Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ Ἡ πρόσφατη κινηματογραφικὴ ταινία μὲ θέμα τὴ φιλόσοφο Ὑπατία καὶ τὴν ἀποτρόπαια δολοφονία της στὴν Ἀλεξάνδρεια (Agora, παραγωγὴ 2009 καὶ ἔναρξη προβολῆς στὴν Ἑλλάδα 28 Ἰανουαρίου 2010, ταινία τοῦ Alejandro Amenábar μὲ μιὰ ἐξαιρετικὴ Rachel Weisz στὸν πρωταγωνιστικὸ ρόλο) γέννησε σὲ πολλοὺς πολλὰ καὶ καίρια ἐρωτήματα: Ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ Ὑπατία; Τί εἶναι πάλι αὐτὴ ἡ νέα ἐπίθεση ἐνάντια στὴν Ἐκκλησία; νέα ἐπίθεση, καθὼς φαίνεται σὲ πολλούς, ἀλλὰ βεβαίως κινούμενη φανερὰ πάνω στὸ παλαιό, δοκιμασμένο μοτίβο: τὸ μοτίβο τοῦ γκρεμίσματος τῶν μύθων τοῦ χριστιανισμοῦ, τὸ μοτίβο τῆς ἀποκάλυψης τῆς ἐπιμελῶς κρυμμένης γιὰ πολλοὺς αἰῶνες ἀλήθειας... Ἡ κατηγορία Ἡ ἄνανδρη δολοφονία τῆς φιλοσόφου καὶ μαθηματικοῦ Υπατίας τὸν Μάρτιο τοῦ 415 μ.χ. στὴν Αλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου, μιὰ δολοφονία στὴν ὁποία πολλοὶ δὲν διστάζουν νὰ ἐμπλέξουν ἀκόμη καὶ τὸν πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Κύριλλο, ποὺ στὴν καλύτερη περίπτωση ἐμφανίζεται ὡς ὁ ἠθικὸς αὐτουργὸς τῆς δολοφονίας, ἔχει ἀποτελέσει σὲ πάρα πολλὲς περιπτώσεις, ὅπως θὰ βροῦμε τὴν εὐκαιρία νὰ δοῦμε στὴ συνέχεια, κεντρικὸ σημεῖο στὸ κατηγορητήριο κατὰ τοῦ χριστιανισμοῦ. Αν θέλουμε νὰ εἴμαστε ἀπολύτως εἰλικρινεῖς, ὀφείλουμε νὰ παραδεχθοῦμε ὅτι ἔχουμε μπροστά μας μία κατηγορία ἀπὸ αὐτὲς πού, ἂν μή τι ἄλλο, πετυχαίνουν νὰ κερδίζουν τὶς ἐντυπώσεις: Μία δολοφονία εἶναι οὕτως ἢ ἄλλως ἐξ ὁρισμοῦ τὸ βαρύτερο τῶν ἐγκλημάτων καὶ τὸ χειρότερο, ἡ δολοφονία περιγράφεται ὡς ἰδιαίτερα ἀποτρόπαιη καὶ εἰδεχθής καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφθαναν τὰ παραπάνω, δὲν πρόκειται ἐδῶ γιὰ δολοφονία ἑνὸς ὁποιουδήποτε ἀνθρώπου, ἀλλὰ γιὰ δολοφονία φιλοσόφου καὶ ὄχι ἁ- πλῶς φιλοσόφου, ἀλλὰ γυναίκας φιλοσόφου ἂν μάλιστα ἀναλογισθοῦμε πόσο δύσκολο ἦταν γιὰ μιὰ γυναῖκα νὰ γίνει ξακουστὴ ὡς φιλόσοφος καὶ ἐπιστήμων σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ δὲν εὐνοοῦσε καθόλου τὴ διάκριση τῶν γυναικῶν, τότε ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι ἡ Υπατία δὲν ἦταν ἁπλῶς ἕνα ἀθῶο θῦμα, ἀλλὰ δίχως ἄλλο καὶ μία σπουδαία προσωπικότητα, ἡ ὁποία γιὰ εὐνόητους λόγους ἀσκεῖ ἰδιαίτερη γοητεία σὲ πολλοὺς σήμερα (εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἡ Margaret Alic, σὲ ἕνα πολὺ γνωστὸ σύγγραμμά της μὲ τὸν χαρακτηριστικὸ τίτλο Ἡ κληρονομιὰ τῆς Ὑπατίας. Ἡ ἱστορία γυναικῶν στὴν ἐπιστήμη ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι καὶ τὸν δέκατο ἔνατο αἰῶνα, 1 περιγράφει τὴν Ὑπατία ὡς «τὴν πιὸ ξακουστὴ γυναῖκα ἐπιστήμονα πρὶν τὴ Marie Curie» 2 ). Ολα τὰ παραπάνω ἐμφανίζουν τὴν Ὑπατία ὡς μάρτυρα, καὶ βεβαίως ὁδηγοῦν σὲ μιὰ ἀπερίφραστη καταδίκη τοῦ ἀποτρόπαιου ἐγκλήματος, ἀλλὰ καὶ σὲ μιὰ δίκαιη ἀγανάκτηση ἐνάντια στοὺς ἄνανδρους δολοφόνους. Η κατηγορία φαίνεται νὰ πετυχαίνει τὸν στόχο της: Ο χριστιανισμὸς ἐμφανίζεται νὰ μὴν ἔχει ἐπικρατήσει ἁπλῶς καὶ μόνο χάριν στὸν σκοταδισμὸ ποὺ ἔσβησε τὸ φῶς τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, νὰ μὴν ἔχει στηριχθεῖ ἁπλῶς καὶ μόνο πάνω στὶς στάχτες τῶν καμμένων συγγραμμάτων, στὰ ἐρείπια τῶν ἀρχαίων ναῶν καὶ στὰ σπασμένα μέλη τῶν ἀρχαίων ἀγαλμάτων, ἀλλὰ καὶ νὰ ἔχει πατήσει κυριολεκτικὰ ἐπὶ πτωμάτων, καὶ μάλιστα ἐπὶ πτωμάτων ἀθώων. Καὶ βέβαια, ἂν οἱ χριστιανοὶ δὲν δίστασαν νὰ δολοφονήσουν μὲ εἰδεχθῆ τρόπο μία γυναῖκα φιλόσοφο, τότε δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχει ἔγκλημα ποὺ νὰ μὴν ἦσαν ἱκανοὶ νὰ διαπράξουν. Ὁ ἀντικειμενικὸς καὶ ἀπροκατάληπτος μελετητής, ὡστόσο, δὲν θὰ δυσκολευθεῖ νὰ διαπιστώσει ὅτι ὅλα τὰ παραπάνω δὲν εἶναι τίποτε περισσότερο ἀπὸ ἕναν ἐπιμελῶς καλλιεργημένο μῦθο. Μολονότι οἱ πηγὲς στὶς ὁποῖες γίνεται μνεία τῆς Ὑπατίας καὶ τῆς δολοφονίας της εἶναι μᾶλλον πενιχρές, ἡ παρουσία τῆς Ὑπατίας στὰ ἔργα νεωτέ- 1

2 ρων συγγραφέων, ἰδιαίτερα ἀπὸ τὸν ιαφωτισμὸ καὶ ἑξῆς, εἶναι πραγματικὰ ἐντυπωσιακή. 3 Ἂν παρακολουθήσει κανεὶς τὴ σχετικὴ βιβλιογραφία, δὲν θὰ δυσκολευθεῖ νὰ διαπιστώσει ὅτι ὁ μῦθος τῆς Ὑπατίας γεννήθηκε εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς στὸ πλαίσιο τῆς ἐπιθέσεως ἐνάντια στὸν χριστιανισμό, καὶ ὅτι πολλὰ ἐπιμέρους στοιχεῖα τοῦ μύθου τῆς Ὑ- πατίας ἐξηγοῦνται εὔκολα ἀπὸ τὰ διαφορετικὰ κίνητρα καὶ τοὺς διαφορετικοὺς σκοποὺς τῶν ἑκάστοτε ἐπικριτῶν τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἡ Ὑπατία τοῦ προτεσταντισμοῦ ὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ Ὑπατία πρωτοεμφανίσθηκε στὴ νεώτερη γραμματεία τὸ πρῶτο τέταρτο τοῦ 18ου αἰῶνα, καὶ συγκεκριμένα τὸ 1720, σὲ σύγγραμμα τοῦ Ἰρλανδοῦ διανοητῆ John Toland ( ). Ὁ Toland ὑπῆρξε ἕνας πρώιμος διανοητὴς τοῦ ἐπονομαζόμενου Αἰῶνα τῶν Φώτων. Ἀνατράφηκε ὡς καθολικός, στὴν πορεία ὅμως προσχώρησε στὸν προτεσταντισμό, καὶ οἱ φιλοσοφικές του ἀναζητήσεις τὸν ὁδήγησαν στὸν ντεϊσμό. Ὁ μακροσκελέστατος τίτλος τοῦ βιβλίου τοῦ Toland ἀποκαλύπτει ἀφ ἑαυτοῦ τὶς προθέσεις τοῦ συγγραφέα: Ὑπατία, ἢ Ἡ ἱστορία μιᾶς ἐξαιρετικὰ ὄμορφης, ἐξαιρετικὰ ἐνάρετης, ἐξαιρετικὰ μορφωμένης καὶ ἀπὸ κάθε ἄποψη ὁλοκληρωμένης Κυρίας ἡ ὁποία κομματιάσθηκε ἀπὸ τὸν κλῆρο τῆς Ἀλεξανδρείας, γιὰ νὰ ἱκανοποιηθεῖ ἡ ἔ- παρση, ὁ φθόνος καὶ ἡ ἀγριότητα τοῦ ἀρχιεπισκόπου, ὁ ὁποῖος κοινῶς ἀλλὰ ἀναξίως ἐπονομάζεται «ἅγιος» Κύριλλος (Hypatia, or the history of a most beautiful, most virtuous, most learned, and every-way accomplished Lady, who was torn to pieces by the Clergy of Alexandries, to gratify the pride, emulation, and cruelty of their Archbishop, commonly but undeservedly styled, St. Cyril). Τὸ σύντομο σύγγραμμα τοῦ Toland διέπεται ἀπὸ ἕναν τυπικὸ προτεσταντικὸ ἀντικληρικαλισμό. Ὁ Toland βρῆκε στὴν ἱστορία τῆς Ὑπατίας μιὰ πρώτης τάξεως εὐκαιρία νὰ πλήξει τὸ κῦρος τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ κλήρου, ποὺ ἔβλεπε ὡς ὑπεύθυνους γιὰ τὴν ἀπάνθρωπη δολοφονία τῆς φιλοσόφου. Ἡ Ὑπατία τοῦ ιαφωτισμοῦ Ὁ 18ος αἰώνας σηματοδοτεῖ τὴ γένεση τοῦ μύθου τῆς Ὑπατίας, ὁ ὁποῖος ὅμως πολὺ γρήγορα πῆρε διαφορετικὴ τροπὴ ἀπὸ αὐτὴ ποὺ ἐπιθυμοῦσε ὁ Toland. Ἂς μὴ λησμονοῦμε ὅτι ὁ 18ος αἰώνας εἶναι ὁ αἰώνας τοῦ ιαφωτισμοῦ, ὁ ἐπονομαζόμενος «Αἰώνας τῶν Φώτων», ὁ ὁποῖος ἐξῆρε τὸν ὀρθὸ λόγο καὶ σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις δὲν δίστασε νὰ ἔλθει σὲ ἀνοικτὴ σύγκρουση μὲ τὸν χριστιανισμό. Σὲ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ πλαίσιο, ὁ ἐκ τῶν ἡγετῶν τοῦ ιαφωτισμοῦ Βολταῖρος ( ) εἶδε στὸ πρόσωπο τῆς Ὑπατίας τὸ σύμβολο τῆς ἀντίστασης τοῦ ὀρθοῦ λόγου ἐνάντια στὴ θύελλα τοῦ χριστιανικοῦ δογματισμοῦ καὶ σκοταδισμοῦ. Κατὰ τὸν Βολταῖρο, ὁ φόνος τῆς Ὑπατίας ἦταν «μιὰ κτηνώδης δολοφονία ποὺ διεπράχθη ἀπὸ τὰ χειροτονημένα χέρια τοῦ Κυρίλλου, μὲ μιὰ φανατικὴ συμμορία ἀπὸ πίσω τους» (στὴν καλύτερη περίπτωση, ὁ Κύριλλος ἐμφανίζεται ὡς ὁ ἠθικὸς αὐτουργὸς τῆς δολοφονίας τῆς Ὑπατίας, ὁ ὁποῖος «ἐξαπέλυσε ἐναντίον της τὸν χριστιανικὸ ὄχλο»). Ὁ Βολταῖρος ἐμφανίζει τὴν Ὑπατία νὰ πέφτει δολοφονημένη, ἐπειδὴ πίστευε στοὺς θεοὺς τῶν Ἑλλήνων, στοὺς νόμους τῆς λογικῆς φύσεως καὶ στὶς ἱκανότητες τοῦ ἐλεύθερου ἀ- πὸ δογματισμοὺς ἀνθρώπινου νοῦ. 4 Ὁ περίφημος Ἄγγλος ἱστορικὸς τοῦ 18ου αἰῶνα Edward Gibbon ( ), βαθύτατα ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ ιαφωτισμοῦ, κινεῖται καὶ αὐτὸς στὸ ἴδιο ἀκριβῶς πλαίσιο, γράφοντας χαρακτηριστικὰ ὅτι ὁ Κύριλλος «προκάλεσε ἢ ἀποδέχθηκε τὴ θυσία μιᾶς παρθένου, ἡ ὁποία δίδασκε τὴ θρησκεία τῶν Ἑλλήνων». 5 Ὅπως σχολιάζει ἡ Maria Dzielska, αὐτὴ ἡ παρουσίαση τῆς δολοφονίας τῆς Ὑπατίας ταίριαζε τέλεια μὲ τὴ θεωρία τοῦ Gibbon ὅτι ἡ ἐμφάνιση καὶ ἐξάπλωση τοῦ χριστιανισμοῦ ὑπῆρξε ὁ ἀποφασιστικὸς παράγοντας ποὺ ἐπέφερε τὴν πτώση τοῦ ἀρχαίου πολιτισμοῦ. Μέσα ἀπὸ τὴ δολοφονία τῆς Ὑπατίας, ὁ Gibbon δείχνει τὴ διαφορὰ ἀνάμεσα στὸν παλαιὸ καὶ τὸν νέο κόσμο: ἀφ ἑνὸς ἡ Ὑπατία ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ λόγου καὶ τοῦ πνευματικοῦ 2

3 πολιτισμοῦ, ἀφ ἑτέρου ὁ Κύριλλος καὶ ὁ χριστιανισμὸς ὡς ἐκπρόσωποι τοῦ δογματισμοῦ καὶ μιᾶς ἀχαλίνωτης βαρβαρότητας. 6 Ἡ Ὑπατία τῆς ρομαντικῆς λογοτεχνίας ὲν θὰ ἦταν ἄστοχο νὰ ποῦμε ὅτι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ ιαφωτισμοῦ καὶ ἑξῆς ἡ Ὑπατία σχεδὸν ἔπαυσε νὰ ἀντιμετωπίζεται ὡς ἱστορικὴ προσωπικότητα, καὶ ἔγινε σύμβολο. Ἔκτοτε, ὁ μῦθος τῆς Ὑπατίας διαμορφώθηκε χωρὶς πολλὴ προσοχή κάποτε μάλιστα καὶ μὲ ὠμὴ περιφρόνηση πρὸς τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια, καὶ ἔφθασε στὸ ἀποκορύφωμά του στὰ μέσα τοῦ 19ου αἰῶνα. Τὸ παράδοξο μάλιστα εἶναι ὅτι δὲν ἔφθασε στὸ ἀποκορύφωμά του χάρη στοὺς ἱστορικοὺς ἢ τοὺς φιλοσόφους, ἀλλὰ χάρη στούς... λογοτέχνες! Ὁ Γάλλος ποιητὴς Leconte de Lisle (Charles Marie René Leconte de Lisle, ), ὁ ἡγέτης τοῦ κινήματος τῶν Παρνασσιστῶν, ἔχει συγγράψει δύο ποιήματα μὲ τὸν τίτλο «Ὑπατία», ἕνα τὸ 1847 καὶ ἕνα τὸ Τὸ δεύτερο μᾶς δίνει μιὰ κατάδηλα ἀντιχριστιανικὴ προσέγγιση τοῦ θανάτου τῆς Ὑπατίας: «Ὁ ἄθλιος Γαλιλαῖος σὲ κτύπησε καὶ σὲ καταράσθηκε. Ἀλλὰ πέφτοντας ἔγινες ἀκόμη μεγαλύτερη! Καὶ τώρα, ἀλοίμονο! Τὸ πνεῦμα τοῦ Πλάτωνος καὶ τὸ σῶμα τῆς Ἀφροδίτης ἔχουν ἀποσυρθεῖ γιὰ πάντα στοὺς καθάριους οὐρανοὺς τῆς Ἑλλάδος!». 7 Τὸ ποίημα αὐτὸ τοῦ Leconte de Lisle σημάδευσε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο οἱ κατοπινὲς γενιὲς ἔβλεπαν τὴν Ὑπατία: στὰ μάτια ὅλων, ἡ Ὑπατία ἦταν «τὸ πνεῦμα τοῦ Πλάτωνος καὶ τὸ σῶμα τῆς Ἀφροδίτης» ( le souffle de Platon et le corps d Aphrodite ), ὅπως τὴν εἶχε θελήσει ὁ Leconte de Lisle. Ὁ Leconte de Lisle εἶναι συγγραφέας καὶ ἑνὸς σύντομου δραματικοῦ ἔργου μὲ τὸν τίτλο «Ὑπατία καὶ Κύριλλος». 8 Σὲ αὐτὸ ἡ φιλόσοφος Ὑπατία φέρεται νὰ στέκεται ἐνώπιον ἑνὸς στενοκέφαλου καὶ φανατισμένου Κυρίλλου, ὁ ὁποῖος τῆς ἐπιτίθεται ἀναγέλλοντας θριαμβευτικὰ ὅτι «οἱ θεοί σου ἔχουν γίνει σκόνη στὰ πόδια τοῦ νικητῆ Χριστοῦ», προκαλώντας ἔτσι μιὰ γεμάτη ζέση καὶ φλόγα ψυχῆς διακήρυξη πίστεως ἐκ μέρους τῆς Ὑπατίας: «Κάνεις λάθος, Κύριλλε. Ζοῦν στὴν καρδιά μου. Ὄχι ὅπως τοὺς βλέπεις ἐσύ ἐνδεδυμένοι ἐφήμερες μορφές, ὑποκείμενοι σὲ ἀνθρώπινα πάθη ἀκόμη καὶ στοὺς οὐρανούς, λατρευόμενοι ἀπὸ τὸν ὄχλο καὶ ἄξιοι χλεύης ἀλλὰ ὅπως τοὺς ἔχουν δεῖ οἱ ὑψηλοὶ νόες στὴν ἔναστρη καὶ αἰώνια ἀπεραντοσύνη: ὡς δυνάμεις τοῦ σύμπαντος, ἐσωτερικὲς ἀρετές, ἁρμονικὴ ἕνωση γῆς καὶ οὐρανοῦ ποὺ εὐφραίνει τὸν νοῦ καὶ τὸ αὐτὶ καὶ τὸ μάτι, ποὺ προσφέρει ἕνα ἐφικτὸ ἰδεῶδες σὲ ὅλους τοὺς σοφοὺς ἀνθρώπους καὶ ἕνα ὁρατὸ μεγαλεῖο στὴν ὀμορφιὰ τῆς ψυχῆς. Τέτοιοι εἶναι οἱ θεοί μου!». Μεγάλη συμβολὴ στὴν ἑδραίωση τοῦ μύθου τῆς Ὑπατίας ἄσκησε ὁ Ἄγγλος μυθιστοριογράφος, κληρικὸς καὶ ἱστορικὸς Charles Kingsley ( ), ὁ ὁποῖος μπορεῖ μὲν νὰ μὴν συγκαταλέγεται σήμερα στοὺς κορυφαίους τῆς λογοτεχνίας, ἀλλὰ πάντως ἦταν ἐξαιρετικὰ δημοφιλὴς τὴν ἐποχή του. Ὁ Kingsley συνέγραψε τὸ 1853 ἕνα ἐκτενέστατο ἱστορικὸ μυθιστόρημα μὲ πρωταγωνίστρια τὴν Ὑπατία, τιτλοφορούμενο Hypatia or New foes with an old face. 9 Γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε πλήρως τὴ σημασία τοῦ μυθιστορήματος τοῦ Kingsley, πρέπει νὰ κατανοήσουμε ὅτι ὁ 19ος αἰώνας ἦταν μιὰ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία οἱ εὐρύτερες λαϊκὲς μᾶζες γνώριζαν τὸ ἱστορικὸ παρελθὸν μέσα ἀπὸ τὰ ἱστορικὰ μυθιστορήματα ὅπως ἀκριβῶς σήμερα, κατὰ τὸ ἀνάλογον, τὸ γνωρίζουν μέσα ἀπὸ τὶς κινηματογραφικὲς παραγωγές. Τὸ βιβλίο λοιπὸν τοῦ Kingsley μεταφράσθηκε σὲ πολλὲς εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες, καὶ μέσα ἀπὸ αὐτὸ ἄπειροι ἀναγνῶστες γνώρισαν καὶ ἀγάπησαν μιὰ Ὑπατία ἡ ὁποία, ὑπεραγωνιζόμενη τοῦ κόσμου τῶν ἑλληνικῶν ἀξιῶν, σφαγιάσθηκε βάρβαρα σὲ ἡλικία εἴκοσι πέντε ἐτῶν, στὸ ἄνθος τῆς ὀμορφιᾶς της, ἀπὸ ἕνα φανατισμένο καὶ βάρβαρο χριστιανικὸ ὄχλο. 3

4 Μὲ ἀνάλογο τρόπο εἶδε καὶ προέβαλε τὴν Ὑπατία καὶ ὁ Γάλλος μυθιστοριογράφος καὶ πολιτικὸς Maurice Barrès ( ), ὁ ὁποῖος, ἂς μὴν τὸ λησμονοῦμε, θεωρεῖται ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς θεωρητικοὺς τοῦ φασισμοῦ. Ὁ Barrès συμπεριέλαβε μιὰ σύντομη ἱστορία ἀφιερωμένη στὴν Ὑπατία ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἡ δολοφονημένη παρθένος» ( La vierge assassinée ) στὴ συλλογή του Sous l oeil des barbares τοῦ Πρωταγωνιστὲς τῆς ἱστορίας εἶναι δύο νεαροὶ Ἕλληνες τῆς Ἀλεξανδρείας, ὁ Λούκιος καὶ ἡ γοητευτικὴ Ἀμαρυλλίς, οἱ ὁποῖοι βλέπουν μὲ θλίψη γύρω τους τὸν κλασικὸ πολιτισμὸ νὰ ἔχει σωριασθεῖ σὲ ἐρείπια ἀπὸ τὴ λαίλαπα τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ τῶν βάρβαρων ὀπαδῶν του, καὶ θυμοῦνται τὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ αὐτοκράτορας Ἰουλιανὸς φονεύθηκε ἀπὸ τὸ χέρι χριστιανοῦ, ἐνῷ προσπαθοῦσε νὰ ὑπερασπισθεῖ τὰ ἱερὰ μνημεῖα τοῦ παρελθόντος. Οἱ δύο νέοι κατευθύνονται στὸ Σαραπεῖο, ὅπου συνήθως διδάσκει ἡ Ὑπατία (ἡ ὁποία μετονομάζεται ἀπὸ τὸν Barrès σέ «Ἀθηνᾶ»). Παράλληλα ὅμως συρρέει στὸ Σαραπεῖο καὶ ὁ ὄχλος τῶν χριστιανῶν, ὁ ὁποῖος ζητάει ἐπιτακτικὰ τὸν θάνατο τῆς «Ἀθηνᾶς», τοῦ συμβόλου τοῦ παγανισμοῦ στὴν Ἀλεξάνδρεια. Ἡ «Ἀθηνᾶ» ἐξακολουθεῖ νὰ διδάσκει ἀτάραχη, γοητεύοντας μὲ τὸν λόγο της ἀκόμη καὶ μερικοὺς ἀπὸ τοὺς χριστιανούς, ὅμως οἱ πιὸ φανατισμένοι ἀπὸ αὐτοὺς κινοῦνται ἤδη ἀπειλητικὰ ἐναντίον της. Ὁ Λούκιος, ἡ Ἀμαρυλλὶς καὶ ἄλλοι Ἕλληνες προσπαθοῦν νὰ τὴν ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὸ Σαραπεῖο, ἐκείνη ὅμως ἀρνεῖται νὰ ἐγκαταλείψει τὸν ναό, τὴ βιβλιοθήκη καὶ τὰ ἀγάλματα τῶν προγόνων της, σκεπάζει τὸ πρόσωπό της μὲ ἕνα πέπλο καὶ παραδίδεται στὸν φανατισμένο ὄχλο, ὁ ὁποῖος κυριολεκτικὰ τὴν κομματιάζει. Τὸ μαρτύριο αὐτὸ τῆς «τελευταίας τῶν Ἑλλήνων» ἀποτελεῖ κατὰ τὸν Barrès τὴν ἀφετηρία τῆς ἀποθέωσης καὶ τοῦ ἄσβεστου θρύλου της. Ἂν κάποιος ἐπιθυμοῦσε νὰ ἐξαντλήσει τὴ λογοτεχνικὴ ἐπεξεργασία τοῦ θρύλου τῆς Ὑπατίας, θὰ διαπίστωνε ἔκπληκτος ὅτι ἀπὸ τὸν ιαφωτισμὸ καὶ ἐντεῦθεν ἡ Ὑπατία σχεδὸν ποτὲ δὲν ἔπαυσε νὰ φιγουράρει ὡς ἡρωίδα λογοτεχνικῶν ἔργων. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι μέσα σὲ μία περίπου δεκαετία στὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνα κυκλοφόρησαν πέντε λογοτεχνικὰ ἔργα μὲ βασικὴ ἡρωίδα τὴν Ὑπατία: δύο δραματικὰ ἔργα στὴν ἰταλικὴ ἀπὸ τὸν Mario Luzi τὸ 1978, 11 δύο μυθιστορήματα στὴ γαλλικὴ ἀπὸ τοὺς André Ferretti τὸ καὶ Jean Marcel τὸ στὸν Καναδᾶ, καὶ ἕνα ὀγκῶδες ἱστορικὸ μυθιστόρημα στὴ γερμανικὴ ἀπὸ τὸν Arnulf Zitelmann τὸ Ἡ Ὑπατία τοῦ φεμινισμοῦ Ὁ μῦθος τῆς Ὑπατίας δὲν ἔχει παύσει νὰ ἐξελίσσεται. Σὲ μία μάλιστα ἀπὸ τὶς πιὸ πρόσφατες ἐκδοχὲς τοῦ μύθου, ἡ Ὑπατία δὲν ἐκπροσωπεῖ πλέον μόνο τὸ ἀδάμαστο πνεῦμα, τὶς ἑλληνικὲς ἀξίες, τὸν ὀρθὸ λόγο καὶ τὴν ἐπιστήμη, ἀλλὰ ἀνάγεται καὶ σὲ σύμβολο... φεμινιστικό! Ἔχουν ἐμφανισθεῖ ἀκόμη καὶ φεμινιστικὰ περιοδικὰ ποὺ φέρουν τὸ ὄνομά της, ἕνα στὴν Ἑλλάδα καὶ ἕνα ἐκδιδόμενο στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Indiana. Τὸ τελευταῖο αὐτὸ περιοδικὸ φιλοξένησε στὸ τέταρτο τεῦχός του τὸ 1989 μιὰ ἐγκωμιαστικὴ λογοτεχνικὴ ἐπανεπεξεργασία τοῦ μύθου τῆς Ὑπατίας ἀπὸ τὴ φεμινίστρια ποιήτρια καὶ μυθιστοριογράφο Ursula Molinaro. 15 Στὸ εἰσαγωγικὸ κείμενο διαβάζουμε ὅτι «ἡ βάναυση δολοφονία τῆς φημισμένης φιλοσόφου Ὑπατίας ἀπὸ ἕναν ὄχλο χριστιανῶν στὴν Ἀλεξάνδρεια τὸ 415 μ.χ. σηματοδοτεῖ τὸ τέλος μιᾶς ἐποχῆς κατὰ τὴν ὁποία οἱ γυναῖκες ἐκτιμῶνταν ἀκόμη γιὰ τὸ μυαλὸ ποὺ ὑπάρχει κάτω ἀπὸ τὰ μαλλιά τους». Τὸ λογοτεχνικὸ κείμενο ἀποτελεῖ ἴσως τὸ ἀποκορύφωμα τῆς πιὸ ὠμῆς παραποίησης τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας. Σὲ αὐτὸ ἡ Ὑπατία, ἡ ὁποία ἐξυμνεῖται στὶς πηγὲς ὡς ἄμεμπτη καὶ ἀπολαμβάνουσα καθολικὸ σεβασμὸ παρθένος, ἐμφανίζεται νὰ ἔχει ἀρχίσει ἤδη ἀπὸ τὴν ἐφηβική της ἡλικία νὰ ἐναλλάσσει ἐραστὲς μὲ ἰλιγγιώδεις ρυθμούς, καὶ κατόπιν νὰ ἔχει παντρευτεῖ τὸν φιλόσοφο Ἰσίδωρο, ὁ ὁποῖος βρέθηκε ἀναγκασμένος νὰ ἀνέχεται τὶς πολλὲς ἐξωσυζυγικὲς περιπέτειες τῆς συζύγου του. Ὅταν ὁ πατέρας της μαθηματικὸς Θέων, προειδοποιημένος ἀπὸ τὰ ἄστρα γιὰ τὸν ἐπερχόμενο τραγικὸ θάνατο τῆς κόρης του, τῆς προτείνει νὰ μετοικήσει στὴ Σικελία, ἡ Ὑπατία, ἀνώτερη ἡ ἴδια καὶ ἀπὸ τὸν πατέρα της καὶ ἀπὸ τὸν σύζυγό της, ἀρνεῖται, συναισθανόμενη ὅτι ἔσβηνε πλέον ἡ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία οἱ γυναῖκες εἶχαν τὸ δικαίωμα νὰ 4

5 σκέπτονται ἐλεύθερα, ἀλλὰ καὶ μὴν ἐπιθυμώντας νὰ ἀφήσει τὸν τότε ἐραστή της, τὸν ἔπαρχο Ὀρέστη... Ἀκολουθεῖ μιὰ ἀναφορὰ στὴ σύγκρουση τῆς Ὑπατίας μὲ τὸν χριστιανισμὸ καὶ μιὰ περιγραφὴ τῆς δολοφονίας της, καὶ τέλος ἡ Molinaro κλείνει συμπεραίνοντας ὅτι αὐτὴ ἐπρόκειτο νὰ εἶναι ἡ μοῖρα τῶν γυναικῶν στὴ χριστιανικὴ ἐποχή, στὴν ὁποία ἡ Ὑπατία «δὲν εἶχε τὴν παραμικρὴ ἐπιθυμία νὰ ζήσει»... Ἀπὸ τὸ χθὲς στὸ σήμερα... Ὅπως διαπιστώνουμε ἀπὸ τὴν προηγηθεῖσα ἀναφορὰ στὴ γένεση καὶ ἐξέλιξη τοῦ μύθου τῆς Ὑπατίας, οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς συγγραφεῖς ποὺ μνημονεύουν τὴν Ὑπατία δὲν καταβάλλουν τὴν παραμικρὴ προσπάθεια νὰ φανοῦν πιστοὶ πρὸς τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια καὶ τοῦτο εἶναι ἀπολύτως φυσικό, ἀφ ἧς στιγμῆς ἡ Ὑπατία ἔπαυσε νὰ εἶναι μιὰ ἱστορικὴ προσωπικότητα καὶ ἔγινε ἕνα σύμβολο, στὸ ὁποῖο ὁ καθένας μποροῦσε νὰ δεῖ σχεδὸν ὁτιδήποτε. Ἔτσι, ἡ Ὑπατία τοῦ Toland δὲν ἦταν παρὰ μιὰ προτεσταντικὴ καταγγελία τῶν αὐθαιρεσιῶν τοῦ καθολικοῦ κλήρου. Ἡ Ὑπατία τοῦ Βολταίρου, καὶ γενικώτερα τοῦ ιαφωτισμοῦ, εἶναι τὸ σύμβολο τῆς ἀντίστασης τοῦ ὀρθοῦ λόγου ἐνάντια στὴ θύελλα τοῦ χριστιανικοῦ δογματισμοῦ καὶ σκοταδισμοῦ. Ἡ Ὑπατία τῆς ρομαντικῆς λογοτεχνίας τῶν ἱστορικῶν μυθιστορημάτων εἶναι μιὰ ὡραιοτάτη, ἄμωμος παρθένος, ρομαντικὴ ἐκπρόσωπος μιᾶς ἐποχῆς ποὺ σβήνει. Ἡ Ὑπατία τοῦ φεμινισμοῦ εἶναι μιὰ γυναῖκα-σύμβολο, μιὰ πρωτοπόρος φεμινίστρια μὲ ἐλευθεριάζοντα βίο, ποὺ πέφτει θῦμα τοῦ ἀνδροκρατούμενου κατεστημένου, ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ τὴν ἀνεχθεῖ. Ἡ Ὑπατία τῶν ἀρχαιολατρῶν εἶναι μιὰ ἁπτὴ ἀπόδειξη τῆς σύγκρουσης χριστιανισμοῦ καὶ ἑλληνισμοῦ. Καὶ βεβαίως δὲν μποροῦμε νὰ μὴ διερωτηθοῦμε τί κοινὸ ὑπάρχει σὲ ὅλες αὐτὲς τῆς Ὑπατίες... Ἡ Ὑπατία τῆς πρόσφατης ταινίας δανείζεται πολλὰ ἀπὸ τὰ γνωστὰ μοτίβα, προσαρμόζοντάς τα βεβαίως στὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας. Ἡ Ὑπατία εἶναι ἕνας ἄνθρωπος τῆς ἐπιστήμης, ἀγνωστικίστρια ἢ ἀκόμη καὶ ἀνοικτὰ ἄθεη, ποὺ ἔχει μάθει νὰ ὑπηρετεῖ τὴν ἀλήθεια τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς φιλοσοφικῆς ἀναζήτησης μᾶλλον, παρὰ τὶς θρησκεῖες μὲ τά «παραμύθια» τους καὶ τὰ μισαλλόδοξα κηρύγματά τους. Τὴ στιγμὴ ἀκριβῶς ποὺ συλλαμβάνει τὴν ἀλήθεια γιὰ τὴν περιφορὰ τῆς γῆς γύρω ἀπὸ τὸν ἥλιο καὶ τὶς τροχιὲς τῆς κινήσεως τῶν οὐρανίων σωμάτων σύλληψη ποὺ θὰ τὴν ἔφερνε περισσότερα ἀπὸ χίλια χρόνια μπροστὰ ἀπὸ τὴν ἐποχή της, ἡ Ὑπατία πέφτει ἄγρια δολοφονημένη ἀπὸ φανατικοὺς χριστιανούς, γινόμενη τὸ ἐξιλαστήριο θῦμα σὲ συγκρούσεις, φανατισμοὺς καὶ ἀντιπαραθέσεις ποὺ μοιάζουν ἀπίστευτα μικρὲς μπροστὰ στὸ μεγαλεῖο τῆς ἀδικοχαμένης φιλοσόφου. Ἀνακρίβειες καὶ σκοπιμότητες Μὲ δεδομένο τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο εἴδαμε ὅτι ἔχει προσεγγισθεῖ τὸ θέμα τῆς Ὑπατίας κατὰ καιρούς, εἶναι λογικὸ καὶ ἀναμενόμενο ἡ κοινὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουμε σχηματίσει γι αὐτὴν νὰ εἶναι οὕτως ἢ ἄλλως γεμάτη ἀπὸ κάθε λογῆς ἀνακρίβειες. Ἕνα παράδειγμα τέτοιας ἀνακρίβειας εἶναι τὸ ἑξῆς: Στὴ σκέψη τῶν περισσοτέρων, ἡ Ὑπατία ποὺ ἔπεσε δολοφονημένη ἀπὸ τὸν χριστιανικὸ ὄχλο ἦταν σὺν τοῖς ἄλλοις μιὰ πανέμορφη γυναῖκα στὸ ἄνθος τῆς ἡλικίας της, «τὸ πνεῦμα τοῦ Πλάτωνος καὶ τὸ σῶμα τῆς Ἀφροδίτης», ὅπως τὴν εἶδε ὁ Leconte de Lisle. Οἱ περισσότεροι φαντάζονται τὴν Ὑπατία νὰ δολοφονεῖται περὶ τὴν ἡλικία τῶν εἴκοσι πέντε ἐτῶν, ὅπως ἀκριβῶς τὸ θέλησε ὁ Kingsley. Ἂν ὅμως βροῦμε τὸ θάρρος νὰ κοιτάξουμε τὰ πράγματα χωρὶς τὸ παραμορφωτικὸ κάτοπτρο τοῦ μύθου, καὶ βάλουμε κάτω τὶς χρονολογίες ποὺ γνωρίζουμε, θὰ διαπιστώσουμε πόσο μακριὰ βρίσκεται αὐτὴ ἡ κοινὴ ἀντίληψη ἀπὸ τὴν πραγματικότητα: 16 Ἡ Ὑπατία δολοφονήθηκε τὸ 415 μ.χ. ἂν ἦταν τότε εἴκοσι πέντε ἐτῶν, ὅπως τὸ θέλει ἡ κοινὴ ἀντίληψη, τότε θὰ εἶχε γεννηθεῖ περὶ τὸ 390 περὶ τὸ 390, ὅμως, ἡ Ὑπατία ἦταν διδάσκαλος τοῦ Συνεσίου καὶ εἶχε ἤδη τὴ φήμη σπουδαίας διδασκάλου τῆς φιλοσοφίας μὲ δεδομένο ὅτι εἶχε ἤδη ἀποκτήσει φήμη, φαίνεται μᾶλλον ἀπίθανο νὰ ἦταν μόνο εἴκοσι πέντε ἐτῶν ἀκόμη καὶ τότε, τὸ 390 πόσῳ μᾶλλον ἄλλα εἴκοσι πέντε χρόνια ἀργότερα, τὸ 415! Αὐτὰ λέει ἡ κοινὴ λογική. Καὶ σὰν νὰ μὴν ἔ- 5

6 φθαναν αὐτά, εἰς ἐπικουρίαν τῆς κοινῆς λογικῆς ἔχουμε καὶ τὴ μαρτυρία τοῦ Ἰωάννη Μαλάλα ὅτι τὴ στιγμὴ τῆς δολοφονίας της ἡ Ὑπατία ἦταν «παλαιὰ γυνή», δηλαδὴ ἡλικιωμένη! 17 Αὐτὰ βεβαίως ἰσχύουν γιὰ τὴν Ὑπατία τῆς ἱστορίας διότι ἡ Ὑπατία τοῦ μύθου, ἡ Ὑπατία ὡς σύμβολο, ἔπρεπε ὁπωσδήποτε νὰ εἶναι εἴκοσι πέντε ἐτῶν... Καὶ αὐτὴ εἶναι μόνο μία ἀπὸ τὶς ἀναρίθμητες ἀνακρίβειες τοῦ μύθου τῆς Ὑπατίας. Ἔτσι καὶ ἡ πρόσφατη ταινία γιὰ τὴν Ὑπατία ἔχει πολλὲς ἀνακρίβειες. Μερικὲς τέτοιες ἀνακρίβειες εἶναι οἱ καινοτόμες ἐπιστημονικὲς συλλήψεις τῆς Ὑπατίας, ἡ παρουσία τῆς Ὑπατίας στὸ Σαραπεῖο, ὁ τρόπος καταστροφῆς τοῦ Σαραπείου, 18 τὰ περὶ τὸν θάνατο τοῦ πατέρα τῆς Ὑπατίας Θέωνα, τὰ σχετικὰ μὲ τὸν τρόπο ἀνάρρησης τοῦ Κυρίλλου στὸν πατριαρχικὸ θρόνο τῆς Ἀλεξανδρείας, τὸ ἐπεισόδιο μὲ τοὺς Ἰουδαίους στὸ θέατρο, τὸ μισογυνικὸ παραλήρημα τοῦ Κυρίλλου, τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Συνέσιος ἐμφανίζεται νὰ βρίσκεται στὴν Ἀλεξάνδρεια τὴ στιγμὴ τῆς δολοφονίας τῆς Ὑπατίας, ἐνῷ αὐτὸς στὴν πραγματικότητα δὲν βρισκόταν στὴ ζωή, κ.ἄ. ὲν εἶναι ὅμως τόσο οἱ ἐπιμέρους ἀνακρίβειες αὐτὲς ποὺ μπορεῖ νὰ ἐνοχλήσουν στὴ συγκεκριμένη ταινία ἀνακρίβειες οὕτως ἢ ἄλλως πολὺ μικρότερες σὲ σχέση μὲ προηγούμενες προσεγγίσεις εἶναι μᾶλλον τὸ εὐρύτερο πνεῦμα ποὺ διέπει τὴν ὅλη προσέγγιση, ὁ τρόπος φερ εἰπεῖν μὲ τὸν ὁποῖο ἐμφανίζονται οἱ χριστιανοί, περίπου ἀνάλογος μὲ τὴν εἰκόνα τῶν φανατισμένων μουσουλμάνων φονταμενταλιστῶν τῆς ἐποχῆς μας ὅσο γιὰ τὸν Κύριλλο Ἀλεξανδρείας, ἐμφανίζεται μὲ τὸν τρόπο ἀκριβῶς μὲ τὸν ὁ- ποῖο θὰ παριστανόταν στὴ μεγάλη ὀθόνη ἕνας Ὀσάμα Μπὶν Λάντεν... Συμπεράσματα Προβληματισμοί Γενικά, τὸ πρόβλημα σὲ ὅλες γενικὰ τὶς προσεγγίσεις τῆς Ὑπατίας δὲν ἔγκειται τόσο στὶς ἐπιμέρους ἀνακρίβειες, ὅσο σὲ αὐτὸ τοῦτο τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ὑπατία χρησιμοποιήθηκε ὡς σύμβολο στὸ πλαίσιο τῆς ἀντιχριστιανικῆς πολεμικῆς. Καὶ ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ Ὑπατία ἔπαυσε, ὅπως ἤδη σημειώσαμε, νὰ εἶναι μιὰ ἱστορικὴ προσωπικότητα καὶ ἔγινε ἕνα σύμβολο, ὁ καθένας μποροῦσε νὰ δεῖ σὲ αὐτὴν σχεδὸν ὁτιδήποτε, ἀνάλογα μὲ τὰ παραμορφωτικὰ γυαλιὰ ποὺ θὰ ἐπέλεγε νὰ φορέσει, μὲ ἕναν ὅμως πάντα κοινὸ παρονομαστή: τὴν ἀντιχριστιανικὴ πολεμική. Στὴν πραγματικότητα, ἡ ἱστορία τῆς Ὑπατίας, ὅπως συνήθως προβάλλεται, δὲν εἶναι τίποτε περισσότερο ἀπὸ ἕναν ἐπιμελῶς καλλιεργημένο μῦθο. Πράγματι, ἡ μελέτη τῶν πηγῶν ποὺ μᾶς παραδίδουν τὴν ἱστορία τῆς Ὑπατίας ἀνατρέπει ἄρδην τὴν εἰκόνα ποὺ συνήθως ἔχουμε γιὰ τὴ δολοφονημένη φιλόσοφο. Πρῶτ ἀπ ὅλα, ἂν δοῦμε συγκριτικὰ τὶς χριστιανικὲς καὶ τὶς ἐθνικὲς πηγές, θὰ περιμέναμε ἴσως οἱ ἐθνικοὶ νὰ ἐκθειάζουν τὴν Ὑπατία καὶ οἱ χριστιανοὶ νὰ προσπαθοῦν ἀμήχανα νὰ μειώσουν τὴν ἀξία της στὴν πραγματικότητα, οἱ χριστιανικὲς πηγὲς εἶναι αὐτὲς ποὺ ἐκθειάζουν τὴν Ὑπατία, ἐνῷ ὁ ἐθνικὸς αμάσκιος, ἡ μόνη ἐθνικὴ πηγὴ ποὺ τὴ μνημονεύει, δὲν κρύβει τὴν περιφρόνησή του γι αὐτήν... Ὅσο γιὰ τὸν κύκλο τῆς Ὑπατίας, γνωρίζουμε ἀπὸ τὶς πηγὲς ὅτι ἦταν κατὰ βάσιν χριστιανικός. Καὶ γενικά, δὲν ἔχουμε τὴν παραμικρὴ ἔνδειξη στὶς πηγὲς ὅτι στὴ σύγκρουση χριστιανισμοῦ καὶ παγανισμοῦ ἡ Ὑπατία βρισκόταν στὸ στρατόπεδο τοῦ παγανισμοῦ! Καὶ ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ ἔχουμε βάσιμους λόγους νὰ συμπεράνουμε ὅτι βρισκόταν πλησιέστερα στὸν χριστιανισμὸ παρὰ στὸν παγανισμό! Ὅσο ἀνατρεπτικὸ καὶ ἂν φαίνεται αὐτό, οἱ πηγὲς ὄχι μόνο δὲν ἐμφανίζουν τὴν Ὑπατία ἐκπρόσωπο τοῦ παγανιστικοῦ κόσμου, ἀλλὰ ὁδηγοῦν πολὺ πιὸ εὔκολα στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ ἀδικοχαμένη φιλόσοφος ἔπεσε θῦμα μιᾶς... ἐνδοχριστιανικῆς διαμάχης! Αὐτὰ βεβαίως τὰ παραθέτουμε ἁπλῶς ἐπιγραμματικὰ ἐδῶ, ἐπιφυλασσόμενοι νὰ ἀφιερώσουμε σύντομα εἰδικὴ μελέτη στὴν ἀνασκευὴ τοῦ μύθου τῆς Ὑπατίας, ὅπου ὅλα τὰ παραπάνω θὰ ἀναλύονται καὶ θὰ τεκμηριώνονται ἐνδελεχῶς. Πέρα ἀπὸ τὰ παραπάνω, στὰ ὁποῖα ἐπιφυλασσόμαστε νὰ ἐπανέλθουμε, ἡ πρόσφατη συζήτηση μὲ ἀφορμὴ τὴν κινηματογραφικὴ παραγωγὴ γιὰ τὴν Ὑπατία γεννᾷ καὶ ἄλλες σκέψεις. Μία παρατήρηση ποὺ δὲν πρέπει νὰ παραλείψουμε νὰ κάνουμε, ἔστω καὶ παρεμπιπτόντως, εἶναι ὅτι ἡ ἐπίμαχη ταινία γιὰ τὴν Ὑπατία ἀρκεῖ, γιὰ νὰ βάλει σὲ δεύτερες σκέψεις ὅσους φρονοῦν ὅτι οἱ θεωρίες περὶ σύγκρουσης ἐπιστήμης καὶ θρησκείας ἀνήκουν στὸ παρελθόν... 6

7 Ἕνα τελευταῖο, ἐντελῶς βασικὸ συμπέρασμα ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ βγάλουμε εἶναι τὸ ἑξῆς: Εἴδαμε σὲ αὐτὸ τὸ ἄρθρο, ἔστω ἐπιγραμματικά, τὴ διαρκῆ παρουσία τῆς Ὑπατίας ὡς συμβόλου στὸ πλαίσιο τῆς ἀντιχριστιανικῆς πολεμικῆς ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ ιαφωτισμοῦ καὶ ἐντεῦθεν. Ὅταν λοιπὸν σήμερα κυκλοφορεῖ μιὰ κινηματογραφικὴ παραγωγὴ γιὰ τὴν Ὑπατία, καὶ ἐμεῖς πιστεύουμε ὅτι βρισκόμαστε ἀντιμέτωποι μὲ μιά «νέα» ἐπίθεση καὶ διερωτώμαστε ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ Ὑπατία, τότε φαίνεται ὅτι δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ μεμφόμαστε τόσο τὴν ἐντρέχεια τῶν πολεμίων τῆς Ἐκκλησίας, ὅσο τὴ δική μας ὀλιγωρία καὶ ἄγνοια... ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Margaret Alic, Hypatia s heritage. A history of women in science from Antiquity through the nineteenth century, Beacon Press, Boston Τὸ βιβλίο τῆς Alic ἔχει ἤδη μεταφρασθεῖ στὴ γερμανική (Hypatias Töchter. Der verleugnete Anteil der Frauen an der Naturwissenschaft, Unionsverlag, übersetz. Rita Peterli, Zürich 1987 καὶ 1991) καὶ τὴ σουηδική (Arvet efter Hypatia. Ηistorien om kvinnliga forskare fran Antiken till det sena artonhundratalet, Alfabeta Bokforlag, Stockholm 1989). 2. Margaret Alic, ὅ.π., σελ Μέχρι πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια, ὅποιος ἐπιθυμοῦσε νὰ παρακολουθήσει τὴ διαμόρφωση τοῦ μύθου τῆς Ὑπατίας στὴ νεώτερη γραμματεία ἦταν ὑποχρεωμένος νὰ ἀνατρέξει σὲ μιὰ ξεπερασμένη μελέτη τοῦ Johann Rudolf Asmus, γραμμένη στὶς ἀρχὲς τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνα καὶ ἐλλιπῆ ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν ἐποχή της [Johann Rudolf Asmus,»Hypatia in Tradition und Dichtung«, Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte 7 (1907), σελ ]. Σήμερα ὅμως ἔχουμε μιὰ πραγματικὰ σύγχρονη ἐπισκόπηση τῆς διαμόρφωσης τοῦ μύθου τῆς Ὑπατίας σὲ μιὰ ἐξαιρετικὴ μονογραφία ἀφιερωμένη στὴν Ὑπατία, ἐκπονηθεῖσα ἀπὸ τὴ Maria Dzielska [Hypatia of Alexandria, transl. by F. Lyra, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts / London 1995 (Hypatia y Aleksandrii, Nakladem Uniwersytetu Jagiellonskiego, Krakow 1993)]. 4. Voltaire, Mélanges, Bibliothèque de la Pléiade 152, Paris 1961, σελ καὶ 1108 Oeuvres complètes de Voltaire, VII, Dictionnaire philosophique, Paris 1835, σελ Edward Gibbon, The history of the decline and fall of the Roman empire, ed. J. B. Bury, vol. 5, Methuen & Co., London 1898, σελ Maria Dzielska, Hypatia of Alexandria, σελ Oeuvres de Leconte de Lisle, Poèmes antiques, Paris 1897, σελ ὅ.π., σελ Charles Kingsley, Hypatia, or New foes with an old face, 2 vols, ed. Mabel Goddart, New York Maurice Barrès, Sous l oeil des barbares, Paris Mario Luzi, Libro di Ipazia καὶ Il messagero, Biblioteca universale Rizzoli, Milano André Ferretti, Rennaisance en Paganie, Montreal Jean Marcel, Hypatie, ou, La fin des dieux, Lemeac, Montreal Arnulf Zitelmann, Hypatia. Roman, Beltz & Gelberg, Weinheim und Basel Ursula Molinaro, A Christian martyr in reverse: Hypatia, A.D., Hypatia. A Journal of Feminist Philosophy 4 (1989), σελ Πάνω σὲ αὐτὸ τὸ θέμα ἔχουν γραφεῖ μέχρι καὶ εἰδικὲς μελέτες. Βλ. γιὰ παράδειγμα R. J. Penella, When was Hypatia born?, Historia 33 (1984), σελ Ἰωάννου Μαλάλα, Χρονογραφία, ed. L. Dindorf, : «Κατ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν παρρησίαν λαβόντες ὑπὸ τοῦ ἐπισκόπου οἱ Ἀλεξανδρεῖς ἔκαυσαν φρυγάνοις αὐθεντήσαντες Ὑπατίαν τὴν περιβόητον φιλόσοφον, περὶ ἧς μεγάλα ἐφέρετο ἦν δὲ παλαιὰ γυνή». 18. Γιὰ τὸ θέμα τῆς καταστροφῆς τοῦ Σαραπείου βλ. δύο ἄρθρα τοῦ γράφοντος δημοσιευμένα στὶς σελίδες τῶν Ἀκτίνων: α) «Ἡ καταστροφὴ τοῦ Σαραπείου. Μέρος Α : Τὸ σκηνικό», Ἀκτῖνες 632 (Ἰούνιος 2002), σελ καὶ β) «Ἡ καταστροφὴ τοῦ Σαραπείου. Μέρος Β : Τὰ γεγονότα», Ἀκτῖνες 633 (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2002), σελ ρ ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 7

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Α. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Τὸ Ὂν καὶ ἡ Οὐσία τοῦ Ἐτιὲν Ζιλσὸν πρωτοδημοσιεύτηκε στὰ γαλλικὰ τὸ 1948. 1 Τὴν ἑπόμενη χρονιὰ κυκλοφόρησε στὸν Καναδὰ ἡ συντομευμένη καὶ τροποποιημένη ἔκδοσή

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση.

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Η κριτικός-συγγραφεύς Ευαγγελία Μισραχή παρουσιάζει και αναλύει το ποιητικό έργο του Λάμπρου Ηλία. Το κοινό παρακολουθεί με προσήλωση και τους δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 - Ἕνας Ποιητής - Τὰ νησιά, αὐτοὶ οἱ ἐφιάλτες - Ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐν Χριστῷ καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν -Norman Russell Χρῆστος Γιανναρᾶς: Ἐρωταποκρίσεις 119 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ι Ο Σ Ε Ι Μ Α Ι Ε Γ Ω ; Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ

Π Ο Ι Ο Σ Ε Ι Μ Α Ι Ε Γ Ω ; Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ Α Ρ Η Σ Ζ Ε Π Α Τ Ο Σ Π Ο Ι Ο Σ Ε Ι Μ Α Ι Ε Γ Ω ; Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ Α Ρ Μ Ο Σ ISBN 978-960-527-628-7 2010, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ ΑΘΗΝΑ: Μαυροκορδάτου 11, Τ.Κ. 106 78 τηλ.: 210 3304196-210 3830604,

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014 Πρὶν σᾶς διαβάσω τὴν ὁμιλία μου γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὶς καταβολές της, θέλω νὰ σᾶς πῶ ὅτι δὲν εἶμαι ἐπαγγελματίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί, Δὲν μπορῶ νὰ μὴν ἀρχίσω μὲ τὴν ἔκφραση τῶν εἰλικρινῶν μου εὐχαριστιῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ Πρόλογος 23 Α. Συμπτωματολογία καὶ ψυχοπαθολογικὰ χαρακτηριστικά 33 Ι. Σημειολογία τῶν νευρώσεων 33 Τὸ ἄγχος καὶ οἱ μορφές του 34 Σωματικὲς

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση»

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ (1879-1932), Είδα Εἶδα μία χώρα ξωτικιὰ στ ἀνήσυχο ὄνειρό μου: πόσ ὄμορφη δὲ

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 63 5;68 1 7 226: Κάτω Γατζέα 38500Βόλος! "#$ "%&' ( )%+ "(,-./ 5;81?9;23; 5@ A: 0 1 234 B94?C ;9 NTEX93 ;N @TEX93 D 156 E 789 G 1 G9 5;813;1H

Διαβάστε περισσότερα

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Διάλεξη ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὴ Δρ. Miriam Grossman στὶς 15 Ὀκτωβρίου 2009 στὸ ἀμερικανικὸ ἵδρυμα Τhe Heritage Foundation, στὴν Οὐάσινγκτον,

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα...

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα... Άσκηση μηνιαίας επικοινωνίας με τους νέους της Λευκάδας και της Ιθάκης * 1-29 Φεβρουαρίου 2012 * τ. 6 ο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Η αξία της νηστείας «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ 264 Βιβλιοκρισίες ας σε μία από τις κυριότερες εξουσίες της, τη φιλανθρωπία, και τη σύγκρουση πόλης και Εκκλησίας με όχημα τη φιλανθρωπία, την περίθαλψη κυρίως: η Εκκλησία την έβλεπε ως μέσο μιας ωμής

Διαβάστε περισσότερα

θέματα μετάφρασης, ὑμνολογίας καὶ μουσικῆς

θέματα μετάφρασης, ὑμνολογίας καὶ μουσικῆς Ο ΛειτΟυρΓικΟΣ ΛΟΓΟΣ τησ ΟρΘΟδΟξΟυ εκκλησιασ Σημερα τῆνος, 9-2 Σεπτεμβρίου 20 ὀργάνωση εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως εἰσήγηση Γρ. Θ. ΣταΘη ΟμΟτιμΟυ καθηγητου ΠανεΠιΣτημιΟυ αθηνων θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες l Τοῦ Μιχαὴλ Γ. Τρίτου Καθηγητοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ρθοδοξία εἶναι ἡ γνήσια προέκταση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Μία, Ἁγία,

Διαβάστε περισσότερα

δες μήπως σου διέφυγε η προϋπόθεση αλλα κυρίως ο στόχος του ξεσηκωμού. Όσο για την προτροπή σου «ΝΑ ξεσηκωθούμε λοιπόν!», χαίρομαι που συμφωνείς αλλά

δες μήπως σου διέφυγε η προϋπόθεση αλλα κυρίως ο στόχος του ξεσηκωμού. Όσο για την προτροπή σου «ΝΑ ξεσηκωθούμε λοιπόν!», χαίρομαι που συμφωνείς αλλά Subject: Καιρός πλέον να Ξεσηκωθούμε!!! και Το «Harvard και M.I.T. των καταλήψεων» From: Kleanthis Thramboulidis Date: 29/9/2011 12:07 μμ To: *****************

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στὸν Τεχνικὸ αὐτὸν Ὁδηγὸ τοῦ Ἐργοστασίου Ἠλεκτροκινητήρων «Βαλιάδης Α.Ε.»: Παρουσιάζουμε τὶς προδιαγραφὲς κατασκευῆς τῶν κινητήρων μας καὶ κυρίως ἀναφερόμαστε στοὺς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 77 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΡΙΘ. 748 Σύγχρονες ἑρμηνεῖες τῆς κβαντομηχανικῆς «Νενικήμεθα». Ἡ ὁμολογία ἤττας τῶν τελευταίων ἐθνικῶν Τὸ νέο

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825.

Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825. Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825. Γιάννης Δάλλας καὶ Ἐκδόσεις Ἴκαρος, 2011 ISBN 978-960-9527-09-5 ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ Αὐτὸ δέχεται ἡ ἐπιστήμη, τὸ ἴδιο πίστευαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ αὐτὸ πιστεύουν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ἅγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς, ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) Ἀπὸ ὁμιλία τοῦ Πρωτ. Κων/νου Πετρογιάννη, ἡ ὁποία ἔγινε στὶς 13/10/2010, στὴν Ἐνορία Ἁγίου Θωμᾶ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Ἡ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου ξεκινᾶ καὶ προχωρά, ὀδεύοντας πρὸς τὸ τέλος της. Όλοι ἐρχόμαστε πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο eutypon30-31 2013/11/30 9:08 page 1 #5 Εὔτυπον, τεῦχος 30-31 Ὀκτώβριος/October 2013 1 Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο Γιάννης Μαμάης Ἐκδόσεις Gutenberg Διδότου 37 106 80 Αθήνα Η/Τ: gannsm at dardanosnet

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 16 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2009 Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ Στοχαστῆτε τί σηµαίνει νὰ κατεβῆ ὁ ἥλιος ἀπό τοὺς οὐρανοὺς καὶ νὰ τρέχη πάνω στὴ γῆ καὶ νὰ σκορπᾶ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης

Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης eutypon28-29 2013/2/19 20:47 page 29 #33 Εὔτυπον, τεῦχος 28-29 Ὀκτώβριος/October 2012 29 Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης Δημήτριος Α. Φιλίππου Κάτω Γατζέα 373 00 Ἀγριὰ Βόλου Η/Τ: dmtros dot ap

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 5. Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 5. Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ἡ σχέση Ἑλληνισμοῦ-Χριστιανισμοῦ στὸ ἔργο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου «Πρός τοὺς νέους» Θεώνης Μαρίνου-Μπούρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀρχιερεῖς, Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ξεκινήσω τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. EΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ www.freeinquiry.gr Διαδικτυακό Περιοδικό

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. EΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ www.freeinquiry.gr Διαδικτυακό Περιοδικό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚ ΟΤΗ............................................... 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ............................................ 9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ναζισμὸς φύλο δὲν κοιτᾶ!

Ὁ ναζισμὸς φύλο δὲν κοιτᾶ! Ὁ ναζισμὸς φύλο δὲν κοιτᾶ! Οἱ γυναῖκες ναζὶ ἦσαν ἐξ ἴσου βάρβαρες μὲ τοὺς ἄνδρες ναζί Τοῦ Γιώργου Λεκάκη www.lekakis.com T ὰ Ὁλοκαυτώματα τοῦ Β Παγκοσμίου Πολέμου ἔχουν γενικῶς περάσει στὴν Ἱστορία ὡς

Διαβάστε περισσότερα

Εἶναι ἐπιτακτική σήμερα, περισσότερο

Εἶναι ἐπιτακτική σήμερα, περισσότερο «ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ IA 2011 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 58-59 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικευµένη µέθοδος Pollard Γενικὴ Αρχή 1.1.

1 Γενικευµένη µέθοδος Pollard Γενικὴ Αρχή 1.1. Παραγοντοποίηση Καθηγητὴς ΝΓ Τζανάκης 12 εκεµβρίου 2007 Στὰ παρακάτω, ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ἕνας πολὺ µεγάλος ἀριθµὸς καὶ ἕνας πρῶτος διαιρέτης του, τὸν ὁποῖο δὲν γνωρίζοµε Αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκοµε εἶναι ἡ εὕρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 97 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ VINCENZO ROTOLO Τὸ πρόβλημα τῶν ἀρχῶν τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας, ποὺ ἔχει ἀπασχολήσει ἀνέκαθεν τοὺς εἰδικούς, εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 2014 ΑΝΑΤΥΠΟΝ ΕΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ 1 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΤΑΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης

Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης Ἀθανάσιος Παπαγεωργίου Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ-ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης τῆς Θείας Λειτουργίας, προσαρμόζεται στὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες. Ἔτσι διαχωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 6 ον -, Ἰανουάριος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o Ἀφιέρωμα 1η Διεθνὴς Ἔκθεση Βιβλίου Ἀμμοχώστου Παραλίμνι, 31 Ὀκτωβρίου-7 Νοεμβρίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ 267 268 Βιβλιοκρισίες Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι δρόμοι 269 Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι Δρόμοι, Δεμιρδέσι Προσοτσάνη Ἡ παιδεία σὲ δύο ἑλληνικὲς κοινότητες στὰ ὕστερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΤΜΕ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ Ε ΝΕΟΤ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΗ (Περίληψη Ὁμιλίας) Κωνσταντῖνος Φολέβας- Πολιτικός Ἐπιστήμων

ΠΩ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΤΜΕ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ Ε ΝΕΟΤ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΗ (Περίληψη Ὁμιλίας) Κωνσταντῖνος Φολέβας- Πολιτικός Ἐπιστήμων ΠΩ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΤΜΕ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ Ε ΝΕΟΤ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΗ (Περίληψη Ὁμιλίας) Κωνσταντῖνος Φολέβας- Πολιτικός Ἐπιστήμων Ο Εύριπίδης δίδασκε ὅτι εἶναι εὐτυχής ὅποιος γνωρίζει Ἱστορία: «Ὄλβιος ὅστις Ἱστορίης ἔσχεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 26 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Χριστὸς ὁ «Χαλκίτης». Λεπτομέρεια ἀπὸ τὴν ψηφιδωτὴ παράσταση τῆς Δεήσεως στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς τῆς Χώρας στὴν Κωνσταντινούπολη.

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ» ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος ΒΕΡΟΙΑ 2013 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός»

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Η Αφροδίτη Βακάλη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και είναι εκπαιδευτικός. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Στὶς 24 Ἀπριλίου ἐγκαινιάστηκε στὸ Λεβέντειο Δημοτικὸ Μουσεῖο

Στὶς 24 Ἀπριλίου ἐγκαινιάστηκε στὸ Λεβέντειο Δημοτικὸ Μουσεῖο Xαράλαμπος Μπακιρτζῆς Ο «ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ Στὶς 24 Ἀπριλίου ἐγκαινιάστηκε στὸ Λεβέντειο Δημοτικὸ Μουσεῖο Λευκωσίας ἡ ἔκθεση «Ὁ Κόσμος τῆς Κύπρου τοῦ Ἀδαμάντιου Διαμαντῆ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 57 κωδικός 01-7109 X τ. 57, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΩΔ. 4470 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 92 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΤΙΜΗ 0,07 Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, δίνουμε λίγους στίχους ἀπὸ τὴν Α πρὸς

Διαβάστε περισσότερα

Kÿdikec sullabismoü giă tÿn stoiqeiojesða ĆrqaÐwn állhnikàn keimènwnmàtä TEXkaÈtä L A TEX

Kÿdikec sullabismoü giă tÿn stoiqeiojesða ĆrqaÐwn állhnikàn keimènwnmàtä TEXkaÈtä L A TEX EÖtupon TeÜqoc No. 5 >Oktÿbrioc 2000 7 Kÿdikec sullabismoü giă tÿn stoiqeiojesða ĆrqaÐwn állhnikàn keimènwnmàtä TEXkaÈtä L A TEX Dhmătrioc >A. FilÐppou Κάτω Γατζέα 38500Βόλος Καλοί μου φιλόλογοι, βαρᾶτε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλληνὸς καὶ Κάσδαγλης: δυὸ μαχητὲς τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας

Κεφαλληνὸς καὶ Κάσδαγλης: δυὸ μαχητὲς τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας eutypon20-revsed 2008/5/20 10:15 page 11 #15 Εὔτυπον, τεῦχοςë20 Ἀπρίλιος/Aprl 2008 11 Κεφαλληνὸς καὶ Κάσδαγλης: δυὸ μαχητὲς τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας Δημήτρης Α. Φιλίππου Κάτω Γατζέα 37300ἈγριὰΒόλου Η/Τ:

Διαβάστε περισσότερα

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α.

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α. ΦΙΛΙΑ Φίλε Δημόνικε σκόπιμα ξεκινῶ τό σημερινό μου γράμμα μέ τήν λέξη «φίλε», ἐπιθυμῶντας ἐξ ἀρχῆς νά χαράξω τά ὅρια τῆς φιλίας μας, μιᾶς σχέσης, δηλαδή, πού ἦταν στήν ἀρχαιότητα θεσμοθετημένη στό ἐπίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη

Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ : Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη Νὰ προσβληθεῖς ἀπὸ καρκίνο καὶ νὰ ἀντέξεις τὸν συνοδὸ πόνο παραμένει μία τρομακτικὴ ἐμπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘ ΣΤΟ ΜΕΘΟΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΜΕΘ ΣΤΟ ΜΕΘΟΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΕΘ ΣΤΟ ΜΕΘΟΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Μητροπολίτη Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικολάου Α. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Πῶς ἀλλιῶς θὰ µποροῦσα νὰ ἀρχίσω τὴν ὁµιλία µου παρὰ µὲ τὴν ἔκφραση πολλῶν καὶ εἰλικρινῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 3 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011. «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση»

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 3 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011. «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση» Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Τιμὴ 2 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011 «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση» Δεῖξε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚ. ΚΙΤΣΙΚΗΣ

Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚ. ΚΙΤΣΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 43 4.00 ΑΝΟΙΞΗ 2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Τριµηνιαῖο περιοδικὸ Γεωπολιτικῆς ------------------------------------------------------------------------------ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΣΤΡΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΑΨΙΑ. «Ζητῆστε τὴν γυναίκα» «...Κάποτε πρέπει νὰ δεχθοῦμε αὐτὴ τὴν στοιχειώδη. Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη

ΧΕΙΡΑΨΙΑ. «Ζητῆστε τὴν γυναίκα» «...Κάποτε πρέπει νὰ δεχθοῦμε αὐτὴ τὴν στοιχειώδη. Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη ΧΕΙΡΑΨΙΑ Ἡ Νέα Γυναικεία Φωνὴ στὸν Νέο-Καλλικρατικὸ Δῆμο Φυλῆς «Διὰ Γυναικὸς Πηγάζει Τὰ Κρείττω» Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καὶ Ἐκκλησία Κύπρου. Ἔτος 5 ο (2012) Τεῦχος 14 ο

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καὶ Ἐκκλησία Κύπρου. Ἔτος 5 ο (2012) Τεῦχος 14 ο πδ Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου Ἔτος 5 ο (2012) Τεῦχος 14 ο Πνευματική Διακονία Ἀφιέρωμα: Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καὶ Ἐκκλησία Κύπρου Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα Πρεσβυγενῆ

Διαβάστε περισσότερα