CASCADE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CASCADE 1040 85.2605.00"

Transcript

1 ÃäèçÞ ÌòÜóôè ÃäïîôéáôòéëÜ ºáòÛëìá CASCADE

2 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ A B C D E F G H I J K L ¹áîïùÀòéï ¼åâòïùÀòéï»Àòôéï ðòýìéï»àéï ¹ïàîéï ¹ïàìéï àçïùóôï ªåðôÛíâòéï Ãëôñâòéï ÁïÛíâòéï åëûíâòéï 2601 CRESTVIEW DRIVE NEWBERG, OREGON USA Designated EU Representative: A-dec Dental U.K., Ltd. Austin House, 11 Liberty Way, Attleborough Fields, Nuneaton, Warwickshire, England CV116RZ Tele: (44) MADE IN USA SN: J REF: 2122 Ë Á Ĺ»Oª ªÆO¹Ì ¹ Á Á Ĺª ª ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜOΣ ΑΡΙΘΜOΣ ΜOΝΤΕΛOΥ ΧΡOΝOΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ûóè àêïîôï òéõíïà OäïîôéáôòéëÜ ºáòÛëìá Cascade: ªôèî ðàîö äïíü ëàôö áðþ ôèî ôáðåôóáòýá éá ðìèòïæïòýå óøåôéëà íå ôè óùîôüòèóè åðéëïéîöîüóôå íå ôïî åçëåëòéíûîï áîôéðòþóöðï ôè A-dec. ªùíâïùìåùôåÝôå ôïù ôïðéëïà ëñäéëå ëáé ôé éáôàêåé ôïù ÁÞíïù A.D.A. (Americans with Disabilities Act) çéá ôèî çëáôàóôáóè ôïù ðòïûþîôï.

3 Εγγύηση: Η A-dec εγγυάται όλα τα προϊόντα που αφορά ο παρόν οδηγός χρήστη για τυχόν ελαττώματα σε υλικά ή εργασία, για ένα έτος από τη χρονική στιγμή της παράδοσης. Η μοναδική υποχρέωση της A-dec σύμφωνα με την εγγύηση είναι η παροχή εξαρτημάτων για την επισκευή, ή κατά την αποκλειστική της επιλογή, η αντικατάσταση του προϊόντος (εξαιρουμένων των εργατικών). Ο αγοραστής δεν έχει άλλο δικαίωμα αποζημίωσης. Εξαιρείται κάθε ειδική, τυχαία και συμπτωματική ζημιά. Θα πρέπει να δοθεί γραπτή κοινοποίηση παραβίασης της εγγύησης στην A-dec εντός της περιόδου εγγύησης. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιά που προέρχεται από ακατάλληλη εγκατάσταση ή συντήρηση, ατύχημα, ή κακομεταχείριση. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προέρχονται από τη χρήση χημικών και διαδικασιών καθαρισμού, απολύμανσης, ή αποστείρωσης. Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει λαμπτήρες. Η μη τήρηση των οδηγιών που παρέχονται στον Οδηγό Χρήστη της A-dec (οδηγίες χρήσης και συντήρησης) μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης. Η A-dec εγγυάται τους κυλίνδρους ανύψωσης και κλίσης της οδοντιατρικής πολυθρόνας της A-dec, για δέκα έτη από την ημερομηνία αγοράς της πολυθρόνας ή του εκάστοτε κυλίνδρου. Αυτή η εγγύηση έχει αναδρομική ισχύ για τους κυλίνδρους πολυθρόνας της A-dec που χρησιμοποιούνται ήδη. Η εγγύηση καλύπτει κυλίνδρους πολυθρόνας για τους οποίους η A-dec θεωρεί ότι έχουν ελαττώματα που σχετίζονται με την κατασκευή. Οι κύλινδροι του μικρού καθίσματος καλύπτονται από εγγύηση ενός έτους της A-dec. ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΊΤΑΙ ΟΥΔΕΜΊΑ ΆΛΛΗ ΕΓΓΎΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΛΌΓΟ.

4 Πολιτική επιστροφών: Οι αντιπρόσωποι στις Η.Π.Α. και τον Καναδά που επιθυμούν να επιστρέψουν πλεονάζον εμπόρευμα (που δεν έχει ανοιχτεί) στην A-dec ώστε να λάβουν σχετική πίστωση, πρέπει να συμπεριλάβουν αντίγραφο του αρχικού τιμολογίου αγοράς. Πρέπει να συμπεριλαμβάνεται έντυπο εξουσιοδότησης επιστροφής από Περιφερειακό Διευθυντή της A-dec, μαζί με αριθμημένο εξοπλισμό ή χειρολαβές της A-dec/W&H. Θα υπάρξει χρέωση επαναποθήκευσης της τάξης του 15 %. Εμπορεύματα που δεν μπορούν να επιστραφούν για σχετική πίστωση, συμπεριλαμβάνουν εξαρτήματα που έχουν προσαρτηθεί στην οδοντιατρική μονάδα, πολυθρόνα, φωτιστικό, ή σε έπιπλα του οδοντιατρείου, εξαρτήματα που δεν κυκλοφορούν πια και ειδικά εξαρτήματα. Ο οδοντιατρικός εξοπλισμός δεν μπορεί να επιστραφεί για σχετική πίστωση. Ταπετσαρίες τυπικών χρωμάτων που έχουν παραγγελθεί για εξαρτήματα που δεν κυκλοφορούν πια, δεν μπορούν να επιστραφούν για τη σχετική πίστωση. Στην περίπτωση ελαττωματικού αντικειμένου που παρασχέθηκε μέσω εγγύησης, το αντικείμενο πρέπει να επιστραφεί συνοδευόμενο από το τιμολόγιο ανταλλακτικού, το σειριακό αριθμό της μονάδας στην οποία αντικαταστήθηκε και μια περιγραφή των συμπτωμάτων του ελαττώματος, στη διεύθυνση: A-dec Inc Crestview Drive, Newberg, Oregon USA.

5 Πολιτική τροποποιήσεων εξοπλισμού: Συγκεκριμένες μετατροπές ή τροποποιήσεις του εξοπλισμού της A-dec, που επεκτείνουν τη χρήση του εξοπλισμού της A-dec πέρα από τη χρήση για την οποία έχει σχεδιαστεί και προορίζεται, ή που μπορεί να παρακάμπτουν οποιαδήποτε χαρακτηριστικά ασφαλείας του εξοπλισμού της A-dec, μπορεί να διακυβεύσουν την ασφάλεια του γιατρού, του ασθενούς, ή του προσωπικού. Τυχόν μετατροπές στο χώρο εργασίας που τροποποιούν την ηλεκτρική ή και τη μηχανική ασφάλεια των οδοντιατρικών συσκευών, αντικρούουν τις κατασκευαστικές προϋποθέσεις της Underwriters Laboratory (UL) και δεν εγκρίνονται από την A-dec. Παραδείγματα τροποποιήσεων χώρου εργασίας που υποβαθμίζουν την ασφάλεια του σχεδιασμού συμπεριλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, την παροχή πρόσβασης σε ηλεκτρικό φορτίο γραμμής χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία, τροποποίηση στοιχείων υποστήριξης που αυξάνουν ή αλλάζουν τα χαρακτηριστικά φορτίου και προσθήκη οποιασδήποτε συσκευής που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και που παραβιάζει τα όρια σχεδιασμού του οδοντιατρικού συστήματος. Η χρήση εξοπλισμού παρελκομένων που δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφαλείας της A-dec ή με ισοδύναμες προς αυτές, μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένο επίπεδο ασφαλείας του προκύπτοντος συστήματος. Αποτελεί ευθύνη του διανομέα εξοπλισμού και του υπεύθυνου εγκατάστασης να εξασφαλίσουν ότι η εγκατάσταση συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις του κτιριακού κώδικα. Ο καθορισμός του εάν μια τροποποίηση ή μετατροπή του εξοπλισμού της A-dec εμπίπτει στους εν λόγω περιορισμούς, αποτελεί ευθύνη του ατόμου (ή των ατόμων) που ξεκινά, εγκρίνει, ή και πραγματοποιεί αυτή την τροποποίηση ή μετατροπή. Η A-dec δεν θα ανταποκριθεί σε ερωτήματα σε ατομική βάση. Το εν λόγω άτομο (ή άτομα) θα θεωρηθεί ότι έχει αναλάβει όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με την εν λόγω τροποποίηση ή μετατροπή και θα διατηρήσει την A-dec μη υπεύθυνη για τυχόν προκυπτόμενες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων λόγω νομικής ευθύνης που προκύπτουν από το προϊόν. Επιπλέον, τέτοιου είδους τροποποίηση ή μετατροπή θα ακυρώσει την εγγύηση της A-dec και μπορεί να καταστήσει άκυρη οποιαδήποτε άλλη έγκριση από την UL ή από άλλο ρυθμιστικό φορέα. Όλα τα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται σ αυτό το κείμενο αποτελούν εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα των αντιστοίχων κατόχων τους. Εκτυπώθηκε στις Η.Π.Α. Copyright 2006 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

6 ÃäïîôéáôòéëÜ ºáòÛëìá Cascade 1040

7 Ĺ ÌO» Á õûóè ôïù áàêïîôï áòéõíïà ôïù ðòïûþîôï ëáõñ ëáé ïé ðìèòïæïòýå óøåôéëà íå ôèî ôåøîéëü åêùðèòûôèóè ëáé ôèî åççàèóè âòýóëïîôáé óôï åóñæùììï ëáé óôèî áòøéëü óåìýäá. åòý ôè ÃäïîôéáôòéëÜ ºáòÛëìá Cascade... 2 ¼öôåéîÜ Îîäåéêè (LED) ºáòÛëìá... 2 ìàëá áàóè óæàìåéá... 2 ïäïäéáëþðôè 8 åéôïùòçéñî... 3 ðáæéëþ Ýîáëá ìûçøïù (appleúô ÈÚÂÙÈÎfi )... 3 òïçòáííáôéóíþ ÃäïîôéáôòéëÜ ºáòÛëìá... 5 åòéóôòåæþíåîè Ûäè... 8 ÆïðïõÛôèóè éáòõòöôïà ªôèòÝçíáôï ºåæáìÜ... 9 ÆïðïõÛôèóè ªôèòÝçíáôï ºåæáìÜ çéá îáðèòéëü ºáòÛëìá Äàõíéóè ìàçéá»åôáëýîèóè ªôèòÝçíáôï ºåæáìéïà îôéëáôàóôáóè/ ðáîáôïðïõûôèóè ÆáðåôóáòÝá ÆáðåôóáòÝá ìàôè ÆáðåôóáòÝá éáòõòöôïà ºåæáìñíáôï ÆáðåôóáòÝá ºáõÝóíáôï ÆáðåôóáòÝá µòáøýïîá ªôÜòéêè Ìåòéñî... 15»åôáôòïðÜ Ìåéòéóíïà òéóôåòà/ åêéà ÃäèçÝå ¼òïîôÝäá ÄùõíÝóåé ëáé òïóäéïòéóíïý ªùîôÜòèóè èôüíáôá óæáìåýá çéá µïèõèôéëþ êïðìéóíþ... 20»åôáæïòÀ ôè ÃäïîôéáôòéëÜ»ïîÀäá òïóäéïòéóíþ ªùíâÞìöî ÆáêéîÞíèóè»èøáîÜíáôï (EN )

8 åòý ôè ÃäïîôéáôòéëÜ ºáòÛëìá Cascade ëáòûëìá Cascade ðïù áçïòàóáôå åýîáé íýá èìåëôòïîéëà åìåçøþíåîè ïäïîôéáôòéëü ëáòûëìá ùäòáùìéëü ëýîèóè (  Ù ÈÎfiÓ 1). Ãé ìåéôïùòçýå ôè ëáòûëìá åìûçøïîôáé íå ôïî ïäïäéáëþðôè åéôïùòçýá -8 Ü ôïî ðòïáéòåôéëþ åðáæéëþ äéáëþðôè (  Ù ÈÎfiÓ 2 2 ÛÙË ÛÂÏ 3). ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΠΟ ΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΠΛΑΚΑ ΠΑΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗ ΒΑΣΗΣ LED éëþîá 1. îàãöóè, ºìÝóè ëáé ìàëá áàóè óæàìåéá ¼öôåéîÜ Îîäåéêè (LED) ºáòÛëìá æöôåéîü Ûîäåéêè ôè ëáòûëìá äåýøîåé ôèî ëáôàóôáóè ôè ëáòûëìá : ÃÁ ( Á»» ÁÃ): ºáîïîéëÜ ìåéôïùòçýá Ä Ã Á µãªµ ª¹»Ã: Ãé äéáëþðôå ôïù ðôùåìïäïøåýïù Ü ôïù ïòýïù ôè ðìàëá ðáàóè Ûøïùî åîåòçïðïéèõåý. æáéòûóôå ôùøþî åíðþäéá. ìàëá áàóè óæàìåéá 2 ìàëá áàóè óæàìåéá (  Ù ÈÎfiÓ 1 ÛÙË ÛÂÏ 2) óôáíáôà ôèî ëáòûëìá áíûóö Þôáî ëàðïéï ôíüíá ôè ðéåóôåý óå ðåòýðôöóè ðïù ëàðïéï ðþäé Ü ëàðïéï ôíüíá åêïðìéóíïà ðéáóôåý Ü ëïììüóåé ëàôö áðþ ôèî ëáòûëìá. æïà óôáíáôüóåé è ëáòûëìá ðáôüóôå ôï äéáëþðôè ÔÕµÀóè Á ÕÕ (Base UP) óôïî ðïäïäéáëþðôè Ü óôïî åðáæéëþ ðýîáëá åìûçøïù çéá îá óèëñóåôå ôèî ëáòûëìá ñóôå îá íðïòûóåôå îá áæáéòûóåôå ôï áîôéëåýíåîï ðïù ðéàóôèëå. éá Þóï äéàóôèíá áóëåýôáé ðýåóè ðàîö óôèî ðìàëá ðáàóè áóæàìåéá, è ìåéôïùòçýá ÒµÀóè Á Ó (Base UP) åýîáé è íþîè ðïù åîåòçïðïéåýôáé.

9 ïäïäéáëþðôè 8 åéôïùòçéñî à Ûìåçøï çéá ôè òàõíéóè õûóè ôè ëáòûëìá íå ôïî ïäïäéáëþðôè åéôïùòçýá -8 (  Ù ÈÎfiÓ 2) Ü ôïî ðáæéëþ éáëþðôè ºáòÛëìá (  Ù ÈÎfiÓ 2 ) çýîåôáé ôþóï íå øåéòïëýîèôï Þóï ëáé íå ðòïçòáííáôéóíûîï (áùôþíáôï) ôòþðï. Æá âûìè ðàîö óôïî ðïäïäéáëþðôè ëáé ôïî åðáæéëþ äéáëþðôè åìûçøïùî íå øåéòïëýîèôï ôòþðï ôèî ëìýóè ôè ðìàôè ëáé ôïù ùðïðïäýïù ëáé ôèî áîàãöóü ôè ëáòûëìá. Æá áòéõíèíûîá ëïùíðéà åýîáé çéá Ýóïäï/Îêïäï (Entry/ Exit) ëáé çéá ðòïçòáííáôéóíûîè òàõíéóè õûóè ôè ëáòûëìá. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟ- ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ (1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟ- ΜΕΝΗ ΕΙΣΟ ΟΣ / ΕΞΟ ΟΣ (0) ΚΟΥΜΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ (2) ΠΤΥΕΛΟ ΟΧΕΙΟ/ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (3) ΠΛΑΤΗ ΚΑΤΩ ΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΒΑΣΗ ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΗ ΠΑΝΩ éëþîá 2. ïäïäéáëþðôè 8 åéôïùòçéñî ðáæéëþ Ýîáëá ìûçøïù (ðòïáéòåôéëþ ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟ- ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ (1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ (2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΖΟΜΕΝΗ ΕΙΣΟ ΟΣ / ΕΞΟ ΟΣ (0) ΠΤΥΕΛΟ ΟΧΕΙΟ/ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (3) ΒΑΣΗ ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΗ ΚΑΤΩ ΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΚΟΥΜΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ éëþîá 2á. ðáæéëþ Ýîáëá ÃäïîôéáôòéëÜ ºáòÛëìá 3

10 ÌåéòïëÝîèôá ÌåéòéóôÜòéá ìåéôïùòçýá µàóè ðàîö/ºàôö (Base Up/Down) åìûçøåé ôèî áîàãöóè ôè ëáòûëìá Ü ôèî ëàõåôè ëýîèóè. éá îá áîùãöõåý è ëáòûëìá öõüóôå ôï åðàîö âûìï óôïî ðïäïäéáëþðôè Ü ôïî åðáæéëþ äéáëþðôè. éá îá øáíèìñóåôå ôèî ëáòûëìá, öõüóôå ôï ëàôö ëïùíðý óôïî ðïäïäéáëþðôè Ü ôïî åðáæéëþ äéáëþðôè. õüóôå ôï ëïùíðý Ûö Þôïù è ëáòûëìá æôàóåé óôï åðéõùíèôþ àãï ëáé Ûðåéôá áæüóôå ôï. ìåéôïùòçýá ìàôè Àîö/ºÀôö (Back Up/Down) åìûçøåé ôèî ëìýóè ôè ðìàôè ëáé ôïù ùðïðïäýïù ôè ëáòûëìá. éá îá áîùãñóåôå ôèî ðìàôè ôè ëáòûëìá, öõüóôå ôï äåêéþ âûìï ðïù âòýóëåôáé ðàîö óôïî ðïäïäéáëþðôè Ü ôïî åðáæéëþ äéáëþðôè. éá îá øáíèìñóåôå ôèî ðìàôè ôè ëáòûëìá, öõüóôå ôï áòéóôåòþ âûìï ðïù âòýóëåôáé ðàîö óôïî ðïäïäéáëþðôè Ü ôïî åðáæéëþ äéáëþðôè. õüóôå ôï ëïùíðý Ûö Þôïù åðéôåùøõåý ôï åðéõùíèôþ àãï ôè ëáòûëìá ëáé Ûðåéôá áæüóôå ôï. ºïùíðÝ òïçòáííáôéóíïà Æï ºïùíðÝ òïçòáííáôéóíïà (ðïù âòýóëåôáé óôï åðàîö ëåîôòéëþ óèíåýï ôïù ðïäïäéáëþðôè Ü áîàíåóá óôá âûìè ðàîö óôïî åðáæéëþ äéáëþðôè) øòèóéíïðïéåýôáé çéá îá áðïõèëåàåé ôé òùõíýóåé çéá ôèî Ýóïäï/Îêïäï (0), çéá ôé ðòïçòáííáôéóíûîå õûóåé (1 ëáé 2) ëáé ôè ìåéôïùòçýá ôùåìïäïøåýï/ ðéóôòïæü (3). 4

11 Ûóåé òïçòáííáôéóíïà 1 ëáé 2 ÃäïîôéáôòéëÜ ºáòÛëìá Cascade 1040 òïçòáííáôéóíþ ÃäïîôéáôòéëÜ ºáòÛëìá ª» ¹ ª Ùôáî ðáôàôå ôï 1 Ü 2 óôïî ðïäïäéáëþðôè Ü óôïî åðáæéëþ ðýîáëá, è âàóè ëáé è ðìàôè ôè ïäïîôéáôòéëü ëáòûëìá óôèî ðòïçòáííáôéóíûîè õûóè. éá îá óôáíáôüóåôå ôèî ëáòûëìá óå ïðïéïäüðïôå óèíåýï, ðáôüóôå Ûîá ïðïéïäüðïôå ëïùíðý óôïî ðïäïäéáëþðôè (Ü ðáôüóôå ïðïéïäüðïôå ëïùíðý ôïù åðáæéëïà ðýîáëá). éá îá ôåõåý è ëáòûëìá óå íýá õûóè ðòïçòáííáôéóíûîè ìåéôïùòçýá, öõüóôå åýôå ôï ëïùíðý õûóè 1 åýôå ôï ëïùíðý õûóè 2 (Ü ðáôüóôå ôï ëïùíðý õûóè 1 Ü 2 óôïî åðáæéëþ äéáëþðôè). Ãé õûóåé 1 ëáé 2 åýîáé ðòïçòáííáôéóíûîå åê åòçïóôáóýïù çéá îá íåôáëéîïàî ôèî ëáòûëìá óôèî Ýäéá õûóè. éá îá áììàêåôå íýá ðòïçòáííáôéóíûîè õûóè, âòåýôå ôï ëïùíðý ðòïçòàííáôï ðàîö óôïî ðïäïäéáëþðôè Ü ôïî åðáæéëþ äéáëþðôè (  Ù ÈÎfiÓ 2 2 ÛÙË ÛÂÏ 3). 1. Ìòèóéíïðïéñîôá ôá øåéòïëýîèôá âûìè ðàîö óôïî ðïäïäéáëþðôè Ü ôïî åðáæéëþ äéáëþðôè, õûóáôå ôèî ëáòûëìá óôèî õûóè ìåéôïùòçýá ðïù ðòïôéíàôå. 2. áôüóôå ëáé áæüóôå ôï ëïùíðý ðòïçòáííáôéóíïà. á áëïùóôåý Ûîá øáòáëôèòéóôéëþ Üøï. ºáôÞðéî, åîôþ ôåóóàòöî äåùôåòïìûðôöî, ðáôüóôå ôï ëïùíðý çéá 1 Ü 2 çéá îá áðïõèëåàóåôå áùôü ôè õûóè. á áëïàóåôå Ûîá øáòáëôèòéóôéëþ Üøï ðïù åðéâåâáéñîåé Þôé è ìåéôïùòçýá ðòïçòáííáôéúþíåîè õûóè Ûøåé ðòïçòáííáôéóôåý åë îûïù. 3. ìûçêôå ôèî ðòïçòáííáôéóíûîè õûóè íåôáëéîñîôá ôèî ëáòûëìá íå ôï øûòé óå Àììè õûóè. ºáôÞðéî ðáôüóôå åýôå ôï 1 Ü ôï 2 ðïù ðòïçòáííáôýóôèëå óôï µüíá 2. ëáòûëìá õá ðòûðåé îá íåôáëéîèõåý áùôþíáôá óôè õûóè ðïù òùõíýóôèëå óôï µüíá 1. 5

12 òïáéòåôéëû åéôïùòçýå òïçòàííáôï õûóè 3 åýîáé ëáõïòéóíûîè åê åòçïóôáóýïù óôèî ëáôàóôáóè ìåéôïùòçýá ôùåìïäïøåýï/ ðéóôòïæü (Cuspidor/Return). ªÕ áùôþî ôïî ôòþðï ìåéôïùòçýá, è ðìàôè ôè ëáòûëìá õá áîùãöõåý óå íýá ðòïëáõïòéóíûîè Þòõéá õûóè äéåùëïìàîïîôá ôèî ðòþóâáóè ôïù áóõåîü ðòï ôï ðôùåìïäïøåýï. áôñîôá ôo ëïùíðý õûóè 3 çéá äåàôåòè æïòà è ëáòûëìá øáíèìñîåé óôèî ðòïèçïàíåîè õûóè ìåéôïùòçýá. õûóè 3 íðïòåý åðýóè îá øòèóéíïðïéèõåý ö íýá ôòýôè òïëáõïòéóíûîè Ûóè Ü ö ôåìåùôáýá áîàëìèóè. éá ôèî åðáîáäéáíþòæöóè ôè Ûóè 3 ñóôå îá íðïòåý îá øòèóéíïðïéèõåý ëáé ö ôòýôè òïëáõïòéóíûîè Ûóè Ü ö ôåìåùôáýá áîàëìèóè õûóè, åðéëïéîöîüóôå íå ôïî ôïðéëþ îôéðòþóöðï ôè A-dec. 6

13 éóáçöçü / Îêïäï (0) éá îá õûóåôå ôèî ëáòûëìá óå íýá ðòïëáõïòéóíûîè õûóè åéóþäïù/åêþäïù, öõüóôå ôï ëïùíðý 0 (  Ù ÈÎfiÓ 2 2 ÛÙË ÛÂÏ 3). ª» ¹ ª Ùôáî ðáôàôå ôï Ýóïäï / Îêïäï (0) õá ðòïëáìûóåôå ôè âàóè ëáé ôèî ðìàôè ôè ëáòûëìá õá åðáîûìõïùî óôèî ðòïçòáííáôéóíûîè õûóè åéóþäïù/åêþäïù. éá îá óôáíáôüóåôå ôèî ëáòûëìá óå ïðïéïäüðïôå óèíåýï, ðáôüóôå Ûîá ïðïéïäüðïôå ëïùíðý óôïî ðïäïäéáëþðôè Ü ôïù åðáæéëïà ðýîáëá. î õûìåôå îá áììàêåôå ôèî ðòïëáõïòéóíûîè õûóè åéóþäïù/ûêïäïù, ðòñôá åîôïðýóôå ôï ëïùíðý ðòïçòàííáôï ðàîö óôïî ðïäïäéáëþðôè Ü ôïî åðáæéëþ äéáëþðôè (  Ù ÈÎfiÓ 2 2 ÛÙË ÛÂÏ 3). 1. Ìòèóéíïðïéñîôá ôá øåéòïëýîèôá âûìè, õûóáôå ôèî ëáòûëìá óôèî åðéõùíèôü õûóè åéóþäïù/ûêïäïù ôïù áóõåîïà. 2. áôüóôå ëáé áæüóôå ôï ëïùíðý ðòïçòáííáôéóíïà. á áëïùóôåý Ûîá øáòáëôèòéóôéëþ Üøï. ºáôÞðéî, åîôþ ôåóóàòöî äåùôåòïìûðôöî, ðáôüóôå ôï ëïùíðý Ýóïäï /Îêïäï (0) óôïî ðïäïäéáëþðôè Ü ôïî åðáæéëþ äéáëþðôè. á áëïàóåôå Ûîá øáòáëôèòéóôéëþ Üøï ðïù åðéâåâáéñîåé ôè ìåéôïùòçýá ôïù ëáõýóíáôï Ûøåé ðòïçòáííáôéóôåý åë îûïù. ùôþ õá áðïõèëåàóåé ôè õûóè ðïù ðòïôéíàôå çéá ôèî åýóïäï / Ûêïäï ôïù áóõåîïà. 3. ìûçêôå ôè ìåéôïùòçýá Ýóïäï /Îêïäï (0) íåôáëéîñîôá ôèî ëáòûëìá íå ôï øûòé óå íýá Àììè õûóè. õüóôå ôï ëïùíðý Ýóïäï /Îêïäï (0). ëáòûëìá õá ðòûðåé îá íåôáëéîèõåý áùôþíáôá óôè õûóè ðïù ëáõïòýóáôå óôï µüíá 1. 7

14 åòéóôòåæþíåîè Ûäè Ùôáî è ðåòéóôòåæþíåîè ðûäè åýîáé áóæáìéóíûîè åíðïäýúåé ôèî ðåòéóôòïæü ôè ëáòûëìá.»å ôèî ðûäè áðáóæáìéóíûîè íðïòåýôå îá ðåòéóôòûãåôå ôèî ëáòûëìá óå ïðïéáäüðïôå õûóè ëáôà ðåòýðïù 30 óôèî ëàõå ðìåùòà áðþ ôï ëûîôòï. éá îá áðáóæáìýóåôå ôèî ðåòéóôòåæþíåîè ðûäè, öõüóôå ôï íïøìþ ðûäè ðòï ôá äåêéà. éá îá áóæáìýóåôå ôèî ðåòéóôòåæþíåîè ðûäè, öõüóôå ôï íïøìþ ôè ðûäè ðòï ôá áòéóôåòà. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΒΙ Α ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ éëþîá 4. Äàõíéóè Ûäè µòáøýïîá î è ëáòûëìá ðåòéóôòûæåôáé ðòï ôá áòéóôåòà Ü ðòï ôá äåêéà åîñ è ðûäè åýîáé áóæáìéóíûîè, Ü áî è ëáòûëìá ðåòéóôòûæåôáé äàóëïìá åîñ è ðûäè åýîáé áðáóæáìéóíûîè, õá ðòûðåé îá òùõíéóôåý è ôàóè ôè ðåòéóôòåæþíåîè ðûäè. Ìòèóéíïðïéñîôá Ûîá åêáçöîéëþ ëìåéäý 3/16-inch, òùõíýóôå ôèî ôàóè ôè ðåòéóôòåæþíåîè ðûäè. éá îá áùêèõåý è ôòéâü ðûäè, çùòýóôå ôï òùõíéóôéëþ ëïøìýá äåêéþóôòïæá. éá îá íåéöõåý è ôòéâü ðûäè, çùòýóôå ôï òùõíéóôéëþ ëïøìýá áòéóôåòþóôòïæá. 8

15 ÆïðïõÛôèóè éáòõòöôïà ªôèòÝçíáôï ºåæáìÜ ΑΣΦΑΛΕΙΑ éëþîá 5. ÆïðïõÛôèóè éáòõòöôïà ªôèòÝçíáôï ºåæáìÜ Æï áóæáìéóôéëþ ëïùíðý óá åðéôòûðåé îá òùõíýúåôå åàëïìá ôè õûóè ôïù ëåæáìñíáôï óå ðìüòå åàòï ëéîüóåöî. éá îá òùõíýóåôå ôè õûóè ôïù ëåæáìñíáôï, áðåìåùõåòñóôå ôï ëïùíðý áóæàìéóè çùòýúïîôá ôï ëïùíðý ðòï ôá Ûêö (áòéóôåòþóôòïæá) ëáé ëáôþðéî òùõíýóôå ôï ëåæàìöíá óôèî ëáôàììèìè õûóè ñóôå îá åæáòíþúåé è ëåæáìü ëáé ï ìáéíþ ôïù áóõåîïà. óæáìýóôå ôï ëåæàìöíá óôèî åðéõùíèôü õûóè çùòýúïîôá ôï ëïùíðý ðòï ôá íûóá (äåêéþóôòïæá). éá îá íåôáëéîüóåôå ôï ëåæàìöíá ðéï ãèìà Ü ðéï øáíèìà, áðìà ôòáâüêôå ôï ðòï ôá åðàîö Ü ðòï ôá ëàôö Ûö Þôïù åðéôåùøõåý ôï åðéõùíèôþ àãï. 9

16 ÆïðïõÛôèóè ªôèòÝçíáôï ºåæáìÜ çéá îáðèòéëü ºáòÛëìá éëþîá 6. ÌòÜóè ªôèòÝçíáôï ºåæáìÜ çéá îáðèòéëü ºáòÛëìá Æï ëåæàìöíá íðïòåý îá øòèóéíïðïéèõåý çéá ôï ëàõéóíá áóõåîñî íå ôòïøüìáôè ëáòûëìá. ÆòáâÜêôå ôï ëåæàìöíá ðòï ôá ðàîö Ûö Þôïù åìåùõåòöõåý áðþ ôèî ëáòûëìá, çùòýóôå ôï ëáôà 180, ëáôþðéî ôòáâüêôå ôï ðýóö óôèî ðìàôè ëáé öõüóôå ôï Þìï ðòï ôá ëàôö. åéôïùòçåýóôå ôèî ëáòûëìá óôèî ðìüòè õûóè ìàôè ðàîö (Back Up). ÄùõíÝóôå ôï àãï ôïù ëåæáìñíáôï íåôáëéîñîôá ôèî ëáòûëìá ðòï ôá åðàîö ëáé ðòï ôá ëàôö (øòèóéíïðïéñîôá ôè ìåéôïùòçýá µàóè ðàîö óôï ðïäïäéáëþðôè Ü óôïî åðáæéëþ ðýîáëá) ëáé ëáôþðéî òùõíýóôå ôï ëåæàìöíá óôèî åðéõùíèôü õûóè. 10

17 Äàõíéóè ìàçéá»åôáëýîèóè ªôèòÝçíáôï ºåæáìéïà ΡΑΒ ΟΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ éëþîá 7. Äàõíéóè ìàçéá»åôáëýîèóè ªôèòÝçíáôï ºåæáìéïà Ó ÙÔ ÎÂÊ ÏˆÌ apple ÚÂÎÎÏ ÓÂÈ Î ıô ÈÎ Ü áî åýîáé äàóëïìï óôï áîåâïëáôûâáóíà ôïù, õá ðòûðåé îá òùõíéóôåý è ôàóè ôè òàâäïù ïìýóõèóè. æáéòûóôå ôè òàâäï ïìýóõèóè ôïù ëåæáìñíáôï çéá îá Ûøåôå ðòþóâáóè óôïî ëïøìýá òàõíéóè. Ìòèóéíïðïéñîôá Ûîá ëáôóáâýäé ôàðïù Phillips, òùõíýóôå ôèî ôàóè ôè òàâäïù ïìýóõèóè. ùòýóôå ôïî ëïøìýá òàõíéóè ðòï ôè æïòà ôöî äåéëôñî ôïù òïìïçéïà ëáôà ôòåé Ü ôûóóåòé óôòïæû çéá îá áùêèõåý è ôòéâü ëáé îá ëòáôéûôáé ðéï óôáõåòà ôï ëåæàìöíá. ùòýóôå ôïî ëïøìýá ðòï ôèî áîôýõåôè æïòà ôöî äåéëôñî ôïù òïìïçéïà ëáôà ôòåé Ü ôûóóåòé óôòïæû çéá îá íåéöõåý è ôòéâü ëáé îá íðïòåý ôï ëåæàìöíá îá áîåâïëáôåâáýîåé ðéï åìåàõåòá. ðáîáôïðïõåôüóôå ôï ëåæàìöíá ëáé åðáîåìûçêôå ôèî ôàóè ôè òàâäïù ïìýóõèóè. 11

18 îôéëáôàóôáóè/ ðáîáôïðïõûôèóè ÆáðåôóáòÝá íïîáäéëà äéáíïòæöíûîè ôáðåôóáòýá ôè A-dec âïèõà óôèî åàëïìè ëáé çòüçïòè áîôéëáôàóôáóü ôè. ôáðåôóáòýá çéá ôèî ïäïîôéáôòéëü ºáòÛëìá Cascade 1040 ôïðïõåôåýôáé óå ôûóóåòá ôíüíáôá: ðìàôè, ëàõéóíá, ëåæàìöíá ëáé âòáøýïîå óôüòéêè øåòéñî. ºÀõå ôíüíá áæáéòåýôáé ëáé åðáîáôïðïõåôåýôáé åàëïìá. ÆáðåôóáòÝá ìàôè ΕΓΚΟΠΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ éëþîá 8. îôéëáôàóôáóè ôè ÆáðåôóáòÝá ìàôè éá îá áæáéòûóåôå ôèî ôáðåôóáòýá ôè ðìàôè, ðéàóôå çåòà ôèî ëàôö ðìåùòà ôïù íáêéìáòéïà ëáé áîáóèëñóôå ôèî ðòï ôá ðàîö óøåäþî 3 cm çéá îá áðáóæáìýóåôå ôïù ôûóóåòé íåçàìïù åðýðåäïù óùîäûóíïù áðþ ôé åçëïðû ôïù íáêéìáòéïà. éá îá êáîáâàìåôå ôèî ôáðåôóáòýá óôè õûóè ôè ôïðïõåôüóôå ôé íåçàìå ëåæáìû óùîäûóíöî óôé ùðïäïøû ôïù íáêéìáòéïà ëáé ðáôüóôå ôá ðòï ôá ëàôö íå íýá ëýîèóè. 12

19 ÆáðåôóáòÝá éáòõòöôïà ºåæáìñíáôï ΒΙ ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (µία κρυφή) ΠΙΣΩ ΕΛΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΩΜΑΤΟΣ ΒΙ Α ΑΝΩ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ (κρυφή) éëþîá 9. îôéëáôàóôáóè ÆáðåôóáòÝá ºåæáìñíáôï ëïìïùõüóôå ôèî áëþìïùõè äéáäéëáóýá çéá îá áîôéëáôáóôüóåôå ôèî ôáðåôóáòýá ôè ëåæàìöóè. 1. Ìáìáòñóôå ôï ëïùíðý ôïù ëåæáìñíáôï ëáé ðåòéóôòûãôå ôï ëåæàìöíá íûøòé ôèî ðìüòè Þòõéá õûóè ôïù. 2. æáéòûóôå ôèî åðàîö óôáùòþâéäá óùçëòàôèóè Phillips áðþ ôï ðýóö Ûìáóíá ôïù ëåæáìñíáôï ðïù âòýóëåôáé áëòéâñ ðàîö áðþ ôè äéàôáêè ôïù ëïùíðéïà. 3. åòéóôòûãôå ôï ëåæàìöíá ðòï ôá ðýóö ëáôà 45 ñóôå îá æáîïàî ïé äàï óôáùòþâéäå óùçëòàôèóè óôï ðýóö ëàôö íûòï ôïù ëåæáìñíáôï (  Ù ÈÎfiÓ 9). æáéòûóôå ôé äàï âýäå ëáé ôï íáêéìàòé ôïù ëåæáìñíáôï. 4. éá îá ðòïóáòíþóåôå ôèî ôáðåôóáòýá áîôéëáôàóôáóè, áëïìïùõüóôå ôèî áîôýóôòïæè äéáäéëáóýá. 13

20 ÆáðåôóáòÝá ºáõÝóíáôï ΒΙ ΕΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΙ ΕΣ ΕΞΑΓΩΝΙΚΟ ΚΛΕΙ Ι 3/16 ίντσ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΘΕΣΗΣ éëþîá 10. îôéëáôàóôáóè ôè ÆáðåôóáòÝá ºáõÝóíáôï ëïìïùõüóôå ôèî áëþìïùõè äéáäéëáóýá çéá îá áîôéëáôáóôüóåôå ôèî ôáðåôóáòýá ôïù ëáõýóíáôï. 1. ºáôåâÀóôå ôèî ðìàôè ôè ïäïîôéáôòéëü ëáòûëìá, áîáóèëñóôå ôï ùðïðþäéï ëáé ëòáôüóôå ôï áðþ ôï ðìáýóéï. 2. ðïëïììüóôå ëáé áæáéòûóôå ôï äéàæáîï ëàìùííá áðþ âùîýìéï áðþ ôï ùðïðþäéï. 3. Ìòèóéíïðïéñîôá Ûîá åêáçöîéëþ ëìåéäý 3/16 in. øáìáòñóôå ôé ôûóóåòé âýäå ðïù áóæáìýúïùî ôè óàóôèíá ëáõýóíáôï /ùðïðïäýïù óôï ðìáýóéï ôïù ëáõýóíáôï. 4. Ìáíèìñóôå ôï ùðïðþäéï ëáé âçàìôå ôï óàîïìï ôáðåôóáòýá ëáõýóíáôï /ùðïðïäýïù. 5. ÆïðïõåôÜóôå ôèî ëáéîïàòçéá äéàôáêè ôáðåôóáòýá ëáõýóíáôï / ùðïðïäýïù óôï ðìàéóéï ôïù ëáõýóíáôï. 6. îáóèëñóôå ôï ùðïðþäéï ëáé óæýêôå ôé ôûóóåòé âýäå ëáé ëáôþðéî ëáôåâàóôå ôï ùðïðþäéï. 7. ÆïðïõåôÜóôå ôï ëáéîþùòçéï äéàæáîï ëàìùííá áðþ âéîàìéï óôï ùðïðþäéï. 14

21 ÆáðåôóáòÝá µòáøýïîá ªôÜòéêè Ìåòéñî ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΒΙ Α ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ éëþîá 11. îôéëáëôàóôáóè ÆáðåôóáòÝá µòáøýïîá ëïìïùõüóôå ôèî áëþìïùõè äéáäéëáóýá çéá îá áîôéëáôáóôüóåôå ôèî ôáðåôóáòýá ôïù âòáøýïîá. 1. îáóèëñóôå ôï âòáøýïîá áðþ ôèî ùðïäïøü ôè ëáòûëìá.»å Ûîá óôáùòïëáôóàâéäï Phillip áæáéòûóôå ôè âýäá óùçëòàôèóè áðþ ôï ëàôö íûòï ôïù âòáøýïîá. 2. áôüóôå ôï óùçëòþôèíá ôáðåôóáòýá ôïù âòáøýïîá ðòï ôï åíðòþóõéï íûòï ôè ëáòûëìá, óøåäþî 1,27 cm ëáé óèëñóôå ôèî ôáðåôóáòýá áðþ ôï âòáøýïîá. 3. ÆïðïõåôÜóôå ôï ëáéîïàòçéï íáêéìáòàëé óôï âòáøýïîá ëáé óàòåôû ôï ðòï ôï ðýóö íûòï ôè ëáòûëìá. ÆïðïõåôÜóôå ôè âýäá óôåòûöóè óôèî ëàôö ðìåùòà. 15

22 ÔÓÙÈ ÙÚÈÎ Ú ÎÏ Cascade 1040 ªÂÙ ÙÚÔapple ÃÂÈÚÈÛÌÔ ÚÈÛÙÂÚ / ÂÍÈ Î Ú ÎÏ Cascade 1040 Û ÂappleÈÙÚ appleâè Ó ÂÚÁ ÂÛÙ Ì ÙÔ ÚÈÛÙÂÚfi ÂÍ ÚÈ, fiù Ó Û Ó ÂÙ È ÌÂ Ó Û Ì Ùfi Û ÛÙËÌ ÂÏ Á Ô ÂÈÚÔÏ ÒÓ ÌÂÙ ÙÚÔapple ÙË A-dec, appleúôû ÚÌÔ fiìâóô ÛÂ Ô ÔÓÙÈ ÙÚÈÎ Î Ú ÎÏ. 1. ªÂ ÙÔÓ appleô Ô È ÎfiappleÙË, Î Ù ÛÙ ÙËÓ appleï ÙË ÙË Î Ú ÎÏ. 2. Ê ÈÚ ÛÙ ÙËÓ Ù appleâùû Ú ÙË Î Ú ÎÏ appleôû Ó ÔÓÙ ÙÈ Ù ÛÛÂÚÈ Â applefi ÙËÓ Î Ùˆ appleïâ Ú (  Ù ÙËÓ ÈÎfiÓ 10 ÛÙË ÛÂÏ 14). 3. Ó ÛËÎÒÛÙ ÙÔ appleï ÛÈÔ ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó Î ıâùâ ÛÙËÓ appleï ÙË ÙË Î Ú ÎÏ. Ó Ë Ô ÔÓÙÈ ÙÚÈÎ ÌÔÓ Â Ó È ÂÍÔappleÏÈÛÌ ÓË Ì ÙfiÓÔÌÔ ÛÙËÌ ÚÔ ÂÚÔ, ÌÂÙ ÎÈÓ ÛÙ ÙÔ ÈÛÙ ı ÁÂÓÈÎfi È ÎfiappleÙË ÛÙË ı ÛË OFF (ÎÏÂÈÛÙfi). ÎÎÂÓÒÛÙ ÙÔÓ Ú Î È ÙÔ ÓÂÚfi applefi ÙÔ Û ÛÙËÌ Î È Î ÙfiappleÈÓ Ê ÈÚ ÛÙ ÙË ÊÈ ÏË. Û Ù ÙËÓ ÎÂÊ Ï ÂÏ Á Ô apple Óˆ applefi ÙÔ ÎÈ ÒÙÈÔ Û Ó ÛÂˆÓ ÛÙ ÏÔ Î È ÙÔ Ú ÔÓ ÙÔ ÂÈÚÈÛÙËÚ Ô ÔËıÔ ÌappleÚÔÛıÂÓ ÙË Î Ú ÎÏ. 4. ªÂ Ó ÎÏÂÈ 15/16 ÓÙÛ. Ï ÚÒÛÙ ÙË Ú ıìèûùèî appleô ÂÌÊ Ó ÂÙ È ÛÙËÓ ÈÎfiÓ 12. ÈÎfiÓ 12. ÍÈÌ È Û ÁÎÚ ÙËÛË 16

23 5. åòéóôòûãôå ôè íïîàäá ëáé ðòïóáòíïçûá ðòï ôèî áîôýõåôè ðìåùòà ëáé õûóè Ûö Þôïù æôàóåé ö ôï Þòéï (  Ù ÈÎfiÓ 13). éëþîá 13. åòéóôòïæü ôè»ïîàäá ëáé ôïù òïóáòíïçûá 6. ðáîáóæýêôå Þóï óæéëôà ôï ðáêéíàäé ðïù êåóæýêáôå óôï âüíá ôûóóåòá. î åýîáé äùîáôþ, äùîáíïíåôòüóôå óå 55 ft lb íå Ûîá äùîáíþíåôòï. 7. î ôï ëéâñôéï âàóè åýîáé ôïðïõåôèíûîï ðáòàììèìá óôèî ëáòûëìá, õá åýîáé áðáòáýôèôï îá ðåòéóôòûãåé ôï ëéâñôéï âàóè óôïî ðòïóáòíïçûá óôüòéêè ëáòûëìá.»å Ûîá ëìåéäý 15/16 øáìáòñóôå ôï íðïùìþîé ðïù åíæáîýúåôáé óôèî éëþîá 14. åòéóôòûãôå ôï ëéâñôéï ëáé óæýêôå ôï íðïùìþîé. éëþîá 14. åòéóôòïæü ôïù ºéâöôÝïù ªùîäÛóåöî ªôàìïù 8. ðáîáôïðïõåôüóôå ôè æéàìè ðáòïøü îåòïà. ºáôåâÀóôå ôï ðìáýóéï ôïù ùðïðïäýïù ëáé ôï óùçëòþôèíá ôïù òïùìåíàî. ðáîåçëáôáóôüóôå ôèî ôáðåôóáòýá ôïù ùðïðïäýïù, åðáîáæûòáôå ôèî ëáòûëìá óôè õûóè åéóþäïù ëáé íåôáëéîüóôå ôï ðïäïøåéòéóôüòéï ðòï ôèî Àììè ðìåùòà ôè ëáòûëìá. 17

24 ÃäèçÝå ¼òïîôÝäá éá óùîéóôñíåîå ïäèçýå áóèãýá, áîáôòûêôå óôï ëåæàìáéï óèãýá óôïî ÃäèçÞ ÌòÜóôè (ŒÎ ÔÛË A-dec No ). 18

25 òïáçòáííáôéóíþ ÃäïîôéáôòéëÜ ºáòÛëìá... ÛÂÏ 5 åòéóôòåæþíåîè Ûäè... ÛÂÏ 8 ÆïðïõÛôèóè éáòõòöôïà ªôèòÝçíáôï ºåæáìÜ... ÛÂÏ 9 Äàõíéóè ìàçéá»åôáëýîèóè ªôèòÝçíáôï ºåæáìéïà... ÛÂÏ 11»åôáôòïðÜ Ìåéòéóíïà òéóôåòà/ åêéà... ÛÂÏ 16 ÌöòèôéëÞôèôá ÃäïîôéáôòéëÜ ºáòÛëìá : µàòï óõåîïà : 135 kg íûçéóôï. µàòï êáòôèíàôöî: 67,5 kg íûçéóôï.»ûçéóôï µàòï áðþ áòåìëþíåîá: òïóáòíïçûá ºáõÝóíáôï : 90 kg âàòïù óå óùîäùáóíþ íå òïðü 250 ft. lbs. (339 N m) íðòþóõéï ªôÜòéçíá Radius: 81 kg âàòïù óå óùîäùáóíþ íå òïðü 525 ft. lbs. (711,8 N m) ÃðÝóõéï ªôÜòéçíá Radius: 31,5 kg âàòïù óå óùîäùáóíþ íå òïðü 160 ft. lbs. (216,9 N m) ÄùõíÝóåé ëáé òïóäéïòéóíïý îôéëáôàóôáóè/ ðáîáôïðïõûôèóè ÆáðåôóáòÝá.. ÛÂÏ 12 ÆáðåôóáòÝá ìàôè... ÛÂÏ 12 ÆáðåôóáòÝá éáòõòöôïà ºåæáìñíáôï... óåìýäá 13 ÆáðåôóáòÝá ºáõÝóíáôï... ÛÂÏ 14 ÆáðåôóáòÝá µòáøýïîá ªôÜòéêè Ìåòéñî... ÛÂÏ 15 ÃäèçÝå ¼òïîôÝäá... ÛÂÏ 18 ÃäèçÞ ÌòÜóôè óèãýá»èøáîüíáôï ÃäèçÞ ÌòÜóôè îôáììáëôéëà ªùîôÜòèóè Ãé ðòïäéáçòáæû ùðþëåéîôáé óå áììáçü øöòý ðòïåéäïðïýèóè. ªùîôÜòèóè 19

26 èôüíáôá óæáìåýá çéá µïèõèôéëþ êïðìéóíþ øòüóè âïèõèôéëïà åêïðìéóíïà ðïù äåî áîôáðïëòýîåôáé óôé áîôýóôïéøå áðáéôüóåé áóæáìåýá ôïù ðáòþîôï íèøáîüíáôï íðïòåý îá ïäèçüóåé óå íåéöíûîá åðýðåäá áóæáìåýá ôïù ðòïëàðôïîôï óùóôüíáôï. Æï õûíá ðïù óøåôýúåôáé íå ôè øòüóè âïèõèôéëïà åêïðìéóíïà ðåòéìáíâàîåé: ðïäåéëôéëþ Þôé ôï éóôïðïéèôéëþ óæàìåéá ôïù âïèõèôéëïà åêïðìéóíïà Ûøåé ðòáçíáôïðïéèõåý óàíæöîá íå ôá îáòíïîéóíûîá õîéëà òþôùðá IEC 601 ëáé IEC »åôáæïòÀ ôè ÃäïîôéáôòéëÜ»ïîÀäá ºáôÀ ôè íåôáæïòà ôè ÃäïîôéáôòéëÜ»ïîÀäá è âàóè ôè ïäïîôéáôòéëü ëáòûëìá õá ðòûðåé îá åýîáé ôåìåýö ëáôåâáóíûîè ëáé è ðìàôè ôè ôåìåýö áîåâáóíûîè. Æï óñíá ôïù ëáõýóíáôï õá ðòûðåé îá áóæáìýúåôáé óôè âàóè ôïù ëáõýóíáôï.»è óèëñîåôå ôï ëàõéóíá áðþ ôï óñíá ôïù ëáõýóíáôï. íïîàäá ðáòïøü õá ðòûðåé îá åýîáé ðàîö áðþ ôèî ôáðåôóáòýá ëáõýóíáôï ëáé ï ðòïâïìûá õá ðòûðåé îá åýîáé ëåîôòïõåôèíûîï ðàîö áðþ ôèî ïäïîôéáôòéëü ëáòûëìá. íïîàäá ðáòïøü ëáé ï æöôéóôéëþ åêïðìéóíþ õá ðòûðåé îá åýîáé óôåòåöíûîá ñóôå îá íè íåôáëéîïàîôáé. ÃìÞëìèòè è ÃäïîôéáôòéëÜ»ïîÀäá õá ðòûðåé îá óôåòåöíûîè óôï Þøèíá íåôáæïòà. 20

27 Αναγνώριση συμβόλων Σύμβολο Περιγραφή Αναγνωρισμένο από την Underwriters Laboratories Inc. σχετικά με κινδύνους ηλεκτροπληξίας, φωτιάς και μηχανικούς κινδύνους, μόνο σύμφωνα με την προδιαγραφή UL (2601-1) και σε συμφωνία κοινής αναγνώρισης με την προδιαγραφή CAN/CSA C22.2, Αρ Ταξινομημένο από την Underwriters Laboratories Inc. σχετικά με κινδύνους ηλεκτροπληξίας, φωτιάς και μηχανικούς κινδύνους, μόνο σύμφωνα με την προδιαγραφή UL (2601-1) και σε συμφωνία κοινής αναγνώρισης με την προδιαγραφή CAN/CSA C22.2, Αρ Ταξινομημένο από την UL στα πρότυπα ασφαλείας UL 61010A-1, BS EN και στα Καναδικά (CAN/CSA C22.2, Αρ. 1010,1-92) πρότυπα ασφαλείας. Συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Οδηγίες της ΕΕ (αναφερθείτε στη Δήλωση Συμμόρφωσης). Προστατευτική γείωση. Λειτουργική γείωση. Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έντυπα. Δεν περιλαμβάνει εξαρτήματα επισκευάσιμα από το χρήστη. Προσοχή, ηλεκτρική τάση. Η αφαίρεση του καλύμματος επιτρέπεται μόνο από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Εξάρτημα τάξης B. Εξοπλισμός τάξης II. Προσοχή: Οι μεταλλικές επιφάνειες μπορεί να είναι καυτές κατά τη διάρκεια του κύκλου αποξήρανσης και κατόπιν. Ταξινόμηση εξοπλισμού (EN ) Τύπος / Κατάσταση Τύποι προστασίας από ηλεκτροπληξία Ταξινόμηση ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΑΞΗΣ I: Ιατρικές πολυθρόνες, ιατρικά φωτιστικά και τροφοδοτικά ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΑΞΗΣ II: Συστήματα παροχής προσαρμοσμένα σε πολυθρόνα, τοίχο και τροχήλατο Βαθμός προστασίας από ηλεκτροπληξία ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΑΞΗΣ Β: Μόνο συστήματα παροχής Βαθμός προστασίας κατά εισχώρησης νερού ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Όλα τα προϊόντα Τύπος λειτουργίας Εύφλεκτα αέρια: ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Όλα τα μοντέλα εκτός από τις οδοντιατρικές πολυθρόνες ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗ ΦΟΡΤΩΣΗ: Οδοντιατρικές πολυθρόνες - 5 % κύκλος λειτουργίας Δεν είναι κατάλληλο για χρήση παρουσία εύφλεκτων αναισθητικών αναμειγμένων με αέρα, οξυγόνο, ή νιτρώδες οξύ, όπου η συγκέντρωση αυτών των αερίων μπορεί να αυξηθεί (κλειστός χώρος).

28 Ηλεκτρική αποτίμηση Τύπος Τάση (Volt) Προδιαγραφή 100/ / VAC Συχνότητα Hz Ηλεκτρική τάση Όπως έχει διαμορφωθεί και καθοριστεί στο εγχειρίδιο εξοπλισμού (προϊόντα τάξης 15 Α ή μεγαλύτερης απαιτούν αποκλειστικό κύκλωμα, καθορισμένο στον πίνακα διανομής). Προδιαγραφές περιβάλλοντος Θερμοκρασία / υγρασία Θερμοκρασία κατά την αποθήκευση / μεταφορά: Θερμοκρασία λειτουργίας: Προδιαγραφή -40 C έως 70 C - Σχετική υγρασία: 80 % για θερμοκρασία έως 31 C, μειούμενη γραμμικά στο 50 % σε θερμοκρασία 40 C. 10 C έως 40 C - Σχετική υγρασία: 80 % για θερμοκρασία έως 31 C, μειούμενη γραμμικά στο 50 % σε θερμοκρασία 40 C. Εσωτερική χρήση: Υψόμετρο έως μέτρα, κατηγορία εγκατάστασης II, βαθμός μόλυνσης 2. (μόνο UL 61010A-1 και CAN/CSA C22.2, Αρ )

29 USA and Canada 2601 Crestview Drive Newberg, Oregon USA Phone: Fax: International Phone: Fax: Distribution Centers A-dec Australia Bowden Street Alexandria, NSW 2015, Australia Phone: 61-(0) Fax: 61-(0) A-dec United Kingdom Austin House 11 Liberty Way Nuneaton, Warwickshire England CV11 6RZ Phone: 0800-ADEC-UK ( ) Within UK Outside UK Fax: Rev G (03597) Made with recycled paper Printed in USA. Copyright 2006, All Rights Reserved.