Παρουσίαση Περιστατικού. Καρδιακό Μύξωµα. Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν. Δράµας. Τσαουσίδης Αδάµ Ειδικευόµενος Καρδιολογικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση Περιστατικού. Καρδιακό Μύξωµα. Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν. Δράµας. Τσαουσίδης Αδάµ Ειδικευόµενος Καρδιολογικής"

Transcript

1 Παρουσίαση Περιστατικού Καρδιακό Μύξωµα Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν. Δράµας Τσαουσίδης Αδάµ Ειδικευόµενος Καρδιολογικής

2 Συµπτώµατα Πρώτα ευρήµατα Ασθενής θήλυ 49 ετών µε ελεύθερο προηγούµενο ιστορικό Κλινική εικόνα 1 η εξέταση (10/2013) Αίσθηµα παλµών από διµήνου Κλινική εξέταση: S1/S2: χωρίς φυσήµατα Δερµατικές καφεοειδείς κηλίδες δέρµατος-βλεννογόνου ΗΚΓ: Διαταραχές επαναπόλωσης πλαγίου τοιχώµατος, αραιές έκτακτες κολπικές συστολές Δοκιµασία κόπωσης: Αρνητική για µυοκαρδιακή ισχαµία 1 ος υπερηχογραφικός έλεγχος: Ήπια πρόπτωση µιτροειδούς βαλβίδος και εκσηµασµένη πάχυσνη µεσοκολπικού διαφράγµατος

3 Συµπτώµατα Ευρήµατα από ΓΕΣ Η ασθενής εµφανίζει αίσθηµα τεινεσµού και διαταραχές κενώσεων από µηνός. Εξέταση από Γαστρεντερολόγο (2/2014) Διενέργεια κολονοσκόπησης εµφανίζει αδενωµατώδη βλάβη στο ορθό µε ευρεία βάση 12 cm από το σφιγκτήρα. Τίθεται ερώτηµα εκτοµής

4 Διερεύνηση! Διενέργεια αξονικής τοµογραφίας θώρακα για τη σταδιοποίηση της βλάβης στο ορθο: Έλλειµµα πλήρωσης αριστερού κόλπου µε µερική απόφραξη δεξιάς άνω πνευµονικής φλέβας.

5 ! Νέος υπερηχογραφικός έλεγχος: Όγκος υπερηχογενής µε ευρεία βάση, περι τα 3 cm στη µέση και κατώτερη µοίρα του µεσοκολπικού διαφράγµατος.

6 Υπερηχογραφικός έλεγχος (1)

7 Υπερηχογραφικός έλεγχος (2)

8 Υπερηχογραφικός έλεγχος (3)

9 Διοισοφάγειος Υπερηχογραφία: Επιβεβαίωση ευρήµατος

10 3D ECHO

11 MRI Καρδιάς! Όγκος µε ευρεία βάση αριστερού κόλπου στη µέση και κάτω µοίρα του µεσοκολπικού διαφράγµτος! Μερική απόφραξη της δεξιάς άνω πνευµονικής φλέβας

12 MRI Καρδιάς

13 Διερεύνηση όγκου παχέoς εντέρου! Βιοψία: Αρνητική για κακοήθεια! CT Άνω Kάτω Kοιλίας Θώρακα - Εγκεφάλου: Αρνητική για µεταστατική νόσο! MRI Κοιλίας: Ριπαρότητα περικολικού λιπους! Σύσταση για άµεση εκτοµή

14 Σκεψεις - Διαχείρηση! Όγκος µε ευρεία βάση (µύξωµα;)! Ταχύτητα ανάπτυξης (0 2,8 mm εντός τετραµήνου)! Απόφραξη Δεξιάς Πνευµονικής Φλέβας! Χρόνος εκτοµής;! Αντιπηκτικά: Πώς και πόσο προστατεύουν;! Ποια βλάβη θα πρέπει να αντιµετωπιστεί πρώτα;! Σε περίπτωση ανάγκης χηµειοθεραπείας ή ακτινοβολιών ποια η αντιµετώπιση Καρδιοχειρουργικές εκτιµήσεις: 1 η σύσταση για εκτοµή σε δεύτερο χρόνο 2 η σύσταση για άµεση εκτοµή

15 ! Εξέλιξη - Αντιµετώπιση

16 Πόρισµα παθολογοανατοµικής εξέτασης Σωληνολαχνωτό αδένωµα π. εντέρου µε βαριά δυσπλασία και σχετικά περιορισµένη εξαλλαγη σε αδενοκαρκίνωµα καλής διαφοροποίησης µε περιορισµένη διηθηση του βλεννογόνου χιτώνα χωρις µεταστάσεις Τ1Ν0Μ0 Δε χρήζει χηµειοθεραπείας ή ακτινοβολίας

17 Εκτοµή Μυοκαρδιακής Μάζας Αριστερού Κόλπου (5/2014)! Ευρεία εκτοµή µεσοκολπικού διαφράγµατος - Καθαρισµός στοµίου Πνευµονικής! Τοποθέτηση περικαρδιακού patch! Πόρισµα ιστολογικής εξέτασης: Μόρφωµα µε µυξώδες υπόστρωµα (ατρακτόµορφα αστεροειδή κύτταρα) χωρίς ατυπίες, µε στοιχεία ίνωσης του στρώµατος, αιµορραγικές διαποτίσεις, περιαγγειακές αθροίσεις από φλεγµονώδη κύτταρα, ενώ περιβάλλεται απο λεπτώδη κάψα.! Συµπέρασµα: Καρδιακό Μύξωµα

18 Follow-up! Οµαλή µετεγχειρητική πορεία Υπερηχογραφικό µετεγχειρητικό follow up! Συνέχιση αντιπηκτικής αγωγής µε ασενοκουµαρόλη! Αίσθηµα παλµών, ριπές κολπικής µαρµαρυγής σε HOLTER! Ετέθη σε µετοπρολόλη 25mg * 2! ΗΚΓ: Διαταραχές επαναπόλωσης στο πλάγιο τοίχωµα! Επεισόδιο κολπικής µαρµαρυγής! Συγχορήγηση αµιωδαρόνης! Ασθενής ασυµπτωµατική, παραµένει υπό αντιπηκτική αγωγή και β- blocker! Αναµένεται νέα Μαγνητική Τοµογραφία! Φυσιολογικός µετεγχειρητικός έλεγχος - Ακέραιο µεσοκολπικό Διάφραγµα

19 Υπερηχογραφικός µετεγχειρητικός έλεγχος (1)

20 Υπερηχογραφικός µετεγχειρητικός έλεγχος (2)

21 Υπερηχογραφικός µετεγχειρητικός έλεγχος (3)

22 Καρδιακές µάζες! Θρόµβοι αριστερού κόλπου! Καλοήθεις πρωτοπαθείς όγκοι: Μύξωµα, Λίπωµα, Θηλοειδές ινoελάστωµα, Ράβδωµα, Ίνωµα, Αµάρτωµα, Αιµαγγείωµα, Μεσοθηλίωµα, Μυοβλάστωµα των κοκκιωδών κυττάρων, Κολποκοιλιακό οζώδες Τεράτωµα, Χηµοδέκτωµα, Νευριλείνωµα, Βρογχογενείς κύστεις! Κακοήθεις πρωτοπαθείς όγκοι: Σάρκωµα, Λέµφωµα! Μεταστατικοί Όγκοι

23 Σχετική επίπτωση πρωτοπαθών όγκων καρδιάς Τύπος Αριθµός Ποσοστό Καλοήθης ,0 Μύξωµα ,2 Λίπωµα 20 5,8 Θηλοειδές ινοελάστωµα 20 5,8 Ράβδωµα 17 5,0 Ίνωµα 10 2,9 Αµάρτωµα 4 1,2 Αιµαγγείωµα 2 0,6 Μεσοθηλίωµα 2 0,6 Μυοβλάστωµα των 2 0,6 κοκκιωδών Κολποκοιλιακό κυττάρων Οζώδες 2 0,6 Τεράτωµα 2 0,6 Άλλοι καλοήθεις όγκοι 4 1,2 Τύπος Αριθµός Ποσοστό Κακοήθης Σάρκωµα ,9 Λέµφωµα 7 2,1 Atlas of Tumor Pathology. Tumors of the Heart and Great Vessels. Washington, DC, Armed Forces Institute of Pathology 1996, p 231

24 Μύξωµα Συχνότητα 0,02% (νεκροτοµικά ευρήµατα) Ο συχνότερος πρωτοπαθής καρδιακός όγκος Εµφανίζεται συχνότερα µεταξύ ετών 1 Εξορµάται συνήθως απο το µεσοκολπικό διάφραγµα Σχηµατίζει (συνήθως) ινοαγγειακό µίσχο 4-8 cm Ο ρυθµός αναπτυξης τους δεν ειναι γνωστος (1,3-6,9 mm/mo αναφερεται σε µεµονωµένες εργασίες) 2 1. Zheng JJ, Geng XG, Wang HC, Yan Y, Wang HY. Clinical and histopathological analysis of 66 cases with cardiac myxoma. Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(3): Vazir A, Douthwaite H J Med Case Rep Aug 25; 5():417.

25 Επιπλοκές µυξώµατος Θροµβοεµβολικά επεισόδια (περιφερική ή πνευµονική εµβολή, AEE) Αποφρακτικά φαινόµενα (Στένωση/Ανεπάρκεια µιτροειδούς βαλβίδας (συχνότερα), Συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, Πνευµονικό οίδηµα Συστηµατικές περιφερικές εκδηλώσεις (πυρετό, αρθραλγίες, εξανθήµατα, πληκτροδακτυλία, αναιµία, πολυκυτταραιµία, σ. Raynaud) Αρρυθµίες Αιφνίδιος θάνατος

26 Carney complex Σύνδροµο που χαρακτηρίζεται από: 1. Μύξωµα (7-10% όλων των µυξωµάτων) 2. Κηλιδώδη µελάχρωση του δέρµατος 3. Υπερδραστηριότητα ενδοκρινών αδένων 4. Όγκους όρχεων, µαστού, σβάνωµα, αδένωµα υπόφυσης, πολύποδες Συχνότητα: ~ 500 περιστατικά (καταγεγραµµένα) Ηλικία: 10-20ετών (συνήθως)!γενετικά µεταδιδόµενο σύνδροµο (αυτοσωµική επικρατής κληρονοµικότητα) (60-75% περιπτώσεων)!πρωτοπαθείς µεταλλάξεις (25-40% περιπτώσεων) Υπεύθυνες γονιδιακές µεταλλάξεις: o PRKAR1A 17q22-24 (60%) o 2-p16

27 Υπάρχει συσχέτιση των όγκων; Πρόκειται για Carney Complex; ΥΠΕΡ Καφεοειδείς κηλίδες Μύξωµα κόλπου Πολύποδες (Σωληνολαχνωτό αδένωµα ) ΚΑΤΑ Αρνητικό οικογενειακό ιστορικό Απουσία πάθησης ενδοκρινών αδένων Ηλικία

28 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Σύγγραμμα: Rubin E., Βασική Παθολογική Ανατομική Ύλη: Τόμος Ι: Κεφάλαιo 13 Τόμος ΙΙ: Κεφάλαια 14-19, 21, 24-29 SOS: Συνήθως τα θέματα κατανέμονται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: κ. Κυπαρίση ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: Χατζόγλου Αναστασία Χατζόγλου Κυριακή ΛΑΡΙΣΑ 2009 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.1 1.

Διαβάστε περισσότερα

Απόστημα ή βλεννοκήλη σκωληκοειδούς

Απόστημα ή βλεννοκήλη σκωληκοειδούς 20. ΟΓΚΟΙ ΩΟΘΗΚΩΝ Οι εξαρτηματικοί όγκοι είναι συχνοί στη γυναικολογική πρακτική και συχνά παρουσιάζουν διλήμματα στη διάγνωση και αντιμετώπισή τους. Εκτός από τις περιπτώσεις που επιπλέκονται με οξεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ Βασίλειος Π. Βασιλικός, Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα, 28 30 Ιουνίου 2013 Ξενοδοχείο Porto Rio 16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ thkapla. [Pick the date] [Type text] Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 Αίθουσα Ακρόπολη Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης Π. - Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ Στα πλαίσια της σύννομης και αναγκαίας παραπομπής ασθενών για διαγνωστικές πράξεις και μέχρι την ολοκλήρωση των διαγνωστικών πρωτοκόλλων

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ21/2361 Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας (ΦΕΚ 819/Β/7-10-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν. 1846/51.

Διαβάστε περισσότερα

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Δρ. Aντώνης Πίτσης, MD, FETCS,FESC Διευθυντής Kαρδιοθωρακοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Επείγοντα Καρδιολογικά Προ6λήματα Ογκολογικών Ασθενών

Επείγοντα Καρδιολογικά Προ6λήματα Ογκολογικών Ασθενών .86 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Επείγοντα Καρδιολογικά Προ6λήματα Ογκολογικών Ασθενών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΙΣΧΙΝΙΩΤΗΣ Τα καρδιολογικά προβλήματα είναι ιδιαίτερα συχνά σε ασθενείς με νεοπλασματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις) 1. Ποιός είναι ο χρόνος επώασης του τετάνου; Α. 2-3 ώρες Β. 24 ώρες Γ. 2-3 ηµέρες. 5-14 ηµέρες Ε. 30-45 ηµέρες 2. Ποιά από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Ο οδηγός αυτός για ασθενείς δημιουργήθηκε από τις Αξιόπιστες Θεραπείες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τι είναι καρκίνος. Ένα σύνολο 100 διαφορετικών νοσολογικών οντοτήτων. Ιδιότητες των καρκινικών κυττάρων και ιστών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τι είναι καρκίνος. Ένα σύνολο 100 διαφορετικών νοσολογικών οντοτήτων. Ιδιότητες των καρκινικών κυττάρων και ιστών 1 Ο KAΡKINOΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ στις γυναίκες είναι ένα άκρως επίκαιρο θέμα που αφορά τον γυναικείο πληθυσμό και όχι μόνο. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση αποβαίνει σωτήρια για τη γυναίκα. Η ανταλλαγή απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και Προϋποθέσεις Σοβαρών Ασθενειών

Ορισμοί και Προϋποθέσεις Σοβαρών Ασθενειών Ορισμοί και Προϋποθέσεις Σοβαρών Ασθενειών 1.1 Απλαστική Αναιμία Τελική διάγνωση απλαστικής αναιμίας που προκαλεί σοβαρή ανεπάρκεια μυελού των οστών με αναιμία, ουδετεροπενία και θρομβοκυττοπενία. Η πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Όλους τους ασφαλιστικούς. 2) Γενικό Λογιστήριο Κράτους,

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Όλους τους ασφαλιστικούς. 2) Γενικό Λογιστήριο Κράτους, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. : Φ. 11321/οικ. 10219/688 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Avastin 25 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZYTIGA

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZYTIGA ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZYTIGA Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 67 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Α. Ζήζη-Σερμπετζόγλου, Δ. Μυωτέρη, Ε. Αρκουμάνη Παθολογοανατομικό Εργαστήριο,

Διαβάστε περισσότερα

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ΝΟΕΜΒριοσ 2007 Περιοδικεσ εκδοσεισ τησ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2005-2006 Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για ασθενείς προετοιμάστηκε από το Reliable Cancer

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. τ. Διευθυντής B Κλινικής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. - Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ JOHN

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

Γιατρός στο σπίτι. Παγκόσμια Πρωτοπορία με την 24ωρη ιατρική εξυπηρέτηση στο σπίτι, μόνο στη Θεσσαλονίκη

Γιατρός στο σπίτι. Παγκόσμια Πρωτοπορία με την 24ωρη ιατρική εξυπηρέτηση στο σπίτι, μόνο στη Θεσσαλονίκη Η δύναμη της διάγνωσης στα χέρια μας Τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα εξοπλίζουν το επιτελείο των εξειδικευμένων ιατρών με δυνατότητες διάγνωσης που μέχρι πριν λίγα χρόνια φάνταζαν αδιανόητες. Η EXPRESS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Herceptin 150 mg κόνις για πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα