3.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών"

Transcript

1 3.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (3.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα εργασίας και επαγγελματικού προσανατολισμού. Τα αποτελέσματα αυτά στηρίζονταν στο σύνολο των μαθητών οι οποίοι περιλαμβάνονταν στο δείγμα μας. Όπως, όμως εύκολα κατανοεί κανείς η συμπεριφορά των μαθητών εξαρτάται από μια σειρά χαρακτηριστικών αυτών. Έχει, επομένως, ενδιαφέρον να εξεταστεί πως διαφοροποιούνται οι απόψεις των μαθητών ανάλογα με κάποια βασικά χαρακτηριστικά αυτών, τα οποία θα αναφέρονται με τον όρο 'επεξηγηματικές μεταβλητές', στην συνέχεια. Οι επεξηγηματικές μεταβλητές που μελετούνται είναι το φύλο των μαθητών και η βαθμολογία με την οποία αποφοίτησαν από το γυμνάσιο. Εκτός από τα δυο αυτά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται άμεσα στους μαθητές, επιρροή στις απόψεις τους είναι δυνατό να έχουν και άλλες εξωγενείς μεταβλητές. Εδώ εξετάζεται το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, η γεωγραφική περιοχή όπου διαμένουν -αν πρόκειται για μαθητές που μένουν στην Αθήνα ή την επαρχία- καθώς και το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο της περιοχής αυτής με βάση τον διαχωρισμό σε 3 επίπεδα που περιγράφεται στην εισαγωγή. Στις ενότητες που ακολουθούν παρατίθεται η μελέτη της επίδρασης των προαναφερθέντων επεξηγηματικών μεταβλητών στις απαντήσεις των μαθητών. Για κάθε επεξηγηματική μεταβλητή παρουσιάζονται τα σημεία -απαντήσεις μαθητώνστα οποία εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την συγκεκριμένη μεταβλητή. Ο όρος στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις υποδηλώνει ότι το παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (p-value) του αντίστοιχου ελέγχου ήταν μικρότερο από 0.05 (5%). Ο έλεγχος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ήταν ο γνωστός ως χ 2 έλεγχος (Mendenhall et al., 1999). Στις περιπτώσεις μόνο όπου και η υπο-εξέταση μεταβλητή (απάντηση μαθητών) και η επεξηγηματική μεταβλητή (βαθμολογία, εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων, επίπεδο περιοχής) ήταν σε διατεταγμένη κλίμακα μέτρησης χρησιμοποιήθηκε εναλλακτικά ο έλεγχος Somer's D (Agresti, 1984). 152

2 3.2.1 Μελέτη Επίδρασης Φύλου Μαθητών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι απόψεις και συμπεριφορές των μαθητών στις οποίες παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων των μαθητών. Διαφορές παρατηρούνται σε κύρια χαρακτηριστικά και επιλογές των μαθητών (βαθμολογία, επιλογή κατεύθυνσης, εξωσχολικές δραστηριότητες), στον τρόπο αξιολόγηση του σχολείου, στους παράγοντες που επηρεάζουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους, καθώς και στις απόψεις που διαμορφώνουν για διάφορα θέματα σχετικά με την εργασία Βασικά Χαρακτηριστικά και Συνήθειες Μαθητών Το φύλο των μαθητών (αγόρια, κορίτσια) επηρεάζει βασικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές των μαθητών, όπως είναι η βαθμολογία τους, οι ώρες που αφιερώνουν στο διάβασμα, η κατεύθυνση που προτιμούν, η σχέση τους με τους Η/Υ, καθώς και οι εξωσχολικές δραστηριότητες με τις οποίες καταπιάνονται. 153

3 Σχολικές Επιδόσεις Όσον αφορά το βαθμό απολυτηρίου Γυμνασίου, τα κορίτσια φαίνεται να έχουν υψηλότερο μέσο όρο. Ανάλογα, τα κορίτσια αφιερώνουν περισσότερες ώρες την ημέρα, κατά μέσο όρο, για μελέτη των μαθημάτων του σχολείου. Βαθμός Απολυτηρίου Φύλο Γυμνασίου Αγόρι Κορίτσι Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Τυπικό Σφάλμα Μέσου Ώρες προετοιμασίας Φύλο μαθημάτων Αγόρι Κορίτσι Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Τυπικό Σφάλμα Μέσου

4 Επιλογή κατεύθυνσης Όπως είναι και αναμενόμενο, η πλειοψηφία των κοριτσιών προτιμά την θεωρητική κατεύθυνση, ενώ τα αγόρια επιλέγουν, κατά πρώτο λόγο, την θετική κατεύθυνση και κατά δεύτερον την τεχνολογική. Σημειώνεται, πάντως ότι αν και στην επιλογή κατεύθυνσης υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο φύλων, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του ποσοστού αγοριών και κοριτσιών που έχουν αποφασίσει ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουν. Κατεύθυνση που Φύλο θα ακολουθήσει Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Θεωρητική % 51.47% 34.06% Θετική % 29.41% 38.42% Τεχνολογική % 19.12% 27.52% Σύνολο Κατεύθυνση % 51% 5 29% 38% 19% Αγόρι Κορίτσι 1 Θεωρητική Θετική Τεχνολογική 155

5 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Αν και δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ του ποσοστού αγοριών και κοριτσιών που γνωρίζουν να χειρίζονται Η/Υ, σημαντικές διαφορές παρατηρούνται μεταξύ των τρόπων με τους οποίους τα δύο φύλα μαθαίνουν να χειρίζονται τον Η/Υ, καθώς και μεταξύ των λόγων για τους οποίους χρησιμοποιούνε Η/Υ. Τρόποι Εκμάθησης Χρήσης Η/Υ Ένας βασικός παράγοντας εκμάθησης Η/Υ για τα κορίτσια είναι το σχολείο, ενώ το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι έμαθαν Η/Υ σε ιδιαίτερα μαθήματα είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό των αγοριών. Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία των αγοριών δηλώνουν ότι έμαθαν μόνοι του Η/Υ. Επίσης το ποσοστό των αγοριών που δηλώνουν ότι έμαθαν Η/Υ σπίτι τους, είναι σαφώς μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό των κοριτσιών. Τρόποι Φύλο Εκμάθησης Η/Υ Αγόρι Κορίτσι Σχολείο % Μόνος % 22.11% Σπίτι % 3.16% Ιδιαίτερα 1 7 μαθήματα 0.61% 3.68% Βάση (# μαθητών) Τρόποι Εκμάθησης Η/Υ % 48% % 22% Αγόρι Κορίτσι % 1% 4% Σχολείο Μόνος Σπίτι Ιδιαίτερα 156

6 Λόγοι Χρήσης Η/Υ Τα ποσοστά των αγοριών που χρησιμοποιούν Η/Υ είτε για ψυχαγωγία είτε για ενημέρωση είναι σημαντικά μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα ποσοστά των κοριτσιών. Λόγοι Χρήσης Φύλο Η/Υ Αγόρι Κορίτσι Ψυχαγωγία % 71.83% Ενημέρωση % 59.62% Βάση (# μαθητών) Λόγοι Χρήσης Η/Υ 83% % Αγόρι 5 Κορίτσι Ψυχαγωγία Ενημέρωση 157

7 Εξωσχολικές Δραστηριότητες Σε γενικές γραμμές οι πίνακες που ακολουθούν υποδεικνύουν ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ωρών που αφιερώνουν αγόρια και κορίτσια σε μια σειρά εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Συνοπτικά αναφέρεται ότι τα αγόρια τείνουν να ασχολούνται περισσότερες ώρες από τα κορίτσια με παρακολούθηση τηλεόρασης, ακρόαση ραδιοφώνου, ανάγνωση εφημερίδων και περιοδικών. Αναλυτικότερα τα ποσοστά των αγοριών που ασχολούνται πάνω από 10 ώρες την εβδομάδα για τα παραπάνω είναι : 57% με παρακολούθηση τηλεόρασης, 37% με ραδιόφωνο, 7% με ανάγνωση εφημερίδων και 15% με περιοδικά. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα κορίτσια είναι σαφώς μικρότερα και διαμορφώνονται ως εξής : 43%, 21%, 1% και 4%. Διαφοροποίηση παρατηρείται, επίσης, ως προς την συχνότητα με την οποία οι μαθητές διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία. Το μόνο σχόλιο που μπορεί να γίνει εδώ είναι ότι οι συμπεριφορές των κοριτσιών τείνουν να είναι περισσότερο συγκεντρωμένες στις μεσαίες κατηγορίες συχνοτήτων, ενώ και στις 2 ακραίες κατηγορίες (πάνω από 20 ώρες την εβδομάδα και ποτέ) είναι σαφώς μεγαλύτερα τα ποσοστά των αγοριών. Συχνότητα που Φύλο βλέπει τηλεόραση Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Πάνω από ώρες 16.67% % ώρες % Λιγότερο από ώρες 28.28% % Σπάνια % % Ποτέ % % Σύνολο

8 Συχνότητα παρακολούθησης τηλεόρασης % 4 35% % 28% 14% 14% Αγόρι Κορίτσι 1 8% 1% 2% Πάνω από 20 ώρες ώρες Λιγότερο από 10 ώρες Σπάνια Ποτέ Συχνότητα που Φύλο ακούει ραδιόφωνο Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Πάνω από ώρες % ώρες % 21.85% Λιγότερο από ώρες % 28.26% Σπάνια % 18.32% Ποτέ % 2.87% Σύνολο Συχνότητα ακρόασης ραδιοφώνου 4 36% 3 26% 3 27% 28% % Αγόρι Κορίτσι 11% 1 6% 1% Πάνω από 20 ώρες ώρες Λιγότερο από 10 ώρες Σπάνια Ποτέ 159

9 Συχνότητα που Φύλο διαβάζει εφημερίδα Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Πάνω από ώρες 2.01% % ώρες % 0.81% 2.68% Λιγότερο από ώρες 30.65% 13.31% 21.03% Σπάνια % 60.08% 56.6 Ποτέ % 25.81% 18.79% Σύνολο Συχνότητα ανάγνωσης εφημερίδας % % 26% Αγόρι Κορίτσι 2 1 2% 5% Πάνω από 20 ώρες 1% 13% ώρες Λιγότερο από 10 ώρες Σπάνια 1 Ποτέ 160

10 Συχνότητα που Φύλο διαβάζει περιοδικά Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Πάνω από 20 ώρες % % ώρες % 6.8 Λιγότερο από 10 ώρες % 36.29% 36.28% Σπάνια % 56.45% 48.75% Ποτέ % 3.63% 6.58% Σύνολο Συχνότητα ανάγνωσης περιοδικών 6 56% %36% 39% Αγόρι Κορίτσι 2 1 3% 11% 3% 1 4% Πάνω από 20 ώρες ώρες Λιγότερο από 10 ώρες Σπάνια Ποτέ 161

11 Συχνότητα που Φύλο διαβάζει βιβλία Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Πάνω από ώρες 3.06% 1.98% 2.46% ώρες % % Λιγότερο από ώρες 23.47% 31.35% 27.9 Σπάνια % 49.21% 48.66% Ποτέ % 5.56% 10.49% Σύνολο Συχνότητα διαβάσματος βιβλίων 5 48% 49% % 2% 9% 12% 23% 31% 17% 6% Αγόρι Κορίτσι Πάνω από 20 ώρες ώρες Λιγότερο από 10 ώρες Σπάνια Ποτέ 162

12 Αξιολόγηση Σχολείου Οι προτιμήσεις των μαθητών στα μαθήματα του σχολείου, οι προτάσεις για τις ελλείψεις του σχολικού προγράμματος και του μαθήματος του Σ.Ε.Π. ειδικότερα, καθώς και ο βαθμός ικανοποίησής τους από τις ώρες διδασκαλίας, παρουσιάζουν μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Επάρκεια ωρών διδασκαλίας Εδώ, τα κορίτσια εμφανίζονται να είναι περισσότερο απαιτητικά από τα αγόρια, καθώς το 67% των κοριτσιών θεωρεί ότι ο αριθμός ωρών διδασκαλίας δεν είναι επαρκής για την κάλυψη της διδακτέας ύλης, έναντι του 56% των αγοριών. Επαρκείς ώρες Φύλο διδασκαλίας Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Όχι % 66.52% 62.03% Ναι % 33.48% 37.97% Σύνολο Επάρκεια ωρών διδασκαλίας % Όχι 67% 44% Ναι 33% Αγόρι Κορίτσι 163

13 Μαθήματα που τους προκαλούν το ενδιαφέρον Η προηγούμενη διαπίστωση σχετικά με τις προτιμήσεις των μαθητών μεταξύ των κατευθύνσεων, επιβεβαιώνεται και από τις δηλώσεις των μαθητών σχετικά με τα μαθήματα που τους προκαλούν ενδιαφέρον. Πράγματι, από τον πίνακα που ακολουθεί βλέπει κανείς ότι τα κορίτσια προτιμούν σε μεγαλύτερο ποσοστό από τα αγόρια μαθήματα όπως τα Αρχαία, τα Νέα Ελληνικά, οι Ξένες Γλώσσες, η Θεατρολογία, τα Καλλιτεχνικά και η Ψυχολογία. Από την άλλη μεριά, τα αγόρια προτιμούν τα μαθήματα Άλγεβρας, Γεωμετρίας, Φυσικής και Πληροφορικής. Μαθήματα Φύλο Αγόρι Κορίτσι Άλγεβρα % 13.93% Γεωμετρία % 12.7 Φυσική % Αρχαία % 13.52% Νέα Ελληνικά % 13.93% Πληροφορική % 1.64% Ξένες Γλώσσες % 6.15% Θεατρολογία Καλλιτεχνικά % Ψυχολογία % Βάση (# μαθητών)

14 Μαθήματα με ενδιαφέρον 25% 2 15% 1 Αγόρι 5% Κορίτσι Άλγεβρα Γεωμετρία Φυσική Αρχαία Κείμενα Η/Υ Ξένες Γλώσσες Θεατρολ. Καλλιτεχν. Ψυχολογ. 165

15 Μαθήματα που λείπουν από το σχολικό πρόγραμμα Σημαντικές διαφοροποιήσεις, στο προηγούμενο πνεύμα, διαπιστώνονται και μεταξύ των μαθημάτων που οι μαθητές θεωρούν ότι λείπουν από το σχολικό πρόγραμμα. Έτσι, λοιπόν, για τα κορίτσια είναι σημαντικότερη η έλλειψη ή ανεπαρκής πραγματοποίηση των μαθημάτων των Καλλιτεχνικών, της Ψυχολογίας και των Ξένων Γλωσσών. Αντίθετα τα αγόρια εστιάζουν στην έλλειψη μαθήματος Σεξουαλικής Αγωγής, Οδικής Αγωγής και αθλημάτων. Μαθήματα Φύλο Αγόρι Κορίτσι Σεξουαλική Αγωγή % 41.18% Καλλιτεχνικά % 18.18% Ψυχολογία % 18.18% Αθλήματα % 1.07% Οδική Αγωγή % 1.07% Ξένες Γλώσσες % 4.28% Βάση (# μαθητών) Μαθήματα που λείπουν από το πρόγραμμα Αγόρι Κορίτσι 1 Σεξολογία Καλλιτεχνικά Ψυχολογία Αθλήματα Οδική Αγωγή Ξένες Γλώσσες 166

16 Επιθυμητή διδασκαλία μαθήματος Σ.Ε.Π. Όπως και σε προηγούμενο θέμα, σχετικά με την επάρκεια των ωρών διδασκαλίας, τα κορίτσια εμφανίζονται να είναι περισσότερο απαιτητικά από τα αγόρια και στο ζήτημα της διαμόρφωσης του μαθήματος του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού. Το 11.73% των αγοριών δηλώνει ότι το συγκεκριμένο μάθημα δεν χρειάζεται καμία αλλαγή και μπορεί να παραμείνει ως έχει, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των κοριτσιών είναι σημαντικά μικρότερο και κυμαίνεται γύρω στο 6%. Το μάθημα του Σ.Ε.Π. Φύλο δεν χρειάζεται αλλαγή Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Όχι % 94.06% 91.6 Ναι % 5.94% 8.4 Σύνολο Ο Σ.Ε.Π. να παραμείνει ώς έχει 10 88% 94% % 6% Αγόρι Κορίτσι Όχι Ναι 167

17 Παράγοντες Επιρροής σε Επαγγελματικό Προσανατολισμό Όπως γίνεται φανερό στην παρούσα ενότητα, η διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού των μαθητών διαφέρει ανάλογα με το φύλο αυτών. Τα δύο φύλα διαφέρουν όχι μόνο ως προς τον κύριο παράγοντα επαγγελματικού προσανατολισμού τους, αλλά, επίσης, και ως προς την επίδραση των καθηγητών στην επιλογή επαγγέλματος, στις πηγές ενημέρωσής τους και στο βαθμό επικοινωνίας τους με τους φίλους και την οικογένειά τους. Αναλυτικότερα αποτελέσματα δίνονται στην συνέχεια. Επικοινωνία μαθητών με άλλα πρόσωπα Είναι σημαντικό το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει εδώ ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ του βαθμού επικοινωνίας αγοριών και κοριτσιών τόσο με τους γονείς τους όσο και με τους φίλους. Όσον αφορά τους καθηγητές, πάντως, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. 168

18 Συζήτηση με γονείς Σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα τα κορίτσια εμφανίζονται να συζητούν περισσότερο με τους γονείς τους για θέματα σχολείου από ότι τα αγόρια. Συγκεκριμένα, το 47% των κοριτσιών συζητά πολύ για το θέμα αυτό με τους γονείς του, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα αγόρια είναι μόλις 35%. Συζήτηση για Φύλο θέματα σχολείου Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Πολύ % 46.85% 41.72% Αρκετά % 41.34% 42.38% Λίγο % 9.84% 13.02% Καθόλου % 1.97% 2.87% Σύνολο Συζήτηση με γονείς για σχολείο 5 45% 47% 44% 41% 4 35% 35% 3 25% 2 17% Αγόρι Κορίτσι 15% 1 1 5% 4% 2% Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 169

19 Συζήτηση με φίλους Με τους φίλους τους, τα κορίτσια συζητούν σε μεγαλύτερο βαθμό, από τα αγόρια. Αναλυτικότερα, τα ποσοστά των κοριτσιών που συζητούν με τους φίλους τους πολύ για θέματα σχολείου είναι 44%, για επαγγελματικό προσανατολισμό 22% και για προσωπική ζωή 71%. Τα αντίστοιχα ποσοστά αγοριών είναι σαφώς μικρότερα και διαμορφώνονται ως εξής : 35%, 11% και 56%. Συζήτηση για Φύλο θέματα σχολείου Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Πολύ % 44.31% 39.65% Αρκετά % 41.18% 41.63% Λίγο % Καθόλου % 4.31% 4.19% Σύνολο Συζήτηση με φίλους για σχολείο 45% 44% 42% 41% 4 35% 34% 3 25% 2 2 Αγόρι Κορίτσι 15% 1 1 5% 4% 4% Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 170

20 Συζήτηση για επαγγελ- Φύλο ματική αποκατάσταση Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Πολύ % 21.65% 17.0 Αρκετά % 44.88% 43.93% Λίγο % 27.56% 30.91% Καθόλου % 5.91% 8.17% Σύνολο Συζήτηση με φίλους για επαγγελματική αποκατάσταση 45% 43% 45% 4 35% 35% 3 28% 25% 2 22% Αγόρι Κορίτσι 15% 11% 11% 1 6% 5% Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 171

21 Συζήτηση για Φύλο προσωπική ζωή Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Πολύ % 71.15% 64.3 Αρκετά % % Λίγο % 9.88% 11.53% Καθόλου % 2.37% 3.99% Σύνολο Συζήτηση με φίλους για προσωπική ζωή 8 71% % % 17% 14% 1 6% 2% Αγόρι Κορίτσι Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 172

22 Πηγές Επαγγελματικού Προσανατολισμού Στο σημείο αυτό αναφέρονται οι πηγές επαγγελματικού προσανατολισμού των μαθητών στις οποίες διαπιστώθηκαν διαφοροποιήσεις, ως προς τη βαρύτητα αυτών, μεταξύ των δύο φύλων. Συνοπτικά, τα κορίτσια δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην οικογένεια και τους φίλους, ενώ τα αγόρια στα περιοδικά και το Internet. Αυτό συμβαδίζει με προηγούμενα αποτελέσματα στα οποία είχε δειχθεί ότι τα κορίτσια συζητούν περισσότερο με γονείς και φίλους ενώ τα αγόρια χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό το Internet για ενημέρωση και διαβάζουν συχνότερα περιοδικά. Αναλυτικά τα αποτελέσματα παραθέτονται στους πίνακες που ακολουθούν. Οικογένεια/ Φύλο Συγγενείς Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Όχι % % 1ο σε σημαντικότητα % 60.41% 56.38% 2ο σε σημαντικότητα % 13.35% 3ο σε σημαντικότητα % 7.61% 5.93% Σύνολο Οικογένεια / Συγγενείς % % 2 15% 12% 4% 8% Αγόρι Κορίτσι Όχι

23 Φίλοι Φύλο Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Όχι % 61.42% 1ο σε σημαντικότητα % 5.58% 6.23% 2ο σε σημαντικότητα % 24.37% 19.29% 3ο σε σημαντικότητα % 14.72% 13.06% Σύνολο Φίλοι % % Αγόρι Κορίτσι 2 1 7% 6% 12% 11% 15% Όχι

24 Περιοδικά Φύλο Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Όχι % 85.28% 79.53% 1ο σε σημαντικότητα % 4.57% 5.93% 2ο σε σημαντικότητα % 4.06% 5.93% 3ο σε σημαντικότητα % 6.09% 8.61% Σύνολο Περιοδικά 9 85% 8 71% Αγόρι Κορίτσι % 5% 9% 4% 12% 6% Όχι

25 Internet Φύλο Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Όχι % 90.36% 85.46% 1ο σε σημαντικότητα % 1.02% 3.86% 2ο σε σημαντικότητα % 4.06% 5.34% 3ο σε σημαντικότητα % 4.57% 5.34% Σύνολο Internet % Αγόρι Κορίτσι % 1% 7% 4% 6% 5% Όχι

26 Επίδραση Καθηγητών σε Επιλογή Επαγγέλματος Αν και μέχρι στιγμής δεν είχε εντοπιστεί κάποια διαφοροποίηση των μαθητών ως προς την σχέση τους με τους καθηγητές τους, στο σημείο αυτό παρατηρείται ότι τα κορίτσια επηρεάζονται περισσότερο από τα αγόρια στην επιλογή του επαγγέλματός τους από τους καθηγητές τους. Πράγματι το 7% των κοριτσιών θεωρεί ότι η επίδραση σε αυτό τον τομέα από τους καθηγητές είναι πολύ σημαντική και 46% ότι είναι σημαντική, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τα αγόρια είναι 4% και 39%. Επίδραση από καθηγητές σε Φύλο επιλογή επαγγέλματος Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Πολύ σημαντική % 5.93% Σημαντική % 43.08% Καθόλου σημαντική % 50.99% Σύνολο Επίδραση καθηγητών % 46% 57% 46% % 7% Πολύ σημαντική Σημαντική Καθόλου σημαντική Αγόρι Κορίτσι 177

27 Σημαντικότερος Παράγοντας σε Επιλογή Επαγγέλματος Και για τα δύο φύλα μαθητών, η πλειοψηφία θεωρεί ότι ο σημαντικότερος παράγοντας στην επιλογή επαγγέλματος είναι η οικογένεια. Παρ όλα αυτά υπάρχουν επιμέρους στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στη βαρύτητα που δίνουν αγόρια και κορίτσια στους επιμέρους παράγοντες. Αναλυτικότερα, η οικογένεια θεωρείται σημαντικότερος παράγοντας από το 7 των αγοριών έναντι του 56% των κοριτσιών. Παράγοντες όπως οι καθηγητές ο κοινωνικός περίγυρος αλλά και οι προσωπικές επιλογές φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα για τα κορίτσια. Το 6% των κοριτσιών θεωρεί ότι οι καθηγητές είναι ο σημαντικότερος παράγοντας έναντι του 1% των αγοριών. Επίσης μεταξύ των κοριτσιών, το 1 καταδεικνύει τον κοινωνικό περίγυρο ως τον σημαντικότερο παράγοντα ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα αγόρια είναι 6%. Τέλος, το 16% των κοριτσιών και το 12% των αγοριών δηλώνει ότι στην τελική επιλογή επαγγέλματος τον σπουδαιότερο ρόλο δεν θα τον παίξει κανείς άλλος παρά ο ίδιος ο μαθητής/ μαθήτρια. Σημαντικότερος παράγοντας Φύλο σε επιλογή επαγγέλματος Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Οικογένεια % 55.95% 61.85% Φίλοι/ Συμμαθητές % 2.38% 2.71% Καθηγητές % 5.95% 3.84% ΜΜΕ % 5.16% 5.42% Κοινωνικός περίγυρος % 10.32% 8.35% Προσωπική επιλογή % 15.87% 14.0 Άλλος % 4.37% 3.84% Σύνολο

28 Σημαντικότερος Παράγοντας σε Επιλογή Επαγγέλματος % Αγόρι Κορίτσι 2 1 3% 2% 1% 6% 6% 5% 6% 1 16% 12% 3% 4% Οικογένεια Φίλοι/ Συμμαθητές Καθηγητές ΜΜΕ Κοινωνικός περίγυρος Προσωπική επιλογή Άλλος 179

29 Άποψη Μαθητών για Ζητήματα Εργασίας Το γεγονός ότι μεταξύ αγοριών και κοριτσιών υπάρχουν διαφορές τόσο στην γενική συμπεριφορά τους όσο και στον επαγγελματικό προσανατολισμό τους, κάνει εύλογο το γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές και στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές αντιμετωπίζουν ποικίλα θέματα εργασίας. Πέραν από την γενική άποψη των μαθητών για τον σκοπό της εργασίας και την αναγκαιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διαφορές παρατηρούνται και στο βασικό ζητούμενο από ένα επάγγελμα, τα επιδιωκόμενα χαρακτηριστικά αυτού, και τα στοιχεία που αποτρέπουν από αυτό, καθώς και τα στοιχεία που συνιστούν έναν επιτυχημένο επαγγελματία. Τέλος, αγόρια και κορίτσια υιοθετούν διαφορετικούς τρόπους για να πετύχουν τους στόχους ενώ έχουν και διαφορετικό βαθμό σιγουριάς γι' αυτό. 180

30 Άποψη για σκοπό εργασίας και σπουδές Τα συμπεράσματα τα οποία συνάγονται από τους δύο πίνακες στην συνέχεια είναι πως τα αγόρια πιστεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τα κορίτσια ότι εργαζόμαστε μόνο για να βγάλουμε χρήματα, ενώ από την άλλη τα κορίτσια ενστερνίζονται, σε μεγαλύτερο βαθμό από τα αγόρια, ότι οι σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι απαραίτητες για μια καλή σταδιοδρομία. Εργαζόμαστε μόνο για Φύλο να βγάλουμε χρήματα Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Όχι % 70.85% 64.76% Ναι % 29.15% 35.24% Σύνολο Εργαζόμαστε μόνο για χρήματα % 71% 43% % Αγόρι Κορίτσι Όχι Ναι 181

31 Σπουδές σε τριτοβάθμια Φύλο εκπαίδευση απαραίτητες Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Όχι % % Ναι % % Σύνολο Σπουδές Απαραίτητες 10 85% 93% % 8% Αγόρι Κορίτσι Όχι Ναι 182

32 Βασικό Ζητούμενο από Επάγγελμα Τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν εδώ είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα, καθώς παρατηρείται ότι ενώ για την πλειοψηφία των κοριτσιών (61%) τα βασικό ζητούμενο από ένα επάγγελμα είναι η προσωπική έκφραση και ικανοποίηση, η πλειονότητα των αγοριών (48%) θεωρεί την μεγάλη οικονομική άνεση ως το βασικό ζητούμενο. Και για τα δύο φύλα, το λιγότερο σημαντικό στοιχείο είναι η κοινωνική προβολή και καταξίωση. Βασικό Ζητούμενο από Φύλο Επάγγελμα Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Προσωπική έκφραση ικανοποίηση 41.97% 61.29% 52.83% Μεγάλη οικονομική άνεση 47.67% 22.98% 33.79% Κοινωνική προβολή καταξίωση 10.36% 15.73% 13.38% Σύνολο Βασικό Ζητούμενο από Επάγγελμα 7 61% % Προσωπική έκφραση 48% Οικονομική άνεση 23% 1 16% Κοινωνική προβολή Αγόρι Κορίτσι 183

33 Επιδιωκόμενα Χαρακτηριστικά Επαγγέλματος Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά επαγγελμάτων τα οποία ενδιαφέρουν σε διαφορετικό βαθμό αγόρια και κορίτσια. Για την ακρίβεια, τα κορίτσια εκτιμούν ότι το επάγγελμα που θα επιδιώξουν αργότερα να ακολουθήσουν θα συνδέεται απόλυτα με την δημιουργία κοινωνικών σχέσεων σε ποσοστό 41% και με την δυνατότητα προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο σε ποσοστό 4, ενώ τα ποσοστά των αγοριών για αυτά τα χαρακτηριστικά είναι στατιστικά σημαντικά μικρότερα (27% και 29% αντίστοιχα). Από την άλλη πλευρά, τα αγόρια εστιάζουν περισσότερο στην καλή αμοιβή και την ύπαρξη ελεύθερου χρόνου - τα συνδέουν απόλυτα με το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν σε ποσοστά 44% και 21%, έναντι 31% και 14% για τα κορίτσια. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικότερα στους πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν. 184

34 Καλή αμοιβή Φύλο Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Απόλυτα % 30.71% 36.5 Πολύ % 53.15% 49.56% Έτσι κι έτσι % 12.39% Λίγο % 1.97% 1.55% Καθόλου Σύνολο Χαρακτηριστικό : Καλή Αμοιβή % 45% 53% % 14% 1 1% 2% Απόλυτα Πολύ Έτσι κι έτσι Λίγο Καθόλου Αγόρι Κορίτσι 185

35 Δυνατότητα δημιουργίας Φύλο κοινωνικών σχέσεων Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Απόλυτα % 41.11% 34.81% Πολύ % 47.43% 43.02% Έτσι κι έτσι % 9.09% 15.96% Λίγο % 1.98% 5.1 Καθόλου % % Σύνολο Χαρακτηριστικό : Δυνατότητα δημιουργίας κοινωνικών σχέσεων % 37% 47% 3 27% 25% 2 1 9% 9% 2% 2% Απόλυτα Πολύ Έτσι κι έτσι Λίγο Καθόλου Αγόρι Κορίτσι 186

36 Αρκετός Φύλο ελεύθερος χρόνος Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Απόλυτα % 14.17% 17.33% Πολύ % 23.62% 24.67% Έτσι κι έτσι % 31.78% Λίγο % 23.23% 23.78% Καθόλου % 1.97% 2.44% Σύνολο Χαρακτηριστικό : Αρκετός ελεύθερος χρόνος 4 37% 3 21% 26% 24% 25% 24% 23% % Αγόρι Κορίτσι 3% 2% Απόλυτα Πολύ Έτσι κι έτσι Λίγο Καθόλου 187

37 Δυνατότητα προσφοράς Φύλο στο κοινωνικό σύνολο Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Απόλυτα % 40.08% 35.04% Πολύ % 36.11% 36.16% Έτσι κι έτσι % 18.65% 22.1 Λίγο % 4.76% 5.13% Καθόλου % % Σύνολο Χαρακτηριστικό : Δυνατότητα προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο % 36% 3 29% 27% 2 19% Αγόρι Κορίτσι 1 6% 5% 3% Απόλυτα Πολύ Έτσι κι έτσι Λίγο Καθόλου 188

38 Στοιχεία Απόρριψης ενός Επαγγέλματος Μεταξύ των διαφόρων στοιχείων που θα έκαναν τους μαθητές να απορρίψουν ένα επάγγελμα, διαφοροποιήσεις εντοπίζονται όσον αφορά τον παράγοντα των όχι καλών οικονομικών απολαβών. Για τα αγόρια ο παράγοντας αυτός έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από ότι για τα κορίτσια. Αντίθετα, δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές για τους παρακάτω παράγοντες : ανεργία, όχι καλό εργασιακό περιβάλλον, κοινωνική προκατάληψη, κουραστικό ωράριο. Όχι καλές Φύλο οικονομικές απολαβές Αγόρι Κορίτσι Σύνολο 1ο σε σημαντικότητα % 10.83% 15.57% 2ο σε σημαντικότητα % ο σε σημαντικότητα % 24.58% ο σε σημαντικότητα % 24.58% ο σε σημαντικότητα % 7.42% 6.12% Όχι σημαντικό % 4.58% 4.62% Σύνολο Όχι καλές οικονομικές απολαβές 35% 35% 31% 3 25% 22% 22% 25% 22% 2 15% 11% 12% Αγόρι Κορίτσι 1 5% 4% 7% 5% 5% Όχι σημαντικό 189

39 Χαρακτηριστικά Επιτυχημένου Επαγγελματία Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο συμφωνεί και με προηγούμενες διαπιστώσεις είναι οι απόψεις των μαθητών και ο τρόπος που αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο των μαθητών. Έτσι, τα αγόρια, σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό από τα κορίτσια, θεωρούν ότι ο οικονομικά ισχυρός και ο παραγωγικός είναι δύο περιγραφές που ταιριάζουν στο επιτυχημένο επαγγελματία. Αντίθετα, τα κορίτσια, πολύ περισσότερο από ότι τα αγόρια, πιστεύουν ότι αυτός που προσβλέπει στο κοινό καλό είναι ένας επιτυχημένος επαγγελματίας. Χαρακτηριστικά Φύλο Αγόρι Κορίτσι Οικονομικά ισχυρός % 26.27% Αυτός που προσβλέπει στο κοινό καλό 51.78% 65.49% Ο παραγωγικός % 40.55% Βάση (# μαθητών) Χαρακτηριστικά Επιτυχημένου Επαγγελματία 65% % 56% 5 42% 41% % Αγόρι Κορίτσι 2 1 Οικονομικά ισχυρός Αυτός που προσβλέπει στο κοινό καλό Ο παραγωγικός 190

40 Τρόποι Επίτευξης Στόχων Παρόλο που, όσον αφορά την πίστη των μαθητών στους στόχους που έχουν βάλει, δεν παρατηρείται διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, οι τρόποι με τους οποίους σκοπεύουν να πετύχουν τους στόχους αυτούς διαφέρουν μεταξύ των δύο φύλων. Αναλυτικότερα, τα κορίτσια δίνουν μεγαλύτερη έμφαση από τα αγόρια στις βοήθεια από την οικογένειά τους και από γνωριμίες αυτών, καθώς και στην επιμονή τους. Τρόποι Φύλο Αγόρι Κορίτσι Επιμονή % 15.46% Βοήθεια από 3 14 οικογένεια, γνωριμίες 1.91% 6.76% Βάση (# μαθητών) Τρόποι Επίτευξης Στόχων 15% 16% 14% 12% 1 8% 7% Αγόρι 8% Κορίτσι 6% 4% 2% 2% Επιμονή Βοήθεια από οικογένεια, γνωριμίες 191

41 Βαθμός Σιγουριάς για το Μέλλον Τέλος, διαφοροποιήσεις παρατηρούνται και ως προς το βαθμό σιγουριάς που έχουν οι μαθητές για το μέλλον τους. Σε γενικές γραμμές, εδώ, μπορεί να πει κανείς ότι τα αγόρια αισθάνονται περισσότερο σίγουρα για το μέλλον συγκριτικά με τα κορίτσια. Βαθμός σιγουριάς Φύλο για το μέλλον Αγόρι Κορίτσι Σύνολο Πολύ σίγουρος % 9.31% 12.13% Αρκετά σίγουρος % % Όχι και τόσο σίγουρος 35.26% 48.99% 43.02% Καθόλου σίγουρος % % Σύνολο Βαθμός σιγουριάς για το μέλλον 5 49% 45% 41% 4 35% 3 33% 35% 25% 2 16% Αγόρι Κορίτσι 15% 1 5% 9% 8% 9% Πολύ σίγουρος Αρκετά σίγουρος Όχι και τόσο σίγουρος Καθόλου σίγουρος 192

42 3.2.2 Μελέτη Επίδρασης Βαθμολογίας Μαθητών Η μελέτη της επίδρασης της σχολικής επίδοσης των μαθητών, όπως αυτή εκφράζεται από τον μέσο όρο του απολυτηρίου του γυμνασίου, στην άποψη και συμπεριφορά των μαθητών αποτελεί το αντικείμενο αυτής της ενότητας. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι μεταβλητές στις οποίες εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ μαθητών διαφορετικών βαθμολογιών. Για πιο αξιόπιστα στατιστικά αποτελέσματα αλλά και για την διευκόλυνση της ερμηνείας των συμπερασμάτων, οι βαθμολογίες των μαθητών έχουν χωριστεί και αναλύονται σε τρεις μηεπικαλυπτόμενες κλάσεις βαθμολογιών (10 ως 16, 16 ως 18.5 και πάνω από 18.5) Βασικά Χαρακτηριστικά και Συνήθειες Μαθητών Όπως φαίνεται στις παραγράφους που ακολουθούν, το επίπεδο βαθμολογίας των μαθητών, έστω και αν πρόκειται για την εκτίμηση της σχολικής τους απόδοσής ένα χρόνο πριν, σχετίζεται με το βαθμό ενασχόλησής τους με το σχολείο (ώρες που αφιερώνουν για τα μαθήματα), την κατεύθυνση που επιλέγουν καθώς και τις επιδόσεις τους στις ξένες γλώσσες και την συχνότητα ενασχόλησής τους με κάποιες εξωσχολικές δραστηριότητες. Ώρες προετοιμασίας μαθημάτων Όπως θα περίμενε κανείς, όσο μεγαλύτερη είναι η βαθμολογία των μαθητών τόσο περισσότερες είναι και οι ώρες που οι μαθητές δαπανούν για την προετοιμασία των μαθημάτων του σχολείου. Ώρες προετοιμασίας Βαθμολογία Γυμνασίου μαθημάτων Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Τυπικό Σφάλμα Μέσου

43 Επιλογή κατεύθυνσης Μεταξύ των μαθητών με βαθμολογία ως 16, δημοφιλέστερη κατεύθυνση εμφανίζεται να είναι η τεχνολογική, ενώ στις 2 υψηλότερες κατηγορίες βαθμολογιών σαφώς υπερέχει η θεωρητική και δευτερευόντως η θεωρητική. Κατεύθυνση που Βαθμολογία Γυμνασίου θα ακολουθήσει Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Σύνολο Θεωρητική % 33.55% 24.68% 33.61% Θετική % 44.08% 61.04% 39.17% Τεχνολογική % 22.37% 14.29% 27.22% Σύνολο Επιλογή Κατεύθυνσης 8 61% 6 39% 34% 44% % 21% 22% 14% Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Θεωρητική Θετική Τεχνολογική 194

44 Ξένες Γλώσσες Αγγλικά Το επίπεδο γνώσεων αγγλικών των μαθητών καθώς και η κατοχή ή όχι κάποιου αντίστοιχου διπλώματος είναι φανερά συνδεδεμένα με τη βαθμολογία των μαθητών. Από τους 2 πίνακες που ακολουθούν γίνεται εμφανές ότι για υψηλότερες κατηγορίες βαθμολογιών οι μαθητές τείνουν να συγκεντρώνονται σε υψηλότερα επίπεδο γνώσεων της γλώσσας. Ακόμα, το ποσοστό μαθητών με κάποιο δίπλωμα αγγλικών αυξάνει όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία των μαθητών. Γνώση Αγγλικών Βαθμολογία Γυμνασίου Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Σύνολο Μέτρια % 7.26% Καλά % 43.89% 34.02% 45.12% Πολύ καλά % 51.11% 62.89% 47.62% Σύνολο Γνώση Αγγλικών 8 63% % 44% 34% 35% 51% 2 12% 5% 3% Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Μέτρια Καλά Πολύ καλά 195

45 Κατοχή διπλώματος Βαθμολογία Γυμνασίου στα Αγγλικά Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Σύνολο Όχι % 28.33% 8.25% 35.83% Ναι % 71.67% 91.75% 64.17% Σύνολο Κατοχή διπλώματος Αγγλικών 10 92% % Έως ως 18.5 Πάνω από % 3 2 8% 1 Όχι Ναι 196

46 Γαλλικά Όσον αφορά το επίπεδο γνώσεων γαλλικών καθώς και την κατοχή ή όχι κάποιου αντίστοιχου διπλώματος ισχύουν τα ίδια συμπεράσματα όπως και στην περίπτωση των αγγλικών. Εδώ, όμως, παρατηρούνται και κάποιες διαφοροποιήσεις σχετικά τον τρόπο που οι μαθητές μαθαίνουν γαλλικά. Έτσι, λοιπόν, ενώ περισσότεροι από το 5 των μαθητών των δύο πρώτων κατηγοριών βαθμολογιών μαθαίνει γαλλικά από το σχολείο, μόνο το 39% των αριστούχων μαθητών μαθαίνει γαλλικά από το σχολείο. Από την άλλη μεριά το ποσοστό των μαθητών της χαμηλής βαθμολογικής κατηγορίας (έως 16) που μαθαίνει γαλλικά με ιδιαίτερα είναι πολύ χαμηλότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά μαθητών στις άλλες κατηγορίες βαθμολογιών. Γνώση Γαλλικών Βαθμολογία Γυμνασίου Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Σύνολο Μέτρια % % 50.0 Καλά % 41.75% % Πολύ καλά % 11.65% 35.85% 17.83% Σύνολο Γνώση Γαλλικών 8 65% % 36% 22% 42% 28% 14% 12% 36% Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Μέτρια Καλά Πολύ καλά 197

47 Κατοχή διπλώματος Βαθμολογία Γυμνασίου στα Γαλλικά Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Σύνολο Όχι % % 60.78% Ναι % % 39.22% Σύνολο Κατοχή διπλώματος Γαλλικών 8 72% 7 63% 57% % 38% 4 28% Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Όχι Ναι Τρόποι εκμάθησης Βαθμολογία Γυμνασίου Γαλλικών Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Σχολείο % 50.96% 38.89% Ιδιαίτερα Μαθήματα % 33.65% 33.33% Βάση (# μαθητών) Τρόποι Εκμάθησης Γαλλικών 7 62% 6 51% % 34% 33% Έως ως 18.5 Πάνω από % 1 Σχολείο Ιδιαίτερα Μαθήματα 198

48 Γερμανικά Και για τα γερμανικά (επίπεδο γνώσεων και κατοχή ή όχι κάποιου διπλώματος) ισχύουν τα ίδια συμπεράσματα όπως και για την περίπτωση των δύο άλλων γλωσσών. Γνώση Βαθμολογία Γυμνασίου Γερμανικών Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Σύνολο Μέτρια % 54.17% 31.03% 50.96% Καλά % 33.33% 37.93% 32.69% Πολύ καλά % % 16.35% Σύνολο Γνώση Γερμανικών 8 67% 6 54% % 26% 33% 38% 7% 13% 31% Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Μέτρια Καλά Πολύ καλά 199

49 Κατοχή διπλώματος Βαθμολογία Γυμνασίου στα Γερμανικά Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Σύνολο Όχι % 65.31% 55.17% 67.62% Ναι % 34.69% 44.83% 32.38% Σύνολο Κατοχή διπλώματος Γερμανικών 9 85% % 55% 35% 45% % Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Όχι Ναι 200

50 Εξωσχολικές Δραστηριότητες Όσον αφορά τις εξωσχολικές δραστηριότητες των μαθητών, η βαθμολογία αυτών επηρεάζει μόνο την συχνότητα με την οποία ενασχολούνται με την ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων. Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να παρατηρηθεί ότι μαθητές με υψηλότερους βαθμούς τείνουν να διαβάζουν συχνότερα βιβλία. Συχνότητα που Βαθμολογία Γυμνασίου διαβάζει βιβλία Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Σύνολο Πάνω από ώρες 3.07% 2.84% 1.01% 2.51% ώρες % 7.39% % Λιγότερο από ώρες 20.25% 30.68% 38.38% 28.54% Σπάνια % 53.41% 34.34% 48.63% Ποτέ % 5.68% 6.06% 10.27% Σύνολο Συχνότητα διαβάσματος βιβλίων 6 52% 53% % 38% 34% % 1 3% 3% 1% 7% 7% 6% 6% Έως ως 18.5 Πάνω από 20 ώρες ώρες Λιγότερο από 10 ώρες Σπάνια Ποτέ Πάνω από

51 Αξιολόγηση Σχολείου Η αξιολόγηση της συνεισφοράς του σχολείου σε διάφορους τομείς της ανάπτυξης και καλλιέργειας των μαθητών επηρεάζεται σημαντικά από το επίπεδο βαθμολογίας των μαθητών. Επιπλέον, διαφοροποιήσεις εντοπίζονται στην αξιολόγηση του μαθήματος του Σ.Ε.Π. και στις προτάσεις για τη βελτίωση αυτού. 202

52 Αξιολόγηση Συνεισφοράς Σχολείου Η άποψη των μαθητών για την συνεισφορά του σχολείου με την σημερινή του μορφή στην διαμόρφωση αξιών, σχετίζεται άμεσα με τη βαθμολογία τους. Όπως βλέπουμε και από τον πίνακα που ακολουθεί, στη χαμηλή κλίμακα βαθμολογιών το 17% των μαθητών κρίνει ως υψηλή και το 5 ως ικανοποιητική την συνεισφορά του σχολείου στον τομέα αυτό. Παρόμοια ποσοστά ισχύουν και για τους μαθητές της μεσαίας κατηγορίας βαθμολογιών. Αντίθετα, η πλειοψηφία των αριστούχων μαθητών (5) θεωρεί ότι ο βαθμός συνεισφοράς του σχολείου στην διαμόρφωση αξιών είναι χαμηλός. Βαθμός Βαθμολογία Γυμνασίου Διαμόρφωσης Αξιών Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Σύνολο Υψηλός % 13.22% 12.77% 14.35% Ικανοποιητικός % 37.23% 47.85% Χαμηλός % 35.06% Σύνολο Βαθμός Συνεισφοράς σε Διαμόρφωση Αξιών % % 33% 35% 2 17% 13% 13% Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Υψηλός Ικανοποιητικός Χαμηλός 203

53 Ανάλογα συμπεράσματα ισχύουν και για την συνεισφορά του σχολείου στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών. Όσο αυξάνει το επίπεδο βαθμολογίας των μαθητών τόσο λιγότερο ικανοποιητικός κρίνεται ο βαθμός συνεισφοράς του σχολείου στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών. Βαθμός Συνεισφοράς Βαθμολογία Γυμνασίου σε Επαγγελματικό Προσανατολισμό Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Σύνολο Υψηλός % 7.82% 5.21% 7.69% Ικανοποιητικός % % Χαμηλός % % 45.45% Σύνολο Βαθμός Συνεισφοράς σε Επαγγελματικό Προσανατολισμό % 5 38% 42% 42% 57% Έως ως % 8% 5% Πάνω από 18.5 Υψηλός Ικανοποιητικός Χαμηλός 204

54 Συνεισφορά μαθήματος Σ.Ε.Π. Τα συμπεράσματα τα οποία προηγούμενα προέκυψαν σχετικά με την συνεισφορά του σχολείου, γενικότερα στον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, ισχύουν και ειδικότερα για την συνεισφορά του μαθήματος του Σ.Ε.Π. Από τον παρακάτω πίνακα σημειώνεται ότι το 35% των μαθητών χαμηλής βαθμολογίας, το 52% των μαθητών μεσαίας βαθμολογίας και το 6 των αριστούχων θεωρεί ότι το μάθημα του Σ.Ε.Π., όπως αυτό προσφέρεται σήμερα, δεν μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να προετοιμάσουν το επαγγελματικό τους μέλλον. Βοήθεια από ΣΕΠ Βαθμολογία Γυμνασίου Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Σύνολο Όχι % 52.23% 60.24% 47.4 Ναι % 47.77% 39.76% 52.6 Σύνολο Βοήθεια από Σ.Ε.Π % % 52% 48% Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Όχι Ναι 205

55 Επιθυμητή Διδασκαλία Μαθήματος Σ.Ε.Π. Καθώς τα ποσοστά των μαθητών που θεωρούν ότι το μάθημα του Σ.Ε.Π. δεν βοηθάει τους μαθητές επηρεάζεται από τη βαθμολογία των μαθητών, έχει ενδιαφέρον να εξεταστεί και αν οι προτάσεις που κάνουν οι μαθητές για βελτίωση του μαθήματος αυτού διαφέρουν ανάλογα με τη βαθμολογία τους. Από τον πίνακα που δίνεται στην συνέχεια γίνεται φανερό ότι το ποσοστό των μαθητών που ζητούν στο μάθημα να υπάρχει ξεχωριστή αντιμετώπιση των μαθητών -αντί μαζικής- είναι ανάλογο της βαθμολογίας αυτών, ενώ τα ποσοστά που ζητάνε να παραμείνει ως έχει είναι αντιστρόφως ανάλογα της βαθμολογίας. Προτάσεις Βαθμολογία Γυμνασίου Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Να παραμείνει όπως είναι 12.98% 7.14% 2.33% Ξεχωριστή αντιμετώπιση μαθητών 1.53% 7.79% 10.47% Βάση (# μαθητών) Προτάσεις για μάθημα Σ.Ε.Π. 14% 13% 12% 1 1 8% 7% 8% 6% 4% 2% 2% 2% Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Να παραμείνει όπως είναι Ξεχωριστή αντιμετώπιση μαθητών 206

56 Παράγοντες Επιρροής σε Επαγγελματικό Προσανατολισμό Όπως γίνεται φανερό στην παρούσα ενότητα, η διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού των μαθητών διαφέρει ανάλογα με τη βαθμολογία αυτών. Βασικά, διαφοροποιήσεις παρατηρούνται όσον αφορά το πόσο συζητούν οι μαθητές με διάφορα πρόσωπα (γονείς, φίλους, καθηγητές) για το σχολείο, καθώς και ως προς την αξιολόγηση φορέων στην επιλογή επαγγέλματος, που μερικοί μαθητές έχουν, ήδη, κάνει. Συζήτηση μαθητών με άλλα πρόσωπα για θέματα που αφορούν το σχολείο Οι βαθμολογίες των μαθητών φαίνεται ότι επηρεάζουν και το βαθμό με τον οποίο οι μαθητές συζητάνε με οικεία πρόσωπα, μόνο όμως για ζητήματα του σχολείου και όχι για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού ή προσωπικής ζωής. Ειδικότερα ο βαθμός συζήτησης με τους καθηγητές είναι άμεσα συσχετισμός με το επίπεδο βαθμολογίας των μαθητών, καθώς όσο αυξάνει το επίπεδο βαθμολογίας των μαθητών, τόσο αυξάνει και ο βαθμός συζήτησης των μαθητών με τους καθηγητές για θέματα σχετικά με το σχολείο. Το ίδιο ισχύει και για το βαθμό συζήτησης των μαθητών με τους φίλους τους. Συζήτηση με Βαθμολογία Γυμνασίου γονείς Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Σύνολο Πολύ % 41.99% 50.51% 42.08% Αρκετά % 49.17% 36.36% 42.76% Λίγο % 8.29% 11.11% 12.67% Καθόλου % 0.55% 2.02% 2.49% Σύνολο

57 Συζήτηση με γονείς % 42% 51% 4 49% 36% % 11% 8% 5% 1% 2% Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Συζήτηση με Βαθμολογία Γυμνασίου φίλους Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Σύνολο Πολύ % % 39.95% Αρκετά % 41.99% 38.38% 41.31% Λίγο % 11.05% 11.11% 14.45% Καθόλου % 2.76% 1.01% 4.29% Σύνολο Συζήτηση με φίλους 5 45% 44% 49% 42% 42% 38% 4 35% 3 29% 25% % 1 11% 11% 8% Έως ως % 3% 1% Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Πάνω από

58 Συζήτηση με Βαθμολογία Γυμνασίου καθηγητές Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Σύνολο Πολύ % 24.86% 27.84% 23.01% Αρκετά % 37.57% 41.24% 36.67% Λίγο % 25.97% 15.46% 26.88% Καθόλου % % 13.44% Σύνολο Συζήτηση με καθηγητές 45% 4 35% 33% 38% 41% 35% 3 25% 2 15% 1 5% 28% 25% 26% 18% 15% 14% 15% 12% Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Έως ως 18.5 Πάνω από

59 Παράγοντες Επιρροής σε Επιλογή Επαγγέλματος Μεταξύ των μαθητών που έχουν ήδη επιλέξει τι επάγγελμα θέλουν να ακολουθήσουν εξετάζονται οι παράγοντες που τους επηρέασαν σε αυτήν τη επιλογή τους, καθώς και πιθανή διαφοροποίηση αυτών μεταξύ μαθητών με διαφορετικές βαθμολογίες. Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει κανείς είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί, όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο βαθμολογίας ενός μαθητή τόσο εντονότερη είναι η επίδραση της οικογένειας και των συγγενών και τόσο εξασθενεί ο παράγοντας της προσωπικής επιλογής. Παράγοντες Βαθμολογία Γυμνασίου Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Οικογένεια, συγγενείς % 49.56% 55.17% Προσωπική Επιλογή % 44.25% 36.21% Βάση (# μαθητών) Παράγοντες Επιρροής σε Επιλογή Επαγγέλματος % 57% 44% 4 34% 36% 3 2 Έως ως 18.5 Πάνω από Οικογένεια, συγγενείς Προσωπική Επιλογή 210

60 Εκπαιδευτικές Επιλογές Στο σημείο αυτό διαπιστώνεται μια σημαντική διαφοροποίηση των μαθητών ως προς τις εκπαιδευτικές επιλογές που κάνουν (αν θα συνεχίσουν τις σπουδές και μετά το Λύκειο ή όχι). Απόφαση για σπουδές μετά το Λύκειο Όπως θα περίμενε κανείς η επιθυμία των μαθητών να συνεχίσουν τις σπουδές τους μετά το Λύκειο είναι άμεσα συνδεδεμένη με το επίπεδο βαθμολογίας αυτών. Το 92% των μαθητών με βαθμολογία το πολύ 16, το 98% των μαθητών με βαθμολογία από 16 ως 18.5 και το 99% των αριστούχων επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του μετά το Λύκειο. Επίσης και το επίπεδο σπουδών στο οποίο στοχεύουν οι μαθητές συνδέεται με τη βαθμολογία τους. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι τα ποσοστά μαθητών που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ΑΕΙ, για τις 3 κατηγορίες βαθμολογιών, από την χαμηλότερη στην υψηλότερη, είναι 64%, 9 και 97%. Συνέχιση Βαθμολογία Γυμνασίου σπουδών Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Σύνολο Όχι % 2.22% 1.01% 4.08% Ναι % 97.78% 98.99% 95.92% Σύνολο Συνέχιση Σπουδών 10 92% 98% 99% % Όχι 2% 1% Ναι Έως ως 18.5 Πάνω από

61 Επίπεδο σπουδών Βαθμολογία Γυμνασίου Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Σύνολο ΙΕΚ % % ΤΕΙ % 8.93% 3.16% 13.0 ΑΕΙ % 96.84% 82.75% Σύνολο Επίπεδο Σπουδών % 8 64% % 2 12% 9% 1% 3% ΙΕΚ ΤΕΙ ΑΕΙ Έως ως 18.5 Πάνω από

62 Άποψη Μαθητών για ειδικά θέματα εργασίας Τα συμπεράσματα τα οποία συνάγονται από τους δύο πρώτους πίνακες στην συνέχεια είναι πως μαθητές με υψηλότερη βαθμολογία τείνουν να ενστερνίζονται σε μικρότερο βαθμό, συγκριτικά με τους μαθητές χαμηλότερης βαθμολογίας, την άποψη ότι μια θέση στο Δημόσιο είναι προτιμότερη και ότι εργαζόμαστε μόνο για τα χρήματα. Επιπλέον, διαφοροποίηση παρατηρείται και ως προς το αν οι σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι απαραίτητες. Το ποσοστό των μαθητών, με βαθμολογία το πολύ 16, που συμφωνεί με την άποψη αυτή είναι αρκετά μικρότερο από τα ποσοστά των άλλων βαθμολογικών κατηγοριών. Προτίμηση Βαθμολογία Γυμνασίου Δημοσίου Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Σύνολο Όχι % 64.19% 63.41% 59.18% Ναι % 35.81% 36.59% 40.82% Σύνολο Προτίμηση Δημοσίου 8 64% 63% 6 51% 49% 4 36% 37% 2 Όχι Ναι Έως ως 18.5 Πάνω από

63 Εργαζόμαστε Βαθμολογία Γυμνασίου μόνο για χρήματα Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Σύνολο Όχι % % 64.87% Ναι % % 35.13% Σύνολο Εργαζόμαστε μόνο για χρήματα 10 81% 8 59% 62% 6 41% 38% % Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Όχι Ναι Σπουδές σε τριτοβάθμια Βαθμολογία Γυμνασίου εκπαίδευση απαραίτητες Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Σύνολο Όχι % 6.74% 9.28% 11.0 Ναι % 93.26% 90.72% 89.0 Σύνολο Σπουδές Απαραίτητες % 93% 91% % Όχι 7% 9% Ναι Έως ως 18.5 Πάνω από

64 Άποψη Μαθητών για Ζητήματα Εργασίας Τέλος, καταδεικνύεται ότι μαθητές διαφορετικού επιπέδου βαθμολογιών αντιμετωπίζουν διαφορετικά και το ζήτημα της εργασίας. Σημαντικές διαφοροποιήσεις εντοπίζονται στο βασικό ζητούμενο των μαθητών από ένα επάγγελμα, στις εργασιακές αξίες στις οποίες στοχεύουν καθώς και στα στοιχεία που θεωρούν ότι οδηγούν σε επαγγελματική επιτυχία. Τέλος μαθητές διαφορετικών βαθμολογιών έχουν διαφορετικό βαθμό εμπιστοσύνης στον εαυτό τους, ενώ υιοθετούν και διαφορετικούς τρόπους για να πετύχουν τους στόχους τους. 215

65 Βασικό Ζητούμενο από Επάγγελμα Σημειώνεται καταρχήν ότι και στις τρεις κατηγορίες βαθμολογιών των μαθητών ισχύει η ίδια κατάταξη των στοιχείων. Δηλαδή σημαντικότερο ζητούμενο παρουσιάζεται να είναι η προσωπική έκφραση και ικανοποίηση, ακολουθείται από την μεγάλη οικονομική άνεση, ενώ λιγότερο σημαντικό είναι η κοινωνική προβολή και καταξίωση. Παρ όλα αυτά παρατηρείται μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση των στοιχείων αυτών μέσα σε κάθε ομάδα μαθητών. Έτσι, ο παράγοντας της προσωπικής έκφρασης είναι λιγότερο σημαντικός για τους μαθητές με βαθμό το πολύ 16, συγκριτικά με τους υπόλοιπους μαθητές. Επίσης, η βαρύτητα του παράγοντα οικονομικής άνεσης τείνει να φθίνει όσο εξετάζουμε ομάδες μαθητών με υψηλότερη βαθμολογία. Το αντίθετο ισχύει για τον παράγοντα της κοινωνικής προβολής και καταξίωσης. Βασικό Ζητούμενο Βαθμολογία Γυμνασίου από Επάγγελμα Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Σύνολο Προσωπική έκφραση ικανοποίηση % 54.64% 52.79% Μεγάλη οικονομική άνεση 42.04% 30.68% 24.74% 33.49% Κοινωνική προβολή καταξίωση 11.46% 11.93% 20.62% 13.72% Σύνολο Βασικό Ζητούμενο από Επάγγελμα 6 57% 55% 46% 42% 4 31% 25% 21% 2 11% 12% Έως ως 18.5 Προσωπική έκφραση Μεγάλη οικονομική άνεση Κοινωνική προβολή Πάνω από

66 Επιδιωκόμενα Χαρακτηριστικά Επαγγέλματος Μεταξύ των διαφόρων χαρακτηριστικών τα οποία οι μαθητές θα επεδίωκαν για το μελλοντικό τους επάγγελμα, διαφορετική στάση παρατηρείται μόνο για τα χαρακτηριστικά της δυνατότητας προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, της δυνατότητας δημιουργικότητας και της σχέσης του επαγγέλματος με τα ενδιαφέροντα των ίδιων των μαθητών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι όσο αυξάνει το επίπεδο βαθμολογίας των μαθητών τόσο αυξάνει και ο βαθμός επιδίωξης ενός επαγγέλματος που θα σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Δυνατότητα προσφοράς Βαθμολογία Γυμνασίου στο κοινωνικό σύνολο Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Σύνολο Απόλυτα % 42.78% 34.34% 34.78% Πολύ % 31.67% 33.33% 36.38% Έτσι κι έτσι % 22.22% 24.24% 22.2 Λίγο % 2.78% 5.05% 5.03% Καθόλου % 3.03% 1.6 Σύνολο Δυνατότητα προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο 45% 43% 44% 4 35% 34% 33% 32% 3 25% 26% 24% 22% 21% Έως ως % 1 5% 8% 5% 3% 2% 1% 3% Πάνω από 18.5 Απόλυτα Πολύ Έτσι κι έτσι Λίγο Καθόλου 217

67 Δυνατότητα για Βαθμολογία Γυμνασίου δημιουργικότητα Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Σύνολο Απόλυτα % 46.37% 40.82% 39.77% Πολύ % 27.93% 30.61% 31.95% Έτσι κι έτσι % 21.79% 15.31% 20.0 Λίγο % 2.79% 11.22% 6.21% Καθόλου % 1.12% 2.04% 2.07% Σύνολο Δυνατότητα δημιουργικότητας 5 46% 45% 4 41% 37% 35% 3 32% 28% 31% 25% 21% 22% 2 15% 1 5% 15% 7% 3% 11% 3% 1% 2% Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Απόλυτα Πολύ Έτσι κι έτσι Λίγο Καθόλου 218

68 Έχει σχέση με τα Βαθμολογία Γυμνασίου ενδιαφέροντά μου Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Σύνολο Απόλυτα % % 63.43% Πολύ % 24.58% 28.57% 27.78% Έτσι κι έτσι % Λίγο % 1.12% % Καθόλου % % Σύνολο Σύνδεση με ενδιαφέροντα 7 68% 66% 6 57% % 25% 29% Έως ως Πάνω από % 7% 5% 4% 1% 1% Απόλυτα Πολύ Έτσι κι έτσι Λίγο Καθόλου 219

69 Χαρακτηριστικά Επιτυχημένου Επαγγελματία Τέλος, οι μαθητές διαφοροποιούνται και ως προς τη βαρύτητα που αποδίδουν σε διάφορα χαρακτηριστικά για την περιγραφή ενός επιτυχημένου επαγγελματία. Πιο συγκεκριμένα, όσο αυξάνει η βαθμολογία των μαθητών τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτούν χαρακτηριστικά όπως το να είναι κάποιος υπεύθυνος, ευσυνείδητος, να προσβλέπει στο κοινό καλό, να θεωρεί την εργασία μέσο και όχι αυτοσκοπό, ενώ μειώνεται η βαρύτητα του να έχει κάποιος πτυχία και να είναι φιλόδοξος. Χαρακτηριστικά Βαθμολογία Γυμνασίου Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Αυτός που έχει πτυχία % 26.67% 19.19% Ο φιλόδοξος % Ο υπεύθυνος και ευσυνείδητος 62.96% 71.67% 84.85% Αυτός που προσβλέπει στο κοινό καλό 51.85% 63.33% 66.67% Αυτός που θεωρεί την εργασία μέσο και όχι αυτοσκοπό % 43.88% Βάση (# μαθητών) Χαρακτηριστικά Επιτυχημένου Επαγγελματία 9 85% 8 72% 7 63% 63% 67% % 5 45% 44% Έως % 27% 34% 32% 28% 16 ως 18.5 Πάνω από % 2 1 Με πτυχία Φιλόδοξος Υπεύθυνος Προσβλέπει στο κοινό καλό Εργασία μέσο και όχι αυτοσκοπό 220

70 Επίτευξη Στόχων Το πρώτο συμπέρασμα το οποίο προκύπτει εδώ, και το οποίο άλλωστε είναι εύλογο, είναι ότι όσο αυξάνει η βαθμολογία των μαθητών τόσο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη έχουν αυτοί στην επίτευξη των στόχων τους. Τα ποσοστά των μαθητών που πιστεύουν στους στόχους τους είναι 88%, 94% και 95% για τις τρεις κατηγορίες βαθμολογιών (από την χαμηλότερη στην υψηλότερη). Όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές σκοπεύουν να πετύχουν τους στόχους, παρατηρείται ότι η επιμονή είναι ένας παράγοντας, η βαρύτητα του οποίου αυξάνει για μαθητές με μεγαλύτερη βαθμολογία. Επιτυχία στους στόχους Βαθμολογία Γυμνασίου που έχει βάλει Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Σύνολο Όχι % 5.75% 5.21% 7.94% Ναι % 94.25% 94.79% 92.06% Σύνολο Πίστη σε στόχους 10 88% 94% 95% % 6% 5% Έως ως 18.5 Πάνω από 18.5 Όχι Ναι 221

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Ερωτηματολόγιο Σταδίου Α

Α.1. Ερωτηματολόγιο Σταδίου Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.1. Ερωτηματολόγιο Σταδίου Α Στις σελίδες που ακολουθούν παρατίθεται το ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε προς συμπλήρωση στους μαθητές του δείγματος στο στάδιο Α. 471 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β 4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Β Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται τα βασικά αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από την έρευνα στο στάδιο Β

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών. Β. Ενδιαφέροντα κι εξωσχολικές δραστηριότητες. Γνώση Αγγλικών Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 97.9% των ερωτηθέντων μαθητών γνωρίζει Αγγλικά. Το επίπεδο γνώσεών τους εκτιμάται απ τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των επιδράσεων που ασκούν στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσον αφορά στην αντίληψή τους για την αγορά εργασίας: (α) Οι

Μελέτη των επιδράσεων που ασκούν στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσον αφορά στην αντίληψή τους για την αγορά εργασίας: (α) Οι Μελέτη των επιδράσεων που ασκούν στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσον αφορά στην αντίληψή τους για την αγορά εργασίας: (α) Οι εξωσχολικοί παράγοντες (εκπαιδευτικοί, συμμαθητές) (β) Οι εξωσχολικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Σκοπός Έρευνας

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Σκοπός Έρευνας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Έρευνας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση των παραγόντων που επιδρούν και διαμορφώνουν τη γνώμη, στάση και αντίληψη των νέων (μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Αγόρι 390 (51.25%) 360 (43.11%) 750 Κορίτσι 371 (48.75%) 475 (56.89%) (100%) 835 (100%) 1596

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Αγόρι 390 (51.25%) 360 (43.11%) 750 Κορίτσι 371 (48.75%) 475 (56.89%) (100%) 835 (100%) 1596 ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Α. Γενικά στοιχεία. Όπως φαίνεται παραπάνω, το 4.55% των ερωτηθέντων μαθητών πηγαίνουν στο Γυμνάσιο ενώ 47.48% αυτών φοιτούν στο Λύκειο ( για το 11.97% των μαθητών του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Σε προηγούμενη ενότητα μελετήσαμε την απόδοση των εξετασθέντων μαθητών (μέσω του μέσου όρου βαθμολογίας τους). Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Α 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ Α Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται τα βασικά περιγραφικά αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από την έρευνα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Φεβρουάριος 2010 Α.Π.Θ Ιδρυματικά Υπεύθυνη Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια/ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 2. ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται τα βασικά ευρήματα της έρευνας, με τη βοήθεια θεωριών, από την διεθνή βιβλιογραφία. Διερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή

Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή 2016-2017 Βαβαρούτα Κατερίνα Σπυρόπουλος Βασίλης Ψηλοπαναγιώτη Άννα Ψυχομάνη Γεωργία Ριόλος 2016-17 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Αρμάου Ανδριάνα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Αρμάου Ανδριάνα ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλος εργασίας: Πόσες ώρες εξωσχολικών μαθημάτων έχουν οι μαθητές του Λυκείου ανάλογα με την τάξη που βρίσκονται και το φύλο τους και πως κατανέμονται οι ώρες αυτές. Αρμάου Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4.1. Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου των γονέων Η αξιολόγηση και ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων, που προκύπτουν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Ερευνητική Εργασία Β2 Α τετράμηνο

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Ερευνητική Εργασία Β2 Α τετράμηνο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Ερευνητική Εργασία Β2 Α τετράμηνο 2014-15 ΟΜΑΔΑ 4 1 ΒΕΡΡΑ Β. 2 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Σ, 3 ΜΑΝΤΟΥΚΑ Η. ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ- 4 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δ. 5 ΣΚΙΑΔΑ Μ. Αποτελέσματα ερωτηματολογίων όσον αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

3o ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΠΙΛΕΓΩ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

3o ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΠΙΛΕΓΩ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 3o ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΠΙΛΕΓΩ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΥΠΟΘΕΜΑ 1 Ο Η επιλογή σπουδών σε ένα περιβάλλον επαγγελματικής κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

4.3. Συνολική και συγκριτική αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων από τα δύο ερωτηματολόγια

4.3. Συνολική και συγκριτική αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων από τα δύο ερωτηματολόγια 4.3. Συνολική και συγκριτική αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων από τα δύο ερωτηματολόγια Η διερεύνηση του επιπέδου οργάνωσης, του τρόπου λειτουργίας και του βαθμού επίτευξης των στόχων του Ο.Δ.Σ. ολοκληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές και επαγγελματικές φιλοδοξίες μαθητών Β τάξης Λυκείων Δήμου Παπάγου Χολαργού

Εκπαιδευτικές και επαγγελματικές φιλοδοξίες μαθητών Β τάξης Λυκείων Δήμου Παπάγου Χολαργού Εκπαιδευτικές και επαγγελματικές φιλοδοξίες μαθητών Β τάξης Λυκείων Δήμου Παπάγου Χολαργού Στην εργασία που πραγματοποιήσαμε ενδιαφερθήκαμε για : Τις φιλοδοξίες των νέων Την κατανομή του χρόνου των νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Μάρτιος 2005 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση μαθητών. ενδεικτ. μικρ. του 15

Απόδοση μαθητών. ενδεικτ. μικρ. του 15 Σύγκριση της απόδοσης των Λυκείων με βάση την απόδοση των μαθητών της Γ' Λυκείου του σχολικού έτους 1999-2000 με τους μαθητές που ήταν στην Β Λυκείου το 1999-2000 και το 1998-1999 Προηγουμένως εξετάσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση συστημάτων της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα και Στατιστικές μελέτες.

Σύγκριση συστημάτων της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα και Στατιστικές μελέτες. Σύγκριση συστημάτων της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα και Στατιστικές μελέτες. Συλλογή των αποτελεσμάτων και επεξεργασία τους. Δημιουργία βάσης δεδομένων για τις δύο χώρες ξεχωριστά (Ρωσία/Ελλάδα).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα για το σχολικό έτος 2001-2002

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα για το σχολικό έτος 2001-2002 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα για το σχολικό έτος 2001-2002 3.1 Ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δεδομένων Ο αριθμός των κοριτσιών ήταν μεγαλύτερος. Στο σύνολο, το 56,4% ήταν κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουµε την απόδοση και την επιτυχία των υποψηφίων η µερησίων δηµοσίων και ιδιωτικών λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει ως κύριο στόχο να διερευνήσει τις απόψεις και τις αντιλήψεις των μαθητών όσον αφορά την παραγωγικότητα στην εκπαίδευση. Η έρευνα πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος Δάσκαλος ΔΣ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος 2013-2014

Σχολικό έτος 2013-2014 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2013-2014 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Γενική Παιδεία Β Λυκείου Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμ ού Γενική Παιδεία Γ Λυκείου Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο 8 υπολογίζονται και συγκρίνονται τα ποσοστά επιλογής του µαθήµατος στους ετήσιους πληθυσµούς, ανά φύλο και κατεύθυνση. Υπολογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016 Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (36 * ώρες) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 ώρες) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (2 ώρες) (*: 5 ώρες παρέκκλιση) Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ) ΜΑΘΗΜΑ ΚΛΑΔΟΙ ΩΡΕΣ Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4

Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4 Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4 Ευχαριστίες Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αποδώσω τις ευχαριστίες μου σε όσους βοήθησαν με τον τρόπο τους στην εκπόνηση αυτής της εργασίας. Αρχικά, θα

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Δημάκη* Ολυμπία Καμινιώτη**, Αναστασία Κωστάκη***, Ζωή Τσονρτη****, Στέλιος Ψαράκης*****

Κατερίνα Δημάκη* Ολυμπία Καμινιώτη**, Αναστασία Κωστάκη***, Ζωή Τσονρτη****, Στέλιος Ψαράκης***** Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών. 4.004. 47-76 Κατερίνα Δημάκη* Ολυμπία Καμινιώτη**, Αναστασία Κωστάκη***, Ζωή Τσονρτη****, Στέλιος Ψαράκης***** ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Στην Α τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου οι μαθητές θα παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας (και Επιλογής), συνολικά 35 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1. Ελληνική Γλώσσα 9 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου Αποφοίτων του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.) Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή 22/05/2011

Καθημερινή 22/05/2011 Καθημερινή 22/05/2011 Η οδηγία του υπουργείου στην Επιτροπή Εξετάσεων να δυσκολέψουν τα θέματα «έκαψε» τους καλούς και τους πολύ καλούς υποψηφίους, ενώ πιέστηκαν ακόμη και οι αριστούχοι. Τι αποκαλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Το υπουργείο μας. Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο

Το υπουργείο μας. Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Αθήνα 29 Το υπουργείο μας Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Χρήστος Τριπόδης Αναστάσιος Χριστάκης Παναγιώτα Γ. Ψυχογιού Νικόλαος Τριπόδης Αθήνα 29 Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Συγγραφείς:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Μαθήµατα γενικής παιδείας Ιστορία. Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Μαθήµατα γενικής παιδείας Ιστορία. Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 3.1.1 Μαθήµατα γενικής παιδείας. 3.1.1.1 Ιστορία Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας Στο µάθηµα της ιστορίας εξετάσθηκαν 862 µαθητές. Από τα αποτελέσµατα για το σύνολο του νοµού

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή, 17/04/2011 Σύμβουλος Σταδιοδρομίας του ΚΕΣΥΠ... Νεάπολης, Χρήστος Αντωνίου

Κυριακή, 17/04/2011 Σύμβουλος Σταδιοδρομίας του ΚΕΣΥΠ... Νεάπολης, Χρήστος Αντωνίου 5 + 4 βήματα για την ορθή συμπλήρωση του μηχανογραφικού Κυριακή, 17/04/2011 Σύμβουλος Σταδιοδρομίας του ΚΕΣΥΠ... Νεάπολης, Χρήστος Αντωνίου ΤΗΣ ΛΙΝΑΣ ΚΟΪΝΑ Σε λιγότερο από ένα μήνα ανοίγει η αυλαία των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΤΥΧΕΡΟ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΤΥΧΕΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΤΥΧΕΡΟ Πουλουκτσή Χριστίνα Τριανταφύλλου Αθηνά Μπαλουκτσή Κυριακούλα Καδόγλου Ορέστης Παπαδημητρίου Γιάννης Μόκαλη Κατερίνα Γιουβανάκη Ιωάννα ΥΛΙΚΟ ΜΕΘΟΔΟΣ Σχεδιασμός έρευνας Η έρευνα βασίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ. Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ. Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου Ποιο είναι το αγαπημένο είδος μουσικής των μαθητών της Α Λυκείου Στα πλαίσια του μαθήματος «Tεχνολογία» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ομάδες Προσανατολισμού Τρεις Ομάδες Προσανατολισμού Σπουδών προβλέπει το μεταβατικό σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ το οποίο θα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε μαθητές Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών Βορείου Ελλάδος Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - 5 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - 5 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - 5 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ Το τµήµα αυτό της έρευνας αναφέρεται στην Γ τάξη όλων των Ενιαίων Λυκείων του

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ http://1lyk-chaid.att.sch.gr Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου [Απόσπασμα του Νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α / 17-09-2013) Όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Κωστοπούλου Υπεύθυνη ΣΕΠ ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου 16/05/2015 1

Γεωργία Κωστοπούλου Υπεύθυνη ΣΕΠ ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου 16/05/2015 1 Γεωργία Κωστοπούλου Υπεύθυνη ΣΕΠ ΚΕ.ΣΥ.Π. 1 Η Γ τάξη περιλαμβάνει 3 Ομάδες Προσανατολισμού: Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ομάδα Θετικών Σπουδών και Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. Υπεύθυνος ηλεκτρονικής επεξεργασίας ΒΟΣΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β1

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. Υπεύθυνος ηλεκτρονικής επεξεργασίας ΒΟΣΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β1 Άρθρο/έρευνα της μαθητικής ομάδας Αγωγής Υγείας του 1 ου Γυμνασίου Σκύδρας, που παρουσιάστηκε στην ημερίδα Αγωγής Υγείας που διοργάνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων Κεφάλαιο 9 Έλεγχοι υποθέσεων 9.1 Εισαγωγή Όταν παίρνουμε ένα ή περισσότερα τυχαία δείγμα από κανονικούς πληθυσμούς έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίζουμε στατιστικά, όπως μέσους όρους, δειγματικές διασπορές

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Παρουσίαση Έρευνας Παρατηρητηρίου, 10/2004

Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Παρουσίαση Έρευνας Παρατηρητηρίου, 10/2004 Είναι γνωστό, ότι κατά καιρούς συγκεντρώνονται και αξιολογούνται στοιχεία που αφορούν γενικά και ειδικά µεγέθη για την εκπαίδευση, όπως για παράδειγµα η ετήσια απογραφή µαθητών από τις σχολικές µονάδες,

Διαβάστε περισσότερα

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ]

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ] B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [2006 2009] Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης τον Αύγουστο του 2013, ολοκλήρωσε την B Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων για τους απόφοιτους 2006 2009. Για την διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ Γυμνασίου (Διευκρινιστικές σημειώσεις)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ Γυμνασίου (Διευκρινιστικές σημειώσεις) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ Γυμνασίου (Διευκρινιστικές σημειώσεις) Εφαρμογή της μεθόδου έρευνας και πειραματισμού για εξοικείωση των μαθητών με τη διαδικασία της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία. Μέσω της έρευνας στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο 3 υπολογίζονται και συγκρίνονται οι µέσες τιµές όλων των αριθµητικών µεταβλητών που είναι ο γραπτός µέσος όρος όλων των µαθηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο

Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 η οµάδα προσανατολισµού ανθρωπιστικών σπουδών η οµάδα προσανατολισµού θετικών σπουδών 1 η οµάδα προσανατολισµού ανθρωπιστικών σπουδών 3 η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα δομή του Γενικού Λυκείου (μαθήματα-τρόπος προαγωγής και απόλυσης) Τάξη Α

Η νέα δομή του Γενικού Λυκείου (μαθήματα-τρόπος προαγωγής και απόλυσης) Τάξη Α Η νέα δομή του Γενικού Λυκείου (μαθήματα-τρόπος προαγωγής και απόλυσης) Τάξη Α Σύνολο ωρών ( ώρες Γενικής Παιδείας και ώρες ένα μάθημα Επιλογής) Μαθήματα κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος Μαθήματα γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 30/10/2012 4/1/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΜΑΝΘΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ 2016 ΣΕ 50 ΣΧΟΛΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΚΑΙ «ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» Α.

ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΜΑΝΘΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ 2016 ΣΕ 50 ΣΧΟΛΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΚΑΙ «ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» Α. ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΜΑΝΘΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ 2016 ΣΕ 50 ΣΧΟΛΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΚΑΙ «ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» Α.ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Μετά την ανακοίνωση των στατιστικών στοιχείων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων Μαθητών Α Λυκείου Θέατρο Χωρέμη Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016 1 Φ ο ί τ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμολογία των μαθητών

Βαθμολογία των μαθητών Βαθμολογία των μαθητών Τι σημαίνει βαθμολογία Η βαθμολογία ως παιδαγωγική ενέργεια ισοδυναμεί με τη διαδικασία απόδοσης βαθμού Βαθμός σημαίνει συγκεκριμενοποίηση της αξιολόγησης με έναν αριθμό ή χαρακτηρισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος

Εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος Εφαρμογή και προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος Δρ Σύρου Νίκη ΠΕ 25 Νούλα Ιωάννα ΠΕ 06 Μακρυγιάννη Κων/να ΠΕ 71 Μέκρας Δημήτριος ΠΕ 70 Εισαγωγή Η συνεκπαίδευση είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει γενικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Πρωινού και Απογευματινού Προγράμματος Αλφαβητισμού. στο Γυμνάσιο

Αξιολόγηση του Πρωινού και Απογευματινού Προγράμματος Αλφαβητισμού. στο Γυμνάσιο Αξιολόγηση του Πρωινού και Απογευματινού Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο 1. Ταυτότητα Έρευνας Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.), στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για αντιμετώπιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. H ΓΣΘ ως ολοκληρωμένο σχολείο συνάντησης με εκπαιδευτικό στόχο το Γερμανικό Διεθνές Απολυτήριο (DIA)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. H ΓΣΘ ως ολοκληρωμένο σχολείο συνάντησης με εκπαιδευτικό στόχο το Γερμανικό Διεθνές Απολυτήριο (DIA) ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ H ΓΣΘ ως ολοκληρωμένο σχολείο συνάντησης με εκπαιδευτικό στόχο το Γερμανικό Διεθνές Απολυτήριο (DIA) Τι προσδοκούν οι σύγχρονοι γονείς από το σχολείο που θα επιλέξουν για το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου Καθηγήτρια Ψυχολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

80-2 ISBN: ), ορίσαμε μια "μέση" βαθμολογία Μ για κάθε Λύκειο

80-2 ISBN: ), ορίσαμε μια μέση βαθμολογία Μ για κάθε Λύκειο Αξιολόγηση Λυκείων με Βάση την "Μέση Απόδοση" των Μαθητών το έτος 1999-2000 Στο Γ' μέρος της έρευνας της απόδοσης των μαθητών με τίτλο «Συγκριτική Μελέτη και Διαχρονική Εξέλιξη της Απόδοσης των Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Αθήνα 10681 τηλ: 210-3327768 - Fax: 210-3327714 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΟΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning. Συναισθηματική - Διαπροσωπική Νοημοσύνη. E-learning. Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning. Συναισθηματική - Διαπροσωπική Νοημοσύνη. E-learning. Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική - Διαπροσωπική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων Κεφάλαιο 9 Έλεγχοι υποθέσεων 9.1 Εισαγωγή Όταν παίρνουμε ένα ή περισσότερα τυχαία δείγμα από κανονικούς πληθυσμούς έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίζουμε στατιστικά, όπως μέσους όρους, δειγματικές διασπορές

Διαβάστε περισσότερα

800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ NEA ΣΧΟΛΕΙΑ: ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ NEA ΣΧΟΛΕΙΑ: ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ NEA ΣΧΟΛΕΙΑ: ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2 ΣΥΝΟΨΗ Σε 800 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα