Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηματικής Πληροφορικής. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηματικής Πληροφορικής. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών"

Transcript

1 Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηματικής Πληροφορικής. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΛΛΑΔΑ 2008 νάηζυζη πανχοΰ. Ανάττννζη νια όχονς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ! ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ! ΕΠΕΔΕΚ ΕΥΡΟΠΑΐΚΗ ΕΝΠΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΠΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΠΠΔΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΝΔΠΤΥΙΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦ Επιχειρησιακό Πρόγραμμ Εκπαίδευσης κατ Αρχικής Επαγγελματικής Καιάοτιση

2 ϋλ.l)jf] Η ιδιωτική ζωή, η εκπαίδευση, η βιομηχανία, οι υπηρεσίες, το εμπόριο, η οικονομία και η γεωργία έχουν δεχθεί την έντονη επίδραση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Οι τέχνες και η ψυχαγωγία χρησιμοποιούν έντονα τις δυνατότητες της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Αποτέλεσμα είναι η νέα μορφή του κινηματογράφου, η κυριαρχία του βίντεο, η μουσική, οι νέες μορφές ζωγραφικής και άλλες περιπτώσεις.

3 υ-ϊψεζ των νέων Τεχνολογιών Οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών είναι το μέσον που δίνει τη δυνατότητα σχεδίασης και ανάπτυξης υποδομών σε σύντομο χρόνο και με μικρό κόστος. Το κυριότερο είναι ότι οι υποδομές αυτές διέπονται και από ένα είδος «δημοκρατικότητας» αφού είναι διαθέσιμες στον καθένα, μικρό ή μεγάλο και ανεξάρτητα από τον τόπο που ζει και εργάζεται.

4 Httc. Τ-εχνυλυ^ -J J Λ Ίί\)(ζ\οϊ\\Μ{Ί\\ύ.ς ϊΰεζζ Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν τη βασική υποδομή ανάπτυξης και υλοποίησης μιας επιχειρηματικής ιδέας. Η ιδέα θα αναφέρεται στο σκοπό (τι θέλω να κάνω) και οι νέες τεχνολογίες στα μέσα και τον τρόπο (πως θα το καταφέρω).

5 Kowoi ΟΊΟ)(0\ ;<JM αναλωθώ ν r/j χ j ρjtj JJ Li - /J ω y Ευελιξία και ευκολία στις συναλλαγές. Ελαχιστοποίηση του χρόνου των συναλλαγών. Συναλλαγές χωρίς ωράριο, αλλά ολόκληρο το 24ωρο. Συναλλαγές χωρίς τη φυσική παρουσία των δύο μερών (συναλλασσομένων). Πωλήσεις και αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο. Άμεση και περιεκτική πληροφόρηση για προϊόντα και υπηρεσίες.

6 Διαΰιχϊϋϋ xcu Ίί\)(ε\ϋί\\Μ[ΊΪΑΟΊί\ϊα Τι ήταν το βιβλιοπωλείο Amazon στο παρελθόν; Τι ήταν αυτό που το έκανε να κυριαρχεί στις πωλήσεις βιβλίων σήμερα και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο; Γιατί η πασίγνωστη μηχανή αναζήτησης Google κυριάρχησε σε τόσο μικρό διάστημα από την ίδρυση της; Πως η επιχείρηση δημοπρασιών ebay αναπτύχθηκε τόσο γρήγορα και είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο, ενώ άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις του χώρου είναι εντελώς άγνωστες;

7 \αΰ1ζϊΐ)ϋ LIS up Χρησιμοποιείται από όλους «μικρούς» και «μεγάλους». Μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει, υλοποιούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και επιτυγχάνουν αποδοτικά αποτελέσματα.

8 Με-ϊοΔ\ίίοίι<- Ύϊ\χζ\ρί\ ο ει ς μτϊορο Ο ν: Να αλλάζουν, να βελτιώνονται και να γίνονται πιο αποτελεσματικές. Να «βρίσκονται παντού» χωρίς να μετακινούνται. Να κάνουν πωλήσεις χωρίς τη φυσική παρουσία του προσωπικού. Να ανακαλύπτουν νέες αγορές και να γίνονται γνωστές σε μέρη που άλλοτε δεν είχαν τη δυνατότητα.

9 ΐυΑίίΐϋΙχϊϋυ ί)(ΐ\ md\ipcu<ji\ \\\α Άυ\νί\ 'ϊΐ){νί)λυγ\άί\ Γ\λίί-Τίρύρ\,\ίί YJI\ c/ϋ j J _μ ίί ΑΛ ε J ^ Στην υποστήριξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών Στο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και οργανισμών Στον εκμηδενισμό των αποστάσεων Στη μείωση του κόστους στην αναζήτηση πελατών και αγορών Στη μείωση του κόστους και στην υλοποίηση των πωλήσεων κάθε είδους Στη διάδοση των πληροφοριών και της γνώσης Σε ευκαιρίες για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες στον κάθε ένα

10 Οι σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες για ευέλικτη, ταχεία και φθηνή μετάδοση πληροφοριακών δεδομένων είναι σήμερα εφικτή. Οι δυνατότητες της τεχνολογίας των επικοινωνιών συμβάλλουν στην ευέλικτη και αποτελεσματική εκτέλεση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Ελαχιστοποιούν τις ανάγκες της ενδιάμεσης διοίκησης και στηρίζουν την άμεση επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών διευθύνσεων και τμημάτων των επιχειρήσεων, των προμηθευτών τους και ακόμη μεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών τους.

11 Θ EJJCiTCi ΓΪλε. \αρ. DVJ XDLJ EjJT/ DpJ ou y--co ';;jjr;j9jrce

12 Αν και οι περισσότερες εμπορικές συναλλαγές εκτελούνται ακόμη μέσω των συμβατικών καναλιών, ένα αυξανόμενο πλήθος καταναλωτών και επιχειρήσεων χρησιμοποιούν το Internet και εκτελούν συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου (electronic commerce). Σήμερα, περισσότεροι από 500 εκατομμύρια άνθρωποι, είναι ενεργοί χρήστες του Internet και η συνολική δαπάνη για το Ηλεκτρονικό εμπόριο αγγίζει τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια.

13 Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι ένα σύνολο εμπορικών συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων, ή μεταξύ ιδιωτών ή μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών και περιλαμβάνουν αγορές, πωλήσεις και ανταλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών με ψηφιακό τρόπο. Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αναφέρεται στις ολοκληρωμένες συναλλαγές αγορών, πωλήσεων, διανομής και μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών, όταν αυτές περιλαμβάνουν την ανταλλακτική αξία και υποστηρίζονται και εκτελούνται ψηφιακά.

14 'rb\zj<-!p υ ν\κ υ Zpu υ pi υ Η Ηλεκτρονική Διεξαγωγή των επιχειρηματικών διαδικασιών περιλαμβάνει όλες τις εμπορικές δραστηριότητες: > Αγορά και πώληση φυσικών και άϋλων προϊόντων >Διαδραστικό Μάρκετινγκ >Εξυπηρέτηση μετά την πώληση >Συνεργασία στο σχεδιασμό προϊόντος κλπ. Ορίζεται μέσα από το πρίσμα τεσσάρων προοπτικών: Τηλεπικοινωνίες Υπηρεσίες Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Διαδραστι κότηται

15 1Π άποψη: Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν περιλαμβάνει ολόκληρο τον κύκλο των οργανωσιακών διαδικασιών, που εκτελούνται ψηφιακά, είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού χαρακτήρα και επί πλέον περιλαμβάνει και αυτό το ίδιο το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, καθώς και ολόκληρη την πληροφοριακή υποδομή. 2π άποψη: Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο περιλαμβάνει ολόκληρο τον κύκλο των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στις εμπορικές συναλλαγές της επιχείρησης και εκτελούνται ψηφιακά, καθώς και τα πληροφοριακά συστήματα και ολόκληρη την πληροφοριακή υποδομή που υποστηρίζει τις δραστηριότητες αυτές.

16

17 Επικοινωνίες: Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο πραγματοποιεί διανομή προϊόντων, υπηρεσιών και των πληρωμών μέσω δικτύων υπολογιστικών συστημάτων, κυρίως μέσω του Διαδικτύου αλλά και με χρήση άλλων ιδιωτικών δικτύων. Υπηρεσίες: Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο υλοποιεί τις συναλλαγές, συμβάλλει στη μείωση του κόστους των υπηρεσιών και στη βελτίωση της ποιότητας των αγαθών και μειώνει δραστικά τους χρόνους ολοκλήρωσης των συναλλαγών.

18 Επιχειρηματικές διαδικασίες: το Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι το μέσο που αυτοματοποιεί τη διεξαγωγή και ροή των εργασιών. Αμεσότητα: το Ηλεκτρονικό Εμπόριο υποστηρίζει την άμεση διεξαγωγή των ολοκληρωμένων συναλλαγών αγοροπωλησίας προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου.

19 Είναι νόμιμο μέσο κερδοφορίας. Δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν κατάλληλα να: > αυξάνουν τις πωλήσεις τους, > αναπτύσσουν νέες πιο αποδοτικές και ευέλικτες διαδικασίες, > αναδιοργανώνουν τις εσωτερικές τους επιχειρηματικές διαδικασίες, > σχεδιάζουν και προάγουν συμμαχίες με εμπορικούς εταίρους, > σχεδιάζουν και δημιουργούν προϊόντα και υπηρεσίες με προσανατολισμό τον πελάτη.

20 Ένα διαδραστικό δίκτυο δραστηριοτήτων και σχέσεων. Περιλαμβάνει ανταλλαγή πληροφοριών, και ανταλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών με χρηματική αξία. Δεν έχει ως κέντρο ένα φυσικό κτίριο, αλλά ένα ιστοχώρο. Ο ιστοχώρος είναι το σημείο συνάντησης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Στον ιστοχώρο πραγματοποιείται ένα είδος εικονικής συνάντησης του αγοραστή με τον πωλητή και όχι μια φυσική συνάντηση. Στην περίπτωση της «καθαρά ψηφιακής επιχείρησης», ο ιστοχώρος είναι το μέρος (όχι φυσικό) στο οποίο πραγματοποιούνται όλες οι συναλλαγές της.

21 Προσφορές και παραγγελίες εκτελούνται είτε με άμεσο τρόπο (online) είτε με έμμεσο (offline). Τα ψηφιακά προϊόντα, λογισμικό κάθε τύπου, πχ ψηφιακά παιχνίδια, πληροφορίες κλπ. παραδίνονται άμεσα (online). Συγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως η υποστήριξη και η συντήρηση λογισμικού, η διαχείριση λογισμικού εξ αποστάσεως, η ενοικίαση πληροφοριακών πόρων κλπ. Στις ηλεκτρονικές αγορές κύριοι συμμετέχοντες είναι όσοι διαχειρίζονται τις συναλλαγές, οι αγοραστές, οι μεσάζοντες και οι πωλητές.

22 Υποστηρίζουν την ελεύθερη ροή πληροφοριακών δεδομένων και την άμεση επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματικών εταίρων. Συχνά η ροή πληροφοριακών δεδομένων πραγματοποιείται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. (Πχ οι συναλλαγές με σύνδεση των λογιστηρίων των επιχειρηματικών εταίρων, EDI).

23 Σκοπός ενός διεπιχειρησιακού συστήματος είναι η αποτελεσματική διεκπεραίωση των ψηφιακών ή ηλεκτρονικών συναλλαγών όπως η διαχείριση παραγγελιών, λογαριασμών και πληρωμών με ψηφιακούς τρόπους. Στα διεπιχειρησιακά συστήματα δεν πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις. Όλα προκαθορίζονται με καθιερωμένες διαδικασίες λειτουργίας (standard operating procedures) και οδηγούν στην άμεση υλοποίηση της ηλεκτρονικής συναλλαγής.

24 .ιλλ 1.Τα συστήματα Ηλεκτρονικής Διαμεταγωγής Δεδομένων (Electronic Data Interchange - EDI). 2.Τα εξωδίκτυα (Extranets). 3. Η ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων (Electronic Funds Transfer).

25 .ιλλ Οι ηλεκτρονικές φόρμες (Electronic Forms) που υποστηρίζονται από μεθόδους EDI, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (χωρίς ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης). Τα ολοκληρωμένα συστήματα μετάδοσης μηνυμάτων (Integrated Messaging), με αυτοματοποιημένες διαδικασίες διαχείρισης, αποστολής, λήψης και διανομής και fax. Συνδυάζουν μεθόδους EDI, και χρήση ηλεκτρονικών φορμών.

26 OJ T/J Ο ί ΐίο\ το τροτίοι rjasjcrpdvjxil) ν υ ν αλλαγών Βάσεις δεδομένων κοινής χρήσης (Shared Databases) για τους επιχειρηματικούς εταίρους. > Η κοινή χρήση υλοποιείται συνήθως μέσω εξωδικτύων (extranets). > Οι πληροφορίες μοιράζονται στους επιχειρηματικούς εταίρους (άμεσα προσπελάσιμες από όλους). > Η χρήση τους οδηγεί στη μείωση του χρόνου επικοινωνίας μεταξύ των συνεργατών και στον εκσυγχρονισμό των σχετικών δραστηριοτήτων.

27 .ιλλ Οι πιο σημαντικοί τρόποι: 7. Διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management). Πραγματοποιείται μεταξύ επιχειρήσεων και προμηθευτών και πελατών. > Αναφέρεται στις προβλέψεις της ζήτησης, στη διαχείριση των αποθεμάτων και στην εκτέλεση των παραγγελιών. > Έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποθεμάτων, την ελαχιστοποίηση των χρόνων εκτέλεσης των παραγγελιών και τείνει να οδηγεί την παραγωγή σε λειτουργία πραγματικού χρόνου («built to order» και «just-in-time manufacturing»).

28 'Λαϊΐ\γυρίεζ ΓΐλεκΊρυνικυί) ί.ριΐυρϊυυ αΰμψωνα jji ΊΌ εΐόυζ ίων uuvαλλαγών Σύμφωνα με τη φύση των συμμετεχόντων σε μια ηλεκτρονική συναλλαγή οι τρεις μεγαλύτερες κατηγορίες είναι: > Business -to- Consumer (B2C) e-commerce (Μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών) > Business -to- Business (Β2Β) e-commerce, (Μεταξύ επιχειρήσεων) > Consumer-to- Consumer (C2C) electronic commerce, (Μεταξύ καταναλωτών).

29 Dpi Business-to-consumer (B2C) Αναφέρεται στις λιανικές πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών σε απλούς καταναλωτές. Business-to-business (Β2Β) Αναφέρεται στις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των επιχειρήσεων. Consumer-to-consumer (C2C) Αναφέρεται σε πωλήσεις που πραγματοποιούνται από καταναλωτές, άμεσα, σε άλλους καταναλωτές.

30 Είναι η πιο γνωστή κατηγορία από την πλευρά των καταναλωτών. Περιλαμβάνει συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων και καταναλωτών. Εστιάζει στις λιανικές πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών. Γνωστά παραδείγματα B2C: Amazon.com, Ε*Τ rade.com. Οι περισσότερες πωλήσεις αναφέρονται σε λιανεμπόριο, πχδώρα, λουλούδια, διασκέδαση, υλικό και λογισμικό υπολογιστών. Οι παγκόσμιες πωλήσεις της κατηγορίας ανέρχονται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Υπολείπονται όμως σημαντικά των συναλλαγών τύπου Β2Β.

31 Ο καταναλωτής έχει πρόσβαση σε πληροφόρηση για προϊόντα και υπηρεσίες στα δικτυακά καταστήματα. Ανακαλύπτει εύκολα προϊόντα και υπηρεσίες. Συγκρίνει τιμές και αγοράζει, χωρίς κόπο, χρόνο. Οι κατασκευαστές έρχονται σε άμεση επαφή με τους πελάτες χωρίς την ανάγκη ενδιαμέσων.

32 αο mi Έμμεσο (32C) To B2C διακρίνεται, σύμφωνα με τον τρόπο διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές, στο καθαρό (pure) ή άμεσο και στο μερικό (partial) ή έμμεσο. Καθαρό ή Άμεσο > Περιλαμβάνει προϊόντα που μπορούν να παραδοθούν άμεσα στους καταναλωτές, μέσω του Διαδικτύου, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων (ψηφιακή μορφή, πχ λογισμικό, μουσική, βιβλία σε ψηφιακή μορφή και ψηφιακές υπηρεσίες). Μερικό (partial) ή Έμμεσο > Τα προϊόντα, όπως τα φυσικά, που δεν έχουν άμεση διανομή ανήκουν στο μερικό ηλεκτρονικό εμπόριο.

33 Περιλαμβάνει συναλλαγές αποκλειστικά μεταξύ επιχειρήσεων. Αναφέρεται στις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών από επιχειρήσεις προς επιχειρήσεις. Ο όρος Β2Β περιγράφει αποκλειστικά τη οχέση μεταξύ εμπορικών εταίρων και δεν περιλαμβάνει τον τρόπο εξυπηρέτησης των καταναλωτών.

34 1 Μια επιχείρηση που κατασκευάζει και πουλά εργαλεία και σκεύη εστιατορίων, καφενείων, μπαρ κλπ για επαγγελματική χρήση. Δεν πουλά σε καταναλωτές τα αγαθά της, που είναι επαγγελματικές κουζίνες, επαγγελματικά ψυγεία, μίξερ, τοστιέρες κλπ. Μια επιχείρηση που κατασκευάζει και πουλά κουζίνες, ψυγεία, μίξερ, τοστιέρες για οικιακή χρήση, όχι άμεσα σε καταναλωτές αλλά σε άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες συναλλάσσονται με καταναλωτές.

35 Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται διαφορετικά μεταξύ τους από ότι με τους καταναλωτές. Μπορούν να εφαρμόζουν τυποποιημένες συναλλαγές και να χρησιμοποιούν αυτοματισμούς στις διαδικασίες, πχ. μεταξύ των λογιστηρίων τους. Οι ιστοσελίδες της κατηγορίας Β2Β αναφέρονται σε δραστηριότητες μεταξύ των επιχειρήσεων.

36 To B2B έχει ως τώρα το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες. Η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με προμηθευτές και διανομείς, ενισχύει τις οργανωτικές και λειτουργικές δυνατότητες των επιχειρήσεων και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα τους. Η βελτίωση οφείλεται (σε μεγάλο βαθμό) στον περιορισμό του ανθρώπινου σφάλματος, στην επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των διαδικασιών και στη μείωση του κόστους των συναλλαγών.

37 Συμβάλλει στην απλοποίηση των διαδικασιών και ελαχιστοποιεί το κόστος των προμηθειών. Η συνεργασία με τους προμηθευτές επιταχύνει τις παραδόσεις των προμηθειών και κάνει αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων. Παρέχει δυνατότητα αυξημένης πληροφόρησης για τα προσφερόμενα προϊόντα από τους προμηθευτές όσο και από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει ένα σύνολο εφαρμογών που διευκολύνουν στη σύναψη καλών πελατειακών σχέσεων και καλού κλίματος σχέσεων με τους επιχειρηματικούς της εταίρους.

38 Τα επιχειρηματικά πρότυπα που έχουν επικρατήσει αξιολογούνται σύμφωνα με την οντότητα η οποία ελέγχει την αγορά, δηλαδή προμηθευτές, αγοραστές και ενδιάμεσους. Ένα συνηθισμένο πρότυπο είναι εκείνο στο οποίο η «αγορά ελέγχεται από τον προμηθευτή» και οι μεμονωμένοι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την ίδια αγορά με αυτήν του προμηθευτή. Η διάρκεια των αγορών αυτών είναι συνάρτηση: > της καλής φήμης του προμηθευτή και > του αριθμού των πελατών, που διαθέτει.

39 Ένας μεγάλος αγοραστής δημιουργεί συνήθως τη δική του αγορά. Το πρότυπο αυτό αναφέρεται σε «αγορά που ελέγχεται από τον αγοραστή». Ο αγοραστής σχεδιάζει και υλοποιεί ένα αντίστοιχο ιστοχώρο και μέσω αυτού αναζητεί προσφορές από διάφορους δυνητικούς προμηθευτές για να επιλέξει αυτές που τον ενδιαφέρουν. Το πρότυπο αυτό αγοράς είναι κατάλληλο για προϊόντα που δεν είναι ακριβά και είναι δυνατόν να αγορασθούν εκ των προτέρων από συγκεκριμένο προμηθευτή. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η ανάγκη μακράς αποθήκευσης των προϊόντων στις αποθήκες του αγοραστή.

40 Ένα διαφορετικό επιχειρηματικό πρότυπο βασίζεται σε μια ενδιάμεση δικτυακή επιχείρηση και πρόκειται για «αγορά ελεγχόμενη από μεσάζοντες». Στην αγορά αυτή προσελκύονται τόσο οι αγοραστές όσο και οι πωλητές. Οι αγορές αυτές: Εξυπηρετούνται συνήθως με τη χρήση εξωδικτύων (extranets) και Χρησιμοποιούν συχνά πλειστηριασμούς και δημοπρασίες.

41 3uE5ir)S 5 5-'i;o- rnpjoyss (32 -cornrnsrc Η κατηγορία Business-to-Employee (B2E) e-commerce (Επιχείρηση προς Εργαζόμενους) είναι κλάδος της Β2Β. Χρησιμοποιείται από οργανισμούς που διαθέτουν Intranets (Ενδοδίκτυα). Τα Ενδοδίκτυα πλεονεκτούν σε σχέση με τα εξατομικευμένα ιδιωτικά δίκτυα: > Εφαρμόζουν την τεχνολογία του Διαδικτύου στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και έχουν χαμηλό κόστος υλοποίησης. > Βελτιώνουν την εσωτερική επικοινωνία του προσωπικού, που είναι απαραίτητη στην υλοποίηση των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. > Ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της εσωτερικής αλυσίδας αξίας. > Κάθε εργαζόμενος (εξουσιοδοτημένος στη χρήση του ενδοδικτύου) μπορεί να χρησιμοποιεί τις παροχές του, από όπου και να βρίσκεται.

42 Αναφέρεται σε άμεσες συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών. Περιλαμβάνει αγοροπωλησίες όπως αυτοκινήτων, κατοικιών, περιουσιακών στοιχείων κτλ. Παράδειγμα C2C είναι το ebay, με δημοπρασίες μέσω του Διαδικτύου, ελεύθερες για όλους, επιχειρήσεις και ιδιώτες. Οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετάσχει για πουλήσει ή να αποκτήσει αγαθά, μέσω της δημοπράτησης τους. To ebay χρησιμοποιείται ετησίως από εκατομμύρια καταναλωτών και είναι σε ανοδική πορεία. Οι ιστοσελίδες δημοπρασιών επιτρέπουν σε ιδιώτες να καταχωρούν τα προσωπικά τους προϊόντα για πλειστηριασμό.

43 α Η κατηγορία C2C περιλαμβάνει πωλήσεις μεταξύ καταναλωτών με τη βοήθεια μιας άμεσης (online) επιχείρησης, όπως το ebay. Ο παραδοσιακός τρόπος συναλλαγών C2C είναι οι συνήθεις δημοπρασίες σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους και το δημοπρατήριο με πολλά μειονεκτήματα: > Οι συναλλασσόμενοι έπρεπε να μεταβούν στο φυσικό χώρο της συναλλαγής. > Οι πωλητές έπρεπε να φέρουν μαζί τους τα αγαθά και οι αγοραστές να έχουν μαζί τους τα χρήματα. > Η μεταφορά και φύλαξη των αγαθών στο χώρο της δημοπρασίας είναι δύσκολο έργο και έχει μεγάλο κόστος. Σήμερα οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες, όπως υλοποιούνται από το ebay, αναβαθμίζουν σημαντικά το εμπόριο της κατηγορίας C2C.

44 Σε πολλούς δεν αρέσουν οι δημοπρασίες, ψηφιακές ή όχι. Υπάρχουν όμως ηλεκτρονικές αγορές της κατηγορίας C2C που επιτρέπουν τις αγοροπωλησίες μεταξύ καταναλωτών. Συνηθισμένα αγαθά είναι: βιβλία, δίσκοι, συλλεκτικά αντικείμενα κλπ, σε προκαθορισμένες τιμές. Παράδειγμα η εταιρεία Half.com που συμβαίνει να είναι θυγατρική της ebay.

45 r j 2ϋϋ 3 UJLTJ El^j )-.d U 3J JJ 2 3 fr-/; 3" [" L^JI)J [KitfityaAuj-fic; Ίϊρ υ ζ ΕιΩχεϊρϊ\</ ί$) Η κατηγορία περιλαμβάνει: >Ιδιώτες που πουλούν προϊόντα ή υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, >Ιδιώτες που αναζητούν πωλητές, να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να καταλήξουν σε μια συναλλαγή. >Καταναλωτές που πουλούν ή ανταλλάσσουν αντικείμενα (συνήθως μεταχειρισμένα) με άλλα, όπως αυτοκίνητα, μηχανές, βιβλία, συλλεκτικά αντικείμενα, οικιακά είδη κλπ.

46 P33f-iu-P33f [P2P) B-iiDinniBfiiB (jji/o^l) DUDSIULOV) Πρόκειται για Ηλεκτρονικό Εμπόριο μεταξύ ομότιμων συστημάτων (χωρίς την ανάγκη server). Το πρότυπο Ρ2Ρ συνδέει χρήστες, όπως το πρότυπο C2C συνδέει καταναλωτές. Οι συνδεδεμένοι χρήστες μοιράζονται αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή και υπολογιστικούς πόρους, και δεν χρειάζονται ένα κοινό κεντρικό web server. Οι μεσάζοντες που θα διέθεταν υπολογιστικά συστήματα και λογισμικό δεν είναι απαραίτητοι.

47 Πολλά δίκτυα Ρ2Ρ βασίζονται σε ισχυρούς servers επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές που παίζουν το ρόλο του μεσάζοντα. Εξυπηρετούν τους χρήστες στην αναζήτηση και ανταλλαγή πληροφοριών και τους παρέχουν σύνδεση μεταξύ τους στον παγκόσμιο ιστό. Συχνά η τεχνολογία Ρ2Ρ έχει χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή και διανομή αρχείων μουσικών έργων, κατοχυρωμένων με πνευματικά δικαιώματα, κατά παράβαση των νόμων, που διέπουν την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.

48 Σήμερα η προσπάθεια των επιχειρήσεων που παρέχουν στήριξη στο Ρ2Ρ επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νόμιμων, βιώσιμων και επικερδών δραστηριοτήτων. Στο παρελθόν μεγάλες επιχειρήσεις του χώρου είχαν οδηγηθεί στα δικαστήρια, ενώ μερικές έκλεισαν. Σήμερα υπάρχουν και άλλες επιτυχημένες επιχειρήσεις, που δεν ασχολούνται με μουσική. Η Cloudmark, προσφέρει λογισμικό προστασίας από «spam» με ένα δικό της προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό από οργανισμούς και ιδιώτες σε ολόκληρο τον κόσμο.

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ELECTRONIC COMMERCE & SOCIAL MEDIA ΆΝΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η χρήση του internet και επιδράσεις του Ηλεκτρονικού εμπορίου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Επιμέλεια: Ασημάκης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγής μεταξύ εμπορικών εταίρων ο όρος «ηλεκτρονικό «ηλεκτρονικό οργανισμού

συναλλαγής μεταξύ εμπορικών εταίρων ο όρος «ηλεκτρονικό «ηλεκτρονικό οργανισμού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ «εμπόριο» θεωρείται από κάποιους η διεξαγωγή συναλλαγής μεταξύ εμπορικών εταίρων ο όρος «ηλεκτρονικό εμπόριο» φαίνεται αρκετά στενός για κάποιους άλλους, οι οποίοι προτιμούν αντ αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (B2C)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (B2C) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (B2C) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ (E-BANKING)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ (E-BANKING) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (MBA-TQM) Διπλωματική Εργασία του Παρλαβάντζα Παναγιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΑΛΗΣ Α.Μ.:5100 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΑ.Μ. :4869 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ENTJOLA HASKU 14494 & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ 14595 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΙΝΑ ΧΥΖ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. «Καταγραφή απαιτήσεων για την πελατοκεντρική λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος»

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. «Καταγραφή απαιτήσεων για την πελατοκεντρική λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος» ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «Καταγραφή απαιτήσεων για την πελατοκεντρική λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος» ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΦΝΗ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Επόπτης Καθηγητής: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Γενικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙCROSOFT BUSINESS SOLUTION NAVISION 4.00 ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε-DSS ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΤΟ ΜΙCROSOFT BUSINESS SOLUTION NAVISION 4.00 ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε-DSS ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΜΙCROSOFT BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΜ:9577 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕΜ:9577 EΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Βαρσάμης Θωμάς 2010 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Σελίδα 1 από 113 Εκττονηθείσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να οριστεί από τέσσερις διαφορετικές οπτικές γωνίες:

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να οριστεί από τέσσερις διαφορετικές οπτικές γωνίες: Ηλεκτρονικό Εμπόριο Πρόκειται για κάθε είδος εμπορικής συναλλαγής μεταξύ προσώπων (φυσικών και μη) που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα. Είναι η διάθεση και αγοραπωλησία προϊόντων ηλεκτρονικά, η διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τύπας ημήτριος ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τύπας ημήτριος ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύγχρονες καταναλωτικές προτιμήσεις και νέοι τρόποι αγορών των καταναλωτών με την διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Έρευνα για την πόλη της Κοζάνης. Επιβλέπων καθηγητής: κ. Ασημόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ)»

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ)» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ)» Ηλιάδου Ιωάννα (Α.Μ.: 9941) Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟN ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟN ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η χρήση του διαδικτύου από τις επιχειρήσεις» Φοιτητής: ιαµαντάκης Παύλος Α.Μ. 3302. Επιβλέπων Καθηγητής: Φουκαράκη Γεωργία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η χρήση του διαδικτύου από τις επιχειρήσεις» Φοιτητής: ιαµαντάκης Παύλος Α.Μ. 3302. Επιβλέπων Καθηγητής: Φουκαράκη Γεωργία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η χρήση του διαδικτύου από τις επιχειρήσεις» Φοιτητής: ιαµαντάκης Παύλος Α.Μ. 3302 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s

Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Μ.Σ.) Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s Φοιτήτρια: Μπεκίρη Αλκέτα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 E-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ Ε-ΕΜΠΟΡΙΟ

Κεφάλαιο 1 E-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ Ε-ΕΜΠΟΡΙΟ Κεφάλαιο 1 E-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ Ε-ΕΜΠΟΡΙΟ Τα τελευταία χρόνια το Διαδίκτυο προσέφερε στις επιχειρήσεις ένα νέο φάσμα δυνατοτήτων επικοινωνίας, διείσδυσης και ανάπτυξής τους [Hoque, 1999]. Βασικός μοχλός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Παπαδοπετράκης Γρηγόριος ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Παπαδοπετράκης Γρηγόριος ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Παπαδοπετράκης Γρηγόριος ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: LUBJANA XHEJA 14574 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΛΙΝΑ ΧΥΖ ΑΘΗΝΑ 2014 Ευχαριστίες Με την πτυχιακή μου εργασία ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου

Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΤΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα