ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1 Οι μετρήσεις ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα διέπονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγίες EE 96/92,1999/30, 2000/69, 2002/3, 2008/50) και τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα, ήτοι: ΕΝ 14212(SO 2 ) ΕΝ (ΝΟx) ΕΝ (Ο 3 ) ΕΝ 14626(CO) EN12341 (ΡΜ10) Η τήρηση αυτών των οδηγιών και προτύπων καθιστά τις μετρήσεις συγκρίσιμες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και αποτελεί απαίτηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Επίσης η καταμέτρηση σωματιδίων (που όμως αφορά συνήθως «καθαρούς χώρους - clean rooms») διέπεται από την σειρά προτύπων ISO determination of particle size distribution. Στην διακήρυξη δεν γίνεται ουδεμία αναφορά στα ανωτέρω πρότυπα, δεν αναφέρεται δηλαδή η απαίτηση ύπαρξης πιστοποιητικών αναγνωρισμένων φορέων για την συμβατότητα των προσφερόμενων συσκευών με τα ανωτέρω πρότυπα, όπως συνήθως ζητείται σε αντίστοιχες διακηρύξεις Ελληνικών φορέων. Συνεπώς θεωρούμε ότι αν τυχόν χρησιμοποιηθούν μη πιστοποιημένες συσκευές, οι μετρήσεις ΕΝ θα έχουν εγκυρότητα και συγκρισιμότητα με τα Ευρωπαϊκά δίκτυα και το Ελληνικό εθνικό δίκτυο μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας (Υ.Π.Ε.Κ.Α., 6/νση Ε.Α.Ρ.Θ., Ε.Υ.Π.) ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Η οδηγία 2008/50 υπερκαλύπτει τις προηγούμενες 1999/30, 2000/69, 2002/3. Οπότε η αναφορά τους είναι περιττή. Επίσης δεν ισχύει η σειρά προτύπων ISO αφού δεν πρόκειται για μετρήσεις σε «καθαρό χώρο».

2 ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Θα γίνουν αποδεκτά όργανα που ΕΝ έχουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα ανωτέρω πρότυπα για τους ρύπους C0-N0x-S02-03-PM10; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 Ο ήμος σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τον εν λόγω σταθμό για δικές του μετρήσεις και ενημέρωση των δημοτών του για την ποιότητα του αέρα. Οπότε δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη των ανωτέρω πιστοποιητικών συμμόρφωσης με τα προαναφερόμενα πρότυπα. Αν προσφερθεί εξοπλισμός με πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα ανωτέρω πρότυπα θα γίνει δεκτός και θα βαθμολογηθεί ανάλογα. Εξάλλου η προδιαγραφή για τον καταμετρητή σωματιδίων αναφέρονται σε όργανο και όχι αναλυτή οπότε δεν ισχύει το EN12341 (PM10). ΕΡΩΤΗΜΑ 3 Επίσης σε σχέση με τον καταχωρητή δεδομένων, θέλουμε να παρατηρήσουμε ότι η αναλυτική τεχνική περιγραφή στην διακήρυξη, ΕΝ επαρκεί νια να καλύψει τον σταθμό μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας, πολλά δε τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην διακήρυξη (π.χ. η θύρα RS422/484) είναι παρωχημένα και δεν έχουν πρακτική αξία για τον σταθμό. Αντίθετα θα απαιτούνταν περισσότερες θύρες αναλογικών και ψηφιακών σημάτων, για να παραλάβουν τις μετρήσεις και συναγερμούς βλαβών/κατάστασης των αναλυτών αερίων. Θα γίνουν αποδεκτοί καταχωρητές δεδομένων με διαφοροποιημένες θύρες και εισόδους/εξόδους από αυτές της τεχνικής προδιαγραφής, που εξυπηρετούν όμως τα σήματα κάθε σταθμού μέτρησης και με πρόβλεψη για μελλοντική επεκτασιμότητα; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 Ο καταχωρητής δεδομένων που προδιαγράφεται κάθε άλλο παρά παρωχημένα χαρακτηριστικά έχει. Στις προδιαγραφές περιγράφεται τεχνολογικά σύγχρονη υλοποίηση με αυξημένες δυνατότητες. Εξάλλου είναι επιθυμητή η ύπαρξη ενός μόνο είδους καταχωρητή δεδομένων. Θα γίνουν αποδεκτές όμως υλοποιήσεις του παραπάνω καταχωρητή δεδομένων με επιπλέον θύρες (και όχι διαφοροποιημένες από αυτές της τεχνικής προδιαγραφής) αν ο προμηθευτής κρίνει ότι χρειάζονται για την λύση.

3 ΕΡΩΤΗΜΑ 4 Στις σελίδες 51 & 133 ζητείται για τον καταμετρητή σωματιδίων, συμμόρφωση με πρότυπα «ISO, ASTM, JIS». Θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι τα ASTM είναι αμερικανικά πρότυπα και τα JIS ιαπωνικά. Θα σας παρακαλούσαμε να διευκρινιστεί το συγκεκριμένο πρότυπο ISO (ο αριθμός του) με το οποίο ζητείται συμβατότητα των οργάνων. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 Το ζητούμενο ISO έχει αριθμό Τα παραπάνω αναφερόμενα πρότυπα έχουν να κάνουν με τη διαδικασία βαθμονόμησης του οργάνου. Αποδεκτά λοιπόν είναι είτε το ISO είτε το ASTM είτε το JIS είτε το NIST. ΕΡΩΤΗΜΑ 5 Στην περίπτωση του όρου που αφορά στην χρηματοπιστωτική ικανότητα, τα μέλη μιας ένωσης/κοινοπραξίας πρέπει να καλύπτουν ένα προς ένα ή αθροιστικά το κριτήριο του κύκλου εργασιών (μέσος ετήσιος για τα τελευταία τρία έτη > του 100% του προϋπολογισμού); ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5 Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας είναι αρκετό να καλύπτεται αθροιστικά το κριτήριο του κύκλου εργασιών. ΕΡΩΤΗΜΑ 6 Η ευρωπαϊκή οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, η οποία συσσωματώνει την 96/62/EΚ και τις τρεις θυγατρικές της (1999/30/ΕΚ, 2000/69/ΕΚ και 2002/3/ΕΚ), όπως και την απόφαση 97/101/ΕΚ για την καθιέρωση διαδικασίας για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης από μεμονωμένους σταθμούς και δίκτυα στο παράρτημα VI, Μέθοδοι αναφοράς για τη μέτρηση των συγκεντρώσεων διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων (ΑΣ10 και ΑΣ2,5), μολύβδου, βενζολίου, μονοξειδίου του άνθρακα και όζοντος θέτει τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ο εξοπλισμός μέτρησης της ποιότητας του αέρα. Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε εάν ο εξοπλισμός μέτρησης ποιότητας της ατμόσφαιρας (ατμοσφαιρικής ρύπανσης) που σκοπεύει να προμηθευτεί η υπηρεσίας σας θα 1.είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών διότι

4 a.οι προδιαγραφές του αναλυτή αιωρούμενων στερεών δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας b. δεν καθορίζεται σαφώς η μέθοδος μέτρησης των ΝΟχ; 2. συνοδεύεται από τις σχετικές πιστοποιήσεις «καλής λειτουργίας» σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών διότι στα γενικά χαρακτηριστικά σελ. 51/136 και στο σημείο σελ. 133/136 αναφέρεται ότι ο αναλυτής «να διαθέτει CE, ISO, ASTM και JIS». Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε: a.τι σχέση έχει η σήμανση CE με το ASTM ή το JIS; b.γιατί προτιμούνται πρότυπα από μη ευρωπαϊκούς οργανισμούς (ASTM, JIS, ISO) όταν υπάρχουν αντίστοιχα ευρωπαϊκά ΕΝ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6 1.a. Στις προδιαγραφές περιγράφεται καταμετρητής αιωρούμενων στερεών και όχι αναλυτής οπότε λογικά δεν απαιτείται να εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις για αναλυτές. 1.b. Η μέθοδος είναι η χημειοφωταύγεια. 2.a. εν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Είναι όλα όμως πρότυπα που θα πρέπει να καλύπτονται. 2.b.Ο ήμος σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τον εν λόγω σταθμό για δικές του μετρήσεις και ενημέρωση των δημοτών του για την ποιότητα του αέρα. Οπότε δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη των ανωτέρω πιστοποιητικών συμμόρφωσης με τα προαναφερόμενα πρότυπα EN. Αν προσφερθεί εξοπλισμός με πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα ανωτέρω πρότυπα θα γίνει δεκτός και θα βαθμολογηθεί ανάλογα. ΕΡΩΤΗΜΑ 7 Στα γενικά χαρακτηριστικά σελ. 52/136 και στο σημείο σελ. 133/136 αναφέρεται ότι πρέπει ο αναλυτής να «παραδοθεί με isokinetic sample probe». Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί η σχέση του συγκεκριμένου εξαρτήματος με τους στόχους του έργου καθώς και η θέση του στη διάταξη μέτρησης σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7 Το Isokinetic Sample probe είναι απλά ένα εξάρτημα του καταμετρητή σωματιδίων.

5 ΕΡΩΤΗΜΑ 8 H αναφορά ότι ο πολυαισθητήρας ποιότητας υδάτων πρέπει να είναι ελαφρύτερος του 1Kg, εννοεί τον αισθητήρα ή το display ή και τα δύο μαζί; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8 Η αναφορά αφορά μόνο το βάρος του πολυαισθητήρα και όχι τον πολυαισθητήρα μαζί με την οθόνη απεικόνισης των μετρήσεων (display). ΕΡΩΤΗΜΑ 9 Tα συστήματα σήμανσης για τους εσωτερικούς χώρους είναι δύο (2) όπως λέει ο πίνακας της παρ. 3 ή τρεις (3) όπως περιγράφεται στο κεφ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9 Τα συστήματα ψηφιακής σήμανσης είναι τρία (3). ύο στο ημαρχείο και ένα στο ΚΕΠ. ΕΡΩΤΗΜΑ 10 Τα όργανα προορίζονται για μόνιμη εγκατάσταση. Εντούτοις στην σελίδα 45 στην παράγραφο ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ αναφέρουν : «Το όργανο να είναι με βάρος μικρότερο από 1 Kg για εύκολη μεταφορά και χρήση στο πεδίο». Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για τη δέσμευση αυτή; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 10 Ο πολυαιαθητήρας όπως περιγράφεται στην διακήρυξη μπορεί και να αποτελέσει ένα αυτόνομο φορητό όργανο μέτρησης των διαφόρων παραμέτρων ποιότητας υδάτων. ίνεται έτσι η δυνατότητα στον ήμο σε περίπτωση που απαιτηθεί μια μέτρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ύδατος σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή να αφαιρέσει τον πολυαισθητήρα από το σημείο μόνιμης εγκατάστασης και να τον χρησιμοποιήσει με τη βοήθεια ενός display ως φορητό όργανο. Το 1 kg χρησιμοποιήθηκε ως μια ενδεικτική τιμή βάρους η οποία θα μπορούσε να χαρακτηρίσει το σώμα ενός φορητού πολυαιαθητήρα ως "ελαφρύ", καθώς αρκετοί πολυαισθητήρες της αγοράς έχουν μικρότερο βάρος. Μεγαλύτερα βάρη θα βαθμολογηθούν ανάλογα.

6 ΕΡΩΤΗΜΑ 11 Στην σελίδα 46 στην παράγραφο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ αναφέρει «Ο πολυαισθητήρας να έχει διάμετρο 4 με 4.5cm, ώστε διαμέτρου <2.». Στην συνέχεια ζητά καλώδιο μήκους 200 μέτρων. Οι 2 είναι περίπου 5cm. Ένα όργανο μήκους 70εκ και διαμέτρου έστω και 4 εκ είναι πρακτικά αδύνατο να κατέβει 200 μέτρα μέσα από ένα σωλήνα 5 εκ όσο ευθύς και να είναι ο σωλήνας. Μπορείτε να μας παρέχετε διευκρινίσεις για το στόχο της συγκεκριμένης προδιαγραφής; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11 εν αναφέρεται πουθενά ότι ο πολυαιαθητήρας θα χρησιμοποιηθεί σε γεώτρηση η οποία έχει ταυτόχρονα διάμετρο 5 εκατοστά και βάθος 200 μέτρα. Για το λόγο αυτό οι προδιαγραφές αναφέρονται ξεχωριστά. 5 εκατοστά είναι η διάμετρος της στενότερης γεώτρησης (η οποία δεν έχει προφανώς βάθος 200 μέτρα) και 200 μέτρα είναι το βάθος της βαθύτερης γεώτρησης (η οποία προφανώς δεν έχει διάμετρο 5 εκατοστά). ΕΡΩΤΗΜΑ 12 Ζητείται θερμοκρασία αποθήκευσης για όλα τα αισθητήρια και για το ph Με δεδομένο ότι η προμήθεια θα γίνει για να μπουν τα αισθητήρια σε νερό που η θερμοκρασία του δεν πέφτει κάτω από 10 0 C, ειδικότερα σε μια περιοχή όπως το Μαρούσι, θα θέλαμε να εξεταστεί εάν η προδιαγραφή είναι σωστή. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 12 Θα γίνει αποδεκτή θερμοκρασία αποθήκευσης -10 C. Μεγαλύτερες θερμοκρασίες θα βαθμολογηθούν ανάλογα.

7 ΕΡΩΤΗΜΑ 13 Στο άρθρο του πίνακα συμμόρφωσης προδιαγραφών ζητείται δυνατότητα βαθμονόμησης σε 3 σημεία με την αιτιολογία ότι είναι κατάλληλο για μεγάλες διακυμάνσεις ph. Με δεδομένο ότι ο αισθητήρας θα παρακολουθεί πόσιμο νερό, ποιος ο λόγος της παραπάνω προδιαγραφής; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 13 Η δυνατότητα βαθμονόμησης σε τρία σημεία αναφέρεται κυρίως ως χαρακτηριστικό ποιότητας του εσωτερικού λογισμικού ρύθμισης ενός αισθητήρα ph. Όλοι οι "καλοί" αισθητήρες της αγοράς διαθέτουν αυτό το χαρακτηριστικό και είναι πολλοί. Επιπλέον στην περίπτωση όπου ο ήμος θελήσει να χρησιμοποιήσει για κάποιο χρονικό διάστημα για την ικανοποίηση έκτακτων αναγκών τον πολυαισθητήρα ως φορητό όργανο δεν είναι απαραίτητο να μετρήσει μόνο πόσιμο νερό αλλά και κάποιο αστικό ή βιομηχανικό απόβλητο τα οποία παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις στο ph. ΕΡΩΤΗΜΑ 14 Η συνολική περιγραφή του αισθητήρα αγωγιμότητας προσδιορίζει ένα αισθητήρα μεγάλου εύρους έως και 100mS/cm, για μια εφαρμογή που η αγωγιμότητα θα είναι απίθανο να ξεπερνά το 1mS/cm. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για την προδιαγραφή αυτή; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 14 Αρχικά θεωρούμε πως τα 100 ms/cm χαρακτηρίζουν έναν αισθητήρα αγωγιμότητας ως μεγάλου εύρους. Είναι το άνω όριο εύρους για πολλούς αισθητήρες αγωγιμότητας της αγοράς και σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στο προηγούμενο σχόλιο δεν περιορίζει το εύρος χρήσης του πολυαισθητήρα. Η σημαντική προδιαγραφή για την αγωγιμότητα είναι η αυτόματη επιλογή κλίμακας μέτρησης η οποία εξασφαλίζει την ακρίβεια του οργάνου σε κάθε τιμή αγωγιμότητας. Αισθητήρες με μικρότερο εύρος θα βαθμολογηθούν ανάλογα.

8 ΕΡΩΤΗΜΑ 15 Στην παράγραφο 8.1 του πίνακα συμμόρφωσης προδιαγραφών ζητείται ο αισθητήρας θερμοκρασίας να είναι thermistor και μάλιστα συγκεκριμένου τύπου, ενώ είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι πολυαισθητήρες έχουν PT 100. Στην συνέχεια ζητείται ακρίβεια C η οποία δεν έχει καμία πρακτική εφαρμογή. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για το συνδυασμό των δύο παραπάνω προδιαγραφών; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 15 Ο αισθητήρας θερμοκρασίας τύπου thermistor έχει επιλεγεί με βάση τη λογική ότι έχει ταχύτερη απόκριση στις μεταβολές της θερμοκρασίας σε σχέση με τον PT100. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι πολύ σημαντικό καθώς όλοι οι υπόλοιποι αισθητήρες πάνω στον πολυαισθητήρα έχουν αυτόματη αντιστάθμισή τους από τη θερμοκρασία και άρα η ακρίβεια των μετρήσεών τους βασίζεται στην ταχεία λειτουργία του αισθητήρα θερμοκρασίας. Όσον αφορά στη ζητούμενη ακρίβεια αυτή είναι 0.15 βαθμοί Κελσίου και όχι Οι 0.15 βαθμοί ακρίβεια είναι αρκετά μεγάλη τιμή στην οποία εμπίπτουν σχεδόν όλοι οι αισθητήρες θερμοκρασίας της αγοράς! ΕΡΩΤΗΜΑ 16 Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τις ποσότητες που απαιτούνται για τις κάτωθι κατηγορίες εξοπλισμού: α) Υπολογιστές για τους Clients (άρθρα του Παρατήματος IV - Πίνακες Συμμόρφωσης) β) Οθόνες συστήματος ψηφιακής σήμανσης (άρθρα του Παρατήματος IV - Πίνακες Συμμόρφωσης) ΑΠΑΝΤΗΣΗ 16 Α) Οι clients θα πρέπει να είναι πέντε (5). Σαν client ορίζεται ο player με το συνοδευτικό hardware. B) Οι οθόνες του συστήματος ψηφιακής σήμανσης είναι τρεις (3).

9 ΕΡΩΤΗΜΑ 17 Ποιά είναι η εταιρεία που σας έχει εγκαταστήσει προμηθεύσει το σύστημα GIS (εταιρεία όνομα υπευθύνου τηλέφωνο) για να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διασύνδεσης του λογισμικού μας με το σύστημα GIS του ήμου σας. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 17 Ο Ανάδοχος για το έργο «Υποδομή και Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων» ήταν η εταιρία Ερατοσθένης Μελετητική Α.Ε. ΕΡΩΤΗΜΑ 18 εν ζητάτε GPRS modem και κάρτες για τις πινακίδες εξωτερικού χώρου. Μήπως πρέπει να ζητηθούν; ΑΠΑΝΤΗΣΗ 18 Ναι. Οι πινακίδες πρέπει να έχουν GPRS modem για την επικοινωνία τους.

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011 Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτ. : 36321. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011 Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτ. : 36321. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011 Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτ. : 36321 25 Μαρτίου αρ. 1 Μοίρες Δ. Φαιστού 70400 Κρήτη ΔΕ Μοιρών Τηλ.: 2892340200 ΔΕ Τυμπακίου Τηλ.: 2892340400 ΔΕ Ζαρού Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.4.6 της Διακήρυξης. Η διακήρυξη δεν προβλέπει ελάχιστο εγγυημένο έσοδο.

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.4.6 της Διακήρυξης. Η διακήρυξη δεν προβλέπει ελάχιστο εγγυημένο έσοδο. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Σε κανένα σημείο του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) http://www.dimosmylopotamou.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) http://www.dimosmylopotamou.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327574 Πράξη Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Υποέργο 1 Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495934 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ» Πέραν των απαντήσεων της Αναθέτουσας Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1 Ερώτηση 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Διευκρίνηση 1 ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Παξών σε θέματα ύδρευσης» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παξών Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495905 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495888 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 369384 Πράξη Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση. Αριθµός Μελέτης ΤΥ/20/2012 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τεχνική Έκθεση. Αριθµός Μελέτης ΤΥ/20/2012 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως:

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως: ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού με Αριθμό Πρωτοκόλλου Διακήρυξης 2050/21-2-2011 για το Έργο «Ανάπτυξη Ο.Π.Σ. & Υλοποίηση ψηφιακών δράσεων του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ»

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Ερώτηση 1: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β.2.5 (Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις) της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 2. ΓΕΝΙΚΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-DRAFT ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΜΑΪΟΣ 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή 1 1. Έγγραφα και Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ»

«Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ» Ερωτήσεις Απαντήσεις και Συμπληρωματικές Διευκρινιστικές Οδηγίες προς Υποψήφιους Αναδόχους Νο 3 για τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό: «Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις Φοιτητής: Τρύφωνας Ανδρικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495878 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΚΟΡ1Π-219 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Διακ.: 306/13 ΕΠ

ΑΔΑ: ΒΕΙΚΟΡ1Π-219 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Διακ.: 306/13 ΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.9.2003 COM(2003) 522 τελικό 2003/0205 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 25 Αυγούστου 2015 Αριθ. Πρωτ. 12047/366027 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΆΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΝΑΛΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Εκπονηθείσα πτυχιακή απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα