ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Κ.Π. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Περιγραφή της προόδου υλοποίησης του προγράμματος ανά σύνολο Αξόνων, Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο 13 Σύνολο του Προγράμματος 13 Άξονας Προτεραιότητας 1: «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ» 15 Άξονας Προτεραιότητας 2: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 23 Άξονας Προτεραιότητας 3: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ» 30 Άξονας Προτεραιότητας 4: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» Ποσοτικοποίηση και ανάλυση των δεικτών υλοποίησης σε σχέση με τους στόχους του Προγράμματος Αιτιολόγηση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων του Προγράμματος και του Συμπληρώματος Προγραμματισμού Όροι εφαρμογής, δυσκολίες και ενέργειες αντιμετώπισης Ανάλυση χρηματοδοτικής προόδου, στοιχεία επηρεασμού εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ερμηνεία των χρηματοδοτικών δεικτών ως προς την πρόοδο υλοποίησης Σύγκριση της προόδου ως προς τις προβλέψεις που είχαν προγραμματισθεί εκ των προτέρων. Διορθωτικές ενέργειες Παρουσίαση χρηματοοικονομικών τεχνικών που εφαρμόστηκαν (κρατικές ενισχύσεις) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Σύνδεση του Προγράμματος με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2006 ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ 58 1

3 3.2. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρουσίαση των ενεργειών παρακολούθησης και αξιολόγησης, Προβλήματα κατά την υλοποίηση και ενέργειες αντιμετώπισής τους Κατάσταση, εξέλιξη και προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Καθοδήγησης Παρουσίαση της κατάστασης και των προβλημάτων που έχουν ανακύψει κατά τη συλλογή στοιχείων για τη μέτρηση των δεικτών και τρόπος αντιμετώπισής τους Επιτευχθείσα πρόοδος σε ειδικά θέματα (περιβάλλον, ανταγωνισμός, ισότητα ευκαιριών) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 80 2

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ/ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ (ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ) (ΠΙΝΑΚΑΣ 10) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Χρηματοοικονομικά στοιχεία του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας 10 Πίνακας 2: Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου 45 Πίνακας 3: Χρηματοδοτικός πίνακας ανά Άξονα Προτεραιότητας & Μέτρο (δαπάνες σωρευτικά) 58 Πίνακας 4: Αιτήματα Πληρωμών και εισροές της Κοινοτικής Συμμετοχής (ΕΤΠΑ) 61 Πίνακας 5: Εφαρμογή Κανόνα Ν+2 62 Πίνακας 6: Συμβολή των Μέτρων σε επίπεδο Πεδίων Παρέμβασης 63 Πίνακας 7: Επιτόπιοι έλεγχοι κατά το 2006 Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Πίνακας 8: Συνοπτικά στοιχεία ελέγχων του Προγράμματος σε σχέση με τα ενταγμένα έργα Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 3

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Κ.Π. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Η Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης του Προγράμματος «INTERREG III A / ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ » για το έτος 2007, σύμφωνα με το Άρθρο 37 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία», καθώς και σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Νόμου 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και Έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», συντάσσεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος και, μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή Παρακολούθησης, υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα Έκθεση περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε κεφάλαια, στα οποία παρουσιάζονται τα στοιχεία, που καθορίζει για τις Ετήσιες Εκθέσεις ο Κανονισμός 1260/99 (άρθρο 37): Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις σημαντικότερες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις, που έλαβαν χώρα εντός του έτους 2007, καθώς και τις σημαντικότερες μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στις Εθνικές, Περιφερειακές και Τομεακές Πολιτικές επιχειρώντας τη σκιαγράφηση των μεταβολών των γενικών όρων, που κρίνονται σημαντικοί για την εκτέλεση του Προγράμματος. Το δεύτερο κεφάλαιο καταγράφει συνοπτικά την επιτευχθείσα πρόοδο στην εφαρμογή των Αξόνων Προτεραιότητας και των Μέτρων του Προγράμματος τόσο κατά τη διάρκεια του 2007 όσο και από την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος (πορεία υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο, ποσοτικοποίηση στόχων και καθορισμός δεικτών εκροών και αποτελέσματος). Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τη δημοσιονομική εκτέλεση του Προγράμματος, όπου παρατίθενται χρηματοδοτικά στοιχεία και Πίνακες για το σύνολο του Προγράμματος, αλλά και για κάθε Άξονα και Μέτρο ξεχωριστά. Το τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει τα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του Προγράμματος INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ, καθώς επίσης τις αρμοδιότητες και τη διάρθρωση των συμμετεχόντων στη διαχείριση του Προγράμματος φορέων. Επιπρόσθετα, παρατίθεται η πρόοδος του Προγράμματος ως προς τις διαδικασίες καθορισμού και έγκρισης των κριτηρίων ένταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας υλοποίησής του, ενώ γίνεται και συστηματική καταγραφή των ελέγχων, που πραγματοποιήθηκαν εντός 4

6 του Παρουσιάζονται επίσης τα προβλήματα, που αντιμετωπίστηκαν κατά το 2007, καθώς και οι δράσεις και τα θέματα Τεχνικής Βοήθειας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Προγράμματος. Το πέμπτο κεφάλαιο εξετάζει τόσο τη συμβατότητα της εφαρμογής του Προγράμματος και των επιμέρους Αξόνων και Μέτρων με τις Κοινοτικές Πολιτικές όσο και τη συνάφεια αυτού με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα, που υλοποιούνται στην επιλέξιμη γεωγραφική περιοχή των εμπλεκόμενων κρατών. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III Α / ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ εγκρίθηκε στις 11 Μαρτίου 2003 (Απόφαση υπ αριθμ. C (2003) 108 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 1. Με βάση τα νέα δεδομένα, που διαμορφώθηκαν από την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, διαπιστώθηκε η ανάγκη για αναθεώρηση του Προγράμματος, η οποία και πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2006 και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης με γραπτή διαδικασία στις 11 Δεκεμβρίου Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18/ Ακολούθησε η αναθεώρηση και του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης με γραπτή διαδικασία, που έληξε στις 26/06/2007. Κατόπιν της έγκρισης του Προγράμματος, και το αναθεωρημένο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21/11/2007. ΣΤΟΧΟΙ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Η περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος περιλαμβάνει για την Ελλάδα τις Περιφέρειες Ηπείρου (Νομοί Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας 1 ), Δ. Ελλάδας (Νομοί Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας και Αχαΐας) και Ιονίων Νήσων (Νομοί Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου), ενώ για την Ιταλία την Περιφέρεια της Απουλίας (Επαρχίες Mπάρι, Πρίντιζι και Λέτσε). Η αναπτυξιακή στρατηγική του Προγράμματος οδήγησε στη διαμόρφωση του Γενικού Στόχου του, που είναι η «Ενίσχυση του συστήματος διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα ολόκληρης της περιοχής και να διατηρηθούν και να αναδειχθούν οι κοινοί 1 Με βάση το σημείο 8 της εγκριτικής απόφασης του προγράμματος (Ε 2003) 108, τα μέτρα στους νομούς αυτούς δεν θα αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 20% της συνολικής δαπάνης του συγκεκριμένου προγράμματος. 5

7 περιβαλλοντικοί και πολιτιστικοί πόροι». Πρόκειται για μακροπρόθεσμη θεώρηση της διεύρυνσης των σχέσεων μεταξύ των επιλέξιμων περιφερειών των δύο χωρών, μέσω παρεμβάσεων σε τομείς μεταφορών και επικοινωνιών, ασφαλείας αγαθών και πολιτών, πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς, προστασίας του περιβάλλοντος, επιχειρηματικότητας, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων. Ο Γενικός Στόχος, αναλύεται σε τρεις (3) επιμέρους Στρατηγικούς Στόχους: 1. Αναβάθμιση της επικοινωνίας μεταξύ περιοχών με βελτίωση της προσπελασιμότητας και παράλληλη αναβάθμιση της ασφάλειας στη διακίνηση 2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών 3. Αναβάθμιση-διατήρηση κοινών ή όμοιων περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων Η επίτευξη του Γενικού και των Στρατηγικών Στόχων του Προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί μέσω των παρεμβάσεων που εντάσσονται στους εξής τέσσερις (4) Άξονες Προτεραιότητας: 6

8 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ Μ 1.1 Υποδομές θαλάσσιων μεταφορών και επικοινωνιών Μ 1.2 Ανάπτυξη και ενίσχυση των συστημάτων επίβλεψης, ασφάλειας και ελέγχου ΑΞΟΝΑΣ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μ 2.1 Συνεργασία για την έρευνα, την ανάπτυξη και τη μεταφορά τεχνογνωσίας Μ 2.2 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ ΑΞΟΝΑΣ 3: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Μ 3.1 Αναβάθμιση στη διαχείριση κοινών οικοσυστημάτων Μ 3.2 Προώθηση, αναπαλαίωση και αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς κοινού ενδιαφέροντος ΑΞΟΝΑΣ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μ 4.1 Δραστηριότητες διαχείρισης, υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου Μ 4.2 Συνοδευτικές δραστηριότητες υλοποίησης του Προγράμματος: προβολή, πληροφόρηση, αξιολόγηση και δημοσιότητα 7

9 Ο Άξονας Προτεραιότητας Ι «Μεταφορές, Επικοινωνία, Ασφάλεια» προβλέπει την υλοποίηση έργων στις υποδομές των συστημάτων ασφαλείας για την ενίσχυση των διασυνοριακών σχέσεων και την ασφαλή κυκλοφορία αγαθών και ατόμων, την ολοκλήρωση παρεμβάσεων υποδομής στις περιοχές λιμένων και αερολιμένων με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ανάπτυξη δομών και ποιοτικών υπηρεσιών για την κυκλοφορία ατόμων και αγαθών, όπως επίσης και σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την ανάπτυξη και διαχείριση υπηρεσιών για τη μεταφορά αγαθών και ατόμων. Προτεραιότητα δίνεται στην υποστήριξη των συνδυασμένων μεταφορών σε όλο το πλέγμα του δικτύου μεταφορών (οδικές, θαλάσσιες, εναέριες), προς αναζήτηση οικονομικών λύσεων, σε συνδυασμό με την παροχή ειδικών υπηρεσιών. Επίσης, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις συμβάλλουν στην ανάπτυξη έργων, που σχετίζονται με την πραγματοποίηση των διαδρόμων διαφόρων μεταφορικών μέσων κατά μήκος του άξονα Βορρά Νότου (Διάδρομος Αδριατικής) και κατά μήκος του άξονα Ανατολής Δύσης (Διάδρομος Εγνατίας) και υποστηρίζουν την αναμενόμενη έντονη αύξηση, εντός των προσεχών ετών, στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές στη ζώνη της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους. Ο Άξονας Προτεραιότητας ΙΙ «Επιχειρηματικότητα» προβλέπει πρωτίστως την υποστήριξη των τοπικών συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής, η οποία θα δώσει την δυνατότητα να ενισχυθούν οι εξαγωγικές δραστηριότητες. Προτεραιότητα δίνεται σε δράσεις που αφορούν στη στήριξη διασυνοριακών συνεργασιών για την προώθηση προϊόντων ποιότητας, τα οποία έχουν αναπτυχθεί με χρήση νέων μεθόδων και με τη στήριξη ιδρυμάτων έρευνας στον ίδιο τομέα. Όσον αφορά στον τουρισμό, προτεραιότητα δίνεται στις δράσεις ενίσχυσης των συνεργασιών για την διαφοροποίηση των τουριστικών προϊόντων/ υπηρεσιών, που έχουν αναπτυχθεί με νέες μεθόδους. Επίσης, το άνοιγμα νέων χώρων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε σύνδεση με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προς όφελος της κινητικότητας των ερευνητών και της συνεργασίας μεταξύ των Πανεπιστημίων και των κέντρων και ινστιτούτων έρευνας, αναμένεται να προσδώσει ουσιαστική αξία στην διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των δύο χώρων. Ο Άξονας Προτεραιότητας ΙΙΙ «Περιβάλλον και Πολιτιστική Κληρονομιά» προβλέπει πρωτίστως την κατά ειδική προτεραιότητα- πραγματοποίηση κοινών δράσεων, οι οποίες υποστηρίζουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εδράζονται στην πραγματοποίηση υποδειγματικών προγραμμάτων. Κι ακόμη, ειδική προτεραιότητα δίνεται στη χρήση των νέων τεχνολογιών, με γνώμονα τη βέλτιστη πραγμάτωση 8

10 των στόχων του Άξονα. Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις αποδίδεται ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή στην εθνική και διεθνή ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με την φύση, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Επίσης, ενισχύεται η απασχόληση στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης των περιβαλλοντικών πόρων και αυξάνεται η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών για την προστασία και την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πόρων, σύμφωνα με μία ολοκληρωμένη προσέγγιση και πάντα σε σχέση με την ανάδειξη της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις συνεισφέρουν στην αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας των διαφόρων περιοχών, μέσω της παραγωγής χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών υποστήριξης. Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα στους πολιτιστικούς φορείς να συμμετέχουν σε δίκτυα συνεργασίας και σε εθνικούς και δια-περιφερειακούς κύκλους. Τέλος, ο Άξονας Προτεραιότητας IV αφορά στην «Τεχνική Βοήθεια» του Προγράμματος. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στον ακόλουθο Πίνακα αποτυπώνονται τα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία για το σύνολο του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας, όπως εγκρίθηκε στις 18/09/2007: 9

11 Πίνακας 1: Χρηματοοικονομικά στοιχεία του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας AΞΟΝΑΣ I Άξονας ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ Συνολικός Προϋπολογισμός ΠΙΝΑΚΑΣ 1 INTERREG III A / ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ Δημόσια δαπάνη Σύνολο Κοινοτική Συμμετοχή Εθνική Συμμετοχή Δημόσιας Δαπάνης Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Εθνική Περιφερειακή Τοπική Λοιπή σε Ευρώ Ιδιωτική συμμετοχή Σύνολο Μέτρο Μέτρο Σύνολο AΞΟΝΑΣ II ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ AΞΟΝΑΣ III ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ AΞΟΝΑΣ IV ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μέτρο Μέτρο Σύνολο Μέτρο Μέτρο Σύνολο Μέτρο Μέτρο ΣΥΝΟΛΟ

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Όπως ήδη προαναφέρθηκε, το Πρόγραμμα INTERREG III Α / ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ , εγκρίθηκε το Δεκέμβριο 2003 και αναθεωρήθηκε το Μέχρι σήμερα δεν έχουν υπάρξει σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υλοποίηση της παρέμβασης. Επίσης, αξίζει να προστεθεί ότι με την πρόοδο στην υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στην περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος, δηλαδή στις Περιφέρειες της Ελλάδας, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, και στην Περιφέρεια της Απουλίας, ιδιαίτερα στον τομέα των υποδομών, σημειώνονται σταδιακά θετικά αποτελέσματα στις οικονομίες που περιλαμβάνει η περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος. Πέραν των έργων/ δράσεων, που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Γ Προγραμματικής Περιόδου για τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., η Ελλάδα εφαρμόζει το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού Προγράμματος, προϋποθέτει συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν το μακροοικονομικό πλαίσιο της Χώρας, ενώ ταυτόχρονα στοχεύουν στη βελτίωση των αναπτυξιακών προοπτικών, αυξάνοντας την κινητικότητα των παραγωγικών συντελεστών και τη δυνατότητα προσαρμογής των αγορών στις συνθήκες της ενιαίας αγοράς, της τεχνολογικής προόδου και της μεταβολής του οικονομικού κύκλου. Οι παραπάνω δράσεις είναι συναφείς με τις προβλεπόμενες από το Πρόγραμμα INTERREG III A / ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ δράσεις και συμβάλλουν θετικά στην υλοποίησή τους. Παράλληλα, σημειώνεται πως το λιμάνι του Μπάρι, το οποίο συμμετέχει ενεργά στον Άξονα 1 «Μεταφορές, Επικοινωνία, Ασφάλεια» του Προγράμματος, παρουσίασε σημαντικότατη αύξηση της τάξης του 13,5% στη μεταφορά εμπορευμάτων και του 13% στη μεταφορά επιβατών. Αποτέλεσμα είναι το Μπάρι πλέον να διαθέτει το μεγαλύτερο λιμάνι στην ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας, υποσκελίζοντας το λιμάνι της Τεργέστης. 11

13 1.2. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Το κυριότερο νομοθετικό έργο που τέθηκε σε ισχύ κατά το 2007 και αφορά στην υλοποίηση των παρεμβάσεων του Προγράμματος INTERREG III A / ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ, έχει ως ακολούθως: Προεδρικό Διάταγμα 60 της 16 Μαρτίου 2007 για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου Προεδρικό Διάταγμα 118 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) της 10 Ιουλίου ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Όπως ήδη αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, κατά το έτος 2007 δεν υπήρξαν σημαντικές κοινωνικές ή οικονομικές εξελίξεις στον ελληνικό και ιταλικό χώρο που να επηρεάζουν την εφαρμογή του Προγράμματος INTERREG IIIA/ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ. 12

14 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Περιγραφή της προόδου υλοποίησης του προγράμματος ανά σύνολο Αξόνων, Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο Η παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος ακολουθεί τη δομή που έχει το Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III Α / ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ, επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτόν την αρτιότερη αποτύπωση της προόδου του Προγράμματος σε σχέση με τους στόχους, που είχαν τεθεί, και τον αρχικό προγραμματισμό. Αρχικά, σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρου, παρουσιάζονται οι στόχοι των προβλεπόμενων δράσεων, ο συνολικός προϋπολογισμός και η χρηματοοικονομική βαρύτητα του κάθε Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρου. Στη συνέχεια, αποτυπώνεται η πορεία υλοποίησης βάσει του συνολικού προϋπολογισμού των δημοσιευμένων προσκλήσεων προς Τελικούς Δικαιούχους, των εγκεκριμένων και επιλέξιμων για χρηματοδότηση έργων και των δαπανών, που είναι δηλωμένες στο ΟΠΣ έως 31/12/2007. Σύνολο του Προγράμματος Ενεργοποίηση Η ενεργοποίηση των Αξόνων του Προγράμματος για την περίοδο έχει ως εξής: Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 μέχρι το τέλος του 2007 παρουσιάζει ενεργοποίηση των δράσεών του σε ποσοστό 100%. Εάν ληφθεί υπόψη ότι ο συγκεκριμένος Άξονας απορροφά πάνω από το 1/3 της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος 13

15 (42,5%), συνάγεται ότι η ικανοποιητική πορεία του Άξονα επηρεάζει σημαντικά την συνολική πορεία του Προγράμματος. Όσον αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας 2, παρουσιάζει ενεργοποίηση της τάξης του 66% της Δημόσιας Δαπάνης του. Τέλος, ο Άξονας Προτεραιότητας 3 ενεργοποίησε το 112% της Δημόσιας Δαπάνης του. Επίσης, έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο των δράσεων του Άξονα 4 του Προγράμματος. Στον Πίνακα 1 (που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ) εμφανίζονται τα στοιχεία ενεργοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας και ανά Μέτρο μέχρι το τέλος του Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης/ Ένταξη πράξεων Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΣ, η δέσμευση της Δημόσιας Δαπάνης των ενταγμένων έργων έως τις 31/12/2007 (πλην του Άξονα 4) ανέρχεται στο 144% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος με προϋπολογισμό Οικονομική/ δημοσιονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες στο ΟΠΣ δαπάνες μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε (Δημόσια Δαπάνη) και αντιστοιχούν στο 65% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος INTERREG III Α / ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ Στον Πίνακα 1 (που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ) εμφανίζονται ανά Μέτρο και Άξονα Προτεραιότητας οι δηλωθείσες και πιστοποιηθείσες δαπάνες μέχρι το τέλος του Επίσης, στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθεται και ο «Πίνακας 10» για το 2007, καθώς και για το σύνολο της Προγραμματικής Περιόδου Στο Παράρτημα ΙV επισυνάπτεται πίνακας των ενταγμένων έργων στο ΟΠΣ και των πληρωμών τους για το σύνολο του Προγράμματος μέχρι τέλος Ιανουαρίου Επισημαίνεται ότι ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στα οικονομικά στοιχεία με τα αντίστοιχα στοιχεία του Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ επειδή, όπως ήδη αναφέρθηκε, στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι δηλώσεις δαπανών σε προγραμματικό επίπεδο μέχρι 31/12/

16 Άξονας Προτεραιότητας 1: «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ» Στόχοι Οι Γενικοί Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 1, είναι: - Βελτίωση των υποδομών των λιμενικών ζωνών, καθώς επίσης και των οδικών προσβάσεων, οι οποίες εξυπηρετούν τους λιμένες, και βελτίωση και ανάπτυξη των συμπληρωματικών υποδομών για τις υπηρεσίες στήριξης της κυκλοφορίας προϊόντων και ατόμων - Ανάπτυξη των συστημάτων ασφαλείας για την καλύτερη κυκλοφορία αγαθών και ατόμων - Κατάρτιση των ανθρωπίνων πόρων για τη βελτίωση των τεχνικών γνώσεων και την ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών με σκοπό τη στήριξη της κυκλοφορίας αγαθών και ατόμων, καθώς και τη στήριξη εφαρμογών, που σχετίζονται με την ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνίας Περιεχόμενο Ο Άξονας υλοποιείται με δύο (2) Μέτρα: ΜΕΤΡΟ 1.1 ΜΕΤΡΟ 1.2 Υποδομές θαλάσσιων μεταφορών και επικοινωνιών Ανάπτυξη και ενίσχυση των συστημάτων επίβλεψης, ασφάλειας και ελέγχου Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Περιφερειακή Συμμετοχή Ιδιωτική Συμμετοχή 0 15

17 Χρηματοδοτική βαρύτητα ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Κ.Π. Η χρηματοδοτική βαρύτητα του ΑΠ 1 ανέρχεται στο 46,48% της Δημόσιας Δαπάνης του προγράμματος. 16

18 Μέτρο 1.1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Κ.Π. Yποδομές θαλάσσιων μεταφορών και επικοινωνιών Αντικείμενο Το Μέτρο 1.1 στοχεύει, μέσω των ενδεικτικά προτεινόμενων παρεμβάσεων, α) στη βελτίωση των λιμενικών και συμπληρωματικών υποδομών, σχετιζόμενων με βοηθητικές υπηρεσίες κυκλοφορίας των προϊόντων και προσώπων, β) τη βελτίωση των υποδομών επικοινωνίας για την ενίσχυση εξειδικευμένων υπηρεσιών, σχετιζόμενων με την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος μεταφορών, και γ) την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, σχετιζόμενων με την κατασκευή και λειτουργία των μεταφορικών υποδομών. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Περιφερειακή Συμμετοχή Ιδιωτική Συμμετοχή 0 Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 1.1 ανέρχεται στο 71,54% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 1. Ενεργοποίηση 17

19 Tο σύνολο των δράσεων του Μέτρου 1.1 είχε ήδη ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια του έτους Στην πορεία, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι για μα σειρά λογιστικών και οικονομικών λόγων- οι απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση κάποιων έργων ήταν μικρότερες των προϋπολογισμένων, με αποτέλεσμα να υπάρξει υπόλοιπο, το οποίο μπορούσε να διατεθεί εκ νέου στους Τελικούς Δικαιούχους του Προγράμματος μέσω νέας πρόσκλησης. Ως εκ τούτου κατά το 2007 δημοσιεύτηκε η πρόσκληση με Κωδικό I1104/ / ΥΔ15868/ προς τους Φορείς υλοποίησης του Μέτρου 1.1 με ημερομηνία έναρξης 14/12/2007 και λήξης 28/12/2007. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανήλθε στα ποσά σε Ευρώ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 1.1 ΜΕΤΡΟ 1.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟ Σ ΠΡΟΣΚΛ. (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (2007) % ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ( ) % =(4/2) 7=(5/2) Υποδομές θαλάσσιων μεταφορών και επικοινωνιών % 112% ΣΥΝΟΛΟ % 112% Ένταξη Πράξεων Με Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Καθοδήγησης, η οποία έληξε στις 24/12/2007, εγκρίθηκαν προς ένταξη τρία (3) έργα με συνολικό προϋπολογισμό ποσά σε Ευρώ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (2007) Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ (4/2) 7(5/2) 18

20 Yποδομές θαλάσσιων μεταφορών και επικοινωνιών % 154% ΣΥΝΟΛΟ % 154%* *Υπερδέσμευση υπάρχει για λόγους καθαρά λειτουργικούς Οικονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες δαπάνες (Δημόσια Δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως την 31/12/2007, ανέρχονται σε , ήτοι ποσοστό 86,69% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. Ως εκ τούτου συνάγεται η ικανοποιητική πορεία του. Εάν ληφθεί υπόψη ότι το συγκεκριμένο Μέτρο δεσμεύει το 33,24% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, συνάγεται ότι η καλή πορεία αυτού του Μέτρου επηρεάζει σημαντικά την συνολική πορεία του Προγράμματος. ποσά σε Ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ ΟΠΣ 2007 ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2007 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (3/2) 6(4/2) Yποδομές θαλάσσιων μεταφορών και επικοινωνιών % 86,69% ΣΥΝΟΛΟ % 86,69% 19

21 Μέτρο 1.2: Ανάπτυξη και ενίσχυση των συστημάτων επίβλεψης, ασφάλειας και ελέγχου Αντικείμενο Το Μέτρο 1.2 στοχεύει, μέσω των ενδεικτικά προτεινόμενων παρεμβάσεων, α) στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας κατά τη μεταφορά προϊόντων και προσώπων, β) τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής των μεταναστευτικών ρευμάτων και γ) τη μείωση του ποσοστού λαθρομεταναστών. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Περιφερειακή Συμμετοχή Ιδιωτική Συμμετοχή 0 Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 1.2 ανέρχεται στο 28,47% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 1. Ενεργοποίηση Tο σύνολο των δράσεων του Μέτρου 1.2 είχε ήδη ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια του έτους Στην πορεία, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι για μα σειρά λογιστικών και οικονομικών λόγων- οι απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση κάποιων έργων ήταν μικρότερες των προϋπολογισμένων, με αποτέλεσμα να υπάρξει υπόλοιπο, το οποίο μπορούσε να διατεθεί εκ νέου στους Τελικούς Δικαιούχους του Προγράμματος μέσω νέας πρόσκλησης. Ως εκ τούτου, κατά το 2007 δημοσιεύτηκε η πρόσκληση με Κωδικό I1203/ / ΥΔ15865/ προς τους 20

22 Φορείς υλοποίησης του Μέτρου 1.2 με ημερομηνία έναρξης 14/12/2007 και λήξης 28/12/2007. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανήλθε στα ποσά σε Ευρώ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 1.2 ΜΕΤΡΟ 1.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟ Σ ΠΡΟΣΚΛ. (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (2007) % ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ( ) % =(4/2) 7=(5/2) Ανάπτυξη και ενίσχυση των συστημάτων επίβλεψης, ασφάλειας και ελέγχου % 92% ΣΥΝΟΛΟ % 92% Ένταξη Πράξεων Με Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Καθοδήγησης, η οποία έληξε στις 24/12/2007, εγκρίθηκε προς ένταξη ένα (1) έργο με συνολικό προϋπολογισμό ,53. ποσά σε Ευρώ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (2007) Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Σ Π/Υ (4/2) 7(5/2) Ανάπτυξη και ενίσχυση των συστημάτων επίβλεψης, ασφάλειας και ελέγχου % 177% 21

23 ΣΥΝΟΛΟ % 177%* * Υπερδέσμευση υπάρχει για λόγους καθαρά λειτουργικούς Οικονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες δαπάνες (Δημόσια Δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως την 31/12/2007, ανέρχονται σε , ήτοι ποσοστό 98% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου. ποσά σε Ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2007 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (3/2) 6(4/2) Ανάπτυξη και ενίσχυση των συστημάτων επίβλεψης, ασφάλειας και ελέγχου % 98% ΣΥΝΟΛΟ % 98%* 22

24 Άξονας Προτεραιότητας 2: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Στόχοι Οι Γενικοί Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 2, είναι: - Συνεργασία για τη διαφοροποίηση της γεωργικής παραγωγής και την προώθηση και ανάπτυξη προϊόντων ποιότητας και παραδοσιακών προϊόντων, καθώς και ενίσχυση των συστημάτων ελέγχου κατά τη μεταφορά προσώπων και προϊόντων - Υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος: ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής, κυρίως συστημάτων ολικής ποιότητας και στήριξη νέων μορφών απασχόλησης και εργασίας - Συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων, των Ιδρυμάτων Έρευνας και των Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη κοινών δράσεων έρευνας, εισαγωγής καινοτομιών και μεταφοράς τεχνολογίας με διατυπωμένο ποσοτικό στόχο - Επιμόρφωση με σκοπό τη βελτίωση των τεχνικών γνώσεων στους διάφορους τομείς παραγωγής, στον τομέα της τελικής έρευνας και της τεχνολογικής καινοτομίας Περιεχόμενο Ο Άξονας υλοποιείται με δύο (2) Μέτρα: ΜΕΤΡΟ 2.1 ΜΕΤΡΟ 2.2 Συνεργασία για την έρευνα, την ανάπτυξη και τη μεταφορά τεχνογνωσίας Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ

25 Περιφερειακή Συμμετοχή Λοιπή Συμμετοχή Ιδιωτική Συμμετοχή Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του ΑΠ 2 ανέρχεται στο 14% της Δημόσιας Δαπάνης του προγράμματος. 24

26 Μέτρο 2.1: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Κ.Π. Συνεργασία για την έρευνα, την ανάπτυξη και τη μεταφορά τεχνογνωσίας Αντικείμενο Το Μέτρο 2.1 στοχεύει, μέσω των ενδεικτικά προτεινόμενων παρεμβάσεων, α) στη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Ινστιτούτων, Επιχειρήσεων και Διακρατικών Οργανισμών, εν όψει της ανάπτυξης κοινών δράσεων στοχευμένης έρευνας, καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογιών, β) στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο τη βελτίωση των τεχνικών γνώσεων στους διάφορους τομείς της παραγωγής, στον τομέα της στοχευμένης έρευνας και της τεχνολογικής καινοτομίας και γ) στην εφαρμογή των περιεχομένων, που συνδέονται με την ανάπτυξη των τεχνολογιών καινοτομίας και επικοινωνίας. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Περιφερειακή Συμμετοχή Ιδιωτική Συμμετοχή Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 2.1 ανέρχεται στο 58,65% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 2. Ενεργοποίηση 25

27 Κατά το 2007 δε δημοσιεύτηκε κάποια πρόσκληση προς τους Φορείς υλοποίησης του Μέτρου 2.1. Ένταξη Πράξεων Κατά το 2007 δεν εντάχθηκε κάποιο έργο στο Μέτρο 2.1 Οικονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες δαπάνες (Δημόσια Δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως την 31/12/2007, ανέρχονται σε , ήτοι ποσοστό 24% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου. ποσά σε Ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2007 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (3/2) 6(4/2) Συνεργασία για την έρευνα, την ανάπτυξη και τη μεταφορά τεχνογνωσίας % 24% ΣΥΝΟΛΟ % 24% 26

28 Μέτρο 2.2: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ Αντικείμενο Το Μέτρο 2.2 στοχεύει, μέσω των ενδεικτικά προτεινόμενων παρεμβάσεων, α) στη στήριξη χαρακτηριστικών/ παραδοσιακών τοπικών προϊόντων, β) την ενίσχυση και επέκταση της δικτύων συνεργασίας επιχειρηματικών/ αντιπροσωπευτικών φορέων, γ) την ενίσχυση της παραδοσιακής βιοτεχνίας/ χειροτεχνίας, δ) την ανάπτυξη ΜΜΕ με χρήση/ εφαρμογή νέων τεχνολογιών, ε) τη δημιουργία δικτύου για ανταλλαγή πληροφοριών, στ) την προώθηση ολοκληρωμένων τουριστικών πακέτων και υπηρεσιών και τη λειτουργία συστημάτων κράτησης εξ αποστάσεως, ζ) την ανάπτυξη και ενίσχυση δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ειδικών/ εναλλακτικών μορφών τουρισμού και η) τη βελτίωση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στη χρήση τεχνολογιών κατά την παραγωγική διαδικασία. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Περιφερειακή Συμμετοχή Λοιπή Συμμετοχή Ιδιωτική Συμμετοχή Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 2.2 ανέρχεται στο 41,36% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 2. 27

29 Ενεργοποίηση Κατά το 2007 δημοσιεύτηκε η πρόσκληση με Κωδικό I2202 / / ΥΔ15863/ προς τους Φορείς υλοποίησης του Μέτρου 2.2 με ημερομηνία έναρξης 14/12/2007 και λήξης 28/12/2007. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανήλθε στα Έτσι, το ποσοστό ενεργοποίησης της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου έφθασε στο 99%. ποσά σε Ευρώ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 2.2 ΜΕΤΡΟ 2.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟ Σ ΠΡΟΣΚΛ. (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (2007) % ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ( ) % =(4/2) 7=(5/2) Ενίσχυση της ανταγωνιστη κότητας των ΜΜΕ % 99% ΣΥΝΟΛΟ % 99% Ένταξη Πράξεων Με Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Καθοδήγησης, η οποία έληξε στις 24/12/2007, εγκρίθηκε προς ένταξη ένα (1) έργο με συνολικό προϋπολογισμό ποσά σε Ευρώ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (2007) Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Σ Π/Υ (4/2) 7(5/2) 28

30 Ενίσχυση της ανταγωνιστηκότητ ας των ΜΜΕ % 131% ΣΥΝΟΛΟ % 131% *Υπερδέσμευση υπάρχει για λόγους καθαρά λειτουργικούς Οικονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες δαπάνες (Δημόσια Δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως την 31/12/2007, ανέρχονται σε , ήτοι ποσοστό 31% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου. ποσά σε Ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 2.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2007 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (3/2) 6(4/2) Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ % 31% ΣΥΝΟΛΟ % 31%* 29

31 Άξονας Προτεραιότητας 3: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ» Στόχοι Οι Γενικοί Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 3, είναι: - Προστασία και διαχείριση των υδάτων του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ευαίσθητων οικοσυστημάτων - Προώθηση, αξιοποίηση και αειφόρος ανάπτυξη των δρυμών - Προστασία και προώθηση της κοινής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, ενίσχυση των πολιτισμικών ανταλλαγών, ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισμού και των υπηρεσιών του τουρισμού - Εκπαίδευση για τη βελτίωση των τεχνικών γνώσεων των σχετικών με τη διαχείριση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων και των τουριστικών υπηρεσιών Περιεχόμενο Ο Άξονας υλοποιείται με δύο (2) Μέτρα: ΜΕΤΡΟ 3.1 ΜΕΤΡΟ 3.2 Αναβάθμιση στη διαχείριση κοινών οικοσυστημάτων Προώθηση, αναπαλαίωση και αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς κοινού ενδιαφέροντος Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Περιφερειακή Συμμετοχή Ιδιωτική Συμμετοχή

32 Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του ΑΠ 3 ανέρχεται στο 36,36% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. 31

33 Μέτρο 3.1: Αναβάθμιση στη διαχείριση κοινών οικοσυστημάτων Αντικείμενο Το Μέτρο 3.1 στοχεύει, μέσω των ενδεικτικά προτεινόμενων παρεμβάσεων, α) στην προστασία των υδάτινων πόρων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, β) τη διατήρηση και αξιοποίηση των φυσικών παράκτιων οικοσυστημάτων, γ) την εφαρμογή εργαλείων ρύθμισης, διαχείρισης και παρακολούθησης των συνθηκών που επικρατούν και χαρακτηρίζουν τα οικοσυστήματα, δ) την ανάπτυξη εργαλείων για τη διάδοση/ μετάδοση πληροφοριών και επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων σχετικά με τα οικοσυστήματα. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Περιφερειακή Συμμετοχή Ιδιωτική Συμμετοχή 0 Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 3.1 ανέρχεται στο 42,39% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 3. Ενεργοποίηση Κατά το 2007 δημοσιεύτηκε η πρόσκληση με Κωδικό I3103/ / ΥΔ15862/ προς τους Φορείς υλοποίησης του Μέτρου 3.1 με ημερομηνία έναρξης 14/12/2007 και λήξης 28/12/2007. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης 32

34 ανήλθε στα ,95. Έτσι, το ποσοστό ενεργοποίησης της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου έφθασε στο 138%. ποσά σε Ευρώ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 ΜΕΤΡΟ 3.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟ Σ ΠΡΟΣΚΛ. (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (2007) % ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ( ) % =(4/2) 7=(5/2) Αναβάθμιση στη διαχείριση κοινών οικοσυστημάτ ων % 138% ΣΥΝΟΛΟ % 138% Ένταξη Πράξεων Με Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Καθοδήγησης, η οποία έληξε στις 24/12/2007, εγκρίθηκε προς ένταξη ένα (1) έργο με συνολικό προϋπολογισμό ,95. ποσά σε Ευρώ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 3.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (2006) Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Σ Π/Υ (4/2) 7(5/2) Αναβάθμιση στη διαχείριση κοινών οικοσυστημάτων τεχνογνωσίας % 117% ΣΥΝΟΛΟ % 117% 33

35 Οικονομική πρόοδος ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Κ.Π. Οι δηλωθείσες δαπάνες (Δημόσια Δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως την 31/12/2007, ανέρχονται σε , ήτοι ποσοστό 59% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου. ποσά σε Ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 3.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2007 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (3/2) 6(4/2) Αναβάθμιση και διαχείριση κοινών οικοσυστημάτων % 59% ΣΥΝΟΛΟ % 59%* 34

36 Μέτρο 3.2: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Κ.Π. Προώθηση, αναπαλαίωση και αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς κοινού ενδιαφέροντος Αντικείμενο Το Μέτρο 3.2 στοχεύει, μέσω των ενδεικτικά προτεινόμενων παρεμβάσεων, α) στην αξιοποίηση του χαρακτήρα της ιστορικής, κοινωνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με παρεμβάσεις κοινού ενδιαφέροντος αποκατάστασης και ανανέωσης, β) την ανάπτυξη της έρευνας, των ανταλλαγών και της συνεισφοράς μοντέρνων και σύγχρονων καλλιτεχνικών μορφών και γ) τη χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως συντελεστή ολοκληρωμένης περιφερειακής ανάπτυξης με θετικές επιπτώσεις στον τουρισμό, την εκπαίδευση και την απασχόληση. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Περιφερειακή Συμμετοχή Ιδιωτική Συμμετοχή Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 3.2 ανέρχεται στο 57,62% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 3. Ενεργοποίηση 35

37 Κατά το 2007 δημοσιεύτηκε η πρόσκληση με Κωδικό I3202/ / ΥΔ15860/ προς τους φορείς υλοποίησης του Μέτρου 3.2 με ημερομηνία έναρξης 14/12/2007 και λήξης 28/12/2007. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανήλθε στο Έτσι, το ποσοστό ενεργοποίησης της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου έφθασε στο 93%. ποσά σε Ευρώ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 3.2 ΜΕΤΡΟ 3.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜ ΟΣ ΠΡΟΣΚΛ. (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Σ ΜΕΤΡΟΥ (2007) % ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Σ ΜΕΤΡΟΥ ( ) % =(4/2) 7=(5/2) Προώθηση, αναπαλαίωσ η και αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς κοινού ενδιαφέροντ ος ,3% 93% ΣΥΝΟΛΟ ,3% 93% Ένταξη Πράξεων Με Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Καθοδήγησης, η οποία έληξε στις 24/12/2007, εγκρίθηκαν προς ένταξη επτά (7) έργα με συνολικό προϋπολογισμό ,67. ποσά σε Ευρώ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 3.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (2007) Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ

38 (4/2) 7(5/2) Προώθηση, αναπαλαίωση και αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς κοινού ενδιαφέροντος % 147% ΣΥΝΟΛΟ % 147%* * Υπερδέσμευση υπάρχει για λόγους καθαρά λειτουργικούς Οικονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες δαπάνες (Δημόσια Δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως την 31/12/2007, ανέρχονται σε , ήτοι ποσοστό 46% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου. ποσά σε Ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 3.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2007 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (3/2) 6(4/2) Προώθηση, ανάπλαση και αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς κοινού ενδιαφέροντος % 46% ΣΥΝΟΛΟ % 46%* 37

39 Άξονας Προτεραιότητας 4: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» Στόχοι Οι δράσεις, η χρηματοδότηση των οποίων έχει εγκριθεί, αφορούν: - στην καλή λειτουργία της Διαχειριστικής Αρχής, της Αρχής Πληρωμής, των υπο-επιτροπών και των εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι υποστηρίζουν τις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης, της Επιτροπής Καθοδήγησης και της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας - στις αξιολογήσεις - στη μετάδοση πληροφοριών και την προώθηση του Προγράμματος - στις δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας, επίβλεψης και ελέγχου και - στις υπηρεσίες εξωτερικών εμπειρογνωμόνων Περιεχόμενο Ο Άξονας υλοποιείται με δύο (2) Μέτρα: ΜΕΤΡΟ 4.1 ΜΕΤΡΟ 4.2 Δραστηριότητες διαχείρισης, υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου Συνοδευτικές δραστηριότητες υλοποίησης του Προγράμματος: προβολή, πληροφόρηση, αξιολόγηση και δημοσιότητα Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Περιφερειακή Συμμετοχή

40 0 Ιδιωτική Συμμετοχή Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του ΑΠ 4 ανέρχεται στο 3,29% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Σημειώνεται ότι για το σύνολο του Άξονα 4 οι δαπάνες που ήταν καταχωρημένες στο ΟΠΣ στις 31/12/2007 ανέρχονταν σε ,77. Μέτρο 4.1: Δραστηριότητες διαχείρισης, υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου Αντικείμενο Το Μέτρο 4.1 αποτελεί βασικό υποστηρικτικό εργαλείο για την καλή λειτουργία των αρχών του Προγράμματος, τη διευκόλυνση της υλοποίησής του και την υποστήριξη της εγκατάστασης και της καλής λειτουργίας των δομών συνεργασίας. Στο μέτρο προβλέπονται πράξεις που αποσκοπούν στην αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων διοίκησης και διαχείρισης και στην τήρηση των διατάξεων εφαρμογής. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Περιφερειακή Συμμετοχή Ιδιωτική Συμμετοχή 0 Χρηματοδοτική βαρύτητα 39

41 Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 4.1 ανέρχεται στο 67,26% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 4. Πρόοδος Υλοποίησης Στη διάρκεια του 2007, όσον αφορά στην υλοποίηση του Προγράμματος, δημοσιεύθηκε, στο πλαίσιο του Μέτρου 4.1 του Άξονα Προτεραιότητας 4, η παρακάτω πρόσκληση για την Ελλάδα: / ΥΔ605/ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την εκπόνηση της εκ των προτέρων αξιολόγησης του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA/ Ελλάδα Ιταλία Παράλληλα, στο πλαίσιο υλοποίησης των προσκλήσεων / ΥΔ8129/ και / ΥΔ8127/ για τη στελέχωση της Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος και την πρόσληψη εξωτερικών επιστημονικών συνεργατων αντίστοιχα, έγινε η πρόσληψη τεσσάρων συνεργατών για την Τεχνική Γραμματεία και τριών εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών. Σημειώνεται ότι η σύμβαση έργου των τριων εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών ολοκληρώθηκε εντός του Οι δηλωθείσες δαπάνες, που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως τις , ανέρχονται σε ,71, ήτοι ποσοστό 44,5% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 4.1. Το προαναφερθέν ποσό περιλαμβάνει δαπάνες, που αφορούν στην προετοιμασία και διεκπεραίωση συναντήσεων και συνεδρίων που οργανώνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG III A/ Ελλάδα Ιταλία, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Παρακολούθησης, της Επιτροπής Καθοδήγησης και της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας. Ενδεικτικά, οι δαπάνες περιλαμβάνουν: 1. Διαμονή, διατροφή, μετακινήσεις και έντυπο υλικό 2. Μεταφράσεις, διερμηνεία, καταγραφή και απομαγνητοφώνηση συναντήσεων 3. Δημοσιεύσεις, εκτυπώσεις και ταχυδρομικές δαπάνες 4. Τεχνικές συναντήσεις και ομάδες εργασίας που αφορούν στις Επιτροπές Παρακολούθησης και Καθοδήγησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων από την Ελλάδα και την Ιταλία που εμπλέκονται στην υλοποίηση του Προγράμματος. 40

42 Η δράση «Λειτουργία των δομών στήριξης» (B.3.1.2) αφορά στην παροχή υπηρεσιών από δύο (2) εμπειρογνώμονες, έναν (1) εμπειρογνώμονα ανώτερου επιπέδου και έναν (1) βοηθό εμπειρογνώμονα για τη συνδρομή του Γραφείου της Περιφέρειας της Απουλίας, το οποίο είναι αρμόδιο για την υλοποίηση του Προγράμματος στην Ιταλία. Κι ακόμη, αφορά και στην παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού τόσο στην Τεχνική Γραμματεία όσο και στους εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες και την Περιφέρεια Απουλίας. Γενικότερα, η δράση Β.3.2 αφορά στην: α) Παροχή βοήθειας για την κατάρτιση των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. β) Παροχή βοήθειας για την οργάνωση και τη διεξαγωγή συναντήσεων και συνεδρίων όπου συμμετέχουν ενδιαφερόμενοι φορείς, πολυεθνικές εταιρίες καθώς και τα όργανα που είναι αρμόδια για τη λήψη των τελικών αποφάσεων, όπως η Επιτροπή Παρακολούθησης, η Επιτροπή Καθοδήγησης και η Κοινή Τεχνική Γραμματεία. γ) Παροχή βοήθειας προς τους τελικούς δικαιούχους για την υποβολή των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. δ) Παροχή βοήθειας για την εκτέλεση καθηκόντων ελέγχου και επίβλεψης. ε) Παροχή βοήθειας για την εκπόνηση εκθέσεων προς υποβολή στη Διαχειριστική Αρχή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. στ) Παροχή βοήθειας για ενέργειες που υλοποιούνται από το Γραφείο της Περιφέρειας της Απουλίας το οποίο είναι αρμόδιο για την υλοποίηση του Προγράμματος στην Ιταλία. Η δράση «Έλεγχοι» (κωδικός B5.2) έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε σχέση με τους Ελέγχους 2 ου επιπέδου, οι οποίοι πρέπει να διενεργηθούν στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Interreg III A/ Ελλάδα Ιταλία, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού CE438/01. Το μέτρο 4.1 περιλαμβάνει επίσης τη δράση «Υπηρεσίες παροχής βοήθειας» (κωδικός Γ.7), ήτοι δαπάνες που αφορούν στην προετοιμασία και διεκπεραίωση συναντήσεων και συνεδρίων που οργανώνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG III A/ Ελλάδα Ιταλία, συμπεριλαμβανομένων της Επιτροπής Παρακολούθησης και της Επιτροπής Καθοδήγησης. Ενδεικτικά, οι δαπάνες περιλαμβάνουν: 41

43 Διατροφή, διαμονή, μετακινήσεις και έντυπο υλικό Μεταφράσεις, διερμηνεία, καταγραφή και απομαγνητοφώνηση συναντήσεων Δημοσιεύσεις, εκτυπώσεις και ταχυδρομικές δαπάνες Τεχνικές συναντήσεις και ομάδες εργασίας που αφορούν στις Επιτροπές Παρακολούθησης και Καθοδήγησης με τη συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων από την Ελλάδα και την Ιταλία, οι οποίοι συμμετέχουν στην υλοποίηση του Προγράμματος, καθώς και εκπροσώπων των Περιφερειών. Η δράση «Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής στην Ιταλία και στην Ελλάδα» (κωδικός Γ.12) αφορά στις δαπάνες μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων της Περιφέρειας της Απουλίας οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση του Προγράμματος στην Ιταλία, στην Ελλάδα και αλλού. Περιλαμβάνει επίσης τις δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής καθώς και άλλες δαπάνες, οι οποίες προβλέπονται από τον ισχύοντα περιφερειακό νόμο 02/

44 Μέτρο 4.2: Συνοδευτικές δραστηριότητες υλοποίησης του Προγράμματος: προβολή, πληροφόρηση, αξιολόγηση και δημοσιότητα Αντικείμενο Το Μέτρο 4.2. αποσκοπεί στην παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης και δημοσιότητας σχετικά με τις δράσεις του Προγράμματος, στην ανάδειξη των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων από την υλοποίηση των παρεμβάσεων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, καθώς και στην ανάδειξη της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του ΕΤΠΑ. Κατηγορίες πράξεων οι οποίες εντάσσονται στο Μέτρο 4.2. αποτελούν τόσο η Κατάρτιση Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης όσο και η εφαρμογή μιας σειράς επικοινωνιακών ενεργειών. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Περιφερειακή Συμμετοχή Ιδιωτική Συμμετοχή 0 Χρηματοδοτική βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 4.2 ανέρχεται στο 32,75% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 4. Πρόοδος Υλοποίησης 43

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ARCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ARCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ARCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 0H1H 2H 3H 4H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ` ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 0H1H 2H 3H 4H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2003-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...62 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...63 2.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...64 2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...64 2.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ...64

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σελίδα1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Πρόγραμμα Joy-Welcult-εργασία, Νέοι και γνώση σε θέματα τοπίου-πολιτισμού-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009,

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.07/2 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 2-2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /3/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Συνοπτική Έκθεση για την ενημέρωση των πολιτών στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του 2015 Από το 2016 έως και το 2023, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007 EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-XI-2007 E(2007) 5634 ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III A /ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III A /ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III A /ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελ. 1-1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

4.0 H ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.0 H ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4.0 H ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Στρατηγική του Προγράμματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.0 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...90 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...90 4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...91 4.3 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.03, 04.02.022.07.03.06 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΣ: Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Υγείας, Γενικό Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ. Τεχνική Βοήθεια TEXNIKH BOHΘΕΙΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ. Τεχνική Βοήθεια TEXNIKH BOHΘΕΙΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 TEXNIKH BOHΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνική Βοήθεια Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠΣ 3 ΚΠΣ 2000-2006 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑ 6 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Τεχνική Βοήθεια 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΔΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΔΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900 2231350929 Fax : 2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦ9-ΑΧΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΦ9-ΑΧΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Σπέτσες 20/7/2012. Ο Διαχειριστής του Μουσείου Μπουμπουλίνας αφού έλαβε υπόψη :

Σπέτσες 20/7/2012. Ο Διαχειριστής του Μουσείου Μπουμπουλίνας αφού έλαβε υπόψη : Σπέτσες 20/7/2012 MOΥΣΕΙΟ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΣΠΕΤΣΕΣ Τ.Κ 18050 τηλ.22980-72416 Fax 22980-72077 e-mail Bouboulina@aig.forthnet.gr www.bouboulinamuseum-spetses.gr Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος σύναψη συμφωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: α (1) Τηλ.: Φαξ.: Ημερομηνία: 16/02/2009. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρ. 01/5.1(α)/1/02.

Αρ. Φακ.: α (1) Τηλ.: Φαξ.: Ημερομηνία: 16/02/2009. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρ. 01/5.1(α)/1/02. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Φακ.: 4.2.2.21.10.1.1α (1) Τηλ.: 22409922 Φαξ.: 22409949 Ημερομηνία: 16/02/2009 ΠΡΟΣ: Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2-4 1.1 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ...2-4 1.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...2-5 1.2.1 Εισαγωγή...2-5 1.2.2 Στόχοι, Στρατηγική, Άξονες Προτεραιότητας...2-5 1.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Π. 41630/ΕΥΣ9450 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έκδοση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.12.2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.12.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.12.2012 C(2012) 9521 final ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.12.2012 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007) 5332 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος κοινοτικής

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ EAEC-EOC TASK FORCE Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020 Ι. Γενικά Στοιχεία ΕΠ Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Περίληψη Το «Balkan-Med Programme 2014-2020» είναι ένα νέο Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας, που απορρέει από τη διάσπαση του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασίζεται στην προσέγγιση LEADER, η οποία έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας από την πρώτη προγραμματική περίοδο και στον νομό Κιλκίς από την Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ Η έκδοση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ. Γραφείο Προγραμματισμού Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Αρ. Φακ.: 16.3.5.002 ΕΠ Τηλ.: 22800123 Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01, 02, 03: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2908

Ημερομηνία: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2908 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ημερομηνία:25-10-2001 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2908 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Α1 Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών

INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών TRAINING AND INNOVATION UNIVERSITY CONSORTIUM POLYTECHNIC OF BARI www.innova-net.eu UNIVERSITY OF PATRAS info@innova-net.eu ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΑΪΟΣ 2013 Με την πραγματοποίηση του 1 ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020, (στις 12

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 Βρισκόμαστε πλέον στην τελική φάση μιας συνεχούς προσπάθειας που ξεκινήσαμε από το 2004 για την προετοιμασία της Περιφέρειάς μας ενόψει

Διαβάστε περισσότερα