ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: METABOΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ KAI ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ i

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Κ.Π. Σύμφωνα με την υποχρέωση που απορρέει για την Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG, τόσο από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/99 του Συμβουλίου περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, όσο και από το Ν. 2860/00 Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις για την υποβολή ετήσιας έκθεσης εκτέλεσης, καταρτίστηκε η παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του έτους 2004 για το Πρόγραμμα INTERREG III A / Ελλάδα Τουρκία Το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης του Προγράμματος, διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Άρθρου 37 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/99 και εξετάζει τα ακόλουθα στοιχεία: - Μεταβολές των γενικών όρων που επηρεάζουν την υλοποίηση του Προγράμματος - Πρόοδος εφαρμογής του Προγράμματος, των Αξόνων Προτεραιότητας και των Μέτρων κατά τη διάρκεια του 2004 (ποσοτικοποίηση στόχων και καθορισμός δεικτών εκροών και αποτελέσματος, πορεία υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο) - Δημοσιονομική εκτέλεση του Προγράμματος (χρηματοδοτικοί πίνακες και κατηγορίες τομέων παρέμβασης ανά Μέτρο) - Μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του Προγράμματος - Μέτρα διασφάλισης της συμβατότητας με τις οριζόντιες κοινοτικές πολιτικές 1

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: METABOΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2

5 1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III Α / Ελλάδα - Τουρκία (CCI 2003 CB 16 0 PC 003), εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Δεκεμβρίου 2003 (Απόφαση Νο E (2003) 5325/ ). Η επιλέξιμη περιοχή καλύπτει όλη τη συνοριακή μεθόριο (χερσαία και θαλάσσια) μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Για τη διαμόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής υλοποίησης του Προγράμματος INTERREG III Α / Ελλάδα Τουρκία κατά την προγραμματική περίοδο , ελήφθησαν υπόψη: - Τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής (μεγάλοι ορεινοί όγκοι, μικρά απομονωμένα νησιά) που εμποδίζουν την επικοινωνία μεταξύ των περιοχών εκατέρωθεν των συνόρων. - Η παραδοχή ότι η ανάπτυξη των οικονομιών των επιλέξιμων συνοριακών περιοχών θα αποτρέψει την ενδεχόμενη περιθωριοποίηση και εγκατάλειψή τους και θα συντελέσει στην ένταξή τους τόσο εντός των αντίστοιχων εθνικών συνόρων όσο και στον ενιαίο Ευρωπαϊκό χώρο. - Η ανάγκη προστασίας και διαχείρισης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής, ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής άμεσα και έμμεσα (μέσω της συμβολής στην οικονομική ανάπτυξη). που οδήγησαν στη διαμόρφωση του Επιχειρησιακού Στόχου του Προγράμματος, που είναι «η αναβάθμιση της διασυνοριακής περιοχής σε επίπεδο υποδομών και η ανάπτυξη διασυνοριακών συνεργασιών σε όλους τους κοινωνικοοικονομικούς τομείς». Ο Επιχειρησιακός Στόχος συνάδει με το Γενικό Στρατηγικό Στόχο της ανάδειξης της περιοχής, σε πυρήνα παγίωσης της ειρήνης και της αναπτυξιακής διαδικασίας στην Ανατολική Βαλκανική χερσόνησο και το Αιγαίο Πέλαγος. Ο Επιχειρησιακός Στόχος αναλύεται στους τρεις (3) ακόλουθους επιμέρους Ειδικούς Στόχους: 1. Βελτίωση της προσπελασιμότητας και της επικοινωνίας 2. Ενίσχυση της οικονομικής δραστηριοποίησης και της ανάληψης πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της ανεργίας 3. Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 3

6 Η επίτευξη του Επιχειρησιακού και των Ειδικών Στόχων του Προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί μέσω των παρεμβάσεων που εντάσσονται στους ακόλουθους Άξονες Προτεραιότητας: Ο Άξονας Προτεραιότητας Ι «Διασυνοριακές Υποδομές» επιδιώκει τον περιορισμό των φαινομένων απομόνωσης των παραμεθόριων περιοχών και την ανάδειξή τους ως πύλες εξόδου-εισόδου της Ευρώπης, μέσω της υποστήριξης του τομέα υποδομών μεταφορών που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη πολλαπλών μορφών συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερα σημαντική είναι η βελτίωση της ασφάλειας στην περιοχή τόσο για τους κατοίκους της όσο και γι αυτούς που χρησιμοποιούν τις πύλες εισόδου-εξόδου, για την ασφαλή διακίνηση ανθρώπων, ζώων και αγαθών. Ο στόχος του Άξονα Προτεραιότητας Ι, κινείται στις βασικές γραμμές της μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τις μεταφορές στην Ε.Ε., όπως έχει διατυπωθεί στο ΚΠΣ της Ελλάδος και τα προγράμματα του Ταμείου Συνοχής και εκφράζεται με τον επαναπροσανατολισμό του ελληνικού δικτύου μεταφορών στον Άξονα Δύσης Ανατολής. Η στρατηγική αυτή αντικατοπτρίζεται στο πρόγραμμα που αφορά στο έργο της Εγνατίας Οδού που συνδέει τα κύρια λιμάνια και τους αερολιμένες της περιοχής. Ο Άξονας Προτεραιότητας ΙΙ «Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση» προβλέπει την ανάπτυξη κοινωνικοοικονομικών σχέσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος αφενός, και αφετέρου την υποστήριξη των περιοχών ώστε να αναδειχθούν σε σημαντικό οικονομικό παράγοντα στην Ευρώπη συνολικά. Σκοπός είναι, η ανάπτυξη της διασυνοριακής επιχειρηματικής συνεργασίας μέσω της ανάπτυξης διασυνοριακών δικτύων οικονομικών σχέσεων που θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη στον οικονομικό ιστό της περιοχής, η ανάπτυξη δομών υποστήριξης του δικτύου για την δημιουργία διασυνοριακών επιχειρησιακών πυρήνων, η προώθηση του διαβαλκανικού εμπορίου και η υποστήριξη υπό μορφή κατάρτισης / εκπαίδευσης για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού στα πλαίσια διασυνοριακής συνεργασίας, προκειμένου να δημιουργηθεί μια τοπική αγορά εργασίας που θα προάγει ίσες ευκαιρίες για νέους και γυναίκες. Ο Άξονας Προτεραιότητας ΙΙΙ «Ποιότητα Ζωής / Περιβάλλον /Πολιτισμός» αποβλέπει στη σφυρηλάτηση στενότερων σχέσεων μεταξύ των λαών της περιοχής και την παραγωγή μιας σύγχρονης κουλτούρας. Προβλέπεται η κάλυψη των αναγκών σε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας στις παραμεθόριες περιοχές (κυρίως στις παράκτιες-νησιωτικές περιοχές) και μια 4

7 γενικότερη αντιμετώπιση των φαινομένων ανασφάλειας του πληθυσμού και επακόλουθης απερήμωσης των περιοχών, στο πλαίσιο κοινών διασυνοριακών δράσεων επαγρύπνησης και συντονισμένης παροχής βοήθειας στους παραμεθόριους πληθυσμούς. Τέλος, ο Άξονας Προτεραιότητας IV αφορά στην Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος. Στον ακόλουθο Πίνακα, αποτυπώνονται τα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία για το σύνολο του Προγράμματος: ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.: ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Λαμβάνοντας υπόψιν ότι στο Πρόγραμμα INTERREG III A / Ελλάδα Τουρκία που εγκρίθηκε σχετικά πρόσφατα (Δεκέμβριος 2003), αναλύονται εκτενώς τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης, προκύπτει το συμπέρασμα, ότι δεν υπάρχουν σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υλοποίηση της παρέμβασης. 1.3 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ KAI ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Κατά το έτος 2004 πραγματοποιήθηκε η ψήφιση του ακόλουθου νέου Νόμου 3263/2004 (ΦΕΚ 179Α/ ) "Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των 5

8 δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις", που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την υλοποίηση του Προγράμματος, σε σχέση με τα μεγάλα δημόσια έργα. Επίσης, σημειώνεται ότι ο Νόμος 3164/03 «Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2003 προς αντικατάσταση του Νόμου716/77 και των εκτελεστικών αυτού Προεδρικών Διαταγμάτων, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 2/3/04. Ωστόσο το Μάιο του 2004, κατατέθηκε στην Ελληνική Βουλή τροπολογία σύμφωνα με την οποία ανεστάλη η ισχύς του νέου νόμου μέχρι την 31/12/04, παρατεινόμενης αντίστοιχα της ισχύος του Νόμου 716/77 και των λοιπών σχετικών με την ανάθεση και την εκπόνηση των μελετών διατάξεων. Σύμφωνα με την ως άνω εισηγητική έκθεση του νόμου, για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή όλων των προβλεπομένων ρυθμίσεων του Νόμου 3164/03 θα έπρεπε να προηγηθεί η έκδοση ενός προεδρικού διατάγματος και τριών Υπουργικών Αποφάσεων, τα οποία ωστόσο δεν είχαν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου νόμου. 6

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 7

10 2.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Η παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος αποτελεί βασικό στοιχείο της Ετήσιας Έκθεσης, στο πλαίσιο της οποίας αποτυπώνεται η πρόοδος που σημειώθηκε, τόσο σε σύνολο του Προγράμματος, όσο και σε επιμέρους Άξονες Προτεραιότητας και Μέτρα. Η παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος ακολουθεί την δομή που έχει το Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III A / Ελλάδα Τουρκία, επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτόν την αρτιότερη αποτύπωση της προόδου του Προγράμματος σε σχέση με τους αρχικώς τεθέντες στόχους και τον προγραμματισμό. Αρχικά, σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρου, παρουσιάζονται οι στόχοι των προβλεπόμενων δράσεων, ο συνολικός προϋπολογισμός και η χρηματοοικονομική βαρύτητα του κάθε Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρου. Τέλος, αξιολογείται η πορεία του Προγράμματος βάσει του συνολικού προϋπολογισμού δημοσιευμένων προσκλήσεων προς τελικούς δικαιούχους, του συνολικού προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων και των συνολικών δηλωθεισών δαπανών στο ΟΠΣ (Παράρτημα ΙΙΙ). ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» Οι Γενικοί Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 1, είναι: - η καλύτερη, ασφαλέστερη και ταχύτερη μεταφορά εμπορευμάτων και ανθρώπων και θα διευκολύνει την ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων και της επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών. - η ολοκληρωμένη διαχείριση και βελτίωση των πυλών εισόδου και των συνδέσεών τους με τα αστικά κέντρα και δίκτυα, ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας. - η προστασία και η ασφάλεια των πολιτών εκατέρωθεν των συνόρων 8

11 Περιεχόμενο Ο Άξονας υλοποιείται με δύο (2) Μέτρα: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Κ.Π. ΜΕΤΡΟ 1.1 ΜΕΤΡΟ 1.2 Υποδομές Μεταφορών και Διασυνοριακών Δικτύων Ασφαλής Διακίνηση Ανθρώπων και Αγαθών Χρηματοοικονομικά Στοιχεία ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.: ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 0 0 Πρόοδος Υλοποίησης Ο Άξονας Προτεραιότητας 1, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έως τις 31/12/2004, δεν παρουσίασε υλοποίηση κατά το έτος Ακολουθούν αναλυτικά τα Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας 1: Μέτρο 1.1 Υποδομές Μεταφορών και Διασυνοριακών Δικτύων Το Μέτρο 1.1 στοχεύει μέσω των ενδεικτικά προτεινόμενων παρεμβάσεων στη βελτίωση της προσβασιμότητας στις διασυνοριακές περιοχές / άρση της απομόνωσης και βελτίωση των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, στη βελτίωση και αναβάθμιση της σιδηροδρομικής υποδομής για τη διευκόλυνση των μεταφορών εκατέρωθεν των συνόρων και στη βελτίωση της πρόσβασης στα κύρια Διευρωπαϊκά Δίκτυα για τη μεταφορά ανθρώπων και αγαθών. 9

12 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Κ.Π. ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.: ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 0 0 Πρόοδος Υλοποίησης Το Μέτρο 1.1, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έως τις 31/12/2004, δεν παρουσίασε υλοποίηση κατά το έτος Μέτρο 1.2 Ασφαλής Διακίνηση Ανθρώπων και Αγαθών Το Μέτρο 1.2 στοχεύει μέσω των ενδεικτικά προτεινόμενων παρεμβάσεων, σε βελτιωμένες και αποτελεσματικές διοικητικές διαδικασίες στην περιοχή, για τη διακίνηση του τοπικού πληθυσμού, των διερχομένων και των αγαθών και στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας της περιοχής για τους κατοίκους και για όσους τη χρησιμοποιούν ως πύλη εισόδου εξόδου για μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών. Χρηματοοικονομικά Στοιχεία ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.: ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 0 0 Πρόοδος Υλοποίησης Το Μέτρο 1.2, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έως τις 31/12/2004, δεν παρουσίασε υλοποίηση κατά το έτος

13 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Οι Γενικοί Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 2, είναι: - η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας εκατέρωθεν των συνόρων που θα δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ ΜΜΕ με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τη συνεργασία σε παραγωγικούς τομείς όπου υπάρχουν δυνατότητες συμπληρωματικών δράσεων, καθώς και την προώθηση της επιχειρηματικότητας και του εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων. - για τον τομέα του τουρισμού ειδικότερα, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με εστίαση στις διάφορες μορφές τουρισμού, και η ανάδειξη συνεργασιών με έμφαση στην αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. - η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων που προωθούν την απασχόληση με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη μέτρων για τη μείωση της ανεργίας στις όμορες περιοχές. Περιεχόμενο Ο Άξονας υλοποιείται με τρία (3) Μέτρα: ΜΕΤΡΟ 2.1 ΜΕΤΡΟ 2.2 ΜΕΤΡΟ 2.3 Ενίσχυση της Διασυνοριακής Επιχειρηματικότητας Ανάπτυξη Διαφόρων Μορφών Τουρισμού Ανθρώπινοι Πόροι & Προώθηση της Απασχόλησης Χρηματοοικονομικά Στοιχεία ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.: ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 0 0 Πρόοδος Υλοποίησης Ο Άξονας Προτεραιότητας 2, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έως τις 31/12/2004, δεν παρουσίασε υλοποίηση κατά το έτος

14 Ακολουθούν αναλυτικά τα Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας 2: Μέτρο 2.1 Ενίσχυση της Διασυνοριακής Επιχειρηματικότητας Το Μέτρο 2.1 στοχεύει μέσω των ενδεικτικά προτεινόμενων παρεμβάσεων, στην προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ επιχειρήσεων και εμπορικών φορέων εκατέρωθεν των συνόρων, ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη τομέων κοινού ενδιαφέροντος και στην ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής με τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την αξιοποίησή της σε κοινές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Χρηματοοικονομικά Στοιχεία ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.: ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 0 0 Πρόοδος Υλοποίησης Το Μέτρο 2.1, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έως τις 31/12/2004, δεν παρουσίασε υλοποίηση κατά το έτος Μέτρο 2.2 Ανάπτυξη Διαφόρων Μορφών Τουρισμού Το Μέτρο 2.2 στοχεύει μέσω των ενδεικτικά προτεινόμενων παρεμβάσεων, στην ανάδειξη και αξιοποίηση των τουριστικών πόρων της περιοχής, στην προστασία και αξιοποίηση του πλούσιου φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος της περιοχής και στη βελτίωση της επιχειρηματικότητας στον τουριστικό τομέα. 12

15 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Κ.Π. ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.: ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 0 0 Πρόοδος Υλοποίησης Το Μέτρο 2.2, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έως τις 31/12/2004, δεν παρουσίασε υλοποίηση κατά το έτος Μέτρο 2.3 Ανθρώπινοι Πόροι & Προώθηση της Απασχόλησης Το Μέτρο 2.3 στοχεύει μέσω των ενδεικτικά προτεινόμενων παρεμβάσεων, στην προώθηση της απασχόλησης με την ενίσχυση της τοπικής αγοράς εργασίας, την υποστήριξη των ίσων ευκαιριών για τους νέους και τις γυναίκες και προώθηση της εκπαίδευσης σε νέους εξειδικευμένους τομείς και την υποστήριξη και ενίσχυση της διασυνοριακής επιχειρηματικής συνεργασίας με σκοπό την από κοινού υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού ως πολύτιμου πόρου. Χρηματοοικονομικά Στοιχεία ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.: ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 0 0 Πρόοδος Υλοποίησης Το Μέτρο 2.3, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έως τις 31/12/2004, δεν παρουσίασε υλοποίηση κατά το έτος

16 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ /ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» Οι Γενικοί Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 3, είναι: - δημιουργία των συνθηκών εντατικοποίησης των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημιακών, ερευνητικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων σε συνδυασμό με τη δημιουργία σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των αναπτυξιακών φορέων της κάθε περιοχής - η βελτίωση του συστήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των πολιτών, με στόχο τον έλεγχο, μέσω της έρευνας και της συνεργασίας, των λοιμωδών νόσων που μεταδίδονται μέσω ανθρώπων και ζώων. - η ανάπτυξη κοινών μέτρων για την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, καθώς και την παρακολούθηση και τη μείωση της χρήσης συγκεκριμένων ρυπογόνων ουσιών στις περιοχές αυτές. - η ανάπτυξη των αγροτικών και αστικών περιοχών σε διασυνοριακό επίπεδο με στόχο τη δημιουργία ενός κοινού οικονομικού και φυσικού περιβάλλοντος. Η περιφερειακή και χωρική ανάλυση μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για την εφαρμογή συμπληρωματικών προγραμμάτων και στρατηγικών για την ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή. - η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών. Περιεχόμενο Ο Άξονας υλοποιείται με τέσσερα (4) Μέτρα: ΜΕΤΡΟ 3.1 ΜΕΤΡΟ 3.2 ΜΕΤΡΟ 3.3 ΜΕΤΡΟ 3.4 Προστασία Της Υγείας Προστασία και Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος Προώθηση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Συνεργασία Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την Προώθηση της Διασυνοριακής Συνεργασίας Χρηματοοικονομικά Στοιχεία ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.: ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

17 Πρόοδος Υλοποίησης Ενεργοποίηση: 18,37% ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Κ.Π. Μελετώντας την πρόοδο υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας 3, διαπιστώνεται ότι κατά την διάρκεια του έτους 2004, δημοσιεύθηκε μία (1) πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Μέτρο 3.3 (Προώθηση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων), προϋπολογισμού ευρώ, που συνέβαλε στην κατά 18,37% ενεργοποίηση του Άξονα. Ακολουθούν αναλυτικά τα Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας 3: Μέτρο 3.1 Προστασία της Υγείας Το Μέτρο 3.1 στοχεύει μέσω των ενδεικτικά προτεινόμενων παρεμβάσεων, στη βελτίωση σε τοπικό επίπεδο της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και της προσβασιμότητας σε αυτές, στην πρόληψη και έλεγχος μολυσματικών νόσων και εξαρτησιογόνων ουσιών και στην καταπολέμηση των επιβαρυντικών παραγόντων της υγείας. Χρηματοοικονομικά Στοιχεία ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.: ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 0 0 Πρόοδος Υλοποίησης Το Μέτρο 3.1, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έως τις 31/12/2004, δεν παρουσίασε υλοποίηση κατά το έτος Μέτρο 3.2 Προστασία και Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος Το Μέτρο 3.2 στοχεύει μέσω των ενδεικτικά προτεινόμενων παρεμβάσεων, στην κοινή προστασία των οικοσυστημάτων ιδιαίτερης οικολογικής αξίας, των βιοτόπων 15

18 και της χλωρίδας και πανίδας καθώς και η αντιμετώπιση του προβλήματος της διάθεσης λυμάτων και στερεών αποβλήτων, στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης των οικοσυστημάτων και του υδάτινου δυναμικού, με κοινές διασυνοριακές πρωτοβουλίες και δράσεις, καθώς και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών με τη δημιουργία διασυνοριακών συστημάτων άμεσης επέμβασης. Χρηματοοικονομικά Στοιχεία ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.: ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 0 0 Πρόοδος Υλοποίησης Το Μέτρο 3.2, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έως τις 31/12/2004, δεν παρουσίασε υλοποίηση κατά το έτος Μέτρο 3.3 Προώθηση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Το Μέτρο 3.1 στοχεύει μέσω των ενδεικτικά προτεινόμενων παρεμβάσεων, στην ανάδειξη των πολιτισμικών πόρων που μέχρι σήμερα παραμένουν αναξιοποίητοι, η οποία θα οδηγήσει σε πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στον τομέα της οικονομίας γενικότερα και στην προώθηση κοινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων προς γνωριμία και προβολή της πολιτιστικής κουλτούρας των δύο χωρών με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών. Χρηματοοικονομικά Στοιχεία ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.: ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

19 Πρόοδος Υλοποίησης Ενεργοποίηση: 75% ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Κ.Π. Κατά το 2004, δημοσιεύθηκε μία πρόσκληση (ημερομηνία έναρξης 23/12/2004 και λήξης 04/03/2005), προϋπολογισμού ευρώ ( ευρώ από εθνικούς πόρους και ευρώ από το ΕΤΠΑ), που συνέβαλε στην κατά 75% ενεργοποίηση της κοινοτικής συμμετοχής (ΕΤΠΑ) για την Ελλάδα. Μέτρο 3.4 Προστασία και Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος Το Μέτρο 3.4 στοχεύει μέσω των ενδεικτικά προτεινόμενων παρεμβάσεων, στην ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων που θα μπορέσουν να δημιουργήσουν δίκτυο γνώσης και διάχυσης πληροφόρησης και στην κινητοποίηση των εκπαιδευτικών κοινοτήτων της διασυνοριακής περιοχής για την αξιοποίηση και διασύνδεση των προϊόντων της έρευνας με την παραγωγή και την ενίσχυση της συνεργασίας με τοπικές επιχειρήσεις σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Χρηματοοικονομικά Στοιχεία ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.: ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 0 0 Πρόοδος Υλοποίησης Το Μέτρο 3.4, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έως τις 31/12/2004, δεν παρουσίασε υλοποίηση κατά το έτος

20 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» Για τις δραστηριότητες διαχείρισης του Προγράμματος και Τεχνικής Βοήθειας, διατίθενται οι απαραίτητοι πόροι για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του Προγράμματος. Προβλέπονται ιδιαιτέρως δαπάνες για: - Την καλή λειτουργία της Διαχειριστικής Αρχής, της Αρχής Πληρωμής, των Τεχνικών Ομάδων, των υπο-επιτροπών και των εμπειρογνωμόνων οι οποίοι υποστηρίζουν την εργασία της Επιτροπής Παρακολούθησης, της Επιτροπής Καθοδήγησης και της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας, - Τις αξιολογήσεις, - Τη μετάδοση πληροφοριών και την προώθηση του Προγράμματος, - Τις δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας, επίβλεψης και ελέγχου, - Τις υπηρεσίες εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, - Την κατάρτιση λειτουργών της Δημόσιας Διοίκησης οι οποίοι εμπλέκονται στο πρόγραμμα. Περιεχόμενο Ο Άξονας υλοποιείται με δύο (2) Μέτρα: ΜΕΤΡΟ 4.1 ΜΕΤΡΟ 4.2 Διαχείριση του Προγράμματος Τεχνική Υποστήριξη του Προγράμματος Χρηματοοικονομικά Στοιχεία ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.: ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 0 0 Πρόοδος Υλοποίησης Ο Άξονας Προτεραιότητας 4, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έως τις 31/12/2004, δεν παρουσίασε υλοποίηση κατά το έτος

21 Μέτρο 4.1 : Δραστηριότητες διαχείρισης, υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου Το Μέτρο 4.1 αποτελεί βασικό υποστηρικτικό εργαλείο για την καλή λειτουργία των αρχών του Προγράμματος, τη διευκόλυνση της υλοποίησής του και την υποστήριξη της εγκατάστασης και της καλής λειτουργίας των δομών συνεργασίας. Στο μέτρο προβλέπονται πράξεις που αποσκοπούν στην αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων διοίκησης και διαχείρισης και στην τήρηση των διατάξεων εφαρμογής. Χρηματοοικονομικά Στοιχεία ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.: ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 0 0 Πρόοδος Υλοποίησης Το Μέτρο 4.1, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έως τις 31/12/2004, δεν παρουσίασε υλοποίηση κατά το έτος Μέτρο 4.2 Τεχνική Υποστήριξη του Προγράμματος Το ποσοστό ενεργοποίησης του Μέτρου 4.1 καθ όλο το έτος 2004 παρέμεινε μηδενικό. Συγκεκριμένα, δεν υλοποιήθηκαν δράσεις σχετικές με το περιεχόμενο του μέτρου, με αποτέλεσμα να παραμένει μηδενικός τόσο ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων όσο και ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων και των δηλωθεισών δαπανών στο ΟΠΣ. Χρηματοοικονομικά Στοιχεία ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.: ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

22 Πρόοδος Υλοποίησης ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Κ.Π. Το Μέτρο 4.2, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έως τις 31/12/2004, δεν παρουσίασε υλοποίηση κατά το έτος

23 2.1.2 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Οι Πίνακες που ακολουθούν, αποτυπώνουν ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο (πλην της Τεχνικής Βοήθειας του Άξονα Προτεραιότητας 4), τους Δείκτες Εκροών και Αποτελέσματος, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. 21

24 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ (ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Μέτρο 1.1 Υποδομές Μεταφορών και Διασυνοριακών Δικτύων Μέτρο 1.2 Ασφαλής Διακίνηση ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΙ 2006 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΕΩΣ Εθνική Οδοποιία (βελτίωση / νέα χάραξη) Χλμ 11 0 Επαρχιακή Οδοποιία (βελτίωση / νέα Χλμ 25 χάραξη) 0 Παρεμβάσεις σε χερσαίες ζώνες λιμένων (Αριθμός) 2 0 Αναβάθμιση υποδομής της υφιστάμενης 2 Χλμ σιδηροδρομικής γραμμής 0 Προμήθεια εξοπλισμού Σετ 7 0 Μεθοριακοί Σταθμοί που εκσυγχρονίζονται (Αριθμός) 3 0 Ανθρώπων και Αγαθών Προμήθεια επιχειρησιακών μέσων (Αριθμός) 7 0 Μέτρο 2.1 Ενίσχυση της Διασυνοριακής Επιχειρηματικότητας Μέτρο 2.2 Ανάπτυξη Διαφόρων Μορφών Τουρισμού Δίκτυα που δημιουργούνται (Αριθμός) 4 0 Εκδηλώσεις συνέδρια (Αριθμός) 6 0 Μελέτες (Αριθμός) 3 0 Επιμελητήρια και φορείς που λαμβάνουν (Αριθμός) 9 0 στήριξη ΜΜΕ που εξυπηρετούνται από δομές (Αριθμός) Υποστηρικτικές δράσεις παρεμβάσεις για την ανάπτυξη ήπιας μορφής τουριστικών δραστηριοτήτων (Αριθμός) 7 0 Μελέτες (Αριθμός) 3 0 Δίκτυα που δημιουργούνται (Αριθμός) 5 0 Μέτρο 2.3 Ανθρώπινοι Πόροι & Προώθηση της Απασχόλησης Δράσεις υποστήριξης φορέων απασχόλησης (Αριθμός) 6 0 Καταρτιζόμενοι (Αριθμός) Προγράμματα κατάρτισης (Αριθμός) 8 0 Μελέτες (Αριθμός)

25 (Συνέχεια Πίνακα 1) ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ /ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μέτρο 3.1 Προστασία Της Υγείας Μέτρο 3.2 Προστασία και Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος Μέτρο 3.3 Προώθηση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Παρεμβάσεις για την πρόληψη και τον έλεγχο της δημόσιας υγείας Δικτυώσεις συνεργασίες που δημιουργούνται ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΙ 2006 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΕΩΣ (Αριθμός) 6 0 (Αριθμός) 5 0 Μελέτες (Αριθμός) 1 0 Προγράμματα κατάρτισης (Αριθμός) 2 0 Συστήματα παρακολούθησης (Αριθμός) 4 0 Έργα προστασίας και αναβάθμισης φυσικού περιβάλλοντος (Αριθμός) 3 0 Υποβαθμισμένες περιοχές που αποκαθίστανται (Αριθμός) 3 0 Βελτίωση / Κατασκευή νέων ΕΕΛ (Αριθμός) 4 0 Πράξεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (Αριθμός) 12 0 Πιλοτικά έργα ΑΠΕ (Αριθμός) 3 0 Διοργάνωση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Αριθμός) 8 0 Δράσεις προβολής στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση και νέων / (Αριθμός) 7 0 ψηφιακών τεχνολογιών Ημερίδες συνέδρια (Αριθμός) 12 0 Μέτρο 3.4 Συνεργασία Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την Προώθηση της Διασυνοριακής Συνεργασίας Ερευνητικά Προγράμματα (Αριθμός) 6 0 Δράσεις εκπαιδευτικών ανταλλαγών (Αριθμός)

26 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΙ 2006 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΕΩΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Μέτρο 1.1 Υποδομές Μεταφορών και Διασυνοριακών Δικτύων Μέτρο 1.2 Ασφαλής Διακίνηση Ανθρώπων και Αγαθών Μέτρο 2.1 Ενίσχυση της Διασυνοριακής Επιχειρηματικότητας Μέτρο 2.2 Ανάπτυξη Διαφόρων Μορφών Τουρισμού Μέτρο 2.3 Ανθρώπινοι Πόροι & Προώθηση της Απασχόλησης Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου Ισοδύναμα ανθρ/έτη 12μηνης διάρκειας Ισοδύναμα ανθρ/έτη 12μηνης διάρκειας Ισοδύναμα ανθρ/έτη 12μηνης διάρκειας Ισοδύναμα ανθρ/έτη 12μηνης διάρκειας Ισοδύναμα ανθρ/έτη 12μηνης διάρκειας

27 (Συνέχεια Πίνακα 2) ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΙ 2006 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΕΩΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ /ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μέτρο 3.1 Προστασία Της Υγείας Μέτρο 3.2 Προστασία και Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος Μέτρο 3.3 Προώθηση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Μέτρο 3.4 Συνεργασία Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την Προώθηση της Διασυνοριακής Συνεργασίας Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά Ισοδύναμα ανθρ/έτη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου 12μηνης 37 0 διάρκειας Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά Ισοδύναμα ανθρ/έτη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου 12μηνης διάρκειας Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (από ΕΕΛ) * 0 Ποσοστό έκτασης ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών που προστατεύονται Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου * 0 Ισοδύναμα ανθρ/έτη 12μηνης διάρκειας Ισοδύναμα ανθρ/έτη 12μηνης διάρκειας * Θα εκτιμηθεί είτε on going είτε ex post 25

28 2.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Κατά τη διάρκεια του 2004, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ των δύο Κρατών Μελών του Προγράμματος INTERREG III A / Ελλάδα Τουρκία, με αντικείμενο την κατάρτιση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού. Συγκεκριμένα, στις 09/06/2004, οργανώθηκε προκαταρκτική Τεχνική Συνάντηση στην Αθήνα για την προετοιμασία της 1 ης Επιτροπής Παρακολούθησης Καθοδήγησης του Προγράμματος, όπου παρουσιάστηκε το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς και οι προτάσεις και οι δομές διαχείρισης της Τουρκικής πλευράς. Ειδικότερα, εξετάστηκαν θέματα όπως η περίοδος εφαρμογής του Προγράμματος για την Τουρκία, οι επιλέξιμες περιοχές του Προγράμματος, τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Τουρκίας, οι κατηγορίες πράξεων, η επιλογή και η ποσοτικοποίηση των δεικτών. Επίσης, συμφώνησαν οι δύο χώρες με το σενάριο πρόσληψης ενός συμβούλου που θα αναλάβει την εξειδίκευση του Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης και την υλοποίηση δράσεων και στις δύο χώρες. Σχετικά με τις ανάγκες παρακολούθησης του Προγράμματος, η Ελληνική πλευρά θα χρησιμοποιήσει το ΟΠΣ, ενώ η Τουρκική πλευρά θα αναπτύξει ειδικό πληροφοριακό σύστημα. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν τα κριτήρια επιλογής πράξεων του Προγράμματος Τουρκία Βουλγαρία, τα οποία έχουν διαφορετική δομή από τα κριτήρια που παρουσίασε η ελληνική πλευρά και συνδέονται άμεσα με το τεχνικό τους δελτίο. Η τουρκική πλευρά δεσμεύτηκε να τα επανεξετάσει. Τέλος, η Τουρκική πλευρά δεσμεύτηκε να στείλει συνοπτικό επίσημο έγγραφο που να ορίζει τους αρμόδιους φορείς, οι εκπρόσωποι των οποίων θα συμμετέχουν στη Κοινή Τεχνική Γραμματεία. Στο κοινό τμήμα της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας θα συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των αντίστοιχων περιφερειών και ένας εκπρόσωπος του συντονιστικού γραφείου της Σμύρνης. Η 2 η Τεχνική Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα τον Αύγουστο του 2004, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το κείμενο του Συμπληρώματος Προγραμματισμού με τις ενσωματωμένες παρατηρήσεις / προτάσεις και των δύο χωρών. Στη συνέχεια, συγκροτήθηκε η 1 η Επιτροπή Παρακολούθησης Καθοδήγησης με την Απόφαση υπ αριθμ /ΥΔ1541 του Υπουργού Οικονομίας και 26

29 Οικονομικών και συνήλθε στη Χίο στις 3 Νοεμβρίου 2004, με την υπ αριθμ /ΥΔ/2686/ πρόσκληση του προέδρου της επιτροπής, όπου υποβλήθηκε στα μέλη της και εγκρίθηκε το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Προγράμματος INTERREG III A / Ελλάδα Τουρκία. 2.3 ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Το Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III Α / Ελλάδα - Τουρκία συνάντησε σοβαρές δυσκολίες, όπου έγιναν σημαντικές προσπάθειες να ξεπεραστούν, ξεκινώντας από την αρχική καθυστέρηση υποβολής και έγκρισης του Προγράμματος, του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, καθώς και σύστασης των απαιτούμενων δομών και οργάνων. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια του έτους 2004, το Πρόγραμμα αντιμετώπισε τα εξής: - Το γεγονός ότι διαφέρουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις δύο χώρες, ΕΤΠΑ για την Ελλάδα και Προενταξιακή Χρηματοδοτική Βοήθεια για την Τουρκία, συνεπάγεται διαφορετικές διαδικασίες έγκρισης των ετήσιων κατανομών για κάθε χώρα, καθώς και δυσκολίες στην έκδοση ταυτόχρονων προσκλήσεων για κοινά έργα. Ειδικότερα, η ελληνική πλευρά θα πρέπει να περιμένει την Τουρκική πλευρά μέχρι την υπογραφή του Financing Memorandum που είναι χρονοβόρα διαδικασία, προκειμένου να δημοσιεύσει πρόσκληση. - Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού εγκρίθηκε με σημαντική καθυστέρηση στις 03 Νοεμβρίου 2004 κατά την 1 η Επιτροπή Παρακολούθησης Καθοδήγησης (ως φυσική συνέπεια της αρχικής καθυστέρησης έγκρισης του Προγράμματος κατά το 2003) και είχε ως αποτέλεσμα περαιτέρω καθυστερήσεις στην κατάρτιση και την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας, το εργαλείο / μέσο προετοιμασίας της εφαρμογής του Προγράμματος. - Ανεπάρκεια του αριθμού εργαζομένων που απασχολούνται στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος. Έως το τέλος του έτους (31/12/2004), αυξήθηκε σταδιακά η στελέχωσή της στα 35 άτομα (24 Υπάλληλοι ΜΟΔ και 11 Δημόσιοι Υπάλληλοι. Παράλληλα, εντός του 2004 ξεκίνησαν οι διαδικασίες για έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ώστε η έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III, να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι λόγοι καθυστέρησης στην ενεργοποίηση των δράσεων του Προγράμματος, κατά τη συνεδρίαση της 1 ης Παρακολούθησης 27

30 Καθοδήγησης (03/11/2004), μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν τα εξής: - Κριτήρια επιλογής πράξεων - Τεχνικά Δελτία Έργου, τόσο για τις προτάσεις της ελληνικής πλευράς, όσο και για τις κοινές προτάσεις των δύο χωρών - Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας (Παράρτημα Ι), συμπεριλαμβανομένης πρότασης για δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας - Ενδεικτικός Τύπος Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων Επίσης, λήφθηκαν αποφάσεις ως προς τα ακόλουθα: - Οργάνωση προγράμματος κατάρτισης για τα αρμόδια στελέχη της Τουρκίας - Προετοιμασία δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας, προκειμένου να γίνει διάχυση της πληροφόρησης για το Πρόγραμμα προς τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους και στις δύο χώρες - Προετοιμασία του έργου της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας και δημιουργία Κοινών Τεχνικών Ομάδων εάν χρειαστεί - Προβλέψεις για τον 1 ο γύρο προσκλήσεων και για τις δύο χώρες. Επίσης, η πρόσκληση της ελληνικής πλευράς θα περιλαμβάνει ενδεικτική κατανομή του αντίστοιχου προϋπολογισμού για την Τουρκία και θα δοθεί προτεραιότητα σε έργα που περιλαμβάνουν εταίρους από τις δύο πλευρές της επιλέξιμης περιοχής. Επίσης, το 2004 η Διαχειριστική Αρχή έλαβε περαιτέρω διορθωτικά μέτρα: - Εσωτερική προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος στελεχών που οργάνωσε η Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης (ΜΟΔ ΑΕ). - Εξασφάλιση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων στη Θεσσαλονίκη Η μεταφορά της έδρας στοχεύει, μεταξύ άλλων, στη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος, δεδομένου ότι τα προγράμματα αφορούν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, τα χερσαία εξωτερικά σύνορα της χώρας, που αναπτύσσονται κατά μήκος της Εγνατίας οδού. Επιπλέον, αναδεικνύεται ο ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης, με παράλληλη ενδυνάμωση της περιφέρειας και ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τις γειτονικές χώρες. Τέλος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν και να προληφθούν περαιτέρω δυσκολίες στην εφαρμογή του Προγράμματος, η ελληνική πλευρά θα αναλάβει να οργανώσει δράσεις εκπαίδευσης και δημοσιότητας, που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ για την τουρκική πλευρά. 28

31 2.4 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2005 Σημαντική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του 2004 ήταν η κατάρτιση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού και η προσπάθεια λήψης μέτρων από τη Διαχειριστική Αρχή για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και την κάλυψη των καθυστερήσεων κατά την υλοποίηση του Προγράμματος στο μέλλον. Στα μέτρα αυτά, περιλαμβάνονταν ο προγραμματισμός τεχνικών συναντήσεων με στόχο την ολοκλήρωση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού και την εξειδίκευση των διαδικασιών ένταξης, αξιολόγησης και παρακολούθησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Πέραν της προγραμματισμένης μεταφοράς της υπηρεσίας στη Βόρεια Ελλάδα (Θεσσαλονίκη), ειδικότερα για το 2005, προβλέπεται η υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών: - Ολοκλήρωση του συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ανακοίνωση με βάση το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 438/2001) και υποβολή του στην Ε.Ε. - Διεξαγωγή της 1ης συνάντησης της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας το Μάρτιο του 2005, προκειμένου να οριστεί και το χρονοδιάγραμμα για την προκήρυξη των Μέτρων του Προγράμματος - Έκδοση παράλληλων προσκλήσεων για όλα σχεδόν τα Μέτρα, έως τον Ιούνιο του Δημιουργία και λειτουργία του κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση του Προγράμματος από την πλευρά της Τουρκίας - Άμεση υλοποίηση του Σχεδίου Πληροφόρησης και Δημοσιότητας από τη Διαχειριστική Αρχή για την έγκαιρη πληροφόρηση των δυνητικών Τελικών Δικαιούχων για τη διαδικασία υποβολής προτάσεων στις επικείμενες προκηρύξεις. - Διεξαγωγή της 2 ης Επιτροπής Καθοδήγησης και Παρακολούθησης τον Ιούλιο του Άμεση ενεργοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος - Εκπαίδευση των τουρκικών μελών της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος με πόρους ΕΤΠΑ Επίσης, το 2005 προβλέπεται τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π.Κ.Π. INTERREG III. 29

32 2.5 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Επίσης, κατά το έτος 2004, επιχειρήθηκε να εκτιμηθεί η απασχόληση ως δείκτης αποτελέσματος και επίπτωσης για τα έτη Το αποτέλεσμα της εκτίμησης παρουσιάζει τον αριθμό των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης που απαιτούνται για τη λειτουργία των νέων επενδύσεων και του νέου παγίου κεφαλαίου που έχει δημιουργηθεί κατά τη φάση της υλοποίησης, όπως αποτυπώνεται στα Τεχνικά Δελτία των Μέτρων, στο Συμπλήρωμα Προγραματισμού. Παράλληλα, όλα σχεδόν τα Μέτρα του Προγράμματος περιλαμβάνουν δράσεις σχετικές με την ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ως εξής: Μέτρο Ασφαλής Διακίνηση Ανθρώπων και Αγαθών Εκπαίδευση του προσωπικού των αρμόδιων αρχών, που θα συμβάλουν στην αποτελεσματική και ασφαλή διακίνηση ανθρώπων και αγαθών. Μέτρο Ανθρώπινοι Πόροι & Προώθηση της Απασχόλησης - Δράσεις υποστήριξης των αρμόδιων φορέων ή υπηρεσιών προώθησης της απασχόλησης, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διερεύνηση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τοπικών και περιφερειακών αγορών εργασίας. - Δράσεις για την προώθηση νέων ευκαιριών απασχόλησης και βελτίωσης του εισοδήματος των κατοίκων των παραμεθόριων περιοχών, με ιδιαίτερη έμφαση σε προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος, ανάπτυξης δεξιοτήτων και αύξησης της απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού. - Δράσεις υποστήριξης δικτύων για τη βελτίωση των υπηρεσιών ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού, των ανέργων και των ειδικών ομάδων σε θέματα αγοράς εργασίας. - Δράσεις για την ενίσχυση υπαρχουσών δομών, ώστε να διευκολύνεται η εύρεση εργασίας με την υποστήριξη νέων τεχνολογιών. Μέτρο Προστασία και Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος Δράσεις κατάρτισης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Μέτρο Συνεργασία Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την Προώθηση της Διασυνοριακής Συνεργασίας 30

33 - Υποστήριξη κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (παροχή υποτροφιών για ανταλλαγές φοιτητών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου κ.λπ.) και μαθημάτων εκμάθησης γλώσσας. - Διοργάνωση συνεδρίων με αντικείμενο την καινοτομία, την τεχνολογία και τις επιστημονικές ανταλλαγές σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και σεμιναρίων διάχυσης πληροφόρησης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των επιλέξιμων τελικών δικαιούχων του μέτρου. - Ανάπτυξη / προώθηση κοινών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας μεταξύ φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογικών πάρκων και ινστιτούτων αγροτικής ανάπτυξης, σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Μέτρο Διαχείριση του Προγράμματος Υπηρεσίες οργάνωσης και διενέργειας συναντήσεων ανταλλαγής εμπειριών, εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού και των εμπλεκομένων. 31

34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 32

35 3.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος κεφαλαίου, παρατίθενται οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III Α / Ελλάδα - Τουρκία Σύμφωνα με το Συνολικό Χρηματοδοτικό Πίνακα ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο, προκύπτει ότι ο Άξονας Προτεραιότητας 1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - έχει το μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδοτικής βαρύτητας στο Πρόγραμμα, που ανέρχεται στο 40,00%. Δεύτερος σε βαρύτητα έρχεται ο Άξονας Προτεραιότητας 3 - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ /ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - με ποσοστό που ανέρχεται σε 35,00%. Ακολουθεί ο Άξονας Προτεραιότητας 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ με ποσοστό βαρύτητας 20,00% και τελευταίος ο Άξονας Προτεραιότητας 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ - με ποσοστό 5,00%. Εξετάζοντας τη χρηματοδοτική βαρύτητα των επιμέρους μέτρων στο σύνολο του Προγράμματος, το μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή 33,22% συγκεντρώνει το Μέτρο 1.1 Υποδομές Μεταφορών και Διασυνοριακών Δικτύων, με δεύτερο το Μέτρο 3.2 Προστασία και Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος, όπου το ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο του Προγράμματος φτάνει στο 17,86%. Ακολουθούν, τα Μέτρα 2.2 Ανάπτυξη Διαφόρων Μορφών Τουρισμού και 3.3 Προώθηση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο του Προγράμματος 8,57%. Για τα υπόλοιπα Μέτρα πλην της Τεχνικής Βοήθειας, τα ποσοστά συμμετοχής τους στο σύνολο του Προγράμματος είναι 6,78% για το Μέτρο 1.2 Ασφαλής Διακίνηση Ανθρώπων και Αγαθών, 6,43% για το Μέτρο 2.1 Ενίσχυση της Διασυνοριακής Επιχειρηματικότητας, 5,00% για το Μέτρο 2.3 Ανθρώπινοι Πόροι & Προώθηση της Απασχόλησης και 4,29% για τα Μέτρα 3.1 Προστασία της Υγείας και 3.4 Συνεργασία Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την Προώθηση της Διασυνοριακής Συνεργασίας. Ως προς τη χρηματοδοτική εφαρμογή του προγράμματος δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατή η αξιολόγησή της, δεδομένου ότι το φυσικό αντικείμενο δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί και κατά συνέπεια οι τεθέντες στόχοι δεν έχουν ακόμα επιτευχθεί (Παράρτημα ΙΙΙ). 33

36 Ο Πίνακας που ακολουθεί, συνοψίζει τα αιτήματα πληρωμών και τις εισροές της Κοινοτικής Συμμετοχής (ΕΤΠΑ): Ημερομηνία αίτησης Αιτούμενο ποσό Ημερομηνία πραγματοποίησης Εισροή από Ε.Ε. πληρωμής της πληρωμής Προκαταβολή Για το έτος 2004 δεν υπήρχε υποχρέωση τήρησης του κανόνα Ν+2, ενώ για το 2005, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ Κοινοτικής Συμμετοχής (ΕΤΠΑ). Η προκαταβολή κατατίθεται σε ενδιάμεσους άτοκους λογαριασμούς της Τράπεζας Ελλάδος (όπου κατατίθενται όλες οι πληρωμές ΕΤΠΑ από τις οποίες δεν προκύπτουν τόκοι). 3.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΟΥ Οι Πίνακες που ακολουθούν, αποτυπώνουν τη συμβολή του κάθε Μέτρου του Προγράμματος INTERREG III Α / Ελλάδα - Τουρκία , σε επίπεδο διψήφιων / τριψήφιων κωδικών Πεδίων Παρέμβασης: 34

37 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Μέτρο 1.1 ΜΕΤΡΑ Υποδομές Μεταφορών και Διασυνοριακών Δικτύων Μέτρο 1.2 Ασφαλής Διακίνηση Ανθρώπων και Αγαθών 311. Σιδηρόδρομοι 312. Οδοί 315. Λιμάνια 31. Υποδομή Μεταφορών ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 322. Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (συμπεριλαμβανόμενων και μέτρων για την ασφάλεια και την ασφαλή διαβίβαση) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Μέτρο 2.1 ΜΕΤΡΑ Ενίσχυση της Διασυνοριακής Επιχειρηματικότητας Μέτρο 2.2 Ανάπτυξη Διαφόρων Μορφών Τουρισμού Μέτρο 2.3 Ανθρώπινοι Πόροι & Προώθηση της Απασχόλησης ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 162. Φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, καθαρές και εξοικονομητικές ενεργειακές τεχνολογίες 164. Επιμεριζόμενες επιχειρηματικές υπηρεσίες (επιχειρηματικές τάξεις, θερμοκοιτίδες, τόνωση, υπηρεσίες προώθησης, δικτύωση, συνέδρια, εμπορικές εκθέσεις) 182. Καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας, σύσταση δικτύων και εταιρικών σχημάτων μεταξύ επιχειρήσεων ή / και ερευνητικών ινστιτούτων 172. Μη φυσικές επενδύσεις (ανάπτυξη και παροχή τουριστικών υπηρεσιών, αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, πολιτιστική κληρονομιά) 173. Επιμεριζόμενες υπηρεσίες για το τουριστικό κύκλωμα (συμπεριλαμβανομένων και δραστηριοτήτων προώθησης, δικτύωσης, συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων) 21. Πολιτική αγοράς εργασίας 23. Ανάπτυξη παιδαγωγικής και επαγγελματικής κατάρτισης μη συνδεόμενης με ιδιαίτερο τομέα (άτομα, εταιρείες) 24. Ελαστικότητα εργατικού δυναμικού, επιχειρηματική δραστηριότητα, καινοτομία, τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (άτομα, εταιρείες) 25. Θετικές ενέργειες στην αγορά εργασίας υπέρ των γυναικών 35

38 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ /ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μέτρο 3.1 ΜΕΤΡΑ Προστασία Της Υγείας Μέτρο 3.2 Προστασία και Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος Μέτρο 3.3 Προώθηση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Μέτρο 3.4 Συνεργασία Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την Προώθηση της Διασυνοριακής Συνεργασίας ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 36. Κοινωνική υποδομή και δημόσια υγεία 322. Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων και μέτρων για την ασφάλεια και την ασφαλή διαβίβαση) 323. Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (υγεία, διοίκηση, εκπαίδευση) 332. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειες (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική ενέργεια, βιομάζα) 343. Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων και των νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων) 345. Αποχέτευση και καθαρισμός λυμάτων 353. Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος 354. Διατήρηση και αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς 23. Ανάπτυξη παιδαγωγικής και επαγγελματικής κατάρτισης μη συνδεόμενης με ιδιαίτερο τομέα (άτομα, εταιρείες) 181. Ερευνητικά έργα βασιζόμενα σε πανεπιστήμια, και ερευνητικά ινστιτούτα 182. Καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας, σύσταση δικτύων και εταιρικών σχημάτων μεταξύ επιχειρήσεων ή/και ερευνητικών ινστιτούτων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Μέτρο 4.1 ΜΕΤΡΑ Διαχείριση του Προγράμματος Μέτρο 4.2 Τεχνική Υποστήριξη του Προγράμματος ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 411. Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και δημοσιότητα 412. Αξιολόγηση 413. Εκπόνηση μελετών 411. Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και δημοσιότητα 415. Πληροφόρηση του πολίτη 36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άξονες του Προγράμματος 103 5. ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5.1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα INTERREG IIIA/ PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία αποτελείται από πέντε (5) Άξονες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 0H1H 2H 3H 4H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ` ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III A /ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III A /ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III A /ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελ. 1-1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασίζεται στην προσέγγιση LEADER, η οποία έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας από την πρώτη προγραμματική περίοδο και στον νομό Κιλκίς από την Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ARCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ARCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ARCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 0H1H 2H 3H 4H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ. Τεχνική Βοήθεια TEXNIKH BOHΘΕΙΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ. Τεχνική Βοήθεια TEXNIKH BOHΘΕΙΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 TEXNIKH BOHΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνική Βοήθεια Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠΣ 3 ΚΠΣ 2000-2006 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑ 6 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Τεχνική Βοήθεια 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μέτρα του Προγράμματος 123 6. ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 6.1 AΞΟΝΑΣ 1- ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 6.1.1 ΜΕΤΡΟ 1.1-ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γενική Περιγραφή H αναβάθμιση, ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

5.0 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

5.0 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ INTERREG III Α/ Ελλάδα-Ιταλία 5.0 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Διαδικασίες Κατάρτισης Προγράμματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5.1 Διακρατική Συνεργασία...138 5.2 Συνεργασίες με κοινωνικοοικονομικούς και θεσμικούς φορείς...141

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσσαλονίκη, 30-04-08 Αρ.Πρωτ.: 7382 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Περιφερειακό Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Εισηγητής: Καλτσίδης Ιωάννης Στέλεχος ΟΤΔ 1 CLLD/LEADER «Εκ των κάτω προς τα επάνω» σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 55 4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 Βρισκόμαστε πλέον στην τελική φάση μιας συνεχούς προσπάθειας που ξεκινήσαμε από το 2004 για την προετοιμασία της Περιφέρειάς μας ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ «Πελοπόννησος», 2014-2020, αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από την έναρξη επιλεξιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Συνοπτική Έκθεση για την ενημέρωση των πολιτών στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του 2015 Από το 2016 έως και το 2023, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009,

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.07/2 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ.Π. INTERREG IIIA

Π.Κ.Π. INTERREG IIIA Π.Κ.Π. INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 200 5 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...62 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...63 2.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...64 2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...64 2.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ...64

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ "Μακεδονία - Θράκη"

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ Μακεδονία - Θράκη ΑΠ 01. Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας 307.733,8 19 607.933,1 197,6 483.992,2 157,3 239.752,7 77,9 17 Σιδηρόδρομοι (TEN-T) 37.00 1 64.841,6 175,2 36.906,6 99,7 30.323,5 82,0 20 Αυτοκινητόδρομοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ 7 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Ενότητα 6: Διαχρονική Εξέλιξη της Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 2-2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /3/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα »

Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα » Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2007-2013» Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007 2013 Λάρνακα 23 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Περίληψη Το «Balkan-Med Programme 2014-2020» είναι ένα νέο Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας, που απορρέει από τη διάσπαση του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στρατηγική, Στόχοι του Προγράμματος 86 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο γενικός στόχος των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας της προηγούμενης

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων»

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» Χρήστος Γιακουβής Αντιπρόεδρος ΣΘΕΒ ΛΑΡΙΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα