψυχῆς) ποὺ δὲν κατανοεῖ εὐθὺς τὰ πράγματα ἀλλ ἀφοῦ γιὰ ἀρκετὴ ὥρα συλλογιστεῖ καὶ ξανασυλλογιστεῖ, ὕστερα κατανοεῖ ἐκεῖνο ποὺ θέλει νὰ κατανοήσει. Η δόξα (γνώμη) πάλι εἶναι δύο εἰδῶν εἶναι μὲ κρίση, εἶναι καὶ χωρὶς κρίση. Δόξα (γνώμη) χωρὶς κρίση εἶναι λ.χ. ὅταν πιστεύω καὶ φρονῶ ὅτι τὸ πῦρ τοῦ ἅδη εἶναι ἄσβεστο, δὲν ξέρω ὅμως τὸ γιατί. Δόξα (γνώμη) μὲ κρίση εἶναι ὅταν πιστεύω ὅτι τὸ πῦρ ἐκεῖνο εἶναι ἄσβεστο, ἐπειδή, ὅσοι ἁμαρτάνουν καὶ δὲν μετανοοῦν, αἰώνια θ ἁμάρταναν, ἂν τυχὸν δὲν πέθαιναν ποτέ. Αἴσθηση πάλι εἶναι μιὰ μερικὴ γνώση, λ.χ. ὅταν δῶ ἕνα ἰαματικὸ βότανο, ὕστερα ὅσες φορὲς καὶ ἂν τὸ ἀναζητήσω, τὸ ἀναγνωρίζω. Η φαντασία, τέλος, εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ μερικὴ γνώση, μὲ τὴν ὁποία φέρνω στὸ νοῦ μου καὶ θυμᾶμαι ἕναν ἄνθρωπο ποὺ εἶδα στὴ Σμύρνη ἢ στὴ Θεσσαλονίκη ἢ στὴν Πόλη. Αὐτὲς λοιπὸν εἶναι οἱ ψυχικὲς δυνάμεις. 3

4 Πρώτη σωματικὴ αἴσθηση πάλι εἶναι ἡ ὅραση, ποὺ διακρίνει τὰ χρώματα, τὸ ἄσπρο καὶ τὸ μαῦρο, τὸ κίτρινο καὶ τὸ πράσινο καὶ ἄλλα σὰν καὶ αὐτά. Η ἀκοὴ εἶναι ποὺ διακρίνει τοὺς χτύπους καὶ τὶς φωνές, τὶς δυνατὲς καὶ τὶς χαμηλές. Η ὄσφρηση διακρίνει τὶς ποιότητες τῶν ὀσμῶν, ποιὲς εἶναι δριμύτερες καὶ ποιὲς ἠπιότερες. Η γεύση εἶναι ποὺ διακρίνει τὸ γλυκό, τὸ πικρὸ καὶ ἄλλα σὰν καὶ αὐτά. Η ἁφή, τέλος, εἶναι ποὺ διακρίνει τὸ θερμὸ καὶ τὸ ψυχρό, τὸ στερεὸ καὶ τὸ ὑγρό. Αὐτὲς λοιπὸν εἶναι καὶ οἱ ἐνέργειες τῶν πέντε αἰσθήσεων τοῦ σώματος. Ὅλα αὐτά, ποὺ ἀνέφερα, ὁσιότατοι πατέρες, πρέπει νὰ εἶναι ὑποταγμένα στὸ καθαρότατο ἐκεῖνο μέρος τῆς ψυχῆς, δηλαδὴ στὸ νοῦν, ὁ ὁποῖος, γιὰ νὰ τὰ ἐξουσιάζει, πρέπει νὰ εἶναι καθαρὸς καὶ ἀθόλωτος. Καὶ ἂν τυχὸν δὲν εἶναι εὐθύς, ὅλες αὐτὲς οἱ αἰσθήσεις, ποὺ εἴπαμε, θὰ τὸν παρασύρουν στὸ θέλημά τους καὶ τελικὰ θὰ τὸν ἀχρηστεύσουν ἐντελῶς. Η μήπως δὲν ξέρετε, ὁσιότατοι πατέρες, πόσα κακὰ προξενοῦν αὐτὲς οἱ αἰσθήσεις; Εγὼ παραλείπω τώρα νὰ πῶ, πόσα κακὰ προξενοῦν ἡ φαντασία καὶ ἡ ἄλογη δόξα, καὶ ἀναφέρω ὅσα κακὰ προξενοῦν οἱ αἰσθήσεις τοῦ σώματος, οἱ ὁποῖες, ὅπως ἀκριβῶς τὸ ἀχαλίνωτο ἄλογο πάει τὸν ἀφέντη του ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, ἔτσι καὶ αὐτὲς γυρίζουν τὸν νοῦ ἐδῶ καὶ ἐκεῖ. Λοιπόν, π.χ., ἐτοῦτος κοίταξε πονηρὰ καὶ πληγώθηκε πικρά ἐκεῖνος ἄκουσε πονηρὰ καὶ ἔπεσε σὲ μεγάλο κακό ἄλλος πάλι, μύρα καὶ ἄνθη θηλυπρεπῆ μυρίζοντας, ξύπνησε τὶς ἀκοίμητες ὁρμὲς τοῦ σώματος ἄλλος πάλι, ἱκανοποιώντας τὴ γεύση του, βυθίστηκε στὰ τρομερὰ κύματα τῶν ἀγρίων παθῶν καὶ ἄλλος, ἀσυγκράτητα ἔχοντας τὰ χέρια του, ἔκανε πράξεις ἄξιες πολλῶν δακρύων καὶ στεναγμῶν. Καταλάβατε τώρα, ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, πόσο μεγάλος καὶ φοβερὸς εἶναι ὁ πόλεμος ἀνάμεσα στὸ πνεῦμα καὶ τὴ σάρκα, δηλαδὴ ἀνάμεσα στὸν νοῦ τῆς ψυχῆς μας καὶ στὸ σῶμα μεγάλος εἶναι, πράγματι, καὶ ὑπερβολικός. Διότι ἡ ψυχή, καθώς εἶναι ἄϋλη, ζητεῖ τὰ ἄϋλα καὶ οὐράνια. Καὶ σὰν βασίλισσα προχειρισμένη ἀπὸ τὸν Θεό, ζητάει πάντοτε νὰ ἐξουσιάζει αὐτὲς τὶς αἰσθήσεις ποὺ εἴπαμε. Οἱ σωματικὲς ὅμως αἰσθήσεις, μὲ τὴν ἄλογη κρίση καὶ φαντασία, ἐπιζητοῦν τὸ ἐντελῶς ἀντίθετο, δηλαδὴ νὰ παρασύρουν καὶ νὰ κατεβάζουν αὐτὴ τὴν ψυχὴ στὶς ἄλογες ὀρέξεις καὶ ἐπιθυμίες τους. Τώρα, πόσος ἀγώνας καὶ κόπος χρειάζεται, γιὰ νὰ καθαρίσει κανεὶς τὸν νοῦ τῆς ψυχῆς του καὶ ν ἀποκτήσει ἔτσι τὴ δυνατότητα νὰ ὑποτάξει αὐτὲς τὶς αἰσθήσεις, ποὺ ἀνέφερα, στὴν ἐξουσία του καὶ νὰ κάνει ἐκεῖνο ποὺ θέλει ὁ ἴδιος καὶ ὄχι ἐκεῖνο ποὺ θέλουν οἱ αἰσθήσεις; Πολλοὺς καὶ ὑπερβολικοὺς ἀγῶνες χρειάζεται, ἀλήθεια, ἀφοῦ ἕνας καὶ μόνος νοῦς πρέπει νὰ πολεμήσει μὲ τόσες αἰσθήσεις. Ὁ ὅσιος πατέρας μας Λεόντιος τώρα, ποῦ βρῆκε τὴ δύναμη καὶ φύλαξε τὸν νοῦ τῆς ψυχῆς του τόσο καθαρό, ὥστε ὑπέταξε στὴν ἐξουσία τῆς ψυχῆς του τὶς παραπάνω αἰσθήσεις, πόσο ἀγωνίστηκε; Πόσο κοπίασε; Πόσο νήστεψε; Πόσες ὁλονύκτιες προσευχὲς ἔκανε; Πόσο στέναξε; Πόσα δάκρυα ἔχυσε; Πόση θλίψη δοκίμασε; Πόση ταπείνωση, ὑπομονὴ καὶ καρτερία εἶχε, ὥστε νὰ ὑποτάξει τὶς παραπάνω αὐτὲς αἰσθήσεις στὴν ἐξουσία τῆς ψυχῆς του καὶ νὰ ἑτοιμαστεῖ ἔτσι γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ; Ὅλα αὐτὰ βέβαια ποὺ εἴπαμε τὰ χρησιμοποιοῦσε σὰν ὅπλα ὁ ὅσιος ἐναντίον τοῦ σώματος. Διότι μὲ ἄλλον τρόπο δὲν μπορεῖ νὰ νικήσει κανεὶς αὐτὲς τὶς αἰσθήσεις, παρὰ μόνο μὲ αὐτὰ ποὺ ἀναφέραμε. Μεγάλοι λοιπὸν καὶ ὑπερβολικοὶ ἦταν οἱ ἀγῶνες τοῦ ὁσίου καὶ τὰ κατορθώματα. Καὶ τοῦτο μποροῦμε νὰ τὸ καταλάβουμε μὲ αὐτὸ ποὺ τώρα θὰ ποῦμε: Εξῆντα χρόνια ἔζησε σ αὐτὸ τὸ ἱερὸ μοναστήρι τοῦ ἁγίου Διονυσίου, καὶ μιὰ φορὰ μόνο μπῆκε, ὅπως καὶ μιὰ φορὰ πάλι μόνο, βγῆκε, τὸν ἔβγαλαν δηλαδή, ὅταν ἀναχώρησε γιὰ τὸν Κύριο. Σ αὐτὸ τὸ κατόρθωμα, εἶναι ἀλήθεια, πολλοὶ καὶ ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς πατέρες προσπάθησαν νὰ φθάσουν, λίγοι ὅμως τὸ κατόρθωσαν. Πόσος ἀγώνας εἶναι τοῦτο, ἑξῆντα ὁλόκληρα χρόνια νὰ μὴ βγεῖ καθόλου, γιὰ λίγο ἔστω, ἔξω ἀπὸ τὴν πύλη τῆς μονῆς! Μεγάλο ἀγώνισμα εἶναι, πράγματι, καὶ δυσκολοκατόρθωτο, καθώς φαίνεται σὲ πολλὲς διηγήσεις τῶν ἀσκητικῶν ἀγώνων. Ἀφοῦ λοιπὸν τόσο πολὺ ἀγωνίσθηκε ὁ ὅσιος, ἔγινε βέβαια κατοικητήριο κάθε ἀρετῆς. Διότι ἡ καθαρότητα τοῦ νοῦ εἶναι ἡ ἀληθινὴ μητέρα τῶν ἀρετῶν. Μὲ τὸν καθαρὸ νοῦ ὑμνεῖται καὶ δοξάζεται ὁ Θεός. Ετσι ὁ ἄνθρωπος γίνεται νοῦς ποὺ βλέπει τὸν Θεό, ὅπως λέει ὁ μελωδός. Τώρα, ποιὸς δὲν θὰ ἐπαινέσει, ποιὸς δὲν θὰ ἐγκωμιάσει τὸν ὅσιο πατέρα μας Λεόντιο, πού, μόνος αὐτὸς ἢ μὲ λίγους ἄλλους ἀκόμα, φάνηκε στοὺς ἔσχατους τούτους καιροὺς λαμπρὸς νικητής καὶ ἄριστος τροπαιοῦχος; Διότι τὶς αἰσθήσεις τοῦ σώματος ἀφ ἑνός, μαζὶ μὲ τὸ ἴδιο τὸ σῶμα, ὑπέταξε ὁλοκληρωτικὰ στὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴ μακάρια ψυχή του ἀφ ἑτέρου στόλισε μὲ ὅλα τὰ κάλλη τῶν ἀρετῶν. Καὶ 4

5 τελικά, ἀρματωμένος μὲ τόσα φλογισμένα βέλη, ποὺ κατασκεύασε μὲ τοὺς ἀσκητικοὺς ἀγῶνες, κατετρόπωσε τὸν πονηρὸ διάβολο, ποὺ πάντοτε μᾶς βάζει σὲ πειρασμὸ μὲ τὶς παραπάνω αἰσθήσεις, ποὺ εἴπαμε, μὲ τὶς ὁποῖες τόλμησε νὰ πειράξει, ὁ μιαρός, μέχρι καὶ αὐτὸν τὸν δεσπότη Χριστό, ὅταν νήστεψε στὸ ὄρος σαράντα ἡμέρες (βλ. Ματθ. 4, Μάρκ. 1, Λουκ. 4, 1 13). Θυμᾶστε καλὰ ὅλοι τί τοῦ ἔλεγε: «Πὲς νὰ γίνουν αὐτὲς οἱ πέτρες ψωμιά», δηλαδή, Φτάνει ἡ ὑπερβολικὴ νηστεία ποὺ ἔκανες ὣς τώρα, ἱκανοποίησε πιὰ τὴ γεύση σου. Κοίταξε τοῦτα τὰ βασίλεια καὶ ἐπιθύμησέ τα. Ἀνέβα στὸ πιὸ ψηλὸ μέρος τοῦ Ναοῦ καὶ πέσε κάτω, μὲ ἄλλα λόγια, γίνε ὑπερήφανος καὶ κενόδοξος. Εμπρὸς λοιπόν, ἀδελφοί, ἂς ἐπαινέσουμε τὸν ὅσιο πατέρα μας Λεόντιο, λέγοντας: Χαῖρε, πατέρα μας Λεόντιε, ἡ χρυσάκτινη καὶ φωτεινὴ λαμπάδα, ποὺ διέλυσε τὸ σκοτάδι τῶν ἔσχατων τούτων καιρῶν, τὸ νοητὸ χελιδόνι, ποὺ ἔκανε νὰ ἀνατείλει ἡ σωτήρια γιὰ μᾶς ἄνοιξη. (Χαῖρε,) τὸ περίφημο καὶ περίδοξο στοὺς δυστυχεῖς καιρούς μας ἄκουσμα, ἡ ἀδιάλειπτη γιὰ μᾶς ἱκεσία στὸν Θεό, τὸ λαμπρὸ κόσμημα τῆς ἱερᾶς αὐτῆς μονῆς καὶ τὸ ξακουστὸ σεμνολόγημα ὅλου τοῦ κόσμου. Μοῦ φαίνεται ὅμως ὅτι ἔφθασα στὴν ἀκροθαλασσιά, ἐνῶ βρίσκομαι ἀκόμα στὸ βαθύτατο πέλαγος. Ἀλλὰ τί νὰ κάνω; Πῶς μπορῶ μὲ σάρκινη γλώσσα νὰ διηγηθῶ τὶς ἀρετὲς τούτου τοῦ ἐπίγειου ἀνθρώπου καὶ οὐράνιου ἀγγέλου; Σκοτίστηκε ὁ νοῦς μου. Κόλλησε ἡ γλώσσα μου. Ξέρετε τί κάνουν οἱ δειλοὶ στρατιῶτες, ὅταν πλησιάσουν κοντὰ στοὺς ἐχθρούς; Ρίχνουν ἀμέσως κάτω τὰ ὅπλα καὶ παριστάνουν τοὺς δούλους τρέχουν δηλαδὴ ἐδῶ καὶ ἐκεῖ σὲ ἄλλες ὑπηρεσίες, ἀλλὰ δὲν τολμοῦν ποτὲ νὰ σταθοῦν ἀντιμέτωποι στοὺς ἐχθρούς. Ετσι θὰ κάνω καὶ ἐγὼ ἀφήνω πάλι ὅσα ξεπερνοῦν τὴ δύναμή μου καὶ ἀρχίζω τὴ διήγηση ὅσων εἶναι δυνατὸν νὰ διηγηθῶ μὲ τὴν ἀδυναμία μου. Προσέξτε λοιπόν, ὁσιότατοι πατέρες, γιὰ νὰ ἀκούσετε καὶ ἄλλα λίγα ἀκόμα, ὥστε νὰ δώσουμε ἔτσι τέλος στὴ διήγηση. Θυμᾶστε λοιπὸν ὅλοι σὲ ποιὸ μέρος τῆς διηγήσεως διακόπηκε ὁ λόγος ἐκεῖ δηλαδὴ ποὺ ἀποδείχθηκε, ὅτι ὁ ὅσιος ἔγινε κατοικητήριο κάθε ἀρετῆς. Ἀπὸ ἐκεῖ λοιπὸν ἂς ξαναπιάσουμε τὴ διήγηση. Ετσι λοιπὸν ὁ ὅσιος, σηκώνοντας καθημερινὰ στοὺς ὤμους του τὸν ἁπαλὸ ζυγὸ τοῦ Κυρίου (πρβλ. Ματθ. 11, 30) καὶ δαμάζοντας τὸ σῶμα του μὲ πολλοὺς ἀσκητικοὺς ἀγῶνες, τὸ ἔκανε ἀνάερο καὶ ἐλαφρὸ καὶ ἐλεύθερο ἀπὸ κάθε σωματικὴ ἐπιθυμία. Καὶ βλέποντας ὁ μακάριος ὅτι, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, θὰ ἔφθανε στὸ γαλήνιο λιμάνι τῆς πραγματικῆς καὶ ἀληθινῆς ζωῆς, γέμισε πνευματικὴ ἀγαλλίαση. Μὲ ταπεινὴ καρδιὰ λοιπὸν νύχτα καὶ μέρα κραύγαζε στὸν Κύριο, λέγοντας: Δόξα σ Εσένα, οὐράνιε Βασιλεῦ! Δόξα σ Εσένα, Θεὲ πολυεύσπλαχνε! Δόξα σ Εσένα, ποὺ μὲ τρία πρόσωπα προσκυνεῖσαι καὶ συνάμα μὲ τὴ μία οὐσία δοξάζεσαι! Ἂς εἶναι τὸ Ὄνομά Σου στοὺς αἰῶνες δοξασμένο, διότι σπλαχνίζεσαι τὴν ἀδυναμία μου καὶ δὲν μὲ ἀφήνεις νὰ γίνω περίγελος καὶ παίγνιον τῶν ἐχθρῶν μου ἀλλὰ καὶ στὸ ἑξῆς, Δέσποτα, ἂς μὲ σκεπάσει τὸ χέρι Σου καὶ ἂς ἔλθει ἐπάνω μου τὸ ἔλεός Σου, διότι εἶμαι ἄνθρωπος καὶ φοβᾶμαι (μήπως μοῦ συμβεῖ κανένα κακό) στὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς μου. Αὐτὰ ἐκραύγαζε ὁ ὅσιος καθημερινὰ στὸν Κύριο. Καὶ ὁ Κύριος ἄκουσε τὴ δέησή του διότι κάνει τὸ θέλημα ἐκείνων ποὺ Τὸν φοβοῦνται καὶ εἰσακούει τὴ δέησή τους (πρβλ. Ψαλμ. 144, 19). Πλουσιόδωρος λοιπὸν καθώς εἶναι ὁ Κύριος, μαζὶ μὲ ἐκεῖνα ποὺ ἐζητοῦσε ὁ ὅσιος, τοῦ χάρισε καὶ ἄλλα πολὺ ἀνώτερα χαρίσματα τοῦ χάρισε δηλαδὴ πνεῦμα σοφίας, πνεῦμα συνέσεως (πρβλ. Ησ. 11, 2), πνεῦμα πραότητος, πνεῦμα ἁγιασμοῦ, πνεῦμα διοράσεως, τὸ ὁποῖο ἀκριβῶς τοῦ ἐδόθη ὡς ἀρραβώνας τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Ετσι, μεστὸς πιὰ ὁ ἅγιος καὶ ἀπὸ αὐτὰ τὰ θεῖα χαρίσματα, προέβλεπε σαφέστατα τοὺς διαλογισμοὺς καὶ τὶς πράξεις ὅσων τὸν πλησίαζαν. Καὶ ἐκεῖνοι, μαθαίνοντας ἀπὸ τὸν ὅσιο τὰ ἀπόκρυφα τῆς καρδιᾶς τους, ἐπρόκοπταν στὴν ἄσκηση. Καὶ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς σώθηκαν. Ἄλλοι πάλι, ποὺ ἐπιζητοῦσαν τιμὲς καὶ δόξες, ἀφοῦ ἔμαθαν ἀπὸ τὸν ὅσιο τοὺς ψυχικοὺς καὶ σωματικοὺς κινδύνους, ποὺ ἔμελλαν νὰ τοὺς ἀκολουθήσουν, ἔμεναν στὴ θέση ποὺ εὑρίσκονταν καὶ ἔπαυαν πιὰ νὰ ζητοῦν μάταιες καὶ ψεύτικες δόξες μὲ κινδύνους. Ἀλλὰ καὶ στὸν ἱερὸ Σταυράκιο, σκευοφύλακα τοῦ Ναυπλίου καὶ φίλο του, προεμήνυσε μὲ ἕνα μοναχὸ τῆς μονῆς αὐτῆς, ὅτι τὸν ἑπόμενο χρόνο θὰ ἀναχωροῦσε γιὰ τὸν Κύριο, καὶ ἔτσι ὄφειλε νὰ ἑτοιμαστεῖ γιὰ τὸν θάνατό του. 5

6 Μὲ τόσες λοιπὸν ἀρετὲς καὶ πνευματικὰ χαρίσματα στολισμένος ὁ ὅσιος, ἔγινε πλήρης ἡμερῶν καὶ ἔφθασε σὲ καλὰ γεράματα. Γι αὐτό, ἐπειδὴ προεγνώρισε, ὁ μακάριος, ὅτι ἔφτασε ὁ καιρὸς τῆς τελειώσε ώς του, ἔμεινε κλεισμένος στὸ κελλί του ἀρκετὲς ἡμέρες, κάνοντας προσευχή. Τὴν Κυριακὴ ἦλθε στὸ Καθολικὸ καὶ μετέλαβε τὰ ἄχραντα Μυστήρια. Υστερα βγῆκε ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, κάθισε στὸ συνοδικὸ μὲ τοὺς ὑπολοίπους πατέρες καὶ μίλησε μαζί τους ἀρκετὴ ὥρα γιὰ τὴν ὠφέλεια τῆς ψυχῆς. Μετὰ σηκώθηκε καὶ ἔβαλε μετάνοια σὲ ὅλους τοὺς ἀδελφούς, ζητώντας τους νὰ τὸν συγχωρήσουν, ἂν τοὺς ἔφταιξε σὲ κάτι ὡς ἄνθρωπος. Καὶ τέλος, τοὺς παρακαλοῦσε νὰ προσεύχονται γι αὐτὸν στὸν Κύριο, ὥστε νὰ παραλάβει εἰρηνικὰ τὸ πνεῦμα του. Ετσι ἦρθε στὸ κελλί του. Καὶ ἀμέσως τὸν ἔπιασε πυρετός. Μόλις τὸ ἔμαθαν οἱ ἀδελφοί, ἦλθαν νὰ τὸν ἐπισκεφθοῦν καὶ ἄρχισαν νὰ τὸν παρακαλοῦν νὰ χρησιμοποιήσει κανένα ἰατρικὸ βότανο γιὰ τὴ θέρμη. Ὁ ὅσιος ὅμως τοὺς εἶπε, ὅτι δὲν χρειαζόταν γιατρικὸ ἀλλὰ μᾶλλον προσευχή. Ἀκόμα μιὰ μέρα πέρασε. Καὶ ἐκεῖ ποὺ συνομιλοῦσε μὲ τοὺς ἀδελφούς, στὶς 16 Μαρτίου, παρέδωσε τὸ πνεῦμα του στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ. Ὀγδόντα πέντε χρόνια ἔζησε, τὰ ἑξῆντα ἐδῶ, στὸ μοναστήρι τοῦ ἁγίου Διονυσίου, καὶ τὰ εἴκοσι πέντε στὴν πατρίδα του. Καὶ εἶχαν περάσει ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ 1605 χρόνια. Οἱ ἀδελφοί, ἀφοῦ ἐκήδευσαν μὲ σεβασμὸ τὸ χαριτόβρυτο ἐκεῖνο σῶμα τοῦ ἁγίου καὶ ἐτέλεσαν ὅσα συνηθίζονται στοὺς νεκρούς, τὸ ἔθαψαν στὴ γῆ, σύμφωνα μὲ τὸ γραφικό, «χῶμα εἶσαι καὶ στὸ χῶμα θὰ καταλήξεις» (Γεν. 3, 19). Ἀφοῦ λοιπὸν ἐνταφιάσθηκε τὸ ἀοίδιμο ἐκεῖνο σῶμα στὸ κοιμητήρι, ὅπου θάβονται καὶ οἱ ἄλλοι πατέρες, γύρισαν οἱ ἀδελφοὶ στὰ κελλιά τους καταλυπημένοι καὶ ἔχοντας τὰ μάτια γεμάτα δάκρυα. Διότι ὅλοι τὸν ἀγαποῦσαν καὶ τὸν εὐλαβοῦντο ὡς πνευματικό τους πατέρα. Προπάντων οἱ μαθητὲς τοῦ ὁσίου μήτε καὶ νὰ ζοῦν ἀκόμα δὲν ἤθελαν χωρισμένοι ἀπὸ τέτοιον θεοφόρο πατέρα. Εθλίβοντο, ἐθρηνοῦσαν περισσότερο ἀπὸ τοὺς ἄλλους, διότι δὲν ἐγνώριζαν ὅτι σὲ λίγο καιρὸ ἡ λύπη τους θὰ μετεβάλλετο σὲ χαρὰ καὶ τὰ δάκρυα σὲ θάμβος, καθώς λέει ὁ προφήτης Δαβίδ, «Τὸ βράδυ μένει μαζί μας τὸ κλάμα καὶ τὸ πρωὶ μᾶς βρίσκει ἀγαλλίαση» (Ψαλμ. 29, 6). Ἀλλὰ προσέξετε νὰ ἀκούσετε καὶ ὅσα ἀπομένουν ἀπὸ τὴ διήγηση, καὶ ἔτσι νὰ βγοῦμε σήμερα ἀπὸ τὸν πάνσεπτο τοῦτο ναὸ χαρούμενοι καὶ δοξάζοντας τὸν Θεό, ποὺ δοξάζει τοὺς ἁγίους Του. Ἀφοῦ λοιπὸν πέρασαν ἕξι μῆνες ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ ὁσίου, πέθανε ἕνας ἀδελφὸς καὶ ἀναχώρησε γιὰ τὸν Κύριο. Ετσι, ἦλθαν στὸ κοιμητήρι μερικοὶ ἀδελφοί, γιὰ νὰ ἀνοίξουν κανένα μνῆμα καὶ νὰ ἐνταφιασθεῖ ὁ νεκρός. Ενῶ ὅμως ἤθελαν νὰ ἀνοίξουν κάποιο ἄλλο παλαιότερο μνῆμα ὦ, τί θαῦμα! ἄρχισαν νὰ ἀνοίγουν τὸ μνῆμα τοῦ ὁσίου. Καὶ αὐτὸ ἦταν ἔργο τῆς θείας πρόνοιας, ποὺ ἤθελε στοὺς ἔσχατους τούτους καιροὺς νὰ δείξει πώς ἀπὸ τὰ σώματα τῶν ἁγίων ἀναβλύζουν μύρα καὶ πώς ὀστὰ ἄσαρκα θεραπεύουν. Ἀνοίχθηκε τὸ μνῆμα, καὶ νά, θαῦμα παράδοξο, θαῦμα, πού, στοὺς ἔσχατους τούτους καιρούς, φαίνεται σὲ πολλοὺς ἀπίστευτο: Νά, βλέπουν μὲ τὰ μάτια τους οἱ ἀδελφοὶ νὰ ἀναβλύζει ἅγιο μύρο ἀπὸ κάθε σημεῖο τοῦ ὁσιακοῦ ἐκείνου σώματος! Ετρεξαν λοιπὸν μὲ βιασύνη καὶ τὸ ἀνήγγειλαν καὶ στοὺς ἄλλους. Μόλις εἶδαν καὶ ἐκεῖνοι τὸ παράδοξο τοῦτο θαῦμα, δηλαδὴ τὴν πηγὴ ἐκείνη τοῦ μύρου, ποὺ ἀνέβλυζε ἀπὸ τὸ σῶμα τοῦ ὁσίου, ἔμειναν ὅλοι ἐκστατικοὶ καὶ ἄφωνοι γιὰ πολλὴ ὥρα ἀπὸ τὴ χαρὰ καὶ τὸν θαυμασμό. Ἀλλὰ ἐπειδὴ ἦταν ἀναγκαῖο νὰ ἐνταφιάσουν τὸ σῶμα τοῦ νεκροῦ, ἀποφάσισαν ὅλοι μαζὶ νὰ βάλουν τὸ σῶμα τοῦ ὁσίου σὲ τόπο ἀπόκρυφο. Αὐτὸ καλὰ τὸ σκέφθηκαν καὶ τὸ ἔκαναν. Ὅπως ἕνας βασιλιάς, ποὺ θέλει νὰ γυμνάσει στὴν ἀνδρεία τοὺς στρατιῶτες του, ἀφοῦ φτιάξει ἕνα χρυσὸ στεφάνι, στολισμένο μὲ διάφορα πολύτιμα πετράδια, τὸ βάζει ἀντίπερα σὲ ἕνα χαντάκι ἀρκετὰ πλατύ, καὶ ὕστερα μὲ τὸν διαλαλητὴ φωνάζει, Ὅποιος ἐπιθυμεῖ ἐκεῖνο τὸ στεφάνι, ἂς πηδήσει στὴν ἄλλη μεριὰ τοῦ χαντακιοῦ καὶ ἂς τὸ πάρει, ἔτσι καὶ ἐκεῖνοι οἱ ἅγιοι πατέρες, θέλοντας νὰ μᾶς γυμνάσουν στὴν ἀρετή, ἔκρυψαν τὸ χαριτόβρυτο ἐκεῖνο σῶμα, σὰν νὰ ἔλεγαν: Νά ὁ θησαυρός, κοντά σας εἶναι, κοπιάστε λοιπὸν καὶ θὰ τὸν βρεῖτε. Ἀλλὰ μακάρι ὁ ἐπουράνιος Θεὸς νὰ μᾶς φανερώσει τὸν κρυμμένο τοῦτο θησαυρό, γιὰ νὰ λέμε μὲ παρρησία, Εὐλογημένος νὰ εἶναι ὁ Θεός, ποὺ δοξάζει τοὺς ἁγίους Του παραπάνω ἀπὸ τὸ χρυσάφι, καὶ νὰ δείξουμε σὲ ὅλα τὰ ἔθνη ὅτι δὲν θὰ λείψει ἀπὸ ἐμᾶς ἄρχοντας καὶ ἀρχηγὸς (πρβλ. Γεν. 49, 10) ὣς τὴ συντέλεια τοῦ κόσμου τούτου. Ἀμήν. 6

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος*

Οσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (26η Ιουλίου) Οσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος* «Αὐτὸς ἀναδείχθηκε ἀνώτερος ἀπὸ τὸν πάγκαλο Ιωσὴφ στὴν σωφροσύνη, γι αὐτὸ μπορεῖ νὰ βοηθήση ἀποτελεσματικὰ ὅσους πολεμοῦνται ἀπὸ τὸ πάθος τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ. Κεφάλαια κδʹ

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ. Κεφάλαια κδʹ Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ Κεφάλαια κδʹ «Εθερμάνθη ἡ καρδία μου ἐντός μου, καὶ ἐν τῇ μελέτῃ μου ἐκκαυθήσεται πῦρ» (Ψαλμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 Ernest E. Marcos Hierro (GIDC ELECTRA) emarcos@ub.edu Pronoms personals

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

όσους καὶ τόσους ἀγῶνες κάνουµε καθηµερινὰ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουµε ἀναζητήσεις καὶ ὄνειρα ἐπιθυ-

όσους καὶ τόσους ἀγῶνες κάνουµε καθηµερινὰ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουµε ἀναζητήσεις καὶ ὄνειρα ἐπιθυ- 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 88. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ὁλοένα στὸ τέλος αὐτῆς τῆς πονηρῆς ζωῆς....σὲ λίγο θὰ...σβύσει ὅλη τούτη ἡ ὀχλοβοὴ κι ἡ φωτοχυσία, σὰν κάποιο πράγμα ποὺ δὲν γίνηκε ποτές. Ὢ κατάδικοι, Τί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Ὁμιλία ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/friday/fri_2.htm 1. - Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ὁ ἀγώνας μας τῆς νηστείας καί

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Ὁ κτηματίας Νικόλαος Μοτοβίλωφ, πού τό 1831 θεραπεύθηκε θαυματουργικά ἀπό σοβαρή ἀσθένεια μέ τήν προσευχή τοῦ ὁσίου Σεραφείμ, ἀπέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Ενα λαμπρὸ ἄστρο τῆς Θηβαΐδος τοῦ Βορρᾶ Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Σύντομος Βίος, ἡ Πρόσφατος Ανακάλυψις τοῦ Αφθάρτου Ιεροῦ Λειψάνου του καὶ τρία σύγχρονα Θαύματα Αὐτοῦ* α. Ο Αγιος Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθόδοξη Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὸ νόημά της *

Η Ορθόδοξη Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὸ νόημά της * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Η Ορθόδοξη Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὸ νόημά της * Πρωτοπρεσβυτέρου π. Στεφάνου Ἀβραμίδη Η «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ» ἢ καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Αρχὴ τοῦ νέου Νὰ τὴν ἐνσωματώσουμε στὴν καθημερινή μας ζωὴ * Μιὰ πνευματικὴ πρόκληση, ποὺ ἀπαιτεῖ ἀντίδραση, ἀπόφαση, πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων

κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/easter/kirilou_1.htm Γιά τούς Φωτιζόμενους, πού ἔγινε στά Ιεροσόλυμα, πάνω στό ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως «ἀναστάντα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 &

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 & ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 92 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Π άρα πολλές πινακίδες συνατοῦµε στό διάβα τῆς ζωῆς µας, οἱ ὁποῖες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ 1 ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν γνωρίζουν τί εἶναι ὁ γάμος. Εἴτε ἔχουν, εἴτε δὲν ἔχουν συνάψει γάμο. Ὑπανδρευμένοι καὶ ἀνύπανδροι. Νυμφευμένοι καὶ ἀνύμφευτοι. Ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Θείας πίστεως, τῇ φωταυγείᾳ,

Θείας πίστεως, τῇ φωταυγείᾳ, Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Βίος καὶ Μαρτύριο τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης (*) Ἀπολυτίκιον Ηχος γʹ. Θείας πίστεως. Θείας πίστεως, τῇ φωταυγείᾳ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο «Μόνο ἂν γίνουμε παιδιά, ἂν ἐπιστρέψουμε στὴ χαμένη μας παιδικὴ Αθωότητα καὶ Αγνότητα, μόνο τότε ἔχουμε ἐλπίδα νὰ εἰσέλθουμε στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Β ΕΚΔΟΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 ΠΛΑΤΩΝ (428 348 π.χ) Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΣΑ σ ὅλες τὶς προσευχὲς καὶ τοὺς ὕμνους τῆς μεγάλης

ΑΝΑΜΕΣΑ σ ὅλες τὶς προσευχὲς καὶ τοὺς ὕμνους τῆς μεγάλης Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Η Προσευχὴ τοῦ Ἁγίου Εφραὶμ τοῦ Σύρου * Η χριστιανικὴ ἀσκητικὴ εἶναι ἀγώνας ὄχι κατά, ἀλλὰ ὑπὲρ τοῦ σώματος. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα * * * * * * * * *

Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα * * * * * * * * * 1 Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα 2015 Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα Ὁ ὁσιώτατος

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή... ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 61 n κωδικός 01-7109 X Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ Ἡ ἐπίσηµη ἁγιοκατάταξή του τ. 61, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ.-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Πρόλογος

Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Πρόλογος Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Α. ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Παναγία ἡ Πορταΐτισσα Παναγία ἡ Νιαμονίτισσα Παναγία ἡ Κασσιωπία Παναγία ἡ Λιμνιά Παναγία τῆς Σκριποῦς Παναγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΝΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ. γιὰ τὴ δευτέρα τάξη τοῦ δημοτικοῦ σχολείου

ΚΡΙΝΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ. γιὰ τὴ δευτέρα τάξη τοῦ δημοτικοῦ σχολείου ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΡΙΝΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ γιὰ τὴ δευτέρα τάξη τοῦ δημοτικοῦ σχολείου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1948 1. ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ Μὲ τὴ γλυκιὰν αὐγούλα χαρούμενο ξυπνῶ καὶ στέλνω

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Μετάφραση Ελένη Δημητρίου Μετάφραση στίχων 1 99 Προλόγου ΑΝΤΙΓΟΝΗ Πολυαγαπημένη μου αδερφή Ισμήνη, άραγε ξέρεις αν υπάρχει καμιά συμφορά που μας κληροδότησε ο Οιδίποδας και να μην την

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Υποδοχῆς τῶν τιμίων αὐτοῦ Λειψάνων στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Βίος και Θαύματα α.γόνος

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας.

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. 1 Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. πρωτ. Χριστόδουλος Μπίθας Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Παμ. Ταξιαρχῶν Μοσχάτου Σεβασμιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά 5 Λόγος στόν προφήτη Ἰωνᾶ, καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν Ἰωνᾶς ὁ Ἑβραῖος, ὅταν βγῆκε ἀπό τή θάλασσα, ἄρχισε νά κηρύττει στή Νινευή, στούς ἀπερίτμητους κατοίκους της. Μόλις ὁ προφήτης μπῆκε στή μεγαλοπρεπή

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο Κείμενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Επομένως οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως ούτε αντίθετα προς τη φύση μας, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ,

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ, ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ἁγία Μαρία ἡ Βιθυνὴ*

Η Ἁγία Μαρία ἡ Βιθυνὴ* Επὶ τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Εὐγενίου καὶ τῆς θυγατέρας του Μαρίας: 12 Φεβρ. Ενιαύσιος Εορτολογικὸς Στέφανος Η Ἁγία Μαρία ἡ Βιθυνὴ* Ο Βίος τοῦ Εὐγενίου καὶ τῆς θυγατέρας του Μαρίας Ἁγίου Συμεὼν τοῦ Μεταφραστοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ἀλέξανδρος τοῦ Σβὶρ καὶ τὸ Μοναστήρι του στὴν Ρωσία*

Ο Οσιος Ἀλέξανδρος τοῦ Σβὶρ καὶ τὸ Μοναστήρι του στὴν Ρωσία* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (30ὴ Αὐγούστου) Ο Οσιος Ἀλέξανδρος τοῦ Σβὶρ καὶ τὸ Μοναστήρι του στὴν Ρωσία* Ἀπὸ ἕνα σύγχρονο ταξιδιωτικὸ χρονικὸ Εχουμε ἤδη παρουσιάσει στὴν Ιστοσελίδα μας τὸν ἐκτενῆ Βίο τοῦ Οσίου

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἅγιος νέος ἱερομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Φιλούμενος ὁ Κύπριος: Ἡ ἀπαρχὴ τῶν τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων τῆς «Νέας Ἐποχῆς»

Ὁ ἅγιος νέος ἱερομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Φιλούμενος ὁ Κύπριος: Ἡ ἀπαρχὴ τῶν τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων τῆς «Νέας Ἐποχῆς» Ὁ ἅγιος νέος ἱερομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Φιλούμενος ὁ Κύπριος: Ἡ ἀπαρχὴ τῶν τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων τῆς «Νέας Ἐποχῆς» Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου Ὁ ἔνδοξος νέος ἱερομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Φιλούμενος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο θαυμαστὸς Βίος τοῦ Οσίου Δοσιθέου τοῦ Υποτακτικοῦ*

Ο θαυμαστὸς Βίος τοῦ Οσίου Δοσιθέου τοῦ Υποτακτικοῦ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (13η Αὐγούστου) Ο θαυμαστὸς Βίος τοῦ Οσίου Δοσιθέου τοῦ Υποτακτικοῦ* Ἀπολυτίκιον. Ηχος γʹ. Θείας πίστεως. Δόσιν ἔνθεον καταπλουτήσας, δόσις ἄμωμος Θεῷ προσήχθης, φερωνύμως, θεόφρον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΡΑΜΑ τοῦ Γέροντος Σωφρονίου, τὸ ὁποῖο δημοσιεύουμε

ΤΟ ΟΡΑΜΑ τοῦ Γέροντος Σωφρονίου, τὸ ὁποῖο δημοσιεύουμε Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου [Βελιτσκόφσκυ] (15 Νοεμβρίου) καὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων Μεγάλη ἡ ὠφέλεια ἀπὸ τὴν ἀνάγνωσι τῶν Πατερικῶν Κειμένων* Ο διάβολος μισεῖ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Σωτηρία κατορθώνεται καὶ μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴ θέληση τοῦ ἀνθρώπου

Ἡ Σωτηρία κατορθώνεται καὶ μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴ θέληση τοῦ ἀνθρώπου 77 Ἡ Σωτηρία κατορθώνεται καὶ μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴ θέληση τοῦ ἀνθρώπου «Οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν Υἱόν, εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ Υἱός, καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ Υἱὸς ἀποκαλύψαι»

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ἀντίχριστος καὶ τὸ Χρῖσμα*

Ο Ἀντίχριστος καὶ τὸ Χρῖσμα* «Η οὐσία τῆς Ορθοδόξου Ποιμαντικῆς ποὺ συνδέεται μὲ τὴν Ησυχαστικὴ Παράδοση τῆς Εκκλησίας» Ο Ἀντίχριστος καὶ τὸ Χρῖσμα* «Επομένως, οἱ Ποιμένες τῆς Εκκλησίας δὲν πρέπει νὰ ὁμιλοῦν μόνον γιὰ τὸν Ἀντίχριστο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία»)

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία») Γεωργίου Χασούρου (Βιολόγου - Ἐκπαιδευτικοῦ) Α) Ἡ «ἐκκλησία» τῆς ιεθνοῦς Ψυχαναλυτικῆς Ἑταιρείας. Ἕνα ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ ἀνθρωπολογία» ποὺ δηµοσιεύθηκε τὸ περασµένο ἔτος

Διαβάστε περισσότερα

Ἀνακαίνιση τῆς ζωῆς μας μὲ τὸν Χριστό

Ἀνακαίνιση τῆς ζωῆς μας μὲ τὸν Χριστό 1 Ἀνακαίνιση τῆς ζωῆς μας μὲ τὸν Χριστό Ἡ ζωή μας σὲ αὐτὴ τὴ γῆ παλιώνει μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου. Παλιώνουμε ὅλοι μας, εἴτε τὸ θέλουμε εἴτε ὄχι, καὶ ἡ ἁμαρτία ποὺ εἶναι συσσωρευτικὴ μᾶς ἀσχημίζει, μᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓ ΝΩΣΤΙΚΟΝ Β Δ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΓ ΝΩΣΤΙΚΟΝ Β Δ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓ ΝΩΣΤΙΚΟΝ Β Δ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛ. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΝΑΓ ΝΩΣΤΙΚΟΝ Β Δ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1963 1. Γιατί προσεύχομαι. Ἄν ἤμουν φτερωτὸ πουλί, μὲ τὴ λαλιὰ τὴν πιὸ καλὴ

Διαβάστε περισσότερα

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ YMHTTOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΕΡου ΛΕΙΨΑΝου τησ αγιασ φωτεινησ τησ σαμαρειτιδος ἐκ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκεῖνο τὸν καιρὸ ὁ Ἅγιος Γεώργιος, ποὺ δὲν εἶχε ἀκόμη ὁμολογήσει τὴν χριστιανική του πίστη, ἦταν κόμης καὶ ἀρχηγὸς στρατιωτικῆς μονάδας στὸ στράτευμα

Ἐκεῖνο τὸν καιρὸ ὁ Ἅγιος Γεώργιος, ποὺ δὲν εἶχε ἀκόμη ὁμολογήσει τὴν χριστιανική του πίστη, ἦταν κόμης καὶ ἀρχηγὸς στρατιωτικῆς μονάδας στὸ στράτευμα ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ὁ Ἅγιος Γεώργιος θεωρεῖται καὶ εἶναι ἀκόμα καὶ σήμερα ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ θαυματουργοὺς Ἁγίους τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ γι αὐτὸ καὶ ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀγαπητοὺς. Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ γνωστὰ θαύματα τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ ΟΙ ΕΣΦΑΓΜΕΝΟΙ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ ἀρνίου Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ Στοιχειοθεσία, ιακόσµησις, Ἐπιµέλεια Ἐκδόσεως: Ἀδελφότης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ (Στη ηµοτική) κδοση ρθόδοξος δοδειχτης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ Οταν πρόκειται νά κοινωνήσεις τά Αχραντα Μυ- στήρια, ἀπό τό βράδυ, νά διαβάσεις τήν ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου + Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου 910/913 948/951 Η προστάτις τοῦ συζυγικοῦ βίου καὶ συμφιλιώτρια τῶν συζύγων Μνήμη: 3η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο 1 Νίκος Ὀρφανίδης Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο Τιμώντας ἀπόψε τὴ μνήμη τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη καὶ δεόμενοι γιὰ τὴν ψυχὴ αὐτοῦ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας)

Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας) Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας) Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν. Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε,

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, + Η Ταπείνωση τοῦ Ἀποστόλου Ματθαίου* Μιὰ Μαρτυρία τῆς Παραδόσεως γιὰ τὴν Κριτικὴ Μελέτη τῶν Πηγῶν Ηλία Βουλγαράκη ( 1999) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ἕγραψε ἕνα ἀπὸ τὰ τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰανουάριος 2011 5 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 5 - Ἰανουάριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 95

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 95 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 95 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Π οιὸς ἄνθρωπος ἐξουσιάζει τὴν ζωή; Κανεὶς, γιατί ὅλοι µας πεθαίνουµε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α κα Μαρία Παπαθανασίου, ἐπίκ. καθηγήτρια ΤΕΙ Ἀθηνῶν 7/2/2005 Ἡ ἱεραρχία τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν, σύμφωνα μὲ τὸν Α. Maslow, εἶναι ἡ ἑξῆς:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βʹ

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βʹ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βʹ Μέρος Ηʹ (Τελευταῖον) ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙ τοῦ Κυρίου μας, κλείνουμε πρὸς τὸ παρὸν τὴν σειρὰ τῶν ἄρθρων μας ἐπὶ τῆς ἐπισήμου Ανακηρύξεως τῶν Αγίων Νεομαρτύρων τῆς Ρωσίας

Διαβάστε περισσότερα