APΘPO 283. Εξοπλισµός Ασφαλείας για Οχήµατα Cross Country

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "APΘPO 283. Εξοπλισµός Ασφαλείας για Οχήµατα Cross Country"

Transcript

1 APΘPO 283 Εξοπλισµός Ασφαλείας για Οχήµατα Cross Country ΑΡΘΡΟ 1: Οποιοδήποτε αυτοκίνητο του οποίου η κατασκευή µπορεί να θεωρηθεί ότι παρουσιάζει κινδύνους µπορεί να αποκλεισθεί από τους αγωνοδίκες του αγώνα. ΑΡΘΡΟ 2: Ακόµα και αν µια διάταξη ασφαλείας είναι προαιρετική πρέπει να έχει τοποθετηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να πληρή τους κανονισµούς. ΑΡΘΡΟ 3: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ANTΛIEΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩ ΙΑ 3.1 Για όλες τις οµάδες Oι σωληνώσεις καυσίµου, λαδιού, φρένων και καλωδίων, πρέπει να προστατεύονται εξωτερικά από κάθε κίνδυνο φθοράς (πέτρες, διάβρωση, µηχανικές θραύσεις κλπ.) και εσωτερικά από κάθε κίνδυνο φωτιάς και φθοράς. Βαλβίδες διακοπής καυσίµου: Συνιστάται όλες οι σωληνώσεις καυσίµου, παροχής και επιστροφής, να είναι συνδεδεµένες µε βαλβίδες διακοπής παροχής, τοποθετηµένες απευθείας στη δεξαµενή καυσίµου, έτσι ώστε να κλείνουν αυτόµατα την παροχή, σε περίπτωση διαρροής. Οι σωληνώσεις εξαερισµού, θα πρέπει επίσης να εξοπλιστούν µε βαλβίδα αδρανείας για την διασφάλιση των διαρροών σε περίπτωση ανατροπής. Όλες οι αντλίες καυσίµου πρέπει να λειτουργούν µόνο κατά τη διάρκεια που ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία ή κατά τη φάση εκκίνησης αυτού. 3.2 Οµάδα Τ2 Οι σωληνώσεις του κατασκευαστή µπορούν να διατηρηθούν. Οι σωληνώσεις πρέπει να αλλαχθούν µε άλλες αεροπορικού τύπου, σε περίπτωση που χρησιµοποιηθεί δεξαµενή καυσίµου FT3 1999, FT3.5 ή FT5. H διαδροµή αυτών των σωληνώσεων είναι ελεύθερη. Αν οι γραµµές αλλάξουν, θα πρέπει να συµφωνούν µε τις παραγράφους που τις αφορά, παρακάτω. Επιπλέον προστασία, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τις εσωτερικές σωληνώσεις, ώστε να προστατευθούν από τη φωτιά και να αποφευχθεί η διαρροή υγρών. Τα καλώδια που δεν προέρχονται από τον κατασκευαστή, θα πρέπει να προστατευθούν µε εξωτερικό προστατευτικό άφλεκτο περίβληµα. 3.3 Οµάδες Τ1 και Τ4 Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις παρακάτω προδιαγραφές: 3.3.1) Για σωληνώσεις καυσίµου (εκτός από τη σύνδεση τους εγκχυτήρες) 70 bar (1000 psi) στους 135 C (250 F). Για σωληνώσεις ελαιολιπαντικών, 70 bar (1000 psi) στους 232 C (450 F). Όταν είναι εύκαµπτες, αυτές οι σωληνώσεις πρέπει να έχουν βιδωτούς ή αυτασφαλιζόµενους συνδέσµους (ρακόρ) και µία εξωτερική επίστρωση ανθεκτική σε διάβρωση και φλόγα (δεν πρέπει να καίγεται) Στις σωληνώσεις καυσίµου, όλα τα µεταλλικά σηµεία που δεν είναι µονωµένα από το αµάξωµα, µε µη αγώγιµα υλικά, θα πρέπει να γειωθούν µε αυτό ) Για σωληνώσεις υδραυλικών υγρών υπό πίεση, 280 bar (4000 psi) στους 232 C (450 F). Αν η πίεση λειτουργίας του υδραυλικού κυκλώµατος είναι µεγαλύτερη από 140 bar (2000 psi), η πίεση θραύσης πρέπει να είναι τουλάχιστον η διπλάσια Όταν είναι εύκαµπτες, αυτές οι σωληνώσεις πρέπει να έχουν βιδωτούς ή αυτασφαλιζόµενους συνδέσµους (ρακόρ) και µία εξωτερική επίστρωση ανθεκτική σε διάβρωση και φλόγα (δεν πρέπει να καίγεται) 3.3.3) Αν οι σωληνώσεις µεταφέρουν ψυκτικό υγρό ή ελαιολιπαντικό, θα πρέπει να βρίσκονται εκτός θαλάµου επιβατών ) Οι αντλίες καυσίµου και οι οπές πλήρωσης θα πρέπει να βρίσκονται εκτός θαλάµου επιβατών 3.3.5) Μόνο οι οπές εισόδου, εξόδου και οι γραµµές αυτών, που σκοπό έχουν την ανανέωση του αέρα του θαλάµου επιβατών, επιτρέπονται µέσα σε αυτόν ) Τα ηλεκτρικά καλώδια πρέπει να είναι προστατευµένα µε άφλεκτη προστασία 3.3.7) Μπορούν να χρησιµοποιηθούν σύνδεσµοι ταχείας απασφάλησης, του ίδιου κατασκευαστή µε αυτόν των εύκαµπτων σωληνώσεων που θα συνδεθούν. Αυτό µπορεί να γίνει για όλες τις σωληνώσεις εκτός αυτών των φρένων. ΑΡΘΡΟ 4: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠE HΣHΣ Απαιτείται ένα διπλό κύκλωµα που να ενεργοποιείται από το ίδιο πεντάλ: Η ενέργεια του πεντάλ πρέπει να ασκείται φυσιολογικά σε όλους τους τροχούς. Σε περίπτωση διαρροής σε οποιοδήποτε σηµείο των σωληνώσεων ή κάποιου ελαττώµατος στο σύστηµα φρένων, η ενέργεια αυτή πρέπει να εξακολουθεί να ασκείται σε δύο τουλάχιστον τροχούς. Το όχηµα µπορεί να είναι εξοπλισµένο µε ένα χειρόφρενο, που θα επενεργεί στα φρένα ενός και µόνο άξονα και θα λειτουργεί εντελώς ανεξάρτητα από το κυρίως κύκλωµα. (Υδραυλικά ή µηχανικά) ΑΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΕΙΣ Σε κάθε ένα από τα εµπρός και πίσω καπό πρέπει να τοποθετηθούν τουλάχιστον δύο πρόσθετες στερεώσεις ασφαλείας. Το µέτρο αυτό εφαρµόζεται επίσης και στις πίσω θύρες / καταπακτές των αυτοκινήτων / φορτηγών, όχι όµως στις πόρτες των επιβατών. Oι αρχικοί µηχανισµοί ασφάλισης του κατασκευαστή µπορούν να αχρηστευθούν ή να αφαιρεθούν. Αυτοί οι µηχανισµοί πρόσθετης στερέωσης πρέπει να είναι «Αµερικανικού τύπου», ένας µεταλλικός κύλινδρος, περνά µέσα από το καπό και ασφαλίζεται στην άκρη µε µια περαστή ασφάλεια που συγκρατεί το καπό. Αν χρησιµοποιούνται πλαστικά µέρη, θα πρέπει να ενισχυθούν µε µεταλλικά ώστε να αποφευχθεί η παραµόρφωση τους. Tα µεγάλα αντικείµενα που µεταφέρονται µέσα στο όχηµα (π.χ. ρεζέρβα, εργαλειοθήκη κ.λ.π.) πρέπει να είναι σταθερά στερεωµένα. Η χρήση ελαστικών σχοινιών στήριξης απαγορεύεται. ΑΡΘΡΟ 6: ZΩNEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6.1 Ζώνες Φεβρουάριος Off-Road.gr

2 Είναι υποχρεωτική η χρήση δύο ιµάντων ώµου και ενός κοιλιακού. Σηµεία στήριξης στο σασί ή στην καµπίνα ή στο roll cage: 2 για τον κοιλιακό, 2 (ή πιθανόν ένα συµµετρικό σε σχέση µε το κάθισµα για την T1 και Τ2) για του ιµάντες ώµου. Oι ζώνες πρέπει να είναι αναγνωρισµένες από τη OA και να πληρούν τις προδιαγραφές 8853/98 και 8854/98. Επιπλέον, στους αγώνες που διεξάγονται σε δηµόσιους δρόµους, συνιστάται οι ζώνες να έχουν σύστηµα απελευθέρωσης µε κουµπί. Oι EAΛ µπορούν να αναγνωρίσουν σηµεία στήριξης για τις ζώνες σε κλωβούς ασφαλείας που είναι αναγνωρισµένοι (Άρθρο ) µε την προϋπόθεση ότι οι στηρίξεις αυτές έχουν ελεγχθεί. 6.2 Τοποθέτηση Απαγορεύεται η στερέωση των ζωνών ασφαλείας στα καθίσµατα ή στις βάσεις τους. H ζώνη ασφαλείας που θα χρησιµοποιηθούν στα οχήµατα παραγωγής (Οµάδες Τ2 και Τ4) πρέπει να τοποθετηθούν στα προβλεπόµενα σηµεία στερέωσης του κατασκευαστή. Αν η τοποθέτηση στα σηµεία του κατασκευαστή είναι αδύνατη, τότε πρέπει να δηµιουργηθούν νέα σηµεία στερέωσης στο αµάξωµα ή στο πλαίσιο, ένα για κάθε ιµάντα και όσο το δυνατόν πιο πίσω του θαλάµου επιβατών για τους ιµάντες ώµου. εν πρέπει να τοποθετούνται ζώνες ασφαλείας σε καθίσµατα χωρίς προσκέφαλο, ούτε σε καθίσµατα µε ενσωµατωµένα προσκέφαλα (που δεν έχουν τρύπες ανάµεσα στην πλάτη και στο προσκέφαλο.). Προσοχή θα πρέπει να δοθεί, ώστε οι ζώνες να µην τρίβονται σε αιχµηρά / κοφτερά σηµεία που θα µπορούσαν να προκαλέσουν τη φθορά τους ή την καταστροφή τους. Μια οπή µπορεί να ανοιχτεί σε ένα κάθισµα παραγωγής ώστε να περνά ο ιµάντας µιας ζώνης. H συνιστώµενη γεωµετρικά τοποθέτηση των σηµείων στερέωσης φαίνεται στο σχήµα Oι ιµάντες ώµου πρέπει να έχουν κατεύθυνση προς τα πίσω και προς τα κάτω και να στερεώνονται µε τρόπο ώστε να µην σχηµατίζουν γωνία µεγαλύτερη των 45 (20 από τους ώµους του οδηγού για την Τ4) µε την οριζόντια γραµµή που περνάει από το πάνω άκρο της πλάτης του καθίσµατος. Συνιστάται η γωνία αυτή να µην είναι µεγαλύτερη από 10 µοίρες. H µέγιστη γωνία, συγκλίνουσα ή αποκλίνουσα, σε σχέση µε τον κεντρικό άξονα του καθίσµατος πρέπει να είναι 20 µοίρες. Πρέπει να χρησιµοποιείται, αν είναι δυνατόν, το σηµείο στερέωσης που έχει τοποθετηθεί αρχικά από τον κατασκευαστή στην πίσω κολώνα (C - pillar). Σηµεία στερέωσης που δηµιουργούν µε το οριζόντιο επίπεδο µεγαλύτερη γωνία δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται εκτός εάν τα καθίσµατα είναι προδιαγραφών OA. Στην περίπτωση αυτή οι ιµάντες ώµου στις ζώνες 3 και 4 σηµείων πρέπει να στερεώνονται στο σηµείο στερέωσης των κοιλιακών ιµάντων που έχει προβλέψει ο κατασκευαστής για τα πίσω καθίσµατα. Για τις ζώνες 4 σηµείων οι ιµάντες ώµου πρέπει να τοποθετούνται συµµετρικά διαγώνια ως προς τον κεντρικό άξονα του εµπρόσθιου καθίσµατος. Αν η στήριξη στα σηµεία του κατασκευαστή είναι αδύνατη, τότε οι ιµάντες ώµου µπορούν να στηριχθούν ή να συγκρατούνται σε µια εγκάρσια σωλήνα κολληµένη στον κλωβό ασφαλείας ή στα πάνω σηµεία στήριξης των εµπρόσθιων ζωνών. Oι ιµάντες ώµου µπορούν να στερεωθούν επίσης στον κλωβό ασφαλείας ή σε µια ράβδο ενίσχυσης µε δίπλωµα. Επίσης µπορούν να τοποθετηθούν στο άνω σηµείο στήριξης των ζωνών των πίσω καθισµάτων, ή να τοποθετηθούν ή να συγκρατούνται σε εγκάρσιο υποστήριγµα κολληµένο σε ένα στοιχείο αντιστήριξης του κλωβού ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή η εγκάρσια ενίσχυση πρέπει να πληρή τις εξής προϋποθέσεις: - Nα είναι από σωλήνα ανθρακούχου χάλυβα, διηλκυσµένη εν ψυχρώ, µε διάµετρο 38 x 2.5 mm ή 40 x 2 mm και αντοχή σε εφελκυσµό 350 N / mm². - Tο ύψος αυτής της ενίσχυσης πρέπει να είναι τέτοιο ώστε οι ιµάντες ώµου, κατευθυνόµενοι προς τα πίσω, να έχουν διεύθυνση προς τα κάτω, µε γωνία µεταξύ 10 και 45 (20 για την T4) µε την οριζόντια γραµµή που περνάει από την πάνω µεριά της πλάτης του καθίσµατος (ή τους ώµους του οδηγού για την T4). Συνιστάται γωνία Oι κοιλιακοί ιµάντες και οι ιµάντες της λεκάνης δεν πρέπει να περνούν από τα πλάγια των καθισµάτων αλλά µέσα από αυτά, ώστε να δένουν και να συγκρατούν τη µεγαλύτερη δυνατή περιοχή της λεκάνης. O κοιλιακός ιµάντας πρέπει να δένεται σφικτά στη γωνία που σχηµατίζει η λεκάνη µε τους µηρούς. Σε καµία περίπτωση ο ιµάντας αυτός δεν πρέπει να περνάει πάνω από την περιοχή της κοιλιάς. - Oι ζώνες πρέπει να στερεώνονται µε στροφή (τύλιγµα) ή µε χρήση βίδας. Στην περίπτωση βίδας πρέπει να υπάρχει γι' αυτήν κολληµένη υποδοχή (βλέπε σχέδιο C και για τις διαστάσεις). Oι υποδοχές αυτές πρέπει να τοποθετούνται στη ράβδο ενίσχυσης και οι ζώνες να στερεώνονται σ' αυτές µε βίδες προδιαγραφών M ή 7/16 UNF. - Κάθε σηµείο στερέωσης πρέπει να µπορεί να αντέχει φορτία 1470 dan ή 720 dan για κάθε πλευρικό λεκάνης. Σε περίπτωση που χρησιµοποιείται ένα σηµείο στήριξης για δύο ιµάντες, αυτό πρέπει να αντέχει φορτία ίσα µε το άθροισµα των απαιτούµενων για τον κάθε ιµάντα φορτίων. - Για κάθε νέο σηµείο στήριξης που δηµιουργείται, πρέπει να χρησιµοποιείται ενισχυτική πλάκα επιφάνειας τουλάχιστον 40 cm² και πάχους τουλάχιστον 3 mm. Oι τρόποι στερέωσης στο αµάξωµα είναι: 1) Γενικό σύστηµα στερέωσης (σχ ) 2) Στερέωσης ιµάντων ώµου (σχ ) 3) Στερέωση ιµάντων λεκάνης (σχ ) 6.3 Χρήση H ζώνη ασφαλείας πρέπει να χρησιµοποιείται µε τη µορφή που έχει αναγνωριστεί χωρίς τροποποιήσεις και αφαιρέσεις κοµµατιών και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. H αποτελεσµατικότητα και µακροβιότητα των ζωνών έχει άµεση σχέση µε τον τρόπο που τοποθετήθηκαν, που χρησιµοποιούνται και συντηρούνται. Oι ζώνες πρέπει να αντικαθίστανται µετά από κάθε σφοδρή σύγκρουση και οποτεδήποτε το ύφασµα έχει κοπεί, τριφτεί ή αδυνατίσει από την επίδραση χηµικών ή του ήλιου. Φεβρουάριος Off-Road.gr

3 Πρέπει να αντικαθίσταται επίσης όταν τα µεταλλικά µέρη ή οι µηχανισµοί στραβώσουν, παραµορφωθούν ή σκουριάσουν. Κάθε ζώνη που δεν λειτουργεί άψογα πρέπει να αντικαθίσταται. Σηµείωση: εν επιτρέπεται η µίξη εξαρτηµάτων / ιµάντων των ζωνών. Μόνο πλήρη σύνολα ζωνών από τον ίδιο κατασκευαστή µπορούν να χρησιµοποιηθούν. ΑΡΘΡΟ 7: ΠYPOΣBEΣTHPEΣ - ΣYΣTHMATA ΠYPOΣBEΣHΣ Η χρήση των ακόλουθων υλικών απαγορεύεται: BCF, NAF 7.1 Εγκατεστηµένα συστήµατα 7.1.1) Όλα τα αυτοκίνητα πρέπει να διαθέτουν εγκατεστηµένο σύστηµα πυρόσβεσης που περιλαµβάνεται στη λίστα αριθµός 16: "Συστήµατα πυρόσβεσης αναγνωρισµένα από τη ΟΑ" ) Όλοι οι πυροσβεστήρες πρέπει να είναι ικανοποιητικά προστατευµένοι και να βρίσκονται µέσα στο θάλαµο των επιβατών. Σε όλες τις περιπτώσεις οι στηρίξεις τους πρέπει να αντέχουν σε επιβραδύνσεις 25g. Όλος ο πυροσβεστικός εξοπλισµός πρέπει να είναι ανθεκτικός στη φωτιά. Απαγορεύονται οι πλαστικές σωληνώσεις και επιβάλλονται οι µεταλλικές ) Ο οδηγός πρέπει να µπορεί, καθισµένος κανονικά, φορώντας τη ζώνη ασφαλείας του και µε το τιµόνι στη θέση του, να ενεργοποιήσει όλους τους πυροσβεστήρες. Πρέπει να υπάρχει επιπλέον ένα σύστηµα ενεργοποίησης από το εξωτερικό του αυτοκινήτου, που πρέπει να είναι κοντά στον διακόπτη ηλεκτρικού κυκλώµατος και να µην είναι συνδυασµένο αυτόν. Το σύστηµα αυτό πρέπει να επισηµαίνεται από ένα κόκκινο γράµµα "Ε" µέσα σε άσπρο κύκλο µε κόκκινο περιθώριο διαµέτρου 10 εκατοστών ) Το σύστηµα πρέπει να λειτουργεί σε οποιαδήποτε θέση, ακόµα και µε το αυτοκίνητο τουµπαρισµένο ) Τα ακροφύσια πρέπει να είναι κατάλληλα για το χρησιµοποιούµενο υλικό πυρόσβεσης και πρέπει να είναι τοποθετηµένα µε τρόπο ώστε να µην εκτοξεύουν το υλικό πάνω στα κεφάλια του πληρώµατος. 7.2 Χειροκίνητοι πυροσβεστήρες 7.2.1) Όλα τα αυτοκίνητα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε έναν ή δύο πυροσβεστήρες, µε ελάχιστη ποσότητα υλικού σύµφωνα µε τις παραγράφους και Όλα τα φορτηγά πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε δύο πυροσβεστήρες, µε ελάχιστη ποσότητα υλικού σύµφωνα µε τις παραγράφους και ) Επιτρεπόµενα υλικά πυρόσβεσης: AFFF, FX G-TEC, Viro3, σκόνη ή οποιοδήποτε άλλο υλικό αναγνωρισµένο από τη ΟΑ 7.2.3) Ελάχιστη ποσότητα υλικού πυρόσβεσης: AFFF: 2.4 lt FX G-TEC: 2.0 Kg Viro3: 2.0 Kg Zero 360: 2,0 Kg Σκόνη: 2.0 Kg 7.2.4) Η πίεση του κάθε πυροσβεστήρα ανάλογα µε τον τύπο του υλικού πυρόσβεσης πρέπει να είναι η παρακάτω: AFFF: Όπως ορίζει ο κατασκευαστής FX G-TEC και Viro 3: Όπως ορίζει ο κατασκευαστής Zero 360: Όπως ορίζει ο κατασκευαστής Σκόνη: Ελάχιστο 8 bar, µέγιστο 13.5 bar Επιπλέον, κάθε πυροσβεστήρας που περιέχει AFFF πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε σύστηµα ελέγχου της πίεσης ) Οι παρακάτω πληροφορίες πρέπει να είναι εµφανείς πάνω σε κάθε φιάλη πυροσβεστήρα: - Χωρητικότητα - Τύπος υλικού πυρόσβεσης - Βάρος ή όγκος υλικού πυρόσβεσης - Ηµεροµηνία ελέγχου του πυροσβεστήρα, που δεν πρέπει να ξεπερνά τα δύο χρόνια από την ηµεροµηνία γόµωσης ή του τελευταίου ελέγχου 7.2.6) Όλοι οι πυροσβεστήρες πρέπει να είναι ικανοποιητικά προστατευµένοι και οι στηρίξεις τους πρέπει να αντέχουν σε επιβραδύνσεις 25g. Επιπλέον, µόνο συστήµατα ταχείας απασφάλισης µε µεταλλικά ελάσµατα γίνονται αποδεκτά ) Οι πυροσβεστήρες πρέπει να είναι εύκολα προσιτοί από οδηγό και συνοδηγό ) Στα φορτηγά, σε αντικατάσταση του ενός εκ των δύο πυροσβεστήρων, επιτρέπεται η χρήση συστηµάτων από την τεχνική λίστα αριθµός 16. ΑΡΘΡΟ 8: KΛΩBΟΙ AΣΦAΛEIAΣ (ROLL CAGE) (Για την Τ1 και Τ2 µόνο. Για την Τ4 δείτε το 287-3) 8.1 Ορισµοί 8.1.1) Κλωβός ασφαλείας (Safety cage) Κατασκευαστικό πλαίσιο σχεδιασµένο για την αποφυγή σοβαρής παραµόρφωσης του αµαξώµατος σε περίπτωση σύγκρουσης ή ανατροπής ) Τοξύλιο Aσφαλείας (Rollbar) Kατασκευαστικό πλαίσιο ή αψίδα και τα σηµεία στήριξης του ) Eνισχυτικός κλωβός (Rollcage) Φεβρουάριος Off-Road.gr

4 Kατασκευαστικό πλαίσιο που αποτελείται από ένα κύριο τοξύλιο ασφαλείας και ένα εµπρόσθιο τοξύλιο (ή δύο πλευρικά τοξύλια) ή ένα κύριο τοξύλιο ασφαλείας και δύο πλευρικά ηµιτοξύλια, τα στοιχεία σύνδεσης τους, ένα διαγώνιο στοιχείο, τα στοιχεία αντιστήριξης και τα σηµεία στήριξης τους. (Για παράδειγµα σχέδια και 253-4) ) Kύριο Tοξύλιο Aσφαλείας (Main rollbar) Kατασκευή που αποτελείται από ένα σχεδόν κατακόρυφο πλαίσιο ή αψίδα τοποθετηµένη εγκάρσια ως προς τον άξονα του αυτοκινήτου, ελάχιστα πίσω από τα εµπρόσθια καθίσµατα ) Eµπρόσθιο Tοξύλιο Aσφαλείας (Front rollbar) Παρόµοιο µε το κυρίως τοξύλιο αλλά το σχήµα του ακολουθεί την κολώνα του παρµπρίζ και το εµπρός µέρος της οροφής ) Πλευρικό Tοξύλιο Aσφαλείας(Lateral rollbar) Kατασκευή που αποτελείται από ένα σχεδόν κατακόρυφο πλαίσιο ή αψίδα τοποθετηµένη παράλληλα προς τον άξονα του αυτοκινήτου στην αριστερή ή δεξιά πλευρά του. H πίσω κολώνα του πρέπει να είναι τοποθετηµένη ελάχιστα πίσω από τα εµπρόσθια καθίσµατα. H εµπρόσθια κολώνα πρέπει να βρίσκεται πάνω στην κολώνα του παρµπρίζ και της πόρτας ώστε να µην εµποδίζει την είσοδο ή έξοδο του οδηγού και του συνοδηγού. Ένα πλευρικό ηµιτοξύλιο είναι ένα πλευρικό τοξύλιο που συνδέεται στο κύριο τοξύλιο, το οποίο και αποτελεί το πίσω του σκέλος (σχέδιο 253-4) 8.1.7) ιαµήκη Στοιχεία (Longitudinal member) ιαµήκεις σωλήνες που δεν ανήκουν στο κυρίως, εµπρόσθιο ή πλευρικό τοξύλιο ασφαλείας και ενώνονται µε αυτά µαζί µε τα στοιχεία αντιστήριξης ) ιαγώνια στοιχεία (Diagonal member) ιαγώνιες σωλήνες µεταξύ της πάνω γωνίας του κυρίως τοξυλίου ή της πάνω άκρης του στοιχείου αντιστήριξης και του κάτω σηµείου στήριξης της άλλης πλευράς του κυρίως τοξυλίου ή του στοιχείου αντιστήριξης ) Eνίσχυση Oπλισµού Eνισχυτικά στοιχεία στερεωµένα στον κλωβό µε σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής του ) Πλάκες Eνίσχυσης Mεταλλικές πλάκες τοποθετηµένες στο αµάξωµα ή στο πλαίσιο κάτω από τα σηµεία στήριξης του τοξυλίου ασφαλείας µε σκοπό τη µεταφορά των φορτίων ) Πέδιλα στερέωσης Mεταλλικές πλάκες κολληµένες στους σωλήνες των τοξυλίων για να επιτρέπουν το βίδωµα ή τη συγκόλλησή τους στο αµάξωµα ή το πλαίσιο, συνήθως πάνω στις πλάκες ενίσχυσης ) Aφαιρούµενα Στοιχεία Kατασκευαστικά στοιχεία του κλωβού ασφαλείας που πρέπει να µπορούν να αφαιρούνται. 8.2 Προδιαγραφές 8.2.1) Γενικές Παρατηρήσεις Oι κλωβοί ασφαλείας πρέπει να έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε µετά από µια σωστή τοποθέτηση να εµποδίζουν την παραµόρφωση του αµαξώµατος και κατά συνέπεια να µειώνουν τις πιθανότητες τραυµατισµού του οδηγού ή των επιβατών. Σηµαντικά χαρακτηριστικά των κλωβών ασφαλείας αποτελούν: H περιποιηµένη λεπτοµερής κατασκευή, η κατάλληλη εφαρµογή και η στερέωση στο αυτοκίνητο και επί πλέον, η τέλεια εφαρµογή στο αµάξωµα. Tα στοιχεία του κλωβού ασφαλείας δεν πρέπει ποτέ να χρησιµοποιούνται σαν σωληνώσεις υγρών. O κλωβός ασφαλείας πρέπει να είναι κατασκευασµένος µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην εµποδίζει την εύκολη πρόσβαση του οδηγού και του συνοδηγού. Ωστόσο, τα στοιχεία του οπλισµού µπορούν να καταλαµβάνουν το χώρο εµπρός από τους επιβάτες, διαπερνώντας το ταµπλό και τις πλευρικές επενδύσεις καθώς και πίσω, διαπερνώντας την επένδυση ή τα πίσω καθίσµατα. Tα πίσω καθίσµατα µπορούν να είναι διπλωµένα. Ο κλωβός ασφαλείας θα πρέπει βρίσκεται ολόκληρος, µέσα στο χώρο που ορίζεται από: - Μπροστά: 200mm µπροστά από τον εµπρόσθιο άξονα. - Πίσω: Στο ύψος του πίσω άξονα. Ωστώστο, ενισχύσεις / στηρίξεις µπορούν να γίνουν και πέρα από το παραπάνω όριο, µε σκοπό να στηριχθούν στο πλαίσιο. Οι πίσω στηρίξεις σε ένα αυτοφερόµενο αµάξωµα µπορούν να γίνουν και πίσω από το σηµείο στήριξης της πίσω ανάρτησης, εφόσον κολληθούν στο αµάξωµα. Kάθε τροποποίηση σε κλωβούς ασφαλείας που έχουν δελτίο αναγνώρισης απαγορεύεται. Η πίσω πλευρά του προσκέφαλου θα καθορίσει τη θέση του σωλήνα του κυρίως τοξύλιου, που δεν µπορεί να µπροστά από αυτό, σε κάτοψη. Το ελάχιστο ύψος κάτω από αυτό το σωλήνα είναι 900mm, µετρηµένα κάθετα από την επιφάνεια στήριξης του άθραυστου καθίσµατος Bασικός κλωβός ασφαλείας Ο βασικός κλωβός ασφαλείας, πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα σχέδια ή Ο εµπρόσθιος εγκάρσιος δοκός και οι δοκοί των θυρών είναι υποχρεωτικοί. Σε περίπτωση οχήµατος µε πλήρωµα τριών ατόµων, ο κλωβός ασφαλείας πρέπει να είναι σύµφωνος µε το σχέδιο 283-5, µε ένα επιπρόσθετο κυρίως τοξύλιο, τοποθετηµένο κοντά στην πίσω πλευρά των πίσω καθισµάτων. Όσον αφορά τα pick-up οχήµατα, των οποίων ο χώρος της καµπίνας του πληρώµατος, δεν είναι αρκετά µεγάλος ώστε να επιτρέπει την τοποθέτηση κάποιου από τους υποχρεωτικούς βασικούς κλωβούς ασφαλείας, είναι δυνατό να τοποθετηθεί κάποιος κλωβός σύµφωνα µε τα σχέδια έως Αυτή η δυνατότητα, αφορά µόνο τα ανοικτά pick-up οχήµατα και κανένα άλλο τύπο αµαξώµατος και όλα τα σηµεία στήριξης πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις οδηγίες των άλλων παραγράφων (συµπεριλαµβανοµένης και της 8.3) Σχέδιο 283-1: Ένα υποχρεωτικό διαγώνιο στοιχείο. Σχέδιο 283-2: ύο υποχρεωτικά διαγώνια στοιχεία, ένα για το τοξύλιο τεσσάρων σηµείων µέσα στο θάλαµο πληρώµατος (σύµφωνα µε το σχέδιο 253-4), ένα για το εξωτερικό τοξύλιο (σύµφωνα µε το σχέδιο ή 253-4). Φεβρουάριος Off-Road.gr

5 Σχέδιο 283-3: Ένα υποχρεωτικό διαγώνιο στοιχείο (σύµφωνα µε τα σχέδια και 253-4). Σχέδιο 283-4: ύο υποχρεωτικά διαγώνια στοιχεία, ένα για το εσωτερικό τοξύλιο τεσσάρων σηµείων και ένα για το εξωτερικό τοξύλιο έξη σηµείων Yποχρεωτικά διαγώνια στοιχεία ιαφορετικοί τρόποι στερέωσης των υποχρεωτικών διαγωνίων στοιχείων: Bλέπε σχέδια έως Στην περίπτωση του σχεδίων 253-5, η διάσταση «d» πρέπει να είναι κατά µέγιστο 400mm. O συνδυασµός περισσοτέρων στοιχείων επιτρέπεται Υποχρεωτική ενίσχυση οροφής Για τα αυτοκίνητα που είναι αναγνωρισµένα από την 01/01/2005, η ενίσχυση οροφής του κλωβού ασφαλείας, µε την προσθήκη στοιχείων σύµφωνα µε τα σχέδια 253-9A έως 253-9C είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει συνοδηγός, µπορεί να τοποθετηθεί µόνο ένα διαγώνιο στοιχείο (σύµφωνα µε το σχέδιο 253-9Α), αλλά η εµπρόσθια στήριξη του, θα πρέπει να γίνει από την πλευρά του οδηγού Προαιρετικά στοιχεία ενίσχυσης Στοιχεία ενίσχυσης όπως φαίνονται στα σχέδια 253-6, 253-9D, 253-9E, έως C είναι προαιρετικά. Στοιχεία ενίσχυσης όπως φαίνονται στα σχέδια 253-9Α έως 253-9C είναι προαιρετικά µόνο για τα αυτοκίνητα αναγνωρισµένα πριν την 1/1/2005. Τα παραπάνω µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνα τους ή σε συνδυασµό ) Tεχνικές προδιαγραφές: Kύρια, εµπρόσθια και πλευρικά τοξύλια Tα τοξύλια αυτά πρέπει να είναι µονοκόµµατα χωρίς ενώσεις. H κατασκευή τους πρέπει να είναι τέλεια και οµαλή, χωρίς ανωµαλίες και ρωγµές. Tα κάθετα τµήµατα του κυρίως τοξυλίου ασφαλείας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ευθύγραµµα και πλησιέστερα προς το εσωτερικό περίγραµµα του αµαξώµατος. Tα εµπρόσθια σκέλη του µπροστινού ή του πλευρικού τοξυλίου πρέπει να είναι ευθύγραµµα, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, πρέπει να ακολουθούν την κολώνα του παρµπρίζ και να έχουν µόνο µια κάµψη στο χαµηλότερο κατακόρυφο τµήµα τους. Κατά την κατασκευή του κλωβού ασφάλειας, οι συνδέσεις των εγκάρσιων τµηµάτων προς τα πλευρικά τοξύλια, οι συνδέσεις των διαµηκών τµηµάτων µε το εµπρόσθιο και το κύριο τοξύλιο, όπως και η σύνδεση ενός πλευρικού ηµιτοξυλίου µε το κύριο τοξύλιο πρέπει να βρίσκονται στο ύψος της οροφής. Σε όλες τις περιπτώσεις, δεν επιτρέπεται να υπάρχουν περισσότερες από 4 αφαιρούµενες συνδέσεις στο ύψος της οροφής. Για να επιτευχθεί µια αποτελεσµατικότερη τοποθέτηση ενός κλωβού ασφαλείας στο αµάξωµα, επιτρέπεται το κόψιµο ή η παραµόρφωση της εσωτερικής επένδυσης γύρω από τον κλωβό ασφαλείας και των βάσεών του. Oι µετατροπές αυτές όµως κατά κανένα τρόπο δεν πρέπει να καταλήγουν στην αφαίρεση ολόκληρων τµηµάτων της εσωτερικής επένδυσης. Tο κουτί των ασφαλειών µπορεί να µετακινηθεί, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την τοποθέτηση του κλωβού Στερέωση του κλωβού στο αµάξωµα Oι ελάχιστες στερεώσεις του κλωβού ασφαλείας είναι: - Mια για κάθε κολώνα του κυρίου και πλευρικού τοξυλίου. - Mια για κάθε κολώνα του εµπρόσθιου τοξυλίου. - Mια για κάθε κολώνα των στοιχείων αντιστήριξης (βλέπε υποπαράγραφο ). Kάθε άκρο στήριξης του εµπρόσθιου, κεντρικού και πλευρικού τοξυλίου ασφαλείας πρέπει να έχει κολληµένη µια πλάκα ενίσχυσης πάχους τουλάχιστον ίσου µε 3 mm το οποίο όµως δεν πρέπει να είναι µικρότερο από το πάχος των τοιχωµάτων του σωλήνα στον οποίο είναι κολληµένη. Kάθε πέδιλο στήριξης πρέπει να στερεώνεται µε 3 τουλάχιστον βίδες σε µια χαλύβδινη πλάκα ενίσχυσης, πάχους τουλάχιστον 3 mm και επιφάνειας τουλάχιστον 120 cm² που θα βρίσκεται κολληµένη στο αµάξωµα. Παραδείγµατα φαίνονται στα σχέδια έως (Για τα σχέδια και η πλάκα ενίσχυσης δεν χρειάζεται να είναι κολληµένη στο αµάξωµα.) Tα παραπάνω δεν ισχύουν απαραίτητα για τις κολώνες αντιστήριξης (βλέπε πιο κάτω). Oι βίδες πρέπει να είναι µεγέθους τουλάχιστον M8 και προδιαγραφών 8.8 κατά ISO ή αυστηρότερης. Tα παξιµάδια πρέπει να είναι αυτασφαλιζόµενα ή να έχουν ροδέλες ασφάλισης. Aυτές είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις στερέωσης. Eπιπλέον των ανωτέρω, µπορούν να χρησιµοποιηθούν περισσότερες βίδες, τα πέδιλα των τοξυλίων µπορούν να κολληθούν κατευθείαν πάνω στις πλάκες ενίσχυσης και ο κλωβός να κολληθεί στο αµάξωµα. Tα τοξύλια ασφαλείας δεν επιτρέπεται να κολληθούν κατευθείαν στο αµάξωµα χωρίς ύπαρξη ενισχυτικής πλάκας. Τα τοξύλια ασφαλείας πρέπει να στηριχθούν στο µεταλλικό αµάξωµα ή στο κυρίως πλαίσιο, δηλ. στην κατασκευή όπου οι δυνάµεις των αναρτήσεων µεταδίδονται (µε επιπλέον ενίσχυση αν χρειάζεται, στο σηµείο ένωσης µεταξύ πλαισίου και του πέδιλου του τοξυλίου) Κλωβοί που τοποθετούνται σε οχήµατα µε σωληνωτό ή ηµισωληνωτό πλαίσιο χωροδικτυώµατος (Τ1), µπορούν να κολληθούν απευθείας στο κυρίως πλαίσιο, όπου οι σωλήνες ενώνονται πάνω από το σηµείο της εισόδου στο θάλαµο πληρώµατος. Τουλάχιστον ένας σωλήνας του ίδιου τµήµατος και ποιότητας όπως του πλαισίου, πρέπει να προεκτείνει κάθε πέδιλο του κλωβού, προς τα κάτω. Μια ακόµα διαγώνιος προτείνεται, καθώς και ένας οριζόντιος σωλήνας στο επίπεδο του πατώµατος. Οι σωλήνες που αποτελούν το τοξύλιο, πάνω από το επίπεδο εισόδου στο θάλαµο επιβατών, πρέπει να έχει τουλάχιστον τα ελάχιστα απαιτούµενα τµήµατα για ένα κλωβό, καθώς και να πληρούν τις διαστάσεις που προτείνονται Στοιχεία αντιστήριξης Aυτά είναι υποχρεωτικά και πρέπει να είναι στερεωµένα κοντά στην οροφή και κοντά στην άνω εξωτερική καµπή του κυρίως τοξυλίου ασφαλείας και από τις δύο πλευρές του αυτοκινήτου. Πρέπει να σχηµατίζουν γωνία τουλάχιστον 30 µε το οριζόντιο επίπεδο, πρέπει να έχουν κατεύθυνση προς τα πίσω, να είναι ευθύγραµµα και όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς την εσωτερική πλευρά του αµαξώµατος. Oι προδιαγραφές του υλικού, η διάµετρος και το πάχος του πρέπει να συµφωνούν µε αυτά της παραγράφου 8.3. Tα σηµεία στήριξης πρέπει να είναι ενισχυµένα µε πλάκες. Kάθε στοιχείο αντιστήριξης πρέπει να είναι στερεωµένο µε βίδες σε µια επιφάνεια ίση τουλάχιστον µε τα 2/3 από την προτεινόµενη για κάθε πέδιλο του τοξυλίου ασφαλείας στην παραπάνω παράγραφο και να έχει ξεχωριστές πλάκες ενίσχυσης εµβαδού τουλάχιστον 60 τετ. εκ. (βλέπε σχέδιο ). Eπιτρέπεται η χρησιµοποίηση µιας µόνο βίδας για στήριξη σε διπλό ψαλίδι, υπό τον όρο ότι αυτό έχει επαρκή επιφάνεια και αντοχή (βλέπε σχέδιο ) και υπό τον όρο ότι στο στοιχείο αντιστήριξης έχει κολληθεί ένας σωληνοειδής δακτύλιος ιαγώνια Στοιχεία Φεβρουάριος Off-Road.gr

6 H τοποθέτηση ενός τουλάχιστον διαγωνίου στοιχείου είναι υποχρεωτική. H τοποθέτησή του πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα σχέδια έως και τα στοιχεία πρέπει να είναι ευθύγραµµα και χωρίς καµπύλες. Tα σηµεία ένωσης των διαγωνίων στοιχείων πρέπει να είναι τοποθετηµένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην προκαλούν τραυµατισµούς. Mπορεί να είναι αφαιρούµενα, αλλά πρέπει να βρίσκονται στη θέση τους κατά τη διάρκεια του αγώνα. Tο κατώτερο άκρο του διαγωνίου στοιχείου πρέπει να ενώνεται µε το κυρίως τοξύλιο ή το στοιχείο αντιστήριξης, σε απόσταση µικρότερη των 100 mm από το πέδιλο. Tο ανώτερο άκρο πρέπει να ενώνεται µε το κυρίως τοξύλιο σε σηµείο που να απέχει λιγότερο από 100 mm από την ένωση του κυρίως τοξυλλίου µε το στοιχείο αντιστήριξής του ή να συνδέεται µε το στοιχείο αντιστήριξης σε σηµείο που να απέχει λιγότερο από 100 mm από την ένωσή του µε το κυρίως τοξύλιο. Tα διαγώνια στοιχεία πρέπει να συµµορφώνονται µε τις ελάχιστες προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην παράγραφο 8.3. ιαγώνια στοιχεία που στερεώνονται στο αµάξωµα πρέπει να έχουν ενισχυτικές πλάκες όπως ορίζεται στην παράγραφο Προαιρετικές ή υποχρεωτικές ενισχύσεις του κλωβού ασφαλείας H διάµετρος, το πάχος και το υλικό των ενισχύσεων πρέπει να ανταποκρίνονται στα οριζόµενα από την παράγραφο 8.3. Oι ενισχύσεις πρέπει είτε να συγκολληθούν στη θέση τους είτε να τοποθετούνται µέσω αφαιρετών συνδέσεων. Οι ενισχύσεις θα πρέπει να είναι ευθύγραµµες ) Eγκάρσια Στοιχεία Eνίσχυσης Eπιτρέπεται η τοποθέτηση εγκαρσίων στοιχείων όπως δείχνουν τα σχέδια και Tα εγκάρσια στοιχεία ενίσχυσης του εµπρόσθιου τοξυλίου, δεν πρέπει να καταλαµβάνουν το χώρο που προβλέπεται για τον οδηγό και τον συνοδηγό. Πρέπει να τοποθετούνται όσο πιο ψηλά γίνεται, αλλά η κατώτερη ακµή τους δεν πρέπει να ξεπερνά το ύψος του ταµπλό ) Στοιχεία θυρών Τουλάχιστον ένα διαµήκες στοιχείο ενίσχυσης, πρέπει να τοποθετηθεί σε κάθε πλευρά του αυτοκινήτου στο ύψος της θύρας. Οι σωλήνες που αποτελούν τα στοιχεία, θα πρέπει στηριχθούν στον κλωβό και η γωνία τους σε σχέση µε την οριζόντια σωλήνα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 15 µοίρες µε κατεύθυνση εµπρός. Αυτή η πλευρική προστασία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερα, αν αποτελείτε απο µια σωλήνα, τουλάχιστον 10 εκ. απο το κάτω σηµείο του καθίσµατος, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις, το άνω σηµείο στήριξής της δεν πρέπει να είναι υψηλότερα από το µισό του ανοίγµατος της θύρας, µετρούµενο από το κάτω µέρος της. Αν αυτά τα άνω σηµεία στήριξης βρίσκονται µπροστά ή πίσω από το άνοιγµα της θύρας, ο παραπάνω περιορισµός ύψους ισχύει επίσης για το σηµείο τοµής του στοιχείου µε το άνοιγµα της θύρας. Στην περίπτωση στοιχείων θυρών σε µορφή X, συνιστάται τα κάτω σηµεία στήριξης τους να κολλιούνται κατευθείαν πάνω στο διαµήκες στοιχείο ) Eνίσχυση οροφής Για αυτοκίνητα αναγνωρισµένα πριν την 1/1/2005, επιτρέπεται η ενίσχυση του πάνω τµήµατος του κλωβού ασφάλειας, µε την προσθήκη στοιχείων όπως φαίνεται στα σχέδια 253-9A έως 253-9E. Για περιπτώσεις µη ύπαρξης συνοδηγού επιτρέπεται η χρήση µόνο ενός διαγώνιου στοιχείου (όπως στο σχέδιο 253-9Α) αλλά η µπροστινή του σύνδεση πρέπει να είναι στην πλευρά του οδηγού. Τµήµατα όπως στα σχέδια 253-9D και 9E, µπορούν να κατασκευαστούν απο δύο σωλήνες ) Ενίσχυση καµπών και συνδέσεων Επιτρέπεται η ενίσχυση των συνδέσεων του κυρίως ή του εµπρόσθιου τοξυλίου µε τα διαµήκη στοιχεία (σχέδια και ), καθώς και η ενίσχυση της πίσω άνω καµπής του πλευρικού τοξυλίου και των συνδέσεων µεταξύ του κυρίως τοξυλίου και των στοιχείων αντιστήριξης. Οι άκρες αυτών των σωλήνων ενίσχυσης, δεν πρέπει να βρίσκονται στηριγµένες µακρύτερα από το ήµισυ του µήκους του στοιχείου στο οποίο είναι κολληµένες ή παράλληλα µε αυτό, εκτός από αυτές στην ένωση του εµπρόσθιου τοξυλίου ασφαλείας, οι οποίες µπορούν να συµµετέχουν στη σύνδεση του στοιχείου της θύρας µε το εµπρόσθιο τοξύλιο. Μία ενίσχυση όπως στο σχέδιο Β πρέπει να προστεθεί σε κάθε πλευρά του εµπρόσθιου τοξύλιου µεταξύ της πάνω γωνίας του παρ- µπριζ και της βάσης του τοξύλιου αυτού. Αυτή η ενίσχυση µπορεί να είναι καµπύλη, µε την προϋπόθεση, πως φαίνεται ευθεία από πλάγια όψη και πως η γωνία της κάµψης δεν ξεπερνά τις 20 ο Eπένδυση Προστασίας Eιναι υποχρεωτική η τοποθέτηση προστατευτικού άφλεκτου υλικού, στα σηµεία εκείνα του κλωβού ασφαλείας που πιθανόν να έλθουν σε επαφή µε το σώµα ή το κράνος του πληρώµατος Aφαιρούµενα στοιχεία Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθούν αφαιρετά στοιχεία κατά την κατασκευή ενός κλωβού ασφαλείας, οι συνδέσεις αυτών των στοιχείων πρέπει να είναι σύµφωνες µε κάποιον από τους εγκεκριµένους από τη OA τύπους (βλέπε σχέδιο έως 37) και δεν πρέπει να είναι κολληµένες. Oι βίδες και τα παξιµάδια πρέπει να είναι προδιαγραφών ISO 8.8 ή αυστηρότερων. Αφαιρούµενες συνδέσεις σύµφωνα µε τα σχέδια , , , και δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για την ένωση των πάνω τµηµάτων του κύριου, εµπρόσθιου ή πλευρικού τοξυλίου ή πλευρικού ηµιτοξυλίου, επειδή λειτουργούν σαν άρθρωση στην κύρια κατασκευή και επιτρέπουν παραµορφώσεις. H αποκλειστική τους χρησιµότης είναι να ενώνουν τµήµατα και τις προαιρετικές ενισχύσεις µε τα τοξύλια. ΟΙ αφαιρετές συνδέσεις πρέπει να τοποθετηθούν µέσα στον άξονα των σωλήνων και δεν πρέπει να είναι µετατοπισµένες Oδηγίες για τις συγκολλήσεις Όλες οι συγκολλήσεις πρέπει να είναι της καλύτερης δυνατής ποιότητας µε πλήρη διείσδυσης, γύρω απο όλη την περίµετρο των σωληνώσεων και κατά προτίµηση µε τη χρήση ηλεκτρικού τόξου σε ατµόσφαιρα αδρανούς αερίου. Πρέπει να καλύπτουν όλη την περίµετρο των σωλήνων. Παρά το γεγονός ότι µια ωραία εξωτερική εµφάνιση δεν αποτελεί υποχρεωτικά εγγύηση για την ποιότητα της συγκόλλησης, οι συγκολλήσεις που έχουν κακή εµφάνιση δεν είναι ποτέ σηµάδι καλής εργασίας. Φεβρουάριος Off-Road.gr

7 Όταν χρησιµοποιείται χάλυβας που έχει υποστεί θερµική επεξεργασία, οι ειδικές οδηγίες των κατασκευαστών πρέπει να ακολουθούνται υποχρεωτικά (ειδικά ηλεκτρόδια, συγκολλήσεις µε την προστασία αδρανούς αερίου). Πρέπει πάντως να επισηµανθεί ότι οι κατασκευές από χαλύβδινους σωλήνες που έχουν υποστεί θερµική επεξεργασία ή που είναι κράµατος µε υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα µπορεί να παρουσιάσουν ορισµένα προβλήµατα και ότι η εξ αυτής της αιτίας κακή κατασκευή µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση της αντοχής και την απώλεία ελαστικότητας. Φεβρουάριος Off-Road.gr

8 8.3 ΠPO IAΓPAΦH YΛIKOY Προδιαγραφές των χρησιµοποιουµένων σωλήνων: Υλικό Ανθρακούχος αµιγής (όχι σε κράµα) χάλυβας χωρίς ραφή, καµπυλωµένος εν ψυχρώ, µέγιστης περιεκτικότητας σε άνθρακα 0.22% Ελάχιστη αντοχή εφελκυσµό σε Ελάχιστες διαστάσεις (mm) 45 x 2.5 (1.75 x ) ή 50 (2.0 ) x 2.0 (2.0 x ) 350 N/mm 2 38 x 2.5 (1.5 x ) ή 40 (1.6 ) x 2.0 (1.6 x ) Χρήση Κύριο τοξύλιο (σχέδιο ) Πλαϊνά τοξύλια και η σύνδεσή του(ς) (σχέδιο ) ανάλογα µε την κατασκευή Πλαϊνό ηµιτοξύλιο και άλλα τµήµατα του κλωβού ασφάλειας Σηµειώστε ότι οι παραπάνω προδιαγραφές είναι οι ελάχιστες. Kατά την επιλογή του χάλυβα, πρέπει να δοθεί προσοχή στα χαρακτηριστικά επιµήκυνσης και στην ευχέρεια των συγκολλήσεων. Oι σωλήνες πρέπει να κάµπτονται µε κατεργασία εν ψυχρώ και η ακτίνα καµπυλότητας του κεντρικού άξονα του σωλήνα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριπλάσια της διαµέτρου του σωλήνα. Aν κατά την κατεργασία για την κάµψη ο σωλήνας γίνει οβάλ, ο λόγος της ελαχίστης διαµέτρου προς τη µέγιστη πρέπει να είναι µεγαλύτερος ή ίσος µε EΛTIO ANAΓNΩPIΣHΣ THΣ E.A.Λ. Οι κατασκευαστές κλωβών ασφαλείας µπορούν να υποβάλουν σε µια EAΛ προς έγκριση ένα κλωβό ασφαλείας δικής τους σχεδίασης. Ένα δελτίο (πιστοποιητικό) αναγνώρισης, εγκεκριµένο από την Ε.Α.Λ. και υπογεγραµµένο από εξουσιοδοτηµένους τεχνικούς του κατασκευαστή πρέπει να παρουσιάζεται στους τεχνικούς εφόρους κάθε αγώνα. Πρέπει να περιλαµβάνει σχέδια και φωτογραφίες του εν λόγου κλωβού ασφαλείας, ο οποίος είναι σύµφωνος µε τους ακόλουθους κανονισµούς. Κάθε νέος κλωβός ο οποίος αναγνωρίζεται από Ε.Α.Λ. και πωλείται µετά την 1/1/2003 πρέπει να ταυτοποιείται από ένα πλακίδιο ταυτότητας το οποίο τοποθετείται από τον κατασκευαστή και το οποίο δεν µπορεί ούτε να αντιγραφεί ούτε να µετακινηθεί(π.χ. ενσωµατωµένο ή χαραγµένο η αυτοκαταστραφόµενο αυτοκόλλητο). Το πλακίδιο ταυτότητας πρέπει να φέρει το όνοµα του κατασκευαστή, τον αριθµό του δελτίου αναγνώρισης της Ε.Α.Λ. και τον αριθµό σειράς του κατασκευαστή. Ένα πιστοποιητικό µε τους ίδιους αριθµούς πρέπει να υπάρχει στο αυτοκίνητο και να παρουσιάζεται στους τεχνικούς εφόρους. Αυτοί οι κλωβοί ασφαλείας δεν πρέπει να τροποποιούνται καθ οποιονδήποτε τρόπο. Για να αποκτήσει την έγκριση της Ε.Α.Λ. ένας κατασκευαστής πρέπει να επιδείξει πέραν πάσης αµφιβολίας την συνεχή του ικανότητα να σχεδιάζει και να κατασκευάζει κλωβούς ασφαλείας σύµφωνους µε τις προδιαγραφές της.ο.α. Οι κατασκευαστές οι οποίοι εγκρίνονται από την Ε.Α.Λ. πρέπει να παρέχουν στους πελάτες τους µόνο µε προϊόντα σχεδιασµένα και κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα πρότυπα. Κάθε κατασκευαστής εγκεκριµένος από Ε.Α.Λ. πρέπει να επιδείξει στην Ε.Α.Λ. : Πως το υλικό που χρησιµοποιεί έχει πιστοποιητικό προέλευσης Πως οι µέθοδοι κόλλησης που χρησιµοποιεί δηµιουργούν συνεχώς γερές κολλήσεις και ελέγχονται τακτικά από εργαστηριακούς ελέγχους Πως διατηρεί εσωτερικά ελεγχόµενα πρότυπα και διαδικασίες ποιότητας που ενηµερώνονται τακτικά Όλοι οι κλωβοί ασφαλείας για τους οποίους έχει υποβληθεί σε Ε.Α.Λ. αίτηση αναγνώρισης πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τα αναφερόµενα στα άρθρα 8.4.1, και παρακάτω. Η Ε.Α.Λ. διατηρεί το δικαίωµα να δεχθεί ή να αρνηθεί την αναγνώριση ενός κλωβού ασφαλείας, σύµφωνα µε τις οδηγίες σχεδιασµού που έχουν οριστεί από την Ε.Α.Λ. και τη.ο.α. Κλωβοί ασφαλείας των οποίων η βασική δοµή έχει ήδη δοκιµαστεί και αναγνωριστεί από µία Ε.Α.Λ. και οι οποίοι προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή και στους οποίους η µόνη τροποποίηση είναι η προσθήκη τµηµάτων, µπορούν να αναγνωρίζονται από την εν λόγο Ε.Α.Λ. εάν έχει δοκιµαστεί η αντοχή και ο κατασκευαστής τους έχει προσκοµίσει σχετικό πιστοποιητικό ) Οδηγίες σχεδιασµού Η βασική κατασκευή κάθε κλωβού ασφαλείας (σχέδιο 286-6), πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές: - Η χρήση δύο διαγώνιων στοιχείων στον κυρίως κλωβό είναι υποχρεωτική (σχέδιο 253-4). Η σύνδεση µεταξύ των δύο στοιχείων πρέπει να ενισχυθεί µε σύνδεσµο. Για τα οχήµατα της οµάδας Τ1, η χρήση του σχεδίου 253-5, επιτρέπεται, εφόσον η διάσταση «d» είναι µικρότερη ή ίση µε 400mm και ταυτόχρονα οι κάτω συνδέσεις των στοιχείων γίνονται σε ένα σταθερό και ισχυρό κυρίως τµήµα του πλαισίου. - Το πάνω µέρος του κλωβού ασφαλείας πρέπει να διαθέτει στοιχεία σύµφωνα µε ένα από τα σχέδια 253-9Α, 253-9Β και 253-9C. Για αγώνες όπου δεν υπάρχει συνοδηγός µπορεί να χρησιµοποιείται ένα µόνο τέτοιο στοιχείο αλλά η εµπρόσθια σύνδεσή του πρέπει να είναι στην πλευρά του οδηγού - Εάν η διάσταση Α (βλέπε σχέδιο 253-4) είναι µεγαλύτερη από 200 mm, ένα ενισχυτικό στοιχείο σύµφωνα µε το σχέδιο Β πρέπει να προστεθεί σε κάθε πλευρά του εµπρόσθιου κλωβού µεταξύ της άνω γωνίας του παρµπρίζ και της βάσης του κλωβού. Αυτή η ενίσχυση µπορεί να είναι καµπύλη, µε την προϋπόθεση, πως φαίνεται ευθεία από πλάγια όψη και πως η γωνία της κάµψης δεν ξεπερνά τις 20 ο. - Η γωνία α (βλέπε σχέδιο 253-4) δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από 90 µοίρες 8.4.2) Κατασκευές των οποίων το υλικό είναι σύµφωνο µε το άρθρο 8.3 Αν ο βασικός κλωβός ασφαλείας, όπως φαίνεται στο σχέδιο 253-4, κατασκευάζεται από υλικά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 8.3, η Ε.Α.Λ. µπορεί να τον αναγνωρίσει χωρίς να απαιτήσει κάποιες δοκιµές µε στατικό φορτίο ή µαθηµατική απόδειξη ) Στατικές δοκιµές φορτίου Οι κλωβοί ασφάλειας οι οποίοι δεν είναι σύµφωνοι µε όλες τις οδηγίες διαστάσεων του άρθρου πρέπει να υποβάλλονται στις στατικές δοκιµές φορτίου που περιγράφονται στις παραγράφους , Αυτές οι δοκιµές πρέπει να διενεργούνται από ένα εργαστήριο εγκεκριµένο από τη.ο.α. (α) Κλωβός ασφαλείας που δοκιµάζεται Φεβρουάριος Off-Road.gr

9 Εφόσον ο κλωβός ασφαλείας µπορεί να θεωρηθεί πως λειτουργεί συνολικά, η δοκιµή πρέπει να γίνεται σε πλήρη κλωβό ασφαλείας. (β) ιάταξη ελέγχου Πρέπει να είναι κατασκευασµένη έτσι ώστε κανένα από τα φορτία να µην έχει επίδραση στη δοµή της (γ) Στήριξη Ο κλωβός ασφαλείας πρέπει να στηρίζεται απευθείας ή µέσω ενός βοηθητικού πλαισίου στη διάταξη ελέγχου στα κύρια σηµεία στήριξής του (βλ. σχέδιο 253-4) και το µέγιστο σε 6σηµεία Έλεγχος του κυρίου τοξυλίου (βλ. σχέδιο ): Ο πλήρης κλωβός ασφαλείας πρέπει να αντέχει κατακόρυφο φορτίο 7.5 W dan (W= βάρος του αυτοκινήτου κιλά) εφαρµοζόµενο στην κορυφή του κύριου τοξυλίου µέσω κατάλληλου πέδιλου. Το πέδιλο θα είναι κατασκευασµένο από ατσάλι, θα έχει ακτίνα 20 mm ± 5 mm στις άκρες µε κατεύθυνση προς τον κλωβό ασφαλείας και θα έχει τις ακόλουθες διαστάσεις : - Μήκος = πλάτος κύριου τοξυλίου + τουλάχιστον 100 mm - Πλάτος = 250 mm ± 50 mm - Πάχος = τουλάχιστον 40 mm Το πέδιλο µπορεί να συµπίπτει µε το εγκάρσιο προφίλ του κύριου τοξυλίου. Η εφαρµογή του φορτίου πρέπει να γίνεται σε λιγότερο από 15 sec. Για όλο τον κλωβό ασφαλείας, αυτή η δοκιµή δεν πρέπει να οδηγήσει σε οποιαδήποτε θραύση ή σε πλαστική παραµόρφωση µεγαλύτερη από 50 mm υπό φορτίο κατά την φορά της εφαρµογής του φορτίου Έλεγχος του εµπρόσθιου τοξυλίου (βλ. σχέδιο Β): Ο πλήρης κλωβός ασφαλείας πρέπει να αντέχει κατακόρυφο φορτίο 3.5 W dan (W= βάρος του αυτοκινήτου κιλά) εφαρµοζόµενο στην κορυφή του εµπρόσθιου τοξυλίου µέσω κατάλληλου πέδιλου, το οποίο εφαρµόζεται στην πλευρά του οδηγού στην σύνδεση µε το εµπρόσθιο εγκάρσιο στοιχείο. Το πέδιλο πρέπει είναι κατασκευασµένο από ατσάλι, θα έχει ακτίνα 20 mm ± 5 mm στις άκρες µε κατεύθυνση προς τον κλωβό ασφαλείας και θα έχει τις ακόλουθες διαστάσεις : - Μήκος = 450 ± 50 mm - Πλάτος = 250 mm ± 50 mm - Πάχος = τουλάχιστον 40 mm Πρέπει να είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να παραµένει στην περιοχή της σύνδεσης µε το πάνω εγκάρσιο στοιχείο όταν εφαρµόζεται το φορτίο. Ο διαµήκης άξονας του πέδιλου πρέπει να έχει φορά προς τα εµπρός και προς τα κάτω µε γωνία 5 µοίρες ± 1 µοίρα σε σχέση µε το οριζόντιο επίπεδο και ο εγκάρσιος άξονάς του πρέπει να κατευθύνεται προς τα έξω και προς τα κάτω µε γωνία 25 µοίρες ± 1 µοίρα σε σχέση µε το οριζόντιο επίπεδο. Η εφαρµογή του φορτίου πρέπει να γίνεται σε λιγότερο από 15 sec. Για όλο τον κλωβό ασφαλείας, αυτή η δοκιµή δεν πρέπει να οδηγήσει σε οποιαδήποτε θραύση ή σε πλαστική παραµόρφωση µεγαλύτερη από 100 mm υπό φορτίο κατά την φορά της εφαρµογής του φορτίου Μαθηµατική απόδειξη Ως εναλλακτική µέθοδο στις στατικές δοκιµές φορτίου που περιγράφονται στο άρθρο ο κατασκευαστής µπορεί να υποβάλει στην Ε.Α.Λ. µία πλήρη υπολογιστική µελέτη που έχει εκπονηθεί από µία εταιρεία εγκεκριµένη από την Ε.Α.Λ. και τη.ο.α. Αυτή η µελέτη πρέπει να δείχνει ξεκάθαρα πως ο κλωβός ασφαλείας αντέχει τα στατικά φορτία που περιγράφονται στις παραγράφους και πως η παραµόρφωση υπό φορτίο παραµένει εντός των ορίων που ορίζονται και δεν υπάρχει θραύση. Η εταιρεία πρέπει να αποδεικνύει πως η υπολογιστική µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε συσχετίζεται µε δοκιµές. 8.5 ελτίο αναγνώρισης ΟΑ Κάθε κατασκευαστής µπορεί να αναγνωρίσει κλωβούς ασφαλείας στη.ο.α. Ο σχεδιασµός αυτών των κλωβών είναι ελεύθερος αλλά το πάνω µέρος του κλωβού ασφαλείας πρέπει να διαθέτει στοιχεία σύµφωνα µε ένα από τα σχέδια 253-9Α, 253-9Β και 253-9C. Για αγώνες όπου δεν υπάρχει συνοδηγός µπορεί να χρησιµοποιείται ένα µόνο τέτοιο στοιχείο αλλά η εµπρόσθια σύνδεσή του πρέπει να είναι στην πλευρά του οδηγού - Εάν η διάσταση Α (βλέπε σχέδιο 253-4) είναι µεγαλύτερη από 200 mm, ένα ενισχυτικό στοιχείο σύµφωνα µε το σχέδιο Β είναι υποχρεωτικό. Πρέπει να προστεθεί σε κάθε πλευρά του εµπρόσθιου κλωβού µεταξύ της άνω γωνίας του παρµπρίζ και της βάσης του κλωβού. - Η γωνία α (βλέπε σχέδιο 253-4) δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από 90 µοίρες Αυτοί οι κλωβοί ασφάλειας πρέπει να υποβληθούν στις στατικές δοκιµές φορτίου που περιγράφονται στην παράγραφο ή να είναι το αντικείµενο πλήρους υπολογιστικής µελέτης, που έχει εκπονηθεί είτε από εταιρεία εγκεκριµένη από κάποια Ε.Α.Λ. και από τη.ο.α. είτε από τον κατασκευαστή. Αυτή η µελέτη πρέπει να δείχνει ξεκάθαρα πως ο κλωβός ασφαλείας αντέχει τα στατικά φορτία που περιγράφονται στις παραγράφους και , πως η παραµόρφωση υπό φορτίο παραµένει εντός των ορίων που ορίζονται και δεν υπάρχει θραύση. Η εταιρεία ή ο κατασκευαστής πρέπει να αποδεικνύει πως η υπολογιστική µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε συσχετίζεται µε δοκιµές. Η.Ο.Α. διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει στατικές δοκιµές φορτίου, επιπλέον της υπολογιστικής µελέτης. Αυτός ο κλωβός ασφαλείας πρέπει να περιγράφεται σε µια παραλλαγή του δελτίου αναγνώρισης η οποία υποβάλλεται στη.ο.α. για έγκριση και ο κλωβός δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί (βλέπε ) µε οποιονδήποτε τρόπο. 8.6 Τροποποιήσεις και επισκευές σε κλωβό ασφαλείας αναγνωρισµένο σύµφωνα µε τα άρθρα 8.4 και 8.5. Κάθε τροποποίηση σε αναγνωρισµένο κλωβό ασφαλείας απαγορεύεται και αχρηστεύει τον κλωβό. Τυχόν επισκευές σε κλωβό ασφαλείας που έχει υποστεί ζηµιά µετά από ατύχηµα πρέπει να διενεργούνται από τον κατασκευαστή του κλωβού ή µε τη δική του έγκριση. ΑΡΘΡΟ 9: OΠIΣΘOΠAPATHPHΣH Η προς τα πίσω ορατότητα πρέπει να εξασφαλίζεται από δύο εξωτερικούς καθρέπτες (έναν αριστερά και έναν δεξιά). ΑΡΘΡΟ 10: AKTYΛIOΣ ΓIA PYMOYΛKHΣH Ένας δακτύλιος ρυµούλκησης πρέπει να είναι τοποθετηµένος εµπρός και πίσω σε όλα τα αυτοκίνητα. Αυτός ο δακτύλιος πρέπει να είναι ισχυρά στερεωµένος και δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί για ανύψωση του οχήµατος. Aυτός ο δακτύλιος πρέπει να είναι ευδιάκριτος, βαµµένος κίτρινος, κόκκινος ή πορτοκαλί και πρέπει να βρίσκεται µέσα στην περίµετρο του οχήµατος. Ελάχιστη εσωτερική διάµετρος: 50mm Όλα τα φορτηγά πρέπει να έχουν τοποθετηµένο εµπρός ένα σηµείο ρυµούλκησης µε αντοχή ανάλογη ώστε να µπορεί να ρυµουλκηθεί το φορτηγό σε όλη τη διαδροµή του αγώνα. Πρέπει να είναι βαµµένο µε έντονο χρώµα (κίτρινο, κόκκινο ή πορτοκαλί) για εύκολη αναγνώριση και πρέπει να είναι εύκαιρο σε πρώτη ζήτηση για χρήση. εν πρέπει να προεξέχει µπροστά απο τον προφυλακτήρα. Φεβρουάριος Off-Road.gr

10 ΑΡΘΡΟ 11: ΠΑΡΜΠΡΙΖ, ΠAPAΘYPA, ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ Παρµπρίζ: Το παρµπρίζ υποχρεωτικά πρέπει να είναι από γυαλί σε φύλλα (LAMINATED) και να φέρει σχετική ένδειξη που να το αποδεικνύει. Όλα τα υπόλοιπα παράθυρα µπορούν να είναι απο οποιοδήποτε αναγνωρισµένο κρύσταλλο ασφαλείας. Επιτρέπεται η χρήση µιας λωρίδας για προστασία από τον ήλιο, µε την προϋπόθεση πως επιτρέπει στους επιβάτες να βλέπουν τα οδικά σήµατα. (Φανάρια, ταµπέλες...). Στην περίπτωση που δεν χρησιµοποιείται παρµπρίζ, η χρήση full face κράνους µε προστατευτική ζελατίνα είναι υποχρεωτική για όλα τα µέλη του πληρώµατος, αλλιώς δεν θα επιτραπεί η εκκίνηση του. Αν, ύστερα απο ατύχηµα, η παραµόρφωση του αµαξώµατος είναι τέτοια που δεν επιτρέπει την αντικατάσταση του παρµπρίζ µε Laminated, τότε µπορεί να τοποθετηθεί παρµπρίζ απο πολυκαρµπονάτο µε ελάχιστο πάχος 5mm. Αν το παρµπρίζ είναι κολλητό, τότε θα πρέπει το πλήρωµα να µπορεί να σπάσει τα παράθυρα των εµπρόσθιων θυρών ή να τα βγάλει, χωρίς να χρειαστεί να χρησιµοποιήσει εργαλεία. Το πίσω και τα πλαϊνά παράθυρα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα απο αναγνωρισµένο γυαλί ασφαλείας ή απο πολυκαρµπονάτο µε ελάχιστο πάχος 3mm. Η χρήση φυµέ κρυστάλλου ή / και φιλµ ασφαλείας επιτρέπεται στα πλαϊνά και πίσω παράθυρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είναι εφικτό για ένα άνθρωπο που στέκεται 5 m µακριά από το αυτοκίνητο να δει τον οδηγό και τα περιεχόµενα του αυτοκινήτου. ίχτυα: Όλα τα οχήµατα των οποίων οι εµπρόσθιες θύρες, έχουν αναδιπλούµενα παράθυρα, πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε δίχτυα, τοποθετηµένα σε αυτές τις θύρες µε σύστηµα ταχείας απελευθέρωσης, τοποθετηµένο στο κάτω µέρος τους. Η χρήση «κλίπ» συνιστάται. Το πάνω µέρος των διχτύων θα πρέπει να είναι τοποθετηµένο έτσι ώστε να µην µπορούν να αφαιρεθούν χωρίς τη χρήση εργαλείων. Αυτά τα δίχτυα θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Ελάχιστο φάρδος λωρίδας: 19mm Ελάχιστη διάσταση οπών: 25mmΧ25mm Μέγιστη διάσταση οπών: 60mmX60mm Τα δίχτυα πρέπει να κλείνουν πλήρως το παράθυρο µέχρι το ύψος του κέντρου του τιµονιού. ΑΡΘΡΟ 12: ΣTEPEΩΣEIΣ AΣΦAΛEIAΣ ΓIA ΠAPMΠPIZ Tέτοιες στερεώσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν ελεύθερα. ΑΡΘΡΟ 13: ΓENIKOΣ IAKOΠTHΣ HΛEKTPIKOY KYKΛΩMATOΣ O γενικός διακόπτης ηλεκτρικού κυκλώµατος πρέπει να αποµονώνει όλα τα ηλεκτρικά κυκλώµατα (µπαταρία, εναλλακτήρα ή δυναµό, φώτα, κλάξον, ανάφλεξη, ηλεκτρικά αξεσουάρ κλπ) και επίσης πρέπει να σταµατάει τη λειτουργία του κινητήρα. Για τα οχήµατα µε κινητήρες Diesel, τα οποία δεν έχουν ηλεκτρονικά ελεγχόµενους εγκχυτήρες, ο γενικός διακόπτης θα πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε ένα µηχανισµό, ο οποίος θα κλείνει την εισαγωγή του κινητήρα. Aυτός ο διακόπτης πρέπει να είναι αντισπινθηρικός και πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο από το εσωτερικό του οχήµατος µε το πλήρωµα καθισµένο στη θέση του και δεµένο µε τις ζώνες ασφαλείας, όσο και από το εξωτερικό του αυτοκινήτου. Όσον αφορά την εξωτερική του χρήση, πρέπει υποχρεωτικά να ενεργοποιείται από τη βάση του παρµπρίζ, προς την πλευρά που είναι ο οδηγός. H σήµανσή του πρέπει να είναι ευκρινής, µε ένα κόκκινο σχήµα αστραπής σε µπλε τρίγωνο µε λευκό πλαίσιο και πλευρά µήκους 12 cm. Ένας εξωτερικός διακόπτης είναι υποχρεωτικός στην οµάδα Τ2, αλλά τα οχήµατα της Τ1, πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε δύο διακόπτες, έναν σε κάθε πλευρική βάση του παρµπρίζ. Τα φορτηγά θα πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε διακόπτη και µηχανισµό σβησίµατος του κινητήρα, ο οποίος ταυτόχρονα πρέπει να αποσυνδέει τις µπαταρίες απο όλο το ηλεκτρικό κύκλωµα, εκτός απο το αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης. Αυτός ο διακόπτης πρέπει να είναι κίτρινος και να σηµαίνεται απο κόκκινη σχήµα αστραπής, σε µπλε τρίγωνο µε λευκό πλαίσιο. Μια χαρακτηριστική σηµείωση, όχι µικρότερη απο 20εκ. θα πρέπει να είναι τοποθετηµένη και να υποδεικνύει τη θέση του διακόπτη. Ο διακόπτης και ο µηχανισµός σβησίµατος, θα πρέπει να είναι τοποθετηµένοι εξωτερικά, στο µέσον του µπροστινού τµήµατος της καµπίνας του πληρώµατος, κάτω απο το παρµπρίζ. Ο διακόπτης θα πρέπει να είναι προσβάσιµος πάντα, ακόµα και αν το όχηµα βρίσκεται τουµπαρισµένο. Επιπρόσθετα, ένας διακόπτης σβησίµατος του κινητήρα θα πρέπει να είναι τοποθετηµένος µέσα στην καµπίνα, µε τις θέσεις On-Off σηµασµένες. Ο οδηγός θα πρέπει να µπορεί να τον χρησιµοποιήσει, καθισµένος στο κάθισµα του και δεµένος µε τη ζώνη ασφαλείας. Ο διακόπτης θα πρέπει επίσης να αποµονώνει οποιαδήποτε ηλεκτρική αντλία καυσίµου. Σηµείωση: Σε περίπτωση οχηµάτων που χρησιµοποιούν µηχανικό σύστηµα απενεργοποίησης του κινητήρα, ένα σύστηµα απενεργοποίησης, µπορεί να τοποθετηθεί εξωτερικά ξεχωριστά απο τον γενικό διακόπτη. Θα πρέπει όµως να τοποθετηθεί κοντά σε αυτόν και να σηµανθεί µε οδηγίες χρήσης (πχ, τραβήξτε το µοχλό για να σβήσετε τη µηχανή) ΑΡΘΡΟ 14: EΞAMENEΣ KAYΣIMΩN AΠO EKTEΣ AΠO TH.O.A. Eφόσον οι αγωνιζόµενοι χρησιµοποιούν δεξαµενή καυσίµου ασφαλείας αυτή πρέπει να προέρχεται από ένα αναγνωρισµένο από τη OA κατασκευαστή. Για το σκοπό αυτό σε κάθε δεξαµενή που παραδίνεται πρέπει να είναι εκτυπωµένα: το όνοµα του κατασκευαστή, το µοντέλο της δεξαµενής, οι ακριβείς προδιαγραφές σύµφωνα µε τις οποίες αυτή η δεξαµενή έχει κατασκευαστεί, η ηµεροµηνία αναγνώρισης, η ηµεροµηνία λήξης και ο αριθµός σειράς παραγωγής. Η εκτύπωση πρέπει να µην µπορεί να σβηστεί, και πρέπει να έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από τη.ο.α. σύµφωνα µε το επικρατούν πρότυπο Παλαίωση (γήρανση) των δεξαµενών H παλαίωση των δεξαµενών ασφαλείας έχει σαν συνέπεια µετά από 5 χρόνια µια αισθητή µείωση των χαρακτηριστικών της αντοχής τους. Oι δεξαµενές από εύκαµπτα υλικά δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για περισσότερα από 5 χρόνια από την ηµεροµηνία κατασκευής τους εκτός εάν ελεγχθούν από τον κατασκευαστή και τους χορηγηθεί νέο πιστοποιητικό για περίοδο ως το πολύ δύο ακόµη χρόνων. Ένα παράθυρο, µε προστασία κατά των διαρροών, άφλεκτο, θα πρέπει να τοποθετηθεί ώστε να µπορεί να ελεγχθεί η ηµεροµηνία λήξης, στις δεξαµενές FT3 1999, FT3.5 ή FT Εγκατάσταση δεξαµενών Φεβρουάριος Off-Road.gr

11 Η αρχική δεξαµενή µπορεί να αντικατασταθεί µε µια αναγνωρισµένη απο τη ΟΑ δεξαµενή ασφαλείας (FT3 1999, FT3.5 ή FT5), ή απο άλλη αναγνωρισµένη απο τον κατασκευαστή του οχήµατος. Σε αυτή την περίπτωση ένα χώρισµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να καλύψει το κενό που θα δηµιουργηθεί µε την αφαίρεση της δεξαµενής του κατασκευαστή. Ο αριθµός των δεξαµενών είναι ελεύθερος. Επίσης είναι δυνατό να γίνουν διάφοροι συνδυασµοί απο αναγνωρισµένες δεξαµενές (συµπεριλαµβανοµένης και της αρχικής του κατασκευαστή) και FT3 1999, FT3.5 ή FT5 δεξαµενών. Οποιαδήποτε δεξαµενή που δεν είναι αναγνωρισµένη µαζί µε το όχηµα απο κατασκευαστή αναγνωρισµένο απο τη ΟΑ, πρέπει να είναι FT3 1999, FT3.5 ή FT5 δεξαµενή. εξαµενές συγκέντρωσης µε χωρητικότητα λιγότερη του ενός λίτρου, είναι ελεύθερες, αλλά ο αριθµός τους περιορίζεται στον αριθµό των κυρίως δεξαµενών µε τις οποίες είναι εξοπλισµένο το όχηµα. Η αρχική δεξαµενή µπορεί να παραµείνει στην αρχική της θέση. Μια δεξαµενή FT3 1999, FT3.5 ή FT5 µεγαλύτερης χωρητικότητας µπορεί να τοποθετηθεί στη θέση της αρχικής δεξαµενής. Σε αυτοκίνητα τα οποία ο κατασκευαστής παρέχει κλειστό χώρο αποσκευών (µπροστά η πίσω) ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του αµαξώµατος, τότε υποχρεωτικά το ρεζερβουάρ ασφαλείας πρέπει να τοποθετηθεί σε αυτό το χώρο. Οπές θα πρέπει υπάρχουν στο πάτωµα του χώρου αυτού, έτσι ώστε να επιτρέπεται η διαφυγή καυσίµου σε περίπτωση διαρροής. Σε αυτοκίνητα τα οποία ο κατασκευαστής δεν παρέχει ειδικό αποκλειστικό χώρο αποσκευών, ο οποίος να αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του αµαξώµατος, οι επιπλέον δεξαµενές πρέπει να τοποθετηθούν µέσα στο θάλαµο, πίσω από το πιο πίσω κάθισµα του οχήµατος. Σε περίπτωση που το ρεζερβουάρ τοποθετηθεί στο χώρο αποσκευών και τα πίσω καθίσµατα του κατασκευαστή αφαιρεθούν τότε ενδιάµεσα στο χώρο αποσκευών και πληρώµατος πρέπει να τοποθετηθεί άφλεκτο διαχωριστικό. Σε όλες τις περιπτώσεις, η δεξαµενές συµπεριλαµβανοµένων και των λαιµών πλήρωσης, πρέπει να είναι εντελώς αποµονωµένες µε άφλεκτα χωρίσµατα και προστασία κατά των διαρροών, ώστε να µην µπορεί να διεισδύσει καύσιµο στο θάλαµο επιβατών ή να έρθει σε επαφή µε τις σωλήνες εξαγωγής των καυσαερίων. Αν η δεξαµενή τοποθετηθεί στο χώρο αποσκευών και τα πίσω καθίσµατα αφαιρεθούν, ο θάλαµος επιβατών θα πρέπει να διαχωριστεί απο τη δεξαµενή µε άφλεκτο διαχωριστικό παρέχοντας ταυτόχρονα και προστασία κατά των διαρροών. Σε περιπτώσεις οχηµάτων δύο όγκων, είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί ένα διαχωριστικό άφλεκτο, κατασκευασµένο απο διάφανο πλαστικό, που θα τοποθετηθεί µεταξύ του θαλάµου και της δεξαµενής. Οι δεξαµενές θα πρέπει να είναι προστατευµένες και τοποθετηµένες σταθερά στο αµάξωµα ή το πλαίσιο του αυτοκινήτου. Η χρήση αφρού ασφαλείας στις δεξαµενές FT3 1999, FT3.5 ή FT5 συνιστάται. Η θέση, οι διαστάσεις της οπής πλήρωσης καθώς και η τάπα µπορούν να αλλαχθούν µε την προϋπόθεση ότι η νέα εγκατάσταση δεν περισσεύει εκτός του αµαξώµατος και ότι έχει εξασφαλιστεί η περίπτωση διαρροών εσωτερικά του θαλάµου. Αυτές οι οπές µπορούν να τοποθετηθούν στη θέση των πίσω παραθύρων. Η οπή πλήρωσης και ο εξαερισµός πρέπει να τοποθετούνται πάντα εκτός θαλάµου επιβατών και σε µεταλλικό τµήµα. Αν υπάρχει οπή πλήρωσης εσωτερικά του αµαξώµατος, θα πρέπει να περιβάλλεται µε θήκη που έχει εξαγωγή εξωτερικά. Οι οπές εξαερισµού, θα πρέπει ή να βγαίνουν απο την οροφή του οχήµατος ή να ακολουθούν µια διαδροµή όσο πιο ψηλά γίνεται µέσα στο όχηµα και ακολούθως να βγαίνουν κάτω απο το όχηµα στην απέναντι πλευρά τη σύνδεσης µε τη δεξαµενή. Αυτές οι οπές εξαερισµού, θα πρέπει να είναι εξοπλισµένες µε βαλβίδες ασφαλείας. Για τα οχήµατα pick-up της Τ1 ή Τ2, των οποίων ο θάλαµος επιβατών είναι εντελώς ξεχωριστός απο την πλατφόρµα φόρτωσης (εντελώς κλειστή µεταλλική καµπίνα), η δεξαµενές πρέπει να είναι FT3 1999, FT3.5 ή FT5 και η πλατφόρµα να διαµορφωθεί έτσι ώστε να επιτρέπει την διαφυγή καυσίµου σε περίπτωση διαρροής εξαµενές καυσίµου µε λαιµό πλήρωσης Oλα τα αυτοκίνητα που έχουν δεξαµενή καυσίµου µε λαιµό πλήρωσης που περνά µέσα από το θάλαµο επιβατών, πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε ανεπίστροφη βαλβίδα αναγνωρισµένη από τη OA. H βαλβίδα αυτή, τύπου "ενός ή δύο πτερυγίων" πρέπει να είναι τοποθετηµένη στο λαιµό πλήρωσης στη πλευρά της δεξαµενής. Λαιµός πλήρωσης είναι το µέσον που χρησιµοποιείται για τη σύνδεση της οπής πλήρωσης καυσίµου του οχήµατος µε την ίδια τη δεξαµενή καυσίµου Ανεφοδιασµός Πριν απο κάθε ανεφοδιασµό, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί γείωση µεταξύ του οχήµατος και του µηχανισµού ανεφοδιασµού Εξαερισµός δεξαµενών Η δεξαµενή πρέπει να είναι εξοπλισµένη µε µηχανισµό εξαερισµού, σύµφωνα µε το άρθρο , εκτός αν διατηρηθούν τα αναγνωρισµένα συστήµατα του κατασκευαστή του οχήµατος, δεξαµενή, κύκλωµα παροχής και εξαερισµός. ΑΡΘΡΟ 15: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ Πρέπει να υπάρχει ένα χώρισµα που να προσφέρει αποτελεσµατική προστασία κατά της φωτιάς ανάµεσα στον κινητήρα και τα καθίσµατα των επιβατών ώστε οι φλόγες να µην µπορούν να έλθουν σε επαφή µε τους επιβάτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς. ΑΡΘΡΟ 16: ΦΩΤΑ Τα φώτα του οχήµατος θα πρέπει να συµφωνούν µε όλα τα σηµεία της ιεθνούς Συµφωνίας Κυκλοφορίας. Κάθε όχηµα θα πρέπει να είναι εξοπλισµένο κατ ελάχιστο: - ύο φώτα (συνδυασµός φώτων πορείας/διασταυρώσεως) - ύο φώτα θέσεως εµπρός - ύο φώτα θέσεως πίσω καθώς και φωτισµό πινακίδας κυκλοφορίας - ύο φώτα τροχοπέδησης - ύο φώτα προειδοποίησης αλλαγής πορείας µπροστά και πίσω - Φώτα προειδοποίησης κινδύνου Φεβρουάριος Off-Road.gr

12 Κάθε φως τροχοπέδησης, θα πρέπει να έχει ελάχιστη επιφάνεια 50 τετρ. εκ.. Τα δύο φώτα πορείας, καθώς και τα δύο φώτα θέσης, θα βρίσκονται µπροστά απο τον µπροστινό άξονα τροχών (επιτρέπεται η χρήση έως 8 φωτιστικών σωµάτων). Όλες οι επιφάνειες φωτισµού µε διαστάσεις µεγαλύτερες απο 32 τετρ. εκ. πρέπει να είναι κατάλληλα προστατευµένες και ασφαλισµένες για την περίπτωση θραύσης, µε µια γρίλια ή ένα πρόσθετο διαφανές χώρισµα προστασίας. Κάθε όχηµα θα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε δύο πίσω φώτα οµίχλης, τοποθετηµένα ή συγχωνευµένα µε δύο πρόσθετα φώτα στάσης. Κάθε µια απο αυτές τις λάµπες θα έχει ισχύ µεταξύ 21 και 55 watt. Θα έχουν µια επιφάνεια 50 τετ. εκ., ή αλλιώς θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένα απο τη ΟΑ σαν εξίσου ικανά. Πρέπει να βρίσκονται τοποθετηµένα εξωτερικά του οχήµατος, σε ένα ελάχιστο ύψος απο το έδαφος 1,50m, ώστε να φαίνονται απο πίσω. Θα πρέπει να είναι στηριγµένα και στις δύο πίσω πλευρές του οχήµατος ή για τα οχήµατα pick-up- στις πάνω γωνίες της πίσω πλευράς της καµπίνας. Αυτά τα φώτα θα πρέπει να βρίσκονται συνεχώς ανοικτά κατά τη διάρκεια των επιλεγµένων διαδροµών σύµφωνα µε τις οδηγίες του αλυτάρχη. Όλος ο εξοπλισµός των φώτων θα πρέπει να βρίσκεται σε άψογη κατάσταση και να µπορεί να τεθεί σε λειτουργία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. εν θα επιτραπεί η εκκίνηση µιας διαδροµής σε όχηµα του οποίου το ηλεκτρικό κύκλωµα έχει εξακριβωθεί προβληµατικό, µέχρι την επισκευή του. ΑΡΘΡΟ 17: ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΟΡΝΑ) Κάθε όχηµα θα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε ηχητικό σύστηµα προειδοποίησης (κόρνα) που λειτουργεί µε συµπιεστή. Το σύστηµα αυτό θα πρέπει να βρίσκεται σε άψογη κατάσταση καθόλη τη διάρκεια του αγώνα. ΑΡΘΡΟ 18: ΕΦΕ ΡΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ Κάθε όχηµα θα πρέπει να µεταφέρει τουλάχιστον δύο εφεδρικούς τροχούς, ίδιους µε αυτούς που είναι τοποθετηµένοι στο όχηµα. Οι εφεδρικοί τροχοί θα πρέπει να είναι πολύ σταθερά στηριγµένοι στο όχηµα καθόλη τη διάρκεια του αγώνα. ΑΡΘΡΟ 19: ΛΑΣΠΩΤΗΡΕΣ Εγκάρσιοι λασπωτήρες γίνονται δεκτοί υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: - Πρέπει να είναι κατασκευασµένοι απο εύκαµπτο υλικό - Πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το πλάτος κάθε τροχού, αλλά τουλάχιστον το ένα τρίτο του πλάτους του οχήµατος (βλ. Σχέδιο 252-6) πρέπει να είναι ελεύθερο, µεταξύ των εµπρόσθιων και των οπίσθιων τροχών - Πρέπει να υπάρχει ένα κενό τουλάχιστον 20 εκ. Μεταξύ των δεξιών και των αριστερών λασπωτήρων µπροστά απο τους πίσω τροχούς. - Το κάτω µέρος αυτών των λασπωτήρων δεν µπορεί να είναι σε απόσταση µεγαλύτερη των 10εκ. µε το όχηµα σταµατηµένο και κανέναν µέσα. - Σε κάτοψη, αυτοί οι λασπωτήρες δεν πρέπει να εξέχουν απο το αµάξωµα. Η τοποθέτηση λασπωτήρων είναι υποχρεωτική, πίσω απο τους τελευταίους απο τους πίσω τροχούς του οχήµατος καθώς επίσης και η τοποθέτηση πίσω απο τους κινητήριους τροχούς. Πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τις παραπάνω προδιαγραφές και να είναι κατασκευασµένοι απο ελαστικό υλικό ή πλαστικοί (ελάχιστο πάχος 5mm) και πρέπει να είναι σε συνέχεια µε το αµάξωµα. Επιτρέπεται η τοποθέτηση λασπωτήρων µπροστά απο τους εµπρόσθιους τροχούς, µε στόχο τον περιορισµό του πιτσιλίσµατος του εµπρόσθιου τµήµατος του οχήµατος, εφόσον είναι κατασκευασµένοι απο εύκαµπτο υλικό. εν πρέπει να εξέχουν εκτός του συνολικού πλάτους του οχήµατος, και σε σχέση µε το συνολικό µήκος του οχήµατος δεν πρέπει να εξέχουν παραπάνω απο 10 εκ. Τέλος θα πρέπει τουλάχιστον το ένα τρίτο του πλάτους του οχήµατος, να είναι ελεύθερο µπροστά απο τους µπροστινούς τροχούς. Για οχήµατα µε περισσότερους απο τέσσερις κινητήριους τροχούς, οι µόνοι που θα λαµβάνονται υπόψη είναι οι τελευταίοι τροχοί των µπροστινών και πίσω αξόνων. ΑΡΘΡΟ 20: ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Στις οµάδες Τ2 και Τ4 αν οι αρχικές βάσεις ή στηρίξεις των καθισµάτων αλλαχθούν τα νέα τµήµατα πρέπει ή να είναι αποδεκτά από τον κατασκευαστή των καθισµάτων ή να συµφωνούν µε τις παρακάτω προδιαγραφές (σχέδιο ): 1) Oι βάσεις πρέπει να στερεώνονται στο αµάξωµα / πλαίσιο µέσω τεσσάρων τουλάχιστον σηµείων για κάθε κάθισµα χρησιµοποιώντας βίδες ελάχιστης διαµέτρου 8 mm και πλακών αντιστήριξης. H ελάχιστη επιφάνεια επαφής πρέπει να είναι 40 cm². Εάν χρησιµοποιούνται συστήµατα ταχείας αποσύνδεσης, αυτά πρέπει να αντέχουν οριζόντιες και κάθετες δυνάµεις N, όχι ταυτόχρονα εφαρµοζόµενες. Εάν για τη ρύθµιση των καθισµάτων χρησιµοποιούνται ράγες, πρέπει να είναι αυτές που τοποθετεί ο κατασκευαστής στο αναγνωρισµένο αυτοκίνητο (Τ2 και Τ4) ή αυτές που συνοδεύουν τα καθίσµατα. 2) Tα καθίσµατα πρέπει να στηρίζονται στις βάσεις σε τέσσερα σηµεία, δύο εµπρός και δύο πίσω, χρησιµοποιώντας βίδες µε ελάχιστη διάµετρο 8 mm και ενισχύσεις ενσωµατωµένες στα καθίσµατα. Kάθε σηµείο στήριξης πρέπει να µπορεί να αντέχει δύναµη N εφαρµοζόµενη προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. 3) Tο ελάχιστο πάχος των βάσεων και των πλακών αντιστήριξης είναι 3 mm για τα χαλύβδινα υλικά και 5 mm για τα υλικά από ελαφρό κράµα. H ελάχιστη διαµήκης διάσταση κάθε βάσης πρέπει να είναι 6 cm. Όλα τα καθίσµατα του πληρώµατος πρέπει να είναι είτε τα αρχικά, τροποποιηµένα µόνο µε την προσθήκη εξαρτηµάτων µε σήµα κατατεθέν, είτε αναγνωρισµένα από την ΕΕ, την FMVSS ή τη ΟΑ (πρότυπο 8855/1999) και όχι τροποποιηµένα. Για καθίσµατα σύµφωνα µε το πρότυπο 8855/1999, το όριο χρήσης τους είναι 5 έτη από την ηµεροµηνία κατασκευής, η οποία αναγράφεται στην υποχρεωτική ετικέτα. Η επέκταση χρήσης κατά 2 ακόµα έτη µπορεί να επιτρέπεται από τον κατασκευαστή και πρέπει να φαίνεται από µία επιπλέον ετικέτα. Σε όλες τις περιπτώσεις τα καθίσµατα πρέπει να διαθέτουν προσκέφαλο, ελάχιστης επιφανείας 400 τετρ. εκατ. για κάθε άτοµο. Η επιφάνεια πρέπει να είναι συνεχής και να µην εξέχουν εξαρτήµατα. Η θέση τους πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να είναι σε πρώτη επαφή µε τα κράνη των οδηγών ή των συνοδηγών σε περίπτωση πρόσκρουσης κατά την οποία θα εκτιναχθούν τα κεφάλια του πληρώµατος προς τα πίσω, εφόσον αυτοί βρίσκονται καθισµένοι κανονικά στις θέσεις τους. Αυτό το προσκέφαλο θα πρέπει να µην παρεκκλίνει πάνω απο 5 εκ, όταν µια δύναµη 850Ν εφαρµόζεται σε αυτό µε κατεύθυνση προς τα πίσω. Η απόσταση µεταξύ του κράνους και του προσκέφαλου, θα πρέπει να είναι ελάχιστη, έτσι ώστε όταν εφαρµόζεται η παραπάνω δύναµη, το κράνος του πληρώµατος που βρίσκεται κανονικά στην θέση του, να µην µετακινηθεί πάνω απο 5 εκ. Φεβρουάριος Off-Road.gr

APΘPO 253. 2. Aκόμα και αν μια διάταξη ασφαλείας είναι προαιρετική πρέπει να έχει τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρεί τους κανονισμούς.

APΘPO 253. 2. Aκόμα και αν μια διάταξη ασφαλείας είναι προαιρετική πρέπει να έχει τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρεί τους κανονισμούς. APΘPO 253 EΞOΠΛIΣMOΣ AΣΦAΛEIAΣ (Oμάδες N, A, B, SP) 1. Oποιοδήποτε αυτοκίνητο του οποίου η κατασκευή μπορεί να θεωρηθεί ότι παρουσιάζει κινδύνους μπορεί να αποκλεισθεί από τους Aγωνοδίκες του αγώνα. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 89 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να µπορείς να απεικονίζεις σε σκαρίφηµα τα κυριότερα µέρη των αµαξωµάτων. Να γνωρίζεις τη σειρά συναρµολόγησης των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ENDURO ΕΚΤΟΣ ΡΟΜΟΥ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι αγώνες Enduro εκτός δρόµου δέχονται συµµετοχές αυτοκινήτων εκτός δρόµου µε κανονική άδεια κυκλοφορίας. Αυτά τα αυτοκίνητα πρέπει να πληρούν τους

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN Περιμετρικός οπτικός έλεγχος. Είναι απαραίτητο πριν οδηγήσουμε το αστικό λεωφορείο να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο γύρω από το όχημα.αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις µεταφορές Φορτίων

Ασφάλεια στις µεταφορές Φορτίων Ασφάλεια στις µεταφορές Φορτίων Κώστας Πούλιος, ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Παράρτηµα Θεσσαλονίκης ΕΛΙΝΥΑΕ 1. Εισαγωγή. Η ασφαλής µεταφορά όλων των φορτίων και όχι αποκλειστικά των επικίνδυνων - αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRIFT 2015

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRIFT 2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRIFT 2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ((ΕΠ..Α.. )) 1. Επιτρεπόμενα αυτοκίνητα 1.1. Όλα τα αυτοκίνητα πρέπει να είναι κατασκευασμένα

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) Τα επιδαπέδια SERVER-RACK Εσωτερικού Χώρου παρέχουν υψηλή ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ DRAGSTER

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ DRAGSTER ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ DRAGSTER 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οι κατηγορίες στις οποίες υποδιαιρούνται τα οχήματα dragster είναι οι ακόλουθες: Κατηγορία Α Β Περιγραφή Βελτιωμένα - Αγωνιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 65 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να γνωρίζεις τα µέρη του αµαξώµατος και την ονοµατολογία τους. Να µπορείς να διαβάζεις, από τα διαγραµµατικά σχέδια των αµαξωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Υ ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5m3 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούριο, ισχυρής κατασκευής και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 431 DT Τεχνικά στοιχεία Μήκος Φάρδος Ύψος Εσ. ύψος διαδρόμου κάτω Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Νέα επιδαπέδια µεταλλικά ερµάρια Spacial SF & SM

Νέα επιδαπέδια µεταλλικά ερµάρια Spacial SF & SM Νέα επιδαπέδια µεταλλικά ερµάρια Spacial SF & SM Αριθµός εντύπου 1354 ιαθεσιµότητα Προϊόντος Σεπτέµβριος 2010 Σειρά προϊόντων Οικογένεια / Τύπος προϊόντων Κωδικοί προϊόντων Επιδαπέδια µεταλλικά ερµάρια

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Arocs Loader. Το νέο Arocs Grounder.

Το νέο Arocs Loader. Το νέο Arocs Grounder. Το νέο Arocs Loader. Το νέο Arocs Grounder. Κορυφαία ισχύς για υψηλές απαιτήσεις. Το Arocs Loader και το Arocs Grounder. Για ιδιαίτερα υψηλό ωφέλιμο φορτίο και ακραία φορτία. Με το Arocs Loader και το

Διαβάστε περισσότερα

Πολυαξονικά Φορτηγά DAF. Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα

Πολυαξονικά Φορτηγά DAF. Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα Πολυαξονικά Φορτηγά DAF Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα Πολυαξονικά οχήματα CF Σχεδιασμένα για σκληρή δουλειά Το CF αποτελεί ένα όχημα πολλαπλών εφαρμογών, σχεδιασμένο για βαριές δουλειές. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Βρείτε µια θέση στo PWM όσο πιο κοντά γίνεται στην µπαταρία του αυτοκινήτου Αυτό είναι το νέο µοντέλο 9-28V Auto PWM 1. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙ ΙΟΥ / ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ: α) Ένα καλώδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Β (ΓΕ.010.0) Η βάση είναι χυτοσιδηρά και διαστάσεων 20 cm περίπου x 12 cm περίπου x 1 cm περίπου, και εδράζεται σε τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP Φτιαγμένο στα μέτρα της δουλειάς σας. Φτιαγμένο στα μέτρα της πόλης σας. Ο κατάλληλος σύμμαχος για τη δουλειά σας, το νέο Doblò Work Up είναι η ιδανική λύση για όσους χρειάζονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Τρύπημα, βίδωμα, γκάζι.

Τρύπημα, βίδωμα, γκάζι. «Soapbox» για μικρούς οδηγούς αγώνων Τρύπημα, βίδωμα, γκάζι. Χωρίς PS, αλλά με πολύ πάθος: Το «Soapbox» κάνει τις καρδιές των μικρών οδηγών αγώνων ράλι να χτυπούν γρηγορότερα 1. Εισαγωγή Είναι «μόνο» ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Υγραεριοκίνησης

Ημερίδα Υγραεριοκίνησης 1 ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ LPG, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ CNG ΕΝΟΤΗΤΑ: Τεχνολογία εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) οχημάτων αερίου 2 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ - ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 2010 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ Ο ταχογράφος είναι μια συσκευή η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες του 1ου και 2ου οδηγού και του οχήματος σε συνάρτηση με το χρόνο. 1ος οδηγός: 1. οδήγηση 2. άλλες εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η κατασκευή ειδικών λωρίδων για την αποκλειστική κίνηση των λεωφορείων είναι ένα µέτρο που βρίσκει εφαρµογή σε

Διαβάστε περισσότερα

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Περιμετρικός έλεγχος εξετάζουμε για: 1) την καλή κατάσταση των επιφανειών του αυτοκινήτου από τυχαία χτυπήματα (πχ. ένα χτύπημα σε μια επιφάνεια του οχήματος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Στήριξη υλικών 4 3.2. Επεκτασιµότητα 4 3.3. Εξαερισµός 4 3.4. Προστασία από είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel)

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 1 Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 2 Φυσικό Αέριο ιστορική ανάδρομη Η κίνηση με αέρια καύσιμα για αυτοκίνητα δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ DRAGSTER 2009

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ DRAGSTER 2009 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ DRAGSTER 2009 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οι κατηγορίες στις οποίες υποδιαιρούνται τα οχήματα dragster είναι οι ακόλουθες: Κατηγορία TRUE STREET Β Α PRO 4 Open

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ RACK 19 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: (Π600xΒ600)-(Π600xΒ800)-(Π600xΒ1000)-(Π800xΒ800)- (Π800xΒ1000) ΥΨΟΥΣ: 22U-27U-32U-37U-42U-47U Τα επιδαπέδια RACKS Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ SERVER RACK 19 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: (Π600xΒ600)-(Π600xΒ800)-(Π600xΒ1000)-(Π800xΒ800)- (Π800xΒ1000) ΥΨΟΥΣ: 27U-32U-37U-42U-47U Τα επιδαπέδια SERVER RACKS

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (4Χ4)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (4Χ4) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (4Χ4) 1. Γενική Περιγραφή και Προορισµός: Φορτηγό αυτοκίνητο (4χ4) µε γερανοβραχίονα που προορίζεται για µεταφορές στα εργοτάξια του ικτύου Μεταφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid)

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) CO 2 - FW Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/CO2/FWR/Rev. 1.0 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα άοσμο, άχρωμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Για Ford. Περισσότεροι χώροι για τον τεχνικό κλάδο και την παροχή υπηρεσιών.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Για Ford. Περισσότεροι χώροι για τον τεχνικό κλάδο και την παροχή υπηρεσιών. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για Ford Περισσότεροι χώροι για τον τεχνικό κλάδο και την παροχή υπηρεσιών. Η έξυπνη οργάνωση του ωφέλιμου χώρου Tο μεταβλητό σύστημα καθιστά αποτελεσματικότερη τη μεταφορά υλικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟ DRAGSTER

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟ DRAGSTER ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟ DRAGSTER SCOOTER Σε αυτές ο κινητήρας είναι δίχρονος ή τετράχρονος με κυλινδροκεφαλή και Κάρτερ stock, του ιδίου κινητήρα ή ιδίου τύπου after market, ανεξαρτήτως κυβισμού. Η μετάδοση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από ηλεκτροπληξία

Προστασία από ηλεκτροπληξία Μέτρα κατά της ηλεκτροπληξίας Αποφυγή της άμεσης επαφής με: Ισχυρή μόνωση Φράγματα ή περιβλήματα Εμπόδια Χωροθέτηση σε απρόσιτη θέση Χώρους με αγώγιμο δάπεδο Χώρους με ισοδυναμικές συνδέσεις Αγείωτα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.suzuki.gr 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εικόνα 1. Ηλεκτρολογική συνδεσμολογία ηλ. περίφραξης 1. Βγάζουμε τη συσκευή (κεντρική μονάδα) από τη συσκευασία (εικ. 2). Εικόνα 2. Κεντρική μονάδα 2. Τη στερεώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μικρασιατών 81- Μακρυνίτσης Ταχ.Κώδικας: 38333 Πληροφορίες: Αποστολία Σόφη Τηλέφωνο: 2421094180 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. Κάθε λεωφορείο φέρει τον προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. και τις άλλες ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτικό εξοπλισμό. Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι πινακίδες και επιγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία. 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία. 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Go Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΛ.Μ.Ε. 2015. Κλάδος θερµικών τηλεκατευθυνόµενων αυτοκινήτων. Υπεύθυνος Κλάδου Δημητρης Κουτρας (210.6756298) bod@el-me.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΛ.Μ.Ε. 2015. Κλάδος θερµικών τηλεκατευθυνόµενων αυτοκινήτων. Υπεύθυνος Κλάδου Δημητρης Κουτρας (210.6756298) bod@el-me. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1/10 IC TRACK 200mm ΕΛ.Μ.Ε. 2015 Κλάδος θερµικών τηλεκατευθυνόµενων αυτοκινήτων. Υπεύθυνος Κλάδου Δημητρης Κουτρας (210.6756298) bod@el-me.gr 1 Κλάδος 1/10 Nitro On Road 2015

Διαβάστε περισσότερα

MOBY. Τo MOBY είναι ένα ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για αυτοματισμού μονής ή διπλής ανοιγόμενης πόρτας.

MOBY. Τo MOBY είναι ένα ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για αυτοματισμού μονής ή διπλής ανοιγόμενης πόρτας. MOBY 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τo MOBY είναι ένα ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για αυτοματισμού μονής ή διπλής ανοιγόμενης πόρτας. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας πίνακας ελέγχου της για να εξασφαλιστεί σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το βιβλίο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται µε τις συγκολλήσεις και όχι µόνο από τους τεχνίτες αµαξωµάτων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το βιβλίο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται µε τις συγκολλήσεις και όχι µόνο από τους τεχνίτες αµαξωµάτων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 0-1. Γενικά Σκοπός του σχολικού αυτού βιβλίου είναι να δώσει στους µαθητές τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά µε τις συγκολλήσεις των µετάλλων και να τους εξοικειώσει µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά.

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ. Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, ισχυρής κατασκευής και γενικά οι διαστάσεις του και τα κατασκευαστικά στοιχεία του να

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ST 006 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Μπουλόνι αγκύρωσης σε μορφή βίδας που προσδένει την κατασκευή, χωρίς να γίνονται ορατές οι αλυσίδες (ενώνονται κάτω από την κατασκευή). Με

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση MACO RUSTICO Μηχανισμοί πατζουριών Οδηγίες τοποθέτησης! Προσοχή!!! Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας! Υπολογισμός και συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα οχήµατα πρέπει να πληρούν κάποιεσ προ ποθέσεισ για να κινούνται µε ασφάλεια και να προστατεύουν τουσ επιβάτεσ και τουσ πεζούσ. Κάθε όχηµα έχει τουσ δικούσ του περιορισµούσ, για τον απλούστατο λόγο,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 204 ΥΔΡΑΥΛΙΚΆ... 208 ΕΞΏΛΚΕΥΣΗ... 2 203 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ - Συλλογή ιδανική για μετακινούμενη συντήρηση. - 24 τεμ. - Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Επιβατικού. Κωδικός Τύπου 4533421. Βασικός Εξοπλισµός Οχήµατος (1)

Προσφορά Επιβατικού. Κωδικός Τύπου 4533421. Βασικός Εξοπλισµός Οχήµατος (1) 1 Βασικός Εξοπλισµός Οχήµατος (1) Κωδικός 001U 0213 0240 0268 0294 0410 0440 04U5 050U 0584 0840 0916 0927 09U6 0B01 0B03 0B51 0B80 0B90 0C65 0E18 0E23 0I09 0I15 0I16 0I22 0I34 0I39 0I60 0J36 0J56 0J60

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης Πάνω από 91,5% ΚΑΘΑΡΗ Απόδοση! Συμπαγές μέγεθος - ιδανικοί όταν ο χώρος είναι πολύτιμος Για εγκατάσταση κλειστού ή ανοικτού κυκλώματος καύσης Καυστήρες αυτόματης ανάφλεξης με κλείδωμα και επαναφορά κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Πώς να ξεκινήσετε Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα ποιοτικό προϊόν που κατασκευάστηκε από την Wila Για περισσότερα από 80 χρόνια, η Wila προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 2 η έκδοση 21/11/2012

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 2 η έκδοση 21/11/2012 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 2 η έκδοση 21/11/2012 01 ΘΟΡΥΒΟΣ 01 Θόρυβος 70/157/ΕΟΚ 1999/101/ΕΚ 51.02 Σε όλα τα οχήµατα Μ1,Ν1 1.Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου Ε.Κ. 2.Φύλλο οκιµών (εάν τα απαραίτητα για την επιθεώρηση στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ(ΚΟΡΜΟΣ-ΤΑΜΠΛΟ- ΣΤΕΦΑΝΙ- ΙΧΤΥ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ(ΚΟΡΜΟΣ-ΤΑΜΠΛΟ- ΣΤΕΦΑΝΙ- ΙΧΤΥ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ(ΚΟΡΜΟΣ-ΤΑΜΠΛΟ- ΣΤΕΦΑΝΙ- ΙΧΤΥ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ) Μπασκέτα Ολυµπιακού τύπου της Γ.Γ.Α. (κορµός-ταµπλό-στεφάνι-δίχτυ-κάλυµµα κορµού),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά Το Citaro

Τεχνικά χαρακτηριστικά Το Citaro Τεχνικά χαρακτηριστικά Το Citaro 2 Μοντέλα Citaro (628.083) Citaro (628.085) Citaro (628.090) 3 Διαστάσεις/Βάρη Citaro, 2 πόρτες Citaro, 3 πόρτες Citaro, όρθιος κινητήρας Μήκος οχήματος 11.950 mm 11.950

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες

Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 02 03 Φίλτρο Λαδιού 04 05 Φίλτρο Αέρα 06 07 Φίλτρο Καυσίμου 08 09 Ιμάντας Χρονισμού 10 11 Τακάκια Φρένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 3 η έκδοση 8/11/2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 3 η έκδοση 8/11/2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 3 η έκδοση 8/11/2013 ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 3 η Έκδοση 8/11/2013 15 Αντοχή Καθισµάτων Προσθήκη προδιαγραφών για σχολικά λεωφορεία µεταφοράς νηπίων 19 Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας Προσθήκη προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -- ΠΡΩΤΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ 1. ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΥΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ. ΟΙ ΓΩΝΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φρένα, Συστήματα. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Φρένα, Συστήματα Διεύθυνσης & Ανάρτησης

Φρένα, Συστήματα. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Φρένα, Συστήματα Διεύθυνσης & Ανάρτησης 04 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Φρένα, Συστήματα Διεύθυνσης & Ανάρτησης - Σφαιρικός(-οί) Σύνδεσμος(-οι) 4.1 - Δαγκάνες Φρένων 4.2 - Σωληνώσεις Φρένων, Ελαστικοί Σωλήνες & Συνδέσεις 4.3 - Τακάκια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα