ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 0H1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: METABOΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 1H2 1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 2H3 1.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ... 3H6 1.3 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ KAI ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ... 4H6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ... 5H8 2.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ... 6H9 2.2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ... 7H ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ... 8H ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΤΟΥΣ H ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ... 10H ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΑ Ν H32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 12H ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΌΙ ΠΊΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ... 13H ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΟΥ... 14H35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 15H ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ... 16H ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ... 17H ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ... 18H ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ... 19H ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ... 20H58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 21H ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. 22H61 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ i

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ii

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Κ.Π. Σύμφωνα με την υποχρέωση που απορρέει για την Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG, τόσο από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/99 του Συμβουλίου περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, όσο και από το Ν. 2860/00 Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις για την υποβολή ετήσιας έκθεσης εκτέλεσης, καταρτίστηκε η παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του έτους 2004 για το Πρόγραμμα INTERREG III A / Ελλάδα - Ιταλία Το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης του Προγράμματος, διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Άρθρου 37 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/99 και εξετάζει τα ακόλουθα στοιχεία: - Μεταβολές των γενικών όρων που επηρεάζουν την υλοποίηση του Προγράμματος - Πρόοδος εφαρμογής του Προγράμματος, των Αξόνων Προτεραιότητας και των Μέτρων κατά τη διάρκεια του 2004 (ποσοτικοποίηση στόχων και καθορισμός δεικτών εκροών και αποτελέσματος, πορεία υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο) - Δημοσιονομική εκτέλεση του Προγράμματος (χρηματοδοτικοί πίνακες και κατηγορίες τομέων παρέμβασης ανά Μέτρο) - Μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του Προγράμματος - Μέτρα διασφάλισης της συμβατότητας με τις οριζόντιες κοινοτικές πολιτικές - Τήρηση του κανόνα Ν+2 1

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: METABOΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2

6 1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III Α / Ελλάδα - Ιταλία (CCI 2001 RG 16 0 PC 016), εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Μαρτίου 2003 (Απόφαση Νο E (2003) 108). Οι επιλέξιμες περιοχές του Προγράμματος είναι για την Ελλάδα οι Περιφέρειες Ηπείρου (Νομοί Άρτας0F1, Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας), Δ. Ελλάδας (Νομοί Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας 1 και Αχαΐας) και Ιονίων Νήσων (Νομοί Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου), ενώ για την Ιταλία η περιφέρεια της Απουλίας (Επαρχίες Mπάρι, Πρίντιζι και Λέτσε). Για τη διαμόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής υλοποίησης του Προγράμματος INTERREG III Α / Ελλάδα Ιταλία κατά την προγραμματική περίοδο , ελήφθησαν υπόψη: - οι προσανατολισμοί και οι στόχοι της Επιτροπής όσον αφορά στη διαπεριφερειακή συνεργασία στο εσωτερικό της Ε.Ε., καθώς και οι γενικές αρχές και οι στόχοι του Προγράμματος INTERREG III Α για τη διασυνοριακή συνεργασία - τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο του Interreg II, με σκοπό να αξιοποιηθούν οι ήδη αναληφθείσες πρωτοβουλίες, να ενισχυθεί η στρατηγική της διαπεριφερειακής συνεργασίας, να συνεχισθούν οι νέοι κοινοί στρατηγικοί στόχοι, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του περιφερειακού, εθνικού και κοινοτικού προγραμματισμού, - οι προτεραιότητες των στόχων που καθορίστηκαν μετά από τις διάφορες συναντήσεις που οργανώθηκαν με τους θεσμικούς εταίρους των δύο χωρών, της Ιταλίας και της Ελλάδας, - οι προσανατολισμοί που καθορίστηκαν στα πλαίσια της περιφερειακής εταιρικής σχέσης, - η συνοχή και η ολοκλήρωση με τους περιφερειακούς προγραμματικούς προσανατολισμούς που έχουν καθορισθεί στα διάφορα έγγραφα του περιφερειακού προγραμματισμού, στο ΚΠΣ και στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου Με βάση το σημείο 8 της εγκριτικής απόφασης του προγράμματος (Ε 2003) 108, τα μέτρα στους νομούς αυτούς δεν θα αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 20% της συνολικής δαπάνης του συγκεκριμένου προγράμματος. 3

7 Οι προαναφερθείσες παράμετροι οδήγησαν στη διαμόρφωση του Γενικού Στόχου του Προγράμματος, που είναι η «Ενίσχυση του συστήματος διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα ολόκληρης της περιοχής και να διατηρηθούν και να αναδειχθούν οι κοινοί περιβαλλοντικοί και πολιτιστικοί πόροι». Πρόκειται για μακροπρόθεσμη θεώρηση της διεύρυνσης των σχέσεων μεταξύ των επιλέξιμων περιφερειών των δύο χωρών, μέσω παρεμβάσεων σε τομείς μεταφορών και επικοινωνιών, ασφαλείας αγαθών και πολιτών, πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς, προστασίας του περιβάλλοντος, επιχειρηματικότητας, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων. Ο Γενικός Στόχος αναλύεται στους τρεις (3) ακόλουθους επιμέρους Στρατηγικούς Στόχους: 1. Αναβάθμιση της επικοινωνίας μεταξύ περιοχών με βελτίωση της προσπελασιμότητας και παράλληλη αναβάθμιση της ασφάλειας στη διακίνηση. 2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών 3. Αναβάθμιση-διατήρηση κοινών ή όμοιων περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων Η επίτευξη του Γενικού και των Στρατηγικών Στόχων του Προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί μέσω των παρεμβάσεων που εντάσσονται στους ακόλουθους Άξονες Προτεραιότητας: Ο Άξονας Προτεραιότητας Ι «Μεταφορές, Επικοινωνία, Ασφάλεια» προβλέπει την υλοποίηση έργων στις υποδομές των συστημάτων ασφαλείας για την ενίσχυση των διασυνοριακών σχέσεων και την ασφαλή κυκλοφορία αγαθών και ατόμων, ολοκλήρωση παρεμβάσεων υποδομής στις περιοχές λιμένων και αερολιμένων βελτιώνοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες, ανάπτυξη δομών και ποιοτικών υπηρεσιών για την κυκλοφορία ατόμων και αγαθών, όπως επίσης και σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την ανάπτυξη και διαχείριση υπηρεσιών για τη μεταφορά αγαθών και ατόμων. Θα δοθεί προτεραιότητα στην πραγματοποίηση των δράσεων εκείνων που θα στηρίζουν τις συνδυασμένες μεταφορές σε όλο το πλέγμα του δικτύου μεταφορών (οδικές, θαλάσσιες, εναέριες), προς αναζήτηση οικονομικών λύσεων σε συνδυασμό με την παροχή ειδικών υπηρεσιών. Επίσης, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα συμβάλουν στην ανάπτυξη έργων που σχετίζονται με την πραγματοποίηση των διαδρόμων διαφόρων μεταφορικών μέσων κατά μήκος του άξονα Βορρά Νότου (Διάδρομος Αδριατικής) και κατά μήκος του 4

8 άξονα Ανατολής Δύσης (Διάδρομος Εγνατίας) και θα υποστηρίξουν την αναμενόμενη έντονη αύξηση, εντός των προσεχών ετών, στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές που αφορούν στη ζώνη της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους. Ο Άξονας Προτεραιότητας ΙΙ «Επιχειρηματικότητα» προβλέπει πρωτίστως την υποστήριξη των τοπικών συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής, η οποία θα τους δώσει την δυνατότητα να ενισχυθούν οι εξαγωγικές δραστηριότητες τους και θα δοθεί προτεραιότητα σε δράσεις που αφορούν στη στήριξη διασυνοριακών συνεργασιών για την προώθηση προϊόντων ποιότητας που έχουν αναπτυχθεί με χρήση νέων μεθόδων και με τη στήριξη ιδρυμάτων έρευνας στον ίδιο τομέα. Όσον αφορά τον τουρισμό, προτεραιότητα θα δοθεί στις δράσεις ενίσχυσης των συνεργασιών για την διαφοροποίηση των τουριστικών προϊόντων /υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί με νέες μεθόδους. Επίσης, το άνοιγμα νέων χώρων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε σύνδεση με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προς όφελος της κινητικότητας των ερευνητών, προς όφελος της συνεργασίας μεταξύ των Πανεπιστημίων και των κέντρων και ινστιτούτων έρευνας θα προσδώσει ουσιαστική αξία στην διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των δύο χώρων. Ο Άξονας Προτεραιότητας ΙΙΙ «Περιβάλλον και Πολιτιστική Κληρονομιά» προβλέπεται πρωτίστως να δοθεί ειδική προτεραιότητα στην πραγματοποίηση κοινών δράσεων, οι οποίες θα υποστηρίζουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας που θα πρέπει να στηρίζεται επίσης από την πραγματοποίηση υποδειγματικών προγραμμάτων ειδική προτεραιότητα θα δοθεί και στη χρήση των τελευταίων εξελίξεων στις νέες τεχνολογίες που θα συμβάλλουν στην πραγμάτωση των στόχων του άξονος. Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις αποδίδεται ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή στην εθνική και διεθνή ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με την φύση, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Επίσης ενισχύεται η απασχόληση σε σχέση με την αειφόρο οικολογική χρήση των περιβαλλοντικών πόρων και αυξάνεται η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών για την προστασία και την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πόρων, σύμφωνα με μία ολοκληρωμένη προσέγγιση, σε σχέση και με την ανάδειξη της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα συνεισφέρουν στην αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας των διαφόρων περιοχών, μέσω της παραγωγής χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών υποστήριξης. Ακόμη, θα προσφέρουν τη δυνατότητα στους πολιτιστικούς φορείς να συμμετέχουν σε δίκτυα συνεργασίας και σε εθνικoύς και δια-περιφερειακούς κύκλους. 5

9 Τέλος, ο Άξονας Προτεραιότητας IV αφορά στην Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος. Στον ακόλουθο Πίνακα, αποτυπώνονται τα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία για το σύνολο του Προγράμματος: ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.: ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Πρόγραμμα INTERREG III A / Ελλάδα - Ιταλία που εγκρίθηκε σχετικά πρόσφατα (Νοέμβριος 2003), αναλύονται εκτενώς τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης, προκύπτει το συμπέρασμα, ότι δεν υπάρχουν σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υλοποίηση της παρέμβασης. 1.3 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ KAI ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Κατά το έτος 2004 πραγματοποιήθηκε η ψήφιση του ακόλουθου νέου Νόμου 3263/2004 (ΦΕΚ 179Α/ ) "Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις", που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την υλοποίηση του Προγράμματος, σε σχέση με τα μεγάλα δημόσια έργα. Επίσης, σημειώνεται ότι ο Νόμος 3164/03 «Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 6

10 δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2003 προς αντικατάσταση του Νόμου 716/77 και των εκτελεστικών αυτού Προεδρικών Διαταγμάτων, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 2/3/04. Ωστόσο το Μάιο του 2004, κατατέθηκε στην Ελληνική Βουλή τροπολογία σύμφωνα με την οποία ανεστάλη η ισχύς του νέου νόμου μέχρι την 31/12/04, παρατεινόμενης αντίστοιχα της ισχύος του Νόμου 716/77 και των λοιπών σχετικών με την ανάθεση και την εκπόνηση των μελετών διατάξεων. Σύμφωνα με την ως άνω εισηγητική έκθεση του νόμου, για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή όλων των προβλεπομένων ρυθμίσεων του Νόμου 3164/03 θα έπρεπε να προηγηθεί η έκδοση ενός προεδρικού διατάγματος και τριών Υπουργικών Αποφάσεων, τα οποία ωστόσο δεν είχαν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου νόμου. Επίσης, με δεδομένο ότι στο Πρόγραμμα προβλέπονται δράσεις επιχειρηματικότητας υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αναφέρεται η ψήφιση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004. Σχετικά με την Ιταλική νομοθεσία, κατά το 2004 έλαβαν χώρα μερικές νέες εξελίξεις σε θέματα που αναφέρονται σε πολιτιστικά και χωροταξικά αγαθά βάσει του νόμου 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio (Αστικός Κώδικας) ο οποίος εγκρίθηκε στις 22/01/

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 8

12 2.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Η παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος αποτελεί βασικό στοιχείο της Ετήσιας Έκθεσης, στο πλαίσιο της οποίας αποτυπώνεται η πρόοδος που σημειώθηκε, τόσο σε σύνολο του Προγράμματος, όσο και σε επιμέρους Άξονες Προτεραιότητας και Μέτρα. Η παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος ακολουθεί την δομή που έχει το Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III A / Ελλάδα Ιταλία, επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτόν την αρτιότερη αποτύπωση της προόδου του Προγράμματος σε σχέση με τους αρχικώς τεθέντες στόχους και τον προγραμματισμό. Αρχικά, σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρου, παρουσιάζονται οι στόχοι των προβλεπόμενων δράσεων, ο συνολικός προϋπολογισμός και η χρηματοοικονομική βαρύτητα του κάθε Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρου. Τέλος, αξιολογείται η πορεία του Προγράμματος βάσει του συνολικού προϋπολογισμού δημοσιευμένων προσκλήσεων προς τελικούς δικαιούχους, του συνολικού προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων και των συνολικών δηλωθεισών δαπανών στο ΟΠΣ (Παράρτημα ΙΙΙ). ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ» Οι Γενικοί Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 1, είναι: - Βελτίωση των υποδομών και των λιμενικών ζωνών, καθώς επίσης και των οδικών προσβάσεων οι οποίες εξυπηρετούν τους λιμένες βελτίωση και ανάπτυξη των συμπληρωματικών υποδομών για τις υπηρεσίες στήριξης της κυκλοφορίας προϊόντων και ατόμων. - Ανάπτυξη των συστημάτων ασφαλείας για την καλύτερη κυκλοφορία αγαθών και ατόμων. - Κατάρτιση των ανθρωπίνων πόρων για τη βελτίωση των τεχνικών γνώσεων και την ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών με σκοπό την στήριξη της κυκλοφορίας αγαθών και ατόμων καθώς και την στήριξη εφαρμογών που σχετίζονται με την ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνίας. 9

13 Περιεχόμενο Ο Άξονας υλοποιείται με δύο (2) Μέτρα: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Κ.Π. ΜΕΤΡΟ 1.1 ΜΕΤΡΟ 1.2 Yποδομές θαλάσσιων μεταφορών και επικοινωνιών Ανάπτυξη και ενίσχυση των συστημάτων επίβλεψης, ασφάλειας και ελέγχου Χρηματοοικονομικά Στοιχεία ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ι ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.: ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 0 Πρόοδος Υλοποίησης Ο Άξονας Προτεραιότητας 1, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έως τις 31/12/2004, δεν παρουσίασε υλοποίηση κατά το έτος Ακολουθούν αναλυτικά τα Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας 1: Μέτρο 1.1 Yποδομές θαλάσσιων μεταφορών και επικοινωνιών Το Μέτρο 1.1 στοχεύει μέσω των ενδεικτικά προτεινόμενων παρεμβάσεων στη βελτίωση λιμενικών και συμπληρωματικών υποδομών σχετιζόμενων με βοηθητικές υπηρεσίες κυκλοφορίας των προϊόντων και προσώπων, τη βελτίωση υποδομών επικοινωνίας για την ενίσχυση εξειδικευμένων υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος μεταφορών και την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, σχετιζόμενων με την κατασκευή και λειτουργία των μεταφορικών υποδομών. 10

14 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Κ.Π. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.: ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 0 Πρόοδος Υλοποίησης Το Μέτρο 1.1, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έως τις 31/12/2004, δεν παρουσίασε υλοποίηση κατά το έτος Μέτρο 1.2 Ανάπτυξη και ενίσχυση των συστημάτων επίβλεψης, ασφάλειας και ελέγχου Το Μέτρο 1.2 στοχεύει μέσω των ενδεικτικά προτεινόμενων παρεμβάσεων, στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας κατά τη μεταφορά προϊόντων και προσώπων, τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής των μεταναστευτικών ρευμάτων και τη μείωση του ποσοστού λαθρομεταναστών. Χρηματοοικονομικά Στοιχεία ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.: ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 0 Πρόοδος Υλοποίησης Το Μέτρο 1.2, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έως τις 31/12/2004, δεν παρουσίασε υλοποίηση κατά το έτος

15 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Οι Γενικοί Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 2, είναι: - Συνεργασία για τη διαφοροποίηση της γεωργικής παραγωγής / προώθηση και ανάπτυξη προϊόντων ποιότητας και παραδοσιακών προϊόντων, ενίσχυση των συστημάτων ελέγχου κατά τη μεταφορά προσώπων και προϊόντων. - Υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος: ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής, κυρίως συστημάτων ολικής ποιότητας και στήριξη νέων μορφών απασχόλησης και εργασίας. - Συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων, των Ιδρυμάτων Έρευνας και των Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη κοινών δράσεων έρευνας, εισαγωγής καινοτομιών και μεταφοράς τεχνολογίας με διατυπωμένο ποσοτικό στόχο. - Επιμόρφωση με σκοπό τη βελτίωση των τεχνικών γνώσεων στους διάφορους τομείς παραγωγής, στον τομέα της τελικής έρευνας και της τεχνολογικής καινοτομίας. Περιεχόμενο Ο Άξονας υλοποιείται με δύο (2) Μέτρα: ΜΕΤΡΟ 2.1 ΜΕΤΡΟ 2.2 Συνεργασία για την Έρευνα, την Ανάπτυξη και την Μεταφορά τεχνογνωσίας Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ Χρηματοοικονομικά Στοιχεία ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.: ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΛΟΙΠΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Πρόοδος Υλοποίησης Ο Άξονας Προτεραιότητας 2, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έως τις 31/12/2004, δεν παρουσίασε υλοποίηση κατά το έτος Ακολουθούν αναλυτικά τα Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας 2: 12

16 Μέτρο 2.1 Συνεργασία για την Έρευνα, την Ανάπτυξη και την Μεταφορά τεχνογνωσίας Το Μέτρο 2.1 στοχεύει μέσω των ενδεικτικά προτεινόμενων παρεμβάσεων στη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Ινστιτούτων, Επιχειρήσεων και Διακρατικών Οργανισμών, εν όψει της ανάπτυξης κοινών δράσεων στοχευμένης έρευνας, καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογιών. Στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο τη βελτίωση των τεχνικών γνώσεων στους διάφορους τομείς της παραγωγής, στον τομέα της στοχευμένης έρευνας και της τεχνολογικής καινοτομίας και στην εφαρμογή των περιεχομένων που συνδέονται με την ανάπτυξη των τεχνολογιών καινοτομίας και επικοινωνίας. Χρηματοοικονομικά Στοιχεία ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.: ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Πρόοδος Υλοποίησης Το Μέτρο 2.1, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έως τις 31/12/2004, δεν παρουσίασε υλοποίηση κατά το έτος Μέτρο 2.2 Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ Το Μέτρο 2.2 στοχεύει μέσω των ενδεικτικά προτεινόμενων παρεμβάσεων, στη στήριξη χαρακτηριστικών / παραδοσιακών τοπικών προϊόντων, την ενίσχυση και επέκταση της δικτύων συνεργασίας επιχειρηματικών / αντιπροσωπευτικών φορέων. Στην ενίσχυση της παραδοσιακής βιοτεχνίας / χειροτεχνίας και ανάπτυξη ΜΜΕ με χρήση / εφαρμογή νέων τεχνολογιών, τη δημιουργία δικτύου για ανταλλαγή πληροφοριών, προώθηση ολοκληρωμένων τουριστικών πακέτων και υπηρεσιών και λειτουργία συστημάτων κράτησης εξ αποστάσεως, την ανάπτυξη και ενίσχυση δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ειδικών / εναλλακτικών μορφών τουρισμού και τη βελτίωση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στη χρήση τεχνολογιών κατά την παραγωγική διαδικασία. 13

17 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Κ.Π. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.: ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΛΟΙΠΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Πρόοδος Υλοποίησης Το Μέτρο 2.2, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έως τις 31/12/2004, δεν παρουσίασε υλοποίηση κατά το έτος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ» Οι Γενικοί Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 3, είναι: - Προστασία και διαχείριση των υδάτων του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ευαίσθητων οικοσυστημάτων. - Προώθηση, αξιοποίηση και αειφόρος ανάπτυξη των δρυμών. - Προστασία και προώθηση της κοινής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, ενίσχυση των πολιτισμικών ανταλλαγών, ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισμού και των υπηρεσιών του τουρισμού. - Εκπαίδευση για τη βελτίωση των τεχνικών γνώσεων των σχετικών με τη διαχείριση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων και των τουριστικών υπηρεσιών. Περιεχόμενο Ο Άξονας υλοποιείται με δύο (2) Μέτρα: ΜΕΤΡΟ 3.1 ΜΕΤΡΟ 3.2 Αναβάθμιση στη διαχείριση κοινών οικοσυστημάτων Προώθηση, αναπαλαίωση και αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς κοινού ενδιαφέροντος 14

18 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Κ.Π. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.: ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Πρόοδος Υλοποίησης Ο Άξονας Προτεραιότητας 3, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έως τις 31/12/2004, δεν παρουσίασε υλοποίηση κατά το έτος Ακολουθούν αναλυτικά τα Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας 3: Μέτρο 3.1 Αναβάθμιση στη διαχείριση κοινών οικοσυστημάτων Το Μέτρο 3.1 στοχεύει μέσω των ενδεικτικά προτεινόμενων παρεμβάσεων, στην προστασία των υδάτινων πόρων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη διατήρηση και η αξιοποίηση των φυσικών παράκτιων οικοσυστημάτων, την εφαρμογή εργαλείων ρύθμισης, διαχείρισης και παρακολούθησης των συνθηκών που επικρατούν και χαρακτηρίζουν τα οικοσυστήματα. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη εργαλείων για τη διάδοση / μετάδοση πληροφοριών και επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων σχετικά με τα οικοσυστήματα. Χρηματοοικονομικά Στοιχεία ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.: ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 0 Πρόοδος Υλοποίησης Το Μέτρο 3.1, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έως τις 31/12/2004, δεν παρουσίασε υλοποίηση κατά το έτος

19 Μέτρο 3.2 Προώθηση, αναπαλαίωση και αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς κοινού ενδιαφέροντος Το Μέτρο 3.2 στοχεύει μέσω των ενδεικτικά προτεινόμενων παρεμβάσεων, στην αξιοποίηση του χαρακτήρα της ιστορικής, κοινωνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με παρεμβάσεις κοινού ενδιαφέροντος αποκατάστασης και ανανέωσης, την ανάπτυξη της έρευνας, των ανταλλαγών και της συνεισφοράς μοντέρνων και σύγχρονων καλλιτεχνικών μορφών, καθώς και τη χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως συντελεστή ολοκληρωμένης περιφερειακής ανάπτυξης με θετικές επιπτώσεις στον τουρισμό, την εκπαίδευση και την απασχόληση. Χρηματοοικονομικά Στοιχεία ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.: ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Πρόοδος Υλοποίησης Το Μέτρο 3.2, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έως τις 31/12/2004, δεν παρουσίασε υλοποίηση κατά το έτος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» Για τις δραστηριότητες διαχείρισης του Προγράμματος και Τεχνικής Βοήθειας, διατίθενται οι απαραίτητοι πόροι για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του Προγράμματος. Προβλέπονται ιδιαιτέρως δαπάνες για: - Την καλή λειτουργία της Διαχειριστικής Αρχής, της Αρχής Πληρωμής, των Τεχνικών Ομάδων, των υπο-επιτροπών και των εμπειρογνωμόνων οι οποίοι υποστηρίζουν τις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης, της Επιτροπής Καθοδήγησης και της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας, - Τις αξιολογήσεις, - Τη μετάδοση πληροφοριών και την προώθηση του Προγράμματος, - Τις δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας, επίβλεψης και ελέγχου, - Τις υπηρεσίες εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, 16

20 - Την κατάρτιση λειτουργών της Δημόσιας Διοίκησης οι οποίοι εμπλέκονται στο πρόγραμμα. Περιεχόμενο Ο Άξονας υλοποιείται με δύο (2) Μέτρα: ΜΕΤΡΟ 4.1 ΜΕΤΡΟ 4.2 Δραστηριότητες διαχείρισης, υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου Συνοδευτικές δραστηριότητες υλοποίησης του Προγράμματος: προβολή, πληροφόρηση, αξιολόγηση και δημοσιότητα. Χρηματοοικονομικά Στοιχεία ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ IV ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.: ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 0 Πρόοδος Υλοποίησης Ενεργοποίηση: 0,05% Η πορεία υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας 4 κατά το έτος 2004, παρέμεινε σχετικά στάσιμη αφού δεν κινήθηκε η διαδικασία των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση έργων που συμβάλλουν στους σκοπούς του Μέτρου, πέραν της εκπόνησης της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης, που συνέβαλε στην κατά 0,05% ενεργοποίησή του. Μέτρο 4.1 : Δραστηριότητες διαχείρισης, υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου Το Μέτρο 4.1 αποτελεί βασικό υποστηρικτικό εργαλείο για την καλή λειτουργία των αρχών του Προγράμματος, τη διευκόλυνση της υλοποίησής του και την υποστήριξη της εγκατάστασης και της καλής λειτουργίας των δομών συνεργασίας. Στο μέτρο προβλέπονται πράξεις που αποσκοπούν στην αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων διοίκησης και διαχείρισης και στην τήρηση των διατάξεων εφαρμογής. 17

21 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Κ.Π. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.: ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 0 Πρόοδος Υλοποίησης Ενεργοποίηση: 0,07% Το ποσοστό ενεργοποίησης του Μέτρου 4.1 καθ όλο το έτος 2004 ανήλθε στο 0,07%, για δαπάνες που καταβλήθηκαν για την εκπόνηση της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Προγράμματος. Σύμφωνα με το Ετήσιο Σχέδιο Τεχνικής Βοήθειας, το οποίο εγκρίθηκε στις στην Πάτρα, η Περιφέρεια Απουλίας προέβη με δημόσια προκήρυξη στην πρόσληψη δύο ειδικών. Η πρόσληψη ενός αρχαιότερου και ενός νεώτερου ειδικού ζητήθηκε από την Περιφέρεια της Απουλίας προκειμένου να παρασχεθεί η κατάλληλη τεχνική βοήθεια στον αρμόδιο για την εκτέλεση του Προγράμματος Εθνικό Φορέα της Ιταλίας. Οι δαπάνες αμοιβής των ειδικών (αρχαιότερος ευρώ και νεώτερος ) θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Μέτρου 4.1. Οι σχετικές συμβάσεις, που υπεγράφησαν στις , καταχωρούνται τακτικά από το Γραφείο Συμβάσεων της Περιφέρειας Απουλίας. Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής που έγιναν από αντιπροσώπους της Περιφέρειας της Απουλίας προκειμένου να συμμετάσχουν σε διάφορες επιτροπές που συγκλήθηκαν κατά την πορεία εκτέλεσης του Προγράμματος, καθώς και παρεμφερείς δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για τη συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις, επιβαρύνουν το μέτρο. Οι δαπάνες αυτές που πραγματοποιήθηκαν στο τέλος του 2004 απαιτούν έγκριση και κατόπιν γνωστοποίηση και πιστοποίηση κατά τους πρώτους μήνες του Μέτρο 4.2 Συνοδευτικές δραστηριότητες υλοποίησης του προγράμματος: προβολή, πληροφόρηση, αξιολόγηση και δημοσιότητα Το Μέτρο 4.2 αποσκοπεί στη διάδοση και προώθηση τους Προγράμματος προς το κοινό, ούτως ώστε αφενός να εμπλουτισθούν οι προτάσεις οι οποίες θα 18

22 υποβάλλονται από τους εν δυνάμει τελικούς δικαιούχους, αφετέρου να διαδοθούν τα αποτελέσματα του Προγράμματος, ύστερα από τη σχετική αξιολόγηση. Χρηματοοικονομικά Στοιχεία ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.: ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 0 Πρόοδος Υλοποίησης Το Μέτρο 4.2, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έως τις 31/12/2004, δεν παρουσίασε υλοποίηση κατά το έτος Όσον αφορά την ενημέρωση του ευρύ κοινού για το περιεχόμενο του προγράμματος, η ιταλική πλευρά, σύμφωνα με τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην επιτροπή καθοδήγησης που πραγματοποιήθηκε στο Patrasso στις και σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο τεχνικής βοήθειας, έχει προετοιμάσει και έχει παραγάγει τα ακόλουθα υλικά: CD-ROM, φυλλάδιο και άλλα υλικά πληροφοριών. Αυτά έχουν διανεμηθεί κατά τη διάρκεια της εθνικής έκθεσης της δημόσιας διοίκησης που διοργανώθηκε στην Μπολόνια (Ιταλία) μεταξύ 03 και 05 Νοεμβρίου Επιπλέον εξοπλισμοί ολοκληρωμένου κυκλώματος απαραίτητοι για τις παρουσιάσεις στο ευρύ κοινό, έχουν αγοραστεί λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και μελλοντικές δραστηριότητες πληροφοριών. Η συμμετοχή στην εθνική έκθεση της δημόσιας διοίκησης ήταν πολύ επιτυχής και χρήσιμη στην ενημέρωση για το πρόγραμμα. Τελικά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι δημιουργήθηκε ιστοσελίδα ειδικά για το Πρόγραμμα, στη διεύθυνση interreg3a.net/grecia/, ώστε να υπάρχει επικοινωνία με το κοινό και τους τελικούς δικαιούχους σε θέματα που έχουν σχέση με το πρόγραμμα. Τμήμα της ιστοσελίδας αυτής παρέχεται ειδικά για την αναζήτηση εταίρων. Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν προς τα τέλη του 2004 και αφορούν στις δραστηριότητες αυτές απαιτούν έγκριση και κατόπιν γνωστοποίηση και πιστοποίηση κατά τους πρώτους μήνες του

23 2.1.2 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Οι Πίνακες που ακολουθούν, αποτυπώνουν ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο (πλην της Τεχνικής Βοήθειας του Άξονα Προτεραιότητας 4), τους Δείκτες Εκροών και Αποτελέσματος, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 20

24 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ (ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΧΩΝ ΕΩΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μέτρο 1.1 Υποδομές Θαλάσσιων Παρεμβάσεις σε λιμάνια (Αριθμός) 3 0 Μεταφορών και ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 Επικοινωνιών ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Μέτρο 1.2 Εγκατάσταση/επέκταση συστήματος ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Αριθμός) 1 0 Ανάπτυξη και Ενίσχυση των ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας (VTS) Συστημάτων Εποπτείας, Υπηρεσίες ελέγχου και ασφάλειας που Ασφάλειας και Ελέγχου εξοπλίζονται και εκσυγχρονίζονται (Αριθμός) 2 0 Δράσεις ενίσχυσης έρευνας και Μέτρο 2.1 τεχνολογίας-συνεργασία επιχειρήσεων και (Αριθμός) 15 0 Συνεργασία για την Έρευνα, την Ανάπτυξη και τη ερευνητικών οργανισμών Υποτροφίες που χορηγούνται (Αριθμός) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 Μεταφορά Τεχνογνωσίας Δράσεις ανταλλαγής/ μεταφοράς εμπειριών ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και τεχνογνωσίας (Αριθμός) 5 0 Μέτρο 2.2 Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ ΜΜΕ που λαμβάνουν στήριξη Δίκτυα που δημιουργούνται (Αριθμός) (Αριθμός)

25 (Συνέχεια Πίνακα 1) ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΧΩΝ ΕΩΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και παρακολούθησης θαλάσσιων και (Αριθμός) 10 0 Μέτρο 3.1 παράκτιων περιοχών Αναβάθμιση στη Διαχείριση Δράσεις διαχείρισης αστικών και Κοινών Οικοσυστημάτων αγροτικών λυμάτων (Αριθμός) 2 0 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 Δράσεις πρόληψης / αντιμετώπισης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ (Αριθμός) 4 0 φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Μέτρο 3.2 Προώθηση, Αναπαλαίωση και Δράσεις διαχείρισης, αξιοποίησης, ανάδειξης και προβολής των πολιτιστικών (Αριθμός) 12 0 Αξιοποίηση της Ιστορικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς πόρων Πολιτιστικές εκδηλώσεις (Αριθμός) 10 0 Κοινού Ενδιαφέροντος Δίκτυα που δημιουργούνται (Αριθμός)

26 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΙ 2006 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΕΩΣ Μέτρο 1.1 Υποδομές Θαλάσσιων Μεταφορών και ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 Επικοινωνιών ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ Μέτρο 1.2 Ανάπτυξη και Ενίσχυση των Συστημάτων Εποπτείας, Ασφάλειας και Ελέγχου Μέτρο 2.1 Συνεργασία για την Έρευνα, την Ανάπτυξη και τη ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 Μεταφορά Τεχνογνωσίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μέτρο 2.2 Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ Νέες θέσεις ελλιμενισμού (Αριθμός) * 0 Θέσεις εργασίας κατά την υλοποίηση των έργων Θέσεις εργασίας κατά την υλοποίηση των έργων Θέσεις απασχόλησης νέων ερευνητών / αποφοίτων ΑΕΙ στη διάρκεια του έργου Θέσεις εργασίας κατά την υλοποίηση των έργων Ισοδύναμα ανθρ/έτη 12μηνης διάρκειας Ισοδύναμα ανθρ/έτη 12μηνης διάρκειας Ισοδύναμα ανθρ/έτη 12μηνης διάρκειας Ισοδύναμα ανθρ/έτη 12μηνης διάρκειας

27 (Συνέχεια Πίνακα 2) ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Μέτρο 3.1 Θέσεις εργασίας κατά την υλοποίηση των Αναβάθμιση στη Διαχείριση έργων Κοινών Οικοσυστημάτων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ Μέτρο 3.2 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Προώθηση, Αναπαλαίωση και Θέσεις εργασίας κατά την υλοποίηση των Αξιοποίηση της Ιστορικής και έργων Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κοινού Ενδιαφέροντος ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ισοδύναμα ανθρ/έτη 12μηνης διάρκειας Ισοδύναμα ανθρ/έτη 12μηνης διάρκειας ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΧΩΝ ΕΩΣ

28 2.2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Κατά τη διάρκεια του 2004, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ των δύο Κρατών Μελών με αντικείμενο την τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού που είχε εγκριθεί κατά την 1 η Επιτροπή Παρακολούθησης (Αθήνα, 01/12/2003). Συγκεκριμένα, κατόπιν παραλαβής σχετικού εγγράφου υπ αριθμ / με παρατηρήσεις από την D.G. Regio της Ε.Ε., ακολούθησε διαδικασία προσαρμογής τους στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού και στη συνέχεια οργανώθηκε Τεχνική Συνάντηση των δύο χωρών στην Αθήνα στις 23 Απριλίου 2004, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές. Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις που έγιναν στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του προγράμματος, αφορούν συνοπτικά στα εξής σημεία: αναλυτικότερη περιγραφή του περιεχομένου των μέτρων, σύμφωνα με το αντίστοιχο κείμενο του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού ποσοτικοποίηση των δεικτών αποτελέσματος και επιπτώσεων προσαρμογή των διατάξεων εφαρμογής του προγράμματος, σε θέματα που αφορούν στην τήρηση των κοινοτικών πολιτικών (δημόσιες συμβάσεις, Κοινή Αγροτική Πολιτική, περιβάλλον), καθώς και στη σύνθεση των Επιτροπών Παρακολούθησης και Καθοδήγησης Στις 22/06/2004, υποβλήθηκε προς έγκριση στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος το τροποποιημένο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού με Γραπτή Διαδικασία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εν λόγω Επιτροπής Παρακολούθησης. Στη συνέχεια, το εγκεκριμένο από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, τροποποιημένο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, υποβλήθηκε στις 14/07/2004 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλληλα, στις 23/06/2004, τροποποιήθηκε η Απόφαση υπ αριθμ /ΥΔ 1411/12/11/2003 που αφορά στη Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος INTERREG III A / Ελλάδα Ιταλία και στις 21/07/2004 στην Πάτρα, συνήλθε σε 1η συνεδρίαση η Επιτροπή Καθοδήγησης του Προγράμματος, η οποία συγκροτήθηκε με την Απόφαση υπ αριθμ /ΥΔ 1303/23/06/

29 2.3 ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Το Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III Α / Ελλάδα - Ιταλία είχε κατά το παρελθόν συναντήσει σοβαρές δυσκολίες και έγιναν σημαντικές προσπάθειες να ξεπεραστούν, ξεκινώντας από την αρχική καθυστέρηση υποβολής και έγκρισης του Προγράμματος, καθώς και σύστασης των απαιτούμενων δομών και οργάνων. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια του έτους 2004, το Πρόγραμμα αντιμετώπισε τα εξής: - Ανεπάρκεια του αριθμού εργαζομένων που απασχολούνται στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος. Έως το τέλος του έτους (31/12/2004), αυξήθηκε σταδιακά η στελέχωσή της στα 35 άτομα (24 Υπάλληλοι ΜΟΔ και 11 Δημόσιοι Υπάλληλοι), οι αρμοδιότητες των οποίων κατανέμονται οριζόντια ανά θεματικό πεδίο / τομέα παρέμβασης (π.χ. περιβάλλον, πολιτισμός, λιμενικές υποδομές κλπ) και όχι ανά Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας. Παράλληλα, εντός του 2004 ξεκίνησαν οι διαδικασίες για έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ώστε η έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III, να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη. - Το νέο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού υποβλήθηκε στις 14 Ιουλίου 2004 με γραπτή διαδικασία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και είχε ως αποτέλεσμα περαιτέρω καθυστερήσεις στην κατάρτιση και την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας, το εργαλείο / μέσο προετοιμασίας της εφαρμογής του Προγράμματος. - Καθυστερήσεις στη διαδικασία σχεδιασμού και στελέχωσης της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι λόγοι καθυστέρησης στην ωρίμανση και ενεργοποίηση των δράσεων του Προγράμματος, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης (21/07/2004), μεταξύ άλλων, η ελληνική πλευρά παρουσίασε Ενδεικτικό Τύπο Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων ο οποίος εγκρίθηκε από τα Μέλη της Επιτροπής και επιπλέον, η Επιτροπή συμφώνησε στις εξής προτάσεις: - Η Ιταλική πλευρά πρότεινε να υπάρχουν συναντήσεις των δύο πλευρών κατά το διάστημα αξιολόγησης του σχεδίου μιας πρόσκλησης, προκειμένου να την εγκρίνουν, πριν βγει στην δημοσιότητα η Τελική Πρόσκληση. 26

30 - Να ενεργοποιηθούν σύντομα οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Προγράμματος, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί μεγάλος αριθμός δυνητικών Τελικών Δικαιούχων κατά την διάρκεια δημοσίευσης της Πρόσκλησης. Επίσης, τέθηκε ο προβληματισμός σεβασμού του κατώτατου ορίου προϋπολογισμού της Πράξης σε περίπτωση εκπτώσεων κατά την υλοποίηση. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά παρουσίασε τα Τεχνικά Δελτία Έργου τα οποία και έγιναν αποδεκτά συμπεριλαμβάνοντας την ύπαρξη αναφοράς στα Τεχνικά Δελτία των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θα εξειδικεύονται στα πλαίσια της εκάστοτε Πρόσκλησης. Επισημάνθηκε ότι η επίσημη γλώσσα στην οποία γίνονται οι καταχωρήσεις από την Διαχειριστική Αρχή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που υποχρεούται να τηρεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι η ελληνική. Παράλληλα θα αποστέλλονται προς ενημέρωση και πληροφόρηση της Ιταλικής πλευράς αναφορές στην ιταλική γλώσσα. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Καθοδήγησης ενέκρινε το Ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας (Παράρτημα Ι) και το Τεχνικό Δελτίο Έργου της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης και συμφώνησε να συγχρηματοδοτηθεί το Έργο αυτό από την Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος. Τέλος, η ελληνική πλευρά δεσμεύτηκε να αποστείλει στην ιταλική πλευρά το τεύχος προδιαγραφών για τη στελέχωση της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας προκείμενου να συμπεριληφθούν σε αυτό και οι παρατηρήσεις της ιταλικής πλευράς. Τα σχόλια αυτά έχουν αποσταλεί. Εκτός αυτού, η ελληνική πλευρά συνέταξε ένα άλλο σημαντικό τεύχος προκήρυξης για την διεξαγωγή ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Εξειδίκευσης Επικοινωνιακής Στρατηγικής Σχεδίου Δράσης και Υλοποίησης Προτάσεων Δημοσιότητας του Προγράμματος», το οποίο περιλαμβάνει σχόλια της Ιταλικής πλευράς. Επίσης, το 2004 η Διαχειριστική Αρχή έλαβε περαιτέρω διορθωτικά μέτρα: - Εσωτερική προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος στελεχών που οργάνωσε η Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης (ΜΟΔ ΑΕ). - Εξασφάλιση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων στη Θεσσαλονίκη Η μεταφορά της έδρας στοχεύει, μεταξύ άλλων, στη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος, δεδομένου ότι τα προγράμματα αφορούν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, τα χερσαία εξωτερικά σύνορα της χώρας, που αναπτύσσονται κατά μήκος της Εγνατίας οδού. Επιπλέον, αναδεικνύεται ο ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή της Ν.Α. 27

31 Ευρώπης, με παράλληλη ενδυνάμωση της περιφέρειας και ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τις γειτονικές χώρες. Δεδομένης της οριστικοποίησης των αρμοδιοτήτων των δομών διαχείρισης και παρακολούθησης μέσω της Ανακοίνωσης του Άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 438/2001 της Επιτροπής κατά το 2004, καθώς και της γενικότερης καθυστέρησης ενεργοποίησης του Προγράμματος όπως αναλύθηκε σε προηγούμενη ενότητα, κατά το 2004, οι εν λόγω δομές δε στάθηκε δυνατό να προβούν σε σχετικές ενέργειες παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης των δράσεων του Προγράμματος. Η ενδιάμεση αξιολόγηση που εκπονήθηκε κατά το έτος 2003 και τα συμπεράσματα που υιοθέτησε, κινήθηκαν στο πλαίσιο των τυπικών υποχρεώσεων της Υπηρεσίας Διαχείρισης, σύμφωνα με το Άρθρο 42 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 της Επιτροπής και δε στάθηκε δυνατό να προβεί σε ουσιαστικές παρατηρήσεις σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και την πρόσφατη έγκρισή του. Συνεπώς, τα συμπεράσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης και οι προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες που διατυπώθηκαν για την επίσπευση της ενεργοποίησης του Προγράμματος, ελήφθησαν σοβαρά υπόψη, όμως δεν έγιναν τροποποιήσεις στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού σε σχέση με ειδικότερες αναφορές για δείκτες εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων. Συμπερασματικά, ουσιαστική αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος θα επιτευχθεί με την επικαιροποίηση της ενδιάμεσης αξιολόγησης, σύμφωνα με το Άρθρο 42 (4) του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999, κατά το έτος ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2005 Σημαντική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του 2004 ήταν η τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού και η προσπάθεια λήψης μέτρων από τη Διαχειριστική Αρχή για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και την κάλυψη των καθυστερήσεων κατά την υλοποίηση του Προγράμματος στο μέλλον. Στα μέτρα αυτά, περιλαμβάνονταν ο προγραμματισμός τεχνικών συναντήσεων με στόχο την ολοκλήρωση του τροποποιημένου Συμπληρώματος Προγραμματισμού και την εξειδίκευση των διαδικασιών ένταξης, αξιολόγησης και παρακολούθησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. 28

32 Σύμφωνα με τις προβλέψεις για το 2004 που έγιναν στην Ετήσια Έκθεση του 2003 και πέραν της υποβολής του τροποποιημένου Συμπληρώματος Προγραμματισμού, προγραμματίστηκαν και υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες: - Συγκρότηση και συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Καθοδήγησης για την επιλογή των κατηγοριών έργων / πράξεων και για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χρηματοδότησή τους (Πάτρα, 21/07/2004) - Έγκριση των κριτηρίων επιλεξιμότητας για τις κατηγορίες πράξεων από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, με γραπτή διαδικασία που έληξε στις 19 Ιουλίου Ολοκλήρωση και υποβολή του συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Aνακοίνωση με βάση το Άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 438/2001), το Δεκέμβριο του 2004 (58/43/ΥΔ 3706). - Διεξαγωγή Τεχνικής Συνάντησης για την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων της Ε.Ε. στο τροποποιημένο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Αθήνα 23/04/2004) - Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος INTERREG III στις 27/12/2004 με την Απόφαση υπ. αριθμ 51038/ΕΥΣΣΑΑΠ 2034, όπως τροποποίησε την Απόφαση υπ. αριθμ 16834/ΕΥΣ 1380, στις 08/04/ Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος INTERREG III Α / Ελλάδα Ιταλία (Επιτροπή Καθοδήγησης 21/07/2004) - Παρουσίαση και έγκριση του Τεχνικού Δελτίου της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης (Επιτροπή Καθοδήγησης 21/07/2004) Ειδικότερα, λόγω της καθυστέρησης έγκρισης του Προγράμματος, επιλέχθηκε η υιοθέτηση ευέλικτων ή κατά το δυνατόν, μη χρονοβόρων διαδικασιών, όπως η γραπτή διαδικασία αντί της διοργάνωσης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, με δεδομένο μάλιστα το γεγονός ότι για το Πρόγραμμα υπάρχει συνεχής διαδικασία άτυπης και τυπικής διαβούλευσης των εμπλεκομένων Χωρών. Ωστόσο, μετά την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης και Καθοδήγησης. Τόσο η Διαχειριστική Αρχή όσο και η Περιφέρεια της Απουλίας, συνεχίζουν να συνεργάζονται στενά για την εκκίνηση της ενεργοποίησης των μέτρων και αποφυγή παρόμοιων καθυστερήσεων στο μέλλον. 29

33 Πέραν της προγραμματισμένης μεταφοράς της υπηρεσίας στη Βόρεια Ελλάδα (Θεσσαλονίκη), ειδικότερα για το 2005, προβλέπεται η υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών: - Σύνταξη και έγκριση του έντυπου υλικού για τις Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων (οδηγοί, τεχνικά δελτία, έντυπα υποβολής) - Η Επιτροπή Καθοδήγησης θα εγκρίνει κοινό τύπο πρόσκλησης ώστε να προκηρυχθούν όλες οι δράσεις του Προγράμματος έως τέλος Ιουνίου 2005, πλην των δράσεων του Μέτρου 2.2 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ» - Δημιουργία και λειτουργία του κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση του Προγράμματος - Επιλογή Συμβούλου ο οποίος θα συνδράμει τη Διαχειριστική Αρχή στη περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση του Σχεδίου Πληροφόρησης και Δημοσιότητας και στην υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας, όπως σεμινάρια, εργαστήρια και δημιουργία ενός νέου ιστοχώρου. - Άμεση υλοποίηση του Σχεδίου Πληροφόρησης και Δημοσιότητας από τη Διαχειριστική Αρχή για την έγκαιρη πληροφόρηση των τελικών δικαιούχων και ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους στόχους και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που εφαρμόζονται μέσω των δράσεων του Προγράμματος. - Προκήρυξη για την Κοινή Τεχνική Γραμματεία, με στόχο την πλήρη στήριξη της Δ.Α. κατά την υλοποίηση του Προγράμματος και ανάθεση υπηρεσιών προσωρινής υποστήριξης έως της ανάληψη των υπηρεσιών της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας - Διεξαγωγή συνεδριάσεων Επιτροπής Καθοδήγησης και Επιτροπής Παρακολούθησης εντός 4 ου τριμήνου Άμεση ενεργοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας - Επικαιροποίηση / ενημέρωση της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του 2003 από ανεξάρτητο σύμβουλο / αξιολογητή, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 42 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/99. Επίσης, το 2005 προβλέπεται τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π.Κ.Π. INTERREG III. 2.5 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η συνάφεια του Προγράμματος με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την απασχόληση (ΕΣΑ) αναλύθηκε στην Ενδιάμεση Αξιολόγηση, όπου προέκυψε ότι και οι τρεις Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος με τα αντίστοιχα Μέτρα παρουσιάζουν, 30

34 μέσω των διατυπωμένων στο Προγραμματικό Έγγραφο στόχων και ταυτόχρονα μέσω των ανάλογων κατηγοριών / πράξεων που περιλαμβάνονται σε αυτούς, συνάφεια με τους στόχους και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΣΑ. Συγκεκριμένα, προκύπτει ότι το Πρόγραμμα παρουσιάζει συνάφεια και με τους τρεις στόχους της ΕΣΑ, όμως μεγαλύτερη συνάφεια, είτε άμεση είτε έμμεση, με τους δύο πρώτους, δηλ. «πλήρης απασχόληση» και «βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας» και μικρότερη με τον τρίτο στόχο «ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής». Ειδικότερα, όλα σχεδόν τα Μέτρα του Προγράμματος περιλαμβάνουν δράσεις σχετικές με την ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ως εξής: Μέτρο Υποδομές Θαλάσσιων Μεταφορών και Επικοινωνιών Δράσεις σχετιζόμενες με την κατασκευή και λειτουργία των μεταφορικών υποδομών, για την ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που θα απασχοληθεί στη δημιουργία και λειτουργία του προβλεπόμενου συστήματος θαλάσσιων μεταφορών. Μέτρο Ανάπτυξη και Ενίσχυση των Συστημάτων Εποπτείας, Ασφάλειας και Ελέγχου Κτιριακές και λειτουργικές προσαρμογές των κέντρων υποδοχής, ειδικά αυτών που προορίζονται για μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες, με τη δημιουργία εξοπλισμένων χώρων με εργαστήρια βιοτεχνίας ή χειροτεχνίας για την απασχόληση και κατάρτιση των υποδεχθέντων ατόμων. Μέτρο Συνεργασία για την Έρευνα, την Ανάπτυξη και τη Μεταφορά Τεχνογνωσίας Δράσεις κατάρτισης και έρευνας, που περιλαμβάνουν κοινές δραστηριότητες κατάρτισης, έρευνας και πρακτικής άσκησης σε πανεπιστήμια & Ερευνητικά ινστιτούτα των δύο χωρών. Επίσης, χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές και απόφοιτους Πανεπιστημίων των δύο χωρών, στη βάση κοινών προγραμμάτων. Μέτρο Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ Δράσεις για την κατάρτιση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στην επιχειρηματικότητα, τις τεχνικές γνώσεις και ειδικότερα, την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών κατά την παραγωγική διαδικασία. Μέτρο Δραστηριότητες Διαχείρισης, Υλοποίησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου 31

35 Δράσεις για την εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας Διαχείρισης και της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας και συμμετοχή αυτών σε ημερίδες, συνέδρια ή fora. Για την ανάδειξη της γενικότερης συμβολής του Προγράμματος στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των επιλέξιμων περιοχών, κρίθηκε απαραίτητη η αποτίμηση της επίπτωσης των συγχρηματοδοτούμενων από αυτό έργων στην απασχόληση και την περιφερειακή ανάπτυξη. Κατά το έτος 2004, επιχειρήθηκε να εκτιμηθεί η απασχόληση ως δείκτης αποτελέσματος και επίπτωσης για τα έτη Το αποτέλεσμα της εκτίμησης παρουσιάζει τον αριθμό των θέσεων εργασίας ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του έργου σε προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας και τη δημιουργούμενη απασχόληση κατά τη λειτουργία του έργου (μόνιμες, καθαρές θέσεις εργασίας), όπως αποτυπώνεται στα Τεχνικά Δελτία των Μέτρων, στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 2.6 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΑ Ν+2 Η Αρχή Διαχείρισης του ΠΚΠ INTERREG III A Ελλάδα-Ιταλία προβλέπει ότι ο στόχος για τις δαπάνες που τέθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 (αναφέρεται στο οικονομικό έτος 2003) θα επιτευχθεί. Η προκήρυξη για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων βάσει του Μέτρου 1.1 «Υποδομές θαλάσσιων μεταφορών και επικοινωνιών», κατηγορία Δ1 «Έργα λιμένων», που προβλέπεται για τον Ιούνιο 2005, καθώς και οι άλλες προκηρύξεις για την υποβολή προτάσεων βάσει των Μέτρων 1.2, 2.1, 3.1 και 3.2, θα αποτρέψουν την απένταξη κονδυλίων από το Πρόγραμμα. 32

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0H1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 66H3 1H1.1 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ... 67H3 2H1.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 68H4 3H1.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ... 69H6 4H2 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2010 CCI: 2007CB163PO058

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2010 CCI: 2007CB163PO058 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2010 CCI: 2007CB163PO058 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 Ιούνιος 2007 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Τροποποίηση των Γενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 Εθνική Αρχή Συντονισµού Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα Α / Α ΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013 ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΠ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΠ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης Νήσων Αιγαίου ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΠ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ i της Χωρικής Ενότητας Κρήτης Νήσων Αιγαίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 CCI 2007 CB 163 PO 058 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Περίληψη Προγράμματος 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002

«Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002 1. «Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002 7 «Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 Τεχνική Οδηγία 1 οµή,

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 2 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 2 2.1. ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Κωδικός αναφοράς 5212 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα