CASCADE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CASCADE 1040 85.2605.00"

Transcript

1 ÃäèçÞ ÌòÜóôè ÃäïîôéáôòéëÜ ºáòÛëìá CASCADE

2 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ A B C D E F G H I J K L ¹áîïùÀòéï ¼åâòïùÀòéï»Àòôéï ðòýìéï»àéï ¹ïàîéï ¹ïàìéï àçïùóôï ªåðôÛíâòéï Ãëôñâòéï ÁïÛíâòéï åëûíâòéï 2601 CRESTVIEW DRIVE NEWBERG, OREGON USA Designated EU Representative: A-dec Dental U.K., Ltd. Austin House, 11 Liberty Way, Attleborough Fields, Nuneaton, Warwickshire, England CV116RZ Tele: (44) MADE IN USA SN: J REF: 2122 Ë Á Ĺ»Oª ªÆO¹Ì ¹ Á Á Ĺª ª ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜOΣ ΑΡΙΘΜOΣ ΜOΝΤΕΛOΥ ΧΡOΝOΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ûóè àêïîôï òéõíïà OäïîôéáôòéëÜ ºáòÛëìá Cascade: ªôèî ðàîö äïíü ëàôö áðþ ôèî ôáðåôóáòýá éá ðìèòïæïòýå óøåôéëà íå ôè óùîôüòèóè åðéëïéîöîüóôå íå ôïî åçëåëòéíûîï áîôéðòþóöðï ôè A-dec. ªùíâïùìåùôåÝôå ôïù ôïðéëïà ëñäéëå ëáé ôé éáôàêåé ôïù ÁÞíïù A.D.A. (Americans with Disabilities Act) çéá ôèî çëáôàóôáóè ôïù ðòïûþîôï.

3 Εγγύηση: Η A-dec εγγυάται όλα τα προϊόντα που αφορά ο παρόν οδηγός χρήστη για τυχόν ελαττώματα σε υλικά ή εργασία, για ένα έτος από τη χρονική στιγμή της παράδοσης. Η μοναδική υποχρέωση της A-dec σύμφωνα με την εγγύηση είναι η παροχή εξαρτημάτων για την επισκευή, ή κατά την αποκλειστική της επιλογή, η αντικατάσταση του προϊόντος (εξαιρουμένων των εργατικών). Ο αγοραστής δεν έχει άλλο δικαίωμα αποζημίωσης. Εξαιρείται κάθε ειδική, τυχαία και συμπτωματική ζημιά. Θα πρέπει να δοθεί γραπτή κοινοποίηση παραβίασης της εγγύησης στην A-dec εντός της περιόδου εγγύησης. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιά που προέρχεται από ακατάλληλη εγκατάσταση ή συντήρηση, ατύχημα, ή κακομεταχείριση. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προέρχονται από τη χρήση χημικών και διαδικασιών καθαρισμού, απολύμανσης, ή αποστείρωσης. Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει λαμπτήρες. Η μη τήρηση των οδηγιών που παρέχονται στον Οδηγό Χρήστη της A-dec (οδηγίες χρήσης και συντήρησης) μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης. Η A-dec εγγυάται τους κυλίνδρους ανύψωσης και κλίσης της οδοντιατρικής πολυθρόνας της A-dec, για δέκα έτη από την ημερομηνία αγοράς της πολυθρόνας ή του εκάστοτε κυλίνδρου. Αυτή η εγγύηση έχει αναδρομική ισχύ για τους κυλίνδρους πολυθρόνας της A-dec που χρησιμοποιούνται ήδη. Η εγγύηση καλύπτει κυλίνδρους πολυθρόνας για τους οποίους η A-dec θεωρεί ότι έχουν ελαττώματα που σχετίζονται με την κατασκευή. Οι κύλινδροι του μικρού καθίσματος καλύπτονται από εγγύηση ενός έτους της A-dec. ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΊΤΑΙ ΟΥΔΕΜΊΑ ΆΛΛΗ ΕΓΓΎΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΛΌΓΟ.

4 Πολιτική επιστροφών: Οι αντιπρόσωποι στις Η.Π.Α. και τον Καναδά που επιθυμούν να επιστρέψουν πλεονάζον εμπόρευμα (που δεν έχει ανοιχτεί) στην A-dec ώστε να λάβουν σχετική πίστωση, πρέπει να συμπεριλάβουν αντίγραφο του αρχικού τιμολογίου αγοράς. Πρέπει να συμπεριλαμβάνεται έντυπο εξουσιοδότησης επιστροφής από Περιφερειακό Διευθυντή της A-dec, μαζί με αριθμημένο εξοπλισμό ή χειρολαβές της A-dec/W&H. Θα υπάρξει χρέωση επαναποθήκευσης της τάξης του 15 %. Εμπορεύματα που δεν μπορούν να επιστραφούν για σχετική πίστωση, συμπεριλαμβάνουν εξαρτήματα που έχουν προσαρτηθεί στην οδοντιατρική μονάδα, πολυθρόνα, φωτιστικό, ή σε έπιπλα του οδοντιατρείου, εξαρτήματα που δεν κυκλοφορούν πια και ειδικά εξαρτήματα. Ο οδοντιατρικός εξοπλισμός δεν μπορεί να επιστραφεί για σχετική πίστωση. Ταπετσαρίες τυπικών χρωμάτων που έχουν παραγγελθεί για εξαρτήματα που δεν κυκλοφορούν πια, δεν μπορούν να επιστραφούν για τη σχετική πίστωση. Στην περίπτωση ελαττωματικού αντικειμένου που παρασχέθηκε μέσω εγγύησης, το αντικείμενο πρέπει να επιστραφεί συνοδευόμενο από το τιμολόγιο ανταλλακτικού, το σειριακό αριθμό της μονάδας στην οποία αντικαταστήθηκε και μια περιγραφή των συμπτωμάτων του ελαττώματος, στη διεύθυνση: A-dec Inc Crestview Drive, Newberg, Oregon USA.

5 Πολιτική τροποποιήσεων εξοπλισμού: Συγκεκριμένες μετατροπές ή τροποποιήσεις του εξοπλισμού της A-dec, που επεκτείνουν τη χρήση του εξοπλισμού της A-dec πέρα από τη χρήση για την οποία έχει σχεδιαστεί και προορίζεται, ή που μπορεί να παρακάμπτουν οποιαδήποτε χαρακτηριστικά ασφαλείας του εξοπλισμού της A-dec, μπορεί να διακυβεύσουν την ασφάλεια του γιατρού, του ασθενούς, ή του προσωπικού. Τυχόν μετατροπές στο χώρο εργασίας που τροποποιούν την ηλεκτρική ή και τη μηχανική ασφάλεια των οδοντιατρικών συσκευών, αντικρούουν τις κατασκευαστικές προϋποθέσεις της Underwriters Laboratory (UL) και δεν εγκρίνονται από την A-dec. Παραδείγματα τροποποιήσεων χώρου εργασίας που υποβαθμίζουν την ασφάλεια του σχεδιασμού συμπεριλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, την παροχή πρόσβασης σε ηλεκτρικό φορτίο γραμμής χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία, τροποποίηση στοιχείων υποστήριξης που αυξάνουν ή αλλάζουν τα χαρακτηριστικά φορτίου και προσθήκη οποιασδήποτε συσκευής που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και που παραβιάζει τα όρια σχεδιασμού του οδοντιατρικού συστήματος. Η χρήση εξοπλισμού παρελκομένων που δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφαλείας της A-dec ή με ισοδύναμες προς αυτές, μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένο επίπεδο ασφαλείας του προκύπτοντος συστήματος. Αποτελεί ευθύνη του διανομέα εξοπλισμού και του υπεύθυνου εγκατάστασης να εξασφαλίσουν ότι η εγκατάσταση συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις του κτιριακού κώδικα. Ο καθορισμός του εάν μια τροποποίηση ή μετατροπή του εξοπλισμού της A-dec εμπίπτει στους εν λόγω περιορισμούς, αποτελεί ευθύνη του ατόμου (ή των ατόμων) που ξεκινά, εγκρίνει, ή και πραγματοποιεί αυτή την τροποποίηση ή μετατροπή. Η A-dec δεν θα ανταποκριθεί σε ερωτήματα σε ατομική βάση. Το εν λόγω άτομο (ή άτομα) θα θεωρηθεί ότι έχει αναλάβει όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με την εν λόγω τροποποίηση ή μετατροπή και θα διατηρήσει την A-dec μη υπεύθυνη για τυχόν προκυπτόμενες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων λόγω νομικής ευθύνης που προκύπτουν από το προϊόν. Επιπλέον, τέτοιου είδους τροποποίηση ή μετατροπή θα ακυρώσει την εγγύηση της A-dec και μπορεί να καταστήσει άκυρη οποιαδήποτε άλλη έγκριση από την UL ή από άλλο ρυθμιστικό φορέα. Όλα τα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται σ αυτό το κείμενο αποτελούν εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα των αντιστοίχων κατόχων τους. Εκτυπώθηκε στις Η.Π.Α. Copyright 2006 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

6 ÃäïîôéáôòéëÜ ºáòÛëìá Cascade 1040

7 Ĺ ÌO» Á õûóè ôïù áàêïîôï áòéõíïà ôïù ðòïûþîôï ëáõñ ëáé ïé ðìèòïæïòýå óøåôéëà íå ôèî ôåøîéëü åêùðèòûôèóè ëáé ôèî åççàèóè âòýóëïîôáé óôï åóñæùììï ëáé óôèî áòøéëü óåìýäá. åòý ôè ÃäïîôéáôòéëÜ ºáòÛëìá Cascade... 2 ¼öôåéîÜ Îîäåéêè (LED) ºáòÛëìá... 2 ìàëá áàóè óæàìåéá... 2 ïäïäéáëþðôè 8 åéôïùòçéñî... 3 ðáæéëþ Ýîáëá ìûçøïù (appleúô ÈÚÂÙÈÎfi )... 3 òïçòáííáôéóíþ ÃäïîôéáôòéëÜ ºáòÛëìá... 5 åòéóôòåæþíåîè Ûäè... 8 ÆïðïõÛôèóè éáòõòöôïà ªôèòÝçíáôï ºåæáìÜ... 9 ÆïðïõÛôèóè ªôèòÝçíáôï ºåæáìÜ çéá îáðèòéëü ºáòÛëìá Äàõíéóè ìàçéá»åôáëýîèóè ªôèòÝçíáôï ºåæáìéïà îôéëáôàóôáóè/ ðáîáôïðïõûôèóè ÆáðåôóáòÝá ÆáðåôóáòÝá ìàôè ÆáðåôóáòÝá éáòõòöôïà ºåæáìñíáôï ÆáðåôóáòÝá ºáõÝóíáôï ÆáðåôóáòÝá µòáøýïîá ªôÜòéêè Ìåòéñî... 15»åôáôòïðÜ Ìåéòéóíïà òéóôåòà/ åêéà ÃäèçÝå ¼òïîôÝäá ÄùõíÝóåé ëáé òïóäéïòéóíïý ªùîôÜòèóè èôüíáôá óæáìåýá çéá µïèõèôéëþ êïðìéóíþ... 20»åôáæïòÀ ôè ÃäïîôéáôòéëÜ»ïîÀäá òïóäéïòéóíþ ªùíâÞìöî ÆáêéîÞíèóè»èøáîÜíáôï (EN )

8 åòý ôè ÃäïîôéáôòéëÜ ºáòÛëìá Cascade ëáòûëìá Cascade ðïù áçïòàóáôå åýîáé íýá èìåëôòïîéëà åìåçøþíåîè ïäïîôéáôòéëü ëáòûëìá ùäòáùìéëü ëýîèóè (  Ù ÈÎfiÓ 1). Ãé ìåéôïùòçýå ôè ëáòûëìá åìûçøïîôáé íå ôïî ïäïäéáëþðôè åéôïùòçýá -8 Ü ôïî ðòïáéòåôéëþ åðáæéëþ äéáëþðôè (  Ù ÈÎfiÓ 2 2 ÛÙË ÛÂÏ 3). ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΠΟ ΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΠΛΑΚΑ ΠΑΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗ ΒΑΣΗΣ LED éëþîá 1. îàãöóè, ºìÝóè ëáé ìàëá áàóè óæàìåéá ¼öôåéîÜ Îîäåéêè (LED) ºáòÛëìá æöôåéîü Ûîäåéêè ôè ëáòûëìá äåýøîåé ôèî ëáôàóôáóè ôè ëáòûëìá : ÃÁ ( Á»» ÁÃ): ºáîïîéëÜ ìåéôïùòçýá Ä Ã Á µãªµ ª¹»Ã: Ãé äéáëþðôå ôïù ðôùåìïäïøåýïù Ü ôïù ïòýïù ôè ðìàëá ðáàóè Ûøïùî åîåòçïðïéèõåý. æáéòûóôå ôùøþî åíðþäéá. ìàëá áàóè óæàìåéá 2 ìàëá áàóè óæàìåéá (  Ù ÈÎfiÓ 1 ÛÙË ÛÂÏ 2) óôáíáôà ôèî ëáòûëìá áíûóö Þôáî ëàðïéï ôíüíá ôè ðéåóôåý óå ðåòýðôöóè ðïù ëàðïéï ðþäé Ü ëàðïéï ôíüíá åêïðìéóíïà ðéáóôåý Ü ëïììüóåé ëàôö áðþ ôèî ëáòûëìá. æïà óôáíáôüóåé è ëáòûëìá ðáôüóôå ôï äéáëþðôè ÔÕµÀóè Á ÕÕ (Base UP) óôïî ðïäïäéáëþðôè Ü óôïî åðáæéëþ ðýîáëá åìûçøïù çéá îá óèëñóåôå ôèî ëáòûëìá ñóôå îá íðïòûóåôå îá áæáéòûóåôå ôï áîôéëåýíåîï ðïù ðéàóôèëå. éá Þóï äéàóôèíá áóëåýôáé ðýåóè ðàîö óôèî ðìàëá ðáàóè áóæàìåéá, è ìåéôïùòçýá ÒµÀóè Á Ó (Base UP) åýîáé è íþîè ðïù åîåòçïðïéåýôáé.

9 ïäïäéáëþðôè 8 åéôïùòçéñî à Ûìåçøï çéá ôè òàõíéóè õûóè ôè ëáòûëìá íå ôïî ïäïäéáëþðôè åéôïùòçýá -8 (  Ù ÈÎfiÓ 2) Ü ôïî ðáæéëþ éáëþðôè ºáòÛëìá (  Ù ÈÎfiÓ 2 ) çýîåôáé ôþóï íå øåéòïëýîèôï Þóï ëáé íå ðòïçòáííáôéóíûîï (áùôþíáôï) ôòþðï. Æá âûìè ðàîö óôïî ðïäïäéáëþðôè ëáé ôïî åðáæéëþ äéáëþðôè åìûçøïùî íå øåéòïëýîèôï ôòþðï ôèî ëìýóè ôè ðìàôè ëáé ôïù ùðïðïäýïù ëáé ôèî áîàãöóü ôè ëáòûëìá. Æá áòéõíèíûîá ëïùíðéà åýîáé çéá Ýóïäï/Îêïäï (Entry/ Exit) ëáé çéá ðòïçòáííáôéóíûîè òàõíéóè õûóè ôè ëáòûëìá. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟ- ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ (1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟ- ΜΕΝΗ ΕΙΣΟ ΟΣ / ΕΞΟ ΟΣ (0) ΚΟΥΜΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ (2) ΠΤΥΕΛΟ ΟΧΕΙΟ/ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (3) ΠΛΑΤΗ ΚΑΤΩ ΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΒΑΣΗ ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΗ ΠΑΝΩ éëþîá 2. ïäïäéáëþðôè 8 åéôïùòçéñî ðáæéëþ Ýîáëá ìûçøïù (ðòïáéòåôéëþ ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟ- ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ (1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ (2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΖΟΜΕΝΗ ΕΙΣΟ ΟΣ / ΕΞΟ ΟΣ (0) ΠΤΥΕΛΟ ΟΧΕΙΟ/ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (3) ΒΑΣΗ ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΗ ΚΑΤΩ ΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΚΟΥΜΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ éëþîá 2á. ðáæéëþ Ýîáëá ÃäïîôéáôòéëÜ ºáòÛëìá 3

10 ÌåéòïëÝîèôá ÌåéòéóôÜòéá ìåéôïùòçýá µàóè ðàîö/ºàôö (Base Up/Down) åìûçøåé ôèî áîàãöóè ôè ëáòûëìá Ü ôèî ëàõåôè ëýîèóè. éá îá áîùãöõåý è ëáòûëìá öõüóôå ôï åðàîö âûìï óôïî ðïäïäéáëþðôè Ü ôïî åðáæéëþ äéáëþðôè. éá îá øáíèìñóåôå ôèî ëáòûëìá, öõüóôå ôï ëàôö ëïùíðý óôïî ðïäïäéáëþðôè Ü ôïî åðáæéëþ äéáëþðôè. õüóôå ôï ëïùíðý Ûö Þôïù è ëáòûëìá æôàóåé óôï åðéõùíèôþ àãï ëáé Ûðåéôá áæüóôå ôï. ìåéôïùòçýá ìàôè Àîö/ºÀôö (Back Up/Down) åìûçøåé ôèî ëìýóè ôè ðìàôè ëáé ôïù ùðïðïäýïù ôè ëáòûëìá. éá îá áîùãñóåôå ôèî ðìàôè ôè ëáòûëìá, öõüóôå ôï äåêéþ âûìï ðïù âòýóëåôáé ðàîö óôïî ðïäïäéáëþðôè Ü ôïî åðáæéëþ äéáëþðôè. éá îá øáíèìñóåôå ôèî ðìàôè ôè ëáòûëìá, öõüóôå ôï áòéóôåòþ âûìï ðïù âòýóëåôáé ðàîö óôïî ðïäïäéáëþðôè Ü ôïî åðáæéëþ äéáëþðôè. õüóôå ôï ëïùíðý Ûö Þôïù åðéôåùøõåý ôï åðéõùíèôþ àãï ôè ëáòûëìá ëáé Ûðåéôá áæüóôå ôï. ºïùíðÝ òïçòáííáôéóíïà Æï ºïùíðÝ òïçòáííáôéóíïà (ðïù âòýóëåôáé óôï åðàîö ëåîôòéëþ óèíåýï ôïù ðïäïäéáëþðôè Ü áîàíåóá óôá âûìè ðàîö óôïî åðáæéëþ äéáëþðôè) øòèóéíïðïéåýôáé çéá îá áðïõèëåàåé ôé òùõíýóåé çéá ôèî Ýóïäï/Îêïäï (0), çéá ôé ðòïçòáííáôéóíûîå õûóåé (1 ëáé 2) ëáé ôè ìåéôïùòçýá ôùåìïäïøåýï/ ðéóôòïæü (3). 4

11 Ûóåé òïçòáííáôéóíïà 1 ëáé 2 ÃäïîôéáôòéëÜ ºáòÛëìá Cascade 1040 òïçòáííáôéóíþ ÃäïîôéáôòéëÜ ºáòÛëìá ª» ¹ ª Ùôáî ðáôàôå ôï 1 Ü 2 óôïî ðïäïäéáëþðôè Ü óôïî åðáæéëþ ðýîáëá, è âàóè ëáé è ðìàôè ôè ïäïîôéáôòéëü ëáòûëìá óôèî ðòïçòáííáôéóíûîè õûóè. éá îá óôáíáôüóåôå ôèî ëáòûëìá óå ïðïéïäüðïôå óèíåýï, ðáôüóôå Ûîá ïðïéïäüðïôå ëïùíðý óôïî ðïäïäéáëþðôè (Ü ðáôüóôå ïðïéïäüðïôå ëïùíðý ôïù åðáæéëïà ðýîáëá). éá îá ôåõåý è ëáòûëìá óå íýá õûóè ðòïçòáííáôéóíûîè ìåéôïùòçýá, öõüóôå åýôå ôï ëïùíðý õûóè 1 åýôå ôï ëïùíðý õûóè 2 (Ü ðáôüóôå ôï ëïùíðý õûóè 1 Ü 2 óôïî åðáæéëþ äéáëþðôè). Ãé õûóåé 1 ëáé 2 åýîáé ðòïçòáííáôéóíûîå åê åòçïóôáóýïù çéá îá íåôáëéîïàî ôèî ëáòûëìá óôèî Ýäéá õûóè. éá îá áììàêåôå íýá ðòïçòáííáôéóíûîè õûóè, âòåýôå ôï ëïùíðý ðòïçòàííáôï ðàîö óôïî ðïäïäéáëþðôè Ü ôïî åðáæéëþ äéáëþðôè (  Ù ÈÎfiÓ 2 2 ÛÙË ÛÂÏ 3). 1. Ìòèóéíïðïéñîôá ôá øåéòïëýîèôá âûìè ðàîö óôïî ðïäïäéáëþðôè Ü ôïî åðáæéëþ äéáëþðôè, õûóáôå ôèî ëáòûëìá óôèî õûóè ìåéôïùòçýá ðïù ðòïôéíàôå. 2. áôüóôå ëáé áæüóôå ôï ëïùíðý ðòïçòáííáôéóíïà. á áëïùóôåý Ûîá øáòáëôèòéóôéëþ Üøï. ºáôÞðéî, åîôþ ôåóóàòöî äåùôåòïìûðôöî, ðáôüóôå ôï ëïùíðý çéá 1 Ü 2 çéá îá áðïõèëåàóåôå áùôü ôè õûóè. á áëïàóåôå Ûîá øáòáëôèòéóôéëþ Üøï ðïù åðéâåâáéñîåé Þôé è ìåéôïùòçýá ðòïçòáííáôéúþíåîè õûóè Ûøåé ðòïçòáííáôéóôåý åë îûïù. 3. ìûçêôå ôèî ðòïçòáííáôéóíûîè õûóè íåôáëéîñîôá ôèî ëáòûëìá íå ôï øûòé óå Àììè õûóè. ºáôÞðéî ðáôüóôå åýôå ôï 1 Ü ôï 2 ðïù ðòïçòáííáôýóôèëå óôï µüíá 2. ëáòûëìá õá ðòûðåé îá íåôáëéîèõåý áùôþíáôá óôè õûóè ðïù òùõíýóôèëå óôï µüíá 1. 5

12 òïáéòåôéëû åéôïùòçýå òïçòàííáôï õûóè 3 åýîáé ëáõïòéóíûîè åê åòçïóôáóýïù óôèî ëáôàóôáóè ìåéôïùòçýá ôùåìïäïøåýï/ ðéóôòïæü (Cuspidor/Return). ªÕ áùôþî ôïî ôòþðï ìåéôïùòçýá, è ðìàôè ôè ëáòûëìá õá áîùãöõåý óå íýá ðòïëáõïòéóíûîè Þòõéá õûóè äéåùëïìàîïîôá ôèî ðòþóâáóè ôïù áóõåîü ðòï ôï ðôùåìïäïøåýï. áôñîôá ôo ëïùíðý õûóè 3 çéá äåàôåòè æïòà è ëáòûëìá øáíèìñîåé óôèî ðòïèçïàíåîè õûóè ìåéôïùòçýá. õûóè 3 íðïòåý åðýóè îá øòèóéíïðïéèõåý ö íýá ôòýôè òïëáõïòéóíûîè Ûóè Ü ö ôåìåùôáýá áîàëìèóè. éá ôèî åðáîáäéáíþòæöóè ôè Ûóè 3 ñóôå îá íðïòåý îá øòèóéíïðïéèõåý ëáé ö ôòýôè òïëáõïòéóíûîè Ûóè Ü ö ôåìåùôáýá áîàëìèóè õûóè, åðéëïéîöîüóôå íå ôïî ôïðéëþ îôéðòþóöðï ôè A-dec. 6

13 éóáçöçü / Îêïäï (0) éá îá õûóåôå ôèî ëáòûëìá óå íýá ðòïëáõïòéóíûîè õûóè åéóþäïù/åêþäïù, öõüóôå ôï ëïùíðý 0 (  Ù ÈÎfiÓ 2 2 ÛÙË ÛÂÏ 3). ª» ¹ ª Ùôáî ðáôàôå ôï Ýóïäï / Îêïäï (0) õá ðòïëáìûóåôå ôè âàóè ëáé ôèî ðìàôè ôè ëáòûëìá õá åðáîûìõïùî óôèî ðòïçòáííáôéóíûîè õûóè åéóþäïù/åêþäïù. éá îá óôáíáôüóåôå ôèî ëáòûëìá óå ïðïéïäüðïôå óèíåýï, ðáôüóôå Ûîá ïðïéïäüðïôå ëïùíðý óôïî ðïäïäéáëþðôè Ü ôïù åðáæéëïà ðýîáëá. î õûìåôå îá áììàêåôå ôèî ðòïëáõïòéóíûîè õûóè åéóþäïù/ûêïäïù, ðòñôá åîôïðýóôå ôï ëïùíðý ðòïçòàííáôï ðàîö óôïî ðïäïäéáëþðôè Ü ôïî åðáæéëþ äéáëþðôè (  Ù ÈÎfiÓ 2 2 ÛÙË ÛÂÏ 3). 1. Ìòèóéíïðïéñîôá ôá øåéòïëýîèôá âûìè, õûóáôå ôèî ëáòûëìá óôèî åðéõùíèôü õûóè åéóþäïù/ûêïäïù ôïù áóõåîïà. 2. áôüóôå ëáé áæüóôå ôï ëïùíðý ðòïçòáííáôéóíïà. á áëïùóôåý Ûîá øáòáëôèòéóôéëþ Üøï. ºáôÞðéî, åîôþ ôåóóàòöî äåùôåòïìûðôöî, ðáôüóôå ôï ëïùíðý Ýóïäï /Îêïäï (0) óôïî ðïäïäéáëþðôè Ü ôïî åðáæéëþ äéáëþðôè. á áëïàóåôå Ûîá øáòáëôèòéóôéëþ Üøï ðïù åðéâåâáéñîåé ôè ìåéôïùòçýá ôïù ëáõýóíáôï Ûøåé ðòïçòáííáôéóôåý åë îûïù. ùôþ õá áðïõèëåàóåé ôè õûóè ðïù ðòïôéíàôå çéá ôèî åýóïäï / Ûêïäï ôïù áóõåîïà. 3. ìûçêôå ôè ìåéôïùòçýá Ýóïäï /Îêïäï (0) íåôáëéîñîôá ôèî ëáòûëìá íå ôï øûòé óå íýá Àììè õûóè. õüóôå ôï ëïùíðý Ýóïäï /Îêïäï (0). ëáòûëìá õá ðòûðåé îá íåôáëéîèõåý áùôþíáôá óôè õûóè ðïù ëáõïòýóáôå óôï µüíá 1. 7

14 åòéóôòåæþíåîè Ûäè Ùôáî è ðåòéóôòåæþíåîè ðûäè åýîáé áóæáìéóíûîè åíðïäýúåé ôèî ðåòéóôòïæü ôè ëáòûëìá.»å ôèî ðûäè áðáóæáìéóíûîè íðïòåýôå îá ðåòéóôòûãåôå ôèî ëáòûëìá óå ïðïéáäüðïôå õûóè ëáôà ðåòýðïù 30 óôèî ëàõå ðìåùòà áðþ ôï ëûîôòï. éá îá áðáóæáìýóåôå ôèî ðåòéóôòåæþíåîè ðûäè, öõüóôå ôï íïøìþ ðûäè ðòï ôá äåêéà. éá îá áóæáìýóåôå ôèî ðåòéóôòåæþíåîè ðûäè, öõüóôå ôï íïøìþ ôè ðûäè ðòï ôá áòéóôåòà. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΒΙ Α ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ éëþîá 4. Äàõíéóè Ûäè µòáøýïîá î è ëáòûëìá ðåòéóôòûæåôáé ðòï ôá áòéóôåòà Ü ðòï ôá äåêéà åîñ è ðûäè åýîáé áóæáìéóíûîè, Ü áî è ëáòûëìá ðåòéóôòûæåôáé äàóëïìá åîñ è ðûäè åýîáé áðáóæáìéóíûîè, õá ðòûðåé îá òùõíéóôåý è ôàóè ôè ðåòéóôòåæþíåîè ðûäè. Ìòèóéíïðïéñîôá Ûîá åêáçöîéëþ ëìåéäý 3/16-inch, òùõíýóôå ôèî ôàóè ôè ðåòéóôòåæþíåîè ðûäè. éá îá áùêèõåý è ôòéâü ðûäè, çùòýóôå ôï òùõíéóôéëþ ëïøìýá äåêéþóôòïæá. éá îá íåéöõåý è ôòéâü ðûäè, çùòýóôå ôï òùõíéóôéëþ ëïøìýá áòéóôåòþóôòïæá. 8

15 ÆïðïõÛôèóè éáòõòöôïà ªôèòÝçíáôï ºåæáìÜ ΑΣΦΑΛΕΙΑ éëþîá 5. ÆïðïõÛôèóè éáòõòöôïà ªôèòÝçíáôï ºåæáìÜ Æï áóæáìéóôéëþ ëïùíðý óá åðéôòûðåé îá òùõíýúåôå åàëïìá ôè õûóè ôïù ëåæáìñíáôï óå ðìüòå åàòï ëéîüóåöî. éá îá òùõíýóåôå ôè õûóè ôïù ëåæáìñíáôï, áðåìåùõåòñóôå ôï ëïùíðý áóæàìéóè çùòýúïîôá ôï ëïùíðý ðòï ôá Ûêö (áòéóôåòþóôòïæá) ëáé ëáôþðéî òùõíýóôå ôï ëåæàìöíá óôèî ëáôàììèìè õûóè ñóôå îá åæáòíþúåé è ëåæáìü ëáé ï ìáéíþ ôïù áóõåîïà. óæáìýóôå ôï ëåæàìöíá óôèî åðéõùíèôü õûóè çùòýúïîôá ôï ëïùíðý ðòï ôá íûóá (äåêéþóôòïæá). éá îá íåôáëéîüóåôå ôï ëåæàìöíá ðéï ãèìà Ü ðéï øáíèìà, áðìà ôòáâüêôå ôï ðòï ôá åðàîö Ü ðòï ôá ëàôö Ûö Þôïù åðéôåùøõåý ôï åðéõùíèôþ àãï. 9

16 ÆïðïõÛôèóè ªôèòÝçíáôï ºåæáìÜ çéá îáðèòéëü ºáòÛëìá éëþîá 6. ÌòÜóè ªôèòÝçíáôï ºåæáìÜ çéá îáðèòéëü ºáòÛëìá Æï ëåæàìöíá íðïòåý îá øòèóéíïðïéèõåý çéá ôï ëàõéóíá áóõåîñî íå ôòïøüìáôè ëáòûëìá. ÆòáâÜêôå ôï ëåæàìöíá ðòï ôá ðàîö Ûö Þôïù åìåùõåòöõåý áðþ ôèî ëáòûëìá, çùòýóôå ôï ëáôà 180, ëáôþðéî ôòáâüêôå ôï ðýóö óôèî ðìàôè ëáé öõüóôå ôï Þìï ðòï ôá ëàôö. åéôïùòçåýóôå ôèî ëáòûëìá óôèî ðìüòè õûóè ìàôè ðàîö (Back Up). ÄùõíÝóôå ôï àãï ôïù ëåæáìñíáôï íåôáëéîñîôá ôèî ëáòûëìá ðòï ôá åðàîö ëáé ðòï ôá ëàôö (øòèóéíïðïéñîôá ôè ìåéôïùòçýá µàóè ðàîö óôï ðïäïäéáëþðôè Ü óôïî åðáæéëþ ðýîáëá) ëáé ëáôþðéî òùõíýóôå ôï ëåæàìöíá óôèî åðéõùíèôü õûóè. 10

17 Äàõíéóè ìàçéá»åôáëýîèóè ªôèòÝçíáôï ºåæáìéïà ΡΑΒ ΟΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ éëþîá 7. Äàõíéóè ìàçéá»åôáëýîèóè ªôèòÝçíáôï ºåæáìéïà Ó ÙÔ ÎÂÊ ÏˆÌ apple ÚÂÎÎÏ ÓÂÈ Î ıô ÈÎ Ü áî åýîáé äàóëïìï óôï áîåâïëáôûâáóíà ôïù, õá ðòûðåé îá òùõíéóôåý è ôàóè ôè òàâäïù ïìýóõèóè. æáéòûóôå ôè òàâäï ïìýóõèóè ôïù ëåæáìñíáôï çéá îá Ûøåôå ðòþóâáóè óôïî ëïøìýá òàõíéóè. Ìòèóéíïðïéñîôá Ûîá ëáôóáâýäé ôàðïù Phillips, òùõíýóôå ôèî ôàóè ôè òàâäïù ïìýóõèóè. ùòýóôå ôïî ëïøìýá òàõíéóè ðòï ôè æïòà ôöî äåéëôñî ôïù òïìïçéïà ëáôà ôòåé Ü ôûóóåòé óôòïæû çéá îá áùêèõåý è ôòéâü ëáé îá ëòáôéûôáé ðéï óôáõåòà ôï ëåæàìöíá. ùòýóôå ôïî ëïøìýá ðòï ôèî áîôýõåôè æïòà ôöî äåéëôñî ôïù òïìïçéïà ëáôà ôòåé Ü ôûóóåòé óôòïæû çéá îá íåéöõåý è ôòéâü ëáé îá íðïòåý ôï ëåæàìöíá îá áîåâïëáôåâáýîåé ðéï åìåàõåòá. ðáîáôïðïõåôüóôå ôï ëåæàìöíá ëáé åðáîåìûçêôå ôèî ôàóè ôè òàâäïù ïìýóõèóè. 11

18 îôéëáôàóôáóè/ ðáîáôïðïõûôèóè ÆáðåôóáòÝá íïîáäéëà äéáíïòæöíûîè ôáðåôóáòýá ôè A-dec âïèõà óôèî åàëïìè ëáé çòüçïòè áîôéëáôàóôáóü ôè. ôáðåôóáòýá çéá ôèî ïäïîôéáôòéëü ºáòÛëìá Cascade 1040 ôïðïõåôåýôáé óå ôûóóåòá ôíüíáôá: ðìàôè, ëàõéóíá, ëåæàìöíá ëáé âòáøýïîå óôüòéêè øåòéñî. ºÀõå ôíüíá áæáéòåýôáé ëáé åðáîáôïðïõåôåýôáé åàëïìá. ÆáðåôóáòÝá ìàôè ΕΓΚΟΠΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ éëþîá 8. îôéëáôàóôáóè ôè ÆáðåôóáòÝá ìàôè éá îá áæáéòûóåôå ôèî ôáðåôóáòýá ôè ðìàôè, ðéàóôå çåòà ôèî ëàôö ðìåùòà ôïù íáêéìáòéïà ëáé áîáóèëñóôå ôèî ðòï ôá ðàîö óøåäþî 3 cm çéá îá áðáóæáìýóåôå ôïù ôûóóåòé íåçàìïù åðýðåäïù óùîäûóíïù áðþ ôé åçëïðû ôïù íáêéìáòéïà. éá îá êáîáâàìåôå ôèî ôáðåôóáòýá óôè õûóè ôè ôïðïõåôüóôå ôé íåçàìå ëåæáìû óùîäûóíöî óôé ùðïäïøû ôïù íáêéìáòéïà ëáé ðáôüóôå ôá ðòï ôá ëàôö íå íýá ëýîèóè. 12

19 ÆáðåôóáòÝá éáòõòöôïà ºåæáìñíáôï ΒΙ ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (µία κρυφή) ΠΙΣΩ ΕΛΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΩΜΑΤΟΣ ΒΙ Α ΑΝΩ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ (κρυφή) éëþîá 9. îôéëáôàóôáóè ÆáðåôóáòÝá ºåæáìñíáôï ëïìïùõüóôå ôèî áëþìïùõè äéáäéëáóýá çéá îá áîôéëáôáóôüóåôå ôèî ôáðåôóáòýá ôè ëåæàìöóè. 1. Ìáìáòñóôå ôï ëïùíðý ôïù ëåæáìñíáôï ëáé ðåòéóôòûãôå ôï ëåæàìöíá íûøòé ôèî ðìüòè Þòõéá õûóè ôïù. 2. æáéòûóôå ôèî åðàîö óôáùòþâéäá óùçëòàôèóè Phillips áðþ ôï ðýóö Ûìáóíá ôïù ëåæáìñíáôï ðïù âòýóëåôáé áëòéâñ ðàîö áðþ ôè äéàôáêè ôïù ëïùíðéïà. 3. åòéóôòûãôå ôï ëåæàìöíá ðòï ôá ðýóö ëáôà 45 ñóôå îá æáîïàî ïé äàï óôáùòþâéäå óùçëòàôèóè óôï ðýóö ëàôö íûòï ôïù ëåæáìñíáôï (  Ù ÈÎfiÓ 9). æáéòûóôå ôé äàï âýäå ëáé ôï íáêéìàòé ôïù ëåæáìñíáôï. 4. éá îá ðòïóáòíþóåôå ôèî ôáðåôóáòýá áîôéëáôàóôáóè, áëïìïùõüóôå ôèî áîôýóôòïæè äéáäéëáóýá. 13

20 ÆáðåôóáòÝá ºáõÝóíáôï ΒΙ ΕΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΙ ΕΣ ΕΞΑΓΩΝΙΚΟ ΚΛΕΙ Ι 3/16 ίντσ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΘΕΣΗΣ éëþîá 10. îôéëáôàóôáóè ôè ÆáðåôóáòÝá ºáõÝóíáôï ëïìïùõüóôå ôèî áëþìïùõè äéáäéëáóýá çéá îá áîôéëáôáóôüóåôå ôèî ôáðåôóáòýá ôïù ëáõýóíáôï. 1. ºáôåâÀóôå ôèî ðìàôè ôè ïäïîôéáôòéëü ëáòûëìá, áîáóèëñóôå ôï ùðïðþäéï ëáé ëòáôüóôå ôï áðþ ôï ðìáýóéï. 2. ðïëïììüóôå ëáé áæáéòûóôå ôï äéàæáîï ëàìùííá áðþ âùîýìéï áðþ ôï ùðïðþäéï. 3. Ìòèóéíïðïéñîôá Ûîá åêáçöîéëþ ëìåéäý 3/16 in. øáìáòñóôå ôé ôûóóåòé âýäå ðïù áóæáìýúïùî ôè óàóôèíá ëáõýóíáôï /ùðïðïäýïù óôï ðìáýóéï ôïù ëáõýóíáôï. 4. Ìáíèìñóôå ôï ùðïðþäéï ëáé âçàìôå ôï óàîïìï ôáðåôóáòýá ëáõýóíáôï /ùðïðïäýïù. 5. ÆïðïõåôÜóôå ôèî ëáéîïàòçéá äéàôáêè ôáðåôóáòýá ëáõýóíáôï / ùðïðïäýïù óôï ðìàéóéï ôïù ëáõýóíáôï. 6. îáóèëñóôå ôï ùðïðþäéï ëáé óæýêôå ôé ôûóóåòé âýäå ëáé ëáôþðéî ëáôåâàóôå ôï ùðïðþäéï. 7. ÆïðïõåôÜóôå ôï ëáéîþùòçéï äéàæáîï ëàìùííá áðþ âéîàìéï óôï ùðïðþäéï. 14

21 ÆáðåôóáòÝá µòáøýïîá ªôÜòéêè Ìåòéñî ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΒΙ Α ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ éëþîá 11. îôéëáëôàóôáóè ÆáðåôóáòÝá µòáøýïîá ëïìïùõüóôå ôèî áëþìïùõè äéáäéëáóýá çéá îá áîôéëáôáóôüóåôå ôèî ôáðåôóáòýá ôïù âòáøýïîá. 1. îáóèëñóôå ôï âòáøýïîá áðþ ôèî ùðïäïøü ôè ëáòûëìá.»å Ûîá óôáùòïëáôóàâéäï Phillip áæáéòûóôå ôè âýäá óùçëòàôèóè áðþ ôï ëàôö íûòï ôïù âòáøýïîá. 2. áôüóôå ôï óùçëòþôèíá ôáðåôóáòýá ôïù âòáøýïîá ðòï ôï åíðòþóõéï íûòï ôè ëáòûëìá, óøåäþî 1,27 cm ëáé óèëñóôå ôèî ôáðåôóáòýá áðþ ôï âòáøýïîá. 3. ÆïðïõåôÜóôå ôï ëáéîïàòçéï íáêéìáòàëé óôï âòáøýïîá ëáé óàòåôû ôï ðòï ôï ðýóö íûòï ôè ëáòûëìá. ÆïðïõåôÜóôå ôè âýäá óôåòûöóè óôèî ëàôö ðìåùòà. 15

22 ÔÓÙÈ ÙÚÈÎ Ú ÎÏ Cascade 1040 ªÂÙ ÙÚÔapple ÃÂÈÚÈÛÌÔ ÚÈÛÙÂÚ / ÂÍÈ Î Ú ÎÏ Cascade 1040 Û ÂappleÈÙÚ appleâè Ó ÂÚÁ ÂÛÙ Ì ÙÔ ÚÈÛÙÂÚfi ÂÍ ÚÈ, fiù Ó Û Ó ÂÙ È ÌÂ Ó Û Ì Ùfi Û ÛÙËÌ ÂÏ Á Ô ÂÈÚÔÏ ÒÓ ÌÂÙ ÙÚÔapple ÙË A-dec, appleúôû ÚÌÔ fiìâóô ÛÂ Ô ÔÓÙÈ ÙÚÈÎ Î Ú ÎÏ. 1. ªÂ ÙÔÓ appleô Ô È ÎfiappleÙË, Î Ù ÛÙ ÙËÓ appleï ÙË ÙË Î Ú ÎÏ. 2. Ê ÈÚ ÛÙ ÙËÓ Ù appleâùû Ú ÙË Î Ú ÎÏ appleôû Ó ÔÓÙ ÙÈ Ù ÛÛÂÚÈ Â applefi ÙËÓ Î Ùˆ appleïâ Ú (  Ù ÙËÓ ÈÎfiÓ 10 ÛÙË ÛÂÏ 14). 3. Ó ÛËÎÒÛÙ ÙÔ appleï ÛÈÔ ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó Î ıâùâ ÛÙËÓ appleï ÙË ÙË Î Ú ÎÏ. Ó Ë Ô ÔÓÙÈ ÙÚÈÎ ÌÔÓ Â Ó È ÂÍÔappleÏÈÛÌ ÓË Ì ÙfiÓÔÌÔ ÛÙËÌ ÚÔ ÂÚÔ, ÌÂÙ ÎÈÓ ÛÙ ÙÔ ÈÛÙ ı ÁÂÓÈÎfi È ÎfiappleÙË ÛÙË ı ÛË OFF (ÎÏÂÈÛÙfi). ÎÎÂÓÒÛÙ ÙÔÓ Ú Î È ÙÔ ÓÂÚfi applefi ÙÔ Û ÛÙËÌ Î È Î ÙfiappleÈÓ Ê ÈÚ ÛÙ ÙË ÊÈ ÏË. Û Ù ÙËÓ ÎÂÊ Ï ÂÏ Á Ô apple Óˆ applefi ÙÔ ÎÈ ÒÙÈÔ Û Ó ÛÂˆÓ ÛÙ ÏÔ Î È ÙÔ Ú ÔÓ ÙÔ ÂÈÚÈÛÙËÚ Ô ÔËıÔ ÌappleÚÔÛıÂÓ ÙË Î Ú ÎÏ. 4. ªÂ Ó ÎÏÂÈ 15/16 ÓÙÛ. Ï ÚÒÛÙ ÙË Ú ıìèûùèî appleô ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÛÙËÓ ÈÎfiÓ 12. ÈÎfiÓ 12. ÍÈÌ È Û ÁÎÚ ÙËÛË 16

23 5. åòéóôòûãôå ôè íïîàäá ëáé ðòïóáòíïçûá ðòï ôèî áîôýõåôè ðìåùòà ëáé õûóè Ûö Þôïù æôàóåé ö ôï Þòéï (  Ù ÈÎfiÓ 13). éëþîá 13. åòéóôòïæü ôè»ïîàäá ëáé ôïù òïóáòíïçûá 6. ðáîáóæýêôå Þóï óæéëôà ôï ðáêéíàäé ðïù êåóæýêáôå óôï âüíá ôûóóåòá. î åýîáé äùîáôþ, äùîáíïíåôòüóôå óå 55 ft lb íå Ûîá äùîáíþíåôòï. 7. î ôï ëéâñôéï âàóè åýîáé ôïðïõåôèíûîï ðáòàììèìá óôèî ëáòûëìá, õá åýîáé áðáòáýôèôï îá ðåòéóôòûãåé ôï ëéâñôéï âàóè óôïî ðòïóáòíïçûá óôüòéêè ëáòûëìá.»å Ûîá ëìåéäý 15/16 øáìáòñóôå ôï íðïùìþîé ðïù åíæáîýúåôáé óôèî éëþîá 14. åòéóôòûãôå ôï ëéâñôéï ëáé óæýêôå ôï íðïùìþîé. éëþîá 14. åòéóôòïæü ôïù ºéâöôÝïù ªùîäÛóåöî ªôàìïù 8. ðáîáôïðïõåôüóôå ôè æéàìè ðáòïøü îåòïà. ºáôåâÀóôå ôï ðìáýóéï ôïù ùðïðïäýïù ëáé ôï óùçëòþôèíá ôïù òïùìåíàî. ðáîåçëáôáóôüóôå ôèî ôáðåôóáòýá ôïù ùðïðïäýïù, åðáîáæûòáôå ôèî ëáòûëìá óôè õûóè åéóþäïù ëáé íåôáëéîüóôå ôï ðïäïøåéòéóôüòéï ðòï ôèî Àììè ðìåùòà ôè ëáòûëìá. 17

24 ÃäèçÝå ¼òïîôÝäá éá óùîéóôñíåîå ïäèçýå áóèãýá, áîáôòûêôå óôï ëåæàìáéï óèãýá óôïî ÃäèçÞ ÌòÜóôè (ŒÎ ÔÛË A-dec No ). 18

25 òïáçòáííáôéóíþ ÃäïîôéáôòéëÜ ºáòÛëìá... ÛÂÏ 5 åòéóôòåæþíåîè Ûäè... ÛÂÏ 8 ÆïðïõÛôèóè éáòõòöôïà ªôèòÝçíáôï ºåæáìÜ... ÛÂÏ 9 Äàõíéóè ìàçéá»åôáëýîèóè ªôèòÝçíáôï ºåæáìéïà... ÛÂÏ 11»åôáôòïðÜ Ìåéòéóíïà òéóôåòà/ åêéà... ÛÂÏ 16 ÌöòèôéëÞôèôá ÃäïîôéáôòéëÜ ºáòÛëìá : µàòï óõåîïà : 135 kg íûçéóôï. µàòï êáòôèíàôöî: 67,5 kg íûçéóôï.»ûçéóôï µàòï áðþ áòåìëþíåîá: òïóáòíïçûá ºáõÝóíáôï : 90 kg âàòïù óå óùîäùáóíþ íå òïðü 250 ft. lbs. (339 N m) íðòþóõéï ªôÜòéçíá Radius: 81 kg âàòïù óå óùîäùáóíþ íå òïðü 525 ft. lbs. (711,8 N m) ÃðÝóõéï ªôÜòéçíá Radius: 31,5 kg âàòïù óå óùîäùáóíþ íå òïðü 160 ft. lbs. (216,9 N m) ÄùõíÝóåé ëáé òïóäéïòéóíïý îôéëáôàóôáóè/ ðáîáôïðïõûôèóè ÆáðåôóáòÝá.. ÛÂÏ 12 ÆáðåôóáòÝá ìàôè... ÛÂÏ 12 ÆáðåôóáòÝá éáòõòöôïà ºåæáìñíáôï... óåìýäá 13 ÆáðåôóáòÝá ºáõÝóíáôï... ÛÂÏ 14 ÆáðåôóáòÝá µòáøýïîá ªôÜòéêè Ìåòéñî... ÛÂÏ 15 ÃäèçÝå ¼òïîôÝäá... ÛÂÏ 18 ÃäèçÞ ÌòÜóôè óèãýá»èøáîüíáôï ÃäèçÞ ÌòÜóôè îôáììáëôéëà ªùîôÜòèóè Ãé ðòïäéáçòáæû ùðþëåéîôáé óå áììáçü øöòý ðòïåéäïðïýèóè. ªùîôÜòèóè 19

26 èôüíáôá óæáìåýá çéá µïèõèôéëþ êïðìéóíþ øòüóè âïèõèôéëïà åêïðìéóíïà ðïù äåî áîôáðïëòýîåôáé óôé áîôýóôïéøå áðáéôüóåé áóæáìåýá ôïù ðáòþîôï íèøáîüíáôï íðïòåý îá ïäèçüóåé óå íåéöíûîá åðýðåäá áóæáìåýá ôïù ðòïëàðôïîôï óùóôüíáôï. Æï õûíá ðïù óøåôýúåôáé íå ôè øòüóè âïèõèôéëïà åêïðìéóíïà ðåòéìáíâàîåé: ðïäåéëôéëþ Þôé ôï éóôïðïéèôéëþ óæàìåéá ôïù âïèõèôéëïà åêïðìéóíïà Ûøåé ðòáçíáôïðïéèõåý óàíæöîá íå ôá îáòíïîéóíûîá õîéëà òþôùðá IEC 601 ëáé IEC »åôáæïòÀ ôè ÃäïîôéáôòéëÜ»ïîÀäá ºáôÀ ôè íåôáæïòà ôè ÃäïîôéáôòéëÜ»ïîÀäá è âàóè ôè ïäïîôéáôòéëü ëáòûëìá õá ðòûðåé îá åýîáé ôåìåýö ëáôåâáóíûîè ëáé è ðìàôè ôè ôåìåýö áîåâáóíûîè. Æï óñíá ôïù ëáõýóíáôï õá ðòûðåé îá áóæáìýúåôáé óôè âàóè ôïù ëáõýóíáôï.»è óèëñîåôå ôï ëàõéóíá áðþ ôï óñíá ôïù ëáõýóíáôï. íïîàäá ðáòïøü õá ðòûðåé îá åýîáé ðàîö áðþ ôèî ôáðåôóáòýá ëáõýóíáôï ëáé ï ðòïâïìûá õá ðòûðåé îá åýîáé ëåîôòïõåôèíûîï ðàîö áðþ ôèî ïäïîôéáôòéëü ëáòûëìá. íïîàäá ðáòïøü ëáé ï æöôéóôéëþ åêïðìéóíþ õá ðòûðåé îá åýîáé óôåòåöíûîá ñóôå îá íè íåôáëéîïàîôáé. ÃìÞëìèòè è ÃäïîôéáôòéëÜ»ïîÀäá õá ðòûðåé îá óôåòåöíûîè óôï Þøèíá íåôáæïòà. 20

27 Αναγνώριση συμβόλων Σύμβολο Περιγραφή Αναγνωρισμένο από την Underwriters Laboratories Inc. σχετικά με κινδύνους ηλεκτροπληξίας, φωτιάς και μηχανικούς κινδύνους, μόνο σύμφωνα με την προδιαγραφή UL (2601-1) και σε συμφωνία κοινής αναγνώρισης με την προδιαγραφή CAN/CSA C22.2, Αρ Ταξινομημένο από την Underwriters Laboratories Inc. σχετικά με κινδύνους ηλεκτροπληξίας, φωτιάς και μηχανικούς κινδύνους, μόνο σύμφωνα με την προδιαγραφή UL (2601-1) και σε συμφωνία κοινής αναγνώρισης με την προδιαγραφή CAN/CSA C22.2, Αρ Ταξινομημένο από την UL στα πρότυπα ασφαλείας UL 61010A-1, BS EN και στα Καναδικά (CAN/CSA C22.2, Αρ. 1010,1-92) πρότυπα ασφαλείας. Συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Οδηγίες της ΕΕ (αναφερθείτε στη Δήλωση Συμμόρφωσης). Προστατευτική γείωση. Λειτουργική γείωση. Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έντυπα. Δεν περιλαμβάνει εξαρτήματα επισκευάσιμα από το χρήστη. Προσοχή, ηλεκτρική τάση. Η αφαίρεση του καλύμματος επιτρέπεται μόνο από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Εξάρτημα τάξης B. Εξοπλισμός τάξης II. Προσοχή: Οι μεταλλικές επιφάνειες μπορεί να είναι καυτές κατά τη διάρκεια του κύκλου αποξήρανσης και κατόπιν. Ταξινόμηση εξοπλισμού (EN ) Τύπος / Κατάσταση Τύποι προστασίας από ηλεκτροπληξία Ταξινόμηση ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΑΞΗΣ I: Ιατρικές πολυθρόνες, ιατρικά φωτιστικά και τροφοδοτικά ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΑΞΗΣ II: Συστήματα παροχής προσαρμοσμένα σε πολυθρόνα, τοίχο και τροχήλατο Βαθμός προστασίας από ηλεκτροπληξία ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΑΞΗΣ Β: Μόνο συστήματα παροχής Βαθμός προστασίας κατά εισχώρησης νερού ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Όλα τα προϊόντα Τύπος λειτουργίας Εύφλεκτα αέρια: ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Όλα τα μοντέλα εκτός από τις οδοντιατρικές πολυθρόνες ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗ ΦΟΡΤΩΣΗ: Οδοντιατρικές πολυθρόνες - 5 % κύκλος λειτουργίας Δεν είναι κατάλληλο για χρήση παρουσία εύφλεκτων αναισθητικών αναμειγμένων με αέρα, οξυγόνο, ή νιτρώδες οξύ, όπου η συγκέντρωση αυτών των αερίων μπορεί να αυξηθεί (κλειστός χώρος).

28 Ηλεκτρική αποτίμηση Τύπος Τάση (Volt) Προδιαγραφή 100/ / VAC Συχνότητα Hz Ηλεκτρική τάση Όπως έχει διαμορφωθεί και καθοριστεί στο εγχειρίδιο εξοπλισμού (προϊόντα τάξης 15 Α ή μεγαλύτερης απαιτούν αποκλειστικό κύκλωμα, καθορισμένο στον πίνακα διανομής). Προδιαγραφές περιβάλλοντος Θερμοκρασία / υγρασία Θερμοκρασία κατά την αποθήκευση / μεταφορά: Θερμοκρασία λειτουργίας: Προδιαγραφή -40 C έως 70 C - Σχετική υγρασία: 80 % για θερμοκρασία έως 31 C, μειούμενη γραμμικά στο 50 % σε θερμοκρασία 40 C. 10 C έως 40 C - Σχετική υγρασία: 80 % για θερμοκρασία έως 31 C, μειούμενη γραμμικά στο 50 % σε θερμοκρασία 40 C. Εσωτερική χρήση: Υψόμετρο έως μέτρα, κατηγορία εγκατάστασης II, βαθμός μόλυνσης 2. (μόνο UL 61010A-1 και CAN/CSA C22.2, Αρ )

29 USA and Canada 2601 Crestview Drive Newberg, Oregon USA Phone: Fax: International Phone: Fax: Distribution Centers A-dec Australia Bowden Street Alexandria, NSW 2015, Australia Phone: 61-(0) Fax: 61-(0) A-dec United Kingdom Austin House 11 Liberty Way Nuneaton, Warwickshire England CV11 6RZ Phone: 0800-ADEC-UK ( ) Within UK Outside UK Fax: Rev G (03597) Made with recycled paper Printed in USA. Copyright 2006, All Rights Reserved.

ÃäèçÞ ÌòÜóôè ÆòïøÜìáôï 2615 ëáé ðéôïýøéï 3175 Cascade

ÃäèçÞ ÌòÜóôè ÆòïøÜìáôï 2615 ëáé ðéôïýøéï 3175 Cascade ÃäèçÞ ÌòÜóôè ÆòïøÜìáôï 2615 ëáé ðéôïýøéï 3175 Cascade 85.0664.12 85.0664.00 R ìèòïæïòýå ççàèóè àêöî òéõíþ òéõíþ»ïîôûìïù íåò. çïòà íåò. ªùîôÜòèóè Æàðï / åòéçòáæü ªùîôÜòèóè òøéëà Æåøîéëïà ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οδοντιατρικός προβολέας A dec 371 και 372

Οδηγίες χρήσης. Οδοντιατρικός προβολέας A dec 371 και 372 Οδηγίες χρήσης Οδοντιατρικός προβολέας A dec 371 και 372 Copyright 2013 A dec Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η A dec Inc. δεν παρέχει εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους σχετικά με αυτό το υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË μã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π ø π π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Με το πέρασμα του χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

η βάση της ιδεολογίας του

η βάση της ιδεολογίας του Regular ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ ΆΌΊΈ ΎΉΏΪΫ βρίσκονται εντός και εκτός του φυσικού του χώρου. Πριν όμως εξετάσουμε τους παραπάνω τομείς για την περίπτωση του Εβραϊκού Μουσείου, θα επιχειρήσουμε μια θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

Σύριγγες A-dec. Ο δ η γ ί ε ς χ ρ ή σ η ς ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

Σύριγγες A-dec. Ο δ η γ ί ε ς χ ρ ή σ η ς ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Σύριγγες A-dec Ο δ η γ ί ε ς χ ρ ή σ η ς ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Εισαγωγή....1 Βασική λειτουργία....3 Ασηψία...6 Ρυθμίσεις....7 Συντήρηση...9 Εγγύηση... 11 Προδιαγραφές... 11 Κανονιστικές πληροφορίες... 12 ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1891 ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12840/05 B 86/20 Α.Φ.Μ.: 094003849 Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός βοηθού 85.2610.12 S

Εξοπλισμός βοηθού 85.2610.12 S Οδηγίες χρήσης Εξοπλισμός βοηθού 85.2610.12 S Πνευματικά δικαιώματα 2013 A dec Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η A dec Inc. δεν παρέχει εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους σχετικά με αυτό το υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36 ƒπ ÃOª ƒo O π O ª πøª 9 º πo ƒøδo: Δ À ƒª Δ π ÀΔπ π π π 1.1 ÓÓÔÈ ÙÔ appleâúì ÛÔ 16 1.2 ÀappleÂÚÌ Û, ÎÔÈÓˆÓ Î È ÂÎapple  ÛË 18 1.3 ÂˆÚ Â Ì ıëûë Î È appleâúì Û 27 1.4 ÚfiÙ apple Ú ÛË appleôïôáèûùòó Î È

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οδοντιατρική έδρα A-dec 311

Οδηγίες χρήσης. Οδοντιατρική έδρα A-dec 311 Οδηγίες χρήσης Οδοντιατρική έδρα A-dec 311 Οδοντιατρική έδρα A-dec 311 - Οδηγίες χρήσης Πνευματικά δικαιώματα 2013 A-dec Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η A-dec Inc. δεν παρέχει εγγυήσεις οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ /

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / Επαγγελµατικό προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΩΝ (ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ) Επίπεδο: 2 εξιότητες Θέµατα Συνδεδεµένες δεξιότητες C1 ΗΓΕΙΤΑΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

APC Smart-UPS XL SUA48XLBP. Επιδαπέδια/Rack 5U Εξωτερική μπαταρία

APC Smart-UPS XL SUA48XLBP. Επιδαπέδια/Rack 5U Εξωτερική μπαταρία Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά APC Smart-UPS XL SUA48XLBP Επιδαπέδια/Rack 5U Εξωτερική μπαταρία 990-2650 09/2006 Εισαγωγή Πληροφορίες για αυτή τη μονάδα Η εξωτερική μπαταρία SUA48XLBP της American Power Conversion

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πτυελοδοχείο με κέντρο υποστήριξης A dec 461

Οδηγίες χρήσης. Πτυελοδοχείο με κέντρο υποστήριξης A dec 461 Οδηγίες χρήσης Πτυελοδοχείο με κέντρο υποστήριξης A dec 461 Πτυελοδοχείο με κέντρο υποστήριξης A dec 461 - Οδηγίες χρήσης Πνευματικά δικαιώματα 2014 A-dec Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η A-dec

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô

ÂÚÈÂ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô 2 3 ÂÚÈÂ fiìâó ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÂÊ Ï ÈÔ : Ì Ì È fi,ùè Ì ı applefi ÙËÓ ã Ù ÍË... ÂÊ Ï ÈÔ 2: È ÂÈÚ ÔÌ È ÚÈıÌÔ ˆ ÙÔ 0.000... 5 ÂÊ Ï ÈÔ 3: ÓˆÚ ˆ ÙÔ ÚÈıÌÔ ˆ ÙÔ 20.000... 9 ÂÊ Ï ÈÔ

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Ô ˆ ÈÎfi Â Ô ÂÚÈÁÚ Ê Â Ô ª ÎÔ Ï ÙÔ ÈÌ Á µ ÚÔ (kg) 5.1 Ï Î ÔÚÔÊ Πλάκες ορυκτών ινών AMF* ( κατηγορία ακαυστότητας Α2 - s1,d0 ) Σύστημα C - Εμφανές σύστημα Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφία Ε Δημοτικού. Μαθαίνω για την Ελλάδα

Γεωγραφία Ε Δημοτικού. Μαθαίνω για την Ελλάδα Γεωγραφία Ε Δημοτικού Μαθαίνω για την Ελλάδα ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝOΣ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Κωστής Κουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1 Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ ø Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 9 ÚÔapple Ú ÛΠÛÙÈÎ ª ı Ì Ù Mathimata

Διαβάστε περισσότερα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα TÈ Ù ÍË Â Ó È ÌÔ Ô appleôïèùèûìfi ; 1. O πολιτισµός του τόπου µας 2. Mια επίσκεψη στο µουσείο 3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας; 4. Kάθε τόπος τα έθιµά του και ο χρόνος τα δικά του... 5. Tο βιβλίο των παροιµιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ηλεκτρικό μοτέρ A-dec EA-53

Οδηγίες χρήσης. Ηλεκτρικό μοτέρ A-dec EA-53 Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρικό μοτέρ A-dec EA-53 Ηλεκτρικό μοτέρ A-dec EA-53 - Οδηγίες χρήσης Πνευματικά δικαιώματα 2014 A-dec Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η A-dec Inc. δεν παρέχει εγγυήσεις οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ƒ π ø π ø - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ...

ƒ π ø π ø - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ... ƒ π ø π ø - Ô ÚÂÙÈÚ Â Â ÙËÓ ˆÚ ÈfiÙÂÚË ı appleãfiï Î È Ù Ó Î È ÛÙËÓ Î Ï ÙÂÚË appleâúèô. - È, ÁÈ Ùfi Ù Ó Î È ÙÔ ÎÚÈ fiùâúô! - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ...

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΞΗ. E À ƒ À À. ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - No Frost ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - Στατική Ψύξη ñ appleôúù æ ÁÂ -

ΨΥΞΗ. E À ƒ À À. ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - No Frost ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - Στατική Ψύξη ñ appleôúù æ ÁÂ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2010 ΨΥΞΗ ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - No Frost ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - Στατική Ψύξη ñ appleôúù æ ÁÂ - No Frost ñ appleôúù æ ÁÂ - Στατική Ψύξη ñ ªÔÓfiappleÔÚÙ æ ÁÂ ñ Συντηρητής Κρασιών ñ ıâùôè Î Ù ÎÙÂ ñ ÚÈ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πτυελοδοχείο A-dec 561

Οδηγίες χρήσης. Πτυελοδοχείο A-dec 561 Οδηγίες χρήσης Πτυελοδοχείο A-dec 561 Πνευματικά δικαιώματα 2014 A-dec Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η A-dec Inc. δεν παρέχει εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους σχετικά με αυτό το υλικό, συμπεριλαμβανομένων,

Διαβάστε περισσότερα

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet. www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.gr www.ebusinessforum.gr www.sch.gr www.ika.gr www.ekt.gr www.ktpae.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ µ Àª È Ó Í applefiï ÙÔ Á Ú ˆ, ÌË ÌÂ Ï appleâè Î È ÁÂÏ Ì È Ï ÁÔ Ï ÓÈ ÚË, Û Ó Ú Î È Û Ó ÚÎ ÚË... I ÓÔ ÚÈÔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Χρήσης 2011

Απολογισμός Χρήσης 2011 Απολογισμός Χρήσης 2011 2 åòéåøþíåîá ðïìïçéóíïà ªèíáîôéëÀ ÃéëïîïíéëÀ ªôïéøåÝá 6 KìÀäï éáîéëü Ãéëéáëïà êïðìéóíïà (¹º ) 8 ºìÀäï éáîéëü õìèôéëñî éäñî (Intersport) 12 ºìÀäï éáîéëü éäñî ÁåáîéëÜ»Þäá (New Look)

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø Η βασική απαίτηση για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι ότι ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειριστεί την οικογένεια των απαραίτητων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ȵɁɏɇȸ ȵȿȿȸɁɏɁ ɅȰȻȴȰȳɏȳɏɁ Ʌɸʌɿʉɷɿʃɼ ɹʃɷʉʍɻ ʏɻʎ ȶʆʘʍɻʎ ɈȵɉɍɃ ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃ ȻȴȵɃȴɆɃɀȻɃ Ƀ Ȼ ɀ Ɇ ȴ Ƀ ȵ ȴ Ȼ Ⱦ Ȼ ȳ ɏ ȳ Ȱ ȴ Ȼ Ȱ ɈȵɉɍɃɇ ȶ ʎ ɷɿʃɼ ɸʌɿ ȻȰɁɃɉȰɆȻɃɇ

ȵɁɏɇȸ ȵȿȿȸɁɏɁ ɅȰȻȴȰȳɏȳɏɁ Ʌɸʌɿʉɷɿʃɼ ɹʃɷʉʍɻ ʏɻʎ ȶʆʘʍɻʎ ɈȵɉɍɃ ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃ ȻȴȵɃȴɆɃɀȻɃ Ƀ Ȼ ɀ Ɇ ȴ Ƀ ȵ ȴ Ȼ Ⱦ Ȼ ȳ ɏ ȳ Ȱ ȴ Ȼ Ȱ ɈȵɉɍɃɇ ȶ ʎ ɷɿʃɼ ɸʌɿ ȻȰɁɃɉȰɆȻɃɇ 7 2014 ºEBPOYAPIO 2014 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ 2 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ 3 È ÁˆÁÈÎfi I ÂÔ ÚfiÌÈÔ TÂ Ô ÔÌÔ ISSN: 1792-7471 ISSN: 1792-7471 : - HÏÂÎÙÚÔÓÈÎ ÛÂÏÈ ÔappleÔ ËÛË: AÌapplefiÓË-TÛÔ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές τιµές! προσφορές Ήλιος. Η φιλική ενέργεια στις πιο µας συνεχίζονται! Ολοκληρωµένα Ηλιακά Συστήµατα Calpak. www.calpak.gr

φιλικές τιµές! προσφορές Ήλιος. Η φιλική ενέργεια στις πιο µας συνεχίζονται! Ολοκληρωµένα Ηλιακά Συστήµατα Calpak. www.calpak.gr Ήλιος. Η φιλική ενέργεια στις πιο φιλικές τιµές! Οι προσφορές µας συνεχίζονται! µε τη δύναµη του ήλιου Ολοκληρωµένα Ηλιακά Συστήµατα Calpak. www.calpak.gr ¼¹ êü¹» ª ¼éìïóïæÝá íá, åäñ ëáé 35 øòþîéá, åýîáé

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΟΝΤΕΛΑ: Σειρά 1MFA, 4MFA, 6MFA και 8MFA 1MFA3001 (απεικονίζεται) 8MFA1001 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 Συµπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από τη γέννηση του Γιώργου Θεοτοκά στην Kωνσταντινούπολη το 1905 από Xιώτες γονείς και σχεδόν 40 χρόνια από το θάνατό

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρικός προβολέας LED της A-dec

Οδοντιατρικός προβολέας LED της A-dec Οδηγίες χρήσης Οδοντιατρικός προβολέας LED της A-dec Μοντέλα 570L 578L Οδοντιατρικός προβολέας LED της A-dec - Οδηγίες χρήσης Πνευματικά δικαιώματα 2014 A-dec Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Διαβάστε περισσότερα

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙÂ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME GR Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô BRAND NAME C 145-01 apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Aries Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π Ï ËÙ ARIES DUAL LINE ÛÙËÓ Î ÔÛË CTFS Ó ÎÂÈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÙÚÈÒÓ ÛÙÂÚÈÒÓ ( ) Ë ÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικού Marketing

Φαρμακευτικού Marketing 9 o Συνέδριο Συνέδριο Μεταμόρφωση Επιμόρφωση Μεταμόρφωση Μεταμόρφωση Φαρμακευτικού Φαρμακευτικού Marketing Marketing Αναμόρφωση Αναμόρφωση Αναμόρφωση Επιμόρφωση Επιμόρφωση Συνέδριο Φαρµακευτικού Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Εξοπλισμός βοηθού A-dec 551

Οδηγίες χρήσης. Εξοπλισμός βοηθού A-dec 551 Οδηγίες χρήσης Εξοπλισμός βοηθού A-dec 551 Εξοπλισμός βοηθού A-dec 551 - Οδηγίες χρήσης Πνευματικά δικαιώματα 2014 A-dec Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η A-dec Inc. δεν παρέχει εγγυήσεις οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C)

Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Περιγραφή τεχνικών στοιχείων COM-C-TGR084210 98-4012210 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Λεπτομέρειες προϊόντος............................

Διαβάστε περισσότερα

ø Ó ÒÛÂÙÂ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE

ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE Àªμ À π ƒ Ã π Δƒø Δ ƒ Δπ À ªπ π Δ ƒ ø π Δ À ƒπ ƒ π π Δ ª ƒ ƒ ª πδàãπ Δ Δ πƒ π Ως διευθυντής, η επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής Designjet SD Pro Περιορισμένη εγγύηση 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

11ο. Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής. 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο

11ο. Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής. 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Περιφερικό Τμήμα Κρήτης 11ο Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο ΟΡΓΑΝΩTIKH KAI EΠIΣTHMONIKH EΠITPOΠH Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME GR Pictor Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME C 146-01 Επίτοιχοι λέβητες αερίου Pictor Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π È Ï ËÙ PICTOR DUAL LINE ÛÙÈ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ No ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ A ΑΝΩ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΔΟΚΟΣ 1 Β ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 C ΠΙΣΩ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 D ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΟΚΟΣ 1 Ε ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΗ 1 F ΔΟΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 8 8 kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 9 1. È Ù Î È appleò ÌÂÏÂÙÔ ÌÂ ÙËÓ πûùôú ÙÔ Ì ıëì Ùfi ı appleïëúôêôúëıô ÌÂ: τι είναι η Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ)

Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) Το 2005 ήταν χρονιά προκλήσεων και αυξηµένων απαιτήσεων για το ΕΤΙ. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα εµπλουτίστηκε µε νέα θεµατολογία, σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Yπεύθυνη και συνεπής

Yπεύθυνη και συνεπής Π ε λ ά τ η ς, Π ο ι ό τ η τ α, Έ ρ ε υ ν α, Α ν ά π τ υ ξ η Yπεύθυνη και συνεπής Καινοτομία Yψηλή προστιθέμενη αξία Aνάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού Ο σεβασμός στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας!

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας! ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γιατί Πλαίσιο; 1. Ασυναγώνιστη υποστήριξη. Service Η/Υ μέσα σε 4 ώρες σε 20 σημεία στην Ελλάδα. 12ωρη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Συναρμολόγηση Η/Υ στα μέτρα σας. ιαρκής αναβάθμιση Η/Υ 4ωρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ No ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ A ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΗ 1 Β ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 2 C ΜΠΑΡΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ 1 D ΔΕΞΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΟΚΟΣ 1 Ε ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΟΚΟΣ 1 F ΡΑΒΔΟΣ-ΟΔΗΓΟΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ :

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : Í ÙË appleôùâïâûì ÙÈÎ È Â ÚÈÛË ÎÚ ÛÂˆÓ ÛÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Τι θα έκανες αν αύριο υπέβαλλε την παραίτησή του ο καλύτερος συνεργάτης σου; Αν το κτίριο των γραφείων όπου εργάζεσαι έπιανε

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστικές πληροφορίες, Προδιαγραφές και Εγγύηση

Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστικές πληροφορίες, Προδιαγραφές και Εγγύηση Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστικές πληροφορίες, Προδιαγραφές και Εγγύηση Εισαγωγή Το παρόν έγγραφο περιέχει τις απαιτούμενες ρυθμιστικές πληροφορίες και προδιαγραφές για τα προϊόντα A dec. Οι πληροφορίες που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Airpower QUICK REFERENCE. αση από το πρωτότυπο στα ιταλικά. 97050827 rev. 001

Airpower QUICK REFERENCE. αση από το πρωτότυπο στα ιταλικά. 97050827 rev. 001 97050827 rev. 001 0 5 / 2 0 1 5 Airpower QUICK REFERENCE αση από το πρωτότυπο στα ιταλικά 2 Ταξινόμηση Ιατρική Διάταξη κλάσης IIa σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750 Περιορισμένη εγγύηση 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1 Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,01 0,01 ÓÔÏÔ 0,01 0,01 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,40

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,01 0,01 ÓÔÏÔ 0,01 0,01 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,40 BA I EIA H - ME MAPH E..E. AP..E.MH 71769620000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË ) ENEP HTIKO ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. ÔÛ appleúôëá.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΡΦΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΝΙΩΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ! ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΟΣΜΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ. Μεγάλες προσφορές έως -40% με τη mas card

ΟΜΟΡΦΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΝΙΩΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ! ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΟΣΜΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ. Μεγάλες προσφορές έως -40% με τη mas card ΟΜΟΡΦΙΑ & ΥΓΕΙΑ Μεγάλες προσφορές έως -40% με τη mas card Κερδίστε 1.000 δωροεπιταγές συνολικής αξίας 50.000 ΝΙΩΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΟΣΜΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ! ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 27 ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ 22

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΡΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΡΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ CLIMACOOL ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΡΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 12. CLIMACOOL ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.............................................56 Α. ClimaCool Coat...........................................................................56

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

πûùôú Â applefi ÙË ÂÌÔÓÔ appleôïë

πûùôú Â applefi ÙË ÂÌÔÓÔ appleôïë πûùôú Â applefi ÙË ÂÌÔÓÔ appleôïë «Ìapple ÚÌapple - ÈÁ È ÚË Â Ó È ÙÔ appleèô ÛÙÂ Ô È Ï Ô appleô ˆ È ÛÂÈ. ŸÏË ÌÔ Ë ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ ÎÏ ÈÁÂ applefi Ù Á ÏÈ, fiù Ó ÙÔ È Û ÌÂ! Ó Ï - ÙÚÂ ÂÙÂ ÙÈ ÈÛÙÔÚ Â ÌÂ appleâïòúè

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD Με προσυναρμολογημένο πολλαπλό προσαρμογέα Επανακλειόμενη, μεμονωμένη συσκευασία Δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων μηκών Χαμηλό κόστος αποθήκευσης και ελάχιστες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 2 Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Περιεχόμενο συσκευασίας 76 Εισαγωγή 77 Εγκατάσταση 78 Τηλεχειριστήριο 79 Προδιαγραφές 80 Πληροφορίες 80 Περιεχόμενο συσκευασίας Μονάδα εναλλαγής ήχου-εικόνας 2 σε 1 HDMI Extender

Διαβάστε περισσότερα

8 ο. Φαρμακευτικού. Marketing. Συνέδριο. / Αξία / Καινοτομία / Προσαρμογή. 1 / 2 / 3 Φεβρουαρίου 2012. Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

8 ο. Φαρμακευτικού. Marketing. Συνέδριο. / Αξία / Καινοτομία / Προσαρμογή. 1 / 2 / 3 Φεβρουαρίου 2012. Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 8 ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Marketing / Αξία / Καινοτομία / Προσαρμογή ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ελληνική Εταιρία Φαρμακευτικού Marketing Τζαβέλλα 42Β, Νέο Ψυχικό, 15451 Τηλ.- Fax: 210 6753159 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ Εισαγωγικό Μάθημα 1 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Ύλη και ενέργεια Σ αυτό και στο επόμενο μάθημα, θα κάνουμε μια γενική αναφορά στα αντικείμενα μελέτης δύο βασικών φυσικών επιστημών, της φυσικής και της χημείας.

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών Περιορισμένη εγγύηση Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα και παραλείψεις στον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 213-02 made in Italy Tahiti Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης GR apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Tahiti Dual π ªπ π º π À π Ã π À ƒ π Àæ π È Ï ËÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï , ,37 ÓÔÏÔ , ,37

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï , ,37 ÓÔÏÔ , ,37 A ITE A.E. ÂÓÔ Ô ÂÈ Î Î È TÔ ÚÈÛÙÈÎ EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ A.E. AP. M.A.E. 14557/80/B/86/376 - AP..E.MH 124316620000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: 3MFA1001 ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: 3MFA1001 ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: 3MFA1001 ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά αυτής της συσκευής μόνο από ιατρούς ή κατόπιν εντολής ιατρού. 300

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μοντέλα C-420 / C-420C

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μοντέλα C-420 / C-420C Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μοντέλα C-420 / C-420C Είσοδος κάρτας / CD Κεφαλή καταστροφέα εγγράφων Είσοδος χαρτιού Ενδεικτικές λυχνίες Εμπλοκή χαρτιού

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Χρήσιμες συμβουλές Σημεία προσοχής - Συμβουλές ασφαλείας Α: Πλήκτρο "On" Β: Πλήκτρο "Enter" C: H διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία Τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη MEGASTORE 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: Έξοδος Νο 15 (Παλλήνη), αριστερά για 2.5 km. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Έξοδος

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας Powerline 200 Plus Home Network (PL200P)

Προσαρμογέας Powerline 200 Plus Home Network (PL200P) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας Powerline 200 Plus Home Network (PL200P) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Kωδ. αρ. 0893 140 Βιομηχανικό καθαριστικό 500ml. Kωδ. αρ. 0890 25 Ενεργό καθαριστικό υαλοπινάκων 500ml

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Kωδ. αρ. 0893 140 Βιομηχανικό καθαριστικό 500ml. Kωδ. αρ. 0890 25 Ενεργό καθαριστικό υαλοπινάκων 500ml Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Οι αναγνώστες των γερμανικών περιοδικών Auohaus & Auo Service Praxis επέλεξαν τη Würh ως την καλύτερη μάρκα στο χώρο προϊόντων περιποίησης. Αποκτήστε τώρα κι εσείς την ποιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών Όψη προς τα εμπρός Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών 1 ! Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Up Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÓfiÙËÙ ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô Ì Ì È: ÀappleÂÓı ÌÈÛË ã T ÍË È Ó ÂappleÈÏ ÛÔ ÌÂ Ó appleúfi ÏËÌ, ÙÔ È Ô ÌÂ appleúôûâîùèî ÒÛÙÂ Ó Î Ù ÓÔ ÛÔ - ÌÂ ÙÈ appleïëúôêôú

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές πιστοποιηµένης ποιότητας

Κατασκευές πιστοποιηµένης ποιότητας Προφίλ & Εξαρτήµατα Κατασκευές πιστοποιηµένης ποιότητας Η συνεργασιµότητα µεταλλικών προφίλ και εξαρτηµάτων Knauf εξασφαλίζει την πυραντοχή, ηχοµόνωση και στατική επάρκεια των δοµικών στοιχείων όταν αυτά

Διαβάστε περισσότερα

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι...

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν καυστήρα του οίκου RIELLO. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίηση σας στον τομέα της ασφάλειας και

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

Στραμμένο προς τα πίσω ECE R44 04. 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες

Στραμμένο προς τα πίσω ECE R44 04. 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Sleep ISOfix Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα

την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα Η METAL SYSTEM στη συνεχή προσπάθεια της να πρωτοστατεί

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό τροχήλατο

Νοσοκομειακό τροχήλατο User guide λληνικά A 2 1 1 3 13 12 11 4 5 13 6 10 9 7 8 B C 14 16 17 15 18 19 Νοσοκομειακό τροχήλατο Οδηγίες χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΆ Χρήση για την οποία προορίζεται Το νοσοκομειακό τροχήλατο της ResMed (το «Τροχήλατο»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΟΝΤΕΛΑ: Σειρά 1MFA, 4MFA, 6MFA και 8MFA 1MFA3001 (απεικονίζεται) 8MFA1001 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Copyright Το παρόν κείμενο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, ηλεκτρονικά ή μηχανικά, καθ ολοκληρίαν ή μερικώς, χωρίς την έγγραφη άδεια της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004026949 2016-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17-3-2016 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 12209 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

9ο Μάθημα ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Μια κοινή αιτία για αλλαγές της κίνησης και για παραμορφώσεις

9ο Μάθημα ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Μια κοινή αιτία για αλλαγές της κίνησης και για παραμορφώσεις 9ο Μάθημα ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μια κοινή αιτία για αλλαγές της κίνησης και για παραμορφώσεις Με την έννοια της δύναμης είμαστε εξοικειωμένοι από την καθημερινή μας ζωή. Λέμε βάλε περισσότερη δύναμη, τράβηξε δυνατά,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Goldspeed EVO S1 / S1-L / M5-L / D1 / D1-L / R20-L / E16

Goldspeed EVO S1 / S1-L / M5-L / D1 / D1-L / R20-L / E16 97050831 rev. 001 0 5 / 2 0 1 5 QUICK REFERENCE αση από το πρωτότυπο στα ιταλικά Goldspeed EVO S1 / S1-L / M5-L / D1 / D1-L / R20-L / E16 52 Ταξινόμηση Ιατρική Διάταξη κλάσης IIa σύμφωνα με την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 00 ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα