ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

2 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΏΝ ΟΡΩΝ, ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΌΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Περιγραφή της προόδου υλοποίησης του προγράμματος ανά σύνολο Αξόνων, Άξονα προτεραιότητας και Μέτρο Σύνολο του Προγράμματος Άξονας Προτεραιότητας 1 «Διασυνοριακές ύποδομές» Άξονας Προτεραιότητας 2 «Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση» Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ποιότητα ζωής - Περιβάλλον» Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνική βοήθεια» Ποσοτικοποίηση και ανάλυση των δεικτών υλοποίησης σε σχέση με τους στόχους του Προγράμματος Aιτιολόγηση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων του προγράμματος και του Συμπληρώματος προϋπολογισμού Όροι εφαρμογής, δυσκολίες και ενέργειες αντιμετώπισης Ανάλυση χρηματοδοτικής προόδου, στοιχεία επηρεασμού εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ερμηνεία των χρηματοδοτικών δεικτών ως προς την πρόοδο υλοποίησης Σύγκριση της προόδου ως προς τις προβλέψεις που είχαν προγραμματισθεί εκ των προτέρων. Διορθωτικές ενέργειες Παρουσίαση χρηματοοικονομικών τεχνικών που εφαρμόστηκαν (κρατικές ενισχύσεις) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Σύνδεση του Προγράμματος με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2006 ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ

3 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρουσίαση των ενεργειών παρακολούθησης και αξιολόγησης. Προβλήματα κατά την υλοποίηση και ενέργειες αντιμετώπισής τους Κατάσταση, εξέλιξη και προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Καθοδήγησης Παρουσίαση της κατάστασης και των προβλημάτων που έχουν ανακύψει κατά τη συλλογή στοιχείων για τη μέτρηση των δεικτών και τρόπος αντιμετώπισής τους Επιτευχθείσα πρόοδος σε ειδικά θέματα (περιβάλλον, ανταγωνισμός, ισότητα ευκαιριών) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ αναλυση ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΑΝΆ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ ΠΊΝΑΚΑΣ 2: ΔΕΊΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΎ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΠΊΝΑΚΑΣ 3: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΌΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΝΆ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ & ΜΈΤΡΟ (ΔΑΠΆΝΕΣ ΣΩΡΕΥΤΙΚΆ) ΠΊΝΑΚΑΣ 4: ΑΙΤΉΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΏΝ ΚΑΙ ΕΙΣΡΟΈΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΉΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ (ΕΤΠΑ) ΠΊΝΑΚΑΣ 5: ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΝΌΝΑ Ν ΠΊΝΑΚΑΣ 6: ΕΠΙΤΌΠΙΟΙ ΈΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΆ ΤΟ 2006ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. ΠΊΝΑΚΑΣ 7: ΣΥΝΟΠΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝΤΑΓΜΈΝΑ ΈΡΓΑ

5 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Η Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης του Προγράμματος Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας » για το έτος 2007, σύμφωνα με το Άρθρο 37 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία», καθώς και σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Νόμου 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και Έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», συντάσσεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. και, μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή Παρακολούθησης, υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα Έκθεση περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε κεφάλαια, στα οποία παρουσιάζονται τα στοιχεία, που καθορίζει για τις Ετήσιες Εκθέσεις ο Κανονισμός 1260/99 (άρθρο 37): Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις σημαντικότερες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις, που έλαβαν χώρα εντός του έτους 2007, καθώς και τις σημαντικότερες μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στις Εθνικές, Περιφερειακές και Τομεακές Πολιτικές, επιχειρώντας τη σκιαγράφηση των μεταβολών των γενικών συνθηκών, που κρίνονται σημαντικές για την εκτέλεση του Προγράμματος. Το δεύτερο κεφάλαιο καταγράφει συνοπτικά την επιτευχθείσα πρόοδο στην εφαρμογή των Αξόνων Προτεραιότητας και των Μέτρων του Προγράμματος κατά τη διάρκεια του 2007 καθώς και σωρευτικά από την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος (πορεία υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο, ποσοτικοποίηση στόχων και καθορισμός δεικτών εκροών και αποτελέσματος). Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τη δημοσιονομική εκτέλεση του Προγράμματος, όπου παρατίθενται χρηματοδοτικά στοιχεία και Πίνακες για το σύνολο του Προγράμματος, αλλά και για κάθε Άξονα και Μέτρο. Το τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει τα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του Προγράμματος Γειτνίασης 5

6 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ, καθώς επίσης τις αρμοδιότητες και τη διάρθρωση των φορέων που συμμετέχουν στη διαχείριση του Προγράμματος. Επιπρόσθετα, παρατίθεται η πρόοδος του Προγράμματος ως προς τις διαδικασίες καθορισμού και έγκρισης των κριτηρίων ένταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος, ενώ γίνεται και συστηματική καταγραφή των ελέγχων, που πραγματοποιήθηκαν εντός του Παρουσιάζονται επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά το 2007, και τα θέματα Τεχνικής Βοήθειας και Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Προγράμματος. Το πέμπτο κεφάλαιο εξετάζει τη συμβατότητα του Προγράμματος καθώς και των επιμέρους Αξόνων και Μέτρων με τις Κοινοτικές Πολιτικές και τη συμπληρωματικότητά του με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα, που υλοποιούνται στην επιλέξιμη γεωγραφική περιοχή των εμπλεκόμενων κρατών. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα INTERREG III A / CARDS Ελλάδα - ΠΓΔΜ εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Απόφαση υπ αριθμ. Ε(2002) 118/ Βάσει της Ανακοίνωσης της Επιτροπής προς τα Κράτη Μέλη υπ αριθμ. COM (2003) 393/ «Ανοίγοντας το δρόμο για ένα νέο μέσο γειτνίασης», το Πρόγραμμα αναθεωρήθηκε και μετατράπηκε σε «Πρόγραμμα Γειτνίασης Ελλάδα πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας». Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Γειτνίασης Ελλάδα-ΠΓΔΜ, αφού εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος στις 11 Δεκεμβρίου 2005 μέσω της γραπτής διαδικασίας, υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση. ΜΤο Πρόγραμμα μετατράπηκε σε «Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ ΠΓΔΜ» βάσει της απόφασης Ε(2006) 394 της 06/02/2006 η οποία εισήγαγε τροποποιήσεις στην απόφαση Ε(2002) 118. Μετά από τις ανωτέρω τροποποιήσεις και λόγω των αλλαγών και των νέων συνθηκών που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος, έλαβε χώρα νέα αναθεώρηση του προγράμματος σύμφωνα με την απόφαση Ε(2007) 1629 της 3 ης Απριλίου ΣΤΟΧΟΙ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Η επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος περιλαμβάνει: Για την Ελλάδα τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (Νομοί Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας) και Δυτικής Μακεδονίας (Νομός Φλωρίνης). 6

7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας τους Δήμους: Μπακ, Μπίστρικα, Μπίτολα, Μπόγκντανσι, Μποσίλοβο, Βαλάντοβο, Βιτόλιστε, Γευγελί, Ντεμίρ Κάπγια, Ντομπρούσεβο, Καβαρντάσι, Κονοπίστε, Κούκλις, Μιράβσι, Μούρτινο, Νόβασι, Νόβο Σέλο, Πρίλεπ, Ρέζεν, Σταρ Ντόριαν, Σταραβίνα, Τοπολκάνι, Κάπαρι, Οχρίδα, Στρουμίτσα. Η αναπτυξιακή στρατηγική του Προγράμματος οδήγησε στη διαμόρφωση του Γενικού Στόχου του, που είναι η «προαγωγή της περιοχής σε ένα στρατηγικό σημείο ειρήνης, μια διαδικασία αειφόρου ανάπτυξης και διεύρυνσης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στις ενδότερες περιοχές των Βαλκανίων». Ο βραχυπρόθεσμος (σε σχέση με την προγραμματική περίοδο ) επιχειρησιακός στόχος του προγράμματος είναι «Η ενίσχυση της συνεργασίας στην περιοχή σε κοινωνικοοικονομικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ώστε αυτή να καταστεί ανταγωνιστική στο νέο Περιβάλλον που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής χερσονήσου». Από τα παραπάνω προκύπτουν οι ακόλουθοι ειδικοί στόχοι: Άρση της γεωγραφικής και επικοινωνιακής περιθωριοποίησης της περιοχής Βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων Οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και προώθηση της απασχόλησης Λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών επιδράσεων/ επιπτώσεων Το Πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερεις (4) Άξονες Προτεραιότητας και δέκα (10) Μέτρα. Ο κάτωθι πίνακας παρουσιάζει τους Άξονες Προτεραιότητας και τα Μέτρα του Προγράμματος: 7

8 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 1: ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Μ1.1 Υποδομές μεταφορών Μ1.2 Βελτίωση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων Μ2.1 Ενίσχυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ΑΞΟΝΑΣ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Μ2.2 Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού/ Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών και τουριστικών πόρων Μ2.3 Ανθρώπινοι πόροι και προώθηση της απασχόλησης Μ3.1. Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία, ανάδειξη και διαχείριση του ΑΞΟΝΑΣ3: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ φυσικού περιβάλλοντος Μ3.2. Προστασία της υγείας Μ3.4 Συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας ΑΞΟΝΑΣ4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Μ4.1. Διαχείριση του Προγράμματος Μ4.2. Τεχνική υποστήριξη 8

9 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στον ακόλουθο Πίνακα αποτυπώνονται τα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία για το σύνολο του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας.

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 1:Χρηματοιοκονομικά στοιχεία του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας ποσά σε Ευρώ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ CARDS ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΘΝΙΚΗ ΛΟΙΠΑ 1(2+8) 2(3+5) 3(=4) 4 5(6+7) ΑΞΟΝΑΣ M M ΑΞΟΝΑΣ M M M ΑΞΟΝΑΣ M M Μ ΑΞΟΝΑΣ Μ Μ ΣΥΝΟΛΟ

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναλύθηκαν εκτενώς τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης και δεν υπάρχουν σημαντικές κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υλοποίηση της παρέμβασης. Σε κάθε περίπτωση, η Περιφερειακή Πολιτική καθ όλο το 2007 συνέχισε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, ενισχύοντας τις υποδομές και τις επενδύσεις στις πιο μειονεκτικές περιοχές, παρά το γεγονός ότι όλο και μεγαλύτερο μέρος των πολιτικών ασκούνταν σε συντονισμένο επίπεδο μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν των έργων/ δράσεων, που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Γ Προγραμματικής Περιόδου για τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., η Ελλάδα εφαρμόζει το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού Προγράμματος, προϋποθέτει συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν το μακροοικονομικό πλαίσιο της Χώρας, ενώ ταυτόχρονα στοχεύουν στη βελτίωση των αναπτυξιακών προοπτικών, αυξάνοντας την κινητικότητα των παραγωγικών συντελεστών και τη δυνατότητα προσαρμογής των αγορών στις συνθήκες της ενιαίας αγοράς, της τεχνολογικής προόδου και της μεταβολής του οικονομικού κύκλου. Οι παραπάνω δράσεις είναι συναφείς με τις προβλεπόμενες από το Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ δράσεις και συμβάλλουν θετικά στην υλοποίησή τους ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

12 Το κυριότερο νομοθετικό έργο, που τέθηκε σε ισχύ κατά το 2007, αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και έχει ως ακολούθως: Προεδρικό διάταγμα αρ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α/2007) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» Προεδρικό διάταγμα 118 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» της 10 ης Ιουλίου 2007 Καμιά άλλη αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, που να έχει σχέση με την υλοποίηση του προγράμματος, δεν προέκυψε κατά το ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. Όπως ήδη αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, κατά το έτος 2007 δεν υπήρξαν σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές ή πολιτικές εξελίξεις στον ελληνικό ή ευρωπαϊκό χώρο που να επηρεάζουν την εφαρμογή του Προγράμματος Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ. 12

13 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Περιγραφή της προόδου υλοποίησης του προγράμματος σε σύνολο Αξόνων, ανά Άξονα προτεραιότητας και ανά Μέτρο Η παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος ακολουθεί τη δομή που έχει το Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ, επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτόν την αρτιότερη αποτύπωση της προόδου του Προγράμματος σε σχέση με τους στόχους, που είχαν τεθεί, και τον αρχικό προγραμματισμό. Αρχικά, σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρου, παρουσιάζονται οι στόχοι των προβλεπόμενων δράσεων, ο συνολικός προϋπολογισμός και η χρηματοοικονομική βαρύτητα του κάθε Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρου. Στη συνέχεια, αποτυπώνεται η πορεία υλοποίησης βάσει του συνολικού προϋπολογισμού δημοσιευμένων προσκλήσεων προς Τελικούς Δικαιούχους, των ενταγμένων έργων και των δαπανών, που είναι δηλωμένες στο ΟΠΣ έως 31/12/2007. Σύνολο του Προγράμματος Ενεργοποίηση Η ενεργοποίηση των Αξόνων του Προγράμματος για την περίοδο αναφοράς έχει ως εξής: Κατά το έτος 2007 το Πρόγραμμα παρουσίασε μεγάλη πρόοδο ως προς την ενεργοποίησή του, τις εντάξεις έργων, την φυσική υλοποίηση και την απορρόφηση πόρων. Εντός του 2007: 13

14 η Κοινή Πρόσκληση με αριθμό Π1/ / ΥΔ10796 (η οποία δημοσιεύθηκε στις ) έκλεισε στις Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχονταν σε για την ελληνική πλευρά και για την πλευρά της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και αφορούσε στα Μέτρα 1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,3.1 και 3.2. δημοσιεύθηκε η κοινή πρόσκληση με αριθμό Π /ΥΔ14893 στις , με καταληκτική ημερομηνία την 4 η Ιανουαρίου Ο προυπολογισμός της πρόσκλησης αυτής ανέρχεται στα 24,000,000 και αφορά τα Μέτρα 1.1, 2.2. και 3.1 Στον Πίνακα 1 (που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ) εμφανίζονται τα στοιχεία ενεργοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας και ανά Μέτρο μέχρι το τέλος του Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης/ Ένταξη πράξεων Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΣ η δέσμευση της Δημόσιας Δαπάνης των ενταγμένων έργων έως τις 31/12/2007, ανέρχεται σε 155,387,441.80, ήτοι 160% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Στον Πίνακα 1 (που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ) εμφανίζονται τα στοιχεία των ενταγμένων έργων και των δαπανών τους (με βάση την ημερομηνία καταχώρησης στο ΟΠΣ) ανά Άξονα Προτεραιότητας και ανά Μέτρο μέχρι το τέλος του Στο Παράρτημα ΙV επισυνάπτεται πίνακας των ενταγμένων έργων μέχρι τέλος Ιανουαρίου Οικονομική/ δημοσιονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες στο ΟΠΣ δαπάνες μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε 76,386, (Δημόσια Δαπάνη) και αντιστοιχούν στο 78% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ. Στους Πίνακες 2 και 3 (Παράρτημα ΙΙ), εμφανίζονται ανά Μέτρο και Άξονα Προτεραιότητας οι δηλωθείσες και πιστοποιηθείσες δαπάνες κατά το 2007 καθώς και κατά τη διάρκεια της περιόδου (στοιχεία «Πίνακα 10»). 14

15 Άξονας Προτεραιότητας 1 «Διασυνοριακές ύποδομές» Στόχοι Οι βασικοί στόχοι του Άξονα προτεραιότητας 1 είναι οι ακόλουθοι: 1. Άρση της απομόνωσης της διασυνοριακής περιοχής και βελτίωση των συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης ανθρώπων και αγαθών 2. Ανάδειξη των παραμεθόριων περιοχών ως πύλες εξόδου-εισόδου προς την ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο 3. Αντιμετώπιση φαινόμενων λαθρομετανάστευσης, λαθρεμπορίου και παράνομων δραστηριοτήτων, που εμποδίζουν την ανάπτυξή της επιλέξιμης περιοχής Περιεχόμενο Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 υλοποιείται με δύο (2) Μέτρα: ΜΕΤΡΟ 1.1 ΜΕΤΡΟ 1.2 Υποδομές μεταφορών Βελτίωση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή 0 Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του ΑΠ1 ανέρχεται στο 57% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος 15

16 Μέτρο 1.1 Υποδομές μεταφορών Αντικείμενο Ο βασικός στόχος του Μέτρου 1.1 είναι η βελτίωση των υποδομών μεταφορών μέσω παρεμβάσεων που αφορούν σε έργα οδοποιίας, όπως μελέτες, διανοίξεις, κατασκευές ανισόπεδων κόμβων, κατασκευές σηράγγων, βελτιώσεις υφιστάμενης χάραξης δρόμων, παρακάμψεις, διαπλατύνσεις, κατασκευές γεφυρών, καθώς και στην κατασκευή νέων χαράξεων. Επιπλέον, δίδεται έμφαση στη βελτίωση/ εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών υποδομών (μελέτες, βελτίωση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων γραμμών). Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή 0 Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 1.1. ανέρχεται στο 79% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 1. Ενεργοποίηση Κατά το 2007 ενεργοποιήθηκε το σύνολο των δράσεων του Μέτρου 1.1. του Άξονα Προτεραιότητας 1 με τη δημοσίευση των Κοινών Προσκλήσεων Π1/ / ΥΔ10796 και Π /ΥΔ Η Δημόσια Δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε με συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ και με συγχρηματοδότηση από το CARDS. ποσά σε ευρώ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

17 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π/Υ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 1.1 ΔΑΠΑΝΗ (2007) ΩΝ ( ) ΗΣΗΣ Σ ΜΕΤΡΟΥ (2007) ΜΕΤΡΟΥ ( ) (2007) % % =(4/2) 7=(5/2) Υποδομές μεταφορ ών % 132%* ΣΥΝΟΛΟ % 132%* *Υπερδέσμευση υπάρχει για λόγους καθαρά λειτουργικούς Ένταξη Πράξεων Κατά την πρώτη συνάντηση της Κοινής Επιτροπής Επιλογής Έργων του προγράμματος γειτνίασης Ελλάδα πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας που διεξήχθη στη Φλώρινα στις 19 Ιουλίου 2007, εγκρίθηκαν στο μέτρο 1.1 δύο έργα. Επίσης, 25 έργα εγκρίθηκαν στο Μέτρο 1.1 μέσω της γραπτής διαδικασίας της 10 ης Δεκεμβρίου Κατά το 2007, 25 από τα εγκεκριμένα έργα, με προϋπολογισμό ,95, καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ. ποσά σε ευρώ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ ΩΝ 2007 Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (2007) Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ (4/2) 7(5/2) Υποδομές μεταφορών , ,37 27% 181% ΣΥΝΟΛΟ , ,37 27% 181% Οικονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες δαπάνες (Δημόσια Δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε ,44, ήτοι ποσοστό 85% της συνολικής 17

18 Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου, ενδεικτικό της ικανοποιητικής πορείας του μέτρρου. Εάν ληφθεί υπόψη ότι το συγκεκριμένο Μέτρο δεσμεύει το 45% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, συνάγεται ότι η πρόοδος υλοποίησης αυτού του Μέτρου επηρεάζει σημαντικά την συνολική πρόοδο του Προγράμματος. ποσά σε ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2007 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (3/2) 6(4/2) Υποδομές Μεταφορών % 85% ΣΥΝΟΛΟ % 85% Μέτρο 1.2 Βελτίωση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων Αντικείμενο Ο βασικός στόχος του Μέτρου 1.2 είναι η βελτίωση αναβάθμιση των συστημάτων παρακολούθησης και των διοικητικών διαδικασιών, που θα συνδράμουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στη διασυνοριακή περιοχή από τις παράνομες δραστηριότητες, ώστε τα σύνορα να λειτουργήσουν ως πύλες επικοινωνίας για την ελεύθερη ροή πολιτών και προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η κατασκευή νέων μεθοριακών σταθμών, η βελτίωση των υφισταμένων μεθοριακών σταθμών, ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού των αρμόδιων αστυνομικών και τελωνειακών παραμεθόριων υπηρεσιών και η δημιουργία δικτύων συνεργασίας για την ασφαλή διακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή

19 Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή 0 Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 1.2 ανέρχεται στο 21% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 1. Ενεργοποίηση Κατά το 2007 το Μέτρο 1.2. του Άξονα Προτεραιότητας 1 ενεργοποιήθηκε με τη δημοσίευση της Κοινής Πρόσκλησης Π1/ / ΥΔ Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης ανήλθε στα με συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ. ποσά σε ευρώ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 1.2 ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π/Υ Π/Υ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣ ΜΕΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ ΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 1.2 ΔΑΠΑΝΗ (2007) (2007) ( ) (2007) ( ) % % =(4/2) 7=(5/2) Βελτίωση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων % 107% ΣΥΝΟΛΟ % 107%* *Υπερδέσμευση υπάρχει για λόγους καθαρά λειτουργικούς Ένταξη Πράξεων Κατά την 1 η συνάντηση της Κοινής Επιτροπής Επιλογής Έργων του προγράμματος γειτνίασης Ελλάδα πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που έγινε στη Φλώρινα την 19 η Ιουλίου 2007, εγκρίθηκε ένα (1) έργο στο Μέτρο 1.2. Επίσης η Επιτροπή πρότεινε δύο έργα προς ένταξη στο Μέτρο 1.2 με υπερδέσμευση πόρων. 19

20 Το 2007, 2 από τα εγκεκριμένα (κατά το 2007 ή τα προηγούμενα έτη) έργα προϋπολογισμού ,49, καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ (βλέπε πίνακα που ακολουθεί). ποσά σε ευρώ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝ ΩΝ 2007 Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (2007) Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ (4/2) 7(5/2) Βελτίωση ασφάλειας εξωτερικών συνόρων της των , ,71 41% 96% ΣΥΝΟΛΟ , ,71 41% 96% Οικονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες δαπάνες (Δημόσια Δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε , ήτοι ποσοστό 96% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. ποσά σε ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (3/2) 6(4/2) Βελτίωση της ασφάλειας των % 96% εξωτερικών συνόρων ΣΥΝΟΛΟ , % 96% 20

21 Άξονας Προτεραιότητας 2 «Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση» Στόχοι Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 2 είναι: α) η υποστήριξη διασυνοριακών επιχειρηματικών συνεργασιών για την ενίσχυση του οικονομικού ιστού της επιλέξιμης περιοχής, β) η υποστήριξη των διασυνοριακών δομών για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και τη δημιουργία κοινών συστημάτων αειφορικής διαχείρισης, γ) η ανάδειξη της πολιτισμικής ταυτότητας της περιοχής και η ενίσχυση των πολιτιστικών ανταλλαγών, και δ) η προώθηση της απασχόλησης και των ίσων ευκαιριών με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και έρευνας στη διασυνοριακή περιοχή. Περιεχόμενο Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 υλοποιείται με τρία Μέτρα: ΜΕΤΡΟ 2.1 ΜΕΤΡΟ 2.2 ΜΕΤΡΟ 2.3 Ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την προώθηση διασυνοριακής διαδικασίας Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού/ Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών και τουριστικών πόρων Ανθρώπινοι πόροι και προώθηση της απασχόλησης Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ ,675 Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή

22 Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του ΑΠ2 ανέρχεται στο 15% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Μέτρο 2.1 Ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την προώθηση διασυνοριακής συνεργασίας Αντικείμενο Οι βασικοί στόχοι του Μέτρου 2.1 είναι α) η τόνωση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας, β) η διαμόρφωση κοινών αντιλήψεων και δομών, γ) η ανάληψη κοινών δράσεων από επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε κλάδους κοινού ενδιαφέροντος και δ) η ανάπτυξη διασυνοριακών δικτύων οικονομικών σχέσεων. Οι προτεραιότητες του Μέτρου ιεραρχούνται ως εξής: α) υλοποίηση επενδύσεων στους τομείς της μεταποίησης (βιομηχανία, βιοτεχνία, οικοτεχνία) και των υπηρεσιών β) ενίσχυση δράσεων για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας γ) ενίσχυση συλλογικών φορέων για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή

23 Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 2.1 ανέρχεται στο 36.3% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 2. Ενεργοποίηση Κατά το 2007 το Μέτρο 2.1 του Άξονα Προτεραιότητας 2 ενεργοποιήθηκε με τη δημοσίευση της Κοινής Πρόσκλησης Π1/ / ΥΔ10796 Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται στο με συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ και της δαπάνης της κοινής πρόσκλησης (για το σύνολο του Άξονα 2) καλύπτεται με συγχρηματοδότηση από το CARDS. Επίσης το 2007, στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1, το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών δημοσίευσε πρόσκληση (στις 26/6/07) προϋπολογισμού ευρώ για την υποβολή προτάσεων από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Στα πλαίσια της πρόσκλησης αυτής, ζητήθηκε από δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλλουν τις προτάσεις τους σε καθορισμένους τραπεζικούς οργανισμούς. Ανάλογα με τον φορολοικό αριθμό των αιτούμενων, οι προτάσεις υποβλήθηκαν έως την 11 η Οκτωβρίου 2007, ξεκινώντας από τις 26/6/2007. Οι τραπεζικοί οργανισμοί, υπό την ιδιότητά τους ως ενδιάμεσοι φορείς, έπρεπε να προσδιορίσουν τις προτάσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλογής μέσω μιας διαδικασίας επιλογής τριών σταδίων. Ακολούθως, η διαχειριστική αρχή θα καλέσει τους τραπεζικούς οργανισμούς να υποβάλλουν συνοπτικές προτάσεις αφού λάβουν υπόψη τις ανάγκες των δικαιούχων επιχειρήσεων. Η έγκριση των προτάσεων αυτών θα γίνει από την Επιτροπή Καθοδήγησης του Προγράμματος. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης αυτής, προτάθηκε ένα έργο. ποσά σε ευρώ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 2.1 ΜΕΤΡΟ 2.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟ Σ ΠΡΟΣΚΛ. (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (2007) % ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ( ) % =(4/2) 7=(5/2) 23

24 Ενίσχυση επιχειρηματικ ών δραστηριοτήτ ων για την προώθηση διασυνοριακή ς συνεργασίας % 128% ΣΥΝΟΛΟ % 128% Ένταξη Πράξεων Κατά την 1 η συνάντηση της Κοινής Επιτροπής Επιλογής Έργων του προγράμματος γειτνίασης Ελλάδα πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας που διεξήχθη στη Φλώρινα στις 19 Ιουλίου 2007, εγκρίθηκαν δώδεκα έργα στο Μέτρο 2.1, με συνολικό προϋπολογισμό για την ελληνική πλευρά και ,80 για την πλευρά της πρώην Γιογκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Επίσης, η Επιτροπή πρότεινε ένα ακόμη έργο στα πλαίσια του Μέτρου 2.1 προς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα με υπερδέσμευση. Επειδή τα προαναφερθέντα έργα δεν είχαν συμβασιοποιηθεί έως το τέλος του 2007, δεν είχαν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ. Οικονομική πρόοδος Το Μέτρο 2.1 δεν παρουσιάζει απορρόφηση κατά τη διάρκεια του έτους Μέτρο 2.2 Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού/ Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών και τουριστικών πόρων Αντικείμενο Οι βασικοί στόχοι του Μέτρου 2.2 είναι α) η ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού ως οικονομική βάση διασυνοριακής συνεργασίας, ειδικότερα στο πεδίο της ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε ζητήματα προώθησης-προβολής του τουριστικού προϊόντος, και β) η ανάδειξη και αξιοποίηση των κοινών ιστορικών και πολιτισμικών στοιχείων της διασυνοριακής περιοχής και η προώθηση σύγχρονων 24

25 μορφών πολιτισμού, κυρίως όσων μπορούν να συγκροτηθούν ως πολιτιστικό προϊόν, ικανών να συμβάλουν στην τουριστική ανάπτυξη. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 2.2 ανέρχεται στο 43.5% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 2. Ενεργοποίηση Κατά το 2007 το Μέτρο 2.2 του Άξονα Προτεραιότητας 2 ενεργοποιήθηκε με τη δημοσίευση των Κοινών Προσκλήσεων Π1/ / ΥΔ10796 και Π /ΥΔ Η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 2.2 ανέρχεται σε με συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ και (για το σύνολο του Άξονα 2) με συγχρηματοδότηση από το CARDS για την πρώτη πρόσκληση και για τη δεύτερη πρόσκληση. ποσά σε ευρώ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 2.2 ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π/Υ Π/Υ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ Σ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.2 ΔΑΠΑΝΗ (2007) (2007) ( ) (2007) ( ) % % =(4/2) 7=(5/2) 25

26 Ανάπτυξη εναλλακτικώ ν μορφών τουρισμού/ Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών και τουριστικών πόρων % 180% ΣΥΝΟΛΟ % 180% Ένταξη Πράξεων Κατά την πρώτη συνάντηση της Κοινής Επιτροπής Επιλογής Έργων του προγράμματος γειτνίασης Ελλάδα πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας που διοργανώθηκε στη Φλώρινα στις 19 Ιουλίου 2007 εγκρίθηκαν στο Μέτρο 2.2 οκτώ έργα με συνολικό προϋπολογισμό για την ελληνική πλευρά και για την πλευρά της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Στο Μέτρο 2.2 εγκρίθηκαν επίσης 6 έργα με προϋπολογισμό ,16 μέσω της γραπτής διαδικασίας της 10 ης Δεκεμβρίου 2007 (Αρ. Πρωτοκόλλου /ΥΔ15379). Ορισμένα από τα προαναφερθέντα έργα δεν είχαν συμβασιοποιηθεί έως το τέλος του 2007 για το λόγο αυτό δεν απεικοίζονται ως καταχωρημένα στο ΟΠΣ στον ακόλουθο πίνακα. ποσά σε ευρώ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕ ΝΩΝ 2007 Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (2007) Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣ ΗΣ Π/Υ (4/2) 7(5/2) Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού/ Ανάδειξη και , ,42 72% 153% 26

27 προβολή πολιτιστικών τουριστικών πόρων και ΣΥΝΟΛΟ , ,4 2 72% 153% Οικονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες δαπάνες (Δημόσια Δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ανέρχονται σε , ήτοι ποσοστό 57% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. ποσά σε ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 2.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2007 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (3/2) 6(4/2) Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού/ Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών και τουριστικών % 57% πόρων ΣΥΝΟΛΟ % 57% Μέτρο 2.3 Ανθρώπινοι πόροι και προώθηση της απασχόλησης Αντικείμενο Ο βασικός στόχος του Μέτρου 2.3 είναι να υποστηριχθεί το ανθρώπινο δυναμικό, στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας για τη δημιουργία τοπικής αγοράς εργασίας, που θα προωθεί ίσες ευκαιρίες για νέους και γυναίκες, ώστε να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα μείωσης του υψηλού ποσοστού ανεργίας. Προτεραιότητες του Μέτρου είναι α) η υλοποίηση δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης του εργατικού δυναμικού, ιδιαίτερα σε νέες τεχνολογίες, β) η ανάπτυξη της τοπικής αγοράς εργασίας και γ) η υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων για την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού. Χρηματοοικονομικά στοιχεία 27

28 Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή 0 Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 2.3 ανέρχεται στο 20,2% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 2. Ενεργοποίηση Κατά το 2007 το Μέτρο 2.3 του Άξονα Προτεραιότητας 2 ενεργοποιήθηκε με τη δημοσίευση της Κοινής Πρόσκλησης Π1/ / ΥΔ Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε με συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ και (για το σύνολο του Άξονα 2) με συγχρηματοδότηση από το CARDS. ποσά σε ευρώ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 2.3 ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Π/Υ Π/Υ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ Σ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.3 ΔΑΠΑΝΗ (2007) (2007) ( ) (2007) ( ) % % =(4/2) 7=(5/2) Ανθρώπινοι Πόροι και την Προώθηση της Απασχόληση ς % 89% ΣΥΝΟΛΟ % 89% 28

29 Ένταξη Πράξεων Κατά την πρώτη συνάντηση της Κοινής Επιτροπής Επιλογής Έργων του προγράμματος γειτνίασης Ελλάδα πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας που διεξήχθη στη Φλώρινα στις 19 Ιουλίου 2007, δεκατέσσερα έργα εγκρίθηκαν στο Μέτρο 2.3, συνολικού προϋπολογισμού για την ελληνική πλευρά και 117, για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Επίσης, η Επιτροπή πρότεινε την έγκριση ενός ακόμα έργου στο Μέτρο 2.3 για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα με υπερδέσμευση πόρων. Δεδομένου ότι κανένα από τα παραπάνω έργα δεν συμβασιοποιήθηκε κατά το 2007, δεν έγινε η καταχώρησή τους στο ΟΠΣ κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους. Οικονομική πρόοδος Το Μέτρο 2.3 δεν παρουσιάζει απορρόφηση κατά τη διάρκεια του έτους 2007 Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ποιότητα ζωής - Περιβάλλον» Αντικείμενο Οι σκοποί του Άξονα Προτεραιότητας 3 είναι οι εξής: Η μείωση του περιφερειακού χαρακτήρα των επιλέξιμων περιοχών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους και την ενίσχυση του αισθήματος προστασίας και υποστήριξής που τους παρέχεται Η βελτίωση των συστημάτων προστασίας και των δομών διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής δυναμικής της διασυνοριακής περιοχής Η βελτίωση των υποδομών αποχέτευσης υγρών και στερεών αποβλήτων Η βελτίωση προστατευόμενων φυσικών περιοχών. Περιεχόμενο Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 υλοποιείται με τρία Μέτρα: ΜΕΤΡΟ 3.1 Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία, προώθηση και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος 29

30 ΜΕΤΡΟ 3.2 ΜΕΤΡΟ 3.4 Προστασία της υγείας Συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας Σημειώνεται ότι το Μέτρο 3.3 συγχωνεύτηκε με το Μέτρο 3.1. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Λοιπή Συμμετοχή 0 Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική Βαρύτητα του ΑΠ3 ανέρχεται στο 24% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Μέτρο 3.1 Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία, ανάδειξη και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος Αντικείμενο 30

31 Κύριοι στόχοι του Μέτρου είναι: Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας όσον αφορά στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διάθεσης λυμάτων και στερεών αποβλήτων και τη διαχείριση αποβλήτων Συμβολή στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στην προστασία του περιβάλλοντος Ενίσχυση της αειφόρου διαχείρισης των οικοσυστημάτων και των υδάτινων πόρων μέσω κοινών διασυνοριακών πρωτοβουλιών και δράσεων Αποτελεσματική αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών με τη δημιουργία διασυνοριακών συστημάτων παρέμβασης εκτάκτου ανάγκης Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Λοιπή Συμμετοχή 0 Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 3.1 ανέρχεται στο 84% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 3. Ενεργοποίηση Κατά το 2007, ενεργοποιήθηκε το Μέτρο 3.1 του Άξονα 3 μετά τη δημοσίευση των Κοινών Προσκλήσεων Π1/ /ΥΔ10796 και Π / ΥΔ Η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 3.1 ανέρχεται σε , με συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ, και με συγχρηματοδότηση από το 31

32 CARDS για την πρώτη πρόσκληση και με συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ για τη δεύτερη πρόσκληση. ποσά σε ευρώ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 ΜΕΤΡΟ 3.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ. (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕ ΩΝ (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗ ΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (2007) % ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ( ) % =(4/2) 7=(5/2) Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία, ανάδειξη και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντ ος % 137% ΣΥΝΟΛΟ % 137%* *Υπερδέσμευση υπάρχει για λόγους καθαρά λειτουργικούς Ένταξη Πράξεων Κατά την 1 η συνάντηση της Κοινής Επιτροπής Επιλογής Έργων του προγράμματος γειτνίασης Ελλάδα πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που διεξήχθη στη Φλώρινα στις 19 Ιουλίου 2007, εγκρίθηκαν τρία έργα στο Μέτρο 3.1, με συνολικό προϋπολογισμό για την ελληνική πλευρά και για την πλευρά της πρώην Γιογκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Η Επιτροπή πρότεινε επίσης προς ένταξη στο Μέτρο 3.1 με υπερδέσμευση πέντε έργα με συνολικό προϋπολογισμό ,00. Στο Μέτρο 3.1 εγκρίθηκαν επίσης 3 έργα συνολικού προϋπολογισμού μέσω της γραπτής διαδικασίας της 10/12/2007 (αρ. πρωτοκόλλου /ΥΔ15379). Επειδή ορισμένα από τα προαναφερθέντα έργα δεν είχαν συμβασιοποιηθεί έως το τέλος του 2007, δεν έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ποσά σε ευρώ 32

33 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 3.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕ ΝΩΝ 2007 Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (2007) Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣ ΗΣ Π/Υ (4/2) 7(5/2) Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία, ανάδειξη και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος ,451,168,34 32,236,490 22% 161% ΣΥΝΟΛΟ ,451,168,34 32,236,490 22%* 161%* *Υπερδέσμευση υπάρχει για λόγους καθαρά λειτουργικούς Οικονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες δαπάνες (Δημόσια Δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε , ήτοι ποσοστό 97% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. ποσά σε ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 3.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (3/2) 6(4/2) Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία, ανάδειξη και διαχείριση % 97% του φυσικού περιβάλλοντος ΣΥΝΟΛΟ % 97% Μέτρο 3.2 Προστασία της υγείας Αντικείμενο Το Μέτρο 3.2 αποσκοπεί στη βελτίωση του ευαίσθητου τομέα της υγείας προς την κατεύθυνση της δημιουργίας υψηλού επιπέδου υποδομών, που θα επιτρέψουν την 33

34 αντιμετώπιση υγειονομικών προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο, χωρίς ανάγκη μετακίνησης του πληθυσμού προς μητροπολιτικά κέντρα. Η ιεράρχηση των παρεμβάσεων του Μέτρου είναι η εξής: α) Ανάπτυξη βελτίωση υποδομών υγείας β) Διασυνοριακή συνεργασία νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων γ) Ανάληψη κοινών διασυνοριακών δράσεων ενημέρωσης για την πρόληψη και τον έλεγχο των μεταδιδόμενων νοσημάτων, ανθρώπων και ζώων Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή 0 Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 3.2 ανέρχεται στο 9% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 3. Ενεργοποίηση Κατά το 2007 το Μέτρο 3.2 του Άξονα Προτεραιότητας 3 ενεργοποιήθηκε με τη δημοσίευση της Κοινής Πρόσκλησης Π1/ / ΥΔ Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε με συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ. 34

35 ποσά σε ευρώ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 3.2 ΜΕΤΡΟ 3.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟ Σ ΠΡΟΣΚΛ. (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (2007) % ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ( ) % =(4/2) 7=(5/2) Προστασία της υγείας % 238% ΣΥΝΟΛΟ % 238%* *Υπερδέσμευση υπάρχει για λόγους καθαρά λειτουργικούς Ένταξη Πράξεων Κατά το 2007 δεν εντάχθηκαν έργα στο Μέτρο 3.2. Οικονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες δαπάνες (Δημόσια Δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε , ήτοι ποσοστό 159% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. ποσά σε ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 3.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (3/2) 6(4/2) Προστασία της υγείας % 159% ΣΥΝΟΛΟ % 159% *Υπερδέσμευση υπάρχει για λόγους καθαρά λειτουργικούς 35

36 Μέτρο 3.4 Συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας Αντικείμενο Γενικός στόχος του Μέτρου είναι η δημιουργία ενός πλαισίου συστηματικής συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ερευνητικών φορέων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, με σκοπό την διάχυση των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας. Προτεραιότητα της στρατηγικής του Μέτρου είναι η υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή 0 Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 3.4 ανέρχεται σε στο 7% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 3. Ενεργοποίηση Το 2007 το Μέτρο 3.4 δεν ενεργοποιήθηκε. Ένταξη Πράξεων Κατά το 2007 δεν εγκρίθηκαν έργα προς ένταξη στο Μέτρο

37 ποσά σε ευρώ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 3.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (2007) Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Σ Π/Υ (4/2) 7(5/2) Συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας % 105% ΣΥΝΟΛΟ % 105%* *Υπερδέσμευση υπάρχει για λόγους καθαρά λειτουργικούς Οικονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες δαπάνες (Δημόσια Δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε , ήτοι ποσοστό 37% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. ποσά σε ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 3.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (3/2) 6(4/2) Συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας % 37% ΣΥΝΟΛΟ % 37% 37

38 Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνική βοήθεια» Στόχοι Οι δράσεις, η χρηματοδότηση των οποίων έχει εγκριθεί, αφορούν: - στην καλή λειτουργία της Διαχειριστικής Αρχής, της Αρχής Πληρωμής, των υπο-επιτροπών και των εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι υποστηρίζουν τις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης, της Επιτροπής Καθοδήγησης και της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας - στις αξιολογήσεις - στη μετάδοση πληροφοριών και την προώθηση του Προγράμματος - στις δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας, επίβλεψης και ελέγχου και - στις υπηρεσίες εξωτερικών εμπειρογνωμόνων Περιεχόμενο Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 υλοποιείται με δύο Μέτρα: ΜΕΤΡΟ 4.1 ΜΕΤΡΟ 4.2 Διαχείριση του Προγράμματος Τεχνική υποστήριξη Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή 0 Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του ΑΠ4 ανέρχεται σε ποσοστό 3% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. 38

39 Μέτρο 4.1 Διαχείριση του Προγράμματος Αντικείμενο Το Μέτρο 4.1 αποτελεί βασικό υποστηρικτικό εργαλείο για την καλή λειτουργία των αρχών του Προγράμματος, τη διευκόλυνση της υλοποίησής του και την υποστήριξη της εγκατάστασης και της καλής λειτουργίας των δομών συνεργασίας. Το Μέτρο αυτό περιλαμβάνει δράσεις για τη διαχείριση και εφαρμογή του Προγράμματος και πράξεις εκπόνησης μελετών και εμπειρογνωμοσύνης. Οι δράσεις του Μέτρου περιλαμβάνουν: Την προετοιμασία, κατάρτιση, αξιολόγηση, διαχείριση και έλεγχο των δράσεων του ΕΠ, που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ Την εξασφάλιση εμπειρογνωμοσυνών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του έργου τόσο των Επιτροπών Παρακολούθησης και Καθοδήγησης όσο και των υπηρεσιών προετοιμασίας, κατάρτισης και εφαρμογής των δράσεων του Προγράμματος Την προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη τόσο των Επιτροπών Παρακολούθησης και Καθοδήγησης όσο και των υπηρεσιών προετοιμασίας, κατάρτισης και εφαρμογής των δράσεων του Προγράμματος, Τη λειτουργία των Επιτροπών Παρακολούθησης και Επιλογής Έργων, Την εκπόνηση μελετών εφαρμογής, απαραιτήτων για την υποστήριξη ενεργειών/ δράσεων Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ 1.952,000 Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή 0 39

40 Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 4.1 ανέρχεται στο 77% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 4. Πρόοδος Υλοποίησης Κατά το 2007, συμβασιοποιήθηκαν στα πλαίσια του Μέτρου 4.1 του Άξονα Προτεραιότητας 4, τα έργα «Εμπειρογνώμονα συμβούλου υποστήριξης στο πλαίσιο σχεδιασμού του προγράμματος Ελλάδα ΠΓΔΜ για την περίοδο », «Εμπειρογνώμονα συμβούλου υποστήριξης για τη μελέτη της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης του προγράμματος Ελλάδα ΠΓΔΜ για την περίοδο » και «Εμπειρογνώμονα συμβούλου υποστήριξης για την εκ των προτέρων αξιολόγηση του προγράμματος Ελλάδα ΠΓΔΜ για την περίοδο ». Τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν κατά το Το 2007, έλαβαν χώρα οι ακόλουθες συναντήσεις: - Η συνάντηση της 1 ης Κοινής Επιτροπής Επιλογής Έργων (Φλώρινα, 19/07/07) - Τεχνικές συναντήσεις της Κοινής Ομάδας Εργασίας για το σχεδιασμό του προγράμματος «Ελλάδα πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας » - Συνάντηση στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης του προγράμματος «Ελλάδα πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας » (Κιλκίς, 7/06/07) Οι δηλωθείσες δαπάνες, που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως τις 31/12/2007, ανέρχονται σε , ήτοι ποσοστό 11% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 4.1. Το παραπάνω ποσό περιλαμβάνει και δαπάνες που αφορούν στην προετοιμασία και διεκπεραίωση συναντήσεων και συνεδρίων που οργανώνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ. Ενδεικτικά οι δαπάνες περιλαμβάνουν : 1. Διαμονή, διατροφή, μετακινήσεις κα έντυπο υλικό 2. Μεταφράσεις, διερμηνεία, καταγραφή και απομαγνητοφώνηση συναντήσεων 3. Δημοσιεύσεις, εκτυπώσεις και ταχυδρομικές δαπάνες 40

41 4. Συναντήσεις στα πλαίσια των Επιτροπών Παρακολούθησης και Καθοδήγησης και τεχνικές συναντήσεις με τη συμμετοχή υπαλλήλων από τους αρμόδιους φορείς, που εμπλέκονται στην υλοποίηση του Προγράμματος από την Ελλάδα και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατίας της Μακεδονίας καθώς και με εκπροσώπους των Περιφερειών 5. Δαπάνες για εμπειρογνωμοσύνες που σχετίζονται με τα τρία έργα που αναφέρθηκαν στην αρχή αυτής της ενότητας. Μέτρο 4.2 Τεχνική Υποστήριξη Αντικείμενο Το Μέτρο 4.2 αποσκοπεί στην παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης και δημοσιότητας σχετικά με τις δράσεις του Προγράμματος, στην ανάδειξη των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων από την υλοποίηση των παρεμβάσεων, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, καθώς και στην ανάδειξη της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του ΕΤΠΑ. Κατηγορίες πράξεων, οι οποίες εντάσσονται στο Μέτρο 4.2, αποτελούν τόσο η κατάρτιση Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης όσο και η εφαρμογή μιας σειράς επικοινωνιακών ενεργειών. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή 0 Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 4.2 ανέρχεται στο 23% της Δημόσιας Δαπάνης του Αξονα 4. Πρόοδος Υλοποίησης 41

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ` ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ARCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ARCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ARCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 0H1H 2H 3H 4H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004 INTERREG III A / CARDS ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004 INTERREG III A / CARDS ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004 INTERREG III A / CARDS ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ CARDS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2003-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ημερομηνία : 17/11/2006 Αριθμ. Πρωτ.: 304367/ΥΔ10795 Κωδ. Πρόσκλ.: Κοινή Πρόσκληση Π1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 0H1H 2H 3H 4H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άξονες του Προγράμματος 103 5. ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5.1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα INTERREG IIIA/ PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία αποτελείται από πέντε (5) Άξονες

Διαβάστε περισσότερα

4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 55 4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ-Π.Γ.Δ.Μ. ΕΤΠΑ/CARDS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ-Π.Γ.Δ.Μ. ΕΤΠΑ/CARDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ημερομηνία : 17/11/2006 Αριθμ. Πρωτ.: 304368/ΥΔ10796 Κωδ. Πρόσκλ.: Κοινή Πρόσκληση Π1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ-Π.Γ.Δ.Μ. ΕΤΠΑ/CARDS Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009,

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.07/2 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Συνοπτική Έκθεση για την ενημέρωση των πολιτών στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του 2015 Από το 2016 έως και το 2023, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μέτρα του Προγράμματος 123 6. ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 6.1 AΞΟΝΑΣ 1- ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 6.1.1 ΜΕΤΡΟ 1.1-ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γενική Περιγραφή H αναβάθμιση, ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή

Ι. ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή Ι. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ, το οποίο υποστηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ μεταξύ ΕΕ και Αλβανίας, ξεκίνησε κατά την προγραμματική περίοδο 2000 2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2-4 1.1 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ...2-4 1.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...2-5 1.2.1 Εισαγωγή...2-5 1.2.2 Στόχοι, Στρατηγική, Άξονες Προτεραιότητας...2-5 1.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ : Εκ των προτέρων Αξιολόγηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ (ΕΧ ΑΝΤΕ ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ : Εκ των προτέρων Αξιολόγηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ (ΕΧ ΑΝΤΕ ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ (ΕΧ ΑΝΤΕ ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 5 του Καν (ΕΚ) 1260/99 ο τρόπος αξιολόγησης διευκρινίζεται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και στις Κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Διατάξεις Εφαρμογής 145 8.0.ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι διατάξεις εφαρμογής βασίζονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής 2004 / C 226 της 02/09/04 για

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 24-8-2006 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.:303107/ΥΔ 7304 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 Θεματικοί Στόχοι (ΘΣ) Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 1. «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Περίληψη Το «Balkan-Med Programme 2014-2020» είναι ένα νέο Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας, που απορρέει από τη διάσπαση του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.03, 04.02.022.07.03.06 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΣ: Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Υγείας, Γενικό Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Καρατζιά Ιφιγένεια Προϊσταμένη Μονάδας Α1 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 06 - Προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ Η έκδοση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ. Γραφείο Προγραμματισμού Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Δράσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Χ-ΡΦΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 04.05.2012 Α.Π.: 1758

ΑΔΑ: Β499Χ-ΡΦΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 04.05.2012 Α.Π.: 1758 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III A /ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III A /ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III A /ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελ. 1-1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/ Αρ. Φακ.: Τηλ.: Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009

Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/ Αρ. Φακ.: Τηλ.: Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/10.2009 Αρ. Φακ.: 04.02.022.08.03.03 Τηλ.: 22602835 Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009 Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα:

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: Π6 ΑΞΟΝΑΣ 2-ΜΕΤΡΟ 2 Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: αγροτικού τουρισμού (προώθηση κοινών τουριστικών πακέτων, διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού κ.λπ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Ο ανώτερος προϋπολογισμός είναι ο δυνητικός συνολικός προϋπολογισμός ανά πρόταση έργου και επομένως δεν υπάρχει κατανομή ανά δράση.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Ο ανώτερος προϋπολογισμός είναι ο δυνητικός συνολικός προϋπολογισμός ανά πρόταση έργου και επομένως δεν υπάρχει κατανομή ανά δράση. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πως ορίζεται ο όρος επιλέξιμος αναφορικά σε κάποιον φορέα; - Ένας φορέας για να είναι επιλέξιμος πρέπει να πληρεί τα παρακάτω βασικά κριτήρια: 1. Nα είναι επιλέξιμος τελικός δικαιούχος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 2.12.004 ΕΠ, 2.12.005 ΕΠ Τηλ.: 22800123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 0 1. Προετοιμασία και οργάνωση... 1 2. Στρατηγικός σχεδιασμός... 2 3. Διαδικασίες διαβούλευσης... 4 4. Επιχειρησιακός σχεδιασμός... 4 5. Τεκμηρίωση... 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Αλληλογραφία

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασίζεται στην προσέγγιση LEADER, η οποία έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας από την πρώτη προγραμματική περίοδο και στον νομό Κιλκίς από την Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2 Αρ. Φακ. 04.02.022.01 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Οικονομική Συνεισφορά Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη (Συνοπτική Έκθεση)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη (Συνοπτική Έκθεση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη 2014-2015 (Συνοπτική Έκθεση) Μάιος 2016 Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020, αφορά στο χρονικό διάστημα από την έγκριση του Προγράμματος από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Αρ. Φακ.: 16.3.5.002 ΕΠ Τηλ.: 22800123 Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2015 2019 ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το τεύχος της

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

5.0 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

5.0 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ INTERREG III Α/ Ελλάδα-Ιταλία 5.0 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Διαδικασίες Κατάρτισης Προγράμματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5.1 Διακρατική Συνεργασία...138 5.2 Συνεργασίες με κοινωνικοοικονομικούς και θεσμικούς φορείς...141

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα