Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Άνδρας 59 ετών ΑΥ υσλιπιδαιµία Γνωστό λέµφωµα κυττάρων µανδύα ελεύθερος νόσου από το 2010 ιαταραχές κενώσεων (αύξηση αριθµού σε 3-4/ηµέρα) µε συνοδό αποβολή αίµατος από το ορθό, από 2µηνών Πολλαπλοί (σύνολο 5) πολύποδες παχέος εντέρου, διαφόρων µεγεθών

3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΛΥΠΟ ΩΝ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ Νεοπλαστικοί πολύποδες Μη νεοπλαστικοί Υποβλεννογόνια µορφώµατα Μονήρεις ή πολλαπλοί πολύποδες στα πλαίσια συνδρόµων πολυποδίασης

4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΛΥΠΟ ΩΝ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ Νεοπλαστικοί πολύποδες Μη νεοπλαστικοί Υποβλεννογόνια µορφώµατα Σύνδροµα πολυποδίασης

5 Νεοπλαστικοί Πολύποδες ιακρίνονται σε καλοήθεις και κακοήθεις Όλοι τους έχουν δυνατότητα εξέλιξης σε κακοήθεια Ταξινόµηση ανάλογα µε την εµφάνιση και την ιστολογική δοµή Κοινό χαρακτηριστικό η δυσπλασία

6 Καλοήθεις Νεοπλαστικοί Πολύποδες ιάκριση ανάλογα µε την ιστολογική τους δοµή Σωληνώδη αδενώµατα (tubular) Λαχνωτά αδενώµατα (villous) Σωληνολαχνωτά αδενώµατα (tubulovillous) Σωληνώδη αδενώµατα συνήθως µικρότερα και µε ηπιότερου βαθµού δυσπλασία Λαχνωτά συνήθως µεγαλύτερα σε µέγεθος και µε υψηλότερου βαθµού δυσπλασία. Η πιθανότητα υψηλόβαθµης δυσπλασίας και κακοήθους εξαλλαγής σχετίζεται µε α) το µέγεθος β) τη λαχνωτή διαµόρφωση και γ) µε την ηλικία (>60έτη)

7 Καλοήθεις νεοπλαστικοί πολύποδες ιάκριση ανάλογα µε την ενδοσκοπική εµφάνισή τους Επίπεδοι Έµµισχοι Paris classification type 0 Επιφανειακοί πολύποδες, επηρµένοι,µε εµβάθυνση ή εξελκωµένοι type 1 πολυποειδή καρκινώµατα, συνήθως µε ευρεία βάση type 2 εξελκωµένα καρκινώµατα µε σαφή και επηρµένα όρια type 3 εξελκωµένα, διηθητικά καρκινώµατα χωρίς σαφή όρια type 4 µη εξελκωµένα καρκινώµατα µε διάχυτη διήθηση type 5 µη ταξινοµούµενα καρκινώµατα σε προχωρηµένο στάδιο

8 Σωληνώδες αδένωµα

9 Λαχνωτό αδένωµα

10 Σωληνολαχνωτόαδένωμα

11 Κακοήθεις νεοπλαστικοί πολύποδες Μη διηθητικά καρκινώµατα Καρκίνωµα in situ Ενδοβλεννογόνιο καρκίνωµα ιηθητικά καρκινώµατα (όσα διηθούν τη βλεννογόνια µυϊκή στιβάδα)

12 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΛΥΠΟ ΩΝ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ Νεοπλαστικοί πολύποδες Μη νεοπλαστικοί Υποβλεννογόνια µορφώµατα Σύνδροµα πολυποδίασης

13 Μη Νεοπλαστικοί Πολύποδες Υπερπλαστικοί πολύποδες Οδοντωτά αδενώµατα Βλεννογονικοί πολύποδες Νεανικοί πολύποδες Πολύποδες Peutz-Jeghers Φλεγµονώδεις πολύποδες

14 Υπερπλαστικοί πολύποδες Μέγεθος συνήθως <5mm, πολύ σπάνια >10mm Υποψία για οδοντωτό αδένωµα Επιπολασµός περίπου 10% σε ηλικία >50 έτη Πιο συχνοί σε άντρες Πιο συχνοί στο αριστερό κόλον και κυρίως σε ορθό και σιγµοειδές Το κάπνισµα είναι παράγοντας κινδύνου για ανάπτυξη υπερπλαστικών πολυπόδων

15 Υπερπλαστικοί πολύποδες

16 Οδοντωτά (serrated) αδενώµατα Ξεχωριστή οντότητα µικτά χαρακτηριστικά υπερπλαστικών και αδενωµατωδών πολυπόδων ιακρίνονται Υπερπλαστικού τύπου Παραδοσιακό οδοντωτό αδένωµα (TSA) Επίπεδο οδοντωτό αδένωµα (SSA) Σπανιότερα των υπερπλαστικών πολυπόδων (1% όλων των πολυπόδων) SSA Συνήθως στο δεξιό κόλον TSA Συνήθως στο αριστερό κόλον συµπεριφορά ως κλασσικά αδενώµατα Ο επιπολασµός της υψηλόβαθµης δυσπλασίας και του καρκίνου κυµαίνεται από 5-16%

17 Οδοντωτό (serrated) αδένωµα

18 Λοιποί µη-νεοπλαστικοί πολύποδες Βλεννογονικοί πολύποδες (mucosal polyps) Νεανικοί πολύποδες (juvenile polyps) ανήκουν στα αµαρτώµατα Εµφανίζονται σε ηλικίες 1-7 ετών Συνήθως µονήρεις, σπάνια πολλαπλοί Συνήθως έµµισχοι, µεγέθους 3χιλ-2εκ. Κυρίως στο ορθό, σπάνια κεντρικότερα εν εξαλλάσσονται µόνο στις περιπτώσεις συνδρόµου νεανικής πολυποδίασης υπάρχει πιθανότητα εξαλλαγής

19 Juvenile Polyp

20 Peutz-Jeghers πολύποδες Μονήρης αµαρτωµατώδης πολύποδας Σπάνια παρουσιάζεται ως µονήρης, συνήθως στα πλαίσια του συνδρόµου Φλεγµονώδεις πολύποδες Ανευρίσκονται στην αναγεννητική και επουλωτική φάση της φλεγµονής Μπορεί να αναπτυχθούν σε έδαφος βαριάς κολίτιδας, ανεξαρτήτως αιτιολογίας

21 Ψευδοπολύποδες

22 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΛΥΠΟ ΩΝ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ Νεοπλαστικοί πολύποδες Μη νεοπλαστικοί Υποβλεννογόνια µορφώµατα Σύνδροµα πολυποδίασης

23 Υποβλεννογόνια µορφώµατα Καλοήθεις λεµφικοί πολύποδες µπορεί να είναι πολλαπλοί συνήθως σε παιδιά Κακοήθεις λεµφικοί πολύποδες είτε στα πλαίσια λεµφώµατος είτε λεµφοκυτταρικής λευχαιµίας αµφότερα µπορεί να εµφανιστούν ως πολλαπλοί πολύποδες κόλου Λιπώµατα Καρκινοειδή Μεταστατικά νεοπλάσµατα (µελάνωµα) Σπανιότεροι όγκοι ( fibromas, neurofibromas, λειοµυώµατα, αιµαγγειώµατα, ενδοµητρίωση κλπ) Colitis cystica profunda Pneumatoides cystoides coli

24 Colitis cystica profunda ιάταση υποβλεννογόνιων αδένων λόγω συγκέντρωσης βλέννης Συνήθως ως µονήρης πολύποδας έως 3εκ. στο ορθό Προδιαθεσικοί παράγοντες : προηγούµενα χειρουργεία,ελκώδης κολίτιδα και πρόπτωση ορθού Η βιοψία από το υπερκείµενο επιθήλιο δεν εµφανίζει δυσπλασία Μοιάζει ιστολογικά και κλινικά µε το µονήρες έλκος ορθού

25 Pneumatoides Cystoides Coli Κύστεις πλήρεις αέρα στον υποβλεννογόνιο χιτώνα Εξαφανίζονται µετά από βιοψία ή διάτρησή τους µε βελόνα σκληροθεραπείας Κλινικά από ασυµπτωµατικές έως και εικόνα που οµοιάζει κολίτιδας Προκαλούνται είτε οξέως στα πλαίσια ταχείας βλεννογονικής βλάβης (ισχαιµία ή κολίτιδα) µοιραία επιπλοκή είτε σταδιακά άνευ κλινικής σηµασίας Έχουν σχετιστεί µε πνευµοπεριτόναιο και µε ΧΑΠ

26 Λιπώµατα

27 Καρκινοειδή 10-15% όλων των καρκινοειδών εµφανίζει εντόπιση στο ορθό Συνήθως σε µεγάλες ηλικίες (>70έτη) Εξαιρετικά σπάνια > 2εκ. το 80% <1εκ. Μονήρη

28 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΛΥΠΟ ΩΝ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ Νεοπλαστικοί πολύποδες Μη νεοπλαστικοί Υποβλεννογόνια µορφώµατα Σύνδροµα πολυποδίασης

29 Σύνδροµα Πολυποδίασης Κληρονοµούµενα Αδενωµατώδη (FAP, Gardner s, Turcot s κ.α) Αµαρτωµατώδη ( Peutz-Jegher s, Cowden s κ.α) Μη-κληρονοµούµενα Cronkhite Canada Σύνδροµο υπερπλαστικής πολυποδίασης Οζώδης λεµφοειδής υπερπλασία Lymphomatous polyposis Serrated Polyposis Syndrome

30 Familial Adenomatous Polyposis To πιο συνηθισµένο σύνδροµο πολυποδίασης Μετάλλαξη στο αλλήλιο του APC Εκατοντάδες ή και χιλιάδες πολύποδες στο παχύ έντερο Συνήθως αναπτύσσονται µετά τα έτη Ανευρίσκονται και τα 3 είδη αδενωµάτων Η πλειοψηφία των πολυπόδων είναι <1εκ.

31 F.A.P Πολύποδεςστομάχουστο30 έως100% των ασθενών 12δακτυλικά αδενώματα στο 60-90% - προσοχήπερίτοφύματουvater Νηστιδικά αδενώματα στο 40% Αδενώματαστονειλεόστο20% Εξωεντερικές εκδηλώσεις: οστεώματα της γνάθου, εξοστώσεις, ενσφηνωμένα δόντια κ.α

32 F.A.P.

33 Attenuated F.A.P

34 Peutz-Jeghers πολύποδες Αυτοσωµική επικρατούσα µετάλλαξη Συνδυάζεται µε χαρακτηριστική µελάγχρωση δέρµατος και βλεννογόνων Πολλαπλοί αµαρτωµατώδεις πολύποδες παχέος εντέρου Ιδιαίτερα συχνή η κακοήθης εξαλλαγή τόσο στον πεπτικό σωλήνα όσο και σε άλλα όργανα ( µαστοί, ωοθήκες, πάγκρεας)

35 Εξωεντερικές εκδηλώσεις PJ

36 Serrated Polyposis Syndrome Τουλάχιστον 5 οδοντωτοί πολύποδες κεντρικότερα του σιγµοειδούς µε 2 εξ αυτών >10mm ή > 20 οδοντωτοί πολύποδες στο κόλον ή Οδοντωτός πολύποδας κεντρικότερα του σιγµοειδούς µε ταυτόχρονο οικογενειακό ιστορικό SPS

37 Lymphomatous Polyposis Περιπτώσεις λεµφώµατος (HL και NHL) µπορεί να παρουσιαστούν ως πολλαπλοί λεµφωµατώδεις πολύποδες του ΓΕΣ Ιδιαίτερη κατηγορία το λέµφωµα κυττάρων µανδύα (mantle zone lymphoma) Οζώδεις συλλογές λεµφοκυττάρων «Ύπουλη» κλινική πορεία Χρήζει βαθιάς βιοψίας για να διαγνωστεί ιστολογικά

38 Mantle Cell Lymphoma of GI

39 ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Άνδρας 59 ετών Γνωστό λέµφωµα κυττάρων µανδύα ελεύθερος νόσου από το 2010 ΑΥ υσλιπιδαιµία ιαταραχές κενώσεων (αύξηση αριθµού σε 3-4/ηµέρα) µε συνοδό αποβολή αίµατος από το ορθό, από 2µηνών Πολλαπλοί (σύνολο 5) πολύποδες παχέος εντέρου

40 Ενδοσκόπηση Ο ασθενής προσήλθε στην κλινική µας για την ενδοσκοπική εκτοµή των πολυπόδων. Η κλινική εξέταση δεν ανέδειξε ιδιαίτερα ευρήµατα, ο εργαστηριακός έλεγχος (γεν. αίµατος, βιοχηµικός έλεγχος) ήταν εντός φυσιολογικών ορίων. Η χαµηλή κολοσκόπηση επιβεβαίωσε τα ενδοσκοπικά ευρήµατα. Ακολούθησε τµηµατική εκτοµή του πολύποδα διαµέτρου 2 εκ µε βρόχο πολυπεκτοµής αφότου προηγήθηκε υποβλεννογόνια έγχυση διαλύµατος αδρεναλίνης 1: Τοποθετήθηκε ενδοσκοπικό Το µόρφωµα έδιδε εντύπωση υποβλεννογόνιας φύσης. Ελήφθησαν επίσης βαθείες βιοψίες µε λαβίδα τύπου jumbo από τον πολύποδα ορθού διαµέτρου 2,5 εκ.

41 Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Επιδημιολογία Αιτιολογία Βιολογία του καρκίνου Οικογενής καρκίνος Ομάδες κινδύνου Πρόληψη

Επιδημιολογία Αιτιολογία Βιολογία του καρκίνου Οικογενής καρκίνος Ομάδες κινδύνου Πρόληψη Επιδημιολογία Αιτιολογία Βιολογία του καρκίνου Οικογενής καρκίνος Ομάδες κινδύνου Πρόληψη Επιδημιολογία Μείζονα αιτία νοσηρότητας και θνητότητας σε Β. Αμερική, Ευρώπη και άλλες περιοχές με παρόμοιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοσκοπική παρακολούθηση προκαρκινικών αλλοιώσεων στομάχου

Ενδοσκοπική παρακολούθηση προκαρκινικών αλλοιώσεων στομάχου Ενδοσκοπική παρακολούθηση προκαρκινικών αλλοιώσεων στομάχου Xρήστος Καρακόιδας Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΝΑ Ενδοσκοπική Ημερίδα ΕΓΕ, 20 Απριλίου 2013 ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ESGE ASGE

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ένζυµα µεταβολισµού του υαλουρονικού οξέος στον καρκίνο του παχέος εντέρου

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ένζυµα µεταβολισµού του υαλουρονικού οξέος στον καρκίνο του παχέος εντέρου Τµήµα Χηµείας Σχολή Θετικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Πατρών Τοµέας Οργανικής Χηµείας, Βιοχηµείας και Φυσικών Προϊόντων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ενδοσκοπήσεις Κάντε κλίκ Σύνδροµα µη - αδενωµατώδους πολυποδίασης Πινακοθήκη Χατζηκυριάκου -Γκίκα, Μουσείο Μπενάκη Ορλάντο θα πάτε;

ενδοσκοπήσεις Κάντε κλίκ Σύνδροµα µη - αδενωµατώδους πολυποδίασης Πινακοθήκη Χατζηκυριάκου -Γκίκα, Μουσείο Μπενάκη Ορλάντο θα πάτε; ενδοσκοπήσεις Το περιοδικό της Ένωσης Γαστρεντερολόγων (ΕΠ.Ε.Γ.Ε) Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2013 Tεύχος Λ. Δηµοκρατίας 67, 15451, Αθήνα, Τηλ.: 210 6727531-3, Fax: 210 6727535 27 Σύνδροµα µη -

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση, Θεραπεία και Παρακολούθηση του Καρκίνου του Στομάχου

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση, Θεραπεία και Παρακολούθηση του Καρκίνου του Στομάχου 2011 Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος Ανδρουλάκης Ν., Βασιλειάδης Κ., Βίνη Λ., Γκολφινόπουλος Β., Κατωπόδη Ο., Λιακάκος Θ., Μακατσώρης Θ., Μπούτης Α., Νασιούλας Γ., Ξυνός Ε.,Πενθερουδάκης Γ., Σγουρός

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη του οικογενούς γαστρικού καρκίνου ο ρόλος της γαστρεκτομής. Xρήστος Καρακόιδας Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΝΑ

Η πρόληψη του οικογενούς γαστρικού καρκίνου ο ρόλος της γαστρεκτομής. Xρήστος Καρακόιδας Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΝΑ Η πρόληψη του οικογενούς γαστρικού καρκίνου ο ρόλος της γαστρεκτομής Xρήστος Καρακόιδας Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΝΑ 12 η Διημερίδα ΕΠ.Ε.Γ.Ε., 20 Σεπτεμβρίου 2014 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΟΥΔΕΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι Η Δ Χειρουργική Κλινική του ΑΠΘ, με την ευκαιρία των είκοσι ετών λειτουργίας του ΕΠΕΜ- ΒΑΤΙΚΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ διοργανώνει, υπό την αιγίδα του Ιατρικού Τμήματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για ασθενείς προετοιμάστηκε από το Reliable Cancer

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για ασθενείς προετοιμάστηκε από το Reliable Cancer

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Γιώργος Μορφόπουλος Επιμελητής Α Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» Ιανουάριος 2005 ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ: ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Ο δεύτερος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΟΟΡΘΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Παπαξοΐνης Γεώργιος Παθολόγος Ογκολόγος

ΚΟΛΟΟΡΘΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Παπαξοΐνης Γεώργιος Παθολόγος Ογκολόγος ΚΟΛΟΟΡΘΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Παπαξοΐνης Γεώργιος Παθολόγος Ογκολόγος ΚΟΛΟΟΡΘΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΟΛΟΟΡΘΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Σποραδικός καρκίνος: ηλικία,, φυλή Ιστορικό κολοορθικού καρκίνου ή πολυπόδων Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοπαθολογική ταξινόμηση

Ιστοπαθολογική ταξινόμηση 23 Ιστοπαθολογική ταξινόμηση Μέρος VΙΙ: ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ Δέσποινα Βιολιδάκη, Έλιν Ρόννε, Δήμητρα Ροντογιάννη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ NEYΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ Τα κύτταρα του «Διάχυτου Νευροενδοκρινούς

Διαβάστε περισσότερα

3. Σκελετός της εργασίας : Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3. Σκελετός της εργασίας : Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Θέµα της Πτυχιακής Εργασίας : «Η διατροφή ως αιτιολογικός παράγοντας για τον

Διαβάστε περισσότερα

Nευροενδοκρινικά νεοπλάσματα: Παθολογοανατομικά και βιολογικά χαρακτηριστικά

Nευροενδοκρινικά νεοπλάσματα: Παθολογοανατομικά και βιολογικά χαρακτηριστικά 22 βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 7, Τεύχος 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2008 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣH Nευροενδοκρινικά νεοπλάσματα: Παθολογοανατομικά και βιολογικά χαρακτηριστικά Πηνελόπη Αργυρίου 1, Δήμητρα Ροντογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ:Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ:ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΣΑΝΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΚΥΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 Αφιερώνεται Σε όλους τους ογκολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Eπιμέλεια κειμένου: Αγγελική Θεοδωροπούλου, Γεώργιος Καραμανώλης Μαρία Τζουβαλά, Γρηγόριος Αλ. Πασπάτης Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία «ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ»

Πτυχιακή εργασία «ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία «ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ» Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ε. Παπαγιαννοπούλου Σπουδάστρια: Ειρήνη Μπάρη Ιωάννινα 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΑ 2008 ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EUS ERCP HALO Radioablation

EUS ERCP HALO Radioablation ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΗΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ EUS ERCP HALO Radioablation Του Ιατρού Χρήστου Β. Καραλή, M.D. Ειδικού Παθολόγου Γαστρεντερολόγου Ενδοσκόπου Ηπατολόγου του Κυανού Σταυρού Επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Τµήµα ιατροφής ιαιτολογίας.παράρτηµα Σητείας

Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Τµήµα ιατροφής ιαιτολογίας.παράρτηµα Σητείας Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα ιατροφής ιαιτολογίας Παράρτηµα Σητείας 1 ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Mακρή Αναστασία: Φοιτήτρια Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Σύγγραμμα: Rubin E., Βασική Παθολογική Ανατομική Ύλη: Τόμος Ι: Κεφάλαιo 13 Τόμος ΙΙ: Κεφάλαια 14-19, 21, 24-29 SOS: Συνήθως τα θέματα κατανέμονται ως

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρολογική αξιολόγηση καρκινωµάτων πνεύµονα

Κυτταρολογική αξιολόγηση καρκινωµάτων πνεύµονα Κυτταρολογική αξιολόγηση καρκινωµάτων πνεύµονα Αικατερίνη Ν. Πολίτη Επίκ. Καθηγήτρια Κυτταρολογίας Αρεταίειο Νοσοκοµείο Ιστορική αναδροµή 1845 Donne: ταυτοποίηση αποφολιδοµένων βρογχικών κυττάρων σε πτύελα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπαθή αδενοκαρκινώματα της ουροδόχου κύστεως (UB)

Πρωτοπαθή αδενοκαρκινώματα της ουροδόχου κύστεως (UB) Πρωτοπαθή αδενοκαρκινώματα της ουροδόχου κύστεως (UB) Ορισμός: είναι ουροθηλιακό καρκίνωμα με αμιγή αδενικό φαινότυπο. Το αδενοκαρκίνωμα στην UB μπορεί να είναι πρωτοπαθές συχνότερα όμως είναι τα κατ επέκτασιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΊΝΟ ΤΟΥ ΣΤΌΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΊΝΟ ΤΟΥ ΣΤΌΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΊΝΟ ΤΟΥ ΣΤΌΜΑΤΟΣ Πανελλήνια Εκστρατεία Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Στόματος Επιστημονικό Εγχειρίδιο Πανελλήνια Εκστρατεία Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΚΟΛΙΤΙΔΕΣ και ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΣ. Σ. Σάββα, Αν. Διευθύντρια Γενικού Νοσοκομείου Α. Φλέμινγκ

ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΚΟΛΙΤΙΔΕΣ και ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΣ. Σ. Σάββα, Αν. Διευθύντρια Γενικού Νοσοκομείου Α. Φλέμινγκ ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΚΟΛΙΤΙΔΕΣ και ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΣ Σ. Σάββα, Αν. Διευθύντρια Γενικού Νοσοκομείου Α. Φλέμινγκ ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΚΟΛΙΤΙΔΕΣ Οι λοιμώδεις παθήσεις του παχέος εντέρου είναι συχνές, συνήθως πρωτοπαθείς, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις) 1. Ποιός είναι ο χρόνος επώασης του τετάνου; Α. 2-3 ώρες Β. 24 ώρες Γ. 2-3 ηµέρες. 5-14 ηµέρες Ε. 30-45 ηµέρες 2. Ποιά από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

& Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η. Αλλεργίες του καλοκαιριού. Χολολιθίαση στα παιδιά. Το ψωμί στη διατροφή μας. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 9 / 4ο έτος έκδοσης MΑÚΟΣ/ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

& Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η. Αλλεργίες του καλοκαιριού. Χολολιθίαση στα παιδιά. Το ψωμί στη διατροφή μας. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 9 / 4ο έτος έκδοσης MΑÚΟΣ/ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 MΑÚΟΣ/ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 9 / 4ο έτος έκδοσης & Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ 6 8 9 9 Αλλεργίες του καλοκαιριού Χολολιθίαση στα παιδιά Το ψωμί στη διατροφή μας editorial Η ΖΩΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1. Η κύρια θεραπεία του εµπυήµατος θώρακος είναι: Α. Η σωστή παροχέτευση της θωρακικής κοιλότητας. Η αντιβίωση και χορήγηση οξυγόνου Γ. Η παρεντερική χορήγηση υγρών και ηλεκτρολυτών.

Διαβάστε περισσότερα

Η παγκόσμια οργάνωση υγείας συνιστά την κατάταξη σε 4 βασικούς ιστολογικούς τύπους: καρκίνωμα μεταβατικού επιθηλίου, καρκίνωμα πλακώδους

Η παγκόσμια οργάνωση υγείας συνιστά την κατάταξη σε 4 βασικούς ιστολογικούς τύπους: καρκίνωμα μεταβατικού επιθηλίου, καρκίνωμα πλακώδους ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ. Είναι ο τέταρτος πιο συχνός καρκίνος της στον Δυτικό κόσμο. Η μέση ηλικία κατά την διάγνωση είναι τα 60 με 65 έτη.είναι πιο συχνός στους

Διαβάστε περισσότερα